Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 23.05.2019- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 20/2019 ze dne 23.05.2019

Kopřivnice zhodnocuje volné peníze termínovanými vklady

Kopřivnice (dam) – Ve snaze zhodnotit aktuálně volné finanční prostředky města rozhodli kopřivničtí radní o sjednání dvou termínovaných vkladů, u kterých banky nabídly zajímavé úročení. S rostoucími úrokovými sazbami v bankovním sektoru je tento druh nakládání s volnými finančními prostředky zase o něco výhodnější. „Získali jsme roční úrokovou sazbu ve výši 1,45 %, během následujících tří měsíců bychom tak měli na úrocích získat víc než 270 tisíc korun,“ uvedla Martina Černochová, vedoucí finančního odboru kopřivnické radnice.

To, že využívání termínovaných vkladů je pro městskou pokladnu stále výhodnější, ilustruje i skutečnost, že v minulém roce, kdy se Kopřivnice touto cestou po konci období velmi nízkých úrokových sazeb znovu vydala, získala od května do konce roku na úrocích asi 135 tisíc korun. Za první čtyři měsíce letošního roku už úroky přinesly do rozpočtu víc jak čtvrt milionu a nyní by uložení peněz na termínovaném vkladu mělo vynést ještě více peněz.

„Cílem je maximálně racionálně spravovat peněžní toky. Aktuálně má město na účtech větší množství volných prostředků, ať už jde o rezervu určenou na vybudování parkovacích ploch u nového muzea či vysoké zůstatky z minulého roku. Přitom většina připravených investičních akcí se bude hradit až v druhé polovině roku a převodem prostředků na termínované vklady můžeme získat nezanedbatelné částky,“ vysvětlil starosta Miroslav Kopečný, odpovědný mimo jiné za finanční hospodaření města.

Podle vedoucí finančního odboru radnice zřízení termínovaných vkladů vždy předchází analýza a detailní plánování cashflow města na několik dalších měsíců, to nakonec určuje i částku, jakou město tímto způsobem uloží. Aktuálně bylo na dva různé termínované vklady uloženo celkem 75 milionů korun. Rozdělení částky na dva vklady je pak motivováno snahou minimalizovat případnou ztrátu sjednaného výnosu. „I když taková situace zatím nenastala, chceme předejít tomu, že neočekávaně bude město část uložených peněz potřebovat, a pokud by byla celá částka na jednom účtu, ztratili bychom předčasným výběrem veškerý výnos, takto se minimálně část prostředků bude dále zhodnocovat,“ upřesnila Martina Černo- chová.

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v pátek a v sobotu

Kopřivnice (hod) – Už zítra odpoledne a v sobotu budou lidé volit své zástupce do Evropského parlamentu. Volební místnosti se otevřou v pátek 24. května ve 14 hodin a otevřeny zůstanou až do 22 hodin, v sobotu 25. května bude možné odevzdat hlasy od 8 do 14 hodin.

Kompletní sady hlasovacích lístků měli lidé do svých domovních schránek dostat do úterka, aby měli čas vybrat si z 39 volebních stran, koalic či uskupení jeden subjekt. „V těchto volbách může volič upřednostnit 2 kandidáty na témže hlasovacím lístku, a to zakroužkováním jejich pořadového čísla,“ upřesnila Jana Sopuchová, vedoucí oddělení správních agend kopřivnické radnice.

Volit mohou občané na platný občanský průkaz nebo na cestovní doklad. „V případě, že se občan přestěhoval do jiné obce letos po 14. dubnu, byl informován, že své volební právo může uplatnit jedině za předpokladu, že by požádal nejpozději do 22. května o vyškrtnutí ze seznamu voličů na obecním úřadě v místě svého původního trvalého pobytu, o čemž by mu bylo vydáno potvrzení, nebo by požádal o vydání voličského průkazu. Bez předložení jedné z těchto listin mu jinak okrsková volební komise hlasování neumožní,“ poznamenala Jana Sopuchová.

Pokud mají nemocní či jinak nepohybliví občané zájem, aby je navštívila volební komise s přenosnou volební schránkou, mohou požádat příslušnou okrskovou komisi prostřednictvím svých rodinných příslušníků nebo sousedů, nebo mohou volat i v době voleb na městský úřad na číslo 731 609 492 a jejich požadavek bude postoupen. „Doporučuji dohodnout se s příslušnou volební komisí v průběhu prvního dne, aby si volební komise mohla návštěvy voličů v domácnosti zorganizovat,“ upozornila vedoucí oddělení správních agend.

Ringhofferova vila se uchází o titul Stavba roku MSK

Kopřivnice (dam) – Až do konce května mohou lidé hlasovat v anketě, která je součástí soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2018. Mezi rekordními 51 stavbami je i vloni rekonstruovaný objekt Ringhofferovy vily v Kopřivnici. Do třináctého ročníku soutěže vilu přihlásila Beskydská stavební, a. s., která provedla rekonstrukci objektu. Stavba v parku E. Beneše slouží jako reprezentativní prostory radnice a byla s pořadovým číslem 15 zařazena do kategorie Stavba občanské vybavenosti-rekonstrukce. Kromě hlasování na webové stránce soutěže, na základě kterého bude udělena Cena veřejnosti, bude o stavbě roku rozhodovat také odborná porota. Jejích jedenáct členů Ringhofferovu vilu navštívilo v polovině minulého týdne.

„Porotci si vilu nejen velmi detailně prohlédli, ale také jim byl prezentován průběh rekonstrukce a ukázány fotografie stavu vily před opravami,“ řekl kopřivnický starosta Miroslav Kopečný.

Odborné hodnocení bude probíhat podle pěti základních kritérií. Kromě architektonického výrazu a zakomponování stavby do okolního prostředí bude posuzována i kvalita stavebních prací, plnění funkčních požadavků a koncepční řešení stavby anebo její zvláštní přednosti jako originalita konstrukčního řešení. Vliv na hodnocení bude mít i energetická úspornost, ekologické hledisko staveb.

Soutěž si podle pořadatelů klade za cíl zviditelnit projekční, dodavatelské a investorské subjekty mající sídlo v Moravskoslezském kraji a realizující svá díla v kraji a nově i mimo území MSK. Ringhofferova vila je sice jedinou stavbou realizovanou na území Kopřivnice, ale naše město má v aktuálním ročníku soutěže podstatně větší zastoupení, a to prostřednictvím místního architektonického studia Kamil Mrva Architects, které má hned čtyři želízka v ohni. V soutěži jsou hned čtyři realizace podle jejich návrhu, a to objekt s prodejnou Hruška v centru Trojanovic, Bytový dům pro seniory ve Staříči, rodinný dům ve Smilovicích a pěší lávka přes řeku Olešnou v Palkovicích.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v červnu.

Na veřejných schůzích se hovořilo o odkanalizování

Minulý týden se ve všech třech místních částech tamní obyvatelé mohli setkat s vedením radnice. Nejemotivnější diskuze se vedla v úterý v Lubině.
FOTO: RADEK HARABIŠ
Minulý týden se ve všech třech místních částech tamní obyvatelé mohli setkat s vedením radnice. Nejemotivnější diskuze se vedla v úterý v Lubině.
FOTO: RADEK HARABIŠ

Kopřivnice (hod) – V minulém týdnu proběhla veřejná setkání ve všech místních částech. Po roce tak mohli obyvatelé Vlčovic, Lubiny a Mniší diskutovat s představiteli města i zaměstnanci úřadu a městských organizací a ptát se jich na to, co je zajímá. Program všech tří veřejných setkání byl shodný. Protože na podzim byly komunální volby, byli nejdříve představeni nově zvolení představitelé města i členové místních komisí, poté byli přítomní seznámeni s tím, co se v jejich místní části realizovalo vloni a co je v plánu na letošní rok.

Jak ve Vlčovicích, tak v Mniší seznámila přítomné Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování, s předpokládaným harmonogramem odkanalizování těchto místních částí. „Město obdrželo dotaci z Operačního programu Životní prostředí aktuálně ve výši téměř 80 milionů korun. Už proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým bude firma ČECH-ENGINEERING, a. s. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele, který by měl být znám do konce října. Poté by se mohla v případě příznivých klimatických podmínek rozjet samotná stavba. Kanalizace se začne stavět nejdříve ve Vlčovicích,“ okomentovala plánovanou nejnáročnější investici Lenka Šimečková.

Starosta Miroslav Kopečný přítomné ubezpečil, že na podzim, kdy bude vybrána firma pro odkanalizování Vlčovic a Mniší, bude svolána veřejná schůze. „Představíme vám zhotovitele i projektovou část. Zhotovitel bude mít za úkol vás informovat včas o postupu prací. Budou tu každý týden i zástupci radnice, abychom předcházeli problémům. Chtěl bych obyvatele požádat o trpělivost, vstřícnost a součinnost při výstavbě, aby realizace probíhala bez potíží,“ řekl starosta.

Vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán upozornil na to, že v Mniší při budování kanalizace bude složitější situace. „SmVaK bude muset v části trasy kanalizace provést přeložku hlavního vodovodního řadu, takže půjde o souběh dvou staveb. A k tomu ještě navíc SmVaK připravuje pro příští rok rekonstrukci vodojemu,“ upřesnil Jiří Štěpán.

Ve Vlčovicích se také hovořilo o tom, že Moravskoslezský kraj s Ředitelstvím silnic a dálnic zahájily projektové práce na obchvatu Vlčovic. Jak upřesnil Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje území, je zpracováván ve čtyřech variantách. Až bude vybrána jedna z nich, bude jasné i to, jak se dotkne objektů ve Vlčovicích. Jak zaznělo, přípravné práce mohou trvat až deset let.

V Mniší se ještě lidé zajímali, jak se bude řešit nekvalitně provedená oprava místní komunikace na Velové či zda město hledá nového nájemce pro tamní restauraci.

Nejemotivnější jednání bylo v Lubině, kde docházelo i k osobnímu osočování. Naopak Lubinští kvitovali pokrok v přípravě vybudování protipovodňového valu na Holotě, kde dochází při přívalových deštích k zaplavování pozemků i rodinných domů. Jak v Lubině, tak ve Vlčovicích se lidé zajímali o to, zda vedení města chce řešit málo vody ve větřkovické přehradě. „Nízký stav hladiny na přehradě nás velmi mrzí. Město má omezené možnosti, jak do této záležitosti zasáhnout, jelikož nejsme vlastníky ani provozovateli tohoto vodního díla. Jednáme s vedením Povodí Odry a hledáme možnost odpuštění poplatku za čerpání vody z řeky Lubiny do přehrady. Pokud by se toto podařilo, Tatra přislíbila opravu čerpadel a další součinnost v této věci,“ okomentoval postoj města místostarosta Stanislav Šimíček. Letos došlo na přání občanů k dohodě, že zápisy z jednání budou zveřejněny nejen na webu města, ale i ve vývěsních skříních místních komisí.

Čtvrtý ročník Týdne pro rodinu přinesl několik nových akcí

Kopřivnice (hod) – Týden pro rodinu, který kopřivnická radnice ve spolupráci s dalšími organizacemi a spolky pořádala již čtvrtým rokem, přinesl řadu různorodých aktivit, z nichž si mohli vybrat všichni. Do programu akcí se zapojily školy, školky i řada organizací i spolků. Sérii akcí odstartovala v sobotu 11. května Férová snídaně v sadě Dr. E. Beneše a skončila v neděli 19. května Rodinným festivalem na zahradě u Katolického domu. „Proběhly besedy, sportovní aktivity, knihovna pořádala akci pro děti, rodiče a prarodiče. Kromě tradičně spolupracujících organizací se letos nově zapojilo Mateřské centrum Klokan a canisterapeutický spolek SmilingDog,“ uvedla Pavla Zrunková, pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví, hlavní koordinátorka akce.

Hlavním cílem Týdne pro rodinu je to, aby si lidé uvědomili, že rodina má být na prvním místě. „Jsem rád, že se tyto aktivity konají a že organizátoři se připojují i s novými akcemi. Pevně věřím, že si vybrali všichni, a už se těšíme na další ročník,“ zhodnotil projekt místostarosta Stanislav Šimíček, garant sociální oblasti.

Jasoň přilákal tisíce turistů

Větší část z téměř 2,5 tisíce účastníků Štramberského Jasoně vyrážela na zvolenou trasu z Kopřivnice.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Větší část z téměř 2,5 tisíce účastníků Štramberského Jasoně vyrážela na zvolenou trasu z Kopřivnice.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Tisíce turistů se minulou sobotu pohybovaly na trasách v Kopřivnici a jejím nejbližším okolí. Právě naše město si jako výchozí bod na trať 3. ročníku Štramberského jasoně vybralo asi 1 700 z 2 445 účastníků tohoto organizovaného turistického pochodu, otevřeného také cyklistům či vyznavačům koloběžek.

Lidé si mohli vybrat z třinácti značených tras v délce od 6 do 53 kilometrů. Startovalo se ve Frenštátě pod Radhoštěm, Frýdku-Místku nebo v Ostravě.

Celkem šest připravených tratí pak startovalo v centru Kopřivnice na prostranství před kulturním domem. Přestože letošní ročník Jasoně se mohl pochlubit zatím asi nejhezčím počasím, ve startovní listině bylo zapsáno zhruba o 400 účastníků méně než v minulém roce. Přes komplikace s výdejem občerstvení v cíli, kdy si někteří účastníci stěžovali i na víc jak hodinové fronty, si většina lidí podle ohlasů na internetu výlet užila a Kopřivnice, Štramberk a jejich okolí se dočkaly velké propagace na sociálních sítích.

Místní učiliště se pyšní „MacGyverem“

Kopřivnice (dam) – Juniorským mistrem republiky v kovoobrábění se pyšní VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Žák třetího ročníku učebního oboru obráběč kovů pochází z Trojanovic, je mu osmnáct let, jmenuje se Jan Juračák, ale spolužáci i učitelé mu neřeknou jinak než MacGyver. Přezdívka po slavném seriálovém všeumělovi je v jeho případě velmi přiléhavá. „On je opravdu zázračné dítě. Od prvního ročníku se mu dařilo, na co sáhl. Je zdatný nejen ve svém oboru, ale zajímá se také o elektroniku. Sám vysoustružil a sestavil funkční model spalovacího motoru, nebo vyrobil nabíječku na mobil pro celou svou třídu,“ nešetřil chválou Ondřej Kovalák, vedoucí učitel odborného výcviku zdejšího učiliště.

Své nadání pro řemeslo, preciznost a znalosti z řady technických oborů potvrdil Honza Juračák i na soutěži KOVO Junior 2019, jejíž celostátní kolo se uskutečnilo v polovině dubna v Chomutově. Výběr nejlepších kovoobráběčů z celé republiky, neboť do finále postupovali pouze dva nejlepší z každého kraje, nechal daleko za sebou a zvítězil s náskokem pětasedmdesáti bodů před druhým nejlepším.

„Dostali jsme výkres a kus materiálu, ze kterého jsme měli během čtyř hodin vysoustružit kovový stojánek a šroub. Porota hodnotila jednak kvalitu provedení, rychlost a především to, jak výsledek odpovídal výkresu. Druhou část soutěže tvořil test technických znalostí a řada měření,“ popsal průběh soutěže její pozdější vítěz Jan Juračák, který se do chomutovského finále probojoval přes školní a krajské kolo soutěže.

Dovednosti a znalosti, které mladík prokázal v celostátní soutěži, nezískal jen během učení v Kopřivnici. V dílně se prý pohyboval od raného dětství a už ve dvou letech se bavil vrtáním stojanovou vrtačkou. „Moc mě to baví, věnuju se RC modelářství, postavil jsem například model traktoru ve velikosti 1:16 s funkční bubnovou sekačkou a spoustu dalších věcí,“ říká Jan Juračák. V dílně podle svých slov tráví každou volnou chvíli a například dokázal svůj malý soustruh přestavět na CNC stroj. Už za několik týdnů „MacGyvera“ čekají učňovské zkoušky na zdejším SOU a nikdo nepochybuje, že je zvládne na výbornou.

Práci nadanému mladému muži nabízelo podle jeho slov už asi pět zaměstnavatelů, ale pokud jej budou opravdu chtít získat, budou si muset počkat, protože Honza chce získat ještě elektrikářskou kvalifikaci na SPŠE ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Oba obory dneska velmi úzce souvisí a elektronika se stále více prosazuje i v oblasti obrábění. Takže bych rád měl kvalifikaci pro oba tyto obory a následně je pak využil v praxi, do které už se opravdu těším,“ doplnil Juračák.

Výměna oken Kulturního domu v Mniší se pozdrží

Mniší (dam) – Radní odložili výběr firmy, která měla provést výměnu oken v objektu Kulturního domu v Mniší. Podle místostarosty Adama Hanuse svou roli sehrálo jednak nepředpokládané navýšení ceny o víc jak 400 tisíc korun, ale především snaha pozměnit projekt této rekonstrukce. Dle jeho slov projekt tak docela nevyhovuje požadavkům kladeným na kulturní dům, a to jak vzhledovým, tak praktickým.

„V minulém týdnu proběhlo jednání místní komise se zástupci radnice a odboru majetku města. Dohodli jsme se, že úprava projektu rekonstrukce Kulturního domu v Mniší tak, aby odpovídal tomu, že jde o jednu z nejdůležitějších budov v obci, bude prvním zásadním úkolem nově vznikajícího oddělení architektury,“ nechal se slyšet místostarosta Hanus s tím, že výměna oken na kulturním domě zůstává jednou z hlavních investičních priorit v Mniší pro letošní rok. Výměna oken by podle revidovaného projektu mohla proběhnout ještě na podzim. „Pokud se podaří v rozpočtu najít chybějící peníze, chceme dát okna vyměnit letos, ale zároveň chceme mít jistotu, že tento první krok rekonstrukce bude mít návaznost na případné následné etapy rekonstrukce kulturního domu,“ vysvětlil Adam Hanus.

Počet nezaměstnaných klesl pod devět set lidí

Kopřivnice (dam) – Počet lidí bez práce na Kopřivnicku letos poprvé poklesl pod 900 osob. Na konci dubna evidovala zdejší pobočka Úřadu práce 892 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob se tak drží těsně nad hranicí tří procent, konkrétně na hodnotě 3,05 %. Mírné snížení už tak nízké míry nezaměstnanosti zaznamenali i v dalších regionech okresu. Na celém Novojičínsku je tak podíl nezaměstnaných osob jen 2,75 %, a to i při stále vysoké nabídce volných pracovních pozic. V celém okrese zaměstnavatelé nabízejí 2 951 volných míst, jen na Kopřivnicku úředníci evidují poptávku po 957 zaměstnancích. To znamená, že v celém okrese nabídka volných míst převyšuje počet lidí, kteří by teoreticky do práce mohli nastoupit.

Radnice připravuje ocenění dárců krve

Kopřivnice (hod) - V letošním roce se uskuteční již čtvrté setkání vedení města Kopřivnice s bezpříspěvkovými dárci krve, které je naplánováno na středu 12. června ve Vile Machů. V minulém týdnu byli pozvánkou obesláni dárci, kteří mají za sebou 40, 80, 120, 160, 200, a dokonce i 240 odběrů krve nebo plazmy. Protože mohlo v evidenci Červeného kříže dojít k nesrovnalostem, vyzýváme touto cestou dárce, kteří dosáhli v loňském roce uvedených odběrů a doposud neobdrželi pozvání, aby kontaktovali do 31. května pracovnici Městského úřadu Kopřivnice Ilonu Mazalovou na telefonním čísle 556 879 436, 737 114 246 nebo elektronicky ilona.mazalova@koprivnice.cz. V loňském roce se po výzvě počet oceněných navýšil o třetinu.

Netradiční disciplíny čekaly na seniory na Vanaivanu

Přes nevlídné počasí přišlo ve čtvrtek 16. května na outdoorové dopoledne 12 seniorů, kteří se bavili u disciplín připravených místními skauty.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Přes nevlídné počasí přišlo ve čtvrtek 16. května na outdoorové dopoledne 12 seniorů, kteří se bavili u disciplín připravených místními skauty.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Senioři se bavili při sportovních aktivitách na Vanaivanu. Ve čtvrtek 16. května proběhlo tradiční Outdoorové dopoledne, během něhož si ti, kteří přišli, vyzkoušeli netradiční disciplíny. Senioři se po příchodu rozdělili do dvou družstev a poté začali postupně plnit osm soutěžních úkolů, které již několik let připravují skauti. Při plnění jednotlivých disciplín museli prokázat nejen svou fyzickou zdatnost, představivost, znalosti či kreativitu, ale zejména schopnost domluvit se, vzájemně si pomoci, poradit a povzbudit tak, aby jako tým splnili úkoly co nejlépe. I když letos na Vanaivan přišlo méně seniorů, o to víc se bavili. „Už vloni jsme z důvodu nepříznivého počasí přeložili akci na jiný termín, na který přišlo méně zájemců než v předchozích letech. Přestože ani letos nám počasí nepřálo, po poradě se skauty jsme se rozhodli, že akci uskutečníme v domluvený termín. Jsem ráda, že i přes chladné počasí přišlo 12 seniorů, kteří si přichystané aktivity pochvalovali,“ zhodnotila akci Pavla Zrunková, pracovnice sociálního odboru, která má aktivity pro seniory na starosti. Další sportovní aktivita pro seniory je připravena na 26. června, kdy se bude hrát minigolf.

Stíny

V sobotu 11. května v době okolo 23.30 hodin mělo dojít odcizení horského jízdního kola. Pánské kolo značky Trek, šedé barvy, bylo odstavené před Kulturním domem v Lubině. Celková škoda byla vyčíslena na téměř čtyřicet tisíc korun. Pachateli nyní hrozí v případě dopadení trest odnětí svobody až na dva roky. Policisté v této souvislosti žádají občany, kteří by k dané události mohli poskytnout jakékoliv informace, aby je kontaktovali na telefonním čísle 974 735 731, popřípadě na bezplatné lince 158.

Policisté z Kopřivnice v sobotu 11. května vypátrali 29letého muže z Novojičínska, který nerespektoval doručené rozhodnutí soudu. Odsouzený muž si převzal výzvu k nástupu k výkonu trestu, této výzvy však nedbal a ve stanoveném termínu dobrovolně k výkonu trestu nenastoupil. Muž je nyní podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Trest odnětí svobody byl dotyčnému uložen rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně. Za uvedené jednání hrozí muži trest odnětí svobody až na dvě léta.

O cvičení s Dětmi na startu nebyl mezi veřejností letos zájem

Součástí programu Týdne pro rodinu byla i možnost protáhnout si tělo v tělocvičně zimního stadionu. Využily ji pouze děti účastnící se projektu Děti na startu.
FOTO: K. ČABLOVÁ
Součástí programu Týdne pro rodinu byla i možnost protáhnout si tělo v tělocvičně zimního stadionu. Využily ji pouze děti účastnící se projektu Děti na startu.
FOTO: K. ČABLOVÁ

Kopřivnice (cab) – Nikdo z veřejnosti nevyužil v pondělí 13. května možnost zacvičit si v rámci programu Týden pro rodinu v Kopřivnici 2019, pořádaného u příležitosti Mezinárodního dne rodin (15. května). V tělocvičně kopřivnického zimního stadionu tak cvičilo deset dětí navštěvujících pravidelně celorepublikový projekt Děti na startu, který se do Týdne rodin stejně jako vloni přihlásil. Je určen pro děti ve věku od 4 do 9 let a v každé cvičební hodině si vyzkouší aktivity na čtyřech stanovištích – gymnastika, atletika, míčové hry a motorika.

Bouřka zahnala účastníky festivalu do sálu

Atrakce připravené především pro dětské návštěvníky brzy po začátku Rodinného festivalu na zahradě Katolického domu přerušila bouřka. Zbytek programu proběhl v sále Katolického domu.
Atrakce připravené především pro dětské návštěvníky brzy po začátku Rodinného festivalu na zahradě Katolického domu přerušila bouřka. Zbytek programu proběhl v sále Katolického domu.

Kopřivnice (dam) – Kopřivnický týden pro rodinu uzavíral v neděli 19. května odpoledne Rodinný festival v režii Katolické besedy a Centra pro rodinu. Odpolední akci, původně situovanou do zahrady Katolického domu, bohužel krátce po začátku narušila bouřka, která přinutila organizátory přesunout program do interiéru Katolického domu. Na počasí doplatily nejen doprovodné atrakce pro děti, ale i koncert školního bandu ZŠ sv. Zdislavy, který začal s prvními kapkami deště a po přestěhování byl zkrácen. Následovalo vystoupení Klaunského divadla MIMO z Ostravy a celý program uzavíral koncert skupiny Swingalia. Hudební soutěž rodinných týmů se nakonec smrskla na vystoupení jediné rodiny. „Původně se nám přihlásily dvě rodiny, ale jedna nakonec onemocněla, a tak nám ze zamýšlené soutěže zbylo jediné vystoupení. Bereme to jako ukázku nebo upoutávku a rádi bychom zkusili podobnou soutěž připravit na podzim,“ uvedla Gabriela Holubová z Katolického domu.

Na Dětském Restaurant Day se ochutnávaly různé dobroty

MŠ I. Šustaly připravila již potřetí Dětský Restaurant Day, kdy nejen děti měly možnost ochutnat různé dobroty.
MŠ I. Šustaly připravila již potřetí Dětský Restaurant Day, kdy nejen děti měly možnost ochutnat různé dobroty.

Kopřivnice (hod) – Dětský Restaurant Day, který pořádala Mateřská škola I. Šustaly ve čtvrtek 16. května, se v rámci Týdne pro rodinu konal již potřetí. Z důvodu deštivého a chladného počasí však probíhal ve vnitřních prostorách školky.

Na úvod vystoupily děti z jednotlivých oddělení s programem, který připravily se svými učitelkami ke Svátku matek a poté přišlo na řadu ochutnávání. Na příchozí čekalo občerstvení, které připravily nejen učitelky, kuchařky, ale i učitelky s dětmi, rodiče a další. Děti s rodiči si tam mohli pochutnat na domácích müsli tyčinkách, ovocných koktejlech, pomazánkách, bábovkách, moučnících, grilovaných dobrotách nebo smlsnout si na sušeném ovoci, které nabízel Obchůdek bez obalu. „Vznikla improvizovaná kavárna, děti si hrály, nikdo nespěchal, protože venku byla zima a pršelo. Protože divadlo mělo zpoždění, tak se všechny připravené dobroty stihly sníst,“ okomentovala akci Soňa Miková, vedoucí učitelka Mateřské školy I. Šustaly, která poznamenala, že letos přišlo víc účastníků než vloni.

Beseda nastínila možnosti pro handicapované po škole

Kopřivnice (hod) - Kopřivnická radnice ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Motýlek Kopřivnice uspořádaly ve středu 15. května besedu na téma Život školou nekončí. Tentokrát se beseda uskutečnila v nově zrekonstruovaných prostorách sociálně terapeutických dílen EFATHA na ulici Školní a byla určena nejen pro rodiče dětí a absolventů ZŠ a MŠ Motýlek, ale i pro další zájemce. Pořadatelé na besedu pozvali Janu Musálkovou, koordinátorku Podpory samostatného bydlení JINAK v Kopřivnici a Novém Jičíně, Květu Staňkovou, nezávislou odbornici v oblasti poskytování sociálních služeb, která je zároveň i inspektorkou kvality, a Gabrielu Lhotskou, vedoucí sociálně terapeutických dílen EFATHA.

V úvodu postupně přítomní zástupci sociálních služeb představili, jaké služby jejich organizace poskytují a jak pracují se svými klienty. Několikrát zaznělo, že je velmi dobře, že se setkali nejen poskytovatelé sociálních služeb, ale i pracovníci z Motýlka a rodiče a vzájemně se podělili o své zkušenosti ze své práce s lidmi s mentálním či zdravotním handicapem. Lidé s postižením po dokončení základní školy mohou přejít na odbornou školu, kde získají další dovednosti, které jim umožní se zapojit do pracovního procesu. „My mladším lidem můžeme najít brigádu, ale také pomůžeme najít práci, vyjednáme s jejich zaměstnavatelem podmínky, za kterých jsou schopni pracovat. Někteří pracují dva dny v týdnu, někteří každý den po dvě až tři hodiny. Toto uplatnění je pro ně velmi důležité. Je to důležité pro jejich osamostatnění,“ uvedl Vít Raška, koordinátor střediska RÚT, sociální rehabilitace Nový Jičín. O tom, že lidé s handicapem jsou schopni nejen pracovat, ale i bydlet sami za dohledu sociální služby, hovořila Jana Musálková z chráněného bydlení.

Jak zaznělo, největší strach mají rodiče handicapovaných dětí, když dospějí. Právě proto proběhla schůzka, aby se dozvěděli o možném postupu mezi jednotlivými sociálními službami. „Je dobré, abyste i vy jako učitelé nebo vychovatelé mohli při rozhovorech s rodiči jim poskytovat informace o navazujících službách. Je to velmi důležité, aby rodiče měli informace a mohli se rozhodovat,“ pochválila aktivitu přítomných Květa Staňková.

Jedním z důvodů, proč rodiče nechtějí, aby se jejich handicapované dítě zapojilo do pracovního procesu, je, aby nepřišlo o důchod. „Když pracuje denně pár hodin, o důchod nepřijde. Je třeba přijít k nám a my to s rodiči probereme a vysvětlíme. Nejlépe se začleňují do pracovního procesu lidé ve věku 20-35 let,“ poznamenala Gabriela Lhotská. Dagmar Jančálková, ředitelka ZŠ a MŠ Motýlek, přiblížila, jak jejich zařízení s dětmi s handicapem pracuje. „Připravujeme vybudování cvičných dílen, v nichž by se učily praktické dovednosti, například jak si nachystat svačinu, obsloužit kamaráda,“ uvedla ředitelka. Na závěr dvouhodinové besedy ji všichni přítomní hodnotili jako velmi podnětnou.

Kraj připravil poznávací výlety pro seniory

Kopřivnice (red) - Moravskoslezský kraj připravil na letošní letní sezonu pro seniory řadu poznávacích jednodenních zájezdů, jejichž cílem je přiblížit zajímavá místa našeho regionu, ať už jde o kulturní, přírodní či technické zajímavosti a také podporu turistických aktivit.

Jednodenní výlety do tří atraktivních i méně známých cílů v našem kraji zahrnují dopravu, služby průvodce, vstupné do navštívených míst, oběd a pojištění. „Účastník výletu, kterým může být senior starší 60 let s bydlištěm v Moravskoslezském kraji, sice zaplatí 200 korun, ale všechny další náklady hradí Moravskoslezský kraj. Organizátorem akce je Educa24 agency, s. r. o.,“ uvedla Jiřina Mikulenková, pracovnice Senior Pointu v Kopřivnici.

Bližší informace lze získat na webu vyletysenioru.cz, nebo na telefonním čísle 774 765 550 v době od 8 do 11 a od 13 do 15 hodin. Přihlásit se je možné i přes e-mail vylety@educa24.cz, je však nutné uvést jméno, datum narození a bydliště. Rezervace jsou možné od 15. května. „Z důvodu omezené kapacity je stanoveno, že každý účastník se může přihlásit jen na jeden z nabízených výletů,“ upozornila Jiřina Mikulenková s tím, že seniorům, kteří neumí hledat a přihlašovat se přes internet, poskytnou dostupné informace a zprostředkují rezervace zájezdů na pracovišti Senior Pointu v Kopřivnici v budově městského úřadu, ve druhém poschodí, dv. č. 242 - vždy v pondělí od 8 do 16.30 hodin.

Nástupní místo v Kopřivnici (Štefánikova 1163) zahrnuje tuto nabídku:

20. 6.: Zámek Bruntál, Krnov, Opava - Slezské muzeum

30. 7.: Hradec n. Moravicí, Opava - Slezské muzeum, Fulnek - Památník J. A. Komenského

31. 7.: Zámek Fryštát, Chotěbuz - Archeopark, Havířov - Kotulova dřevěnka

22. 8.: Ostrava - prohlídka města, Darkovičky - areál čs. opevnění, Hrabyně - památník

23. 8.: Zámek Fryštát, Chotěbuz - Archeopark, Havířov - Kotulova dřevěnka

17. 9.: Karlova Studánka, Vrbno p. P. - sklárna, Slezská Harta

Herci ze Zlína zvou do divadla na lekci etikety v představení Dobré mravy

Kopřivnice (dam) - Na pomyslnou lekci společenského tance a chování zve program kulturního domu ve čtvrtek 30. května. Právě lekce etikety je totiž kulisou divadelní inscenace Dobré mravy, kterou do Kopřivnice přiveze Městské divadlo Zlín.

Autorkou námětu je Anna Petrželková, vyhledávaná mladá režisérka a držitelka Ceny divadelní kritiky a mimochodem také dcera legendárního J. A. Pitínského. Scénář a dramaturgii představení pak měl na starost Vladimír Fekar, kterého si kopřivnické divadelní publikum může pamatovat jako jednoho z bývalých porotců zdejší přehlídky Kopřiva. Jejich společným dílem je živelné, až bláznivé představení plné etud a skečů na téma etikety, morálky a taktu, které ve Zlíně hrají už třetím rokem. Osm mladých postav hry se potkává na neobvyklé lekci tance a společenského chování s hudebním doprovodem a rozehrávají nejen témata, kdo komu dává přednost do dveří či jak správně pojídat ústřice. Za pravidly společenského chování se totiž skrývá zamyšlení nad etikou, morálkou a jejich postavením v současné společnosti.

„Ukazuje se, že v základních hodnotách nemáme jako národ vůbec jasno. Jako by se lidská slušnost stala nedosažitelnou, abstraktní hodnotou. Poukázáním na absenci slušného chování a hrubé nedodržování etikety můžeme ukázat, že takové zákony sice jsou povětšinou staré, mdlé, pokrytecké a prudce neaktuální, ale anarchie, která převládá, z nás činí burany, hulváty, vidláky, hrubiány, přinejlepším snoby,“ řekla o motivech, které ji vedly k práci na tomto námětu, režisérka představení Anna Petrželková. Devadesátiminutovou inscenaci, kterou domovské divadlo hraje v komornějším Studiu Z, může kopřivnické publikum vidět od 19 hodin ve velkém sále kulturního domu.

Na oslavě Katolické besedy zahraje Hrozen

Kopřivnice (dam) – Výročí Katolické besedy v Kopřivnici si v neděli 26. května připomenou nejen členové tohoto spolku. Katolická beseda, která v době svého založení sdružovala české katolíky z Kopřivnice a okolí a měla povznášet katolické i národní vědomí svých členů, pravě v neděli oslaví 110 let od svého založení.

Oslavy výročí začnou už v deset dopoledne mší v kostele sv. Bartoloměje. Následovat bude společný oběd členů spolku a pozvaných hostů, odpolední program je pak otevřen všem zájemcům. V jednu hodinu odpoledne by měla proběhnout beseda o historii spolku, kterou povede Jaroslav Šula. O půl třetí je pak na programu koncert frýdecko-místecké hudební skupiny Hrozen. Kapela hrající autorskou muziku na pomezí folku a elektronické alternativy tvoří pětice muzikantů. Kromě kytar, kláves, baskytary, bicích, flétny a xylofonu v obsazení kapely zní také dva ženské a jeden mužský hlas.

Noc kostelů zve na prohlídky chrámů a hudbu

Kopřivnice (dam) - Víc než šestnáct set kostelů a modliteben se zítra večer otevře veřejnosti a nabídne program v rámci dalšího ročníku Noci kostelů. V Kopřivnici se do celostátní akce zapojí jak kostel sv. Bartoloměje, tak Modlitebna apoštolské církve, která s ním přímo sousedí, a své brány v pátek 24. května otevře i kostel Všech svatých ve Vlčovicích.

V kostele sv. Bartoloměje začíná program v 18 hodin mší. Od 18 do 22 hodin se lidé budou moci podívat také do věže kostela a prohlédnout si zvony i mechanismus věžních hodin. Od 19 do 23 hodin pak bude možné prohlédnout si varhany a mezi 19. a 21. hodinou je připraven program pro děti. Sborový dům apoštolské církve v prostorách někdejší prodejny potravin za kostelem připravil program, který začíná v 17.30 a skončí půl hodiny po půlnoci. Lidé mohou navštívit některou z přednášek, koncert starých křesťanských písní nebo zajít na projekci filmu Útočiště.

Ve Vlčovicích začne Noc kostelů v 17 hodin programem pro rodiny s dětmi a komentovanou prohlídkou kostela i věže. Následovat bude krátká bohoslužba, koncert dětské scholy a ve 20 hodin varhanní koncert.

Umělecká škola letos slaví trojici výročí

Kopřivnice (dam) – Hned tři významná výročí letos slaví kopřivnická ZUŠ Zdeňka Buriana. V září uběhne 65 let od chvíle, kdy v Kopřivnici začala působit pobočka Hudební školy v Příboře, a položila tak základy uměleckého školství v našem městě. Posledního srpna si škola připomene půlstoletí od zřízení samostatné Lidové školy umění v Kopřivnici a už v lednu to bylo 25 let od chvíle, kdy nástupnická základní umělecká škola nosí čestné jméno zdejšího rodáka a malíře Zdeňka Buriana.

Výročí škola intenzivně slaví během celého roku akcemi určenými jak žákům školy, tak široké veřejnosti. Už od začátku roku probíhá samostatná výstava výtvarného oboru v prostorách České školní inspekce v Ostravě a k vidění tam bude až do konce června. Výtvarníci školy se rovněž účastní společné výstavy výtvarných oborů ZUŠ celého Moravskoslezského kraje, která je k vidění ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích až do 26. června. Na stejném místě se navíc 31. května uskuteční vystoupení cimbálové muziky Malý Buriánek.

Výtvarný obor školy vystaví dva své projekty na celostátní výtvarné přehlídce, která se uskuteční v prostorách UTB ve Zlíně jako součást tradičního filmového festivalu, který startuje už tento týden. Do programu oslav jsou zařazeny také tradiční taneční galakoncerty školy. K oslavám pochopitelně významně přispěje i hudební obor školy, který chystá velkou škálu koncertů. V koncertním sále přímo na půdě školy už na začátku dubna proběhl koncert barokní hudby, tradiční jarní koncert hudebního oboru a v sobotu 25. května od 17 hodin je možné navštívit koncert populární hudby. Kromě koncertů absolventů na půdě školy, které probíhají v těchto dnech, se velká pozornost kantorů i žáků školy upírá na připravovaný Slavnostní koncert hudebního oboru k výročí školy, který proběhne 12. června v kinosále kulturního domu a představí se na něm nejen školní cimbálovka Buriánek, ale také soubor barokní hudby, soubor zaměřený na populární muziku a v závěru i školní symfonický orchestr, ve kterém kromě žáků a pedagogů školy hrají i někteří absolventi nebo hostující muzikanti z okolí. Jediným sólistou v programu bude houslista Denis Schneiderka, absolvent ZUŠ Zdeňka Buriana a posluchač brněnské JAMU. Velmi atraktivní koncert pak škola připravuje na den letního slunovratu. V pátek 21. června bude žákovský orchestr Nota hrát slavné melodie z hollywoodských filmových trháků.

Řadou akcí bude rok oslav zmíněných výročí pokračovat i po prázdninách. Škola nejen že připraví vydání bulletinu k výročí ZUŠ, ale připraví i dvě přednášky pro veřejnost věnované nejvýznamnějším výročím v oblasti výtvarného umění. Zdeněk Babinec, výtvarník a ředitel ZUŠ Zdeňka Buriana, připravuje přednášky Tajemství díla Leonarda da Vinci a Svět Pietra Brueghela. Pro žáky školy jsou připraveny exkurze do Národní galerie v Praze, keramičky v Tupesech nebo zájezdy na koncerty Janáčkovy filharmonie Ostrava a baletní představení v NDM Ostrava s návštěvou zákulisí.

Během podzimu bude školní galerie hostit hned tři výstavy. Představeny budou výtvarné projekty žáků z posledních let, připravuje se výstava prací učitelů výtvarného oboru. Od poloviny listopadu až do konce roku pak bude k vidění expozice nazvaná „Naše škola očima dětí“, která má specifickým způsobem představit vnitřní život školy. Vyvrcholením nabitého roku pak bude tradiční předvánoční koncert žáků hudebního oboru v Katolickém domě v Kopřivnici.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 23. - pá 24. května v 16.30 hodin 3D akční sci-fi USA Avengers: Endgame. Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.

Čt 23. - pá 24. května ve 20 hodin životopisné drama USA Zlo s lidskou tváří. Příběh jednoho z nejznámějších a nejmilovanějších sériových vrahů historie, Teda Bundyho. Vypravěčem filmu je Bundyho přítelkyně, která s ním v době vražd žila pod jednou střechou a o jeho hrůzyplné činnosti neměla ani potuchy.

So 25. - ne 26. května v 9.30 a 15.30 hodin animovaný akční film USA, Japonska Pokémon: Detektiv Pikachu. Příběh začíná záhadným zmizením špičkového detektiva Harryho Goodmana, které přiměje jeho syna Tima, aby začal pátrat po tom, co se jeho otci stalo. V pátrání mu přitom asistuje parťák jeho otce, detektiv Pikachu – okouzlující a vtipnými poznámkami sršící superslídil.

So 25. - po 27. května v 17.30 hodin dobrodružný fantasy muzikál Aladin. Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti.

So 25. - po 27. května ve 20 hodin drama Španělska Bolest a sláva. Bolest a sláva vypráví o složitosti oddělit tvůrčí proces od vlastního života a od vášní, které žití dávají smysl a naději.

Út 28. května v 19 hodin krimi thriller Srbska Jižní vítr. Maraš je na první pohled sympatický mladík. Srší energií a umí vydělat peníze. Bohužel, pouze nelegálně. Pracuje pro gang zlodějů aut, kterému šéfuje ostřílený mafián Car. Jedna zpackaná akce však zamotá životy všech zúčastněných. (Filmový klub)

Čt 30. - pá 31. května v 17.30 hodin životopisné hudební drama USA Rocketman. Rocketman je hudební fantazie, která vypráví životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. Elton John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě mohl vyprávět

Čt 30. - pá 31. května ve 20 hodin dobrodružný film USA Godzilla II: Král monster. Když předpotopní druhy, které byly doposud pokládány za pouhé mýty, opět ožijí, začnou bojovat o nadvládu a samotná existence lidské rasy tak visí na vlásku.

Ne 2. - po 3. června v 17.30 hodin komedie USA Šprtky to chtěj taky. Nejlepší studentky ve třídě Amy a Molly dávají šprtání přednost před zábavou. A tak se rozhodnou, že poslední den na střední škole si to všechno vynahradí a roztočí to, jak se patří. Čeká je velmi dlouhá noc plná dobrodružství, na jaké je žádná z knih nemohla ani zdaleka připravit.

Ne 2. - po 3. června ve 20 hodin životopisné hudební drama USA Rocketman.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Čt 23. května v 17 hodin Taneční koncerty ZUŠ Zd. Buriana - ukázka celoroční práce žáků a učitelů tanečního oboru kopřivnické základní umělecké školy

St 29. května v 17.30 hodin Koncert MIS music - závěrečný koncert žáků První SZUŠ MIS music

Čt 30. května v 19 hodin Anna Petrželková: Dobré mravy - osm postav v neobvyklé lekci tance a společenského chování, která vás strhne k třeštění, ale která se možná zvrhne... v podání Městského divadla Zlín

Pá 31. května 8.30 - 11.30 hodin a 14 - 16.30 hodin Věda je zábava - pokusy, hry, dílničky v rámci oslav Dne dětí (před KDK)

Pá 31. května v 17 hodin Pavel Callta - koncert v rámci oslavy Dne dětí (před KDK)

So 1. června v 17.30 hodin G. Puccini: Turandot - záznam opery z Metropolitní opery v New Yorku

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Aktuální výstava Děláme něco pro druhé - výstava představí pět charitativních projektů, které proběhly v knihovně od roku 2016 do současnosti (do 28. června)

KOSTEL sv. BARTOLOMĚJE

Pá 24. května od 18 hodin Noc kostelů - možnost prohlédnout si kostelní věž se zvony a mechanizmem věžních hodin, výklad k varhanům, aktivity pro děti

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

Aktuální výstava Jiří Hanzelka + Miroslav Zikmund: Past na rovníku - výstava věnovaná cestovateli a spisovateli Miroslavu Zikmundovi, který v únoru oslavil sté výročí svého narození (do listopadu)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava Druhý salon kuřpivnických fotografů - přehlídka tvorby 12 fotografů, sdružených v neformální skupině, která je úzce svázána s Kopřivnicí (do 16. června)

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava 100+1 - fotografie průmyslu, lidí a krajiny Viléma Heckela (do 23. června)

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

VILA MACHŮ

Út 28. května v 18 hodin Lidská láska - další pokračování ze série hloubavých a duchovních přednášek Václava Čápa

ŠTRAMBERK

Výstava Malý čtenář - výstava z cyklu Zdeněk Burian a jeho svět (Muzeum Zdeňka Buriana)

Pá 24. května od 17 hodin Noc kostelů - gospelové písně Bratrské jednoty baptistů z Příbora, povídání Josefa Hrčka o Štramberku, Sedmikvítek - valašská folklórní skupina z Frenštátu pod Radhoštěm (Sborový dům evangelické církve)

So 25. května od 10 hodin Marijánkový jarmark - léčivé a kosmetické výrobky z konopí, oblečení a doplňky z konopného vlákna... (náměstí)

Ne 26. května ve 14 hodin Komentovaná prohlídka Štramberka - pojďte se projít po nejzajímavějších místech města Štramberk (sraz u kašny na náměstí)

Čt 30. května v 19 hodin Klavírní koncert - křest nového klavíru spojený s koncertem dvou vynikajících klavírních virtuosů - Dušana Bruse a Vladimíra Halíčka (kulturní dům)

Ne 2. června Štramberská pouť - atrakce pro děti i dospělé, jídlo, pití, stánky, ve kterých si budete moci zakoupit řadu tradičních i netradičních výrobků... (centrum)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 26. května v 19 hodin dobrodružný rodinný film Francie Putování se sobíkem

Ne 2. června v 17 hodin pohádka ČR, SR Čertí brko

Dopisy čtenářů

Nechápu

Rozhodnutím MŽP může TATRA TRUCKS a. s. odebírat užitkovou vodu z nádrže Větřkovice v době jejího nedostatku v řece Lubině, za podmínky udržení zůstatkového průtoku v potoku Svěcený pod nádrží. Zároveň může s určitým ročním omezením přečerpávat vodu z řeky do nádrže k doplnění hladiny. Proti tomuto rozhodnutí z 11. března 2019 nemělo Město Kopřivnice žádných námitek.

To, že je v nádrži málo vody, zřejmě zákonu nevadí, pokud je zachován zůstatkový průtok. Tatra šetří peníze a hladinu nedoplňuje. Jinak by musela opravit čerpadla, platit za elektřinu k jejich pohonu a hlavně za přečerpané kubíky.

Její požadavek na snížení minimálního zůstatkového průtoku z přehrady nemá nic společného se snahou udržet hladinu nádrže pro cíle rekreantů, rybářů či ekologů. Je to opět jen ekonomický kalkul firmy – čím méně povinně vypustíš, tím méně musíš doplnit a tím méně zaplatíš.

Nechápu tedy, proč chce Město pomáhat soukromé firmě se zásobováním užitkovou vodou a mrhat svými prostředky a silami? Jak Město vlastně vede jednání s Tatrou a podle čeho se rozhoduje, když mu automobilka odmítá sdělit fakta o čerpání z přehrady a spotřebě vody ve firmě? Jak chce pan Šimíček jednat s Povodím Odry o odpustcích pro Tatru, když mu Povodí odmítá říci konkrétní údaje? Odebírá si vodu z přehrady jen Tatra nebo ji dále přeprodává do průmyslové zóny? Jak chce v této situaci pan místostarosta dosáhnout záruk firmy, že doplněnou vodu z Větřkovic nevyužije pro vlastní potřebu? Jsou tato jednání ze strany Města jen populismem nebo nekompetentností našich zástupců na radnici?

PS: Dle sdělení MŽP od roku 2015 Tatra čerpala vodu z Lubiny zpět do nádrže pouze 1 (!) hodinu v množství 0,3 tis. m3.

S přáním hezkého dne

Ing. Jiří GavlasNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: zimní stadion, umělá plocha: so 25. 5. 9.30-12, 17-19, ne 26. 5. 9.30-12, 17-19 hodin, aktuální info na http://spsk.koprivnice.org

FOTBAL: KOPŘIVNICE: čt 23. 5. od 16 hod. FC Kopřivnice A - TJ Mořkov (24. kolo OP ml. + st. přípravky) a FC Kopřivnice B - FK Štramberk (24. kolo OP st. přípravky); so 25. 5. od 9 hod. FC Kopřivnice - 1. FBK Spartak Jablunkov (24. kolo KP st. žáků), od 10.45 hod. FC Kopřivnice - 1. FBK Spartak Jablunkov (24. kolo KP ml. žáků), od 14.30 hod. FC Kopřivnice - TJ Internacional Petrovice (24. kolo KS dorostu sk. B), od 17 hod. FC Kopřivnice - TJ Spálov (24. kolo I. B tř. mužů sk. D); st 29. 5. od 17 hod. FC Kopřivnice B - Spartak Lubina (18. kolo OP st. přípravky); čt 30. 5. od 16 hod. FC Kopřivnice B - SK Beskyd Frenštát p. R. (25. kolo OP st. přípravky); so 1. 6. od 9 hod. FC Kopřivnice - FK Darkovičky (25. kolo KP st. žáků), od 10.45 hod. FC Kopřivnice - FK Darkovičky (25. kolo KP ml. žáků), od 14.30 hod. FC Kopřivnice - TJ Petřvald (25. kolo KS dorostu sk. B), od 17 hod. FC Kopřivnice - TJ Pražmo-Raškovice (25. kolo I. B tř. mužů sk. D); LUBINA: ne 26. 5. od 15 hod. Spartak Lubina - TJ Slovan Ostrava (14. kolo MSD žen sk. A); st 29. 5. od 17 hod. Spartak Lubina B - TJ Mošnov/Skotnice (12. kolo OS ml. přípravky sk. B); so 1. 6. od 16 hod. Spartak Lubina - SK Statek Nová Horka (12. kolo IV. tř. mužů); ŠTRAMBERK: so 25. 5. od 17 hod. FK Štramberk - TJ Sokol Bravantice (24. kolo III. tř. mužů); st 29. 5. od 17 hod. FK Štramberk - TJ Mořkov (18. kolo OP ml.+st. přípravky); pá 31. 5. od 17 hod. FK Štramberk - SK Beskyd Frenštát p. R. A (25. kolo OP ml.+st. přípravky); so 1. 6. od 10 hod. FK Štramberk - NFC Lichnov (20. kolo OP žáků); VLČOVICE: pá 24. 5. od 16.30 hod. FC Vlčovice-Mniší - AFC Veřovice (19. kolo OP žáků); so 25. 5. od 17 hod. FC Vlčovice-Mniší - TJ Odry (24. kolo I. B tř. mužů sk. D)

HÁZENÁ: so 25. 5. od 10.30 hod. KH ISMM Kopřivnice - Pepino SKP Frýdek-Místek A (19. kolo MSL st. žáků I.) - sportovní hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice

KRYTÝ BAZÉN: čt 23. 5. 6-15, 18.30-21, pá 24. 5. 6-12, 16-21, so 25. 5. 12-21, ne 26. 5. 10-19, po 27. 5. 6-8, 19.30-21 kondiční plavání pro veřejnost, út 28. 5. 6-21, st 29. 5. 6-12, 14.30-16, 18.30-21, čt 30. 5. 6-15, 18.30-21, pá 31. 5. 6-12, 16-21, so 1. 6. 12-21, ne 2. 6. 10-19 hodin; upozornění: tréninky ve 2 drahách: út 14.30-15.30 ASK, 15.30-18.30 SK, st 6.45-7.30 SK, 18.30-18.45 Db, tréninky ve 3 drahách: st a pá 8-11.45 PŠ, dětský bazén: čt a pá 8-11.45

MALÝ FOTBAL: so 25. 5. od 8 hod. 6. turnaj Oblastního přeboru; so 1. 6. od 8 hod. čtvrtfinále Oblastního poháru - vše hřiště ZŠ dr. M. Horákové Kopřivnice

MINIGOLF: po-pá 15-18, so-ne 14-18 hodin, upozornění: 25. a 26. 5. MT Kopřivnice

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 25. 5. v 6 hod. ČD, Frýdek-Místek, BUS Visalaje, Bílý Kříž, Polomka, Horní Lomná koupaliště, BUS Návsí, ČD Kopřivnice; st 29. 5. v 6.27 hod. ČD, Bílovec ČD, BUS Kyjovice, Zbyslavice, Svinov ČD; so 1. 6. v 6 hod. ČD, Hostašovice, ČD, Jehličná, Zašová; st 5. 6. v 6.12 hod. AN/5, Příbor, přesun na BUS u kostela, 6.40 hod. Hranice, (Č) Hranická propast, lázně Teplice, Hranice, BUS Příbor

SAUNA: út 14.30-21 ženy, st 14.30-21 muži, čt 10-21 ženy, pá 10-21 muži, so 12-16.30 párovka, 16.30-21 společná

TENIS: ne 26. 5. od 9 hod. TC Kopřivnice - TK SC Ostrava B (5. kolo OS 1. tř. ml. žactva sk. C) - tenisové kurty v Kopřivnici

Výsledky

- Fotbal: muži (23. kolo): Fotbal Fulnek B – FK Štramberk 5:3; muži (21. kolo IV. tř.): Spartak Lubina – TJ Sokol Žilina B 4:1; ženy (13. kolo MSD sk. A): FK Štramberk – MSK Orlová 2:1, AFC Veřovice – Spartak Lubina 2:2; st. žáci (23. kolo KP): FC Ostrava-Jih – FC Kopřivnice 3:8; ml. žáci (23. kolo KP): FC Ostrava-Jih – FC Kopřivnice 2:5; žáci (18. kolo OP): TJ Trojanovice-Bystré – FC Vlčovice-Mniší 0:9, FK Štramberk – FK Primus Příbor 2:1; st. přípravka (21. a 23. kolo OP): Spartak Lubina - FC Kopřivnice A 2:15, FK Štramberk – SK Beskyd Frenštát p. R. B 4:3; ml. přípravka (23. kolo OP): Spartak Lubina - FC Kopřivnice A 0:37, FK Štramberk – SK Beskyd Frenštát p. R. B 5:19; ml. přípravka (21. kolo OS sk. B): Spartak Lubina B – TJ Trojanovice-Bystré 8:1.

- Házená: st. dorost (22. kolo I. ligy): Talent Škoda JS Plzeň – KH ISMM Kopřivnice 34:19; ml. dorost (22. kolo II. ligy sk. SM): SKH Polanka n. O. – KH ISMM Kopřivnice 25:31; st. žáci (18. kolo MSL I.): SKH Polanka n. O. – KH ISMM Kopřivnice 22:36; ml. žáci (18. kolo MSL II.): KH ISMM Kopřivnice – HCB Karviná B 28:14.

- Tenis: dospělí (4. kolo OS sk. B): TC Kopřivnice – SKT Frýdlant nad Ostravicí 8:1; st. žactvo (4. kolo OS I. tř. – sk. D): TC Kopřivnice – ITS Tennis Club Olomouc 6:3; ml. žactvo (4. kolo OS 1. tř. sk. C): TO VOKD Ostrava-Poruba - TC Kopřivnice 8:1.

Děti z organizace Sport pro všechny také závodí

Kopřivnice (cab) – V různých disciplínách soutěží nejen děti registrované v konkrétních klubech, ale i ty v místní organizaci Sport pro všechny pod hlavičkou ASK Tatra Kopřivnice. Během roku se zúčastnily dvou kol soutěže Zápolení na dálku, v níž se v pěti nenáročných disciplínách (skok přes švihadlo, skok z místa, člunkový běh, obcházení lavičky – nohy na lavičce, ruce na zemi, a hod míčkem ze sedu) mohly porovnat se svými vrstevníky z celé ČR. Kopřivnické děti dosáhly průměrných výkonů, nejlépe se umístil Marek Štěpán, který v jarním kole obsadil z celkových 204 soutěžících v kategorii mladší žáci I. 26. příčku.

Další možnost porovnat si kondici a znalosti měly děti na Sportovním víkendu mládeže, jenž se letos konal první květnový víkend v Mošnově. Závodilo se v tzv. Medvědí stezce, což je orientační běh s úkoly v terénu. V nepostupové nejmladší kategorii zvítězila hlídka Damien Smith a Aneta Kostelníková, třetí místo, které ovšem na postup do krajského kola nestačilo, obsadila v kategorii mladší žákyně II. Alena Šerá.

V atletickém čtyřboji, jehož regionální kolo hostil rovněž Mošnov, se však dětem SPV Kopřivnice dařilo. Přímý postup do krajského kola si zajistili Damien Smith (ml. žáci I.) a Alena Šerá (ml. žákyně II.), jako náhradník se dostala z 10. místa i Aneta Kostelníková. Obě děvčata pak v krajském kole skončila ve svých kategoriích na nepostupové 13. příčce, z pátého místa se ale do republikového finále probojoval Damien Smith.

Celý školní rok členové SPV Kopřivnice završí v pondělí 27. května zábavným sportovním odpolednem, o den dříve ještě budou k vidění na Festivalu volnočasových aktivit, které v parku E. Beneše pořádá město Kopřivnice.

Minigolfisté TJ Start pořádali o víkendu turnaje

Minigolfista Miroslav Svoboda st. (TJ Start Kopřivnice) zvítězil v nedělním turnaji, který byl zároveň čtvrtým kolem II. ligy družstev.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Minigolfista Miroslav Svoboda st. (TJ Start Kopřivnice) zvítězil v nedělním turnaji, který byl zároveň čtvrtým kolem II. ligy družstev.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Kopřivnice (cab) – O uplynulém víkendu pořádal kopřivnický minigolfový klub TJ Start 3. a 4. Open, což bylo zároveň třetí a čtvrté kolo II. ligy smíšených družstev oblasti Morava sever. Na hřišti u koupaliště se v sobotu 18. května sešlo celkem 33 hráčů a hráček z klubů celé Moravy. První dvě příčky obsadili členové SKDG Příbor Leopold Myšák a Ondřej Myšák, nejlepším z kopřivnických minigolfistů byl na čtvrté pozici (vítěz kategorie senioři2) Miroslav Svoboda starší se skóre 86 (průměr 21,5 ran na kolo), přičemž v pořadí mu uškodilo horší druhé kolo, kde zahrál 24 ran.

Z dalších kopřivnických zástupců pak Radim Rieger skončil se skóre 95 (průměr 23,75 ran na kolo) osmnáctý (šestý v kategorii senioři) a na 23. příčce se umístil se skóre 98 Karel Škývara (průměr 24,5 ran na kolo, vítěz kategorie junioři). Jako družstvo pak Kopřivnice vyhrála, druzí skončili hráči MGC Olomouc a třetí minigolfisté KDG 2000 Ostrava.

V neděli pak bez dvou hráčů soutěžilo totéž startovní pole. Tentokrát si však výborně počínal kopřivnický minigolfista Miroslav Svoboda, který se stal se skóre 78 celkovým vítězem (19,5 ran na kolo). Povedlo se mu především druhé kolo, v němž všechny jamky zahrál na první pokus. Druhá příčka znovu připadla Ondřeji Myšákovi z Příbora a třetí skončil Vít Gerža z MGC Olomouc. Oproti sobotě se dařilo méně zbývajícím dvěma kopřivnickým reprezentantům, oba dosáhli skóre 103 (průměr 25,75 ran na kolo) a obsadili Karel Škývara 20. (druhý mezi juniory) a Radim Rieger 21. místo (třetí v seniorech). V hodnocení družstev Kopřivnice opět zvítězila, v průběžném pořadí však figuruje na druhé pozici.

Bratři Procházkovi zahájili další minikárovou sezonu

Kopřivnice (cab) – O prvním květnovém víkendu naskočili minikároví jezdci A.Mark TATRA TEAMU Kopřivnice Jakub a Filip Procházkovi do nové závodní sezony, v níž se budou účastnit soutěží v rámci Mistrovství ČR a Evropského poháru, Pohár ČR tentokrát vynechávají.

V rámci přípravy odjeli bratři Procházkovi v sobotu 4. května v Nitře Mistrovství Slovenské republiky a poprvé ve svých kategoriích zvítězili oba současně. Filip získal pohár za první místo v kategorii M1, Jakub pak v kategorii M2. O týden později proběhlo první kolo MČR v Olšanech u Vyškova. Na start závodu, který vedl přes obec, se postavilo v pěti kategoriích celkem 90 jezdců. Trať měřila 450 m se spádem 10 % a rozmístěny na ní byly tři slalomové úseky. Hodnotilo se systémem „B“, tedy výsledný čas tvořil součet dvou nejrychlejších jízd ze tří. Obhájce loňského titulu Jakub Procházka potvrdil roli favorita a zvítězil v kategorii M2. Jeho mladší bratr Filip tentokrát zůstal v kategorii M1 těsně pod stupni vítězů.

Dalšího závodu se bratři Procházkovi zúčastnili v sobotu 18. května, kdy se ve slovenské obci Teplička nad Váhom jelo první kolo Evropského poháru. Strmý kopec Straník prověřil celkem 53 jezdců z Čech, Moravy a Slovenska. Úzká trať s kluzkým povrchem, vedoucí lesem, měřila 700 m a každý závodník ji absolvoval třikrát, přičemž výsledný čas byl tvořen součtem časů dvou nejrychlejších jízd. Stejně jako v prvním závodě sezony i tentokrát bratři Procházkovi ovládli své kategorie. Sedmiletý Filip dominoval v kategorii M1 (soupeře předjel v součtu časů o necelých osm sekund) a dvanáctiletý Jakub ovládl kategorii M2 (v součtu časů porazil své soupeře o šest sekund).

V Kopřivnici soutěžil dorost v hasičském sportu

Kopřivnice (hod) – V sobotu 11. května dopoledne se konalo na hřišti ZŠ 17. listopadu okresní kolo dorostu v hasičském sportu, v němž své síly měřilo 6 dívek a 15 chlapců v kategorii jednotlivců a jedno družstvo dorostenek.

Po závodě na 100 metrů s překážkami, kdy museli zdolat bariéru s kladinou, je čekaly testy ze znalostí hasičského sportu. Následoval dvojboj, tj. běh na 100 metrů s překonáním překážky zvané okno a přenesení hasičského přístroje. Pro výsledné umístění se připočítalo i umístění v podzimním branném závodě. O postupu rozhodoval součet umístění ve všech soutěžích, neboť jen vítězové si vybojovali postup do krajského kola soutěže. Za dorostenky postupují Nikola Plandorová z Lubiny, Adéla Onderková z Hájova a Lucie Weisová z Bartošovic. Z chlapců postupují Richard Navrátil z Fulneku, Tomáš Pustějovský z Hájova a Jan Dubec z Lubiny.

Družstvo dívek mělo ještě závodit ve štafetě 4 x 100 metrů a v požárním útoku, ale protože se přihlásilo pouze jedno družstvo, potupuje do krajského kola bez boje.

„Velké poděkování pořadatelů z OSH ČMS Nový Jičín patří nejen všem dospělým, kteří zajistili hladký průběh soutěže, ale především vedení ZŠ a hlavně jejímu správci hřiště p. Minárikovi, který byl přítomen po celou dobu soutěžení a také velmi pomohl jako dodatečný člen technické čety při roznesení a následném uklizení překážek,“ poděkovala Jarmila Polášková z SDH Lubina II, která byla i jednou z organizátorek závodů.

Ve stejný den odpoledne pak proběhla na cvičném hřišti v Lubině soutěž dospělých okrsku Kopřivnice a zároveň soutěž o Pohár rady města Kopřivnice. Protože šlo o odložené kolo soutěže, o vítězství v běhu na 100 metrů s překážkami a v požárním útoku bojovala pouze čtyři družstva z okrsku. Prvenství obhájili muži z Rybí před Lubinou II – Větřkovice, Kopřivnicí a Ženklavou.

Následoval požární útok v soutěži o Pohár rady města Kopřivnice, v němž zvítězilo družstvo Kopřivnice před Ženklavou, Lubinou II - Větřkovicemi a Rybím.

V Prajzské lize skončil Šmigura osmý a Petrželka třináctý

Šilheřovice (hod) – Dva dobrovolní hasiči z týmu SDH Lubina I – Drnholec se zúčastnili v sobotu 11. května závodu TFA Prajzské ligy v Šilheřovicích.

Na start závodu se Radek Šmigura i Lukáš Petrželka postavili po delší pauze. Tentokrát jednou z obávaných disciplín bylo zapojení sacího vedení na PPS 12, což je disciplína v požárním útoku, kterou většina závodníků TFA neabsolvuje.

Radek Šmigura vybíhal jako první a bez větších obtíží doběhl do cíle s časem 4:32,498 min., což mu stačilo na pěkné 8. místo. Lukáš Petrželka startoval po něm a trať závodu zdolal za 4:47,165 min., čímž se umístil na 13. příčce. „Přestože nemáme natrénováno, na výkonu to moc znát nebylo. V pohodě jsme zvládli i nasazení sacího vedení, ale figurína nám dala zabrat, protože polovinu transportu jsme ji táhli do mírného kopce,“ zhodnotil výkony Radek Šmigura.

Pešlová a Hanzelka jsou mistry Moravy a Slezska ve vícebojích žactva

Kopřivnice (cab) – Další kategorií, která začala letošní soutěž družstev na dráze, bylo starší žactvo Atletického klubu E. Zátopka Kopřivnice. První kolo krajského přeboru této kategorie hostily v úterý 7. května Vítkovice a ambice měla především děvčata AK EZ. Ta ze 13 družstev obsadila čtvrtou příčku, přičemž nestačila jen na početnější týmy Poruby, Vítkovic a Frýdku-Místku. O největší bodový příděl se postaraly Adéla Tkáčová (27 b.) a Ema Feilhauerová (22 b.), další body pak přidaly Pavla Sopuchová (14 b.), Sára Šebestíková (13 b.), Hana Soukalová, Michaela Melčáková (obě po 9 b.), Simona Šenkeříková (8 b.), Michaela Štefková (7 b.), Dorota Sochová (2 b.) a Klára Chechelská (1 b.), šest bodů pak ještě přidala štafeta na 4 x 60 m (Michaela Sochová, Melčáková, Dorota Sochová a Lucie Bačová). Pouze pět chlapců AK EZ se nemohlo jako družstvo prosadit, bodovali pouze Adam Hrček (3 b.) a štafeta na 4 x 60 m (Hrček, Tobiáš Bartoň, Jan Jašek a Vojtěch Petráš).

Ve středu pak několik členů AK EZ odjelo do Bohumína, kde se konal Běh ulicemi města. Stříbro zde vybojovali Michal Mazáč (r. 2009/10), Nela Štefková (r. 2008), Michaela Bělunková (r. 2006/07) a Michaela Štefková (ženy 35-50 let), bronz přidala Aneta Babincová (r. 2008).

V sobotu 11. května závodila ve Vyškově trojice atletů AK EZ na Mistrovství Moravy a Slezska dorostu, juniorů a dospělých, kde se podařilo získat bronz Mii Schwarzerové v běhu na 400 m juniorek. Čtvrtá pak skončila v běhu na 100 m, vytvořila však klubový rekord, stejně jako na dvojnásobné trati, kde byla šestá. V dorostenkách se Nela Drozdová umístila ve skoku vysokém na čtvrté a ve skoku dalekém na deváté příčce, Tomáš Bortel skončil mezi muži těsně pod stupni vítězů ve vrhu koulí i v hodu diskem a šesté místo obsadil v hodu oštěpem.

Tentýž víkend proběhlo také Mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích, které hostil Třinec a kde dosáhlo žactvo AK EZ skvělých výsledků. Titul získali v pětiboji (běh na 60 m, 800 m a 60 m s překážkami, skok daleký a hod kriketovým míčkem) mladších žákyň Patricie Pešlová a mladších žáků Daniel Hanzelka. V sedmiboji (běh na 60 m, 150 m, 800 m a 100 m s př., skok daleký a vysoký a vrh koulí) žákyň vybojovala stříbro v klubovém rekordu Adéla Tkáčová a bronz získala Ema Feilhauerová. Klubový rekord vylepšila Tkáčová také v bězích na 100 m s př. a 150 m, Hanzelka zlepšil oddílové maximum v běhu na 800 m a Pešlová v hodu kriketem.

Počasí absolutně nepřálo druhému kolu krajského přeboru družstev mladšího žactva, které pořádal v úterý 14. května Frýdek-Místek. I přesto si závodníci AK EZ zlepšovali osobní rekordy a obě družstva ve velké konkurenci obsadila třetí příčku. Děvčata měla na první Opavu i druhou Porubu minimální ztrátu a o body se postaraly Patricie Pešlová (28 b.), Alexandra Huňková (27 b.), Michaela Bělunková (25 b.), Lenka Vrbancová (18 b.), Amálie Hanzelková (10 b.), Veronika Kvitová a Kristýna Káňová (obě po 4 b.). V družstvu chlapců pak bodovali Daniel Hanzelka (28 b.), Vojtěch Raška (18 b.), Josef Juřena (17 b.), Šimon Bartoň (16 b.), Šimon Holub (11 b.), Matyáš Lojek, Matěj Melčák (oba po 6 b.), Šimon Veselý (2,5 b.) a Jakub Holub (2 b.).

Druhé kolo krajského přeboru absolvovalo také starší žactvo, a to ve čtvrtek 16. května v Opavě. Družstvo děvčat v zúžené sestavě tentokrát obsadilo pátou příčku (bodovaly: Adéla Tkáčová 22,5 b., Pavla Sopuchová 21 b., Ema Feilhauerová 16 b., Hana Soukalová 14 b., Sára Šebestíková 13 b., Nela Zahradníková 3 b., Simona Šenkeříková 1 b.), chlapci však závodili pouze ve dvou (Jan Jašek 1 b.).

Kopřivnický celek ve vyhroceném utkání remizoval

FK Starý Jičín – FC Kopřivnice 2:2 (1:1)

Starý Jičín (cab) – Utkání 23. kola I. B třídy sk. D mezi Starým Jičínem a Kopřivnicí nabídl nejen fotbal dvou celků z předních příček tabulky, ale také tvrdé, až agresivní zákroky na obou stranách s dohrou po utkání.

Do zápasu vstoupili domácí brankou již po dvou minutách hry. Ve 13. min. sice samostatný únik Ollendera gólman ještě pokryl, k odraženému míči se však dostal Kalich, který poslal míč Dočkalíkovi a ten srovnal. „Domácí praktikovali hru založenou na tvrdosti a houževnatosti a dobývali naši branku dlouhými nákopy do šestnáctky. Pokud rozhodčí nechal hře volný průběh, bylo se na co dívat, ale moc nám toho nedovolil,“ vyjádřil se k první půli kopřivnický trenér Svatopluk Chrobák.

Domácí zahrozili zkraje druhého poločasu, Beňo však tutovku nadvakrát chytil. V 51. min. se Kopřivnice dostala do vedení, když si Dočkalík pohrál s celou soupeřovou obranou. V 54. min. mohlo zvýšit trio Ollender-Kalich-Dočkalík, finální přihrávka však selhala. V 62. min. neproměnil Starý Jičín penaltu za nastřelenou ruku, nevyužil ani 12 rohových kopů, ale nakonec se dočkal při tom třináctém v 90. min. „Pořadatelé nezvládli odchod hráčů do kabin, došlo k postrkování a hanlivému pokřikování od domácích fanoušků. Stále hráčům zdůrazňujeme, že mají výroky rozhodčích ustát, ale někdy to nejde. Rozhodčí může svými verdikty rozhodit psychiku týmu a to se mu dnes povedlo. Nicméně naší nedisciplinovaností a kvůli psychickému selhání jsme se dostali do problémů, protože za červenou kartu nemůžou příště nastoupit Beňo a Košárek,“ je si vědom Chrobák.

Branky Kopřivnice: 13. a 50. Dočkalík; sestava Kopř.: Beňo – J. Okřesík, Mička, Kühnert, M. Makový, Varga (96. Kramoliš), Kalich, Špaček, Košárek, Ollender (90. Petráš), Dočkalík (70. Kudělka).

I. B tř. mužů sk. D po 23. kole
1. Petřvald22163 382:2351
2. Starý Jičín22154 358:2349
3. Tichá22116 544:2539
4. Kopřivnice22115 646:3338
5. Jeseník n. O.22122 849:4238
6. Spálov22103 948:4533
7. Fryčovice22 94 937:5031
8. Ostravice22 931035:3730
9. Raškovice22 831148:5527
10. Mořkov22 741135:5425
11. Skotnice22 661036:4424
12. Veřovice22 721327:4323
13. Vlčovice22 631331:6021
14. Odry22 141722:64 7

Vlčovičtí fotbalisté v zúžené sestavě podlehli Ostravici

TJ Sokol Ostravice – FC Vlčovice-Mniší 6:1 (5:0)

Ostravice (cab) – V dosti pozměněné sestavě odehráli v sobotu 18. května vlčovičtí fotbalisté 23. kolo I. B třídy sk. D a i kvůli tomu si z Ostravice přivezli vysokou porážku 1:6.

Prvních pár minut bylo utkání vyrovnané s náznaky šancí na obou stranách, ale brankový příděl odstartovali domácí ve dvanácté minutě, kdy se v ideální pozici uprostřed šestnáctky ocitl Platoš a nikým neatakován otevřel skóre zápasu. O šest minut později se trefil po rychlé rozehrávce na půlce Vlčovic Stýskala a tentýž hráč skóroval také ve 26. minutě, kdy dlouhý lob vlčovickému gólmanu Špačkovi vypadl přímo před něj. Hattrick pak ostravický hráč završil ve 31. minutě, když mu míč naservíroval za obranu Vlčovic vlastní brankář. Skóre prvního poločasu uzavřel ve 41. minutě v šestnáctce úplně osamocený Platoš.

Ani druhý poločas nezačal pro fotbalisty FC Vlčovice-Mniší dobře. Po třech minutách hry kopali domácí standardku a na hranici malého vápna usměrnil míč do sítě ve skluzu Mendrek. V 64. minutě zaznamenal vlčovický celek čestný úspěch, když po faulu na Poláška proměnil pokutový kop Kocmich. Do konce utkání pak ještě ostravičtí hráči neproměnili několik tutovek.

„Bohužel jsme hráli v dosti improvizované sestavě, což se podepsalo na výsledku. Všechny góly padly po individuálních chybách hráčů. Ve druhém poločase se sice hra vyrovnala, ale už jsme nedokázali s výsledkem nic udělat. Klíčové pro nás bude příští kolo s posledními Odrami,“ avizoval důležitý duel vlčovický kapitán Roman Jalůvka, který pro zranění nemohl v Ostravici nastoupit.

Branka Vlčovic: 64. Kocmich (pk); sestava Vlčovic: Špaček – Mihál (46. Socha), Drozd, Jiřík, Kocmich, Polášek, Štefek, Růžička, L. Harabiš, D. Harabiš, Gardoň (75. M. Harabiš).

Místní školy soutěžily v atletice, házené i v šachu

V Domě dětí a mládeže Kopřivnice se sešlo při Velké ceně v šachu celkem 20 žáků místních základních škol a příborského gymnázia.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
V Domě dětí a mládeže Kopřivnice se sešlo při Velké ceně v šachu celkem 20 žáků místních základních škol a příborského gymnázia.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Kopřivnice (cab) – Kopřivnické základní školy zcela ovládly okresní kolo Štafetového poháru, atletické soutěže žáků prvního stupně základních škol. Letos probíhá pošesté a závodí se ve smíšených štafetách na 8 x 100 m a 8 x 200 m, přičemž každé družstvo je tvořeno 16 žáky jedné školy. Výsledný čas tvoří součet časů tří štafet (8 x 100 m žáků 1.-3. tř., 8 x 100 m žáků 4.-5. tř., a jedna, případně dvě štafety 8 x 200 m složené ze 4 žáků 1.-3. tř. a 4 žáků 4.-5. tř., přičemž do konečného výsledku družstva se pak započítává ten lepší čas).

Okresní kolo poháru, kterého se v pátek 10. května v Novém Jičíně zúčastnilo celkem 13 škol, vyhrála ZŠ E. Zátopka, druhá skončila ZŠ M. Horákové a o dvě sekundy zpět zůstala ZŠ Alšova. Tyto tři školy postoupily do krajského finále, jež proběhlo ve středu 15. května v Ostravě. Tentokrát byla z kopřivnických škol nejrychlejší ZŠ Alšova, která celkově obsadila třetí příčku a porazily ji pouze školy zaměřené na atletiku, ZŠ Englišova Opava a ZŠ Porubská Ostrava. Času o dvě sekundy horšího pak dosáhla na čtvrtém místě ZŠ E. Zátopka a ZŠ M. Horákové skončila šestá. Okresního kola se ještě zúčastnila ZŠ Mniší, ale obsadila poslední příčku.

Stejně jako vloni i v letošním roce se podařilo družstvu chlapců ZŠ E. Zátopka probojovat v kategorii HIII. z krajského do Národního finále Novinářského kalamáře, soutěže škol v házené. Kopřivnice porazila všechna družstva (ZŠ Pionýrů Frýdek-Místek 18:14, ZŠ J. z Poděbrad F-M 16:8, ZŠ Klimkovice 12:4 a ZŠ a MŠ Karviná 18:12) a zajistila si tak účast v Národním finále, které touto dobou probíhá ve Velké Bystřici.

V pátek 17. května proběhla v kopřivnickém domě dětí a mládeže Velká cena v šachu, přebor škol jednotlivců, kterého se zúčastnilo celkem 20 žáků z Gymnázia Příbor, ZŠ Alšova, ZŠ M. Horákové, ZŠ E. Zátopka a ZŠ sv. Zdislavy. První tři místa obsadili také nejlepší tři ze starší kategorie – vítězem se stal se sedmi body Filip Svoboda z příborského gymnázia, druhý skončil s pěti body další student Gymnázia Příbor Michael Ulumbekov a třetí místo obsadil rovněž s pěti body Nikolas Matěj ze ZŠ Alšova. Mladší kategorii vyhrál celkově čtvrtý Šimon Knesl ze ZŠ E. Zátopka (5 b.) a také další dvě pozice v této kategorii obsadili žáci ZŠ E. Zátopka – celkově sedmý Jan Žárský (4 b.) a celkově desátý Matyáš Frendl (3,5 b.).

Judista Radek Rýpar získal dospělácký republikový titul

Kopřivnice (cab) – První z letošních cílů si judista TJ Závišice Radek Rýpar splnil 27. dubna, kdy se stal mistrem ČR v kategorii mužů. A to ještě měsíc před šampionátem měl osmnáctiletý český reprezentant zlomenou ruku. V Jablonci nad Nisou, kde se mistrovství konalo, soutěžil ve váhové kategorii do 60 kg. V prvním kole měl volný los a výhra ve druhém nad Šimonem Filipcem z JUDO Beskydy jej posunula rovnou do semifinálového zápasu. V něm si poradil i s Jakubem Bohdálkem z JUDO Vysočina a ve finále vyzval Vincenta Skurku z týmu Železo Hranice, který v pavouku vyřadil favorita na celkové vítězství, svého oddílového kolegu Tomáše Berana. Rýpar se se Skurkou zná již z žákovských kategorií, a tak pro oba judisty nebylo lehké toho druhého něčím překvapit. Nakonec rozhodlo více zkušeností závišického judisty, který získal premiérový mistrovský titul mezi dospělými.

V sobotu 11. května byl v akci další závišický judista Jan Michálek, jenž soutěžil v krajském přeboru v Raškovicích v kategorii mladších žáků do 34 kg. Nejprve vyřadil Agnana Mathéa z Nového Jičína a po nerozhodném průběhu porazil na body Tobiase Mece z Orlové, ve finále však nestačil na aktivního Václava Bečku z Ostravy, bral stříbro a také důležité body do klíče k postupu na mistrovství ČR mladších žáků.

O další úspěch pro závišické judo se postaral junior Václav Jašek, který se s hranickými judisty vydal do Řecka, kde se v jeho hlavním městě konal 11. května mezinárodní turnaj. V kategorii nad 100 kg Jašek porazil oba své řecké soupeře na ippon a na nejvyšším stupínku si tak poslechl českou hymnu.

Další kolo malého fotbalu se hrálo druhou květnovou sobotu

Kopřivnice (cab) – Po pohárovém turnaji pokračoval Oblastní přebor v malém fotbale v sobotu 11. května čtvrtým turnajem. V něm prohrála dosud vedoucí Lokomotiva Gangsters, kterou v čele vystřídal tým SAFARI Kopřivnice, jenž měl dosud stoprocentní bilanci. Se stejným počtem bodů figuroval na druhé příčce i celek Bum Šankar, ten však měl o jeden odehraný zápas více. Třetí příčka patřila hráčům 1.FC Bari, kteří ovšem měli za sebou jen tři utkání. Další turnaj byl na programu uplynulou sobotu, jeho výsledky však v době uzávěrky tohoto čísla novin (20. 5.) nebyly zveřejněny.

Výsledky 4. turnaje OP v malém fotbale (Kopřivnice, 11. 5.): FC Baník Orel Štramberk – FC Ďábelská Jelita 2:2, branky: Lukáš Lichnovský, P. Buzek – M. Šustala, M. Pařil; FC Legion – Everton Závišice 1:2, branky: D. Streit – J. Lošák st., F. Najvar; Kamarádský Kyblík – TUZEMÁCI 2:1, branky: D. Šafář, M. Kudelka – J. Snášel; Bum Šankar - Stará Garda & D. T. 2:0, branky: T. Kypr, M. Kriške, - Delta Frýdlant n. O. 2:1, branky: M. Kriške, M. Navrátil – J. Tomášek; Delta Frýdlant n. O. – SAFARI Kopř. 1:4, branky: V. Tomášek – L. Valchař 2, S. Matonoha ml., M. Kubíček ml.; RS Team – Lokomotiva Gangsters 3:2, branky: M. Polášek, J. Závodný, V. Pustějovský – L. Husták, V. Hořelka; 1.FC Bari – FC ŠPUNTY 97 10:1, branky: O. Chromečka 4, P. Kružliak 2, M. Buček 2, T. Baar 2 – J. David.

Jakub Raška hrál A turnaj v Mostě

Most (cab) – Až na západ Čech se vydal badmintonista BK Kopřivnice Jakub Raška na celostátní turnaj GPA U13 Super Stars Most 2019. Ve dvouhře se po vítězstvích nad Vojtěchem Strejčkem (SK Hamr) 2:0 a 5.-8. nasazeným hráčem Kryštofem Coufalem (SK Prosek Praha) 2:1 dopracoval až do čtvrtfinále, v němž jej však vyřadil ve dvou setech nasazený 3.-4. badmintonista dvouhry Marek Čepek (TJ Astra Zahradní Město). Ve čtyřhře Raška s Michaelem Havlíčkem (Badminton Sharks Brno) v třísetovém utkání přešli přes pardubickou dvojici Martin Hykel a Kryštof Ježek, ve druhém utkání ale nestačili na dvojky turnaje Jakuba Bouberleho (TJ Sokol Vodňany) a Ondřeje Kaplana (BK DDM Holice).

V mnohem menší konkurenci pak hráli dospělí v sobotu 11. května na turnaji GPC v Karviné. Ve dvouhře se až do finále dostali dva kopřivničtí badmintonisté a nakonec ve dvou setech zvítězil Martin Slíva, Jakub Sagáčik tak skončil druhý. Další hráči BK Kopřivnice Dalibor Tůma nepřešel přes první kolo a Jan Buček byl ve druhém zápase vyřazen Sagáčikem. Slíva se Sagáčikem pak vyhráli čtyřhru mužů, když porazili ve dvou setech jak dvojici Michal Viest (TJ Sokol Plesná) a David Slíva (TJ Sokol Klimkovice), tak i páry Jan Buček s Maciejem Breznenem (Kabal team Karviná) a Jakub Štefek s Jiřím Kudrnou (oba Kabal team Karviná). Dalibor Tůma s Davidem Kožušníkem z VSK VŠB – TU Ostrava prohráli již v prvním kole.

Kulturista Jiří Rohan se stal mistrem ČR mužů nad 70 let

Lysá nad Labem (cab) – Svou bohatou závodní kariéru zakončil kulturista oddílu Urtica Kopřivnice a ASK Tatra Kopřivnice Jiří Rohan titulem mistra ČR v kulturistice mužů masters nad 70 let. Mistrovství ČR mužů, žen, masters a párů v kulturistice, physique, bodyfitness, bikiny fitness a wellness fitness proběhlo poslední dubnový víkend v Lysé nad Labem a ve čtrnácti kategoriích startovalo celkem 95 závodníků.

Kategorie nad 70 let soutěžila vůbec poprvé v historii českých soutěží. Jiří Rohan měl ve svých 72 letech životní formu a porazil i vicemistra Evropy. „Celou přípravu jsem směřoval k jedinému cíli, získat první historický titul mistra ČR. Dodržoval jsem přísnou dietu, shodil jsem 15 kg a trénoval šestkrát týdně, přičemž za trénink jsem nazvedal 55 tun,“ přiblížil tvrdou přípravu na šampionát Rohan. Členové výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness ČR mu po soutěži nabídli možnost startovat na podzimním mistrovství světa, což však čerstvý mistr republiky z rodinných důvodů odmítl. „Byl to můj poslední závod v životě. O takovém zakončení mé závodní činnosti se mi ani ve snu nezdálo. První závod jsem absolvoval v roce 1975 na okresním přeboru a vše jsem zakončil ziskem titulu mistra ČR,“ shrnul svou závodní kariéru Jiří Rohan.

Nebyla to pátá, byla to devátá

Rudolf Hrušínský, Jana Švandová a Josef Carda bavili v pondělí vyprodaný velký sál kulturního domu komedií Nebyla to pátá, byla to devátá v režii Jiřího Menzela.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Rudolf Hrušínský, Jana Švandová a Josef Carda bavili v pondělí vyprodaný velký sál kulturního domu komedií Nebyla to pátá, byla to devátá v režii Jiřího Menzela.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

SmilingDog

Členové canisterapeutického spolku SmilingDog prezentovali v prostorách skautského centra, jak skloubit rodinný život s chovem psů. Návštěvníci měli možnost sledovat ukázky poslušnosti psích mazlíčků.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Členové canisterapeutického spolku SmilingDog prezentovali v prostorách skautského centra, jak skloubit rodinný život s chovem psů. Návštěvníci měli možnost sledovat ukázky poslušnosti psích mazlíčků.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Zábavné pohádkové odpoledne a akce Kdo si nehraje, nezlobí

Zábavné pohádkové odpoledne a akce Kdo si nehraje, nezlobí, které v rámci Týdne pro rodinu pořádala ZŠ Alšova, se potýkaly s nepřízni počasí. Připravené aktivity se neuskutečnily v atriu školy, nýbrž v provizorních prostorách vestibulu a školních chodeb. Špatné počasí se také podepsalo na nižší návštěvnosti celého odpoledního programu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Zábavné pohádkové odpoledne a akce Kdo si nehraje, nezlobí, které v rámci Týdne pro rodinu pořádala ZŠ Alšova, se potýkaly s nepřízni počasí. Připravené aktivity se neuskutečnily v atriu školy, nýbrž v provizorních prostorách vestibulu a školních chodeb. Špatné počasí se také podepsalo na nižší návštěvnosti celého odpoledního programu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

SZUŠ MIS music

Práce šestice absolventů výtvarného oboru SZUŠ MIS music jsou od pondělí k vidění na výstavě ve vestibulu kopřivnické radnice.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Práce šestice absolventů výtvarného oboru SZUŠ MIS music jsou od pondělí k vidění na výstavě ve vestibulu kopřivnické radnice.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS