Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 13.06.2019- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bezručova vyhlídka - foto Lukáš Filip

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 23/2019 ze dne 13.06.2019

Kopřivnice nevymáhá žádné dluhy po nezletilých dětech

Kopřivnice (dam) – S výzvou zastavení exekucí vedených vůči nezletilým dlužníkům se v závěru května na všechny města a obce v kraji obrátil moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Jeho dopis dorazil i na kopřivnickou radnici, ta ale žádné dluhy po dětech nevymáhá už od listopadu 2018. „Na rozdíl například od statutárních měst neprovozuje Kopřivnice dopravní podnik nebo třeba zdravotnické zařízení, kde mohou vznikat dluhy dětí. Jediným způsobem, jak se mohlo dítě stát dlužníkem města, byl nezaplacený místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ani zde už v současné době ale neevidujeme žádné nezletilé dlužníky,“ říká Martina Černochová, vedoucí odboru financí kopřivnické radnice.

I Kopřivnice ovšem v minulosti pohledávky na poplatcích vůči dětem exekučně vymáhala. Na vině bylo nešťastné znění příslušného zákona, který stanovil, že poplatníkem byla vždy jednotlivá osoba bez ohledu na věk.

Donedávna platné předpisy úředníkům nedávaly jinou možnost než dluhy z nezaplacených odpadů vymáhat i na nezletilých včetně batolat a kojenců. „Situace se změnila v roce 2016 po novele zákona, kdy i formálně přešla poplatková povinnost za nezletilé děti na jejich zákonné zástupce. Zároveň město reagovalo i na nález Ústavního soudu, který vymáhání poplatků na dětech označil za nepřípustné,“ vysvětlila Černochová.

S postupným zastavováním exekucí vůči dětem začala radnice na podzim roku 2017 a v průběhu 2017 a 2018 bylo zastaveno okolo tří set exekucí vedených proti nezletilým poplatníkům.

Přestože dnes už Kopřivnice žádné dluhy u nezletilých nevymáhá, neznamená to, že nešvar neplacení poplatků za odpad nezletilých dětí vymizel. Například za rok 2018 svou povinnost vůči městu nesplnilo 2 569 osob, třetina z nich, konkrétně 763 případů se týká dětí, za které rodiče odpady nezaplatili. Celkový dluh za loňský rok činí víc než 1,1 milionu korun. Úředníci kopřivnické radnice tyto peníze po dlužnících pochopitelně vymáhají, velmi často přitom narážejí na neinformovanost lidí, kteří poplatky za odpad dluží. „Někteří si neuvědomují, že ani po rozvodu se nezbavují svých rodičovských povinností, a jsou často překvapeni, že ačkoliv nemají děti svěřeny do péče, může být i vůči nim vedena exekuce na dlužné poplatky. Velmi často se setkáváme s tím, že za odpad neplatí lidé, kteří se dlouhodobě zdržují na jiné adrese než na místě trvalého pobytu nebo v zahraničí, poplatky městu nehradí přesto, že tato povinnost jim nezanikla,“ říká Jitka Příhodová z odboru financí kopřivnické radnice.

Častým dlužníkem jsou také lidé s úřední adresou na radnici, kteří argumentují, že na místě svého trvalého bydliště žádný odpad neprodukují, a nemusí tudíž platit. „Skutečnost je taková, že poplatková povinnost vzniká bez ohledu na to, zda daný člověk nějaký odpad skutečně vyprodukoval v místě, kde je hlášen,“ vysvětluje Jitka Příhodová.

Nezřídka se úředníci odboru financí setkávají i s tím, že lidé odpady neplatí s odůvodněním, že v jejich nájemních smlouvách je uvedeno, že poplatek za odpad je součástí nájmu. V takových případech jde nejčastěji o staré znění nájemních smluv, které nereflektují legislativní změny zavedené v roce 2002.

Fotopasti použije radnice na monitoring černých skládek

Kopřivnice (hod) – V nejbližších dnech bude radnice instalovat dvě fotopasti, které budou monitorovat problémová místa v Kopřivnici. K jejich pořízení přimělo odbor životního prostředí zvyšující se množství objemných odpadů odkládaných ke kontejnerům, čímž vznikají černé skládky ve městě i v místních částech, a město za jejich odklízení platí nemalé finanční prostředky.

Fotopasti budou umístěny nejprve na ulici Dělnickou ke kontejnerům na tříděný odpad naproti areálu bývalého ČSAD a ke Včelínu. „U ubytovny je sice umístěna i kamera, ta ale monitoruje celý prostor kolem domu. Jde vlastně o posílení monitorování této problémové lokality. Pokud se fotopasti osvědčí, jsme připraveni zakoupit další. Ty budou následně umístěny na stanoviště, například na ulici 17. listopadu, Osvoboditelů apod.,“ uvedla Lucie Kubalcová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí, s tím, že fotopasti budou přemisťovány dle potřeby.

Odbor životního prostředí čím dál častěji řeší problémy s poškozováním kontejnerů. Nedávno neznámý pachatel poškodil pět kontejnerů určených pro sběr elektroodpadu a jeden pro sběr starého šatstva a textilu. „Předpokládáme, že fotopasti využijeme i na monitorování těchto nešvarů,“ dodala Lucie Kubalcová.

Trávníky v intravilánu se budou sekat 4x ročně, louky dvakrát

Areál kopřivnického hřbitova patří k místům, která jsou sečena pouze dvakrát za rok. Takových míst by mohlo být v budoucnu víc.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Areál kopřivnického hřbitova patří k místům, která jsou sečena pouze dvakrát za rok. Takových míst by mohlo být v budoucnu víc.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Před měsícem začala na sociálních sítích diskuze o tom, že by město mělo omezit sečení trávníků v bytové zástavbě. Diskuzi vyvolal článek o rozhodnutí Ostravy, která omezí sečení některých trávníků z důvodu sucha a úbytku hmyzu. V Ostravě by tak celkem devět trávníků mělo být sečeno pouze jednou do roka. Kopřivnice s výsadbou lučních záhonů začala například na okružních křižovatkách již před několika lety.

„V té době se ozvalo mnoho negativních hlasů proti tomuto postupu a musím přiznat, že i mně se tento postup úplně nezdál. Dnešním pohledem šlo o pokrokový postoj pracovníka životního prostředí Jana Habra, který má na starosti zeleň ve městě. V současné době v tomto trendu pokračujeme, a proto jsme zadali vytipovat plochy v intravilánu, kde by se tráva nesekala tak intenzivně. Například letos se již nesekala plocha naproti Tescu, kde hezky kvetou kopretiny. Většinu míst ponecháme přirozenému vývoji a některá exponovaná vytipovaná místa budou vyseta lučním semenem, aby se z nich staly louky se vším všudy,“ uvedl místostarosta Stanislav Šimíček, jenž má na starosti životní prostředí.

V bytové zástavbě se tráva od letošního roku bude sekat čtyřikrát, což je o jednu seč víc než vloni. „Tráva se seče ve výšce 7 až 10 centimetrů. Díky současnému velmi deštivému počasí jsme letos dle plánu ve skluzu 14 dnů. Dle nového rozhodnutí, ke kterému došlo na poradě vedení města, se nebude do budoucna v centru města a okolo radnice tráva mulčovat, bude se tedy nechávat vyšší travní porost. Tímto opatřením dojde ke snížení počtu sečí okolo radnice, což také zmírní odpařování vody z půdy,“ okomentoval místostarosta přístup radnice k sečení. Ten poznamenal, že v místech, kde vzniknou louky, se bude sekat tráva jen dvakrát ročně. „Toto opatření vyhodnotíme v závěru roku a rozhodneme o jeho případném plošném rozšíření do dalších lokalit,“ dodal místostarosta Stanislav Šimíček.

Firmy chtějí spolupracovat na udržitelné dopravě

Kopřivnice (hod) – Zpracování Plánu udržitelné městské mobility Kopřivnice a Koncepce statické dopravy jsou v plném proudu. Novou dopravní strategii pro město zpracovává společnost UDIMO z Ostravy.

V minulém měsíci oslovila radnice několik nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Kopřivnici a zjišťovala jejich zájem podílet se na Plánu udržitelné městské mobility, který zahrnuje všechny způsoby a formy dopravy včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zvýšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch obyvatel. „Z oslovených firem projevila zájem přibližně polovina. Se zástupci firem budou probíhat jednání, na kterých se bude diskutovat o požadavcích, které by přispěly k co nejvíce udržitelné dopravě. Naším společným cílem bude eliminovat dopady automobilové dopravy na životní prostředí. Jednání se povedou o možnosti navýšení četnosti spojů autobusové dopravy nebo doplnění cyklistické infrastruktury, aby zaměstnanci firem nebyli nuceni používat pro cestu do práce osobní automobily,“ přiblížil možnosti dialogu mezi městem a zaměstnavateli Richard Petr, pracovník odboru rozvoje města, který má na starosti dopravu.

V květnu oslovila radnice s projektantem i místní základní školy. „Žáci na mapách blízkého okolí dané školy zakreslovali, na kterých místech se necítí bezpečně, kde je z jejich pohledu špatný stav komunikace, kde jim chybí semafor či přechod, aby se mohli bezpečně dostat do školy nebo do kroužku na kole či pěšky,“ poznamenal Petr.

Aby mohlo být do dokumentu zahrnuto co největší spektrum názorů na dopravu, probíhal v dubnu a květnu v domácnostech průzkum dopravního chování. Tazatelé nabízeli zapojeným respondentům účast v tipovací soutěži, kdy měli odhadnout, jaký je ve městě počet vozidel na 1 000 obyvatel. Účastník s nejpřesnějším tipem bude odměněn na veřejném jednání, které se uskuteční 24. června.

„Společnost UDIMO má v současné době zpracované analytické podklady, jejichž výsledky budou prezentovány na veřejném jednání. Zájemci o tuto problematiku se dozvědí zajímavé informace o dopravě v Kopřivnici, které vzešly z průzkumu dopravy a dopravního chování obyvatel a také budou moci diskutovat své názory na problémy v dopravě a návrhy jejich možných řešení se zástupci zpracovatelské firmy i zástupci města. O přesném času a místu konání budeme veřejnost včas informovat,“ dodal Richard Petr.

Mapová aplikace zobrazí užitečné informace o městě

Kopřivnice (hod) – Kopřivnická radnice po spuštění aplikace Hlášení závad zpřístupňuje veřejnosti další mapové aplikace. Aplikace jsou zveřejněny na adrese mapy.koprivnice.cz nebo v sekcích, do kterých tematicky patří, například mapa pasportu mobiliáře v sekci komunální majetek, vymezení ploch upravovanými vyhláškami města v sekci vyhlášek apod. „Aplikace se liší podle mapového obsahu. V mapě pasportu odpadového hospodářství jsou zobrazena kontejnerová stání s informací o počtu, druhu kontejnerů a četnosti vývozu. V mapě veřejných prostranství lze zobrazit plochy, jež jsou vymezeny vyhláškou o veřejném pořádku, například plochy zákazu konzumace alkoholu, pravidla upravující volný pohyb psů, omezující hostinskou činnost nebo jiné plochy,“ upřesnil Jiří Tomášek, správce GIS kopřivnické radnice.

V základní aplikaci lze například zobrazit ortofoto z různých let pořízení, ale také starší historické podklad,y jako císařské otisky z období 1830-1836 nebo mapy II. a III. vojenského mapování, lze tak zobrazit zajímavý vývoj území.

„Postupně budeme množství mapových aplikací dostupných veřejnosti rozšiřovat, přibydou například mapové vrstvy blokového čištění komunikací, zimní údržby, mapa aplikace ‘nového’ územního plánu. Některé podklady je potřeba připravit, ale u územního plánu musíme počkat na jeho vydání,“ dodal Jiří Tomášek.

Centrum patřilo sportovním hrám

Poměřit své síly v několika sportovních disciplínách přijely na tradiční hry zdravotně postižených přes dvě stovky lidí.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Poměřit své síly v několika sportovních disciplínách přijely na tradiční hry zdravotně postižených přes dvě stovky lidí.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) - Centrum města patřilo minulou sobotu dopoledne Sportovním hrám zdravotně postižených dětí a dospělých. Dvaadvacátý ročník akce, která se koná také jako Memoriál Petra Douska, jenž před lety myšlenku her prosadil, přilákal 244 startujících z celé České republiky, ale i ze Slovenska.

Letos přijelo méně handicapovaných účastníků, než bývá zvykem. Důvodem bylo posunutí termínu a kolize s jinými hrami. Počasí pořadatelům přálo, ani o diváky nebyla nouze.

Po úvodním hodinovém koncertu městského dechového orchestru pod taktovkou Pierra Scotta a proslovu starosty města Miroslava Kopečného začalo soutěžní klání. Účastníci her si mohli poměřit své síly v hodu oštěpem, koulí či granátem, ve střelbě ze vzduchovky nebo na okruzích okolo kulturního domu. Organizátoři jsou rádi, že se jim daří do společné aktivity zapojovat lidi s handicapem i zcela zdravé a poměr zdravých lidí, kteří se do soutěžení zapojují, každým rokem vzrůstá.

Diváci, kteří přišli nejen handicapované povzbuzovat při jejich výkonech, se mohli zaposlouchat do skladeb, které hrála country kapela Kondoři.

Večer pak akce pokračovala v kulturním domě tradičním galavečerem, na kterém nechybělo předávání cen těm nejúspěšnějším.

Dny techniky hlásí návštěvnický rekord, přišlo asi 23 tisíc lidí

V sobotu tatrovácký polygon svlažila krátká, ale intenzivní přeháňka. Část návštěvníků Dnů techniky tak některé vystavené stroje využila originálním a nečekaným způsobem.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
V sobotu tatrovácký polygon svlažila krátká, ale intenzivní přeháňka. Část návštěvníků Dnů techniky tak některé vystavené stroje využila originálním a nečekaným způsobem.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
další fotografie

Kopřivnice (dam) – O rekordním zájmu hovoří pořadatelé letošních Dnů techniky. Víkendovou akci na zkušebním polygonu Tatry podle jejich prvních odhadů navštívilo víc jak 23 tisíc návštěvníků. V době, kdy přijíždělo na akci nejvíce účastníků, se na příjezdových cestách nárazově tvořily dlouhé kolony popojíždějících vozidel. Zájem návštěvníků byl tak velký, že nestačily ani rozsáhlé oficiální parkovací plochy v centrální části polygonu, ale návštěvníci parkovali podél cest v celém areálu a také na provizorních parkovištích na travnatých plochách. Další návštěvníky bez ustání mezi Kopřivnicí a polygonem přepravovala kyvadlová doprava.

Přes návštěvnický rekord akce nepůsobila zahlcená lidmi s výjimkou delších front, které si museli vystát zájemci o projížďku v náklaďácích Tatra, lidé si mohli vystavenou techniku pohodlně prohlédnout. Rozdělení návštěvnického zájmu pomohla jistě i možnost navštívit během soboty hlavní montáž automobilky, kterou si podle vedení Tatry prošlo odhadem víc než 5 000 lidí.

Expozici letošních Dnů techniky dalo dohromady přes osm desítek vystavovatelů. Zatímco někteří zaujali návštěvníky velikostí své techniky, jako například společnost, která představila sedmdesát metrů vysoký automobilový jeřáb, jiní sázeli na prezentaci nových technologií.

Nejzajímavější práce svých studentů prezentovala VŠB-TU z Ostravy a technologické vychytávky prezentovaly i jiné společnosti. Na Dnech techniky byl jasně viditelný také nástup elektromobility, když k tradičním elektrokolům přibyla v letošním roce ukázka hned několika elektromobilů, a to jak prototypů, tak sériových vozů. V samostatném stanu poblíž hlavního pódia město Kopřivnice prezentovalo návštěvníkům připravovanou proměnu centra města. Lidé měli možnost vůbec poprvé vidět rozpracovaný i trojrozměrný model budoucí podoby prostoru mezi kulturním domem a radnicí.

Hospoda v Mniší má nového nájemce, otevřít chce brzy

Mniší (dam) – Hospoda v Mniší má nového nájemce. Dosavadní provozovatel pohostinství situovaného v kulturním domě skončil nájemní vztah s městem na konci května. Hospoda však, podle místních, nefungovala už zhruba o měsíc dřív. V minulém týdnu radní schválili nájemní smlouvu s novým nájemcem, která je platná od 15. června. „Konkrétní termín otevření zatím ještě nemohu říct, bude záležet na tom, jak rychle přijde potřebné vybavení, ale mou snahou je otevřít v co nejkratším čase. Doufám, že zhruba do týdne,“ řekl Adam Dluhý, nový provozovatel pohostinství v Kulturním domě v Mniší.

O provoz hospody v obci se podle slov místostarosty Adama Hanuse zajímá i místní komise v Mniší. „Členové místní komise mají zájem sejít se s novým provozovatelem pohostinství zjistit, zda mohou nějak pomoci. To, aby hospoda v obci fungovala, je pro ně velmi důležité, ať už v souvislosti s letní sezonou a provozem cyklostezky nebo například i plánovanými akcemi, jako je třeba Den obce Mniší,“ uvedl Hanus.

Starostové z regionu se sešli na zdejší radnici k jednání

Starostové sedmi okolních obcí a dvou měst se v závěru minulého týdne sešli v Kopřivnici k pravidelnému společnému jednání.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Starostové sedmi okolních obcí a dvou měst se v závěru minulého týdne sešli v Kopřivnici k pravidelnému společnému jednání.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Kopřivnická radnice jako pověřená obec třetího stupně navázala na předchozí tradici setkání starostů municipalit spadajících do působnosti Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností a nejbližšího okolí. Kopřivnice v pátek dopoledne hostila starosty ze sedmi obcí a dvou měst regionu. „I v minulosti jsme jedenkrát ročně zvali starosty obcí ORP ke společnému jednání jednak proto, abychom společně mohli reagovat na aktuální problémy, ale taky abychom si předali informace o vývoji situace v oblasti státní správy a samosprávy,“ uvedl Miroslav Kopečný, starosta hostitelské Kopřivnice. Starostové se v nastaveném formátu sešli poprvé od loňských komunálních voleb. Program schůzky měli možnost dopředu ovlivnit podle toho, co aktuálně ve svých městech a obcích řeší. Řeč tak byla například o připravovaných změnách ve stavebním zákoně, provozování elektronické spisové služby nebo několika oblastech sociální práce. Padla také nabídka využití kapacit zdejšího psího útulku a zástupce úřadu práce prezentoval možnosti využití aktivní politiky zaměstnanosti či veřejně prospěšných prací. „Představili jsme rovněž připravované investice, které mohou mít dosah i do okolních obcí, ať už jde o obchvat Vlčovic, Integrované výjezdové centrum záchranných složek či připravované cyklostezky. Ale i největší akce týkající se přímo Kopřivnice, jako je rekonstrukce centra města či budování kanalizace ve Vlčovicích a Mniší,“ doplnil Miroslav Kopečný.

Zastupitelé projednají územní plán

Kopřivnice (dam) – Pošesté se za týden 20. června sejde kopřivnické městské zastupitelstvo.

Na programu jednání, které začne tradičně v 16 hodin v nejvyšším patře radniční budovy, je nejen střednědobý výhled rozpočtu města na následující dva roky nebo schválení závěrečného účtu města za minulý rok. Zastupitelé projednají také dodatky ke zřizovacím listinám několika místních škol a školek a v závěru programu by po projednání měli vydat nový Územního plán Kopřivnice.

Dvěma školám začnou prázdniny dříve

Kopřivnice (dam) - O tři dny dříve začnou prázdniny pro žáky dvou základních škol v Kopřivnici. Ředitelky ZŠ dr. Milady Horákové a ZŠ 17. listopadu využily možnosti vyhlásit v termínu 26. až 28. června ředitelské volno. Důvod uspíšení konce školního roku na obou školách je totožný a jsou jím plánované rekonstrukční práce především na sociálních zařízeních obou škol. Dělníci stavebních firem budou moci do obou škol nastoupit o několik dní dříve, původně měly totiž práce začít až 1. července. „Při obhlídce stavenišť firmy požádaly vedení škol, zda by nebylo možné začít s pracemi dříve, a paní ředitelky se nakonec rozhodly vyjít v rámci svých možností vstříc. Pokud by to nebylo možné, firmy by samozřejmě začaly práce až v dohodnutém termínu,“ uvedl Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města, který investici do školních budov zajišťuje.

Obě školy předají svým žákům vysvědčení už v úterý 25. června, ale zároveň se snaží minimalizovat problémy, které by zkrácení školního roku mohlo přinést rodičům některých dětí. Na ZŠ dr. Milady Horákové bude v případě zájmu rodičů školní družina fungovat až do pátku 28. června a totéž se týká školní jídelny.

ZŠ a MŠ 17. listopadu bude žákům 1. až 5. ročníku nabízet možnost se přihlásit ve dnech ředitelského volna do školní družiny, která bude dětem organizovat program mimo budovu školy formou výletů do okolí. Provoz Mateřské školy Polárka zůstane beze změny.

Chystá se diskuze o vizuálním smogu

Kopřivnice (dam) – Co je to vizuální smog, jak si v tomto směru stojí veřejný prostor našeho města, ale i to, jakými prostředky může město působit ve prospěch zlepšení stávajícího stavu v Kopřivnici? Na tyto i další otázky by měla odpovědět panelová diskuze, kterou připravují zdejší iniciativy Koprostory a Koprfórum.

„Pozvali jsme zástupce kopřivnické radnice, architekty, odborníky na grafický design nebo marketing a také zástupce podnikatelské veřejnosti. S cílem zahájit diskuzi se všemi, kteří mají k tématu vizuálního smogu co říci,“ říká jeden z organizátorů diskuze Petr Čaník.

Diskuze o tématu vizuálního zahlcení veřejného prostoru v současnosti probíhá v řadě míst v České republice. Ta kopřivnická proběhne v úterý 18. června od osmnácti hodin na půdě Vily Machů.

Dárci věnovali téměř 500 kg potravin a drogistického zboží

Kopřivnice (hod) – Nakupující v květnové sbírce potravin byli štědřejší než na podzim. V září probíhala sbírka potravin pro místní pobočku Armády spásy ČR v kopřivnickém Kauflandu, kdy se vybralo 242 kg potravin a drogerie. Tentokrát sbírka proběhla v sobotu 18. května v místním supermarketu Tesco.

„Celkově jsme vybrali 492 kg zboží. Darována nám byla kromě trvanlivých potravin i drogerie, která pomůže rodinám nacházejícím se v tíživé situaci,“ uvedla Michaela Hyžáková, vedoucí sociální služby v kopřivnické pobočce Armády spásy ČR. Ta byla velmi ráda za vstřícnost a ochotu nejen nakupujících zákazníků, ale i zaměstnanců Tesca, kteří lidem z Armády spásy zajistili zázemí při sbírce.

Stíny

Škodu přesahující 180 tisíc korun způsobil nezvaný host, který se vloupal dne 31. května v době od 16.30 do 18.45 hodin do jednoho z bytů v panelovém domě na ulici Pod Morávií 1166. Dosud neznámý pachatel do bytu vnikl po překonání zámku vstupních dveří, byt prohledal a odcizil z něj finanční hotovost, šperky, stravenky a další osobní věci. Policisté po pachateli, který se svým jednáním dopustil trestného činu porušování domovní svobody a trestného činu krádeže, pátrají, a v této souvislosti žádají občany, kteří by v dané věci mohli poskytnout jakékoliv informace, aby je kontaktovali na telefonním čísle 974 735 731 nebo na bezplatné lince 158. Pachateli hrozí v případě dopadení až pět let za mřížemi.

Radnice bude znovu hledat technický dozor investora

Kopřivnice (dam) – Nízký počet nabídek a vysoká nabídková cena stojí za rozhodnutím kopřivnických radních zrušit zadávací řízení na zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro plánovanou revitalizaci centra města. Ze soutěže, kterou město vypsalo v druhé polovině dubna, během měsíční lhůty pro podání vzešly pouze dvě nabídky. „Ty byly jednak cenově velmi odlišné a navíc vzhledem k tomu, za jakou cenu se nám podařilo tyto činnosti zajistit pro odkanalizování Vlčovic a Mniší, což je sice jiný typ stavby, ale investice v podobném objemu, zdály se nám nabídky příliš vysoké,“ vysvětlil Miroslav Kopečný, starosta Kopřivnice. Podle jeho slov radnice vypíše zadávací řízení znovu, ale částečně změkčí nastavené podmínky soutěže tak, aby získala více nabídek, ze kterých bude možné vybírat. Termín zahájení rekonstrukce centra města by opětovné vypsání soutěže na dodávku těchto služeb nemělo ohrozit. „Původním záměrem sice bylo, abychom v době tendru na dodavatele stavebních prací už měli vybraný technický dozor, nyní obě zadávací řízení proběhnou souběžně, což by ale realizaci investice nemělo ohrozit,“ doplnil starosta Kopečný.

Senioři jezdili na kolech po jižní Moravě

Pětačtyřicet kopřivnických seniorů absolvovalo cyklovýlet po jižní Moravě. Díky zpoždění v dopravě jeli zkrácenou trasu.
FOTO: PAVLA ZRUNKOVÁ
Pětačtyřicet kopřivnických seniorů absolvovalo cyklovýlet po jižní Moravě. Díky zpoždění v dopravě jeli zkrácenou trasu.
FOTO: PAVLA ZRUNKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Na cyklovýlet na jižní Moravu jelo ve středu 5. června 45 kopřivnických seniorů.

Z Mikulova se na kolech vydali do Valtic a Lednice, celkem tak každý senior ujel na kole 35 až 40 kilometrů. „Vzhledem k tomu, že jsme dlouho cestovali autobusem, musela být zkrácena trasa cyklovyjížďky i čas pro další program. Ale vzhledem k vel-mi teplému počasí kratší trasa všem vyhovovala. Důležité je, že jsme si výlet užili a nikomu se nic nestalo,“ okomentovala výlet Pavla Zrunková, pracovnice odboru sociálních věcí, která zájezd zorganizovala a se seniory i projela celou trasu.

Poslední předprázdninová sportovní aktivita čeká na kopřivnické seniory ve středu 26. června, a to tradiční turnaj v minigolfu v areálu u místního koupaliště.

Libotínské koupaliště zůstane zavřené

Štramberk (dam) – Oblíbené koupaliště na Libotíně letos v létě lidem nejen ze Štramberka, ale i širokého okolí osvěžení nenabídne. Důvodem je údajně havarijní stav především betonové vany bazénu.

Problémy s libotínským koupalištěm Štramberk podle vedení tamní radnice řeší opakovaně už od jeho poslední větší rekonstrukce před 13 lety. „Každý rok se prováděly nejnutnější stavební opravy, zejména pochůzích částí bazénové vany, ale ani ty nedokázaly zabránit postupné degradaci betonového tělesa bazénu, což se v letošním roce po zimě projevilo značným odpadem zdegradovaných svrchních partií vany,“ popsal stav koupaliště místostarosta Štramberka Václav Šimíček s tím, že provedený stavebně - statický průzkum konstatoval havarijní stav.

Provizorní oprava, která by Libotín udržela v provozu alespoň během letošní sezony, by údajně stála asi 300 tisíc korun, a to bez jakékoliv záruky, že oprava skutečně vydrží a nebude nutné koupaliště zavřít i v průběhu léta. Proto nakonec radní sousedního města rozhodli koupaliště pro letošek uzavřít, přičemž přihlíželi i ke skutečnosti, že v lokalitě Libotína letos probíhá stavba vodovodu a kanalizace, která by komplikovala dopravu a parkování na koupališti. Dalším argumentem údajně byla i nepříliš příznivá prognóza počasí pro letošní léto.

„Naší snahou je samozřejmě koupaliště znovu zprovoznit, ale ne pouze provizorním způsobem, ale uvést ho do takového stavu, aby mohlo bez problému fungovat v následujícím období,“ řekla štramberská starostka Andrea Hlávková.

Podle jejích slov radnice ještě v letošním roce nechá zpracovat projekt a realizuje opravu betonové vany. Další fází pak bude výběr vhodného povrchu vany bazénu a v příštím roce bude radnice investovat také do technologie úpravy vody, která podle starostky Hlávkové funguje jen asi ze šedesáti procent.

Příspěvky zastupitelů

Ivana Kysilková
Ivana Kysilková

Otevřený dopis pro ministra zemědělství Miroslava Tomana

Dobrý den, pane ministře,

úvodem bych chtěla poděkovat za vaše nedávné vystoupení v ČT, kdy jste se zabýval problémem vody v České republice. O tom, co je nutné udělat pro zadržení vody u nás. O budování rybníků a mokřadů, abychom o vodu nepřicházeli a nenechali ji zbytečně odtékat. A nepřicházeli i tímto o spodní vodu, které stále ubývá.

Pracuji jako zastupitelka v městě Kopřivnici a trápí mě i značnou část našich obyvatel problém s úbytkem vody ve Větřkovické přehradě, která se nachází na katastru města, ale byla v 70. letech vybudována podnikem Tatra jako zásobárna užitkové vody. V podmínkách bylo také přečerpávání vody z řeky Lubiny při poklesu hladiny přehrady. Vše velmi dobře fungovalo až do nedávné doby, kdy Tatra nechala přejmenovat přehradu na rybník. Přehrada kromě užitkové vody pro Tatru sloužila také rybářům a lidem z Kopřivnice k relaxaci a koupání. Momentálně je přítok přehrady, Svěcený potok, téměř k ničemu a nedostatečný. Podobný dopis jsem nedávno psala i ministru životního prostředí Brabcovi, odkud mi sdělili, že Tatra vodu sice několik let vodu nepřečerpávala a měla tak činit, ale dohodu nechal na Kopřivnici a na společnosti Tatra. Momentálně vše závisí na vedení Povodí Odry, kde došlo ke změně vedení, a zatím nevíme, zda čerpání z Lubiny povolí a za jakou cenu. Květen je srážkově nadprůměrný. Voda z Beskyd vesele odtéká bez užitku pryč z krajiny.

Je hlášeno suché léto a já se velice přimlouvám za všechny občany, kteří přehradu s výjimečně čistou vodou rádi navštěvují, abyste nám pomohl.

S pozdravem

Ivana Kysilková

Zastupitelka města Kopřivnice za SPDNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Leona Machálková zazpívá největší muzikálové hity

Kopřivnice (dam) – Tuto neděli uzavře zpěvačka Leona Machálková jarní sérii koncertů „Muzikál – moje láska“. Po Hlučíně a Jeseníku se v neděli 16. června dočká i kopřivnické publikum. Koncert začne v sedm hodin večer ve velkém sále kulturního domu.

V celovečerním hudebním programu zazní skladby, které Leona Machálková vybírala z tuzemských i světových muzikálových titulů, ve kterých si zahrála hlavní ženské role nebo je nazpívala na některé ze svých desek. Publikum se tak dočká písní z West Side Story, Bídníků, Jesus Christ Superstar, Evity, Cats nebo Mama Mia!, stejně jako melodií z českých muzikálů, jako je Dracula, Monte Cristo, Angelika nebo Hamlet.

Počátky veřejného vystupování Leony Machálkové byly s regionálními kapelami na rodném Zlínsku. Start profesionální hudební kariéry pak přišel na začátku devadesátých let na prknech Divadla Semafor a následně v muzikálových inscenacích West Side Story, Jesus Christ Superstar nebo Dracula. Zásadní bylo pro Machálkovou především setkání s hudebním skladatelem a producentem Karlem Svobodou. Autor Draculy a dalších muzikálů nejen že ji obsadil do svého nejúspěšnějšího muzikálu, ale produkoval také její sólový debut Leona, kterým se etablovala mezi sólové zpěvačky. Po první desce v roce 1996 následovaly dvě úspěšné desky coververzí Film a muzikál, Film a muzikál II. Následovaly ještě tři další sólové projekty a dvě výběrová cédéčka.

Během koncertního programu „Muzikál – moje láska“ zpěvačku doprovází pětičlenná kapela v čele s pianistou Petrem Berkim. Návštěvníci koncertu nebudou ochuzeni ani o tolik populární muzikálové duety, hostem Leony Machálkové bude totiž operní a muzikálový zpěvák Radim Schwab. Ten se stal známým především alternací titulní role v české verzi muzikálu Fantom opery, který měl shodou okolností pražskou derniéru právě týden před muzikálovým večerem ve zdejším kulturním domě.

Den otců oslaví představení „Tatínek není k zahození“

Kopřivnice (dam) – Úspěšnou divadelní adaptaci oceňované dětské knížky nabídne poslední dětské divadelní představení před prázdninovou pauzou. V neděli 16. června nově v dopoledním čase v 9.30 hodin zahraje pražské Divadlo Lokvar svou inscenaci Tatínek není k zahození.

Hra vychází ze stejnojmenné knihy populárního dramatika, režiséra a příležitostného herce Arnošta Goldflama, za kterou v roce 2005 získal nejprestižnější tuzemskou knižní cenu Litera v kategorii dětská kniha. Z patnácti krátkých moderních pohádek napsaných jako vyprávění na dobrou noc si inscenátoři vybrali tři. V první části představení diváci uvidí vyprávění o tom, jak se tatínek a maminka seznámili. Ve druhé se dozvědí, že v domě, ve kterém rodina bydlí, straší a ve třetí onemocní dítě. Představení stejně jako kniha oplývá typickým nadhledem a sebeironickým humorem, který do něj Arnošt Goldflam vložil nejen jako autor předlohy, ale také jako režisér divadelní adaptace.

Divadlo Lokvar založili herci Ivana Lokajová a Peter Varga, kteří se znají nejen ze studií na pražské DAMU, ale i ze společného účinkování v Dejvickém divadle a na prknech Divadla v Dlouhé na svých inscenacích pak tito dva spolupracují s dalšími lidmi a Arnošt Goldflam patří mezi stálé spolupracovníky Lokvaru. V představení Tatínek není k zahození hrají oba herci divadla a kromě nich se diváci mohou těšit na malé i velké loutky a bohatou výpravu, kde nechybí drak, radnice, město, domov, sklep, strašidla i sousedé, a dokonce ani dvojice psů.

Představení O soudržnosti a lásce v rodině, která má moc překonat jakékoliv zlo, i když se její členové někdy vzájemně i trochu zlobí, bude hostit kinosál kulturního domu.

Olivy bavily lidi improvizací

Druhé hostování olomoucké improvizační skupiny O.Li.VY. si v prostoru Galerie Galaxie užilo několik desítek diváků.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Druhé hostování olomoucké improvizační skupiny O.Li.VY. si v prostoru Galerie Galaxie užilo několik desítek diváků.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Skoro půldruhé hodiny bez přestávky bavila minulou středu čtveřice divadelních improvizátorů zaplněný prostor kopřivnické Galerie Galaxie. Právě tam už podruhé na pozvání Živé Mandaly vystupovala olomoucká skupina O.Li.VY. Čtveřice herců se nejprve rozehřála sérií jednodušších improvizačních her a pak v různých variantách ztvárnila témata, která pro ně vybrali sami diváci. Před pobaveným publikem tak vznikla celá básnická sbírka s titulem Zahrada něžnosti s básněmi jako Cihla či Klobáska. Publikum bylo svědky improvizovaného příběhu, jehož hlavním tématem byl trénink na mistrovství v kotrmelcování, pohledem čtyř rozdílných hrdinů se podívali na výpravu na vrchol Everestu a nakonec se nechali strhnout závěrečnou písní, jejíž nesourodá slova znovu zazněla jako zadání od poťouchlého publika. Hudební složku vydařeného představení s příjemnou komorní atmosférou zajistilo zdejší muzikantské duo Srneček a Jelínek.

Michal Nesvadba zaujme děti svými výtvory z lepicí pásky

Kopřivnice (dam) – S dalším ze svých nesmírně populárních pořadů pro nejmenší děti bude v sobotu 15. června dopoledne v Kopřivnici hostovat Michal Nesvadba. Tentokrát se dětské publikum může těšit na program nazvaný Michal na hraní, jehož začátek je plánován už na desátou hodinu.

„Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát,“ píše se v oficiální anotaci pořadu, která také slibuje aktivní účast malých diváků v představení se spoustou zábavy.

Michal Nesvadba má vystupování pro dětské publikum takříkajíc v genech. Také jeho otec Miloš Nesvadba si coby herec a ilustrátor řady knih ve své době získal srdce nejmenších diváků. Ze začátku se nezdálo, že by jej syn chtěl následovat. „Já jsem byl trošku vzdorovitý, chtěl jsem jít jinou cestou a hrát pro dospělé diváky. Založil jsem Mimtrio, hráli jsme pro dospělé a byli jsme úspěšní, ale pak se to všechno svezlo po jiné skluzavce, já jsem zapadl do šuplíku, kde hraju pro děti, a jsem za to vděčný,“ vyznal se v jednom ze svých rozhovorů Michal Nesvadba. Ten s hraním pro děti začal zhruba před čtvrt stoletím a velkou popularitu mu přineslo především účinkování v pořadu Kouzelná školka, který se na televizních obrazovkách objevuje už dvacet let. Tím, co představení Michala Nesvadby odlišuje od podobných dětských pořadů, je originální způsob použití barevných lepicích pásek, ze kterých Michal díky svému výtvarnému talentu a fantazii vytváří většinu rekvizit, které během svých vystoupení používá.

Nesvadbovy pořady včetně Michala na hraní stavějí na jednoduchém humoru založeném na věcech, které děti denně obklopují, které důvěrně znají, a ty jen udiveně sledují, co všechno se s nimi dá prožít. Malí diváci tak odcházejí nejen pobavení, ale odnášejí si i řadu inspirativních nápadů, které rozvíjí fantazii a přitom dávají smysl.

Kremlfest nabídne muziku už posedmé

Závišice (dam) – Ve stínu stromů na zahradě závišické hospody U Kremlů bude od sobotního odpoledne až hluboko do noci znít muzika. Sedmý ročník Kremlfestu nabídne 15. června osm kapel a pestrý výběr žánrů.

Punková verze čaje o páté začne o půl třetí odpoledne a první minuty budou již tradičně patřit kopřivnické kapele Ogaba. Školní band ZŠ Emila Zátopka nabídne převzatý rockový a country repertoár.

O hodinu později nastoupí na pódium Lukáš Vincler. Devatenáctiletý překvapivý objev letošního ročníku televizní talentové soutěže The Voice Česko-Slovenko zaujal svým hlasem i příběhem. V 16.40 by mělo začít vystoupení novojičínské country skupiny Do Pohody. V osmnáct hodin bude Kremlfest hostit další hudebníky z Nového Jičína, konkrétně kapelu Hobití noha, která i přes svůj název nebude hrát fantasy folk, ale především autorskou punkrockovou muziku.

V programu závišického zahradního festivalu tradičně nechybí ani kopřivnická skupina ZAhRADKAři, jejichž originální eko-agro-punk baví tamní publikum už řadu let.

Ostravská kapela, která za svůj název přijala opis tamního městského loga, začne koncertovat o půl deváté večer. Tři vykřičníky hrají především vlastní pop-folkové písničky, ale taky vlastní verze písní Jaromíra Nohavici, Václava Fajfra, Zdeňka Furmančíka anebo Reného Součka a dalších písničkářů regionu.

Veselá pop-funková muzika havířovské party Světlo roztančí návštěvníky Kremlfestu před desátou večer. Tečku za hudební nabídkou pak zhruba o hodinu později napíše frýdecko-místecká crossoverová kapela Slepí křováci, která baví nejen vtipnými texty, ale i svou divokou rytmikou, mysticky znějícími tóny didgeridaa a čistokrevnými rockovými kytarovými riffy.

Kremlfest nabídne muziku už posedmé

Závišice (dam) – Ve stínu stromů na zahradě závišické hospody U Kremlů bude od sobotního odpoledne až hluboko do noci znít muzika. Sedmý ročník Kremlfestu nabídne 15. června osm kapel a pestrý výběr žánrů.

Punková verze čaje o páté začne o půl třetí odpoledne a první minuty budou již tradičně patřit kopřivnické kapele Ogaba. Školní band ZŠ Emila Zátopka nabídne převzatý rockový a country repertoár.

O hodinu později nastoupí na pódium Lukáš Vincler. Devatenáctiletý překvapivý objev letošního ročníku televizní talentové soutěže The Voice Česko-Slovenko zaujal svým hlasem i příběhem. V 16.40 by mělo začít vystoupení novojičínské country skupiny Do Pohody. V osmnáct hodin bude Kremlfest hostit další hudebníky z Nového Jičína, konkrétně kapelu Hobití noha, která i přes svůj název nebude hrát fantasy folk, ale především autorskou punkrockovou muziku.

V programu závišického zahradního festivalu tradičně nechybí ani kopřivnická skupina ZAhRADKAři, jejichž originální eko-agro-punk baví tamní publikum už řadu let.

Ostravská kapela, která za svůj název přijala opis tamního městského loga, začne koncertovat o půl deváté večer. Tři vykřičníky hrají především vlastní pop-folkové písničky, ale taky vlastní verze písní Jaromíra Nohavici, Václava Fajfra, Zdeňka Furmančíka anebo Reného Součka a dalších písničkářů regionu.

Veselá pop-funková muzika havířovské party Světlo roztančí návštěvníky Kremlfestu před desátou večer. Tečku za hudební nabídkou pak zhruba o hodinu později napíše frýdecko-místecká crossoverová kapela Slepí křováci, která baví nejen vtipnými texty, ale i svou divokou rytmikou, mysticky znějícími tóny didgeridaa a čistokrevnými rockovými kytarovými riffy.

Krátce

Komentovanou prohlídku „Staré Kopřivnice“ připravilo na dnešní odpoledne Muzeum Fojtství. Jeho kurátor a znalec místní historie provede zájemce krátkou trasou plnou historických míst, zajímavých událostí a poutavých příběhů. Začátek asi dvouhodinové procházky je v 16.30 h na Fojtství.

Post Bellum natočí výpovědi pamětníků „sametu“

Kopřivnice (dam) – Filmový dokument o průběhu sametové revoluce v Kopřivnici, který zdokumentuje přelomové události z roku 1989 v našem městě a zároveň zajímavým způsobem připomene třicáté výročí listopadových událostí, má v následujících měsících vzniknout v produkci společnosti Post Bellum.

Tato organizace má bohaté zkušenosti se sbíráním, zaznamenáváním a dalším šířením vzpomínek pamětníků událostí našich moderních dějin. V internetovém archivu projektu Paměť národa je k nalezení přes 7 000 svědectví pamětníků. I proto kopřivničtí radní už začátkem dubna schválili Memorandum o spolupráci na projektech Nezapomeňme a Paměť národa.

Kopřivnice bude jedním z třiceti měst zapojených do projektu Nezapomeňme a získá status Města Paměti národa. V rámci projektu Post Bellum realizuje společnou kampaň, která připomene pád komunismu v Československu. Během letních měsíců pak dokumentaristé organizace v Kopřivnici natočí vzpomínky čtyř vybraných místních pamětníků listopadového převratu. Během září bude získaný dokumentační materiál postprodukčně zpracován a uložen na webový portál projektu.

V té době bude vznikat i dokumentární sestřih o průběhu sametové revoluce v Kopřivnici, ve kterém nebudou znít pouze vzpomínky přímých účastníků, ale bude se pracovat i s historickými rešeršemi, dobovými fotografiemi či dokumenty z archivů tehdejší STB a dalších zdrojů.

„Kopřivnice má zájem důstojně oslavit 30. výročí pádu komunistického režimu, proto Rada města schválila záměr, aby se Kopřivnice zařadila mezi třicet měst Paměti národa a využila také nabízené možnosti zdokumentování příběhů občanů, kteří jsou pamětníky těchto událostí, a seznámit s nimi širší veřejnost. Ve spolupráci se společností Post Bellum bude také například připraven zážitkový workshop pro žáky, který má navíc pomoci budování pocitu sounáležitosti lidí různých generací s místem, kde žijí,“ vysvětlila zapojení Kopřivnice do projektu Nezapomeňme místostarostka Dagmar Rysová.

Realizace aktivit spojených s tímto dílčím projektem bude stát necelých 83 tisíc korun, obecně prospěšná společnost Post Bellum se na nákladech bude podílet částkou 26 tisíc a zbylých 56 700 Kč zaplatí kopřivnická radnice. Natočení vzpomínkových snímků bude součástí cyklu akcí, které budou probíhat již od 17. října, kdy se uskuteční diskuzní program Kopřivnické pressování, až do 17. listopadu.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 13. - so 15. června v 17.30 hodin dobrodružný fantasy muzikál Aladin. Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti.

Čt 13. - so 15. června ve 20 hodin sci-fi komedie USA Muži v černém: Globální hrozba. Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.

So 15. června v 9.30 a 15.30 hodin, ne 16. června v 15.30 hodin rodinný film USA Psí poslání 2. Pes Bailey má nový smysl života. Naváže pevné pouto s těmi, které zbožňuje, a společně se vydají na místa, která si nedokázali ani ve snu představit...

Ne 16. - po 17. června v 17.30 hodin komedie USA Rodiče na tahu. Sedm bouřlivých dní v životě zkrachovalé manželské dvojice, které nedávné plány na výdělek příliš nevyšly a nyní tráví veškerý čas nasáváním a oddalováním všemožných exekucí.

Ne 16. - po 17. června ve 20 hodin akční fantasy film USA X-Men: Dark Phoenix. Grey je zasažena neznámou silou a stává se hrozbou nejen pro své nyní již bývalé přátele z řad mutantů, ale pro celou planetu. X-Meni tak musí čelit svému nejbližšímu i nejničivějšímu nepříteli – jednomu z nich.

Út 18. června v 16 hodin komedie ČR Ženy v běhu. Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit i jeho poslední přání. Důležité je vydržet a nevzdávat to, když cíl je na dosah…

Út 18. června v 19 hodin dokument USA Free Solo. Špičkový americký sportovec udivuje svět odvážným balancováním na hraně života a smrti, když zdolává složité strmé vrcholy sám a bez jakéhokoli jištění. Yosemitský gigant El Capitan ale představuje výzvu, před kterou i chladnokrevný a zdánlivě emocí zbavený lezec zapochybuje. (Filmový klub)

Čt 20. - so 22. června v 17.30 hodin komedie USA Podfukářky. Svět je plný bohatých, zkažených a sebejistých mužů. A přesně takové milují okouzlující Angličanka Josephine a trošku neohrabaná Američanka Penny. Těm totiž nejde o lásku, ale jen a jen o peníze... hodně peněz.

Čt 20. - so 22. června ve 20 hodin dobrodružný film USA Godzilla II: Král monster. Když předpotopní druhy, které byly doposud pokládány za pouhé mýty, opět ožijí, začnou bojovat o nadvládu, a samotná existence lidské rasy tak visí na vlásku.

So 22. - ne 23. června v 9.30 a 15.30 hodin animovaná rodinná komedie USA Tajný život mazlíčků 2. Už víme, co naši zvířecí kamarádi dělají, když nejsme doma. Jestli vás to vykolejilo, tak se připravte na další překvapení. V pokračování zjistíte, jak se vaši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. A že to jsou často dramata!

Ne 23. - po 24. června v 17.30 hodin sci-fi komedie USA Muži v černém: Globální hrozba.

Ne 23. - po 24. června ve 20 hodin životopisné romantické drama Brankář. Příběh Berta Trautmanna, který miloval fotbal, Anglii a ženu svého života Margaret, a díky svým výjimečným schopnostem a vytrvalosti se dokázal z nenáviděného „nácka“ stát britským národním hrdinou.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

So 15. června v 10 hodin Kouzelná školka: Michal na hraní - dětské představení Michala Nesvadby o tom, jak si s ním hrát

Ne 16. června v 9.30 hodin Tatínek není k zahození - nedělní pohádka v podání Divadla Lokvar

Ne 16. června v 19 hodin Muzikál - moje láska - koncert Leony Machálkové, ve kterém si můžete vychutnat ty nejkrásnější písně ze světových i českých muzikálů

Čt 20. června v 19 hodin Lewis Carroll, Sabina Machačová: Alenka v říši znaků - Alenka následuje Bílého Králíka do říše znaků, ve které nic není tak, jak by mělo být... adaptace světoznámého příběhu v podání BuranTeatr Brno

Pá 21. června od 9.30 hodin Evropský svátek hudby - živá hudba pro širokou veřejnost; vystoupí žáci, sbory a kapely místních základních škol, od 17 hodin kapely RukyNaDudy, Vladivojna La Chia, Kamil Střihavka a Leaders (před KDK)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Aktuální výstava Děláme něco pro druhé - výstava představí pět charitativních projektů, které proběhly v knihovně od roku 2016 do současnosti (do 28. června)

KATOLICKÝ DŮM KOPŘIVNICE

Ne 16. června ve 14 hodin Letní den pro Kopřivnici - akce plná zábavy pro děti i dospělé (zahrada za Katolickým domem)

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

Aktuální výstava Jiří Hanzelka + Miroslav Zikmund: Past na rovníku - výstava věnovaná cestovateli a spisovateli Miroslavu Zikmundovi, který v únoru oslavil sté výročí svého narození (do listopadu)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava Druhý salon kuřpivnických fotografů - přehlídka tvorby 12 fotografů, sdružených v neformální skupině, která je úzce svázána s Kopřivnicí (do 16. června)

Čt 13. června v 16.30 hodin Komentovaná prohlídka staré Kopřivnice - krátká trasa plná historických míst, zajímavých událostí a poutavých příběhů v podání historika Ondřeje Šalka

Pá 21. června vernisáž výstavy Iluze skutečnosti - tvorba Zdeňka Píži (výstava potrvá do 4. srpna)

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava 100+1 - fotografie průmyslu, lidí a krajiny Viléma Heckela (do 23. června)

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

VILA MACHŮ

St 19. června v 18 hodin Zdeněk Svěrák - další z cyklu přednášek Ladislava Cvíčka s názvem Spisovatelé pro radost

ŠTRAMBERK

Výstava Malý čtenář - výstava z cyklu Zdeněk Burian a jeho svět (Muzeum Zdeňka Buriana, do 27. října)

Pá 21. června ve 21.30 hodin Koncert filmové hudby - symfonická filmová noc pod Trúbou v podání žákovského orchestru NOTA ZUŠ Zdeňka Buriana (amfiteátr pod Starou věží)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 16. června v 19 hodin thriller Španělska, Francie, Itálie Všichni to vědí

Kam za sportem

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: zimní stadion, umělá plocha: čt 13. 6. 9-12, 18.05-19.35, pá 14. 6. 9-12, 17-19, so 15. 6. 9.30-12, 17-19, ne 16. 6. 9.15-11.45, 18.15-20.30, po 17. 6. 9-12, 18.35-20.05, út 18. 6. 9-12, 16.30-18.30, st 19. 6. 9-16, čt 20. 6. 9-12, 18.05-19.35, pá 21. 6. 9-12, 17-19, so 22. 6. 9.30-12, 17-19, ne 23. 6. 9.15-11.45, 18.15-20.30 hodin; aktuální info na http://spsk.koprivnice.org

FOTBAL: KOPŘIVNICE: čt 13. 6. od 16 hod. FC Kopřivnice B - ŠSK Bílovec (14. kolo OP st. přípravky); pá 14. 6. od 17 hod. FC Kopřivnice A - Fotbal Fulnek (21. kolo OP st. přípravky); so 15. 6. od 9 hod. FC Kopřivnice - MFK Kravaře (14. kolo KP st. žáků), od 10.45 hod. FC Kopřivnice - MFK Kravaře (14. kolo KP ml. žáků) a FC Kopřivnice A - FC Kopřivnice B (17. kolo OP st. přípravky), od 14.30 hod. FC Kopřivnice - TJ Bystřice (14. kolo KS dorostu sk. B), od 17 hod. FC Kopřivnice - TJ Slavoj Jeseník n. O. (14. kolo I. B tř. mužů sk. D); LUBINA: so 15. 6. od 16 hod. Spartak Lubina - TJ Sokol Hostašovice (14. kolo IV. tř. mužů); ŠTRAMBERK: pá 14. 6. od 17 hod. FK Štramberk - FK Nový Jičín A (14. kolo OP ml. + st. přípravky)

KOUPALIŠTĚ: za příznivého počasí denně 9-20 hodin

KRYTÝ BAZÉN: čt 13. 6. 6-8, 18.30-21, pá 14. 6. 6-8 hodin, od 12 hodin konec sezony; upozornění: tréninky ve 2 drahách: út 8.10-11.55 PŠ, st 6.45-7.30 SK, tréninky ve 3 drahách: st 8-11.45 PŠ, dětský bazén: út a st 8.10-11.55

MALÝ FOTBAL: so 15. 6. od 8 hod. 8. turnaj Oblastního přeboru; so 22. 6. od 8. hod. 9. turnaj Oblastního přeboru - vše hřiště ZŠ dr. M. Horákové Kopřivnice

MINIGOLF: po-pá 15-18, so-ne 14-18 hodin

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 15. 6. v 6 hod. ČD, Ostravice, BUS Bumbálka, Smutníky, Maxova nádrž, Bílá, BUS Ostravice; st 19. 6. v 6 hod. ČD, Ostravice, památná lípa Mazák, hotel Zlatý orel, Muchovice, Ostravice; so 22. 6. v 6 hod. ČD, Frenštát p. R., BUS Ráztoka, lanovka, Pustevny, Radegast, (Z) Ráztoka; st 26. 6. v 8 hod. ZS, minigolf turnaj Od jamky k jamce

SAUNA: čt 13. 6. 10-21 muži, od 14. 6. konec sezony

TENIS: so 15. 6. od 9 hod. TC Kopřivnice - TJ Sokol Dolní Lhota (7. kolo OS I. tř. st. žactva - sk. D); ne 16. 6. od 9 hod. TC Kopřivnice - TK Buly Aréna Kravaře (7. kolo OS 1. tř. ml. žactva sk. C) - vše tenisové kurty v Kopřivnici

Výsledky

- Fotbal: muži (26. kolo III. tř.): FK Štramberk – TJ Sokol Bludovice 2:1pk; muži (13. kolo IV. tř.): TJ Sokol Vražné – Spartak Lubina 2:3pk; dorost (26. kolo KS sk. B): FK Slavia Orlová – FC Kopřivnice 1:1; st. žáci (26. kolo KP): FC Vítkovice 1919 – FC Kopřivnice 4:4; ml. žáci (26. kolo KP): FC Vítkovice 1919 – FC Kopřivnice 5:4; žáci (21. kolo OP): FC Vlčovice-Mniší – FK Štramberk 1:6; st. přípravka (15., 17. a 26. kolo OP): FC Kopřivnice A – FK Starý Jičín 12:2, - Fotbal Studénka 3:3, Spartak Lubina A – FK Nový Jičín B 5:10, - FK Štramberk 0:32, ŠSK Bílovec – FK Štramberk 2:24; ml. přípravka (15., 17., 18. a 26. kolo): FC Kopřivnice A – FK Starý Jičín 12:4, - SK Beskyd Frenštát p. R. A 7:4, - Fotbal Studénka 6:5, Spartak Lubina A – FK Nový Jičín B 0:40, - FK Štramberk 5:23, ŠSK Bílovec – FK Štramberk 11:4.

- Tenis: dospělí (6. kolo OS sk. B): TC Kopřivnice – TK Příbor 7:2; dorost (5. kolo OS sk. C): TC Kopřivnice – TJ Start Ostrava - Poruba C 2:7; st. žactvo (6. kolo OS I. tř. – sk. D): TC Kopřivnice – SK Vítkovice 1926-Ridera 9:0; ml. žactvo (6. kolo OS I. tř. sk. C): TJ Start Ostrava – Poruba B – TC Kopřivnice 7:2.

Místními částmi projela charitativní cyklotour

Stoupání na „Velovou” dá mnohým cyklistům zabrat, ale ti v pelotonu Na kole dětem si to i za velmi teplého počasí užívali, protože jeli za dobrou věc.
FOTO: IVO DVOŘÁK
Stoupání na „Velovou” dá mnohým cyklistům zabrat, ale ti v pelotonu Na kole dětem si to i za velmi teplého počasí užívali, protože jeli za dobrou věc.
FOTO: IVO DVOŘÁK

Kopřivnice (cab) – Kolem půl jedenácté dopoledne projížděl ve středu 5. června přes Lubinu a Mniší peloton cyklistů v rámci desátého ročníku cyklotour Na kole dětem. Jedná se o sportovní projekt Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí a mezi jeho aktivními účastníky nechybí významné osobnosti, úspěšní sportovci a známé tváře. Bohužel hned v prologu měl Josef Zimovčák, tradičně jezdící na vysokém kole, ošklivý pád, po kterém do sedla usedal již jen sporadicky a většinu tour musel absolvovat v doprovodném vozidle.

Nadační fond Na kole dětem vznikl v r. 2010 jako benefiční součást sportovního projektu Na kole dětem. Cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svou činností se především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí. Za devět let se podařilo získat více než 11 milionů korun, za něž byly zajištěny dvou- až třítýdenní pobyty v lázních nebo rekreačních zařízeních pro více než 4 100 dětí s jejich rodinnými příslušníky.

Letošní trasa čítala celkem 1 294 km a vedla od Aše, kde se startovalo ve středu 29. května, až do Ostravy, odkud sedmá etapa pokračovala právě přes Lubinu a Mniší do Frenštátu pod Radhoštěm a dále do Valašského Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem a s cílem v Kroměříži. Ve zbývajících třech etapách zavítala cyklotour do Hodonína, Brna a končila v sobotu 8. června ve Znojmě. Během putování Českou republikou se do této akce zapojily nejen kraje a města, ale i školy, sportovní oddíly či jednotlivci, kteří absolvovali kratší či delší část trasy.

Motokárový jezdec Dominik Lichnovský opět sbírá poháry

Kopřivnice (cab) – S postupující sezonou začínají jezdci motokár z Vlčovic Dominiku Lichnovskému přibývat poháry za stupně vítězů. První sezonu v kategorii Easy60 mladí, tedy závodníků do devíti let, zahájil koncem března, kdy v prvním kole Moravského poháru, který se jel v rakouském městě Bruck an der Leitha, vybojoval čtvrté místo. Ve druhém dějství tohoto poháru, jež se konalo na začátku května ve Vysokém Mýtě, bohužel Dominika potkaly kolize a problémy s technikou, což zapříčinilo až osmé místo.

Vše si ale vynahradil v následujících třech závodech. V polovině května obsadil stříbrnou příčku ve druhém podniku Mistrovství ČR motokár Czech Kart Open, které hostilo Vysoké Mýto, 26. května skončil třetí v Trebaticích ve Slovenském kartingovém poháru a vše korunovalo vítězství ve třetím závodě Moravského poháru, jenž se na přelomu května a června konal na maďarském okruhu Kecskemét a po kterém se Dominik posunul v tomto poháru na průběžné třetí místo.

Všechny motokárové závody mají podobný harmonogram. Jezdci absolvují v pátek pět až šest tréninků, v sobotu je čekají další dva tréninky, poté jeden až dva oficiální tréninky a nakonec měřený, většinou na deset okruhů, přičemž délka okruhu se pohybuje mezi 1 a 1,5 km, a dle dosažených časů jim je určena pozice v první bodované jízdě. Ta se spolu s druhou bodovanou jízdou jezdí ještě v sobotu, superfinále plus další tréninky následují v neděli. „V měřáku se Dominikovi letos moc nedaří, ale bojuje pak v jízdách. Tento rok se chceme účastnit hlavně Moravského poháru, protože závody mistrovství ČR se jezdí většinou hodně daleko, třeba v Chebu a v Německu, což stojí hodně peněz a je to časově náročné. Nejbližším závodem je pro nás teď čtvrté kolo Moravského poháru v Třinci, které se pojede 21. až 23. června,“ prozradili Dominikovi rodiče Hana a Jaroslav Lichnovští.

Ve druhém kole ligy skončili kopřivničtí vzpěrači čtvrtí

Brno (cab) – Družstvu vzpěračů ASK Tatra Kopřivnice se nepodařilo ve druhém kole II. ligy mužů sk. B, které hostilo v sobotu 1. června Brno, obhájit třetí místo z kola prvního a se ziskem 1 413,1422 Sinclairových bodů (každá jednotlivá váha závodníka má svůj koeficient, který se násobí nazvedanými kilogramy v součtu dvojboje, tedy trhu a nadhozu, a z tohoto výpočtu vzejde počet Sinc. bodů) obsadilo čtvrtou příčku. V průběžném pořadí však Kopřivnice figuruje na třetí pozici.

Ještě lepšího výkonu než v prvním klání dosáhl v Brně Tomáš Hrančík, který se v nadhozu zlepšil o 10 kg na celkovou váhu 170 kg a se ziskem 343,4910 Sinclairových bodů byl nejen jednoznačným lídrem kopřivnického družstva, ale mezi všemi zúčastněnými 70 vzpěrači měl třetí nejvyšší bodový zisk. Hranici 300 Sinclairových bodů se přiblížil Tomáš Novobilský za výkon 268 kg ve dvojboji.

Výsledky vzpěračů ASK Tatra Kopřivnice ve 2. kole II. ligy mužů sk. B (Brno, 1. 6.): T. Hrančík (r. 1993): dvojboj 305 kg (trh 135 kg, nadhoz 170 kg) 343,4910 Sinclairových bodů, T. Novobilský (r. 1991): 268 kg (123 kg a 145 kg) 296,9440 Sinc. b., R. Enčev (r. 1986): 196 kg (90 kg a 106 kg) 263,1104 Sinc. b, D. Berka (r. 1996): 218 kg (96 kg a 122 kg) 256,7168 Sinc. b., F. Mihoč (r. 1994): 232 kg (107 kg a 125 kg) 252,8800 Sinc. b.; konečné pořadí družstev ve druhém kole: 1. TJ Sokol JS Zlín 1 505,7690 Sinc. b., 2. TJ Holešov A 1 487,0137 Sinc. b., 3. TJ TŽ Třinec 1 456,3287 Sinc. b., 4. ASK Tatra Kopřivnice 1 413,1422 Sinc. b., 5. TAK Hellas Brno B 1 356,0534 Sinc. b., 6. TJ Sokol N. Hrozenkov 1 339,0666 Sinc. b.

Atletický klub pořádal závod družstev minipřípravek

Kopřivnice (cab) – Ve čtvrtek 30. května pořádal Atletický klub E. Zátopka Kopřivnice na hřišti ZŠ Alšova čtvrté kolo Atletické ligy minipřípravek, tedy krajského přeboru družstev dětí r. 2010/11. Soutěžilo se v šesti disciplínách – v bězích na 60 m s překážkami, 150 m a 600 m, ve skoku dalekém, v hodu raketkou a ve štafetě na 4 x 200 m. Družstvo děvčat znovu zvítězilo a vede i v průběžném pořadí ligy. Z jednotlivkyň se na stupně vítězů prosadily Michaela Richterová (1. 60 m s př. a 3. hod raketkou), Elena Nováková (2. 150 m a 3. 60 m s př.), Olivie Pešatová (3. 150 m), Lara Quittová (3. 600 m), Barbora Hyklová (2. skok daleký), Bára Kahánková (3. skok daleký), Zuzana Polívková (1. hod), Aneta Ermisová (2. hod) a zlato pak brala štafeta ve složení Richterová, Pešatová, Kahánková, Nováková.

Družstvo chlapců v tomto kole vybojovalo druhou příčku, v průběžném pořadí však figuruje na třetí pozici. V jednotlivých disciplínách se na medailových pozicích umístili Jan Chalupa (1. 60 m s př.), Jan Richter (1. skok daleký a 2. 60 m s př.), Matyáš Bernatík (2. dálka a 3. 150 m), Michal Mazáč (1. 600 m), Václav Vidomus (3. hod raketkou) a i chlapecká štafeta ve složení Chalupa, Mazáč, Richter, Bernatík získala zlato.

Kopřivničtí fotbalisté podali nejhorší výkon jara

SK Tichá – FC Kopřivnice 5:0 (4:0)

Tichá (cab) – Po těsných vítězstvích či remízách kopřivnických fotbalistů v jarní části sezony I. B třídy tentokrát přišla výrazná prohra. Z Tiché, kde odehráli předposlední kolo soutěže v neděli 9. června, si přivezli pětigólový debakl.

O výsledku rozhodlo prvních 17 minut utkání. Domácí otevřeli skóre již v osmé minutě, ve třinácté přidali další trefu a o čtyři minuty později to kvůli vlastní brance Mičky bylo již 3:0. Navíc kvůli zranění museli ze hry odstoupit ve 25. minutě Kühnert a dvě minuty nato i Dočkalík, což systém kopřivnické hry značně poznamenalo. Domácí pak z pokutového kopu zvýšili hned zkraje druhého poločasu a z rychlého protiútoku zasadili pátou ránu v 65. minutě. Ze šancí Petra Okřesíka, Jana Kalicha či Denise Vargy na straně Kopřivnice se však neujala ani jedna, a tak se domácí gólman mohl radovat z čistého konta.

„Soupeř nám uštědřil lekci z bojovnosti, rychlosti a nasazení v osobních soubojích. Měl mnohem větší odhodlání a vůli zvítězit. Naše hra působila zakřiknutě, příliš profesorsky, s dlouhým držením míče na vlastní polovině a pomalým přechodem do útoku. Kvalitní obrana domácích v čele se Sládečkem a gólmanem Pikulíkem nás ale prakticky k ničemu nepustila. Musíme na tento nepovedený zápas zapomenout a podat kvalitní výkon v posledním utkání sezony před domácím publikem,“ okomentoval zápas trenér FC Kopřivnice Svatopluk Chrobák.

Sestava Kopřivnice: Beňo – M. Makový, Petráš, Kühnert (25. Kramoliš), P. Okřesík, Varga, Kalich, Mička, Dočkalík (27. T. Makový), Ollender, Závodný.

I. B tř. mužů sk. D po 26. kole
1. Petřvald25193 390:2460
2. Starý Jičín25155 561:3150
3. Tichá25137 554:2846
4. Kopřivnice25135 750:4044
5. Jeseník n. O.25124 957:5340
6. Spálov251141057:5237
7. Fryčovice251141044:5537
8. Ostravice251031239:4233
9. Raškovice251031257:6133
10. Mořkov25 941242:6031
11. Vlčovice25 841339:6428
12. Veřovice25 741434:5325
13. Skotnice25 661339:5124
14. Odry25 142026:75 7

Vlčovický celek po vydařeném začátku nakonec remizoval

FC Vlčovice-Mniší – AFC Veřovice 3:3 (3:0)

Vlčovice (cab) – Jako den a noc byly oba poločasy fotbalistů FC Vlčovice-Mniší v předposledním utkání této sezony I. B třídy, v němž na domácí trávníku v neděli 9. června nastoupili proti sousedovi z tabulky Veřovicím. Po 17 minutách hry vedli o tři branky, nakonec však byli rádi za remízu.

Na začátku utkání se sice více do útoku tlačili hosté, ale v 9. min. sudí odpískal v šestnáctce faul na vlčovického hráče a nařídil penaltu, kterou střelou k pravé tyči proměnil Jiří Jalůvka. O tři minuty později zvýšil krásnou trefou do šibenice Lukáš Lichnovský a v 17. minutě jásali diváci znovu, když se ve skrumáži v šestnáctce nejlépe zorientoval Polášek a uklidil míč do veřovické sítě.

Jakoby uspokojeni tímto výsledkem se vlčovičtí fotbalisté začali ze hry vytrácet a hosté se čím dál více začali dostávat do nebezpečných šancí. Mnohé z nich pokryl gólman Motúz, ale ve druhém poločase byl přece jen překonán, po pěti minutách hry snížil střelou z otočky cca z 22 m Černoch. Tříbrankové vedení mohl Vlčovicím vrátit Jiří Jalůvka, jenomže míč při pokutovém kopu po faulu na Gardoně poslal nad břevno veřovické brány. To hosté potrestali dvěma trefami. V 74. min. dostal nahrávku mezi hráče Hanko a v 81. min. srovnal z dorážky v šestnáctce nikým nepokrytý Knybel. Veřovičtí mohli ještě brát všechny tři body, ale dvě šance jim zlikvidoval brankář Motúz a hlavička jednoho z jejich hráčů po rohovém kopu mířila těsně nad břevno.

Branky Vlčovic: 9. J. Jalůvka (pk), 12. L. Lichnovský, 17. Polášek; sestava Vlčovic: Motúz – L. Lichnovský, Velička, Drozd, Jiřík (77. Socha – 88. Beseda), J. Jalůvka, Polášek, Štefek, Kučera, Růžička (60. Gardoň), D. Harabiš.

Plavcům SK se poháry žactva nadmíru povedly

Kateřina Holá (SK Kopřivnice) získala na Letním poháru desetiletého žactva, které se konalo v Kopřivnici, ve všech svých startech medaili.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Kateřina Holá (SK Kopřivnice) získala na Letním poháru desetiletého žactva, které se konalo v Kopřivnici, ve všech svých startech medaili.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Kopřivnice , Prostějov (cab) – První polovinu sezony zakončilo mladší žactvo SK Kopřivnice o víkendu 8. a 9. června fantasticky. Na Letních pohárech v plavání oblasti Morava totiž získali celkem 16 individuálních medailí a další dvě přidali ve štafetách.

Desetiletí plavci měli pohár na kopřivnickém krytém bazéně, kam přijelo přes 140 závodníků z téměř 40 klubů. V domácím prostředí proměnila každý start v medaili Kateřina Holá – zlato získala v disciplínách 200 a 400 VZ, stříbro vybojovala na 50 a 100 VZ a bronz přidala ve znakařské padesátce a stovce. S pěti cennými kovy odcházel Stanislav Jabůrek – zlato bral za 50 a 200 VZ, stříbro získal v disciplínách 50 a 100 Z a 100 VZ a k tomu přidal čtvrté místo v polohovém závodě na 100 m. Bronz pak vybojovala smíšená štafeta ve složení Kateřina Holá, Stanislav Jabůrek, Kristýna Konvičková a Daniel Šupa jak na 4 x 50 PZ, tak na 4 x 50 VZ.

Jedenáctiletí měli svůj pohár v Prostějově, kde o medaile a diplomy usilovalo přes 150 plavců ze 42 klubů. Z kopřivnických závodníků se na stupně vítězů probojovali Samuel Schneiderka, jenž získal zlato v disciplíně 200 Z, stříbro na poloviční trati, bronz bral v disciplíně 200 VZ a k tomu přidal čtvrté místo na dvojnásobné trati, a Lucie Šenkeříková, která se radovala ze stříbra na 800 VZ, z bronzu na poloviční distanci a jen těsně čtvrtá skončila v disciplíně 200 VZ. Čtvrtá na osmistovce volným způsobem byla Nelly Sudová a do první desítky se vlezla ještě dvakrát – pátá skončila v disciplíně 400 VZ a osmá na poloviční vzdálenosti.

„Já jsem nadmíru spokojená, u některých jsem takové výsledky ani nečekala. Nikdo vyloženě nezkazil, všechny výkony se pohybovaly okolo osobáků a třeba Nelly Sudová a Amálie Dvořáková, i když neskončily na stupních vítězů, se oproti prosincovému poháru posunuly v umístění mnohem výše. A co mě moc těší, že skupina ještě s r. 2007 funguje perfektně,“ rozplývala se nad úspěchy svých svěřenců trenérka SK Kopřivnice Petra Kahánková.

Výsledky plavců SK Kopřivnice na Letním poháru 10letého žactva (Kopřivnice, 8. a 9. 6.): K. Holá: 1. 200 VZ 2:42,98 a 400 VZ 5:53,19, 2. 50 VZ 33,88 a 100 VZ 1:14,39, 3. 100 Z 1:25,16 a 50 Z 40,44; S. Jabůrek: 1. 50 VZ 33,17 a 200 VZ 2:40,02, 2. 100 Z 1:27,11, 100 VZ 1:15,05 a 50 Z 40,37, 4. 100 PZ 1:29,51; K. Konvičková: 11. 100 P 1:44,19 a 200 PZ 3:26,11, 15. 100 Z 1:37,58, 20. 100 PZ 1:36,70; D. Šupa: 14. 100 Z 1:41,88, 16. 100 P 1:53,52, 23. 100 PZ 1:43,28, 24. 50 Z 49,65, 25. 100 VZ 1:32,53, 26. 50 VZ 40,59; A. Šupová: 27. 50 P 55,93, 28. 100 Z 1:46,93, 32. 50 Z 50,56; K. Zajíčková: 17. 50 P 50,61, 20. 100 P 1:49,87, 27. 100 Z 1:45,88, 30. 50 Z 49,39, 33. 100 PZ 1:44,65; štafeta 4 x 50 PZ mix: 3. SK Kopř. (Šupa, Konvičková, Jabůrek, Holá) 2:48,64; štafeta 4 x 50 VZ mix: 3. SK Kopř. (Holá, Konvičková, Šupa, Jabůrek) 2:26,58.

Výsledky plavců SK Kopřivnice na Letním poháru 11letého žactva (Prostějov, 8. a 9. 6.): A. Dvořáková: 17. 200 P 3:29,78, 21. 100 P 1:39,28, 27. 100 PZ 1:32,98; S. Schneiderka: 1. 200 Z 2:44,28, 2. 100 Z 1:16,39, 3. 200 VZ 2:38,90, 4. 400 VZ 5:36,57, 6. 50 VZ 33,32; N. Sudová: 4. 800 VZ 11:23,55, 5. 400 VZ 5:22,52, 8. 200 VZ 2:40,08, 14. 50 VZ 33,99, 22. 100 P 1:39,86; L. Šenkeříková: 2. 800 VZ 11:02,88, 3. 400 VZ 5:21,59, 4. 200 VZ 2:32,17, 11. 100 VZ 1:13,08, 17. 50 VZ 34,33; štafeta 4 x 50 VZ mix: 6. SK Kopř. (Šenkeříková, Sudová, Bortlík, Schneiderka) 2:18,76.

Mladí florbalisté se v prestižním turnaji dostali do play-off

Ostrava (cab) – Skvělých výsledků dosáhli mladí florbalisté FBC Vikings Kopřivnice na mezinárodním turnaji Junior Ostrava Cup 2019, který se v celkem devíti sportovních halách odehrával od pátku 31. května do neděle 2. června. Do turnaje se zapojilo neuvěřitelných 178 týmů v osmi kategoriích od přípravky po dorostence.

Kopřivničtí mladší žáci (r. 2006 a mladší) bojovali v konkurenci 33 družstev nejen z Česka, ale i ze Slovenska a Polska. Ve své skupině porazili týmy 2. FBC Karviná 5:2 a FATR Dubňany 8:0, remízu 4:4 pak zaznamenali s FBC Uničov a obsadili druhou příčku. V prvním utkání play-off s 1.MVIL Ostrava sice Vikingové prohráli úvodní poločas (hrálo se 2 x 15 min.), ale dvěma brankami v závěru si nakonec zajistili postup do další fáze turnaje. V osmifinále kopřivničtí mladíci porazili celek Start98 Praha – Kunratice 5:1 a čekalo je nedělní čtvrtfinále. V něm však zaznamenali první porážku, 1:4 podlehli Karviné a turnaj tak pro ně skončil.

Do play-off se dostali také starší žáci (r. 2004 a mladší) FBC Vikings Kopřivnice, kteří bojovali ve skupině s dalšími 36 družstvy z Česka, Slovenska a jednoho dokonce z Finska. Ve své skupině porazili týmy Fbc Topgal Šternberk 3:1 a Hurikán Bratislava 9:1, a ačkoliv podlehli 1:2 Panterům z Otrokovic, šli do play-off z prvního místa. Úvodní zápas nadstavbové části Kopřivnici vyšel, 5:2 zdolala Horní Suchou, v dalším utkání je však výsledkem 1:4 z turnaje vyřadilo družstvo Bulldogs Brno Black.

Sestava družstev FBC Vikings Kopřivnice na mezinárodním florbalovém turnaji Junior Ostrava Cup 2019 (31. 5. – 2. 6.): starší žáci: L. Mikušek, J. Jalůvka – O. Holáň, J. David, L. Michna, T. Kusz, J. Küffer, O. Monsport, V. Monsport, R. Socha, V. Frydl, R. Libiger, O. Kula; mladší žáci: J. Štefánek – T. David, L. Heuer, B. Janek, René Janek, Richard Janek, David Kusz, T. Linart, M. Melčák, F. Mikušek, R. Monsport, J. Raška, O. Škývara, R. Wojcik.

Peníze z dražby dvou dresů předali házenkáři ZŠ Motýlek

Kopřivnice (cab) – Úsměv na tvářích dětí Základní školy a Mateřské školy Motýlek, kopřivnického dětského centra pro žáky s více vadami, vykouzlili minulý týden házenkáři KH ISMM Kopřivnice. Po posledním extraligovém utkání s Novým Veselím proběhla dražba dresů a výtěžek dvou z nich, Patrika Fulneka a Marka Bukovského, předal předseda klubu a zároveň trenér mužů Lubomír Veřmiřovský ředitelce Motýlka Dagmar Jančálkové.

Hráči na oplátku převzali od dětí obrázek školy, poté se podepisovali na věnovaná trička a dali dětem možnost vyzkoušet si házení na improvizovanou bránu. „Na konci léta by měla proběhnout další charitativní akce, která by podpořila toto zařízení. Chtěli bychom také vyjednat s městem, pokud by nebyl problém s legislativou, otevření stánku na kopřivnické pouti, kde by hráči prodávali plyšáky, které diváci přinesli na utkání proti Hranicím. Výtěžek poputuje dětem z příborského dětského domova na zakoupení permanentek na plavání,“ nastínil plány klubu jeho předseda a trenér Lubomír Veřmiřovský.

Na stupně vítězů se prosadili tři místní badmintonisté

Brno, Praha (cab) – Skvělých výsledků dosáhli mladí kopřivničtí badmintonisté na celostátních turnajích, které proběhly první červnový víkend. Kategorie U19 hrála turnaj GPB v Brně a Martin Slíva se v každé disciplíně dostal až do semifinále, čímž obsadil dělené 3. a 4. místo. Hned v prvním kole dvouhry vyřadil 3.-4. nasazeného hráče Filipa Marka z Liberce, poté si poradil také s Petrem Janouškem z Pardubic i Lukášem Frankem z Orlové, v třísetovém semifinále však nestačil na Matěje Rzeplinského z Českého Těšína.

Ve čtyřhře Slíva s Jakubem Matulou z Ostravy přešli přes pražský pár Adam Bhuiyan a Vojtěch Bízek i mosteckou dvojici Dominik Hykyš a Tomáš Pospíšil, pak je ale zastavili Michal Morávek (BaC Kladno) a Václav Palán (SK Prosek Praha). V mixu Slíva s Klárou Petruškovou z Klimkovic obhájili své turnajové nasazení. Ve dvou setech porazili mostecký pár Marek Oros a Tereza Pálková i duo Jakub Reichman (Badminton FSpS MU) a Adéla Klapalová (BC 66 Ivančice), v třísetovém utkání vyřadili Michala Grunda (TJ Sokol Polabiny Pardubice) a Adélu Chadimovou (FSpS MU), naopak ve třech sadách pak podlehli Jaroslavu Chlubnovi z Olomouce a Barboře Otáhalové ze Židlochovic.

Další dva kopřivničtí badmintonisté Jakub Raška a Libor Raška pak bojovali na turnaji GPB U13 v Praze, kde obsadili druhé místo ve čtyřhře. V prvních dvou kolech museli pokaždé absolvovat tři sety, ve kterých však uspěli. Nejprve zdolali českokrumlovský pár Dennis Pražák a Matyáš Puffer a poté porazili turnajové dvojky Dennise Kerpla (BK TU v Liberci) a Marka Štycha (BK Goram Teplice). V dalším zápase si poradili s Petrem Jurným (Č. Krum-lov) a Jakubem Wasylkowem (Teplice), v semifinále svedli další úspěšnou třísetovou bitvu s brněnskou dvojicí Matěj Chovanec a Maxmilián Horák, ve finále už však nestačili na další Brňáky Michaela Havlíčka a Lukáše Thora.

Ve dvouhře byl Jakub Raška nasazeným 3.-4. hráčem, ale ve třetím kole prohrál s Ondřejem Kaplanem z BK DDM Holice, přes druhé kolo pak nepřešel Libor Raška, který podlehl Lukáši Thorovi z Badminton Sharks Brno. Smíšenou čtyřhru hrál pouze Jakub Raška a spolu s Petrou Říhovskou z SK Badminton Přerov vypadli ve druhém kole, kde je vyřadila českobudějovická dvojice Tobiáš Zubr a Barbora Rubáková.

Kopřivnické letní koupaliště odstartovalo sezonu

Kopřivnické letní koupaliště odstartovalo sezonu v pátek 7. června. První letní třicítky tak lidé mohli trávit ve vodě.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Kopřivnické letní koupaliště odstartovalo sezonu v pátek 7. června. První letní třicítky tak lidé mohli trávit ve vodě.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS