Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Kopřivnice - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

E-podatelna

Elektronická adresa elektronické podatelny:

epodatelna(zavináč)koprivnice.cz

Uvedená elektronická adresa je určena jako jediná k příjmu datových zpráv (zpráv podepsaných elektronickým podpisem) podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Kopřivnice.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Městský úřad Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice

Provozní doba Městského úřadu Kopřivnice
Pondělí8:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý8:00 - 11:3012:30 - 14:00
Středa8:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek8:00 - 11:3012:30 - 14:00
Pátek8:00 - 11:30pouze informace, podatelna a Czech POINT
8:00 - 10:00pokladna

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesílateli zasláním datové zprávy, pokud je z přijaté datové zprávy možné zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

 • uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance městského úřadu
 • datum a čas kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy.

Vzor datové zprávy:

Potvrzení doručení datové zprávy
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Kopřivnice epodatelna(zavináč)koprivnice.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu:
S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance městského úřadu

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, tif, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv, v nezašifrované podobě. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je nosič akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta(zavináč)koprivnice.cz případně na poštovní adresu městského úřadu.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců městského úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

 • Marta Dorňáková (1764838 Dec (1AEDE6 Hex))
  - referent - podatelna, Oddělení vnitřní správy
 • Jana Škulavíková, DiS. (1690674 Dec (19CC32 Hex))
  - referent - podatelna, Oddělení vnitřní správy
 • Karin Červenková (1720452 Dec (1A4084 Hex))
  - referent - informace, Oddělení vnitřní správy
 • Romana Bartoňová (1691630 Dec (19CFEE Hex))
  - referent - informace, Oddělení vnitřní správy

Podání:

Obecně lze podání učinit ústně do protokolu, písemně nebo prostřednictvím datové zprávy (v elektronické podobě) opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Datovou zprávou se rozumí elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou. Elektronickým podpisem se rozumí údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. Zaručenost elektronického podpisu vyplývá z jeho vytvoření a připojení k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou. Elektronický podpis je k datové zprávě připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat. Výše uvedené náležitosti elektronického podpisu zaručuje certifikát, vydaný k tomu oprávněnou osobou.

Podání učiněné prostřednictvím datové zprávy, které bude doručeno na adresu epodatelna(zavináč)koprivnice.cz a nebude podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, prokazujícím nezpochybnitelně totožnost odesilatele, je nutno do 5 dnů potvrdit popřípadě doplnit písemně nebo ústně do protokolu. U takového podání obdrží odesílatel potvrzení o odmítnutí elektronického podání.

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

Na volejbalových kurtech se na mezinárodním turnaji utkalo 16 družstev

Kopřivnické družstvo žen bylo složeno ze žaček a spíše než o výsledek šlo o sbírání zkušeností do soutěžní sezony.
 FOTO: KRISTINA ČABLOVÁKopřivnice (cab) – Celkem šestnáct družstev měl letošní jubilejní, třicátý ročník mezinárodního volejbalového turnaje mužů a žen, který kopřivnický klub ...

Stavbaři neplní termín, na Alšovce začne vyučování později

Tři dny po původním termínu dokončení rekonstrukce sociálních zařízení na ZŠ Alšova jsou chodby této školy stále staveništěm. Radní museli narychlo projednat odložení začátku školního roku.
 FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Zahájení školního roku na Základní škole Alšově se komplikuje. Podle původního plánu mělo zhruba 400 tamních žáků nastoupit do školy ...

Realizované projekty

Hlavička stránky
 
Dostavba tělocvičny a rekonstrukce ZŠ Lubina
celkové výdaje projektu - 16.940.000 Kč
přiznaná dotace - 15.880.000 Kč
podíl města - 1.060.000 Kč
Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS