Město Kopřivnice - Aktuality - Kanalizace
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Aktuality

Informace občanům k podávání žádostí o dotaci na realizaci kanalizační přípojky

Vážení obyvatelé Vlčovic a Mnišího, obracíme se na vás s žádostí o spolupráci při podávání Vašich žádostí o dotaci na realizaci kanalizační přípojky k vaší nemovitosti. Žádost o dotaci je možno podávat od 1. dubna. S ohledem na stávající omezení souvisejí s opatřeními přijatými ke snížení rizika šíření koronaviru vás žádáme, abyste s podáním žádosti vyčkali, než budete kontaktování pracovníky městského úřadu. Ti v současné době připravují všechny podklady, tak aby Vám zároveň s podáním žádosti o dotaci mohla být předána projektová dokumentace k vaší kanalizační přípojce. Projektová dokumentace vám bude předána oproti podpisu licenční smlouvy (pdf 40 kB). Zároveň je nutno, abyste podepsali žádost o vydání stavebního povolení k realizaci přípojky, kterou za vás předloží pracovníci úřadu.

Za účelem podpisu uvedených dokumentů a předání projektové dokumentace budou pracovníci úřadu ve vybrané dny přítomni v Kulturním domě ve Vlčovicích. Schůzky s jednotlivými vlastníky nemovitostí budou domlouvány individuálně, tak aby nedocházelo ke shromažďování většího počtu osob. Vyčkejte tedy telefonátu či e-mailu od pracovníku úřadu. S ohledem na harmonogram realizace projektu budou přednostně vyřizovány přípojky ve Vlčovicích. Není však nutno se obávat pozdějšího podání žádosti o dotaci. Na příspěvek mají nárok všichni vlastníci nemovitostí určených k bydlení, kteří splní podmínky dotačního programu. Ten je v plném znění uveřejněn jak na elektronické úřední desce města, tak na webových stránkách.

Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnou spolupráci.

Průjezd cyklostezkou

Mapa - práce na cyklostezce Průjezd celou cyklostezkou bude umožněn se zvýšenou opatrností, je třeba brát v úvahu, že po cyklostezce se mohou pohybovat stavební stroje, pracovní úseky budou označeny dopravním značením, které bude nutno respektovat.

úsek 1. - výkop v cyklostezce u úpravny vody
- průjezd okolo staveniště bude zajištěn provizorně kolem cyklostezky, během prací může dojít ke zdržení
- vždy je nutné, aby chodec zastavil, cyklista sesednul z kola a vyčkal, až bude dělníky vyzván k projití

úsek 2. - výkop kanalizace podél cyklostezky mimo její trasu
- průjezd bude po stávající cyklostezce
- vždy je nutné, aby chodec zastavil, cyklista sesednul z kola a s opatrností prošel kolem staveniště

úsek 3. - výkop v cyklostezce kanalizace kolem odpočívadla (na vjezdu do Vlčovic)
- průjezd okolo staveniště bude zajištěn provizorní mimo cyklostezku, během prací může dojít ke zdržení
- vždy je nutné, aby chodec zastavil, cyklista sesednul z kola a vyčkal, až bude dělníky vyzván k projití

23.03.2020 - v pondělí 30. března 2020 budou zahájeny výkopové práce na kanalizaci, konkrétně na stoce „A“ od cyklostezky na Lubinu směrem k mostu na Mniší. Práce budou probíhat vždy od 7 do 15 hodin. Cesta bude v průběhu výstavby neprůjezdná, příjezd k jednotlivým RD bude vždy z jedné strany zajištěn.
Prosíme občany, aby svá vozidla neparkovali na ulici a aby v rámci bezpečnosti dbali zvýšené opatrnosti. Omlouváme se za způsobené komplikace, znečištění a zvýšenou prašnost na komunikacích. Děkujeme společnost Staspo, s. r. o.
Obchůzku ohledně aktualizace domovních přípojek s ohledem na aktuální stav a karanténu odkládáme a budeme Vás včas informovat. V případě dotazů můžete kontaktovat p. Holušu na čísle 739 081 764 nebo napsat na e-mailovou adresu: holusa@staspo.cz.

17.03.2020 - rada města schválila uzavření licenčních smluv, na základě kterých bude předávána obyvatelům MČ Vlčovice a Mniší projektová dokumentace k realizaci kanalizační přípojky

březen - zahájení stavebních prací - kácení zeleně v trase kanalizace

27.02.2020 - zastupitelstvo města schválilo podmínky dotačního programu na realizaci domovních přípojek

19.11.2019 - uzavřena smlouva s dodavatelem stavby - STASPO, spol. s r.o.

20.05.2019 - uzavřena smlouva na výkon TDI a BOZP v rámci stavby - ČECH ENGINEERING, a.s.

Logo - Fond soudržnosti
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS