Město Kopřivnice - Aktuality
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Skautské centrum Vanaivan - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Hlášení závad

Hlášení závad - vstup do aplikace >
Plakát (pdf 663 kB)

Aplikace Hlášení závad je pohotový nástroj k hlášení závad a nedostatků na veřejném prostranství a majetku města. Uživatelé mohou ohlásit například závady na chodnících, nefunkční veřejné osvětlení, nebezpečný strom, rozbité lavičky, černé skládky, výtluky na městských ulicích a podobně. Lze také upozornit na opakovaně se vyskytující problémy a navrhnout zlepšení.

Jak aplikaci používat?

Aplikace funguje jako interaktivní mapa. Vyznačte místo závady a pomocí jednoduchého formuláře vyberte kategorii hlášení, vypište podrobnosti a můžete připojit fotografii. Po převzetí hlášení administrátorem pak na zadanou e-mailovou adresu obdržíte upozornění, v jaké fázi se řešení vašeho oznámení nachází.

Všem návštěvníkům aplikace se na mapě zobrazí aktuální hlášení, která jsou barevně rozlišena podle průběhu jejich vyřízení. Vyřešená hlášení z mapy po měsíci automaticky zmizí.

K čemu aplikace nemá sloužit?

 • Pokud zjistíte závadu, která ohrožuje zdraví či majetek, kontaktujte prosím městskou policii na pohotovostním tel.: 604 142 244, případně použijte ostatní tísňové linky.
 • K řešení požadavků na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, např.: změny a úpravy dopravního značení, osazení retardérů či osazení zrcadel, u kterých je třeba podat písemnou žádost a věc řešit ve správním řízení.
 • K požadavkům na rozsáhlejší nebo celkové opravy komunikací a chodníků, které jsou řešeny podle plánu investic a rekonstrukcí v rámci rozpočtu města.
 • K hlášení závad týkajících se majetku třetích osob (např. silnic, které jsou ve vlastnictví státu a kraje). Bude-li to možné, předáme podnět majiteli či zodpovědné osobě dané organizace. Tato hlášení budou správcem označena jako "vyřešeno".

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů (ZOOÚ) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: město Kopřivnice zpracovával moje osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa a sledování polohy (možnost volby) za účelem používání aplikace Hlášení závad.

Správce osobních údajů: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077, datová schránka: 42bb7zg
Kontaktní údaje správce: pověřenec GDPR - Bc. Dušan Bartošák, e-mail: poverenec(zavináč)koprivnice.cz, tel.: +420 556 879 458

Účel zpracování osobních údajů: využívání aplikace Hlášení závad - zasílání e-mailových notifikací k nahlášeným podnětům.

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli aplikace, kterým je k datu poskytnutí tohoto souhlasu společnost T-Mapy, spol. s r. o. Tato společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.

Informace správce osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu 1 roku, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu.
 • Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány.
 • Máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím.
 • Máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech.
 • Máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech.
 • Můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci.
 • Kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.
 • Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují vaše práva.
 • Za osobu mladší 15 let poskytuje souhlas zákonný zástupce.
 • Ostatní práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce

Banner - Ko-projekty
Banner - Měření rychlosti radarem
Banner - Hlášení závad

Mimořádné události

Zkušební provoz. Bez záruky.

Stav vody na řece Lubině ve Vlčovicích
Datum a čas měření: 24.05.2019 - 16:30 (P - porucha)
Výška hladiny
(cm)
Průtok
(m3/s)
Úhrn srážek za
posledních 15 minut
(mm)
11317.200.0

Povodňové stupně:
1. stupeň: výška hladiny 140 (cm)
2. stupeň: výška hladiny 190 (cm)
3. stupeň: výška hladiny 230 (cm)
3. stupeň (extrémní ohrožení): výška hladiny 331 (cm)

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]8
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

V Kopřivnici soutěžil dorost v hasičském sportu

Kopřivnice (hod) – V sobotu 11. května dopoledne se konalo na hřišti ZŠ 17. listopadu okresní kolo dorostu v hasičském sportu, v němž své síly měřilo 6 dívek a 15 ...

Kraj připravil poznávací výlety pro seniory

Kopřivnice (red) - Moravskoslezský kraj připravil na letošní letní sezonu pro seniory řadu poznávacích jednodenních zájezdů, jejichž cílem je přiblížit zajímavá ...

Loga - Národní cena České republiky za jakost

Realizované projekty

Ilustrační foto k projektu
 
Projekt odstraňování starých ekologických zátěží Skládka kalů
celkové výdaje projektu - 32.306.000 Kč
přiznaná dotace - 28.624.900 Kč
podíl města - 3.681.100 Kč
Logo - Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS