Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Muzeum Fojtství - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Komise PZM a MA21

Komise PZM a MA 21 je poradním orgánem Rady města. Působnost a kompetence komise jsou vztaženy ke všem činnostem města, které se týkají Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 (dále jen PZM a MA21). Komise se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Dále se zabývá uplatněním principů participace a partnerství ve městě.

Členové komise

 • Ing. Miroslav Kopečný - starosta města, garant projektu PZM a MA21
 • Stanislav Šimíček – místostarosta města
 • Ing. Lenka Šimečková - vedoucí oddělení strategického plánování
 • Ing. Aleš Dresler, Ph.D. - pracovník NSZM
 • Bc. Eva Mikušková - vedoucí Městské knihovny Kopřivnice, KDK p.o.
 • Mgr. Dagmar Jančálková - ředitelka Základní a Mateřské školy Motýlek, zastupitelka města Kopřivnice
 • Ing. Hynek Rulíšek - vedoucí odboru životního prostředí
 • Ing. Lenka Heráková - manažerka volnočasových aktivit
 • Mgr. Iva Gilarová - Dům dětí a mládeže Kopřivnice
 • Mgr. Blanka Mikundová - metodik a koordinátor prevence kriminality, členka TRIÁDY Komunitního plánování soc. služeb, členka „Máš čas?“, o. s.
 • Bc. David Monsport - Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o., člen „Okáčko“, o. s.
 • Ing. Richard Petr - rozvoj dopravy a infrastruktury města Kopřivnice, cyklokordinátor
 • Mgr. Dagmar Rysová - členka městského zastupitelstva
 • Roman Beneš - energetik města
 • Radka Cahlíková, M.A., M.Sc. - zástupce firmy Brose CZ spol. s r.o.
 • Bc. Kryštof Hyvnar - Junák - český skaut, středisko Kopřivnice, z. s.
 • Mgr. Kristýna Tillová - vzdělávání k UR, Fair Trade
 • Mgr. Vlasta Geryková - ředitelka ZŠ Floriána Bayera (Ekologická škola, Etická škola)
 • Antonín Vurst - seniorské aktivity
 • Ivana Rašková, DiS. - koordinátorka ZM, v současné době MD, zástupce veřejnosti
 • Bc. Romana Bukovská - koordinátorka ZM, v současné době MD, zástupce veřejnosti
 • Barbora Mužíková, DiS. - koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Zápisy z jednání komise

Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS