Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 19.11.2009- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Letní koupaliště v Kopřivnici - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 41/2009 ze dne 19.11.2009

Pokles nezaměstnanosti skončil, od začátku měsíce čísla rostou

K o p ř i v n i c e (dam) - V měsíci říjnu nezaměstnanost na Kopřivnicku opět, už třetí měsíc za sebou, mírně klesala, bohužel vše nasvědčuje tomu, že to bylo v letošním roce naposled a počty lidí bez práce se budou v následujícím období skokově zvyšovat.

Na konci října byla na Kopřivnicku míra nezaměstnanosti 12,3 procenta, o měsíc dříve to přitom bylo ještě 12,71 %. V absolutních číslech tak bylo na konci minulého měsíce bez práce 2 598 lidí, o 86 méně než na konci září. „Ještě v říjnu byl trend pozitivní, ale v následujícím období už podobné zprávy nečekáme. Do konce roku pravděpodobně míra nezaměstnanosti ještě znatelně poroste,“ předpokládá vedoucí kopřivnické pobočky úřadu práce Věra Truxová. Její slova potvrzují i fakta, hned první listopadové dny byly na zdejší pobočce úřadu práce velmi perné. Druhého listopadu, což byl první pracovní den měsíce, se nově zaregistrovalo 188 nezaměstnaných, o den později jich přibylo 92 a 4. listopadu dalších 45 lidí. Nápor nových uchazečů o zaměstnání úředníci zvládli jen s obtížemi a také díky tomu, že měli k dispozici dva úřední dny s prodlouženou pracovní dobou. „Drtivá většina nově příchozích klientů přišla z Tatry, můžeme být rádi, že jsme zatím ještě nezaznamenali výraznější příliv lidí, kteří skončí v sezonních pracích, i díky tomu jsme registraci nakonec zvládli,“ přiznala Truxová.

Za první dva listopadové týdny se na kopřivnické pobočce úřadu práce nově zaregistrovalo 397 lidí, přitom za celý minulý měsíc jich bylo 264. „Jak se bude situace vyvíjet dál, nejsme schopni odhadnout. Zatím nám do evidence přišla zhruba polovina lidí, jejichž propuštění Tatra avizovala, ale jaký bude další vývoj, nevíme a ani Tatra sama není schopna přesně říci, kolik lidí a kdy ještě uvolní,“ poznamenala Věra Truxová. Každopádně vývoj v nejbližších měsících bude prý jen těžko pozitivní.

Starosta žádá majitele domů, aby se dál starali o chodníky

Podobné oznámení se objeví na řadě míst v Kopřivnici. Radnice si od instalace těchto značek slibuje úspory peněz, které by jinak z rozpočtu proudily na odklízení sněhu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Podobné oznámení se objeví na řadě míst v Kopřivnici. Radnice si od instalace těchto značek slibuje úspory peněz, které by jinak z rozpočtu proudily na odklízení sněhu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

K o p ř i v n i c e (dam) - Víc jak šest desítek dopisů, ve kterých radnice vysvětluje důvody, proč nemá na to, aby zaplatila zimní údržbu veškerých chodníků a cest ve městě, bude rozesláno všem majitelům bytových domů v Kopřivnici. Na konci textu starosta také žádá, aby lidé dál uklízeli sníh před domy, jak byli zvyklí bez ohledu na to, že je takzvaná chodníková novela zákona o pozemních komunikacích této povinnosti zbavila. „Z pověření Rady města Kopřivnice si Vás dovolujeme tímto požádat o provádění zimní údržby jako v minulých letech u přístupových chodníků k bytovým domům, které jsou ve vašem vlastnictví,“ píše se v závěru každého z dopisů, který bude podepsán starostou města. V nejbližších dnech by jej měli do rukou dostat zástupci všech bytových družstev a společenství vlastníků, která vlastní bytové domy ve městě. Majitelé rodinných domků dopis čekat nemusejí.

„Nedá se vyloučit, že existuje nějaký městem vlastněný přístupový chodník k rodinnému domu, ale já o takovém případu nevím, a nejde tak o žádný zásadní problém,“ říká vedoucí odboru majetku města kopřivnické radnice Igor Kocurek.

Nižší rozpočtové příjmy a vzrůstající počet komunikací ve městě už radní přinutily zasáhnout do plánu zimní údržby i bez chodníkové novely. To, že město nebude mít prostředky na zaplacení úklidu, který jim zákonodárce nově nařídil, bylo dopředu jasné a komunální politici to také otevřeně říkali. Na výklad chodníkové novely jsou navíc různé názory a město prý má informace o další připravované novele, která by obce jejich nové zátěže mohla opět zbavit. Omezení zimní údržby už mohou lidé pozorovat v těchto dnech, kdy jsou umisťovány informační cedule s nápisem ’Chodník se v zimě neudržuje’. Celkem se jich v ulicích má objevit skoro stovka. „Na jejich zaplacení je vyčleněna částka 150 tisíc korun. Přestože je to nákladné, bude to v konečném důsledku znamenat úsporu,“ tvrdí místostarosta Zdeněk Krajčír.

Kopřivnice již potřetí obhájila prestižní ocenění

Praha (hod) - Městu Kopřivnici se podařilo potřetí za sebou obhájit prestižní ocenění za aktivní zapojování veřejnosti a za postup strategického rozvoje města. Zástupci kopřivnické radnice minulý týden obhajovali před odbornou komisí pracovní skupiny pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj plnění předepsaných kritérií pro udělení kategorie B, která je dosud nejvyšším uděleným oceněním.

„Spolu s námi byli na obhajobě zástupci z dalších Zdravých měst. Zatímco my jsme obhajovali kategorii B potřetí, Chrudim už počtvrté, ale Pelhřimov poprvé. Všichni jsme ale uspěli,“ uvedla koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 Ivana Rašková, které s obhajobou pomáhala vedoucí oddělení strategického plánování Lenka Šimečková.

„To, že se nám již potřetí podařilo ohájit kategorii B, pokládáme za velký úspěch a ocenění toho, o co se v Kopřivnici snažíme již od roku 2004, kdy jsme se stali Zdravým městem. Jde o systematickou práci celého týmu lidí, kterým bych tímto rád poděkoval. Chceme, aby Kopřivničané věděli, že nám na jejich nápadech a připomínkách záleží, že nekončí v koši a že zapojit se stojí zato,“ okomentoval získané ocenění starosta města Josef Jalůvka.

Kopřivnice jako úspěšné Zdravé město a dlouholetý člen Národní sítě Zdravých měst byla požádána, aby 3. prosince na XVI. Celostátní konferenci Národní sítě Zdravých měst v Praze předala své zkušenosti ze strategického plánování a zavádění metody kvality. Své poznatky a zkušenosti zde budou předávat také zástupci měst ze Slovenska a Rakouska.

Radní přiřkli restauraci znovu Vítovcovi

M n i š í (dam) - Restauraci v Kulturním domě v Mniší bude i nadále provozovat Jiří Vítovec. Rada města s podnikatelem na svém posledním zasedání uzavřela nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Radní tak potvrdili své dřívější rozhodnutí, které vyvolalo značnou kontroverzi. Opoziční zastupitelé totiž již v září požadovali nové posouzení výběru nájemce, vadilo jim, že měla být restaurace pronajata jednomu z největších dlužníků města, a to přestože byl i další zájemce. Radní nakonec své původní rozhodnutí zrušili a rozhodli se výběr opakovat.

Také tentokrát se o nájem čtyř místností o celkové výměře 145,00 m2 zajímali stejní dva uchazeči a nabídli také stejnou částku za nájem, tedy 6 000 korun měsíčně. „Potvrzuji, že se rada rozhodla pro pana Vítovce. Každý radní zvedl ruku sám za sebe. Neznám pohnutky jednotlivých radních. Cena byla srovnatelná. Mohly rozhodovat zkušenosti, mohla také rozhodovat spokojenost občanů,“ nechal se slyšet místostarosta Zdeněk Krajčír.

Rada města si před svým rozhodnutím vyžádala také stanovisko místní komise, ta se však k výběru provozovatele postavila značně neutrálně. „Komise vyslovila spokojenost se současným provozovatelem, ale nerozhodla se ani pro jednoho, ani pro druhého zájemce. V podstatě napsali, že jediné, co mohou říci, je, že současný provozovatel je pro ně přijatelný, jsou s ním spokojeni a ostatní nechali na nás,“ řekl Krajčír.

Podle jeho slov se rada rozhodovala nezávisle na tom, že Jiří Vítovec provozuje také restauraci Kavárnu v Kopřivnici a jeho dluh na nájemném zde dosáhl několikasettisícové částky. Ostatně i zde byl nakonec nájemní vztah prodloužen s dosavadním nájemcem, prý z toho důvodu, aby město mělo možnost získat své pohledávky.

Místostarosta Krajčír si podle svých slov uvědomuje, že rozhodnutí o nájemci hospody v Mniší znovu rozvíří vášně a bude předmětem diskuzí na jednání zastupitelstva. „Z toho strach nemám. Bojím se spíš toho, že na přetahování nás politiků doplatí lidé v Mniší, protože to může vést k tomu, že hospoda pak bude zavřená do doby, než dojdeme k nějakému řešení,“ konkretizoval své obavy Krajčír.

Lidé si připomněli výročí sametové revoluce

Dvacáté výročí sametové revoluce si v Kopřivnici připomněli nejen pamětníci, ale také řada dětí. Průvod lidí s lampiony a svíčkami prošel městem od náměstí ke kulturnímu domu. 
FOTO: D. MACHÁČEK
Dvacáté výročí sametové revoluce si v Kopřivnici připomněli nejen pamětníci, ale také řada dětí. Průvod lidí s lampiony a svíčkami prošel městem od náměstí ke kulturnímu domu.
FOTO: D. MACHÁČEK

K o p ř i v n i c e (dam) - Stovky Kopřivničanů si v uplynulých dnech připomněly dvacetileté výročí zhroucení komunismu v naší zemi.

Přestože do Kopřivnice dorazily události z podzimu 1989 s několikadenním zpožděním, vzpomínkové akce začaly naopak s předstihem už v pátek 13. listopadu. Nejdříve se na náměstí TGM, v místech, kde se před dvaceti lety poprvé demonstrovalo, konalo slavnostní setkání. Po krátkém úvodním bloku písní Karla Kryla v podání Jaroslava Schenka krátce promluvili starosta Josef Jalůvka, jeho zástupkyně a tehdejší aktivní účastnice revolučních událostí Dagmar Rysová a nakonec také jeden z vůdců Občanského fóra v Kopřivnici Petr Boháč. Každý z řečníků sice své vystoupení pojal po svém, ale základní myšlenku měli společnou, vyzdvihovali lidskou svobodu jako jednu z nejdůležitějších hodnot a také připomněli to, že je o ni třeba pečovat a uvědomit si, že před dvaceti lety rozhodně nebyla samozřejmostí. V závěru setkání byly k pomníku TGM položeny kytice a pak se k nebi vzneslo asi třicet lampionů štěstí, které organizátoři spolu s keramickými plackami s logem Občanského fóra přítomným rozdávali. Následně se průvod lidí se svíčkami a lampiony vydal před kulturní dům, kde probíhal koncert Big Bandu z MIS music. Oslavy v Kopřivnici pokračovaly v pátek večer koncertem Marty Kubišové, v sobotu dvěma tematickými filmovými projekcemi. V neděli pak oslavy pokračovaly vernisáží fotografické výstavy a besedou s Jaroslavem Hutkou.

Události z doby před dvaceti lety si můžete připomenout také ve speciální příloze dnešního čísla Kopřivnických novin.

Úpravu školních zahrad zpožďují rozmary počasí

Herní prvky jsou na zahradě Mateřské školy na ulici Záhumenní již usazeny. Nyní musí stavební firma dokončit ještě terénní úpravy.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Herní prvky jsou na zahradě Mateřské školy na ulici Záhumenní již usazeny. Nyní musí stavební firma dokončit ještě terénní úpravy.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

K o p ř i v n i c e (hod) - Rekonstrukce zahrad dvou mateřských škol jsou proti plánu ve skluzu. Hlavním důvodem jsou rozmary počasí.

Na proměnu zahrady Mateřské školy na ulici České ve Vodní svět a Kamenný svět na ulici Záhumenní získala příspěvková organizace Mateřské školy Kopřivnice ze strukturálních fondů EU vloni v závěru roku dotaci ve výši 8,289 milionů korun a od města pak 672 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že bylo nutno upřesnit práce na projektu, stavební práce na zahradách byly zahájeny až v průběhu letních prázdnin.

Poté se však vyskytly menší problémy a po jejich vyřešení nemělo už nic bránit tomu, aby byly práce dokončeny dle původního termínu do konce října. „Bohužel, počasí nám nepřeje. Přesto jsou téměř hotové chodníky, zabudované průlezky, postavena opěrná kamenná zídka na Záhumenní a také vodovodní přípojka pro vodní prvky na zahradě na ulici České. V nejbližší době budou vysazeny hlavní keře a stromy na zahradách. Na podzim se mají ještě dokončit základní terénní úpravy. Další terénní úpravy včetně výsadby rostlin a trávníků budou provedeny podle plánů až na jaře,“ uvedla ředitelka příspěvkové organizace Mateřské školy Kopřivnice Zdeňka Krišková.

Na konci jara by si pak mohly děti z těchto dvou mateřských škol začít hrát na zahradách. Už při zpracovávání projektu Svět je velká zahrada se učitelky dohodly, že zahrady budou využívat všechny mateřské školy, děti tak dostanou možnost seznamovat se s herními prvky pomocí vlastních smyslů a prožitků a budou tak mít možnost poznat mnoho různorodých prvků, neboť každá školní zahrada bude zaměřena na jinou oblast. Na jaře už budou zrekonstruované celkem tři zahrady - Vesmír na ulici I. Šustaly, kde je zároveň i dětské dopravní hřiště, Vodní svět na ulici České a Kamenný svět na ulici Záhumenní. Za rok by mohly přibýt další dvě zahrady, a to Ptačí svět v Lubině a Zahrada smyslů na ulici Zdeňka Buriana. Jejich realizace bude závislá na tom, zda se p. o. Mateřské školy Kopřivnice podaří uspět s další žádostí o dotaci. „Už máme zpracované studie a také městem přislíbenou spoluúčast tak, jak to žádají dotační podmínky. Žádost budeme podávat v lednu, výsledek bychom měli znát až koncem června 2010,“ dodala Krišková.

Nevidomý muž se stal masérem

K o p ř i v n i c e (ili) - Pětiměsíční masérský kurz absolvoval Petr Wiszczor v Rehabilitačním a rekvalifikačním středisku Dědina pro nevidomé v Praze 6. Zájemcům přednášely celkem 420 hodin teorie naše přední kapacity v oboru psychologie, chirurgie, patologie, somatologie, epidemiologie, první pomoci, veřejného zdravotnictví a latiny. „Nejhorší byla pro mě výuka latiny a pojmenování všech kostí v těle,“ svěřil se Petr Wiszczor, který si přednášky nahrával a poté stahoval do počítače. Praktickou část pak absolvoval celkem ve třech střediscích - v domově důchodců, na pooperačním oddělení a přímo ve středisku Dědina.

„Celých pět měsíců bylo pro mě neskutečným zážitkem nejen pro množství nových věcí, které jsem se učil, ale i z důvodu zkušeností. Na praxi jsem jezdil po Praze, mnohdy jsem musel zvládnout i čtyři přestupy a ne vždy jsme měli coby nevidomí k dispozici asistenta. Průvodce mi dělal můj pes Chessi, kterého už mám sedm let,“ přiblížil Wiszczor průběh pětiměsíčního pobytu v Praze.

Zkoušky zvládl Wiszczor opravdu dobře, získal mezinárodní certifikát s působností v zemích EU jako nižší zdravotní pracovník a zároveň se stal členem Cechu nevidomých masérů se sídlem v Karlových Varech.

Úspěšné završení studia má však jednu vadu na kráse a tou jsou vhodné prostory pro zřízení masérny. „Obrátil jsem se s žádostí na všechny možné instituce, ale vhodné prostory nejsou k dispozici. Absolvoval jsem různá jednání, ale nepřestávám doufat, že se vše obrátí k lepšímu a já budu moci naplno začít s masážemi. Prozatím si své vědomosti rozšiřuji o masážní techniku shiatsu a chystám se i na další,“ dodal Petr Wiszczor.

Na sjezdovce na Červeném kameni přibude vlek pro děti

K o p ř i v n i c e (hod) - Vyznavači zimních sportů se mohou těšit na rozšíření služeb poskytovaných na sjezdovce na Červeném kameni. Ke stávající sjezdovce 480 metrů dlouhé a spodnímu vleku v délce 280 metrů na sjezdovce přibude mobilní dětský vlek v délce 80 metrů.

Správa sportovišť Kopřivnice, která se o lyžařský areál stará, zakoupila dětský vlek, od něhož si slibuje zvýšení atraktivity zařízení a přilákání dalších návštěvníků. „Výstavba dětského lyžařského vleku pro začínající lyžaře je nutností, neboť nejpočetnější návštěvnickou skupinou jsou rodiny s dětmi. Navíc jsou v našem areálu pořádány lyžařské kurzy pro začínají lyžaře,“ uvedl hlavní důvody koupě zařízení ředitel správy sportovišť Milan Gilar. Dětský vlek dodá firma v co nejkratším termínu, aby se mohlo začít s jeho instalací, zkouškami, následně se provedly revize a správce obdržel průkaz způsobilosti, a mohl tak zahájit provoz, jakmile to umožní klimatické podmínky.

Bohužel lyžaři se dalších novinek už nedočkají. I když měli pracovníci správy sportovišť připraven projekt a předjednán nákup sedačkové lanovky, která měla vést až úplně na vrchol sjezdovky, z důvodu finanční krize bylo od těchto plánů upuštěno. „Zaměřili jsme se proto na odstranění problémů, které nás trápily v minulém období. Vzhledem k tomu, že nám během sezony dosloužilo osvětlení, které jsme tehdy řešili provizorně, bylo nutné provést jeho opravu a větší údržbou prošla i trafostanice. Letos by tak mělo být večerní lyžování při umělém osvětlení bez problémů,“ věří šéf správy sportovišť.

Větší komfort budou mít lyžaři na výstupišti na horním vleku, kde došlo k rozšíření a upravení prostoru a nemělo by už docházet ke kolizím mezi lyžaři. Správce areálu chtěl vybudovat odstavnou plochu pro automobily přímo u nástupní stanice spodního vleku, v místě tzv. Esperanta, což je bývalá skládka odpadu. „Byl to vhodný prostor a návštěvníci našeho areálu by to jistě ocenili. Bohužel území Červeného kamene bylo zařazeno do Natury 2000, což je významný krajinný prvek Evropské unie, a stavba odstavné plochy nám proto odborem životního prostředí nebyla povolena. Ještě jsme to ale nevzdali,“ posteskl si Gilar. K vlastnímu zahájení provozu lyžařského areálu už chybí „vhodné“ klimatické podmínky, což jsou teploty okolo -5 °C. Zasněžovat se sice dá i při teplotách kolem nuly, ale podle odborníků má pak sníh špatnou kvalitu a náklady na jeho výrobu jsou také podstatně vyšší.

Rada vyhlásila dotace na sociální služby

K o p ř i v n i c e (hod) - Kopřivnická radnice vyhlašuje dotační program na podporu sociálních služeb a služeb v sociální a zdravotní oblasti pro občany města.

Účelem dotačního programu je poskytnutí finanční podpory na provozní výdaje. V rámci programu budou podpořeny sociální služby a projekty, které jsou v souladu se strategickým plánem a střednědobým plánem sociálních služeb a služba je prokazatelně poskytována občanům Kopřivnice.

„V letošním roce je kladen důraz na kvalitu poskytovaných sociálních služeb a hlavně na efektivní využití finančních prostředků hrazených městem do těchto služeb. Ne všechny služby poskytuje město prostřednictvím svých organizací. Sociální služby pomáhají zajišťovat i nestátní neziskové a charitativní organizace, jejichž spolupráce si velmi vážíme,“ okomentovala situaci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jana Klímová.

Žádat o dotaci mohou fyzické a právnické osoby, které poskytují sociální a zdravotní služby. Podrobné informace k dotačnímu programu jsou uvedeny na webových stránkách města pod odkazem na dotace. Přihlášky je pak nutno podat na radnici do 30. prosince 2009.

Dvě nehody téměř na stejném místě

Dvaadvacetiletý řidič jedoucí od Štramberka nepřizpůsobil rychlost svého vozu stavu vozovky a nedaleko potravin U Labutě vyjel mimo komunikaci, kde zničil plot v délce šestnácti metrů.
FOTO: ARCHIV PČR
Dvaadvacetiletý řidič jedoucí od Štramberka nepřizpůsobil rychlost svého vozu stavu vozovky a nedaleko potravin U Labutě vyjel mimo komunikaci, kde zničil plot v délce šestnácti metrů.
FOTO: ARCHIV PČR

K o p ř i v n i c e (hod) - Hned dvě dopravní nehody se staly minulý týden ve středu v Kopřivnici. Zatímco první z nich se stala na ulici Záhumenní kolem poledne, k druhé došlo zhruba o tři hodiny později a navíc jen o pár desítek metrů dál na ulici Husově.

Při druhé nehodě došlo ke zranění jedenáctiletého chlapce. Ten spolu se svou matkou přecházel vozovku na zrušeném přechodu na ulici Husově, ani jeden z nich si nevšiml přijíždějícího vozidla z ulice Štramberské.

„Řidiči osobního automobilu Renault Clio se srážce nepodařilo zabránit a došlo ke střetu s nezletilým, který šel za matkou. Chlapec utrpěl zlomeninu pravé ruky a byl převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice v Novém Jičíně,“ popsal nehodu tiskový mluvčí novojičínské Policie ČR Zbyněk Tomšík. Podle jeho sdělení dechová zkouška na alkohol byla u osmatřicetiletého řidiče negativní. Podle předběžných zjištění byla odhadnuta škola na vozidle na patnáct tisíc korun.

Daleko vyšší finanční škodu způsobil svou dopravní nehodou dvaadvacetiletý řidič, který v po-ledne nezvládl řízení na ulici Záhumenní. Jel od Štramberka a při projíždění levotočivé zatáčky vyjel mimo silnici, kde narazil do kovového oplocení domu, které poškodil v délce téměř šestnáct metrů.

„Mladík byl odvezen do nemocnice v Novém Jičíně, kde u něj nebylo shledáno žádné zranění. Přítomnost alkoholu u řidiče byla na místě vyloučena dechovou zkouškou. Na oplocení vznikla předběžná škoda ve výši dvaceti tisíc korun a na vozidle sto třicet tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí.

Střelnice se bude stěhovat pod radnici

K o p ř i v n i c e (dam) - Přímo na radnici se bude už brzy střílet. To ale neznamená, že by se chystal násilný politický převrat, to jen suterénní prostory radniční budovy bude využívat zdejší střelecký klub.

Bezmála 270 m2 prostor v místech někdejšího CO krytu se promění na střelnici pro sportovní a rekreační střelbu ze vzduchových zbraní. Až doposud místní střelecký klub ke stejnému účelu využíval sklepní prostory budovy ZŠ sv. Zdislavy. Tam je však v havarijním prostoru stropní konstrukce a po nutné rekonstrukci by měl prostor navíc sloužit ke komerčním účelům. V suterénu radnice nebudou muset být prováděny žádné náročné úpravy a střelci jej budou moci začít využívat hned po svém přestěhování.

Mladíky z Ostravy, kteří přepadli důchodkyni, zadrželi policisté

K o p ř i v n i c e (hod) - Policisté dopadli dva mladíky, kteří se na území Kopřivnice dopouštěli trestné činnosti.

Kriminalistům se podařilo i za pomocí svědeckých výpovědí v minulém týdnu zadržet dva mladíky ve věku čtrnáct a šestnáct let, kteří se od druhé poloviny října měli dopustit nejméně tří loupeží a krádeže na osobě. „Tito výrostci z Ostravy si své oběti vybírali náhodně na ulici. Scénář byl vždy stejný, oběť přepadli a okradli. Osmapadesátiletou paní, která se nechtěla vzdát své kabelky, táhli skoro třicet metrů a poté, co upadla na zem, do ní dokonce kopali,“ přiblížil trestnou činnost tiskový mluvčí novojičínské policie ČR Zbyněk Tomšík s tím, že věc i nadále kriminalisté prošetřují.

Stíny

Na výlet bez vědomí své matky se vydala 10. listopadu dvanáctiletá dívka z Liptálu spolu se svou patnáctiletou kamarádkou. Matka pohřešované dívky se obrátila na strážníky městské policie s žádostí o pomoc, protože její dcera měla namířeno do Kopřivnice. Strážníci nejprve prohledali supermarkety, ale tam dívky nebyly. Podle místní znalosti strážníci nalezli bratra starší z dívek, který je navedl na další stopu. Nedaleko totiž bydlela jejich příbuzná, u níž byly obě dívky nalezeny a strážníci je poté předali policistům OO PČR, kteří si případ převzali k došetření.

Příspěvky zastupitelů

Ing. Josef Jalůvka
Ing. Josef Jalůvka

Reakce na Šetřit se musí, ale především, aby to bylo na správném místě

Vypadá to, že pan exsenátor zahájil kampaň. Jinak si nedovedu vysvětlit překrucování skutečností a bohužel i osobní osočování v příspěvku „Šetřit se musí, ale především, aby to bylo na správném místě“.

Především musím připomenout, že všechny jím kritizované projekty, studie a záměry jsou realizovány k naplnění cílů stanovených zastupitelstvem města v tzv. akčním plánu, který naplňuje dlouhodobou strategii města. Tento akční plán je každoročně aktualizován a vždy schválen většinou členů zastupitelstva města. Tedy i panem Šulou.

Očekával bych, že uznalý zastupitel ocení vedení města alespoň za rekordní příliv peněz. Na základě zpracovaných projektů bylo za toto volební období získáno dosud cca 300 mil. Kč. Studie, záměry a analýzy jsou nutnou podmínkou a součástí žádostí o dotace. Bez nich by město nezískalo nic.

Město, stejně jako většina firem a institucí, muselo v současné ekonomické situaci přijmout úsporná opatření, a to i v oblasti mezd. Proto schválená změna organizačního řádu byla provedena s cílem snížit počet odborů, oddělení a pracovníků městského úřadu, a tak ušetřit mzdové náklady. Pokud se týká nařčení Ing. Šuly ze zbavování se pracovníků, kteří se nějakým způsobem znelíbí, napadá mě jen známé PODLE SEBE SOUDÍM TEBE.

Ing. Josef Jalůvka

starosta města

Začaly platit dvě nové vyhlášky města na ochranu ovzduší

Podmínky pro spalování rostlinných materiálů
Podmínky pro spalování rostlinných materiálů
další fotografie

K o p ř i v n i c e (hod) - Od listopadu začaly platit dvě vyhlášky města, které schválili zastupitelé města na svém zářijovém zasedání. První obecně závazná vyhláška, jež má zamezit znečišťování ovzduší ve městě, zakazuje spalování některých druhů paliv v rodinných domcích, a druhá pak stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů.

Tyto vyhlášky nejsou žádnou novinkou, obě totiž nahrazují nařízení města, která byla schválena v letech 2003 a 2004. K této změně došlo z důvodu legislativních změn. Jak na projednávání v zastupitelstvu uvedl místostarosta Zdeněk Krajčír, jenž má na starosti životní prostředí, samotný obsah vyhlášky se nezměnil, změnil se jen pouze její status. „Pro její změnu nebyl důvod, navíc dokument prošel připomínkovým řízením a vždy bylo vše v pořádku,“ uvedl místostarosta Krajčír.

Podle vyhlášky je zakázáno spalování nekvalitních paliv, která obsahují vysoký podíl síry, popelovin a příměsí. Kopřivnice využila zákonné možnosti a zakázala spalování těchto paliv v malých zdrojích znečišťování ovzduší, aby nedocházelo ke zhoršování kvality ovzduší ve městě.

Podobným způsobem město reguluje spalování suchých rostlinných materiálů jako například trávy, sena, listí, pilin, odpadu z ořezu stromů a keřů, jehličí a kůry. Tyto suché materiály se smějí spalovat pouze za dobrých rozptylových podmínek, a to v pondělí až pátek od 7 do 21 hodin a v sobotu od 7 do 12 hodin. V neděli a o státem uznaných svátcích je spalování suchých rostlinných materiálů zakázáno.

Dětští zastupitelé na školách provádějí nábor do svých řad

K o p ř i v n i c e (hod) - Dětské zastupitelstvo čekají nové volby. Stávající dětští zastupitelé zahájili kampaň po kopřivnických základních školách, kde nejen představují svou práci, ale zároveň provádějí nábor zájemců o tuto činnost.

„O post dětského zastupitele se mohou ucházet žáci od pátých tříd výš. Každá škola může mít maximálně tři členy s hlasem volebním, další zájemci pak budou vedení jako ’čestní členové’. Do zastupitelstva mohou kandidovat i středoškoláci s trvalým bydlištěm v Kopřivnici,“ uvedl David Monsport, jenž má dětské zastupitelstvo na starosti. V zastupitelstvu by podle schválených kritérií mohlo pracovat patnáct žáků základních škol a pět středoškoláků s volebním hlasem. „Rádi přivítáme každého, kdo chce v zastupitelstvu aktivně pracovat. V minulosti se nám totiž neosvědčilo, když školy vysílaly své zástupce, kteří se do práce nezapojovali,“ podotkl Monsport s tím, že pracovní schůzky dětského zastupitelstva se konají v kopřivnickém domě dětí a mládeže. První náborové dny se uskuteční v domě dětí a mládeže 1. a 12. prosince vždy v 18 hodin.

Klub chystá diskuzi o česko-slovenských vztazích po letech

Členové Klubu Masarykova demokratického hnutí v Kopřivnici se v minulém týdnu mimo jiné radili, koho pozvat na diskuzní setkání Myšlenky TGM a současnost.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Členové Klubu Masarykova demokratického hnutí v Kopřivnici se v minulém týdnu mimo jiné radili, koho pozvat na diskuzní setkání Myšlenky TGM a současnost.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

K o p ř i v n i c e (hod) - Členové Klubu Masarykova demokratického hnutí Kopřivnice se sešli ve středu 11. listopadu v Katolickém domě, kde byli jednak informováni o nastávajících oslavách sametové revoluce, ale především pak diskutovali o tom, koho pozvat na březnovou akci klubu, a to Myšlenky TGM a současnost. Ta je naplánována na závěr měsíce března.

Tématem příštího diskuzního setkání mají být podle jednatele místního klubu MDH Lubomíra Sazovského česko-slovenské vztahy po dvaceti letech. „Oslovili jsme politiky, kteří byli u toho, když se rozdělovala republika. V příštím roce bude výročí ústavy a v roce 1990 se začaly objevovat první náznaky rozpadu republiky. Myslíme si, že by bylo zajímavé slyšet názory k tomuto vývoji a také, jak sami politici vnímají situaci nyní po dvaceti letech,“ okomentoval záměr setkání Sazovský s tím, že s politiky jednají, kdo nakonec pozvání přijme, se zatím neví.

V bioodpadu vede Skotnice

Statistika biologicky rozložitelného odpadu v jednotlivých obcích za rok 2009
Statistika biologicky rozložitelného odpadu v jednotlivých obcích za rok 2009

M i k r o r e g i o n (ili) - Akciová společnost Asompo zabývající se sběrem, likvidací a zpracováním odpadu vydala statistiku biologicky rozložitelného odpadu (BRO) za rok 2009 u devětatřiceti měst a obcí, který z nich vyváží. V novojičínském okrese bylo přes sezonu instalováno 626 kontejnerů pro BRO, z kterých se nashromáždilo 2 884,92 tun odpadu. V tabulce jsou uvedena pouze místa, která spadají do našeho mikroregionu.

V přepočtu vyvezeného BRO na jednoho obyvatele kraluje obec Skotnice. „Vím, že vedeme, ale ani tak jsme se nevyhnuli stížnostem ze strany občanů, že jsou kontejnery stále plné. Kdybychom si to mohli finančně dovolit, tak bychom rádi zvýšili četnost vývozu nebo navýšili počet kontejnerů. Doby, kdy u každého rodinného domku sušili seno pro potřeby vlastních domácích zvířat, jsou už pryč a tráva roste pořád stejně,“ zhodnotila situaci skotnická starostka Anna Mužná, který je ráda, že se občané naučili trávu vyvážet do kontejnerů.

Hájovští rodáci se sešli podruhé

Největší zájem vzbudila fotografická alba a kroniky Hájova, které roku 1924 začal psát řídící učitel Alois Šťastný, dnes se této činnosti věnuje Miroslava Matoušová. 
FOTO: ILONA MAZALOVÁ
Největší zájem vzbudila fotografická alba a kroniky Hájova, které roku 1924 začal psát řídící učitel Alois Šťastný, dnes se této činnosti věnuje Miroslava Matoušová.
FOTO: ILONA MAZALOVÁ

H á j o v (ili) - Setkání hájovských rodáků se uskutečnilo v sobotu 14. listopadu. Od 13 hodin si zájemci mohli prohlédnout obecní dům s vystavenými kronikami od roku 1924, hasičskou zbrojnici a místní mateřskou školu. V hájovské kapli byla sloužena mše za všechny rodáky a o hodinu později se všichni sešli v sále kulturního domu k přátelskému posezení.

Předcházející a zároveň premiérové setkání rodáků se uskutečnilo před sedmi lety 30. listopadu. „Pravidelnost a větší četnost by této akci spíše uškodila, ztratil by se moment překvapení. A navíc je příjemné, když se jako obec můžeme přespolním rodákům něčím novým pochlubit,“ uvedl předseda osadního výboru Radek Jurečka.

Hájovští se opravdu mají čím pochlubit - opravy, rekonstrukce a údržba objektů je znatelná na každém kroku. „Nejvíc si však cením, že každá akce svou návštěvností předčí naše očekávání. A zdaleka se nejedná jenom o zábavu, ale například o dobrovolné brigády,“ nešetřil Jurečka chválou nad vstřícností obyvatel. V obci se 430 obyvateli velice aktivně pracují složky zahrádkářů, myslivců, důchodců, hasičů, ligy žen a sportovců, kteří se navíc cíleně věnují podpoře mládeže.

Téměř dvě stovky účastníků setkání se srdečně bavily až do nočních hodin. Nebylo výjimkou, že se v sobotu sešli lidé, kteří se neviděli i více než třicet let.

Závišičtí předškoláci pojídali brambory

Z á v i š i c e (ili) - Začátek školního roku má v Mateřské škole v Závišicích léty prověřený průběh. „První týden byl ve znamení slova kamarád, aby se stmelil kolektiv dětí, protože jsme ve školičce letos přivítali osm nových dětí,“ uvedla ředitelka místní základní a mateřské školy Anna Zemanová. Předškolní zařízení v současnosti navštěvuje sedmadvacet dětí.

Postupně, jak dozrávalo ovoce, přišlo na řadu tradiční pečení švestkových koláčů, jablkových závinů a příprava pokrmů z brambor. „Vůně bramboráčků prolezla celou školou. Pro děti jsme připravily i brambory na loupačku, aby viděly, jak se lidé v minulých časech stravovali. Poslední dobrotou bylo pečení bramborových plátků,“ přiblížila ředitelka jednotlivé chody bramborové hostiny.

Kromě kulinářských zážitků děti zhlédly divadelní představení Skřítek Vítek a mlsné autíčko a jedno odpoledne pod Hůrkou proběhla velká drakiáda. Vyvrcholením podzimních akcí byla procházka pohádkovým lesem, který připravily maminky dětí.

Rekonstrukci ulice provázejí omezení

P ř í b o r (ili) - Od minulého pondělí je zcela neprůchodný úsek ulice ČSA téměř v centru Příbora v rozsahu od křižovatky s ulicí Frenštátskou po křižovatku s ulicí Etzlovou. „Realizujeme akci - Chodník a oprava části ulice ČSA, která potrvá zhruba tři týdny,“ vysvětlil Ivo Kunčar, pracovník odboru územního plánování, rozvoje a městské památkové rezervace.

Po dobu opravy je v této lokalitě zakázáno stání motorových vozidel. Akce je prováděna ve třech etapách. Každá etapa s sebou přinese částečné omezení silničního provozu a vše bude na místě řešeno svislým dopravním značením.

„Pro majitele osobních automobilů, kteří využívali ulici ČSA pro parkování, bylo vyčleněno parkoviště naproti domu s pečovatelskou službou. Ke stání na tomto parkovišti je opravňuje povolenka, kterou si mohli zájemci vyzvednout v informačním centru budovy radnice. Pro občany je to určité nepříjemné omezení, které bude brzy vyváženo dokončením rekonstrukce ulice,“ dodal Kunčar.

Taneční soutěž Tatra kromě párů nabídne i klání juniorských formací

K o p ř i v n i c e (dam) - Koktejl nejrůznějších tanečních žánrů, takový bude i letošní, v pořadí už 43. ročník taneční soutěže Tatra. Pořadatelé slibují publiku tanec té nejvyšší úrovně, soutěž Tatra bude totiž Taneční ligou třídy M ve standardních i latinskoamerických tancích. Novinkou na Tatře potom bude soutěž Českého poháru juniorských formací.

Taneční soutěž Tatra proběhne v sobotu 21. listopadu a bude opět rozdělena do dvou částí. Odpolední začíná už ve čtrnáct hodin a kromě základních kol soutěže ve standardních a latinskoamerických tancích by zde mělo proběhnout také celé klání juniorských formací. „Zatím je scénář takový, ale o tomto rozdělení ještě stále jednáme s Českým svazem tanečního sportu a je možné, že se ještě něco změní,“ upřesnila ještě v závěru minulého týdne ředitelka pořádajícího kulturního domu Elena Jeřábková. Český pohár nabídne klání, ve kterém změří na parketu síly skupinky čtyř až osmi párů ve věkových kategoriích Děti I a Junioři II v choreografii, jejichž efekt mohou podpořit nejrůznější kostýmy a mohou se v ní kombinovat jak standardní, tak latinskoamerické tance. Večerní část Tatry, která začne v devatenáct hodin, už bude věnována čistě soutěži párů nejvyšší mistrovské či mezinárodní výkonnostní třídy M a ve scénáři večerní části se zatím počítá se semifinálovými a finálovými koly standardu i latiny. V době uzávěrky tohoto čísla bylo do soutěže přihlášeno deset standardních a třináct latinskoamerických soutěžních párů, jejich počet ale tradičně narůstá především až v den konání akce.

Tatra kromě samotných soutěží nabízí vždy i bohatý doprovodný program. Výjimkou nebude ani letošní rok. Doprovodný taneční program je navíc shodný pro odpolední i večerní část, a účastníci jedné nebo druhé části tedy v tomto ohledu nebudou o nic ochuzeni. Jedním z hlavních lákadel programu je určitě účast Tanečního klubu Radost z Bohumína. Klub sice na Tatře vystupoval už mnohokrát, ale díky originalitě choreografií a vynikající technické připravenosti tanečníků a jejich tanečních čísel patří vždy k absolutním vrcholům programu. Klub funguje už sedmadvacet let a sdružuje na dvě stovky tanečníků ve věku od 4 do 15 let. Ti všichni se zabývají moderním, scénickým a diskotékovým tancem. TK Radost velmi často vystupuje v tuzemsku i za hranicemi. Navíc má na svém kontě bezpočet soutěžních úspěch a řadu mistrovských titulů na národní i evropské úrovni.

Poprvé se letos na Tatře objeví pražská taneční skupina Crock 14. Ta funguje v Praze už čtrnáctým rokem a sdružuje asi 25 amatérských tanečníků různého věku. Soubor se zaměřuje především na clogging neboli americký step, ale předvádějí také country mažoretky nebo kankánovou show. Moderní country tancování je především za hranicemi velmi populární, a tak Crock 14 procestovali velký kus Evropy, ale tancovali už také v USA nebo v Austrálii.

Častým hostem na Tatře je i Taneční klub Akcent, jehož členové se starají nejen o doprovodný program, ale často patří i k favoritům soutěže. Tento ostravský klub vznikl v roce 1991 a dnes má asi 450 členů, využívá čtyři taneční sály, disponuje celkem devatenácti tréninkovými skupinami dělenými podle věku, výkonnosti a tanečních stylů. Svěřenci trenérů Akcentu se věnují především latině, disco dance a show dance, a to jak v individuální, tak formační variantě. Ve všech těchto tanečních disciplínách navíc ostravský klub patří k absolutní špičce a na svém kontě má nejen pravidelné účasti ve finále národních, evropských a světových mistrovství, ale je i několikanásobným držitelem těchto titulů.

Ve scénáři letošního ročníku Tatry organizátoři pamatovali také na domácí. Taneční scénu zastoupí streetdanceová skupina Bad Boys Revolution a žákyně tanečního oboru ZUŠ Zdeňka Buriana. Hudebním zpestřením pak bude cimbálová muzika Pramínky z téže školy.

Oslavy zpestřily Burešovy fotografie a Hutkovy písně

Písničkář Jaroslav Hutka, jehož skladba Náměšť zněla celou sametovou revolucí, koncertoval v závěru minulého týdne v kopřivnickém kulturním domě.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Písničkář Jaroslav Hutka, jehož skladba Náměšť zněla celou sametovou revolucí, koncertoval v závěru minulého týdne v kopřivnickém kulturním domě.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

K o p ř i v n i c e (dam) - Oslavy výročí sametové revoluce pokračovaly minulou neděli v pět hodin vernisáží výstavy fotografií Milana Bureše v kulturním domě. Kolekce zhruba dvou desítek zvětšenin dvacet pět až třicet let starých nese název Předlistopadové záznamy. „Jsou to subjektivní dokumenty té doby. Ty fotografie jsou mírně ironické, trochu hektické a nejsou moc veselé,“ říká Milan Bureš. Ten se na vernisáži svěřil také s tím, že byl sám překvapen, kolik snímků jeho archiv ukrývá. „Možná by to bylo na větší výstavu ve větších prostorách,“ nechal se slyšet fotografující senátor.

Hodinu po vernisáži začínal v kinosále koncert a besední setkání s Jaroslavem Hutkou. Folkař, jehož písně před dvaceti lety zpívala celá demonstrující Letná, přijel jen sám se svou kytarou.

„Až tady z plakátů jsem se dozvěděl, že to má být beseda a ne koncert. Uvidíme, jak se to vyvine,“ smál se Hutka před vystoupením. Jeho pracovní kalendář je v době výročí listopadového převratu nabitější než obvykle. To, že je jednou z ikon sametové revoluce, už Hutka bere jako fakt. „Já se s tím snažím smířit. Tehdy jsem se tu objevil, jako bych spadl z nebe, a Náměšť se skutečně stala hymnou toho všeho,“ řekl Hutka, který pak Kopřivničanům zpíval, vyprávěl příběhy z minulých časů a odpovídal na dotazy.

Kopřivnické kino mělo 3D premiéru

K o p ř i v n i c e (dam) - Na jeden den se včera místní kino Puls proměnilo v plně digitální sál. Provozovatel kulturního domu a také kinosálu tento výlet do budoucnosti zorganizoval proto, aby zástupce radnice přesvědčil o výhodách kompletně digitálního vybavení, o jehož případném nákupu by zastupitelé měli rozhodnout ještě do konce roku.

Během prezentace, kterou spoluorganizovala také firma AV Media, jež je dodavatelem digitálních kinotechnologií, došlo na srovnání obrazu z digitální kopie a klasického 35mm filmového pásu. Představeno bylo také možné využití technologie pro školy a další instituce. Prezentovány byly i možnosti 3D projekce.

Možnost vidět prostorové promítání dostala narychlo také veřejnost. Včera proběhlo jedno mimořádné promítání, které divákům nabídlo pomocí digitálního projektoru a speciálních brýlí zážitek téměř jako pod mořskou hladinou. Promítal se totiž dokument Velké podmořské dobrodružství 3D Jeana-Michela Cousteaua.

Marta Kubišová zazpívala songy z obou kariér

Zpěvačka Marta Kubišová absolvovala před kopřivnickým publikem recitál složený z písní ze 60. let i současnosti.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Zpěvačka Marta Kubišová absolvovala před kopřivnickým publikem recitál složený z písní ze 60. let i současnosti.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

K o p ř i v n i c e (dam) - Před nabitým kinosálem kulturního domu zpívala minulý pátek večer Marta Kubišová. Trojnásobná zlatá slavice a majitelka nezaměnitelného sametového hlasu v Kopřivnici vystupovala v rámci série akcí, které oslavovaly dvacet let od pádu komunismu v Československu. Za klavírního doprovodu Petra Maláska Kubišová ve svém recitálu uvedla jak písně z veleúspěšné první kariéry, kterou na začátku sedmdesátých let násilně přerušily normalizační zákazy, tak i písně, které do jejího repertoáru přibyly až po roce 1989, kdy se na pódia vrátila.

Ještě než Kubišová zahájila vydařený recitál svou verzí irské lidové balady ’Dobrodružství s bohem Panem’, dočkalo se publikum také několika převážně lidových písniček v podání dívčího pěveckého septetu ze zdejší Základní umělecké školy MIS music.

Své verše bude v klubu číst brněnský básník Ivan Petlan

K o p ř i v n i c e (dam) - Ne poslední, jak bylo zvykem, ale předposlední listopadový čtvrtek bude Nora patřit literatuře. Devatenáctého listopadu se návštěvníci klubu mohou těšit na brněnského básníka a překladatele Ivana Petlana.

Šestačtyřicetiletý Petlan je sice profesí informatik, ale poezie je jeho dlouholetou vášní. Své většinou kratičké texty plné přesných metafor a originálních rýmů většinou publikuje v časopisech nebo formou samizdatu. Často a rád je také sám recituje na autorských večerech. Kromě jiných druhů poezie se věnuje také hravým limerikám. Ivan Petlan je nejen osobitým autorem, ale také překládá básně zahraničních autorů. Jeho překlady jsou především z románských jazyků. Do češtiny už převedl verše Paula Verlaina nebo Luíse de Camoese, ale je také autorem jednoho z mnoha českých překladů slavného Havrana Edgara Alana Poea.

Hudební složku večera tentokrát zajistí brněnský písničkář Jan Lamram, autor žánrově jen těžko zařaditelných písní, ve kterých je folk i underground, lidovka i blues. Své písničky Lamram navíc opatřuje velmi zdařilými texty, a tak se dá říci, že se v Noře v jeden večer a na jednom pódiu potkají hned dva básníci. V Kopřivnici Jan Lamram vystoupí pouze sám s kytarou, ale na svých dvou dosud vydaných deskách se obklopil i několika muzikanty. Kromě sólového vystupování navíc hraje také s kapelou Ples v opeře.

Začátek programu je v jednadvacet hodin již tradičně v modrém sále.

Štramberáci si připravují kostýmy na výročí města

Š t r a m b e r k (ili) - Štramberská veřejnost se intenzivně připravuje na vyvrcholení oslav 650. výročí povýšení Štramberka na město. Tím by měl být v sobotu 5. prosince průvod od místní základní školy až po náměstí. „Obrátili jsme se s výzvou na naše spoluobčany, aby si začali připravovat kostýmy a masky, které do průvodu obléknou. Ty nemusí být výhradně ve středověkém stylu, ale jakémkoliv, protože Štramberk žil všemi staletími. Proto uvítáme kostýmy až do 30. let 20. století,“ uvedla Anna Rašková, vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu. Už dnes mají pořadatelé potvrzenou účast žáků základní školy, členů kulturních spolků, a jak doufají, do průvodu přijdou všichni patrioti a každý, kdo se cítí být Štramberákem.

V čele průvodu, obklopen družinou a vojenským doprovodem, půjde představitel moravského markraběte Jana Jindřicha Lucemburského, který 4. prosince 1359 povýšil původní podhradí na město, a na náměstí pak dojde k předání povyšovacích listin a symbolického klíče od města. Po vystoupení dobové hudby bude následovat lidová veselice, pro děti je od 17 hodin v kulturním domě připravena pohádka Kašpárkovy čertoviny v podání Divadelního souboru Pod věží.

Celý den bude na náměstí probíhat kulturní program včetně dobového jarmarku. Dopoledne bude pro veřejnost navíc zpřístupněna v rámci dne otevřených dveří základní a mateřská škola.

Bez povšimnutí určitě nezůstane výstava v Muzeu Zdeňka Buriana s názvem Štramberské motivy, k jejímuž slavnostnímu otevření dojde v pátek 4. prosince. Výstava, která potrvá do 28. března, bude tvořena obrazy, fotografiemi, pohlednicemi, knihami a různými písemnostmi či artefakty se štramberskou tematikou.

„Něco podobného jsme uspořádali už před desíti lety, ale teď budou vystaveny jiné kousky. Ze zkušenosti vím, že největším lákadlem pro místní jsou dobové fotografie, kdy se lidé snaží určit, kde které zákoutí či dům stávaly,“ uvedl vedoucí muzea Aleš Durčák.

Tečkou za celoročními oslavami povýšení Štramberka na město bude koncert zpěvačky Zuzany Stirské s vokální skupinou Gospel time v pátek 11. prosince v 18 hodin ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého.

Britsko-české duo BlackerFeed v Noře

K o p ř i v n i c e (dam) - Domácí Unstable a česko-britskou kapelu Blackerfeed nabídne v pátek 21. listopadu kopřivnický Klub Nora.

BlackerFeed se dali poprvé dohromady v roce 1995, ale odehráli jen pár koncertů a kapela se rozpadla. Znovu se duo, které tvoří britský muzikant Phillip, jenž má zkušenosti z několika kapel, a Zdeněk, kytarista a DJ ze Šumperku, dalo dohromady předloni. Od té doby hrají po klubech muziku ovlivněnou Depeche Mode, The Chemical Brothers, J&MC, BRMC a jinými.

Indie rocková kapela Unstable tvořená mladými muzikanty z Kopřivnice a Štramberka se připravuje do konce roku natočit svůj první singl. Kopřivnickému publiku obě kapely zahrají úplně zdarma, začátek koncertu je v osm hodin večer.

Krátce

- Dechová hudba bude v sobotu 21. listopadu znít Katolickým domem v Lubině. Charitativní koncert tam od 17 hodin bude hrát Dechový orchestr města Štramberka pod vedením dirigenta Aloise Cigána. Výtěžek z dobrovolného vstupného na akci je určen pro Fond ohrožených dětí.

- Vánoční atmosféra prostoupí Štramberkem už ve středu 25. listopadu. V pět hodin se na tamním náměstí uskuteční Předadventní koledování. V rámci akce, která nese podtitul ’Vánoce, buďtež vítány’, vystoupí štramberská skupina Ogaři, gajdošská muzika RukyNaDudy a místní školáci. Součástí programu bude i rozsvícení vánoční výzdoby a vánočního stromu na náměstí.

Kulturní servis

KINO PULS

Čt 19. - pá 20. listopadu v 17.30 a ve 20 hodin válečné drama USA, Německo Hanebný pancharti. Bylo nebylo v nacisty okupované Francii… Vítejte ve druhé světové válce podle Quentina Tarantina.

Ne 22. - po 23. listopadu v 18 hodin drama ČR, Slov., Irsko Lištičky. Au pair Alžběta se zoufale snaží vytvořit si svůj nový domov v Irsku tím, že si chce najít chlapa za každou cenu. Do 15 nepřístupný

Ne 22. - po 23. listopadu ve 20 hodin kriminální drama USA, VB Únos vlaku 123. Působivý příběh o únosu vlaku metra a následné honičce policie a zločinců, v němž nevyzpytatelnému zabijákovi čelí zcela obyčejný a přepracovaný dispečer newyorského metra

Út 24. listopadu ve 20 hodin drama Mexiko Vnitřní poušť. Filmová sága zobrazující na pozadí politicko-náboženského konfliktu příběh o domnělém rodinném prokletí (Filmový klub - Fokus: Mexiko)

St 25. listopadu ve 13.30 hodin animovaná komedie USA Bolt - pes pro každý případ. Život superpsa Bolta je plný dobrodružství, nebezpečí a nástrah (Bijásek)

Čt 26. - so 28. listopadu v 18 hodin romantická komedie USA Chceš mě, chci tě. Chytrá a sexy komedie o mužích, ženách a obrovské propasti, která odděluje to, jak o sobě navzájem smýšlejí, sní a snaží se opačné pohlaví svádět

Čt 26. - po 30. listopadu ve 20 hodin dramatická komedie ČR Muži v říji. Příběh se odehrává v malé vesnici, v níž končí silnice. Obyvatelé touží stát se obcí „průjezdnou“...

Ne 29. - po 30. listopadu v 18 hodin drama Francie Coco Chanel. Příběh moderní ženy, která navždy změnila svět módy, svět žen (Filmový Jukebox)

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

So 21. listopadu ve 14 a v 19 hodin Tatra 2009. 43. ročník taneční ligy Tatra a Český pohár juniorských formací (VS KDK)

Čt 26. listopadu od 14 do 17 hodin Výstava ručních prací seniorů (Pomněnka KDK)

Čt 26. listopadu v 17 hodin Seniorské odpoledne aneb Láska brány otevírá. Společenské setkání, k tanci a poslechu hraje skupina TNT (VS KDK)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Aktuální výstava: do 12. prosince Petr Šigut - Lidé ve 22 obrazech. Lidé zachycení v různých dobách při práci, odpočinku...

NORA CLUB

Pá 20. listopadu ve 21 hodin Karel Polach. Nový recitál kopřivnického písničkáře (modrý sál)

So 21. listopadu ve 20 hodin BlackerFeed

Pá 27. listopadu ve 21 hodin ULALEN. Disco dance party

So 28. listopadu ve 21 hodin Tleskač. Pilsner ska orchestra, Tatroska (modrý sál)

MUZEUM TATRA

Út - ne od 9 do 16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná dokumentaci historického vývoje automobilky Tatra - expozice automobilů osobních, nákladních, vojenských, sportovních či závodních...

Je zde také umístěna Expozice Emila a Dany Zátopkových. Mimo informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových nabízí i autentické fotografie, medaile, trofeje, plakety, ale i různé osobní věci

Aktuální výstava: do 10. ledna Emil Hermann Nacke - první výrobce automobilů v Sasku. Výstava je věnována prvním saským automobilům, které se svou kvalitou řadily mezi špičkové výrobky a které však, podobně jako mnoho jiných, pohltila moderní doba

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne od 9 do 16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům.

Aktuální výstava: do 29. listopadu Fotoklub Černá slunečnice. Ve výstavních kolekcích jsou kromě krajiny zastoupeny i další oblasti, jako jsou makrofotografie, sportovní, portrétní snímky... Část kopřivnické výstavy tvoří vítězná série snímků s názvem Po stopách Jáchymovského pekla

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne od 9 do 16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, zejména pak malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava: od 17. listopadu do 30. prosince Sametová revoluce v Kopřivnici. Výstava k 20. výročí demokracie

GALERIE VE VILE

Aktuální výstava: od 19. listopadu do 13. ledna Vánoční výstava

MĚSTO ŠTRAMBERK

St 25. listopadu v 17 hodin Předadventní koledování aneb Vánoce, buďtež vítány. Součástí programu bude slavnostní rozsvícení vánočního stromečku a vánočního osvětlení štramberského náměstí. V programu vystoupí děti Základní školy ve Štramberku, hudební skupina Ogaři a Gajdošská muzika RukyNaDudy

So 28. listopadu od 14 do 17 hodin Vánoce. Výstava advent-ních a vánočních dekorací (dům U Písařů)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 22. listopadu v 18.30 hodin Veni, vidi, vici

Ne 29. listopadu v 18.30 hodin Coco Chanel

Dopisy čtenářů

Názor občana na záměr radnice - rekonstrukce v okolí Šostýna

K článku KN z 10. 9. 2009, kde sdělujete, že radnice plánuje vybavení lesů okolo Šostýna v hodnotě 1,5 až 2 miliony Kč. Nevím, co je zahrnuto do této částky. Někdy se více plánuje - méně již realizuje. Uvedu rekonstrukci náměstí T.G.M. u kostela od roku 2000, rekonstrukce letního stadionu atd. Slumeko má nemalé potíže s udržením pořádku u cca 12 laviček u Husovy lípy, Pod Brdy, u vstupu do lesa, posezení na Janíkovém sedle. Souhlasím s úpravou prostředí okolo Jasníkovy studánky.

Na havarijní stav Bezručovy vyhlídky postavené v roce 1981, která je majetkem Klubu českých turistů, jsem písemně upozornil pracovníky městského úřadu, KČT v roce 2005. Nefunkční vyhlídka, která je v turistických mapách, nevadila a nechyběla pracovníkům městského úřadu, KČT a lidem cca 20 let. Proto navrhuji žádnou 13m vyhlídku - rozhlednu tak nerealizovat - lesy soukromníků nevykupovat. Zbytečná investice v hodnotě cca 1 milion korun + prov. náklady + náklady na údržbu. Stávající posezení u rybníka pod Šostýnem může být doplněno o zastřešení - veřejné ohniště ne. Veřejné ohniště je snad u lyžařské chaty, kde je i možnost posezení. Zastřešené posezení realizovat na Janíkově sedle a Červeném kameni, krásný výhled bez rozhledny. Dvě lavičky cca 20 tisíc Kč, dvě zastřešená posezení cca 60 tisíc Kč, úprava Jasníkovy studánky včetně proj. cca 300 tisíc Kč, ozn. výz. stromů + nátěr vyhlídky na Raškově kameni cca 20 tisíc Kč. Náklady celkem 0,4 - 0,5 milionu Kč.

Nové investice jsou vždy spojeny s provozními náklady a náklady na údržbu.

Lubomír Pargáč

Kam za sportem

- Bruslení veřejnosti: ne 22. 11. od 14.45 do 16 hod.

- Florbal: so 22. 11. v 10.30 FBC Vikings Kopřivnice - Buldogs Brno, v 15.30 hod. FBC Vikings Kopřivnice - TJ VHS Znojmo (7. a 8. kolo 1. ligy dorostenců), so 28. 11. v 10 hod. FBK Sokol Poruba Škorpioni - FBC Vikings Kopřivnice, v 15.30 hod. FBC Vikings Kopřivnice - 1. SC Bohumín `98 DDM (9. a 10. kolo 2. ligy juniorů) - vše hala SOU Kopřivnice

- Futsal: so 21. 11. od 8 do 14 hod. 2. turnaj Frensport 2. třídy - hala SOU Kopřivnice, od 8 do 14 hod. 2. turnaj Frensport 3. třídy - SH Příbor, Jičínská, so 28. 11. od 8 do 16.15 hod. 3. turnaj Frensport 1. třídy - SH Příbor, Jičínská, ne 29. 11. od 8 do 14 hod. 3. turnaj Frensport okresního přeboru -hala SOU Kopřivnice

- Házená: ne 22. 11. v 10.30 hod. KH Kopřivnice - HK .A.S.A. Město Lovosice (televizní utkání 11. kola ZUBR Extraligy mužů), ve 13 hod. KH Kopřivnice - HK .A.S.A. Město Lovosice (11. kolo 1. ligy st. dorostu), v 15 hod. KH Kopřivnice - SHC Maloměřice (11. kolo 1. ligy ml. dorostu), so 28. 11. od 10 hod. mistrovský turnaj minižáků - vše hala ZŠ E. Zátopka

- Hokej: so 21. 11. od 9 hod. HC Kopřivnice - HC Vítkovice Steel (ŽL 5. a 6. tříd), so 28. 11. od 9 hod. HC Kopřivnice - Valašský hokejový klub (ŽL 7. a 8. tříd), ne 29. 11. od 9 hod. HC Kopřivnice - HC Bohumín (KP 3. a 4. tříd)

- Krytý bazén: čt 19. 11. 6 - 12, 18 - 21, pá 20. 11. 6 - 8, 14.30 - 17 (1/2 bazénu), 17 - 21, so 21. 11. 12 - 21, ne 22. 11. 10 - 18, po 23. 11. zavřeno, út 24. 11. 6 - 11, 14.30 - 17, 19 - 21, st 25. 11. 6 - 8, 14.30 - 17, 19 - 21, čt 26. 11. 6 - 12, 18 - 21, pá 27. 11. 6 - 8, zavřeno - plavecké závody, so 28. 11. zavřeno - plavecké závody, ne 29. 11. 10 - 18 hod.

- Plavání: pá 27. 11. od 16 hod. a so 28. 11. od 9.40 hod. Oblastní přebor staršího žactva (krytý bazén Kopřivnice)

- Rekreační turistika: so 21. 11. v 6.02 hod. ČD, Vsetín, BUS Syrákov, Hranice, Baťkova, Liptál, BUS Vsetín, ČD; st 25. 11. v 6.22 hod., Jakubčovice, Dobešov, Oderské sklepy, Odry, ČD; so 28. 11. v 6.02 hod. ČD, Veřovice, pramen Jičínky, Kamenárka, Rožnov p. R.; st 2. 12. v 7.16 hod. ČD, Paskov, Řepiště, Mlzáky, Sedliště, Řepiště, Paskov

- Sauna: út 14.30 - 21 ženy, st 14.30 - 21 muži, čt 14.30 - 21 ženy, pá 14.30 - 21 muži, so 10.30 - 11.30 saunování rodičů s dětmi od 2 let, 12 - 16.30 párovka, 16.30 - 21 společná, ne 10 - 18 společná

- Stolní tenis: pá 20. 11. v 18.30 hod. Tatra Kopřivnice B - TJ Frenštát B (9. kolo OP I. třídy), so 28. 11. v 17 hod. Tatra Kopřivnice A - MSA D. Benešov A, ne 29. 11. v 10 hod. Tatra Kopřivnice A - Bobrovníky A (9. a 10. kolo divize mužů) - tělocvična ZŠ sv. Zdislavy

- Šachy: ne 22. 11. v 10 hod. ŠK ASK Tatra Kopřivnice B - VOKD Poruba B (3. kolo krajské soutěže A), ne 29. 11. v 10 hod. ŠK ASK Tatra Kopřivnice A - KVS EKODIVIZE Opava (4. kolo krajského přeboru) - klubovna ZS

- Volejbal: so 21. 11. v 10 a ve 14 hod. KV Kopřivnice - VK Opava (13. a 14. kolo KP. I. tř. mužů) - tělocvična ZS Kopřivnice, v 10 a ve 14 hod. KV Kopřivnice - TJ Sokol F-M (17. a 18. kolo 1. ligy juniorů) - hala SOU Kopřivnice, so 28. 11. v 10 a ve 14 hod. KV Kopřivnice - TJ Krnov (19. a 20. kolo 1. ligy juniorů) - hala SOU Kopřivnice

Výsledky

- Běhy mimo dráhu: Běh 17. listopadu (18. závod Lašské běžecké ligy, 14. 11., Kopřivnice, 5 km): muži do 39 let: 1. V. Bitala (PSK Olymp Praha) 17:41 min., 2. M. Macíček (RaM Šenov u NJ) 17:41, 3. J. Kučinský (MK Kopřivnice) 17:59; muži do 49 let: 1. M. Vrobel (MK Kopřivnice) 19:38, 2. J. Zátopek (X-AIR Ostrava) 19:38, 3. R. Bažanowski (MK Šmatlák Ostrava) 22:15; muži do 59 let: 1. P. Jelínek 21:40, 2. J. Kvita (oba MK Kopřivnice) 21:41; muži nad 60 let: 1. J. Bednařík (Mniší) 23:56, 2. P. Navara (MK Kopřivnice) 27:14; ženy: 1. A. Krstevová (Sokol Opava) 21:32, 2. D. Krausová (MK Kopřivnice) 23:37. Výsledky Lašské běžecké ligy a podrobnosti k ní v příštím vydání.

- Házená: starší dorost (10. kolo 1. ligy): HC Dukla Praha - KH Kopřivnice 35:23 (18:10), sestava a branky Kopřivnice: Petr, Janíček - Hodslavský 3, Ďurčík 7, Paseka 4, Kroča, Dostalík, Schäfer 2, Martinásek 5, Škarpich 1, V. Žižkovský, Pavlík, Maliňák 1. Dukla byla v utkání favoritem a Kopřivnice jí bohužel práci usnadnila příliš individualistickým pojetím hry. Ve 38. minutě navíc přišlo zranění Škarpicha a výkon Kopřivnice byl v posledních dvaceti minutách ještě průměrnější než dosud. Mladší dorost (10. kolo 1. ligy): Sokol II Prostějov - KH Kopřivnice 22:58 (12:27), sestava a branky Kopřivnice: Žingor 1, Chalupa - Pola 11, Kahánek 5, Reček 8, Podhráský 6, Tížek 1, Gřes 11, Bača 1, Karban 7, Dobrovodský, P. Žižkovský 7, Krpelík. Prostějov v soutěži zatím nezískal ani bod a předaleko k tomu měl i v utkání s Kopřivnicí. Ta jej i přes to, že podle trenéra Michala Mayera nepodala nijak excelentní výkon, porazila rozdílem dvou tříd a připsala si povinné dva body. Starší žáci (SM liga I): KH Kopřivnice - DTJ Polanka 38:23 (19:11), sestava a branky Kopřivnice: Dostalík - Přadka 1, Molnár 6, Fulnek 7, Divín 1, Kudělka 3, Veřmiřovský 1, Zima 14, Bukovský 5. Kopřivnici k vítězství stačil průměrný výkon. Mimo jiné trenér Jan Martínek u svých svěřenců postrádal větší nasazení jak v útoku, tak v obraně. „Pod dojmem snadného vítězství si hráči ani zdaleka nesáhli na své optimum,“ podotkl k utkání kopřivnický kouč. Starší žáci (SM liga II): KH Kopřivnice B - TJ Cement Hranice 13:31 (6:15), sestava a branky Kopřivnice: Dostalík - Kubín 1, Klos 2, Dobečka 3, Divín 2, Ovšák, Přadka 3, Vraspír 2, Sobek. Hranice byly v utkání jednoznačně lepší a zaslouženě nekompletní Kopřivnici, které chyběly klasické spojky, vysoko porazily. Mladší žáci (SM liga I): KH Kopřivnice - DTJ Polanka 18:12 (7:6), sestava a branky Kopřivnice: Bittner - Chromečka 3, Jonák, Novotný, Kabát 2, Lakatoš 5, Kovář 2, Dobečka 6, Škorňa. Kopřivnice po vlažné první půli zlepšila ve druhém poločase obranu, soupeře dostala pod tlak a rychlými přechody do útoku si vybudovala dostatečný náskok, který vedl k vítězství. Mladší žáci (SM liga II): KH Kopřivnice B - KH Vsetín 8:13 (4:6), sestava a branky Kopřivnice: Bittner - Blahut 2, Novotný 1, Konvička 1, Kostelník, Jonák, Monsport 2, Bartoň 2. Kopřivnice se potýkala s marodkou a s ohledem na tento handicap podala vcelku slušný výkon.

Hokej: 4. třída (9. kolo ligy ml. přípravek): HC Havířov - Panthers - HC Kopřivnice 3:4, branky Kopř.: Gřesík, Kalus, Wolf, Zátopek; dorost (13. kolo ligy ml. dorostu): HC Uherské Hradiště - HC Kopřivnice 6:1, branka Kopřivnice: Suchánek; dorost (5. a 6. kolo krajské ligy): HC Kopřivnice B - HC Studénka B 8:3, branky Kopř.: Hajda 3, Mynarčík, Lichnovský, Svrček, Beňo, Křenek; HC Kopřivnice B - HC TJ Šternberk 11:1 (4:1, 3:0, 4:0), branky Kopř.: Beňo 2, Vašut 2, Skopal 2, Mynarčík, Svrček, Resner, Filípek, Dorotík.

Volejbal: junioři (15. a 16. kolo 1. ligy): VK Opava - KV Kopřivnice 3:0 (24, 23, 22), 3:1 (26, 15, -15, 19). Kopřivničtí junioři sice sehráli s výbornou Opavou vyrovnané zápasy, v obou jí však podlehli, a Opava je tak vystřídala na pozici lídra.

Kopřivnice by na jaře ráda stíhala Nový Jičín B

Jan Špaček (vpravo) na podzim patřil k největším oporám kopřivnického fotbalového týmu mužů. Vstřelil celkem třináct branek.
FOTO: JANA FEILHAUEROVÁ
Jan Špaček (vpravo) na podzim patřil k největším oporám kopřivnického fotbalového týmu mužů. Vstřelil celkem třináct branek.
FOTO: JANA FEILHAUEROVÁ

K o p ř i v n i c e – Okresní fotbalový přebor mužů se chystá k zimnímu spánku. Poslední zápasy podzimu byly sehrány 8. listopadu, a je tedy čas na bilancování. V případě Kopřivnice bude rozhodně méně truchlivé než počasí, které soutěž v posledních týdnech provázelo. Druhé místo totiž odpovídá představám, k nimž směřovaly myšlenky trenéra Milana Svobody, když tým v létě přebíral od dosavadního kouče Milana Gilara.

„S druhým místem jsem spokojený. Odpovídá tomu, co jsem očekával. Jen jsem nemyslel, že ztráta na vedoucí Nový Jičín B bude tak velká. Sedm bodů je hodně,“ míní Svoboda.

Kterým momentům podzimu ten rozdíl hlavně přikládáte?

Udělal ho především vzájemný zápas s Novým Jičínem, ve kterém jsme měli více šancí a měli ho vyhrát. Nebýt porážky 1:3, byl by rozdíl jen jeden bod.

Je podle vás na jaře tato ztráta stažitelná?

Je. Určitě ztratí všichni, záleží na tom, kdo nejméně.

Nebyl to ale jen zápas s Novým Jičínem, kde jste ztratili body. Nepovedla se vám i další utkání. Co bylo hlavním důvodem?

Jednoznačně neproměněné šance, ať už v zápase s Novým Jičínem, o kterém jsme mluvil, tak v posledním kole ve Zbyslavicích, kde jsme ztratili dva body, a také v Trojanovicích, kde jsme ve druhé půlce měli tři vyložené šance a prohráli 1:3.

Jiné zápasy vám ale se štěstím naopak vyšly...

Určitě, takové bylo derby se Štramberkem, který jsme porazili 1:0, zápas v Rybí, kde jsme se štěstím vyhráli také 1:0 nebo úvodní zápas v Jeseníku, kde jsme patnáct minut před koncem vyrovnávali na 1:1. Když to všechno sečtu, tak mi k úplné spokojenosti chybí tři body.

Mluvil jste o neproměněných šancích, jaké další rezervy lze ve vašich dosavadních výkonech hledat?

Rezerva je ve středu zálohy, kde jsme hledali ideální hráče celý podzim a nějak se to nepodařilo uzavřít. Z toho pramenila slabá podpora útoku, málo šancí v zápasech, které se nám nepovedly, a místy i slabší obrana. S herním projevem v útoku jsem ale spokojený a obrana až na pár výjimek fungovala také.

Kdo sledoval výsledky a hodnocení zápasů, nejspíš souhlasí s tím, že vaše výkony nebyly úplně vyrovnané. Z čeho myslíte, že to pramení?

Z nevyzrálosti mančaftu. Jeho věkový průměr je hodně nízký. Chybí nám střední generace, konkrétně někdo, kdo by to v důležitých okamžicích uklidnil nebo vyhecoval. Vezměte si zápas s Novým Jičínem, který má kvalitu i zkušenost. Tam právě byl ten rozdíl hodně vidět.

Na druhou stranu má ale perspektivu...

Pokud dva až tři roky zůstane alespoň z osmdesáti procent pohromadě, tak je ta perspektiva veliká. Dá se na tom stavět. Na vyšší soutěž by po menším doplnění tento kádr určitě měl.

Potvrdili jste to v poháru, v jehož semifinále jste porazili 3:2 Frenštát, který hraje krajský přebor. Jak se na vystoupení v poháru zpětně díváte?

S tím, že budeme hrát finále poháru, jsem rozhodně nepočítal, takže maximální spokojenost. V semifinále s Frenštátem jsme podali náš nejlepší výkon podzimu, ale velice dobré to bylo i v odvetném utkání s áčkem Nového Jičína.

Kdo z hráčů vás svými výkony na podzim nejvíce potěšil?

Jednoznačně obránce Michal Mička, Honza Špaček, který dal třináct branek, a brankář Petr Martinovský, i přesto, že ten závěr podzimu už nebyl z jeho strany stoprocentní. Kromě toho bych rozhodně chtěl pochválit všechny hráče za tréninkovou morálku, a to jak co se týče kvantity, tak kvality.

Měli byste mít pro jaro nějakou posilu?

Z hostování v Lichnově by se měl vrátit Honza Daňhel. Zimní přípravu absolvuje s námi a pak uvidíme. Záleží na dohodě. Já bych rozhodně rád, aby zůstal. Martinu Kapsovi skončilo hostování z Lubiny, ale vypadá to, že ho prodloužíme. Samozřejmě záleží i na něm.

Nakousl jste zimní přípravu, jak by v kostce měla vypadat?

Do konce listopadu budeme mít tréninky jedenkrát týdně v hale, v prosinci bude volno a hned na začátku ledna začneme znovu trénovat, už jednou týdně v hale a jednou venku. Kromě toho asi bude řada hráčů hrát futsal. Koncem ledna začneme hrát turnaj na umělé trávě v Novém Jičíně.

Jana Feilhauerová

Okresní přebor mužů
1. N. Jičín B 13 11 1 1 29:14 34
2. Kopřivnice 13 8 3 2 37:16 27
3. Kunín 13 8 3 2 23:15 27
4. Jeseník 13 6 5 2 41:16 23
5. Trojanovice I 13 6 4 3 26:18 22
6. Spálov 13 6 3 4 32:23 21
7. Štramberk 13 5 4 4 25:13 19
8. Zbyslavice 13 5 2 6 26:38 17
9. Mořkov 13 5 1 7 30:36 16
10. Sedlnice 13 5 0 8 24:26 15
11. Skotnice 13 4 3 6 17:27 15
12. Rybí 13 3 0 10 25:36 9
13. V. Albrecht. 13 2 1 10 15:54 7
14. Tísek 13 0 4 9 12:30 4


Mládež zatím naplňuje předpoklady

K o p ř i v n i c e (jfk) - Zimní pauza čeká vedle fotbalového týmu dospělých i mládežnická družstva. Jak jsou na tom po podzimu ona?

Dorost. Do jarní části sezony krajské soutěže vstoupí na osmém místě, které trenér Tomáš Kocián vzhledem k mládí celku rozhodně nepovažuje za špatné. „Věděli jsme, že mládí bude handicapem, navíc tým před sezonou opustili dva zkušení hráči, kteří odešli hrát vyšší soutěž. Na druhou stranu, pokud toto talentované družstvo zůstane pohromadě, může do dvou let hrát vyšší dorosteneckou soutěž,“ je přesvědčený Kocián. Nezkušenost družstva se projevila hlavně v prvních podzimních zápasech, v nichž ztratilo především díky hrubým chybám v obraně. „Postupně se ale kluci rozehráli a dokázali, že umějí zabojovat i proti starším soupeřům,“ chválí družstvo kouč a dodává: „Během zimní přestávky chceme zapracovat na vytrvalosti a hlavně na rozvoji síly nohou. Pokud se přes zimu podaří, chtěli bychom posílit o kvalitního středního záložníka. Cílem pro jaro je sbírat body a hrát klidný střed tabulky.“

Starší žáci. Po postupu z krajské soutěže do krajského přeboru si věřili na střed tabulky a ten také hrají. Po podzimu jsou osmí. „S aktuálním umístěním jsme docela spokojení. Kluci se ještě pořád sehrávají, padesát procent z nich hrálo loni okresní soutěž, takže je co zlepšovat. Věřím, že na jaře bychom mohli jít výš,“ říká trenér starších žáků Radomír Vlček. Největší rezervy vidí v nevyrovnanosti výkonů daných především nezkušeností, herně pak v záložní řadě, kde chybí tvrdost a důraz. „Právě na tom bychom chtěli přes zimu nejvíce zapracovat,“ připomíná kouč.

Mladší žáci. V krajském přeboru jim stejně jako starším žákům patří osmá příčka, která je pro trenérský tandem Miroslav Kahánek - Zdeněk Kurečka uspokojivá. „Po nejisté první polovině podzimu jsme se rozehráli, zvykli si na vyšší soutěž a s ní spojené vyšší nároky na hru. Do jarní části bychom tedy měli vstoupit s většími zkušenostmi a doufáme, že se v tabulce posuneme do první čtverky,“ říká trenér Zdeněk Kurečka mladší.

Přípravka. Přípravky hrály v uplynulé sezoně v okresním přeboru prim. Letos to neplatí, i když starší přípravka A hraje opět vysoko. Po podzimu je třetí a nebýt toho, že si Hlučín stáhl tři výborné hráče na hostování, byla by určitě ještě výše. Starší přípravka B je zatím osmá, mladší přípravka B šestá a mladší přípravka A sedmá. „To, že výsledky nejsou tak vynikající jako loni, je dané i obměnou ročníků. Podstatné ale u těchto dětí je zdokonalování v technice a základních pohybových dovednostech tak, aby byly připraveny hrát soutěže žáků,“ říká předseda klubu Zdeněk Kurečka.

Krajská soutěž dorostu
1. L. Petrovice 13 10 2 1 47:15 32
2. St. Město 13 8 3 2 44:24 27
3. Bohumín 13 8 2 3 45:25 26
4. I. Petrovice 12 7 3 2 35:20 24
5. Skotnice 13 6 3 4 33:26 21
6. Staříč 12 7 0 5 30:31 21
7. Petřvald u K. 13 6 0 7 30:27 18
8. Kopřivnice 13 5 1 7 29:32 16
9. Albrechtice 13 4 3 6 25:41 15
10. Jablunkov 12 4 2 6 20:29 14
11. Vratimov 13 4 1 8 26:40 13
12. Frenštát 12 3 3 6 23:35 12
13. Havířov 13 2 3 8 23:38 9
14. Veřovice 13 1 2 10 18:45 5


Krajský přebor st. žáků
1. F.-Místek B 13 11 2 0 50:6 35
2. Hájek a s. 13 10 0 3 55:16 30
3. Karviná B 13 8 3 2 32:6 27
4. Rýmařov 13 8 1 4 43:14 25
5. Hlučín B 13 8 1 4 28:21 25
6. Nový Jičín 13 6 4 3 30:10 22
7. Bílovec B 13 6 1 6 40:32 19
8. Kopřivnice 13 5 3 5 23:19 18
9. D. Benešov 13 5 2 6 23:37 17
10. Sl. Opava 13 5 1 7 21:33 16
11. Třinec B 13 4 3 6 29:25 15
12. Ostrava-Jih 13 3 1 9 12:38 10
13. Sl. Orlová 13 1 0 12 17:75 3
14. Jablunkov 13 0 0 13 3:74 0


Krajský přebor ml. žáků
1. Nový Jičín 13 11 1 1 61:7 34
2. F.-Místek B 13 11 1 1 55:8 34
3. Třinec B 13 11 0 2 60:13 33
4. Hlučín B 13 10 0 3 58:12 30
5. Rýmařov 13 8 0 5 43:28 24
6. Sl. Opava 13 7 0 6 26:37 21
7. Karviná B 13 6 1 6 30:19 19
8. Kopřivnice 13 6 1 6 24:17 19
9. Sl. Orlová 13 4 3 6 32:44 15
10. Jablunkov 13 5 0 8 18:43 15
11. Bílovec B 13 3 2 8 15:40 11
12. Ostrava-Jih 13 3 0 10 13:41 9
13. D. Benešov 13 1 1 11 13:71 4
14. Hájek a s. 13 0 0 13 9:77 0


Okresní přebor st. přípravky
1. Nový Jičín 9 9 0 0 40:7 27
2. Fulnek 8 7 0 1 49:15 21
3. Kopřivnice 9 6 0 3 51:16 18
4. Bílovec 9 5 0 4 31:32 15
5. Studénka 9 4 0 5 18:22 12
6. N. Jičín B 8 3 1 4 14:19 10
7. Odry 9 3 1 5 20:36 10
8. Kopřiv. B 9 3 0 6 20:28 9
9. Frenštát 9 2 0 7 18:34 6
10. Tísek 9 1 0 8 7:59 3


Okres. přebor ml. přípravky
1. Bílovec 9 8 0 1 48:10 24
2. Nový Jičín B 8 7 0 1 44:5 21
3. Frenštát 9 7 0 2 39:12 21
4. Odry 9 5 1 3 28:18 16
5. Studénka 9 3 1 5 21:32 10
6. Kopřiv. B 9 3 1 5 16:36 10
7. Kopřivnice 9 3 0 623:29 9
8. Tísek 9 2 3 4 13:26 9
9. Nový Jičín 9 3 0 6 10:28 9
10. Fulnek 8 0 0 8 9:55 0


Odešel trenér Stanislav Jeniš

Velice smutnou zprávu přinesly poslední říjnové dny. V pondělí 26. 10. 2009 zemřel ve věku 64 let dlouholetý trenér sportovní gymnastiky pan Stanislav Jeniš, který v Gymnastickém klubu ASK Tatra Kopřivnice působil již od sedmdesátých let. Čest jeho památce.

Oslabená Kopřivnice se statečně prala na Dukle

HC Dukla Praha - KH Kopřivnice 27:20 (13:9)

P r a h a (jfk) - Překvapivě téměř celou první půli dokázali házenkáři Kopřivnice držet v 10. kole ZUBR Extraligy krok s favorizovanou Duklou Praha. Závěr poločasu a úvod druhého však patřil domácímu celku, který pak už bez problémů dotáhl zápas k vítězství. Dukla zůstává na druhém místě, Kopřivnice je stále devátá.

Nekompletní Kopřivnice, která se mimo jiné musela obejít bez Gřese, Opálky či Veřmiřovského, dokázala v úvodu zápasu Duklu zaskočit solidní obranou 1-2-3 se Šustáčkem na hrotu. Získala díky ní řadu šancí k rychlým přechodům do útoku a ve 12. minutě překvapivě vedla 6:4. „Zároveň nás podržel Fabián, jen škoda, že jsme několik dalších příležitostí zahodili,“ litoval trenér kopřivnického týmu Miroslav Bartoň. Ve 22. minutě platilo skóre 8:8, závěr poločasu ovšem patřil Dukle. Tu dosud trápila rozehrávka a koncovka, posledních osm minut ovšem vyhrála 5:1. „Neproměnili jsme sedmičku a následnou technickou chybou dali soupeři další šanci, takže místo 12:10 skončil poločas rozdílem čtyř branek,“ komentoval nepovedený závěr první půle kopřivnický kouč.

Začátku druhého poločasu kralovala Dukla, které se povedlo vše, na co sáhla. Z rychlého i postupného útoku odskočila během deseti minut na 17:9, zatímco kopřivnické spojky se trápily s brankářem Petržalou. Až ve 41. minutě Kolmajer z křídla snížil na 17:10. „Tato hluchá desetiminutovka rozhodla, i když jsme pak bojovali až do konce. Věřím, že kdyby spojky předvedly lepší střelbu, tak jsme nejen uhráli lepší výsledek, ale možná dosáhli i na body,“ byl po zápase přesvědčen Bartoň. Dukla v průběhu druhé půle vedla až o devět branek, v závěru Kopřivnice sice snížila na 25:19, ale to už domácí neohrozilo.

V Praze mohla Kopřivnice jen získat, doma však nehodlá ztratit, i když to v nedělním televizním utkání s Lovosicemi nebude mít snadné. „Pokud předvedeme stejně bojovný výkon jako dneska, zlepšíme potenci spojek a budou hrát i ti, kteří dnes nemohli nastoupit, věřím, že to povede k zisku bodů,“ dodal na závěr kopřivnický kouč.

Nejvíce branek Dukly: Piskač 5, Polášek 4, Rams 3, Kastner 3, Brabec 3/1. Sestava a branky Kopř.: Fabián, Čapka - Kolmajer 7/2, Rachač 4/2, Šustáček 3, Hodslavský 2, Ďurčík 1, Kichner 2, Martinásek 1, Kovalák, Hála, Lipový, Samek. Sedmičky: 3/1 - 5/4. Vyloučení: 5:6. Rozhodčí: Bruna, Vostatek. Diváků: 175. Sled: 10. 3:4, 12. 4:6, 22. 8:8, 29. 11:9, 39. 17:9, 45. 20:12, 55. 25:19. Další výsledky: Zubří - Dvůr Králové 45:20, Lovosice - Plzeň 22:24, Karviná - Třeboň 31:27, Přerov - Frýdek-Místek 28:24 Hranice - Jičín 36:27.

ZUBR Extraliga po 10. kole
1. Karviná 12 10 0 2 381:304 20
2. Dukla 12 9 2 1 336:268 20
3. Zubří 12 9 1 2 404:304 19
4. Plzeň 12 9 1 2 332:311 19
5. Hranice 12 8 1 3 356:322 17
6. Lovosice 12 6 1 5 326:293 13
7. Třeboň 12 5 0 7 306:339 10
8. Jičín 12 3 2 7 286:319 8
9. Kopřivnice 12 3 2 7 332:374 8
10. Přerov 12 2 0 10 323:373 4
11. F-M 12 2 0 10 323:374 4
12. D. Králové 12 1 0 11 275:399 2


Hokejisté doma těsně prohráli

HC Kopřivnice - TJ Horní Benešov 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

K o p ř i v n i c e (jfk) - I přes solidní výkon a výborný finiš hokejisté Kopřivnice v 8. kole krajské ligy mužů na body nedosáhli. S druhým Horním Benešovem prohráli o branku a klesli ze čtvrté na pátou příčku. Jejich soupeř zůstává druhý.

Kopřivnice do utkání nastoupila se třemi novými tvářemi v sestavě angažovanými na hostování z Frýdku, obráncem Sýkorou a útočníky Křivákem a Janečkou. Právě posledně jmenovaný se v 7. minutě postaral po přihrávce Klose o první branku utkání. Pokorný s Chalupou, kteří se ještě za stavu 1:0 dostali do vyložených šancí, už však tak úspěšní nebyli a zkušený Horní Benešov nakonec odcházel do šaten spokojenější. V 15. minutě totiž vyrovnal Zikmund a o tři minuty později poslal hosty do vedení Halír.

Ve druhém dějství Horní Benešov Kopřivnici přehrával, na ledě byl důraznější a promítl to i do skóre. Ve 24. minutě sice Vaculín vyrovnal, dvě minuty nato však Wolf opět zařídil Benešovu vedení a tentýž hráč pak v závěru třetiny zvýšil na 4:2. „V této fázi jsme hráli trochu zakřiknutě. Hlavně škoda gólu na 4:2, ten byl pro Benešov hodně důležitý a asi i rozhodující. Kdybychom zůstali na dostřel, mohlo to dopadnout jinak,“ podotkl k druhé třetině trenér Kopřivnice Miroslav Pokorný.

Jeho svěřencům se podařilo dvoubrankové manko snížit až při power-play 45 vteřin před koncem utkání. Ve hře bez brankáře pak pokračovali až do konce zápasu, ale vyrovnávací branky už se i přes pěkné momenty nedočkali.

„Benešov má kompaktní mančaft a je hodně ambiciózní. Určitě jsme je ale dneska potrápili, a i přes porážku potvrdili vzestupnou tendenci naší výkonnosti,“ dodal k utkání Pokorný.

Branky: 7. Janečka, 24. Vaculín, 60. Sýkora - 15. Zikmund, 18. Halír, 26. a 39. Wolf. Vyloučení: 7:10. Hl. rozhodčí: R. Janda. Diváků: 274. Další výsledky 8. kola: Karviná - Rožnov 8:5, Krnov - Studénka 6:4. Sestava Kopřivnice: Gebauer - Merenda, Sýkora, Novotný, D. Hrubý, Janečka - Sedlák, Chalupa, Třeštík, Bílek, Pokorný - Kuděla, T. Jašek, Vaculín, A. Hrubý, Klos - Křivák, Matula, R. Jašek, Mikeska, Palacký.

KP mužů po 8. kole
1. Krnov 8 5 1 2 0 38:29 19
2. H. Benešov 8 5 1 0 2 39:24 17
3. Studénka 8 3 1 1 3 33:36 12
4. Karviná 8 3 0 1 4 36:43 10
5. Kopřivnice 8 2 1 0 5 31:39 8
6. Rožnov 8 2 0 0 6 35:41 6

Běžci uzavřeli seriál

Vytrvalci se rozloučili s 16. ročníkem Lašské běžecké ligy Během 17. listopadu. Triumfoval v něm Václav Bitala (č. 20), který se stal i celkovým vítězem seriálu v hlavní kategorii.
FOTO: J. FEILHAUEROVÁ
Vytrvalci se rozloučili s 16. ročníkem Lašské běžecké ligy Během 17. listopadu. Triumfoval v něm Václav Bitala (č. 20), který se stal i celkovým vítězem seriálu v hlavní kategorii.
FOTO: J. FEILHAUEROVÁ

K o p ř i v n i c e (jfk) - Vítězstvím v posledním závodě Lašské běžecké ligy, kterým byl Běh 17. listopadu, stvrdil Václav Bitala své prvenství v hlavní kategorii letošního, už 16. ročníku seriálu. Klání, které kopřivnický Maraton klub pořádal uplynulou sobotu, Bitala vyhrál v čase 17:41 min. před Milošem Macíčkem (RaM Šenov u Nového Jičína). Třetí v pětikilometrovém závodě vedoucím po asfaltových i lesních cestách kolem kopřivnického koupaliště doběhl osmnáctiletý závodník MK Kopřivnice Josef Kučinský. Stejně vyrovnané jako hlavní kategorie byly i veteránské souboje. Kategorii mužů do 49 let vyhrál Miroslav Vrobel těsně před Jiřím Zátopkem a mezi muži do 59 let porazil Petr Jelínek o vteřinu Josefa Kvitu. Prvním šedesátníkem v cíli byl Jiří Bednařík. Ligovým vítězem kategorie masters se stal Jiří Zátopek. Kategorii žen v sobotu dominovala Andrea Krstevová a také ona se, stejně jako Bitala a Zátopek, radovala z triumfu v seriálu.

Krasobruslaři dovezli skvělé čtvrté místo z Celje

C e l j e , O r l o v á (jfk) - Skvělý úspěch v podobě průběžného čtvrtého místa v soutěži týmů zaznamenal v závodě Evropského poháru mládeže ve slovinském Celje krasobruslařský klub FSC Kopřivnice. „Je to pro nás zatím nejlepší výsledek v historii a nejlepší výchozí pozice do dalších závodů,“ byl výsledkem nadšen šéftrenér kopřivnického klubu Evžen Milčinský.

Závod s názvem Skate Celje, v němž startovalo celkem 48 klubů z 20 států, byl pro Kopřivnici úspěšný, i co se týče individuálních startů. Vybojovala v něm totiž dvě medaile. Zlato si v pětičlenné konkurenci kategorie Cubs Boys vyjel Robin Grussmann, který podal velice dobrý výkon a předčil své starší soupeře. O stříbro pak kopřivnickou sbírku obohatila Nikol Zátopková, která v kategorii Springs Girls 1998 rovněž zajela výborně. „Nikol jela, na rozdíl od závodů v Česku, se stejně starými děvčaty a i díky tomu se dokázala prosadit hodně vysoko,“ podotkl Milčinský. Pochvalu za výkony vedle dvou medailistů vyslovil všem dvanácti závodníkům. „Všichni zajeli opravdu moc dobře, nikdo nic nepokazil,“ liboval si.

Na závod ve Slovinsku navazovalo klání Českého poháru v Orlové. I přes únavu to zacinkalo i tentokrát. Robin Grussmann vybojoval zlato v kategorii nováčků a Petra Milčinská bronz mezi mladšími nováčky. Solidně zajely v téže kategorii i čtvrtá Klára Štěpánová a pátá Tereza Šnyrychová. „Děvčata v této kategorii jela jakoby pod vlivem dojmů z Celje opravdu velice dobře, na ostatních se, hlavně ve volných jízdách, spíše projevila únava z cestování. I proto věřím, že v dalších závodech Českého poháru budou výkony i umístění lepší,“ dodal Milčinský.

Skate Celje (4. - 7. 11., závod Evropského poháru mládeže): Cubs Boys: 1. R. Grussmann; Chicks Girls 2003: 7. T. Šnyrychová; Chicks Girls 2002: 8. L. Závadová, 10. K. Štěpánová, 15. P. Milčinská; Cubs Girls 2001: 16. S. Škrobánková; Springs Girls 1999: 7. L. Hyklová, 10. D. Závadová, 16. M. Milčinská; Springs Girls 1998: 2. N. Zátopková, 9. K. Kostelníková, 13. V. Grussmannová. Orlovská pirueta (7. - 8. 11.): mladší nováčci dívky: 3. P. Milčinská, 4. K. Štěpánová, 5. T. Šnyrychová; nováčci dívky: 7. A. Andělová, 10. K. Šnyrychová, 15. L. Závadová; nováčci chlapci: 1. R. Grussmann; nejmladší žačky: 22. S. Škrobánková, 26. K. Palágyiová; mladší žačky: 15. M. Milčinská, 19. K. Kostelníková, 28. D. Závadová; žačky: 14. N. Zátopková, 16. V. Řehová.

Začala školní florbalová klání

K o p ř i v n i c e (jfk) - Školní florbalové soutěže za sebou mají svá úvodní kola. V klání starších dívek se do okresního finále z okrskového kola probojovala vítězná ZŠ Alšova Kopřivnice, z druhého místa pak tým ZŠ Emila Zátopka, který lepším skóre předčil bartošovickou základní školu, jež měla turnaj velice dobře rozehraný. Okresní finále se hraje dnes 19. listopadu v tělocvičně ZŠ Komenského v Odrách.

Okrskové kolo za sebou mají i starší chlapci. Ze skupiny C podle předpokladů postoupila do okresního semifinále favorizovaná domácí škola ZŠ Emila Zátopka a spolu s ní ZŠ Dlouhá Nový Jičín a ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice. Ve skupině D postup překvapivě unikl hokejistům z kopřivnické ZŠ M. Horákové, kteří o skóre podlehli celkově druhé ZŠ Komenského 66 Nový Jičín. Vítězství a postup z prvního místa vybojovala velice dobře hrající ZŠ Alšova Kopřivnice. Okresní semifinále sk. B bude v pátek 27. listopadu hostit ZŠ Emila Zátopka.

Okresní semifinále ZŠ ve flor-bale st. dívek (sk. A, ZŠ E. Zátopka, 4. 11.): ZŠ Alšova Kopř. - ZŠ E. Zátopka Kopř. 2:1, - ZŠ Bartošovice 1:2, - ZŠ Lichnov 3:0, - ZŠ Starý Jičín 4:0; ZŠ E. Zátopka - ZŠ Bartošovice 1:1, - ZŠ Lichnov 4:0, - ZŠ St. Jičín 3:1; ZŠ Bartošovice - ZŠ Lichnov 3:0, - ZŠ St. Jičín 0:2; ZŠ Lichnov - ZŠ St. Jičín 0:0. Pořadí: 1. ZŠ Alšova Kopř. 9 b. (10:3), 2. ZŠ E. Zátopka Kopř.7 b. (9:4), 3. ZŠ Bartošovice 7 b. (6:4), 4. ZŠ St. Jičín 1 b. (3:7), 5. ZŠ Lichnov 1 b. (0:10). Okrskové kolo ZŠ ve florbale st. chlapců (sk. C, ZŠ E. Zátopka, 10. 11.): ZŠ E. Zátopka Kopř. - ZŠ Dlouhá N. Jičín 1:0, - ZŠ Bartošovice 4:0, - ZŠ npor. Loma Příbor 10:0, - ZŠ sv. Zdislavy Kopř. 4:0; ZŠ Dlouhá N. Jičín - ZŠ Bartošovice 5:1, - ZŠ npor. Loma Příbor 1:1, - ZŠ sv. Zdislavy Kopř. 3:0; ZŠ Bartošovice - ZŠ npor. Loma Příbor 2:2, - ZŠ sv. Zdislavy Kopř. 0:3; ZŠ npor. Loma Příbor - ZŠ sv. Zdislavy Kopř.0:2; pořadí: 1. ZŠ E. Zátopka Kopř. 12 b. (19:0), 2. ZŠ Dlouhá N. Jičín 7 b. (9:3), 3. ZŠ sv. Zdislavy Kopř. 6 b. (5:7), 4. ZŠ npor. Loma Příbor 2 b. (3:15), 5. ZŠ Bartošovice 1 b. (3:14). Okrskové kolo ZŠ ve florbale st. chlapců (sk. D, ZŠ E. Zátopka, 10. 11.): ZŠ M. Horákové Kopř. - ZŠ Alšova Kopř. 0:2, - ZŠ Štramberk 2:1, - ZŠ Komenského 66 N. Jičín 1:1, - ZŠ Jičínská Příbor 4:0; ZŠ Alšova - ZŠ Štramberk 2:2, - ZŠ Komenského 66 NJ 1:0, - ZŠ Jičínská Příbor 2:0; ZŠ Štramberk - ZŠ Komenského 66 NJ 3:4, - ZŠ Jičínská Příbor 4:0; ZŠ Komenského 66 NJ - ZŠ Příbor 5:0; pořadí: 1. ZŠ Alšova Kopř.10 b. (7:2), 2. ZŠ Komenského 66 NJ 7 b. (10:5), 3. ZŠ M. Horákové Kopř.7 b. (7:4), 4. ZŠ Štramberk 4 b. (10:8), 5. ZŠ Jičínská Příbor 0 b. (0:15).

S.A.R.S. bez porážky v čele

K o p ř i v n i c e (jfk) - Frensport okresnímu přeboru ve futsalu zatím kraluje S.A.R.S. Štramberk, který ani ve druhém turnaji nepoznal hořkost porážky a s dvanácti body vede tabulku. O tři body zpět je 1. FC Tornádo Nový Jičín, jež si o tomto víkendu rovněž připsalo plný počet bodů za dvě vítězství. Kopřivnické týmy Lokomotiva Gangsters a Lavina Kopřivnice vybojovaly po jedné výhře a průběžně jim patří pátá a šestá příčka.

Výsledky 3. - 4. kola Frensport okres. přeboru NJ+FM (14. 11., Kopř.): Delta Frýdlant n. O. - L.G. Kopřivnice 5:6 (3:2), branky: L. Němec, M. Hurný, J. Pergler, M. Švrček, J. Janíček - M. Mička 3, V. Kovář, L. Husták, J. Špaček; L.G. Kopř. - S.A.R.S. Štramberk 2:5 (0:2), branky: M. Mička 2 - J. Zátopek 2, D. Jurák 2, P. Sýkora; S.A.R.S. Štramberk - Delta Frýdlant n. O. 9:6 (4:3), branky: P. Kvita 2, L. Hajník 2, P. Sýkora 2, J. Zátopek 2, D. Socha - L. Němec 2, R. Tomášek, P. Rybář, J. Pergler, M. Švrček; 1. FC Tornádo NJ - TJ Sviadnov 6:2 (2:2), branky: L. Dědík 2, J. Hanzelka 2, L. Polónyi, F. Bartoň - J. Klusáček, L. Kaulinec; TJ Sviadnov - FC Lavina Kopř. 5:6 (3:4), branky: P. Šištík 3, B. Bortel, L. Kaulinec - R. Šudák 4, T. Dražkovič, M. Pala; FC Lavina Kopř. - 1. FC Tornádo NJ 1:3 (0:1), branky: R. Paciorek - L. Dědík 2, J. Hanzelka; SVP Tsunami Příbor - Beach Boys Odry 2:2 (1:1), branky: R. Rosmarin, M. Sattek - A. Káňa 2; New Jersey NJ - SVP Tsunami Příbor 3:3 (1:1), branky: L. Kovář 2, M. Dvořák - M. Mičaník 3; Beach Boys Odry - New Jersey NJ 1:1 (1:0), branky: F. Murín - M. Dvořák. Pořadí OP po 4. kole: 1. S.A.R.S. Štram. 12 b., 2. 1. FC Tornádo NJ 9 b., 3. Tsunami Příbor 8 b., 4. TJ Sviadnov 6 b., 5. L.G. Kopř. 6 b., 6. FC Lavina Kopř. 4 b., 7. Beach Boys Odry 3 b., 8. New Jersey NJ 2 b., 9. Delta Frýdlant n. O. 0 b.

Volejbalový celek mužů nestačil na Nový Jičín B

TJ Nový Jičín B - KV Kopřivnice 3:0, 3:0

N o v ý J i č í n (jfk) - Jen na chabý odpor se zmohl volejbalový kopřivnický celek dospělých v utkáních 11. a 12. kola krajského přeboru I. třídy, v nichž jej hostil Nový Jičín B. Mladý domácí celek si agresivní útočnou hrou dokázal až na malé výjimky vytvořit v začátcích setů náskok, který nejen udržoval, ale postupně ještě navyšoval. „Nedokázali jsme klást větší odpor. Podali jsme doslova ospalý výkon. Postrádali jsme hlavně bojovnost, ale trápili jsme se i v útoku a při mezihře, zatímco oni hráli opravdu pěkný volejbal,“ komentoval nepovedený zápas kapitán Kopřivnice Eduard Chalupa. V dalším utkání Kopřivnice hostí vedoucí Opavu.

Sestava Kopř.: Chalupa, Křístek, Gilar, Komorovský, Bajer, Bartoň, Holaň, Uherek, Němec. Další výsledky 11. a 12. kola: D. Benešov - Karviná 1:3, 2:3, Opava - Morávka 3:1, 3:2, N. Jičín A - OU Ostrava 3:0, 3:1, Metylovice - Kylešovice 0:3, 3:1. Pořadí po 12. kole: 1. Opava 23 b., 2. N. Jičín B 21 b., 3. TJ N. Jičín A 21 b., 4. Kyleš. 20 b., 5. Morávka 20 b., 6. Kopř. 17 b., 7. Metylovice 16 b., 8. OU Ostrava 15 b., 9. Karviná 14 b., 10. D. Benešov 13 b.

Cenné medaile pro závišické judo

K a r v i n á (jfk) - Dvě cenné medaile zdobí závišické judo po mistrovství Moravskoslezského kraje v judo, které hostila 31. října Karviná. Čí zásluhou? Benjamínků Mikuláše Plánky a Radka Rýpara. Mikuláš Plánka potvrdil ve váze do 36 kg skvělou formu. Pavoukem totiž procházel neskutečně lehce. „Každého soupeře vyřadil vždy do deseti sekund,“ podotkl k výkonu svého svěřence trenér Libor Kahánek. Ve finále Plánka narazil na svého tradičního rivala Matěje Bucha z Bohumína, s nímž svádí rovnocenné boje. Tentokrát to ale neplatilo. Po krátkém oťukávání využil Plánka chybného vykročení soupeře a už za třicet vteřin hodil Bucha krásným kontrachvatem na ipon, čímž vybojoval zlato a titul mistra Moravskoslezského kraje.

Neméně dobře si vedl Radek Rýpar ve váze do 26 kg. Probil se až do finále a ukázal tak, že i on patří do krajské špičky. Ve finálovém duelu s Lukášem Rozehnalem z Baníku Ostrava dlouho nikdo neskóroval, až v samotném závěru využil závišický benjamínek nepozornosti soupeře a kontroval strhem na ipon. Následovala velká diskuze rozhodčích i se zhlédnutím videozáznamu. Nakonec tato technika ohodnocena nebyla, protože její užití není v této kategorii povoleno. Na praporky pak těsně zvítězil ostravský Rozehnal, na poněkud zklamaného Rýpara zůstalo, i tak výborné, stříbro.

Oba borci vedle skvělého vystoupení na krajském mistrovství uspěli i na dalších turnajích. Na mezinárodním Grand Prix v polských Pawlowicích vybojoval Radek Rýpar zlato a Mikuláš Plánka stříbro. Na Velké ceně města Zlína si toto umístění zopakovali. Nyní se oba benjamínci soustředí na vrchol sezony, kterým pro ně bude šampionát Moravy této kategorie, který se koná koncem listopadu v Uherském Hradišti.

20 LET OD PÁDU KOMUNISMU: Samet v Kopřivnici

Úvodník ...

Dvacet let uteklo jako voda a v každodenním shonu máme málokdy čas se zastavit a uvažovat, jak se za tu dobu změnil svět, jak se změnila Kopřivnice.

Připomeňme si společně okamžiky, ve kterých se rozhodovalo, zda v naší zemi a samozřejmě i v našem městě skončí vláda jedné strany a vykročíme na cestu ke svobodě a demokracii.

Poděkujme mnoha známým i bezejmenným tvářím, které se před dvaceti lety podílely na mohutném vzepětí národa, a těm mnoha lidem, kteří dvacet let přispívají k tomu, abychom mohli žít ve svobodné a demokratické zemi a městě.

Využijme výročí zhroucení komunistického režimu k předání historické zkušenosti dalším generacím.

Ing. Josef Jalůvka, starosta města Kopřivnice

Převrat odstartovala demonstrace, kterou „nikdo“ nesvolal

Studenti kopřivnické střední průmyslové školy přicházejí 27. listopadu 1989 podpořit generální stávku do centra města. Revoluční události v Kopřivnici začaly asi o týden dřív.
FOTO: ARCHIV TATROVÁK
Studenti kopřivnické střední průmyslové školy přicházejí 27. listopadu 1989 podpořit generální stávku do centra města. Revoluční události v Kopřivnici začaly asi o týden dřív.
FOTO: ARCHIV TATROVÁK

K o p ř i v n i c e (dam) - Tajemstvím zahalený je začátek sametové revoluce v Kopřivnici. Pamětníci i dobové prameny se shodují v tom, že první viditelnou akcí, která nastartovala překotné změny, byla manifestace na zdejším náměstí ve čtvrtek 23. listopadu. Tajemstvím tehdy bylo, kdo vlastně shromáždění, které avizovaly letáčky vylepené na různých místech města, svolal a o nic jasnější to není ani po dvaceti letech.

Rukou psaná výzva, která se objevila v ulicích města už 21. listopadu, zvala na demonstraci na podporu studentských požadavků. Lidé se měli sejít se svíčkami v rukou právě 23. listopadu v šest večer u kostela. Přestože tehdejší tisk psal, že někoho výzva rozesmála a u jiných budila pobouření, jisté je, že zafungovala. Ve smluvený čas se totiž na náměstí sešlo 500 až 800 lidí.

„Šli jsme na náměstí po první oficiální diskuzi, která probíhala v M-klubu. Přišli jsme na místo a nic se nedělo. Nikdo nevěděl, kdo manifestaci svolal, a vypadalo to, že se nikdo mluvit nechystá. Tak nakonec vzal iniciativu do svých rukou někdo, kdo s námi přišel z klubu. Už ani nevím, kdo to byl,“ vzpomíná na první demonstraci v Kopřivnici Dagmar Rysová. Podobně vzpomínají na první demonstraci i další přímí účastníci. „Když jsem tam přicházel, tak tam už stál dav lidí. Já jsem zůstal stát jako opařený, začal jsem se prodírat do středu shromáždění, tam byl Petr Boháč, Libor Gajdušek, Miloš Fuska, Luboš Sazovský a možná i další a nezávisle na sobě jsme se začali snažit ten dav silou vlastních hlasivek nějak korigovat,“ přidal svou vzpomínku Radek Burša.

O nesmělém začátku demonstrace referoval na svých stránkách i Tatrovák z 1. prosince 1989. Akci prý zahájil mladík, který vystoupal na vyvýšenou plochu před památníkem padlých a prohlásil, že sice neví, kdo akci svolal, ale že když se lidé sešli, že ji zahájí zpěvem státní hymny.

Vzhledem k tomu, že demonstrace následovala po diskuzním setkání s vedením města i Tatry v M-klubu, na náměstí se objevili i tehdejší pohlaváři. Jako první shromážděným svůj pohled na věc řekl tehdejší generální ředitel automobilky Stanislav Tichavský. Následně byl přečten text studentského prohlášení. „Všechno se to odehrávalo bez jakéhokoliv ozvučení a nasvícení. Byla to živelná a technicky vůbec nepřipravená akce,“ přidal další kousek skládačky Lubomír Sazovský.

Přesto se prý lidé na náměstí dožadovali diskuze s představiteli tehdejší moci. Na náměstí prý dav žádal odpovědi nejen na to, kdy padne vláda, ale třeba i na to, proč toho dne nevyšla Mladá fronta. Došlo ale i na místní otázky a už ten večer se prý lidé ptali po soše T. G. M. a volali po jejím znovuvztyčení. V závěru první demonstrace byli pak účastníci pozváni na další, která se měla uskutečnit o den později v sedmnáct hodin a už měla mít pevnější program i technickou podporu.

„Dvacátého čtvrtého jsem šel na městský národní výbor požádat o povolení pro tu druhou ohlášenou manifestaci. To jsem pochopitelně nezískal. Jednal jsem osobně s tehdejším předsedou městského národního výboru Václavem Kunčíkem a ten řekl jednoznačně ne. Takže jsme se rozešli s tím, že stejně bude i bez povolení,“ zavzpomínal Radek Burša.

Další lidé, kteří se vlastně dali dohromady teprve předchozí večer na náměstí, se zase snažili získat aparaturu pro ozvučení, i tady přišel striktní zákaz. „Nakonec mikrofon, zesilovače i reprobedny vynesl bez povolení z Tatry Jirka Novák a jen díky němu se nám podařilo splnit slib z předchozího večera,“ řekl další z vůdců tehdejších protestů Petr Boháč.

Z podvečerních shromáždění na náměstí se na několik následujících dní stala tradice a opakovaly se každý den vždy ve stejnou hodinu až do generální stávky 27. listopadu. Začátek revoluce v Kopřivnici byl tedy úspěšný, ale stále má punc drobné záhady. „Opravdu by mě moc zajímalo, kdo tu manifestaci tehdy svolal těmi letáky. Bylo by příjemné, kdyby se ten člověk třeba teď po letech přihlásil,“ nechal se slyšet Radek Burša.

Známí umělci byli v listopadu informátory i morálními autoritami

Vlastimil Brodský po své besedě s Kopřivničany. Na té odpovídal na dotazy z hereckého života i politiky. 
FOTO: ARCHIV TATROVÁK
Vlastimil Brodský po své besedě s Kopřivničany. Na té odpovídal na dotazy z hereckého života i politiky.
FOTO: ARCHIV TATROVÁK

K o p ř i v n i c e (dam) - Listopadová revoluce v roce 1989 byla spojena nejen s lidmi z disentu nebo s politiky éry pražského jara 1968. Tváří revoluce se stala také řada známých umělců, kteří se jako jedni z prvních ohradili proti zásahu na Národní třídě. Divadla se pak záhy stala místy společenských diskuzí.

Podobné, byť v menším rozsahu, to bylo i v Kopřivnici. Také tady se centrem revolučního dění stal v prvé řadě kulturní prostor, a to M-klub v suterénu Včelína (dnešní restaurace Robinson).

Klubový prostor byl už před rokem 1989 jakýmsi centrem alternativní kultury. Na jeho půdě se odehrávala vystoupení umělců, kteří nebyli právě v hlavním proudu doporučované kultury, nebo byli dokonce přímo na seznamu zakázaných tvůrců. Je tak jen logické, že v listopadu, když se doba začínala měnit, byl kopřivnický M-klub, jeho spolupracovníci a pravidelní návštěvníci v první linii.

„M-klub do víru událostí velmi záhy a tak nějak automaticky vstoupil. Vždycky tam bylo zázemí pro alternativní kulturu, ale i myšlenky a názory. Nebyl to poslušný svazácký klub. Podobným způsobem fungovala většina mládežnických klubů. V tom jsme nebyli až tak výjimeční,“ říká Dagmar Rysová, která v té době byla programovou pracovnicí klubu.

Program Klubu mladých Kopřivnice nebo zkráceně M-klubu doznal první změny už v pondělí 20. listopadu. „Přijel písničkář Jan Burian, řekl nám, co se děje v Praze a že hrát nebude. Šel ale mezi lidi a místo koncertu říkal, co se děje a prezentoval své názory na věc, jako že to, aby se bily děti, do civilizovaného státu nepatří,“ zavzpomínal Lubomír Sazovský, který tehdy patřil k vedení M-klubu. Koncert, který nakonec koncertem nebyl, prý nikdo neopustil a lidé Buriana se zájmem poslouchali.

Mezi prvními umělci, kteří kopřivnický klub navštívili, byl také herec Jan Potměšil. „Divadla tehdy nerušila nasmlouvané zájezdové šňůry a místo hraní se setkávala s lidmi. Byla to velmi hektická doba, málo se spalo a herci jezdili od města k městu. Když Honza Potměšil pokračoval z Kopřivnice dál, měl osudovou autonehodu a skončil na vozíku,“ zavzpomínala na dalšího, kdo do města přivezl čerstvé zprávy z Prahy, Rysová.

To, že se herci do informování lidí zapojili, bylo podle jejího vyjádření pro úspěch demokratizačních snah velmi přínosné. „Byly to tváře, které lidi znali, vážili si jich a neměli nic společného s politikou. Proto měli velký vliv,“ domnívá se Dagmar Rysová.

Setkání s herci se neomezovala jen na prostory klubu, které měly přece jen omezenou kapacitu. Vlastimil Brodský, který přijel do Kopřivnice dva dny po Mikuláši, se například s lidmi setkal v anexu městského národního výboru. V tomto případě šlo už o besedu pořádanou Občanským fórem. „Když jsem se důkladně seznámil s událostmi 17. listopadu a uvědomil jsem si, že za všechno, co se stalo a co se nyní děje, můžeme poděkovat mladým lidem, které potkávám, a oni mě zdraví, uvědomil jsem si také to, že ne oni, ale já bych před nimi měl hluboce smeknout a také smekám,“ řekl Brodský v úvodu své tehdejší návštěvy v Kopřivnici.

Boj s komunismem bez kopírky a internetu

K o p ř i v n i c e (dam) - Ne jen cinkající klíče, ale především informace byly hlavní zbraní těch, kteří v listopadu 1989 usilovali o demontáž komunistické moci v Československu. Právě těch bylo v prvních revolučních dnech zoufalý nedostatek a mít neustále ’nabito’ argumenty, to byla hlavní starost organizátorů protestů.

O zásahu 17. listopadu na Národní třídě se Kopřivničané mohli nejdříve dozvědět ze západních rozhlasových stanic. Oficiální tuzemská média v prvních hodinách a dnech informace o dění v Praze značně zkreslovala. „První informace o tom, co se děje, přivezli studenti, kteří přijeli na víkend. Byli, pokud si vzpomínám, z fakulty dětského lékařství,“ vzpomíná Lubomír Sazovský, který před dvaceti lety působil v M-klubu, pozdějším centru revolučních událostí.

Když už se i nějaké letáky, studentská prohlášení a další texty do Kopřivnice dostaly, tak většinou v jediné kopii a místní řešili problém, jak je dál distribuovat mezi lidi.

„Byla to úplně jiná doba, dnes si sedneme k internetu a víme, co se děje na druhé straně světa. Tehdy nebyly k dispozici mobily, faxy, internet a problém byla i kopírka,“ vysvětluje Dagmar Rysová.

Dostat se k tehdejším, byť nedokonalým kopírovacím strojům, byl obrovský problém. K dispozici byly jen v Tatře, a ta se pochopitelně snažila hlídat, aby se prostřednictvím její techniky nešířila prohlášení ’rozvracečů národního hospodářství’.

„Něco se nám občas podařilo oxeroxovat nebo rozmnožit na lihovém cyklostylu, ale velmi často prostě holky vzaly šest kopíráků a přepisovaly texty na stroji. Z dnešního pohledu je to možná trošku komické, některé ty kopie byly jen těžko čitelné, ale jiné možnosti tehdy nebyly,“ vysvětluje Sazovský. Tímto domáckým způsobem se rozmnožovaly nejen texty studentských prohlášení, ale například i listina lidských práv, text Charty 77 a další písemnosti, které měly lidem pomoci orientovat se v rychle se měnící době.

Nádech dobrodružství měla občas i distribuce oněch tiskovin. „Vzpomínám si, že jsme jezdili autem po městě, vždycky vyběhli ven, něco vylepili na sloup a jeli dál. Nebyl kamerový systém, takže nás mohli jen těžko odhalit, ale na začátku jsme to dělali opravdu takhle tajně a v noci,“ zavzpomínal Lubomír Sazovský.

Prohlášení

účastníků politicko-hospodářského aktivu kombinátu TATRA Kopřivnice k současnému vnitropolitickému vývoji v ČSSR

S vědomím toho, že v současné době přestavby a demokratizačního procesu celé společnosti je zapotřebí zejména zvýšit efektivnost naší ekonomiky, odsuzujeme veškeré provokace. Cesty, které nám chtějí vnutit signatáři Charty 77 a některé skupiny intelektuálů při zneužívání mladé generace k prosazování svých zájmů, nepovažujeme za odpovídající zájmům celé společnosti.

K řešení konkrétních problémů v naší společnosti tak, jak je cítí mladí lidé, studenti a občané, je třeba využít dialogu a k tomu strana vyzývá všechny občany a pracující od nástupu k přestavbě. Musí přitom jít o konkrétní, jasně formulované otázky, nikoliv jen o obecně vyžádaný dialog. Nesmí jít o konfrontaci a o uhýbání, od plnění pracovních povinností. Poctivá práce je základem všech hodnot, a proto nemůžeme souhlasit se stávkami, které se dokonce neodpovědné síly snaží přenášet i na půdu závodu. Studenti a divadelníci tím, že stávkují, přestávají plnit své základní povinnosti a jsou v tomto směru nežádoucím příkladem.

Stávky v závodech nemůžeme připustit, většina pracovních kolektivů by nesla důsledky výpadku produkce na svých kapsách a v konečném důsledku by došlo ke snížení životní úrovně všech občanů.

Řešení problému v podniku chceme hledat prostřednictvím otevřeného dialogu nejen na úrovni pracovních kolektivů s využitím výrobních porad, členských a veřejných schůzí i dalších forem setkání, ovšem ne na úkor plnění pracovních a výrobních úkolů.

Tatrovák, 24. listopadu 1989

Na návštěvě v informačním centru

Koordinačním centrem Občanského fóra v Kopřivnici se stal M-Klub. V jeho kanceláři v pracovní dny od 10 do 16 hodin může každý návštěvník získat podrobné informace o činnosti OF, jsou zde k dispozici různé propagační materiály, zde také můžete předat písemně připomínky či stížnosti k veřejnému životu anebo svým podpisem podpořit snahy OF, případně se také domluvit na konkrétní spolupráci s Občanským fórem.

V době mé návštěvy měla v koordinačním centru službu Z. Bůžková, která je jinak na mateřské dovolené, a tak s ní v kanceláři byla i její malá dcerka. Od Z. Bůžkové jsme se také dozvěděla číslo sporožirového účtu v kopřivnické spořitelně - 9215100 -, na který je možno zasílat finanční prostředky na částečné krytí nákladů vyplývajících z činnosti OF. Jak mi později řekl R. Burša, stav konta k 7. prosinci byl 1 750 Kč a větší část z něho byla použita na zaplacení cest do Prahy a na zakoupení videokazet, které jsou veřejně promítány v prodejně Kniha.

Propagační materiály je tedy možné získat v koordinačním centru OF. Kromě toho je však denně obměňována nástěnka před ZK ROH a na „Koreji“ nástěnka občanského výboru č. 19, jedná se také o poskytnutí vývěsní tabule u městského národního výboru. Aby nebyla Kopřivnice polepená nejrůznějšími plakáty, platí zásada, že letáky je možno vyvěšovat pouze na plakátovacích plochách a ve výkladech těch obchodů, jejichž pracovníci tomu dají svolení.

P. Bittnerová, Tatrovák, 15. prosince 1989

Fungování Občanského fóra mělo prý k romantice daleko

K o p ř i v n i c e (dam) - Občanské fórum jako široká platforma občanských aktivit odmítajících totalitní komunistický režim a usilujících o obnovu politického pluralismu, demokracie a právního státu vzniklo v Praze jen dva dny po zásahu proti studentům. Zkratka OF a také typické usměvavé logo se záhy stalo symbolem revolučních změn po celé republice, Kopřivnici nevyjímaje.

„Občanské fórum v Kopřivnici vzniklo živelně zespodu tak, jak se to dělo po celé republice. První sídlo mělo v kancelářích tehdejšího M-klubu ve Včelíně,“ vzpomínal Burša.

„Do dneška si vzpomínám, jak jsem na klasické prostěradlo maloval logo OF, které jsme pak vyvěsili z balkonu,“ přidal svou vzpomínku Lubomír Sazovský.

Pod hlavičkou Občanského fóra se lidé pracující proti režimu začali v Kopřivnici organizovat vlastně až v době generální stávky. Na ní bylo také přečteno prohlášení o programu OF. Bezprostředně pak bylo zřízeno také koordinační a informační centrum fóra ve zmíněných kancelářích M-klubu, kde mohli lidé získávat informace, ale také nabízet svou pomoc.

Na začátku bylo OF především doménou mladé generace, poměrně záhy se k nim přidali také lidé starší, především ti, kteří zažili perzekuce v padesátých letech. Vznikla také eko-sekce a další zájmové skupiny uvnitř Občanského fóra.

„Později se začali přidávat také lidé, kterým jsme říkali ’osmašedesátníci’. Někteří z nich bohužel chápali OF jako platformu, která jim umožní snadno se dostat do odpovědných funkcí, které jim byly na dvacet let upřeny. Je pravda, že občas jsme sváděli tuhé boje i uvnitř Občanského fóra. Ne vše bylo ideální a někdy to mělo daleko k romantice podle hesla, že Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí,“ zavzpomínal Burša.

Mohutná stávka v Tatře měla sestru také v centru

Například konec vlády jedné strany žádaly transparenty při generální stávce v Tatře. Zúčastnily se jí tisíce tehdejších zaměstnanců státního podniku.
FOTO: ROSTISLAV KAHÁNEK
Například konec vlády jedné strany žádaly transparenty při generální stávce v Tatře. Zúčastnily se jí tisíce tehdejších zaměstnanců státního podniku.
FOTO: ROSTISLAV KAHÁNEK

K o p ř i v n i c e (dam) - Celonárodní jednota, která komunistické moci v tehdejším Československu definitivně podtrhla nohy. I tak by se dala popsat generální stávka, která proběhla 27. listopadu 1989. Výjimkou nebyla pochopitelně ani Kopřivnice. Deset dnů po prvním střetu veřejné bezpečnosti se studenty demonstrovaly svůj odpor k dosavadní moci tisíce zdejších lidí.

Celostátní generální stávka byla organizována centrálně tehdy už Občanským fórem. „Buňky OF vznikaly na jednotlivých pracovištích a proměňovaly se ve stávkové výbory, podpora stávky byla už předem hodně vysoká,“ zavzpomínal jeden z mluvčích Občanského fóra Radek Burša.

V Kopřivnici se 27. listopadu stávkovalo na dvou místech. Masová manifestační stávka proběhla přímo uvnitř automobilky Tatra, podporu požadavků OF ale lidé mohli vyjádřit také v centru města.

Tatrováci se v pravé poledne sešli na rozlehlém prostranství mezi lisovnou, hlavní montáží a slévárnou. V několikatisícovém davu byly také transparenty žádající konec vlády jedné strany a podobně. V prohlášeních, která na stávce zazněla, byly žádány svobodné volby, odchod zkompromitovaných funkcionářů z funkcí ve státě i v podnicích a vypuštění vedoucí úlohy komunistické strany z textu ústavy.

„Stávka nakonec proběhla dobře a dala nám velký mandát pro další jednání, ale nebylo to vůbec snadné. Když jsme s vedením Tatry tehdy vyjednávali, chtěli stávku rozdělit po jednotlivých závodech, nebo nás donutit, abychom podepsali, že plně zodpovídáme za případná zranění a podobně. Prostě házeli nám klacky pod nohy,“ vzpomíná další z mluvčích OF Petr Boháč.

Klaksony nákladních aut řidičů ČSAD ve 12 hodin zahájily stávku také ve městě, na té se sešli obyvatelé Kopřivnice, ale i lidé pracující v Tatře na druhé směně. Podle dobového Tatrováku se jich v prostoru pěší zóny sešlo na 1 500. Stávku zahájil zpěv státní hymny a projev zástupců Občanského fóra. Před lidmi promluvili také studenti olomoucké univerzity, zástupci tehdejších prvoligových házenkářů nebo politický vězeň Bohuslav Ficek.

Na stávce, kterou podpořili i studenti zdejší střední průmyslové školy se svými pedagogy, zazněly kromě obecných požadavků OF také přísně lokální žádosti. Stávkující po představitelích města žádali prostor pro schůzování OF, dostavbu krytého bazénu a kulturního domu, ale třeba i zlepšení životního prostředí.

Nestávkovali, ale požadavky stávkujících podpořili

Otiskujeme v dnešním čísle také jedno z mnoha prohlášení, které nám zástupci pracovních kolektivů, i s podpisy, do redakce během pondělí a úterý doručili:

Prohlášení z aktivu pracujících členů odborových úseků formovny, tavírny, ocelolitiny a tvárné litiny, střediska: 3212, 3213, 3271 a 3272, který se uskutečnil v úterý v 9.15 hod. o přestávce za přítomnosti sedmdesát pracovníků a za řízení úsekového důvěrníka z tavírny Josefa Rýce. Stanovisko přednesl Jiří Tichavský, slévač formovny. Po diskusi bylo jednomyslně schváleno v tomto znění:

1. My pracující výše uvedených středisek jsme se včera po zralé úvaze rozhodli nezúčastnit se jakoukoliv formou manifestační generální stávky. Jediným důvodem byla vám všem známá situace vzniklá požárem ve slévárně. Jsme si plně vědomi, že situace v dodávkách odlitků je kritická a každý výpadek se negativně promítá u našich odběratelů, kteří jsou si toho dobře vědomi.

2. Otevřeně prohlašujeme, že naší neúčastí ve stávce jsme se v žádném případě nechtěli distancovat od demokratizačního a obrodného procesu v naší společnosti. Jedině silná ekonomika může být základem zdravé socialistické společnosti.

3. Jsme pro otevřený, demokratický a rovnoprávný dialog se všemi, kdo mají s touto republikou poctivé úmysly.

4. Doporučujeme, aby předmětem dialogu byly především otázky, které považujeme za rozhodující: - vyšetření příčin neadekvátního zásahu pořádkových sil dne 17. 11. v Praze proti demonstrantům - studentům,

- příprava plně svobodných voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů,

- příprava nové ústavy, která by měla být v co nejkratší době předložena k všelidové diskusi,

- zajistit nové postavení odborů ve vztahu k hospodářskému i politickému vedení s cílem zajistit nezávislost odborů tak, aby plně zabezpečily práva a potřeby pracujících.

Nesouhlasíme s: - hospodářským a politickým vedením kombinátu, které nezaujalo včas stanovisko, jež měla být vodítkem dalšího postoje odborářů.

Žádáme: - aby všichni lidé, kteří se zkompromitovali v hospodářských nebo politických funkcích, byli zveřejněni a nesli za tuto činnost odpovědnost před veřejností.

V Kopřivnici 28. 11. 1989

Tatrovák, 1. prosince 1989

Boháč a Burša: Obavy ani strach jsme si nepřipouštěli, nebyl na to čas

Petr Boháč (vlevo) a Radek Burša byli před dvaceti lety mluvčími OF a na svých postojích by nic neměnili. 
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Petr Boháč (vlevo) a Radek Burša byli před dvaceti lety mluvčími OF a na svých postojích by nic neměnili.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Když 17. listopadu 1989 veřejná bezpečnost zasahovala proti studentům na Národní třídě v Praze, oba pracovali v Tatře, vzájemně se neznali a asi je ani nenapadlo, že by se měli stát těmi, kteří pomohou přehodit výhybku dějin. Přesto se už za pár dní technický kontrolor Radek Burša a slévárenský dělník Petr Boháč stali jedněmi z tváří kopřivnické sametové revoluce. Byť zdaleka nebyli sami, patřili do skupinky lidí, která živelně vznikla v okolí tehdejšího M-klubu a která aktivně pracovala na změně politických a společenských poměrů. Zatím-co Radek Burša patřil k lidem, kteří pracovali pro převrat ve městě, Petr Boháč byl z těch, kteří své úsilí napřeli spíš uvnitř tehdy víc jak dvanáctitisícové Tatry. Dnes po dvaceti letech na tehdejší události vzpomínají společně.

Kdy poprvé se v Kopřivnici začaly projevovat listopadové události?

Burša: Nástup listopadového dění měl v Kopřivnici logicky několikadenní zpoždění. Pokud nosná akce byla v Praze 17. listopadu, tak v Kopřivnici byla první manifestace 21. listopadu. Tomu předcházela schůzka v M-klubu, kdy pod tlakem událostí bylo improvizovaně pod hlavičkou Socialistického svazu mládeže svoláno setkání, jehož tématem byl aktuální stav ve společnosti. Byli na něm zástupci vedení Tatry a města. Padaly tam různé dotazy, objevovaly se první náznaky názorových přestřelek. Konkrétní řečníky si už po dvaceti letech nevybavím, ale jedna věc se zapomenout nedá, a to, že někdo v tom nabitém klubu prohlásil: Tak, a jdeme na náměstí! A tím to vlastně začalo.

Boháč: To, že jsme vyrazili na náměstí, byla naprosto spontánní reakce na vystoupení hospodářského a stranického vedení v M-klubu. Když jsme na tom setkání chtěli přečíst prohlášení pražských studentů a ani potřetí se to nepovedlo, protože soudruzi stále odváděli řeč jinam a snažili se v tom bránit, tak se někdo z nás zvedl a řekl, že se půjde na náměstí. Cestou jsme ještě koupili svíčky a skutečně vyrazili na náměstí. Protože to bylo naprosto nepřipravené, tak to proběhlo pochopitelně bez jakéhokoliv ozvučení, svolávali jsme lidi blíž k tomu soklu, kde dnes stojí Masaryk a v podstatě jsme se po pár slovech a krátké diskuzi domluvili, že se na stejném místě znovu sejdeme druhý den v 17 hodin s tím, že už bude připravený nějaký program a zajistíme i ozvučení. Takže se to celé po nějaké době rozešlo a to byl ten okamžik, kdy jsme se vlastně poprvé sešli my, co jsme se kolem následných událostí motali. Do té doby jsme se absolutně neznali, ale tam jsme si tehdy podali ruce a řekli si, že se teda pokusíme sehnat, co jsme slíbili.

To, že se lidé scházeli na náměstí, vzniklo jak?

Boháč: Přestože fyzicky tam Masarykova socha nestála, tak v povědomí lidí tam vždycky byla. To, že ho komunisti odnesli, je jiná věc, ale vždycky to bylo náměstí TGM. To, že se to uskutečnilo tam, bylo dobré rozhodnutí jak kvůli symbolice, tak i potom kvůli rozhlasu a podobně.

Burša: Přesně tak. Je fakt, že vlastně nebylo o čem rozhodovat, tam bylo místo i podmínky pro ozvučení. Bylo to vlastně jediné vhodné místo.

Jak probíhalo informování o situaci v prvních dnech začínajícího převratu?

Burša: Protože Kopřivnice měla přece jen nějaké zpoždění, tak už i ve státních sdělovacích prostředcích začaly probleskovat nějaké informace o tom, co se děje. Všechny aktivity tehdy už směřovaly ke generální stávce plánované na 27. listopadu. Semknutí lidí v rámci stávky mělo demonstrovat jednoznačný tlak československé veřejnosti na pád komunismu. Pro většinu informací o tom, co se děje, jsme si museli jezdit do Prahy. Jiná cesta nebyla, takové komunikační kanály jako jsou dnes, neexistovaly. Něco přiváželi kopřivničtí studenti, kteří studovali v Praze. My jsme tam pak jezdili opravdu často. Od toho 22. listopadu do poloviny prosince jsme tam jeli snad pětkrát nebo sedmkrát.

Revoluce v Kopřivnici běžela vlastně ve dvou samostatných liniích, ve městě a v Tatře zvlášť. Jak došlo k tomu rozdělení a byl ten postup událostí nějak vzájemně koordinován?

Boháč: Zpočátku to bylo naprosto spontánní hnutí a jeho prvopočátek byl ve městě. V okamžiku, kdy se začaly tvořit požadavky a objevila se výzva ke generální stávce, která byla prvním velkým krokem k tomu, aby se ten režim skutečně položil, bylo potřeba aktivizovat i Tatru, která byla v té době obrovský kolos, a s ní byly spojeny i stranické špičky. To už zkrátka nešlo organizovat jednotně. Nebyl to žádný rozkol, prostě jsme se jen dohodli, že Radek (Burša) bude více komunikovat s městem a vedením městského národního výboru a v Tatře, kde bylo třeba paralelně vybudovat stávkové výbory, tak tam budu jednat já. Nebyla jiná možnost, než to takto rozdělit. Vzájemně jsme svoje kroky koordinovali, využívali jsme médií v Tatře, ať už podnikového rozhlasu nebo Tatrováku. Postupně se budovala Občanská fóra na jednotlivých úsecích a podobně. Postup ve městě a v Tatře jsme koordinovali, aby efekt generální stávky byl co největší.

Burša: Já jsem měl tehdy blíž k městu, fungoval jsem jako poslanec městského národního výboru a předseda občanského výboru. A Petr se zase pohyboval v Tatře, takže to rozdělení bylo logické.

Pocítili jste strach a aktivní odpor moci během prvních revolučních dnů?

Boháč: Moc jako taková po 17. listopadu čekala na impulz seshora. Oni sami nevěděli, co mají dělat, ale své pozice si tvrdě hájili. Na všech jednáních jsme naráželi na odpor. Bylo jedno, jestli šlo o ustavení stávkových výborů, prosazení článků do Tatrováku nebo něco jiného. Vždycky to bylo velmi tvrdě vybojované a rozhodně to nešlo snadno. Tím, že se za nás stavělo víc a víc lidí, tak pak i ta naše síla rostla a autorita byla čím dál větší. Navíc šlo od začátku o setkání nás, v této věci absolutně nezkušených lidí, s funkcionáři, kteří byli naopak často připraveni velice dobře. Svoje stanoviska jsme si vlastně uhájili vždycky jen díky svému přesvědčení a pocitu odpovědnosti vůči lidem, kteří za námi stáli. Ale prvopočátky, než to došlo ke generální stávce a než ústřední výbor strany rozhodl, že proti studentům a demonstrantům nezakročí armádou a Lidovými milicemi, to nebylo příjemné. Hlídali nás na každém kroku, každé ráno v práci jsem měl na stole komunistické letáčky a milicionář stál za dveřmi. Proto jsme se různě skrývali, střídali byty, kde jsme se scházeli a podobně. Mocní naštěstí nevěděli, co mají dělat. Oni čekali na impulz. V okamžiku, kdy nepřišel a Lidové milice musely odevzdat zbraně, tak se jim zhroutil svět, a to jsme si taky oddechli. Je ale pravda, že na začátku jsme si žádné ohrožení vůbec neuvědomovali. Šli jsme za svým cílem a vlastně nám ani nedocházelo, že nás třeba můžou zavřít.

Burša: Když jsme do toho šli, tak jsme si nebezpečí raději ani nechtěli uvědomovat. Každý ale měl ten strach někde uvnitř sebe. Vzpomínám si, jak jsem se jednou krátce po zahájení revoluce vrátil domů a při zouvání jsem z televize slyšel, že po Národní třídě se valí tanky. Ve mně by se krve nedořezal. Letělo mi hlavou, že máme opravdu obrovský problém, až když jsem přišel do pokoje, tak jsem zjistil, že to byly záběry z roku 1968. Při jednáních, která jsem vedl, jsem se také nesetkal se žádnou vstřícností. Ten odpor byl samozřejmě tvrdý. Byli jsme označováni za samozvance, ale po generální stávce už něco takového nebylo možné říci.

Jaký je váš osobní nejsilnější zážitek z oné revoluční doby před dvaceti lety, ať už pozitivní nebo negativní?

Boháč: Nikdy mě nepřestane fascinovat ta úžasná spontánnost, improvizace, nasazení a ztotožnění se těch lidí s jednou myšlenkou. Myslím, že taková doba už nepřijde, kdy by národ měl důvod se zvednout a postavit se mocným. Protože dnes máme demokracii a volby. Spontánnost davů tehdy narůstala až do generální stávky a ten zážitek, kdy stojí tisíce lidí, poslouchají a jednohlasně pozitivně reagují a chtějí věci pomoct, to bylo nejúžasnější. Něco takového už asi nikdy nepůjde zažít, zaplať pánbůh, že nebude důvod to zažít.

Burša: Můj největší zážitek se také vztahuje ke generální stávce. Já jsem v době, kdy probíhala, byl v Tatře. To prostranství, kde se uskutečnila, bylo zaplněné do posledního místečka a stály tam skutečně tisíce lidí. Lidé viseli na konstrukcích budov a požárních žebřících, ale ne proto, aby dobře viděli, ale proto, že se tam opravdu nebylo kam postavit. Klobouk dolů, je skvělé, že lidé tehdy ustáli tu rozjitřenou atmosféru, protože svým způsobem to bylo velké riziko.

Kdy jste si poprvé uvědomili, že se opravdu podařilo dosavadní režim svrhnout a už nehrozí návrat do původních kolejí?

Burša: Z mého pohledu to bylo v momentě, kdy byla kooptována nová vláda, myslím, že se jí tehdy říkalo Vláda národního porozumění, s Mariánem Čalfou jako premiérem (10. 12. 1989, pozn. red.). Ve chvíli, kdy přišla tato vláda, tak to pro mě byl dostatečně hmatatelný signál toho, že cesta zpátky je naprosto nepravděpodobná.

Boháč: U mě to bylo až s odchodem ruských vojsk (21. 6. 1991, pozn. red.). Byla to ještě dlouhá cesta, ale oni fakticky stále měli v rukou tu skutečnou moc. Generalita stále ovládala armádu a stačilo málo, aby situaci úplně otočili.

Kdy se poprvé revoluční aktivity dostaly pod hlavičku OF?

Boháč: Byli jsme v Praze na ustavující schůzi Občanského fóra a bezprostředně potom začalo fungovat i tady v Kopřivnici.

Burša: Vytvořili jsme si určitou strukturu. Občanské fórum, které mělo svého mluvčího, pak později bylo také Občanské fórum starších, které mělo vlastního mluvčího. A vznikla celá řada samostatných jednotek OF v místních částech nebo na pracovištích. Všechny ty nitky se pak sbíhaly v ústředí, které bylo v rámci M-klubu.

Boháč: Nebyl fax, internet a nic podobného. Bylo ale potřeba předávat lidem informace a maximum komunikace probíhalo v osobní rovině, i proto byla struktura OF poměrně rozsáhlá.

Když se ohlédnete dvacet let zpátky, jak to všechno s odstupem cítíte vy?

Boháč: Já jsem spokojený. Ústředním mottem listopadové revoluce bylo destruovat komunistický režim, uspořádat svobodné volby a zbavit se ruských vojsk, a to se všechno povedlo. To, jaká je situace dnes, na to, co se stalo před dvaceti lety, nemá přímý vliv. Nastolila se demokracie. Jak vypadá, je už občanskou zodpovědností celého národa. Že lidé nechodí volit a nadávají jen někde u piva místo toho, aby hájili své zájmy, to je jiná věc. Můžu být s řadou věcí nespokojený, ale z mého pohledu jsem se 17. listopadem na 100 % spokojený.

Burša: Demontáž tehdejšího mocenského systému byla jedinou správnou cestou a jsem rád, že jsem se toho zúčastnil. Na druhou stranu po dvaceti letech jsem v hodnocení naší současnosti velmi, velmi kritický. To v žádném případě nelze chápat jako zpochybnění listopadu 1989. Momentálně mají osud státu v rukou lidé a není pravda, že nemohou veřejné dění ovlivnit. To, že v politice je dneska řada lidí, kteří ji dělají dvacet let, je smutná pravda, a ti pak mají prošlapané tak negativní cestičky, až to pěkné není.

Vaše politické aktivity skončily před deseti, respektive patnácti lety. Uvažovali jste někdy, že byste se do politického života ještě vrátili?

Boháč: Já jsem pro to sebrat klíče a jít do ulic, protože to, co se kolem nás děje, se mi nelíbí. Ale není rok 1989, je rok 2009 a je jiná situace.

Burša: Já sice nejsem od roku 1992 v žádné politické stra-ně, ale přesto jsem v politice pracoval až do roku 1999, to znamená skoro deset let. Začal jsem jako tajemník městského úřadu tady v Kopřivnici a pak jsem ve stejné funkci působil ještě v dalších dvou městech. Není to sice už funkce volená, ale přesto může mnohé ve věcech veřejných ovlivnit. Dělal jsem tu práci rád, protože jsem měl možnost řadu věcí změnit k obrazu svému a přitom nebýt na špici. Po roce 1999 jsem si řekl dost! Deset let, které jsem dal na oltář vlasti, je, si myslím, dostatečné. Z mého pohledu jsem tu práci dělal férově, ale vracet se do toho už ne-chci, je řada na jiných. Neuvažoval jsem nikdy o tom, že bych se do politiky vrátil.

David Macháček

Zpracování osudů obětí komunismu bylo pro autora uctěním jejich památky

K o p ř i v n i c e (dam) - Řada lidí z Kopřivnice a nejbližšího okolí se mezi lety 1948 a 1989 stala obětí zvůle komunistické moci. Lidé, kteří se z dnešního pohledu ničeho špatného nedopustili, byli zavíráni do vězení, někteří rozhodnutí komunistické justice zaplatili zdravím nebo i životem. Pětačtyřicet z nich už od jara letošního roku představuje tablo Obětí komunismu, které je dílem Kopřivničana Josefa Bayera. Tomu se během minulé zimy podařilo získat fotografie, informace o výši trestů a utřídit je do přehledné grafické podoby.

Autora tabla k jeho práci inspirovala loňská výstava Osudové osmičky. „Byl tam velký obraz obětí nacismu, a i když byl na stěně volný prostor, tak o obětech komunismu tam nebyla ani zmínka. Proto jsem se nabídl, že bych takový přehled zpracoval,“ vysvětlil Bayer a přiznává také osobní motiv. Komunistické procesy zasáhly i jeho rodinu a jeho tchán dokonce ve valdickém žaláři zahynul.

Přestože původně se zamýšlel věnovat jen místním obětem komunismu, nakonec nevzniklo tablo jedno, ale hned čtyři a pokryly území celého okresu Nový Jičín. „Celkem jde o 160 lidských osudů. Ale bohužel nemůžu stoprocentně zaručit, že jde o kompletní výčet. Je to přehled sice rozsáhlý, ale přesto nemusí být úplný,“ poznamenal Bayer. Ten čerpal informace především z literatury, ale již publikované zdroje doplnil také asi o deset případů, které osobně znal a měl k nim příslušné soudní spisy.

Jednou z hlavních motivací pro Bayerovu práci bylo z jeho pohledu nedocenění tragiky lidských osudů, do kterých zasáhla komunistická zvůle. „Když skončila druhá světová válka, bylo mi deset let. Vzpomínám si, jak byli oslavováni političtí vězni nacismu, kterým se podařilo přežít koncentrační tábory. Byli to národní hrdinové. Když jsem potom viděl, co se dělo po únoru 1948, kdy se zatýkalo, aniž by k tomu byl důvod, perzekuovala se rodina, bylo to pro mě nepochopitelné. Navíc ti, co komunistické věznění přežili, po návratu nebyli oslavováni jako hrdinové, naopak. Řada lidí, která je znala, raději přecházela na druhý chodník, aby se nepotkali a navrátilci z kriminálu byli dál pronásledovaní a šikanovaní,“ říká Josef Bayer, který to vnímá jako velkou historickou nespravedlnost. Aby se tento stav změnil, přál by si Bayer, aby jeho tabla byla umístěna například na chodbách místních škol, a šířila tak povědomí o jedné z temných částí naší národní minulosti. „Když už komunistická strana není zakázaná, přestože má tato ideologie ve světě dvojnásobný počet obětí než nacismus, tak je morální povinností lidí odsuzovat zločiny komunismu. A toto je moje forma. Nic víc a nic méně tím nesleduji,“ vysvětlil Bayer, proč na tablu pracoval.

Znovuodhalení pomníku T. G. M.

Znovuodhalení pomníku T. G. M. na náměstí v Kopřivnici bylo symbolickou tečkou za změnou poměrů ve městě. Došlo k němu 4. března 1990 za velkého zájmu veřejnosti.
FOTO: ARCHIV TATROVÁK
Znovuodhalení pomníku T. G. M. na náměstí v Kopřivnici bylo symbolickou tečkou za změnou poměrů ve městě. Došlo k němu 4. března 1990 za velkého zájmu veřejnosti.
FOTO: ARCHIV TATROVÁK

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS