Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 14/2018 ze dne 12.04.2018

Zastupitelé přidali další peníze na rekonstrukci vily

Členové zastupitelstva města v rozestavěném prostoru budoucího obřadního sálu v Ringhofferově vile. Politici si rekonstruovaný objekt prohlédli a následně schválili navýšení rozpočtu na jeho dostavbu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Členové zastupitelstva města v rozestavěném prostoru budoucího obřadního sálu v Ringhofferově vile. Politici si rekonstruovaný objekt prohlédli a následně schválili navýšení rozpočtu na jeho dostavbu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - O dalších 1,8 milionu korun navýšili zastupitelé rozpočet města v položce určené na celkovou rekonstrukci Ringhofferovy vily. Stavba měla být původně hotová už na konci tohoto měsíce, ale jak se většina zastupitelů přesvědčila ještě před mimořádným zasedáním minulé úterý přímo na stavbě rekonstrukce, ještě rozhodně není před dokončením.

„Problémy, které se objevily v průběhu stavby, mají na svědomí nejen zvýšení ceny rekonstrukce, ale budou znamenat i posun termínu dokončení,“ uvedl na jednání zastupitelů starosta Miroslav Kopečný. Aktuální termín možného dokončení renovace historické vily zatím nebyl vyřčen, ale podle starosty Kopečného stále platí, že zrekonstruovaná vila by měla v létě hostit některé akce připravované v rámci oslav 70. výročí povýšení Kopřivnice na město.

Rozpočtové opatření, kvůli kterému se mimořádně sešlo zastupitelstvo, řeší řadu konkrétních změn, které bylo nutno přijmout v průběhu stavebních prací.

Nejdražší změnou oproti původnímu plánu bylo podstatné zvýšení spotřeby sanační omítky v suterénu budovy. Po odstranění původních omítek se ukázalo, že zdi v prostorách uvažované budoucí restaurace vykazují odchylky rovinatosti, a to od čtyř do osmi centimetrů ve svislém i podélném směru. To si vyžádalo celoplošné zvýšení vrstvy sanační omítky o 3 centimetry a růst nákladů o předpokládanou částku 730 tisíc korun. Dalších 580 tisíc má stát změna provedení zhruba dvou set metrů čtverečních podlah v prostoru budoucího obřadního sálu, foyer, přípravny a šatny. Projektant počítal s jiným složením podlah a místo betonové mazaniny byla pod nášlapnými vrstvami objevena skutečná nosná konstrukce podlahy tvořená dřevěnou konstrukcí, uloženou do násypu. Místo původně navrženého postupu tak bude nutné kompletně demontovat podlahová prkna a podkladní hranoly, částečně odebrat stávající násypy, následně je znovu doplnit a dorovnat a vybudovat novou nosnou konstrukci pro suchou výstavbu podlah. Menší, ale také nezanedbatelný vliv na cenu stavby pak mají například úpravy vyvolané návrhem budoucího interiéru, pro který bylo třeba doplnit elektroinstalaci v obřadním sále, upravit systém vytápění, nebo změna svítidel v obřadním sále dohromady za cca 155 tisíc korun.

Některé změny v průběhu stavby mají na její výslednou cenu i opačný efekt. Ušetřit se má za původně plánované samonivelační stěrky na podlahách ve zvýšeném přízemí, další peníze se ušetří za zrušené štuky v suterénu a citelnou úsporu má přinést i snížení skutečné plochy opravované fasády. Původní projekt totiž počítal s otlučením a nahrazením omítek na 100 % fasády budovy, ve skutečnosti byl takto radikální zásah nutný asi jen na polovině původně plánované plochy. Výše úspor vyplývající z těchto i dalších změn ale zatím ještě není vyčíslena.

Rozpočtová opatření uvolňující prostředky na dokončení rekonstrukce Ringhofferovy vily sice prošla významnou většinou 18 z 21 zastupitelských hlasů, když se zdržela pouze trojice zastupitelů ČSSD, ale samotnému hlasování předcházela rozsáhlá diskuze.

Největším kritikem dosavadního průběhu stavby byl zastupitel Jan Holub, jenž upozorňoval na řadu věcí, které podle jeho slov nesedí. „Začínali jsme tuto stavbu na 22 milionech a nějakých drobných, dneska se blížíme ke 30 milionům a myslím si, že nás ještě asi 7 milionů čeká. Někde jsou obrovské chyby a mě zajímá, kdo za ně ponese zodpovědnost. Pokud si někdo vezme nemalé peníze za projekt, tak ten projekt musí sedět, a ne že už jsme někde o devět milionů výš. Tady někdo špatně pracuje. Buď to byl projektant, nebo správa majetku města a já chci vědět kdo,“ uvedl mimo jiné Holub. Následovalo nejen upřesnění toho, že vysoutěžená cena díla nebyla 22, ale bezmála 28 milionů korun. Starosta Miroslav Kopečný ovšem připustil, že projekt nebyl zcela v pořádku. „Původní postup prací nám navrhl projektant. Jestliže neudělal dostatek sond, aby znal skutečný stav věcí, vina za to, že musíme doplnit rozpočet, jde za ním. My jako investor budeme vůči projektantovi postupovat podle platných zákonů a možností, které máme,“ ujistil starosta Kopečný.

Zastupitelé se zajímali nejen o případné kompenzace ze strany projektanta, ale také o případné sankce za nedodržení termínu dokončení stavby. Podle vedoucího odboru majetku města se otázkou kompenzací za chyby projektu zabývají právníci města, v případě prodloužení termínu stavby je pak podle jeho slov pomyslný „černý Petr“ na straně města, které nemůže vždy dostatečně rychle reagovat na změny, které si vynutí postup stavebních prací, a lze předpokládat, že stavební firma velmi brzy požádá o posunutí termínu dokončení stavby. „Nemůžeme si dovolit stavbu zastavit. Ta musí pokračovat, ale viník za neprofesionální práci musí platit,“ shrnul nejen své přesvědčení radní Ivan Telařík.

V diskuzi zazněly také povzdechy některých zastupitelů nad tím, že nemají dostatek informací o průběhu stavby, nebo že je dostávají pozdě. „Myslím, že je dost nešťastné, že jsme se dnes v 16.30 h seznámili se skutečným stavem věci a v 18.30 h už máme rozhodovat. Je to strašně narychlo,“ uvedl zastupitel Zdeněk Svoboda. Jeho kolegyně Dagmar Rysová zase vyjádřila naději, že diskuze zastupitelů povede radu města i příslušné zaměstnance radnice k tomu, aby lépe informovali. „Abychom v době, kdy se bude stříhat páska, věděli, že to, co bylo zaplaceno, bylo skutečně proinvestováno, že byl zvolen ten správný postup a celá ta stavba v sobě nenese nějaké otazníky,“ uvedla Dagmar Rysová.

Starosta Miroslav Kopečný se pak ohradil proti tomu, že by město ve věci rekonstrukce vily postupovalo neprofesionálně. „Rozhodně není všechno špatně. Naopak děláme všechno pro to, aby stavba pokračovala a spěla ke zdárnému konci. V době koupě vily od Tatry si město nechalo zpracovat studii rekonstrukce a odhad její ceny byl tehdy 35 milionů korun. My dneska nejsme na těch 35 milionech, a pokud někdo uvádí, že ta stavba je předražená a snažíme se tam dostat práce, které nejsou až tak potřeba, pak to odmítám,“ řekl zastupitelům Miroslav Kopečný.

Střechu zimního stadionu začnou vyměňovat tento týden

Stacionární jeřáb se nad budovou zimního stadionu tyčí už druhý týden. Samotná výměna střešní krytiny má začít v nejbližších dnech.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Stacionární jeřáb se nad budovou zimního stadionu tyčí už druhý týden. Samotná výměna střešní krytiny má začít v nejbližších dnech.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Ještě o minulém víkendu se na jeho ploše bruslilo, v úterý minulého týdne se ale kopřivnický zimní stadion oficiálně změnil ve staveniště a společnost Šurík začala s přípravou na kompletní výměnu střechy sportoviště. Už během minulého týdne stavbaři v sousedství stadionu vztyčili stacionární jeřáb, který bude dopravovat materiál na oblinu střechy.

„Samotná stavba ještě nezačala. Stavební firma čeká na dodávku krytiny z Francie. První skružované plechy na nový plášť střechy by měly do Kopřivnice dorazit v tomto týdnu a ihned poté mají začít práce na výměně,“ uvedl Miloš Sopuch z odboru majetku města.

Na zhotovení zakázky má dodavatelská stavební firma k dispozici 120 kalendářních dnů. Výměna střešního pláště bude probíhat postupně tak, aby se minimalizovalo nebezpečí poškození interiéru stadionu, který je už vybaven novými sedačkami pro diváky nebo ozvučením. „V rámci zakázky bylo ošetřeno, aby nedávné investice do objektu stadionu nepřišly k úhoně, takže dodavatelská firma bude postupně odkrývat jednotlivé pásy střechy a ihned je nahrazovat novou krytinou,“ uvedl Sopuch s tím, že první polovinu střechy vymění jeřáb ze své stávající pozice a následně se přesune na druhou stranu budovy do prostoru někdejšího hřiště ZŠ náměstí, odkud dokončí zbývající polovinu střechy. Výměna degradované střechy, kterou zatékalo a jejíž některé části byly v havarijním stavu, by měla být dokončena na přelomu července a srpna tak, aby se bez problémů stihl začátek nové sezony. Za jednu z nejnákladnějších renovací letošního roku zaplatí město 14,83 milionu korun.

Místním školákům prodlouží sváteční dny ředitelské volno

Kopřivnice (dam) - Kopřivničtí školáci si okolo květnových svátků užijí více volna, k úterním státním svátkům totiž přibude také pondělní ředitelské volno. Ředitelé Základních škol 17. listopadu, Emila Zátopka, dr. Milady Horákové, Alšova a také škol v Lubině a Mniší se dohodli zrušit vyučování 30. dubna a 7. května. „K vyhlášení ředitelského volna se rozhodli na základě množících se dotazů ze strany rodičů a po zkušenostech z minulých let, kdy v době mezi státním svátkem a dny pracovního klidu pravidelně dochází k výrazně zvýšené absenci žáků,“ okomentoval záměr ředitelů místních škol Jiří Stoško ze ZŠ 17. listopadu s tím, že v případě zájmu rodičů škola v uvedené dva pondělky zajistí provoz školní družiny.

Ředitelské volno se týká výhradně základních škol, jejichž zřizovatelem je město Kopřivnice. Na ZŠ Floriana Bayera i ZŠ sv. Zdislavy se oba dny předcházející státním svátkům bude normálně vyučovat. Škola Floriana Bayera nemá k vyhlášení ředitelského volna svolení svého zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj, a církevní škola sv. Zdislavy zase volna neudělí kvůli očekávané rekonstrukci. „Nás v letošním roce čeká poměrně technicky náročná stavba výtahu ve škole a už nyní je jasné, že aby se vše stihlo, bude nutné ukončit školní rok dříve. To je důvod, proč tyto dny ředitelského volna budeme šetřit na dobu, kdy je opravdu budeme potřebovat,“ vysvětlil ředitel církevní základní školy Pavel Janek.

Žádné změny oproti běžnému provozu nechystají ani kopřivnické mateřské školy, a to včetně školy Polárka, která funguje pod hlavičkou ZŠ 17. listopadu.

Běžné vyučování bude během posledního dubnového a prvního květnového pondělí probíhat také na zdejší střední škole.

Strážníci dva roky dohlížejí na klid dvou měst

Kopřivnice (hod) – Strážníci kopřivnické městské policie již dva roky mají rozšířený rajón a na základě veřejnoprávní smlouvy dohlížejí na pořádek nejen v Kopřivnici, ale i v sousedním Štramberku.

V loňském roce stejně jako v jiných letech se výkon městské policie zaměřoval nejvíce na řešení dopravy a zajištění konkrétní činnosti k dodržování veřejného pořádku a k zajištění bezpečnosti. Vloni strážníci řešili celkem 2 380 přestupků, z toho 1 448 domluvou, dalších 703 blokově a 229 bylo předáno přestupkové komisi k dořešení. „Nejčastěji se jednalo o špatné parkování nebo parkování bez kotouče. V rámci pravidelného měření rychlosti jsme zachytili 11 řidičů, kteří překročili povolenou rychlost v obci. Řešili jsme také 25 cyklistů, kteří se dopustili dopravních přestupků. Nejčastěji se jednalo o jízdu na kole v noci bez osvětlení,“ přiblížil přestupky v dopravě Jan Müller, velitel Městské policie Kopřivnice.

Městští strážníci vloni řešili rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství či vytváření černých skládek. Nejčastěji se jednalo o přestupky proti majetku, a to 193krát, což je o 12 méně než v roce 2016. Druhé v četnosti byly přestupky proti veřejnému pořádku, kterých bylo 97, což oproti roku 2016 představuje pokles o 168 případů. „Pro práci městských strážníků platí, že k zajištění pořádku ve městě je důležitý kontakt s občany, kteří jsou motivováni zajištěním pořádku v místě svého bydliště, a tak strážníkům mohou poskytnout cenné informace. Během nočních služeb a o víkendech se hlídky nejvíce zaměřovaly na kontrolu veřejného pořádku v okolí heren, barů, restaurací a na místa, kde se schází problémové skupiny mladých lidí, a dále byly prováděny kontroly v místech zvýšeného pohybu nepřizpůsobivých osob,“ podotkl šéf městských strážníků.

V loňském roce řešili strážníci 89 případů, při nichž došlo k porušením vyhlášek města, v dalších 39 případech to byla konzumace alkoholu na veřejném prostranství v místech, kde je to zakázáno, a 25krát pohyb psů. „Dá se říci, že prakticky každý přestupek související s rušením nočního klidu či buzením veřejného pohoršení je spojen s požíváním alkoholu nebo jiné návykové látky. Z tohoto důvodu hlídky denně kontrolují nejen sídliště, ale i místa, kde se osoby pod vlivem alkoholu pohybují,“ poznamenal Jan Müller s tím, že strážníci poukazují na nízkou ochotu veřejnosti spolupracovat při dokazování konkrétních protiprávních jednání. Velké problémy způsobují i osoby bez domova, které strážníci řeší téměř denně. „Bohužel nemáme žádnou legislativní oporu. Navíc tito lidé odmítají jakoukoliv pomoc,“ konstatoval velitel městské policie.

Kopřivnické městské strážníky nevnímají lidé jen negativně, jako někoho, kdo jen kontroluje, ale obracejí se na ně s žádostmi o pomoc nebo radu. Vloni tak učinilo 1 602 občanů a dle slov velitele městské policie se stejný počet poskytování informací drží již několik let na stejné výši. „Dostáváme na práci strážníků nejen stížnosti, ale i pochvaly. Podstatné ale je, že vloni nebylo podáno žádné trestní oznámení. Navíc pro průkaznější řešení jednotlivých podnětů byly pořízeny osobní videokamery, které strážníci využívají při řešení oznámení na zavolání,“ poznamenal Jan Müller s tím, že je rád, že práci kopřivnických městských strážníků hodnotí pozitivně nejen občané Štramberka, ale i tamní radní.

Další, ne méně významnou prací strážníků je spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému při dopravních nehodách nebo asistence při vyklízení bytů či monitoringu černých skládek. Nejvíce ale městská policie spolupracuje se státní policií, a to nejen při pořádání velkých akcí, ale i v rámci propojení kamer. Těch má městská policie 22.

Počet strážníků se vloni stabilizoval na jednadvaceti. Přestože došlo k novelizaci zákona O obecní policii, díky níž se o post strážníka mohou ucházet lidé po dosažení 18 let, vzhledem k tomu, že musí mít maturitu, dřív než v 19 letech předepsané podmínky uchazeč nesplní. „Výběrová řízení k městské policii, která vloni několikrát proběhla, naznačují celorepublikový trend, a to nedostatek vhodných kandidátů pro tuto práci. Navíc i Policie ČR nabízí lepší podmínky a náborové příspěvky, v Praze 150 tisíc a v Moravskoslezském kraji 75 tisíc korun, proto k ní někteří strážníci odcházejí. Vloni této nabídky využili dva naši strážníci a my jsme za ně museli hledat náhradu,“ okomentoval personální situaci Jan Müller. V průběhu loňského roku došlo opětovně k výměně garantů pověřených řízením městské policie. Vladislava Myšáka, který rezignoval na post městského zastupitele, nahradil místostarosta Stanislav Šimíček, jenž byl pověřen řízením městské policie od roku 2015 do 2016. Současně se změnou garanta došlo k posouzení a vyhodnocení Základní koncepce činnosti Městské policie Kopřivnice schválené v září 2016. „S ohledem na to, že převážná většina opatření byla splněna a ta, která splněna nebyla, se projevila objektivně jako nevhodná a nerealizovatelná, byla koncepce radou města i zastupitelstvem města ukončena a prohlášena za naplněnou,“ uvedl Jan Müller.

Mezi ulicemi Hřbitovní a Pabla Nerudy se buduje nový chodník

Kopřivnice (hod) – V minulém týdnu se začal stavět chodník na ulici Štramberské kolem rodinných domů mezi ulicemi Hřbitovní a Pabla Nerudy. Jeho výstavbu žádali lidé už na veřejném projednávání před zahájením rekonstrukce ulice Štramberské. Chodník o délce 164 metrů staví na základě veřejné soutěže kopřivnická společnost V+V Saveko, která má zakázku dle smlouvy dokončit v závislosti na klimatických podmínkách nejpozději do začátku června. „Samotné vjezdy k rodinným domům už jsou hotovy, neboť byly budovány vloni v rámci rekonstrukce ulice Štramberské. Nyní budou v každém vjezdu dodlážděny vodicí čáry pro zrakově postižené osoby červenou reliéfní dlažbou,“ okomentoval zahájenou stavbu Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města.

Součástí této investiční akce je i oprava části chodníku u křižovatky ulic Pabla Nerudy a Štramberské. Město za vybudování chodníku zaplatí společnosti V+V Saveko 687 tisíc korun včetně DPH.

Nejoblíbenější učitelkou je Ivana Kociánová

Předseda dětského zastupitelstva Jan Fiľák předává diplom Ivaně Kociánové, která byla vyhlášena v anketě Zlatý Komenský nejoblíbenější učitelkou Kopřivnice.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Předseda dětského zastupitelstva Jan Fiľák předává diplom Ivaně Kociánové, která byla vyhlášena v anketě Zlatý Komenský nejoblíbenější učitelkou Kopřivnice.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Nejoblíbenější učitelkou pro letošní školní rok se stala Ivana Kociánová, učitelka přírodopisu, dějepisu, občanské a etické výchovy ze Základní školy sv. Zdislavy. Ta zvítězila v celoměstském kole ankety Zlatý Komenský 2018, které organizovalo kopřivnické dětské zastupitelstvo již popáté.

„Cílem ankety, která chce zvolit nejoblíbenějšího učitele II. stupně základních škol, je vyzdvihnout nejlepší učitele. My, členové dětského zastupitelstva si myslíme, že učitelské povolání není ve společnosti dostatečně oceněno,“ řekl v úvodu setkání Jan Fiľák, předseda Dětského zastupitelstva Kopřivnice. Jeho kolega Jiří Trčka, který akci moderoval, k tomu podotkl, že žáci si přítomné kandidáty volí právem za své oblíbené pedagogy, neboť hodiny s nimi jsou pro ně zřejmě něčím víc než pouhým odvykládáním látky na dané téma. „Myslím si, že takoví učitelé jsou dětem vzory a mělo by jich být co nejvíce,“ poznamenal Trčka.

Anketa, v níž se vybíral nejlepší učitel z pohledu žáků II. stupně kopřivnických základních škol, byla dvoukolová. V prvním kole probíhalo hlasování na každé škole pomocí hlasovacích lístků, přičemž každý žák měl jeden hlas. Učitel s nejvyšším počtem hlasů pak postoupil do celoměstského kola. To probíhalo elektronicky přes webový formulář. „Obdrželi jsme celkem 493 hlasů, ale po vytřídění neplatných jsme se dostali na konečných 416 platných hlasů. Jsem rád, že se zapojilo tolik mladých lidí přesto, že hlasování probíhalo i v období velikonočních prázdnin,“ okomentoval hlasování Jan Fiľák.

Vítězná učitelka Ivana Kociánová ze ZŠ sv. Zdislavy obdržela 260 hlasů. Certifikát a kytici ji předával starosta města Miroslav Kopečný. Ten před slavnostním ceremoniálem poděkoval členům dětského zastupitelstva za zorganizování ankety Zlatý Komenský a vážnost, kterou celé akci dávali. Na druhém místě skončil Jiří Lipový, učitel ze ZŠ 17. listopadu, třetí Robin Pospěch ze ZŠ Alšovy a čtvrtý Jiří Madecký ze ZŠ dr. M. Horákové.

Učitelé Pospěch a Lipový se těší mezi žáky velké oblibě, o čemž svědčí fakt, že se stabilně v anketách objevovali na prvních místech, přitom učitel Robin Pospěch se stal Zlatým Komenským v prvním ročníku soutěže v roce 2013.

„Jsem překvapena, protože jsem nejstarší z oceněných kantorek. Soutěžit s mladými muži ve školství a vyhrát, to je pro mne obrovské vyznamenání,“ okomentovala své vítězství Ivana Kociánová.

V Lubině se začala stavět nová stezka pro chodce i cyklisty

Kopřivnice (hod) – Už o prázdninách by cyklisté nebo lidé na kolečkových bruslích mohli jezdit bez omezení po asfaltové komunikaci v Lubině v místech bývalé železniční tratě od rodinné zástavby až po okružní křižovatku na Holotě. Město buduje novou část společné cyklostezky kolem pozemků společnosti Multised, přes které vedla účelová komunikace. Společnost si svůj pozemek oplotila a cyklisté přes něj nemohli jezdit. Nová společná stezka pro chodce i cyklisty tak propojí stávající místní komunikace s účelovou, vedoucí na původním drážním tělese.

Stavební práce na společné stezce pro chodce a cyklisty zahájila společnost Jankostav Ostrava v minulém týdnu. Nová stezka bude 177 metrů dlouhá a povede kolem pozemků společnosti Multised, kde naváže na účelovou komunikaci. „V rámci stavby bude vybudováno odvodnění, doplněno veřejné osvětlení a na závěr provedeny úpravy vegetace. Veškeré stavební práce by společnost Jankostav měla dle smlouvy dokončit do 7. července,“ uvedl Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města.

Nová stezka má zvýšit bezpečnost dopravy a odvede cyklisty i pěší z frekventované silnice I/58. Navíc se vytvoří bezpečná a kvalitní infrastruktura, která přispěje ke zvýšení podílu cyklodopravy vůči motorové dopravě. Kopřivnická radnice získala na vybudování společné stezky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Místní akční skupiny Lašsko. „Žádost úspěšně prošla hodnocením a je v seznamu projektů, které by měly být podpořeny. Díky tomu dojde k úspoře finančních prostředků města, neboť dotace pokryje 85 % způsobilých výdajů,“ upřesnil Jiří Štěpán s tím, že dle smlouvy obdrží společnost Jankostav za stavbu stezky 1,38 milionu korun včetně DPH.

Proběhne soutěž v třídění odpadů

Kopřivnice (hod) – Od pátku 20. do neděle 22. dubna bude probíhat v Kopřivnici hra s názvem Tref si svůj barevný kontejner, zaměřená na třídění odpadů. Do ulic města vyrazí třídící hlídka s dárky pro každého, kdo bude třídit odpady do barevných kontejnerů. Čím více odpadů k vytřídění lidé přinesou, tím hodnotnější odměny ve hře získají. Soutěžní hlídka bude putovat po 21 stanovištích s barevnými kontejnery ve všech částech Kopřivnice. Každý, kdo v určeném čase přijde na stanoviště třídit plasty nebo papír, se může pokusit trefit tříděným odpadem otevřený kontejner z kruhů vyznačených na zemi. Ve hře může každý soutěžit o pěkné dárky vyrobené z recyklovaných materiálů. Podrobnosti o hře včetně harmonogramu soutěžních hlídek lze získat na webu města.

Stíny

V uplynulém týdnu se vloupal neznámý pachatel do jednoho z bytů ubytovacího zařízení ve městě. Byt prohledal a odcizil z něj televizor v hodnotě 8 tisíc korun. To pachateli nejspíš nestačilo a stejným způsobem se měl dále v uvedeném zařízení vloupat do místnosti, která je v současné době v rekonstrukci. Z ní odcizil přímočarou pilu. V případě dopadení hrozí neznámému hříšníkovi až tři roky za mřížemi.

Policistům se podařilo na základě kamerových záznamů zjistit totožnost muže, který se měl v měsíci březnu minimálně ve dvou případech dopustit krádeže zboží v jednom z místních obchodních domů. Jedná se o 19letého muže z Příbora, jenž z obchodu mimo zboží odcizil i plastové nákupní košíky, v nichž měl lup uložený. Muži nyní hrozí v případě odsouzení až dva roky za mřížemi.

Peníze na kotlíkové dotace vyčerpány, žádosti jsou přijímány dál

Ostrava (hod) – Občané v Moravskoslezském kraji vyčerpali dvojnásobnou alokaci, kterou měl kraj k dispozici pro 2. kolo kotlíkových dotací. Lidé si o výměnu starých kotlů mohou žádat i nadále do zásobníku, mají šanci, že i jim bude vyhověno.

Čerpání dotací v kraji probíhá velmi rychle. V 1. kole v roce 2016 se přidělené finanční prostředky vyčerpaly během několika málo týdnů, v doplňkové výzvě na tepelná čerpadla a kotle na biomasu v březnu 2017, kdy byl poprvé uplatněn elektronický příjem žádostí, byly vyčerpány za 2,5 minuty.

„I v tomto kole se snažíme žádosti administrovat co nejrychleji, z 8 800 evidovaných je vyhodnoceno již téměř 7 300 žádostí. Poskytnutí dotace je schváleno více než 6 800 žadatelům, z toho je již více než 1 100 výměn proplaceno, a to v celkovém objemu přes 131 milionů korun. Přesný počet uspokojených žadatelů budeme znát až po vyhodnocení dosud došlých žádostí,“ řekl Jan Krkoška, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj.

Pro druhé kolo kotlíkových dotací má Moravskoslezský kraj k dispozici 891 480 000 korun. Část prostředků je vyhrazena na administraci a publicitu projektu, na samotné výměny kotlů je určeno 864 milionů korun a ty jsou už podanými žádostmi vyčerpány.

Žadatelé však mohou žádosti o kotlíkovou dotaci podávat i dál do zásobníku. Kraj bude přijímat žádosti až do počtu 10 000. „Může se stát, že některé už podané žádosti neprojdou schvalovacím procesem, že některé výměny kotlů nakonec neproběhnou nebo nebudou správné, a tak nebudou proplacené. Uvolněné finanční prostředky tak budou nabídnuty dalším zájemcům o ekologický kotel,“ uvedla Nikola Birklenová, tisková mluvčí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. V únoru při návštěvě kraje ministr životního prostředí přislíbil miliardu korun, kterou bude moci Moravskoslezský kraj použít na další kotlíkové dotace a projekty, které povedou ke zlepšení ovzduší v regionu. „Výměnou jednoho starého kotle můžeme docílit snížení emisí prachu v objemu až 100 kilogramů ročně,“ poznamenala Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí.

Hokejisté předali Motýlku výtěžek z dražby dresů

Zástupci kopřivnického hokejového klubu předali v pátek 6. dubna symbolický šek. Při organizování charitativní dražby se inspirovali v NHL.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Zástupci kopřivnického hokejového klubu předali v pátek 6. dubna symbolický šek. Při organizování charitativní dražby se inspirovali v NHL.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Víc než šedesát tisíc korun skončilo na účtu Občanského sdružení při Dětském centru Kopřivnice poté, co zástupci zdejšího hokejového klubu předali symbolický šek s výtěžkem charitativní dražby dresů hráčů. Nejvíc vynesl dres číslo 21, za který jeho nový majitel zaplatil 9 000 Kč, následovala čísla 19 za 6 800 Kč a 16 za 4 720 korun.

„Inspiraci jsem našel v NHL, kde jsou tyto akce naprosto běžné, a v ČR se taky začínají objevovat. Kopřivnický klub vzkvétá a přišlo mi škoda, aby se nezapojil i do mimosportovního dění ve městě. To, že by výtěžek měl připadnout právě Motýlku, byla moje první myšlenka, protože dělá velmi záslužnou práci a my jsme v ní chtěli pomoci,“ řekl Adam Červenka, hráč HC Kopřivnice a iniciátor charitativní dražby.

První ročník s velmi slušným výtěžkem je pro hokejisty povzbuzením pro další dobročinnou činnost. „Určitě to není poslední podobná věc, kterou chceme Motýlka podpořit. Dražba měla velký ohlas a velký dík patří všem, kdo dresy vydražili. Něco podobného bychom určitě rádi realizovali i příští rok,“ nechal se slyšet Jaroslav Hrubý, manažer místních hokejistů.

Občanské sdružení zajišťující svozy a terapie pro žáky speciální školy Motýlek už má jasno o tom, jak peníze od hokejistů využije. Budou základem pro nutnou obnovu vozového parku. „Jeden z našich svozových automobilů dosluhuje a musíme jej co nejdříve vyměnit. Dar od hokejového klubu poslouží jako základ pro tento nákup. Už celý minulý rok jsme po různých nadacích rozesílali žádosti o peníze, které by nám s touto velkou investicí pomohly. Budeme také shánět další sponzory, kteří by nám na nákup auta přispěli třeba výměnou za reklamní plochu na něm,“ doplnila Dagmar Jančálková, ředitelka ZŠ a MŠ Motýlek.

Služby Denního centra Racek vloni využívalo průměrně 18 bezdomovců denně

Kopřivnice (dam) - Přesně před týdnem se nízkoprahové Denní centrum Racek na pár hodin otevřelo veřejnosti. Tradiční den otevřených dveří v sídle této sociální služby na ulici Horní má především zvyšovat povědomí o existenci a fungování centra Racek. „Vždycky během zimy a po ní se lidé více zajímají o to, jak je ve městě postaráno o lidi bez domova, a tak vždy na začátku jara pořádáme dny otevřených dveří,“ vysvětlil Michal Raška ze spolku Máš čas?, který už osmým rokem Denní centrum v Kopřivnici provozuje.

Během loňského roku služeb denního centra využilo 102 klientů, přičemž s třiceti z nich se pracovníci služby potkali poprvé. Průměrná denní návštěvnost centra byla vloni zhruba 18 lidí denně. Celkem pak pracovníci Racka realizovali 4 461 kontaktů s klienty. „Kontakt s klientem má připravit půdu pro to, aby člověk bez přístřeší přišel a požádal o nějakou další pomoc, službu nebo intervenci,“ vysvětlil Michal Raška. Mezi nejčastěji řešená témata je pomoc s hledáním práce pro klienty, tomu bylo věnováno 23 % všech vloni provedených intervencí, druhým nejčastěji řešeným tématem bylo hledání vhodného bydlení. Sociální pracovníci ale klientům bez domova pomáhají například i se zajištěním potřebné zdravotní péče, s vyřízením potřebných dokumentů na úřadech a podobně.

Denní centrum Racek umožňuje svým klientům také jen strávit určitou část dne v teple a pod střechou nebo si uvařit, vyprat či využít hygienického zázemí. Největší zájem měli klienti Racka právě o kuchyň, kterou využili bezmála 3 300krát. Sprchu využili klienti 928krát a pračku v 246 případech. Dvěstědvacetkrát Racek svým klientům umožnil zatelefonovat si a v 65 případech si klienti vybrali oděvy z jeho sociálního šatníku.

Fungování Denního centra Racek z 90 % financuje Evropská unie prostřednictvím Individuálního projektu Moravskoslezského kraje, další pro- středky získává spolek Máš čas? od města, případně od soukromých dárců.

Situace v oblasti bezdomovectví v Kopřivnici je podle Michala Rašky aktuálně víceméně stabilizovaná.

„Klientů máme zhruba stovku ročně, což platí několik let po sobě. Samozřejmě lidé bez domova z ulic nikdy zcela nezmizí, ne všichni jsou totiž ochotni přijmout pomoc nebo respektovat alespoň základní pravidla sociální služby,“ uvedl Michal Raška. Podle něj se v řešení bezdomovectví ve městě od roku 2009 udělal velký pokrok. „Tehdy neexistovaly žádné služby pro tyto lidi, dnes je tu noclehárna, azylový dům, Racek, Armáda spásy a lidé, kteří chtějí svou obtížnou situaci řešit, se mají kam obrátit,“ uzavřel Michal Raška.

Vlasta Redl zahraje se svou kapelou, ale bez bicích

Kopřivnice (dam) – Na recitál písničkáře Vlasty Redla láká v pátek 13. dubna program Kulturního domu Kopřivnice. Ti, kdo na 19. hodinu do velkého sálu vyrazí, se ale mohou těšit nikoliv na sólové vystoupení, nýbrž na koncert s „Tichou partou“, která je značením pro takřka celou Redlovu doprovodnou kapelu, pouze s vynecháním bicích.

„Tichá parta je ryze interní, i když velmi výstižný název této sestavy, tvořené kytaristou Matějem Morávkem, klávesistou Borkem Nedorostem a Martinem Gašparem, který tady vymění baskytaru za kontrabas,“ uvedl v pozvánce na své kopřivnické vystoupení Vlasta Redl. Ten kopřivnickému publiku zahraje po necelých pěti letech. Naposled zde vystupoval v rámci oslav Evropského svátku hudby v roce 2013.

Vlasta Redl je rodákem z nedalekého Nového Jičína a své dětství prožil na Valašsku. Je známý nejen jako autor hudby a textů vlastních písniček, ale také jako multiinstrumentalista hravě zvládající kytaru, piáno, mandolínu i další nástroje. Jeho hudební kariéra začala v pubertě v bigbeatových kapelách ve Valašském Meziříčí a okolí. Na začátku osmdesátých let minulého století začal vystupovat se zlínskou kapelou AG Flek. Redl také přímo nebo nepřímo spolupracoval s Fleretem nebo Hradišťanem. Od devadesátých let minulého století se věnuje sólovým projektům. Řada jeho písní kom- binujících folklorní poetiku s rockem a dalšími hudebními styly už zlidověla. Poslední vlastní desku vydal Redl už před pár lety, ale přesto je v hudební branži stále velmi aktivní. Čile koncertuje, působí jako hudební producent a hostuje při projektech řady kapel.

Repertoár kopřivnického koncertu by měl být průřezem Redlovou bohatou hudební kariérou. „Písničky jako Přijdu hned, Hrála mi Julii a podobně hraju i nadále sám, arzenál nástrojů hudebního doprovodu - jakkoli velmi decentního - nám dovoluje zahrát věrně i písničky, na které bych si sám hrát netroufl: Ještě mi chvilku zpívej, Jak vlastně vypadáš, Až na poslední stránku..., a protože Maťko při hraní stihne ještě vyklepávat prsty rytmus do korpusu basy, dovedeme zahrát i věci jako Přišel čas, Montér blues a jiné. Naučili jsme se dokonce zahrát i Vlaštovku,“ láká na svůj zítřejší koncert v Kopřivnici Vlasta Redl.

Na mezinárodním koncertě budou znít světové árie i pop

Kopřivnice (dam) – Po lednovém hostování korejských hudebníků na půdě zdejší ZUŠ Zdeňka Buriana škola už v sobotu 14. dubna pořádá další mezinárodní koncert, tentokrát umělci z USA, Koreje a České republiky spojí síly na Mezinárodním galakoncertu ve velkém sále kulturního domu. Návštěvníci koncertu se mohou těšit na Ostravský komorní orchestr tvořený především hráči Janáčkovy filharmonie a minimálně devět sólových pěvců přímo z Jižní Koreje anebo amerických Korejců.

„Po úspěchu lednového koncertu jsme se s korejskou hudební agentkou paní Soyung Yu domlouvali na další spolupráci, navíc jsme chtěli připravit slavnostní koncert k letošnímu sedmdesátému výročí města. Takže se nakonec oba tyto záměry spojily v jeden,“ říká Josef Pukovac vyučující ZUŠ Zdeňka Buriana, hráč Janáčkovy filharmonie a zároveň spoluorganizátor sobotního galakoncertu.

Ve zhruba pětasedmdesátiminutovém programu, jehož začátek je plánován na 19. hodinu, budou znít především vokálně instrumentální skladby. Umělci společně nabídnou posluchačům slavné árie z oper Giacoma Pucciniho, Gioacchina Rossiniho nebo Antonína Dvořáka. Posluchači se kromě melodií ze světových oper dočkají i slavné skladby Panis Angelicus Césara Franka. V programu se objeví také skladby nespadající do ranku klasické muziky. Jednou takovou bude popový hymnus You raise Me Up od Rolfa Lovlanda nebo skladba Nela Fantasia, kterou napsal slavný italský skladatel filmové hudby Ennio Morricone. Tato skladba je písní vycházející z jeho slavné skladby Gabriel’s Oboe ze soundtracku k filmu Mise, za nějž byl italský komponista oceněn Oscarem. V závěru koncertu se publikum dočká i první věty z koncertu G-dur pro dvě flétny klasicistního skladatele Domenica Cimarosy. První část skladby z roku 1793 zahraje již zmíněný flétnista Josef Pukovec společně s absolventkou ZUŠ Zdeňka Buriana a dnes posluchačkou ostravské konzervatoře Adélou Šmýtovou.

Pěvci uvedli duchovní hudbu

Pěvecké sdružení Kopřivnice uvedlo minulou neděli povelikonoční koncert duchovní hudby. Sbor střídavě řídily Věra Michálková (na snímku) a Eva Pajdlová. 
FOTO: D. MACHÁČEK
Pěvecké sdružení Kopřivnice uvedlo minulou neděli povelikonoční koncert duchovní hudby. Sbor střídavě řídily Věra Michálková (na snímku) a Eva Pajdlová.
FOTO: D. MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Symbolickou tečku za velikonočními svátky udělal v neděli 8. dubna koncert Pěveckého sdružení Kopřivnice. Zdejší sbor se na půdě kostela sv. Bartoloměje představil v poněkud oslabené sestavě, asi tři desítky sboristů provedly program sestavený výhradně z duchovní hudby. Ne právě početné publikum vyslechlo 15 skladeb. Velký prostor dostaly skladby současných nebo alespoň moderních skladatelů. Ve výběru zazněla celá Missa brevis Zdeňka Lukáše, Otčenáš Antonína Tučapského nebo Graduále Leoše Janáčka. Kromě moderní hudby ale sbor zařadil i několik skladeb starých mistrů jako například Vivaldiho Gloria nebo Mozartovo Ave verum.

Škola pořádá program v kostele

Kopřivnice (dam) – Zdejší kostel sv. Bartoloměje je v posledních týdnech často kulisou hudebních programů, po Ensemble Hilaris a Pěveckém sdružení Kopřivnice připravuje vlastní koncert složený ze staré duchovní hudby i 1. Soukromá základní umělecká škola MIS music. Koncert naplánovaný na sobotu 21. dubna začne už v 15 hodin a v programu, který připravila jedna z kantorek školy Anna Vafková, vystoupí jak žáci, tak učitelé MIS music. S výjimkou závěrečné skladby, kterou bude volná improvizace Davida Postráneckého na téma duchovní písně provedená na varhany, bude koncert tvořen výhradně hudbou vzniklou v 17. století a případně ještě staršími skladbami.

Nedělní pohádka přinese inscenaci Byla jednou koťata

Kopřivnice (dam) – Dětské publikum zve program kulturního domu na další nedělní pohádku, a to na 15. dubna, kdy bude na půdě kinosálu kulturního domu hostovat ostravské Divadlo Silesia s představením Byla jednou koťata. Jak už napovídá název inscenace, ta vychází z příběhů Ljuby Štíplové, dětské spisovatelky a spoluautorky populárního Čtyřlístku. Příběhy kočičích kluků Macourka a Canfourka znají generace dětí nejen ze série knih, ale i z oblíbeného večerníčkového seriálu.

Pohádka Divadla Silesia, které ji s úspěchem uvádí už od roku 2013, se nese v duchu myšlenky, že nejkrásnější je hrát si v každém věku. V představení plném písniček děti uvidí mimo jiné, jakými způsoby se dá léčit bolavý Canfourkův zub, jak se vyhnout neustálému mytí, jak se dají prodávat kočičí ouška a krky kocouru Mourovi, jak se hledá kočičí koření, anebo že zdolávat vodní toky a hrát si na námořníky s děravým plavidlem není dobrý nápad. Pro divadelní uvedení upravila texty Ljuby Štíplové Ludmila Forétková, výtvarnou stránku inscenace zabezpečil Petr Zbožínek a o kostýmy se postarala Miluše Vobecká.

Mirgová zazpívá filmové melodie, swing i kuplety

Kopřivnice (dam) – Malý sál Kulturního domu v Kopřivnici bude v sobotu 14. dubna znovu po roce hostit Dny umění nevidomých. V rámci putovního festivalu, který si klade za cíl představit tvorbu zrakově postižených profesionálních umělců lidem, se mohou diváci těšit na vystoupení Barbory Mirgové s pásmem swingových i filmových melodií, kabaretních kupletů, hebrejských a romských písní, s klavírním a akordeonovým doprovodem Miroslava Orsága.

Program v přízemním sále kulturního domu startuje už ve čtyři hodiny odpoledne. Vstupné na koncert je dobrovolné a jeho výtěžek bude využit k financování kulturních aktivit zrakově postižených.

Kino nabídne Pikovou dámu z amsterodamské opery

Kopřivnice (dam) – Další klasickou operu a virtuální výlet na další evropskou scénu nabídne Kino Kopřivnice v sobotu 14. dubna v podvečer, kdy je na programu Čajkovského Piková dáma v záznamu inscenace Národní opery Amsterodam.

Piková dáma je předposlední operou z dílny Petra I. Čajkovského a ne náhodou byla stejně jako druhý jeho nejslavnější operní kus Evžen Oněgin vytvořena na základě literární předlohy Alexandra S. Puškina. Pikovou dámu napsal Čajkovskij v roce 1890 na libreto, které připravil jeho bratr. Děj opery tvoří příběh mladého důstojníka Hermana, jenž svou opětovanou lásku k mladičké Líze vymění za údajné mystické tajemství karet, se kterými nejde prohrát. Touha neporazitelnosti u karetního stolku je tak silná, že se pro ni vzdá jak lásky, tak své důstojnické cti. Drama pak končí sebevraždami obou milenců. Čajkovský přivedl na scénu několik psychologicky poměrně hlubokých postav a jejich příběh zabalil do množství dramatické, ale i tklivé lyrické hudby.

Vizuálně atraktivní nastudování opery vzniklo na scéně amsterdamské opery pod taktovkou dirigenta Marisse Jansonse, který do hlavních rolí obsadil kvalitní pěvce řady národností.

Projekce Pikové dámy začne v kinosále kulturního domu o půl šesté večer.

Seniory pobaví kapela Meteor, tanec i kouzelník

Kopřivnice (dam) – Dnes vpodvečer bude velký sál kulturního domu patřit seniorům. Jarní seniorské odpoledne startuje v 17 hodin a oblíbená akce nabídne nejen taneční zábavu v režii kapely Meteor, ale i řadu doprovodných vystoupení. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení finalistů letošní KoprStar, iluzionistu Jaroslava Tovaryše nebo taneční vystoupení děvčat ze zdejšího DDM či frenštátské ZUŠ.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 12. - pá 13. dubna v 17.30 hodin komedie Německa Fakjů, pane učiteli 3. Třetí část příběhu vyprávějícího o trablech hodně neobvyklého učitele bude zase plná různě nekorektního humoru!

Čt 12. - pá 13. dubna ve 20 hodin komediální drama ČR Pepa. Cesta k cíli bývá někdy hodně trnitá, a tak sledujeme sled více či méně marných a tragikomických pokusů Pepy, hrdiny outsidera, o to, začít svůj život konečně žít.

So 14. dubna v 15.30 hodin animovaný film USA, VB Sherlock Koumes. Gnomeovi a Julii zmizeli přátelé... Kdo by ale chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák.

Ne 15. - po 16. dubna v 17.30 hodin drama Izraele, Francie, Německa, Švýcarska Foxtrot. Jonathan Feldman hlídá spolu s třemi dalšími vojáky opuštěný checkpoint kdesi v poušti na severu Izraele. Mladé vojáky vytrhne z nudy až nečekaná událost s fatálními následky. Jonathanovi rodiče se mezitím v Tel Avivu snaží zjistit, co se vlastně kdesi v poušti odehrává.

Ne 15. - po 16. dubna ve 20 hodin akční sci-fi thriller USA Ready Player One: Hra začíná. Děj nového filmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality... i tam však může čekat skutečné nebezpečí.

Út 17. dubna v 16 hodin erotický thriller USA Padesát odstínů svobody. Třetí kapitola milostného příběhu, který vychází z celosvětového knižního fenoménu.

Út 17. dubna v 19 hodin hudební biografie Itálie, Belgie Nico, 1988. Film odehrávající se mezi Paříží, Prahou, Norimberkem a Manchestrem popisuje sólovou uměleckou dráhu hudební ikony, Warholovy múzy, zpěvačky Velvet Underground a legendárně krásné ženy. (Filmový klub)

Čt 19. - so 21. dubna v 17.30 hodin akční sci-fi USA USA Black Panther. Tváří v tvář zradě a ohrožení musí mladý král zmobilizovat své spojence a využít naplno sílu Black Pantera, aby porazil své nepřátele a zajistil svému národu a jeho kultuře bezpečnou budoucnost.

Čt 19. - so 21. dubna ve 20 hodin romantický thriller ČR Hastrman. Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jejž láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní.

So 21. - ne 22. dubna v 15.30 hodin animovaný film USA, VB Sherlock Koumes. Gnomeovi a Julii zmizeli přátelé... Kdo by ale chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák.

Ne 22. - po 23. dubna v 17.30 hodin romantické drama Itálie, Francie, Brazílie, USA Dej mi své jméno. Když si rodiče sedmnáctiletého Elieho pozvou do své velké italské vily na léto hosta, jejich syn z toho není vůbec nadšený. Postupně však spolu začnou trávit více času a začne mezi nimi vznikat něco mnohem hlubšího, než je přátelství...

Ne 22. - po 23. dubna ve 20 hodin akční sci-fi USA Rampage: Ničitelé. Nezdařený nebezpečný genetický experiment změní mírného lidoopa v obrovské zuřící monstrum. A jako by to nestačilo, brzy se zjistí, že podobně jsou zmutována i další zvířata...

Út 24. dubna v 19 hodin dokument Austrálie Hora. Dokument Hora nám ukazuje okouzlující sílu výšin a jejich věčnou moc, se kterou formují naše životy i naše sny. (Filmový klub)

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Čt 12. dubna v 17 hodin Jarní seniorské odpoledne - k tanci i poslechu zahraje kapela Meteor

Pá 13. dubna v 19 hodin Vlasta Redl: recitál písničkáře - koncert vynikajícího moravského písničkáře s doprovodem svých spoluhráčů z kapely

So 14. dubna v 16 hodin Barbora Mirgová a Miroslav Orság - hudební večer v rámci Dnů umění nevidomých na Moravě 2018

So 14. dubna v 17.30 hodin P. I. Čajkovskij: Piková dáma - tajemství, jehož získání mladý carský důstojník obětuje nejen milostný vztah, ale pro něž se stane i vrahem... Záznam z Národní opery Amsterodam.

Ne 15. dubna v 15.30 hodin Byla jednou jedna koťata - nedělní pohádka v podání Divadla Silesia

Čt 19. dubna v 19 hodin Bill C. Davis: Odvolání - svižná komorní inscenace, která pobaví i zástupce nejkonzervativnější větve církve, v hlavních rolích Filip Cíl a Miroslav Táborský

So 21. dubna ve 20 hodin Hity z kazeťáku - jedinečná retrodiskotéka, tentokrát s hostem večera Standou Hložkem

Po 23. dubna v 19 hodin Olympic: Permanentní tour 2018 - jedinečný koncert nestárnoucí rockové legendy české hudební scény

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Výstava fotografií Petra Šiguta Sen o Dakaru (do 10. května)

Čt 12. dubna od 8 do 14 hodin Ergoterapeutické pomůcky - Umíte šít na šicím stroji? Pak je tato akce určena Vám - budeme šít ergoterapeutické pomůcky pro obnovení jemné motoriky pacientů kopřivnického Střediska následné lůžkové péče

Po 16. dubna v 18 hodin Ájurvéda: Oheň v nás - jak mít dostatek energie pro všechno, co potřebujeme... Přednáška Veroniky Mikuškové

KATOLICKÝ DŮM KOPŘIVNICE

So 14. dubna v 19 hodin Galakoncert - k 70. výročí města Kopřivnice zahraje Ostravský komorní orchestr a korejští umělci, na flétnu zahraje Josef Pukovec a Adéla Šmýtová

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava Hradní fotoarchiv 1918-1933 - fotografie dokumentující prezidentování Tomáše Garrigua Masaryka (do 13. května)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 16 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava Hradní fotoarchiv 1918-1933 - fotografie dokumentující prezidentování Tomáše Garrigua Masaryka (do 13. května)

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 16 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

VILA MACHŮ

St 18. dubna v 18 hodin Vnitřní uzdravení - spolupracovník a překladatel maltského kněze a exorcisty Eliase Velly bude pokračovat na téma Vnitřní uzdravení

ŠTRAMBERK

Pá 13. dubna v 19.30 hodin (Ne)prodejné manželky - divadelní představení Divadla Devítka Ostrava-Michálkovice v rámci přehlídky amatérských divadelních souborů

St 18. dubna v 17 hodin Písničky naší babičky - odpoledne věnované štramberským lidovým písním, jejich výuce a zpěvu (U Písařů)

Pá 20. dubna v 19.30 hodin Náměstíčko - divadelní představení Divadelního spolku Kotouč Štramberk v rámci přehlídky amatérských divadelních souborů

So 21. dubna v 19 hodin Večer s cimbálovou muzikou - posezení s cimbálovou muzikou Pramínky z Kopřivnice (Městský pivovar)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 15. dubna v 18 hodin romantická komedie ČR, SR Zahradnictví: Nápadník

Ne 22. dubna v 18 hodin krimi thriller Německa, Francie Odnikud

Dopisy čtenářů

Hokejisté HC Novatop Hájov

Velmi úspěšné období mají hokejisté HC Novatop Hájov, kteří hrají již několik let městskou ligu neregistrovaných hokejistů v Kopřivnici. Těsně před postupem do II. ligy v sezoně 2007/2008 se stali v předchozí sezoně ještě vicemistry. Ale od zmiňované sezony 2008 až dosud jsou pevnou součástí II. ligy. A to nejen jako pouhý účastník ligy, ale vždy ambiciózní tým bojující o přední umístění. Borci získali jednou 4. místo, jednou 3. místo, čtyřikrát 2. místo a šestkrát 1. místo. Navíc získali několikrát různá individuální ocenění. Hlavním organizátorem celého týmu je kapitán HC Novatop Hájov pan Radek Jurečka. Tým se kromě pravidelných tréninků a přípravných zápasů účastní také různých turnajů v naší republice a na Slovensku. Popřejme proto týmu HC Novatop Hájov další úspěšné sezony.

Dalibor Matula,

bývalý aktivní hráč, dnes fanoušek týmuNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

FLORBAL: ne 15. 4. od 9 hod. Liga ml. žákyň - sk. 7 - sportovní hala SOU Kopřivnice

FOTBAL: KOPŘIVNICE: pá 13. 4. od 15.45 hod. FC Kopřivnice B - FK Primus Příbor (11. kolo OS ml. přípravky sk. A), od 17 hod. FC Kopřivnice - FK Nový Jičín A (12. kolo OP ml. + st. přípravky); so 21. 4. od 10 hod. FC Kopřivnice - SK Jiskra Rýmařov (20. kolo KP st. žáků), od 11.45 hod. FC Kopřivnice - SK Jiskra Rýmařov (20. kolo KP ml. žáků), od 13.30 hod. FC Kopřivnice - TJ Tošanovice (22. kolo KS dorostu sk. B), od 16 hod. FC Kopřivnice - FC Vlčovice-Mniší (20. kolo I. B tř. mužů sk. D); LUBINA: pá 13. 4. od 16 hod. Spartak Lubina - TJ ISMM Jistebník (1. kolo OS žáků sk. C - finálová), so 14. 4. od 16 hod. Spartak Lubina - SK Statek Nová Horka (17. kolo IV. tř. mužů); so 21. 4. od 10 hod. Spartak Lubina - FC Libhošť (11. kolo OS st. přípravky sk. A) a Spartak Lubina - FK Trojanovice I (12. kolo OS ml. přípravky sk. A); ne 22. 4. od 14.30 hod. Spartak Lubina - AFC Veřovice (16. kolo MSD žen sk. A); ŠTRAMBERK: pá 13. 4. od 16.30 hod. FK Štramberk - TJ Rybí (10. kolo OS st. přípravky sk. A); ne 15. 4. od 15 hod. FK Štramberk - MFK Vítkovice (15. kolo MSD žen sk. A); so 21. 4. od 10 hod. FK Štramberk - FC Libhošť (12. kolo OS ml. přípravky sk. A), od 12 hod. FK Štramberk - Spartak Lubina (2. kolo OS žáků sk. C - finálová), od 14 hod. FK Štramberk - FK Hodslavice (16. kolo OP ml. žáků sk. A), od 16 hod. FK Štramberk - TJ Sokol Sedlnice (20. kolo III. tř. mužů); VLČOVICE: so 14. 4. od 16 hod. FC Vlčovice-Mniší - FK Starý Jičín (19. kolo I.B tř. mužů sk. D) - hřiště Kopřivnice

HÁZENÁ: so 14. 4. od 9 hod. KH Kopřivnice - HCB Karviná A (13. kolo MSL ml. žáků sk. A), od 10.30 hod. KH Kopřivnice - HCB Karviná A (13. kolo MSL st. žáků sk. A), od 13 hod. KH Kopřivnice - HK Lovosice (18. kolo I. ligy ml. dorostu), od 15 hod. KH Kopřivnice - HK Lovosice (18. kolo I. ligy st. dorostu); so 21. 4. od 9 hod. 9. kolo MSL minižáků, od 18 hod. KH Kopřivnice - HK FCC Město Lovosice (3. utkání čtvrtfinále play-off Extraligy mužů); ne 22. 4. od 18 hod. KH Kopřivnice - HK FCC Město Lovosice (případné 4. utkání čtvrtfinále play-off Extraligy mužů) - vše hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ: ne 22. 4. Na kole kolem Ondřejnice. Sraz účastníků v 9 hod. před kulturním domem. Trasa: Kopřivnice - Tichá - Kozlovice - Hukvaldy - Fryčovice - Trnávka - Kopřivnice (47 km), bližší info O. Burel, tel: 721 281 992

KRYTÝ BAZÉN: čt 12. 4. 6-16, 19-21, pá 13. 4. 6-8, 16-21, so 14. 4. 12-21, ne 15. 4. 10-19, po 16. 4. 6-8 půlka plaveckého bazénu, 19-20.30 kondiční plavání pro veřejnost, út 17. 4. 6-19, st 18. 4. 6-8, 14.30-16, 19-21, čt 19. 4. 6-16, 19-21, pá 20. 4. 6-8, 16-21, so 21. 4. 12-21, ne 22. 4. 10-19 hodin; upozornění: čt 6.40-7.55 hod. ve dvou dráhách trénuje sportovní klub

MALÝ FOTBAL: so 14. 4. od 9 hod. 1. turnaj MAXI-TIP ligy; so 21. 4. od 9 hod. 2. turnaj MAXI-TIP ligy - vše hřiště ZŠ dr. M. Horákové

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 14. 4. v 7.45 hod. ČD, Hostašovice, ČD, (Č) Trojačka, Huštýn, (M), Mořkov, ČD; st 18. 4. v 7.13 hod. ČD, Ostravice, ČD, (Č) Butořanka, (M) Muchovice, Ostravice, ČD; so 21. 4. v 7.45 hod. ČD, Hostašovice, ČD, Jasenice, Mštěnovice, Hostašovice, ČD; st 25. 4. v 8 hod. AN, BUS Závišice, rozcestí Příbor, Palička, Závišická naučná stezka

SAUNA: út 14.30-21 ženy, st 14.30-21 muži, čt 10-21 ženy, pá 10-21 muži, so 12-16.30 párovka, 16.30-21 společná; ne 10-19 společná

Výsledky

- Florbal: muži (MS přebor – sk. A): FBC Vikings Kopřivnice – FBC Orca Krnov B 5:4, - 1. FBK Rožnov p. R. C 5:3; ženy (III. liga – sk. 7): FBC Vikings Kopřivnice – FBC Olomouc B 0:8, - FBC Spartak Bílovec 4:6; junioři (II. liga – sk. 7): FBC ZŠ Uničov - FBC Vikings Kopřivnice 5:8; st. žáci (MS liga): FBC Vikings Kopřivnice – S.K. P.E.M.A. Opava modří 7:1, - FBC DDM Autel Český Těšín 8:3.

- Fotbal: muži (18. kolo III. tř.): FK Štramberk – TJ Sokol Bludovice 0:1; ženy (14. kolo MSD sk. A): Spartak Lubina – FK Český Těšín 0:2, TJ Slovan Ostrava – FK Štramberk 1:4; dorost (20. kolo KS sk. B): FC Kopřivnice – 1. BFK Frýdlant n. O. 4:4; dorost (10. kolo OP): FC Vlčovice-Mniší – TJ Odry 0:6; st. žáci (18. kolo KP): FC Kopřivnice – MFK Kravaře 2:1; ml. žáci (18. kolo KP): FC Kopřivnice – MFK Kravaře 1:9; žáci (10. kolo OS sk. C – finálová): Spartak Lubina – TJ Kunín 6:1, FK Štramberk – TJ Jistebník 7:1.

- Házená: st. žáci (12. kolo MSL sk. A): Pepino SKP Frýdek-Místek A – KH Kopřivnice 35:20; ml. žáci (12. kolo MSL sk. A): Pepino SKP Frýdek-Místek A – KH Kopřivnice 42:32.

Jáchym s Peichlem obhájili vítězství v turnaji dvojic

Vlčovice (cab) – Po lednovém zisku Poháru starosty města Kopřivnice za tři po sobě jdoucí vítězství v Novoročním turnaji dosáhl Zdeněk Jáchym na další turnajový triumf. Tentokrát ve dvojici se Stanislavem Peichlem ze Sedlnic, když ve čtvrtém ročníku Velikonočního turnaje dvojic neregistrovaných hráčů ve stolním tenise obhájil loňské vítězství.

Klání stolních tenistů se konalo v sobotu 24. března ve vlčovickém kulturním domě pod záštitou místní Osvětové besedy a do hry se zapojilo devět párů. Nejdříve se proti sobě utkaly dvojice ve čtyřhře a až poté následovaly dvě dvouhry. Každá série se tak hrála na tři, čtyři nebo až pět zápasů. Na začátku turnaje byly všechny dvojice na stejné úrovni (levelu), pokud však pár prohrál, spadl o úroveň níže, zvítězivší dvojice naopak zůstala na stejném levelu. Celkem byly tyto levely tři a prohra na nejnižším stupni znamenala vypadnutí z turnaje.

Tímto systémem se hrálo až do doby, kdy na každé ze tří úrovni zůstala jediná dvojice a tyto tři pak postoupily do finále. To se mělo hrát systémem každý s každým, jenomže Martin Polášek (v páru s Radkem Mikuškem) musel spěchat do zaměstnání a zápas s Františkem Blahou a Martinou Bílkovou byl za vyrovnaného stavu nucen skrečovat. Poláškovi s Mikuškem tedy připadlo třetí místo a ve finále se spolu utkaly dvojice Zdeněk Jáchym a Stanislav Peichel s Františkem Blahou a Martinou Bílkovou. Tato série nakonec dospěla do stavu 2:2 a rozhodnout muselo poslední utkání, v němž Jáchym potvrdil roli favorita a zdolal domácí hráčku Bílkovou. Tím pádem Jáchym s Peichlem obhájili loňské vítězství a na Bílkovou s Blahou zbyla druhá příčka.

Konečné pořadí Velikonočního turnaje ve stolním tenise dvojic neregistrovaných hráčů (Vlčovice, 31. 3.): 1. Z. Jáchym (Vlčovice), S. Peichel (Sedlnice), 2. F. Blaha (Poprad), M. Bílková (Vlčovice), 3. M. Polášek, R. Mikušek (oba Kopř.), 4. M. Blaha, V. Petrášek (oba Ostrava), 5. T. Mezera, P. Eliáš (oba Kopř.), 6. A. Kaňák (Pržno), K. Karásek (Baška), 7. L. Polášek ml., K. Polášková (oba Vlčovice), 8. J. Vojáček (Chlebovice), D. Kaňoková (Frýdek-Místek), 9. P. Jáchym, R. Hyvnar (oba Vlčovice).

Nikola Chovanečková je mistryní ČR v aquatlonu

Nikolu Chovanečkovou z SK Kopřivnice (vpravo) porazila v běhu pouze letošní mistryně ČR v krosu, celkově však v aquatlonu zvítězila. 
FOTO: ČESKÁ TRIATLONOVÁ ASOCIACE
Nikolu Chovanečkovou z SK Kopřivnice (vpravo) porazila v běhu pouze letošní mistryně ČR v krosu, celkově však v aquatlonu zvítězila.
FOTO: ČESKÁ TRIATLONOVÁ ASOCIACE

Kopřivnice (cab) – Třináctiletá Nikola Chovanečková z SK Kopřivnice velmi úspěšně kombinuje plavání a běh, což potvrdila ziskem titulu mistryně ČR v aquatlonu. Tento šampionát se konal v sobotu 31. března v Jablonci nad Nisou a v kategorii mladších žákyň (12-13 let), kterou Chovanečková ovládla, startovalo celkem 19 děvčat.

Aquatlon je sportovní disciplína představující kombinaci plavání a běhu po sobě jdoucích, přičemž po plavání následuje pauza a do běžecké části se startuje Gundersenovou metodou, tedy dle časových odstupů z první disciplíny. V Jablonci byl však start hromadný a v plavání každá lajna patřila dvěma závodníkům.

Kategorie mladšího žactva plavala 200 m (v 25m bazéně), Nikola Chovanečková se časem 2:27,7 min. ujala vedení a do běžecké části šla s náskokem necelých sedmi sekund na druhou Nicol Kirschovou z Lokomotivy Trutnov. Hned po startu 2km běhu si spolu s Eliškou Kučerovou z Triatlet Karlovy Vary vytvořily solidní náskok, který ještě navyšovaly, a ve finiši si to rozdaly mezi sebou. O sekundu byla nakonec lepší karlovarská závodnice, mj. čerstvá mistryně republiky v přespolním běhu, ale jelikož byla v plavecké části až pátá, kopřivnickou sportovkyni z prvního místa sesadit nemohla.

„Aquatlon zkoušela už dřív, často se jí to ale krylo s plaveckými závody. Teď jsme se rozhodli udělat si výlet a vůbec nás nenapadlo, že by z toho mohlo být zlato. Po té plavecké části jsem doufala, že by to mohlo cinknout. Jenomže jsme vůbec nevěděli, kdo jak běhá a navíc Nikola neměla tretry. Kdysi se jí stal na dráze úraz, kdy si o hřebíky treter soupeřky před ní poranila nohu tak, že jí ji musel doktor sešít. Od té doby má z treter blok. Takže jsme nadšení, že Nikola nakonec získala titul. A to ani nemusela finišovat, jenomže ona taková je, do všeho dává maximum,“ měla radost maminka kopřivnické závodnice Libuše Chovanečková.

Běh na Červený kámen opět zahájil Lašskou běžeckou ligu

Kopřivnice (cab) – Po Běhu okolo Olešné pokračoval Frýdecko-místecký běžecký pohár ve středu 28. března, kdy se konal XVIII. ročník Štandl krosu. V něm měl AK E. Zátopka zástupce pouze mezi dětmi a na stupně vítězů se prosadili zlatý Matyáš Bernatík mezi chlapci r. 2011 a mladší a bronzová Lucie Šenkeříková (r. 2007) mezi dívkami r. 2007/08.

V sobotu 31. března se v Jilešovicích závodilo na Hasičském velikonočním běhu, který byl zároveň pátým závodem Moravskoslezského běžeckého poháru. Na této 9 150 m měřící trase se tentokrát představili pouze dospělí zástupci Kopřivnice, z nichž druhé místo vybojovali Petr Navara v mužích nad 70 let a Darina Krausová v kategorii žen nad 35 let. Kromě běžců AK EZ absolvovali jilešovický závod také dva členové skupiny Alexandra Neuwirtha Pomalé šípy, na stupně vítězů se však ani Libor Richter, ani Věra Richterová neprosadili.

Již za jarního počasí ve středu 4. dubna si druhý závod sezony střihla také Lašská běžecká liga, pořádaná již 25. rokem místním atletickým klubem. Běhu na Červený kámen, jenž je stejně starý jako celá liga, se zúčastnilo celkem 39 závodníků, z nichž jedenáct bylo z AK EZ, jeden byl z Kopřivnice bez klubové příslušnosti a čtyři ze skupiny Pomalých šípů Alexandra Neuwirtha. Celkovým vítězem se suverénně stal v čase 7:40 min. Jakub Ambros z pořádajícího oddílu, druhý doběhl v čase 8:23 min. Michal Poláček z Valašského Meziříčí a třetí místo obsadil za 8:47 min. Milan Vinklárek z TJ Sokol Opatovice. Z běžců AK EZ se ještě na stupně vítězů prosadili v kategorii mužů 40-49 let vítězný Milan Sochor (8:59 min.) a třetí Dalibor Krejčí (9:25 min.), v šedesátnících bral druhé místo Josef Kvita (11:50 min.) před třetím Petrem Jelínkem (12:17 min.), v kategorii žen do 34 let vyhrála Kristina Čablová (10:51 min.) a mezi juniorkami byla třetí Michaela Melčáková (12:33 min.). V ženách nad 35 let pak obsadila druhé místo Monika Máchová z Pomalých šípů (12:37 min.).

Za stejně krásného počasí se v sobotu 7. dubna konal XXIV. ročník Běhu Hrádkem, kde z AK EZ vybojoval bronzovou medaili mezi 28 chlapci ve věku 8-9 let Michal Mazáč. Ve stejný den startovali závodníci AK EZ také v Hranicích na LI. Běhu vítězství, XLVII. ročníku Hranické dvacítky a IV. ročníku Hranické desítky. Celkově druhý, avšak první v kategorii mužů 40-49 let doběhl na 20km trati Václav Bitala (1:10:52 hod.), ostatní z AK EZ se v kategorii dospělých na stupně vítězů neprobojovali. V dětských závodech pak suverénně zvítězil v předžácích (r. 2007/08) Michal Mazáč a mezi mladšími žákyněmi (r. 2005/06) vybojovala Vanda Křížková bronzovou medaili.

Plochodrážníci pořádali na letním stadionu Fichtl Day

Kopřivnice (cab) – Po zimní přestávce, kdy se kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám nemohla uskutečnit ledová plochá dráha, kopřivnický ovál v sobotu 31. března znovu ožil. Celkem 21 jezdců se zúčastnilo závodu motocyklů Fichtl Day 2018, jejž pořádal AK PD Kopřivnice.

Jezdci na svém stroji kroužili na okruhu dlouhém 997 m vytvořeném na plochodrážním ovále a běžecké dráze kopřivnického letního stadionu. Střídali se ve dvojici na jednom motocyklu dle svého uvážení, pouze Lukáš Rýdel vyrazil do závodu sám, jelikož neměl spolujezdce, a nakonec obsadil skvělou pátou příčku. Vítězi se stali Ondřej Kladiva a Tomáš Koliba, kteří urazili celkem 207,4 km (ovál obkroužili 208krát). Druhé místo získali se ztrátou pouze 1,1 km Martin Libiš s Petrem Kahánkem, třetí dojela do cíle dvojice Jaromír Tyrala a Martin Bajgar.

V závodě startovala také jedna dívka – Nikol Kundlová a spolu se začínajícím kopřivnickým plochodrážníkem Romanem Markem obsadila desátou příčku. Druhý zástupce AK PD Kopřivnice Jan Macek skončil se svým parťákem Tomášem Markem na šestém místě.

Výsledky závodu motocyklů Fichtl Day 2018 (Kopřivnice, 31. 3.): 1. O. Kladiva, T. Koliba 207,4 km (208 kol), 2. M. Libiš, P. Kahánek 206,3 km (207 kol), 3. J. Tyrala, M. Bajgar 195,4 km (196 kol), 4. T. Urc, P. Petráš 184,4 km (185 kol), 5. L. Rýdel 161,5 km (162 kol), 6. T. Marek, J. Macek 155,5 km (156 kol), 7. O. Žniva, T. Jiříček 126,6 km (127 kol), 8. J. Man, M. Man 81,7 km (82 kol), 9. M. Bartakovič, M. Bonček 71,8 km (72 kol), 10. R. Marek, N. Kundlová 44,9 km (45 kol), 11. D. Rýdel, Z. Gold 35,9 km (36 kol).

Hasičům se na závodech TFA moc nedařilo

Kopřivnice (hod) – Dva dobrovolní hasiči z Lubiny I – Drnholec se zúčastnili v sobotu 31. března TFA Vladislavský železný hasič, jenž byl, jak se ukázalo, nad síly mnohých startujících.

První z dvojice Lubinských startoval Radek Šmigura. Začátek závodu měl skvěle rozběhnutý, od roztažení hadic, smotání jedné hadice B, 80 úderů v hammerboxu, přenesení 2 ks 20kg kanystrů, vytažení 20 kg na lešení. Poté šel na figurínu, kterou se snažil marně dotáhnout, ale pořád sjížděla a nedařilo se vychytat správný úchop, a tak po trápení ze závodu odstoupil.

Po něm nastoupil Michal Plandor. Po prvních disciplínách nebylo co řešit, až na zaváhání pod lešením, kde se zdržel při odepínání jisticího lana od opasku. Poté šel na figurínu, kde se i jako většina závodníků trápil. Po nucených přestávkách při transportu figuríny sebral poslední síly a nakonec ji s vypětím všech sil dotáhl do cíle. Poté před ním stála 2m bariéra, kterou bohužel nepřeskočil, a jelikož už mu nezbyly síly, byl nucený ze závodu odstoupit. Oba závodníci se spolu s ostatními, kteří nedokončili, umístili na děleném 19. místě.

O týden později v sobotu 7. dubna se jako jediný člen týmu Lubiny Lukáš Petrželka zúčastnil závodu v Metylovicích, kde byly výsledné časy oproti loňsku z 90 % pod 3 minuty. Lukáš měl závod dobře rozběhnutý. Po překonání všech překážek a splnění předepsaných úkolů na závěr běželi závodníci podél fotbalového hřiště k cíli, kde museli ještě velkou pneumatiku dotáhnout až do cíle, čímž se zastavil výsledný čas. Lukášovi se nepodařilo překonat bariéru, což bylo jeho jediné zaváhání na trati, a tak skončil na 63. místě z 69 závodníků v kategorii mužů do 35 let.

Házenkáři se chystají na play-off s Lovosicemi

Kopřivnice (cab) – Již tento víkend čeká kopřivnické házenkáře po osmi letech vysněné play-off. Účast v něm však neměli až do posledního kola v pátek 30. března jisté, neboť jim v jarní části nevyšlo několik klíčových zápasů. Ale ten nejdůležitější s Jičínem nakonec zvládli a po výhře 30:23 se nakonec radovali z postupu do elitní osmičky extraligových týmů. A bonusem jim k tomu bylo konečné umístění v tabulce na šesté příčce, které rozhodlo o tom, že soupeřem Kopřivnice budou ve čtvrtfinále třetí Lovosice.

Původní plán trenéra Lubomíra Veřmiřovského bylo udržení soutěže, ale již během podzimu se ukazovalo, že by kopřivničtí házenkáři mohli pomýšlet výše. „Postup do play-off jsme plánovali až na příští sezonu, takže jsme vlastně přeskočili jeden rok. A to konečné šesté místo je obrovským překvapením,“ neskrýval nadšení trenér kopřivnického celku a upozornil na to, že klub má v extralize suverénně nejmenší rozpočet a řada hráčů navíc pracuje ve třísměnných provozech.

Do čtvrtfinále proti favorizovaným Lovosicím tak můžou hráči jít bez nervů, cíl již dávno splnili. „Všichni tak k tomu přistoupíme. Budeme hrát zodpovědně, ale půjde hlavně o to, aby si kluci play-off vyzkoušeli a užili. Čím více takových zápasů absolvují, tím to bude pro jejich budoucnost lépe. Málokdo z nich totiž vyřazovací část poznal a dá se tudíž předpokládat, že zaplatíme určitou nováčkovskou daň,“ je si vědom trenér Veřmiřovský.

V rámci přípravy na utkání s Lovosicemi se kopřivničtí házenkáři utkali ve středu 4. dubna na domácí palubovce s juniorským reprezentačním výběrem, jenž měl ve sportovní hale ZŠ E. Zátopka soustředění. „Sice jsme zvítězili 29:18, ale žádnou váhu bych tomuto výsledku nedával. Bylo to ještě brzo po náročném utkání s Jičínem, tak jsem nechal hrát i kluky, kteří v extralize tak často nenastupují,“ dodal Veřmiřovský. Lovosice budou těžkým soupeřem, každý rok hrají na špici tabulky, a moc dobře si je toho vědom i kopřivnický trenér. „Mají dobrou obranu 6:0, brankáře, střelbu z dálky a takhle bych mohl pokračovat dále ve výčtu jejich silných stránek. V play-off mají odehraných spoustu zápasů, u nás kromě Rachače asi nikdo vyřazovací boje nezažil. Ale půjdeme do toho naplno a porveme se o co nejlepší výsledek. Pokud by nás chtěl někdo v Lovosicích podpořit, tak se nám může ozvat, vypravujeme bus zdarma,“ láká na výlet do 430 km vzdálených Lovosic Veřmiřovský.

V Jeseníku nad Odrou tým FC Vlčovice-Mniší remizoval

TJ Slavoj Jeseník n. O. – FC Vlčovice-Mniší 2:2 (0:1)

Jeseník nad Odrou (cab) – Po prohře bez vstřelené branky v prvním jarním utkání I. B tř. mužů skupiny D si fotbalisté FC Vlčovice-Mniší tentokrát přivezli bod z Jeseníku nad Odrou, kde hráli v neděli 8. dubna.

První poločas měl v režii vlčovický celek a domácí se dostávali do šancí spíše sporadicky. Díky své aktivitě se Vlčovice ujaly ve 32. minutě vedení, když Roman Jalůvka zahrával před šestnáctkou přímý kop. Míč letící na vzdálenější tyč gólman ještě vyrazil, ale Polášek jej nadvakrát dostal za brankovou čáru. Během první půle se ještě dvakrát do šance dostal Balatka, místo střely však zvolil kličku a o míč přišel.

Ve druhém poločase byli naopak lepší domácí, i když velkou šanci na zvýšení náskoku měl v 70. minutě Světlík po centru Poláška, jeho hlavička ale zamířila nad břevno. Neproměnění šance tak Jeseník nad Odrou záhy potrestal. V 73. minutě z brejku vyrovnal tečovanou střelou Burget a do vedení dostal domácí o deset minut později z otočky v šestnáctce Polónyi. Už to vypadalo, že Vlčovice budou opět bez bodu, ale v 87. minutě v souboji o míč přeloboval brankáře Macháče Balatka a zařídil tak alespoň remízu.

„Hodně foukalo, tak jsme řešili, jestli hrát první poločas s větrem nebo naopak, ale asi to bylo jedno. V první půli jsme byli lepší, jenomže jsme se snažili zbytečně kombinovat a spousta střel byla nepřipravených. Nevím proč, ale v tom druhém poločase nás soupeř přehrával, naštěstí jsme dali ten vyrovnávací gól,“ přiznal i štěstí na závěr utkání vedoucí Vlčovic Petr Jalůvka.

Branky Vlčovic: 32. Polášek, 87. Balatka; sestava Vlčovic: Nezhoda – Chytil, Myšák, Drozd, J. Jalůvka, Polášek, Názalaník, R. Jalůvka, Světlík, Matouš (59. L. Harabiš), Balatka (90. D. Harabiš).

V prvním jarním utkání brala Kopřivnice tři body

Jan Ollender (ve světlém dresu) z FC Kopřivnice se střelecky prosadil v prvním jarním utkání I. B třídy mužů sk. D, když proměnil penaltu.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Jan Ollender (ve světlém dresu) z FC Kopřivnice se střelecky prosadil v prvním jarním utkání I. B třídy mužů sk. D, když proměnil penaltu.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

FC Kopřivnice – TJ Odry 2:0 (1:0)

Kopřivnice (cab) – Po dvou odložených zápasech kopřivničtí fotbalisté v sobotu 7. dubna konečně vyběhli na trávník. V prvním jarním utkání předvedli domácím fanouškům velmi dobrý fotbal a Odry porazili 2:0.

V základní sestavě Kopřivnice nastoupil na hřiště Denis Varga, jenž přešel ze sousedních Vlčovic, a v 69. minutě se pak do hry dostal Adam Šimíček, nová posila z Veřovic. Do zápasu však vstoupili lépe hosté, kteří si během první desetiminutovky vytvořili tři gólové příležitosti, ale brankář Beňo předvedl, jakou má dnes formu. Kopřivnický celek se z gólu radoval v 10. minutě, jenomže předčasně, protože po Vargově střele vypadnuvší míč brankář Oder stihl na brankové čáře zachytit. Skóre otevřeli domácí nakonec ve 24. minutě, kdy po faulu na Špačka rozhodčí odpískal penaltu a tu s přehledem Ollender proměnil. Velmi nebezpečný byl přímý kop hostů z hranice šestnáctky ve 35. minutě, naštěstí trefili jen zeď a následnou střelu poslali nad bránu.

Vstup do druhého poločasu tentokrát vyšel lépe Kopřivnici. Již po minutě hry uvolnil Vargu Košárek, ve vyložené šanci však těsně minul levou tyč. V 51. minutě předvedl krásný zákrok Beňo, o tři minuty později se na druhé straně blýskl proti Ollenderově střele oderský brankář. O dvě minuty později se po rohovém kopu Ollendera dostal míč ke Košárkovi a ten bombou před šestnáctkou zvýšil na 2:0. Do vyložených šancí se dostávali také hosté, ale Beňo byl neprůstřelný. V 89. minutě pak mohl Košárek pojistit vítězství, ale v souboji jeden na jednoho vystřelil těsně vedle brány. „Do utkání jsme nastupovali po dvou odložených zápasech, což nepřidalo na psychice a celkové přípravě našeho týmu. Diváci si ale museli přijít na své, viděli řadu vyložených, avšak neproměněných šancí. Celé mužstvo odvedlo kvalitní výkon,“ dodal k vítěznému utkání trenér FC Kopřivnice Svatopluk Chrobák.

Branky Kopřivnice: 24. Ollender (pk), 56. Košárek; sestava Kopř.: Beňo – J. Okřesík, Petráš, Mička, Košárek, Hruška (69. Marek), Závodný, Špaček, Štěpán (69. Šimíček), Varga (84. Hanzelka), Ollender.

I. B tř. mužů sk. D po 15 záp.
1. Fulnek15150 064:645
2. Veřovice15111 342:1734
3. Spálov15101 443:2631
4. Tichá15 93 332:1630
5. Starý Jičín15 91 528:2928
6. Mořkov14 74 331:1225
7. Ostravice15 54 623:2919
8. Jeseník n. O.15 53 725:3018
9. Kopřivnice14 51 823:2616
10. Vlčovice15 34 815:3313
11. Odry15 401121:3612
12. Pustějov15 311126:5110
13. Fryčovice15 24 918:4410
14. Hukvaldy15 131118:44 6

V celorepublikovém turnaji se prosadili Slíva a Škarková

Pardubice, Klimkovice (cab) – Skvělá dvě druhá místa si přivezli kopřivničtí badmintonisté Martin Slíva a Anna Škarková z celostátního turnaje kategorie U19, který proběhl o velikonočním víkendu v Pardubicích.

Škarková ve dvouhře potvrdila své nasazení v turnaji, když 2:0 na sety porazila cestou do finále všechny své čtyři soupeřky a až v boji o prvenství podlehla ve třech setech nasazené jedničce Nele Němcové z Orlové. Další druhou příčku pak Škarková získala se Slívou v mixu, v němž v semifinále kopřivnická dvojice přehrála dvakrát 21-19 3.-4. nasazený pár turnaje Jaroslava Chlubnu a Barboru Otáhalovou, ale ve finále 1:2 na sety již nestačila na druhý 3.-4. nasazený domácí pár Adam Ehm a Kateřina Valentová.

Čtrnáctého ročníku přeboru MS župy ČOS a Klimkovic, jenž se konal v pátek 30. a v sobotu 31. března pro věkové kategorie U11 až U17, se zúčastnil jediný zástupce kopřivnického klubu. Hrály se pouze dvouhry a v kategorii U15 obsadil Tomáš Dostál ze 32 hráčů vynikající dělené páté až šesté místo.

Výsledky badmintonistů BK Kopřivnice na turnaji GPB U19 (Pardubice, 31. 3. a 1. 4.): dvouhra chlapců: Martin Slíva (BK Kopř.) – A. Breznen (Kabal team Karviná) 2:0, - M. Morávek (BaC Kladno) 2:0, J. Chlubna (Badminton Akademie Olomouc) 1:2; dvouhra dívek: A. Škarková (BK Kopř) – P. Klailová (BK Avion Praha) 2:0, - I. Strnadová (TJ Sokol Dobruška) 2:0, - V. Čiháková (BaC Kladno) 2:0, - M. Růžičková (Badmintonový oddíl Chance & Ridera Sport team) 2:0, - N. Němcová (TJ Orlová-Lutyně) 1:2; smíšená čtyřhra: M. Slíva, A. Škarková – A. Kostrhun (Slavoj Podivín), M. Šmídová (BKV Plzeň) 2:0, - J. Derka (Badminton FSpS MU), M. Moravcová (Badmintonový oddíl Chance & Ridera Sport team) 2:1, - M. Grund (TJ Sokol Polabiny Pardubice), A. Závodná (TJ Sokol Klimkovice) 2:0, - J. Chlubna, B. Otáhalová (Sokol Židlochovice) 2:0, - A. Ehm, K. Valentová (oba TJ Sokol Polabiny Pardubice) 1:2.

Trenér hokejistů Jaroslav Kofroň zhodnotil sezonu jako vydařenou

Jaroslav Kofroň
Jaroslav Kofroň

Kopřivnice – V systému sedmi účastníků II. hokejové ligy skupiny Východ a se šesti postupujícími do play-off se do vyřazovacích bojů letos dostali také kopřivničtí hokejisté. Ve vyrovnané sérii se Šumperkem ale nakonec Tatra v neděli 11. března prohrála rozhodující páté utkání a sezona, dle trenéra Jaroslava Kofroně vcelku úspěšná, pro ni skončila.

Jak hodnotíte celou sezonu? Často jste měli sérii dobrých a naopak sérii špatných utkání.

Opravdu jsme měli šňůru zápasů bez bodu, ale stále jsme si udržovali bezpečný odstup od Opavy. Od ledna byla jistota play-off, což byl náš cíl. Během sezony nás sice trápila koncovka, dělali jsme hrubé chyby a zbytečné fauly, vše se ale postupně zlepšovalo.

Závěr základní části jste měli skvělý a nakonec chyběly pouhé dva body, které by znamenaly možná čtvrté místo. Mrzí vás to?

Ano, mrzí moc, chtěli jsme lepší umístění. O šesté příčce nakonec rozhodla nepodařená utkání s Opavou a Novým Jičínem. Ten závěr nám opravdu vyšel, věřili jsme, že můžeme porazit kohokoliv. Projevila se kvalitní příprava. Šlo vidět, že soupeřům docházely síly a nám se je dařilo dostávat pod tlak. Sérii se Šumperkem jsme fyzicky výborně zvládli, škoda, že to nakonec nevyšlo.

Jak jste naznačil, tak s výkonem týmu v play-off jste spokojený?

Určitě, před kluky smekám, jak to zvládli. Šumperk je velice silné mužstvo, ne náhodou se dostal do finále, a nám se povedlo mu být vyrovnaným soupeřem. Možná jsme je i místy přehrávali. Celé mužstvo hrálo na 100 %, nemáme se za co stydět. Bylo tam nasazení, srdce, bojovnost a hlavně také hokejové umění.

A jak jsou se sezonou spokojení samotní hráči?

Nemůžu mluvit za ně, ale myslím, že jsou spokojení. Konečně se uhrál nějaký výsledek.

Máte už nějaké ohlášené změny kádru?

Zatím ne, vše zůstává při starém. Nějaké vize do budoucna jsou, určitě bychom chtěli tým posílit, ale nic oficiálního zatím není. Svaz zrušil juniorskou extraligu, takže bude hodně mladých hráčů volných. Měli jsme v této soutěži nějaké odchovance, ale bude záležet na tom, kam půjdou na školu apod.

A jak to vypadá s vaší funkcí trenéra?

Zůstávám, stejně jako Martin Tomášek coby můj asistent. V nejbližší době si sedneme s p. Hrubým, zhodnotíme sezonu a probereme, co dál. Musím říct, že po celou sezonu nenastal žádný problém, i když se moc nevedlo, tak jsem od vedení cítil důvěru. I spolupráce s Martinem byla super.

Kdy začínáte letní přípravu, jak dlouho potrvá a co bude zahrnovat?

Začátkem května zahájíme letní přípravu. Jen to bude teď těžší z toho důvodu, že kvůli rekonstrukci střechy zimního stadionu se nedostaneme na plochu. Jako vždycky budeme kombinovat tréninky venku a v tělocvičně, na led bychom se pak měli dostat doma začátkem srpna, tedy pokud se práce na stadionu stihnou.

Letošní systém druhé ligy nebyl zrovna ideální, s každým soupeřem jste hráli sedmkrát. Jsou nějaké návrhy znovu tento systém změnit?

Ideální to nebylo, pro kluky ani pro diváky to nebylo atraktivní hrát s každým celkem tolikrát. Nějaké návrhy na změnu jsem zaslechl, ale nic oficiálního zveřejněno nebylo. Ale upřímně, pro nás to není tak podstatné, my budeme připraveni na jakéhokoliv soupeře.

Kristina Čablová

Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS