ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 22.11.2007- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
ZŠ dr. Milady Horákové - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 41/2007 ze dne 22.11.2007

Skončil spor, lyžařský areál i s majetkem patří městu

K o p ř i v n i c e (hod) – Více než rok trvající jednání o převodu lyžařského areálu ukončili zastupitelé schválením kupní smlouvy mezi společností Červený kámen, s. r. o., a městem Kopřivnicí. Společnost Červený kámen nabídla radnici majetek, který si pořídila v době, kdy od ní měla pronajatu sjezdovku. Po ukončení nájemní smlouvy pracovníci Správy sportovišť Kopřivnice a odboru správy majetku provedli výběr majetku, který by byl vhodný pro zajištění provozu areálu v nastávající sezoně. Radnice si nechala převáděné věci ocenit soudním znalcem. Nejvyšší sumu zaplatí město za vybudování přípojky vody a elektřiny. „Po delších jednáních dospěly obě strany ke smluvní ceně 1,6 milionů korun, na které se obě strany dohodly,“ sdělil při projednávání kupní smlouvy v zastupitelstvu místostarosta Vladislav Kryške.

Zastupitele Ivana Telaříka zajímala funkčnost převáděného majetku a také, za jak dlouho bude správa sportovišť schopna sjezdovku dát do provozu. „Zařízení se jeví jako použitelné a provozuschopné. Budeme se snažit, aby technika byla uvedena do provozu co nejdříve. Musíme ale dodržet legislativní proces,“ odpověděla vedoucí odboru školství a sportu Radomíra Michálková. K podpoře schválení kupní smlouvy vystoupil radní Miroslav Kopečný, který přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.

„Naším záměrem je, aby správa sportovišť provozovala lyžařský areál tři sezony. Tuto dobu využijeme na zpracování projektu, který bude zahrnovat nejen lyžařský areál, ale všechna sportoviště v této lokalitě, abychom mohli žádat o dotaci na jejich modernizaci,“ uvedl na závěr starosta Josef Jalůvka. Zastupitelé poté schválili kupní smlouvu na převod majetku a rozpočtové opatření na pořízení rolby a sněžných děl, které mají přispět k provozuschopnému stavu sjezdovky.

Nový jízdní řád rozšiřuje spoje do mošnovské průmyslové zóny

K o p ř i v n i c e (ili) - Od 9. prosince vstoupí v platnost nové jízdní řády. Zatímco se v železniční přepravě na trase Studénka – Veřovice v počtu linek či době odjezdů žádná změna nechystá, pasažéři Českých drah budou muset počítat, že jízda vlakem podraží. Cena lístku se nově bude určovat podle přesného počtu ujetých kilometrů, nikoliv podle kilometrických pásem jako nyní. Končí výhoda zpáteční jízdenky, kilometrová banka se zvýší o 200 korun, podraží i zakoupení jízdenky na poslední chvíli přímo ve vlaku. Naproti tomu ušetří pasažéři se psem, kteří s ním budou moci cestovat za 20 korun na libovolnou vzdálenost po celý den.

Příměstská autobusová doprava nedoznala žádných změn, pokud nebudeme počítat minutové odchylky v odjezdech. Přibude pouze spoj Kopřivnice – Příbor – Mošnov, který si vyžádalo rozšíření mošnovské průmyslové zóny.

Jezdit bude pouze ve všedních dnech, s odjezdem z autobusového nádraží v 5:10 hodin, příjezd na letiště je stanoven na 5:45, z Mošnova na zpět odjíždí 6:23 hodin.

„Provozovatel autobusové dopravy firma Connex každoročně rozpočítává ztrátu z autobusové dopravy na jednoho obyvatele v rámci celého okresu. Zhruba tak doplácíme ročně 52 korun na osobu. To je částka, kterou se Kopřivnice podílí na prokazatelné ztrátě,“ vysvětlil pracovník odboru dopravy Rudolf Doubek. Připomínky k autobusové dopravě, které se na odboru dopravy shromažďují, jsou postupovány firmě Connex. „Nejvíc připomínek se týká obslužnosti průmyslové zóny,“ dodal Doubek.

Vánoční výzdoba se přemístí k budově radnice

K o p ř i v n i c e (ili) - S montáží vánočního osvětlení se začalo ve městě už v průběhu minulého týdne. „Žádné velké investice do nákupu dalších ozdob nejsou plánovány, dokoupily se pouze nějaké drobnosti a byly provedeny opravy stávajících světelných ozdob,“ vyjádřil se k vánoční výzdobě ve městě ředitel Slumeka Karel Březina. Určitých změn dozná pouze rozmístění výzdoby přesunutím od bývalé budovy městského úřadu k současné.

Přestěhování Rekazu splnilo očekávání

K o p ř i v n i c e (hod) – Je to rok, co došlo v rámci zlepšení spolupráce s externí firmou spravující bytový fond města, firmou Rekaz, k jejímu přestěhování na radnici do osmého podlaží hned vedle pracovníků odboru bytového hospodářství.

Hlavním záměrem bylo, aby nájemci městských bytů měli jednodušší a pohodlnější vyřizování bytových záležitostí a tím došlo ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Po roce lze konstatovat, že umístění správce do jednoho patra společně s odborem bytového hospodářství se ukázalo jako správný krok. Odbor bytového hospodářství eviduje pozitivní reakce nejen od stávajících či potenciálních nájemců městských bytů, ale také od jednotlivých pracovníků obou subjektů. Nájemcům se tak zkrátil čas strávený s vyřizováním, kdy dříve v mnohých případech chodili mezi úřadem a sídlem firmy Rekaz na ulici České na samém konci Kopřivnice.

Další nezanedbatelnou výhodou je umístění pošty do budovy radnice. Nyní jsou noví nájemci schopni si operativně sjednat SIPO, které je nezbytnou podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy.

„Ano, jsem spokojen s aktuálním stavem. Kromě finanční úspory, např. za telefony, se věci řeší daleko rychleji a operativněji, čímž dochází k úspoře časové. Rovněž čekací doby nájemců na vyřízení svých záležitostí se podstatně zkrátily,“ zhodnotil centralizaci obou pracovišť Igor Kocurek, vedoucí bytového odboru.

Co bude z prostor nad Albertem, majitel zatím tají

K o p ř i v n i c e (dam) - Víc jak sedm let prázdné prostory v patře nad prostory supermarketu Albert v centru města možná budou konečně využívány. To, že by tam vznikly kanceláře, jak se původně v roce 2000 předpokládalo, je ale vysoce nepravděpodobné. Zatím pusté prostory v prvním patře vlastní Kimex z Paskova, který podniká v oblasti výherních automatů a zábavní techniky.

Firma, která prostory nad Albertem drží, provozuje téměř šest desítek heren a barů, restaurací a podobných podniků po celé severní Moravě. Společnost Kimex kopřivnickým novinám potvrdila, že jistý projekt v prostorách nad místním Albertem skutečně připravuje, konkretizovat jej však zatím nechce. „Ten projekt je zatím v začátcích. Ještě je brzy, abychom o něm cokoliv říkali. Víc snad budeme vědět po Vánocích,“ řekl pouze jednatel společnosti Kimex Filip Tyleček.

Také na radnici nebo na stavebním úřadě zatím neleží jakákoliv oficiální žádost o povolení úprav zmiňovaných prostor. „Zhruba před dvěma lety hodlal Kimex prostory nad Albertem využít. Pokud vím, tak při plánování stavebních úprav narazil na nesouhlas ostatních spoluvlastníků objektu. Dnes žádná oficiální žádost na stole neleží,“ říká architekt města Milan Šmíd. Jeho slova potvrzuje také jeden ze spoluvlastníků obchodního objektu vedle muzea Břetislav Honzek. „Kimex za námi tehdy přišel s nabídkou, že naši část budovy odkoupí, my jsme na to za podmínek, které nabízel, nepřistoupili a tím to celé skončilo,“ tvrdí podnikatel, který v objektu provozuje dárkovou síň. O část budovy, kterou nevlastní, měl prý Kimex zájem kvůli stavebním úpravám souvisejícím s budováním vstupu do prvního patra.

V psím útulku přibylo letos dalších osm zateplených bud

V místním psím útulku bylo letos pořízeno dalších osm bud, které jsou vyhřívané. Psi jsou tak v zimním období chráněni před velkými mrazy.<br/>                          
FOTO: DAVID MACHÁČEK
V místním psím útulku bylo letos pořízeno dalších osm bud, které jsou vyhřívané. Psi jsou tak v zimním období chráněni před velkými mrazy.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

K o p ř i v n i c e (hod) – Psím útulkem ve Vlčovicích projde ročně přes dvě stovky psů. O jeho provoz a nalezené psy se starají strážníci kopřivnické městské policie. Náklady poměrově hradí podle počtu umístěných psů města Kopřivnice, Nový Jičín a Frenštát pod Radhoštěm. Ty se ročně pohybují kolem tři sta tisíc korun, přičemž se z nich hradí běžný provoz, což je elektřina, krmivo a poměrové mzdové náklady.

Vloni ke konci roku bylo ze stotisícového příspěvku Michaely Kafkové pořízeno třináct zateplených psí bud, stejnou částku investovalo město do nových rozvodů elektřiny nutných pro jejich vytápění. „Letos přibude dalších osm zateplených bud. Město Nový Jičín na jejich pořízení vyčlenilo sto tisíc korun,“ uvedl velitel Městské policie Kopřivnice Jan Müller. Během letošního roku investovala radnice tři sta tisíc korun na oplocení a nákup karisítí. Ty nahradily pletivo.

„Bylo nutné provést podezdívku celého areálu, neboť psi se pod ploty podhrabávali, a tomu bylo nutné zamezit. V příštím roce bychom chtěli v podezdívání pokračovat, a to pod vnitřními ploty,“ upřesnil šéf městských strážníků.

Pietní akt Dne boje za svobodu občany nelákal

Vzpomenout na ty, kteří byli mučeni za minulého režimu, přišla jen hrstka občanů a vedení města.<br/>                  
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Vzpomenout na ty, kteří byli mučeni za minulého režimu, přišla jen hrstka občanů a vedení města.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

K o p ř i v n i c e (hod) - Jen pár občanů si přišlo v sobotu 17. listopadu v podvečer připomenout a uctít oběti komunistického režimu. V rámci Dne boje za svobodu a demokracii se u pamětní desky obětem komunismu umístěné na budově bývalé radnice sešli zástupci Konfederace politických vězňů a představitelé města. Bývalý politický vězeň Zdislav Zima ve svém projevu vzpomněl dr. Miladu Horákovou a další, kterých bylo během čtyřicetileté komunistické nadvlády vězněno 262 500 a téměř tři tisíce z nich se domů už nikdy nevrátily.

Zástupci pionýrů si na workshopu zkoušeli pocity diskriminovaných

K o p ř i v n i c e - Teprve nedávno jsme přinesli zážitky Jakuba Trnčáka z Portugalska, kam se dostal prostřednictvím organizace Pionýr, a už se v týdnu na přelomu října a listopadu spolu s dalšími dvěma vedoucími Hanou Klimeckou a Eliškou Danielovou z kopřivnického Pionýra vydal na cestu za poznáním do Vzdělávacího střediska Kurt Löwenstein v městečku Wertpfuhl nedaleko Berlína. Tohoto podniku, který byl zaměřen zvláště na dětská práva a k nim vázanou metodologii pro práci s dětmi a mladými lidmi, se zúčastnilo dvaadvacet lidí ve věku od 18 do 26 let z dvanácti zemí.

„Příprava na seminář spočívala ve zpracování malé studie, která měla zachytit konkrétní postupy naší země v naplňování úmluv vázaných na lidská práva. Další práce zmapovala lidsko-právní činnost občanského sdružení Pionýr. Všechna tato fakta byla pečlivě prezentována před celou seminární skupinou. Mnohé organizace nám mohou závidět nejen osmnáctitisícovou členskou základnu, ale i zázemí nebo počet uskutečňovaných táborů za rok, kterých je na čtyři sta,“ uvedl Jakub.

V menších skupinách se tvořily náměty na workshopy a projekty s použitím nových metod v lidsko-právním vzdělávání a práci. Díky relativně malému počtu řešitelů došlo na opravdu důkladné diskuze. Oblíbenými částmi programu byly energické hry a simulace reálných situací, kde si účastníci mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak se asi člověk cítí v případě diskriminace nebo lhostejnosti okolí. „Kolektiv se díky těmto aktivitám stmelil a naše zahraniční adresáře se rozrostly o další přátelé. Příjemné pocity z celé akce nás doprovází až dosud, kdy už připravujeme první kroky k zahájení výchovy k lidským právům i v našich podmínkách,“ dodal Jakub Trnčák.

Ilona Mazalová

V obvodech ZŠ jen drobné změny

K o p ř i v n i c e (hod) - Rada města a posléze i zastupitelé schvalovali novou vyhlášku města, v níž jsou stanoveny školské obvody. Naposledy se představitelé města zabývali školskými obvody v roce 2004.

„Změny ve vyhlášce si vyžádal demografický vývoj a také vznik nových ulic z důvodu výstavby rodinných domků v Kopřivnici. Jejich názvy bylo nutné do vyhlášky doplnit. U některých základních škol byla zrušena specializace, neboť každá škola je zaměřena na nějakou činnost, některé se věnují více sportu, jiné jazykům,“ uvedla k důvodu změny vedoucí odboru školství a sportu Radomíra Michálková.

Nová vyhláška je zveřejněna na webových stránkách města.

Otevření bufetu na radnici má dvouměsíční zpoždění

K o p ř i v n i c e (hod) – Nejen návštěvníci, ale především zaměstnanci radnice si ještě minimálně o dva měsíce déle počkají na otevření bufetu. Původně měl prostory pro bufet rekonstruovat sám nájemce. „Vedení města přehodnotilo svůj postoj a rozhodlo se, že prostory zrekonstruuje sama radnice, aby se předešlo možným komplikacím, kdyby se nájemce rozhodl skončit dřív než za pět let. Na tak dlouhou dobu s ním radnice podepíše smlouvu na provozování bufetu,“ řekl Luděk Klos, vedoucí oddělení správy budov.

Ke zpoždění nedošlo vinou zaměstnanců úřadu. Projekt, který předložil budoucí nájemce, nebyl technicky realizovatelný a chyběla i vyjádření orgánů státní správy. Proto se radnice po konzultaci s projekční organizaci rozhodla zadat nové zpracování projektu. Vzhledem k tomu, že zhotovitel realizace dosud není vybrán, dá se předpokládat, že v polovině ledna by prostory mohly být připraveny k instalaci potřebného vybavení. Občerstvení bude na radnici zajišťovat firma Roberta Berky z Nového Jičína a umístěno bude v přízemí v zadní části vedle městské policie. „Doufám, že termín otevření 1. února je definitivní a že nedojde k dalšímu zpoždění,“ dodal Klos.

Ve zkratce

• K o p ř i v n i c e (hod) - V minulém týdnu se starosta Josef Jalůvka zúčastnil v Praze dvoudenní konference Finanční správa a rozvoj města a obcí ČR. Místostarostka Dagmar Rysová zastupovala město na konferenci Národní sítě Zdravých měst v Praze.

• K o p ř i v n i c e - Ve středu 14. listopadu proběhlo jednání k Centru celoživotního vzdělávání.

Čelem k internetovým masám

Pořídit si vlastní internetové stránky je jako koupit si nový bicykl. Šlapat do pedálů je moderní, módní a při vyjížďkách potkáte spoustu lidí, které můžete oslovit. A koneckonců má teď kolo už i soused. Jenže chce to vůli, vytrvalost a čas, aby to nedopadlo jako u reprezentantů Novojičínska v nejvyšších institucích země. Většina z nich nechává kolo ve sklepě zaprášené několika měsíci nečinnosti. A jedna zástupkyně jej zřejmě ani nikdy nevytáhla ven.

Všichni poslanci i senátor z regionu své internetové stránky mají. Možná by bylo na místě připsat všem plusový bod. Ale v době, kdy už každý náctiletý může mít na síti svůj blog či fotky, nejde o nic převratného. Horší je to s obsahem stránek. Jediný, kdo ctí poslání internetu jako zdroje aktuálních zpráv a postřehů, je poslanec za ODS Pavel Hrnčíř. Sociálnědemokratická poslankyně Hana Šedivá a senátor za ODS Milan Bureš zaparkovali své bicykly v suterénu na jaře, resp. už před loňskou zimou. A stroj komunistické poslankyně Kateřiny Konečné se zřejmě nebyl provětrat nikdy - její stránky, resp. jediná statická stránka, je spíše k pousmání. Holt internet není nástroj k oslovení mas.

Na síti vznikla a rychle “zamrzla” spoustu stránek. Přesto se tyto weby od jiných liší: lze dosti přesně odhadnout, kdy opět vstanou z mrtvých. Volby do sněmovny i senátu u nás budou nejpozději v roce 2010. Uberte tak rok a máte datum, kdy začne politiky internet opět zajímat. Michal Polášek

Z úředníků se nejčastěji školí vedoucí odborů a oddělení

K o p ř i v n i c e (hod) – Již druhým rokem probíhá na městských úřadech v Kopřivnici, Novém Jičíně a Frenštátě pod Radhoštěm vzdělávání zaměstnanců hrazené z dotace Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Na vzdělávací projekt s názvem Vstřícnost, profesionalita, zodpovědnost na úřadě, který by měl mimo jiné přispět ke zlepšení služeb občanům, byla přidělena finanční podpora ve výši 4 386 660 korun.

„Školením už prošlo celkem patnáct set lidí, i když úřady mají dohromady asi pět set pracovníků. Je to způsobeno tím, že někteří lidé absolvují více seminářů. Nejvíce vzdělávanou skupinou jsou vedoucí odborů a oddělení jednotlivých úřadů. Složení skupin vychází z analýzy vzdělávacích potřeb, z doporučení personálních oddělení jednotlivých úřadů a ze zájmu zaměstnanců,“ uvedl koordinátor tohoto projektu David Monsport. Nejvíce zaměstnanců je zapojeno do jazykových kurzů, pro velký počet účastníků pak byly určeny semináře na téma diskriminace, rovné příležitosti a boj proti korupci. „V současné době připravujeme výběrové řízení na dokoupení několika seminářů. Při předchozí zakázce na nákup vzdělávacích služeb se podařilo ušetřit finanční prostředky, které bychom chtěli v souladu s obsahem a cíli projektu efektivně využít. Na uvedených úřadech pravidelně probíhají průzkumy vzdělávacích potřeb zaměstnanců, jejichž výsledky přispěly k vytipování nejvíce požadovaných témat,“ dodal Monsport s tím, že kurzy budou ukončeny s koncem školního roku.

Stíny

Kopřivničtí policisté v těchto dnech prošetřují v a. s. Tatra krádež 236 kusů knih s tematikou automobilů Tatra, ke které došlo někdy od konce srpna do 7. listopadu. Odcizeny byly knihy v české i cizojazyčné verzi, které nejsou volně dostupné k prodeji. Jsou jen dvě místa prodeje, a to v kopřivnickém Technickém muzeu a v oddělení reklamy zmiňované poškozené společnosti. Neznámý pachatel tak podniku způsobil škodu odcizením v celkové výši téměř 147 tisíc Kč. Policisté prošetřují případ jako trestný čin krádeže s tříletou trestní sazbou.

Kopřivničtí policisté prošetřují okolnosti smrtelného úrazu, ke kterému došlo dne 10. listopadu v Lubině. Okolo 13. hodiny nalezla manželka svého 72letého manžela, který spadl při ořezávání větví ze žebříku z výšky okolo 4 metrů. Zraněný muž byl po pádu ze stromu převezen Rychlou záchrannou službou do Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba. V nemocnici muž za dva dny na následky zranění zemřel. Cizí zavinění na úraze nebylo šetřením zjištěno. Bližší okolnosti smrtelného úrazu jsou předmětem dalšího šetření.

Dne 16. listopadu krátce po půlnoci přijala stálá služba městské policie telefonické oznámení od ženy, že její soused na ulici Francouzské má hlasitě puštěnou hudbu a tím ruší noční klid. Po příjezdu strážníků na místo již hudba nehrála. Nájemník bytu odmítl s hlídkou komunikovat a cokoliv na místě řešit. Jednalo se o 53letého muže z Kopřivnice. Celá záležitost bude předána k přestupkové komisi k dalšímu projednání.

Webové stránky zákonodárců z našeho okresu mnoho informací nenabízí

O k r e s - Všichni současní aktuální zákonodárci z Novojičínska disponují svými osobními webovými prezentacemi. Jejich stránky na internetu ovšem ve většině nejsou pro voliče aktuálním ani příliš vypovídajícím zdrojem informací.

Nejchudší je v současnosti internetová prezentace komunistické poslankyně Kateřiny Konečné. Nejmladší poslankyně jako by zcela rezignovala na potřebu prezentovat se na internetové síti. Po zadání adresy www.konecna.cz uživatel uvidí jen grafickou stránku s portrétem poslankyně a strohými informacemi o úředních hodinách, adrese a telefonickém kontaktu na její poslaneckou kancelář. Jediný aktivní odkaz by uživatel stránek poslankyně Konečné hledal marně. Nic nenasvědčuje tomu, že poslankyně, jak sama říká, svým stránkám ’vnitřně přisuzuje velký význam’. „Bohužel pro to, aby stránky byly lepší, toho nejsem příliš schopná udělat. Je to především otázkou času, potřebovala bych se tomu alespoň dva dny opravdu věnovat,“ říká poslankyně, které by se o web měl starat její kamarád. Daleko živější jsou podle Konečné internetové stránky klubu KSČM, jehož je členem. „Tam jsou publikovány parlamentní vystoupení, interpelace, aktuální články a podobně,“ prohlašuje Kateřina Konečná. Jak sama tvrdí, o své práci se voliče snaží informovat na stránkách Haló novin, případně i jiných tiskovin, pokud ji k tomu, jak říká, dají příležitost. „Pravidelně také pořádám veřejné besedy s lidmi ve všech městech okresu a není problém mě kontaktovat mailem nebo v mé kanceláři,“ vysvětluje Konečná. Přiznává, že svou internetovou prezentaci podceňuje a prý jí velmi vadí, jak jsou její stránky neaktuální. „Už půl roku se pokoušíme to změnit, snad se to brzy podaří,“ uzavírá poslankyně ze Starého Jičína.

Také další levicová poslankyně našeho regionu Hana Šedivá z ČSSD se svými stránkami příliš chlubit nemůže. Oproti výše uvedenému příkladu jsou sice výrazně obsáhlejší, ale ani zde se volič příliš podstatného nedozví. Nejaktuálnější odkaz ze stránek www.hanasediva.cz pochází ze 13. března letošního roku a člověk, který by jej rozklikl, by pod ním našel odkaz na program 13. sněmovní schůze. Kromě toho lidé mohou na stránkách objevit životopis své poslankyně nebo fotogalerii, ale ta je neaktuální a poslední snímky pocházejí z návštěvy, kterou společně s tehdejším ministrem průmyslu Milanem Urbanem absolvovala v březnu loňského roku. Součástí stránek poslankyně Šedivé jsou také kontakty na kancelář ve sněmovně i v Novém Jičíně. Voliči na stránkách najdou také formulář pro elektronickou komunikaci s poslankyní.

Také sociálnědemokratická zákonodárkyně za náš region není svým webem nikterak nadšená. „Vadí mi, jak je neaktuální a v podstatě se za ty stránky stydím. Nepracuji s nimi,“ přiznává Šedivá. To, jak její stránky vypadají, je prý dáno především kritickým nedostatkem času. „Vždycky si pro stránky něco připravím, ale než se dostanu k tomu, aby to bylo publikováno, je to už zase neaktuální, a tak to na web nedáme,“ říká Hana Šedivá, které se správou webovských stránek pomáhá její syn. Na internet Šedivá při informování o své činnosti v parlamentu nespoléhá. „Dáváme materiály o tom, co se děje, do vývěsky ČSSD a taky prostřednictvím stranické organizace se myslím informace mezi lidi dostávají,“ nastínila jiné informační kanály Hana Šedivá.

Své stránky má také senátor Milan Bureš. I jeho stránky trpí především ztrátou aktuálnosti, poslední příspěvek senátor přidal už 3. prosince 2006. Lidé ovšem na stránkách najdou jeho životopis nebo politický program. Bureš na webu prezentuje také to, ve kterých výborech, podvýborech a komisích horní parlamentní komory pracuje. Nadstandardem je pak fotogalerie, kde senátor prezentuje snímky nejen ze svého politického, ale i soukromého života, poslední galerie je ovšem u května 2005. Mezi kontaktními údaji kromě adresy nebo konzultačních hodin senátorské kanceláře najde uživatel internetu také mobilní telefon na senátora Bureše.

Ten svůj osobní web považuje spíš za doplňkovou záležitost. „Veškerá práce senátora je popsána na senátních stránkách. Tam se dá najít vše včetně vystoupení nebo toho, kdo jak hlasoval,“ odkazuje Milan Bureš. Svým stránkám ale také hodlá věnovat víc pozornosti. „Jsem jen uživatel, a proto jsem chtěl stránky upravit tak, abych je mohl informacemi zásobovat já sám z kanceláře nebo z domova. Bohužel zatím všechno nefunguje tak, jak jsem si představoval, a proto ta neaktuálnost. Každopádně do konce roku to chci změnit a stránky začnou fungovat lépe,“ slibuje senátor Bureš.

Ze zákonodárců zdejšího regionu si se svou webovou stránkou nejvíce práce dává poslanec Pavel Hrnčíř z ODS. Kromě životopisných dat nebo přehledu parlamentních i mimoparlamentních funkcí lidé na stránkách mohou najít například aktuální měsíční pracovní program svého poslance. Velmi zajímavá je také možnost stáhnout si z jeho webu ve formátu PDF některé materiály, které právě sněmovna projednává. Nechybí kontakty, ve kterých Hrnčíř představuje i svou asistentku. Kdo hledá, najde na stránkách uložené články z novin a časopisů nebo dokonce přepisy rozhlasových či televizních pořadů, ve kterých se poslanec Hrnčíř vyjadřoval ke konkrétním otázkám. Hrnčířův web disponuje také sekcí, ve které poslanec neformálně píše o svých zážitcích, o tom, jak tráví dovolenou nebo jaká kniha ho zaujala.

Také Hrnčíř ovšem přiznává, že stránkám dnes věnuje víc pozornosti než třeba před třemi lety. „Přesvědčil jsem se o tom, že to má svůj smysl. Zatímco před pěti lety jsem aktualizoval web jednou dvakrát za rok, dnes je minimálně jedna aktualizace měsíčně. A do budoucna bych chtěl informování ještě zrychlit tak, aby některé výstupy byly na stránkách na druhý či třetí den,“ slibuje poslanec. Podle Hrnčířových slov poznal, že lidé jeho stránky čtou, třeba tak, že se o něčem, co na nich publikoval, zmínili při osobním jednání. „Myslím, že je to velmi dobrý způsob komunikace. Kolegové, kteří stránkám nevěnují pozornost, dělají chybu,“ uzavřel Pavel Hrnčíř.

David Macháček

Langer se obrací na veřejnost ohledně návštěvy Aloise Jalůvky před 62 lety

Kdo by se poznal na této dvaašedesát let staré fotografii, bude vítaným hostem Václava Langra, který mapuje pohyb Aloise Jalůvky v posledních dnech války.<br/>                      
FOTO: ARCHIV
Kdo by se poznal na této dvaašedesát let staré fotografii, bude vítaným hostem Václava Langra, který mapuje pohyb Aloise Jalůvky v posledních dnech války.
FOTO: ARCHIV

K o p ř i v n i c e (ili) - U příležitosti 95. narozenin nedávno zemřelého Aloise Jalůvky poslal předseda místní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Václav Langer článek o bojových aktivitách kopřivnického rodáka do čtrnáctideníku Národní osvobození. „K mému překvapení jsem dostal dopis od Josefa Hasince z Krupky u Teplic, v kterém mi sděloval, že byl podřízeným Aloise Jalůvky. Měli údajně na jaře v 45. roce, když se týl přesouval do Prahy, navštívit společně Kopřivnici,“ podělil se o nenadálý zážitek Václav Langer. Vojenská jednotka tehdy projížděla přes Vsetín, když si Alois Jalůvka vyžádal pro sebe i svého podřízeného propustku k návštěvě rodičů v Kopřivnici. Cestou u Frenštátu pod Radhoštěm byli zastaveni partyzány, kteří je vyzvali, ať pár hodin počkají, než budou zpacifikovány zbytky německých vojáků a cesta bude bezpečná. Mezitím dali partyzáni echo do Kopřivnice a při příjezdu prý byl Kopřivnickými Alois Jalůvka vítán slavobránou jako hrdina.

K návštěvě mělo údajně dojít ve dnech mezi 6. až 8. květnem a uchovaly se z ní dvě fotografie. Pan Langer jednu z nich redakci poskytl s tím, že by byl rád, kdyby se někdo z místních na fotografii poznal a zmiňovanou návštěvu Kopřivnice potvrdil. „Byl bych opravdu vděčný, kdyby se mi někdo z tehdy vyfocených dětí ozval. Taky bych se rád dozvěděl, kde původně bydleli rodiče Aloise Jalůvky, který pocházel z deseti dětí. Kontaktujte mě prosím na telefonním čísle 728 334 392 nebo 556 813 722, abych podle ověřených faktů mohl doplnit mapování pohybu našeho rodáka,“ obrátil se Václav Langer s výzvou na pamětníky a Jalůvkovy rodinné příslušníky.

Strážnice Paštěková dokončila studium

K o p ř i v n i c e (ili) - Členka Městské policie Kopřivnice Lenka Paštěková úspěšně zakončila dvouletý rekvalifikační kurz akreditovaný ministerstvem školství a tělovýchovy Specialista krizového řízení a Specialista domácího násilí. Realizací projektu, který probíhal za podpory Evropské unie pod názvem Žena - bezpečí s novou tváří pro město, mělo být dosaženo zvýšení prestiže městské policie. „Kurz byl určen výhradně ženám, protože se vycházelo z předpokladu, že ženy obecně disponují větší empatií než muži, a dále se kladl důraz na zviditelnění strážnic a jejich podpory rovných příležitostí na trhu práce,“ doplnila informace Lenka Paštěková.

Dvacítka žen, která rekvalifikaci podstoupila, pocházela z měst Moravskoslezského kraje. „Školení probíhala uprostřed lesů na Starých Hamrech pětkrát do roka vždy po čtyřech dnech,“ vzpomíná dnes už s úsměvem a s oběma certifikáty v ruce na nelehké období mladá strážnice. Na realizaci projektu se podíleli odborníci z různých oblastí - právníci, psychoterapeutové, bezpečnostní a krizoví manažeři, lékaři, specialisté informačních technologií, odborníci v rámci rétoriky, komunikace a vyjednávání. Náplní projektu byla psychologická i odborná příprava - práce s emoční inteligencí, umění komunikace a vyjednávání ve vazbě na různé cílové skupiny, psychologická pomoc v konfliktních situacích, teorie krizového řízení a řešení mimořádných situací, včetně právního minima.

„Jsem rád, že Lenka Paštěková studium zvládla na výbornou. Její nově nabyté zkušenosti se pozitivně odrazí při práci v terénu a zkvalitní nejen výkon služby, ale pomůže i zlepšení vzájemného vztahu městské policie, Policie ČR a občanů,“ zhodnotil rekvalifikaci Paštěkové velitel městské policie Jan Müller.

Zastupitelé chtějí nástěnky na ZŠ

K o p ř i v n i c e (ili) - V úterý 13. listopadu se uskutečnilo třetí zasedání dětského zastupitelstva. Nejdůležitějším bodem programu byla volba zástupce na zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže v Praze. Jediným přihlášeným dobrovolníkem se stala Veronika Rysová, jejíž účast byla odhlasována.

„Rozhodli jsme se instalovat na jednotlivých školách nástěnky dětského zastupitelstva, aby se k žákům dostaly aktuální informace. Konečně se rýsuje i dodělání webových stránek,“ informoval o programu koordinátor dětského zastupitelstva David Monsport. Členové se taktéž chystají využít nabídky místní kabelové televize k natáčení vlastních reportáží.

Senioři veřejnosti prezentovali svůj um a rukodělnou činnost

Přehlídka tvorby seniorů, která se v Kulturním domě v Kopřivnici konala již podruhé, se setkala se zájmem vystavovatelů i návštěvníků.<br/>
FOTO: ILONA MAZALOVÁ
Přehlídka tvorby seniorů, která se v Kulturním domě v Kopřivnici konala již podruhé, se setkala se zájmem vystavovatelů i návštěvníků.
FOTO: ILONA MAZALOVÁ

K o p ř i v n i c e (ili) - Den seniorů, který se uskutečnil minulý čtvrtek, se těšil zasloužené pozornosti veřejnosti. „Obávali jsme se, že sněhová nadílka návštěvníky odradí, ale ukázalo, se, že naše obavy byly bezpředmětné,“ pochvalovala si návštěvnost hlavní organizátorka a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jiřina Mikulenková.

Výstava, na níž se prezentovaly výrobky a um seniorů, se už podruhé setkala s velkým ohlasem. Vyšívané obrazy, adventní věnce, slaměné ozdoby, ale i takové zajímavosti, jako jsou paličkované klobouky a šperky, paspartování obrazů nebo chlebový dort, si mohli návštěvníci nejen prohlédnout, vyzkoušet, ale i ochutnat. Výstavnímu prostoru v patře kulturního domu dominovaly plechové repliky lokomotiv a dřevěné repliky Fojtství, kostela sv. Kateřiny či starého dřevěného kopřivnického kostelíku. Diváckou premiéru měla maketa hradu Šostýna.

V průběhu výstavy proběhly besedy o zdravém životním stylu a bezpečnosti seniorů ve spolupráci s Policií ČR. „Beseda se uskutečnila v rámci programu Partnerství, projekt Stop krimi a dvě desítky účastníků obdržely kromě spousty potřebných informací i bezpečnostní řetízek na dveře. Zároveň byli pozváni na čtvrtek 29. listopadu do městského klubu důchodců, kde bude ve 14 hodin promítnut film o prevenci a bezpečnosti seniorů,“ uvedla metodička a koordinátorka sociální péče Blanka Mikundová.

Technické služby Příbor dostanou sběrný vůz

P ř í b o r (ili) - Technické služby města Příbora v tomto měsíci oznámily, že z provozních důvodů pozastavují veškerý odběr odpadů od občanů města Příbora, Hájova a Prchalova až do 6. prosince. Zároveň žádaly občany, aby po uvedenou dobu neshromažďovali svůj odpad před branou technických služeb ani u separačních a popelnicových nádob umístěných ve městě.

„Před čtyřmi měsíci nám po technické stránce zcela dosloužilo sběrné vozidlo. Jeho oprava by již nebyla rentabilní, a proto jsme se obrátili na vedení města s žádostí o zakoupení nového vozu. Než celá záležitost prošla schvalovacím legislativním procesem, museli jsme odvoz odpadu zajišťovat externími firmami. A protože na inkriminovanou dobu měli všichni už nasmlouvány jiné závazky, museli jsme přijít s tímto opatřením,“ vysvětlil nezáviděníhodnou situaci ředitel technických služeb Josef Kisza. Tomu se zároveň dobu vývozu odpadků namísto avizovaných pěti týdnů podařilo minimalizovat na dva. „V současné době už svoz odpadu opět funguje a od Nového roku budeme tuto službu zajišťovat opět my, tentokrát už vlastním novým vozidlem,“ dodal ředitel.

Závišice letos získaly dvě celostátní ocenění

Z á v i š i c e (ili) - Obec Závišice si v letošním roce na své konto připsala hned dva tituly. V soutěži Vesnice roku 2007 se stala vítězem Moravskoslezského kraje a v celostátní soutěži získala zlatou stuhu. Slavnostní předání cen se uskutečnilo minulou sobotu 17. listopadu v Havlovicích v Královéhradeckém kraji, v obci, která získala titul Vesnice roku 2007.

Toto ocenění není pro Závišice jediné, kterým se letos může pyšnit. „Společně s knihovnicí paní Ivanou Čípovou jsme se zúčastnili slavnostního aktu předání ceny ministerstva kultury Knihovna roku 2007, který se konal v Zrcadlové kapli pražského Klementina v Národní knihovně České republiky,“ zavzpomínal na okamžiky ze 4. října starosta Zdeněk Vajda. Místní knihovna v Závišicích zvítězila v krajském kole této soutěže, čímž byla nominována v kategorii základní knihovna do celostátního kola, kde navíc získala „Čestné uznání za systematickou péči o mladou generaci“.

Karetní turnaj v mariáši kořistí Kopřivnických

Třetí ročník karetního turnaje ve hře Štramberský vůl přilákal do restaurace na Libotíně celkem devatenáct dvojic.<br/>                               
FOTO: ONDŘEJ ZAPLETAL
Třetí ročník karetního turnaje ve hře Štramberský vůl přilákal do restaurace na Libotíně celkem devatenáct dvojic.
FOTO: ONDŘEJ ZAPLETAL

L i b o t í n (paz) - Minulou sobotu se v restauraci na Libotíně uskutečnil třetí ročník celodenního karetního turnaje ve hře Štramberský vůl vycházející z mariáše. „Ve Štramberském volu proti sobě hrají dvojice, kterých se letos přihlásilo devatenáct. Vytvořili jsme čtyři skupiny a z každé z nich postoupily dva nejlepší páry do vyřazovacích bojů,“ popsala klání hlavní pořadatelka Věra Marková. Pečenou kýtu za vítězství si odnesli kopřivničtí karbaníci Hanzelka s Bubíkem, druzí skončili veřovičtí Göryk s Macíčkem a třetí místo náleží dvojici Tománek, Cváček rovněž z Veřovic.

Vánoční výzdoba se v obcích mikroregionu rozzáří na Mikuláše

M i k r o r e g i o n (ili) - S instalací vánoční výzdoby začaly Technické služby Příbor v tomto týdnu. „V letošním roce jsme přikoupili ozdoby na sloupy od vlakového nádraží směrem ke školám, kde nám výzdoba chyběla. Tím máme zcela vyřešenou výzdobu centra a hlavních tahů městem,“ uvedl ředitel technických služeb Josef Kisza.

Ve Štramberku podle slov vedoucího technické správy Josefa Vaška nevybyly finanční prostředky v rozpočtu, a proto pro letošní rok nepřibudou žádné nové prvky.

V Trnávce se sice obec na Vánoce světelně nešperkuje, ale vánoční strom se před budovou obecního úřadu rozzáří 5. prosince. Kateřinice pro letošní rok přikoupily tři symboly. „Dva budou umístěny na sloupech a pro rozptýlené světlo ještě musíme vybrat ten správný strom,“ uvedl starosta Vladimír Londin.

„Nic jsme sice nepřikoupili, ale máme tak variabilní výzdobu, že je každým rokem jiná,“ vysvětlila skotnická starostka Anna Mužná s dovětkem, že více než na výzdobu klade obec v předvánočním čase důraz na setkávání dětí, seniorů i ostatních občanů.

V Ženklavě se vánoční výzdoba rozsvítí 2. prosince. „Na to, jak máme malou vesnici, máme světelnou výzdobu dostatečnou,“ zhodnotila místostarostka Karla Mlčáková.

Ani v Mošnově nechystají žádnou novinku. Tam se pro změnu potýkají s výměnou sloupů elektrického vedení, takže části obce budou krátkodobě odpojovány od proudu. „Na sloupy, které budou vyměňovány, nebudeme letos ani vánoční výzdobu instalovat,“ dodal starosta Roman Máca.

U stereotypní výzdoby zůstanou podle slov starosty Zdeňka Vajdy i v Závišicích: „Nejsme tak bohatá obec, abychom si mohli dovolit inovaci.“

Zásadních změn ve vánoční výzdobě se obec Petřvald dočká teprve po rekonstrukci parku v centru. „Všechno souvisí s přestěhováním úřadu. Rekonstrukce navíc umožní přestěhování knihovny do přízemí, která se tak stane lépe přístupnou starším lidem, a vznikne i informační centrum,“ doplnil starosta Zdeněk Pexa.

V Kopřivnici zahraje stříbrná SuperStar Petr Bende

K o p ř i v n i c e (dam) - Kopřivnické publikum mělo možnost setkat se už s několika finalisty různých řad soutěže Česko hledá SuperStar, teď se ovšem do Kopřivnice chystá stříbrný z druhé, nejsledovanější řady soutěžní reality show Petr Bende. Koncertovat bude i se svou kapelou přesně za týden ve čtvrtek 29. listopadu večer v kulturním domě. Česká veřejnost začala Bendeho masově vnímat, až když procházel televizním pěveckým kláním, on už ale v té době měl za sebou poměrně bohatou muzikantskou kariéru. Své první bicí od rodičů dostal už v pěti letech, uspěl v soutěžích Zlín talent nebo Mladá píseň Jihlava, s kapelou koncertoval na řadě festivalů a byl předskokanem na turné skupin Fleret, No Name a Čechomor. Naplno se mu dveře do showbusinessu otevřely až po SuperStar, po které vydal své debutové CD ’pb’.

Dnes už má na svém kontě desky dvě. Ta druhá se jmenuje Život ve vteřinách a stejně jako za svou premiéru si za ni vysloužil uznalé pokyvování hlavy hudebních kritiků. Ti Petra Bendeho velebí především za to, že zůstává originální a nepodléhá komerčnímu tlaku nahrávacích společností. Bende je navíc u druhé desky stoprocentním autorem všech melodií i textů. „Jsem rád, když vzniká hudba i s textem zároveň. Píseň tak získá nejsilnější pocit okamžiku a prožitku,“ vysvětluje svůj postoj k písňové tvorbě Bende.

Hudební projev Bendeho by se dal s trochou nadsázky charakterizovat jako ’hodný rocker’. Muzika stojí na rockových základech, ale nebrání se vlivům folku, popu nebo třeba funky. Bendeho písně nemají hitparádový potenciál prvoplánově líbivých písniček, ale ukazuje se, že své místo na naší hudební scéně mají.

Svůj podíl na úspěchu Petra Bendeho má i jeho pětičlenná kapela složená v drtivé většině ze studovaných hudebních profesionálů. Začátek koncertu podle hudebních cen OSA 2007 nejlepšího skladatele populární hudby do 30 let začíná v devatenáct hodin.

Pukovcův orchestr uvede swing

K o p ř i v n i c e (dam) - Vyznavači bigbandové muziky by ve středu 28. listopadu neměli vynechat návštěvu Kulturního domu v Kopřivnici. Zaujmout by je totiž mohl Večer swingových melodií v podání Orchestru Bedřicha Pukovce. „Chtěl jsem do programu koncertů zařadit zase jiný žánr a swing se nabízí už s ohledem na loňský úspěch Melodymakers,“ říká dramaturg kulturního domu Jiří Cachnín. Populární kapela z Příbora připravuje do velkého sálu celovečerní, zhruba dvouhodinový program složený z muziky třicátých až šedesátých let dvacátého století. „Budeme hrát muziku R. A. Dvorského, Karla Vlacha, Glena Millera a dalších autorů. Žánrově se bude jednat o taneční swing, ale máme i několik jazzových věcí,“ slibuje posluchačům dirigent Zdeněk Pukovec.

Příborský swingový orchestr založil zhruba před patnácti lety bratr současného kapelníka Bedřich. Za tu dobu kapela odehrála desítky úspěšných koncertů a ve svém regionu a žánru patří k nejpopulárnějším. Většina skladeb v programu bude uváděna ve zpívané verzi, k tomu si orchestr přizval stále spolupracující dámské pěvecké trio Melody Girl a sólového zpěváka Martina Fryntu. Zhruba sedmnáctičlenný orchestr hrající v klasické bigbandové obsadě během programu předvede i kvality svých instrumentálních sólistů. Začátek koncertu, který bude moderovat ostravský herec Pavel Handl, je o půl osmé večer.

Priessnitz naplnil klub Nora

Kapela Priessnitz v kopřivnické Noře zahrála jak písně z poslední desky Stereo, tak i staré osvědčené hity.<br/>                                    
FOTO: ONDŘEJ ZAPLETAL
Kapela Priessnitz v kopřivnické Noře zahrála jak písně z poslední desky Stereo, tak i staré osvědčené hity.
FOTO: ONDŘEJ ZAPLETAL

K o p ř i v n i c e (paz) – Kopřivnický klub Nora byl v sobotu večer po okraj naplněn lidmi, kteří si přišli vychutnat koncert legendární jesenické skupiny Priessnitz. Samotným hvězdám měla původně předskakovat pražská kapela Please The Trees, ale nakonec její písničky místnímu publiku představil pouze její frontman Selfbrush. „Kytarista asistoval u porodu svého potomka, takže kapela zůstala doma a já přijel sám. Přesto myslím, že to nebylo špatné, lidé celkem reagovali,“ vysvětlil zpěvák.

Samotní Priessnitz hráli zejména novější skladby z poslední, deváté desky Stereo, kterou produkoval kopřivnický Dušan Neuwerth. „Základy alba jsme točili přímo v Kopřivnici a s Dušanem jsme absolutně spokojeni. Po zvukové stránce je to naše nejlepší deska a myslím, že nás spolupráce s ním posunula zase o kousek dál,“ nešetřil chválou zpěvák Priessnitz Jaromír Švejdík. Po zhruba hodině kapela avizovala poslední skladbu, ale plný sál nenechal své oblíbence vydechnout a vynutil si sérii přídavků s největšími hity z období první půle devadesátých let. „Dnes jsme v Kopřivnici vystupovali už po třinácté, takže jsme tu skoro jako doma. Vždy se nám tu hraje dobře a dnes to taky bylo výborné. Lidi jsou tu vstřícní a vřelí, jen to pódium mohlo být o něco větší,“ vyjádřil se k samotnému vystoupení baskytarista Petr Víša.

Začala sezona výstav betlémů

Š t r a m b e r k , K o p ř i v n i c e (dam) - V předstihu nasávat vánoční atmosféru je už od minulé neděle možné ve štramberském Muzeu Zdeňka Buriana. Budova kousek pod náměstím hostí v pořadí už 13. výstavu nazvanou Štramberské Vánoce. Expozici tradičně tvoří především betlémy a letos se jich sešlo hned 35 nejrůznějšího stáří a z nejrůznějších materiálů od klasického dřeva či papíru, přes sádru, kukuřičné šustí až po modurit. Betlémy do Štramberka putovaly z muzejních depozitářů stejně jako z domácích sbírek Štramberáků a lidí bydlících v okolí. Výstava potrvá do 16. prosince. Už o týden dříve ale začne podobná výstava také v kopřivnickém Katolickém domě. „Letos se chceme zaměřit především na perníkové betlémy, proto už nyní upozorňujeme lidi na možnost obohatit výstavu svými výrobky,“ říká Marián Kálna s tím, že zájemci o vystavování betlémů mají kontaktovat právě Katolický dům.

Taneční páry se utkají na Tatře

K o p ř i v n i c e (dam) - Odpoledne latina i standard v podání soutěžních párů třídy A a večer pak taneční liga nejvyšší třídy M opět v obou kategoriích společenského tance, takový je program letošního jednačtyřicátého ročníku taneční soutěže Tatra 2007. Celodenní hemžení na parketu Kulturního domu v Kopřivnici navíc tradičně prošpikuje velmi pestrý doprovodný program.

Mezi vystupujícími jsou tradičně soubory, které patří ke špičce svého oboru. Taneční škola Mládí z Ostravy přiveze nejlepší choreografii letošního mistrovství republiky v Plesových formacích. Z Třince přijede TK Radost, která už si na Tatře svými skvělými vystoupeními získala jméno stejně jako bratislavský klub Uni Dance, který přiveze hned dvě rozdílné choreografie. Zajímavé by mělo být i vystoupení TKG Hlinsko, kteří s choreografií Jumbo skončili stříbrní na letošním mistrovství ČR v latinských formacích. „Na plakátech jsme avizovali také účast tanečního klubu Jarky Calábkové z Ostravy. Ten ale nakonec nedorazí. Důvodem je prý pracovní zaneprázdnění některých tanečníků,“ vysvětlila dramaturgyně soutěže Miluše Floreová. Na parketu nebudou chybět ani domácí tanečnice ze ZUŠ Zdeňka Buriana. Osvěžením by pak mohly být ukázky capoeiry nebo krasojezdecké duo bratří Bartůňků. Zařazení těchto dvou čísel do programu je ovšem naprosto logické, byť jde v prvním případě o bojové umění a ve druhém o sálovou cyklistiku, příbuznost s tancem je v obou případech naprosto zřejmá.

Odpolední část soutěže začíná už o půl druhé, večerní program pak v sedm večer. Kolekce devíti doprovodných vystoupení je pak v obou částech stejná.

Pěvecké sdružení Kopřivnice oslavilo už pětaosmdesát let

Pěvecké sdružení oslavilo minulou středu pětaosmdesátiny. Vůbec první koncert zdejšího sboru se uskutečnil 28. října 1922.<br/>                                      
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Pěvecké sdružení oslavilo minulou středu pětaosmdesátiny. Vůbec první koncert zdejšího sboru se uskutečnil 28. října 1922.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

K o p ř i v n i c e (dam) - Samostatným celovečerní koncertem oslovilo minulou středu Pěvecké sdružení Kopřivnice své pětaosmdesátiny. Vystoupení před zaplněným sálem Katolického domu v Kopřivnici bylo průřezem současným repertoárem sboru a posluchači slyšeli všechno od hudby starých mistrů, přes duchovní skladby až po úpravy lidových písní, spirituály či tvorbu jednoho ze současných sbormistrů PSK Pavla Altrichtra. Ten se v dirigování střídal s kolegyní Evou Pajdlovou. Posluchači si v několika skladbách mohli kromě sboru vychutnat také sólový zpěv a nebo klavírní doprovod.

Narozeninový koncert měl pochopitelně také slavnostní atmosféru, několik členů sboru dostalo zlaté odznaky za svůj přínos sborovému zpívání, celému sboru pak přišlo gratulovat téměř kompletní vedení zdejší radnice, ale také zástupci Unie českých pěveckých sborů nebo sboru Ondráš z Nového Jičína.

Pětaosmdesátiletá historie PSK začala 28. října 1922 prvním koncertem pod dirigentským vedením Jana Uhlíře. Až do roku 1945 fungoval zdejší sbor jako čistě mužský, až po válce se v něm objevily také ženy. Členem Pěveckého sdružení Kopřivnice byl například kopřivnický hudební skladatel Zdeněk Petr, ale mezi čestnými členy mají zdejší pěvci například i Leoše Janáčka nebo Antonína Tučapského. PSK už za sebou má vystupování ve Francii, Německu, Polsku nebo na Slovensku.

KoprCon měl návštěvní rekord

KoprCon
KoprCon

K o p ř i v n i c e (ili) - Ani sněhová nadílka neodradila fanoušky sci-fi, fantasy a příbuzných žánrů před návštěvou Kopřivnice, kde se o víkendu konal už pátý ročník KoprConu 2007. Akce, která je svým rozsahem jedinou svého druhu v Moravskoslezském kraji, si za léta trvání vydobyla zájem veřejnosti nejen z celé republiky, ale i Slovenska. Nejinak tomu bylo i letos.

„Zájem návštěvníků má rok od roku vzrůstající tendenci. Co nás mimořádně těší, je skutečnost, že si cestu nachází i stále víc místních fanoušků,“ zhodnotil návštěvnost hlavní pořadatel David Macháček.

Na příchozí v Základní škole dr. Milady Horákové čekaly desítky hodin zasvěcených i úsměvných přednášek, diskuze, soutěže, projekce, herní turnaje, divadelní představení, novinkou byl výtvarný happening, který se setkal s velkým ohlasem. „Snažíme se nabídnout široké spektrum aktivní zábavy, která spojuje vyznavače fenoménu Hvězdných válek,“ vysvětlil Macháček. Pořadatelům se navíc tradičně daří do Kopřivnice přitáhnout takové celebrity z oblasti české sci-fi a fantasy, jako je v současnosti nejvydávanější spisovatel Miroslav Žamboch nebo uznávaná odbornice Františka Vrbenská. Značný zájem vzbudil svou přednáškou o Ďáblově bibli ostravský záhadolog a cestovatel Arnošt Vašíček.

„Každým rokem se těším, čím nás pořadatelé překvapí, a ještě jsem nebyla ani jednou zklamaná. Letos mě nadchlo malování sádrových odlitků, odreagování při taneční hře Dance Dance Revolution a nezklamalo ani divadlo,“ nechala se slyšet jedna z pravidelných návštěvnic KoprConu.

Kulturní servis

KINO PULS

Čt 22. - pá 23. a ne 25. listopadu v 17.30 hodin animovaná rodinná komedie USA Ratatouille. O úloze krys ve francouzské kuchyni...

Čt 22. - pá 23., ne 25. listopadu ve 20 hodin drama Itálie Saturno Contro. Poutavý portrét přátel kolem čtyřicítky, kteří se snaží zorientovat ve druhé polovině života. Do 12 let nevhodný

Po 26. listopadu v 18 a 20 hodin animovaná komedie USA Simpsonovi ve filmu. Filmové zpracování jednoho z nejúspěšnějších televizních seriálů

Út 27. listopadu ve 20 hodin film Maďarska Konec. Bláznivá road movie o starém manželském páru, který se vydá na cestu zločinu... (Filmový klub)

St 28. - čt 29. listopadu ve 13.30 hodin dobrodružný film ČR Maharal - tajemství talismanu. Napínávé pátrání po záhadném pokladu... (Bijásek pro děti)

Čt 29. - pá 30. listopadu, so 1. prosince v 18 hodin romantická komedie USA Zbouchnutá. Nezbylo jí než se vdát... Jak se vypořádat s otcem svého dítěte?

Čt 29. - pá 30. listopadu, so 1. prosince ve 20.15 hodin komedie USA Když si Chuck bral Larryho. I kamarádství by mělo mít své meze... Do 12 let nevhodný

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

So 24. listopadu od 13.30 a 19 hodin Tatra 2007 - 41. ročník taneční ligy ve standardních i latinskoamerických tancích

St 28. listopadu v 19.30 hodin Večer swingových melodií - vystoupí Swingový orchestr B. Pukovce, Melody Girls a Martin Frynta

Čt 29. listopadu v 19 hodin Petr Bende s kapelou - koncert stříbrného finalisty soutěže Česko hledá SuperStar

Pá 30. listopadu v 18 hodin Podzimní koncert MisMusic - k 15. výročí založení školy

Ne 2. prosince od 14 hodin Mikulášské odpoledne - program pro nejmenší s nadílkou (balíček je nutno objednat do 29. 11. v DDM nebo KDK), od 16.30 hodin příchod Mikuláše před KDK - zpívání koled, slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby, od 17 hodin Čertovská junior diskotéka

St 5. prosince v 19.30 hodin Vánoční koncert Spirituál Kvintetu - průřez současnou tvorbou včetně posledních novinek, ještě nevydaných na CD

TECHNICKÉ MUZEUM TATRA

Út - ne od 9 do 16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná dokumentaci historického vývoje automobilky Tatra - expozice automobilů osobních, nákladních, vojenských, sportovních či závodních...

Je zde také umístěna Expozice Emila a Dany Zátopkových – kromě informací o sportovních úspěších manželů Zátopkových nabízí i autentické fotografie, medaile, trofeje, plakety, ale i různé osobní věci

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne od 9 do 16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava do 2. prosince: Archeologická výstava - k 25. výročí založení regionální pobočky České archeologické společnosti pro severní Moravu a Slezsko

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne od 9 do 16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, zejména pak malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava do února 2008: Plyšáci méďové - výstava unikátních plyšových hraček pořádaná ve spolupráci s Klubem Panenky ČR

KINO ŠTRAMBERK

Ne 25. listopadu v 18.30 hodin akční sci-fi thriller USA Next. Do 12 let nevhodný

Ne 2. prosince v 18.30 hodin romantická komedie USA Koření života. Do 12 let nevhodný

KULTURNÍ DŮM ŠTRAMBERK

So 1. prosince v 16 hodin Švec Ondra a princezna Julinka - mikulášská pohádka s nadílkou v podání Divadla Pod věží Štramberk

Út 4. prosince v 19 hodin Vánoční koncert Jiřího Stivína - Sám se svým stínem

KLUB GALERKA NOVÝ JIČÍN

Pá 23. listopadu ve 20 hodin Darmoděj aneb písničkář Jaromír Nohavica očima publicisty Jiřího Černého - monotematický pořad

St 28. listopadu v 18 hodin Jack Kerouac - literární večer zasvěcený jednomu z nejvýznamnějších autorů beat generation (Čajovna Archa)

Čt 29. listopadu v 19 hodin Podzemní moderna: Residents III. - poslechový večer

Pá 30. listopadu v 18 hodin Za zapatiskty do mexika - cestopis a fotografický nálet na dané téma (Hudební kavárna)

Pá 30. listopadu ve 20 hodin Jazz klub - tentokráte se skupinou Retro Blues

Dopisy čtenářů

Podle projektu ...

Opravují se chodníky, ať už z důvodu renovace vodovodu nebo proto, že je to potřeba. Překvapuje mě, že opět s vyvýšenými obrubníky. Toto je místo, kde se udržuje nečistota včetně listí a při zimní údržbě s technikou je téměř nemožné, aby obrubníky nebyly porušeny, protože řidič techniky nemůže vidět, kde přesně chodník vede. Proto jsem se dotazoval pana Březiny, proč se tak děje a proč se to neprovádí stejně jako například na ulici Sluneční nebo Pod Bílou horou, kde jsou obrubníky v jedné rovině s dlažbou a stále jsou čisté. Jeho odpověď mě nejdříve potěšila a pak šokovala. Zkusím citovat: „Máte pravdu s tou údržbou i čistotou chodníku, ale my děláme přesně podle projektu.“ Tím naše diskuze končila. Nemůžu pochopit, proč mi pak takto odpoví člověk zodpovědný za čistotu a údržbu těchto ploch, když to evidentně zjednoduší práci jeho zaměstnanců. Není to náhodou stejný projektant, který chtěl na naší ulici vybagrovat miniparčík před domem č. p. 932 – 934, aby přibyla parkovací místa, místo pouhé změny na kolmé parkování? Nebo se moc nemyslí jako v parlamentu, zákon se schválí, ale vzápětí se novelizuje. Možná je tento projekt kvalitní, pan Březina jej plní a já se mýlím.

Alois Havel

Pan Havel, jak je u něj obvyklé, použil jen část našeho rozhovoru a navíc mě citoval nepřesně.

Neřekl jsem, že my, tedy Slumeko, opravujeme chodníky na ulici K. Čapka podle projektu, ale že se ty chodníky určitě opravují podle projektu. Chodníky opravuje firma V + V SAVEKO, s. r. o., podle technických norem a požadavků města Kopřivnice. Na komplikace, které nastanou hlavně při provádění zimní údržby, jsme jako správce komunikací město upozorňovali. Čistota chodníku s rovnými obrubami je rovněž relativní. Nečistoty sice nejsou u zvýšené obruby, ale hned vedle v trávě, kde se musí vyhrabat.

Pan Havel má na hodně věcí velmi zjednodušený pohled, stejně jako na jím uvedené parkoviště na ulici K. Čapka. Jeho návrh, cituji (přesně) „pouhá změna na kolmé parkování“ když byla zpracována odborníkem podle všech norem a předpisů, vyšla tak, že byla odmítnuta okolními obyvateli. Takže projektant nechtěl „vybagrovat parčík“, ale projekt ukázal, že při dodržení předepsaných parametrů je „pouhá změna na kolmé parkování“ dost nereálná právě pro velký zásah do zeleně.

Karel Březina

Den v naší školičce

Po hezkém víkendu se těšíme na své kamarády z naší školky a na překvapení, které nám paní učitelky slíbily.

Ráno ještě dokončujeme své „úkoly“ – tvoříme les se zvířátky a do krmelců jim sypeme žaludy a kaštany, které jsme jim předem na vycházkách nasbíraly. Povídáme si společně o tom velkém ptákovi – káněti, který kroužil nad lesem, o lišce, kterou jsme zahlédly u lesa, o srnci a zajíci, kteří běželi přes pole. A najednou se některá z těchto zvířátek objeví před námi spolu s panem myslivcem. Jsou živá? Ne, jsou to nádherné vypreparované trofeje vypůjčené z muzea. Prohlížíme si je úplně zblízka, dokonce hladíme měkká peříčka a hebký kožíšek…

Během vycházky pozorujeme holé lány polí a zkoušíme uhádnout, co na nich rostlo. Není to pro nás těžké, protože to už také víme. Je chladno a unaveně se vracíme zpět. Je čas oběda. Nejen zvířátka, ale i my, děti, musíme naplnit bříška a odpočinout si. Ale některým z nás se spát nechce. Tichounce vstáváme a modelujeme zvířátko z keramické hlíny. Nemyslete si, není to vůbec lehké, ale s pomocí paní učitelky to zvládáme…

Když se vzbudí i ti malincí, jdeme rychle svačit, protože prý bude další překvapení. A opravdu. Dostaly jsme spoustu krásných čepiček zvířátek pro dramatizaci různých pohádek! A protože pohádku „O Budce“ už známe, hrajeme si na ni – s čepičkami to více baví. To je legrace! Začínají přicházet maminky – to jsou diváci.

Tak ahoj zase zítra…

Za děti MŠ Hájov, s. r. o., Iveta Šrubařová

(redakčně kráceno)

Kam za sportem

Bazén: čt 22. 11. 8.15 - 12, 18 - 21, pá 23. 11. 6 - 8, 17 - 21, so 24. 11. 12 - 21, ne 25. 11. 10 - 18 hodin; v dopoledních hodinách mimo neděli dětský bazén uzavřen, po 26. 11. zavřeno, út 27. 11. 8.15 - 12, 15 - 16.30, 19 - 21, st 28. 11. 6 - 8, 15 - 17.30, 19 - 21, čt 29. 11. 8.15 - 12, 18 - 21, pá 30. 11. 6 - 8, 17 - 21, so 1. 12. 12 - 21, ne 2. 12. 10 - 18 hodin; v dopoledních hodinách mimo neděli dětský bazén uzavřen

Sauna: út a čt 15 - 21 ženy, st a pá 15 - 21 muži, so 12 - 15 párová event. + děti, so 15 - 21 a ne 10 - 18 hod. společná

Bruslení veřejnosti: so 24. 11. 14.45 - 16, ne 25. 11. 16.15 - 17.30 hodin

Házená: ne 2. 12. v 10 hod. Kopřivnice - Karviná (extraliga mužů)

Volejbal: so 24. 11. v 10 a 14 hod. Kopřivnice - Ostrava (muži - zimní stadion), Kopřivnice - Ostrava C (kadetky - ZŠ 17. listopadu), ne 25. 11. v 10 a 14 hod. Kopřivnice B - Dolní Benešov (junioři - SH SOUS), so 1. 12. v 10 a 14 hod. Kopřivnice - Český Těšín (kadetky - ZŠ 17. listopadu), ne 2. 12. v 10 a 14 hod. Kopřivnice - Raškovice (junioři - SH SOUS)

Futsal: so 24. 11. 3. turnaj I. okresní třídy, ne 25. 11. 1. turnaj 2. třídy, so 1. 12. 3. turnaj okresního přeboru - začátky vždy v 8 hod., sportovní hala SOUS

Hokej: pá 23. 11. ve 13.30 hod. Kopřivnice - Frýdek-Místek (junioři), ne 25. 11. v 13.30 hod. Kopřivnice - Havl. Brod (dorost), pá 30. 11. v 19 hod. Kopřivnice - Kroměříž (junioři), ne 2. 12. ve 13.30 hod. Kopřivnice - Hodonín (dorost)

Rekreační turistika: so 24. 11. v 7.35 hod. AN, Příbor, Hájov, kaple, Hůrky, Větřkovice, Kopřivnice, st 28. 11. v 7.12 hod. ČD, Bílovec, Bítov, Těškovice, Tísek, Bílovec, so 1. 12. v 6.20 hod. ČD, Albrechtice, Lingartov, zámek, jarmark, vánoční výstava, Albrechtice

Výsledky

Házená: 1. liga ml. dorostu: KH Kopřivnice - Sokol Přerov 45:16 (22:6). Povinné vítězství mohlo být ještě výraznější nebýt neproměněných příležitostí. Sestava a branky: Maliňák, Petr, Kos - Hodslavský 8, Pavlík 4, Paseka 3, Kramoliš 2, Ulrych 6, Koudelka 11, Jaroň 2, Martinásek 7, Škarpich 1, Poláček1, Kováč.

SML st. žáků: SKP Frýdek-Místek – KH Kopřivnice 24:23 (11:10). Toto utkání bylo přímým soubojem o postup do turnaje o žákovskou ligu a Kopřivničtí ho bohužel nezvládli. Na druhou stranu je však nutné říct, že systém soutěže byl nastaven nespravedlivě a hodně ovlivnil jejich výsledky. „Všechna těžká utkání jsme hráli na hřištích soupeře a jsem přesvědčen, že v případě standardního systému soutěže by se situace vyvíjela jinak. O to víc mě mrzí náš neúspěch, přišli jsme o možnost bojovat o mistra republiky a zkušenosti z žákovské ligy nám budou hodně chybět,“ podotkl trenér Jan Martínek. Sestava a branky: Žingor, Janíček – Reček 3, Krčmář, Kroča 2, Dostalík, Podhráský 1, Pola, Volný, Kahánek 1, Gřes 15, Cachnín, Mička 1, Karban.

KH Kopřivnice B – Sokol Ostrava A 26:19 (11:11). Sestava a branky: Chalupa, Lipový – Karban 5, Krpelík, Mikulenka, Reček 3, Šustala 3, Tížek 3, Vlasák, Fila 3, Zeman 2, Žižkovský 6.

Sokol Ostrava A – KH Kopřivnice B 19:24 (9:12). Sestava a branky: Chalupa, Lipový – Karban 8, Krpelík, Mikulenka, Reček 7, Šustala 1, Tížek 2, Vlasák, Fila 3, Zeman, Žižkovský 3.

SML ml. žáků: KH Kopřivnice - KH “Z” Vsetín 27:6 (13:3). Celé družstvo předvedlo v tomto nadstavbovém utkání velice kolektivní výkon a jednoznačně přejelo soupeře ve všech ohledech. Touto výhrou si kluci zajistili postup do vyřazovacího turnaje o Česko-Slovenskou ligu, takže trenéři Bílek a Fulnek mohou být spokojeni. Sestava a branky: Gerlich - Fulnek 3, Bukovský 6, Zima 5, Hanus 7, Molnár 1, Tichavský 1, Kudělka 1, Kocsis 1, Veřmiřovský 1, Přadka, Schneidr.

SKP Frýdek-Místek B - KH Kopřivnice B 10:7 (3:1). „Porážku jsme utrpěli díky neproměňování vyložených šancí, dokonce jsme zahodili pět sedmiček. V bráně dobře zachytal Sobek,“ uvedl trenér Milan Krpelík. Sestava a branky: Sobek - Bezděk 6, Drápal 1, Dostalík, Antes, Kubín, Divín, Beran, Filouš, Dobečka, Matula.

Hokej: Liga dorostu: HC Kopřivnice – HC Jestřábi Prostějov 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). Branky: Bartošák 2, Pokorný 2, Hlinka.

9. třída: HC Kopřivnice – HC Havířov 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).

8. třída HC Kopřivnice – HC Havířov 4:8.

5. třída: HC Opava – HC Kopřivnice 2:5 (0:1, 2:0, 0:4).

4. třída: HC Opava – HC Kopřivnice 0:7 (0:2, 0:4, 0:1).

Přípravka: HC Havířov A – HC Kopřivnice A 13:5. HC Havířov B – HC Kopřivnice B 2:8.

Volejbal: Krajský přebor juniorů: KV Kopřivnice A – TJ Sokol Frýdek-Místek 1:3; 0:3. Celek A prohrál oba zápasy s ambiciózním družstvem z Frýdku-Místku.

Krajský přebor st. žákyň: KV Kopřivnice - Faktum Opava 2:1, - TJ Odry 2:0, - Mittal Ostrava B 1:2, - Nový Jičín B 2:0. V úvodním kole soutěže hrané turnajovým způsobem kopřivnické žákyně skončily na celkovém druhém místě, když jejich kvalitní výkony nestačily pouze na ostravské soupeřky.

Florbal: MS liga ml. žáků: FBC Vikings Kopřivnice - Slávia Floorballshop.cz Havířov 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). TJ Sokol Ostrava Zábřeh - FBC Vikings Kopřivnice 5:2 (2:1, 1:1, 2:0).

Kopřivnické futsalové derby se obešlo bez vítěze

K o p ř i v n i c e (paz) - Velice kvalitní utkání bylo k vidění ve třetím kole Frensport okresního přeboru ve futsalu mezi novojičínskými celky 1.FC Tornádo a New Jersey. Zápas se hrál ve vysokém tempu a nasazení z obou stran. New Jersey se ujalo vedení po krásné střele Marka Sedláře. Tornádo začalo vyvíjet ještě větší úsilí a během sedmi minut dokázalo utkání otočit. Nicméně New Jersey se nepoložilo a zlepšenou hrou zvrátilo utkání opět ve svůj prospěch.

Ve druhém derby proti sobě nastoupily kopřivnické týmy Lavina a Lokomotiva Gangsters. V tomto utkání bylo vidět, že jde o souboj momentálně dvou nejlepších kopřivnických týmů, a tedy i o velkou prestiž. Nikdo nechtěl udělat chybu, proto oba soupeři vycházeli ze zajištěné obrany. Moc šancí k vidění nebylo, ovšem tu největší měl v poslední minutě Lukáš Husták z L.G., kdy po rozehraném rohu nedokázal sám z 5 metrů trefit odkrytou bránu. Oba týmy si tak připsaly do tabulky po bodu za zaslouženou remízu 1:1.

Výsledky: 1. okresní třída: Callibrum F-M – FST Vicher F-M 3:5, V.Ú.K. Chaos Kopřivnice – M.K. Olešná 3:1, Hi-Tec Bílovec – Callibrum F-M 5:2, FST Vicher F-M – V.Ú.K. Chaos Kopřivnice 2:4, M.K. Olešná – Dreadlock NJ 0:2, TJ Sviadnov – Hi-Tec Bílovec 6:9, Dreadlock NJ – AS Bizon Studénka A 5:1, United F-M – TJ Sviadnov 6:1, AS Bizon Studénka A – R.T. Hukvaldy 4:6, Kuna Team F-M – United F-M 0:4, R.T. Hukvaldy – Orel Štramber 2:7, Orel Štramberk – Kuna Team F-M 5:4.

Okresní přebor: Delta Frýdlant - Optics Trade NJ 2:7, Optics Trade NJ - L.G. Kopřivnice 1:2, L.G. Kopřivnice - Delta Frýdlant 5:4, FC Lavina Kopřivnice - Relax Frenštát 5:0 k., Relax Frenštát - New Jersey NJ 0:5k., New Jersey NJ - FC Lavina Kopřivnice 2:1, Beach Boys Odry - SVP Tsunami Příbor B 2:3, SVP Tsunami Příbor B - 1. FC Tornádo NJ 3:7, 1. FC Tornádo NJ - Beach Boys Odry 4:4.

SVP Tsunami Příbor B - Relax Frenštát p. R. 5:0, Relax Frenštát p. R. - Optics Trade Nový Jičín 3:6, Optics Trade Nový Jičín - SVP Tsunami Příbor B 4:1, 1. FC Tornádo Nový Jičín - New Jersey Nový Jičín 3:6, New Jersey Nový Jičín - Delta Frýdlant n. O. 3:3, Delta Frýdlant n. O. - 1. FC Tornádo Nový Jičín 2:4, Beach Boys Odry - L.G. Kopřivnice 5:6, FC Lavina Kopřivnice - Beach Boys Odry 4:1, L.G. Kopřivnice - FC Lavina Kopřivnice 1:1.

Krajský přebor: Žihadla Opava – Globtec Ostrava 1:6, Top Dogs NJ – Orel Havířov 5:0, Orel Havířov – Žihadla Opava 1:5, Globtec Ostrava – Top Dogs NJ 3:2, Top Dogs NJ – Žihadla Opava 5:2, Orel Havířov – Globtec Ostrava 0:5, Stará Ves – Rapid F-M 3:3, Panorama Ostrava – Deves Fifejdy 6:6, Deves Fifejdy – Stará Ves 10:4, Rapid F-M – Panorama Ostrava 6:0, Panorama Ostrava – Stará Ves 0:3, Deves Fifejdy – Rapid F-M 2:2, Twins 94 NJ – VZS Ostrava 6:2, Toro Fifejdy – Slávie OU Ostrava 3:4, Slávie OU Ostrava – Twins 94 NJ 5:0, VZS Ostrava – Toro Fifejdy 3:4, Toro Fifejdy – Twins 94 NJ 2:4, Slávie OU Ostrava – VZS Ostrava 7:4, Drilling Trade Ostrava – S.A.R.S. Štramberk 8:4, Leon Havířov – Tequila Ostrava 2:1, Tequila Ostrava – Drilling Trade Ostrava 4:3, S.A.R.S. Štramberk – Leon Havířov 2:2, Leon Havířov – Drilling Trade Ostrava 1:1, Tequila Ostrava – S.A.R.S. Štramberk 4:0.

Remíza šachistů se Svinovem

K o p ř i v n i c e (paz) - Minulou neděli pokračovala krajská soutěž v šachu třetím kolem, ve kterém kopřivnické A družstvo zajíždělo do Svinova, kde se utkalo s prozatím vedoucím týmem tabulky. V důležitém střetnutí nakonec kopřivničtí šachisté s domácím Svinovem remizovali 4:4, když vítězné partie sehráli Kocián a Socha. Další dva body svými paty zařídili Veřmiřovský, Rosinský, Madecký a Stalmach.

Kopřivnické béčko si v domácím prostředí poradilo s béčkem Svinova a vyhrálo 5:3. Čtyři vítězné body svému týmu zařídili Sykala, Hardyn, K. Zeman a B. Zeman, remízové partie sehráli Novotný a Drlík.

První mužstvo je nyní na třetím místě tabulky za Ostravou a Svinovem A, druhý tým se po vítězství posunul na sedmou příčku.

Stolní tenisté pokořili Frenštát

K o p ř i v n i c e (paz) – Po prohrách v Opavě a Sedlnicích se kopřivničtí stolní tenisté předminulý víkend opět představili na domácí půdě tělocvičny ZŠ Svaté Zdislavy, kde v utkáních devátého a desátého kola divizní soutěže hostili soupeře z Horní Datyně a Frenštátu pod Radhoštěm. V sobotním duelu proti Horní Datyni měli hráči ASK Tatra Kopřivnice velice těžkou úlohu, neboť za hosty nastoupili bývalí hráči frýdecko-místeckých Válcoven s ligovými zkušenostmi, což se projevilo i na výsledku. Domácí podlehli favorizovanému soupeři 2:10, když kopřivnické body vybojovali Radovan Polášek a Ladislav Merenda. „Hosté byli jasně lepší a my jsme na ně nestačili,“ přiznal bez okolků kapitán družstva Ladislav Merenda.

V nedělním derby proti Frenštátu, který byl taktéž favoritem, si však domácí tým spravil chuť a překvapivě zvítězil 10:5. O první bod se ve čtyřhře postarali Zdeněk Merenda s Pavlem Michálkem, čtyři výhry si připsal Radovan Polášek, po dvou bodech přidali bratři Merendové a jednou ve dvouhře uspěl Michálek. „Konečně jsme zabojovali jako tým a připsali jsme si důležité body za druhé vítězství v sezoně. Pochvalu za skvělý výkon tentokrát zaslouží Radovan Polášek,“ dodal kapitán kopřivnického týmu.

Semifinálového kola Děti fitness se zúčastnilo přes tři sta děvčat

Největší zájem o aerobic při semifinálovém klání pátého ročníku Děti fitness byl mezi dívkami ve věku 14 až 17 let.<br/>                                         
FOTO: ONDŘEJ ZAPLETAL
Největší zájem o aerobic při semifinálovém klání pátého ročníku Děti fitness byl mezi dívkami ve věku 14 až 17 let.
FOTO: ONDŘEJ ZAPLETAL

K o p ř i v n i c e (paz) – Předminulý víkend se v tělocvičně ZŠ Emila Zátopka uskutečnil pátý ročník semifinálového kola soutěže Děti fitness, který se opět setkal s velkým zájmem děvčat. „Atmosféra byla úžasná, soutěže se zúčastnilo přes tři sta dětí, a úroveň cvičenek byla také skvělá,“ uvedla ředitelka soutěže Vladimíra Houšťavová.

Celkem se cvičilo v pěti kategoriích a děvčatům předcvičovali instruktoři Hana Srncová (Zlín), Žaneta Gabrišová (Havířov), Jan Jaroš (Bílovec), Tereza Sattková (Příbor) a Iva Mojžíšková (Ostrava). „Z každé kategorie vybrala pětičlenná porota šest nejlepších, kteří postoupili do brněnského republikového finále. Letošní novinkou bylo zařazení kategorie skupin,“ doplnila Sylva Seidlová z pořádajícího domu dětí a mládeže.

Výsledky: kategorie školička (5 - 7 let): 1. Jana Danihelová (Kopřivnice), 2. Kateřina Rušarová, 3. Kristýna Teličková (Kopř.); přípravka (8 - 10 let): 1. Kateřina Kadlecová (Kopř.), 2. Andrea Hadašová, 3. Sára Poláčková (Kopř.); mladší (11 - 13 let): 1. Veronika Vávrová (Kopř.), 2. Jana Šimíčková, 3. Markéta Vostárková; starší (14 - 17 let): 1. Monika Vostárková, 2. Barbora Blahutová, 3. Barbora Budínská; funky: 1. Regina Kučerová, 2. Barbora Blahutová, 3. Kristýna Ičová.

Ve střelecké lize dominovaly ženy

Střelecká liga
Střelecká liga

K o p ř i v n i c e (paz) – Ve středu 14. listopadu byla zahájena zimní oblastní střelecká liga, v jejímž úvodu předvedla nejhodnotnější výkony děvčata ve střelbě ze vzduchové pušky na 40 ran. Zde podle očekávání dominovala reprezentantka Renáta Gebauerová, která je odchovankyní místního oddílu a nastřílela zde 392 bodů. Druhá skončila další domácí závodnice Veronika Vavrošová s nástřelem 380 bodů, již nejspíš také čeká reprezentační kariéra.

Mezi muži ve střelbě z pušky na 60 ran vyhrál Vilém Gebauer před Jiřím Blanařem, když oba dosáhli shodně 557 bodů, ale Gebauer měl lepší položky. Poslední disciplínou byla střelba mužů z pistole na šedesát ran, v níž byl nejúspěšnější Michal Hromočuk (551 b.) před Rostislavem Kletenským (550 b.) a Antonínem Lackým (528 b.).

Kopřivnice se nenechala zaskočit poslední Bystřicí

KH Město Kopřivnice – TJ Bystřice p. H. 33:25 (15:15)

K o p ř i v n i c e (jfk) – Při myšlenkách na play-off si Kopřivnice nesměla v 10. kole extraligy házené dovolit zaváhání. Bodová ztráta s poslední Bystřicí by totiž v boji o první osmičku mohla být nesmazatelná. Překvapení se ovšem nekonalo. Bystřice ani v místní hale na první body nedosáhla. Kopřivnici vítězství posunulo na devátou příčku.

Kopřivnické mužstvo se se slabším soupeřem nezřídka trápí a nedělní mač nebyl výjimkou. Stav 4:10 ve 12. minutě byl ale zřejmě dostatečným varováním, jelikož od té chvíle šel jeho výkon nahoru a náskok hostí se postupně tenčil. Kopřivnici se dařil jak postupný, tak rychlý útok, přičemž oběma při zakončování dominoval Jiří Gřes. Svůj den měl i brankář Láníček, zatímco bystřickému Machanovi se po povedeném úvodu dařit přestalo. Právě rozdíl ve výkonu gólmanů byl tím, který z velké části rozhodl, a to jak v začátku druhé půle, kdy si Kopřivnice vypracovala rozhodující pětibrankový náskok, tak v celém zápase. Bystřice byla ve hře jen do 45. minuty, pak už na zvrat, i díky ubývajícím fyzickým silám, neměla.

Trenér Bystřice Oldřich Zámorský Kopřivnici gratuloval k nakonec jednoznačnému vítězství. „Neproměňovali jsme vyložené šance a to je přepych,“ uvedl ke hře svých svěřenců, přičemž nepříliš lichotivě hodnotil rozhodčí. Trenér Miroslav Bartoň nechává jejich výkon pravidelně bez komentáře a u toho zůstalo i tentokrát. „Zkomplikovali jsme si úvod utkání, který jsme nezvládli hlavně po taktické stránce. Dalších padesát minut jsme vyhráli 30:15 a byli jasně lepším družstvem. Dokázali jsme využít toho, že Bystřice neměla v brance Štolcara, právě brankářský post byl ve druhé půli naší velkou výhodou,“ uvedl s body spokojený Bartoň. V dobré náladě byl po utkání i autor jedenácti branek Jiří Gřes. „Konečně se mi povedl zápas,“ byl rád. Mrzel jej jen nepovedený začátek. „Za ten jsme si mohli sami, podcenili jsme je,“ dodal.

Sestava a branky Kopřivnice: Láníček, Prorok – M. Šustala 1, Vala 1, Igenyes 1, Rachač 8/2, Veřmiřovský, Hanzelka 2, Bartošic 3, Prepsl 2, Lipový 1, R. Šustala 1, Gřes 11, Krčmář 2. Nejvíce branek Bystřice: Vyjídák 8, Mičkal 7/2. Sedmičky: 2/1 – 3/2. Vyloučení: 9:3 (+ ČK 42. Dobeš – Bystřice). Rozhodčí: Dostál, Halada. Diváků: 250. Sled: 3. 2:1, 12. 4:10, 16. 8:11, 27. 13:14, 31. 16:15, 41. 22:17, 46. 25:21, 52. 29:21, 58. 32:23. Další výsledky 10. kola: Prešov – F-M 35:26, Hustopeče – Lovosice 26:28, Dukla – Karviná 35:33, Hranice – Jičín 23:29, Plzeň – Zubří 24:32

Běh kolem Libotína uzavřel letošní ročník Lašské ligy

Michal Krkoška (startovní číslo 1) se stal překvapivým vítězem posledního závodu Lašské běžecké ligy.<br/>
FOTO: ONDŘEJ ZAPLETAL
Michal Krkoška (startovní číslo 1) se stal překvapivým vítězem posledního závodu Lašské běžecké ligy.
FOTO: ONDŘEJ ZAPLETAL

L i b o t í n (paz) – Již potřetí v řadě byl posledním závodem Lašské ligy Běh kolem Libotína, který tradičně proběhl 17. listopadu. Tentokrát byl šestapůlkilometrový okruh obzvláště náročný, neboť trať byla po celé délce pokryta sněhem a ledem.

Při neúčasti manželů Šádkových si v jednadvacetičlenném startovním poli překvapivě nejlépe počínal teprve dvacetiletý Michal Krkoška z TJ Slezan Frýdek-Místek a zvítězil v čase 26:20. Druhý doběhl Jakub Ambros z kopřivnického Maratonklubu (26:35) a třetí skončil Jiří Zátopek v dresu X-AIR Ostrava (26:47), který byl zároveň nejrychlejší v kategorii do 49 let. Mužům do 59 let podle očekávání dominoval kopřivnický Alexandr Neuwirth (27:58) a mezi nejstaršími zvítězil František Holec z TJ Slezan Frýdek-Místek (32:27).

Kategorie žen se stala kořistí ostravské atletky Zdeňky Holešové (31:29), druhá doběhla novojičínská Darina Krausová (32:25) a třetí skončila Anežka Vrágová z frýdecko-místeckého Slezanu.

Kadeti poprvé zabodovali ve volejbalové extralize

V e l k é M e z i ř í č í (paz) - Ve druhém kole volejbalové extraligy kadetů, které se konalo o víkendu ve Velkém Meziříčí, si kopřivnický tým výrazně polepšil. Zatímco v úvodním turnaji nezvítězil ani jednou, nyní své soupeře pokořil hned dvakrát.

První úspěch hráči kopřivnického družstva zaznamenali v dramatickém utkání s Českou Třebovou, když i přes vážné zranění Jana Slováka celý kolektiv příkladně zabojoval. Ještě lepší výkon pak znamenal zisk bodů i s královéhradeckým soupeřem. „Musím hráče pochválit, protože podali daleko lepší výkon než minule. Respekt ze soupeře měli jen v prvním utkání s Ostravou, jinak si celkem věřili. Škoda jen zápasu s domácím celkem, který jsme chtěli porazit, ale technicky na to asi ještě nemáme,“ vyjádřil se trenér Stanislav Sykala.

Na jaře jeho svěřence čekají boje v šestičlenné skupině o udržení, z níž poslední dva sestoupí, třetí a čtvrtý tým bude hrát kvalifikaci a první dva budou v extralize definitivně zachráněni.

Sestava: Bajer, Křesálek, Kuboš, Sykala, Holub, Tandler, Merta, Bayer, Jan Slovák, Jakub Slovák, Knebl.

Výsledky: KV Kopřivnice - DHL Ostrava 0:3, - Brno 0:3, - Česká Třebová 3:2, - Velké Meziříčí 0:3, - Hradec Králové 3:1.

Nad osudem malé kopané visí otazník

K o p ř i v n i c e (paz) – Na posledním zasedání výkonného výboru klubu malé kopané, které proběhlo v pondělí 12. listopadu, jednali delegáti o fungování klubu v příští sezoně. Majitel budovy na házenkářském stadionu jim totiž k 31. prosinci vypověděl smlouvu, takže hráči již nebudou moci využívat zázemí tamní šatny a koupelny.

„Navrhli jsme řešení spočívající v přestěhování naší unimobuňky, ze které bychom rádi udělali šatnu, ale zároveň by bylo potřeba zakoupit ještě sanitární buňku se sociálním zařízením, abychom mohli pokračovat v činnosti,“ uvedl sekretář KMK Kopřivnice, o. s., Jiří Krejčí. Příští sezona malé kopané, v níž se sportovně vyžívá na čtyři sta hráčů, je tedy v ohrožení. Představitelé klubu toto hodlají konzultovat s klubem házené, který jim hřiště pronajímá, a s MÚ Kopřivnice, kde chtějí požádat o dotace pro navrhované řešení z důvodu zachování činnosti KMK. „Také se pokoušíme sehnat sponzory a buňky by navíc mohli využívat i mladí házenkáři při letní přípravě,“ dodal Krejčí.

Fotbalisty trápí zranění i nekvalitní hřiště

K o p ř i v n i c e (paz) – Díky zimnímu počasí byla veškerá nedohraná utkání okresního přeboru v kopané přeložena na jarní část sezony, takže souboj kopřivnických fotbalistů s Trojanovicemi se o víkendu neodehrál. Svěřenci trenéra Milana Gilara tedy po podzimu přezimují na osmé příčce čtrnáctičlenné tabulky se ziskem šestnácti bodů. „Chtěli jsme figurovat alespoň v první polovině pořadí, což se nepodařilo, takže vládne nespokojenost. Bohužel jsme nedokázali zabodovat v Rybím, ztratili jsme vedení s Veřovicemi a smolný byl i zápas ve Zbyslavicích,“ připomenul trenér.

Důvod tohoto umístění je podle něj v nestabilitě kádru. Hráči často pracují na směny a jsou velmi vytíženi, navíc se jim nevyhýbají ani zranění. „Bohužel nám zranění vyřadila z kádru pilíře obrany Michala Bučka a Michala Mičku, navíc pak přišla další zranění, takže jsme sestavu museli různě slepovat. Naštěstí nám pomohli dorostenci,“ popsal situaci Gilar.

Jeho tým navíc často kvůli počasí nemá ani kde trénovat, neboť tráva na letním stadionu je již delší dobu nevyhovující. „Kopřivnice by potřebovala minimálně jedno nové hřiště například s umělou trávou, tak jak ho připravují v Bílovci, ve Frenštátě nebo jaké je v Novém Jičíně. Fotbal je tu sport číslo jedna a zájem ze strany mládeže je enormní, ale trenéři musí kluky odmítat pro nedostatek tréninkového prostoru,“ dodal Gilar.

Okr. přebor po podzim. části
1. N. Jičín B 14 11 1 2 43:19 34
2. St. Jičín 13 10 1 2 43:15 31
3. Stachovice 13 9 0 4 30:22 27
4. Troj.-Bystré 12 8 2 2 27:11 26
5. Kunín 14 8 2 4 22:20 26
6. Veřovice 12 6 4 2 28:20 22
7. Jeseník n. O. 14 5 3 6 25:25 18
8. Kopřivnice 13 4 4 5 17:25 16
9. Zbyslavice 14 4 2 8 27:28 14
10. Rybí 12 4 2 6 20:29 14
11. Tísek A 14 3 3 8 28:33 12
12. Straník 13 2 3 8 12:30 9
13. Štramberk 13 2 2 9 21:35 8
14. Hl. Životice 13 1 1 11 13:44 4

Mladým plavcům se v Ostravě dařilo

O s t r a v a (paz) – Celkem jedenáct mladých plavců Klubu vodních sportů Kopřivnice se v sobotu vydalo do Ostravy-Hrabůvky, kde se uskutečnil Oblastní přebor mladšího žactva v plavání.

Mezi žáky ročníku 1997 se krajskými přeborníky stali Pavel Chalupa, Jiří Voráč a Maruška Přibylová. V ročníku 1996 byla úspěšná Hanka Orošnjaková, která získala stříbro a dvakrát doplavala na třetím místě.

V dívčí štafetě na 4 x 50 m polohově skončilo družstvo ve složení Eva Moudrá, Kristýna Goldová, Hana Orošnjaková a Marie Přibylová hned za favorizovanou Ostravou na druhém místě. V závodě na 4 x 50 m volný způsob postavil kopřivnický klub na start dvě štafety. Ta první ve složení Kristýna Goldová, Ivana Zapletalová, Marie Přibylová a Hana Orošnjakova obsadila opět druhé místo, zatímco druhá štafeta ve složení Eva Moudrá, Sára Poláčková, Natálie Váňová a Michaela Indráková skončila čtvrtá. „Závěrem musím vyslovit maximální spokojenost s předvedenými výkony všech plavců, tedy i těch, kteří nedosáhli na stupně vítězů. Všichni si zaplavali osobní rekordy a jsou příslibem do příštích let,“ pochválil své svěřence trenér Mojmír Axman.

Výsledky: Kristýna Goldová: 5. 200 m P 3:41,10; 13. 50 m VZ 39,60; 4. 100 m P 1:40,50; Pavel Chalupa: 12. 50 m VZ 40,60; 8. 100 m VZ 1:31,60; 1. 100 m P 1:44,80; 2. 50 m Z 45,30; Michaela Indráková: 4. 50 m P 49,30; 9. 50 m VZ 41,70; 13. 100 m VZ 1:36,40; 5. 100 m P 1:49,50; Vojtěch Kurečka: 9. 50 m P 57,00; 13. 50 m VZ 41,00; 14. 100 m VZ 1:36,30; 11. 50 m Z 51,60; Eva Moudrá: 6. 100 m Z 1:36,10; 8. 50 m VZ 37,00; 13. 100 m P 1:53,30; Hana Orošnjaková: 3. 50 m VZ 33,50; 2. 100 m PZ 1:26,60; 3. 100 m VZ 1:17,20; 7. 100 m P 1:46,20; Sára Poláčková: 14. 50 m P 56,60; 5. 50 m VZ 40,30; 5. 100 m VZ 1:28,40; Marie Přibylová: 3. 100 m Z 1:43,50; 3. 50 m VZ 38,00; 8. 100 m VZ 1:30,80; 1. 50 m Z 46,00; Natálie Váňová: 10. 50 m P 52,00; 15. 50 m VZ 47,30; 17. 100 m VZ 1:54,80; 9. 100 m P 2:00,80; Jiří Voráč: 1. 50 m P 48,40; 10. 50 m VZ 40,20; 6. 100 m VZ 1:28,70; 2. 100 m P 1:45,80; Ivana Zapletalová: 12. 50 m VZ 39,40; 12. 100 m P 1:52,10.

Hokejisté porazili vedoucí celek Benešov

HC Kopřivnice – HC Horní Benešov 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

K o p ř i v n i c e (paz) – Kopřivnický zimní stadion byl v neděli večer dějištěm hokejového utkání krajského přeboru, které proti sobě svedlo týmy z prvních dvou pozic tabulky. Vedoucí Horní Benešov chtěl potvrdit svoji roli dosavadního lídra soutěže, zatímco domácí celek měl šanci se k prvnímu místu bodově přiblížit, což se po těsném vítězství 4:3 také podařilo. „Utkání mělo na krajský přebor celkem vysokou úroveň, bylo vidět, že hraje první s druhým. Zápas probíhal v rychlém tempu s oboustranným nasazením a jsem rád, že jsme uspěli,“ spokojeně uvedl trenér Vladimír Slovák.

V první třetině se domácí ujali vedení brankami Melnara a Mičulky, ale soupeř do přestávky snížil. Jediný gól střední části vstřelil Man, jenže v závěrečné třetině hosté využili chyb a zbytečných faulů kopřivnických hokejistů a zápas zdramatizovali. Domácí pak zachránil svým druhým přesným zásahem Melnar po přihrávce Poláška.

Po tomto vítězství ztrácí Kopřivnice na vedoucí Horní Benešov pouhý jeden bod a stále doufá v postup do druhé ligy.

Sestava: Chlad, Hübl, Pelikán, Polášek, Horák, Kladiva, Merenda, Jedlička, Mičulka, Man, Hrubý, Melnar, Chalupa, Třeštík, Opačitý, Novotný, Csóka, Novotný, Šturma, Opačitý. Branky: Melnar 2, Mičulka, Man.

Tabulka krajského přeboru
1. Hor. Benešov 9 6 2 1 59:27 14
2. Kopřivnice 9 6 1 2 36:29 13
3. HC F-M 9 4 2 3 36:32 10
4. HC Studénka 9 23 4 27:33 7
5. HK Krnov 9 2 3 4 32:48 7
6. HC Rožnov 9 0 3 6 22:43 3

Šéftrenér Martínek vybíral na prvním testovacím kempu házenkářské naděje

K o p ř i v n i c e (paz) – Kopřivnický šéftrenér mládeže Jan Martínek nyní zastává také funkci trenéra házenkářských nadějí narozených roku 1993, což odpovídá kategorii starších žáků. Na doporučení trenérů tak se svým rožnovským asistentem Milošem Janoškem vybrali ze třiceti klubů čtyřicet nejlepších hráčů oblastního svazu severomoravské házené, kteří se v sobotu 10. listopadu zúčastnili prvního testovacího kempu na hale ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici.

„Testy se skládaly z kondiční části, predikce výšky a herních činností jednotlivce. V kondiční části hráči absolvovali sprint na dvakrát patnáct metrů, třicetimetrový dribling, běh na desetkrát dvacet metrů, pětiskok a hod míčem. U predikce výšky jsme pak hodnotili předpoklad růstu každého jednotlivce,“ upřesnil Martínek. Mezi testovanými házenkáři nechyběli ani zástupci kopřivnického klubu, kterými byli brankář Marek Žingor, spojka Jakub Kroča, střední spojka Jan Gřes a křídla Petr Kahánek s Janem Podhráským.

Po vyhodnocení testů všech čtyřiceti hráčů z nich trenéři vyberou šestnáct až osmnáct nejlepších, kteří se 1. prosince v Karviné zúčastní druhého výběrového kempu. „V Karviné pak vybereme čtyři kluky, a ti budou mít zaručenou nominaci do celorepublikového kempu, který bude v Nymburku. Vzhledem k tomu, že na severní Moravě je mládežnická házená nejkvalitnější, však bude mít šanci se tam dostat ještě dalších šest náhradníků,“ uzavřel trenér Martínek.
RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů