Město Kopřivnice - Aktuality - Kanalizace
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Aktuality

5. 6. 2020 - Oznámení

Dobrý den, oznamujeme Vám, že od pondělí 15.6. budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „C1“.

Práce budou probíhat vždy od 6:00 do 16:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná, kopat budeme od konce ulice směrem do obce. V případě nutnosti bude příjezd k Vašim RD zajištěn po pracovní době. Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci.

V pondělí 8.6. budeme od 15:00 do 16:00 obcházet Vaše rodinné domy ve věci umístění kanal. přípojek. V případě, že v tomto čase nemůžete být doma, kontaktujte mě prosím v průběhu příštího týdne.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša – 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o. Mapa - práce na kanalizaci

19. 5. 2020 - Pasportizace objektů dotčených stavbou

Společnost INSET s.r.o., IČ 411 87 628 byla na základě objednávky od firmy STASPO, spol. s r.o., zhotovitele stavby kanalizace ve Vlčovicích a Mniší, pověřena k provedení pasportizace objektů dotčených touto stavbou.

Pasportizace spočívá v prohlídce a případně fotografování exteriéru objektu (fasáda, chodník, oplocení, terasy, apod.) popř. i interiéru (přilehlé obytné místnosti, verandy, chodby, schodiště, sklepní prostory apod.) a zdokumentování případných poruch vyskytujících se vně (trhliny, zavlhnutí, odpadlá omítka popř. obklad, prasklé skla v oknech, náklon oplocení apod.) i uvnitř (trhliny ve stěnách i stropech, vlhkost, poruchy v dlažbě, obkladu, spáry v sádrokartonu apod.) objektu před započetím stavebních prací v jejich blízkosti. Jedná se o zjištění současného stavebně-technického stavu dotčených objektů. Cílem pasportizace je získat informace o vlivu stavby na předmětné objekty, zejména o vlivu stavebních strojů a nákladní staveništní dopravy.

Práce budou prováděny postupně od 19. 5. 2020 do 31.12.2021.

Žádáme tímto majitele objektů o umožnění vstupu na pozemky a do objektu za účelem provedení pasportizace a případného dalšího monitoringu objektu. Čas potřebný ke zdokumentování objektů a sepsání protokolu se podle náročnosti pohybuje individuálně od 60-90 minut.

V této souvislosti pověřuji tyto zaměstnance spol. INSET s.r.o. k výkonu výše uvedených činností: Ing. Jaroslav Tabach tel. 606 640 180.

V případě potřeby se tento pracovník prokazuje občanským průkazem.

19. 5. 2020 - Oznámení

Dobrý den, oznamujeme Vám, že od pondělí 25.5. budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „C3“ od bodu 1 (před kulturním domem) směrem k bodu 2 a 3.

Od 1.6. nastoupí další pracovní skupina, která bude na této stoce kopat od bodu 4 k bodům 5 a 6.

Práce budou probíhat vždy od 7:00 do 17:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby v místě výkopu neprůjezdná (v délce cca 20m), příjezd k Vašim RD bude zajištěn vždy po pracovní době.

Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci. Pokud se budou výkopové práce blížit před Váš vjezd, si v případě potřeby, vozidla vyparkujte např. do vedlejší ulice.

V průběhu příštího týdne Vás budeme kontaktovat ve věci umístění kanalizačních přípojek.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša – 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o.

Mapa - práce na kanalizaci

5. 5. 2020 - Oznámení

Dobrý den, oznamujeme Vám, že od úterý 5. května budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „A“ od bodu 1 směrem k bodu 2 (viz foto níže). Práce budou probíhat vždy od 6:00 do 16:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby v místě výkopu neprůjezdná (v délce cca 20m), příjezd k Vašim RD bude zajištěn vždy z jedné strany ulice. Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci.

V průběhu příštího týdne Vás budeme kontaktovat ve věci umístění kanalizačních přípojek.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša – 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o.

Mapa - práce na kanalizaci

Informace občanům k podávání žádostí o dotaci na realizaci kanalizační přípojky

Vážení obyvatelé Vlčovic a Mnišího, obracíme se na vás s žádostí o spolupráci při podávání Vašich žádostí o dotaci na realizaci kanalizační přípojky k vaší nemovitosti. Žádost o dotaci je možno podávat od 1. dubna. S ohledem na stávající omezení souvisejí s opatřeními přijatými ke snížení rizika šíření koronaviru vás žádáme, abyste s podáním žádosti vyčkali, než budete kontaktování pracovníky městského úřadu. Ti v současné době připravují všechny podklady, tak aby Vám zároveň s podáním žádosti o dotaci mohla být předána projektová dokumentace k vaší kanalizační přípojce. Projektová dokumentace vám bude předána oproti podpisu licenční smlouvy (pdf 40 kB). Zároveň je nutno, abyste podepsali žádost o vydání stavebního povolení k realizaci přípojky, kterou za vás předloží pracovníci úřadu.

Za účelem podpisu uvedených dokumentů a předání projektové dokumentace budou pracovníci úřadu ve vybrané dny přítomni v Kulturním domě ve Vlčovicích. Schůzky s jednotlivými vlastníky nemovitostí budou domlouvány individuálně, tak aby nedocházelo ke shromažďování většího počtu osob. Vyčkejte tedy telefonátu či e-mailu od pracovníku úřadu. S ohledem na harmonogram realizace projektu budou přednostně vyřizovány přípojky ve Vlčovicích. Není však nutno se obávat pozdějšího podání žádosti o dotaci. Na příspěvek mají nárok všichni vlastníci nemovitostí určených k bydlení, kteří splní podmínky dotačního programu. Ten je v plném znění uveřejněn jak na elektronické úřední desce města, tak na webových stránkách.

Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnou spolupráci.

Průjezd cyklostezkou

Mapa - práce na cyklostezce Průjezd celou cyklostezkou bude umožněn se zvýšenou opatrností, je třeba brát v úvahu, že po cyklostezce se mohou pohybovat stavební stroje, pracovní úseky budou označeny dopravním značením, které bude nutno respektovat.

úsek 1. - výkop v cyklostezce u úpravny vody
- průjezd okolo staveniště bude zajištěn provizorně kolem cyklostezky, během prací může dojít ke zdržení
- vždy je nutné, aby chodec zastavil, cyklista sesednul z kola a vyčkal, až bude dělníky vyzván k projití

úsek 2. - výkop kanalizace podél cyklostezky mimo její trasu
- průjezd bude po stávající cyklostezce
- vždy je nutné, aby chodec zastavil, cyklista sesednul z kola a s opatrností prošel kolem staveniště

úsek 3. - výkop v cyklostezce kanalizace kolem odpočívadla (na vjezdu do Vlčovic)
- průjezd okolo staveniště bude zajištěn provizorní mimo cyklostezku, během prací může dojít ke zdržení
- vždy je nutné, aby chodec zastavil, cyklista sesednul z kola a vyčkal, až bude dělníky vyzván k projití

23.03.2020 - v pondělí 30. března 2020 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci, konkrétně na stoce „A“ od cyklostezky na Lubinu směrem k mostu na Mniší. Práce budou probíhat vždy od 7 do 15 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná, příjezd k jednotlivým RD bude vždy z jedné strany zajištěn.
Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na ulici a aby v rámci bezpečnosti dbali zvýšené opatrnosti. Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích. Děkujeme společnost Staspo, s. r. o.
Obchůzku ohledně aktualizace domovních přípojek s ohledem na aktuální stav a karanténu odkládáme a budeme Vás včas informovat. V případě dotazů můžete kontaktovat p. Holušu na čísle 739 081 764 nebo napsat na e-mailovou adresu: holusa@staspo.cz.

17.03.2020 - rada města schválila uzavření licenčních smluv, na základě kterých bude předávána obyvatelům MČ Vlčovice a Mniší projektová dokumentace k realizaci kanalizační přípojky

březen - zahájení stavebních prací - kácení zeleně v trase kanalizace

27.02.2020 - zastupitelstvo města schválilo podmínky dotačního programu na realizaci domovních přípojek

19.11.2019 - uzavřena smlouva s dodavatelem stavby - STASPO, spol. s r.o.

20.05.2019 - uzavřena smlouva na výkon TDI a BOZP v rámci stavby - ČECH ENGINEERING, a.s.

Logo - Fond soudržnosti
Banner - Ko-projekty
Banner - Hlášení závad
RSS ikona

Ještě lze žádat o dotaci na akce

Kopřivnice (hod) – Ještě je stále možné žádat o individuální dotaci z dotačního programu Zdravého města Kopřivnice, ve kterém byla pro letošní rok alokována ...

Na programu dnešního zastupitelstva jsou dotace a dary v sociální oblasti

Kopřivnice (hod) – Zastupitelé budou dnes schvalovat dotace a dary v sociální oblasti v celkové výši 3 067 500 korun.

V sociální oblasti požádalo deset organizací ...

Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS