Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Lašské muzeum s expozicí věnovanou kopřivnické výrobě hliněného zboží a místnímu rodáku malíři Zdeňku Burianovi - foto Ladislav Renner

Informace o aktuálních investičních akcích
v Kopřivnici

Komunitní centrum Kopřivnice

Celková rekonstrukce stávajícího objektu za účelem vytvoření prostorů, které budou určeny čtyřem samostatným organizacím – klubu Klokan, Klubu Kamarád, pobočce Městské knihovny v Kopřivnici a dennímu stacionáři Kopretina.

Dodavatel stavby: probíhá výběrové řízení

Další informace Komunitní centrum Kopřivnice

Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Rekonstrukce stávajícího průmyslového objektu (bývalé výměníkové stanice) se změnou užívání na občanskou vybavenost. Rekonstrukcí vznikne objekt sociálně terapeutických dílen. V rámci rekonstrukce budou řešeny i nové zpevněné plochy vč. sadových úprav, parkovací plochy, připojení objektu na technickou a dopravní infrastrukturu.

Dodavatel stavby: probíhá výběrové řízení

Další informace Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici

Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká

Snížení energetické náročnosti objektu - zateplení fasády a střešního pláště, rekonstrukce balkónových konstrukcí.

Dodavatel stavby: probíhá výběrové řízení

Další informace Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká v Kopřivnici

Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici

Vybudování nového chodníku podél silnice II/482 - ul. Obránců míru - úsek mezi ulicemi Česká a K Pasekám v Kopřivnici spolu s realizací doprovodného dopravního značení.

Dodavatel stavby: V+V SAVEKO s.r.o.,
cena díla 1,2 mil. Kč,
realizace 05-08/2018

Další informace Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici

Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky

Realizace stavby společné stezky pro chodce a cyklisty s asfaltovým povrchem v okrajové části lokality „Dolní roličky“ v místní části Lubina, za objektem drobné výroby (Multised, s.r.o.) podél komunikace I/58 na pozemcích parc. č. 591/8, 252/1, 263/4, 263/22 v katastrálním území Drnholec nad Lubinou.

Dodavatel stavby: JANKOSTAV s.r.o.,
cena díla 1,4 mil. Kč,
realizace 03-06/2018

Další informace Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Roličky

Most M – 01 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Oprava mostu M-01 v Lubině - stávající most bude rozebrán k patkám základů. Opěry budou provedeny nově z monolitického železobetonu. Na tyto opěry budou provedeny nové železobetonové monolitické úložné prahy, zavěšená křídla a tížné křídlo. Nová nosná konstrukce bude charakteru šikmé železobetonové obloukové desky půdorysného tvaru kosodelníka , která bude prostě uložená jako rozpěráková konstrukce. Na křídle budou provedeny římsy a na mostě bude osazené ocelové zábradlí. Dno toku bude vyčištěno a opraveno dlažbou z kamene do betonu s ukončením do betonových prahů.

Dodavatel stavby: AlfaPOL s.r.o.,
cena díla 1,4 mil. Kč,
realizace 03-05/2018

Další informace Most M – 01 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Most M – 06 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Oprava mostu M-06 v Lubině - stávající most bude rozebrán k patkám základů a nahrazen novým.

Dodavatel stavby: výběrové řízení na dodavatele se připravuje

Další informace Most M – 06 v Lubině – oprava po přívalových deštích

Parkoviště sídliště SEVER

Stavba parkoviště o kapacitě 55 míst vč. vybudování napojovacího chodníku, doplnění veřejného osvětlení, vybudování velkokapacitního vsakovacího objektu a vegetační úpravy v blízkosti ulic Moravská a 17. listopadu v okrajové části sídliště "Sever", v ploše zeleně před areálem bývalé živočišné výroby.

Dodavatel stavby: probíhá výběrové řízení

Rozšíření chodníku ul. Dělnická – Nádražní

Předláždění stávajícího chodníkového tělesa a zhotovení přilehlé stezky pro cyklisty. Stávající chodník bude předlážděn zámkovou dlažbou. Stezka pro cyklisty pro obousměrný provoz bude provedena v šíři 2500 mm+400 mm hmatný pás. Stezka bude provedena z betonové zámkové dlažby.

Dodavatel stavby: probíhá výběrové řízení

Parkoviště u Komerční banky

Stavba parkoviště u budovy Komerční banky a.s. v ploše stávajícího parkoviště a přilehlé travnaté plochy v prostoru mezi ulicemi Čs.armády a Kadláčkova v Kopřivnici.

Dodavatel stavby: JANKOSTAV s.r.o.,
cena díla 2,8 mil. Kč,
realizace 03-06/2018

Chodník na ul. Hřbitovní

Realizace chodníku je rozdělena do dvou etap. V rámci I. etapy byly v roce 2017 realizovány přeložky sítí. V rámci II. etapy proběhne v roce 2018 stavba chodníkového tělesa v místě mezi stávající krajnicí komunikace a oplocením přilehlých pozemků na ul. Hřbitovní v Kopřivnici.

Dodavatel stavby (II.etapy): V+V SAVEKO s.r.o.,
cena díla 1,2 mil. Kč,
realizace 07-10/2018

Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích

Výstavba objektu šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti spojená s demolicí části objektu a s realizací jeho přístavby. Objekt je tvořen dvěma provozními jednotkami, první tvoří vnější skladovací prostory, druhou vlastní šatny s příslušenstvím. Obě jednotky jsou zastřešeny společnou střechou a mezi nimi je krytá terasa.

Dodavatel stavby: Severomoravská stavební společnost s. r. o.,
cena díla 8,5 mil. Kč,
realizace 11/2017-06/2018

Vizualizace:
Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích

Zimní stadion v Kopřivnici – rekonstrukce střešního pláště

Celková výměna profilované plechové krytiny obloukové střechy objektu zimního stadionu v Kopřivnici včetně souvisejících dodávek a montáží.

Dodavatel stavby: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.,
cena díla 14,8 mil. Kč,
realizace 04–07/2018

Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243

Stavební úpravy nemovitosti, které vycházejí ze záměru budoucího užívání objektu. V 1.PP budou umístěny komerční prostory, které budou nabídnuty k pronájmu soukromým subjektům. V 1.NP budou umístěny reprezentativní prostory města Kopřivnice - obřadní síň s předpokládanou kapacitou 50 návštěvníků, foyer svatebčanů, šatna, přípravna pro matky s dětmi a hygienické zázemí. Zásadní úpravou objektu a navazujících ploch je bezbariérové zpřístupnění suterénu ze severozápadní strany a současně propojení nadzemního podlaží schodištěm.
Vyvolanou úpravou je snížení venkovního prostoru před objektem a vytvoření nádvoří, které je díky zapuštění možno využívat pro konání kulturně společenských akcí. Navazující vyrovnávací konstrukce (rampy a zídky) vytvářejí možnost posezení. Úprava zároveň navazuje na původní řešení parkových úprav a vhodně jej doplňuje.

Dodavatel stavby: Beskydská stavební, a.s.,
cena díla 29 mil. Kč,
realizace 07/2017-05/2018

Vizualizace:
Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243

Banner - Stavíme pro Vás

Informace o kvalitě ovzduší

Polétavý prach - PM10 [µg/m3]-
Povolený denní limit pro PM10 je 50 µg/m3
Data ze stanice AIM Studénka, odchylka pro Kopřivnici ±10%

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

Filmografie diváky nepřilákala

Kinematografičtí nadšenci ze Studia Bez kliky poskytovali návštěvníkům dvoudenní akce na půdě kina individuální přístup. Diváků totiž přišlo velmi málo. 
  FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Jen několik desítek lidí využilo výjimečné nabídky zdejšího kina a vyrazilo o minulém víkendu na cestu do historie kinematografie. Přestože ...

Obě školní ligy v miniházené odehrály poslední turnaj

Kopřivnice (cab) – Koncem února proběhly ve sportovní hale ZŠ E. Zátopka poslední turnaje školních lig v miniházené žáků prvního stupně základních škol z ...

Národní cena České republiky za jakost - 2016

Realizované projekty

Hlavička stránky
 
Rekonstrukce mostu v Kopřivnici Lubině Na Habeši
celkové výdaje projektu - 3.742.000 Kč
přiznaná dotace - 3.564.000 Kč
podíl města - 178.000 Kč
Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS