Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Původní měšťanská škola (1908) na Masarykově náměstí - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 23/2017 ze dne 15.06.2017

Zimní stadion si na novou krytinu počká další rok

Velká plocha střechy kopřivnického zimního stadionu znamená i vysoké náklady na její rekonstrukci. Městu však potřebné peníze v rozpočtu chybí.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Velká plocha střechy kopřivnického zimního stadionu znamená i vysoké náklady na její rekonstrukci. Městu však potřebné peníze v rozpočtu chybí.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Na plánovanou generální rekonstrukci střechy zimního stadionu letos nedojde. Radní v minulém týdnu zrušili soutěž, ve které radnice vybrala realizační firmu. Hlavním důvodem je skutečnost, že cena rekonstrukce oproti očekávání výrazně narostla. Skutečné náklady jsou zhruba o třetinu vyšší, než s jakými počítá schválený rozpočet města. Ten počítá s částkou 9 milionů korun, ale stavební firma ve výběrovém řízení rekonstrukci střechy vyčíslila na víc než 14,2 milionu korun.

„Ve výběrovém řízení zůstala jediná nabídka, která navíc vysoko přesahovala finanční limit v rozpočtu. Proto jsme soutěž nyní zrušili. V zářijovém zastupitelstvu po rozborech hospodaření doplníme finance do rozpočtu a neprodleně vyhlásíme nové výběrové řízení na dodavatele,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný s tím, že firmu by radnice měla mít vybránu ještě před Vánocemi. Samotná realizace by pak začala bezprostředně po skončení sezony a rozpuštění ledu na zimním stadionu, tedy v dubnu příštího roku. Od tohoto kroku si radnice slibuje, že se přece jen podaří realizační náklady o něco snížit. Město se navíc pokusí o získání dotace.

„Jednak předpokládáme, že budeme mít k dispozici více konkurenčních nabídek, a k prodloužení doby na realizaci o víc jak dva měsíce by se také mohlo něco ušetřit,“ vysvětluje starosta Kopečný.

Neočekávané zvýšení ceny přisuzuje kopřivnická radnice například růstu ceny oceli a dalších stavebních materiálů nebo nutnosti řádného zajištění již rekonstruovaného interiéru stadionu před možným poškozením při opravách střechy. „Důvodů prodražení je víc. Ať už je to nedostatek pracovních sil na trhu, a tím zvýšená cena práce, zdražující materiály. Velkou položkou je také potřeba stacionárního jeřábu, jehož umístění na stavbě přijde na víc jak 1,2 milionu korun,“ doplnil starosta Kopečný.

Přestože investice do střechy stadionu se odkládá, i tak do zajištění jeho provozu město letos investuje nemalé prostředky. Vybrán už byl dodavatel nové rolby za čtyři miliony korun, která by měla sloužit k úpravě ledové plochy už od začátku nové sezony.

Řízením strážníků má být opět pověřen místostarosta Šimíček

Kopřivnice (dam) – Odchodem radního Ladislava Myšáka ze zastupitelstva skončilo i jeho pověření řízením městské policie. Zastupitelé budou nového pověřence vybírat už příští čtvrtek 22. června. Podle doporučení z rady města by se jím měl opět stát místostarosta Stanislav Šimíček. Ten už strážníky řídil v době od prosince 2014 do dubna 2016, kdy jej vystřídal právě Ladislav Myšák. „Zasadím se za to, aby strážnici využívali ve službě jízdní kola, která mají k dispozici, a budu chtít, aby co nejméně času trávili na služebně a v autech,“ prozradil některé z věcí, které bude chtít změnit Stanislav Šimíček. Podle jeho slov nyní městskou policii čeká zásadní změna v práci s novým přestupkovým zákonem. Do budoucna pak plánuje dílčí úpravy v koncepci fungování městské policie tak, jak ji zastupitelstvo schválilo právě pod Myšákovým vedením. „V této koncepci jsou dobré věci, ve kterých budeme určitě pokračovat, ale některé další se časem ukázaly nerealizovatelné a s tím se bude nutné vypořádat,“ vysvětlil Šimíček.

Na MŠ Záhumenní a smuteční síni se budou opravovat střechy

Kopřivnice (hod) – Střechy na Mateřské škole Záhumenní i na objektu smuteční síně na hřbitově jsou v havarijním stavu. Vzhledem k jejich poškození a na základě zařazení finančních nákladů na jejich opravy a zateplení do rozpočtu města Kopřivnice a plánu ekonomické činnosti pro rok 2017 zajistil odbor majetku města vypracování odborných návrhů jejich oprav.

„Výběrové řízení na zhotovitele staveb bylo vyhlášeno 22. května. Přestože jsme oslovili pět firem a zakázku zveřejnili na webových stránkách města, obdrželi jsme pouze čtyři cenové nabídky. Nejvhodnější nabídku podala ostravská společnost THERM, s. r. o., která za rekonstrukci střechy MŠ Záhumenní požaduje 1,997 milionu a smuteční síně dalších 1,513 milionu korun včetně DPH,“ uvedl Miloš Sopuch, vedoucí oddělení technické správy kopřivnické radnice.

Jelikož náklady obou staveb převyšují finanční prostředky alokované v jednotlivých položkách odboru majetku města, zakázkou se zabývala rada města na svém jednání, které proběhlo minulý týden.

„Rada schválila návrh rozpočtového opatření a návrh úpravy plánu ekonomické činnosti pro letošní rok. Obě střechy se tak dočkají rekonstrukce. Samotné práce zahájí společnost Therm po předání staveniště, které proběhlo 13. června, a dokončit by je dle smlouvy měla do 25. srpna,“ upřesnil vedoucí oddělení technické správy kopřivnické radnice.

Adaptační strategie na změnu klimatu je dokončena

Kopřivnice (hod) - Kopřivnice už má zpracovanou Adaptační strategii na změnu klimatu. Práce na tomto strategickém dokumentu zahájila společnost CI2, o. p. s., vloni na jaře a hotový dokument včetně navrhovaných doporučení předala kopřivnické radnici letos na jaře.

Na zpracování strategie se podíleli nejen pracovníci radnice a organizací města, například Střediska sociálních služeb, Slumeka, ale i zdravotníci, zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a odborných firem, jako jsou Severomoravské vodovody a kanalizace, Povodí Odry či Lesy ČR, ale i místní zemědělci. „Dá se říci, že na dokumentu a navržených opatřeních se podíleli lidé, kteří nějakým způsobem do života v Kopřivnici zasahují,“ poznamenal Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí kopřivnické radnice.

Dokument obsahuje spoustu opatření, která jsou rozdělena do několika oblastí i skupin, a také cílů, od krátkodobých přes střednědobé až po dlouhodobé. „Ne všechna opatření jsou konkrétní, v řadě případů jde o širší návrhy s tím, že adaptační strategie bude podkladem pro vytváření akčních plánů na období jednoho až dvou let, podobně jako je tomu u strategického plánu města, s konkrétními aktivitami v závislosti na vyhlášených dotačních programech,“ upřesnil Hynek Rulíšek. Mezi krátkodobé akce patří například zpracování pasportu pramenů a studánek na území města a místních částí. Tyto informace mohou být důležité pro případné zásobování vodou. K větším opatřením patří například návrh způsobu řešení svodu a využití dešťové vody z Bílé hory, rozšiřovat svod a obnovovat silniční příkopy i pro zajištění většího objemu dešťových srážek. Dále se navrhuje provedení aktualizace pasportu a inventarizace zeleně, přičemž posledně jmenované opatření město již několik let provádí.

„Strategický dokument navrhuje další opatření, a to zajistit dostatek finančních prostředků na provozní bezpečnost zeleně - takzvané rizikové kácení, například v případě silných poryvů větru nebo přívalových dešťů. K opatřením vedoucím ke snižování koncentrací skleníkových plynů by měla patřit finanční a informační podpora obyvatelům města pro využívání obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech, podpora realizace energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech, podpora veřejné dopravy a optimalizace jízdních řádů s ohledem na pracovní dobu firem a veřejných institucí. Město by také mělo podpořit externí zastínění parkovišť a budov v majetku města pro zmírnění vlivu letních veder,“ přiblížil další z navrhovaných opatření místostarosta města Stanislav Šimíček, garant životního prostředí.

Novým strategickým dokumentem se zabývala v květnu rada města, která jej doporučila zastupitelům ke schválení. Ti se jím budou zabývat už za týden 22. června.

„Pokud jej zastupitelé schválí, první akční plán by měl být sestavován na podzim, aby navržené projekty mohly být zahrnuty do rozpočtu města na příští rok a případně mohly získat na realizaci dotaci z příslušných dotačních programů,“ nastínil, co bude následovat, Hynek Rulíšek.

Na opravu vily bude potřeba přidat ještě 7,6 milionu korun

Kopřivnice (dam) – Za týden budou zastupitelé rozhodovat mimo jiné i o dalším osudu někdejší Ringhofferovy vily v centru města. Historický objekt v parku Edvarda Beneše, který v minulosti sloužil například jako sídlo Závodního klubu Tatry, je ve špatném stavu a potřebuje rekonstrukci. Aby v něm mohly vzniknout například i reprezentační prostory města, rozhodla se radnice pro rekonstrukci. Částka 21 milionů korun v aktuálním rozpočtu ale nebude stačit, a zastupitelé tak budou rozhodovat o tom, jestli do rozpočtu na rok 2018 doplní závazek dofinancování akce v hodnotě 7,6 milionu korun.

Při výběru dodavatele stavebních prací radnice vybírala ze čtyř konkurenčních nabídek, ale i ta nejlevnější přesahuje možnosti rozpočtu letošního roku.

„Nicméně ceny byly srovnatelné a objektivní. Proto zastupitelstvu navrhujeme, abychom s rekonstrukcí začali a jako přecházející akci ji doplatili až v příštím roce. Smlouva s dodavatelem nám takový postup umožňuje, neboť plánovaný termín dokončení je až v březnu příštího roku,“ uvedl starosta Miloslav Kopečný. Pokud zastupitelé s navrženým postupem vysloví souhlas, začne Beskydská stavební společnost z Třince se stavebními pracemi pravděpodobně koncem července. Rozsáhlá zakázka za dvacet tři a půl milionu korun zahrnuje nejen opravu zchátralé fasády nebo sanaci vlhkého suterénu, ale i přístavbu nového schodiště, vybudování nových instalací, stavební úpravy a estetizaci vnitřních prostor a úpravy terénu a zpevněných ploch v bezprostředním okolí objektu.

„Cena postupně narostla i díky naší snaze zachovat maximum historických prvků včetně renovace původních dveří, zárubní, původního dřevěného obložení, vnitřních okenic. Obnovena má být štuková výzdoba i původní parketové podlahy tam, kde to bude možné,“ vysvětlil starosta Miroslav Kopečný. Po náročné rekonstrukci by měla v budově vzniknout například nová obřadní síň města pro svatební i jiné ceremonie.

Renovovaná dakarka pojede rallye z Vídně

Po víc než třiceti letech se do Kopřivnice vrátila první dakarská tatrovka v podobě, v jaké stanula na startu rallye. Na polygonu se proháněla i s původní posádkou.
FOTO: D. MACHÁČEK
Po víc než třiceti letech se do Kopřivnice vrátila první dakarská tatrovka v podobě, v jaké stanula na startu rallye. Na polygonu se proháněla i s původní posádkou.
FOTO: D. MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Po 270 dnech a tisících hodinách pečlivé práce byl ve čtvrtek 8. června představen renovovaný vůz Tatra 815 6x6VE „Ostrý II“, který v roce 1986 zahájil slavnou éru tatrováckých účastí na Rallye Paříž-Dakar. Na rekonstrukci jen v prototypové dílně Tatry odpracovali 2 800 hodin a tisíce hodin odvedli také pracovníci partnerského servisu.

To, že se Tatře podařilo u francouzského majitele objevit a následně vyměnit unikátní kousek, Tatra oznámila vloni v září s úmyslem soutěžní vůz restaurovat, aby se stal jedním z lákadel letošních oslav 120. výročí od začátku výroby automobilů v Kopřivnici. S pracemi se začalo hned na podzim loňského roku. Poté, co byl vůz do posledního šroubku rozebrán, se ukázalo, že třicetiletou službu v náročném africkém terénu auto vydrželo v překvapivě dobrém stavu až na drobné poškození na jednom satelitu diferenciálu. Převodovka, motor i podvozek prošel kompletní repasí ještě do Vánoc 2016, v únoru pak byla hotová i kabina. Jediné, co se nepovedlo zachovat, byla původní nadstavba, která od svého vzniku prodělala příliš mnoho zásahů a už se ani neblížila své původní podobě. „S kolegy v konstrukci jsme ji podle dobových materiálů znovu nakreslili a nechali vyrobit za využití autentických postupů a technologií,“ říká Radomír Smolka, technický ředitel Tatry a člověk, který zapomenutý unikát vloni ve Francii objevil. Hlavním krédem renovačních prací byla maximální historická věrnost. Při práci se dbalo i na takové maličkosti, jako je užívání šroubů s drážkou pro plochý šroubovák místo dnes běžnějších křížových. „Chlapi z prototypky a zkušebny v sobě nezapřeli to, za co jsou placeni, a měli v průběhu renovace tendence věci vylepšovat. Já jsem ale důsledně trval na zachování původních postupů. Dnes už bychom to uměli udělat lépe, ale to nebyl náš cíl. My chtěli to auto mít přesně v takové podobě, v jaké v roce 1985 vzniklo a následně se postavilo na start Dakaru 1986,“ vysvětlil Smolka.

Výsledek renovačních prací ocenila i původní posádka dakarské tatrovky Zdeněk Kahánek, Miroslav Gumulec a Josef Kalina. „Odvedli na tom krásný kus práce. To auto vypadá úplně stejně, jako když jsme se s ním tehdy postavili na trať,“ chválil renovátory legendární pilot Tatry Zdeněk Kahánek.

Renovace dakarského speciálu Tatra 815 VE 6x6 „Ostrý-II“ byla náročná nejen časově, ale také finančně. Účet se podle Smolky vyšplhal přes tři miliony korun a firma si jej mohla dovolit díky velkorysosti akcionářů automobilky, kteří se jejího předání osobně účastnili. „Zachování historie a udržování tradic je extrémně důležité nejen pro samotnou Tatru, ale rovněž pro celý kopřivnický region a Moravskoslezský kraj. Jsme nejstarší firmou na světě, která vyráběla a dodnes vyrábí dopravní prostředky. Na to jsme patřičně hrdí a chceme, aby to věděli i ti, kteří přijdou po nás,“ vysvětlil svůj postoj spolumajitel společnosti Tatra Trucks René Matera.

Rekonstruovaný dakarský speciál má být jedním ze základních kamenů sbírky vystavené v novém muzeu, které by mělo do dvou let vzniknout v rekonstruovaném objektu staré slévárny. Omlazený veterán bude ale i do té doby mít velmi nabitý program, už o víkendu absolvoval srovnávací test s aktuálním speciálem dalšího dakarského jezdce Martina Kolomého. Od 21. do 24. června pak vůz absolvuje veteránskou rallye na trati Bratislava – Vídeň – Brno – Kopřivnice. V sobotu 24. června se pak přímo ve městě zúčastní nejen spanilé jízdy městem, ale spolu s dalšími veterány bude k dispozici veřejnosti na zkušebním polygonu Tatry. V dalších měsících pak bude sloužit jako atraktivní kulisa pro významné kontrakty automobilky a pro prezentační účely.

Investice do přehrady nepřijde dřív, než Tatra najde správce

Kopřivnice (dam) – Automobilka Tatra, která je vlastníkem větřkovické vodní nádrže, a vlastníci Tatra Trucks plánují investice do revitalizace okolí někdejší přehrady, která má od začátku roku 2016 oficiálně statut rybníka. Původně měly být záměry majitelů větřkovické nádrže realizovány už v minulém roce, nakonec se tak ale nestalo a také na začátku aktuální letní sezony se v okolí přehrady nic neděje. „Záměr zvelebit toto území a podpořit jeho lepší využití stále platí, je ale vázán na obsazení pozice správce nevýrobních prostor, kterého Tatra Trucks stále hledá,“ uvedl mluvčí společnosti Andrej Čírtek s tím, že zahájení dalších kroků na cestě k realizaci plánovaných investic bude možné až poté, kdy Tatra vhodného člověka najde.

Pro lidi, kteří využívají vodní nádrž ve Větřkovicích během léta k rekreaci, se podle Čírtka nic nemění, koupání na vlastní nebezpečí je na přehradě možné stejně jako v minulých letech. Jedinou pozitivní změnou oproti loňsku je viditelně lepší naplněnost přehrady, jejíž hladina oproti loňsku stoupla a blíží se normálu.

Vyšší a střední škola předala absolventům jejich diplomy

Kopřivnice (dam) – Víc než tři desítky studentů letos úspěšně završily studium na zdejší vyšší odborné škole. Své diplomy a titul diplomovaný specialista si slavnostně převzali v pátek 9. června v aule zdejšího učiliště. Vyšším počtem absolventů se může pochlubit obor Ekonomika a podnikání, který v letošním roce absolvovalo po desíti studentech denní i dálkové formy studia. Na trhu práce žádaný obor Strojírenství letos dokončilo jedenáct studentů, osm z nich v denní a tři dálkovou formou studia. Hned třináct z jednatřiceti čerstvých absolventů školy se může pochlubit červeným diplomem.

Ceremoniál s předáním diplomů absolventům vyšší odborné školy byl už posledním, který letos na zdejší VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice proběhl. V letošním školním roce bylo rozdáno téměř šest desítek maturitních vysvědčení, pětapadesát výučních listů a již zmíněné tituly Diplomovaný specialita. Všichni úspěšní absolventi si odnesli nejen příslušná vysvědčení, ale také gratulaci místostarosty města Lumíra Pospěcha a keramický zvonek se znakem města, který má být upomínkou na jejich studia v Kopřivnici.

U kulturního domu ve Vlčovicích začíná stavba parkoviště

Vlčovice (hod) – Stavba nového parkoviště u Kulturního domu ve Vlčovicích začne v příštím týdnu. Realizaci této akce na základě výběrového řízení provede kopřivnická firma V+V SAVEKO, s. r. o.

„Po dohodě s tamní Osvětovou besedou se upravil termín realizace stavby a v době jejího provádění nejsou plánovány ve velkém sále žádné rodinné oslavy. Stavební činnost nemusí být tedy z důvodu hlučnosti přerušována. Dokončení výstavby celkem 17 nových parkovacích stání je plánováno do poloviny srpna a město firmě V+V SAVEKO zaplatí 500 tisíc korun včetně DPH,“ upřesnil Martin Lapčík, vedoucí odboru investic kopřivnické radnice, s tím, že radnice se obyvatelům Vlčovic bydlícím v okolí kulturního domu omlouvá za problémy vyvolané stavbou.

Starosta ocenil desítky dárců krve za jejich postoj

Mezi oceněnými dárci krve, kteří v minulých letech absolvovali desítky odběrů, byla také celá řada žen.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Mezi oceněnými dárci krve, kteří v minulých letech absolvovali desítky odběrů, byla také celá řada žen.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Poděkování starosty města a dárkový balíček si z rekonstruovaných prostor Vily Machů v minulém týdnu odneslo zhruba pět desítek bezpříspěvkových dárců krve.

„Jsem rád, že se město Kopřivnice rozhodlo vaše dárcovství ocenit. Slovy lze těžko vyjádřit náš obdiv k vašemu morálně odpovědnému a příkladnému přístupu,“ řekl v úvodu setkání starosta Miroslav Kopečný.

Celkem radnice za minulý rok eviduje 72 dárců, kteří dosáhli nejméně čtyřiceti odběrů, 15 z nich na pozvání radnice nereagovalo a dalších 12 se omluvilo převážně kvůli pracovnímu zaneprázdnění. Každoročně ovšem radnice eviduje větší zájem dárců o toto slavnostní setkání, ze kterého si kromě osobního poděkování starosty odnášejí i dárky cenově odstupňované dle počtu realizovaných dobrovolných odběrů. Největší balík si tak z letošního oceňování odnášel Josef Orság, který od roku 1992, kdy s dárcovstvím začal, absolvoval už 240 odběrů. Na kopřivnické vyhlášení si navíc tento vášnivý cyklista odskočil z charitativní cyklistické tour Na kole dětem, kde doprovázel Josefa Zimovčáka.

O zajímavé příběhy mezi dárci obecně není nouze. Dalším takovým je osud Pavla a Vojtěcha Žižkovských. Otec začal s dárcovstvím, jak sám přiznal, ze zištných důvodů v osmdesátých letech během základní vojenské služby, hlavně proto, aby si vysloužil opušťák. O mnoho let později do krevního centra přivedl také svého syna a dnes už mají oba na svém kontě osmdesát odběrů a k dalším se vzájemně hecují.

Přestože stát dobrovolné dárcovství krve podporuje například možností daňových úlev či nárokem na placené volno v den odběru, ne všichni zaměstnavatelé podle oslovených dárců tuto důležitou dobrovolnickou činnost podporují kvůli absenci svých lidí na pracovišti. Sami dárci tak mluví o tom, že stát by se měl zamyslet nad tím, zda dárce chybějícího na pracovišti zaměstnavatelům nějakým způsobem nekompenzovat.

Zastupitelé se sejdou za týden

Kopřivnice (dam) – Se třemi novými členy, kteří hned v úvodu zasedání složí zákonem předepsaný slib, bude ve čtvrtek 22. června jednat Zastupitelstvo Kopřivnice. Na programu schůze bude mimo jiné plán odpadového hospodářství města Kopřivnice na léta 2017-2022, projednání závěrečného účtu města za rok. Diskuze se dá očekávat při projednání vyhlášky o regulaci provozování hazardních her nebo petice vyslovující se pro zlepšení provozu lyžařského areálu na Červeném kameni. Zastupitelé budou mluvit také o rekonstrukci vily v parku E. Beneše či o snaze města získat dotaci na rekonstrukci střechy zimního stadionu. Jednání začíná tradičně v 16 hodin v zasedacím sále v desátém patře budovy městského úřadu.

Stíny

Dne 30. 5. přijala MP oznámení o násilném vniknutí do jednoho z bytů na Štefánikově ulici. Strážníci na místě zjistili, že do bytu vnikl 37letý muž z Kopřivnice, který jim vysvětlil, že v bytě pobýval dlouhou dobu se svou družkou, s níž se před nedávnem rozešel. I přes jeho četné žádosti mu bývalá družka neumožnila odnést si z bytu některé jeho cennější věci, proto se rozhodl situaci řešit takto. Strážníci přivolali policisty OO PČR, kteří si případ převzali k dořešení.

Dne 2. 6. spatřila hlídka MP na Štramberské ulici, která prochází rekonstrukcí, řidiče vozidla, jenž nerespektoval červený signál na semaforu, předjel celou čekající kolonu aut a vjel do zúženého úseku, v němž probíhá oprava komunikace. Strážníci řidiče zanedlouho dopadli a 62letému řidiči ze Štramberka sdělili obvinění ze spáchání dopravního přestupku.

Sociologický průzkum pozměnil žebříček 10 P

VÝSLEDKY ZE SOCIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU A FÓRA
VÝSLEDKY ZE SOCIOLOGICKÉHO PRŮZKUMU A FÓRA "Plánujme společně"

Kopřivnice (hod) – Sestavený žebříček 10 P, neboli deseti problémů či příležitostí města, který sestavili účastníci diskuzního fóra s názvem Plánujme společně, jež se uskutečnilo 3. května v kulturním domě, byl prověřen sociologickým průzkumem. Zatímco žebříček na fóru vytvořila víc než stovka účastníků, v průzkumu, které pro město provedla společnost MindBridge Consulting, a. s., se k němu vyjadřovalo 500 respondentů v sociologické struktuře odpovídající obyvatelstvu Kopřivnice. Na rozdíl od uplynulých let letos došlo k markantnějším posunům v pořadí tabulky. Z fóra první aktivita – zajištění vzniku terénní služby preventivně působící proti ztrátě bydlení– skončila v sociologickém průzkumu na 5.-6. místě. V sociologickém průzkumu první místo obsadil požadavek na opravu letního koupaliště, který na fóru byl na 6. místě.

„Oběma žebříčky se zabývala rada města 6. května, která je doporučila zastupitelům k vzetí na vědomí. Výsledky Fóra budou zapracovány do Plánu zdraví a kvality života města Kopřivnice. Návrh bude připraven ve spolupráci s dotčenými odbory a bude projednán Komisí pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21 a následně bude předložen k projednání orgánům města na podzim tohoto roku,“ přiblížila Barbora Mužíková, koordinátorka ZM a MA 21, jak bude s výsledky naloženo.

Radnice finančně podpoří akci se zvířaty ZŠ a MŠ Motýlek

Kopřivnice (hod) – Peníze z dotačního programu Zdravého města, který radnice vyhlásila letos na jaře, podpoří aktivitu Základní školy a Mateřské školy Motýlek s názvem Ekologicky zaměřené aktivity v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje.

„Žáci Motýlka se seznámí s ohroženými druhy zvířat a s odbornou péčí, kterou stanice v Bartošovicích těmto zvířatům poskytuje. Projekt je rozdělen na dvě souběžně probíhající aktivity. Žáci mateřské školy navštíví skautské centrum Vanaivan, kde budou mít přednášku na téma Život v lese - rostliny a živočichové, a žáci ze základní školy pojedou do záchranné stanice v Bartošovicích, kde se seznámí s ohroženými druhy zvířat. Na podzim pak dojde k výměně skupin a obě akce proběhnou ještě jednou. Škola město zažádala o příspěvek na dopravu autobusem do záchranné stanice v Bartošovicích, a to v celkové výši čtyři tisíce korun,“ přiblížila, na co bude použita dotace, Barbora Mužíková, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21.

V minulém týdnu na svém zasedání projednala žádost i doporučení dotační komise rada města, která poskytnutí dotace schválila. V dotačním programu Zdravého města, v němž byla pro letošní rok vyčleněna částka ve výši 30 tisíc korun, tak zbývá 26 tisíc korun. „O dotaci mohou subjekty žádat až do 30. října. Podmínkou je, aby žádosti splňovaly podmínky dotačního programu,“ poznamenala Barbora Mužíková s tím, že bližší informace i formuláře žádostí jsou na webových stránkách města Kopřivnice, v sekci Radnice / Dotace.

Bazény by se měly napouštět pomalu a v noci

Kopřivnice (red) – S blížícím se létem lidé napouštějí bazény u rodinných domů či chat. V jejich množství na počet obyvatel je Česká republika evropským lídrem a bazénů u domů v městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou do krajiny přibývá. Jak správně postupovat a které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti?

„Rizika vznikají především tehdy, když se rozhodne větší množství odběratelů v dané lokalitě napouštět prostřednictvím své přípojky bazén ve stejný čas a lidé chtějí mít svůj bazén napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru ze sítě může totiž dojít k nárazovým změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Zároveň mohou tyto nárazové odběry způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví na vodovodních přípojkách ostatních odběratelů, které tím de facto můžete omezit v jejich požadovaném odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti Severomoravských vodovodů a kanalizací Milan Koníř.

Nepříjemným situacím lze podle vodohospodářů předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně v době mezi odběrovými špičkami. Nejlépe přes noc ve všední den. Další možností je si nechat vodu dovézt, čímž se napouštění bazénu urychlí.

Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je vhodné si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná.

Prvňáci z Lubiny byli v knihovně pasováni na čtenáře

Žáci první třídy ze ZŠ Lubina byli v městské knihovně zkoušeni, jak umějí číst. Po složení zkoušky byli pasováni na čtenáře.
FOTO: LUCIE KAZLEPKOVÁ
Žáci první třídy ze ZŠ Lubina byli v městské knihovně zkoušeni, jak umějí číst. Po složení zkoušky byli pasováni na čtenáře.
FOTO: LUCIE KAZLEPKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Prvňáčci ze ZŠ Lubina byli v pátek 9. června v kopřivnické knihovně pasováni na čtenáře.

Dvě knihovnice zábavnou interaktivní formou zkoušejí děti, zda umí číst. „Máme připraveny různé slovní hříčky, hry s písmenky, seznámení s různými abecedami a na závěr pak každé dítě přečte kousek textu. Za splnění všech úkolů dostanou drobnou odměnu a diplom,“ přiblížila akci knihovnice Hana Žárská.

Tuto akci připravují knihovnice každoročně několik let, ale zájem ze škol je různý. Zatímco v některých letech se přihlásí i tři školy, letos to byla zatím pouze lubinská škola.

Voda v nádržích je vhodná ke koupání

Kopřivnice (hod) - S blížící se koupací sezonou začala pravidelná kontrola kvality vody ke koupání ve volné přírodě. Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje zajišťují kontroly kvality vody na povrchových vodách ke koupání, které nemají svého provozovatele. V průběhu léta budou hygienici v kraji pravidelně sledovat kvalitu vody na 23 místech. Poprvé byla sledována kvalita vody v 21. týdnu, a to na Kacabaji, Čerťáku, Větřkovicích a jinde. Z laboratorních výsledků vyplynulo, že až na vodní nádrž Brušperk je všude voda vhodná ke koupání. Výsledky měření včetně kvality vody najdou lidé na webových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci začne 5. září v 10 hodin

Kopřivnice (hod) – Dotaci až ve výši 150 tisíc korun bude možné získat z Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí na pořízení nového kotle na pevná paliva v rodinném domě nebo tepelného čerpadla, které pomůže zlepšit životní prostředí v Moravskoslezském kraji.

Ve čtvrtek 29. června bude vyhlášen dotační program, přičemž pro Moravskoslezský kraj bude vyčleněno 900 milionů korun. Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace Kotlíková dotace dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz. Žádostem bude přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času odeslání žádosti v aplikaci. Žádost bude možné si připravit a uložit již ode dne vyhlášení dotačního programu, tj. od 29. června.

Příjem žádostí bude spuštěn 5. září v 10 hod. Od tohoto okamžiku bude možné žádost v elektronické aplikaci odeslat. Následně je nutné žádost vygenerovanou z aplikace vytisknout, podepsat a tuto listinnou podobu žádosti, včetně všech relevantních příloh doručit (osobně nebo poštou) na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to do 10 pracovních dnů od elektronického podání. Obálka musí být označena dle podmínek dotačního programu, vzor najdete v jeho přílohách. Na výměnu jednoho zdroje tepla je možné zaregistrovat a podat pouze jednu žádost!

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, kterým může být kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním), kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze automatický), plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo.

Z kotlíkové dotace lze podpořit i výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015. Nejpozději musí být výměna kotle provedena do 13. 12. 2019, do tohoto data musí být rovněž předloženo závěrečné vyúčtování.

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci.

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva, který bude po vyhlášení dotačního programu dostupný na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz a na stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz, záložka Úřední deska, odkaz Dotace.

Žadatelé se mohou obracet rovněž na kotlíkové kontakty Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, telefon 595 622 355 nebo e-mail kotliky@msk.cz

Muzea zaplní stovky pohlednic z celého Novojičínska

Kopřivnice (dam) – Už jen do neděle je možné ve zdejších muzeích vidět fotografické výstavy. Salon kuřpivnických fotografů na Fojtství a výstava fotografií Gabiny Fárové v Lašském muzeu končí ve stejný den, protože už od čtvrtka 22. června se obě muzea podělí o jednu jedinou výstavu. Novojičínský sběratel Ivan Bartoň se filokartii věnuje intenzivně už dlouhá léta a jeho sbírka pohlednic je tak rozsáhlá, že bez problémů zaplní výstavní prostory.

„My v Lašském muzeu budeme mít pohlednice většího formátu 10 x 15 centimetrů, na Fojtství to pak budou pohledy o velikosti 9 x 14 centimetrů, které byly běžné dříve,“ říká Pavel Dvořák, kurátor Lašského muzea. Ivan Bartoň se své sběratelské vášni věnuje dlouhá léta a svou sbírku má zaměřenu na pohlednice z oblasti Novojičínska. Přestože výstava není koncipována jako primárně historická, návštěvníkům podá nevšedním způsobem i zprávu o vývoji regionu v průběhu let. Zatímco nejstarší pohlednice budou ještě z devatenáctého století, ty nejnovější budou staré jen pár desítek let. K vidění budou pohlednice nejrůznějšího stáří od řady vydavatelů. Půjde o pohlednice české i německé.

„Na Fojtství by měly být zastoupeny pohlednice ze všech čtyřiapadesáti obcí novojičínského okresu, zvláštní pozornost bude pochopitelně vyhrazena Kopřivnici. V Lašském muzeu se zaměříme především na větší města a jejich okolí,“ prozradil Dvořák. Celkem nabídne letní výstava bezmála tisíc pohledů do našeho regionu, na Fojtství by se mělo vejít asi 700 pohlednic a v Lašském muzeu jich instalují zhruba 250.

Výstava bude zahájena v obou zmíněných muzeích bez vernisáže už příští čtvrtek a k vidění bude během celé letní sezony, skončit má totiž až 10. září.

Taneční přehlídka má připomínat slavný karneval v brazilském Riu

Kopřivnice (red) – Centrum Kopřivnice by se mělo už zítra v pátek 16. června v podvečer proměnit v improvizovaný sambadrom. Program přehlídky nazvané Karneval aneb v Kopřivnici jako v Riu nabídne nejrůznější druhy tanců od těch latinskoamerických připomínajících svými rytmy právě slavný brazilský karneval, přes orientální choreografie a irské tance či španělské flamenco až po step.

V prostoru před kulturním domem budou za pěkného počasí vystupovat děti z mateřských školek s rodiči stejně jako zástupci některých místních škol a DDM. Všechny své úspěšné choreografie uplynulé sezony předvedou svěřenci Tanečního centra Relax Kopřivnice z řad juniorů i dospělých z taneční skupiny Thara oceněné několika tituly mistrů ČR a Taneční skupina roku.

Tanečnicím ze souboru Thara Junior se naposledy dařilo Grand finále Czech Dance Master 2017. Z Prahy si o posledním květnovém víkendu přivezly stejně jako vloni titul v hobby orientu. Eliška Jeřábková a Adéla Kvitová přidaly bronz za orient duo a v nejvíce zastoupené kategorii juniorů s dvacítkou startujících získaly ještě individuální 4. a 5. místo. V kategorii Free show obsadila tanečnice na vozíčku Karolína Dejová pátou příčku. Všechny choreografie budou součástí programu kopřivnického Karnevalu pod širým nebem.

Na Letním dni tradičně zahrají Pramínky a po nich Kondoři

Kopřivnice (dam) – Ve zcela tradičním duchu se ponese i letošní Letní den pro Kopřivnici. Spolek Katolická beseda zve už tuto neděli 18. června k pohodovému posezení na zahradě Katolického domu. Kromě skákacího hradu, malování na obličej a poníků určených dětem se mohou návštěvníci těšit na dva hudební hosty. Stejně jako v předchozích letech začne o půl třetí odpoledne cimbálová muzika Pramínky, která bude lašským folklorem stejně jako písničkami ze Slovácka a Slovenska bavit v několika blocích zhruba do 17 hodin. O půl šesté pak Pramínky předají štafetu kapele Kondoři. Místní country a folková kapela bude hudbou těchto žánrů bavit hosty letního dne až do jednadvaceti hodin. Součástí programu bude vyhlášení tématu a pravidel druhého ročníku fotografické soutěže pořádané Katolickou besedou.

Na přednášce bude řeč o buditelích

Kopřivnice (dam) - Po úspěšné přednášce o životě a díle Boženy Němcové bude Ladislav Cvíček na půdě Vily Machů ve volném cyklu přednášek Spisovatelé: Jak je znáte i neznáte mluvit o dalších dvou autorech české obrozenecké éry. Řeč bude o Karlu Havlíčku Borovském a Josefu Kajetánu Tylovi. Fakta i zajímavosti o obou spisovatelích budou připravena ve středu 21. června od 18 do 20 hodin.

Lidé přihlíželi magickým postupům průkopníků fotografie

Vidět práci fotografa tak, jak vypadala před víc než jeden a půl stoletím, nabídl ateliér historické fotografie pořádaný na půdě Muzea Fojtství.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Vidět práci fotografa tak, jak vypadala před víc než jeden a půl stoletím, nabídl ateliér historické fotografie pořádaný na půdě Muzea Fojtství.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Na výlet do dřevních dob fotografie vyrazila v polovině minulého týdne skupinka asi dvaceti lidí, kteří přijali pozvání Muzea Fojtství na ateliér historické fotografie. Průvodci jim byli dva místní fotografové Dalibor Kvita a Petr Socha. Ti díky své vášni pro klasické fotografické techniky zavedli účastníky akce až do devatenáctého století, do dob, kdy fotografie začala s prvními krůčky vedoucími až k dnešnímu masovému využití. Technologický pokrok za víc jak 160 let změnil fotografii k nepoznání. Zatímco dnes k pořízení kvalitního snímku stačí miniaturní přístroj do kapsy, první fotografové potřebovali mnohem objemnější vybavení, ale také velkou dávku znalostí, nadšení pro věc. „Když v roce 1861 vznikala první fotografie na vrcholu Mont Blancu, technické vybaveni nahoru táhlo víc než 20 nosičů. Museli nahoru dopravit celou temnou komoru včetně kamínek na rozehřátí sněhu, ze kterého získali technologickou vodu,“ nabídl jednu ze zajímavostí Dalibor Kvita.

První fotografie alpského vrcholu vznikly s využitím mokrého kolodiového procesu na velkoformátové negativy, tedy přesně stejnou technologií, kterou v improvizované temné komoře na Fojtství Kvita zájemcům předváděl.

Lidé viděli kompletně celý postup od vytvoření fotocitlivé vrstvy na skleněné desce pomocí chemických lázní přes její exponování ve velkoformátové dřevěné kameře až po vyvolání výsledných snímků. To, co dnes trvá maximálně vteřiny, i v podání zkušeného fotografa trvalo desítky minut a navíc se ukázalo, že vytvořit zdařilý portrét touto metodou je opravdová alchymie. „Kolodium, které jsem si pro ukázku připravil, možná nebylo dostatečně vyzrálé. Navíc venku se světelné podmínky během přípravy několikrát změnily, takže dnes si musím přiznat porážku,“ řekl Dalibor Kvita poté, co ani po třech časově náročných pokusech nevytvořil použitelný snímek. O to víc paradoxně zní jeho přiznání, že do složitého procesu se pustil z vlastní lenosti. „Když jsem si pořídil první dřevěný foťák, rychle jsem zjistil, že na práci s pozitivem a negativem jsem příliš líný. Kolodiový proces sice vypadá složitě, ale po vyvolání už stačí jen snímek zalakovat a je hotovo,“ vysvětlil Kvita.

Při ukázkách kopírovacích procesů metodami Van Dyke a modrotiskem, které předváděl Petr Socha, už byly výsledky lepší, ale i on musel trošku bojovat se sluncem ukrytým za mraky. Ale i to, že ne všechno vyšlo na výbornou, bylo skvělým odrazem doby, kdy v sobě fotografie měla daleko více kouzla a napjatého očekávání než dnes, kdy ji do značné míry ovládla technologie.

Gabina Fárová na besedě ukázala průřez svou prací

Kopřivnice (dam) – To, že uznávaná fotografka Gabina Fárová osobně nezahajovala svou aktuální výstavu na půdě Lašského muzea, se nakonec ukázalo být výhrou pro všechny zájemce o její práci. Fárová totiž v polovině minulého týdne splnila svůj slib a na půdě muzea ukázala svou práci v daleko širším měřítku, než by vůbec umožnily tamní omezené výstavní prostory.

Fárová tak v besedě s publikem, proložené živou jazzovou hudbou, zavzpomínala na své fotografické začátky, spolupráci s významnými světovými fotografy i řadou tuzemských umělců a prostřednictvím projekce představila lidem stovky fotografií, které pořídila od osm- desátých let minulého století do současnosti. Kopřivnické publikum si tak mohlo vychutnat například její nikdy nevystavovaný fotografický dokument z ulic Prahy po Brežněvově smrti, cyklus snímků pořízených v pražských krematoriích nebo sérii snímků z prostředí cirkusu Humberto, které prý autorka nikdy nikomu neukázala, a přesto, že šlo o desítky let staré fotografie, v Kopřivnici si odbyly svou veřejnou premiéru.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 15. - ne 18. června v 15.30 hodin animovaný film USA Auta 3. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý píst všem dokázat, že nepatří do starého železa.

Čt 15. - pá 16. června v 17.30 hodin 3D horor USA Mumie. Starověká královna měla být bezpečně pohřbena v kryptě hluboko pod tunami písku v zapomenuté části pouště. Nyní byla probuzena a její bolest a pocit zrady, že byla nespravedlivě připravena o svůj osud, přerůstá v touhu po pomstě, která rostla po tisíciletí...

Čt 15. - pá 16. června ve 20 hodin akční komedie USA Pobřežní hlídka. Červené plavky a plovák stejné barvy, těla samý sval a šlacha. Vídali jsme je rádi, zvlášť ti, kteří se zrovna topili... Pobřežní hlídka se stala fenoménem a jedním z nejúspěšnějších seriálů v televizní historii. Avšak nevstoupíš podruhé do stejného oceánu...

So 17. - po 19. června v 17.30 hodin dobrodružný film USA Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta. V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara.

So 17. - po 19. června ve 20 hodin akční thriller Francie Extrémní rychlost. Dva nevlastní bratři se specializují na krádeže veteránů. Když nevědomky ukradnou cenný kousek zločineckému bossovi, dostanou se do svízelné situace. Naštěstí z ní existuje cesta ven - získat pro něj jedno z legendárních ferrari, které patří jeho úhlavnímu nepříteli...

Út 20. června v 19 hodin dokument ČR, Německa Koudelka fotografuje Svatou zemi. Jedinečný a intimní pohled na tvůrčí proces Josefa Koudelky, jednoho z největších žijících mistrů fotografie. (Filmový klub)

Čt 22. - pá 23. června v 17.30 hodin akční komedie USA Pobřežní hlídka.

Čt 22. - pá 23. června ve 20 hodin, so 24. - po 26. června v 17.30 hodin 3D akční sci-fi USA Transformers: Poslední rytíř. Vůdce Autobotů Optimus Prime zmizel. Světem zmítá zuřivá válka mezi lidmi a ostatními Transformery. Jen v minulosti lze najít klíč k ukončení války a záchraně lidstva.

So 24. - ne 25. června v 15.30 hodin 3D animovaný film USA Auta 3.

So 24. - po 26. června ve 20.15 hodin komedie USA Holky na tahu. Nejlepší kamarádky z vysoké školy uspořádají víkendové setkání po deseti letech v podobě divoké dámské jízdy. Jejich nespoutané řádění ale nabere překvapivě zlověstný směr poté, co se jim nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra...

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Pá 16. června v 17 hodin Karneval aneb V Kopřivnici jako v Riu. Přehlídka různých tanečních forem od latinsko-amerických, orientálních a irských tanců, přes španělské flamenco až po step (před kulturním domem)

Pá 23. června v 9 hodin Evropský svátek hudby - živá hudba pro širokou veřejnost, vystoupí sbory místních základních škol, finalisté Koprstar, Docuku, Jaroslav Hutka, Lake Malawi, Lenny (před kulturním domem)

KATOLICKÝ DŮM KOPŘIVNICE

Ne 18. června ve 14 hodin Letní den pro Kopřivnici - zahrají cimbálová muzika Pramínky a folk-country kapela Kondoři

VILA MACHŮ

St 21. června v 18 hodin K. H. Borovský a J. K. Tyl - přednáška Ladislava Cvíčka

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

Aktuální výstava Od Präsidenta do 21. století - výstava u příležitosti 120. výročí výroby automobilů v Kopřivnici (do 1. října)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava Salon kuřpivnických fotografů - výběr děl tuctu milovníků malování světlem, kteří jsou s Kopřivnicí více či méně svázáni svou tvorbou či životem (do 18. června)

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava Gabina Fárová - fotografie (do 18. června)

K - GALERIE

Aktuální výstava Miloš Šimurda: Valašsko & Evangelia (do 16. července)

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

ŠTRAMBERK

So 24. června ve 12 hodin Štramberské folkování - vystoupení folkových kapel Docuku, Dareband, Veselá bída, Kantoři (náměstí)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 18. června v 18 hodin thriller Francie, Kanady V pasti

Dopisy čtenářů

Včelaři, včely, zahrádkáři a med

Naše Základní organizace ČSV sdružuje 62 včelařů z Kopřivnice, Závišic a Lubiny. Ve své péči mají přes 520 včelstev. Zdá se to hodně, ale vzhledem k tomu, že v průběhu podzimu a zimy vlivem různých okolností a hlavně nemocí včel, kterých je v posledních letech stále více, je úhyn vždy kolem 30 %, tak to není moc. Tento trend lze sledovat po celém území ČR. Jsou však i lokality, kde včelaři přišli skoro o všechna svá včelstva.

S našimi včelaři se setkáváte nejen při nákupu medu. Městem Kopřivnice organizovaný Týden pro rodinu přilákal ke včelaři Tomáši Kostelníkovi několik rodin s dětmi. Poslechli si zajímavosti o včelách, viděli je na vlastní oči na včelnici. Podívali se do medárny, na její vybavení. Ochutnali napečené medovníky a několik druhů medu. Ozdobili si perníčky, z mezistěn si vyrobili svíčku. Rodiče si pochutnali na medovině. Věřím, že návštěvníci byli spokojeni. Děkuji tímto celé rodině Kostelníkových za přípravu akce a vlídné přijetí.

Každoročně jsou včelaři vidět na akci Den Země. Mají tu tradičně svůj stánek s ukázkami včelaření, ochutnávkou medu, výroby svíček a zdobení perníčků. Letos lákali děti k přihlášení se do kroužku včelaříků, který chce zahájit svou činnost od září. Je určen pro děti od třetích tříd. Na webových stránkách „včelaři-kopřivnice“ se zájemci mohou dovědět podrobnosti.

Letošní jaro jste sledovali všichni. Ze začátku bylo vše v pořádku. Včelstva se rozvíjela a připravovala se na svoji hlavní činnost – opylování. Je uváděno, že včelstva jsou hlavními opylovači a podílí se na ní z 90 %. Zbytek zvládá ostatní hmyz. Pak to přišlo. Stromy začaly postupně krásně rozkvétat. Byla to nádhera. Očekávali jsme ten nádherný koncert, bzukot včelek na stromech při přeletování z květu na květ. V polovině dubna však přišlo ochlazení a uzavřelo včelky v úlech. Tam spotřebovávaly zbytek zimních zásob a došlo to tak daleko, že někteří včelaři začali přikrmovat, aby svým svěřenkyním pomohli přečkat toto nevítané a nepříjemné období. V tomto období včelaři dostávají od zahrádkářů dotazy, zda zavírají své včelky v úlech. Ne, nezavírají. Včely létají při minimálních teplotách kolem 12 stupňů.

Při nižších teplotách křehnou a hynou. Také květy rostlin a stromů mají své zákonitosti. Kvetou pár dnů. Každý den po určitou dobu, pár hodin někdy dopoledne, roní nektar a svou vůní lákají hmyz, aby k nim přiletěl, nasál jej a při tom květ opyloval. Takže i když po 14 dnech včely vylétly a stromy ještě kvetly, už je nebylo čím přilákat a včely je navštěvovaly velmi málo. Nektar už nebyl, nebo byl zaschlý. Jak to bude s úrodou ovoce? Toť otázka. S tím vším souvisí i produkce medu. Snůška z ovocných stromů byla minimální, což se odrazilo na tvorbě medu. V loňském roce byl první med vytočený v druhé polovině května. Teď je to opožděno minimálně o tři týdny. Pokud vím, tak v našem okolí ještě nikdo med nestáčel. Snad jen ti, kteří měli v dosahu řepku. Ale pozor. Řepkový med, i když velmi rychle krystalizuje (jinak také cukernatí), je velmi kvalitní a ceněný. Obsahuje hodně pylu a je prospěšný hlavně dětem a starším lidem. Myslím si však, že medu bude celkově méně. Přimlouvám se také za včelky. Když nemají vydatné zdroje snůšky, kam pak létají? Vidíme je všude. Navštěvují pak i místa, kde je běžně nevidíme a hledají zdroje potravy a pylu. Buďte opatrní při venkovním posezení, při konzumaci sladkých limonád a zákusků, pozor na vosy a včely, které by si mohly pochutnávat také. A když dostanete nějaké žihadlo od včelky? Buďte za ně rádi. I ono je pro vaše zdraví prospěšné.

Tak jako máme svého lékaře, měli bychom mít i svého včelaře. Určitě ve svém okolí nějakého znáte. Zastavte se za ním, až bude prodávat med. Zastavte se za ním, i když se budete chtít na něco zeptat. Určitě vám rád odpoví a poradí. Tak jako je doporučováno konzumovat potraviny vypěstované v našich podmínkách a okolí, o medu to platí dvojnásobně.

Za všechny včelaře mohu říct, že se těšíme na vaši návštěvu.

Oldřich Němec

Předseda ZO ČSV KopřivniceSvětlo orientu Uherský Ostroh

Letošní národní kolo soutěže bylo přelomové nejen proto, že bylo 10. ročníkem, ale i proto, že kopřivničtí tanečníci měli zastoupení hned šesti choreografiemi, z nichž čtyři připravilo Taneční centrum Relax. Díky zrušení kopřivnického kola mohli nečekaně nabírat zkušenosti i odvážnější začínající, kteří tancují orientální formy teprve necelý rok, a přesto se neumístili vůbec špatně, kdy dospělí z Tanečního centra skončili 9. z deseti a pokročilí dospělí z Ženšenu čtvrtí. Mládež do dvaceti let z Amirah se umístila 5. z pěti, junioři z Tanečního centra 6. a 5. z devíti a duo reprezentující Tharu-junior vybojovalo 2. místo. Dlouholetí kopřivničtí tanečníci, vlastnící několik mistrovských titulů a vyznávající zásady fair play, vítají vývoj úrovně a věří, že to není žádná hana, když se dodržují požadavky vyhlašovatele. Všichni kopřivničtí tanečníci Belly Dance měli tak příležitost nabírat zkušenosti z větší soutěže a reprezentanti Thary DC z Tanečního centra znásobit přípravu do mistrovských soutěží, jenž se konaly hned následující víkend.

Fotografie, program a protokoly s umístěním jednotlivých zúčastněných skupin jsou k nahlédnutí ve fotogalerii na www.tsrelax.wz.cz.

Mirka Břusková za Taneční centrum Relax z.s. a Thara DC KopřivniceNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

AQUAFITNESS: každé pondělí 19.15-20.15 hodin na krytém bazéně

FOTBAL: KOPŘIVNICE: so 17. 6. od 12.15 hod. FC Kopřivnice - FC Slavoj Olympia Bruntál (14. kolo KP st. dorostu), od 14.30 hod. FC Kopřivnice - FC Slavoj Olympia Bruntál (14. kolo KP ml. dorostu), od 17 hod. FC Kopřivnice - TJ Sokol Kateřinice (14. kolo I.B tř. mužů sk. D); ne 18. 6. od 10 hod. FC Kopřivnice - FC Slavoj Olympia Bruntál (14. kolo KP st. žáků), od 11.45 hod. FC Kopřivnice - FC Slavoj Olympia Bruntál (14. kolo KP ml. žáků); VLČOVICE: so 17. 6. od 17 hod. FC Vlčovice-Mniší - TJ Odry (14. kolo I.B tř. mužů sk. D)

KRYTÝ BAZÉN: čt 15. 6. 6-16, pá 16. 6. 6-8, 14.30-21, so 17. 6. 12-21, ne 18. 6. 10-19, po 19. 6. 6-8, út 20. 6. 6-21, st 21. 6. 6-8, 14.30-16.30, 18.30-21, čt 22. 6. 6-16, pá 23. 6. 6-8, 14.30-21, so 24. 6. 12-21, ne 25. 6. 10-19 hodin; upozornění: v úterý 8.15-11.15 hod. opět probíhá výuka v dětském bazénu, v úterý 16-18 hod. a pátek 15-17 hod. probíhá trénink sportovního klubu ve třech drahách plaveckého bazénu a ve čtvrtek ráno v jedné dráze. V úterky 18.30-20 hod. a středy 20-21 hod. bude probíhat trénink plaveckého klubu NJ ve dvou drahách plaveckého bazénu

MALÝ FOTBAL: so 17. 6. od 9 hod. 7. turnaj DRFG ligy, od 13 hod. 7. turnaj II. ligy OP; so 24. 6. od 9 hod. semifinále a finále Ligového poháru - vše hřiště ZŠ M. Horákové

MINIGOLF: po-pá 15-18, so-ne 14-18 hodin (dle počasí)

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 17. 6. v 8 hod. BUS Kolonie, BUS Rybí, hor. zast., Libhošť, Borovec, Kopřivnice; st. 21. 6. v 7.13 hod. ČD, Paskov, ČD, Černý les, Košatka, Jistebník, ČD; so 24. 6. v 6.01 hod. ČD, Vsetín, ČD, (Ž) Lysný u Krošenků, (Z) Ochmelov, Huslenky, ČD

SAUNA: čt 10-21 ženy, pá 10-21 muži; upozornění: provoz sauny bude ukončen 16. června

Výsledky

Fotbal: muži (15. kolo OP): TJ Kotouč Štramberk – FK Pustějov 2:8; muži (13. kolo III. tř.): FK Primus Příbor – TJ Spartak Lubina 3:0; st. dorost (15. kolo KP): FC Ostrava Jih – FC Kopřivnice 7:2; ml. dorost (15. kolo KP): FC Ostrava Jih – FC Kopřivnice 3:3; dorost (10. kolo OP): FC Vlčovice-Mniší – TJ Odry 3:5; ml. žáci (14. kolo OP sk. A): FK Starý Jičín – TJ Spartak Lubina 4:10; st. přípravka (13. kolo OP): FC Kopřivnice – TJ Odry 2:7; st. přípravka (13. a 19. kolo OS sk. A): TJ Kotouč Štramberk - AFC Veřovice 4:3, - FK Hodslavice 8:5; ml. přípravka (13. kolo OP): FC Kopřivnice – TJ Odry 17:7; ml. přípravka (13. kolo OS): TJ Kotouč Štramberk – ŠSK Bílovec B 8:7.

Juniorští florbalisté přivezli ze Slovenska bronz

Topoľčany (cab) – V rámci propagace florbalu na Slovensku pořádá tamní svaz každý rok turnaj, vždy v jiném městě. Letošní devátý ročník hostily od pátku 2. do neděle 4. června Topoľčany a juniorský tým FBC Vikings Kopřivnice, doplněný o několik dorostenců, si z tohoto západoslovenského města přivezl bronzové medaile.

Páteční utkání s družstvem nabitým reprezentanty Slovenska IBF Pressburk kopřivničtí florbalisté vyhráli 3:2, v sobotu s White Eagles Bratislava zvítězili výsledkem 2:0 a první místo ve skupině a přímý postup do semifinále si Vikingové pojistili výhrou 2:1 nad družstvem FBC 1. Trnava. V nedělním zápase sice kopřivnický celek prohrával s domácím týmem Žochár Topoľčany 1:2, ale drtivým tlakem nakonec zápas otočil a zvítězil 4:3. Tato výhra zajistila Vikingům třetí místo, jelikož měli nejlepší bodový koeficient ze všech družstev. A po prohře v semifinále s Pressburkem nakonec tato příčka Kopřivnici zůstala. Kromě umístění družstva si však z Topoľčan odvezli ocenění i jednotlivci. Nejlepším obráncem byl zvolen Jan Fojtů a Vojtěch Zátopek se prosadil do turnajového All stars týmu.

„Turnaj se nám velice vydařil. Kluci bojovali, chtěli uspět a udělali pro to maximum. Jedinou stinnou stránkou bylo neproměňování šancí, jinak jsme mohli pomýšlet i na lepší umístění. Musíme na tom zapracovat. Nicméně turnaj jsme si užili a dostali jsme i pozvánku na příští rok. Díky našim skvělým výkonům nás zve na svůj turnaj i Pressburk,“ doplnil k turnaji trenér juniorů FBC Vikings Kopřivnice Dušan Hejč.

Ve stejném termínu se mladší i starší žáci kopřivnického klubu zúčastnili nedalekého turnaje Junior Ostrava Cup 2017, známého svou obrovskou konkurencí týmů. V kategorii starších žáků bojovalo celkem 32 družstev nejprve ve skupinách, všechny pak postoupily do play-off, v němž se pak vyřazovalo dle pavouka turnaje. Kopřivnice ve skupině D porazila 9:0 1.SC TEMPISH Vítkovice Bílí a 6:2 si poradila s FBK Kobylisy, nestačila pouze na tým Sokol Brno I EMKOCase Gullivers (1:6). Ve vyřazovacích bojích přešla výsledkem 7:2 přes družstvo ULKS Olimpia Łochów, ale v osmifinále vystavil Vikingům stopku Šternberk (2:4).

Také v kategorii mladších žáků bojovalo 32 družstev. Kopřivničtí mladíci ve skupině H ani jednou nezaváhali, když porazili týmy FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Žlutí 6:2, Zlín Lions U12 12:1 a Buldoky z Brna 9:3. Vyrovnaný, leč neúspěšný byl pak pro Vikingy zápas ve vyřazovacích bojích, kde je výsledkem 6:4 „zakousli“ Gepardi z Brna.

Minivíceboj mateřských kol ovládla Francouzská

V minivíceboji mateřských škol závodily děti ve slalomovém běhu, hodu míčkem, skoku do dálky z místa a v běhu na jeden okruh (175 m).
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
V minivíceboji mateřských škol závodily děti ve slalomovém běhu, hodu míčkem, skoku do dálky z místa a v běhu na jeden okruh (175 m).
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Kopřivnice (cab) – Oproti loňsku letošnímu sedmému ročníku Minivíceboje mateřských škol, který pořádaly AK E. Zátopka Kopřivnice, KH Kopřivnice a ZŠ E. Zátopka ve středu 7. června, počasí přálo, a všechny disciplíny se tak mohly uskutečnit na hřišti ZŠ E. Zátopka.

Tentokrát závodilo jen šest mateřinek, vítěz z předchozích dvou let MŠ Jeřabinka se na poslední chvíli odhlásil. Soutěžilo se ve slalomovém běhu, hodu míčkem, skoku z místa a v běhu na jeden okruh, tedy 175 m. Kromě celkového pořadí mateřských škol se hodnotily výkony jednotlivců v každé disciplíně a samozřejmě také ve víceboji.

Prvenství mezi mateřskými školami letos vybojovala MŠ Francouzská, která byla loni až devátá, druhé místo obsadila MŠ I. Šustaly a třetí skončila MŠ Krátká. Nejúspěšnějším dívčím družstvem byla MŠ Francouzská a v chlapcích zvítězila MŠ Záhumenní. Ve víceboji jednotlivců si z děvčat počínala nejlépe Bára Kahánková z MŠ Krátká a v chlapcích suverénně zvítězil Jan Chalupa z MŠ Záhumenní, když vyhrál ve slalomu a v běhu, druhý byl v hodu a třetí ve skoku.

„Letos nám konečně přálo počasí, takže po dvou letech v tělocvičně se tentokrát mohl víceboj uskutečnit venku na hřišti. Děti byly ze soutěžení nadšené, takže se nám potvrdilo, že je akce oslovuje. Trochu nás mrzí, že se nezúčastnilo více školek, ale červnový plán je většinou nabitý, tak je pochopitelné, že to nevyšlo všem. Moc děkujeme za spolupráci ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice a Klubu házené Kopřivnice, kteří nám vyšli vstříc se zázemím a personálním zabezpečením akce,“ dodala hlavní organizátorka soutěže Jana Feilhauerová z kopřivnického atletického klubu.

Z výsledků minivíceboje mateřských škol (Kopřivnice, 7. 6., VII. ročník): celkové pořadí MŠ a součet umístění: 1. MŠ Francouzská 143, 2. MŠ I. Šustaly 173, 3. MŠ Krátká 182, 4. MŠ Záhumenní 196, 5. MŠ Pionýrská 296, 6. MŠ Polárka 315; pořadí víceboje jednotlivců a součet umístění: dívky (r. 2010/12): 1. B. Kahánková (MŠ Krátká) 17, 2. K. Kašpárková 20, 3. K. Bergerová (obě MŠ I. Šustaly) 22, 4. E. Doležalová (MŠ Francouzská) 23, 5. D. Benešová (MŠ Pionýrská) 29, 6. G. Rozsívalová (MŠ I. Šustaly) 30; chlapci (r. 2010/12): 1. J. Chalupa (MŠ Záhumenní) 7, 2. A. Stacha (MŠ I. Šustaly) 18, 3. O. Ruta (MŠ Francouzská) 20, 4. S. Kamarád (MŠ Krátká) 24, 5. D. Gaži (MŠ Francouzská) 24, 6. L. Šrámek (MŠ Krátká) 26.

Ligový pohár 2017 spěje do finále

Kopřivnice (cab) – V sobotu 3. června pokračoval kopřivnický malý fotbal čtvrtfinálovými zápasy Ligového poháru. Loňský vítěz 1.FC Bari i díky hattricku Tomáše Baara jasně přehrál Starou Gardu a v semifinále, které je spolu s finále a utkáním o třetí místo na programu v sobotu 24. června, vyzve RS Team, jenž přestřílel 8:2 celek Gunners Kopřivnice. Kamarádský Kyblík pak porazil FC Legion a v další části pavouka se střetne s Lokomotivou Gangsters, jež porazila Ďábelská Jelita až v penaltovém rozstřelu.

Výsledky čtvrtfinále Ligového poháru 2017 (3. 6.): 1.FC Bari – Stará Garda & D.T. 6:1, branky: T. Baar 3, K. Prchal, L. Názalaník, A. Borucinzski – D. Borucinzski; Gunners Kopř. – RS Team 2:8, branky: P. Křístek, J. Odrobiňák – M. Doležal, L. Burýšek 2, J. Polášek, V. Pustějovský 2, J. Hubiňák 2; Kamarádský Kyblík – FC Legion 2:0, branky: R. Vedral, J. Telecký; FC Ďábelská Jelita – Lokomotiva Gangsters 1:2pn, branky: O. Jaroš – J. Beneš.

ZŠ E. Zátopka se prosadila ve zdravovědě

Štramberk, Velké Losiny (cab) – Stejně jako loni i letos se do celostátního kola Helpíkova poháru, které proběhlo 26. a 27. května ve Velkých Losinách, probojovala dvojice ze ZŠ E. Zátopka a obsadila skvělé páté místo.

Helpíkův pohár je zdravotně výchovná soutěž určená žákům 5. tříd ZŠ (10-11 let) a pořádá ji od roku 2012 nezisková organizace Helpík. Letos se do soutěže zapojilo přes pět tisíc dětí z celé ČR. Krajské kolo se stejně jako v loňském roce uskutečnilo ve Štramberku 18. května a zúčastnilo se ho 12 hlídek ze ZŠ E. Zátopka, ZŠ Příbor, Jičínská a domácí školy. Do republikového finále postoupily první tři dvojice, mezi nimiž byla i děvčata ze ZŠ E. Zátopka Klára Kvasničková a Nela Stuchlíková z 5.A, která obsadila třetí příčku.

V celostátním kole se kromě denního soutěžení plnila také noční úloha, v níž děti hledaly člověka zasypaného lavinou s lavinovým vyhledávačem. Přes den pak na ně čekalo pět zdravotnických úkolů (ošetření zlomeniny, zraněného řidiče, zraněného se šroubovákem zabodnutým v ruce, resuscitace utonulého a pomoc člověku s otravou houbami) a k tomu musely zdolat i tři technické pasáže (přejezd na člunu přes jezírko, zdolání sítě zavěšené mezi stromy a průlez tunelem). Klára Kvasničková a Nela Stuchlíková vybojovaly pátou příčku v konkurenci celkem 32 dvojic.

Vzpěrač Petrov získal na MČR stříbro

Brno (cab) – Kopřivnický klub vzpírání ASK Tatra má letos tři medaile z mistrovství republiky. V minulém čísle novin uveřejněnou zprávu o zisku dvou cenných kovů Bao Trana a Pavly Králové je nutno ještě doplnit o úspěch Nikolaye Petrova, jenž vybojoval na mistrovství ČR masters, které hostilo o víkendu 20. a 21. května Brno, stříbrnou medaili v kategorii M2 (r. 1973/77) výkonem 215 kg ve dvojboji (trh 95 kg a nadhoz 120 kg), za což si připsal 317,7286 Sinclairových bodů.

V deštivé Ostravici kopřivničtí fotbalisté remizovali

TJ Sokol Ostravice – FC Kopřivnice 1:1 (1:0)

Ostravice (cab) – V předposledním utkání tohoto ročníku I.B tř. sk. D zajížděli kopřivničtí fotbalisté v sobotu 10. června do Ostravice, kde za trvalého deště uhráli jedinou brankou remízu.

První větší šanci si na podmáčeném terénu vytvořili ve 23. minutě domácí, které za cenu žluté karty zastavil Nenutil. Do útoku se však brzy dostala také Kopřivnice. Ve 29. minutě neproměnil tutovku Hanzelka, o minutu později vyrazil gólman Ostravice Mičkovu střelu z 20 m na rohový kop a zasahovat musel také po dělovce Košárka z přímého kopu. Ani v poslední pětiminutovce prvního poločasu kopřivničtí fotbalisté ze své aktivity nepolevili. V 39. minutě v pádu hlavou minul domácí bránu Špaček, stejně jako hlavička Mičky o minutu později. Do přestávky se však prosadila Ostravice, centr do pokutového území ve 43. minutě otevřel skóre zápasu.

Úvod druhého poločasu patřil domácím, kteří po sérii rohových kopů ale pouze nastřelili břevno. Poté se opět dostala k míči Kopřivnice a v 60. minutě se prosadil Špaček, který po volném kopu Petra Okřesíka hlavou srovnal. V 70. minutě mohl strhnout vedení na stranu kopřivnického celku Ollender, ale jeho hlavička těsně minula domácí bránu, a tak se body nakonec dělily.

„Domácí byli po celé utkání nebezpeční ze standardních situací díky výškové převaze, měli tři dvoumetrové hráče. Kluci se ale opět prezentovali kvalitním výkonem ve všech řadách, opět škoda spousty neproměněných šancí. K nejlepším hráčům na hřišti patřil určitě Miroslav Košárek,“ doplnil k utkání trenér kopřivnického mužstva Svatopluk Chrobák.

Branka Kopřivnice: 60. Špaček; sestava Kopř.: Beňo – M. Makový, Košárek, J. Okřesík, Nenutil, Hruška, Mička, Špaček, P. Okřesík, Hanzelka (70. Štěpán), Ollender.

I. B tř. mužů sk. D po 25. kole
1. Jistebník2516 7 270:2555
2. Jeseník n. O.2513 6 651:3945
3. Fryčovice2513 4 858:5043
4. Spálov2513 3 968:4142
5. St. Jičín2512 6 759:3542
6. Fulnek2512 4 961:4640
7. Odry2512 31046:4439
8. Ostravice25 911 556:4438
9. Kopřivnice2510 6 950:3936
10. Tichá25 7 81028:3529
11. Vlčovice25 7 41429:5525
12. Mořkov25 6 61332:4724
13. Kateřinice25 5 41631:6719
14. Kozlovice25 2 41923:9510

I přes jarní mizérii nakonec tým Vlčovic I.B třídu uhájil

FC Vlčovice-Mniší – FK Starý Jičín 2:2 (0:1)

Vlčovice (cab) – I bod, který fotbalisté FC Vlčovice-Mniší získali v předposledním kole I.B tř. sk. D na domácí půdě v pátek 9. června v duelu se Starým Jičínem, stačí k tomu, že i přes mizerné výkony v jarní části se v soutěži nakonec zachrání.

V prvním poločase se hrálo především na polovině vlčovického celku, ale hosté si žádnou větší gólovou příležitost nevypracovali. Až na 28. minutu, kdy domácí zkazili přihrávku a v protiútoku se spíše centrem než střelou trefil do šibenice Šrom, který tak otevřel skóre zápasu.

Ve druhé 45minutovce se hra vyrovnala, vlčovičtí fotbalisté se dostali nejméně do tří přečíslení, ale vždy selhala finální přihrávka. Vyrovnání nakonec zařídil v 58. minutě Roman Jalůvka z penalty, kterou rozhodčí nařídil po faulu brankáře hostů na Názalaníka. Tento stav však trval pouhé čtyři minuty, protože Starý Jičín si přesnou ránou k tyči vzal vedení zpět. Vlčovice tak musely zariskovat s vysunutím útoku a to se vyplatilo. V 86. minutě zařídil bod Velička, jenž se dostal k odraženému míči po střele Světlíka. „S výsledkem jsem spokojený, bohužel s předvedenou hrou ne. V prvním poločase jsme nehráli vůbec dobře, tak jsem klukům o přestávce důrazně domluvil, že takhle se o záchranu nehraje. Ve druhé půli začali konečně běhat a hra se vyrovnala. Teď už snad máme jistotu záchrany,“ oddychl si po zápase trenér vlčovického celku Vladan Rek.

Branky Vlčovic: 58. R. Jalůvka (pen.), 86. Velička; sestava Vlčovic: Gajdušek – Myšák, Velička, Busek (71. Světlík), J. Jalůvka, Polášek, Názalaník, R. Jalůvka, Kučera, Černošek (82. Harabiš), Varga (43. Hanzelka).

Cyklotour Na kole dětem přijela i do našeho města

Josef Zimovčák přijíždí na velokole se starostou města Kopřivnice Miroslavem Kopečným a skupinkou ze SKI klubu Kopřivnice na náměstí před kulturní dům.
FOTO: K. ČABLOVÁ
Josef Zimovčák přijíždí na velokole se starostou města Kopřivnice Miroslavem Kopečným a skupinkou ze SKI klubu Kopřivnice na náměstí před kulturní dům.
FOTO: K. ČABLOVÁ

Kopřivnice (cab) – Okolo 70 cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem dorazilo ve čtvrtek 8. června na kopřivnické náměstí, kde měla jednu ze zastávek osmá etapa Cyklotour Na kole dětem.

Josef Zimovčák však vyčníval nad celým pelotonem, neboť jezdí na historickém vysokém kole, a nelze ho tudíž přehlédnout. Má na něm najeto téměř 300 tisíc kilometrů. V roce 2010 založil Cyklotour Na kole dětem, a letos se tedy jel již jeho osmý ročník. Na kole dětem je nadační fond, který si klade za cíl získat finanční prostředky na rekondiční pobyty dětí po náročné onkologické léčbě. Dosud se podařilo vybrat 8 milionů korun a zajistit tak 3 200 dětem pobyt v lázních.

Letošní cyklotour odstartovala poslední květnový den v Ústí nad Labem a v osmé etapě se účastníci zastavili také v Kopřivnici. To již měli někteří v nohách zhruba 850 km. Z Rychaltic na kopřivnické náměstí absolvoval s Josefem Zimovčákem trasu také starosta Miroslav Kopečný. Samotné město Kopřivnice darovalo nadaci Na kole dětem pět tisíc korun. Celá Cyklotour 2017 měla cíl v sobotu 10. června v Rouchovanech a celkem činila 1 204 km.

Házenkáři budou nejspíš nadále hrát nejvyšší soutěž

Kopřivnice (cab) – Naděje na záchranu extraligové házené v Kopřivnice se naplnila. Ačkoliv plán na vznik společné Česko-slovenské ligy nebyl nakonec realizován, Český svaz házené zachoval pro příští ročník původní model, tedy extraligu s deseti účastníky. Do první ligy tak měly sestoupit Litovel a Kopřivnice, Hranice svou příslušnost do nejvyšší soutěže uhájily před Strakonicemi.

Extraligové týmy však s ČSH nebyly zajedno a požadovaly zachování 12 účastníků. Založily také Asociaci ligových klubů házené, která vedla se svazem jednání o podobě soutěže v další sezoně. Po téměř dvou měsících nakonec dospěli ke společnému závěru. V Praze byl 2. června exekutivou ČSH schválen návrh modelu Extraligy mužů nejen pro ročník 2017/18, ale organizace soutěže by se neměla měnit až do roku 2020.

Extraligu tedy i v další sezoně bude hrát 12 celků, ale jen za podmínek, že se do soutěže přihlásí Strakonice jako vítěz I. ligy. Předseda klubu Miroslav Vávra na webových stránkách potvrdil, že přihlášku do extraligy i se vstupním poplatkem odeslali. Jediným problémem je ale nevyhovující zázemí strakonické haly, tudíž budou žádat o výjimku, aby měli čas podmínky zlepšit.

Do roku 2020 bude fungovat stejný herní systém jako v uplynulé sezoně. Po 22 kolech základní části následuje play-off (8 družstev) a play-out (4 družstva), poslední tým z play-out vždy sestupuje do I. ligy, vítěz I. ligy vždy postupuje do extraligy. Počet účastníků soutěže by se snížil (a nebyl znovu navýšen) jen v případě, že by se některý oprávněný účastník do dalšího ročníku nepřihlásil nebo pokud první i druhé družstvo v konečném pořadí I. ligy postup odmítne.

Do extraligy podala přihlášku i Kopřivnice, která je však nyní bez trenéra družstva mužů. „Ivu Vávrovi skončila smlouva a novou jsme neobnovili. Nemohli jsme ani s nikým jednat, když nebylo jasné, jak bude vůbec soutěž vypadat. Stejné to bylo i u hráčů. Samozřejmě se teď budeme snažit co nejrychleji najít trenéra a sestavit mužstvo, aby nebyla narušena příprava na další sezonu,“ dodal k situaci KH Kopřivnice manažer klubu Miroslav Bartoň. Jediným potvrzeným odchodem z týmu je zatím Jiří Lipový, který se rozhodl svou házenkářskou kariéru ukončit.

Gymnastky TJ Sokol závodily jako jednotlivci i družstva

Rožnov pod Radhoštěm (cab) – Poslední závod na konci sezony, alespoň pro mladší kategorie, protože starší žákyně a juniorky čeká o víkendu mistrovství ČR, byl pro gymnastky GK TJ Sokol Kopřivnice Závod družstev 2017 v Rožnově pod Radhoštěm v sobotu 3. června.

Vypsán byl trojboj (bradla, kladina a prostná), v němž předváděla děvčata na jednotlivých nářadích volné sestavy. Výkony závodnic se započítávaly nejen do hodnocení družstev, ale také se podle nich stanovilo pořadí jednotlivkyň. Celkem cvičilo v Rožnově pod Radhoštěm přes 130 gymnastek z osmi klubů.

V kategorii r. 2010 a mladších skončila Kopřivnice z devíti družstev pátá a v pořadí jednotlivkyň vybojovala Bára Kahánková v konkurenci 36 dívek skvělou třetí příčku. Mezi desíti družstvy kategorie II. (r. 2008/09) měl kopřivnický oddíl hned dvojí zastoupení. „Béčko“ obsadilo třetí místo, „áčko“ o půl bodu čtvrté. V této kategorii se závodnice na prvních pěti příčkách vtěsnaly do rozdílu necelého bodu a nepopulární čtvrté místo získala mezi 39 gymnastkami Tereza Bartoňová. V kategorii r. 2006/07 se zúčastnila pouze tři družstva a Kopřivnice obsadila druhou příčku, prvenství si mezi jednotlivkyněmi vybojovala Kateřina Takáčová. V žákyních r. 2003/05 kopřivnické družstvo neuspělo, skončilo až předposlední (páté) a poslední příčka zbyla na tým složený ze dvou kopřivnických děvčat a jedné z VOKD Ostrava-Poruba. Mezi jednotlivými gymnastkami však získala bronzové umístění Sabina Jeličová a jen o 0,34 b. za ní zaostala Zuzana Goršanová.

Výsledky gymnastek TJ Sokol Kopřivnice v Závodu družstev 2017 (Rožnov p. R., 3. 6., trojboj): kategorie I. (r. 2010 a ml.): družstvo: 5. GK TJ Sokol Kopř. 99,50 b., jednotlivci: 3. B. Kahánková 34,40 b., 19. N. Vu 32,60 b., 23. S. Kopelcová 32,00 b., 29. V. Burýšková 31,25 b.; kat. II. (r. 2008/09): družstva: 3. GK TJ Sokol Kopř. B 99,15 b., 4. GK TJ Sokol Kopř. A 98,65 b., jednotlivci: 4. T. Bartoňová („A“) 34,00 b., 9. S. Ollenderová („B“) 33,30 b., 12. L. Kahánková („B“) 32,85 b., 17. E. Votýpková („A“) 32,40 b., 19. A. Skálová („B“) 31,95 b., 20. Š. Kubínová („B“) 31,95 b., 32. S. Valášková („A“) 29,70 b., 34. V. Rosová („A“) 28,55 b.; kat. III. (r. 2006/07): družstva: 2. GK TJ Sokol Kopř. 101,86 b., jednotlivci: 1. A. Takáčová 36,23 b., 5. T. Prokopová 33,43 b., 7. J Veselá 31,65 b., 12. K. Caruk 30,53 b.; kat. IV. (r. 2003/05): družstva: 5. GK TJ Sokol Kopř. 98,53 b., 6. GK TJ Sokol Kopř./VOKD Ostrava 96,73 b., jednotlivci: 3. S. Jeličová 34,42 b., 4. Z. Goršanová 34,08 b., 10. E. Prusenovská 33,03 b., 13. K. Šenková 32,32 b., 16. P. Schindlerová 32,13 b.

Máchová získala na mistrovství Moravy a Slezska bronz

Kopřivnice (cab) – Atletické závody družstev měly v červnu na programu poslední kola před prázdninovou přestávkou. V sobotu 3. června pořádaly druhé kolo II. ligy mužů a žen sk. D Hranice a Kopřivnice v něm i přes zisk 88 b. skončila šestá. Bodovaly tentokrát všechny závodnice – Veronika Horutová 15 b, Vendula Pavlíková 13 b., Mia Schwarzerová a Simona Kowaliková, obě 11 b., Pavla Sopuchová 8 b., Lucie Popová, Pavlína Kvasničková a Viktorie Hanzelková, všechny 5 b., Veronika Hajdušková a Patricie Chýlková, obě 3 b. O den později se ve Znojmě konalo Mistrovství Moravy a Slezska staršího žactva, kde Ivana Máchová vybojovala v běhu na 1 500 m bronz a výrazně si vylepšila osobní rekord na 5:13,89 min. Pouhých 30 cm pak zaostal za bronzem Václav Kratochvíl v hodu oštěpem.

V tentýž den se ve Frýdku-Místku konal Běh mezi náměstími, kde se na 4,7km trati prosadil na třetí příčku v kategorii mužů do 34 let Ondřej Dobiáš z Kopřivnice, který 31. května vyhrál závod v Praze na 10 km. V mládežnických kategoriích se pak na místeckém náměstí umístili na stupních vítězů Barbora Udvarosová, vítězka v kategorii dívek r. 2008/09 (200 m), Pavel Lacina, druhý mezi chlapci r. 2010/11 (200 m), a Michal Mazáč, třetí v téže kategorii.

Ve čtvrtek 8. června závodilo ve Frýdku-Místku starší žactvo v rámci třetího kola Přeboru družstev MS kraje, ale Kopřivnice s malým počtem závodníků nemohla početnějším družstvům konkurovat. Chlapci se se ziskem 33,5 b. umístili na solidní páté příčce (body Š. Dobečka 16,5 b., V. Kratochvíl 7 b., Mikoláš Bartoň 6 b., M. Skoták 4 b.) a děvčata skončila se 13 b. desátá (body K. Šnyrychová 8 b., A. Rečková a K. Bardoňová obě 2 b., N. Drozdová 1 b.).

Minikárový závodník Jakub Procházka dvakrát zvítězil

Hlubočky (cab) – Minikárový jezdec Jakub Procházka z A.Mark TATRA TEAM Kopřivnice prožil skvostný první červnový víkend, v němž dvakrát vystoupal v Hlubočkách u Olomouce na nejvyšší stupínek. V sobotu se jelo druhé kolo mistrovství ČR, kterého se zúčastnilo v šesti kategoriích 110 závodníků z Čech, Moravy i Slovenska. Trať měřila 520 m s převýšením 40 m a obsahovala tři slalomové úseky. Jakub Procházka v součtu dvou jízd zvítězil v kategorii M2 (9-12 let) v konkurenci 24 jezdců o 1,3 s před druhým René Jůdou z Autoklubu Velešín.

V neděli se pak na téže trati, ale s pozměněnými slalomovými úseky jelo deváté kolo Poháru ČR. Tentokrát se závodilo systémem „A“, konečné pořadí stanovila nejrychlejší jízda ze dvou závodních kol. Jakub Procházka opět překonal všech 24 soupeřů kategorie M2, ale časem 58,82 s byl dokonce rychlejší, až na jednoho závodníka, než všichni ve starší kategorii M3.

Otevření nového parkoviště za Kachlovkou

Otevření nového parkoviště za Kachlovkou spojila městská společnost Slumeko s oslavami dvaceti let fungování firmy. Její přínos pro město ocenil oficiálním poděkováním i starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Otevření nového parkoviště za Kachlovkou spojila městská společnost Slumeko s oslavami dvaceti let fungování firmy. Její přínos pro město ocenil oficiálním poděkováním i starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
další fotografie

Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS