Město Kopřivnice - Aktuality
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Cyklostezky v Kopřivnici - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Hlášení závad

Hlášení závad - vstup do aplikace >
Plakát (pdf 663 kB)

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům města Kopřivnice rychle a jednoduše upozornit na konkrétní problém nebo závadu na veřejném prostranství a majetku města. Uživatelé mohou ohlásit například závady na chodnících, nefunkční veřejné osvětlení, nebezpečný strom, rozbité lavičky nebo koše, černé skládky, zničené dopravní značení, výtluky na místních komunikacích a podobně. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém nebo závadu vyřešit.

K čemu aplikace nemá sloužit?

 • Pokud zjistíte závadu, která ohrožuje zdraví či majetek, kontaktujte prosím městskou policii na pohotovostním tel.: 604 142 244, případně použijte ostatní tísňové linky.
 • K řešení požadavků na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, např.: změny a úpravy dopravního značení, žádosti o zřízení individuálních parkovacích míst, osazení retardérů či osazení zrcadel, u kterých je třeba podat písemnou žádost a věc řešit ve správním řízení.
 • K požadavkům na rozsáhlejší nebo celkové opravy komunikací a chodníků, které jsou řešeny podle plánu investic a rekonstrukcí v rámci rozpočtu města.
 • K hlášení závad týkajících se majetku třetích osob (např. silnic, které jsou ve vlastnictví státu a kraje, kanalizací ve správě jiných organizací, budov které nevlastní město atd.). Bude-li to možné, předáme podnět majiteli či zodpovědné osobě dané organizace. Tato hlášení budou správcem označena jako "vyřešeno".
 • K žádostem o informaci nebo k dotazům
 • K podnětům, které už byly řešeny jiným způsobem
 • K vkládání opakovaně stejných závad
 • K hlášení problémů souvisejících s dodržováním veřejného pořádku, které je třeba hlásit přímo na městskou policii.

Tato hlášení nebudou správcem přijata a oznamovatel bude informován.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů (ZOOÚ) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: město Kopřivnice zpracovával moje osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa a sledování polohy (možnost volby) za účelem používání aplikace Hlášení závad.

Správce osobních údajů: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077, datová schránka: 42bb7zg
Kontaktní údaje správce: pověřenec GDPR - Bc. Dušan Bartošák, e-mail: poverenec(zavináč)koprivnice.cz, tel.: +420 556 879 458

Účel zpracování osobních údajů: využívání aplikace Hlášení závad - zasílání e-mailových notifikací k nahlášeným podnětům.

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli aplikace, kterým je k datu poskytnutí tohoto souhlasu společnost T-Mapy, spol. s r. o. Tato společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.

Informace správce osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu 1 roku, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu.
 • Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány.
 • Máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím.
 • Máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech.
 • Máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech.
 • Můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci.
 • Kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.
 • Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují vaše práva.
 • Za osobu mladší 15 let poskytuje souhlas zákonný zástupce.
 • Ostatní práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce

Banner - koronavirus
Banner - revitalizace centra města
Banner - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Banner - Ko-projekty
Banner - Zátopek 100
Banner - Anketa
Banner - Mobilní rozhlas Kopřivnice
Banner - Cena za společenskou odpovědnost
Poplatek za odpady (pdf 217 kB)
Ikona popelnice
RSS ikona

Kopřivničtí strážníci by možná mohli hlídkovat i v Ženklavě

Kopřivnice (hod) – Zdejší městská policie by kromě Kopřivnice a Štramberka mohla v budoucnu působit i na území Ženklavy. Zahájení jednání o možnosti ...

Kopřivnice získala třímilionovou dotaci na projekt MAP III

Kopřivnice (hod) – Vzdělávací projekt Místního akčního plánu může pokračovat dál. Kopřivnice získala dotaci z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z ...

Informace o kvalitě ovzduší
Polétavý prach - PM10 [µg/m3]18.0
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%
Realizované projekty
Ilustrační foto k projektu
 
ZŠ dr. Milady Horákové energetická opatření I. etapa
celkové výdaje projektu - 24.083.000 Kč
přiznaná dotace - 10.325.000 Kč
podíl města - 13.758.000 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS