Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 3/2006 ze dne 19.01.2006

Firma Seeber rozšířila počet investorů v průmyslové zóně

Další investor v zóně! Vstup do vlčovického průmyslového parku před týdnem podpisem na kupních smlouvách stvrdil jednatel společnosti Seeber Ulrich Mauß (vlevo).<br/>     
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Další investor v zóně! Vstup do vlčovického průmyslového parku před týdnem podpisem na kupních smlouvách stvrdil jednatel společnosti Seeber Ulrich Mauß (vlevo).
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
další fotografie

K o p ř i v n i c e (hod) – Do kopřivnické průmyslové zóny přibyl další investor. Pozemek o rozloze necelých třiceti tisíc metrů čtverečních koupila německá firma Seeber CZ, s. r. o., od města za 4 260 300 korun. Tak jako ostatní investoři i tato firma získala v souladu se zákonem o investičních pobídkách veřejnou podporu ve výši 852 060 korun. Jinak by kupní cena pozemku činila 5 112 360 korun.

Vzhledem k tomu, že firma chce zahájit výstavbu co nejdříve, bylo svoláno mimořádné jednání zastupitelstva, jež mělo prodej pozemku schválit. „Vybírali jsme z deseti lokalit nejen v České republice a na Slovensku, ale i v Polsku. Nakonec jsme se rozhodli pro Kopřivnici, neboť se nám jevila jako nejlepší,“ uvedl jednatel firmy Seeber Ulrich Mauß během projednávání kupní smlouvy. Firma Seeber má své pobočky v Belgii, Itálii, Španělsku, Brazílii, Číně a USA.

Vzhledem k tomu, že firma Seeber vyrábí plastové komponenty pro automobilový průmysl, zajímalo zastupitele Jaroslava Šulu nakládání s odpadem z výroby. „Náš odpad se recykluje. Dodržujeme všechny platné evropské normy a naše firmy patří mezi velmi čisté provozy v Evropě,“ odpověděl Mauß.

Závod by měl být postaven v říjnu a v prosinci by měla být zahájena výroba. Podle jednatele firmy by na konci roku mělo najít práci ve firmě přes čtyřicet lidí. „V současné době začíná nábor pracovníků. Deset by se jich mělo jet zaučovat na dva měsíce do našeho závodu ve Wormsu v Německu, kde by měli získat i naše pracovní návyky,“ uvedl jednatel firmy. Podle kupní smlouvy by do konce roku 2007 mělo ve firmě pracovat pětašedesát zaměstnanců, o rok později by jich mělo být již 82 a do konce roku 2011 by jejich stav měl činit sto dvacet. „Práci u nás najdou jak elektrikáři, tak mechanici nebo i operatéři strojů. Hlavní práce ale bude spočívat v obsluze vstřikovacích strojů. Poměr zaměstnaných žen a mužů by měl být stejný,“ dodal Mauß. Ten také podotkl, že jediným Němcem bude ředitel závodu Hartmut Bischoff.

Prezentace města na veletrhu RegionTour měla řadu chyb

Informací i propagačních materiálů bylo na stánku Moravskoslezského kraje, respektive regionu Beskydy - Valašsko, dostatek, způsob jejich prezentace byl však nešťastný.<br/>    
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Informací i propagačních materiálů bylo na stánku Moravskoslezského kraje, respektive regionu Beskydy - Valašsko, dostatek, způsob jejich prezentace byl však nešťastný.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
další fotografie

K o p ř i v n i c e (dam) – Nespokojenost a roztrpčení, taková je reakce Kopřivnice na prezentaci města a regionu na největším tuzemském veletrhu cestovního ruchu RegionTour v Brně. Kopřivnice byla i tentokrát jako součást Sdružení Beskydy-Valašsko prezentována ve stánku Moravskoslezského kraje, ten ale nastoupil zcela opačný trend než jiní vystavovatelé. Zatímco RegionTour nabývá na významu, o pětinu navýšil potřebnou výstavní plochu a musel se přestěhovat do vůbec největšího pavilonu výstaviště, stánek největšího z krajů se oproti minulým letům zmenšil a jeho prezentace byla ve srovnání s jinými regiony suchopárná a neatraktivní. „Nejsme spokojeni. Své připomínky shrneme a budeme je adresovat Sdružení Beskydy-Valašsko. Domníváme se, že lepší by bylo, aby se toto sdružení prezentovalo samostatně a ne jako součást Moravskoslezského kraje,“ řekl mluvčí kopřivnické radnice Miroslav Přívětivý.Kopřivnice nebyla jediným nespokojeným, také sousední Štramberk nebyl způsobem předvedení kraje ani trochu nadšený. „Byl jsem spokojen s tím, že jsme poprvé na veletrhu měli naši pracovnici s propagačními materiály, ale řešení stánku mě rozhodně nenadchlo,“ řekl starosta města Jan Socha s tím, že zbytek radních, kteří veletrh navštívili, byl ještě kritičtější. „Na cestovním ruchu by Moravskoslezský kraj šetřit neměl,“ domnívá se Socha.

U stánku, kde se prezentovala i Kopřivnice, bylo sice možné získat informační materiály o Kopřivnici, možnostech ubytování, Lašské naučné stezce či Technickém muzeu, chybělo ale něco, co by ke stánku přitahovalo pozornost návštěvníků veletrhu. „Pro informace o kopřivnickém muzeu jsem si šel cíleně a získal jsem, co jsem potřeboval,“ nechal se slyšet Petr Zavadil z jedné liberecké cestovní kanceláře. „Nějaký nápad by ovšem tomuto stánku slušel,“ dodal. Na stánku, který byl podle tiskové mluvčí krajského úřadu výrazně levnější než v minulých letech, Kopřivnice zatím nabízela pouze starší propagační materiály, plánovaný turistický průvodce a celý set propagačních letáků o městě připravovaný za grantové podpory kraje a EU totiž zatím není k dispozici a první z nich by se mohly objevit až na dalších výstavách v průběhu roku.

Lašskou stezku nově obohatí pět odpočívadel

K o p ř i v n i c e (ili) - Na Lašské naučné stezce bude v letošním roce instalováno pět odpočívadel v nejzajímavějších lokalitách. „Jedná se vždy o dvě lavice a stůl a počítáme s jejich umístěním například na Šostýně, u Raškovy skály, případně i na Červeném kameni,“ uvedla Magdaléna Richtárová z odboru životního prostředí a zemědělství.

Výroba pěti odpočívadel vyšla odbor životního prostředí na sedmatřicet tisíc korun a jsou zhotovena z masivního materiálu, aby nedocházelo k jejich snadnému ničení. Instalována budou v jarních měsících.

Další novinkou vztahující se k Lašské naučné stezce je vydání informačního letáku s mapkou stezky, který bude zdarma distribuován přes městské informační centrum. „Chceme ho postoupit i do okolních měst, aby návštěvníci, kteří zavítají do tohoto kraje, byli nalákáni k návštěvě Kopřivnice,“ představila další aktivity odboru životního prostředí Magdaléna Richtárová. Další vydané barevné letáky upozorňují na významné krajinné prvky Kopřivnicka, a to konkrétně na louky, skály a Šostýn. „Naším cílem bylo ukázat krásu kopřivnické přírody, aby se návštěvníci nesoustřeďovali pouze na muzeum a průmyslové památky, ale navštívili i okolí města,“ uvedla Magdaléna Richtárová, „myslím si, že z hlediska přírodního bohatství má Kopřivnice rozhodně co nabídnout.“

Ročně projde útulkem dvě stě padesát psů

K o p ř i v n i c e (ili) - Stížnosti občanů na neuklizené psí exkrementy na chodnících s příchodem zimy nabírají na intenzitě. „Není den, aby se někdo neozval,” tvrdí velitel městské policie Jan Müller, „pravidelně na pochůzkách naši strážníci kontrolují nejen uklízení exkrementů, ale i používání vodítek a náhubků, stejně jako psí známky, které jsou důkazem o přihlášení psa. Nesvědomité majitele psů řešíme na místě blokovou pokutou nebo skončí na přestupkové komisi.“

Rozhodně méně problémů má městská policie se psy ve vlčovickém útulku. „V loňském roce nám pomohla reportáž v Blesku, na základě které si psy v útulku odebrali zájemci z celé republiky. Ale i tak si nemůžeme na odběr psů stěžovat,“ vyhodnotil situaci Jan Müller, kterému loni útulkem prošlo dvě stě padesát psů. Psí útulek nabízí i hotelové služby pro psy, jejichž majitelé odjíždějí na dovolenou.

Zateplené boudy, veterinární péče, pravidelné čištění kotců, zajištění procházek i dostatečného množství krmiva jsou v psím útulku samozřejmostí. „Často je nám vyčítáno, že psům věnujeme větší pozornost než lidem,“ podělil se o připomínky některých občanů Müller, „málokdo si však uvědomí, že se pes bezdomovcem nestal o vlastní vůli. Zpravidla mu k tomu dopomohl jeho majitel.“

Tak to bylo i v případě letošních vánočních svátků, kdy se do útulku dostala štěňata prokazatelně pocházející z jednoho vrhu. Majitel je patrně nezvládl udat zájemcům, a tak se štěňat zbavil jejich pohozením.

Bolavá záda poslala Lopraise domů před cílem

B a m a k o (dam) - Čtyři etapy před cílem dakarské rallye vzdal i Karel Loprais, tatrovky se tak ani letos cíle v hlavním městě Senegalu nedočkají. Lopraise, který je nucen ze závodu odstoupit už potřetí za poslední čtyři roky, tentokrát nezradila technika, ale zdraví, pokračovat v závodě mu zabránila bolavá záda, která si poranil už v průběhu páté etapy, když musel vyjet z trati, aby zabránil kolizi s motocyklistou.

Na vyhlášená grantová témata obdržela radnice 12 přihlášek

K o p ř i v n i c e (hod) – Kopřivnická radnice v závěru loňského roku vyhlásila tři témata grantů na akce, které by měly rozšířit nabídku současných volnočasových aktivit ve městě. Na to je v rozpočtu počítáno s částkou dvě stě tisíc korun. Uzávěrka přihlášek byla 5. ledna. Radnice letos obdržela pouze dvanáct žádostí, což je v porovnání s předchozími léty málo.

Na první téma „Divadelní tradice města Kopřivnice“ reagovali pouze dva zájemci, a radnici tak přišly dvě žádosti. Druhé téma „Ve zdravém těle zdravý duch“ oslovilo nejvíce zájemců a radnice obdržela devět přihlášek. Zato ale pouze jeden žadatel by chtěl propagovat Kopřivnici v síti internetu, což odpovídá i názvu třetího tématu.

Poprvé se granty bude zaobírat grantová komise ve čtvrtek 20. ledna a její závěry budou předloženy radě města ke schválení.

Garsonka vzplála asi od nedopalku

Požár se podařilo zlikvidovat záhy po příjezdu. Pak už hasiči jen čekali na to, až spáleniště prohlédne vyšetřovatel.<br/>         
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Požár se podařilo zlikvidovat záhy po příjezdu. Pak už hasiči jen čekali na to, až spáleniště prohlédne vyšetřovatel.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
další fotografie

K o p ř i v n i c e (dam) – Přízemní garsonku ve čtyřpodlažním obytném domě na ulici Pod Bílou horou zničil 10. ledna ráno oheň. Byt obývaný Vojtěchem Kociánem vzplanul pravděpodobně od nedopalku cigarety krátce před devátou hodinou.

Ještě než na místo dorazil první hasičský oddíl, snažili se požár likvidovat sousedé.

„Vystříkal jsem tam hasičský přístroj a také jsme se snažili hasit vodou, ale do bytu se nedalo dostat, takže jsme oheň spíš jen utlumili,“ řekl Miroslav Holub. Oheň definitivně zvládla až jednotka podnikových hasičů z Tatry.

Podle velitele zásahu šlo o požár menšího rozsahu. Oheň se šířil z kuchyně a plameny nebo kouřové zplodiny zničily celou garsonku. Přestože nešlo o velký požár, sjely se k němu kromě tatrováckých hasičů také profesionálové z Hasičského záchranného sboru a dobrovolné jednotky z Kopřivnice a Štramberka. „Neplatil nájem a měl odpojený plyn i elektřinu, scházeli se u něj různí jeho kamarádi, bylo to jen otázkou času, kdy se něco podobného stane,“ tvrdili shodně obyvatelé domu, který se bude muset zbavit nepříjemného zápachu spáleniny. Škoda na majetku byla předběžně odhadnuta na 10 tisíc korun. Přestože majitel bytu i velitel zásahu jako nejpravděpodobnější příčinu vzplanutí označili špatně típnutou cigaretu, hasiči zatím oficiální verzi nezveřejnili, a ta je v šetření.

Zimní hry na sněhu pod Červený kámen přilákaly stovku nadšenců

K o p ř i v n i c e - Kopřivnické sněhání aneb Zimní hry na sněhu měly premiéru v sobotu na sjezdovce pod Červeným kamenem. Pracovníci domu dětí a mládeže připravili čtyřhodinový program soutěží a her, v němž hlavní roli hrál sníh. Zatímco celý týden byla Kopřivnice zalitá sluncem, sobotní inverze k hrátkám na sněhu příliš nelákala. Přesto se na devíti atrakcích sešla bezmála stovka zájemců z řad dětí i rodičů.

Malování do sněhu, labyrint, lanové překážky, alternativní snowtubing nebo slalom na sněžnicích si rozhodně nenechali ujít i dospělí, kteří se zpočátku drželi trošku stranou. Hlavní pořadatel Dan Brchel se netajil rozmrzelostí nad malou účastí: „Byli jsme připraveni na nápor alespoň tří stovek návštěvníků, a tak jsem poněkud zklamán. Důležité je, že neodcházeli zklamáni návštěvníci.“ Ředitelka domu dětí a mládeže Eva Müllerová, která se přišla na průběh soutěží podívat, tak kritická rozhodně nebyla: „Vždyť se jedná o naprostou novinku a ze zkušenosti vím, že každá akce si svůj okruh zájemců časem vybuduje. A necelou stovku nepovažuji zase za tak málo. Spíš bych posunula čas akce tak, aby probíhala buď dopoledne, nebo odpoledne.“

Po skončení her na sněhu sjezdovku okupovala lyžařská škola kopřivnického domu dětí. Děti v žlutých vestách s emblémem sluníčka - znaku DDM - byly nepřehlédnutelné, stejně jako davy rodičů, kteří postávali na kraji sjezdovky a čekání si trávili konzumací teplých nápojů.

„Konečně areál slouží svému účelu se vším všudy. Vleky fungují, čaj je k dispozici přímo na sjezdovce,“ pochvaloval si projíždějící běžkař, který si výjezd do Janíkova sedla zjednodušil použitím dvou vleků na traverzovou cestu.

Ilona Hoffmannová

V azylovém domě zřízeno nouzové přečkání

K o p ř i v n i c e (ili) - Kapacita azylového domu je celoročně obsazena na sto procent. Šestnáct míst pro muže a tři místa pro ženy se ještě přes zimu přechodně rozšířily o další dvě přistýlky. Pro absolutně nejnutnější případy byla vybudována tzv. jednotka první pomoci v nouzi, která umožní žadateli bezplatné přenocování. „Nejedná se o první pomoc ze zdravotního hlediska, ale opravdu o pomoc v nouzi. Ještě pro toto naše nové zařízení nemáme ani oficiální pojmenování,“ uvedla vedoucí azylového domu Anežka Fabiánová o zařízení, které bude uvedeno do provozu tento týden. Zoufalým občanům tak budou schopni poskytnout možnost umytí a přečkání krizových chvil v největších mrazech, za finanční úplatu i vyprání oděvu.

Už v loňském roce si potřeby nově příchozích vyžádaly zřízení jednotky primární očisty. Možnost okoupání tak mohou využívat i bezdomovci, kterých podle odhadu Anežky Fabiánové je v Kopřivnici zhruba padesát. „V podstatě se lidé bez domova za situaci, do které se dostali, nesmírně stydí a ani mezi sebou navzájem se nechtějí k bezdomovectví přiznat,“ říká ze své zkušenosti Fabiánová, „raději si načerno zajedou do Nového Jičína nebo Ostravy, kde je nikdo nezná a kde se tak nestydí obrátit se o pomoc na nouzové útulky nebo charitu.“

Věkové rozmezí klientů azylového domu se v současné době pohybuje od 27 do 60 let. Co člověk, to jiný osud. Nad nikým v azylovém domě nelámou hůl a snaží se všem poskytnout maximální pomoc a péči, která je mnohdy nad rámec jejich pracovních povinností. Striktně však trvají na zákazu konzumace alkoholu a kouření cigaret, na dodržování pořádku a dalších nařízení.

V poslední době se však klientela azylového domu výrazně mění. Přicházejí stále mladší ročníky a navíc se azylák stává útočištěm pro lidi s duševními poruchami a zdravotními problémy. „Nejen že nejsme na takové případy vůbec zařízeni, ale chybí nám i odbornost. Zároveň je nesmírně obtížné a složité umístit takové občany do léčebných ústavů,“ postěžovala si vedoucí zařízení, která jinak nešetřila díky na adresu spoluobčanů, kteří zásobují zdejší klienty vyřazeným oblečením, knihami nebo časopisy. „Nejvíc se našim klientům v současnosti nedostává teplého spodního prádla, jako jsou podvlékačky,“ dodala na závěr.

Šéf polikliniky se obává o její budoucnost

K o p ř i v n i c e (dam) – Připravované změny ve zdravotnickém systému by mohly ohrozit provoz zdejší polikliniky, domnívá se to alespoň její ředitel Pavel Holáň.

V polovině letošního roku vyprší platnost tak zvaných rámcových smluv se všemi zdravotními pojišťovnami a neuzavření nových podle Holáně fakticky znamená likvidaci. „Existuje politický tlak na redukci zdravotní péče. Ten vychází z vládní politické garnitury, že to nakonec udělají pojišťovny, je až přenesená záležitost. Ony totiž mají díky stále složitějším zákonům a vyhláškám menší a menší manévrovací prostor, téměř vše diktuje ministerstvo,“ domnívá se Holáň.

Přestože zatím není nic rozhodnuto, z některých předběžných jednání a náznaků, se ředitel zdejšího největšího zdravotnického komplexu domnívá, že uzavření rámcových smluv ve stávajícím rozsahu je zřejmě ohroženo. „Existuje všeobecná nenávist vládních stran k soukromému zdravotnictví. Nemám důvod se domnívat, že se nám to vyhne,“ uvedl Holáň. O tom, které obory jsou ohroženy nejvíce, spekulovat nechtěl.

Větší nebezpečí pravděpodobně hrozí ambulantním specialistům, léčebna dlouhodobě nemocných s lůžky následné péče by se prý vzhledem k nedostatku takových zařízení mohla o svou budoucnost obávat méně. „Pokud nám pojišťovny nepodepíší smlouvu na jeden dva obory, tak se nic hrozného neděje. Propustíme lékaře, sestru a zavřeme ambulanci, pokud by se to ale týkalo poloviny oborů, tak nemá smysl polikliniku provozovat,“ vysvětluje Pavel Holáň.

Nebezpečí zhoršení dostupnosti zdravotní péče ale pravděpodobně nehrozí ještě v letošním roce. „Mám spoustu důvodů domnívat se, že v polovině roku se nic nestane, jednak budou volby a politici nebudou chtít dělat nepopulární kroky a pak pojišťovny celou operaci nestihnou. Současný stav tak pravděpodobně vydrží do konce roku, co bude v roce 2007, je ovšem otázkou,“ uzavřel Holáň.

Psy zatím stačí označit známkou, čipy nejsou nutné

K o p ř i v n i c e (ula) - Projekt označování psů pomocí mikročipů (RFID), který má pomoci k řešení problému soužití lidí a zvířat ve městech, stále ještě vzbuzuje mnoho otázek a nedůvěry. Mikročip by měl sloužit k lepší a spolehlivější identifikaci zvířete, snížit by se měly problémy s pátráním po majitelích zatoulaných psů a mělo by se zlepšit zmapování počtu psů chovaných na území měst.

V současné době je v Kopřivnici evidováno 1 630 psů. Skutečný počet psů ve městě není znám. Povinnost hlásit zvíře na obecním úřadě je zakotvena v zákoně a má ji každý vlastník psa staršího 3 měsíců. Označování psů mikročipem však povinné není. Označení psa známkou je tedy i nadále platné, dokud obec nerozhodne jinak. Pokud ovšem chce majitel i se psem vycestovat do zahraničí, je čip nutný, spolu s platným PET pasem. Opatřit psa mikročipem může pouze veterinář, který má dohodu s obecním úřadem a je vybaven příslušným zařízením. Poplatek za mikročip se pohybuje okolo 500 korun a v ceně je i zapsání v národním registru. Majitel, jehož pes je takto označen, má slevu na poplatcích 100 Kč ročně. Pokud se pes ztratí, může být identifikován pomocí čtecího zařízení, které vlastní městská policie a veterinární stanice. Pomocí databáze se pak vyhledá jeho majitel, který musí při převzetí psa prokázat, že je jeho skutečným vlastníkem. Čtecí zařízení však nevlastní všechny obce v kraji, proto někdy může být identifikace zaběhnutého psa obtížná. Majitel ještě může za poplatek 238 Kč nechat zapsat psa do celorepublikového registru na internetových stránkách Centrální evidence zvířat a věcí. Povinné čipování v celé Evropské unii bude platné až od roku 2011.

Podle odhadu velitele městské policie Jana Müllera je ve městě až 400 neevidovaných psů. Skutečnost, že majitelé mají možnost psa opatřit mikročipem a usnadnit tak jeho nalezení, podle jeho názoru tento počet nesníží. Stále zde totiž platí zákonná povinnost poplatků ze psů, který mnoho lidí nehodlá akceptovat. Povinnost čipování psů neovlivní ani výši pokut za přestupky. „Můžeme pokuty klidně navyšovat, ale vždycky tu bude nějaká problémová skupina lidí, která své psy nezaregistruje,“ řekl Jan Müller. Ani hledání ztracených psů nebude podle Jana Müllera s mikročipem snazší. Majitel může změnit adresu trvalého bydliště nebo psa prodat a nenahlásit změny.

Mnoho majitelů se bojí opatřit svého psa mikročipem, protože mají strach, že zařízení může zvířeti uškodit. Podle MVDr. Roberta Lakomého jsou tyto obavy zbytečné: „Tento systém označování se používá už 25 let. Je to mrtvá tkáň, která nevysílá žádné signály, nemá vedlejší účinky a reaguje pouze na čtecí zařízení.“

Fox bezplatně zval do muzea

K o p ř i v n i c e (ili) - Den otevřených dveří kopřivnického muzea automobilů zprostředkovala v neděli 15. ledna místním občanům cestovní agentura Fox u příležitosti oficiálního zahájení prodeje zájezdů na letošní sezonu. „Bezplatného vstupu využily přes tři stovky návštěvníků, mezi jinými i Kopřivničan pracující pětačtyřicet let v Tatře, který muzeum viděl poprvé,“ vzpomněl nejkurióznějšího návštěvníka ředitel cestovní agentury Fox Jaromír Naleraj. S návštěvností i prodejem zájezdů byla podle slov ředitele Foxu agentura spokojena: „Zájemců rok od roku přibývá, je vidět, že je jim taková forma prezentace blízká.“

Barevný sníh na psí způsob

Snad nikdy jindy v průběhu roku není ve městě více poznat přítomnost čtyřnohých miláčků než v zimě. Kombinace sněhové pokrývky a nutnosti několikrát za den nechat psíka provětrat způsobuje zvláštní úkaz, který lze jednoduše nazvat barevný sníh. Zná jej každý, kdo se při chůzi po chodnících nedívá pouze vzhůru. Zvláště pikantní je pohled na sníh tam, kam většina pejskařů chodí své hafany venčit. Tak například cestičku k lesu, který starousedlíci znají pod názvem Benčák, lze už z dálky bezpečně rozeznat podle různých odstínů žluté a hnědé.

Jsou pejskaři a pejskaři. Všichni asi mají své mazlíčky rádi, jinak by si je nepořídili nebo třeba nedostali pod stromeček. Ne všichni jsou však ochotni za němou tvář převzít úplnou odpovědnost ve všech směrech, tedy i těch méně příjemných. Někteří ze studu, jiní z čirého sobectví. Situace na chodnících a trávnících pak často vypadá tak, jako by někdo do cesty stavěl nevonící slalomovou dráhu. A to je v Kopřivnici oproti větším městům volných a po větší část roku zelených ploch ještě dost.

Neustále připomínat, že to a to by se nemělo, je často jako házení hrachu na zeď vzpurné české povahy. V případě pevných psích pozůstatků nejde o to každého nevšímavého majitele hned pranýřovat, ale nabídnout možné řešení. A to u nás ve formě přibývajících zvláštních košů existuje. Výmluvy na jejich nedostupnost tak postupně ztrácejí váhu stejně jako barevný sníh při první jarní oblevě. Michal Polášek

Občanům vadí exkrementy stejně jako volné pobíhání

K o p ř i v n i c e (ili) - Město je v případě psů rozděleno na dva nesmiřitelné tábory. Jak vnímáte práci městské policie v souvislosti s kontrolou dodržování vyhlášky o psech.

František Tlustý (57 let, revizor) - S povděkem kvituji útulek pro psy, protože opravdu ve městě nenarazíte na bezprizorní psy. Hůř už to vypadá při kontrole psích exkrementů. Ty pokuty by měly být postavené tak vysoko, že by si neuklízení po psech každý rozmyslil.

Zdenka Vebrová (44 let, prodavačka) - Psí hovna se válejí všude. V zimě je to vidět nejvíc a děsí mě představa toho množství, které se prostě nějak na chodnících ztratí.

Jarmila Burdová (68 let, důchodkyně) - Mám psa, ale klidně ať jsou pokuty ještě větší pro ty, kdo neuklízí. Vždyť je to na ostudu, co se na chodnících válí.

Richard Matušek (39 let, administrátor výroby) - Kontrola ze strany policie by měla být větší, stejně jako postihy.

Vanda Richterová (25 let, mateřská dovolená) - Mne by zajímalo, jestli se provádějí kontroly přihlášených psů. Těch u nás v paneláku přibývá rozhodně víc než dětí.

Pavla Bímová (32 let, doručovatelka) - Kdyby si každý po svém psu uklízel, tak by tolik problémů nebylo. Mně spíš vadí, kolik psů běhá volně a bez náhubku.

Stíny

V krátké době se podařilo kopřivnickým policistům zjistit pachatele vloupání do zahradní chaty, ke kterému došlo v době od 3. do 5. ledna ve Štramberku na Bařinách v areálu zahrádkářské kolonie. Osmadvacetiletý muž z Kopřivnice vypáčil okno do verandy a poté vstupní dveře chaty a odcizil elektrické příklepové kladivo, elektrickou úhlovou brusku, radiomagnetofon s CD přehrávačem, fotoaparát, elektrický přímotop a pracovní boty. Policistům se podařilo část odcizených věcí zajistit, a ty budou vráceny majiteli. Celková škoda přesáhla částku osm tisíc korun.

Ve večerních hodinách dne 10. ledna se pachatel vloupal do internetové kavárny v Mošnově, kde odcizil tři monitory 17 LCD v hodnotě 28 000 korun.

Dne 14. ledna kolem 21. hodiny přijala stálá služba Městské policie Kopřivnice telefonické oznámení z jednoho baru z centra, že v provozovně mají podnapilou ženu, která obtěžuje hosty. Hlídka zjistila, že žena bere lidem ze stolu cigarety a upíjí jim z nápojů. Strážníci dotyčnou vyzvali, aby prokázala svoji totožnost, což odmítla. Při předvádění na obvodní oddělení Policie ČR ke zjištění totožnosti žena kladla aktivní odpor, proto byly použity donucovací prostředky. Jednalo se o 39letou ženu z Kopřivnice. Celá záležitost bude předána přestupkové komisi.

Již deset let zabezpečuje provoz areálů správa sportovišť

K o p ř i v n i c e (hod) – Před deseti lety založilo město příspěvkovou organizaci Správu sportovišť Kopřivnice. Jejím hlavním úkolem bylo vyřešit problémy v provozování sportovních areálů ve městě, neboť Tatra, dosavadní hlavní sponzor, začala mít problémy a na podporu sportu nebylo.

„Prvořadým úkolem bylo zefektivnění využívání sportovišť. Uvolněné kapacity včetně nebytových prostor jsme začali nabízet k pronájmu, a tím jsme získali nemalé finanční prostředky, které jsme opět investovali do sportovních areálů,“ uvedl jeden z největších úspěchů Milan Gilar, ředitel Správy sportovišť Kopřivnice, jenž tuto funkci zastává po celou dobu.

Od počátku dostala na starost správa sportovišť zimní a letní stadion, bazén, koupaliště, tenisový a lyžařský areál, volejbalové kurty, fotbalový a tenisový areál ve Vlčovicích. K tomu ještě přibyla starost o údržbu dětských hřišť v městské zástavbě. „V roce 1998 požádala soukromá firma město o provozování lyžařského areálu. Radnice jí vyhověla, stejně jako tenisovému klubu, který převzal do své správy tenisový areál,“ dodal šéf správy sportovišť.

Za dobu své existence zorganizovala správa sportovišť několik akcí, mezi ty nejrozsáhlejší patří kopřivnická liga neregistrovaných v ledním hokeji, jež má kolem čtyř stovek členů a zhruba 160 utkání za rok. „Vloni jsme pořídili sněžný skútr a připravovali jsme běžkařské tratě kolem Červeného kamene, což veřejnost přijala s povděkem. Také letos jsme přišli s novinkou a přichystali jsme běžkařský okruh na letním stadionu. Dále organizujeme jednorázové akce na bazéně, například potápění či Plave celá rodina,“ přiblížil akce pro veřejnost Gilar.

Provoz sportovišť v majetku města za deset let stál podle Gilara 116 655 000 korun, z čehož město uhradilo třiapadesát milionů. „Přes šedesát tři milionů jsme vydělali my a ty peníze jsme investovali zpět do sportovišť,“ dodal Gilar.

Vzhledem k tomu, že sportovní areály pocházejí ze sedmdesátých let, musí se vynakládat velké finanční prostředky na jejich opravy. Jen za posledních deset let to bylo čtyřicet milionů. Například rekonstrukce ledové plochy přišla na šest milionů korun, energeticky úsporná opatření na bazéně na patnáct milionů. „Vždy se jednalo o nejnutnější opravy. Přál bych si, aby se nám sportovní areály podařilo modernizovat tak, aby splňovaly kritéria 21. století,“ podělil se o své přání šéf správy sportovišť.

Radnice chce vyhlásit soutěž na provozovatele restaurací

K o p ř i v n i c e (hod) – K prvnímu zasedání se sešla minulý týden ve středu 11. ledna správní rada Regionálního muzea. Členové rady byli seznámeni se stavem inventarizace, plněním plánu činností a výsledky hospodaření.

„Hovořili jsme o tom, že budeme vypisovat výběrové řízení na provozování restaurační části v Šustalově vile a na Fojtství. Výběrové řízení proběhne zřejmě dřív, než bude dokončena rekonstrukce Fojtství. Máme zájem na tom, aby restaurační zařízení v muzeu Šustalova vila bylo v provozu již před turistickou sezonou,“ okomentoval důvod, proč město chce záměr uspíšit, místostarosta Jiří Novák.

Pustka: Občané, kteří se nebáli vzít lopatu do ruky, nám hodně pomohli

K o p ř i v n i c e (hod) – Na přelomu starého a nového roku napadlo kolem devadesáti centimetrů sněhu. Trvalé a vydatné sněžení v pátek před Silvestrem výrazně zkomplikovalo práci všem, kteří se starají o údržbu místních komunikací ve městě.

Proč tomu tak bylo, jsme se zeptali Vladimíra Pustky, pracovníka firmy Slumeko, s. r. o., jenž má na starosti komunikace ve městě.

I přes veškerou naši snahu, nasazení veškeré techniky a pracovníků, kteří se střídali ve 12hodinových směnách, došlo na některých úsecích ke komplikacím. Zimní údržba je kompromisem mezi ekonomickými možnostmi města Kopřivnice a technickými možnostmi správce komunikací. Na takové množství sněhu, které snad nepamatuje nikdo 20 let, jsme mimo vlastní pracovníky a mechanizaci nasadili veškerou dostupnou záložní techniku od dalších subdodavatelů, konkrétně je to firma Bajer Štramberk, V+V Saveko, Horuta Závišice, Pustka Ženklava, Pustějovský Příbor, Japstav Morava a Mléčná farma Lubina. Nejhorší situace vznikla na okrsku sídliště Sever a Korej a také na některých komunikacích v otevřeném terénu na Pasekách, mezi Mniší a Lubinou a pod Kazničovem v Mniší.

Občanům vadí rozdílný přístup v údržbě městských komunikací, parkoviště u Kauflandu či firmy Brose …

Často slyšíme nepřesné a zavádějící informace o rozdílném způsobu provádění zimní údržby v různých částech města. Abychom vše uvedli na pravou míru, je potřeba zde uvést některé údaje o organizaci zimní údržby. Celé město máme rozčleněno na několik samostatných okrsků. Každý z nich má stanoveno plánem zimní údržby, který schvaluje každoročně rada města, co a jak se má udržovat, v jakém pořadí důležitosti jsou komunikace udržovány, čím se sypou, a také je zde uvedena technika a pracovníci s pohotovostí k výkonu služby 24 hodin denně. Na naše zakázky mimo městské komunikace máme vyčleněnou jinou techniku, jiné pracovníky a provádíme jiný způsob zimní údržby podle přesně smluvně dojednaných podmínek s jednotlivými zákazníky. Kapacity vázané na externích zakázkách se po ukončení prací uvolňují také na údržbu městských komunikací. Technologie zimní údržby u Kauflandu i na Brose je ovšem na základě požadavku zákazníka několikanásobně nákladnější proti údržbě místních komunikací v majetku města, proto ji nelze takovým způsobem a v takovém rozsahu v mezích současného rozpočtu města realizovat. Zajištění prací na externích zakázkách není v žádném případě prováděno na úkor zimní údržby městských komunikací.

Jaké priority byly řešeny v zimní údržbě komunikací?

Pro zprůjezdnění všech úseků místních komunikací a zajištění nezbytného silničního provozu na území města bylo po sněhové kalamitě zapotřebí provést zprůjezdnění zavátých úseků, rozšíření zúžených úseků včetně odstranění sněhových bariér podél komunikací, uklizení sněhu z autobusových zastávek a likvidaci hromad sněhu bránících v rozhledu na křižovatkách. Dále bylo nutno provést zpřístupnění všech trvale obydlených rodinných domků, zpřístupnění zasypaných chodníků podél komunikací, zajištění příjezdu zásobování, příjezdu ke školám, příjezdu ke zdravotnickým zařízením a uvolnění parkovacích kapacit v centru města.

Podle platného plánu zimní údržby, který je k dispozici na webových stránkách města, neprovádíme odvoz sněhu ani sněhových bariér z parkovišť na sídlištích, proto si musí majitelé motorových vozidel proházet výjezdy k udržované komunikaci sami a to i opakovaně, pokud je prováděn úhrn sněhu na přilehlé komunikaci vícekrát při trvalém sněžení, úhrnu sněhové břečky nebo při rozšiřování jízdních pruhů.“

Letos napadlo podstatně více sněhu, kam jste ho odváželi?

Tradičně provádíme odvoz sněhu na parkoviště pod učiliště na ulici Husovu, s ohledem na obrovské množství sněhu jsme museli využít zpevněné plochy nad průmyslovkou a v areálu zdraví v Kopřivnici. Pro odvoz sněhu z komunikací v Lubině byla zřízena skládka na parkovišti pod přehradou, v Mniší na točně u autobusové zastávky a na zpevněné ploše u Osvětové besedy. Ve Vlčovicích byl sníh odvážen do příkopu vedle autobusové zastávky na rozcestí k Mniší a na pozemek vedle mostu u Kutačů.

Je nutno poznamenat, že naši práci zkomplikovaly mimo přírodní živly také nezájem, arogance, lhostejnost a nedisciplinovanost spousty řidičů motorových vozidel. Také řada majitelů nemovitostí si stále neuvědomuje svoji odpovědnost za schůdnost chodníku, který přiléhá k jejich vlastnímu majetku. Naopak si zaslouží poděkování všichni občané, kteří se nebáli vzít lopatu do ruky a namísto stížností se aktivně zapojili do zimní údržby a pomohli nám tuto kalamitu zvládnout.

Dar oživil úvahy o dostavbě části štramberského hradu

Š t r a m b e r k (dam) – Obálka se sto tisíci, kterou daroval štramberské radnici tamní dvaadevadesátiletý občan Ladislav Bartoň, se stala rozbuškou nových úvah o dominantě města Trúbě. Štědrý dárce si totiž přeje, aby jeho peníze sloužily k celkové rekonstrukci hradu podle plánů architekta Kamila Hilberta. Podle jeho návrhů byla v roce 1904 rekonstruována kulatina věže a opatřena střechou. „Na dostavbu celého hradního komplexu, který by z rozvalin nechal vyrůst hradní palác a cimbuří, tehdy za starostování doktora Adolfa Hrstky nebyly peníze. Ale projekt stále existuje a někteří pamětníci by jej rádi realizovali,“ prozradil starosta Jan Socha.

Ačkoliv je starosta velmi skeptický k tomu, že by památkáři dali rozsáhlým dostavbám hradu zelenou, rozhodně se o této variantě bude minimálně hovořit. „Necháme tento 105 let starý projekt posoudit stavebnímu úřadu, a tím pádem se k němu budou vyjadřovat i památkáři,“ plánuje Socha. To, že by záměru požehnali, ovšem nečeká. I stávající nájemce hradního areálu, společnost Technoprojekt, by podle starosty stavební úpravy na hradě přivítal. Dostavba podle Hilbertových plánů je ale zatím spíš z kategorie snů, šlo by totiž o nesmírně nákladný projekt. „Můj hrubý laický odhad je 40 milionů korun, ale ani to stačit nemusí. Pokud by měl projekt šanci projít schvalovacím procesem a byl by realizovatelný, tak 100 tisíc od pana Bartoně poslouží jako základ případné další celonárodní sbírky nebo část spoluúčasti na dotace z EU,“ uzavřel Jan Socha.

Lidé se budou moci vyjadřovat k projektům

P e t ř v a l d (ili) - Na plánovací odpoledne v sobotu 21. ledna ve 13.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petřvaldě zve vedení obce všechny petřvaldské a petřvaldické občany. Na programu bude vybudování kulturně-společenského areálu pod hasičárnou a studie revitalizace krajiny na katastrálním území Petřvaldu, Petřvaldíku a Harty.

„Občané by si sami měli říct, co jim v obci a okolní krajině chybí, a na základě jejich podnětů a připomínek budou vypracovány podklady jak pro projektanta studie revitalizace krajiny, tak pro kulturně-společenský areál pod hasičárnou,“ uvedl starosta obce Vojtěch Myška.

Poplatek za psa se v obcích různí od počtu a místa držení psa

M i k r o r e g i o n (ili ) - Datum splnění poplatkové povinnosti stejně jako výše poplatku za psy má každá obec stanovenou různě. Nejvíc zaplatí majitelé psů bydlící ve městě v domě s více než dvěma byty. Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 procent. Pokud je pes ve městě chován v rodinném domku, pak v Kopřivnici majitel zaplatí 300 korun, ve Štramberku 400 a v Příboře 200 korun. I v tomto případě je poplatek u 2. psa navýšen o 50 procent. Slevy se vztahují na poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu - v kopřivnickém bytě zaplatí 200 korun, v rodinném domku 100 korun, ve Štramberku 200 korun a v Příboře 150 korun. Na Hájově a Prchalově je stanoven jednotný stokorunový poplatek za psa na jeden rok. V místních částech Lubina, Mniší, Vlčovice a na Pasekách v domě se dvěma byty zaplatí majitel psa 200 korun, u rodinných domků a poživatelé důchodů uhradí roční poplatek ve výši 100 korun.

Ve Štramberku poplatky, jejichž výše nepřesáhne 400 korun, jsou splatné do 31. března, vyšší částky pak do 31. srpna. V Příboře a Kopřivnici jsou částky do 500 korun splatné do posledního února, ostatní pak čtvrtletně.

„Na obci jsme slevy zamítli, aby je občané nezneužívali,” vysvětlil petřvaldský starosta Vojtěch Myška. V Ženklavě zastupitelstvo přijalo změnu vyhlášky, na jejímž základě držitel psa bydlící v panelovém nebo obecním domě, který je poživatelem důchodu a který je zároveň jeho jediným zdrojem příjmu, zaplatí za psa pouze 100 a za každého druhého 300 korun místo stanovených 300 korun (nebo 500 korun za každého dalšího).

V Mošnově vyšli důchodcům vstříc padesátiprocentní slevou, ve Skotnici za jednoho psa zaplatí důchodce 80 korun, za druhého 120 korun. V Mošnově je ještě stanovena pětisetkorunová sazba za hlídací psy v objektech areálu letiště.

Příborští musí o granty požádat ještě jednou

P ř í b o r (ili) - Grantové řízení pro rok 2006 bylo v Příboře z důvodu nejasně stanoveného zadání zrušeno. „Všech devět účastníků, kteří předložili projekty, bylo s omluvou obesláno, aby doplnili některé administrativní nedostatky,“ uvedla vedoucí odboru informatiky, kultury a cestovního ruchu Milada Podolská. Termín opětovného odevzdání grantových projektů byl stanoven na 8. února.

Na grantové projekty příborská radnice pro letošní rok uvolnila sto padesát tisíc korun. „Částka se během tří let, kdy granty udělujeme, pohybuje mezi sedmdesáti až sto padesáti tisíci korunami,“ dodala Milada Podolská. Nově podanými granty by se měla zabývat rada města na svém zasedání 3. března. Výsledky budou známy koncem března, kdy bude rozhodnuto na zastupitelstvu.

Pavlica s Hradišťanem se vracejí po roce a šesti dnech

K o p ř i v n i c e (dam) – Rok a šest dní uběhne mezi vystoupeními cimbálové muziky Hradišťan v kopřivnickém kulturním domě. Vloni Jiří Pavlica s kapelou odehráli první koncert roku, tentokrát se jich fanoušci dočkají v úterý 24. ledna.

Na české scéně není asi známější soubor s folklorními kořeny než právě uherskohradišťská cimbálovka. Ta vznikla už v roce 1950 a už od začátků bylo cílem muziky i přidruženého tanečního souboru prezentovat folklor jako ucelenou uměleckou formu. Před sedmadvaceti lety se primášem a uměleckým šéfem souboru stal tehdy pětadvacetiletý Jiří Pavlica. Hradišťan pak přestal být pouhým interpretem tradičního folkloru, ale stále více živým uměleckým souborem hledajícím vlastní vyjádření moravských hudebních tradic. Postupem času začala autorská tvorba v repertoáru Hradišťanu dominovat a soubor byl čím dál známější nejen svou invencí, ale také hráčskými a pěveckými kvalitami. Dnes Hradišťan vystupuje zhruba stopadesátkrát do roka, často je hostem televizních a rozhlasových pořadů nebo mezinárodních festivalů. Velmi bohatá je také diskografie souboru, celkem už vydal šestadvacet desek a jen šest z nich vyšlo před rokem 1990 a jen o jedinou nahrávku se v roli primáše nepostaral Jiří Pavlica. Posledním přírůstkem do seznamu nahrávek bylo CD ’Hrajeme si u maminky’ inspirované knihou Jiřiny Rákosníkové, album se sedmatřiceti písničkami nahranými Hradišťanem a také dětmi z okolí Uherského Hradiště, které prošly soutěží Zazpívej, slavíčku. Deska navíc velmi úzce souvisí s knihou, která ji inspirovala.

Hradišťan často spolupracuje s umělci zvučných jmen a Pavlica se také rád nechává ovlivňovat jinými hudebními proudy, víc než folklor tak už dnes Hradišťan hraje oblíbenou worldmusic.

Jiří Pavlica, studovaný houslista, muzikolog a také komponista, je hlavní osobností Hradišťanu, ale jeho tvůrčí potenciál už několikrát překročil hranice souboru v autorských projektech, je také autorem scénické a filmové hudby.

To, co uslyší návštěvníci kopřivnického koncertu, by mělo být průřezem toho, co může Hradišťan nabídnout. Zazní jak folklorní skladby, tak muzika z vysoce kritikou i posluchači ceněných CD O slunovratu či O člověku či Zpívání o lásce. Začátek koncertu je v 19.30 ve velkém sále kulturního domu.

O taneční kurzy mají mladí stejný zájem, na ples absolventů chodí víc

Ples absolventů tanečních kurzů byl pro mnohé z nich první příležitostí vyzkoušet nadrilované taneční krůčky v praxi. Zájem o ples překvapil i tanečního mistra Zdeňka Syrka.<br/> FOTO: DAVID MACHÁČEK
Ples absolventů tanečních kurzů byl pro mnohé z nich první příležitostí vyzkoušet nadrilované taneční krůčky v praxi. Zájem o ples překvapil i tanečního mistra Zdeňka Syrka.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
další fotografie

K o p ř i v n i c e (dam) – Poprvé v praxi vyzkoušet znalosti načerpané v tanečních, takovou možnost už řadu sezon nabízí ples absolventů tanečních kurzů v Kopřivnici. Letos mu sice nepatřilo prvenství v sezoně, ale i tak se na parketu sešla poměrně početná skupina tanečníků odhodlaných vyzkoušet, co se v závěru loňského roku naučili.

„Jsme příjemně překvapeni zájmem. Na plese se sešli nejen letošní absolventi našich kurzů, ale také loňští či předloňští žáci. Dokonce jsme zaznamenali i frekventanty několika kurzů, které nevedeme my,“ pochvaloval si zdejší taneční mistr Zdeněk Syrek.

Před letošní plesovou sezonou probíhaly v Kopřivnici dva kurzy tance a společenského chování. „V obou jsme měli mezi třiceti a pětatřiceti páry, což odpovídá trendu v posledních letech,“ řekl Syrek, který kurzy vede se svou manželkou. Stoupající zájem Syrkovi zaznamenali pouze u svého kurzu ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Přičítám to asi hlavně tomu, že ve Frenštátě nefungují různé taneční soubory, jako je tomu třeba právě v Kopřivnici,“ myslí si Zdeněk Syrek.

Dalším plesem v programu kulturního domu je už tuto sobotu velký obecní ples, o který je v předprodeji nezvykle velký zájem.

Klub Galerka budou zítra bavit Acoustic Rauš band a Strain band

N o v ý J i č í n (dam) – Dvojkoncert kapel z ’Valmezu’, takový je program novojičínského klubu Galerka na páteční večer 20. ledna. Zahrát by měl The acoustic Rauš band, který si s sebou přivezl kolegy z kapely Strain band.

Historie kapely, která si původně říkala pouze Rauš, začala v roce 1997. U jejího vzniku byl exkytarista kultovní Mňágy a Žďorp Radek Koutný. Kapela se rozehrává a postupně získává jméno. V roce 2002 je kapela na vrcholu, domácí publikum si ji již oblíbilo a koncertuje společně s irskými The Frames. Členové této skupiny také Rauši pomáhají při vzniku jejich debutového alba Šrámy. Povedenou desku v roce 2003 vydalo Indies a vše se zdálo být dobře nastartované. V průběhu příprav na druhou desku ovšem kapelu opouští bubeník, za kterého Rauš není schopen nalézt náhradu, a tak kapela upadá do nečinnosti. Ze zimního spánku ji probouzí až vloni na jaře Radek Koutný, ovšem s původním Raušem už The acoustic Rauš band nemá kromě něj samotného mnoho společného. Klidnější a stále víc lyrické písničky hraje Koutný s akordeonistou kapely Docuku Romanem Vavříkem a bubeníkem valmezského Big bandu Tomášem Borovičkou. Folkrockové trio hraje zasněnou, ale zároveň i syrovou muziku s texty o prchavých okamžicích života.

Poprvé si skupina v novém složení zahrála ještě s hostujícím kytaristkou Martinem Knorem na letošním Valašském Špalíčku. Začátek koncertu v klubu sídlícím ve Staré poště na náměstí v Novém Jičíně je plánován na osmou hodinu večerní.

Krátce

N o v ý J i č í n (dam) – Dvojkoncert kapel z ’Valmezu’, takový je program novojičínského klubu Galerka na páteční večer 20. ledna. Zahrát by měl The acoustic Rauš band, který si s sebou přivezl kolegy z kapely Strain band.

Historie kapely, která si původně říkala pouze Rauš, začala v roce 1997. U jejího vzniku byl exkytarista kultovní Mňágy a Žďorp Radek Koutný. Kapela se rozehrává a postupně získává jméno. V roce 2002 je kapela na vrcholu, domácí publikum si ji již oblíbilo a koncertuje společně s irskými The Frames. Členové této skupiny také Rauši pomáhají při vzniku jejich debutového alba Šrámy. Povedenou desku v roce 2003 vydalo Indies a vše se zdálo být dobře nastartované. V průběhu příprav na druhou desku ovšem kapelu opouští bubeník, za kterého Rauš není schopen nalézt náhradu, a tak kapela upadá do nečinnosti. Ze zimního spánku ji probouzí až vloni na jaře Radek Koutný, ovšem s původním Raušem už The acoustic Rauš band nemá kromě něj samotného mnoho společného. Klidnější a stále víc lyrické písničky hraje Koutný s akordeonistou kapely Docuku Romanem Vavříkem a bubeníkem valmezského Big bandu Tomášem Borovičkou. Folkrockové trio hraje zasněnou, ale zároveň i syrovou muziku s texty o prchavých okamžicích života.

Poprvé si skupina v novém složení zahrála ještě s hostujícím kytaristkou Martinem Knorem na letošním Valašském Špalíčku. Začátek koncertu v klubu sídlícím ve Staré poště na náměstí v Novém Jičíně je plánován na osmou hodinu večerní.

Domácí Limbo zahraje v Noře s Dítětem

K o p ř i v n i c e (dam) – Dvě namísto tří kapel a ne v hudebním sále, ale přímo v klubu Nora, takový nakonec bude koncertní večírek plánovaný na nadcházející sobotu 21. ledna. Ostravská ethno-danceová partička Evolution Dejavu dorazí do Nory místo pozítří až v pátek 27. ledna, pozítří se tak hudební fandové mohou těšit jen na brněnskou kapelu Dítě a domácí skupinu Limbo.

Brněnské kvarteto Dítě už má něco za sebou. Melodický funky pop s občasným rockovým přídechem už není na scéně moravské metropole žádnou novinkou. Na svém kontě už má kapela kromě řady koncertů i jedno CD, v nejbližší době má k již existující desce přibýt nová nahrávka. Kapela na svých stránkách ujišťuje, že na konci roku s nahráváním výrazně pokročila a chystá se desku křtít v prvních měsících roku. Aby domácí publikum udržovala ještě chvíli v napětí, tak se Dítě, v jehož ’křiku’ je možné zaslechnout kytaru, basu, bicí, saxofon a zpěv, vydává koncertovat mimo Brno. Publikum v Noře čeká příjemná a líbivá muzika, kdo by ale čekal velký hudební objev, bude zřejmě zklamán.

Originální hudební projev, který kapela sama označuje jako ’funkydelic’, pak charakterizuje rovněž čtyřčlenné kopřivnické Limbo. Kapela fungující půldruhého roku, hraje alternativní funky, poprock a to všechno koření i tanečně působící rytmy bicích. Kapelu s mnohovýznamovým názvem tvoří muzikanti působící dřív už v jiných místních seskupeních. Kytarista Vilda Kyselý, basák Karel Opluštil, bubeník Milan Červenka a zpěvák Miroslav Přívětivý. Kapela má za sebou už vystoupení na loňském Noráckém plese, hráli na festivalu Pink Freud v Příboře nebo předskakovali na koncertě skupiny Ready Kirken. Svůj repertoár zatím Limbo prezentuje pouze živě a vlastními silami nahráli pouze prezentační demo. Přestože materiál na debutovou desku by kapela už měla, zatím s jejím nahráváním nikterak nespěchá, takže sobotní vystoupení v Noře může být na delší dobu jedinou možností, jak si muziku Limba poslechnout. Koncert začíná v jednadvacet hodin a jako první přijdou na řadu hosté z Brna.

Uměleckou školou hýbou v lednu soutěže, stejně jako příprava žáků k talentovkám

K o p ř i v n i c e (dam) - Činorodý ruch panuje na Základní umělecké škole Zdeňka Buriana. Ani po hektickém předvánočním období nabitém koncerty rozhodně není čas na oddech. Podle ředitele školy Zdeňka Babince je možná dokonce ještě rušněji. „Leden a únor jsou pro hudební obor každoročně měsíci soutěží, v těchto dnech a týdnech probíhají školní a okresní kola klání v sólové hře na různé nástroje,“ prozradil Babinec.

Začátek roku si také vyšší stupně uměleckých škol vybraly pro pořádání talentových zkoušek. Štěstí na konzervatořích či uměleckých průmyslovkách letos zkouší celkem 7 žáků ZUŠ Zdeňka Buriana. Dva z nich dokonce chtějí složit zkoušky na vysoké školy s uměleckým zaměřením a také jejich přípravě se plně přizpůsobuje rytmus školy.

Až skončí soutěžní kolotoč pro hudební a výtvarný obor, na plné obrátky se roztočí u nejpočetnějšího tanečního oboru. Jeho žákyně se totiž připravují na soutěž tanečních oborů ZUŠ, která se koná vždy jen jednou za tři roky. Navíc je nutné také připravit program pro tradiční jarní taneční koncerty. Ředitel školy, sám aktivní výtvarník, je spokojený také s rozvojem výtvarného oboru školy. Koncem minulého roku vznikl v jeho ateliérech první ozvučený animovaný film. „Slibně se rozvíjí oddělení počítačové grafiky a i pro ostatní třídy je připravován nadstandardní program. Od pololetí dokonce připravujeme rozšíření oboru o jednu třídu,“ tvrdí Babinec. Na snahy otevřít na škole také literárně-dramatický obor už šéf místní veřejné umělecké školy vzdal, třikrát po sobě se totiž třídu pro nedostatečný zájem nepodařilo naplnit.

Cestovatelské besedy prý mají stále svoje publikum

K o p ř i v n i c e (dam) - Mezi třiceti a čtyřiceti lidmi se pohybuje návštěvnost cestopisných programů v kulturním domě. Ten poslední zavedl zájemce do Mongolska. Beseda s fotografiemi v podání Ivo Fíka byla nejen lákadlem na cestu do asijské země koní, ale také exkurzí do její minulosti.

„Besedy s cestovateli nebo horolezci děláme během podzimu a zimy pravidelně, dřív jsme měli jen malou konkurenci, teď už podobné akce pořádá více organizací a navíc mnoho lidí dává přednost internetovým stránkám na dané téma,“ říká Jiří Cachnín z kopřivnického kulturního domu. Přesto mají besedy s cestovateli stále své publikum a z programu kulturního domu jen tak nezmizí.

„Snažíme se vybírat lidi, se kterými máme zkušenosti a kteří dokáží o svých cestách povídat zajímavě,“ tvrdí Cachnín. To, že jsou některé z besed pořádány ve spolupráci s outdoorovými cestovkami, prý není znakem komercionalizace, ale vychází to pouze z faktu, že řada cestovatelů vykonává průvodcovskou činnost jako ideální spojení zaměstnání a touhy po poznávání dalekých krajů.

Na únor je podle jeho slov už připravena další beseda, tentokrát by se lidé měli mít možnost s Robertem Bazikou podívat do indického Himálaje. V březnu pak kulturní dům připravuje akci spojenou s oslavami svátku svatého Patrika a jeho součástí by měla být také přednáška o Irsku.

O přízeň diváků se utkají Fosterová a Mortensen

K o p ř i v n i c e (ula) - Kino Puls nabídne v následujícím týdnu hned tři tituly: animovaný film Strašpytlík, akční drama Tajemný let a thriller Dějiny násilí.

Strašpytlík je příběh kuřecího outsidera, který se snaží získat uznání svého otce, a nakonec se mu s pomocí svých přátel podaří zachránit svět před invazí z vesmíru. Studio Walta Disneye, které už dávno ztratilo svoje monopolní postavení na trhu s kreslenými filmy, se rozhodlo přeorientovat na 3D animace. Strašpytlík je bohužel velmi chabým pokusem studia odrazit se ode dna. Klasický pohádkový příběh se snaží pomocí rozjásaných písní a pestrobarevné slupky zaujmout mladší diváky, ale to se mu nedaří, hlavně díky neoriginalitě a překombinovanosti děje. Ve výsledku vás čeká veselý a zmatený slepenec o zvířátkách s pár povedenými gagy. Strašpytlíka můžete zhlédnout od 19. do 22. ledna vždy v 17 hodin.

Milovníky Joddie Fosterové jistě zaujme akční drama Tajemný let o matce, která hledá na palubě letadla svoji ztracenou dceru. Čerstvá vdova Kyle Prattová převáží z Berlína do New Yorku ostatky svého muže. Na pár hodin usne, a když se probudí, zjistí, že její šestiletá dcera, která cestovala s ní, zmizela. Celá posádka začne dítě hledat. Situace se ovšem začíná komplikovat. Posádka začíná na šílící matku pohlížet s krajní nedůvěrou. Děvčátko nikdo neviděl nastupovat, není na seznamu pasažérů a ze země navíc dorazí zpráva, že dítě před časem zemřelo. Vzhledem k tomu, že Kyle je povoláním konstruktérka leteckých motorů a že letadlo velmi dobře zná, působí to v době strachu z terorismu velmi podezřele. Je to paranoia? Spiknutí? Anebo záhada? Výchozímu nápadu příběhu není možné upřít originalitu a schopnost vybudit divákovu zvědavost. Potíž je v tom, že filmy jako Tajemný let stojí a padají s tím, jak se jim podaří očekávání vzešlá z ambiciózního konceptu naplnit. V tomto směru film selhává, zlom působí velice chaoticky a závěrečná třetina po zvratu jen tápe při maskování logických nesrovnalostí. Přesto je Tajemný let napínavé drama s dobrým hereckým obsazením. Kino uvede film od 19. do 22. ledna vždy ve 20 hodin.

Třetím titulem, který Puls uvede 23. ledna v 18 a ve 20 hodin, bude thriller Dějiny násilí. Příběh vypráví o muži z maloměsta, který jednoho dne zabrání zločinu a stane se hrdinou. Jen co se jeho tvář objeví v médiích, objeví se gangster s tvrzením, že tento spořádaný otec rodiny býval profesionálním zabijákem. Ambiciózní kanadský režisér David Cronenberg natočil působivé drama s celou řadou existenčních otazníků. Kdo je vlastně Tom Stall? Je to skutečně brutální zabiják nebo oběť okolností? V této souvislosti je celý příběh prostoupen krizí identity nejen hlavního hrdiny, ale celé jeho rodiny. Tomův syn začíná po incidentu řešit problémy ve škole násilím, na manželku začínají doléhat problémy manžela i dítěte. Režisér navíc neustále předkládá divákovi brutální obrazy, které jen doplňují tíživou atmosféru temně laděného příběhu. Závěr filmu patří nelehkým otázkám, které nechává režisér nezodpovězené. V solidním příběhu, povýšeném na hru s žánrem a divákem, uvidíte v hlavní roli Vigga Mortensena.

Kulturní servis

KINO PULS

Čt 19. - ne 22. ledna v 17 hodin rodinný animovaný film USA Strašpytlík. I malé kuřátko se může stát velkým hrdinou!

Čt 19. - ne 22. ledna ve 20 hodin akční drama USA Tajemný let. Paranoia? Zločin? Záhada, kterou je nutné rozluštit! Do 12 let nevhodný

Po 23. ledna v 18 a 20 hodin thriller USA Dějiny násilí. Vedl spokojený život. Ale jen do té doby, než se stal hrdinou... Do 15 let nepřístupný

Út 24. ledna ve 20 hodin drama Dánska, Švédska Manderlay. Po Dogville přichází Lars von Trier s další částí trilogie - Land of Opportunities. Do 15 let nepřístupný (Filmový klub)

St 25. ledna ve 13.30 hodin pohádkový film ČR, Německa Čarovné dědictví. Film o kouzelné čapce (Bijásek)

Čt 26. ledna v 15 a 17.30 hodin, pá 27. - ne 29. ledna v 17.30 hodin pohádkový příběh ČR Anděl Páně. Veselá rodinná podívaná plná laskavého humoru

Čt 26. - pá 27. ledna ve 20 hodin horor USA V moci ďábla. Strhující souboj mladé dívky se samotným ďáblem natočený na motivy skutečné události. Do 15 let nepřístupný

So 28. - ne 29. ledna ve 20 hodin, po 30. ledna v 18 a 20 hodin komedie ČR Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště. Příběh dvou kamarádů do nepohody. Do 15 let nepřístupný

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Ne 22. ledna v 15 hodin Dětský karneval s klaunem Hopsalínem - hry, soutěže, zábava a hlavně tanec v maskách i bez

Út 24. ledna v 19.30 hodin novoroční koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou

Út 31. ledna v 19.30 hodin Pierre Barillet a Jean-Pierre Grédy: Čtyři pokoje do zahrady - čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do světa zamilovaných... Hrají: P. Filipovská, J. Brejchová, D. Morávková...

KATOLICKÝ DŮM KOPŘIVNICE

Ne 22. ledna v 15 hodin pohádka Loupežníci a princezna

So 28. ledna Tříkrálové poděkování (charita)

NORA CAFÉ

Pá 20. ledna Milan 105kg Krajčí - nadupané hity, které mají váhu

So 21. ledna koncert kapel Limbo, Evolutiondejavu, Dítě

Pá 27. ledna Pervkuse - drum jam sesion

So 28. ledna Štědrovec a Vědroň - aneb Bugy a Lobo opět se svým hudebním občasníkem

KINO ŠTRAMBERK

Ne 22. ledna v 18.30 hodin thriller V moci ďábla. Do 15 let nepřístupný

Ne 29. ledna v 18.30 hodin romanticko-dobrodružný film USA Legenda o Zorrovi

KINO KVĚTEN NOVÝ JIČÍN

Čt 19. - ne 22. ledna v 18 hodin akční sci-fi USA, ČR Doom. Do 15 let nepřístupný

Čt 19. - ne 22. ledna ve 20 hodin film ČR Šílení

Po 23. - st 25. ledna v 18 a 20 hodin horor USA Země mrtvých. Do 18 let nepřístupný

Čt 26. - út 31. ledna v 18 a 20 hodin komedie VB, ČR Sklapni a zastřel mě. Do 12 let nevhodný

KLUB GALERKA NOVÝ JIČÍN

Pá 20. ledna ve 20 hodin The acoustic Rauš band & Strain band - dvojkoncert valašskomeziříčských skupin

So 21. ledna v 18 hodin Zdena s harmonikou a přáteli - písně klasické, romské i populární (Čajovna Archa)

Pá 27. ledna v 19 hodin 8. Jazzový večer - se skupinou Rosťa Hus band

Kam za sportem

Bazén: čt 19. 1. 8.15 - 12, 17.30 - 21, pá 20. 1. 6 - 8, 17.30 - 21, so 21. 1. 12 - 21, ne 22. 1. 10 - 18, 18 - 19 hodin aquaaerobik; po 23. 1. zavřeno, út 24. 1. 6 - 12, 7 - 8.30 (1/2 bazénu), 15 - 17.30, 19 - 21, st 25. 1. 15 - 17.30, 19 - 21, čt 26. 1. 8.15 - 12, 17.30 - 21, pá 27. 1. 6 - 8, 17.30 - 21, so 28. 1. 12 - 21, ne 29. 1. 10 - 18, 18 - 19 hodin aquaaerobik

Sauna: út 15 - 21 (ženy), st 8 - 12 a 15 - 21 (muži), čt 8 - 12 a 15 - 21 (ženy), pá 15 - 21 (muži), so 11 - 16 (vstup pouze pro páry - muž + žena, event. děti), ne 10 - 12 (společná)

Bruslení veřejnosti: so 21. 1. 14.15 - 15.30, ne 22. 1. 14.15 - 15.30 hodin

Futsal: so 21. 1. od 8 hod. turnaj 1. okresní třídy, ne 22. 1. od 8 hod. 6. turnaj okresního přeboru (vše na SH SOUS Kopřivnice)

Hokej: so 21. 1. v 9 hod. HC Kopřivnice - HC Frýdek-Místek (4. + 5. třída), ne 22. 1. v 9 hod. HC Kopřivnice - HC Frýdek-Místek (přípravka), ne 29. 1. od 13.30 hod. Kopřivnice - Havl. Brod (junioři)

Rekreační turistika: so 21. 1. v 7.22 hod. ČD - Hostašovice, Pod Jehličnou, Krhová, ČD Val. Mez. (10 km), st 25. 1. v 7.23 ČD - Skotnice, Sedlnice, Nová Horka, Studénka (8 km), so 28. 1. v 7.45 hod. BUS Kolonie - Nový Jičín, Svinec, Kojetín, Hostašovice ČD (10 km)

Tomeček: Příští rok snad bude lepší, budeme se snažit

Vůz Tomáše Tomečka po startu na letošním ročníku nejtěžší rallye světa neopustil Evropu. Důvodem byla havárie ve druhé etapě soutěže.<br/>                                           
FOTO: LRT
Vůz Tomáše Tomečka po startu na letošním ročníku nejtěžší rallye světa neopustil Evropu. Důvodem byla havárie ve druhé etapě soutěže.
FOTO: LRT

P ř í b o r , D a k a r (paz) – Letošní dakarská rallye byla v mnohém jedinečná. Poprvé se startovalo v portugalském Lisabonu a poprvé byl začátek nejtěžšího závodu světa stanoven na poslední den v roce.

Bohužel pro vozy Tatra nebyl tento závod nejšťastnější, neboť do cíle tohoto ročníku dorazil jeden jediný vůz, pilotovaný Brazilcem André De Azevedem. Jednalo se o přestavěnou tatrovku z týmu Letka Racing Team Tomáše Tomečka, jejíž posádku mimo výše zmíněného Azeveda tvořil mechanik Jaromír Martinec a brazilský navigátor Maykel Vilarta. Ve čtrnácté etapě dojel Azevedo třetí, a potvrdil tak celkové 4. místo v soutěži kamionů. Vítězem se stal Rus Čagin na kamazu, stříbrný dojel Holanďan Stacey s vozem man a třetí byl další Rus s kamazem Kabirov.

„Jsme rádi, že jedna z našich tatrovek dokázala dojet do cíle. V podstatě se potvrdil trend, který jsme nastolili ve vylepšování našich speciálů. Pravděpodobně můj modrý vůz projde stejnou změnou. Maximální pochvalu si zaslouží posádka v čele s Azevedem,“ prohlásil šéf týmu Tomeček.

On sám ukončil svou pouť na letošním Dakaru ještě na evropském kontinentu, když havaroval v průběhu druhé etapy. „K oné inkriminované nehodě došlo ve velmi nepřehledném úseku. Jel jsem asi tak 30 až 35 km/h, ale vzhledem k terénu se to ukázalo jako příliš velká rychlost.“ líčí Tomeček okamžik jeho havárie a dodává: „Překvapil mě výjezd z levotočivé zatáčky, který přecházel v klesání na kluzkém jílovitém terénu. Ve chvíli, kdy jsem se snažil vyhnout stromu v cestě, jsem dostal smyk a vůz se stal neovladatelným. Sklouzli jsme k pravému břehu a tam nás to položilo.“

Celých pět hodin pak trvalo, než dorazil jeřáb a postavil tatru zase na kola. Po lehké opravě a doplnění vyteklého oleje byl vůz opět pojízdný, bohužel se ale nestihl nalodit na trajekt do Afriky, a ze soutěže proto odstoupil. „Pro mě osobně je to smůla, neštěstí a ostuda. Příští rok snad bude lepší, budeme se snažit,“ vyjádřil se Tomeček.

Už nyní v příborské dílně upravují modrostříbrné auto a čekají na návrat zeleného Azevedova vozu. V letních měsících má Letka Racing Team v plánu absolvovat přípravnou rallye, pravděpodobně rallye Maroko jako v minulém roce.

Další z vozů Tatra pilotoval veterán dakarské rallye Karel Loprais, ten ale musel ze soutěže odstoupit kvůli vážným zdravotním problémům se zády. Dalším českým zástupcem byla posádka kamionu Liaz ve složení Macík, Fajtl. Tito pánové dojeli do cíle na jedenáctém místě. Český motocyklista Kaštan dojel ve třetí desítce, což je také výrazný úspěch.

Krasobruslařky mají za sebou první závod ČP

U h e r s k é H r a d i š t ě (paz) – První letošní závod Českého poháru mají za sebou nejmladší kopřivnické krasobruslařky. Jednalo se o klání, které se uskutečnilo v sobotu 7. ledna v Uherském Hradišti pod názvem O Slovácký džbáneček.

V kategorii mladších nováčků se dařilo Michaele Milčinské, která obsadila 4. místo. V téže kategorii skončila Karolína Kostelníková na 6. a Lucie Hyklová na 8. pozici. V kategorii nováčků vybojovala Nikol Zátopková také 4. místo, Jana Kahánková byla 10., Petra Lípová 15. a Danielle Ondrejková skončila 21. V nejmladších žačkách se umístila Veronika Řehová na 15. a Antonie Jaroňová na 21. místě.

Na šachovnicích si to rozdalo 43 mladých hráčů

F u l n e k (paz) – Sportovní areál tělovýchovné jednoty ve Fulneku byl v sobotu 7. ledna dějištěm třetího kola okresního přeboru mládeže v rapid šachu. Této soutěže se zúčastnilo 43 mladých šachistů a nejlepším z nich se překvapivě stal sedmnáctiletý Emil Adámek, který je zároveň kapitánem mládežnického družstva TJ Nový Jičín. Za vítězným Adámkem se umístil favorizovaný Tomáš Dohnálek z Fulneku a třetí byl David Prokop z Kopřivnice. O čtvrté až osmé místo se podělili petřvaldští Jan a Martin Hýlovi, novojičínští František Folta a Jan Bobek a fulnecký Michal Mikulenka. Nejmladšími účastníky turnaje byli sedmiletý David Vrobel a osmiletá Karolína Vojkůvková (oba z Fulneku). Čtvrté kolo okresního přeboru mládeže v rapid šachu se uskuteční v sobotu 4. února v Kopřivnici.

Celkové umístění: hoši do 18 let: 1. Emil Adámek, 2. Tomáš Dohnálek, 3. František Folta; do 16 let: 1. David Prokop, 2. Jan Bobek, 3. Milan Andrýs (Bílovec); do 14 let: 1. Jan Hýl, 2. Martin Hýl, 3. Jakub Závada (Nový Jičín); do 12 let: 1. Michal Mikulenka, 2. Radim Lichnovský (Kopřivnice), 3. Marek Pohořelský (NJ); do 10 let: 1. Martin Rychtárik, 2. Ondřej Barbořík (oba Fulnek), 3. Jan Klecker (Frenštát p. R.). Dívky do 14 let: 1. Jana Zeithammerová (Fulnek), 2. Tereza Havrlantová (NJ); do 10 let: 1. Karolína Vojkůvková, 2. Klára Ručková, 3. Kateřina Zeithammerová (všechna z TJ Fulnek).

Závod horských kol na Pustevnách

P u s t e v n y (paz) – V neděli 22. ledna se na Pustevnách pojede druhý závod v seriálu Českého poháru ve sjezdu na horských kolech. Tento závod je zařazen do seriálu GT oxygen tour a pojede se ve dvou kategoriích. První bude otevřená kategorie mužů, v níž se představí i česká a slovenská špička. Z našich se zúčastní Michal Maroši, Adam Wágner a Vlastimil Hynčica, ze Slovenska přijede úřadující mistr Evropy Filip Polc.

V druhé kategorii se utkají juniorští závodníci. „Start bude nahoře na Knížecí a cíl bude situován pod nástupiště na lanovku v Trojanovicích. Trať bude dlouhá 3,5 kilometru s celkovým převýšením 650 metrů,“ uvedl pořadatel Dušan Pargač z CykloArt Bike clubu Kopřivnice. Závod slibuje zajímavou podívanou, jezdci se budou muset vypořádat s náročným terénem. Trať bude velmi rychlá a tvrdá, na rozdíl od minulých ročníků. Předpokládaná účast je zhruba šedesát jezdců.

Kvalifikačními zápasy začíná 12. ročník futsalového turnaje

K o p ř i v n i c e (paz) – V sobotu 28. ledna započne kvalifikačními zápasy již 12. ročník futsalového turnaje Ámos Cup, jehož pořadatelem je Jan Slezák. „Turnaj se uskuteční v hale ZŠ E. Zátopka a do kvalifikačních bojů nastoupí 16 mužstev rozlosovaných do čtyř skupin. Ve skupinách se bude hrát systémem každý s každým,“ přiblížil systém turnaje hlavní pořadatel Jan Slezák.

Ve skupině A proti sobě nastoupí FC Olivet Štramberk, 1. FC Bari, Getafe a Dynamo Závišice. Ve skupině B se střetnou Viagra Štramberk, Juventus, Everton Závišice a Fox Kopřivnice. Ve skupině C jsou Bum Šankar, FC Trappes Devills, FC Squadra a Tango Kopřivnice, ze skupiny D bude chtít postoupit Lokomotiva Gangsters, Křen Frenštát, Elán a Sokol Antabus.

Do finálového turnaje, který se koná v sobotu 25. února opět v hale E. Zátopka, se kvalifikuje deset mužstev. Loňský vítěz AGRO má účast ve finále zajištěnou, dalšími účastníky budou dva nejlepší týmy z každé skupiny a nejlepší celek ze třetích míst v kvalifikačních skupinách. Kritéria pro postup tohoto týmu jsou počet bodů, rozdíl skóre, vyšší počet vstřelených branek a v krajním případě los.

Dorostenci na Vandenberg Cupu zklamali

K o p ř i v n i c e (paz) – O víkendu se v místní tenisové hale uskutečnil šestý ročník tenisového turnaje dorostenců Vandenberg Cup. Jednalo se o turnaj kategorie B, který pořádá kopřivnický tenisový klub. Do dvouher nastoupilo jedenáct hráčů, z nichž pět bylo nasazených. V úvodních třech zápasech se utkali nenasazení o postup do dalších bojů. V úvodním duelu Sosenka porazil Urbanského 2:1, ve druhém střetnutí hladce přehrál domácí Kovalák dalšího Kopřivničana Palidera dvakrát 6:0 a Kozelský porazil Gvozdka 2:0. Sosenka pak narazil na prvního nasazeného Hořelku ze Sparty Praha a ve třech setech mu podlehl. Kovalák bohužel také prohrál ve druhém kole s nasazeným Vaněčkem z TKNM Trans Ostrava. O překvapení se postaral Michal Kozelský z Prostějova, když porazil nasazeného Padušáka. Michálek z VŠB Ostrava pak lehce vyřadil dalšího kopřivnického tenistu Herodese. Semifinálové zápasy tak sehrál pražský Robert Hořelka s ostravským Janem Michálkem a prostějovský Michal Kozelský s ostravským Tomášek Vaněčkem. Svou roli favorita potvrdil Hořelka a porazil Michálka ve dvou setech. Stejně tak se vedlo Vaněčkovi v druhém semifinále, když si ve dvou setech poradil s Kozelským. Ve finále pak Hořelka nedal Vaněčkovi šanci a rozdrtil ho 6:1 a 6:3. Pořadí: 1. R. Hořelka, 2. T. Vaněček, 3. J. Michálek, 4. M. Kozelský.

Ve čtyřhře nejdříve Kozelský s Gvozdkem vyřadili kopřivnickou dvojici Palider – Herodes 2:0 na sety, aby záhy podlehli Michálkovi s Vaněčkem stejným rozdílem. O překvapení se postarala kopřivnicko-ostravská dvojice Kovalák – Padušák, když ve třech setech vyřadila favority Hořelku s Urbanským. Ve finále pak nedali Michálek s Vaněčkem Kovalákovi s Padušákem šanci a porazili je 6:3 a 7:5. Pořadí: 1. Michálek – Vaněček, 2. Kovalák – Padušák, 3. Hořelka – Urbanský, 4. Kozelský – Gvozdek.

Florbalisté chtějí obhájit své prvenství

K o p ř i v n i c e (paz) – Florbalové družstvo dívek ze Základní školy Emila Zátopka postoupilo do okresního finále, když v úterý 10. ledna zvítězilo nad výběrem ZŠ Alšova 2:0, a zajistilo si tak postup z prvního místa. Svěřenkyně trenérky Ivy Kubátkové a Nadi Vištejnové přehrály rivaly z Alšovy školy po mnoha letech. Alšovka je přitom dalším postupujícím.

V okresním finále se obě družstva utkají s týmy ZŠ Sjednocení Studénka a ZŠ Spálov a vítěz postoupí do krajského finále, které se uskuteční 19. ledna v Karviné.

Ve čtvrtek 19. ledna začíná další ročník okresní soutěže základních škol ve florbale určené pro chlapecké týmy. V ní bude ZŠ Emila Zátopka obhajovat loňské vítězství. „Od roku 1996 jsme všechna utkání až na dvě remízy vyhráli. Doufám, že letos tomu nebude jinak, máme ty nejvyšší cíle,“ uvedl trenér a učitel Jan Slezák.

• hokej •

HOKEJ: minihokej: HC Krnov – HC Kopřivnice 3:13; 4. třída: HC Opava – HC Kopřivnice 6:6 (2:1, 3:1, 1:4), branky: Ollender 3, Vondrák, Unger, Poruba; 5. třída: HC Opava – HC Kopřivnice 2:7 (0:4, 1:2, 1:1), branky: Alföldy 4, Muchl, Zahradníček, Formánek; 6. třída: HC Kopřivnice – HC Opava 3:3 (1:0, 1:0, 1:3), branky: Groda 2, Raška; 7. třída: HC Kopřivnice – HC Opava 2:3 (0:1, 2:2, 0:0), branky: Starmann, Mach; 8. třída: HC Kopřivnice – HC Opava 5:5 (0:1, 3:2, 2:2), branky: Vyvijal 3, Starmann, Mach; 9. třída: HC Opava – HC Kopřivnice 4:5; dorost: HC Kopřivnice – HC Orlová 4:2 (2:0, 1:1, 1:1), o zápasu rozhodla první třetina utkání. Branky: Filip, Kabeláč, Hrubý, Tomis

Krajský přebor vede štramberský S.A.R.S.

K o p ř i v n i c e (paz) - Dalším trojkolem pokračoval v sobotu v Ostravě a v Kopřivnici Moravskoslezský krajský přebor. Svého prvního vítězství se dočkala Delta Frýdlant, která porazila Siemens Frenštát 4:2. Vedoucí pozici si udržel S.A.R.S. Štramberk, avšak druhá VZS Ostrava na něj snížila ztrátu o jeden bod.

Třetí už je Twins „94“ Nový Jičín. Štramberský S.A.R.S. nejdříve porazil Tequilu Ostrava 4:3, pak ale podlehl Relaxu Frenštát 1:2. Tím pádem dovolil VZS Ostrava, aby stáhl jeho náskok na pouhé dva body, neboť ostravský tým porazil Toro Fifejdy 7:5 a remizoval se Slávií 5:5.

Na třetí místo v tabulce se vyhoupl Twins Nový Jičín, když získal plný počet bodů. Nejdříve porazil Rapid Frýdek-Místek 5:3, poté si poradil i se Siemensem Frenštát 6:5. Na čtvrtém místě je se čtyřbodovým mankem Tequila Ostrava, na pátem Toro Fifejdy ztrácí šest bodů. Na dalších místech je Sokol Poruba, Deves Fifejdy a Siemens Frenštát. Tabulku uzavírá Delta Frýdlant.

Trenér v Karviné vyzkoušel vše, co měl k dispozici

Baník Karviná - KH Kopřivnice 37:24 (18:13)

K o p ř i v n i c e (paz) - Po více než měsíční pauze odehrál kopřivnický extraligový tým házenkářů první letošní zápas. Jednalo se o přípravné utkání, které se uskutečnilo v úterý 10. ledna v Karviné, a soupeřem našemu týmu nebyl nikdo jiný než tamní Baník. „Pro taková střetnutí v rámci přípravy mám raději silnější celky, neboť tak nejlépe prověříme kvality mužstva. Soupeř byl navíc v plné síle, takže to pro nás byla velmi dobrá příprava,” prozradil trenér Miroslav Bartoň. Domácí tým splnil očekávání a jasně porazil Kopřivnici 37:24.

Ačkoli konečný výsledek působí hrozivě, zápas nebyl tak zcela jednoznačný. Zejména v úvodních minutách duelu drželi hosté s favoritem krok a po dvaceti minutách svítil na výsledkové tabuli relativně příznivý stav 10:8. Dařilo se hlavně Prepslovi a dvojčatům Šustalovým. „Na začátek jsem postavil osvědčené hráče základní sestavy a bylo to znát. Před koncem poločasu jsem začal posílat na palubovku postupně všechny hráče, co byli k dispozici. To také bylo účelem tohoto utkání, všichni dostali příležitost a já si je mohl vyzkoušet,” uvedl Bartoň s tím, že by to chtělo více takových zápasů. Do konce první půle odskočili domácí na rozdíl pěti branek a do šaten se šlo za stavu 18:13.

I v průběhu druhého poločasu byli Kopřivničtí domácím důstojným soupeřem a nedovolili jim vzdálit se více než o 8 gólů. Karviné se podařilo utrhnout až v samotném závěru, kdy trenér Bartoň nasazoval do pole i juniory. „Se sestavou samozřejmě experimentovali i domácí, přesto si nemyslím, že bychom podali špatný výkon,” uzavřel trenér.

Házenkáři v tomto týdnu absolvovali ještě další dva přípravné zápasy. V úterý přivítali na svojí palubovce celek z Ostravy a ve středu hostili Trnávku, obě utkání se však odehrála po uzávěrce tohoto čísla, informace o nich proto přineseme v příštím vydání.

Sestava a branky: Kličuk, Čapka, Prepsl 6, M. Šustala 4, R. Šustala 3, Tomáš Veřmiřovský 3, Hanzelka 2, Vala 2, Krčmář 2, Jakeš 1, Lipový 1, Igenyes, Polášek. Nejlepší střelci Karviné: Zdráhala 6, Horák 5, Bruna 5, Bednařík 5

Hokejisté získali v Krnově bod a stále doufají v postup do ligy

K r n o v (paz) - K nedělnímu utkání krajského přeboru v ledním hokeji cestovali hráči kopřivnického klubu do Krnova, kde vybojovali bod za remízu 3:3. „Bylo to pěkné utkání a odehrávalo se v duchu fair play. Ačkoli byl duel herně vyrovnaný, mohli jsme vyhrát. Škoda jen chyb v závěrečné části, kdy se Krnovu podařilo vyrovnat,” vyjádřil se po utkání kopřivnický trenér Stanislav Kacíř. V první třetině to byli domácí, kteří se ujali vedení, ale kopřivnický mladíček Horák do přestávky vyrovnal.

V druhém dějství získal pro hosty vedení opět Horák, a tak do závěrečné třetiny nastupovali Kopřivničtí s jednobrankovým náskokem. Ten se jim ovšem nepodařilo udržet a Krnov srovnal. V zápětí však Kladiva poslal hosty opět do vedení. V samotném závěru utkání hráli domácí přesilovou hru a podařilo se jim ji využít. Těsně před závěrečnou sirénou už žádný z týmů zbytečně neriskoval, a tak se Krnov s Kopřivnicí rozešel nerozhodným výsledkem.

Sestava: Horyl, Žáček, Kofroň, Koloničný, Csóka, Horák, Michálek, Kladiva, Pauliak, Novotný, Sedlák, Man, Stryk, Frantík. Branky: Horák 2, Kladiva

První letošní zápasy Vikingům nevyšly

K o p ř i v n i c e (paz) - Absolutním nezdarem skončil o víkendu výjezd kopřivnického florbalového mužstva FBC Vikings do Nymburka a Staré Boleslavi, kde bojovalo o první letošní body v druhé nejvyšší celostátní lize.

V sobotním zápase proti týmu ASK Orka Stará Boleslav muži podlehli výrazným rozdílem 9:3, v neděli pak nestačili ani na tým Nymburka, s nímž také nelichotivě prohráli 8:3. Další ligové utkání sehrají FBC Vikings v sobotu 28. ledna v Prostějově proti tamním Playmakers, o den později se představí ve Znojmě.

Velice dobré zápasy odehrála záloha mužů na domácí palubovce v Kopřivnici. Nejenže si připsala do tabulky severomoravského krajského přeboru mužů dvě vítězství, ale soupeřům se navíc nepodařilo v žádném ze zápasů vstřelit ani jedinou branku! Nejdříve si poradili s klubem RH Piving, kterému uštědřili porážku 5:0, poté se vypořádali s ostravskými Rafany v poměru 4:0.

Trappes Devills neobhájil, vítězem se stalo Agro

K o p ř i v n i c e (paz) – Sportovní hala Emila Zátopka byla dějištěm 13. ročníku Novoročního turnaje ve futsalu. V základní části bojovaly celky ve dvou skupinách, z nichž do dalších zápasů postoupily z 1. skupiny týmy FC Trappes Devills, Bidolido Nový Jičín a LG Kopřivnice, z druhé pak Agro, RSG Bělotín a Beach Boys Odry.

Ve čtvrtfinále na sebe narazily RSG Bělotín a Bidolido Nový Jičín. Tento zápas se stal jasnou kořistí jičínského celku, který porazil RSG 5:2. Ve druhém čtvrtfinále si kopřivnické LG poradilo s oderskými Beach Boys 2:1 a radovalo se z postupu do dalších bojů. V semifinále pak Bidolido nedalo šanci obhájcům prvenství Trappes Devills a vyřadilo je vítězstvím 2:0. Agro si pak lehce poradilo s LG v poměru 3:0. Ve finále pak Agro ukázalo svoji sílu a zcela přehrálo novojičínský tým 6:0.

Celkové umístění: 1. Agro Kopřivnice, 2. Bidolido Nový Jičín, 3. FC Trappes Devills, 4. LG Kopřivnice, 5. Beach Boys Odry, 6. RSG Bělotín. Nejlepším střelcem byl vyhlášen kopřivnický Michal Buček z týmu Agra, který vstřelil 8 branek.

Výsledky zápasů: sk. A: FC Tr. Devills - Optic Trade NJ 2:0, - LG Kopř. 2:1, - K1 Jeseník 1:5, Optic Trade NJ - LG Kopř. 1:1, - K1 Jeseník 5:0; sk. B: Agro Kopř. - Kuna Team F-M 9:0, - RSG Bělotín 8:1, - Beach Boys Odry 6:0, Kuna Team F-M - RSG Bělotín 0:1, - Beach Boys Odry 2:2, RSG Bělotín - B. Boys 2:2

Nejlepší kopřivničtí sportovci budou letos oceňováni na obecním plese

K o p ř i v n i c e (paz) – V sobotu v rámci obecního plesu proběhne slavnostní vyhlášení sportovce roku za loňský rok.

Za atlety byla navržena k ocenění Irena Šádková, která byla 18. na mistrovství Evropy v běhu do vrchu a v soutěži družstev získala bronz. Na domácím mistrovství obsadila 2. místo. Z klubu vodních sportů byla vyhodnocena několikanásobná mistryně ČR Petra Klosová a dorostenecká mistryně ČR Markéta Skurková.

Za oddíl vzpírání byl zvolen juniorský mistr ČR ve dvojboji Ondřej Driják. Další sportovkyní roku bude vyhlášena krasobruslařka Denisa Mášová, která získala zlato na evropském kritériu ve slovinském Celje.

Z karatistů byli navrženi akademický mistr Evropy a mistr ČR Milan Burget a mistryně ČR Soňa Hejduková.

Z badmintonu bude oceněna bronzová medailistka z ME juniorů Pavla Janošová a jako ozdoba letošního udílení cen byl zvolen hokejový mistr světa Václav Varaďa.

Trenérem roku byl vyhodnocen a cenu si převezme Ludvík Kašpárek, který vede kopřivnické vzpěrače, dále trenér extraligových házenkářů Miroslav Bartoň a trenér karate Vlastimil Žižka. Jako nejlepší kolektivy byly vyhodnoceny vítězné plavecké štafety žen na mistrovství ČR, dále juniorské vzpěračské družstvo a extraligový tým házenkářů.

Na titul sportovce okresu byli z Kopřivnice nominováni Soňa Hejduková, Milan Burget, Ondřej Driják, Denisa Mášová, Pavla Janošová, juniorské družstvo vzpěračů a trenér Luděk Židek.

Tým K1 Jeseník poprvé v sezoně prohrál

K o p ř i v n i c e (paz) – Předminulou sobotu se ve Frýdku-Místku sehrálo 9. a 10. kolo 2. třídy Novojičínska a Frýdecko-Místecka ve futsalu. Svoji skvělou dosavadní bilanci si hned v úvodním turnaji letošního roku značně pošramotil vedoucí celek této soutěže K1 Jeseník nad Odrou. Jeho dosavadní suverenita, kdy v osmi odehraných zápasech neztratil ani bod, vzala po třech po sobě jdoucích novoročních prohrách za své. Sebevědomí jesenických hráčů nejdříve nalomil druhý neporažený celek soutěže Komax Kunčice, jenž si připsal do tabulky tři veledůležité body po vítězství 4:2. Druhým pokořitelem K1 se stal Chyba Team Libhošť, který zvítězil pro změnu 3:1. Třetí nemilosrdnou ránu zasadili Jeseníku vítězstvím 8:6 futsalisté TJ Sviadnov. V tomto případě došlo na palubovce frýdecko-místecké haly 6. ZŠ i k přímému střetu dvou nejlepších střelců 2. třídy, jesenického Antonína Langera a sviadnovského Lukáše Kaulince. Oba tito borci předvedli naplno své hráčské kvality a obránci i brankáři museli být neustále ve střehu. Nebylo jim to však nic platné. Vítězem tohoto atraktivního minisouboje se stal nakonec Kaulinec, jenž si svoji vedoucí pozici upevnil čtyřmi trefami. Langer dal o gól méně a je prozatím druhý. Jesenické mužstvo se po svém trojnásobném zaváhání a dvou výhrách Komaxu propadlo na druhé místo a v čele jej vystřídal právě nováček z Kunčic. Třetí postupová příčka patří prozatím Sviadnovu, který má však odehráno o tři utkání více než čtvrtý SKP Frýdek-Místek.

Výsledky: UŽST ValMez – SKP Frýdek-Místek 2:8, PSV Frenštát p. R. – Bizon Studénka B 4:1, Bizon Studénka B – UŽST ValMez 4:2, SKP F-M – PSV Frenštát 2:1, EL Pržno – TJ Sokol Frenštát 0:6, Kalach Frýdlant n. O. – Drivers Nový Jičín 2:5, Drivers NJ – EL Pržno 6:3, TJ Sokol Frenštát – Kalach Frýdlant 10:2, Chyba Team Libhošť – TJ Sviadnov 6:6, Komax Kunčice – K1 Jeseník 4:2, K1 Jeseník – Chyba Team Libhošť 1:3, TJ Sviadnov – Komax Kunčice 3:9, K1 Jeseník – TJ Sviadnov 6:8

Zimní střeleckou soutěž vede Michal Hromočuk

Michal Hromočuk (první zprava) při čtvrtém kole zimní oblastní střelecké ligy zaznamenal osobní rekord nástřelem 558 bodů.<br/>                                       
FOTO: ONDŘEJ ZAPLETAL
Michal Hromočuk (první zprava) při čtvrtém kole zimní oblastní střelecké ligy zaznamenal osobní rekord nástřelem 558 bodů.
FOTO: ONDŘEJ ZAPLETAL

K o p ř i v n i c e (paz) – Hodnotné výkony přineslo čtvrté kolo zimní oblastní střelecké ligy, které se konalo minulý týden ve středu na střelnici při ZŠ sv. Zdislavy. Mezi šestnácti zúčastněnými střelci nebyla tentokrát ani jedna žena, což bylo zapříčiněno také tím, že největší kopřivnická střelecká naděje Veronika Vavrošová si při volejbale vykloubila prst pravé ruky, a nemohla proto nastoupit.

V kategorii mužů ve střelbě ze vzduchové pistole zvítězil Andrzej Przyhoda z Českého Těšína, když ze šesti set možných nastřílel krásných 564 bodů. Druhé místo obsadil domácí Michal Hromočuk, který je oporou místního SSK Tatra Kopřivnice. V tomto závodě nastřílel 558 bodů, což je jeho nový osobní rekord, přesto ale spokojený nebyl.

„Jsem nervák, potřeboval bych se uklidnit a bylo by to lepší. Doufám, že se ještě zlepším,“ přiznal v současnosti nejlepší kopřivnický střelec. Na třetím místě skončil Antonín Lacký s nástřelem 543 bodů, o dva body za ním se umístili Jan Walica a Milan Indyk. Hranici 500 bodů pokořili také Petr Tyraj a Rostislav Kletenský. V celkovém průběžném pořadí jasně vede Hromočuk právě před Kletenským a Indykem.

V kategorii dorostu s toutéž pistolí vyhrál Marek Wiszczor s nástřelem 347 bodů ze 400 možných, druhý byl Ondřej Jurásek výkonem 342 bodů a třetí skončil Radek Kutňák, který nastřílel 338 bodů. Průběžnému pořadí vévodí Wiszczor před Nevřivou a Svobodou.

Mezi muži ve střelbě ze vzduchové pušky obhájil prvenství z předchozích kol Jiří Blanař, když vystřílel 578 bodů. Za ním skončil Vilém Gebauer s 553 body a třetí byl junior Jakub Zetek, když získal 542 bodů. Stejné je v této disciplíně i celkové pořadí, vedoucí trojici ještě doplňují Rudolf Kapica a Josef Sosík.

Mezi ženami nemá teprve patnáctiletá Veronika Vavrošová konkurenci a jasně vede ve všech svých kategoriích.

Začátkem příštího měsíce se uskuteční střelecké mistrovství České republiky, kde by se také rádi představili kopřivničtí závodníci.

„Jedná se o čtyři členy střeleckého klubu Tatra, kteří se připravují na mistrovství ČR ve vzduchových zbraních. Jedná se o Michala Hromočuka, Marka Wiszczora, Viléma Gebauera a Veroniku Vavrošovou. Mistrovství proběhne o víkendu 4. a 5. února a ve středu 8. února se uskuteční 5. kolo střelecké ligy,“ informoval organizátor a ředitel oblastní soutěže Jaromír Zetek.

Mladí házenkáři skončili v testech na druhém místě

K a r v i n á (paz) – V prosinci se v Karviné uskutečnily čtyřdenní fyzické testy sportovních tříd, které každoročně pořádá Sportovní centrum mládeže a jichž se účastní čtyři školy z Ostravy, Frýdku-Místku, Kopřivnice a Karviné. Tentokrát se žáci Základní školy Emila Zátopka předvedli ve výborném světle, když ve všech čtyřech dnech obsadili pokaždé druhé místo, přičemž vítězem se již tradičně stala Karviná.

„Testy probíhají takovým způsobem, kdy se každý jednotlivý den testují žáci jednoho stejného ročníku a v odpoledních hodinách spolu sehrají turnaj v házené,“ sdělil trenér kopřivnických házenkářů Miroslav Bartoň.

Tentokrát se Kopřivničtí dočkali úspěchu i mezi jednotlivci, když celkovým vítězem testů osmých tříd se stal Ivo Martinásek. Mezi deváťáky obsadil Radek Ulrych 3. místo a společně s Martináskem a Martinem Koudelkou se dostal do širší nominace reprezentačního výběru kadetů ČR.

Velký bílý hroch

Loňského sněhového trabanta na zahradě rodiny Fabiánových v Petřvaldu na Moravě nahradil letos velký bílý hroch. Nezvyklý domácí miláček se zdrží do první oblevy.<br/>FOTO: ONDŘEJ FAbián
Loňského sněhového trabanta na zahradě rodiny Fabiánových v Petřvaldu na Moravě nahradil letos velký bílý hroch. Nezvyklý domácí miláček se zdrží do první oblevy.
FOTO: ONDŘEJ FAbián

Tiskové zprávy

RSS ikona