Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Letecký pohled na Kopřivnici - CBS Malované mapy

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 7/2007 ze dne 22.02.2007

Zastupitelé po diskuzi schválili předložený návrh rozpočtu

K o p ř i v n i c e (hod) – Kopřivnická radnice bude v letošním roce hospodařit s částkou 460 milionů korun, přičemž na rekonstrukci prostor pro Českou poštu v budově radnice si bere úvěr ve výši třinácti milionů, který však bude splácet pošta formou nájmu. Tento návrh nakonec schválili zastupitelé minulý týden na zasedání.

I když radnice po zveřejnění návrhu rozpočtu obdržela čtyři připomínky, nakonec nebyla do rozpočtu zařazena z důvodu finanční tísně ani jedna. Jedním z návrhů na zařazení do rozpočtu byl příspěvek ve výši 350 000 korun na osvětlení v Základní škole sv. Zdislavy. Další připomínka se týkala dokončení chodníku na ulici Dělnické a opravy komunikace na ulici Skupově. K těmto návrhům vysvětlil místostarosta Vladislav Kryške, že chodník na ulici Dělnické bude řešen až poté, co bude odkoupena ulice Panská od Tatry. Na ní by pak měl být vybudován chodník, cyklostezka a v návaznosti na ni pak dokončeny chodníky i na ulici Dělnické.

Zastupitel Jaroslav Šula navrhoval, aby se ze čtyřicetimilionové rezervy na výstavbu domova důchodců přispělo na opravu kostela, z navrhované částky dvě stě tisíc na 1 500 000 korun. „Kostel potřebuje provést odvodnění a izolaci. Hodnota oprav je vyčíslena na dva miliony korun, půl milionu se vybere na sbírkách. Město by mělo více přispívat na opravu sakrálních památek,“ zdůvodnil návrh Šula. Další zvýšení příspěvku navrhoval na činnost Katolické besedy, z padesáti tisíc na sto tisíc. Místostarostka Dagmar Rysová, která je garantem kultury ve městě, s jeho tvrzením nesouhlasila a uvedla, že město za poslední tři roky přispělo na opravu kostela jedním milionem korun.

„Rozpočet je provozně finančně velmi náročný. Hodně výdajů bylo určeno předem, například 7 milionů jde na kulturní dům, tři miliony na muzeum. Navrhuji proto nerozpouštět rezervy,“ podotkl starosta Josef Jalůvka v diskuzi. Stejný názor přednesl za finanční komisi i zastupitel Miroslav Kopečný, který řekl, že komise doporučuje zastupitelům schválit rozpočet v takovém znění, v jakém jim byl předložen. Zastupitelé nakonec rozpočet schválili jednohlasně.

V čele komise pro Strategický plán jsou Jalůvka s Adamsem

K o p ř i v n i c e (hod) – Kopřivnická radnice začala pracovat na Strategickém plánu, jenž bude závazným dokumentem určujícím cíle rozvoje města na deset let dopředu. Zastupitelé minulý týden schválili členy komise pro strategický rozvoj, kteří budou na tomto dokumentu pracovat. V čele komise bude stát starosta Josef Jalůvka a jeho zástupcem bude generální ředitel Tatry Ronald A. Adams.

Radnice při sestavování komise použila podobný scénář jako před jedenácti lety, kdy byl zpracován první strategický plán. Do komise proto byli jmenováni zástupci podniků z průmyslového areálu, malých i středních firem, zaměstnanci úřadu a také organizací z oblastí školství, kultury, bydlení a další.

„Pana Adamse jsme do funkce místopředsedy jmenovali jako reprezentanta největšího průmyslového podniku ve městě,“ uvedl starosta Josef Jalůvka ke jmenování Adamse. Poprvé se členové komise sejdou v pondělí 26. února.

Vzhledem k tomu, že mezi členy budou i zástupci cizích firem, budou jednání vedena také v angličtině.

Před stanovením hlavních priorit bude zpracován profil Kopřivnice včetně místních částí, který bude obsahovat statistické údaje, výsledky různých měření, statistických průzkumů a názorů jako souhrnný materiál. Současně bude probíhat i průzkum podnikatelského prostředí.

„Budou osloveny jak větší firmy, tak drobní podnikatelé, abychom zjistili, co je z jejich pohledu v Kopřivnici zapotřebí, jaké mají priority nebo ’kde je tlačí bota’, případně jaké mají záměry do budoucna, zda se nechtějí stěhovat, a další informace, s kterými budeme dále pracovat,“ nastínil první kroky v Strategickém plánu Jalůvka.

Během celého procesu sestavování Strategického plánu se členové komise rozdělí do skupin podle odbornosti či zájmů. Zde se budou získanými údaji zabývat podrobněji a budou stanovovat strategické cíle, jejich rozpracování a v závěru pak navrhovat konkrétní projekty.

„K jednotlivým oblastem budou pořádána veřejná slyšení, na něž bude zvána široká veřejnost, která se tak bude moci podrobněji seznámit s návrhy, ale také prezentovat své priority či problémy, které je trápí,“ uvedl k zapojení občanů do Strategického plánu starosta.

Celý Strategický plán by měl být hotov do konce října, kdy bude projednán zastupitelstvem města. Schválený Strategický plán pak bude podkladem pro přípravu konkrétních projektů připravovaných jak městem, tak všemi partnery a také občany.

Opět se bude řešit koncepce sportovišť

K o p ř i v n i c e (hod) – Během loňského roku pracovali členové pracovní skupiny, v níž byli zástupci radnice a sportovců, na koncepci sportovních areálů pod Červeným kamenem. K tomuto kroku přistoupila radnice poté, co zastupitelé neměli jasný názor na rekonstrukci travnaté plochy letního stadionu, v jejímž důsledku mělo dojít ke zrušení plochodrážního oválu.

Zastupitelé chtěli znát názor všech sportovců využívajících tento areál, a proto je svolali k veřejnému slyšení. Ředitel Správy sportovišť Kopřivnice Milan Gilar byl poté pověřen zpracováním návrhu modernizace sportovních areálů. Návrh včetně situačních nákresů byl předložen zastupitelům i sportovní veřejnosti k vyjádření. „Chtěli jsme, aby byly jasně vymezeny základní lokality pro umístění jednotlivých sportovních areálů. Návrh ale neřeší rozsah budoucích investic v rámci modernizací prováděných na jednotlivých sportovních areálech. Správa sportovišť je však připravena předložit zpracované návrhy na modernizaci jednotlivých sportovních areálů, které provozuje, a to v úrovni návrhu technického a prostorového řešení,“ sdělil k připravované koncepci místostarosta Zdeněk Krajčír.

Město má v současné době několik návrhů na modernizaci areálů, letního stadionu, areálu zdraví i cyklotrialového areálu. Všechny tyto návrhy by měly být zpracovány do jednotné studie, aby byly prostory účelně využity a široká sportovní veřejnost je mohla účelně využívat. „Nyní by měla být jmenována nová pracovní skupina, neboť ta bývalá byla s komunálními volbami rozpuštěna. V současné době však nevíme, zda se bude koncepce sportovišť řešit samostatně nebo v rámci přípravy Strategického plánu. Důležité je, abychom znali potřeby a byla zadána kritéria, z nichž se bude vycházet při zpracování celkové studie,“ nastínil další postup místostarosta. Z důvodu finanční náročnosti budou podle slov Krajčíra docházet k postupné modernizaci jednotlivých sportovišť, realizace však bude záviset na získání dotací z evropských fondů.

Spotřeba tepla byla vloni nižší, lidé ušetří

K o p ř i v n i c e (dam) - Teplá zima zahřeje pravděpodobně ještě jednou, a to ve chvíli, kdy se lidé dočkají vyúčtování topné sezony. Uplynulý rok 2006 by totiž v tomto ohledu mohl být k peněženkám občanů přívětivý. Zatímco v roce 2005 Kopřivnice k vytápění a ohřevu teplé vody spotřebovala 282,4 terajoulů, vloni to bylo jen 255,7 terajoulů, což představuje bezmála desetiprocentní úsporu, vyjádřeno penězi se v Kopřivnici meziročně ušetří asi 8 a čtvrt milionu korun.

„Loňský leden znamenal paradoxně vyšší spotřebu, přestože snížení spotřeby tepla je meziročně opravdu radikální. Výraznější propad poptávky po teple přišel s podzimem a koncem letošního roku, navíc pokračuje i v začátku roku 2007 a tam už je meziroční rozdíl opravdu propastný. Nižší spotřeba se jistě pozitivně projeví na účtech za teplo, ale sumu nedokážu odhadnout,“ řekl Miroslav Krmela, ředitel společnosti Teplo Kopřivnice, která je od ledna dodavatelem tepla pro Kopřivnici.

Kolik by lidé mohli ušetřit, zatím nedokáží říci ani ve firmě Rekaz, která ještě vloni pro město distribuci tepla zajišťovala, „Na vyúčtování se teprve pracuje. Do konce ledna se získávaly údaje z měřičů, nyní probíhají sumarizace, inventury a stanovování ceny. Výsledky topné sezony budeme vědět nejdříve v březnu,“ tvrdí šéf Rekazu Josef Zima. Ani ten si netroufá, byť řádově, odhadovat, kolik mohou domácnosti díky teplé zimě ušetřit. „Ještě neznáme konečnou cenu, navíc to záleží také na výši záloh a dalších věcech,“ vysvětluje Zima. Také Oblastní stavební a bytové družstvo zatím svým nájemníkům nedokáže říct, kolik uspořili. I oni prý musejí ještě alespoň měsíc počkat.

Zatímco většina se může těšit na přeplatky za teplo, netypicky vysoké teploty v období, kdy obyčejně vrcholí topná sezona, asi příliš netěší výrobce tepla pro Kopřivnici, Energetiku Kopřivnice. Podle jejího ředitele Vladislava Tesaře totiž není propad takový, jak by se subjektivně mohlo zdát. „Počátek roku 2006 byl pro nás z pohledu spotřeby tepla příznivý, protože dodávky byly nadprůměrné a dá se říci, že studený začátek a teplý konec roku se navzájem vyrovnaly, takže počasí na nás nemělo nějaký zásadní vliv,“ vysvětluje Tesař. Ten přesto hodlá jednat o změně ceny tepla ze současného jednosložkového typu na dvousložkový. Dvousložková cena totiž výrobci tepla umožňuje zvyšovat fixní náklady na výrobu tepla, zatímco u jednosložkové ceny má šanci upravovat cenu pouze v závislosti na ceně vstupů, nejčastěji tedy paliv, které pro výrobu tepla používá. „Nám by tento způsob stanovení ceny určitým, i když ne plným způsobem, vyrovnával fixní náklady. Úspora, kterou odběratel dosahuje při nízkém odběru, by sice byla o něco nižší než při jednosložkové ceně, na druhou stranu, pokud by byl odběr vyšší, než bylo sjednáno, platili by za každý odebraný gigajoule méně,“ tvrdí Tesař, který dle svých slov už začal předběžná jednání s městem a do čtrnácti dnů chce oslovit i další odběratele ve městě.

Prosadit tento typ ceny pro Energetiku Kopřivnice ale nebude jednoduché, například předseda největšího bytového družstva v Kopřivnici Jiří Rýdel se sice nebrání jednání, ale dopředu jasně říká, že dvousložková cena je pro něj v současnosti nepřijatelná. „Smlouvu s dvousložkovou cenou nepodepíšu, pokud nebudou pro všechny stejné podmínky. To znamená, že všechny domy v Kopřivnici budou kompletně revitalizovány. Jinak by to totiž bylo nevýhodné pro ty, kteří investovali do zateplení a šetří spotřebované teplo. Dopláceli by na ty, kteří mají v nezateplených domech vyšší spotřebu tepla,“ vysvětlil své stanovisko Rýdel.

Rekonstrukce chirurgie je začátek změn na poliklinice

K o p ř i v n i c e (ili) - V současné době prochází chirurgické oddělení náročnou rekonstrukcí. Proto lékaři poskytují nezbytnou péči v náhradních prostorách v přízemí. „Poliklinika je v provozu dvacet let a za tu dobu se změnily nejen hygienické předpisy, ale zvýšily se nároky a požadavky ze strany pacientů i lékařů,“ vysvětlil důvody rekonstrukce ředitel akciové společnosti Therápon 98 Pavel Holaň.

„Zkrátka chceme chirurgii předělat tak, aby splňovala nejnovější evropské normy a lidé se při zákrocích cítili dobře.“ V rámci rekonstrukce byl veškerý stávající chirurgický trakt vybourán a nově vystavěny dvě ambulance, zákrokový sál na drobné výkony, dospávací místnost pro pacienty s anestezií, vyšetřovací endoskopický a další zázemí. Vše bude na modernější úrovni - prostory budou klimatizované, nově bude vytvořena recepce zajišťující stálý kontakt mezi personálem a pacienty.

Termín předání je stanoven na 15. dubna a prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by se práce měly opozdit. „Maximum práce, která by obtěžovala hlukem pacienty a ostatní lékaře, se pracovníci stavební firmy snaží provádět v odpoledních hodinách, ale zcela obtěžující aspekty vyloučit nejde,“ uvedl ředitel Holaň s dodatkem, že celá přestavba vyjde na osm milionů korun. Jsou to však finanční prostředky, které společnost Therápon 98 sama vydělala. „Jsme soukromou společností, která není nijak státem dotována,“ podotkl ředitel.

Chirurgie je sice současnou největší akcí, ale zároveň se uvažuje o úpravě rehabilitace. „Jsou to suterénní provozy, které se potýkají s vlhkostí a tepelnými ztrátami,“ vysvětlil důvody ředitel Holaň, „jejich úpravy přijdou na řadu po dokončení chirurgie.“ Protože už chtěla poliklinika nabídnout klientům malý závdavek, zprovoznila solnou jeskyni.

„Opravdu to je jenom začátek, v tomto trendu budeme postupovat dál a zaměřovat se na rehabilitaci a rekondici všeobecně. Domníváme se, že poptávka po takovýchto službách bude vzrůstat v závislosti na náročnějším životním stylu lidí,“ doplnil Pavel Holaň. Naplánována je výměna oken, zvýšení tepelné pohody se dočká tělocvična, dojde k vybudování rehabilitačního a relaxačního bazénu... Plánované změny budou probíhat pouze při částečně omezeném provozu.

„Řešíme například, co s uvolněnými prostory na pohotovosti, která se přesunula do nemocnice. Rádi bychom je nabídli lékařům, kteří jsou roztroušeni po Kopřivnici, nebo jako další varianta se nabízí vybudování jídelny jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Bufet v přízemí je hodně oblíben a využíván, ale strávníci by si zasloužili důstojnější prostory,“ uzavřel vyprávění ředitel.

Streetworkeři vloni vyměnili narkomanům 30 tisíc injekcí

Stovky injekčních stříkaček shromážděných streetworkery společnosti Renarkon. V loňském roce počet vyměněných setů prudce narostl.<br/>                        
ILUSTRAČNÍ FOTO: RENARKON
Stovky injekčních stříkaček shromážděných streetworkery společnosti Renarkon. V loňském roce počet vyměněných setů prudce narostl.
ILUSTRAČNÍ FOTO: RENARKON

K o p ř i v n i c e (dam) - Počet injekčních stříkaček vyměněných narkomanům v loňském roce už třetím rokem prudce stoupá. Zatímco ještě v roce 2004 bylo vyměněno 6 372 injekčních sad, vloni to bylo už 29 862 kusů, což je téměř dvakrát více než v roce 2005. Přestože číslo blížící se třicetitisícové hranici vypadá hrozivě, podle streetworkerů to neznamená nějaký enormní nárůst intravenózních uživatelů drog. Při spotřebě tří stříkaček denně pro jednoho narkomana totiž vydané množství injekcí odpovídá skupince přibližně 30 klientů.

Ze zprávy obecně prospěšné společnosti Renarkon, která terénní výměnný program realizuje, vyplývá, že nárůst vyměněných injekčních setů byl dán rozšířením programu také do Příbora a Studénky.

K navýšení počtu přispělo také zvýšení časové dostupnosti. Streetworkeři, zajišťující kromě výměny injekcí také poradenskou a konzultační činnost, jsou totiž svým klientům k dispozici místo původních čtyř až 14 hodin týdně. Od terénních pracovníků narkomané dostanou nejen injekční stříkačku, ale také desinfekční polštářky a vodu pro ředění drogy. Výměnný program, jehož hlavním cílem je zamezit šíření infekčních chorob mezi uživateli drog, v Kopřivnici funguje už od roku 2000, v polovině loňského roku se začal postupně rozšiřovat do dalších měst. „Od ledna 2007 začínáme fungovat na území celého bývalého okresu Nový Jičín. Momentálně monitorujeme situaci, rozdáváme letáky, vylepujeme nálepky s kontaktními čísly. Než budeme mít jistotu, že naše služby budou žádány i ve městech, kde teprve začínáme, jako jsou Odry nebo Bílovec, bude to trvat nejméně půl roku,“ tvrdí jeden ze dvou streetworkerů Renarkonu. Právě personální posílení a rozšíření služeb na širší oblast je hlavní změnou oproti minulosti. Zatímco ještě na začátku roku na Kopřivnicku působil jeden terénní pracovník na 0,2 úvazku, tak v současnosti díky projektu finančně podpořenému krajem a radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky pracují v okrese dva streetworkeři na plný úvazek. Příspěvky, které každoročně na výměnný program plynou do výměnného programu z kopřivnické městské pokladny, slouží výhradně k nákupu zdravotního materiálu, jenž je využíván pouze pro zdejší klienty. Náklady vzniklé v jiných městech okresu kryjí příspěvky tamních radnic a nebo peníze, které Renarkon získá z jiných zdrojů. Pro rok 2007 se na výměnný program v rozpočtu předběžně počítá s částkou 49 tisíc korun.

I letos připravila knihovna několik zajímavých akcí

I na letošní rok připravily knihovnice zajímavé akce, jednou z nich bude výstavka věnovaná Foglarovi.<br/>             
FOTO: DAVID MACHÁČEK
I na letošní rok připravily knihovnice zajímavé akce, jednou z nich bude výstavka věnovaná Foglarovi.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

K o p ř i v n i c e (hod) – Kopřivnická městská knihovna chystá na letošní rok několik zajímavostí. Jednou z nich je čtenářský maraton pro děti. Ty obdrží kartičky, do nichž si budou zapisovat přečtené knížky. Kontrolu budou provádět knihovnice, které se budou ptát na obsah a další podrobnosti, zda děti knihu skutečně přečetly. Kdo přečte nejvíce knížek za dané období, zvítězí a získá cenu.

K tradiční recitační soutěži Jedlička letos přibude v knihovně na Severu i recitační soutěž určená pro romské děti.

Každoročně knihovna vydává ke konci roku almanach, v němž publikuje zajímavé dětské literární i kreslené práce. Letos bude vydán již desátý. „Měl by se lišit od předchozích. Zda bude obsahovat i výběr nejlepší tvorby za celé desetileté období, to bude záviset na celkové koncepci, kterou právě tvoříme,“ přiblížil další z připravovaných akcí ředitel příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice Vladan Jílek.

Vzhledem k tomu, že si letos připomínáme sté výročí narození spisovatele Jaroslava Foglara, připravuje knihovna výstavku, soutěž a také literární besedy. „V knihovně jsme nezapomněli ani na starší generaci. Pořádáme pro ně různé přednášky, kurzy, ale i akademii třetího věku. Nezaměstnaní zase mají u nás k dispozici hodinu týdně internetu zdarma. Zda tento čas využijí k hledání práce či k sebevzdělávání, to již záleží na nich,“ dodal Jílek.

Dospělí se mohou těšit na psychoterapeutické odpoledne, kdy budou pod dohledem lektorky vytvářet mandaly, což jsou ozdravné či relaxační kresby. Nejbližší připravovanou akcí je přednáška s názvem Petr Bezruč, Jan Drozd a ti druzí, aneb po stopách Slezských písní, která se uskuteční ve středu 28. února odpoledne v čítárně.

Starostka Štramberka uvítala mezi novými občánky i vlastního vnuka

Š t r a m b e r k - Vítání občánků je taková tradice, že je popisována i bratry Mrštíkovými v díle Rok na vsi: Narodilo se děťátko, přišel je starosta uvítat a svůj projev končil slovy: „Vyrůstej do krásy, vyrůstej do síly, vyrůstej k radosti obce.“ Tak probíhalo slavnostní uvítání nového člena, človíčka, do kterého vkládali velké naděje.

Tato pasáž zazněla ve Štramberku při vítání občánků z úst starostky Věry Michnové. Pro ni bylo vítání v této funkci premiérovou záležitostí, navíc okořeněné skutečností, že mezi devatenácti občánky vítala i svého téměř ročního vnuka Matěje Bajera. „Matěj je na místní poměry mediální hvězdou, protože před Vánocemi vystupoval v živém betlému v roli Ježíška spolu se svou maminkou,“ svěřila se se smíchem starostka. Po chvilce vykládání vyšlo najevo, že by teoreticky mohla oddat i svého syna. „Raději než svatbu bych uvítala dokončení jeho studia. Jarkovi je teprve třiadvacet,“ nezapřela v sobě matku.

Slavnostní vítání občánků se uskutečnilo po roce pod vedením předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Zdenky Svobodové: „Delší proluka vznikla z důvodu voleb, ale chceme vítání pořádat čtyřikrát do roka, protože při menším počtu dětí má celý obřad komornější ráz. My bychom slavnost zorganizovali klidně i pro dvě děti, je to pro nás čest uvítat naše nové občánky a je to navíc krásná tradice.“

O pěvecké a recitační vystoupení se postarali žáci 4. třídy z místní základní školy, kteří dětem předali pamětní list a pohádkové knížky. „Miluji děti v jakékoli podobě i věku. Navíc prakticky všechny rodiče, kteří dnes se svými ratolestmi přišli, znám z dob, kdy byli sami dětmi, proto má pro mě dnešní den velký význam,“ svěřila se starostka Michnová.

I. Hoffmannová

Poruchy na Slumeko lze hlásit i e-mailem

K o p ř i v n i c e (hod) – Nahlášení poruchy na městském zařízení už lze bezplatně. Pokud zjistíte, že někde nesvítí veřejné osvětlení, chybí poklop na komunikaci a další závady, lze tyto skutečnosti zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 107 710, kterou za tímto účelem zřídilo Slumeko. Druhou možnost mají lidé s přístupem na internet. Ti mohou přímo na webových stránkách Slumeka (www.slumeko.cz) vyplnit připravený formulář.

Dvacet tisíc: hodně, či málo?

Na to, že se už píše druhá polovina února, je zpráva o schválení rozpočtu města na již právě probíhající rok dosti překvapivá. Vždyť hospodařit bez přesné představy o příjmech a výdajích nemůže zakusit jen tak někdo. Veřejné orgány si toto privilegium ale za určitých okolností dovolit mohou. Období rozpočtového provizoria už ale naštěstí skončilo.

Necelých 475 milionů korun je na první pohled ohromující číslo a mnoho lidí fascinuje lehkost, s jakou se o těchto penězích, které asi nikdo jen tak v životě neuvidí pohromadě, jen tak hovoří a plánuje. Prostým vydělením počtem obyvatel však vychází, že pokud by se tato suma rozdělovala, přišel by si každý Kopřivničan „jen“ na zhruba dvacet tisíc korun. Pokud to ale otočíme, tak velmi zjednodušeně řečeno, stejnou sumu platí každý z nás na provoz města.

Stojí těch dvacet tisíc za to? Přijde na to, co každý od města očekává. Nový chodník či parkovací místa určitě potěší, na druhou stranu je ale výsadou dobrého hospodáře střídmost v poměřování investic a zdrojů na jejich financování. Vždyť zadlužit se je snadné, někdo to ale bude muset v budoucnu zaplatit. A ten někdo jsou v podstatě daňoví poplatníci, tedy my všichni.

Letošní městský rozpočet neohromí ničím zcela zásadním. Snad jen vyřešením jedné noční můry: tělocvična u základní školy v Lubině se po dlouhých letech s pomocí státu už konečně dostaví. Úleva politiků bude při stříhání pásky asi slyšet na míle daleko.

Michal Polášek

S regulačními ventily se obyvatelé města rychle sžili

K o p ř i v n i c e (ili) - Letošní mírná zima se podepsala na sníženém odběru tepla. Zjišťovali jsme, jak na teplotní změny reagují občané s regulací tepla.

Radko Papák (27 let, seřizovač NC strojů) – S přítelkyní jsme většinu dne v práci, tak doma pouze temperujeme.

Hana Šuláková (72 let, důchodkyně) – Mám ráda teplo, a tak topím pořád naplno. Raději se uskromním v jídle, ale teplo si dopřávám. Dokonce než začne topná sezona, tak si přitápím teplometem.

Petr Kotek (36 let, plánovač) – Máme malé dítě, tak místnosti, kde se pohybuje, vytápíme, jinak se snažíme topení tlumit.

Josef Hýl (50 let, řidič) – Co nám vyměnili okna za plastová a zateplili dům, tak topení neregulujeme, protože je pořád vypnuté. Těch dní, kdy jsme topení v letošní sezoně zapnuli, se dá spočítat na prstech jedné ruky.

Ivana Stuchlá (47 let, podnikatelka) – Regulujeme topení podle potřeby. Přes den jsme všichni v práci, tak vytápění snižujeme, večer u televize si dopřejeme teplotní pohodu.

Dobromila Šindlerová (53 let, nezaměstnaná) – Topení přiškrcuji hodně, ale mrzí mě, že se to příliš neodrazí při vyúčtování.

Dominik Huvar (31 let, obsluha benzinové pumpy) – Na regulační ventily nedám dopustit. A co nám vyměnili okna, tak máme doma příjemně bez ohledu na počasí.

Stíny

Ve zkráceném přípravném řízení sdělili kopřivničtí policisté 38letému muži podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Muž z Kopřivnice 13. února večer řídil na ulici Štefánikově vozidlo zn. Mitsubishi Galant. Zde byl kontrolován policejní hlídkou, která zjistila, že má Magistrátem města Ostravy vysloven zákaz činnosti řízení motorových vozidel, a to do června 2007. Muži hrozí až 18 měsíců odnětí svobody nebo peněžitý trest.

Neznámý pachatel se v noci 15. února vloupal do autobazaru na ulici Nádražní, kde ze zaparkovaného vozidla Daewoo Nexia odcizil čtyři hliníkové disky i s pneumatikami v celkové hodnotě 8 000 Kč. Pachatel vnikl do montážní haly, z níž odcizil elektrickou rozbrušovačku značky Narex EBU 15G a drobné nářadí v celkové hodnotě 5 000 Kč. Celková škoda přesáhla částku sedmnáct tisíc korun. Kopřivničtí policisté případ šetří jako trestný čin krádeže.

Dne 15. února ráno přijala služba městské policie oznámení zprostředkované přes Městskou policii Nový Jičín o muži, který si chtěl vzít život spolykáním prášků. I když dotyčný uvedl jen své jméno a další neúplné informace, podařilo se dle místní znalosti strážníků zjistit bydliště oznamovatele. Po příjezdu hlídka zjistila, že je ohrožen život oznamovatele, vstoupili do bytu, kde nalezli 35letého muže ležet na posteli v bezvědomí. Okamžitě mu poskytli první pomoc a zároveň přivolali rychlou záchrannou službu, která muže odvezla do nemocnice.

Průmyslovka díky projektům získala špičkové vybavení

K o p ř i v n i c e (dam) - Moderní způsoby výuky s masivním zapojením elektroniky a výpočetní techniky se do škol v celém Moravskoslezském kraji šíří mimo jiné také ze zdejší průmyslovky. Právě místní škola je totiž už po dva roky jedním ze školicích center zapojených do systému Státní informační politiky ve vzdělávání. „Naším úkolem je kompletně zpracovávat metodiku moderní výuky v několika oblastech a následně pro tyto předměty školit pedagogy základních, středních a speciálních škol,“ vysvětluje roli zdejší vyšší odborné školy, střední průmyslové školy a středního odborného učiliště jejich ředitel Jaroslav Ponec. Pro školu je účast v programu financovaného z ministerských prostředků výhodná nejen proto, že tímto způsobem sama zdokonaluje osnovy předmětů, které vyučuje, ale také proto, že díky projektům mohla získat celou škálu špičkového technického vybavení, jež představuje například kompletně vybavená multimediální učebna.

V loňském roce škola realizovala celkem čtyři projekty. První nesl název ’On-line podpora výuky s využitím školního Intranetu’ a jeho cílem bylo vypracování výukových materiálů ve formě elektronické cvičebnice, které byly umístěny do vnitřního informačního systému školy, což nejen zefektivní přípravu kantorů, ale přes webové rozhraní umožní také studentům školy lepší domácí přípravu. Projekt ’Moderní multimediální výuka pro přírodovědné a elektrotechnické předměty’ je také zaměřen na přechod od klasické k interaktivní výuce s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Právě v rámci tohoto projektu průmyslovka vybudovala multimediální učebnu a k ní vytvořila rozsáhlé databáze výukových materiálů pro přírodovědné a elektrotechnické předměty včetně metodických podkladů. Třetí projekt nazvaný prostě Mobilní videostudio byl postaven na vybudování audiovizuálního studia, které má jako výukový nástroj pro výuku úpravy videozáznamů a ozvučení pomocí programu pro střih videa. Posledním loňským projektem byla ’Koordinovaná výuka programování CNC strojů’, jeho cílem bylo zvýšení úrovně výuky této problematiky na zdejší škole. Projekt sjednotil výuku obsluhy CNC strojů. Dále také umožnil vytvořit systém výuky od ručního programování až po využití CAM software EdgeCAM. Výsledkem projektu je efektivně kvalitativní změna výuky daného oboru, a to jak v oblasti její metodiky, tak směrem k její vyšší technické úrovni.

Důsledné třídění odpadů snižuje náklady na recyklaci

Odpady ze separovaných kontejnerů jsou na dotřiďovací lince znovu přebírány, neboť málokterý kontejner obsahuje jen ty suroviny, pro které je určen.<br/>             
FOTO: PAVLÍNA BLAHUTOVÁ
Odpady ze separovaných kontejnerů jsou na dotřiďovací lince znovu přebírány, neboť málokterý kontejner obsahuje jen ty suroviny, pro které je určen.
FOTO: PAVLÍNA BLAHUTOVÁ

K o p ř i v n i c e (hod) – Odpady už se v Kopřivnici separují dlouho, ale pořád se pracovníci na dotřiďovaní lince nestačí divit, co všechno jsou lidé schopni dávat do kontejnerů na tříděný odpad. Proč třídit komunální odpad? Má to vůbec smysl? Stejně to sesypávají na jednu hromadu! To jsou obvyklé otázky a myšlenky lidí, se kterými se pracovníci odboru životního prostředí v Kopřivnici často setkávají. Většina toho, čemu říkáme komunální odpad, je tvořena obaly od potravin. Patří sem především papír a plastové sáčky ze samoobsluhy, PET láhve a tetrapakové krabice od nápojů, skleněné obaly od potravin apod. Další podstatnou částí jsou biologické odpady, jako jsou odřezky ovoce a zeleniny a zbytky z vaření jídel. Složení komunálního odpadu se liší podle místa původu, jiný je ze sídliště, jiný z vesnice, kde lze spálit papír nebo kompostovat biologické zbytky.

„Velkou část odpadů, které naházíme do popelnice či kontejneru, by bylo možno znovu zpracovat a použít. Má to však jednu podstatnou podmínku, využitelné složky odpadu je třeba už doma vytřídit a pak uložit do správných kontejnerů,“ uvedla Pavlína Blahutová, pracovnice kopřivnické radnice mající na starosti odpady.

Chce to jen trochu ohleduplnosti. Stačí mít doma jednu plastovou tašku, do níž dáváme plastové obaly, další na papírové sáčky, časopisy, krabice od džusů a mléka a něco na sklo. Vytříděný odpad pak občas odneseme do správného kontejneru. „Při odhazování vytříděných odpadů do barevných kontejnerů se držte pokynů, které jsou na nich umístěny, tak, aby vámi vytříděné odpady mohly být dále zpracovány,“ radí Blahutová. V případě, že do nádob na separovaný odpad vhodíte směsný komunální odpad nebo např. do sběrových nádob na sklo vyhodíte plasty, dojde ke znehodnocení obsahu celého kontejneru, který musí být vyvezen na skládku a nemůže být zpracován.

Pracovníci dotřiďovací linky nejsou schopni dotřídit odpad, který je značně znečištěn. Zkuste se vžít do situace lidí, kteří se musí denně přehrabávat v hromadách znečištěného odpadu, místo toho, aby dotřiďovali čisté sklo, papír a plasty,“ neskrývala rozčarování nad neohleduplností některých obyvatel Blahutová. Odpady z kontejnerů na separovaný odpad jsou na dotřiďovaní lince dále tříděny na jednotlivé druhy, například papír se dělí na novinový, časopisy, karton a ostatní papír, z plastů se oddělují samostatně PET láhve (bezbarvé, zelené, modré), tvrdé plasty, polystyren apod. Po vytřídění mohou být suroviny prodávány dalším zpracovatelům, čímž se částečně kryjí náklady na svoz a třídění.

„Podmínkou dalšího využití je, aby jednotlivé složky byly co nejčistší. Platí, že čím má složka odpadu méně cizích příměsí, tím je její cena vyšší. Třídění je velmi nákladné, neboť drahé jsou svozové vozy i barevné kontejnery. Jeden totiž stojí šest tisíc korun a na každé místo jsou zapotřebí čtyři. Rovněž svoz a další zpracování nejsou levné. Jedinou možností, jak takto nákladný systém uvést do ekonomické reality, je prodej vytříděných složek za co nejvyšší cenu,“ vyzvala k zodpovědnosti při třídění odpadů Blahutová.

Mezivodí hostí lyžařskou školu

K o p ř i v n i c e (ili) - Lyžařská škola pořádaná Domem dětí a mládeže v Kopřivnici se přehoupla přes polovinu. Místo sjezdovky na Červeném kameni její účastníci musejí s ohledem na nepříznivou sněhovou nadílku dojíždět na Bílou – Mezivodí. Devětadvacet zájemců se učí zvládat lyže, třináct pak snowboard, všem se věnuje desítka instruktorů.

„Přestože se cena za výcvik z důvodu dojíždění nenavyšovala, stýská se nám po zázemí k odpočinku a občerstvení na Červeném kameni,“ posteskla si vedoucí lyžařské školy Jana Hanzelková, která si nemůže vynachválit šikovnost účastníků kurzu, jejichž věk se pohybuje v rozpětí od 6 do 17 let.

Učitelé II. stupně ZŠ Alšovy se zapojili do Edunetu

K o p ř i v n i c e (ili) - Základní škola Alšova se 1. ledna loňského roku zapojila do dvouletého programu Edunet, jehož realizátorem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum Nový Jičín. Projekt je z pětasedmdesáti procent financován z evropských sociálních fondů a z pětadvaceti procent ze státního rozpočtu. Obsahem je realizace vzdělávacích modulů pro ředitele základních škol a učitele II. stupně s cílem podpořit vnitřní proměny školy se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí učitele a zlepšení klimatu na školách. Účastníci z šestnácti základních škol našeho kraje projdou zhruba třemi sty hodinami kurzů, přednášek a seminářů.

„Pedagogičtí pracovníci se i přes časově velice náročné období, které je navíc spojeno s prací na tvorbě školního vzdělávacího programu, aktivně do tohoto projektu zapojili, za což bych jim chtěl poděkovat. Kromě různých studijních materiálů jsme pro školu získali i didaktickou techniku, jako je notebook, dataprojektor a digitální fotoaparát. Vyučující tak mohou uplatnit tuto techniku pro přípravu a realizaci ve vyučovacím procesu,“ uvedl ředitel školy Milan Chaloupka. V současné době učitelé II. stupně Alšovy školy mají za sebou už 90 % seminářů.

Náplň jednotlivých lekcí spočívala v seznámení se s danou problematikou a na praktických příkladech se získávaly nové a další dovednosti, jak pracovat se žáky, uplatňovat a zapojovat metodicky tyto dovednosti a postupy řešení problémů do samotného vyučovacího procesu. „Některé pozitivní výstupy ze seminářů už pociťuji teď. Ať už se jedná o vztah učitelů mezi sebou nebo v případech, kdy kantoři používají nové metody v hodinách. Celkově se vztahy na škole zpříjemnily,“ dodal ředitel.

Odpoledne s kocourem se pořádá měsíčně

S výrobou papírových slonů při tradičním Odpoledni s kocourem vydatně pomáhaly dětským návštěvníkům dvě pracovnice městské knihovny.<br/>                     
FOTO: ILONA HOFFMANNOVÁ
S výrobou papírových slonů při tradičním Odpoledni s kocourem vydatně pomáhaly dětským návštěvníkům dvě pracovnice městské knihovny.
FOTO: ILONA HOFFMANNOVÁ

P ř í b o r (ili) - Přestože Městská knihovna v Příboře sídlí z důvodu rekonstrukce v náhradních prostorách, její aktivity rozhodně v ničem nepolevily. V úterý 13. února se uskutečnilo pravidelné „Odpoledne s kocourem“ pořádané každý měsíc už pátým rokem. Zhruba dvacítka dětí si přišla vyrobit papírové koláže s motivem slonů.

„Letos jsou naše setkání zaměřena na ekologii, vloni jsme se věnovali jednotlivým svátkům a rok předtím představování jednotlivých států Evropské unie,“ uvedla vedoucí knihovny Silvie Bahnerová. Součástí odpoledne bylo i losování hádanek a společenské hry. Výtvarné materiály jsou zčásti nakupovány z grantu Knihovna 21. století.

Parkové úpravy na Bařinách jsou počátkem plánované regenerace

Š t r a m b e r k (ili) - V loňském roce byla realizována část regenerace sídliště Bařiny v prostoru před domem s pečovatelskou službou, na niž se podařilo získat peníze z grantu vyhlášeného Nadací Partnerství. Akci navíc finančně podpořilo město i společnost Kotouč Štramberk.

„Vycházeli jsme ze studie zpracované v roce 2005 týkající se regenerace sídliště na Bařinách, které dlouho zůstávalo stranou zájmu. Až necháme zpracovat projekt a pokud se nám podaří získat finanční prostředky, měli by se občané časem dočkat úprav chodníků, silnic, parkovacích míst, zateplení budov a regenerace zeleně,“ uvedla štramberská starostka Věra Michnová.

Do procesu plánování zasáhli i občané, ať už vyplněním ankety, nebo účastí na projektových dnech. Všechny připomínky občanů se snažila zahradní architektka Pavla Kašubová zapracovat do plánů. Na jaře zbývá osadit trávník a trvalky, prostor ještě doplní lavice se stolem. Prostor před domem s pečovatelskou službou bude plnit funkci pro odpočinek, relaxaci i jako místo k setkávání.

Sídliště na Bařinách bylo vybudováno jako zázemí pro zaměstnance místní cementárny, které domy patřily. Ty byly později převedeny do majetku města Štramberka a některé byty jsou již dnes v soukromém vlastnictví osob.

„Naším záměrem je získat granty na regeneraci sídliště a postupně vybudovat občanům i v této části města příjemné prostředí,“ doplnila starostka Michnová.

Populární Ivan Trojan přijede zahrát Zelenkova Teremina

K o p ř i v n i c e (dam) - Na netradiční představení se mohou těšit nejen držitelé divadelního předplatného zdejšího kulturního domu, jeho program totiž v úterý 27. února nabídne titul z repertoáru pražského Dejvického divadla, jímž bude Teremin.

Autorem hry a zároveň jejím režisérem je populární Petr Zelenka. Úspěšný autor a režisér je veřejnosti známý především jako filmař, na svém kontě má diváky i kritiky vysoko hodnocené filmy, mezi jinými populární komedii Knoflíkáři, hudební mystifikaci Rok ďábla či Příběhy obyčejného šílenství, které jsou adaptací vlastní divadelní prvotiny. Na svém kontě má také několik cen, kromě čtyř Českých lvů také prestižní Cenu Alfréda Radoka právě za Příběhy obyčejného šílenství.

Jako námět pro svou v pořadí teprve druhou hru si Zelenka vybral neobyčejný životní příběh skutečně žijícího ruského vědce Lva Sergejeviče Teremina. Muže, který vystudoval fyziku, ale také hru na violoncello a který si všiml, že lidské tělo může ovlivňovat a na základě tohoto objevu z původně zamýšleného bezpečnostního zařízení vyvinul elektronický hudební nástroj, který nazval Tereminvox. S nástrojem, na který se hraje velmi netradičním způsobem, pak procestoval nejen Rusko, ale zamířil i za oceán. Právě období v letech 1928 - 1938, které vynálezce s hudebním talentem prožil v USA, si Zelenka z Tereminova bezmála stoletého života vybral pro svou hru. Svého hrdinu líčí jako muže nevšední inteligence, nadání a charizmatu, který sklízí úspěchy u žen a obdiv mužů. V Americe Teremin zažívá slávu vyprodaných koncertních hal, zahájení sériové výroby svého nástroje, ale také krach newyorské burzy, postupné slábnutí popularity, rozvod s první ženou, tajný sňatek s černošskou tanečnicí a nakonec podivný návrat do Ruska. Teremin podle některých zpráv mohl totiž být také špionem a jeho návrat do vlasti mohl být prý únosem organizovaným obávanou tajnou policií. Dalším, neméně zajímavým životním osudům Teremina, ať už jeho věznění v gulagu, nebo návratu mezi konstruktérskou špičku po boku letecké legendy A. N. Tupoleva, se Zelenka už nevěnuje.

Biografická hra už ze své podstaty stojí a padá s osobou hlavního hereckého představitele a v případě Teremina režisér sáhnul po osvědčeném Ivanu Trojanovi, se kterým spolupracoval už několikrát. Trojanovi se podařilo nejen na své poměry méně excentrickými prostředky ztvárnit Teremina, ale pro účinkování ve hře zvládl také hru na jeho neobvyklý vynález. To, že Trojanův výkon v Tereminovi skutečně stojí za vidění, dokládají také četná ocenění. Mimo jiné Cena Divadelních novin za nejlepší herecký výkon sezony 2005/2006 či nominace na cenu Thálie 2005. Spolu s Trojanem se na jevišti objeví také David Novotný, Vendulka Křížová, Eliška Boušková, Lenka Krobotová, Petr Koutecký a další herci. Atmosféru hry, která si svou světovou premiéru odbyla 17. 11. 2005 v Dejvickém divadle, dokresluje hudba Karla Holase, houslisty a zpěváka populární kapely Čechomor.

Začátek představení ve velkém sále kulturního domu je o půl osmé večer.

Výstava otevřela nový prostor

Marián Kálna v nově otevřeném prostoru na půdě Katolického domu. Místnost bude sloužit výstavním, ale i jiným akcím v programu Katolické besedy.<br/>                 
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Marián Kálna v nově otevřeném prostoru na půdě Katolického domu. Místnost bude sloužit výstavním, ale i jiným akcím v programu Katolické besedy.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

K o p ř i v n i c e (dam) - Výstavou Proměny Kopřivnice, která na dobových a současných fotografiích sleduje proměny našeho města, začal minulý pátek provoz nového víceúčelového prostoru v Katolickém domě. Nový, nejen výstavní prostor vznikl nákladem zhruba 1,4 milionu korun v části až doposud zcela nevyužívané půdy budovy a má sloužit výstavám, ale třeba i přednáškové činnosti. „V budoucnu možná najdeme i další možnosti využití tohoto prostoru. Už nyní ale vím, že po skončení stávající výstavy zde bude expozice o stoletém výročí Junáka,“ řekl Marián Kálna z Katolické besedy.

Nesselsdorf dodatečně pokřtí album

K o p ř i v n i c e (dam) - Víc jak dva měsíce starý debut kopřivnické kapely Nesselsdorf se konečně dočká křestu. Hudební večírek s hosty a kapelou slibovaným překvapením se připravuje na sobotu 24. února v klubu Nora.

Deska Cross Your Shadow obsahuje jedenáct skladeb a světlo světa spatřila 11. prosince 2006, tedy po bezmála deseti letech existence originální hudební formace, která nezaměnitelným způsobem kombinuje elektroniku s nekompromisním alternativním rockem. Elektronika Petra Sasína se organicky snoubí se zvukem kytar Ondry Zapletala a Pavla Pohořelského, tvář pak kapele dává extrovertní zpěvák Petr Chechelský, jenž je také autorem anglicky psaných, často až surrealistických textů. Kapela za dobu svého působení absolvovala desítky a desítky koncertů v klubech po celé republice a objela několik festivalů, předskakovala britským Loop Guru, jejich hudba se objevila v televizních pořadech, a zněla dokonce i v kinosálech jako součást soundtracku k nepříliš zdařilému filmu Brak. První oficiální desku Nesselsdorf vydal až poté, co měl na kontě tři velmi obsažná dema. Když desku skupiny, která ve své muzice spojuje electro a punk, vydala zdejší značka Piper Records, byl vymazán jeden z velkých dluhů zdejší undergroundové scény.

Sobotní koncert v Noře bude mít formát klasického křtu. Zaznít by proto mělo všech jedenáct písní z aktuální desky a kapela pochopitelně přidá i muziku, která se na CD nevešla. „Budeme hrát i jednu úplnou novinku. Song, který jsme udělali až po tom, co deska vyšla,“ slíbil kytarista Nesselsdorfu Ondra Zapletal. Bez zajímavosti není také fakt, že poprvé na domácí půdě a vůbec podruhé naživo zahraje Nesselsdorf také se zpěvačkou Lenkou Hrůzovou, jejíž vokál použil i ve dvou skladbách své aktuální desky.

Kmotrem alba Cross Your Shadow bude nekonformní literát a člen Vítrholce Dalibor Maňas - Kaňas. Že volba padla na něj, bylo podle Nesselsdorfu přirozené, kapelu s Vítrholcem a jeho členy pojí nejen přátelství, ale je zde i jistá hudební provázanost.

Na křestu budou i další hosté. Celý koncertní večírek v Noře odstartují Kauflant coby zástupci domácí scény, hned po nich se mohou návštěvníci klubu těšit na I.H.P. Brněnská kapela, která za zkratkou ukrývá název India Happening Punk, nezapře svůj vznik v plodném podhoubí brněnského undergroundu a svou muziku opatřenou většinou česky zpívanými texty označují za psychocountry. Možná už během koncertu, ale rozhodně po něm v rámci afterparty, bude své desky roztáčet DJ Martin Pijentak hrající reggae, dub, ale i elektro.

Galerie ve vile představí grafiky studentů z Ostravy

K o p ř i v n i c e (dam) - Půl roku fungování má za sebou Galerie ve vile. Komorní výstavní prostor v suterénu rekonstruované Šustalovy vily má za sebou už několik zajímavých sond do současného výtvarného umění a v nastoupeném směru hodlá pokračovat i letos.

Už dnes v pět hodin odpoledne bude otevřena další výstava. Víc jak dvě desítky litografií zde představí studenti Střední umělecké školy v Ostravě. Vystavené grafické listy mají být žánrovou všehochutí a ukazovat jak figurální, tak abstraktní tvorbu mladých výtvarníků.

„V naší galerii se snažíme prezentovat jak známé a uznávané výtvarníky, tak kvalitní regionální umělce, třetím bodem naší práce jsou pak právě studenti. Tito mladí a mnohdy velmi nadaní výtvarníci potřebují někde vystavovat, začít se svou prezentací, což jim umožňujeme,“ říká kurátor Petr Pivoda. Jeho slova dokazuje také v současnosti probíhající výstava v sesterské Galerii Hukvaldy. V prostorách Janáčkova rodného domu totiž své práce vystavují studenti oboru užitá malba stejné výtvarné školy z Ostravy.

„Obě prezentace zřetelně dokazují, že vedle využívání moderních digitálních technologií se ostravská střední umělecká škola stále systematicky snaží podporovat i práci s tradičními výtvarnými technikami a že tato práce přináší velmi kvalitní ovoce. Přesvědčit se o tom mohou lidé v obou našich galeriích,“ pozval kurátor Pivoda.

Dnes zahajovaná výstava grafik bude v suterénní galerii k vidění do 23. března. Následně ji vystřídají obrazy Blanky Bohdanové a v polovině května se kopřivnická výtvarná veřejnost může těšit na práce malujícího herce Miloše Hlavici. Průběžně se ovšem v galerii proměňuje také nabídka prodejných děl umělců zvučných jmen, mezi kterými nechybí například Olbram Zoubek, M. Rittstein, J. Divín, L. Kovaříková a další. Kromě obrazů jsou navíc v Galerii ve vile vidět také drobnější plastiky a zajímavé kousky uměleckého skla a keramiky.

Krátce

- Poněkud netypickou cestovatelskou besedu připravili v kulturním domě na středu 28. února. Tím, kdo bude vyprávět o svých zážitcích z blízkovýchodních zemí, nebude totiž cestovatel, ale voják. Karel Šmejkal byl členem mise Enduring Freedom v Kuvajtu v letech 2002 - 2003 jako voják česko-slovenského NBS kontingentu a působil rovněž v sousedním Iráku, kde v rámci mise Iraq Freedom připravoval půdu pro 7. polní nemocnici v Basře. Beseda, jejíž začátek je v šest hodin večer v kinosále, bude doplněna fotografiemi.

- Zítra v devět ráno začíná v Jaroňkově útulně pod Trúbou vernisáž dílek dětí z mateřských školek na téma Nejstarší historie Štramberka. Výstava potrvá do konce dubna.

Soutěž: Valalašskoorientální bál

Soutěžní kupon
Soutěžní kupon

Na pátek 2. března je v místním kulturním domě připraven první, a přesto již tradiční Valalašskoorientální bál. Recesistická taneční skupina si povšimla řady spojnic mezi valašskou a arabskou kulturou zakódovaných například už ve slovech Valach a Alah a v tomto duchu ladí také svůj ples. Vstupenky na ples můžete vyhrát, pokud správně odpovíte na záludnou otázku: Co je to Bobulec černý?

A) Valašský krajový název pro Bez černý
B) Botanický nesmysl
C) Špatná odpověď Mgr. L. Pospěcha v televizním soutěžním pořadu AZ kvíz

Uzávěrka soutěže je v pondělí 26. 2. 2007 ve 12:00 hodin.

Kino Puls nabízí lehkou zábavu, ale i Tarkovského film Zrcadlo

K o p ř i v n i c e (dam) - Pětici snímků nabízí v tomto promítacím cyklu kopřivnické kino Puls. Lehčí tituly z klasické distribuce v programu vyvažují dva náročnější snímky z probíhajícího Projektu 100.

Ve čtvrtek 22. a v pátek 23. února kino nabídne Dobrý ročník, romantickou komedii v režii Ridleyho Scotta. Úspěšný finančník ztvárněný Russellem Crowem zdědí vinici v jižní Francii a namísto svého plánu rychle a výhodně ji prodat mu zcela změní život a obrátí žebříček hodnot. Nijak originální příběh nenadchne ani výraznými hereckými výkony, přesto jde o podívanou, která neurazí.

V pátek 23. února v osm hodin večer bude plátno patřit filmu Zrcadlo. Film natočený v roce 1974 ruskou filmařskou ikonou Andrejem Tarkovským je podle řady filmových vědců jeho nejniternější výpovědí, ve které se snoubí skutečný život se sny a představami. Film je navíc zajímavý také velmi nevšední a výtvarnou kamerou.

Od soboty do pondělí odpoledne bude kino patřit hlavně dětem. Happy Feet je sice rodinným snímkem, ale zajímat bude především mladší diváky. Příběh tučňáka, který tak zcela nezapadá mezi ostatní, je totiž pro dospělé příliš předvídatelný a naivní. Přesto má tento antarktický animovaný muzikál nesporné, například technické kvality.

Americká komedie My dva a křen dostane prostor od 24. do 26. února. Tvůrci dolují zábavu ze situace, kdy se k čerstvým novomanželům ihned po svatbě přistěhuje neomalený, nepořádný a navíc trochu natvrdlý ženichův svědek. Nabídku uzavírá Třetí muž, snímek, který vznikl v Británii v roce 1949 a je znepokojivým portrétem přátelství, zrady a kriminálních tendencí v poválečné Evropě. Dodnes ceněný film natočil Carol Reed.

Kulturní servis

KINO PULS

Čt 22. února v 18 a 20 hodin, pá 23. února v 18 hodin komedie USA Dobrý ročník. Příběh experta v oboru investic, který po smrti svého strýčka zdědí vinici...

Pá 23. února ve 20 hodin film SSSR Zrcadlo. Připomíná stav děcka, které se zabavuje před zrcadlem s vírou, že se za ním nalézá svět opravdovější a průkaznější (Filmový klub)

So 24. - po 26. února v 17 hodin dobrodružný film USA, Austrálie Happy Feet. Animovaný muzikál pro celou rodinu

So 24. - po 26. února ve 20 hodin komedie USA My dva a křen. Byli by ideální pár. Kdyby nebyli tři...

Út 27. února ve 20 hodin film VB Třetí muž. Melancholický i znepokojivý portrét přátelství a zrady v poválečné Evropě ... (Filmový klub)

Čt 1. března v 17.30 a 20.15 hodin krimithriller USA Skrytá identita. Policista a mafián dostali za úkol infiltrovat se do složek nepřítele. Kdo z nich přijde na volavku dříve? Do 12 let nevhodný

Pá 2. - po 5. března v 17.30 hodin akční rodinná komedie USA Noc v muzeu. Co se stane, když exponáty v muzeu obživnou? O tom vám bude vyprávět noční hlídač Larry ...

So 3. - po 5. března ve 20 hodin drama Německa Životy těch druhých. Příběh o pracovníkovi Stasi, který prohlédne a začne pomáhat svým obětem. Do 12 let nevhodný

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Út 27. února v 19.30 hodin Petr Zelenka: Teremin - hra o ruském vědci, hudebníkovi, ale také o tajném špionovi. Hrají: I. Trojan, D. Novotný, J. Bábek a další

St 28. února v 18 hodin Irák a Kuvajt očima misijního vojáka - beseda s Karlem Šmejkalem, členem 1. Česko-Slovenského NBS kontingentu

St 7. března v 18 hodin Laos: lidé a hory nad Mekongem - beseda s Robertem Bazikou

NORA CLUB KOPŘIVNICE

Pá 23. února ve 20 hodin hity, které letěly a letí

So 24. února ve 20 hodin Nesselsdorf - křest nového alba, Kauflant, IPH

KATOLICKÝ DŮM KOPŘIVNICE

Denně do 30. června od 9 do 16 hodin výstava Kopřivnické proměny - proměny města Kopřivnice zachycené na dobových a současných fotografiích (galerie v podkroví)

TECHNICKÉ MUZEUM TATRA

Út - ne od 9 do 16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná dokumentaci historického vývoje automobilky Tatra - expozice automobilů osobních, nákladních, vojenských, sportovních či závodních...

Je zde také umístěna Expozice Emila a Dany Zátopkových – kromě informací o sportovních úspěších manželů Zátopkových nabízí i autentické fotografie, medaile, trofeje, plakety, ale i různé osobní věci

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne od 9 do 16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava do 22. dubna: Pavel Hušek - Estetika karoserií - bilanční výstava k 70 letům automobilového designéra, ilustrátora a publicisty

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne od 9 do 16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, zejména pak malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava do 15. března: Svět animovaného filmu - výstava loutek, kreseb a rekvizit studentů z Ostravské univerzity

KINO ŠTRAMBERK

Ne 25. února v 18.30 hodin animovaný film USA, Austrálie Happy Feet

Ne 4. března v 18.30 hodin romantická komedie Španělska, Itálie, VB, USA Vějíř Lady Wind. Do 12 let nevhodný

KULTURNÍ DŮM ŠTRAMBERK

St 28. února v 18 hodin Alice Springs - koncert

KINO KVĚTEN NOVÝ JIČÍN

Čt 22. - ne 25. února v 18 a 20 hodin thriller USA Saw 3

Po 26. - st 28. února v 16 hodin animovaný film USA a J. Korey Past na žraloka

Po 26. - st 28. února v 18 a 20 hodin komedie USA My dva a křen

Čt 1. - ne 4. března v 16 hodin dobrodružná komedie USA Mravenčí polepšovna

Čt 1. - ne 4. března v 18 a 20 hodin drama USA Smrtící nenávist

KLUB GALERKA NOVÝ JIČÍN

Pá 23. února ve 20 hodin Jazz klub - tentokrát se skupinou Facing West Trio

So 24. února v 19 hodin Petr Brandejs Band + lektoři bluegrassové dílny - koncert

So 24. února v 19 hodin Beata Bocek - koncert world music (Čajovna Archa)

St 28. února v 18 hodin Laibach - Podzemní moderna II aneb Life Is Life - poslechový večer (Čajovna Archa)

Pá 2. března ve 20 hodin Wanted & host - novojičínská hardcorová skupina

Dopisy čtenářů

U zápisu do 1. třídy byl i Noe

Začátek února je vždy tradičně ve znamení zápisu do 1. třídy. Aby dítě zvládlo první kroky ve škole, mělo by vydržet soustředit se na práci, pracovat samostatně i ve skupině, správně vyslovovat všechny hlásky, zapamatovat si básničku, zazpívat písničku, být samostatné např. v oblékání, mělo by se umět přiměřeně chovat k dospělým i vrstevníkům.

V Základní škole svaté Zdislavy přivítal tentokrát budoucí prvňáčky a jejich rodiče stařičký Noe a poprosil je o pomoc při záchraně zvířat před potopou. A všichni ochotně pomáhali. Děti poznávaly zvířata, písmena, číslice, tvary, barvy duhové paní učitelky, recitovaly, zpívaly, skládaly lodičku. Za splnění mnohdy náročných úkolů, kterými prokázaly, zda jsou připraveny na vstup do školy, získaly archu a samolepky zachráněných zvířat. Nakonec nechyběla ani sladká odměna v podobě perníku a fotografování v Noemově arše.

Do 1. třídy se zapsalo, stejně jako v loňském roce, 20 dětí.

Ing. Mgr. Miluše Goldová

570 let uplynulo od první písemné zmínky o Kopřivnici

Kopřivnice byla založena ke konci třináctého století jako česká osada pod hradem Šostýnem, s jehož vlivem i historií byla po dlouhou dobu úzce spjata. Podrobnosti vzniku, zejména přesná datace, však nejsou zcela přesně objasněny. Příčinou je malé množství dochovaných písemných pramenů z tohoto období. Zmínka o hradu Šostýnu se poprvé objevuje v listinách z let 1347 a 1382. V minulosti byl rok 1382 mylně považován za datum první písemné zmínky o Kopřivnici. Její jméno se však v listině datované 14. března toho roku na Šostýně vůbec neobjevuje, což potvrdil také rozbor listiny provedený Krajským archivem v Opavě v roce 1952. Jméno „COPRZIWNICE“ se poprvé uvádí zhruba o století a půl později po jejím vzniku v zástavní listině císaře Zikmunda Lucemburského na panství hukvaldské a šostýnské Mikuláši Sokolovi z Lamberka z roku 1437.

Česky psaná listina, vydaná v Praze 25. února 1437 (v pondělí po svatém Matěji), nás informuje o majitelích panství hukvaldského v první polovině 15. století a zejména o koupi těchto majetků císařem Zikmundem a jejich zástavě Mikuláši Sokolovi z Lamberka. Hrad Šostýn byl jako biskupský majetek během husitských válek dobyt a pobořen. Zboží šostýnské je poté připomínáno pouze jako ladem ležící majetek, který tvořil v rámci panství hukvaldského zvláštní celek a sdílel také stejné majitele.

Z textu vyplývá, že Zikmund již v minulosti zastavil (se souhlasem olomouckého biskupa) Hukvaldy se vším, co k tomu náleželo, svému příbuznému Bolkovi, knížeti Opolskému. Ten však tento majetek pozbyl v době husitských válek ve prospěch proslulého hejtmana sirotků Jana Tovačovského z Cimburka, který zanedlouho tuto kořist prodal jinému husitskému hejtmanu Mikuláši Sokolovi z Lamberka. Tyto převody majetku byly na úkor práv císaře, a pravděpodobně proto došlo ke sporu. Ten byl ukončen až formálním výkupem celé državy Zikmundem za 3 tisíce kop pražských grošů. Císař obratem zastavil celé panství zahrnující hrad Hukvaldy, město Ostravu, městečka Příbor a Brušperk a dalších 16 v listině jmenovaných vsí a spolu s ním zboží šostýnské, tvořené městečkem Frenštátem a vesnicemi Lichnovem, Vlčovicemi, Drnholcem, Kopřivnicí a polovinou Závišic, se vším co k tomu od starodávna spravedlivě náleželo, za stejnou sumu zpět původnímu držiteli Mikuláši Sokolovi z Lamberka. Tímto aktem byl Mikuláš Sokol prosazen jako legitimní zástavní držitel celého rozsáhlého panství hukvaldského a s ním spjatého panství šostýnského. Mikuláš jakožto husita (patřil ke kruhu přátel Jana Žižky, po jeho smrti se stal na pár týdnů nejvyšším hejtmanem sirotků) byl v předchozí době nepřítelem katolického císaře. Tato dohoda nám naznačuje, že toto nepřátelství již pominulo a Mikuláš Sokol přešel na stranu Zikmunda. Měl rozsáhlé pozemky v Čechách a v roce 1438 se stal správcem čáslavského kraje. Patrně neměl zájem držet majetek v našem regionu, a proto jej brzy prodal dalšímu slavnému husitskému hejtmanu Janu Čapkovi ze Sán (uveden jako držitel hukvaldského panství v roce 1438).

Listina z roku 1437 je opatřena pečetí císaře Zikmunda a dalších pěti šlechticů potvrzujících takto platnost této smlouvy. Originál je uložen v olomoucké pobočce Zemského archivu Opava, kopii však můžete zhlédnout, mimo jiné zajímavosti, také v expozici Muzea Fojtství v Kopřivnici. V naší zemi je jen málo měst, které mají svou zakládací listinu potvrzující přesně jejich založení, Kopřivnice mezi ně nepatří. Proto se obecně vychází z písemných pramenů, ve kterých jsou poprvé zmiňovány. Nelze tedy vyloučit, že se v archivních fondech může objevit starší dokument, který nám pomůže blíže objasnit historii tohoto města v jeho počátcích.

Ondřej Šalek – Muzeum Fojtství

Kam za sportem

Bazén: čt 22. 2. 8.15 - 12, 17.30 - 21, pá 23. 2. 6 - 8, 17 - 21, so 24. 2. 12 - 21, ne 25. 2. 10 - 18, 18 - 19 hod. aquaaerobic, po 26. 2. 14 - 17 “Tarzaniáda”, út 27. 2. 10 - 21, st 28. 2. 10 - 21, čt 1. 3. 10 - 21, pá 2. 3. 6 - 8, 10 - 21, so 3. 3. 12 - 21, ne 4. 3. 10 - 18, 18 - 19 hod. aquaaerobic

Sauna: út a čt 14.30 - 21 (ženy), st a pá 14.30 - 21 (muži), so 11 - 15 hod. (společná - pouze pro páry - muž + žena, event. děti), 15 - 21 (společná), ne 10 - 19 (společná)

Bruslení: so 24. 2. 14.45 - 16 hod., ne 25. 2. 14.45 - 16, so 3. 3. 14.45 - 16, ne 4. 3. 16.15 - 17.30 hod.

Hokej: so 24. 2. v 9 hod. Kopřivnice - Nový Jičín (8. - 9. tř.)

Futsal: so 24. 2. od 8 hod. 9. turnaj Moravskoslezského krajského přeboru, ne 25. 2. od 14 hod. 8. turnaj Frensport okresního přeboru - hala SOU Kopřivnice

Volejbal: so 24. 2. v 9 a 13 hod. KV Kopřivnice - Opava (kadeti - kraj. přebor, hala SOU), v 10 a 14 hod. KV Kopřivnice - VŠB Ostrava (muži - kraj. přebor I. třídy, tělocvična ZS), ne 4. 3. v 10 a 14 hod. KV Kopřivnice - Břidličná (junioři - kraj. přebor, hala SOU)

Rekreační turistika: so 24. 2. v 7.22 hod. ČD, Frenštát p. R., Pohankový mlýn, Frenštát p. R. ČD, čt. 1. 3. v 16 hod. ZS - promítání: Parky USA, so 3. 3. v 7.30 hod. ČD, Veřovice ČD, Horečky, Frenštát ČD

Trappes Devils obhájil prvenství v Ámos Cupu

Tým Trappes Devils se ve finále ubránil i standardním situacím a obhájil loňské vítězství v Ámos Cupu.<br/>                                               
FOTO: ONDŘEJ ZAPLETAL
Tým Trappes Devils se ve finále ubránil i standardním situacím a obhájil loňské vítězství v Ámos Cupu.
FOTO: ONDŘEJ ZAPLETAL

K o p ř i v n i c e (paz) – Minulou sobotu se v hale při ZŠ Emila Zátopka uskutečnil finálový turnaj třináctého ročníku futsalového turnaje Ámos Cup, do kterého se probojovalo deset týmů rozdělených do dvou skupin po pěti.

Ve skupině A zvítězil kopřivnický tým Lokomotiva Gangsters a z dalších míst ho do vyřazovacích bojů doprovodily celky 1. FC Bari, Elan a překvapení turnaje KMK Rybí. Bez jediné vstřelené branky a bez bodového zisku se s Ámos Cupem v základní skupině rozloučilo místní mužstvo Tango.

Ve skupině B byl nejlepším družstvem štramberský Olivet, který byl posílen kvalitními hráči, mezi nimiž nechyběl ani bývalý futsalový reprezentant Michal Buček. Z druhého místa postoupilo Getafe posílené o Romana Špačka, z třetí příčky se dál dostal obhájce trofeje Trappes Devils a překvapivě až ze čtvrté pozice postoupila Viagra Štramberk, které citelně chyběl Lukáš Hajník. Po čtyřech prohrách se s turnajem rozloučil frenštátský Křen.

Po čtvrtfinálových a semifinálových bojích se do finále probojoval dobře hrající Elan se skvělými Bartošem a Hořelkou v sestavě a zkušený Trappes Devils posílený o Macíčka a Šustalu. Tento duel byl důstojným zakončením turnaje a přinesl velmi kvalitní podívanou. Utkání bylo dlouho vyrovnané, ale po deseti minutách se Trappesu podařilo přesně zakončit rychlý protiútok a ujal se vedení. Elan se snažil až do samého závěru vyrovnat, Devils však využili jeho otevřené obrany a v závěru korunovali svoji obhajobu loňského prvenství druhou brankou.

Na třetím místě skončila Lokomotiva Gangsters, když v boji o bronz porazila na penalty tým Olivetu 4:1. Pátou příčku obsadil celek 1. FC Bari, šestá se umístila Viagra, sedmé skončilo Getafe a osmou pozici obsadilo KMK Rybí. Na posledních místech skončil Křen Frenštát a Tango. O dodržování pravidel při hře se starali rozhodčí Ivo Bár, Josef Hykel a Pavel Šulák.

„Letošní ročník měl nejvyšší úroveň v historii turnaje, hráli zde současní i bývalí reprezentanti a prvoligoví hráči a početné obecenstvo bylo také spokojeno. Už se těším na příští ročník,“ vyjádřil se pořadatel turnaje Jan Slezák.

Nejlepším střelcem turnaje se stal Roman Bartoš, který v dresu Elanu nastřílel osm branek.

Sestava vítězného týmu: Martin Palider, Daniel Strnka, Marek Macíček, Petr Maslák, Jiří Pařil, Roman Paciorek, Radim Šustala, Radim Babinec, Pavel Rýc.

Výsledky - skupina A: Lokomotiva Gangsters – Elan 0:0, Lokomotiva Gangsters – 1.FC Bari 3:2, Lokomotiva Gangsters – Tango 2:0, Lokomotiva Gangsters – KMK Rybí 2:1, Elan – 1.FC Bari 0:1, Elan – Tango 6:0, Elan – KMK Rybí 2:2, 1.FC Bari – Tango 5:0, 1.FC Bari – KMK Rybí 3:0, Tango – KMK Rybí 0:4; skupina B: Trappes Devils – Viagra 2:1, Trappes Devils – Getafe 0:1, Trappes Devils – Křen 4:0, Trappes Devils – Olivet 1:2, Viagra – Getafe 5:2, Viagra – Křen 2:1, Viagra – Olivet 0:1, Getafe – Křen 4:2, Getafe – Olivet 0:0, Křen – Olivet 1:2. Čtvrtfinále: Lokomotiva Gangsters – Viagra Štramberk 4:2, Olivet Štramberk – KMK Rybí 4:1, Elan – Getafe 3:2, Trappes Devils – 1.FC Bari 2:1. Semifinále: Lokomotiva Gangsters – Elan 0:3, Olivet Štramberk – Trappes Devils 2:3. O 3. místo: Lokomotiva Gangsters – Olivet Štramberk 4:1 PK. Finále: Elan – Trappes Devils 0:2.

Závišičtí judisté zahájili sezonu

M ě l n í k, L i b e r e c (paz) ¬ Na sever Čech si na začátek sezony vyrazili závišičtí judisté. Poslední lednovou sobotu se zúčastnili úvodního závodu dorostenecké Grand Prix v Mělníku, v němž Adam Kahánek díky zranění obsadil v silné konkurenci čtvrté místo. Ondřej Číp v prvním zápase narazil na reprezentanta Michala Vaníčka, kterému dlouho vzdoroval, ale nakonec na něj nestačil.

Druhý závod o Ještědský pohár se konal předminulou sobotu v Liberci, kam se díky chřipkové epidemii vydal pouze Adam Kahánek. Dostal se až do semifinále, kde však chyboval a musel se spokojit se zápasem o třetí místo. V něm však už nepřipustil žádné zaváhání a svého soupeře Hofferka z Baníku Ostrava porazil na ipon a získal bronzovou medaili.

S.A.R.S. se drží na druhé pozici

K o p ř i v n i c e (paz) – Letošní ročník Moravskoslezského krajského přeboru ve futsalu se pomalu chýlí ke svému konci, neboť do závěru soutěže zbývá odehrát už jen šest kol. Všech šestnáct týmů zatím absolvovalo čtyřiadvacet zápasů, které se hrály turnajovým způsobem v pěti různých halách, z nichž dvě jsou v Kopřivnici, dvě v Ostravě a jedna v Havířově.

Právě kopřivnická hala SOU byla v neděli 11. února v podvečer dějištěm několika posledních dohrávaných utkání 22. až 24. kola, ve kterých se představil také kvalitní štramberský celek S.A.R.S. Tomu sice nevyšlo první střetnutí s frýdecko-místeckým Rapidem, v němž prohrál 1:5, ale v dalších dvou zápasech už Štramberští bodovali naplno. Nejdříve dovedli do vítězného konce divokou přestřelku s Drilling Trade Ostrava, když vyhráli 7:6. Za Štramberské skóroval dvakrát Michal Galia a Filip Slanina, po jedné brance přidali Tomáš Dostál, Pavel Kučera a Jiří Zátopek. Pak Štramberští zdolali další ostravský tým FC Globtec 4:2.

Po těchto výsledcích okupuje S.A.R.S. druhou příčku v tabulce za opavskými Žihadly, která znovu zvítězila ve všech třech utkáních a před štramberským celkem mají pětibodový náskok.

Tabulka krajského přeboru
1. FC Žihadla Opava 14 8 2 111:68 50
2. S.A.R.S. Štramberk 14 3 7 109:79 45
3. Leon Havířov 14 3 7 78:53 45
4. FC VZS Ostrava 13 4 7 102:75 43
5. Rapid F-M 13 4 7 95:64 43
6. Twins 94 NJ 10 5 9 61:65 35
7. Toro Fifejdy 10 3 11 88:93 33
8. Drilling Trade 10 2 12 91:108 32
9. Deves Fifejdy 9 5 10 96:107 32
10. Sokol Poruba 9 3 12 79:81 30
11. Slávie Ostrava 9 2 13 94:111 29
12. AC Čepo Pustkovec 8 4 12 76:93 28
13. Tequilla Ostrava 8 4 12 67:71 28
14. Fortuna Ostrava 7 3 14 82:112 24
15. FC Globtec Ostrava 6 6 12 54:80 24
16. Beach Boys Odry 6 5 13 78:101 23

Čtvrté kolo střelecké ligy nerozhodlo o celkovém vítězi

K o p ř i v n i c e (paz) – Předposlední čtvrté kolo Zimní oblastní střelecké ligy se uskutečnilo ve středu 14. února a místem konání byla již tradičně střelnice v suterénu Základní školy svaté Zdislavy.

Tentokrát se na těchto střeleckých závodech sešlo patnáct soutěžících, kteří byli rozděleni do tří kategorií.

V soutěži mužů ve střelbě ze vzduchové pistole na šedesát ran se tentokrát na první místo dostal Jan Walica z Třince, když nastřílel stejně jako domácí Michal Hromočuk 556 bodů. Oba soutěžící měli shodnou i poslední položku (95 b.), a tak o pořadí rozhodovalo skóre předposlední páté položky, v níž byl lepší třinecký střelec. Hromočuk tedy skončil druhý a třetí místo obsadil další kopřivnický závodník Marek Wiszczor (551 b.). Druhý třinecký zástupce Andrzej Przyhoda skončil čtvrtý, pátý byl domácí Antonín Lacký, šesté místo obsadil Rostislav Kletenský, sedmá příčka patří Petru Tyrajovi a osmý skončil Milan Indyk. Velmi vyrovnaná byla soutěž dorostenců ve střelbě z pistole na čtyřicet ran. Zde zvítězil domácí Pavel Moravec (338 b.), druhý byl Kamil Maralík (324 b.) z Frenštátu pod Radhoštěm a třetí místo obsadil jeho oddílový kolega Václav Hrnčíř (323 b.). Další frenštátský střelec Petr Polášek (322 b.) skončil čtvrtý a pátou příčku obsadil domácí Pavel Svoboda (321 b.).

Ve střelbě z pušky na šedesát ran byl nejlepší kopřivnický Jiří Blanař (574 b.), druhý skončil Vilém Gebauer (571 b.) a třetí se umístil Rudolf Kapica (564 b.).

Poslední finálové kolo střelecké ligy se uskuteční v pátek 16. března. Teprve zde se rozhodne o celkovém vítězi soutěže, kterou zatím vede Michal Hromočuk z pořádajícího klubu SSK Kopřivnice. Jeho náskok je však pouhých šest bodů, takže finále nejspíš přinese dramatické souboje.

Krasobruslařky zklamaly na MČR

U h e r s k é H r a d i š t ě (paz) – Minulý víkend se v Uherském Hradišti uskutečnilo mistrovství ČR žactva v krasobruslení, kterého se zúčastnily také dvě kopřivnické závodnice Tereza Holáňová a Gábina Seibertová.

Seibertová byla po krátkém programu osmnáctá, zatímco Holáňové krátký program vůbec nevyšel a byla po něm poslední. Ve volné jízdě Seibertová předvedla svůj standard a celkově skončila na 18. pozici. Holáňová jela svoji volnou jízdu čistě, ale chyběla jí vyšší obtížnost v zařazených prvcích, takže její jízda byla ohodnocena jako devatenáctá. Celkově se posunula z posledního místa na jednadvacátou příčku.

• házená • futsal • volejbal •

HÁZENÁ: 4. turnaj česko-slovenské ligy mladších žáků v Polance nad Odrou: KH Kopřivnice - Polanka nad Odrou 19:9 (10:6), - Povážská Bystrica 14:12 (8:4), - Karviná 9:18 (3:9), - Bojnice 15:14 (8:8), - Kysucké Nové Město 14:11 (6:3).

„Tento turnaj nás zastihl v nedbalkách. Někteří hráči absolvovali v předchozím týdnu lyžařský výcvik a měli nějaké tvrdší nohy. Ti, kteří výcvik neabsolvovali, byli buď nemocní, nebo se velmi rychle přizpůsobili těžkopádnému tempu. Kromě výhry s domácí Polankou a prohry s Karvinou jsme se všemi zápasy protrápili až ke konečnému druhému místu v turnaji,“ shodli se trenéři Pavel Klím a Petr Palán.

Sestava a branky: Lipový, Chalupa - Bukovský 5, Fila 4, Filouš, Fulnek 5, Mikulenka, Reček 20, Šustala 4, Tížek 13, Zahradník 2, Žižkovský 5, Zima 13.

Pořadí ve čtvrtém turnaji: 1. Karviná, 2. KH Kopřivnice, 3. Bojnice, 4. Povážská Bystrica, 5. Polanka n. O., 6. Kysucké Nové Mesto.

Zimní soutěž starších žáků ve Frýdku-Místku: KH Kopřivnice - DTJ Polanka 25:19 (14:11), - F.M. B 20:17 (12:7), - Frýdek-Místek A 20:20 (11:9). Sestava byla negativně ovlivněna nemocností a lyžařským výcvikem některých hráčů. Ale i tak byl trenér s výsledky a hlavně s přístupem hráčů k samotným utkáním spokojen. V zimní přípravě jsou tyto zápasy vždy příjemným zpestřením.

Sestava a branky: Grimm, Krajcár,Žižkovský 12, Pavlík 19, Staňa, Pola 4, Kroča 5, Kahánek 14, Dostalík, Mička 11.

Mezinárodní turnaj mladšího dorostu v Ostravě: Minulý víkend se házenkářský tým mladších dorostenců zúčastnil tradičního turnaje v Ostravě, kde neokusil hořkost porážky a stal se celkovým vítězem před Sokolem Ostrava I a Kysuckým Novým Mestem. Trenér Jan Martínek tak mohl být s výsledkem svých svěřenců po delší době spokojen.

Výsledky: KH Kopřivnice – Kysucké Nové Mesto 29:23, - Ostrava II 26:19, - UKS Wieluň 35:12, - HC Zlín 33:25, - Ostrava I 20:17.

Sestava a branky: Hejduk, Kos, Petr – Ulrych 26, Martinásek 45, Škarpich 7, Purdek 10, Hodslavský 6, Paseka 26, Pavlík 9, Miroš 4, Jaroň 10, Pilch 1.

FUTSAL: 11. a 12. kolo 2. okresní třídy NJ+FM, skupina A: Bon Caffé Frýdek-Místek - AS Bizon Studénka B 4:1 (2:1), Kalach Frýdlant p. O. - Bon Caffé Frýdek-Místek 1:6 (0:1), AS Bizon Studénka B - Kalach Frýdlant p. O. 4:6 (2:3), PSV Frenštát p. R. - Chyba Team Libhošť 4:1 (2:0), Chyba Team Libhošť - FK Kaktus Frýdek-Místek 1:8 (1:4), FK Kaktus Frýdek-Místek - PSV Frenštát p. R. 3:1 (0:1), FC Vratimov - Kuna Team Frýdek-Místek 3:5 (2:1), EL Pržno - FC Vratimov 0:7 (0:1), Kuna Team Frýdek-Místek - EL Pržno 11:3 (6:0). Skupina B: SKP Frýdek-Místek - Callibrum Frýdek-Místek 6:3 (3:3), FK Paskov - SKP Frýdek-Místek 1:5 (1:1), Callibrum Frýdek-Místek - FK Paskov 8:5 (4:2), TJ Vanabi Kopřivnice - Růžové tlapičky Hukvaldy 2:8 (1:3), Růžové tlapičky Hukvaldy - RIFC Drivers Nový Jičín 5:1 (2:0), RIFC Drivers Nový Jičín - TJ Vanabi Kopřivnice 5:5 (4:3), Olešná Frýdek-Místek - TJ Sokol Frenštát p. R. 8:3 (4:2), Ozon Kunín - Olešná Frýdek-Místek 3:8 (1:4), TJ Sokol Frenštát p. R. - Ozon Kunín 3:5 (1:3).

Okresní přebor NJ+FM - 13. a 14. kolo: SVP Tsunami Příbor B - Top Dogs Nový Jičín 1:1 (0:0), FT NC Line Suchdol n. O. - SVP Tsunami Příbor B 2:3 (1:1), Top Dogs Nový Jičín - FT NC Line Suchdol n. O. 5:1 (1:1), FC Lavina Kopřivnice - Delta Frýdlant n. O. 6:2 (2:1), Flamengo Kozlovice - FC Lavina Kopřivnice 0:5 k., Delta Frýdlant n. O. - Flamengo Kozlovice 5:0 k., 1. FC Tornádo Nový Jičín - New Jersey Nový Jičín 3:2 (1:1), Relax Frenštát p. R. - 1. FC Tornádo Nový Jičín 2:5 (2:2), New Jersey Nový Jičín - Relax Frenštát p. R. 5:4 (2:2).

Krajský přebor 22. až 24. kolo: Beach Boys Odry – Sokol Poruba 3:2, Toro Fifejdy – Beach Boys Odry 2:2, Beach Boys Odry – Slávie OU Ostrava 5:6, AC Čepo Pustkovec – Leon Havířov 1:5, VZS Ostrava – AC Čepo Pustkovec 9:2, AC Čepo Pustkovec - Tequilla Ostrava 8:7, Tequilla Ostrava – VZS Ostrava 2:5, Leon Havířov – Tequilla Ostrava 1:0, Leon Havířov – VZS Ostrava 3:4, S.A.R.S. Štramberk – Rapid Frýdek-Místek 1:5, FC Globtec Ostrava – Drilling Trade Ostrava 2:2, Rapid Frýdek-Místek – FC Globtec Ostrava 3:3, Drilling Trade Ostrava – S.A.R.S. Štramberk 6:7, Fortuna Ostrava – Twins 94 Nový Jičín 1:3, Deves Fifejdy – FC Žihadla Opava 6:9, Twins 94 Nový Jičín – Deves Fifejdy 3:3, FC Žihadla Opava – Fortuna Ostrava 4:3, Twins 94 Nový Jičín – FC Žihadla Opava 1:8, Fortuna Ostrava – Deves Fifejdy 3:9, Slávie OU Ostrava – Toro Fifejdy 6:5, Sokol Poruba – Slávie OU Ostrava 3:2, Sokol Poruba – Toro Fifejdy 1:4, S.A.R.S. Štramberk – FC Globtec Ostrava 4:2, Rapid Frýdek-Místek – Drilling Trade Ostrava 10:5.

VOLEJBAL: Krajský přebor juniorů: Polanka - KV Kopřivnice 1:3; 3:2.

Kopřivnický tým mohl již o předminulém víkendu prakticky rozhodnout o svém vítězství v celé soutěži. „Doposud jediný konkurent v bitvě o první příčku však ukázal, že to nebudou mít naši junioři jednoduché. V prvním zápase nás Polanka předčila ve všech herních prvcích, zejména však v důrazu útoku a obětavé práci v poli. Vyhráli jsme tak pouze jeden set,“ uvedl volejbalový funkcionář Miroslav Veřmiřovský.

Druhý zápas již byl velmi vyrovnaný a o vítězi se rozhodovalo v tie-breaku. Šťastnější byli domácí, když jej vyhráli tím nejtěsnějším rozdílem 15:13 a tím i zápas 3:2. Polanka stáhla náskok juniorů na jediný bod, což slibuje do dalších kol velmi napínavé souboje.

KV Kopřivnice – Slávia Orlová 3:1; 3:2. Soupeř z dolních pater tabulky přijel na půdu vedoucího celku z Kopřivnice z ambicemi neudělat ostudu a případně překvapit. Málem se mu to podařilo i díky nevýraznému výkonu domácích juniorů. Utkání provázelo množství nevynucených chyb na obou stranách. Trenér Miroslav Gilar se snažil častým střídáním změnit rytmus hry, a tak se podařilo snaživého soupeře přece jen udolat a vybojovat takzvaná povinná vítězství. „Z jednotlivců si pochvalu zaslouží určitě mladý David Kuboš, který hlavně při servisu a na bloku odvedl dobrý výkon. Doufám, že i ostatní hráči navážou už v dalším kole na výborné výkony z první poloviny soutěže a udrží svou pozici na čele tabulky,“ dodal k dvojutkání trenér Gilar.

Sestava: Tomáš Uherek, Jakub Gilar, Filip Komorovský, Jiří Němec, Ondřej Kopečný, Oldřich Bartoš, David Kuboš.

Krajský přebor kadetů: DHL Ostrava B – KV Kopřivnice 2:3; 0:3. Svěřenci trenéra Stanislava Sykaly vybojovali na ostravské palubovce cenné body. V prvním zápase těsně vyhráli, ve druhém už jasně dominovali a nedali soupeři sebemenší šanci. Po tomto víkendu si udrželi jednobodový náskok na čele soutěže. „Dosavadní výkony našich kadetů jsou dobrou pozvánkou na tento víkend, kdy se utkají s jediným vážným konkurentem na vítězství v soutěži, s celkem Pstruží,“ uvedl člen výboru volejbalového klubu Miroslav Veřmiřovský.

Kopřivnice ukončila základní část extraligy hned dvěma porážkami

Závěr patřil Lovosicím

KH Město Kopřivnice – HK Město Lovosice 24:27 (15:12)

K o p ř i v n i c e (jfk) – Čtyřicet minut měli házenkáři Kopřivnice nad Lovosicemi navrch, přesto si vítězství ve 21. kole extraligy nakonec připsali favorizovaní Severočeši. Těm skvěle vyšlo posledních deset minut střetnutí, v nichž si rychlými přechody do útoku vytvořili a pak i pohlídali rozhodující náskok. Kromě závěru vyšel Lovosicím i úvod zápasu, v němž se rychle a snadno dostali do tříbrankového vedení. „Škoda toho, srovnat krok nás stálo hodně sil, které nám chyběly v závěru. Právě tam bych viděl základní kámen úspěchu Lovosic,“ podotkl k nepovedenému začátku svých svěřenců kopřivnický trenér Miroslav Bartoň. Kopřivnice šla do vedení v 11. minutě a tempo udávala třiatřicet minut. Během nich dokázala její obrana pokrýt rychlého Boučka a hlavně těžit z chyb soupeře. Obrat nastartovalo oslabení Lovosic ve 45. minutě. Hosté jako by se během něj našli, a i když pak Kopřivnice ještě vedla o dvě branky, v následující přesilovce ji hosté doslova převálcovali. Otočili ze stavu 20:18 na 20:24, a zápas tak rozhodli.

„I přes porážku jsme určitě neudělali ostudu. Chtěli jsme to i v závěru táhnout přes Veřmiřovského, kterému se dařilo, ale nezvládli jsme to po fyzické stránce. Škoda, bodík bychom si dneska zasloužili,“ dodal k utkání Bartoň. „Hodně jsme si technickými chybami zkomplikovali první půli. Ve druhé nám pak paradoxně pomohlo oslabení i to, že domácí možná odpadli po fyzické stránce,“ uvedl po zápase, od něhož nečekal, že bude jednoduchý, lovosický kouč Vojtěch Srba.

Sestava a branky Kopř.: Láníček, Čapka – Veřmiřovský 10/3, Vala, Igenyes 1, Hanzelka 5, Bartošic 4, Lipový, R. Šustala 2, Krčmář, Polášek, Bonn 1, Winkler, Kaluža 1. Nejv. br. Lovosic: Motl 9, Kratochvíl, Bouček a Kylíšek po 4. Sedmičky: 4/3 – 1/1. Vyloučení: 3:6. Rozhodčí: Novotný, Horáček. Sled: 4. 1:4, 11. 7:6, 26. 14:10, 35. 17:13, 44. 18:17, 47. 20:18, 53. 20:24, 56. 23:25. Další výsl. 21. kola: Třeboň – Bystř. 27:24, Jičín – Karviná 24:29, Zubří – Hranice 30:26, Dukla – Brno 34:27, Plzeň – F-M 37:35

Domácí debakl

s Karvinou

KH Město Kopřivnice – HCB Karviná s.r.o. 18:42 (10:26)

K o p ř i v n i c e (jfk) – Debaklem v podobě vysoké domácí porážky od Karviné zakončilo kopřivnické mužstvo házenkářů základní část extraligy. Do nadstavby, která pro týmy na sedmé až dvanácté příčce začíná po třítýdenní pauze, tak půjde z devátého místa.

Domácí dokázali s pekelným tempem Karviné držet krok sotva čtvrt hodiny. Poté už byl zápas plně v režii obhájce mistrovského titulu, který se s lehkostí dostával do rychlých přechodů do útoku a do poločasu si vytvořil luxusní šestnáctibrankový náskok. Po změně stran přece jen hosté polevili a odevzdaně hrající Kopřivnice i díky zlepšenému výkonu brankáře Láníčka neprohrála ještě výrazněji.

„Jsem vcelku spokojený, velmi pak s výkonem v první půli. Nevím, proč byl soupeř tak zakřiknutý, umí hrát mnohem líp,“ konstatoval po zápase trenér vítězného týmu Jiří Kekrt. Domácímu kouči Miroslavu Bartoňovi příliš do řeči nebylo. „Byl znát rozdíl mezi profi a dnes takřka ryze amatérským družstvem. Soupeř nás v první půli přejel rozdílem třídy. Ve druhé přestal hrát a my jsme se snažili, aby zápas neskončil úplným fiaskem,“ uvedl kopřivnický trenér.

Sestava a branky Kopřivnice: Láníček, Čapka – Veřmiřovský 3, Igenyes 1, Jakeš 1, Hanzelka 4, Bartošic 1, Lipový, R. Šustala 3, Krčmář, Polášek, Bonn 2, Winkler 2, Kaluža 1. Nejvíce branek Karviné: Zdráhala 9/5, Kuzo 8. Sedmičky: 3/1 – 5/5. Vyloučení: 4:3. Rozhodčí: Bubeníček, Smékal. Diváků: 200. Sled: 4. 3:3, 12. 7:10, 18. 9:14, 27. 10:23, 37. 13:27, 48. 15:32, 54. 18:35. Další výsledky 22. kola: Brno – Zubří 22:42, Lovosice – Třeboň 30:23, Hranice – Jičín 29:31, Plzeň – Bystřice 32:27, F-M – Dukla 34:29

Extraliga po základní části
1. HCB Karviná 22 19 0 3 705:521 38
2. HC Gum. Zubří 22 18 1 3 698:537 37
3. HK Lovosice 22 17 1 4 628:545 35
4. Dukla Praha 22 16 2 4 645:534 34
5. HBC Jičín 22 14 1 7 596:565 29
6. Cement Hranice 22 11 1 10 638:625 23
7. Jiskra Třeboň 22 7 1 14 544:584 15
8. TJ Bystřice 22 6 2 14 540:577 14
9. Kopřivnice 22 7 0 15 522:643 14
10. SKP F-M 22 5 2 15 609:659 12
11. TJ Lok. Plzeň 22 4 2 16 549:682 10
12. Král. Pole Brno 22 1 1 20 484:686 3

Junioři udělali důležitý krok k udržení

HC Kopřivnice – HC Uherské Hradiště 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

K o p ř i v n i c e (paz) – Kopřivnický juniorský tým ledních hokejistů měl před sezonou jasně vytyčený cíl, kterým je udržení se v prvoligové soutěži. V podzimní části juniorské první ligy se však mužstvu vůbec nedařilo a v prosinci měla Kopřivnice na konci tabulky pouhé tři body. Z toho důvodu nastoupil před Vánoci k týmu jako trenér Pavel Mikšovský a ihned začal pracovat na nápravě.

Pod jeho vedením se mužstvo dostalo ze sestupových pozic a tento trend potvrdilo i v pátek 16. února, když v domácím mistrovském utkání porazilo tým Uherského Hradiště 4:2. „Po tomto důležitém vítězství už nám stačí získat jen dva body k tomu, abychom se s jistotou udrželi v první lize i pro příští sezonu. Do konce soutěže nás přitom čeká ještě šest kol,“ dodal k pátečnímu úspěchu asistent trenéra Radim Lichnovský, který na požádání Mikšovského trénuje obránce, zatímco sám hlavní kouč se v přípravě zaměřuje na útočníky.

Zápas s Uherským Hradištěm byl velmi vyrovnaný a přinesl dramatickou podívanou až do závěrečné sirény. V první třetině otevřel skóre Opačitý, ale hosté brzy vyrovnali. V prostřední části oba celky bojovaly o každou píď ledové plochy, ale branky se nikdo nedočkal. Do závěrečné třetiny se rozhodl asistent Lichnovský radikálně změnit taktiku svého týmu, což se ukázalo jako rozhodující. Nejdříve Opačitý opět vrátil domácím vedení a záhy Mrkva zvýšil již na 3:1. Hosté sice dokázali ještě snížit, ale znovu zaúřadoval Opačitý a uzavřel tím svůj hattrick. Zajímavostí je, že všechny tyto branky padly během čtyř minut. „Chtěl bych poděkovat hráčům za to, že předvedli obětavý výkon a bojovali až do samého konce střetnutí,“ uzavřel Lichnovský.

Sestava: Horyl, Kuchyňka, Veřmiřovský, Fojtík, Opačitý, Csóka, Sopuch, Jašek, Hanzlík, Sýs, Čermák, Merenda, Mrkva, Kubec, Štěpiak, Kuboš, Ostrý. Branky: Opačitý 3, Mrkva.

Střelci dovezli dvě zlaté z MČR

P l z e ň (paz) – Předminulý víkend se v Plzni konalo mistrovství republiky ve střelbě, kterého se zúčastnili i čtyři kopřivničtí střelci. Veronika Vavrošová získala zlato v soutěži družstev a totéž se podařilo Marku Wiszczorovi. Vavrošová v jednotlivcích obsadila čtvrté místo a Wiszczor skončil pátý.

Stříbro mezi ženami vystřílela kopřivnická odchovankyně Renáta Gebauerová, která je nyní členkou týmu Ostrava-Poruba. Její výkon činil 394 bodů a překonala ji pouze olympijská medailistka Kateřina Kůrková.

Domácí hokejisté potrápili favorizovaný celek Karviné

Kopřivničtí hokejisté byli vedoucímu týmu tabulky krajského přeboru Karviné v sobotním utkání vyrovnaným soupeřem.<br/>                                        
FOTO: ONDŘEJ ZAPLETAL
Kopřivničtí hokejisté byli vedoucímu týmu tabulky krajského přeboru Karviné v sobotním utkání vyrovnaným soupeřem.
FOTO: ONDŘEJ ZAPLETAL

HC Kopřivnice – HC Karviná 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

K o p ř i v n i c e (paz) – V sobotu 17. února přivítali kopřivničtí hokejisté na svém ledě tým Karviné, který je na vedoucí pozici v tabulce krajského přeboru. Hosté disponující velice kvalitním mužstvem byli jasným favoritem tohoto mistrovského utkání, ale domácí celek jim byl i přes konečnou porážku 2:4 více než jen vyrovnaným soupeřem. „Znovu mohu jen litovat našich neproměněných šancí, s tak kvalitním soupeřem to zamrzí dvojnásob. Nicméně jsem po delší době spokojen s předvedeným výkonem, hráli jsme pohledný hokej – až na ten konečný výsledek,“ vyjádřil se ke střetnutí kopřivnický trenér Jiří Malík.

Zápas se hrál od úvodního buly ve vysokém tempu a několik stovek přihlížejících diváků muselo být s kvalitou předváděné hry skutečně spokojeno. V první třetině se dostali ke slovu zejména oba gólmani, kteří předváděli skvělé zákroky a hlavně kvůli nim svítil na ukazateli skóre více než 18 minut jen bezbrankový stav. V 19. minutě se však druhé útočné řadě kopřivnického týmu podařilo zužitkovat jeden z brejků, na jehož konci byl úspěšný střelec Hradil. Do šaten se šlo tedy za překvapivého stavu 1:0 pro domácí.

Malou chvíli po přestávce se karvinští hráči dočkali dalšího nepříjemného šoku, když se na led opět dostala druhá útočná formace domácích a znovu překonala hostujícího brankáře. Tentokrát byl úspěšným střelcem Kubec. Od této chvíle se obraz hry začal výrazně měnit, nervózní Karviná přitvrdila a plynulost zápasu vzala nenávratně za své. Hosté hru kouskovali a vyvolávali potyčky, zároveň však také zvýšili důraz před domácí bránou. Rozhodčí začali vylučovat, ale žádné z mužstev nedokázalo své první přesilovky využít. Když se utkání přehouplo do druhé poloviny, využili hosté chybu v kopřivnickém obranném pásmu a snížili na 1:2. To je ještě více nabudilo a postupně začali získávat převahu. Další osudnou chybou domácích byl individuální zkrat jednoho z hráčů, který se vracel z trestné lavice a dostal přihrávku do nadějné šance, nepochopitelně však přenechal puk soupeři a ten následné příležitosti využil ke vstřelení vyrovnávacího gólu. Ještě do konce druhé třetiny se Karviná ujala vedení po tečované střele, čímž dokonale otočila průběh střetnutí.

I v závěrečné části se hrál rychlý a pohledný hokej, ovšem provokace a drobné potyčky neustaly. Kopřivnice se snažila o vyrovnání, jenže hosté už v tu chvíli měli navrch a dokazovali, že do čela soutěže patří právem. Navíc se jim podařilo ještě jednou skórovat, a tak si do tabulky připsali další tři body za výhru 4:2 nad Kopřivnicí.

Sestava: Chlad (Hrabčák), Veřmiřovský, Mrkva, Čermák, Vaculín, Frais, Kladiva, Sedlák, Hradil, Vaško, Kubec, Kofroň, Pauliak, Csóka, Hanzlík, Milich. Branky: Hradil, Kubec.

Botoš si nečekaně vyplaval bronz na republikovém šampionátu

P a r d u b i c e (paz) - Pardubický padesátimetrový bazén byl dějištěm seniorského Zimního mistrovství České republiky v plavání jednotlivců, které se uskutečnilo minulý víkend od 16. do 18. února. Z kopřivnického klubu vodních sportů se jej zúčastnila čtveřice plavců ve složení Július Botoš, Martina Nogová, Radomír Polášek a Eva Pernová. „Chyběla nám nejúspěšnější kopřivnická plavkyně Petra Klosová, která studuje v USA a ve stejném termínu úspěšně bojovala v Houstonu na Conference USA Championship, kde mimochodem byla vyhlášena nejúspěšnější plavkyní mistrovství,“ připomenul trenér Vlastimír Perna.

Ze čtveřice kopřivnických účastníků byl nejúspěšnější Július Botoš, který nečekaně získal bronzovou medaili v disciplíně 100 m volný způsob. Kromě tohoto úspěchu se ještě dvakrát představil ve finále A, jednou pak ve finále B. Jeho nejhorším umístěním bylo 10. místo na 100 m motýlek. „Julek trénuje ve velmi omezené míře dvakrát až třikrát týdně, neboť mu zaměstnání neumožňuje více se věnovat přípravě. Z tohoto hlediska jsou jeho výsledky malým zázrakem,“ pochválil svého svěřence trenér Perna.

Výborného umístění dosáhla i Martina Nogová, když se ze čtyř startů třikrát probojovala do finále a pouze jednou skončila v semifinále na celkovém 9. místě. Postup mezi nejlepší osmičku jí unikl o pouhé 3 setiny sekundy.

Radomír Polášek potěšil kvalitním výkonem v rozplavbách na 200 m volný způsob a výborným časem i umístěním na 100 m volný způsob. Ve svých doplňkových disciplínách 50 a 100 m motýlek sice na nejlepší specialisty nestačil, ale dosaženými časy se přiblížil svým osobním rekordům. Čtvrtou kopřivnickou účastnicí byla Eva Pernová, která se delší dobu potýká se zdravotními problémy. „Eva několik měsíců vůbec netrénovala a do vody skočila teprve před třemi týdny, proto se představila jen ve třech disciplínách,“ uvedl trenér a otec v jedné osobě Vlastimír Perna. Jeho dcera vzhledem k aktuálním možnostem výborně zaplavala 100 m prsa, kde postoupila do finále B, celkově obsadila 11. místo a pokořila hranici 1:20,00 minuty. Celkově bylo vystoupení kopřivnických plavců výrazně úspěšnější než na předchozím letním šampionátu v loňském roce. „Bronzová medaile, šest účastí ve finále A a šest účastí ve finále B či semifinále je více, než se před mistrovstvím čekalo. Všem čtyřem účastníkům tak patří blahopřání k předvedeným výkonům,“ uzavřel Perna.

Přehled výsledků: Július Botoš - 3. 100 m volný způsob 0:52,98; 5. 50 m motýlek 0:25, 41; 7. 50 m volný způsob 0:24,36; 10. 100 m motýlek 0:58,28; Martina Nogová - 5. 100m volný způsob 1:00,14; 6. 100 m motýlek 1:06,48; 8. 50 m volný způsob 0:28,15 (v semifinále 0:27,78); 9. 50 m motýlek 0:30,24; Radomír Polášek - 12. 100 m volný způsob 0:54,66; 16. 200 m volný způsob 2:04,28 (v rozplavbách 2:02,93); 16. 50 m volný způsob 0:25,15; 25. 50 m motýlek 0:27,57; 29. 100 m motýlek 1:03,44; Eva Pernová - 11. 100 m prsa 1:19,93; 17. 50 m prsa 0:37,67; 20. 200 m polohový závod 2:39,95.

Štramberští přivezli medaile

O p a v a (paz) - Ve skvělých výsledcích v letošním roce pokračovali mladí štramberští judisté, kteří se v sobotu 17. února zúčastnili šestnáctého ročníku Slezského poháru v Opavě. Tentokrát se na tento tradičně silně obsazený mezinárodní mítink sjelo asi 180 žáků z ČR a Polska. „Původně jsme do turnaje měli nominováno 14 žáků, ale nakonec jich nastoupilo pouze pět. Zato však každý z nich dokázal vybojovat medaili, za což jsem velmi rád,“ podotkl spokojeně štramberský trenér juda Josef Štábl.

Nejvíce radosti mu zajisté udělali benjamínci. Jirka Venský ve váze do 49 kg se probil přes soupeře až do finále, kde zdolal s přehledem domácího Chalupu. O velké překvapení soutěže se postaral Lukáš Hanzelka ve váze do 33 kg, v níž vybojoval stříbro. Výborný byl Ondra Veselý v kategorii do 28 kg, v níž se utkalo 18 závodníků. Skvěle rozehranou partii mu překazil hranický Kolář, který mu zavřel dveře do finále, ale v boji o bronz už Veselý neponechal nic náhodě a jasně zvítězil. Bronzovou medaili mezi jedenácti soupeři získal za svůj nebojácný výkon Robert Purmenský ve váze do 30 kg. Svůj debut si zde odbyla jediná dívka ze štramberské výpravy Romana Obodová, která ve váze do 40 kg předčila očekávání, když také získala bronz.

Masopustní veselí ve Štramberku

Masopustní veselí ve Štramberku o víkendu provázelo příjemné počasí, i to přispělo k vysoké návštěvnosti akce na tamním náměstí.<br/>                               
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Masopustní veselí ve Štramberku o víkendu provázelo příjemné počasí, i to přispělo k vysoké návštěvnosti akce na tamním náměstí.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS