Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 29.11.2012- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 43/2012 ze dne 29.11.2012

Veřejné jednání osvětlovalo důvody stavby ostrůvku

Na veřejném projednávání v Kulturním domě v Mniší byli občané seznámeni s důvody, proč je nutné řešit úpravy stávající točny autobusů ostrůvkem. Pracovníci radnice lidem i po skončení jednání odpovídali na jejich dotazy.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Na veřejném projednávání v Kulturním domě v Mniší byli občané seznámeni s důvody, proč je nutné řešit úpravy stávající točny autobusů ostrůvkem. Pracovníci radnice lidem i po skončení jednání odpovídali na jejich dotazy.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Mniší (hod) – Minulý týden ve středu se v Kulturním domě v Mniší uskutečnilo opakované projednávání návrhu výstavby nových chodníků napříč obcí včetně úpravy točny autobusů, na nějž přišlo více než šedesát místních občanů. Poprvé se mohli lidé seznámit s navrhovaným projektem vloni v říjnu, toto jednání bylo svoláno na základě petice, kterou radnice obdržela v srpnu. Pod ní se podepsalo přes 300 občanů, a proto se jí zabývalo nejen vedení města, ale i místní komise.

Jak řekl v úvodu místostarosta Miroslav Kopečný, jenž je i garantem této místní části, opakované veřejné projednání se koná, aby se lidé mohli znovu seznámit s návrhem i důvody, proč k němu bylo přistoupeno. „Účelem setkání je vysvětlit, proč je úprava prostoru točny autobusů řešena vybudováním ostrůvku uprostřed,“ uvedl místostarosta Kopečný.

Po něm přiblížil celý projekt i návrhy řešení architekt města Milan Šmíd. „Petice se především zabývala ostrůvkem, který projektanti navrhli podle výchozího požadavku dopravního inspektorátu PČR a jenž vycházel i z požadavků správců inženýrských sítí a dalších majitelů infrastruktury. Navíc v tomto prostoru nelze jinak vybudovat bezpečný přechod pro děti do školy a pro lidi navštěvující hřbitov,“ podotkl Milan Šmíd a poté rozebral základní body petice i se stanoviskem města.

Jako první v diskuzi vystoupil Marek Šimíček, zástupce petičního výboru, jenž shrnul důvody, proč občané tento ostrůvek nechtějí.

„Lidé si myslí, že je to nesmysl. Jde nám i o ekonomický efekt, ušetřené peníze by se měly investovat jinde, na potřebnější opravy v obci,“ oponoval Šimíček. Další z místních občanů se ptal, zda by se nedala situace řešit pouze vodorovným značením a zda projektovou dokumentaci schvalovalo zastupitelstvo města.

„Projektovou dokumentaci neschvaluje zastupitelstvo, to schvaluje rozpočet. V současné době se připravuje rozpočet na rok 2013, zdali budou peníze na první etapu, budeme vědět na konci roku,“ odpověděl místostarosta Kopečný. Předseda místní komise Jan Jalůvka připomněl přítomným, že bezpečnost přecházejících dětí byla jedním z hlavních požadavků při tvorbě strategického plánu, na jehož vzniku se podíleli i místní. „Komise je ráda, že chodníky se podařilo nastartovat, jsou vypracovány projekty a že se bude řešit celý prostor autobusové zastávky,“ podotkl Jalůvka. Během diskuze vystoupil jeden z občanů s dotazem, proč nebylo zpracováno více návrhů na řešení prostoru v točně autobusů. „Bylo zpracováno čtrnáct variant a tato poslední, kterou vidíte, je ta, na níž se shodly všechny dotčené orgány, které musí s návrhem souhlasit,“ odpověděl projektant Jiří Tomečka z firmy MSS – projekt. Jak dodal architekt města, pokud nebude realizován tento návrh úpravy točny autobusů, nedá dopravní inspektorát PČR souhlas k zahájení stavby chodníků.

Pokud se najdou peníze, tak by se v příštím roce měla realizovat první etapa spočívající ve vybudování chodníku pod školou s opěrnou zdí, osvětleného přechodu pro chodce, přemístění autobusové zastávky a stanoviště kontejnerů, úpravou křižovatky a realizací středového ostrůvku a chodníku. „Skutečné náklady první etapy se upřesňují. Prvotním odhadem bylo, že na realizaci této části bychom potřebovali dvanáct milionů, konečný návrh ještě ale není stanoven. Věříme, že se nám díky veřejné soutěži podaří snížit cenu,“ uvedl Martin Lapčík, pracovník odboru rozvoje města mající na starosti vybudování chodníku.

Nejen místní sociální služby má podpořit dotační program

Kopřivnice (dam) – Rada města v minulém týdnu schválila dotační program na podporu sociálních služeb a služeb v sociální a zdravotní oblasti pro příští rok. Cílem dotačního programu, který město vyhlašuje pravidelně již 5 let, je především krytí části provozních výdajů poskytovatelů služeb, které jsou v souladu se Strategickým plánem a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a Plánem zdraví a kvality života.

„Aktuální nabídka sociálních služeb odpovídá potřebám města a jeho občanů, což bylo potvrzeno i dotazníkovými šetřeními. Proto jsme neviděli potřebu nějakým způsobem zásadně měnit cíle dotačního programu,“ říká místostarostka Dagmar Rysová, zodpovědná mimo jiné i za sociální oblast.

V pracovním návrhu rozpočtu se předběžně pro tento dotační program počítá s částkou více než milion korun. O peníze se žadatelé budou moci ucházet ve dvou termínech. První uzávěrka žádostí bude 31. ledna 2013 a druhá až v polovině příštího roku.

Podle slov místostarostky Rysové vyšlo město vstříc poskytovatelům sociálních služeb, kteří nesídli ani nevykonávají svou činnost přímo v Kopřivnici, ale přesto prokazatelně poskytují služby i kopřivnickým občanům.

Nově se i takoví poskytovatelé mohou o peníze od města ucházet v rámci dotačního programu. „To se týká například služeb hospiců nebo specializovaných služeb pro zrakově či sluchově postižené, které jsou například v Ostravě či jinde, ale Kopřivničané jich přesto využívají,“ vysvětluje Dagmar Rysová.

Podle jejích slov je každá sociální služba předtím než odbor sociálních věcí navrhne její podporu radě, případně zastupitelstvu, posuzována nejen s ohledem na její potřebu, ale také efektivitu využití finančních prostředků, které jsou na dotace městem vynakládány.

Kopřivnice pošesté obhájila zatím nejvyšší kategorii

Praha (hod) – Kopřivnice již pošesté v řadě obhájila své postupy v oblasti udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti. Spolu s Kopřivnicí dosud nejvyšší kategorii B obhajovali zástupci Chrudimi, Litoměřic, Prostějova, Vsetína, obce Křižánky a mikroregionu Drahanská vrchovina. Všichni zástupci museli o svých kvalitách přesvědčit nejen expertní hodnotitele, ale i dalších 160 účastníků, neboť obhajoba byla letos součástí konference Národní sítě Zdravých měst České republiky, která proběhla v Praze v Kaiserštejnském paláci.

Do Prahy jeli obhajovat postupy města místostarostka Dagmar Rysová, tajemník Miroslav Halatin, vedoucí odboru životního prostředí Hynek Rulíšek a Ivana Rašková, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21.

„Obhajoba je dvoukolová. V rámci prvního kola hodnotitelé přijeli 11. října k nám do města. Na místě je zaujal například náš přístup v oblasti energetických úspor, kdy jsme si vybrali metodu EPC, jež spočívá v tom, že do budovy ve vlastnictví města investuje soukromá firma, které se pak její investice včetně předem dohodnuté odměny splácí z úspor nákladů na vynaložené energie,“ uvedla k hodnocení Ivana Rašková.

Šestá obhajoba v řadě je pro město oceněním nejen práce úředníků, ale všech občanů, kteří se aktivně podílejí na životě ve městě. „Na obhajobě v Praze bylo vidět, že každé město má svou identitu, a není tedy snadné porovnat město, v němž žije 20 tisíc obyvatel s malou obcí. I v tom je místní Agenda 21 svým způsobem originální. Neočekává se totiž, že ve všech městech se bude realizovat totéž. Kopřivnice proto letošní obhajobu založila na svých specificích. Zazněla informace o automobilové tradici v návaznosti na vzdělávání a podporu zaměstnanosti nebo například odkaz na sportovní tradici a slavné rodáky v současné podobě osvětových kampaní na podporu zdravého pohybu,“ uvedla místostarostka Dagmar Rysová.

To, že město obhajuje již pošesté, může vypadat, že se pro radnici obhajoba stává rutinou.

Avšak není tomu tak. „Každý rok musíme předkládat nové a aktuální důkazy dokladující zkvalitnění práce, proto se nikdy nejedená o pouhé opakování. Svědčí o tom i to, že v průběhu let se složení obhajujících zatím nejprestižnější kategorie v České republice mění. Pouze některým se daří opakovaně a je nám ctí, že mezi tato města patří právě Kopřivnice,“ dodala místostarostka Dagmar Rysová.

Velký kus práce vidí v tomto směru i Marie Petrová, předsedkyně odborné poroty. „Jsou vidět výrazné pokroky, jak v obsahu prezentovaných informací, tak i v jejich kvalitě. Všem úspěšným obhájcům této nejvyšší kategorie místní Agendy 21 můžeme jen pogratulovat a poděkovat, že ostatním ukazují cesty, osvědčené postupy a nalézají různé inspirace.“

Opravy školních budov přišly město na téměř 7,5 milionu

Kopřivnice (hod) – Přestože rozpočet města je napjatý, investuje město každým rokem nemálo financí do oprav a modernizací školských zařízení ve svém majetku. Nejinak tomu bylo i letos.

Na dvou mateřských školách došlo letos k výměně oken. Zatímco na MŠ Záhumenní byla již část oken vyměněna, a letos tak šlo o dokončení, ve školce na ulici Francouzské byla provedena kompletní výměna všech oken. Protože do této školky zatékalo, byl také opraven střešní plášť. „Investiční akce na obou školských zařízeních probíhaly většinou o prázdninách, aby se co nejméně omezoval jejich provoz. Za výměnu oken v obou mateřských školách město zaplatilo 3,4 miliony korun včetně DPH a za opravu střešního pláště 1,270 milionu korun,“ uvedl Miloš Sopuch, vedoucí oddělení technické správy kopřivnické radnice.

Pracovnice hygieny při kontrole na Mateřské škole na ulici I. Šustaly zjistily ve spojovací chodbě výskyt plísní. Radnice dostala na odstranění této závady rok. „V současné době se připravuje projektová dokumentace na zateplení spojovacího krčku, aby nedocházelo k promrzávání konstrukcí, čímž se zabrání vzniku plísní. Tato oprava by se měla realizovat v příštím roce,“ upřesnil Miloš Sopuch.

Radnice investovala také do základní školy. Na ZŠ dr. Milady Horákové byla o prázdninách provedena rekonstrukce školní kuchyně.

„Rekonstruovány byly veškeré rozvody, podlahy a povrchové úpravy, dále byl vybudován nový systém vzduchotechniky, za což město zaplatilo 2,7 milionu korun,“ dodal vedoucí oddělení technické správy kopřivnické radnice.

První Blešák lákal stovky lidí

Velký sál Katolického domu při premiérovém Blešáku zaplnili prodejci i víc než pět set nákupu chtivých návštěvníků.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Velký sál Katolického domu při premiérovém Blešáku zaplnili prodejci i víc než pět set nákupu chtivých návštěvníků.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (dam) – Velkému zájmu se těšila premiéra blešího trhu v Kopřivnici.

Velký sál Katolického domu, který se minulou sobotu proměnil v bazar, kde bylo možné koupit a prodat v podstatě cokoliv od oděvů, přes nádobí a hračky až po knihy a nosiče s hudbou či filmy. Na akci bylo 40 prodejců na šedesáti prodejních stolech. A jejich zboží si přišlo prohlédnout 420 platících návštěvníků. „Mezi návštěvníky bylo také hodně rodin s dětmi a děti žádné vstupné neplatily, takže celkovou účast odhadujeme někde mezi pěti a šesti sty lidmi,“ říká Pavel Obrátil, jeden z pořadatelů Blešáku.

Podle Obrátilových slov měla akce úspěch a organizátoři byli velmi spokojení nejen s návštěvností, ale i atmosférou akce, kterou dotvářelo hraní DJ’s, čajovna nebo živé hudební vystoupení v závěru akce. Po úspěšné premiéře to nyní vypadá, že první blešák rozhodně nebude posledním.

„Už na místě se nás lidé ptali, kdy bude další Blešák a jestli bychom jej nechtěli dělat třeba i čtyřikrát točně. To je podle našeho názoru příliš často, ale asi bychom rádi akci uskutečnili ve dvou termínech, pravděpodobně v březnu a v listopadu,“ slíbil Obrátil.

Akce nazvaná Blešák měla také svůj dobročinný rozměr. Část oděvů i dalších věcí z druhé ruky byla zdarma nabídnuta charitativním organizacím k dalšímu využití. Navíc i část výtěžku ze vstupného a pronájmu prodejních stolů podpoří další aktivity občanského sdružení Mandlové oči.

Příběhy bezpráví umožnily dětem lépe pochopit dobu normalizace

Žáci Základní školy na ulici Štramberské si v rámci projektu Příběh bezpráví vyslechli vzpomínky pamětníka a také prohlédli výstavku předmětů z doby normalizace.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Žáci Základní školy na ulici Štramberské si v rámci projektu Příběh bezpráví vyslechli vzpomínky pamětníka a také prohlédli výstavku předmětů z doby normalizace.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Se zajímavým způsobem, jak svým žákům přiblížit moderní dějiny, přišla minulý týden ZŠ Štramberská v Kopřivnici. Škola se zapojila do projektu „Příběhy bezpráví“ vyhlašovaného organizací Člověk v tísni, jehož letošním tématem byla normalizace.

Žáci zhlédli dokument Karla Strachoty České děti, atraktivním způsobem pojednávající o jedné z nejvýraznějších protikomunistických iniciativ konce osmdesátých let minulého století, která zásadním způsobem přispěla k demonstracím během Palachova týdne a následně na podzim roku 1989. Ještě předtím absolvovali besedu s pamětníkem Václavem Langrem, který některé z dějinných událostí moderních dějin přiblížil formou vlastních vzpomínek z dané doby.

„Projekt vítáme. Myslíme si, že je třeba vyučovat i moderní dějiny. Ve výuce je velká pozornost věnována pravěku, starověku či středověku a na moderní dějiny zbývá poměrně málo času v devátých třídách. Žáci paradoxně vědí víc o dobách vzdálených stovky a tisíce let, ale nevědí mnoho o tom, co se událo před dvaceti, třiceti či padesáti léty,“ říká ředitelka školy Vlasta Geryková. Vzhledem k tomu, že ZŠ Štramberská je školou pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, je podle Gerykové potřeba jim látku podávat co nejpoutavěji. „Osobní vzpomínky pamětníka nebo třeba i výstavka předmětů šatstva a tiskovin z dané doby dají žákům mnohem více než jen pár stránek v učebnici,“ dodala ředitelka školy.

Její slova potvrzoval i živý zájem žáků šestých až devátých ročníků školy o diskuzi s Václavem Langrem. Příběhy bezpráví nejsou prvním projektem Člověka v tísni, kterého se tato kopřivnická škola účastní. V minulosti už například realizovala týmový projekt „Kdo jiný“ zaměřený na ekologii a v příštím roce se hodlá věnovat otázce rasizmu.

Z centra města zmizela hala

Kopřivnice (dam) – Další z historických tatrováckých hal zmizela. Šlo o stavbu označovanou jako objekt č. 140, která stála de facto přímo v centru Kopřivnice za budovou dnešního „Domu podnikatelů“ na ulici Štefánikově. Tovární hala z červených cihel vznikla už v roce 1920, původně fabrice sloužila jako přířez dřeva, později v ní pak sídlily servisní dílny. Ty se pak na počátku devadesátých let minulého století odstěhovaly do jiných částí areálu Tatry a už tehdy se v dokumentech objevují informace o špatném technickém stavu budovy, kterou později automobilka prodala. Aktuálním majitelem objektu byla společnost Svar Technik. Podle jejího jednatele Petra Vrby byl důvodem demolice špatný stav dlouhodobě nevyužívaného objektu. Místo stavby nyní zůstává jen původní podlaha objektu, která už není bezpečnostním rizikem, o budoucím využití uvolněné plochy je podle Vrby zatím předčasné hovořit.

Stoleté narozeniny oslavila paní Božena Hrochová

Kopřivnice (hod) – Sto let oslavila minulý týden v sobotu paní Božena Hrochová, která je letos již pátou osobou v novojičínském okrese, jež se tohoto úctyhodného věku dožila. Navíc je druhou Kopřivničankou, která v listopadu slavila tyto výjimečné narozeniny. O dvacet dní dřív je slavila paní Emílie Palová. Mezi pěti stoletými lidmi je jen jeden muž.

Paní Božena se narodila 24. 11. 1912 na Ukrajině v Olšance, ve vesnici, kde žili téměř samí Češi. Po válce se celá česká komunita přestěhovala do západních Čech do Stříbra, kde získala s manželem domek a v něm vychovala dvě dcery. Bohužel, manžel zemřel v roce 1965 a později také jedna dcera. Paní Hrochová pracovala celý život na poli a v zahradě, a to nejen doma, ale i v JZD. Starost o dům a zahradu zvládala až do svých jednadevadesáti let, kdy se přestěhovala blíž za svou dcerou, která se provdala na Moravu a dodnes bydlí v Tiché. Paní Hrochová bydlí od roku 2003 ve Středisku sociálních služeb v Kopřivnici. Celý život se věnovala ručním pracím a s háčkováním přestala teprve před čtyřmi měsíci. Dodnes však miluje dobré jídlo a laskominy. Paní Hrochová má dvě vnoučata a tři prapravnoučata.

Senioři se v kurzu naučili, jak mohou chránit sebe i své věci

Absolventi druhého ročníku kurzu sebeobrany skládali závěrečné zkoušky, při nichž museli instruktory přesvědčit, že zvládají naučené hmaty a chvaty.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Absolventi druhého ročníku kurzu sebeobrany skládali závěrečné zkoušky, při nichž museli instruktory přesvědčit, že zvládají naučené hmaty a chvaty.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Kurz sebeobrany seniorů, který organizovala kopřivnická radnice, minulý týden v úterý skončil. Závěrečný blok byl ukončen praktickou zkouškou účastníků, kteří úspěšně předvedli základní prvky vlastní sebeobrany.

Kurzy sebeobrany radnice zorganizovala už druhý rok po sobě, neboť starší občané se stávají častým terčem nejrůznějších zlodějů a podvodníků, a proti jejich útokům se často neumějí bránit. Letošní kurz měl na rozdíl od loňského nejen méně lekcí, ale i méně účastníků. Absolventi kurzu 2011 se dále pravidelně scházejí a získané zkušenosti si jednou měsíčně opakují. Jejich zástupci přišli na závěrečný kurz pozvat nové absolventy mezi sebe. V průběhu pěti lekcí se 4 muži a 11 žen učili nejen hmaty, ale s lektory Pavlem Němcem a Tomášem Žákem rozebírali jednotlivé situace tak, aby si uvědomili, že je účinnější se konfliktu vyhnout, než se s rizikem bránit. Na závěrečném kurzu vystoupil také tiskový mluvčí Policie ČR Zbyněk Tomšík, který krátce pohovořil o bezpečnostní situaci ve městě. Svůj příspěvek po něm prezentoval Pavel Rakus, zástupce Besipu, jenž se ve svém vystoupení zaměřil na bezpečnost seniorů v dopravě.

„Věřím, že kurz pomohl seniorům hlavně zvednout sebevědomí a uvědomit si, že nemusí být za všech okolností bezbrannou obětí. Získané teoretické i praktické vědomosti jim mohou pomoci při řešení možných kritických situací v běžném životě. Dalším pozitivem kurzu je navázání nových kontaktů a setkání, která mají zejména v seniorském věku velký význam a působí jednoznačně proti sociální izolaci. Můj obdiv má ’parta’ seniorů z loňského kurzu, mezi nimiž vznikly spontánně přátelské vztahy a setkávají se dále z vlastního zájmu nejen v rámci této společné aktivity. Milým krokem z jejich strany je nabídka letošním účastníkům rozšířit jejich řady. Věřím, že alespoň někteří se k tomuto kroužku připojí,“ zhodnotila přínos kurzů pro seniory Jiřina Mikulenková, pracovnice odboru sociálních věcí.

Pavel Němec před předáním osvědčení přítomným absolventům řekl, že „by byl velmi rád, kdyby naučené hmaty a chvaty nemuseli v životě použít.“ Účastnické listy včetně drobných dárků předávala seniorům vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Lenka Galiová.

Příspěvky zastupitelů města

Mgr. Dagmar Rysová ; Ivan Telařík
Mgr. Dagmar Rysová ; Ivan Telařík

Vážená redakce, milí čtenáři,

v reakci na dopis pana Dvořáka týkající se problematiky bydlení v domě na ul. České 320 sděluji následující: manželé Dvořákovi požádali o bydlení v tomto domě s odůvodněním svého zdravotního stavu. Při osobním jednání byly panu Dvořákovi vysvětleny možnosti poskytování sociálních služeb a nabídnuto jejich využívání v jejich stávajícím bydlišti. Toto manželé Dvořákovi odmítli a stali se nájemci bytu na ul. České. Do dnešního dne nevyužili možnost pečovatelské ani jiné sociální služby.

Dům na ul. České 320 je domem zvláštního určení, což znamená, že je k dispozici zejména pro osoby v seniorském věku a osoby invalidní, které jsou částečně odkázány na pomoc jiných. Práva a povinnosti nájemníků jsou většinou totožné s podmínkami v ostatních domech v majetku města. Středisko sociálních služeb, které má v domě sídlo, nabízí sociální služby všem občanům města na základě rovnosti. Vždy se jedná o konkrétní službu dle požadavků klienta.

Od jara loňského roku projevoval pan Dvořák dílčí nespokojenost se soužitím v rámci domu a požadoval po ředitelce SSSmK omezení práv některých nájemníků. Přesto, že jeho subjektivní důvody byly zvažovány, nebylo mu možné vyhovět. Stížnostmi pana Dvořáka se opakovaně zabýval odbor sociálních věcí i představitelé města, proběhlo několik sociálních šetření, kontrola KHS a nebylo shledáno závad. Chování pana Dvořáka při jednáních se zaměstnanci SSSmK je plné slovních útoků, výhrůžek a vulgarit, není vyloučeno, že takové jednání by mohlo být posuzováno i jako jednání protiprávní. Mnozí senioři bydlící v domě se od něj distancovali a nepřejí si mít jej za svého samozvaného mluvčího.

Z výčtu představitelů města, které pan Dvořák ve svém dopise uvádí a kteří se jeho podněty zabývali, je viditelná snaha po hledání řešení. Není však možné vyhovět jednotlivci na úkor jiných. Mají-li senioři bydlící v domě na České či kdekoliv jinde ve městě zájem o to, aby se zástupci města zúčastnili ať již domovní schůze, či jiného setkání, vždy se snažíme vyhovět. Cílem by však měla být snaha o nalezení optimálního řešení pro danou skupinu nájemníků, případně uživatelů sociálních služeb, ne vykřičení si „své pravdy“.

Dagmar Rysová

člen Zastupitelstva města KopřivniceNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.Radnice versus dotace

(Pokračování z minulého čísla)

Moje příspěvky jsou na základě cenzurního zásahu místostarosty Ing. Kopečného redakcí KN pravidelně rozdělovány tak, aby čtenář ztratil souvislost s popisovaným tématem. Proto umísťuji celý, prozatím necenzurovaný text, na diskuzní fórum na internetové stránky města. Teď již ale k věci.

Po přečtení článku z KN „Radnice hledá cestu pro projekty, jež nezískaly dotace“ jsem se jako zastupitel objednal ke schůzce se starostou Ing. Jalůvkou, abych mu předložil návrh, jak získat nemalé prostředky do městské pokladny. Pro informování občanů našeho města jsem se rozhodl svůj podnět zveřejnit také prostřednictvím Kopřivnických novin. Můj návrh je následující: Ukončit nájemní smlouvu Základní škole svaté Zdislavy, která svoji činnost provozuje v budově č. p. 117. Tato budova je v majetku města, město investuje do údržby nemalé prostředky, avšak město ji pronajímá škole za 4 800 Kč ročně! Město investovalo pouze do opravy střechy a kanalizace více než 4 miliony Kč, i když není zřizovatelem jmenované školy. Zřizovatelem je Biskupství ostravsko-opavské. Po výpovědi stávající smlouvy pak nabídnout katolické církvi odkoupení v současnosti nevyužívané budovy Základní školy Náměstí. Po realizaci církevních restitucí bude mít církev určitě dost prostředků na odkoupení této budovy, zvláště pak, když město již investovalo více než milion korun za vypracování projektu na revitalizaci budovy. Nevidím důvod, proč z rozpočtu města, tudíž i z peněz občanů, kteří nemají s církví nic společného, by měla být dotována činnost soukromé společnosti, která takto vehementně usilovala o navrácení majetku. V uvedené budově je v pronájmu ještě několik soukromých subjektů, avšak za nepoměrně nevýhodnějších podmínek oproti Základní škole svaté Zdislavy.

O dalším využití budovy č. p. 117 příště. Na rozdíl od příspěvku občana, jehož délka není omezena, můj příspěvek bude ukončen, takže pokračování příště.Ivan Telařík,

člen Zastupitelstva města Kopřivnice

Názory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Lidé separovali 53 tun textilu

Kopřivnice (hod) – Přestože se v Kopřivnici sbírá použitý textil teprve od ledna, už bylo odevzdáno do sběrných nádob téměř třiapadesát tun.

Speciální kontejnery na použitý textil, obuv a plyšové hračky byly rozmístěny na sedmi místech, a to na ulici Tyršově, Dukelské, Bezručově, Máchově, Obránců míru u č. p. 761, Pod Bílou horou a ulici Pod Morávií u č. p. 1315 a jsou vyváženy každý týden.

„Z vysbíraného množství za jednotlivé měsíce je zřejmé, že lidé v průběhu roku vytřídí průměrně čtyři tuny za měsíc, při střídání ročních období je to v průměru o tři tuny více,“ uvedla Lucie Kubalcová, pracovnice životního prostředí mající na starosti odpady, s tím, že oděvy, boty či hračky mohou občané odevzdat také do sběrného dvora na ulici Panské, kde je přistaven pro tuto komoditu speciální kontejner rovněž od společnosti Revenge, a. s., která textil po roztřídění recykluje nebo s ním dále obchoduje.

„Jsme rádi, že občané třídí nejen staré šatstvo, ale i ostatní komodity, jako jsou plast, papír a sklo, čímž pomáhají snižovat už tak velké množství komunálního odpadu ukládaného na skládky,“ dodala Lucie Kubalcová.

Kateřinský jarmark se stal v obci tradicí

Letošní výtěžek z prodeje výrobků žáků Základní školy v Lubině na tradičním Kateřinském jarmarku byl o tři tisíce větší než vloni. Škola za peníze nakoupí učební pomůcky.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Letošní výtěžek z prodeje výrobků žáků Základní školy v Lubině na tradičním Kateřinském jarmarku byl o tři tisíce větší než vloni. Škola za peníze nakoupí učební pomůcky.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Lubina (hod) – Program, jenž připravili žáci lubinské základní školy se svými učitelkami, přilákal minulý týden opět velký počet rodičů, prarodičů i dalších obyvatel školy. Škola pořádala tradiční Kateřinský jarmark, v jehož úvodu nejdříve vystoupili žáci s kulturním pásmem. Zatímco chlapci měli pásmo vážící se k podzimu, dívky se zaměřily na zimu. Ani letos nechyběl prodej výrobků dětí, které vyráběly nejen během vyučování, ale i v družině či kroužcích. „Letošní výdělek činí 11 539 Kč, tyto peníze budou použity na nákup rádií do jednotlivých tříd a na učební pomůcky,“ uvedla Anna Mitášová, zástupkyně ředitelky školy. Také letos proběhla soutěž o nejlepší vánočku, těch se ve škole sešlo osmnáct. Přestože v každé ze šesti tříd byla vybrána nejlepší, ocenění se dostalo všem.

Bludný kruh financí: Co se děje při nesplácení závazku dlužníkem

Věřitel zpravidla nejprve zasílá dlužníkovi upomínku. Je zapotřebí si ovšem uvědomit, že zasílání upomínek není povinností věřitele. Věřitel tedy může rovnou svůj peněžitý nárok uplatnit žalobou u soudu (případně v rámci rozhodčího řízení) a následně v rámci exekučního řízení. Platební povinnosti dlužníka se v tomto případě ovšem značně navýší (např. o náklady řízení advokáta, exekutora …). Proto doporučujeme raději se s věřitelem včas dohodnout na mimosoudním řešení celé záležitosti (např. uzavřením dohody o splácení dluhu, dohody o odložení splátek).

Exekuci může soud nařídit jen v případě, že oprávněný (tedy věřitel) disponuje tzv. exekučním titulem. Tímto může být např. vykonatelný rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález, notářský nebo exekutorský zápis. Pakliže tedy věřitel takovýmto dokumentem disponuje, lze přistoupit k realizaci exekuce na dlužníka. Formy exekuce pak jsou zejména:

1) Srážky ze mzdy (jiných příjmů)

Povinnému (tj. dlužníkovi) musí zůstat tzv. nezabavitelná částka. Konkrétní nezabavitelnou částku nelze obecně stanovit, jelikož vždy záleží na výši příjmu, na počtu vyživovacích povinností a dále na tom, zda se jedná o přednostní/nepřednostní pohledávku. Výpočet této částky je poměrně složitý, a proto jej nebudeme na tomto místě blíže popisovat.

Jiným příjmem rozumíme např. starobní a invalidní důchod, odstupné, podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství.

2) Přikázáním pohledávky z účtu povinného

Povinný (tj. dlužník) ztrácí právo vybrat peněžní prostředky až do výše vymáhané pohledávky. Peněžení ústav tedy nesmí doručením rozhodnutí od exekutora vyplácet peněžní prostředky povinnému. Tato forma dostává dlužníka do velmi nepříjemné situace zejm. v případě, že mu chodí na účet jeho příjem (např. mzda, důchod apod.).

Povinný má ovšem nárok jednorázově na dvojnásobek životního minima (tj. 6 820,- Kč) na základě písemné žádosti podané příslušnému peněžnímu ústavu. Dále doporučujeme, aby si povinný v tomto případě změnil neprodleně formu výplaty svého příjmu (např. poštovní poukázkou, hotově).

3) Prodej movitých věcí (např. televize, auto, nábytek)

Exekutor může vstoupit všude tam, kde má důvodné podezření, že se nacházejí movité věci povinného (není tedy zdaleka podstatný pouze trvalý pobyt dlužníka). Rovněž je exekutor oprávněn vstoupit do obydlí povinného v případě jeho nepřítomnosti. Asistence policie zde není nutná, exekutor si jí může vyžádat jen za účelem jeho ochrany.

Exekutor může zabavit jen ty věci, které jsou ve vlastnictví povinného (tedy dlužníka). Exekutor může movité věci sepsat v protokolu a ponechat na místě (povinný s nimi nesmí nakládat) nebo je odveze a uloží. Tyto movité věci pak může exekutor následně prodat v dražbě.

Co dělat, když exekutor zabaví majetek, který není ve vlastnictví povinného?

V praxi se někdy stávají případy, kdy exekutor v soupisu uvede věci, které nejsou ve vlastnictví povinného (tedy dlužníka), ale ve vlastnictví jiné osoby. V takovémto případě je zapotřebí, aby ten, jemuž svědčí právo k věci, podal do 30 dnů od sepsání movitých věcí návrh na vyškrtnutí ze soupisu. Návrh se podává písemně u exekutora, který věc pojal do soupisu. Je zapotřebí ovšem doložit potřebné doklady prokazující vlastnictví k věcem (např. paragony, záruční listy, smlouvy).

Nevyhoví-li návrhu exekutor nebo vyhoví pouze částečně, lze podat následně žalobu na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí (exekuce). Lhůta k podání žaloby je 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen z části, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu.

4) Prodej nemovitosti

K realizaci této formy exekutor může přistoupit jen v případě, bude-li listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též listinami notáře doloženo, že nemovitost je ve vlastnictví povinného (tj. dlužníka).

Takovouto nemovitost exekutor následně prodá v dražbě a výtěžek jde k uspokojení pohledávky oprávněného.

Mgr. Richard Pešat,

vedoucí občanské poradny

Město navýšilo počet lamp

Kopřivnice (hod) – V rámci zvýšení bezpečnosti a na přání občanů rozšířila radnice veřejné osvětlení letos na dvou místech.

Prvním místem byl prostor v Mniší před mateřskou školou. Rodiče si stěžovali, že když jsou akce ve školce v pozdních odpoledních hodinách v zimě, tak je zde špatně vidět. Navíc anonymita tmavého zákoutí vyhovovala tamní mládeži, která však po sobě zanechávala nepořádek. „V prostoru před školkou a restaurací byly vybudovány tři nové sloupy veřejného osvětlení,“ uvedl Miloš Sopuch, vedoucí oddělení technické správy kopřivnické radnice. Druhým místem, kde došlo k rozšíření, je parkoviště naproti koupališti. „Tento požadavek vzešel především od lyžařů, kteří zde parkují auta, a po rozšíření osvětlení se zlepšila viditelnost na příjezd ke sjezdovce. Do tohoto prostoru jsme rovněž přidali tři lampy veřejného osvětlení,“ dodal Miloš Sopuch.

Trdlování zcela zaplnilo kulturní dům

Vystoupení nejmenšího oddělení z hájovské školky otevřelo taneční přehlídku Moje trdlování a ukázalo, že i děti ve věku dvou a půl let mají co předvést.
FOTO: ILONA MAZALOVÁ
Vystoupení nejmenšího oddělení z hájovské školky otevřelo taneční přehlídku Moje trdlování a ukázalo, že i děti ve věku dvou a půl let mají co předvést.
FOTO: ILONA MAZALOVÁ

Hájov (ili) - V sobotu před 15. hodinou nebylo možné v centru Hájova zaparkovat. V kulturním domě probíhal pilotní ročník taneční přehlídky Moje trdlování pořádané místní mateřskou školkou a diváci zaplnili kapacitu velkého sálu do posledního místa. Z oslovených devatenácti předškolních zařízení sice pozitivně zareagovaly pouze dvě, ale v opačném případě by prostory na Hájově určitě nestačily. „Moje školka“ Hájov předvedla dvě představení, Pozdrav z Afriky a Červenej drak, MŠ Příbor na ulici Pionýrů se představila ve skladbě Tančící hospodyňky a závěr patřil kopřivnické Mateřské škole Motýlek s Návštěvníkem z modré planety. Všechna vystoupení měla zajímavou choreografii a nezapomenutelné výkony vystupujících.

Babybox nově instalován v novojičínské nemocnici

Region (ili) – Od 5. prosince bude veřejnosti sloužit babybox instalovaný na rohu dětského oddělení novojičínské nemocnice naproti Španělské kapli. Prozatím probíhá zkušební provoz. „Ženy nemusí vejít do areálu, je jim zaručena anonymita,“ uvedla mluvčí nemocnice Hana Szotkowská.

V pořadí se jedná o 53. babybox, šestý v Moravskoslezském kraji a osmý nové generace. „To znamená, že schránka je vybavena vyhříváním i klimatizací pro případ veder,“ vysvětlil zakladatel babyboxů Ludvík Hess. Návod na obsluhu je psaný česky, rusky i anglicky. Zařízení stálo tři sta tisíc korun.

Obce renovují autobusové zastávky

Mošnov, Ženklava (ili) – Během podzimu došlo v Mošnově k výměně šesti autobusových zastávek. Zatímco na hlavní komunikaci nově slouží lidem čtyři celoprosklené zastávky, na staré cestě spojující Skotnici s Petřvaldem vyrostly dvě polouzavřené zastávky, kde je kombinováno dřevo s prosklením.

Obdobnou výměnou prošly zděné zastávky v Ženklavě. V loňském roce byly sice nově vymalovány u příležitosti 600. výročí obce, ale Ženklavě se podařilo získat dotaci tři sta tisíc korun z Moravskoslezského kraje, kterou bylo nutno využít. Obec přispěla sty tisíci, a tak se může od poloviny listopadu pochlubit šesti prosklenými zastávkami. „Původní zastávky by možná ještě chvíli vydržely, i když odspodu nabíraly vlhkost a začala opadávat omítka, ale bylo nutné využít dotačního titulu. Podruhé by se nám to taky nemuselo povést,“ odůvodnila ženklavská starostka Karla Mlčáková.

Gentlemen Singers přijedou s adventní a vánoční hudbou

Kopřivnice (dam) - Koncert vokálního souboru Gentlemen Singers inspirovaný adventní dobou se chystá na pondělí 3. prosince v kostele sv. Bartoloměje v Kopřivnici. Gentlemen Singers se vracejí do Kopřivnice po necelých pěti letech a posluchači se od 19 hodin mohou těšit na program složený z adventní a vánoční hudby.

Čistě pánské vokální uskupení Gentlemem Singers vzniklo v Hradci Králové v roce 2003 a utvořili jej zpěváci, kteří odrostli chlapeckému sboru Boni Pueri. Repertoár sahá od gregoriánského chorálu až po úpravy moderních populárních melodií, ale jeho nejvýznamnější část tvoří vokální hudba 19. a 20. století, lidové písně a současné skladby často zkomponované nebo upravené přímo pro Gentlemen Singers.

Soubor, kterému nechybí nadhled, humor a interpretační lehkost, pravidelně hostuje na významných festivalech po celé Evropě a natáčí hudební pořady pro rozhlas i televizi. Od svého vzniku v roce 2003 absolvoval více než 400 koncertů v 16 zemích světa. Mezi poslední úspěchy Gentlemen Singers patří dvě 1. místa v kategoriích „duchovní“ a „světská hudba“ z prestižního soutěžního festivalu profesionálních vokálních souborů Tolosa Choral Contest, který se konal vloni ve Španělsku, a 1. místo v kategorii „populární hudba“ z Busan Choral Festival & Competition, na který Gentlemen Singers vyrazili v roce 2010 do Jižní Koreje.

Program, se kterým zpěváci přijedou do Kopřivnice, dostal název Tichá noc s Gentlemen Singers, v první polovině budou znít adventní skladby, a to jak z oblasti staré hudby, tak i melodie současných autorů. Po přestávce už na publikum čeká čistě vánoční hudba a zazní známé koledy i legendární vánoční písně.

Cimbálovka Pramínky připravuje svůj koncert

Kopřivnice (dam) – První adventní neděli oslaví také koncert zdejší cimbálové muziky Pramínky. Vystoupení situované do hudebního sálu kulturního domu by mělo začít 2. prosince ve čtyři hodiny odpoledne a na posluchače čeká víc než hodina hudby. „Čistě vánoční program jsme připravovali vloni společně se sborem Ondráš. Letos jsme se s pořadateli dohodli na programu, jenž je z velké části tvořen novinkami, které jsme nacvičili během letošního roku,“ říká vedoucí souboru Vladan Jílek. Mladá cimbálovka tak bude hrát lidové písně, které nejsou spjaty s Vánocemi, byť v závěru koncertu podle Jílka několik koled určitě zazní.

LU zahrají v planetáriu a nabídnou nové skladby

Brno (dam) – Fanoušci kapely LU, jež je jednou z nejzajímavějších, které v posledních letech působily na zdejší scéně, by si neměli nechat ujít unikátní vystoupení kapely v brněnském planetáriu. LU tam zahrají společně s Fun-galvaz. Kromě toho, že program nebude klasickým koncertem, ale unikátní multimediální show, existují i další důvody, proč by si fanoušci kapely neměli nechat uniknout příležitost LU živě slyšet. Kapela totiž připravila několik zbrusu nových skladeb a další zazní v nových aranžích. Poprvé se navíc na pódiu setkají houslista a cellista kapely. Navíc se objevují nepotvrzené zákulisní informace o tom, že by mohlo jít i o poslední vystoupení skupiny. Koncert je naplánován do velkého sálu brněnského planetária na neděli 2. prosince od 19 hodin.

Krátce

Na sobotu 1. prosince je připraven další přenos z new-yorské Metropolitní opery. Tentokrát se návštěvníci kina Puls mohou těšit na vrcholné dílo pozdního období tvorby Wolfganga Amadea Mozarta La clemenza di Tito. Dramatickou operu odehrávající se ve starověkém Římě nastudoval dirigent Harry Bicket a zpívají Elīna Garanča, Giuseppe Filianoti, Barbara Frittoli a další. Začátek přenosu je v 18.45.

Bezdomovci zahrají Renatu in memoriam

Kopřivnice (dam) - Kopřivničtí diváci budou mít už podruhé možnost vidět bezdomovecké divadlo. Ansámbl, který si říká DivaDno a jehož členové jsou lidé bez přístřeší, bude hostovat v Kopřivnici první adventní neděli 2. prosince. Na jevišti v Katolickém domě uvedou hru Renata in memoriam. Začátek představení je v 18 hodin.

Hra vznikla jako školní cvičení dramaturgů a režisérů pražské DAMU. Student DAMU Martin Hýča během podzimu 2009 nahrával na Staroměstském náměstí rozhovory s lidmi bez přístřeší. DivaDno se pak rozhodlo přepisy dialogů inscenovat. „Herci – lidé bez domova divákům předávají svou prožitou zkušenost „z ulice“ a právě tento fakt činí z divadelního představení hraného bezdomovci nezapomenutelnou událost. Přijďte se podívat,“ láká na představení Michal Raška z občanského sdružení „Máš čas?“, které akci pořádá.

Občanské sdružení „Máš čas?“ také zve na besedu o bezdomovectví, která bude následovat bezprostředně po avizovaném divadelním představení.

Mikuláše doprovodí do města čerti na koních

Kopřivnice (dam) - Také letos nebude chybět tradiční mikulášský program v režii kulturního domu. Příspěvková organizace, která jej nově provozuje, zve ve středu 5. prosince do centra města na Mikulášskou jízdu. Program před kulturním domem startuje v 16 hodin. Během hodiny čeká na přítomné vystoupení vokálního kvarteta STK, několik tanečních vystoupení, ukázky žonglování i dog dance nebo ohňová show, vše pochopitelně v mikulášském duchu. V pět hodin už pak bude Kopřivnice očekávat příjezd Mikuláše s jeho družinou andělů a s čerty na koních. Pár minut po svém příjezdu pak Mikuláš rozsvítí nejen vánoční strom, ale také vánoční výzdobu v ulicích města. Pak už se děti budou moci plně věnovat čertovským a andělským soutěžím přichystaným ve spolupráci s místním domem dětí a mládeže.

Zatímco venkovní program je určen spíš mladším dětem, novinkou je následné Čertovské boogie. Tato akce je určena především teenagerům, kterým organizátoři z kulturního domu a uskupení Stage Box nabízejí možnost užít si Mikuláše po svém. Hudební akce se uskuteční v modrém sále kulturního domu a kromě dvou mladých punkrockových kapel The Challenge a Time Walk se návštěvníci mohou těšit také na DJ Kurce, DJ Zamyho. Začátek hudební afterparty je v 19 hodin.

Taneční skupina Thara byla v Liberci úspěšná

Kopřivnice (red) - Kopřivnické taneční skupině Thara se velmi dařilo na World Latino and Belly Dance Festivalu, který se začátkem měsíce uskutečnil v Liberci. Akce, která byla zároveň mistrovstvím Evropy a světa v orientálních tancích, se v Česku uskutečnila vůbec poprvé a své zástupce v soutěži mělo celkem 15 států a nechyběly ani mimoevropské destinace. Mezi nominovanými byla také Thara, jejíž členky předvedly celkem sedm choreografií.

Zuzana Danihelová, která si atmosféru velké mezinárodní soutěže vyzkoušela poprvé, v nejvíce obsazené kategorii skončila jediný bod před semifinále. I to však znamenalo, že byla pátou nejlepší Češkou šampionátu. V duetu spolu s Dominikou Langrovou jim pak už ale semifinále neuniklo a nakonec obsadily 9. místo v Evropě v nejtěžší disciplíně v kategorii duo show. THARA si přivezla vítězný pohár ze světového festivalu v orientálních tancích z kategorie formací Belly Dance MIX a na oficiálních stránkách největší české taneční organizace byla vyhodnocena za celkové výsledky mistrovství Evropy a světa jako čtvrtá nejlepší v republice. Vedoucí skupiny Miroslava Břusková vybojovala titul 2. vicemistryně Evropy za 3. místo v kategorii Oriental Show sólo a 4. místo v kategorii Oriental Clasic sólo světového šampionátu.

Před padesáti lety ukončila výrobu kdysi slavná kopřivnická Kachlovka

Glazování obkládaček v kopřivnické Kachlovce. Snímek pochází z šedesátých let minulého století, kdy už se blížilo ukončení výroby.
FOTO: ARCHIV MUZEA FOJTSTVÍ
Glazování obkládaček v kopřivnické Kachlovce. Snímek pochází z šedesátých let minulého století, kdy už se blížilo ukončení výroby.
FOTO: ARCHIV MUZEA FOJTSTVÍ

Na konci roku 1962 došlo k uzavření kopřivnické keramické továrny. Shodou okolností v tomto roce podnik slavil své stopadesáté výročí založení. U příležitosti tohoto jubilea se uskutečnila 14. listopadu 1962 v závodním klubu ROH Tatra oslava pracovních úspěchů, na níž vedení vyslovilo uznání všem pracovníkům. Na závěr se podnik se svými zaměstnanci oficiálně rozloučil. O likvidaci keramičky se uvažovalo od počátku 60. let, přestože o kopřivnické výrobky byl stále zájem. Hlavními důvody byla vzdálenost od zdrojů surovin a zastaralé výrobní zařízení. Budovy někdejší továrny získaly oblastní komunální služby, stroje převzal mateřský podnik a pracovníkům bylo zajištěno nové zaměstnání. Tím se uzavřela zajímavá kapitola kopřivnické historie, kterou je možné si dnes připomenout jen díky expozici keramiky v Lašském muzeu.

Keramická továrna, založená Ignácem Raškou, byla vůbec prvním průmyslovým podnikem v obci. Jednalo se o smělý čin, protože tenkrát zde nebyl jediný člověk, který by se hodil jako dělník továrny, a dokonce ani sám Raška se v tomto oboru nevyznal. Navíc veškerý materiál se musel dovážet. Do Kopřivnice tehdy nevedla železnice a cesty byly velmi špatné. V případě tohoto dobrodruha a šprýmaře se nejednalo o první hazardní podnik. Výrobě keramiky předcházelo hledání uhlí pod Červeným kamenem, neúspěšný prodej hus do Vídně anebo pokus o nalezení léku proti všem nemocem.

Ignác Raška v roce 1790 převzal po otci zemanství, na němž úspěšně hospodařil a které přestavěl do dnešní podoby. Jednalo se bezpochyby o zámožného muže, nicméně jeho podnikatelské aktivity končily ve většině případů finanční ztrátou. Na krytí výloh si proto v roce 1810 půjčil osm tisíc zlatých. Je docela možné, že právě tyto peníze použil na stavbu prvních dílen, s níž začal pravděpodobně na podzim 1811. Do jara příštího roku byly dílny hotové a Raška, který původně pomýšlel na výrobu porcelánu, začal vyrábět hrnčířské výrobky, lidově nazývané „tufar“. K tomuto účelu najal dílovedoucího Hercmanského, ale ten po prvních neúspěšných sériích z Kopřivnice odešel. Počáteční neúspěch přiměl Rašku vydat se do Ratiboře, odkud přivezl odborníka na výrobu keramiky Jana Bartla. Bartl se společně s jistým Christiánem stal nájemcem Raškovy manufaktury, za roční úhradu čtyřicet zlatých. Se skutečnou výrobou se začalo zřejmě až v roce 1813, což je také letopočet, který se v pozdější době uvádí na firemních tiskopisech. Christián brzy přišel na mizinu a odešel do Pruska. Jan Bartl se zde udržel, zvýšil počet točířů ze 4 na 10 až 12 a zavedl výrobu kameninového zboží.

V roce 1817 přenechal Ignác Raška svůj grunt, jenž zahrnoval zemanství a keramičku, svému synu Janu Raškovi za 2 400 vídeňských zlatých. Vymínil si však právo grunt dalších osm let užívat, takže Jan převzal rodinný majetek až po jeho smrti v roce 1824. Raška zrušil Bartlovi pronájem továrny a přibral jej jako společníka v podnikání. Bartl byl zkušený odborník na výrobu a Raška měl podnikavého ducha. To se projevilo při stavbě nové cesty ze Štramberka do Frenštátu, která měla původně vést přes Lichnov. Jan Raška přiměl úřady změnit plány a vést tuto cestu přes Kopřivnici. V roce 1826 dokonce vlastním nákladem vystavěl kamenný most přes potok Kopřivničku. Dosáhl tak lepšího spojení se světem, což prospělo rozvoji továrny i samotné Kopřivnici. Raškovi se s Bartlem dařilo, ročně vyrobili zboží za patnácti tisíc zlatých. V roce 1844 nechali původní dřevěné dílny strhnout a vystavěli nové budovy z kamene, částečně získaného ze zříceniny hradu Šostýna. V místě dnešního koupaliště vybudovali vodní mlýn na mletí glazury, jenž sloužil až do roku 1860. Poté se glazura mlela pomocí parního stroje v dolní továrně, a to až do roku 1875, kdy si keramička pořídila vlastní parní stroj.

V roce 1851 Jan Raška rozdělil majetek mezi své syny, zemanství odkázal Josefovi a keramickou továrnu Adolfovi. Držbu továrny si však nadále ponechal a předal jí Adolfovi až v prosinci 1855. Adolf Raška byl na svou dobu velmi vzdělaný člověk. Absolvoval polytechnický institut ve Vídni a poté několik let cestoval po evropských porcelánových a kameninových manufakturách. Tyto zkušenosti jej vedly k modernizaci výroby a rozšíření sortimentu výrobků. Výhodně se oženil s dcerou bohatého majitele soukenických továren v Příboře Františkou Raškovou, která přinesla velké věno. To umožnilo jak rozvoj keramičky, tak i spojení s Ignácem Šustalou, který od poloviny 19. století vyráběl v Kopřivnici bryčky a kočáry. Po smrti Jana Bartla v roce 1860 se Adolf Raška stal jediným majitelem továrny a správcem jmenoval Jiřího Bechera. Jeho úkolem bylo každodenní řízení výroby, na což se Adolfu Raškovi nedostávalo času pro jeho angažovanost ve veřejném a politickém životě. Okolo roku 1862 se Adolf Raška pokoušel o výrobu porcelánu, ale protože by výroba nebyla zisková, zůstal u kameninového nádobí, které se dobře prodávalo na domácím trhu a také v Haliči, kde bylo v oblibě především u židovské komunity. Odtud kamenina dále pronikala do Ruska a Pruska.

(Pokračování příště)

Ondřej Šalek,

Muzeum Fojtství

Kulturní servis

KINO PULS

Čt 29. listopadu v 15.30 hodin komedie Francie, Německa Co kdybychom žili společně? Annie, Jean, Claude, Albert a Jeanne jsou nerozlučnými přáteli více než čtyřicet let. Když se na obzoru objeví přízrak domova důchodců, vzepřou se a rozhodnou se žít společně

Čt 29. - pá 30. listopadu v 17.30 hodin historický romantický film ČR 7 dní hříchů. Útěk Agnes, německé manželky českého lesníka Jana Olšana, je zahalen tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč ji hledá... Do 12 let nevhodný

Čt 29. - pá 30. listopadu ve 20 hodin a ne 2. - po 3. prosince v 17.30 hodin thriller USA Argo. Film natočený podle skutečné události popisuje tajnou operaci na záchranu šesti Američanů, která se odehrála na pozadí krize s rukojmími v Íránu

Ne 2. - po 3. prosince ve 20 hodin akční thriller VB, USA Skyfall. Tentokrát bude Bondova loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost...

Út 4. prosince ve 20 hodin romatnické drama Francie, německa, Belgie Kuře na švestkách (Filmový klub)

St 5. prosince ve 13.30 hodin pohádka Československa Rumburak (Bijásek pro děti)

Čt 6. - pá 7. prosince v 17.30 hodin romantické drama VB, Francie Anna Karenina. Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska...

Čt 6. - pá 7. a ne 9. - po 10. prosince ve 20 hodin a sci-fi USA, Německa Atlas mraků. Myšlenka kontinuální propojenosti našeho bytí a především našich činů napříč časem a prostorem, kde všechno má svoji příčinu i následek...

Ne 9. - út 11. prosince v 17.30 hodin krimi komedie USA Sedm psychopatů. Film je příběhem party kamarádů, kteří si na živobytí vydělávají všelijak. Třeba únosy psích miláčků...

KULTURNÍ DŮM

Čt 29. listopadu v 17 hodin Seniorské dopoledne - slavnostní završení Kopřivnického roku aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce

So 1. prosince v 18.45 hodin Wolfgang Amadeus Mozart: Titus - přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku (v sále kina Puls)

Ne 2. prosince v 16 hodin Adventní koncert cimbálové muziky Pramínky - směs tradičních lidových a vánočních písní

Pá 7. prosince v 19 hodin Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert - divadelní představení Slováckého divadla Uherské Hradiště

So 8. prosince v 18.45 hodin Giuseppe Verdi: Maškarní ples - přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku (v sále kina Puls)

Ne 9. prosince v 15 hodin Adventní koncert Františák - koncert klasické hudby

KATOLICKÝ DŮM

Ne 2. prosince v 18 hodin Renata in memoriam - hra v podání herců - lidí bez domova

Po 3. prosince v 19 hodin Tichá noc s Gentlemen Singers - koncert v kostele sv. Bartoloměje

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Čtyři roční období - výstava fotografií Anety Poláškové (výstava potrvá do 28. prosince)

Čt 29. listopadu v 9 hodin Hrátky s Pipi Punčochatou - 6. ročník akce pro děti i rodiče Den pro dětskou knihu

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 17 hodin otevřena stálá expozice věnovaná dokumentaci historického vývoje automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, zejména pak malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava (do 25. listopadu) Jaroslav Koleška: Objekty (Šustalova vila, út - ne 10 - 17 hodin)

K - GALERIE

Aktuální výstava (do 13. ledna 2013) Ludmila Vašková - zvěstuju dějinu... - akvarely, ilustrace a keramika (út 11 - 17 hodin, st - ne 10 - 17 hodin)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 17 hodin otevřena stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava (do 16. prosince): Hlavolamy - dobrodružství na hradě - interaktivní výstava hlavolamů, her a hádanek (út 11 - 17, st - ne 10 - 17 hodin)

ŠTRAMBERK

Městská galerie, budova MIC, út - ne 8.30 - 12, 12.30 - 16 hodin. Aktuální výstava (do 16. prosince) Štramberské Vánoce - výstava betlémů a výtvarných prací dětí štramberských škol

Muzeum Zd. Buriana, út - ne 9 - 17 hodin. Aktuální výstava (do 16. prosince): Zdeněk Burian a jeho svět

So 8. prosince v 16 hodin Tři zlaté zuby děda Vševěda - pohádka v podání Divadla Pod věží Štramberk, následuje Mikulášská nadílka (kulturní dům)

Ne 9. prosince v 17 hodin Tomáš Kočko - tradiční předvánoční koncert (chata Dr. Hrstky)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 2. prosince v 18.30 hodin česká komedie Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka

Ne 9. prosince v 18.30 hodin rodinná komedie ČR, SR, Německa Modrý tygr

Dopisy čtenářů

Nespokojenost

Nové vedení kulturního domu nezvládlo sobotní odpolední představení Taneční soutěže, konkrétně začátek, který byl všude napsán ve 14 hodin a byl v 15 hodin.

Přišla jsem se 3 dětmi v sobotu 17. listopadu v 13.30 hodin do kulturního domu, lístky jsme měli koupené již ve středu 14. listopadu v předprodeji, kde jsem se ještě ptala v informačním centru „začátek je ve 14 hodin?“. Odpověď: „ano“! Začátek byl až v 15 hodin a argument, že tiskárna špatně vytiskla začátek akce, neobstojí! To je takový problém, když se prodávají lístky prupiskou přeškrtnout 14 hodin a napsat 15 hodin? A nebo v šatně vyvěsit ceduli „začátek v 15 hodin“ nebo na dveře kulturáku napsat na papír začátek v 15 hodin?

Až ve 14.30 hodin se ozve moderátor, omlouval se za tiskařskou chybu, ale tak se to nedělá, já jsem tam s dětmi čekala 1,5 hodiny na začátek představení a jsem nespokojená tímto jednáním. Na co je informační centrum, když špatně informuje lidi?

Jana PobornáVýstup na Mount Everest

Dne 6. 10. pořádal DDM a město Kopřivnice akci pod názvem Výstup na Mount Everest. Akce se zúčastnilo pět členů Pionýra a čtyři naši bývalí členové. Podporovat nás přišlo sedm dalších pionýrů.

Akce byla určena hlavně pro sólo-lezce a dvou-lezce. Samozřejmě pro ne tak výkonné jedince tu byla možnost absolvovat Mount Everest v týmu. Mládež do 18 let v 10členném týmu a dospělí po 6 členech.

Cílem bylo zdolat převýšení nejvyšší hory planety a to 8 848 výškových metrů. Start byl vždy u lyžařské chaty a cíl na vrcholku Červeného kamene. Jeden výstup měl převýšení přibližně 250 metrů. V noci kvůli bezpečnosti byla zkrácená verze, a to s převýšením 150 metrů. Suma sumárum nám to dá 39 výstupů po sjezdovce.

Za pionýry se účastnila dvě družstva, a to „Uzenáči“ a „Co vás tak málo“. 39 výstupů jako sólo-lezec nejde stihnout za jeden den a proto měla akce časový limit od 10:00 v sobotu a konce byl v 15:00 v neděli. Tato akce vyžaduje velikou fyzickou zdatnost, neboť i v týmu člověk musí absolvovat minimálně 6 - 7 výstupů. Oba naše týmy 39 výstupů absolvovaly. Tým Co vás tak málo skončil na druhém místě. Nutno říct, že nohy nás bolely všechny a to i pár dní po akci.

Příští rok víme, co nás čeká, a tak půjdeme do toho s plnou vervou.

Za PS Kopřivnice Kamila ŠumšalováVýlet do ZOO Zlín

V sobotu 20. října se početná skupina dětí a vedoucích vydala autobusem z Kopřivnice do světa zvířat a ptáků celého světa. Sešli jsme se v klubovně ráno před osmou hodinou a počkali, až si pro nás přijede autobus. Naše první cesta ale nevedla k branám ZOO, nýbrž před dětský domov ve Frýdku-Místku, kde se k nám přidaly děti, které s námi byly na táboře. Po nekonečné cestě a nevysychající studnici dětských otázek jako "Kdy už tam budem?" nebo "Jak je to ještě daleko?" jsme dorazili na místo.

U vchodu jsme sice vytvořili menší zácpu, ale nakonec nás do ZOO pustili a už nám nic nebránilo v poznávání nových a zajímavých zvířátek. Nejprve jsme navštívili zdejší zámek a poté se rozdělili a každá skupinka šla prozkoumávat svět zvířat po svém. Naše kroky vedly nejdříve do tropického skleníku, poté Amerikou kolem mravenečníků, kapybar a voliérou papoušků k občerstvení v Austrálii. Zde se děti vyřádily na dětském hřišti a mohli jsme pokračovat výběhem klokanů k velbloudům. Poté kolem tygrů a lvů ke slonům do Afriky. Zde jsme na chvíli zůstali a obdivovali surikaty. Nakonec nám zbývaly už jenom žirafy a nosorožci, kteří si užívali slunečné odpoledne válením v blátě. Děti si před odchodem ze ZOO ještě stačily zahrát na archeology v místním nalezišti vykopávek a vyzkoušet si, jaké to je v dinosauřím vejci.

Nakonec nás autobus dovezl v pořádku zpátky domů a my máme zase na co vzpomínat.

Za PS Kopřivnice Kamila ŠumšalováHalloween

Letos sice tento hrůzostrašný svátek vyšel na středu, ale to nám nezabránilo jej oslavit. Sešli jsme se na dušičky 2. listopadu v klubovně.

Tento svátek je hlavně o strašení a děsivých maskách, proto přišly děti převlečené za čarodějnice, zombíky, upíry a jiná podivná stvoření.

Prvním typickým halloweenským úkolem bylo vyřezávání dýní. Děti se rozdělily do skupinek a každá vytvořila pod dohledem vedoucího vyřezanou dýni. Následovala krátká diskotéka, během které se vybraly nejhezčí masky a poté už se děti oblékly a šly soutěžit ven. Nejprve se děti snažily doběhnout pro lísteček, na kterém byl obrázek dýně tak, aby je vedoucí nepochytali. Následně se děti pokoušely o let na koštěti. Když už jsme byli všichni promrzlí na kost, vrátili se zpátky do klubovny, kde proběhl kvíz na téma halloween a poznávání písniček. Nakonec byla vyhlášena nejlepší družstva a menší děti z oddílu Šedých myšek se odebraly domů.

V klubovně zůstali pouze Nezmaři. Pro ty byl nachystám program v podobě nočního strašidelného pochodu na hřbitov, zhlédnutí hororu a přespání v klubovně.

Za PS Kopřivnice Kamila ŠumšalováAirsoft

V sobotu v 9 ráno se Nezmaři sešli u klubovny. Dokoupili svačiny, počkali na opozdilce a vyrazili směr Lubina.

Air-soft akce se odehrávala v opuštěném kravíně. Ihned po příjezdu jsme si prošli herní území.

Byli jsme nadšení velikostí a rozsáhlostí areálu. A tak jsme bojiště zkrátili o polovinu a rozmístili bombiště (místo, kde se může položit bomba). Rozdělili jsme se do dvou týmů. Teroristi a Proti teroristi.

Prvních pět kol vyhráli Teroristi 4:1. Poté byla změna stran. Druhých pět kol vyhráli také Teroristi 3:2. Málem to byla remíza, ale o chlup výherní tým poslední kolo za Proti teroristy zneškodnil bombu na 0:01. Chyběla sekunda do výbuchu.

Počasí nám vyšlo snad nejkrásnější, co bylo v letošním roce v listopadu.

Těším se na další akci.

Za PS Kopřivnice Miroslav KlimeckýNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce

Kam za sportem

- Aquafitness: st 18 - 19 hodin

- Atletika: so 1. 12. od 9 hod. Mikulášský běh parkem

- Bruslení veřejnosti: so 1. 12. 14.45 - 16, ne 2. 12. 14.45 - 15.45 hodin

- Florbal: ne 2. 12. v 10.20 hod. FBC Vikings Kopřivnice B – FBC Orca Krnov, ve 14.20 hod. FBC Vikings Kopřivnice B – TJ Stará Ves n. O. Vosy (9. a 10. kolo MS ligy mužů) – hala SOU Kopřivnice

- Futsal: so 1. 12. od 8 do 15.30 hod. 2. turnaj 1. okresní třídy NJ - vše hala SOU Kopřivnice, so 1. 12. ve 20 hod. FSC Komax Kunčice – AC Jeseník (10. kolo II. ligy) – hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice; so 8. 12. od 9 do 15 hod. 3. turnaj okresního přeboru NJ, ne 9. 12. od 9 do 14.15 hod. 3. turnaj 2. okresní třídy NJ – vše hala SOU Kopřivnice

- Házená: so 1. 12. v 9 hod. mistrovský turnaj minižáků, ve 14 hod. KH Kopřivnice – Handball KP Brno (10. kolo I. ligy ml. dorostu), v 16 hod. KH Kopřivnice – HC Zlín (10. kolo I. ligy st. dorostu), v 18 hod. KH Kopřivnice – HC Gumárny Zubří (12. kolo Tipgames Extraligy mužů) – vše hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice

- Krytý bazén: čt 29. 11. 6 - 12, 14.30 - 16.30, 19 - 21, pá 30. 11. 6 - 8, 14.30 - 17 (půl plaveckého bazénu), 17 - 21, so 1. 12. 12 - 21, ne 2. 12. 10 - 19, po 3. 12. zavřeno, út 4. 12. 6 - 15.30, 17.30 - 21, st 5. 12. 6 - 8, 14.30 - 16. 30, 19 - 21, čt 6. 12. 6 - 12, 14.30 - 16.30, 19 - 21, pá 7. 12. 6 - 8, 14.30 - 19 (půl plaveckého bazénu), 19 - 21, so 8. 12. a ne 9. 12. zavřeno, plavecké závody. V úterý a čtvrtek dětský bazén dopoledne (do 11.15 hodin) uzavřen

- Rekreační turistika: so 1. 12. v 9 hod. Mikulášské posezení (klubovna seniorů); st 5. 12. v 9.01 ČD, Frenštát p. R. ČD, Tichá (Ž), Janíkovo sedlo, Kopřivnice; so 8. 12. v 6.19 hod. ČD, Odry ČD, Pohoř - Kletné - Suchdol n. O. ČD; st 12. 12. v 8 hod. Kolon BUS, BUS Štramberk, Kateřina, Závišice (hřbitov), Paseky, Točna (Platan), Kopřivnice

- Volejbal: so 1. 12. v 10 a ve 14 hod. KV Kopřivnice – TJ Jäkl Karviná (15. a 16. kolo KP I. třídy mužů) – tělocvična zimního stadionu Kopřivnice; so 8. 12. v 10 a ve 14 hod. KV Kopřivnice – TJ Sokol Stará Bělá (17. a 18. kolo KP kadetek) – tělocvična ZŠ 17. list. Kopřivnice

- Sauna: út 14.30 - 21 ženy, st 14.30 - 21 muži, čt 14.30 - 21 ženy, pá 14.30 - 21 muži, so 10 - 11.30 saunování rodičů s dětmi od 2 let, 12 - 16.30 „párovka“ (muž + žena, event. dítě), 16.30 - 21 společná, ne 10 - 19 společná. Prosinec: Sauna rozšiřuje provoz v pátek dopoledne: 10 - 12 muži, 12 - 14 ženy. Upozornění: v so 8. a ne 9. 12. sauna uzavřena

Výsledky

- Florbal: starší žáci (8. kolo I. ligy): FBC Vikings Kopřivnice – FBC ČPP Remedicum Ostrava 1:4, Torpedo Pegres Havířov – FBC Vikings Kopřivnice 8:1; liga starších žákyň (2. kolo): FBS Olomouc - FBC Vikings E. Zátopka Kopřivnice 1:4, FBC Vikings E. Zátopka Kopřivnice - FBC ČPP Remedicum Ostrava 1:3

- Házená: st. dorost (8. kolo I. ligy): KH Kopřivnice - DTJ Polanka n. O. 47:18 (23:7), sestava a branky Kopř.: Chalupa, Kovář - Pavlík, Antes 1, Fulnek 5, Krpelík 1, Karban 10, Veřmiřovský 6, Zima 7, Hanus 6, Bukovský 5/2, Divín, Lakatoš 1/1, Žižkovský 5; ml. dorost (8. kolo I. ligy): KH Kopřivnice : HBC Strakonice 34:33 (17:16), sestava a branky Kopř.: Kovář, Kubín, T. Petrovič, Filouš, Stupčuk, Žalmánek 9, Antes 9, Lakatoš 2, Pavlík 4, Dobečka, Bittala, Divín 9, Tůma, Kutáč 1; (9. kolo I. ligy): HK Lovosice - KH Kopřivnice 35:19 (15:7). Kopřivnickým nevyšel úvod utkání a v 15 min. už prohrávali 8:1. Domácí házenkáři přes nedůraznou obranu a nepřesnou střelbu hostujících hráčů postupně rozdíl ve skóre navyšovali. Sestava a branky: Kovář - Chromečka, Novotný 1, Kabát 4, Stupčuk, Lakatoš 2, Antes 5, Žalmánek 2, Divín 5, Tůma, Kutáč

- Hokej: mladší dorost (13. - 15. kolo ELIOD ligy): HC Černí Vlci – HK MD Šumperk 3:4 (2:0, 1:1. 2:1), HK Nový Jičín – HC Černí Vlci 5:2, HC Černí Vlci – HC SK Karviná 10:2; 8. třída (14. kolo ŽL): HC Černí Vlci – HC Vítkovice Steel 2:1; 7. třída (13. a 14. kolo): HK Nový Jičín – HC Černí Vlci 9:3, HC Černí Vlci – HC Zubr Přerov 0:8; 6. třída (14. kolo ŽL): HC Černí Vlci – HC Vítkovice Steel 1:3, 5. třída (12. – 14. kolo): TJ Horní Benešov – HC Černí Vlci 6:2, HK Nový Jičín – HC Černí Vlci 3:2, HC Černí Vlci – HC Zubr Přerov 1:6

Vítězem závodu Kolem koupaliště Jakub Ambros

Běh Kolem koupaliště, který je posledním závodem Lašské běžecké ligy, se v Kopřivnici konal za příjemného slunečného počasí.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Běh Kolem koupaliště, který je posledním závodem Lašské běžecké ligy, se v Kopřivnici konal za příjemného slunečného počasí.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (jfk) – Závod Kolem koupaliště udělal v sobotu 17. listopadu tečku za letošním devatenáctým ročníkem Lašské běžecké ligy. Jeho vítězem se stal Jakub Ambros z domácího AK EZ Kopřivnice, který 5 km dlouhou zvlněnou trať zvládl v čase 18:19,6 min. O téměř dvacet vteřin za sebou nechal Radka Křenka z Frenštátu p. R. a o dalších dvacet pak Pavla Michnu ze Slezanu Frýdek-Místek. Kategorii žen vyhrála Darina Krausová (AK EZ Kopřivnice) výkonem 22:03,5, rychlejší však byly juniorky, vítězná Veronika Siebeltová ze Slezanu Frýdek-Místek, která proťala cílovou metu v čase 21:00,4, i její dvojče Kateřina, jež doběhla druhá v čase 21:17,3. Vítězem 19. ročníku Lašské běžecké ligy se mezi muži stal Jakub Ambros, kategorii veteránů vyhrál Jiří Zátopek a nejlepší mezi ženami byla Kristina Čablová, všichni z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice.

Výsledky Běhu 17. listopadu – Kolem koupaliště 2012 (Kopřivnice, 17. 11.): muži do 39 let: 1. J. Ambros (AK EZ Kopřivnice) 18:19,6, 2. R. Křenek (Vinotéka u Karla, Frenštát p. R.) 18:38,4, 3. P. Michna (Slezan F-M) 18:58,5; muži do 49 let: 1. D. Hanke (AK EZ Kopřivnice) 19:27,7, 2. M. Škapa (X-Air Ostrava) 20:30,3, 3. P. Mrklovský (REV58, NJ) 21:20,4; muži do 59 let: 1. J. Nejezchleba (Slezan F-M) 20:50,4, 2. J. Zátopek 21:11,4, 3. A. Kolařík (oba AK EZ Kopř.) 21:58,3; muži nad 60 let: 1. J. Kvita 21:34,4, 2. P. Jelínek 22:27,3, 3. P. Navara (AK EZ Kopř.) 27:08,9; junioři: 1. M. Bechný (NJ) 19:44,7, 2. D. Raška (Slezan F-M) 20:06,5, 3. O. Mrklovský (REV58 NJ) 24:11,1; juniorky: 1. V. Siebeltová 21:00,4, 2. K. Siebeltová 21:17,3; ženy: 1. D. Krausová (AK EZ Kopř.) 22:03,5, 2. A. Krstevová (SSK Vítkovice) 23:10,4, 3. K. Čablová (AK EZ Kopřivnice) 23:23,7.

Plavec Michal Šupa pětkrát na stupních vítězů

Karviná, Brno (jfk) – Plavecká sezona je v plném proudu. Závodníci SK Kopřivnice se během listopadu představili na Meziokresních přeborech v Karviné, na Velké ceně Brna a také v oblastním přeboru mladšího žactva, který rovněž hostila Karviná.

Meziokresní přebory v Karviné posloužily první listopadový víkend především jako nominační závody na oblastní přebory. A rozhodně splnily svůj účel. Kopřivničtí plavci si v solidní konkurenci zaplavali kvalitní časy a celkem devatenáct se jich díky tomu nominovalo na oblastní přebor mladšího žactva, jenž se uskutečnil 17. listopadu. Kopřivnický klub zde vybojoval celkem jedenáct diplomů, což je o čtyři více než na jaře. Nejvíce se dařilo Michalu Šupovi, který stanul na stupních vítězů celkem pětkrát, jen pomyslná třešnička na dortu v podobě zlata mu chyběla. Nejhodnotnější výkony podal na tratích 100 a 200 m prsa, kde vytvořil nové klubové rekordy, výjimečná ale byla v jeho podání i dvoustovka znak a dvoustovka kraul. Výborně zaplaval i Radovan Lakomý, který dosáhl na stupně vítězů dvakrát (200 kraul a 50 kraul), největší hodnotu přitom v jeho podání měly časy na stovce a dvoustovce kraul. Pozadu nezůstal ani Lukáš Kvak, jenž bral dvě třetí místa v nových osobních rekordech (100 a 200 m prsa). Po jednom umístění v elitní trojce získali bratři Tomanovi, Jiří vyhrál dvoustovku kraul, Jan skončil třetí na padesátce prsa. Za zmínku určitě stojí i dvě čtvrtá místa Venduly Rakúsové mezi děvčaty o rok staršími. Velmi cenná je pak druhá příčka štafety chlapců na 4 x 50 m VZ.

Opravdu hodně kvalitní konkurence se sešla v 6. závodě Českého poháru, kterým byla Velká cena Brna. Mladí kopřivničtí plavci zde sice měli ke stupňům vítězů daleko, nicméně výkony předvedli výborné. Nový osobní rekord si na 50 m znak vytvořila Eva Moudrá, Andrea Zátopková si svá osobní maxima vyrovnala a další, konkrétně Hana Orošnjaková, Michaela Indráková a Petra Davidová, se jim přiblížili, což je v tomto období velice slibné. David Kunčar, jehož přestup do Komety Brno je na spadnutí, ještě plaval v kopřivnických barvách. Stejně jako v Plzni předvedl spíše průměrné výkony, které souvisejí s jeho adaptací na nové podmínky.

Z výsledků plavců SK Kopřivnice: Meziokresní přebor Karviná – Hranice, 2. – 3. 11.): V. Bartoňová (r. 03): 10. 100 VZ 2:01,70; L. Barvíková (r. 03): 9. 50 P 58,00; H. Bortlová (r. 02): 6. 100 Z 1:59,60, 7. 100 PZ 2:03,40 a 50 P 56,40; P. Davidová (r. 98): 1. 100 P 1:25,70 a 200 P 3:01,20, 2. 100 PZ 1:18,70 a 200 PZ 2:49,00, 3. 100 VZ 1:12,00; K. Dolná (r. 03): 13. 100 P 2:13,90 a 100 Z 2:11,60; A. Fabrigerová (r. 98): 3. 50 VZ 31,50 a 100 Z 1:22,10; J. Frýdl (r. 02): 4. 100 PZ 1:41,90, 5. 100 P 1:54,70 a 100 Z 1:45,30; M. Galia (r. 03): 12. 100 VZ 1:40,60 a 100 Z 1:56,10; K. Goldová (r. 96): 2. 200 P 3:45,20; K. Goňová (r. 03): 15. 50 Z 58,10; A. Hvozdík (r. 99): 4. 200 P 3:50,80, 5. 100 P 1:46,80; A. Hvozdíková (r. 99): 6. 100 P 1:39,70 a 200 P 3:30,00; M. Indráková (r. 97): 1. 200 PZ 2:34,80, 400 VZ 5:09,70 a 100 M 1:15,00; L. Cochlar (r. 01): 9. 100 Z 1:53,60; K. Kahánková (r. 98): 1. 800 VZ 12:16,50, 3. 100 M 1:32,90; J. Karásek (r. 03): 3. – 4. 100 P 1:53,40, 4. 50 P52,60; E. Krákorová (r. 99): 7. 100 P 1:40,20 a 200 P 3:31,40; J. Krysa (r. 96): 1. 100 PZ 1:17,60, 50 VZ 28,90 a 100 VZ 1:06,40; L. Krysová (r. 00): 1. 200 Z 3:08,80, 2. 200 P 3:38,60 a 100 P 1:38,60; L. Kvak (r. 01): 4. 200 P 3:33,60, 5. 100 P 1:40,00 a 100 VZ 1:19,40; R. Lakomý (r. 02): 2. 200 VZ 3:04,40, 50 VZ 36,60 a 100 VZ 1:24,20; 3. 100 PZ 1:41,40; A. Matulová (r. 99): 9. 200 P 3:58,30; E. Moudrá (r. 96): 1. 100 Z 1:10,20 a 100 VZ 1:02,80, 2. 100 P 1:32,70, 50 VZ 28,40 a 100 M 1:17,30; A. Moudrý (r. 03): 8. 100 P 2:01,60; B. Müllerová (r. 03): 7. 100 P 2:04,20, 8. 100 Z 2:01,80; H. Orošnjaková (r. 96): 1. 200 VZ 2:20,70 a 200 Z 2:34,20, 2. 100 VZ 1:02,80; E. Petráš (r. 00): 8. 200 VZ 3:21,30; J. Pustka (r. 03): 21. 100 Z 2:06,30; P. Schindlerová (r. 03): 10. 50 P 58,50; M. Šimůnek (r. 00): 3. 100 P 1:34,30 a 200 P 3:23,60; P. Šimůnek (r. 98): 2. 200 P 3:20,80, 3. 100 P 1:32,20; T. Špačková (r. 03): 2. 100 VZ 1:36,30, 5. 100 PZ 1:52,80 a 100 Z 1:57,20; V. Štefánek (r. 02): 7. 200 VZ 3:45,80, O. Štěpánek (r. 03): 10. 100 P 2:13,20; M. Šupa (r. 01): 1. 100 P 1:32,90 a 100 Z 1:26,50, 2. 200 Z 3:01,80 a 200 P 3:23,50; K. Švarcová (r. 01): 10. 100 P 1:54,00; Jan Toman (r. 02): 2. 50 P 51,80, 3. – 4. 100 P 1:53,40; Jiří Toman (r. 02): 2. 50 Z 43,80, 3. 200 VZ 3:14,80 a 100 Z 1:40,90; Š. Tomšíková (r. 03): 10. 100 P 2:11,50; A. Zátopková (r. 87): 2. 200 VZ 2:24,20 a 3. 100 PZ 1:13,10; M. Žluva (r. 2000): 1. 200 VZ 2:40,30 a 400 VZ 5:30,50, 2. 100 M 1:40,20 a 100 VZ 1:15,20; P. Civela (r. 92): 1. 200 VZ 2:19,30 a 400 VZ 5:01,40; D. Hoďák (r. 03): 12. 100 P 2:22,20. Velká cena Brna (6. kolo Českého poháru, 10. – 11. 11.): D. Kunčar (r. 93): 10. 100 Z 58,26, 11. 50 Z 27,53, 18. 400 VZ 4:06,73; P. Davidová (r. 98): 20. 200 P 3:02,90, 28. 100 P 1:23,93, M. Indráková (r. 97): 18. 100 Z 1:09,98 a 100 PZ 1:10,63, 19. 200 Z 2:33,67; E. Moudrá (r. 96): 14. 50 Z 31,79, 20. 100 Z 1:10,36; H. Orošnjaková (r. 96): 20. 200 Z 2:33,87, 27. 50 VZ 28,64, 31. 100 VZ 1:02,66; A. Zátopková (r. 87): 24. 100 VZ 1:02,98, 29. 50 VZ 28,69. Oblastní přebor mladšího žactva (Karviná, 17. 11.): V. Bartoňová (r. 03): 7. 100 Z 1:59,10; H. Bortlová (r. 02): 9. 100 Z 2:00,00; L. Cochlar (r. 01): 19. 50 VZ 38,80; J. Frýdl (r. 02): 4. 50 P 50,70 a 100 P 1:52,80; M. Galia (r. 03): 11. 100 Z 1:55,80; D. Jaroš (r. 02): 13. 100 Z 1:58,90; J. Karásek (r. 03): 7. 100 Z 1:43,90 a 100 P 1:55,10; L. Kvak (r. 01): 3. 200 P 3:26,60 a 100 P 1:39,80, 5. 100 PZ 1:33,20; R. Lakomý (r. 02): 2. 200 VZ 3:09,10, 3. 50 VZ 36,50, 4. 100 VZ 1:22,50; A. Moudrý (r. 03): 12. 50 VZ 40,90; V. Rakúsová (r. 03): 4. 100 Z 1:41,90 a 50 Z 47,30; T. Špačková (r. 03): 8. 100 VZ 1:31,60; V. Štefánek (r. 02): 4. 200 VZ 3:52,80; O. Štěpánek (r. 03): 9. 100 Z 1:52,90; M. Šupa (r. 01): 2. 100 P 1:32,10, 200 P 3:19,90, 200 Z 2:58,40 a 200 VZ 2:40,60, 3. 100 PZ 1:26,00; Jan Toman (r. 02): 3. 50 P 50,20, 5. 50 VZ 37,80 a 100 VZ 1:25,80; Jiří Toman (r. 02): 1. 200 VZ 3:08,20, 4. 100 Z 1:36,80, 5. 50 Z 43,80; Š. Tomšíková (r. 03): 12. 100 Z 2:02,80; štafeta 4 x 50 m VZ: 2. SK Kopřivnice (Šupa, Lakomý, Jan Toman, Kvak) 2:22,70.

Po třech kolech v čele 1. třídy NJ 1. FT Libhošť

FU Kopřivnice B (ve světlých dresech) vybojoval proti soupeři Kuna Team Frýdek-Místek první body v 1. třídě NJ.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
FU Kopřivnice B (ve světlých dresech) vybojoval proti soupeři Kuna Team Frýdek-Místek první body v 1. třídě NJ.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (hod) – Třetí listopadový víkend proběhly v hale SOU Kopřivnice zápasy prvního až třetího kola 1. třídy NJ. Nejlépe se dařilo týmu 1. FT Libhošť, jen vyhrál všechna tři utkání a v tabulce si drží první příčku s devíti body. Sedm bodů si připsal FSC Komax Kunčice p. O. B. a po šesti bodech získaly Růžové Tlapičky Hukvaldy B, SKP Frýdek-Místek a Beach Boys Odry B. Na druhém konci tabulky je tým Kuna Team Frýdek-Místek, jenž nezískal ani jeden bod.

Výsledky 1. - 3. kola 1. třídy NJ 2012/13 (Kopřivnice, 17. – 18. 11.): 1. FT Libhošť - Kuna Team Frýdek-Místek 4:3 (1:1), branky: P. Čapka 3, Z. Čapka - Klímek 2, Poliak; SKP Frýdek-Místek - FU Kopřivnice B 5:2 (2:2), branky: Harabiš 2, Vaverka 2, Petroš - Hanzelka, Masný; 1. FT Libhošť - SKP Frýdek-Místek 3:1 (2:1), branky: Blažek 2, P. Čapka – Harabiš; Kuna Team Frýdek-Místek - FU Kopřivnice B 3:6 (0:5), branky: Špath 2, Cidlík - Polášek 2, Ledesma, Rečka, Talpa, Tran; FU Kopřivnice B - 1. FT Libhošť 2:6 (2:3), branky: Tran, Šíma – P. Čapka 2, Blažek, Klein, Symerský, Z. Čapka; Kuna Team Frýdek-Místek - SKP Frýdek-Místek 2:6 (0:2), branky: Klimeš, Poliak - Vaverka 3, Harabiš, Jež, Petroš; Ozon Kunín - Růžové Tlapičky Hukvaldy 1:2 (1:0), branky: Nguyen - Chamrád, Olbert; Olešná Frýdek-Místek - Beach Boys Odry B 5:1 (2:0), branky: Hrabovský, Lys, Novák, Tešnar, Šponiar – E. Chuděj; Ozon Kunín - Olešná Frýdek-Místek 7:0 (2:0), branky: Dulák 2, Harránek, Masařík, Nguyen, Smolarčík, Šlahorek; Růžové Tlapičky Hukvaldy - Beach Boys Odry B 2:3 (2:1), branky: Chamrád, Žídek – E. Chuděj T. Chuděj, Šíma; Beach Boys Odry B - Ozon Kunín 1:0 (1:0), branky: Veselý; Růžové Tlapičky Hukvaldy B - Olešná Frýdek-Místek 8:3 (2:2), branky: Hubeňák 2, Žídek 2, Mifkovič, Olbert, Rumel, Černík - Kaňok, Lys, Šponiar; Bidolido Team Nový Jičín - SVP Tsunami Příbor B 1:7 (0:6), branky: Gebauer - Nedoma 3, Havlas 2, Bortel, Kabá; RIFC Drivers Nový Jičín - Komax Kunčice p. O. B 2:3 (0:0), branky: Fojtík, Šemberk - Macura 2, Křenek; Bidolido Team Nový Jičín - RIFC Drivers Nový Jičín 4:1 (1:0), branky: Kuběna 2, Křivák, Minárik – Šemberk; SVP Tsunami Příbor B - Komax Kunčice p. O. B 2:5 (2:3); branky: Havlas, Nedoma - Borák 2, Macura 2, Drábek; Komax Kunčice p. O. B - Bidolido Team Nový Jičín 2:2 (2:0), branky: Macura 2 - Minárik, Slovák; SVP Tsunami Příbor B - RIFC Drivers Nový Jičín 1:4 (0:2), branky: Havlas - Mazán 2, Brtníček, Šemberk.

O vítězi hokejového utkání rozhodly až poslední minuty

HC Kopřivnice – HC Orlová 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Kopřivnice (hod) – V sobotu sváděly na kopřivnickém ledě bitvu dva první celky krajské ligy. O zdržení se v úvodu postarali fanoušci Orlové, kteří po úvodním vhazování zasypali ledovou plochu pod nimi konfetami. Přestože se do šancí tlačili jako první domácí, protlačit puk za záda Urbánka se jim nedařilo. Podobně na tom byli i Orlovští. První gól padl až v oslabení domácích, kdy využil jejich chyby Kanaloš, a dostal tak Orlovou do vedení. Dvě minuty nato srovnal Bílek. V poslední minutě první třetiny napadl Ciupa Bartošáka, za což dostal pětiminutový trest s vyloučením do konce utkání. Domácímu celku se nepodařilo využít přesilovku 5:3 v úvodu druhé třetiny, ani později, kdy byli častěji vylučovaní hosté. Prosadit domácím se podařilo až v poslední minutě, opět v přesilovce, kdy Hrubý po přihrávce Bílka poslal puk za záda orlovského brankáře, a Kopřivničtí tak odcházeli do šaten s jednobrankovým vedením. Hostující tým se od začátku poslední třetiny snažil alespoň o vyrovnání. K tomu však došlo až v 57. minutě, kdy se prosadil nejproduktivnější hráč a kapitán HC Orlové Václav Studený, jenž srovnal skóre na 2:2. O minutu později se jeho spoluhráči Štěpánkovi podařilo zvýšit na 3:2. Domácí hráči se snažili o vyrovnání, ale bohužel Petružálek propálil vše, co mu stálo v cestě. Rozhodčí pro posunutou branku gól neuznal.

Trenér kopřivnického týmu byl s výkony svých svěřenců spokojen. „Kluci bojovali, byli rovnocenným soupeřem favorizovaného celku. Je jen škoda, že se nám to nepodařilo dotáhnout alespoň do remízy,“ uvedl Slabý

Sestava HC Kopřivnice: Unzeitig – Petružálek, Merenda, Hruškovský, Jedlička, Pelikán, Poláček – Bílek, Štěpják, Hrubý – Kaňovský, Bartošák, Starman – Horák, Chalupa, Barčák – Šustek, Jašek. Branky: 17. Bílek (Štěpják, Hrubý), 39. Hrubý (Bílek) - 15. Kanaloš (Szajter), 57. Studený (Štefanka), 59. Štefanka (Szajter, Grepl). Vyloučení: 8:11 – Ciupa (Orlová) 5 + do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 653. Další výsl. 9. kola: HC Orlová – HK NJ 10:0, HC Rožnov p. R – HC Bohumín 6:5, SK Karviná – HC Studénka 11:5, TJ Horní Benešov – HC Rožnov p. R. B 4:3, HK Krnov – HC Uničov 6:4; 10. kolo: HC Rožnov p. R. B – HK Krnov 1:9, HC Studénka – TJ H. Benešov 4:3, HC Bohumín – SK Karviná 5:7, HK NJ – HC Rožnov p. R. 5:4.

KL mužů po 10. kole
1. HC Orlová10820057:2128
2. HC Kopřivnice 9600348:2218
3. TJ H. Benešov 9502239:3217
4. HC Studénka 9501344:4316
5. HC Bohumín 9410446:4714
6. HK Krnov 9401442:4313
7. HC Uničov 9310536:3511
8. SK Karviná 9310543:4611
9. HK Nový Jičín 9310533:4911
10. HC Rožnov B 9200730:57 6
11. HC Rožnov 9102631:54 5

Petr Štichauer vybojoval bronz

Uherské Hradiště (hod) – Štramberský oddíl juda vyslal 17. listopadu dva závodníky do Uherského Hradiště, kde se konalo mistrovství Moravy benjamínků a ve věkové kategorii 9 – 10 let se utkalo 240 závodníků. V kategorii do 34 kg se nedařilo Daliboru Prašivkovi, přestože se snažil, na postup ze skupiny to nebylo. Druhý závodník Petr Štichauer ve váhové kategorii do 25 kg si svým výkonem ve skupině zajistil postup mezi nejlepších osm závodníků. V semifinálovém boji si poradil s Tréňou z Ostravy a v postupu do finále prohrál se zlínským Čapkou nejtěsnějším poměrem na praporky. V souboji o 3.místo stanul proti Zahradníčkovi z Olomouce. „Výborně zabojoval a zvítězil plným počtem deseti bodů,“ ohodnotil výkon trenér Josef Štábl.

Dorost vyhrál v Lovosicích a pojistil si tím první místo HK A.S.A Město Lovosice - KH Kopřivnice 35:38 (18:23)

Lovosice (red) - Do Lovosic odjeli kopřivničtí starší dorostenci pokusit se uhájit dosavadní první místo v tabulce proti velice kvalitnímu soupeři. Navíc odjeli bez zraněného Adama Rečka a se sebezapřením nastoupili Marek Bukovský a Jan Hanus.

V bojovném utkání Kopřivničtí neustále vedli a do šaten odcházeli s pětibrankovým náskokem. Domácí ovšem nesložili zbraně a pod taktovkou extraligového střelce Jonáše a současného nejlepšího střelce soutěže Bartha začali ukrajovat z náskoku. Sedm minut před koncem svítilo na ukazateli skóre 31:31. Ale ani to kopřivnické dorostence, hrající pod taktovkou trenérů Bartoně a Fulneka, nezlomilo a nesmírnou bojovností celého družstva, které tentokrát střelecky táhl Patrik Fulnek, dokázali opět odskočit na tři branky a cenné vítězství si již pohlídat.

V dalším utkání nastoupí starší dorostenci v sobotu 1. prosince v 16 hodin doma proti Zlínu. Je to předzápas důležitého utkání družstva mužů, které hostí od 18 hodin současného mistra extraligy, a to hráče Gumáren Zubří. „Přijďte všichni povzbudit naše hráče, kteří se po měsíční odmlce představí opět na domácí palubovce a budou se určitě snažit postarat o velké překvapení!“ zve na utkání Miroslav Bartoň.

Sestava a branky Kopřivnice: Chalupa, Tichavský, Fulnek 13, Bukovský 8/2, Karban 6, Zima 3, Veřmiřovský 2, Žižkovský 1, Krpelík 3, Hanus 2, Antes, Divín, Lakatoš, Dědek. Nejlepší střelci domácích: Barth 10, Malý 6/3, Jonáš 4. Vyloučení: 6/4, sedmičky: 3/3 – 2/2.

Pilát ve štafetě v Kuvajtu čtvrtý

Ivan Pilát se v Kuvajtu na Policejním mistrovství světa v plavání s kolegy umístil ve štafetě 4 x 100 m na 4. místě a v jednotlivcích byl pátý a šestý.
FOTO: ARCHIV
Ivan Pilát se v Kuvajtu na Policejním mistrovství světa v plavání s kolegy umístil ve štafetě 4 x 100 m na 4. místě a v jednotlivcích byl pátý a šestý.
FOTO: ARCHIV

Kopřivnice (hod) – Velitel kopřivnického obvodního oddělení byl jedním ze sedmi policistů, kteří se v říjnu zúčastnili Policejního mistrovství světa v plavání v Kuvajtu, jehož pořadateli byly Světová policejní sportovní asociace a Policejní sportovní federace Kuvajtu. Závodů se zúčastnilo 19 států z původně 24 přihlášených ze čtyř kontinentů.

Česká výprava se na této soutěži rozhodně neztratila, vybojovala 8x účast ve finálových bojích a nejlepším umístěním byla tři čtvrtá místa. Ivan Pilát v závodě 50 m znak obsadil 5. místo a ve 100 m znak 6. místo, ve štafetě s Findrikem, Špačkem a Čurdou na 4 x 100 m polohově obsadil 4. místo. V soutěži družstev získalo pohár za největší počet vybojovaných zlatých medailí družstvo Kuvajtu, 2. místo patřilo Egyptu a na 3. místě se umístil tým Rakouska.

Družstvo starších žáků bude v sobotu bojovat o postup do Žákovské ligy

Kopřivnice (jfk) – Házenkářské žactvo má za sebou podzimní část sezony v Moravskoslezské lize. Ta loni ještě pro všechny kategorie byla Severomoravskou ligou, došlo ale k separaci družstev Zlínského kraje, čímž soutěž ztratila na početnosti a kvalitě. Chybí v ní Rožnov, Vsetín a Zubří. Podzim i jaro se proto hrají dvoukolově. Jak se dařilo jednotlivým družstvům kopřivnického klubu házené?

Starší žáci (MS liga I. třídy, trenér Jan Martínek). Po podzimu jim patří čtvrté místo za Karvinou, Frýdkem a Ostravou, což po letech žní v této kategorii není nijak příznivé. Bohužel hráčů ročníků 1998/99, které družstvo tvoří, postupně s věkem ubývalo a nyní je tým složen z pouhých osmi házenkářů. „Je to početně opravdu slabé družstvo, ve kterém jsou dvě výrazné osobnosti, takže je těžké zápasy fyzicky utáhnout. Snažíme se tréninky spojovat s mladšími žáky nebo mladším dorostem, abychom se posunuli dál, ale je to složité. V zápasech se pokoušíme zapojovat i mladší žáky, ale tam je ještě velký fyzický rozdíl,“ říká šéftrenér mládeže KH Kopřivnice Jan Martínek. Potěšující je, že Jakub Chromečka vede s 87 brankami soutěž střelců MS ligy. V sobotu 8. prosince se tým starších žáků bude bít o postup do Žákovské ligy, která je postupovou soutěží, jež vrcholí mistrovstvím České republiky této kategorie. Účast v ní má zatím jistou jen vítěz MS ligy I. třídy, tedy Karviná. Další tři družstva MS ligy I. třídy se utkají o dvě postupová místa se třemi týmy z Olomouckého kraje. „Pokusíme se překvapit, myslím, že stát se může cokoliv,“ podotýká Martínek. Pokud družstvo do Žákovské ligy nepostoupí, bude hrát Česko-Slovenskou ligu, v níž se během zimní přestávky utkávají družstva Moravskoslezského a Trenčínského kraje.

Mladší žáci A (MS liga I. třídy, trenér Tomáš Hývnar): Družstvo přezimuje na druhé příčce za Karvinou, se kterou v podzimní části prohrálo obě utkání. Početně je tým mladších žáků zatím úplně někde jinde než starší žáci. Áčko i béčko dohromady čítá 25 hráčů. „Jsou šikovní, mají dobré základy, ale samozřejmě na sobě musí hodně pracovat, už jen proto, aby se třeba na jaře dotáhli na Karvinou,“ říká Martínek. I tady patří kopřivničtí hráči mezi nejlepší střelce soutěže. Lukáš Kubín je se 76 body první, Radek Pavelčák s 65 body třetí. Přes zimu budou mladší žáci hrát Česko-Slovenskou ligu. Loni v ní sbírali hlavně zkušenosti, letos už by se měli svým soupeřům vyrovnat.

Mladší žáci B (MS liga II. třídy, trenér Pavel Očkovič): Týmu patří po podzimu výborná první příčka, neboť ztratil pouze jediný bod za remízu ve Frýdku-Místku. Soutěž čítá jen pět družstev, všechna tak za sebou na podzim mají osm zápasů, dalších osm je čeká na jaře. Tabulce střelců i v tomto případě vévodí jména hráčů KH Kopřivnice. Vede jí Tomáš Alaxa s 51 brankami a druhý je Radek Šmahlík s 31 góly. Béčko mladších žáků vytvoří pro zimní Česko-Slovenskou ligu s A družstvem jeden tým s tím, že i jeho hráči už mají v tomto směru zkušenosti z loňského roku.

Minižáci (turnaje, trenér Jan Martínek): Hrají házenou 4 + 1, ve které za tři měsíce zvládli celkem sedm turnajů. Výsledky nejsou u této kategorie podstatné, důležité je, aby se do hry zapojili všichni hráči. Každopádně příjemné je, že áčko i béčko této kategorie dominovaly poslednímu ze zatím odehraných turnajů.

MS liga I. tř. st. žáků
1. Karviná A1090 1232:16618
2. Frýdek-M. A1070 3326:20114
3. Ostrava1070 3278:18214
4. Kopřivnice1050 5240:23710
5. Polanka1020 8200:260 4
6. Klimkovice100010133:454 0
MS liga I. tř. ml. žáků
1. Karviná A10100 0271:11820
2. Kopřivnice A10 80 2272:13416
3. Frýdek-M. A10 60 4231:13712
4. Ostrava10 30 7158:208 6
5. Polanka A10 30 7102:224 6
6. Klimkovice10 0010108:321 0
MS liga II. tř. ml. žáků
1. Kopřivnice B8710141:6915
2. Karviná B750292:7610
3. Frýdek-M. B831494:87 7
4. Hrabůvka811666:105 3
5. Krmelín711558:114 3

KoprCon

O minulém víkendu hostila Kopřivnice 10. ročník setkání fanoušků sci-fi pod názvem KoprCon. Na akci bylo možné potkat řadu lidí v kostýmech filmových hrdinů.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
O minulém víkendu hostila Kopřivnice 10. ročník setkání fanoušků sci-fi pod názvem KoprCon. Na akci bylo možné potkat řadu lidí v kostýmech filmových hrdinů.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS