ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Zdravé město Kopřivnice - Kampaně
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pseudogotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1894 - foto Ladislav Renner

Projekty a kampaně

Kampaně

Projekty

Kampaně

Den Země

Den Země

22. dubna slaví naše planeta symbolický svátek, označovaný oficiálním názvem jako Den Země. V rámci oslav této připomínky původu a současnosti naší planety se po celém světě odehrávají zajímavé akce, které na problematiku ochrany přírody a působení člověka na naše životní prostředí adekvátním způsobem reagují.

Ve městě Kopřivnici je tomuto dni věnována spousta tradičních akcí:

  • Den Země
  • Pohádkový les
  • Likvidace autovraků
  • Sbírka Kola pro Afriku

Den bez úrazů

Kampaň „Dny bez úrazů", ke které se každoročně připojuje řada Zdravých měst, obcí a regionů, probíhá převážně v první polovině června a zaměřuje se na prevenci úrazů. V rámci kampaně probíhají osvětové akce zaměřené zejména na úrazy v dopravě, ve škole a na sportovištích. Nejohroženější z hlediska úrazů jsou děti a senioři, proto se během Dnů bez úrazů konají přednášky v mateřských a základních školách i speciální akce zaměřené na bezpečnost seniorů. Nedílnou součástí kampaně je také nácvik první pomoci při úrazu.

Preventění Preventění Preventění
Preventění

Evropský týden mobility

Evropský týden mobility je kampaň pro občany měst a obcí, která má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou, a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy. Evropský týden mobility probíhá ve dnech 16. - 22. září.

Minizátopek Minizátopek Minizátopek

Ve městě Kopřivnice je této kampani věnována spousta tradičních, ale i nových akcí:

  • Minizátopek
  • Běh rodným krajem Emila Zátopka
  • Běh dětí Kopřivnicí

Evropský den bez aut

Den bez aut

Evropský den bez aut iniciovala Evropská komise v roce 2000 a od té doby patří k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Akce si drží stálý termín, kterým je 22. září. Hlavním záměrem kampaně je upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení - podpora veřejné dopravy silniční i železniční, budováni cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp.


Dny zdraví

Dny zdraví probíhají každoročně v termínu 4. až 17. října a zaměřují se na podporu zdraví v nejširším možném pojetí, podle něhož není zdraví jen absencí nemoci, ale stavem spokojenosti z hlediska fyzického psychického i sociálního. Během kampaně mohou lidé získat informace o správné výživě, prevenci závislostí, duševních nemocech, zdravém a aktivním stárnutí, nebo mohou se zapojit do různých pohybových a sportovních aktivit.

Město Kopřivnice každoročně nabízí všem organizacím působícím na území města bezplatnou medializaci jejich kampaní na svých stránkách.

Projekty

Projekt Cestou necestou k udržitelné Kopřivnici


Projekt Od lokálního ke globálnímu

Logo MSK

Tento projekt je spolufinancován z Dotačního programu na podporu dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje Moravskoslezského kraje.

Kopřivnická radnice získala 150tisícovou dotaci. Díky tomuto příspěvku uspořádá město řadu akcí, jejichž hlavním cílem je nejen zkvalitnění připravenosti města pro budoucí obhajobu kategorie A v kritériích místní Agendy 21, ale také propagace dobrovolnictví či osvěta v oblasti životního prostředí a globální odpovědnosti.

Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů