Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 09.08.2012- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Zřícenina hradu Šostýna - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 28/2012 ze dne 09.08.2012

Lidé se mohou na radnici objednat přes internet

K terminálu vyvolávacího systému na vybraných pracovištích kopřivnické radnice přibyla nově také konzole, jejíž pomocí objednaní klienti zadávají svůj identifikační kód.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
K terminálu vyvolávacího systému na vybraných pracovištích kopřivnické radnice přibyla nově také konzole, jejíž pomocí objednaní klienti zadávají svůj identifikační kód.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Lidé, kteří potřebují vyřídit své záležitosti na Městském úřadě v Kopřivnici, mohou čas ztracený čekáním zkrátit na minimum. Od prvního srpna zde totiž začal fungovat internetový objednávkový systém, který občanům umožňuje zarezervovat si pro jednání s úředníky přesný termín.

Objednat se na čas je možné na všech pracovištích radnice, kde funguje klasický vyvolávací systém, tedy na pracovištích matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, registru řidičů, evidence vozidel a také na Czech Pointu.

Do objednávkového systému lze vstoupit kliknutím na příslušný odkaz v pravém sloupci na hlavní stránce webových stránek www.koprivnice.cz. Klient si nejprve zvolí, kde potřebuje své záležitosti vyřídit, následně zvolí také den a hodinu. Je možné vybrat si termín až v měsíčním předstihu. Pokud nejsou ve vybraný den již všechny termíny obsazeny, nabídne systém automaticky tabulku s volnými časy. Klient následně vyplní do systému své jméno a telefonní kontakt a systém mu vygeneruje čtyřmístný identifikační kód, který pak při návštěvě radnice zadá na konzoli do vyvolávacího systému, a bude úředníky přednostně obsloužen.

„V intervalu jedné hodiny se může objednat pouze jeden člověk, protože je nutné počítat také s odbavováním neobjednaných klientů. Když bude mít klient zarezervovaný termín například na 9.00, přijde v tuto dobu na úřad a zadá do vyvolávacího systému svůj identifikační kód, bude obsloužen přednostně. Pokud se nedostaví 15 minut před až 15 minut po objednaném čase, jeho rezervace propadne,“ upřesnil Petr Mareček z oddělení vnitřní správy.

Radnice do budoucna zvažuje také zavedení možnosti objednávání prostřednictvím telefonu. Systém objednání je velmi jednoduchý a svého uživatele sám jednotlivými kroky postupně navádí. Vždy je navíc možné vrátit se o krok zpět, případně již dokončenou objednávku zrušit.

Jen za první dva dny fungování využilo možnost rezervovat si čas pro své jednání na úřadě 10 občanů a je předpoklad, že v budoucnu bude využívanost daleko vyšší.

Internetový objednávkový systém navíc nemusí sloužit jen k rezervaci konkrétních časů k jednání, lidé mohou na webu města nyní snadno zjistit, jaká je aktuální vytíženost jednotlivých pracovišť radnice a vyrazit na úřad ve chvíli, kdy je zde relativně volno, i bez předchozí objednávky.

Novinka zavedená na radnici je podle vedoucího odboru správních činností Josefa Solanského výhodná jak pro občany, tak pro úředníky. „Lidé totiž přesměrovávají svůj zájem z časů, kdy jsou naši úřadníci plně vytížení, na dobu, kdy je zájem menší a jejich obsloužení je tak plynulejší,“ říká Solanský.

Náklady na rozšíření vyvolávacího systému na radnici a jeho doplnění o možnost internetových objednávek byly zhruba 140 tisíc korun. Tato částka bude hrazena z dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko jako součást projektu Rekonstrukce vestibulu radnice.

Nová dominanta Kopřivnice dokončena, ve středu proběhne slavnostní otevření

Kopřivnice (hod) – Ve středu 15. srpna bude slavnostně otevřena nová dřevěná vyhlídka, která poskytne rozhled na Kopřivnici z Brdů. Třináctimetrová rozhledna stojí na stejném místě, kde byla v minulosti Bezručova vyhlídka, a lidé, kteří na ni zavítají, se budou moci do okolí dívat ze tří vyhlídkových plošin.

Před zahájením stavby museli pracovníci firmy Stavitelství Daniel Stryk odstranit zbytky staré vyhlídky a poté zbudovat provizorní lanovku, aby na místo mohli dostat stavební materiál. „V rámci realizace stavby se nevyskytly žádné výrazné komplikace a stavba byla dokončena v řádném termínu. Součástí celého projektu bylo i zastřešení dvou posezení – na Janíkově sedle a u rybníka pod Šostýnem,“ okomentoval průběh výstavby Jiří Juřena, pracovník odboru rozvoje města. Město celý projekt přišel na 1,1 milionu korun včetně DPH, přičemž Kopřivnice na jeho realizaci obdržela dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 838 tisíc korun.

Slavnostní otevření proběhne 15. srpna v 17 hodin za přítomnosti představitelů města. Sraz účastníků je u Husovy lípy, kde bude připraven stánek s drobným občerstvením a hudba. „Poté se všichni společně vydáme k vyhlídkové věži, kde bude slavnostně přestřižena páska. Zájemci si budou moci prohlédnout historický včelín a přítomní včelaři jim předvedou ukázky prací s včelstvy,“ láká na slavnostní otevření nové dominanty Lucie Petříčková, tisková mluvčí. Ta také podotkla, že kdo vyjde na rozhlednu, obdrží poukaz na občerstvení zdarma. Radnice myslí i na děti, které přijdou. Ty obdrží drobný dárek.

Zahájení stavby nového zdroje protahují výběrovky

Kopřivnice (hod) – Zahájení stavby nové kotelny včetně pokládání nových rozvodů tepla ve městě oddaluje náročné výběrové řízení. Samotná stavba by mohla začít nejdřív v říjnu. Výjimkou je přeložka nového potrubí přes ulici Obránců míru a pod okružní křižovatkou, která musí být hotova do pokládky nového asfaltového povrchu na obou komunikacích. V současné době finišují výběrová řízení na zhotovitele stavby a finanční ústav, jenž celý projekt zafinancuje.

Do středy 22. srpna musí všichni uchazeči, kteří mají zájem realizovat stavbu nové kotelny a rozvodů, předložit společnosti Teplo finální nabídky. Doposud probíhala jednání o nabídkách, během nichž se s uchazeči upřesňovaly technické parametry, nebo byli žádáni o doplnění nabídek.

„Samotný systém výběrového řízení je delší, než bývá obvyklé. Nejdříve totiž proběhla kvalifikace, kdy se kvalifikovala část uchazečů, kteří podali předběžnou nabídku, poté se s nimi o nich diskutovalo, a to nejen o technických parametrech, časovém harmonogramu, ale i o ceně. Na základě uskutečněných jednání mají firmy zpracovat finální nabídku, a to do 22. srpna. Hodnotící komise se jimi bude zabývat 30. srpna. Její členové mají společnosti Teplo Kopřivnice doporučit firmu s nejvhodnější nabídkou a ta by s ní měla uzavřít smlouvu,“ uvedl Igor Kocurek, manažer provozu a rozvoje společnosti Teplo Kopřivnice. Dle jeho slov z kvalifikace do užšího výběru postoupili tři uchazeči.

Do 30. srpna mají také finanční ústavy předložit své nabídky na financování projektu modernizace tepla. Ty budou následně hodnoceny a na přelomu září a října by měla být podepsána smlouva o poskytnutí úvěru. „Je snahou společnosti Teplo Kopřivnice, aby se ještě letos položily nové rozvody tepla na jižní větvi, a to hlavně v okolí Alšovy ulice z důvodu kolize s dokončením stavby cyklostezky. Realizační firma bude stavět dle klimatických podmínek nejen v závěru roku, ale i od Nového roku. Je to i z důvodu limitu pro čerpání dotace, kterou město na realizaci projektu získalo. Termín, do kterého musí být projekt realizován, je 30. října 2013,“ nastínil časovou osu projektu Igor Kocurek.

Stavební práce na rozšíření azylového domu běží naplno

Hrubá stavba přístavby stávajícího azylového domu by měla být dokončena tento týden. Projekt podpořený dotačními penězi zatím běží podle plánu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Hrubá stavba přístavby stávajícího azylového domu by měla být dokončena tento týden. Projekt podpořený dotačními penězi zatím běží podle plánu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (hod) - Stavební práce na rozšíření kapacity azylového domu jsou v plném proudu. Hlavním cílem této investice je vytvoření zázemí pro osoby bez domova a posílení prevence sociálně-patologických jevů. Realizace projektu zajistí rozšíření kapacity stávajícího azylového domu z dvaceti na třiadvacet míst a také noclehárna bude moci nabídnout k přespání až 15 lůžek oproti stávajícím deseti. Dalším důvodem je přemístění nízkoprahového denního centra Racek, které nyní obývá sklepní prostory bývalé základní školy náměstí.

Díky výběrovému řízení, v němž byla vybrána novojičínská společnost Nosta, se podařilo snížit projektovanou cenu, a to o čtyři miliony korun. Firma zahájila stavební práce na konci května.

„V současné době je dokončena nová střecha stávajícího azylového domu, jsou vyměněna okna a hrubá stavba přístavby bude dokončena do týdne. Poté se řemeslníci přesunou dovnitř, kde budou pracovat na vnitřních instalacích,“ okomentoval stávající situaci Jiří Juřena, pracovník odboru rozvoje města. Podle platné smlouvy by měly stavební práce skončit koncem měsíce listopadu.

Nosta za zakázku obdrží celkem 8,6 milionu korun včetně DPH, přičemž 85 procent způsobilých výdajů bude uhrazeno z dotace, kterou radnice získala z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.

Po dokončení stavby dojde také na celkovou opravu komunikace na ulici Horní, kdy bude odfrézován stávající kryt vozovky a nahrazen novým asfaltem.

Presbytář kostela ve Vlčovicích zkoumají archeologové, našli keramiku i minci

Archeologové z Národního památkového ústavu otevřeli v presbytáři vlčovického kostela tři sondy, ve kterých v rámci záchranného výzkumu nalezli staré hroby.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Archeologové z Národního památkového ústavu otevřeli v presbytáři vlčovického kostela tři sondy, ve kterých v rámci záchranného výzkumu nalezli staré hroby.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - Minulý a aktuální týden obsadili vlčovický farní kostel Všech svatých archeologové. Odborníci z Národního památkového ústavu provádějí v prostorách této sakrální stavby záchranný archeologický výzkum. Archeologové byli do Vlčovic povoláni poté, co bylo v rámci přípravných prací souvisejících s rekonstrukcí dlažby odhaleno nápadné propadání původní cihlové dlažby kostela.

Právě v místech propadů realizoval tým archeologů celkem tři výkopové sondy.

„V souladu s očekáváním jsme zachytili interiérové pohřby v prostoru presbytáře, jejichž časové vymezení je zatím pouze rámcové v rozmezí 16. až 18. století,“ říká vedoucí týmu archeologů František Kolář z archeologického oddělení Národního památkového ústavu. Zesnulí byli podle jeho slov pohřbeni v rakvích orientovaných klasickým východo-západním směrem. Kosti jsou špatně dochované vlivem nepříznivých půdních podmínek, naproti tomu se v jednom případě při lebce zachovaly vlasy. Velmi kyselá půda kosti doslova strávila, a tak archeologové pracují spíš jen s fragmenty než s celými kostrami. Na rozdíl od špatně dochovaných kosterních pozůstatků se v hrobech v poměrně dobrém stavu dochovaly pozůstatky rakví a rovněž fragmenty textilií, které patrně pocházejí z pohřebních oděvů.

„Co se týče předmětů hmotné kultury získaných výzkumem, jedná se o standardní archeologický materiál, typický pro interiér sakrální stavby, tedy především o keramické střepy, hřebíky z rakví, zlomky okenních vitráží apod. Nálezový soubor časově osciluje mezi vrcholným středověkem a novověkem,“ uvedl Kolář. V rámci výzkumu byla nalezena rovněž jedna historická mince, která čeká na očištění a následné určení a dataci numismatikem. Také dalšími nálezy se budou zabývat odborníci z oboru archeologie nebo antropologie. Všechny nálezy budou zprvu deponovány v Národním památkovém ústavu a po jejich zpracování, které bude hotovo zhruba za rok a bude zakončeno vyhotovením nálezové zprávy, by měly být umístěny ve Slezském zemském muzeu, případně po dohodě v místním muzeu v Kopřivnici.

Stavba kanalizace prý dodržuje harmonogram

Lubina (dam) – „Práce na výstavbě kanalizace v Lubině se drží upraveného harmonogramu,“ říká místostarosta Jaroslav Šula. Oproti původním plánům jsou sice stavbaři pozadu, ale toto zdržení bylo způsobeno třiapadesáti mrazivými dny v zimě, během kterých se díky klimatickým podmínkám nemohlo pracovat. „Po úpravě harmonogramu už práce běží v podstatě podle plánu. V červenci mělo být vybudováno 1 000 metrů stok, ale skutečnost byla 970. V červnu ale byly stavební čety zase o několik desítek metrů před plánem,“ uvedl místostarosta Šula s tím, že dodržení termínů stanovených ve smlouvách a kvalitu prováděných prací si město pečlivě hlídá. „Každý týden je jeden kontrolní den na stavbě v Lubině a jednou měsíčně je pak velký kontrolní den v rámci celého Svazku obcí Novojičínska. A je v nejlepším zájmu dodavatelské firmy dokončit práce včas, protože sankce za nedodržení termínu vyplývající ze smluv jsou velmi tvrdé,“ uvedl Šula.

V současné době je v Lubině vybudováno zhruba 80 % celkové délky kanalizačních stok, 78 % délky výtlačného potrubí a zhruba pětaosmdesát procent přípojek. Jednotlivé nemovitosti pak budou na novou kanalizační síť napojovány od konce září a celá stavba by měla být ukončena ve druhé polovině října. Podle informací tiskové mluvčí Svazku obcí Novojičínska na kanalizaci v Lubině nyní pracuje osm čet, další skupiny stavbařů mají na starosti statické zajištění objektů a budování objektů čerpacích stanic. V nejbližších dnech budou zahájeny také práce na protlacích pod komunikacemi.

V důsledku prací na nové kanalizaci došlo na několika místech v Lubině k omezení dopravy. „Kvůli velké prašnosti byl omezen provoz po ulici Přehradní a pro návštěvníky přehrady byla na louce před touto ulicí zřízena parkovací plocha. Doprava zde bude omezena do začátku září, kdy dojde k finální úpravě komunikace,“ doplnil technický dozor Mojmír Kramoliš. Místostarosta Šula slibuje, že do začátku nového školního roku bude mít komunikace od hasičárny ve Větřkovicích přes upravenou zatáčku Pod Velovou a dál kompletně nový povrch a značka zákazu vjezdu odsud zmizí. Nových povrchů se dočkají také další místní komunikace v Lubině, na jejich opravu totiž zastupitelstvo už před časem uvolnilo téměř 6 milionů z městského rozpočtu.

Počet Kopřivničanů se opět snížil

Kopřivnice (hod) – Trend úbytku obyvatel Kopřivnice pokračuje, a to díky postupnému vystěhovávání. Za prvních šest měsíců letošního roku se počet obyvatel Kopřivnice včetně cizinců snížil o 105 osob.

V Kopřivnici má trvalé bydliště 22 693 občanů České republiky a 434 cizinců. V Kopřivnici bydlí 11 144 mužů a 11 549 žen. Vloni se vystěhovalo 216 obyvatel a přistěhovalo pouze 153 obyvatel, letos poměr vystěhovaných činí 247 a přistěhovaných 167.

V průběhu prvního pololetí se narodilo 91 nových Kopřivničánků, z toho 49 chlapců a 42 holčiček. Počet narozených je v porovnání se stejným období loňského roku nižší, vloni se za šest měsíců narodilo 117 dětí. Letos naopak zemřelo víc Kopřivničanů. Zatímco vloni za prvních šest měsíců zemřelo 45 mužů a 29 žen, letos to bylo 42 mužů a 56 žen.

Letos také vzrostl počet obyvatel Kopřivnice s úřední adresou na radnici. Zatímco k 31. 12. 2011 jich mělo shodnou adresu s radnicí 1 083 osob, letos se jejich počet k 30. červnu zvýšil na 1 162.

Pohyb chodců omezí budování křižovatky

Kopřivnice (hod) – Stavba okružní křižovatky u zimního stadionu omezí pohyb chodců od 13. srpna. Důvodem je rekonstrukce vodovodních řadů, horkovodního potrubí a kabelů O2 mezi Katolickým domem a ulicí Husovou.

„Chodci budou směřováni od Katolického domu na ulici Boženy Němcové, dále po nové cyklostezce kolem Favey k přechodu na ulici Husovu a odtud dále na ulici Dukelskou a Sokolovskou. Obchůzková trasa bude řádně vyznačena,“ přiblížil trasy Martin Lapčík, pracovník odboru rozvoje města. Dle jeho vyjádření by uzávěrka pro pěší měla trvat maximálně do 30. září. Průchod pro pěší kolem obchodů v Kachlovce nebude uzavřen.

Rekonstrukce silnice ovlivní dopravu do října

Kopřivnice (hod) – Už téměř měsíc je omezen provoz na komunikaci č. II/482 Rybí – Kopřivnice ve správě kraje, na níž je prováděna oprava povrchu od odbočky k „Sirkovým lázním u Nového Jičína“ až po okružní křižovatku v Kopřivnici. Oprava 8,5kilometrové komunikace je realizována po polovinách a je rozdělena do několika provozních celků, přičemž všechny práce by měly být ukončeny do 11. října.

Také město Kopřivnice opravuje nejvíce poškozené a nevhodně uložené silniční obruby, bude zatrubňovat část silničního příkopu a realizovat první část přípravných prací projektu modernizace centrálního zásobování teplem. Rekonstrukce úseku mezi odbočkou k Bubla ranči a ulicí Ke Koryčce by měla být dokončena v polovině měsíce. Po jejím dokončení bude následovat oprava úseku mezi ulicí Ke Koryčce a rondelem v centru města. Také v tomto případě dojde ke svedení dopravy do jednoho pruhu a v případě nutnosti rovněž k uzavření dotčeného sjezdového ramene okružní křižovatky. „Po dobu technologické potřebnosti bude omezen vjezd na ulici Školní, Francouzskou a na parkoviště u Medical Care centra, dále bude omezen přístup k provozovnám v areálu Kavárny, dvěma bytovým domům a také na některá přilehlá parkoviště,“ přiblížil rozsah omezení Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje území. Tento úsek by měl být dokončen do poloviny září.

Posledním rekonstruovaným úsekem na území města bude část komunikace mezi odbočkou k Bubla ranči a katastrálním územím Závišic. I tady bude svedena doprava do jednoho jízdního pruhu a nějakou dobu bude omezen příjezd k rodinným domům. Práce na třetí etapě potrvají necelý měsíc a během té doby dojde k dočasnému posunutí autobusových zastávek Kolonie asi o 150 metrů směrem k centru města.

Informační centrum funguje pod novou hlavičkou

Kopřivnice (dam) – Zhruba měsíc provozu pod hlavičkou nové příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice má za sebou městské informační centrum. To, že jej předchozí tři roky provozovalo Valašské království a nyní došlo ke změně, však jeho klienti téměř nepocítili. „Naší snahou bylo, aby klienti změnu pokud možno nepocítili. Samozřejmě zcela se tomu vyhnout nedalo. Jeden den jsme měli zavřeno, což jsme využili k úklidu a přípravě prostor informačního centra,“ říká vedoucí informačního centra a manažer turistické destinace Lukáš Filip.

První dny přinesly i některá další omezení. K dispozici nebylo například wi-fi připojení k internetu nebo počítače pro práci veřejnosti s internetem. Tím, že se měnil provozovatel informačního centra, bylo také potřeba znovu uzavřít všechny smlouvy s prodejními sítěmi vstupenek. „Dnes už je ale opět možné v informačním centru zakoupit vstupenky nabízené v sítích TicketPortal, TicketStream, TicketArt nebo do Národního divadla Moravskoslezského a Domu kultury města Ostravy,“ říká Filip. Podle jeho slov se navíc nabídka služeb už pomalu rozrůstá. Novinkou je prý například prodej vnitrostátních jízdenek na autobusy Student Agency a vlaků RegioJet.

Zatím nejmarkantnější změnou je fakt, že v informačním centru aktuálně probíhá také předprodej i běžný prodej vstupenek na akce v kulturním domě, včetně prodeje vstupenek do kina. Díky delší pracovní době tak nejsou nuceni zájemci o vstupenky čekat na dobu před promítáním kina, aby si například pořídili divadelní předplatné na další sezonu.

Informační centrum čekají podle jeho nového vedoucího také další změny. Změna designu kanceláře, její dovybavení nábytkem a podobně by mělo přijít až po sezoně. Aktuálně se pracuje na proměně nabízeného sortimentu. „Chystáme jednak výprodej zboží, o které je dlouhodobě malý zájem, abychom uvolnili prostor pro to, co naši klienti skutečně žádají. Chceme například návštěvníkům nabídnout i suvenýry spojené se značkou Tatra, které jsou při pondělním zavíracím dnu v Technickém muzeu nedostupné, což je určitě škoda,“ tvrdí Filip.

Stíny

Na počátku srpna odcizil neznámý pachatel ze zahrady restaurace na ulici Štramberské slunečník za 12 tisíc korun. Slunečník s nápisem Radegast o rozměrech 3 krát 3 metry odcizil zloděj v noci na 2. srpna. Kopřivničtí policisté po pachateli a odcizeném slunečníku intenzivně pátrají.

Dne 2. srpna dopoledne vstoupil do jednoho z domů 22letý mladík, který ze společných prostor domu odcizil několik párů obuvi a také tyto prostory znečistil svými exkrementy. Neuvědomil si ovšem, že dům je střežen bezpečnostními kamerami, takže strážníkům pak nečinilo žádný problém zlodějíčka dopadnout. Strážníci předali jeho případ na přestupkovou komisi MÚ k dořešení.

Dne 3. srpna přijala stálá služba MP oznámení o pálení odpadu na Severní ulici. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že dvojice mužů zde pálí staré matrace. Strážníci dále zjistili, že oba muži jsou pod vlivem alkoholu, neboť dechová zkouška prokázala u každého z nich více než 2‰ alkoholu. Oba paliči se proto budou ze svého jednání zodpovídat na přestupkové komisi MÚ.

V noci na sobotu 4. srpna byli přivolání policisté do jedné z kopřivnických heren, kde mělo docházet k výtržnostem a fyzickému napadení mezi hosty. Při příjezdu hlídky na místo agresivní 49letý muž vyhrožoval dalším fyzickým napadáním a chystal se o pět let mladšího muže opětovně fyzicky napadnout. Policisté agresivního muže po oprávněném použití donucovacích prostředků eskortovali na Protialkoholní záchytnou stanici Opava. Před odjezdem nadýchal 2,83 promile alkoholu. Při zákroku nebyl nikdo zraněn a případ je nyní prošetřován jako přestupek proti občanskému soužití.

Projekt, který dával dohromady spotřebitele a sedláky, skončil

Kopřivnice (dam) - Závěrečným seminářem minulý týden vyvrcholil projekt Kopřivnice, město, které podporuje své farmáře. Projekt zaměřený na udržitelné hospodaření a ohleduplný přístup k přírodním zdrojům je založen na myšlence propojování producentů a spotřebitelů potravin tak, aby cesta vypěstovaných plodin byla co nejefektivnější a nejkratší. V průběhu několika setkání se uskutečnily odborné přednášky na dané téma a proběhly exkurze na farmy, které zásobují přímo konkrétní spotřebitele.

Autorka projektu Alena Malíková je s jeho průběhem velmi spokojená. „I když projekt končí, nepovažuji to za konec, ale za začátek nové "komunikace" mezi sedláky a spotřebiteli. Zájem předčil moje očekávání a ukázalo se, že lidé se zajímají o souvislosti týkající se v podstatě základních stránek života,“ uvedla Malíková. Podle jejích slov v Kopřivnici již funguje komunita ’bedýnkářů’, kteří pravidelně odebírají přepravky se zeleninou a dalšími produkty od farmářů z okolí. Jde prý jen o to, aby podobnou racionální cestu k potravinám našlo co nejvíce lidí.

Na aktuálně skončený projekt mají vbrzku navázat další. „Budeme pokračovat, a to jak v informování a vzdělávání zájemců, tak ve snahách vytvářet komunity podporující své sedláky,“ doplnila Malíková.

Registr vozidel už běží, je ale o polovinu pomalejší než dřív

Kopřivnice (dam) – Také kopřivnická radnice se v červenci potýkala s problémy způsobenými výpadky nového registru vozidel. O plánované odstávce v prvních červencových dnech byli lidé informovaní a problémy nenastávaly. Situace se změnila, když už měl nový registr oficiálně fungovat. „První tři dny jsem v podstatě celé strávil v čekárně a vysvětloval lidem, že systém nefunguje. Měli jsme ale tak málo informací, že jsme vlastně lidem neměli co říci,“ říká Josef Solanský, vedoucí odboru správních činností kopřivnického městského úřadu. Aktivní přístup ke klientům a snaha je informovat, místo toho aby na úřadě zbytečně čekali, se zdá se vyplatila. „Lidé chápali, že to není naše chyba. Neevidujeme žádnou stížnost a nedošlo ani k žádným vypjatým situacím, že by se někdo rozčiloval a křičel,“ nechal se slyšet Solanský.

Na přelomu července a srpna už systém registru vozidel běží. Úředníci jsou schopni odbavit každého klienta, ale odbavení trvá déle. Nový systém je podle Solanského o 40 až 50 % pomalejší než jeho předchůdce, a lidé tak u přepážky stráví více času. To je způsobeno tím, že nový systém správně nepřevedl všechna data z původního registru a údaje, které v databázi chybějí, musejí úřadníci do systému ručně vpisovat.

Stánky o pouti před radnicí

Kopřivnice (hod) – Organizace tradiční poutě v Kopřivnici letos počítá s menšími změnami. Hlavní je to, že z důvodu stavebního ruchu letos nedojde k zastavení automobilové dopravy na ulici Štefánikově. Stánkaři budou nabízet své zboží nejen na pěší zóně, ale letos nově se přesunou z ulice Štefánikovy na parkoviště před poštu a radnici. „Tato parkoviště budou po dobu pouti uzavřena. Motoristé budou muset využívat parkoviště u Kauflandu nebo Lidlu,“ uvedla Radomíra Blahutová, pracovnice odboru rozvoje města.

Pouťové atrakce budou stát na tradičních místech, a to na parkovišti u Alberta, před restaurací Radegast a na zelené ploše pod Tatrovankou. Parkoviště u Alberta bude uzavřeno od neděle 19. srpna do středy 29. srpna, kdy kolotočáři odvezou své atrakce.

Příspěvky zastupitelů

Ing. Jaroslav Šula; Ivan Telařík
Ing. Jaroslav Šula; Ivan Telařík

Třikrát z kopřivnické radnice

Jak jsme se mohli dočíst v Regionu, kopřivnické maminky a otcové se svými ratolestmi pozitivně přijali otevření sportovních hřišť na upravených zahradách mateřských školek v Kopřivnici i v místní části Lubina, a to již o prázdninách, pro veřejnost. Původní návrh předložený k projednání radě města zněl až od září. Rada však jednomyslně přijala usnesení na předsunutí termínu o dva měsíce dopředu. Město tak podporuje původní záměr, aby nově upravené prostory sportovišť při mateřských školkách byly v co největší možné míře, ale s příslušným dozorem, zpřístupněny všem rodičům s dětmi do 10 let.

S výstavbou kanalizační sítě v Lubině stálo město před problémem, jak zvláště v letních měsících vyřešit možnost přístupu k rekreování občanů na Větřkovické přehradě. Bylo třeba vytvořit podmínky pro zaparkování jejich vozidel v době, kdy přístupová komunikace na přehradu je de facto dlouhodobým staveništěm. Po komplikovaných jednáních došlo k vymezení podélného stání při cestě vedle náhradního fotbalového hřiště za větřkovickým mostem v délce 250 m pro cca 50 vozidel. Parkovací místa jsou vyznačena dvěma popisnými tabulemi, Slumekem byly na místo dodány i odpadkové koše. Tyto odstavné plochy dočasného záchytného parkoviště mohou návštěvníci přehrady využívat až do doby ukončení prací na kanalizaci a obnovení celoplošných asfaltových povrchů na místních komunikacích v této části Lubiny, tj. do první dekády měsíce září tohoto roku.

Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje schválilo pro Městskou policii v Kopřivnici pro druhé pololetí 2012 vyjmenované úseky v obci k měření rychlosti projíždějících vozidel. V Kopřivnici jde především o ulici Záhumenní, Čs. armády a také ulici Štramberskou. Sledováním dodržování rychlosti projíždějícími vozidly v obci jde především také o zajištění bezpečí chodců. Stanovené úseky jsou vybrány na základě dřívějších měření v místech s opětovným překračováním rychlosti jízdy hazardujícími řidiči. Měření bude pokračovat i v místních částech, v Lubině na čtyřech místech, ve Vlčovicích na hlavním průjezdu a v Mniší v blízkosti základní školy.Ing. Jaroslav Šula, místostarosta městaNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Radnice nebo Kocourkov?

(Dokončení)

2. Proč zmíněnou práci neprovedla městská firma SLUMEKO? Zdůvodnění, že nemá k tomuto dostatek pracovníků, neobstojí. K této jednorázové činnosti si mohli najmout brigádníky z místních občanů, např. pro studenty by to byla vítaná příležitost.

3. Proč uskladnění vybouraného materiálu nebylo nabídnuto některým sportovním klubům nebo zájmovým organizacím, kteří by si takto mohli vylepšit rozpočet, kdy zároveň vyžadují dotace na svou činnost z rozpočtu města. Věřím, že třeba skauti by takovou nabídku přijali nebo např. vzpěrači by toto mohli pojmout jako součást tréninku.Ivan Telařík, člen Zastupitelstva města KopřivniceNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Železnici čekají tři výluky

Kopřivnice (ili) – V termínu od soboty 11. srpna od 7 hodin do pondělí 13. srpna do 20.10 hodin proběhne výluka tratě Studénka – Veřovice a zpět. Všechny vlaky v úseku Kopřivnice – Veřovice budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Zastávky pro náhradní autobusovou dopravu budou v Kopřivnici, Štramberku a Veřovicích umístěny před nádražními budovami, pouze v Ženklavě bude náhradní zastávka u odbočky k hřišti.

Další výluka na železnici je naplánována od 16. srpna od 7 hodin do 19. srpna do 20 hodin v úseku Studénka – Štramberk a od 19. srpna od 20 hodin do 24. srpna do 18.35 hodin v úseku Studénka – Sedlnice. V obou případech bude doprava zajištěna autobusy, které budou mít zastávky před nádražními budovami, pouze ve Skotnici bude autobus zastavovat na zastávce autobusu Skotnice, požární stanice, což je u odbočky k vlakové zastávce.

Jedno koupaliště slavilo, druhé se potýkalo s havárií potrubí

Největším lákadlem příborského koupaliště zejména pro děti a mládež jsou vodní atrakce, jejichž nabídka se každým rokem rozšiřuje.
FOTO: ILONA MAZALOVÁ
Největším lákadlem příborského koupaliště zejména pro děti a mládež jsou vodní atrakce, jejichž nabídka se každým rokem rozšiřuje.
FOTO: ILONA MAZALOVÁ

Příbor, Štramberk (ili) – Příborské koupaliště letos oslavilo dvacet let provozu po svém znovuotevření. Místními občany je hojně využíváno nejen pro příjemné prostředí v lokalitě Příbor – Véska, ale zejména pro spoustu atrakcí, které koupajícím nabízí. Provozovatel zájemcům zprostředkovává spoustu vodních atrakcí, zázemí pro plážový volejbal, ping-pong nebo minigolf, umožňuje i sportovní vyžití. V areálu je možné kempovat ve stanech a případně i chatkách, proto není areál využíván pouze v letních měsících, ale svoje služby nabízí od května do září.

Naproti tomu koupaliště ve Štramberku na Libotíně se potýkalo zkraje prázdnin s problémy. Provoz byl z důvodu havárie 2. července přerušen. Vlivem mrazů letošní zimy došlo k prasknutí potrubí umístěného pod betonovou vanou. Na mimořádném jednání rada města schválila technické řešení navržené firmou GHC Invest, s. r. o., Praha a ještě týž měsíc došlo po opravě ke zprovoznění koupaliště.

Opravený kostel zpřístupněn

Štramberk (ili) - Kostel svaté Kateřiny ve Štramberku je po rekonstrukci otevřen veřejnosti vždy v sobotu od 12 do 17 hodin a v neděli od 13 do 18 hodin. Mimo otvírací dobu si lze prohlídku domluvit na čísle 604 635 585. K slavnostnímu otevření kostela dojde v pátek 31. srpna v 17 hodin.

Rychlé řidiče brzdí semafory

Závišice (ili) - V centru Závišic před školou se podařilo zrekonstruovat přechod pro chodce, který je nově osazen zpomalovacím systémem a semafory. Vedení obce od nového přechodu pro chodce očekává zvýšení bezpečnosti v centru jak pro pěší, především hlavně pro děti, které se zde často pohybují, tak i pro motoristy.

Semafory fungují systémem tzv. stále červené. To znamená, že do všech směrů svítí červená, kdy například použitím tlačítka pro přechod chodce naskočí zelená pěšímu účastníkovi a vozidlům zůstane červená. Nebo zjistí-li systém, že se blíží vozidlo rychlostí povolenou v obci, naskočí vozidlu zelená a chodcům zůstane červená. V případě, že vozidlo pojede v rozporu s předpisy, zůstane na semaforu červená a „spěchajícího“ řidiče zastaví.

„Tento systém velmi dobře funguje v mnoha obcích a městech a přispívá ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, tak věřím, že i v Závišicích se budeme cítit při pohybu v centru bezpečněji,“ uvedl starosta obce Zdeněk Vajda.

Příborská část cyklostezky je dokončena

Příbor (ili) – Myšlenka propojit bezpečně cyklotrasou Příbor s Kopřivnicí je už staršího data. V roce 2008 se začali scházet zástupci zmiňovaných měst a začátkem následujícího roku byla mezi nimi podepsána smlouva o spolupráci na přípravě cyklostezky, což vedlo k zahájení projekčních prací. Byl zpracován investiční záměr k projektu s názvem „Z Poodří do Beskyd – cyklistické propojení – úsek Příbor – Kopřivnice“ a v roce 2010 k němu byla zhotovena projektová dokumentace.

Koncem téhož roku podala obě města žádost o dotaci, každé na úsek cyklotrasy na svém katastrálním území. Obě žádosti byly schváleny a doporučeny k financování z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

„Město Příbor začalo svoji část projektu fyzicky realizovat v říjnu 2011, v březnu 2012 byly práce ukončeny. Celkové stavební a projekční náklady projektu, který v případě Příbora zahrnuje trasu od mostu přes řeku Lubinu u vlakového nádraží až ke konci osady Orinoko, dosáhly částky 2,6 milionu korun. Dotace bude činit přibližně dva miliony,“ uvedl pracovník příborského rozvoje města Jiří Hajda.

Město Kopřivnice zahájilo práce na svém úseku v červnu 2012, do konce července by měly být dokončeny, takže cyklisté budou moci pravděpodobně již od poloviny prázdnin plně využívat výhody cyklotrasy spojující Příbor s Kopřivnicí.

Zlatý big beat nabídne muziku ze 60. až 80. let

Kopřivnice (dam) – Na pamětníky a vyznavače klasického big beatu tak, jak se hrával v šedesátých až osmdesátých letech minulého století, cílí další akce kopřivnického kulturního léta. „Zlatý bigbít“, jak zní název retrofestivalu, bude probíhat v prostoru před kulturním domem v pátek 17. srpna. Akce má být zároveň oslavou půlstoletí od vzniku kopřivnického „Áčka“ a 47. výročí založení kapely K.I.S.

„Na začátku šedesátých let byla v Kopřivnici velmi silná fotbalová mládež. Scházeli jsme se a hráli jsme za Áčko a to označení už nám zůstalo i později, kdy nás všechny velmi silně ovlivnila beatlemánie a další kapely té doby, a od fotbalu jsme se dostali k muzice,“ vysvětluje pojem kopřivnické Áčko Mikuláš Pešta, jeden z jeho zakládajících členů. Z tohoto podhoubí také vyrostla kapela K.I.S., která rovněž připomene své výročí, byť v tomto případě ne kulaté. Celkem by se na pódiu před kulturním domem mělo objevit pět kapel z Kopřivnice a okolí. Příborská skupina VAR zahraje hity z repertoáru Deep Purple nebo Whitesnake, také novojičínský Věšák přijede se skladbami z ranku klasického roku, druhá novojičínská kapela z programu Dr. Hekto pak přidá svou autorskou muziku, která však stylově odpovídá ladění celého retrofestivalu.

Kopřivnická scéna se pak bude prezentovat dvěma kapelami, ve kterých hrají někdejší „áčkaři“, skupina Blue Sugar hrající bluesrockovou muziku s velkými improvizačními plochami je kopřivnickému publiku dobře známá. Skupina K.I.S., což je zkrácení kompletního názvu Kolegium Ignace Schustaly, vznikla už v polovině šedesátých let. Po obnovení činnosti před několika lety kapelu tvoří tři původní členové doplnění o dva mladší hráče. „Je to kapela, která velmi dobře hraje muziku z 60. až 80. let. V repertoáru mají Beatles, Rolling Stones, ale taky tuzemské kapely jako třeba Olympic. Jsou to velmi dobří muzikanti. Docela mě překvapuje, že třeba v Čechách jsou známější než v Kopřivnici,“ nechal se slyšet Pešta.

Zlatý bigbít navazuje na festivaly a dřívější setkání pořádané áčkaři. Podle Pešty by se z tohoto festivalu mohla stát tradice. „Zvažujeme, že by se akce opakovala každoročně a vystupovaly by na ní kapely, které byly současníky áčkařů nebo hrají hudbu té doby,“ uvedl Pešta.

Rockový ’Fesťák’ utnula policie

Kapela Ukulele Troublemakers bavila účastníky 5 rock fesťáku na házenkářském hřišti v Kopřivnici. Festival, který se protáhl přes půlnoc, ukončila Policie ČR.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Kapela Ukulele Troublemakers bavila účastníky 5 rock fesťáku na házenkářském hřišti v Kopřivnici. Festival, který se protáhl přes půlnoc, ukončila Policie ČR.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - Nižší návštěvností utrpěl 5 Rock Fesťák, který se minulou sobotu uskutečnil na házenkářském hřišti v Kopřivnici. Pět různých podob rockové muziky přilákalo jen asi 120 platících návštěvníků. „Další byli na sousední zahrádce a za ploty, když jsme v jedenáct hodin zrušili pokladny, najednou tady bylo asi 300 lidí,“ říká o akci, která byla premiérou pro pořadatele z Kulturního domu, p. o., dramaturgyně Lenka Filipová.

Na úvod si publikum mohlo vychutnat netradiční spojení cimbálu a rockové hudby v podání kapely Medicimbal. Následující Ukulele Troublemakers zase z Kopřivnice udělali hlavní město Havaje a prokázali notnou dávku muzikantského smyslu pro humor, když na havajské kytarky hráli vše od Beatles přes AC/DC až po Billie Jean Michaela Jacksona. Trochu melancholie pak přinesli gotičtí Misty Ways a v závěru pak došlo na revivaly Led Zeppelin a Kabátu. Poslední jmenovaná kapela přitom nevyčerpala plánovaný play list, když koncert asi čtyři skladby před koncem ukončila policie. „Vystupující kapely trvaly na svých bicích soupravách, zvukové zkoušky se tak o něco protáhly. To znamená, že jsme přetáhli povolenou výjimku z rušení nočního klidu a zhruba za pět minut půl jedné policie vyzvala k ukončení produkce,“ vysvětlila Filipová. Většina platících návštěvníků podle jejích slov omluvu pořadatelů za násilný konec festivalu přijala, nejhlasitěji prý protestovali ti, co na akci přišli až po zrušení pokladen.

Stage BOX je zázemím pro lidi tvořící kulturu s názorem

Zkušebny i nahrávací studio Stage BOXu by měly být místem, kde by se v Kopřivnici měla rodit nejen muzika, ale i další kulturní projekty.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Zkušebny i nahrávací studio Stage BOXu by měly být místem, kde by se v Kopřivnici měla rodit nejen muzika, ale i další kulturní projekty.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Skupina mladých lidí, kteří vytvářejí nejen kulturu a mají zájem se rozvíjet a zlepšovat se, funguje už několik měsíců v Kopřivnici pod hlavičkou Stage BOX. „Na myšlence Stage BOXU jsme začali pracovat vloni v prosinci, dneska už máme své zázemí, máme za sebou několik akcí a myslím, že před sebou slušnou budoucnost,“ říká Jan Pavliska, zakladatel Stage Boxu.

Produkční skupina má své zázemí v prostorách někdejšího školnického bytu u aktuálně nevyužívané ZŠ náměstí. Z vnějšku zcela nenápadný, samostatně stojící objekt ukrývá nahrávací studio, tři hudební zkušebny, sklad techniky a technickou dílnu.

Základní filozofií Stage Boxu je podle Pavlisky dát dohromady lidi, kteří se navzájem podporují a mohou si vzájemně pomoci v růstu v tom, co vytvářejí. Se Stage Boxem jsou spojení DJ TakT, kapela Today Ashley, rapové duo Emenef, Dj Tichacz, rock-metalová kapela Gynglators a další. „Skladové prostory u nás využívá také kopřivnicko-ženklavská drum’n’bassová scéna Basic Element a spolupracujeme s dalšími lidmi,“ pokračuje Pavliska. Stage BOX je navíc komunitou lidí, kteří nežijí jen muzikou, a tak je základnou také pro žonglérskou skupinu Jungle Box a hudebníci nejsou stále jen zavření ve zkušebně, ale využívají třeba i streetbalový koš nebo boxovací pytel v prostoru před budovou.

„Hlavní výhodou Stage BOXU je to, že tady mohou ti, co něco tvoří, fungovat bez nějakých nepříjemných omezení, a přitom mají zajímavé finanční i technické podmínky,“ říká Pavliska. Podle jeho slov je celý projekt založen jen na tom, co do něj vloží sami lidé z komunity, a Stage BOX nečerpá žádné dotace a spolupráce se sponzory je spíš na bázi vzájemné podpory než skutečného mecenášství.

Stage BOX navíc není jen komunitou fungující sama pro sebe, ale i skupinou lidí vytvářející živou kulturu. Na svém kontě už mají několik akcí a v plánu jsou další. Už v pátek 10. srpna v areálu restaurace Pod Šostýnem na koupališti proběhne druhé pokračování open airové akce Summer Stage Box. Vlastní electro a hip-hopovou scénu chystá Stage BOX také v rámci předpouťové soboty v Kopřivnici. „V tomto ohledu se Stage BOX rozjíždí, oslovují nás další a další lidé, kteří mají zájem spolupracovat. Chystají se akce v Novém Jičíně nebo Příboře. To je vlastně splnění jednoho z cílů celého projektu. Chceme, aby ti, co něco dělají, vylezli ze sklepů někam na povrch a ukázali lidem, co umí,“ doplnil Jan Pavliska.

Plány Stage BOXU pro další období jsou také poměrně smělé. V jeho zájmu je například rozšířit stávající prostory o další v přilehlých prostorách šaten bývalé školy, kde by mohly vzniknout další zkušebny, ale třeba také malá tělocvična, která by mohla sloužit i jako scéna pro menší vystoupení, a podobně. „To je ale všechno ve fázi plánování a vyjednávání s městem,“ řekl o dalších plánech na rozvoj Pavliska. Stage Box se také podle jeho slov nechce omezovat jen na své stávající spolupracovníky, ale je otevřený všem zajímavým myšlenkám, hudebním i jiným projektům. „Každý, kdo by měl zájem s námi spolupracovat nebo cítí ,že bychom mu mohli nějakým způsobem v tom, co dělá, pomoci my, nás může kontaktovat, nejlépe prostřednictvím našich stránek na Facebooku,“ uzavřel Jan Pavliska.

Kulturní servis

KINO PULS

Čt 9. a pá 10. srpna v 17 hodin drama USA Divoká stvoření jižních krajin. V zapomenuté komunitě, která sídlí v bažinatém kraji u mrtvého ramene řeky, žije šestiletá Hushpuppy. Maminku už dávno nemá a její otec Wink je neustále mimo domov, a tak je osamělá Hushpuppy odkázaná na společnost polodivé zvěře

Čt 9. - so 11. srpna ve 20 hodin akční thriller USA Temný rytíř povstal. Gotham se zmítá v temnotách nejistoty poté, co byl jeho maskovaný ochránce uznán vinným ze zločinů, které byly pro dobro lidu uloženy na jeho bedra. Nedůvěru v Batmana a v to, co představuje, nahradila u většiny nenávist a pohrdání

So 11. a ne 12. srpna (3D), po 13. srpna (2D) v 17 hodin animovaná komedie USA Doba ledová 4: Země v pohybu. Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně zpět! A kdo může za rozdělení jednoho velkého kontinentu zvaného Pangea na těch několik současných? Přece hamižná veverka a žaludy!

Ne 12. a po 13. srpna ve 20 hodin komedie ČR Líbáš jako ďábel. Volné pokračování úspěšné komedie Líbáš jako Bůh. Staré manželské svazky jsou definitivně minulostí... Ale bývalí partneři do společného života nutně stále patří. Do 12 let nevhodný

Čt 16. a pá 17. srpna v 18 hodin komedie USA Méďa. Plyšový medvěd může být skvělý společník, když je vám pět. Když je vám pětatřicet, je to spíše diagnóza. Jenže když ten plyšák mluví, chlastá jako duha, užívá lehké drogy a ještě lehčí holky...

Čt 16. - pá 17. srpna ve 20 hodin akční film USA Bournův odkaz. Agent bez paměti Jason Bourne nebojoval s tajnými službami sám. Byl tu ještě jeden muž s vražednými instinkty, o němž však on neměl ani tušení. Do 12 let nevhodný

So 18. - ne 19. srpna v 17 hodin animovaný film Německa Hurá do Afriky! Billy, Socrates a ostatní zvířátka se vydávají na nebezpečnou výpravu. Na cestě je čeká spousta dobrodružství a legrace, ale hlavně musí najít vodu, aby zachránili svůj svět…

So 18. - ne 19. srpna ve 20 hodin akční sci-fi horor USA (3D) Prometheus. Tým vědců a badatelů na palubě vesmírné lodi se vydává na cestu, aby našel odpovědi na nejzákladnější otázky lidského bytí. Některé věci je však lepší nechat neprozkoumané... Do 15 let nepřístupný

So 25. a ne 26. srpna (3D), po 27. srpna (2D) v 17 hodin animovaný film USA Rebelka. Se svéhlavou Meridou mají rodiče, král Fergus a královna Elinor, plné ruce práce, protože rusovlasá princezna je odhodlána jít si v životě svou vlastní cestou

So 25. - po 27. srpna ve 20 hodin romantická komedie ČR Svatá čtveřice. Příběh dvou manželských párů, jež se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské erotiky poměrně originálním způsobem... Do 12 let nevhodný

LETNÍ KINO

Házenkářské hřiště (v případě deště v kině Puls), začátky představení vždy ve 20.30 hodin

Po 20. srpna sci-fi komedie ČR Probudím se včera. Probudím se včera nabízí vtipný příběh, originální výlet do nedávné minulosti, nevšední milostnou zápletku a zcela nečekanou pointu

Út 21. srpna komedie ČR Signál. Signál vtipně a překvapivě rozehrává oblíbenou zápletku

o malém chytrém podrazu, který sází na lidskou chamtivost a touhu přechytračit sousedy

St 22. srpna komedie ČR Perfect Days - I ženy mají své dny. Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci být, až vyrostu!

Čt 23. srpna animované drama ČR Alois Nebel. Šedivé dny na nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně plynou. Výpravčí Alois Nebel je tichý samotář, kterého čas od času přepadne podivná mlha...

Pá 24. srpna komedie ČR Muži v naději. Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda může být nevěra základem šťastného manželství

KULTURNÍ DŮM

Pá 17. srpna v 17.30 hodin před kulturním domem Zlatý bigbít. Bigbítový festival, na kterém vystoupí kapely VAR, Věšák, K.I.S., Blue Sugar

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne od 9 do 17 hodin otevřena stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava (do 9. září): Závodníci na vozech TATRA - výstava maleb, kreseb, počítačové grafiky a keramiky studentů AveArt Ostrava

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 17 hodin otevřena stálá expozice věnovaná dokumentaci historického vývoje automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje, plakety, ale i různé osobní věci

Aktuální výstava (do 30. září): Kresba tužkou (ne)jen tatrovky - výstava kreseb Petra Hrnčárka

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, zejména pak malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava (do 2. září): EKO - ekologie očima dětí - výrobky dětí MŠ Kopřivnice

K - GALERIE

Aktuální výstava (do 26. srpna): Ladislav Steininger: Krajina rozjímání - malba, grafika, objekty (Šustalova vila, út - ne 10 - 17 hodin)

ŠTRAMBERK

Ne 12. srpna v 15.30 hodin koncert Malé dechovky Šmelařinka (Národní sad, v případě deště zrušeno)

Ne 19. srpna v 15.30 hodin koncert Sdružení hudebníků dechového orchestru města Štramberka (Národní sad, v případě deště zrušeno)

So 25. srpna ve 20 hodin komedie v podání divadelního spolku Kotouč Treperendy (Amfiteátr pod Starou věží, v případě deště zrušeno)

Městská galerie (budova MIC), út - ne 8.30 - 12, 12.30 - 17 hodin. Aktuální výstava (do 12. srpna): Amatérské divadlo ve Štramberku

Muzeum Zd. Buriana, út - ne 9 - 17 hodin. Aktuální výstava (do 16. prosince): Zdeněk Burian a jeho svět

KINO ŠTRAMBERK

Ne 12. srpna v 18.30 hodin komedie USA Prci, prci, prcičky: Školní sraz. Do 15 let nepřístupný

Ne 19. srpna v 18.30 hodin komedie ČR Líbáš jako ďábel

Ne 26. srpna v 18.30 hodin komedie ČR Polski film

Dopisy čtenářů

Kde se turisté ztratili?

Jaro je nejen lásky čas, ale je taky obdobím konání nejrůznějších turistických akcí v našem okolí – Za poklady z Rybí, Pochod kolem Mořkova, Palackého stezka, Po zarostlém chodníčku atd. Účastním se jich všech, takže vím, že na všech je „narváno“. Sjíždějí se tam zájemci o zdravý pohyb na zdravém vzduchu z celého regionu, Kopřivnici nevyjímaje.

O to víc je pro mě nepochopitelné, že pochod „Lašskem Valašskem“, který zorganizoval místní turistický oddíl 9. 6. 2012, kopřivničtí obyvatelé ignorovali. Nevěřila jsem vlastním očím a uším, když jsem v cíli zjistila, že se této akce zúčastnilo něco málo přes 30 (slovy třicet) lidí.

Organizačně bylo všechno OK, všechna čest pořadatelům. Nic nechybělo, trasy byly vybrány tak, aby je všichni zvládli, značení tras bylo přehledné, každý účastník byl na startu vybaven podrobnou mapkou s údaji o zajímavých místech na trase, v cíli dostal každý účastník malý dárek. Jak už bylo řečeno, nic nechybělo, co chybělo, byli turisté. Nechápu to. Kdo jiný by měl podpořit místní spolky, když ne obyvatelé města?! Účast 30 z 20 000 obyvatel je hodně smutná bilance a Kopřivnici, která chce být zdravým městem, moc dobrou reklamu nedělá.

Přesto je třeba organizátorům poděkovat za jejich úsilí a snahu něco pro své spoluobčany udělat a pro příští akce jim popřát hodně sil a více těch patriotů, kteří jsou ochotni odlepit se z gauče a jít se projít.

Turistice zdar! Sylva DobešováSplněný sen – poděkování ZŠ, MŠ 17. listopadu

Před 3 lety jsem si přála umístit svého syna do MŠ. 2x jsme byli zamítnuti. Syn se velmi těšil do školky, o to bylo větší zklamání, když nebyl přijat. Bohužel takových dětí bylo víc.

Všem rodičům jistě svitla naděje, když se začalo mluvit na téma MŠ Polárka.

Ještě před rokem smutně zela prázdnotou část budovy Základní školy 17. listopadu. Zrodil se nápad zřídit zde 2 třídy pro předškolní děti. Všichni s napětím sledovali, zda nezůstane pouze u slov.

Během dvou měsíců to vypadalo jak ve včelím úlu. Svítívalo se dlouho do noci. Vystřídali se zedníci, natěrači, instalatéři, podlaháři, tesaři, stolaři… Po nich se uklízelo, chystalo zařízení, nábytek, dětská lehátka a překrásné peřinky. Paní učitelky připravily nádherné, pestré třídy. Každý přispěl svým dílem. Pan ředitel může být právem hrdý na svůj tým. Polárka má smíšené věkové třídy: Hvězdičky a Sluníčka. Což je dle mého názoru úžasné, ale pro paní učitelky jistě velmi náročné.

Děkuji jménem spokojených rodičů a dětiček, panu řediteli, paní učitelkám, školnici, kuchařce za to, že vytvořili pro naše děti prostředí plné pohody, smíchu a aktivit. Přeji všem hodně elánu do realizace dalších skvělých plánů. Lenka JankováJeště ke kopřivnickému tenisu

Není sporu o tom, že pan Fojtík si peníze zaslouží, protože trénování tenisu je dřina. Vadí mi jenom, že je to na úkor výkonnostního tenisu.

Pan Bartoň zabezpečil svého syna Dominika ve vrcholovém středisku tenisu v Prostějově. O jeho úspěších se dočítáme v KN. V Kopřivnici už není třeba vychovávat závodní hráče – výkonnostní tenisty. Budeme se věnovat jenom rekreačnímu tenisu. Tak by neměl konat uznávaný sportovní odborník.

Karel ŽídekPanu Sazovskému

Po přečtení Vašeho příspěvku nejde jinak než na tento nějakým způsobem odpovědět. Místo toho, abyste ocenil snahu pana Telaříka zprůhlednění hospodaření na místní radnici, srovnáváte činnost opozičního zastupitele s ázerbájdžánskou telenovelou. Vaše reakce na kritiku vedení radnice je pochopitelná, vždyť jsou to Vaši chlebodárci za posledních 20 let. Určitě uděláte všechno proto, aby se tento stav nezměnil. Vždyť co jiného byste dělal, když jste si zvykl na život financovaný z prostředků nás občanů. Zřejmá je i snaha opět ovládnout kulturní dům a tam si zajistit další „teplé místo“ spolu s případně dalšími spřízněnými osobami ze současného vedení radnice po jejich předpokládaném neúspěchu v příštích komunálních volbách. Vyzývám tímto pana Telaříka, aby nepolevil v činnosti opozičního zastupitele. Vždyť opozice je v demokratickém státě určena k tomu, aby byla hlídačem hospodaření vládnoucí koalice.

Vy jako člen Masarykova demokratického hnutí byste měl tento princip zvláště ctít. Zřejmě jste se zhlédl v praktikách českých politiků na všech úrovních, kteří si již ani neuvědomují, že jejich korupční jednání je něco nenormálního, na jakoukoliv kritiku podrážděně reagují. Pan Telařík má v tomto politickém prostředí nevyčerpatelný zdroj inspirací až do nejbližších voleb, kde se předpokládá výměna „dresů“ na všech úrovních politického spektra. Pak i Vy, až budete v opozici, budete moci kritizovat ty, kteří Vás, doufám, připraví o prebendy poskytované současnou koalicí. Už se těším jak si na živobytí budete vydělávat třeba vystupováním v souboru „mužoretů“. Josef KrutilekHlavou zeď neprorazíš

Kdo je ten Žídek, co pořád píše do Kopřivnických novin? Dovedu si domyslet, jak mě vidí lidi, které kritizuji. Je to starý vůl, nepochopil dobu, ve které žijeme, tak ať si žije nějak divně, jinak, postaru.

Závěrem citát: „Nejhorší je, pokud se lidé o dění ve společnosti či politice přestanou zajímat. Rozkrývání kauz je vítězstvím dobra.“ (psycholog Hubálek).

Je to můj poslední příspěvek do Kopřivnických novin. Děkuji redakci za spolupráci. Karel ŽídekMistrovství republiky Belly Dance 2012

O víkendu 16. června se uskutečnila jedna z posledních mistrovství České republiky nejmasovější taneční soutěže Dance Life Tour 2012 - MČR Belly Dance v Táboře. Soutěž probíhala po celé zemi již od března letošního roku. O tom, že zájem zabojovat o postup na mistrovství světa letos pořádaném v České republice, svědčí téměř 100% nárůst soutěžících, který provázel letošní Mistrovství ČR v Belly Dance 2012. Toto proběhlo opět ve velkém sále hotelu Palcát v Táboře! Na tanečním parketu se postupně vystřídalo bezmála 600 tanečníků z 28 tanečních skupin a soutěžilo 248 soutěžních čísel, což je o 120 více než v loňském roce! Vlnily se zde nejen sólistky, dueta, ale i skupiny, a to ve všech věkových kategoriích od mini až po seniory. Odborná porota ve složení: Mila El Kral, Lolita De los Dolorez, Eva Pintešová, Miluše Petrová, Martin Dytrt, Libor Hlaváček a Jiří Paulů s malými přestávkami hodnotila soutěž trvající více než 15 hodin.

Kopřivnická taneční skupina THARA Dance Company, která reprezentuje TS RELAX, připravila k letošnímu klání 6 tanečnic s 9 choreografiemi, z nichž se do finálových kol dostalo 7 choreografií a nejvyšších met dosáhla za 1. a 2. místo Eliška Jeřábková v kategorii sólo mini. V letošním roce velice dobře zabojovaly také juniorky Zuzana Danihelová a Dominika Langerová v kategorii duo junioři a tím ve velké konkurenci dosáhly na medailové 3. místo, v kategorii duo dospělí Mirka Břusková s Pavlou Jeřábkovou 4 umístění a 2. místo v republice ještě i v kategorii skupina dospělí.

Kopřivnické tanečnice se tímto dostaly v oblasti orientálních tanců mezi nejlepší z nejlepších a budou mít možnost reprezentovat na Mistrovství světa v Belly Dance, které se letos uskuteční počátkem listopadu v Liberci. Fotografie z MČR Belly Dance 2012 naleznete ve fotogalerii na www.tsrelax.wz.cz

Miroslava Břusková, umělecká vedoucí THARA D.C. KopřivniceNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce

Kam za sportem

- Fotbal: Vlčovice: ne 12. 8. ve 14.30 hod. FC Vlčovice-Mniší - TJ Sokol Kateřinice, ne 19. 8. v 17 hod. FC Vlčovice-Mniší A - NFC Lichnov (2. kolo I. B třídy mužů); Štramberk: so 11. 8. ve 14.45 hod. TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Starý Jičín (1. kolo okresního přeboru dorostu), v 17 hod. TJ Kotouč Štramberk - Fotbal Fulnek (1. kolo okresního přeboru mužů), ne 19. 8. v 15 hod. TJ Kotouč Štramberk - AFC Veřovice (1. kolo MS divize žen); Lubina: ne 19. 8. v 15 hod. TJ Spartak Lubina - ČSAD Havířov (1. kolo MS divize žen)

- Koupaliště: za příznivého počasí 9 - 20 hodin

- Klub českých turistů: so 1. 9. Maják - Šrotík, autobusový zájezd na jižní Moravu. Trasy pro pěší: Staré Město u Uherského Hradiště - Velehrad - Modrá 10 km, cyklisté: Otrokovice - Napajedla - Staré Město u UH (20 km) - Modrá (28 km). Trasa cyklistů ze Starého Města bude volena po skupinkách dle dohody a zájmu účastníků. Odjezd: Kopřivnice - interhotel v 6:40, Štramberk - rest. Palárna v 6:50. Způsob platby, přihlášky a další informace jsou na www.kctkoprivnice.cz

- Minigolf: srpen: po - ne 10 - 19 hod., info o provozu hřiště: tel. 605 825 870

- Rekreační turistika:so 11. 8. v 7.49 hod. ČD, Ženklava, ČD, Černý les, Pod Červeným kamenem, průmyslový areál, Vlčovice (hřiště), Kopřivnice

Tenisový celek dospělých živí naději na postup

Kopřivnice (jfk) – Smíšený tým dospělých Tenisového klubu Kopřivnice má reálnou naději na postup do oblastního přeboru. V oblastní soutěži čítající celkem devět kol totiž dosáhl s jedinou porážkou na druhou příčku, a v září jej tak čeká baráž o vyšší soutěž. „Nebýt úvodního zaváhání s Frenštátem, které bylo dané i nerozehraností, tak bych byl s vystoupením omlazeného družstva úplně spokojený. Všichni hráči rozhodně zaslouží pochvalu za bojovnost a nasazení,“ podotkl k působení dospělých v soutěži hrající kapitán Kopřivnice Robin Pospěch.

V baráži se střetnou druhé týmy ze tří skupin oblastní soutěže, a to systémem každý s každým. Kopřivnické družstvo čeká v sobotu 1. září zápas na půdě TK Slavia Orlová D a v sobotu 22. září pak doma duel s olomouckým celkem ITS Tennis centre B. Do oblastního přeboru postoupí pouze vítěz tohoto „trojutkání“.

Výsledky mládeže naopak mnoho radosti nepřinesly. Starší žactvo A (oblast. přebor) i B (oblastní soutěž) skončilo shodně na šestých příčkách, mladší žactvo (oblastní přebor) a dorost (Liga Junior Tour) dosáhly jen na sedmou příčku. Fakt ovšem je, že prakticky ve všech kategoriích nastupovali za Kopřivnici mladší hráči, než do dané kategorie patří. Sbírali tak cenné zkušenosti, které mohou využít v další sezoně. Pozitivem je i to, že se všechny celky vyhnuly sestupu.

Obl. přebor - ml. žactvo
1. Besk. TK A7053:10111:2314
2. Zašová6141:2285:5013
3. Sl. Orlová B4334:2974:6211
4. Mohelnice4332:3169:6611
5. Frýdek-M. A3429:3464:7310
6. Přerov B2521:4250:89 9
7. Kopřivnice1621:4246:89 8
8. Vsetín A1621:4245:92 8
Obl. soutěž - st. žactvo B
1. Hranice6148:1597:3613
2. Zašová5240:2188:5012
3. N. Jičín5238:2579:5412
4. M. Olomouc5235:2876:5811
5. Rožnov. TK B3432:3169:6910
6. Kopřivnice B2522:3951:78 9
7. Véska2523:4047:86 7
8. Teplice n. B.0712:5127:103 7
Obl. přebor - st. žactvo A
1. Rožnov. TK A6153:10111:2413
2. Val. Mez. B6140:2383:5413
3. Přerov B6136:2781:5713
4. VD Ostrava A4333:3069:6511
5. Vsetín3433:3070:6710
6. Kopřivnice A2527:3662:79 9
7. Vrbo p. P.1624:3952:82 8
8. Beskyd. TK B07 6:5716:116 7
Liga Jun. Tour - dorost
1. Šumperk6149:14101:3613
2. Ostr.-Opava B6139:2481:5313
3. Krnov5236:2776:5712
4. Vsetín B3427:3663:8210
5. Sl. Orlová C3426:3757:7910
6. Beskyd. TK B2530:3368:70 9
7. Kopřivnice2528:3564:74 9
8. Vrno p. P.1617:4639:98 8
Obl. soutěž - dospělí
1. Frenštát7160:12128:2915
2. Kopřivnice7145:2798:6315
3. Vsetín B6250:22102:5514
4. Frýdek-M. B5342:3092:6413
5. N. Jičín B4431:4165:8212
6. Zašová3534:3871:8111
7. Hranice2625:4755:9710
8. Příbor B2624:4852:10110
9. Odry0813:5930:121 8

Dominik Bartoň mistrem ČR starších žáků ve čtyřhře

Odchovanec kopřivnického tenisového klubu Dominik Bartoň vybojoval zlato ve čtyřhře na tenisovém mistrovství ČR starších žáků, které hostil na přelomu července a srpna Jablonec nad Nisou.
FOTO: VÍT ČERNÝ (DENÍK)
Odchovanec kopřivnického tenisového klubu Dominik Bartoň vybojoval zlato ve čtyřhře na tenisovém mistrovství ČR starších žáků, které hostil na přelomu července a srpna Jablonec nad Nisou.
FOTO: VÍT ČERNÝ (DENÍK)

Jablonec nad Nisou (jfk) – Obrovsky cenný tenisový titul mistra ČR v kategorii starších žáků vybojoval na šampionátu této kategorie odchovanec kopřivnického tenisu Dominik Bartoň. V Jablonci nad Nisou, kde si nejlepší starší žáci ČR dali 31. 7. – 5. 8. dostaveníčko, dosáhl spolu s Janem Krahulíkem na zlato ve čtyřhře a připsal si tak na konto největší úspěch své dosavadní sportovní kariéry.

Bartoň s Krahulíkem, kteří jsou v současnosti hráči TK Agrofert Prostějov, v turnaji postupně porazili dvojici Čábela, Mališ (TK Sparta Praha, TK SC Ostrava) 6:3, 6:1, Baumana s Dubským (Slavoj Český Brod, TK Neridé) 6:3, 4:6, 1:0(7), v semifinále Holiše s Novákem (TK DEZA V. Meziříčí, TK Agrofert Prostějov) 2:6, 6:4, 1:0(8) a ve finále pár Duda, Nouza (TK Sparta Praha, SK Hamr) 4:6, 7:6(4), 1:0(9).

„Tři zápasy kluci vyhráli až v supertiebreacích, kde dokázali udržet nervy na uzdě. Byly to vyrovnané zápasy, ve kterých rozhodla hlava, psychická odolnost i touha po vítězství,“ poznamenal ke zlatu otec Dominika Miroslav Bartoň, který sám tenis závodě hrával.

Ve dvouhře Bartoň v prvním kole zdolal Jindřicha Černocha (TJ Lokomotiva Plzeň) 6:3, 6:2, ve druhém ale nestačil na nasazeného Jakuba Patyka (TK Sparta Praha) a podlehl mu ve třech setech 6:4, 3:6, 6:2.

Body za vítězství nejprestižnějšího turnaje v ČR, který hraje jak ve dvouhře, tak čtyřhře 48 nejlepších hráčů, Bartoňovi určitě pomohou k postavení na žebříčku starších žáků. Nicméně proto, že v příští sezoně už bude působit v kategorii dorostu, čeká jej nyní již jen jeden žákovský turnaj nejvyšší kategorie a poté už začne sbírat dorostenecké body.

Zajímavostí je, že Bartoň s Krahulíkem patřili v uplynulém ročníku soutěže družstev k oporám kopřivnického týmu dorostu, kde hostovali, a není vyloučeno, že je v barvách Kopřivnice uvidíme i v příští sezoně.

Vytrvalci místních klubů pilně objíždějí letní běžecké závody

Starý Jičín, Tichá (jfk) – I léto přináší běžcům možnosti závodit. Na začátku července mohli změřit síly v tradičním Letním běhu Starým Jičínem, jenž byl součástí Lašské běžecké ligy, a také premiérovém závodě Tichavská tůňka, zařazeném do Frenštátského běžeckého poháru. Vítězem obou z nich se stal Jakub Ambros z Maraton klubu Kopřivnice, který zvládl šestikilometrovou trať ve Starém Jičíně v novém traťovém rekordu 19:08 min. a běh na tři kilometry v Tiché pak vyhrál v čase 9:05 min. Tichavská tůňka se i přesto, že šlo v běžeckém kalendáři o novinku, mohla pochlubit solidní účastí 41 vytrvalců.

Na začátku srpna se pak běžci sešli ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde se konal 8. ročník Rekovické trojky. Absolutním vítězem se stal osmnáctiletý Václav Fojtík z Frenski teamu, který vyhrál v čase 10:26 min. Kategorii žen dominovala Darina Krausová z Maraton klubu Kopřivnice výkonem 13:05 min. Celkem v tomto šestém závodě Lašské běžecké ligy startovalo 48 vytrvalců.

Výsledky Letního běhu Starým Jičínem (7. 7., pátý závod LBL, 6 km): muži do 39 let: 1. J. Ambros (MK Kopřivnice) 19:08 min., 2. J. Korábečný (Veselá) 25:43, 3. R. Matuš (SK Valašské království) 26:20; muži do 59 let: 1. P. Škrabánek (Bílovec) 22:14, 2. S. Skomorowski (KB Rybicka Kuznia) 25:48; muži nad 60 let: 1. P. Jelínek (MK Kopřivnice) 25:52, 2. J. Bednařík (LBK Kopřivnice) 26:30, 3. P. Navara (MK Kopřivnice) 29:54.

Výsledky závodu Tichavská tůňka 2012 (11. 7., 1. ročník, závod FBP, 3 km): muži do 39 let: 1. J. Ambros (MK Kopřivnice) 9:05 min., 2. R. Křenek (Vinotéka u Karla Frenštát p. R.) 9:52, 3. M. Ostruszka (TJ TŽ Třinec) 10:17; muži do 49 let: 1. D. Hanke (MK Kopřivnice) 10:02, 2. M. Škapa (X-Air Ostrava) 10:11, 3. Z. Harabiš (Titan SC) 10:50; muži do 59 let: 1. J. Zátopek (MK Kopřivnice) 10:44, 2. Z. Vrága (Rožnov p. R.) 10:52, 3. K. Tomanec (Vinotéka u Karla Frenštát p. R.) 12:51; muži do 69 let: 1. B. Vynikal (Olomouc) 11:19, 2. J. Kvita (MK Kopřivnice) 11:39, 3. P. Jelínek (MK Kopřivnice) 12:03; muži nad 70 let: 1. P. Fogaš (MK Kopřivnice) 13:47; ženy: 1. K. Rampírová (SK Valašského království) 12:08, 2. A. Vrágová (AK Asics Kroměříž) 12:39, 3. A. Váňová (Centrum Radosti) 12:54.

Výsledky závodu Rekovická trojka (4. 8., 8. ročník, 3 km): muži do 39 let: 1. V. Fojtík (Frenski team) 10:26, 2. R. Křenek (Vinotéka u Karla Frenštát p. R.) 10:47, 3. V. Ryška (Horokolo) 10:51; muži do 49 let: 1. D. Hanke (MK Kopřivnice) 11:18, 2. Z. Polách (TJ Sokol Frenštát p. R.) 13:07, 3. M. Vaněk (Frenštát p. R.) 13:30; muži do 59 let: 1. J. Zátopek 11:48, 2. M. Přívětivý (oba MK Kopřivnice) 14:45; muži do 69 let: 1. B. Vynikal (Olomouc) 12:39, 2. J. Kvita 13:10, 3. P. Jelínek (oba MK Kopřivnice) 13:13; muži nad 70 let: 1. P. Fogaš (MK Kopřivnice) 16:09; ženy: 1. D. Krausová (MK Kopřivnice) 13:05, 2. P. Žallmanová 13:46, 3. V. Kantorová 14:07.

Volejbalisté hostí tradiční turnaj

Kopřivnice (jfk, red) - Už po šestadvacáté se do Kopřivnice chystá přijet na dvě stě volejbalistů, aby se v sobotu 18. srpna utkali na kurtech pod letním stadionem při tradičním Mezinárodním turnaji.

Pozvání kopřivnického klubu volejbalu přijala družstva mužů a žen z blízkého i dalekého okolí a opět i spřátelení volejbalisté z německého Markgröningenu.

Už v pátek je pro účastníky přichystáno přivítání s malým programem a gulášem. V sobotu začne turnaj malou slavností, při níž klub ocení jubilanty z řad svých dlouholetých členů. Na čtyřech hřištích se pak rozběhne turnaj, který je jako obvykle vylepšen doprovodným programem s vyhlášením „Špicy roby“ a „Špicy ogara“ celého turnaje.

Pro ty, kteří si rafinovaně uspoří síly na bojišti, je připravena další možnost, jak předvést své umění, a to při živé hudbě. Nebudou chybět ani tradiční pochutiny a tekutiny pro všechny účastníky v dostatečném sortimentu a množství. Účast přitom přislíbila i Česká televize a místní média.

Pořadatelé jsou stejně jako každý rok připraveni i na případnou nepřízeň počasí a mají zajištěna hřiště v kopřivnické hale SOUs. Ve spolupráci se správou sportovišť vrcholí přípravy.

„Klubovna a chodby k šatnám budou opatřeny novým nátěrem, hřiště jsou nově vyznačena, přístřešky zakoupeny, rozhodčí zajištěni, hosté z nejvyšších míst Českého volejbalového svazu a města Kopřivnice jsou pozváni, hodnotné ceny zakoupeny,“ hlásí organizační pracovník klubu Břetislav Habarta a dodává: „Pořádat takovýto turnaj není legrace. Událost je to navýsost sportovní i společenská. Proto ti, co jej připravují, věří, že všichni budou zase spokojeni a že nebudou litovat svého rozhodnutí do Kopřivnice přijet.“

Minigolfisté se radují z postupu do I. ligy

Kopřivnice (jfk) – Minigolfisté Kopřivnice se po dlouhých letech probojovali do I. ligy, tedy mezi moravskou elitu. Rozhodnutí padlo na dvoudenním Open Kopřivnice II. ligy, které se hrálo 30. 6. a 1. 7. na zdejším hřišti. Za úmorného vedra svedli velký boj s MGC Olomouc C Jiří Toman, Petr Mikulenka a Radim Rieger. Náhradníkem byl Tomáš Drozd.

Domácí tým byl v obou dnech nejlepší a v konečném účtování dosud vedoucí MGC Olomouc C o jeden hlavní bod předčil. Do Kopřivnice si přijelo zahrát okolo 35 hráčů z celé Moravy, kteří i přes horké počasí předvedli hodně kvalitní výsledky. Druhý den okořenilo hru svou účastí i několik extraligových hráčů.

„Pro příští, prvoligovou sezonu se do Kopřivnice z hostování v Příboře vrací Lumír Rieger a vynikající Vlasta Pargáčová. Vidět by mělo být i Jiřího Tomana, který je velkou nadějí kopřivnického minigolfu,“ podotkl k postupu předseda Minigolfového klubu Kopřivnice Jiří Prokeš.

Házenkáři se připravují pod novou taktovkou

Kopřivnice (jfk) – S jakými změnami vstoupí do nového ročníku Tipgames Extraligy házené tým KH Kopřivnice? Ideální by bylo, kdyby vítězství konečně začala převažovat nad porážkami. Snad se tuto zásadní proměnu podaří nastartovat nové trenérské dvojici Ivo Vávra – Daniel Prepsl, která mužstvo začala 18. července připravovat na novou sezonu. Naváží tak na dlouholetou práci Miroslava Bartoně, který bude šéfem realizačního týmu mužů, ale jinak se bude soustředit na manažerskou činnost a zároveň trénovat starší dorost.

V polovině července zahájil kopřivnický celek trénink tradiční kondiční přípravou zaměřenou na rozvoj obecné a rychlostní vytrvalosti, dynamiky i rychlosti, která vyvrcholila 3. – 6. srpna krátkým intenzivním soustředěním ve Velkých Karlovicích. Do té doby Kopřivnice stihla i dvě přípravná utkání, to první s Frýdkem-Místkem skončilo výsledkem 27:32 (13:14), druhé s Povážskou Bystricí v hrací době 3 x 25 minut 32:36 (11:9, 25:23). „Do zápasu s Frýdkem, který začal pod vedením nového kouče Aleše Chrastiny s přípravou dříve, jsme šli po pouhých čtyřech dnech kondiční přípravy. Pro okleštěnou sestavu s řadou loňských dorostenců to bylo hlavně zpestření drilu, ale docela jsme to zvládli,“ uvedl k duelu s Frýdkem trenér Vávra a k utkání s Povážskou Bystricí, kterou trenérsky převzal Jiří Kekrt, dodal: „Stále jsme ještě nebyli v plné sestavě, zatímco soupeř přijel s pětadvaceti lidmi, takže nám v konci docházely síly. I tento zápas jsme hráli z plné kondiční přípravy, jen den před ním jsme měli poprvé na půl hodiny v ruce míč. Bylo nás docela málo, takže dostali šanci i stávající starší dorostenci.“

Hned po soustředění se začal tým pomalu věnovat herní přípravě, která se bude pomalu zintenzivňovat. Kondiční příprava však bude i nadále nedílnou součástí tréninku. V plánu má tým minimálně ještě čtyři další samostatná přípravná utkání a k tomu ještě domácí turnaj „O pohár Tatra, a. s.“, který by měl být 24. – 25. srpna vrcholem herní přípravy. Do sezony mužstvo vstoupí v sobotu 8. září duelem v Zubří.

Jaké složení kádru nová sezona přinese? V týmu už nefiguruje Miroslav Rachač (přestup do Hranic), Boris Aspridis (ukončeno hostování) ani Lukáš Frančík (ukončeno hostování). Naopak novou tváří v mužstvu bude Lukáš Měchýř (pravé křídlo), který přestoupil ze Zubří. Příprava jej zastihla v rekonvalescenci, a k týmu se tak připojil až na soustředění. V mužstvu se objeví i loňští dorostenci, kteří přešli do kategorie mužů: Marek Žingor, Tomáš Mička, Petr Kahánek, Jan Podhráský a Jakub Kroča. Navíc není vyloučeno, že kromě Adama Rečka dostanou mezi muži šanci i někteří další hráči aktuálního kádru dorostu. „V tuto chvíli se ještě jedná o jednom až dvou hráčích. Mužstvo chceme postavit na domácích hráčích, ale chtělo by to přidat zkušenost,“ podotkl Vávra.

Statistika: KH Kopřivnice – SKP Frýdek-Místek 27:32 (13:14), nejvíce branek Kopřivnice: Stanislav 6, Reček 5, Střelec 4; FC Kopřivnice – MŠK Povážská Bystrica 32:36 (11:9, 25:23), nejvíce branek Kopřivnice: Bukovský 7, Reček 7, Veřmiřovský 7, Mička 5.

Fotbalisté finišují s přípravou

Kopřivnický fotbalový tým si v červenci a na začátku srpna v tréninku užil hlavně běhání. Momentálně už je ale čeká více práce s míčem.
FOTO: JANA FEILHAUEROVÁ
Kopřivnický fotbalový tým si v červenci a na začátku srpna v tréninku užil hlavně běhání. Momentálně už je ale čeká více práce s míčem.
FOTO: JANA FEILHAUEROVÁ

Kopřivnice (jfk) – Na téměř bezchybné jarní účinkování v I. B třídě by v novém ročníku této soutěže rád navázal kopřivnický fotbalový tým mužů. Vstoupí do něj v neděli 19. srpna v 10 hodin utkáním na umělé trávě Nového Jičína B.

Do přípravy celek vstoupil 12. července s tím, že důraz byl kladen především na kondiční přípravu. Trenér Milan Svoboda, který zůstává u kormidla, sice nemohl být tréninkům ze zdravotních důvodů přítomen, nicméně bez problémů jej zastoupili jeho noví asistenti Petr Feilhauer a Ivan Dlouhý, kterým sekundoval hrající asistent Michal Buček.

Do 5. srpna mužstvo sehrálo dva přípravné zápasy, v nichž nejprve porazilo Hutisko-Solanec (I. A třída) 4:1 a poté podlehlo Dobré u Frýdku-Místku (I. B třída) 1:2. „Zápas s Hutiskem byl velice dobrý, ale s Dobrou jsme se trápili. Měli jsme jen jednoho hráče na střídání a fyzicky jsme v horkém počasí odešli,“ podotkl k utkáním asistent trenéra Petr Feilhauer.

Mužstvo se na podzim představí v takřka totožné sestavě jako byla úspěšná jarní. Jedinou posilou je útočník Milan Štěpán, který po půlroční přestávce opět přišel na hostování ze Štramberka. K tomu bylo změněno hostování brankáře Tomáše Beňa z Příbora na přestup a Martinu Kapsovi bylo prodlouženo hostování z Trojanovic.

Kromě mužů zahájí ve stejný víkend soutěž i dorost, který se na čtvrtém místě krajské soutěže nečekaně dočkal postupu do krajského přeboru. Zatímco v krajské soutěži tvořil dorost jeden tým, v krajském přeboru se představí zvlášť mladší a starší dorost. Trenér Jiří Polomský by s mužstvy rád navázal na dosavadní práci. „Budeme se snažit o co nejlepší herní projev, ze kterého by mohly pramenit body. Rád bych, abychom se pohybovali ve středu tabulky, ale jako nováček to nebudeme mít snadné, zvlášť když nebudeme v úvodu soutěže kompletní,“ ví Polomský. V neděli 5. srpna týmy sehrály první přípravné zápasy. Mladší dorost v něm porazil dorostence Vlčovic 6:1, starší dorost podlehl mužům Lubiny 0:1. Úvodní mistrovský duel oba celky sehrají v sobotu 18. srpna na hřišti Lokomotivy Petrovice.

Ze statistiky: muži: FC Kopřivnice – Sokol Hutisko-Solanec 4:1 (1:1), branky Kopř.: 22. Okřesík, 55. Štěpán, 75. Špaček, 80. Štěpán, sestava Kopř.: Beňo – Daňhel, Buček, Březina, Mička, Pala, Špaček, Kapsa, Nenutil, Okřesík, Štěpán, Dražkovič, Pokluda; FC Kopřivnice – TJ Sokol Dobrá 1:2 (1:0), branka: 30. Kapsa, sestava Kopř.: Beňo – Dražkovič, Míček, Mička, Březina, Daňhel, Kapsa, Špaček, Pala, Okřesík, Štěpán, Zapletal.

Štramberk už o víkendu

Štramberk (jfk) – Fotbalový tým Štramberka čeká další sezona v okresním přeboru. S jakým cílem do ní jde? „Na podzim se chceme poprat o umístění na předních příčkách tabulky, abychom se pak na jaře mohli pokusit bít o postup. Samozřejmě týmů s ambicemi na postup bude opět hodně, ale podle hry předváděné v jarních kolech favorizuji na postup hráče Jistebníku,“ říká trenér mužstva Petr Jurák, který i přes avizovaný konec v roli trenéra bude tým koučovat i nadále.

Letní příprava není z jeho pohledu ideální. „Tradičně ji provází neúčast hráčů jak z důvodu dovolených, tak i práce. Teprve začátkem srpna se to zlepšilo,“ podotýká Jurák. Zatím jediný přípravný zápas Štramberk odehrál v neděli 5. srpna, kdy doma podlehl Starému Jičínu (I. B třída) 2:5.

Mužstvo se bude v nové sezoně muset obejít bez kanonýra Jiřího Zátopka, který odešel na hostování do Bordovic. Postrádat bude i Milana Štěpána, který po půlroce zamířil opět do Kopřivnice. Jinak zůstal tým ve stejném složení jako na jaře.

Na čem chce Štramberk stavět svou hru? „Musíme sázet hlavně na bojovnost a kolektivní pojetí hry, a to za každé situace. Důležitá bude dokonalá spolupráce v celkové obranné fázi a využívání každé soupeřem nabídnuté příležitosti v útoku. Potom můžeme přemýšlet o dobrém umístění,“ uzavírá Jurák.

Do okresního přeboru Štramberk vstoupí v sobotu 11. srpna, kdy od 17 hodin hostí na svém trávníku Fulnek.

Kořínek se pokouší zdolat Nanga Parbat

Kopřivnice (jfk) – Výstup na druhou nejvyšší horu Pákistánu Nanga Parbat, která se vypíná do nadmořské výšky 8 126 metrů, byl cílem dvoučlenné vysokohorské expedice. Jiří Domanský z Kroměříže a Pavel Kořínek z Kopřivnice se rozhodli, že se pokusí horu zdolat lehkým alpským stylem, tedy mimo jiné bez umělého kyslíku, západní Diamírskou stěnou.

Nangra Parbat je nejvyšším vrcholem kašmírské části Himálaje a zároveň devátou nejvyšší horou světa. Svou výškou se sice neřadí mezi ty nejvyšší osmitisícové vrcholy, ovšem z pohledu výkonnostního sportovního alpinismu se jedná bezesporu o jeden z nejnáročnějších himálajských výstupů ať už pro převýšení, táhlost a strmost skalních stěn či pro nestálost klimatu v této oblasti. I proto jsou s touto horou spojeny četné tragické události, díky kterým si nese přízvisko „Killer Mountain“. Jen do prvního úspěšného pokusu Hermanna Buhla v roce 1953 si hora vyžádala 31 lidských životů. Dosáhnout hlavního vrcholu Nanga Parbat se v minulosti podařilo pouze dvěma českým výpravám, a to v roce 1992 Josefu Rakoncajovi s Josefem Nežerkou a v roce 2005 Radku Jarošovi, v obou případech Diamírskou stěnou.

Domanský (29 let) s Kořínkem (31 let), který je povoláním geolog, odletěli do Asie 10. července. Výstup měli naplánovaný na přelom července a srpna s tím, že základní tábor založili ve výšce 3 800 metrů nad mořem a přes čtyři výškové tábory postupovali nahoru. Z hlediska náročnosti lezení se jedná o velmi obtížný výstup hodnocený stupněm 6a ruské kvalifikace se sklonem do 80 ° ohrožovaný lavinami a padajícím kamením. To, zda byli úspěšní, bylo známo až po uzávěrce tohoto vydání.

Lenka Masná členkou české olympijské výpravy na hrách v Londýně

Kopřivnice (jfk) – Olympijské hry v Londýně jsou vrcholem letošní sezony i pro atletku Lenku Masnou. V běhu na 800 metrů jí B limit ČAS/ČOV 2:01,30 min. sice unikl o osm setin, a tak měla nominaci jistou pouze do štafety na 4x400 metrů, nakonec ale dostala od Českého atletického svazu divokou kartu, kterou vzhledem k loňskému času 2:00,90 min. i startu ve štafetě Český olympijský výbor posvětil.

Kdy a jak jste se dověděla, že nakonec na OH budete startovat i na osmistovce?

Mou poslední šanci na splnění olympijského limitu na osmistovku byl mítink v německém Bottrop. Ale dorazila tam vyrovnaná konkurence, tak jsme běžely v balíku, trochu se tam pokopaly a limit odolal. Volala jsem výsledek trenérovi, že jsem nic nezaběhla a nikam nejedeme. Bylo to myšleno obrazně, protože jsem věděla, že do štafety jsem se kvalifikovala a účast na OH jsem měla jistou, ale nám šlo o 800 m. Načež mi trenér skočil do řeči a řekl, že jedu i na půlku. Už předtím mu volal šéftrenér svazu Tomáš Dvořák se zprávou, že když jsem přímo nominovaná do štafety a loni jsem zaběhla B limit, tak můžu startovat. Ale nesměl mi to říci, dokud neodzávodím.

Jaká byla vaše reakce?

V tu chvíli jsem mu jen řekla „fakt?“ Moc mi to nedocházelo, protože jsem měla ještě v hlavě závod a pocity z něj. Navíc na stadioně byl rámus z reproduktorů, tak jsme brzy hovor ukončili. Až když jsem začala vyklusávat, mi pomalu došlo, že pojedu na první olympiádu i ve své disciplíně.

Na co se nejvíc těšíte?

Na okamžik, až vejdu na olympijský stadion před startem svého závodu.

V pondělí 30. července jste nafasovala olympijské oblečení, jak se vám líbí?

Bohužel jsem neměla možnost si oblečení při fasování vyzkoušet, protože jsem byla v horách na soustředění, tak se potýkám s konfekčními rozdíly velikostí, především dolních částí oblečení a obuvi. Každopádně sportovní oblečení je příjemné, slušivé a ve většině případů jsem z něj nadšená. Navíc je ho poměrně hodně.

Kde jste trávili závěrečnou část přípravy na Londýn a jak proběhla?

Poslední část přípravy probíhala v Melagu v italských Dolomitech, kde jsem strávila se svým trenérem a tréninkovou skupinou osmnáct dní. Příprava se povedla a jsme spokojeni s tím, co a jak se odběhalo.

V sezoně se vám nepodařilo přiblížit osobnímu rekordu 1:59,71 min. Myslíte, že by ta pravá forma mohla přijít právě na OH?

Myslím, že kdyby se závod tempově vyvíjel tak jako v Barceloně, kde jsem osobák zaběhla a já běžela celý závod v první dráze, tak by se mohl otřásat. Ale bohužel žádný závod nemůže být stejný a všude se začíná od nuly, tak mi nezbývá nic jiného než věřit, že jsem si letos tu formu nechávala až na Londýn.

Poběžíte osmistovku, jejíž rozběhy jsou naplánovány na 8. srpna, a zároveň byste v závěru atletických soutěží měla být členkou štafety na 4 x 400 m. Co od Londýna očekáváte?

Tentokrát neodjíždím s žádným konkrétním cílem, chci dojít co nejdál, jak to jen půjde! Na předběžném jmenném seznamu je nás 47 půlkařek. Polovina z nich běhá pod dvě minuty, ostatní jsou do výkonu 2:02, takže zůstávám nohama na zemi. Určitě ale budu dělat vše, co bude v mých silách, aby mé umístění bylo co nejlepší.

Jaká je pravděpodobnost, že se objevíte ve štafetě, a jaké jí dáváte šance?

V tuto chvíli je naše štafeta na čtvrtém místě, ovšem s tím, že ne všichni doteď běželi v maximálním možném složení. Každopádně myslím, že by to na finále mohlo vyjít. O složení štafet se bude rozhodovat až na místě podle aktuální situace.

Nejede s vámi váš osobní trenér Jiří Sequent, navíc v Londýně nebude ani žádný jiný trenér běhů, jak se s tím vyrovnáte?

Ze začátku zaujmu stanovisko pozorovatele a budu se dívat, kde, co a jak vše funguje, abych byla samostatná. Jelikož odjíždím o týden dřív, než budu závodit, tak na to budu mít poměrně dost času. Navíc by měla být, jak je zvykem, technická porada českého týmu, kde se vše podstatné dovím. A taky nebudu naše jediná běžkyně bez trenéra, ještě tu budou další tři.

Plánujete, že stihnete zhlédnout nějaké jiné sporty? Které byste si vybrala?

Do mého startu návštěvy ostatních sportovišť omezím, ale ve dnech volna se určitě podívat a podpořit ostatní půjdu. Nejraději bych viděla cyklistiku, ale ta se už jela. Takže se podřídím tomu, kde budou právě startovat naši atleti a sportovci.

Výcvik na vodních jezech

Kopřivničtí dobrovolní hasiči absolvovali 1. srpna výcvik na vodních jezech. Na splavu v místní části Lubina si pod dohledem svého kolegy, který je členem WASAR teamu, procvičili novinky při záchraně osob na jezech a divokých vodách.
FOTO: JAN TIHELKA
Kopřivničtí dobrovolní hasiči absolvovali 1. srpna výcvik na vodních jezech. Na splavu v místní části Lubina si pod dohledem svého kolegy, který je členem WASAR teamu, procvičili novinky při záchraně osob na jezech a divokých vodách.
FOTO: JAN TIHELKA

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS