Město Kopřivnice - Aktuality - Kanalizace
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Aktuality

9. 9. 2020 - Oznámení

Opětovně prosíme všechny občany Vlčovic, aby z důvodu výkopových prací na hlavním tahu Vlčovice - Frenštát p. Radhoštěm, své nádoby s odpadem (popelnice se směsným komunálním odpadem - vývoz lichá středa a kompostejnery s biologicky rozložitelným odpadem - vývoz sudý pátek) připravovali před signalizační zařízení z obou stran. Nádoby umístěné v úseku mezi semafory není možno vyvést.

Zhotovitel stavby spol. STASPO, s.r.o. nabídl pomoc s přemístěním těchto nádob na konec výkopu. Se svými žádostmi se obracejte přímo na pana Holušu tel. č. 739081764.

Omlouváme se za komplikace a prosíme o součinnost. SLUMEKO s.r.o.

7. 9. 2020 - Oznámení

Oznamujeme Vám, že v příštím týdnu budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „C2“ v úseku šachet Š-A9-Š-A13 (viz šipka).

Práce budou probíhat v pracovní dny vždy od 7:00 do 15:00 hodin. Místní komunikace bude v průběhu výstavby překopu silnice II/486 neprůjezdná. Následně bude provoz řízen semafory. Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci z důvodu průjezdu nákladních vozidel.

V průběhu tohoto týdne budeme odpoledne obcházet Vaše rodinné domy ve věci umístění kanal. přípojek. V případě, že v tomto čase nemůžete být doma, kontaktujte mě.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša - 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o. Mapa - práce na kanalizaci Mapa - práce na kanalizaci

18. 8. 2020 - Oznámení

Prosíme všechny občany Vlčovic, aby z důvodu výkopových prací na hlavním tahu Vlčovice - Frenštát p.Radhoštěm, kde bude umístěno signalizační zařízení (semafor), své nádoby s odpadem (popelnice se směsným komunálním odpadem - vývoz lichá středa a kompostejnery s biologicky rozložitelným odpadem - vývoz sudý pátek) připravovali před signalizační zařízení z obou stran. Nádoby umístěné v úseku mezi semafory není možno vyvést. Omlouváme se za komplikace a prosíme o součinnost. SLUMEKO s.r.o.

18. 8. 2020 - Oznámení

Dobrý den, oznamujeme Vám, že od pondělí 24.8.2020 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „A“ v úseku od šachty Š-A59 (viz šipka) směrem ke stoce C10 a následně až k hlavní silnici.

Práce budou probíhat v pracovní dny vždy od 7:00 do 18:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná. V případě nutnosti bude příjezd k Vašim RD zajištěn vždy z jedné strany ulice. Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci z důvodu průjezdu nákladních vozidel.

Do konce tohoto týdne budeme odpoledne obcházet Vaše rodinné domy ve věci umístění kanalizačních přípojek. V případě, že v tomto čase nemůžete být doma, kontaktujte mě.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša - 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Marek Holuša, Staspo spol. s.r.o. Mapa - práce na kanalizaci Mapa - práce na kanalizaci

31. 7. 2020 - Oznámení

Stavba kanalizace se dotkne i úseku komunikace I. třídy I/58 ve správě Ředitelství silnic a dálnic v celkové délce 300 metrů v jednom jízdním pruhu. Provoz bude kyvadlově řízen semafory. Práce v tomto úseku budou zahájeny 10. srpna a potrvají až do konce října tohoto roku.

Vzhledem k tomu, že stavba vyvolá časové zdržení v obou směrech na trase od Frenštátu pod Radhoštěm a od Kopřivnice a dotkne se nejen občanů, ale i firem a podnikatelů, realizujících svou dopravu přes tento úsek, město spolu se zhotovitelem žádá všechny o pochopení a trpělivost při průjezdu tímto úsekem.

Mapa - práce na kanalizaci

31. 7. 2020 - Oznámení

Prosíme všechny občany Vlčovic, aby z důvodu výkopových prací na kanalizaci, připravovali své nádoby s bioodpadem a komunálním odpadem na konec výkopu, který je dostupný svozové technice. Nádoby umístěné jinde, nebudou spol. Slumeko svezeny.

Zhotovitel stavby spol. STASPO, s.r.o. nabídl pomoc s přemístěním těchto nádob na konec výkopu. Se svými žádostmi se obracejte přímo na panu Holušu tel. č. 739 081 764.

Omlouváme se za komplikace a prosíme o součinnost. Děkujeme.

29. 7. 2020 - Oznámení

Dobrý den, oznamujeme Vám, že od pondělí 3.8.2020 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce "A" od šachty RŠ17 (č.p. 167) po šachtu Š28 (č.p. 92).

Práce budou probíhat v pracovní dny vždy od 6:00 do 15:00 hodin. Komunikace bude v průběhu výstavby neprůjezdná, kopat budeme od konce ulice směrem ke kulturnímu domu.

Byli bychom rádi, kdybychom nemuseli každý den po pracovní době cestu zprůjezdnit. Zabírá to odpoledne i ráno spoustu času, místo kterého můžeme udělat více práce a tím ulici dříve opustit. Komunikaci bychom pravidelně zprůjezdnili na víkend, případně operativně dle telefonické domluvy po pracovní době.

Prosíme občany, aby si svá vozidla parkovali mimo komunikaci.

V případě, že s tímto postupem nesouhlasíte, kontaktujte mne prosím.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša - 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Marek Holuša, Staspo spol. s.r.o. Mapa - práce na kanalizaci

29. 7. 2020 - Oznámení

Oznamujeme Vám, že od pondělí 3.8.2020 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce "C3.4" viz mapka.

Práce budou probíhat v pracovní dny vždy od 7:00 do 18:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná, kopat budeme od šachty Š6 směrem k Š4, tzn. od kulturního domu k hřišti. V případě nutnosti bude příjezd k Vašim RD zajištěn po pracovní době. Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša - 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o. Mapa - práce na kanalizaci
Mapa - práce na kanalizaci

21. 7. 2020 - Oznámení

Dobrý den, omlouváme se, ale z technických důvodů nebudou zahájeny výkopové práce ve Vaší ulici na stoce C3.4.

O novém termínu prací Vás budeme předem informovat.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša – 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o.

15. 7. 2020 - Oznámení

Oznamujeme Vám, že od pondělí 20.7.2020 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „C3.4“.

Práce budou probíhat v pracovní dny vždy od 7:00 do 18:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná, kopat budeme od šachty Š6 směrem k Š4, tzn. Od směr od kulturního domu k hřišti. V případě nutnosti bude příjezd k Vašim RD zajištěn po pracovní době. Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci.

Do konce tohoto týdne budeme odpoledne obcházet Vaše rodinné domy ve věci umístění kanalizačních přípojek. V případě, že v tomto čase nemůžete být doma, kontaktujte mě.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša – 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o. Mapa - práce na kanalizaci

5. 6. 2020 - Oznámení

Dobrý den, oznamujeme Vám, že od pondělí 15.6. budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „C1“.

Práce budou probíhat vždy od 6:00 do 16:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná, kopat budeme od konce ulice směrem do obce. V případě nutnosti bude příjezd k Vašim RD zajištěn po pracovní době. Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci.

V pondělí 8.6. budeme od 15:00 do 16:00 obcházet Vaše rodinné domy ve věci umístění kanal. přípojek. V případě, že v tomto čase nemůžete být doma, kontaktujte mě prosím v průběhu příštího týdne.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša – 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o. Mapa - práce na kanalizaci

19. 5. 2020 - Pasportizace objektů dotčených stavbou

Společnost INSET s.r.o., IČ 411 87 628 byla na základě objednávky od firmy STASPO, spol. s r.o., zhotovitele stavby kanalizace ve Vlčovicích a Mniší, pověřena k provedení pasportizace objektů dotčených touto stavbou.

Pasportizace spočívá v prohlídce a případně fotografování exteriéru objektu (fasáda, chodník, oplocení, terasy, apod.) popř. i interiéru (přilehlé obytné místnosti, verandy, chodby, schodiště, sklepní prostory apod.) a zdokumentování případných poruch vyskytujících se vně (trhliny, zavlhnutí, odpadlá omítka popř. obklad, prasklé skla v oknech, náklon oplocení apod.) i uvnitř (trhliny ve stěnách i stropech, vlhkost, poruchy v dlažbě, obkladu, spáry v sádrokartonu apod.) objektu před započetím stavebních prací v jejich blízkosti. Jedná se o zjištění současného stavebně-technického stavu dotčených objektů. Cílem pasportizace je získat informace o vlivu stavby na předmětné objekty, zejména o vlivu stavebních strojů a nákladní staveništní dopravy.

Práce budou prováděny postupně od 19. 5. 2020 do 31.12.2021.

Žádáme tímto majitele objektů o umožnění vstupu na pozemky a do objektu za účelem provedení pasportizace a případného dalšího monitoringu objektu. Čas potřebný ke zdokumentování objektů a sepsání protokolu se podle náročnosti pohybuje individuálně od 60-90 minut.

V této souvislosti pověřuji tyto zaměstnance spol. INSET s.r.o. k výkonu výše uvedených činností: Ing. Jaroslav Tabach tel. 606 640 180.

V případě potřeby se tento pracovník prokazuje občanským průkazem.

19. 5. 2020 - Oznámení

Dobrý den, oznamujeme Vám, že od pondělí 25.5. budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „C3“ od bodu 1 (před kulturním domem) směrem k bodu 2 a 3.

Od 1.6. nastoupí další pracovní skupina, která bude na této stoce kopat od bodu 4 k bodům 5 a 6.

Práce budou probíhat vždy od 7:00 do 17:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby v místě výkopu neprůjezdná (v délce cca 20m), příjezd k Vašim RD bude zajištěn vždy po pracovní době.

Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci. Pokud se budou výkopové práce blížit před Váš vjezd, si v případě potřeby, vozidla vyparkujte např. do vedlejší ulice.

V průběhu příštího týdne Vás budeme kontaktovat ve věci umístění kanalizačních přípojek.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša – 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o.

Mapa - práce na kanalizaci

5. 5. 2020 - Oznámení

Dobrý den, oznamujeme Vám, že od úterý 5. května budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci ve Vaší ulici na stoce „A“ od bodu 1 směrem k bodu 2 (viz foto níže). Práce budou probíhat vždy od 6:00 do 16:00 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby v místě výkopu neprůjezdná (v délce cca 20m), příjezd k Vašim RD bude zajištěn vždy z jedné strany ulice. Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na komunikaci.

V průběhu příštího týdne Vás budeme kontaktovat ve věci umístění kanalizačních přípojek.

Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích.

V případě dotazů volejte: p. Holuša – 739 081 764 nebo pište na holusa@staspo.cz

Děkujeme, Staspo spol. s.r.o.

Mapa - práce na kanalizaci

Průjezd cyklostezkou

Mapa - práce na cyklostezce Průjezd celou cyklostezkou bude umožněn se zvýšenou opatrností, je třeba brát v úvahu, že po cyklostezce se mohou pohybovat stavební stroje, pracovní úseky budou označeny dopravním značením, které bude nutno respektovat.

úsek 1. - výkop v cyklostezce u úpravny vody
- průjezd okolo staveniště bude zajištěn provizorně kolem cyklostezky, během prací může dojít ke zdržení
- vždy je nutné, aby chodec zastavil, cyklista sesednul z kola a vyčkal, až bude dělníky vyzván k projití

úsek 2. - výkop kanalizace podél cyklostezky mimo její trasu
- průjezd bude po stávající cyklostezce
- vždy je nutné, aby chodec zastavil, cyklista sesednul z kola a s opatrností prošel kolem staveniště

úsek 3. - výkop v cyklostezce kanalizace kolem odpočívadla (na vjezdu do Vlčovic)
- průjezd okolo staveniště bude zajištěn provizorní mimo cyklostezku, během prací může dojít ke zdržení
- vždy je nutné, aby chodec zastavil, cyklista sesednul z kola a vyčkal, až bude dělníky vyzván k projití

23.03.2020 - v pondělí 30. března 2020 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci, konkrétně na stoce „A“ od cyklostezky na Lubinu směrem k mostu na Mniší. Práce budou probíhat vždy od 7 do 15 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná, příjezd k jednotlivým RD bude vždy z jedné strany zajištěn.
Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na ulici a aby v rámci bezpečnosti dbali zvýšené opatrnosti. Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích. Děkujeme společnost Staspo, s. r. o.
Obchůzku ohledně aktualizace domovních přípojek s ohledem na aktuální stav a karanténu odkládáme a budeme Vás včas informovat. V případě dotazů můžete kontaktovat p. Holušu na čísle 739 081 764 nebo napsat na e-mailovou adresu: holusa@staspo.cz.

17.03.2020 - rada města schválila uzavření licenčních smluv, na základě kterých bude předávána obyvatelům MČ Vlčovice a Mniší projektová dokumentace k realizaci kanalizační přípojky

březen - zahájení stavebních prací - kácení zeleně v trase kanalizace

27.02.2020 - zastupitelstvo města schválilo podmínky dotačního programu na realizaci domovních přípojek

19.11.2019 - uzavřena smlouva s dodavatelem stavby - STASPO, spol. s r.o.

20.05.2019 - uzavřena smlouva na výkon TDI a BOZP v rámci stavby - ČECH ENGINEERING, a.s.

Logo - Fond soudržnosti
Banner - Ko-projekty
Banner - Hlášení závad
RSS ikona
 • Kopřivnická štafeta přepsala národní rekord

  Kopřivnická štafeta na 4 x 60 m žákyň si na Mistrovství ČR žactva v Třinci doběhla pro zlatou medaili a zároveň vytvořila nový národní klubový ...
 • Hledá se vánoční strom pro Kopřivnici

  Město Kopřivnice hledá dárce vánočního stromu, který ozdobí sad E. Beneše před Ringhofferovou vilou. Kritériem vhodného jehličnanu by měla být ...
 • Plavecká soutěž měst startuje ve středu

  Město Kopřivnice se zapojí do Plavecké soutěže měst, která se uskuteční ve středu 30. září od 6 do 19.30 hodin v krytém ...
 • Kurzy pro rodinné pečující

  Město Kopřivnice připravuje pod vedením zkušených lektorů z ostravské Sociální akademie BN sérii tří Kurzů pro rodinné pečující. Na nich se ...
 • Sportovec roku 2019

  Poslední zářijový den se v 16 hodin v kině Kulturního domu v Kopřivnici uskuteční vyhodnocení nejlepších sportovců města Kopřivnice za loňský rok. ...

Odstartovala sbírka na sochu Emila Zátopka

Byla zahájena veřejná sbírka ve prospěch vztyčení Zátopkovy sochy v Kopřivnici. Prvním, kdo přispěl, byl autor celé myšlenky Jiří Harašta. 
 FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Doslova pár minut před tradičním půlmaratonem, připomínajícím olympionika Emila Zátopka, odstartovala v sobotu 19. září i sbírka, která má ...

Dotační program pro sport doznal několika změn

Kopřivnice (dam) – Návrh dotačního programu na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu schválili začátkem září kopřivničtí radní. Definitivní rozhodnutí o jeho ...

Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS