Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 05.09.2019- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 30/2019 ze dne 05.09.2019

Vlčovičtí by rádi, aby bývalá školka sloužila místním lidem

Prezentaci o možnostech využití objektu před časem opuštěného Denním stacionářem Kopretina si přišlo poslechnout asi 90 obyvatel Vlčovic.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Prezentaci o možnostech využití objektu před časem opuštěného Denním stacionářem Kopretina si přišlo poslechnout asi 90 obyvatel Vlčovic.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Vlčovice (dam) – Budova někdejší mateřské školky ve Vlčovicích, která posledních 18 let sloužila jako sídlo Denního stacionáře Kopřivnice, by se mohla stát centrem komunitních aktivit tamních občanů. Takovou vizi chce alespoň kopřivnickým radním předložit skupinka aktivních obyvatel Vlčovic.

„Tato budova je 146 let stará, je to po kostele nejstarší veřejná budova v obci a my bychom chtěli zabojovat o to, aby i nadále sloužila místním lidem. Nejde o žádný komerční projekt, ale záměr, který by měl ještě víc stmelit zdejší lidi,“ říká Dalibor Hipík, člen místní komise ve Vlčovicích, který s kolegyní Miroslavou Štěpánovou minulou středu sezvali sousedy, aby jim myšlenku prezentovali a zároveň vyslechli názory veřejnosti.

Minulou středu se tak v budově, kterou Kopretina opustila na konci června, sešlo zhruba devadesát lidí se zájmem o budoucnost nevyužitého objektu. Námětů, jak budovu v budoucnu využívat, se sešla celá řada. Podle iniciátorů setkání by objekt měl sloužit všem generacím.

V prostorách by prý mohla fungovat například klubovna pro matky na mateřské dovolené stejně jako pro místní seniory. V prostorách někdejší Kopretiny by prý mohly působit nejrůznější zájmové kroužky pro děti stejně jako by zde mohly probíhat příměstské tábory nebo tematické kempy. „Je zde možné pořádat různé bazárky a blešáky, je tady ideální prostor také pro cvičení pro všechny generace. Mohou zde probíhat přednášky, vzdělávací kurzy či menší kulturní akce. Dovedeme si představit, že zde občas mohou poskytovat své služby kadeřnice, masér nebo třeba fyzioterapeut. Je zde také prostor pro pořádání rodinných oslav nebo podobných akcí. K objektu samotnému patří totiž i zahrada s altánkem, kde je možné pořádat grilování a podobně,“ naznačil některé nápady na využití objektu Dalibor Hipík. V diskuzi přišli obyvatelé Vlčovic i s dalšími podněty, dovedli by si v budově představit zázemí pro myslivecký či rybářský kroužek, pořádat filmové projekce, a to jak v interiéru, tak letní kino na zahradě. Další myšlenkou bylo konání autorských čtení nebo třeba i nápad přestěhovat do těchto prostor z kulturního domu knihovnu a mnoho dalšího. Jako vize pro vzdálenější budoucnost se mluvilo i o zřízení malého obchůdku se základními potravinami na objednávku nebo bufetu pro cyklisty projíždějící po nedaleké cyklostezce.

„My nyní všechny tyto nápady zapracujeme do zprávy, se kterou se po projednání v místní komisi obrátíme na radu města, a věříme, že pro naši iniciativu najdeme podporu,“ řekl Dalibor Hipík. Vlčovičtí půjdou na radnici s představou, že město by objekt za symbolickou cenu pronajalo občanskému sdružení, které by nejen zajišťovalo a koordinovalo nastíněné aktivity, ale také by si samo zajistilo prostředky na pokrytí energetických nároků objektu, které se podle nich pohybují okolo sumy 150 tisíc ročně. „Máme za to, že pokud budeme budovu užívat, je to i pro její kondici daleko lepší, než když bude stát bez využití a postupně chátrat,“ doplnil Dalibor Hipík.

Město, které objekt vlastní, se iniciativě místních lidí nebrání. Podle místostarostky Dagmar Rysové byli naopak na jarním setkání občanů s vedením města vyzváni, aby přišli s nápady, co s objektem dál. „Vítáme, že se ve Vlčovicích dala dohromady skupinka lidí, kteří mají chuť a schopnosti něco pro svou obec a její obyvatele dělat, a město je tomu rozhodně nakloněno. Bude potřeba ale najít rovnováhu mezi využitím tohoto objektu a budovou kulturního domu, jehož provoz město financuje,“ uvedla Dagmar Rysová, která má ve své gesci nejen kulturu, ale také místní část Vlčovice.

Nad budovou někdejší vlčovické školky do budoucna visí jeden velký otazník. Minimálně jedna ze tří možných variant obchvatu Vlčovic připravovaného Moravskoslezským krajem totiž přepokládá demolici budovy a v takové situaci radnice do objektu nehodlá investovat. Této skutečnosti jsou si ale lidé, kteří chtějí vystupovat jako spolek Vlčovjané, vědomi. „Víme, že riziko demolice zde existuje, zatím ale není jasné, ani jaká varianta obchvatu se bude realizovat, ani kdy se bude stavět. Do té doby můžeme budovy smysluplně využít pro místní lidi a nemusí v ní být sklady nebo stát úplně bez užitku,“ doplnil Dalibor Hipík.

Informace, které se údajně před schůzkou šířily Vlčovicemi, že by zde totiž mohla být znovu obnovena školka, odmítli jako nesmyslnou jak zástupci Vlčovjanů, tak města. Takový záměr by vyžadoval mnohamilionové investice a navíc v situaci, kdy je kapacita mateřských škol v Kopřivnici a místních částech dostatečná.

U haly v zóně vznikne nová zastávka s přechodem

Kopřivnice (hod) – Do zimy by se měla zvýšit bezpečnost lidí dojíždějících autobusovou dopravou do průmyslové zóny. V nejbližších dnech se naproti hale společnosti Erich Jaeger začnou stavět nové autobusové zastávky včetně přechodu a chodníku.

Minulý týden schválila rada města na svém zasedání výběr zhotovitelské firmy, a to V+V SAVEKO, s. r. o., která vybuduje nejen nové autobusové zastávky a přechod včetně osvětlení, ale i chodník až k hale společnosti Erich Jaeger.

„Stavební práce včetně terénních úprav by měla stavební firma dokončit dle smlouvy do 70 dní, tedy během listopadu. Díky soutěži na zhotovitelskou firmu se radnici podařilo ušetřit.

„Předpokládaná cena stavby dle projektové dokumentace činila 2,25 milionu korun, ale díky soutěži zaplatíme společnosti V+V Saveko o 250 tisíc korun méně, tedy 1,98 milionu korun,“ upřesnil Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města.

Na realizaci této akce se radnici podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Místní akční skupiny Lašsko, a to ve výši 95 % způsobilých výdajů.

„V současné době se vedou jednání s vedením společnosti Erich Jaeger o výši příspěvku na výstavbu chodníku, který vede k jeho závodu a bude užíván výhradně jeho zaměstnanci,“ dodal vedoucí odboru rozvoje města.

Mateřská škola Ignáce Šustaly začne fungovat od pondělka

Kopřivnice (dam) - Na rozdíl od ostatních školských zařízení ve městě Mateřská škola Ignáce Šustaly zůstává i nadále zavřená, přestože se původně uvažovalo o tom, že by školka se začátkem školního roku byla otevřena alespoň částečně. Postup prací a snaha vedení Mateřských škol Kopřivnice zajistit maximální bezpečnost dětí ovšem tento záměr vyloučily. Školka tak začne fungovat s týdenním odkladem od pondělí 9. září.

V tuto chvíli je většina stavebních prací v interiéru již dokončena a probíhá malování a finální úklid vnitřních prostor tak, aby vše bylo připraveno na pondělní zahájení provozu.

Postup rekonstrukce oproti původnímu plánu pozdržela především výroba oken a také statické zajištění prasklin ve zdech, které se objevily až po odstranění omítky.

Dokončena byla už i montáž atypických oken do haly a spojovací chodby, a od pondělí se tedy do budovy školky bude vcházet hlavním vchodem.

Docházka dětí zapsaných do MŠ Ignáce Šustaly začne na začátku příštího týdne, ale stavební dělníci stavbu neopustí ještě několik dalších týdnů. Za provozu školky budou probíhat práce na zateplení objektu, izolaci střechy a úpravách fasády. Kompletně by rekonstrukce měla být dokončena před koncem října.

Radní mimořádně rozhodli o odvodnění ploché dráhy

Kopřivnice (dam) – V rámci probíhající modernizace sportovních ploch kopřivnického letního stadionu dojde i na rekonstrukci odvodnění plochodrážního oválu. Rada města Kopřivnice v minulém týdnu mimořádně rozhodla o příslušné smlouvě se SPORT Construction, a. s., a to bez výběrového řízení.

„Nabízely se nám dvě varianty řešení. Buďto počkat a odvodnění realizovat příští rok samostatně ve speciálním příkopu přímo v ploché dráze, anebo připoložit odvodňovací potrubí ploché dráhy k nově budovanému odvodnění fotbalového a atletického hřiště v zeleném pásu mezi plochou dráhou a atletickým oválem,“ uvedl místostarosta Adam Hanus s tím, že druhá z variant je nejen efektivnější, ale i zhruba o polovinu levnější než samostatné odvodnění plochodrážního oválu. Pokud by měl být záměr realizován, bylo potřeba jednat rychle, protože práce na technických prvcích pod plochou budoucího sportoviště jsou již v běhu. Aby nebyly zastaveny probíhající práce a byl dodržen termín realizace rekonstrukce letního stadionu a aby nedošlo k porušení podmínek čerpání dotace, bylo nutné, aby rada města schválila rozpočtové opatření a uzavření smlouvy o dílo na výjimku s firmou, která realizuje rekonstrukci pro atletický klub. „Díky tomuto postupu bude možné na úhradu rekonstrukce odvodnění ploché dráhy částečně použít prostředky, které se dosud podařilo ušetřit v podobě méněprací na letním stadionu. To znamená, že pokud bude rekonstrukce kanalizace provedena ještě v letošním roce, budou tyto práce vyžadovat z rozpočtu města částku do jednoho milionu korun namísto původně předpokládaných dvou,“ vysvětlil místostarosta Hanus s tím, že provedení odvodnění bylo nezbytné. Radní tak schválili uzavření smlouvy o dílo v hodnotě 973 tisíc korun a zároveň také rozpočtové opatření, které kryje tento výdaj.

Do školních lavic v pondělí poprvé usedlo 221 prvňáčků

Pondělí 2. září bylo prvním školním dnem pro víc než 220 kopřivnických dětí. Nejvíce z místních škol jich přivítali na ZŠ Emila Zátopka, kde do dvou tříd nastoupilo 49 prvňáčků.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Pondělí 2. září bylo prvním školním dnem pro víc než 220 kopřivnických dětí. Nejvíce z místních škol jich přivítali na ZŠ Emila Zátopka, kde do dvou tříd nastoupilo 49 prvňáčků.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (hod) – V pondělí nastoupilo do prvních tříd 221 dětí. To je o tři více než vloni, ale o 16 méně než v roce 2017.

Nejvíce prvňáčků, 49, má ZŠ Emila Zátopka. Do ZŠ Alšovy nastoupilo 39 žáčků, o dva méně jich bude v ZŠ a MŠ 17. listopadu. Na ZŠ M. Horákové mají 33 žáků prvních tříd. Ve všech těchto školách jsou žáci rozděleni do dvou tříd. Po jedné třídě prvňáčků mají ve školách sv. Zdislavy, Floriána Bayera, Mniší a Lubině.

Se začátkem školního roku se otevřela ve škole dr. Milady Horákové i přípravná třída, do které chodí děti, jež mají odklad povinné školní docházky.

Jízdu zručnosti veteránům překazilo horko

Úmorné horko nesvědčilo posádkám ani vozům. Místo plánované jízdy zručnosti tak účastníci Rallye Beskydy absolvovali jen symbolické kolečko před radnicí.
FOTO: D. MACHÁČEK
Úmorné horko nesvědčilo posádkám ani vozům. Místo plánované jízdy zručnosti tak účastníci Rallye Beskydy absolvovali jen symbolické kolečko před radnicí.
FOTO: D. MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Velká část automobilové historie, která byla napsána v Kopřivnici, se minulý víkend znovu projela ulicemi města. Za velkého zájmu veřejnosti bylo totiž místo vzniku tatrovek v sobotu 31. srpna cílem jubilejního 50. ročníku Mezinárodní Tatra Veterán Rallye Beskydy.

Přestože akce pořádaná místním Tatra Veteran Car Clubem má tak dlouhou historii, podobně velká kolekce, jaká byla k vidění minulý týden, není na Rallye Beskydy k vidění každým rokem. Do startovní listiny se zapsalo celkem 143 vozů všech typů a stáří, což podle prezidentky pořádajícího klubu Aleny Čípové znamenalo, že šlo z pohledu účasti o jeden z nejvydatnějších ročníků.

„Před dvaceti lety při oslavách tatrováckého výročí jsme měli 150 vozů a letos 143, což je opravdu krásné číslo. Skvělé je taky to, že se sjelo čtyřicet vozů vyrobených do roku 1945,“ hodnotila účast veteránistů z několika zemí Alena Čípová.

Startovní číslo 1 měl vizuálně nejstarší vůz ve startovním poli, replika Präsidenta, ta je ale jen symbolickým holdem umu místních řemeslníků a konstruktérů. Nejstarší skuteční veteráni na rallye byly vozy T11 a T12 z let 1924 až 1926. Fanoušci kopřivnické automobilky jistě ocenili i kompletní řadu aerodynamických vozů Tatra od T87 přes T97 a Tatraplány až po všechny hlavní varianty vozů T603. Přestože osobní vozy na setkání veteránů dominovaly, trať projelo i 15 nákladních tatrovek včetně několika speciálů.

Program pro zhruba 340 skalních fanoušků značky začal už ve čtvrtek večer, kdy se první účastníci rallye začali sjíždět na Prostřední Bečvu. V pátek dopoledne se účastníci rallye mohli podívat na montážní linku Tatra Trucks. Hlavní program byl připraven na sobotu. Historické vozy projely předem určenou asi 45kilometrovou trať a před polednem se začaly shromažďovat v centru Kopřivnice.

Lidé pak měli možnost necelé tři hodiny obdivovat jak nákladně renovované historické vozy, tak auta stará osmdesát i více let, která zůstala takřka v původním stavu a stále jezdí. Výběr nejstarších vozů byl k vidění přímo v parku E. Beneše. Další obsadily velkou část parkovišť v okolí budovy radnice. Stovky lidí, kteří si defilé historických Tater nenechali ujít, přišly jen o plánovanou jízdu zručnosti. Tu organizátoři ve víc jak třicetistupňovém vedru odvolali, protože by byla příliš velkou zátěží nejen pro soutěžící posádky, ale i pro motory aut. Lidé přesto mohli velkou většinu vozů vidět v akci, protože ty alespoň symbolicky obkroužily parkoviště před městským úřadem a jejich posádky v cíli odevzdávaly jízdní výkazy. Následně pak vozy postupně Kopřivnici zase opustily.

V rámci Evropského týdne mobility budou připraveny tradiční akce

V rámci Evropského dne mobility se uskuteční několik aktivit, jejichž cílem je mobilizovat obyvatele k pohybu, mimo jiné tradiční Minizátopek.
ILUSTRAČNÍ FOTO: D. MACHÁČEK
V rámci Evropského dne mobility se uskuteční několik aktivit, jejichž cílem je mobilizovat obyvatele k pohybu, mimo jiné tradiční Minizátopek.
ILUSTRAČNÍ FOTO: D. MACHÁČEK

Kopřivnice (hod) – Již posedmnácté se Kopřivnice zapojí do kampaní Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut, které proběhnou od 16. do 22. září. Letošní ročník chce do popředí zájmu vytáhnout zdánlivě nejobyčejnější druh dopravy, a sice pěší chůzi. Lidské tělo je uzpůsobené k pohybu, přesto v moderním světe se většina práce, ale i zábavy odehrává vsedě. Lidé většinou sedí za volantem automobilu nebo ve vlaku či autobuse při cestě do práce a také večer před televizí. Chůze je přitom nejpřirozenější druh pohybu, který nevyděsí ani nesportovně založené lidi. „Právě proto by se měla stát součástí každého dne. A ten, pro koho je procházka přece jen trochu nuda, může nasednout na kolo nebo koloběžku. Nemá cenu přidávat informace o tom, jak je pravidelný pohyb zdravý, kolik kroků denně spálí kolik kalorií nebo o kolik procent si můžeme snížit pravděpodobnost infarktu. Proto kampaň představuje příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají. Jejich cílem je vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu. Jak v rámci pořádaných akcí Evropského týdne mobility, tak Evropského dne bez aut se města, organizace a další subjekty snaží ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. Města by měla na ulicích dát více prostoru chodcům, cyklistům a veřejné dopravě namísto dopravě automobilové. Hlavním záměrem je upozornit na nárůst individuální automobilové dopravy ve městech, možnost podniknout klíčové kroky k jejímu omezení a nabídnout různé způsoby řešení,“ osvětlila význam akce Barbora Sopuchová, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21.

Záměr zapojení Kopřivnice do Evropského týdne mobility schválila rada města minulý týden, přičemž podpisem Charty 2019 se město zavazuje přijmout nová stálá opatření, která přispějí ke změně druhu dopravy šetrnější k životnímu prostředí.

V rámci Evropského týdne mobility letos proběhne pět akcí, které připravila kopřivnická radnice ve spolupráci s dalšími organizacemi ve městě. První proběhne ve čtvrtek 19. září, a to Minizátopek, kdy na hřišti ZŠ Emila Zátopka budou závodit deseti- až dvanáctičlenné týmy z místních mateřských škol ve štafetovém běhu. O den později budou závodit školáci, pro které je připravena Zátopkova pětka a desítka a v centru města proběhne farmářský trh. Sobota se ponese v duchu běžeckých aktivit, neboť proběhnou tradiční akce – Běh dětí, Lidový běh a 17. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka.

Sama radnice chce jít vzorem a už několik let pořádá akci, při níž vyzývá své zaměstnance, aby do práce chodili pěšky nebo využívali hromadnou dopravu. Akce s názvem Na úřad bez auta proběhne v úterý 17. září a je spolupořádána s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a dalšími městy v kraji, které jsou realizátory MA21. „Nejen s touto akcí máme dobré zkušenosti. Letos na jaře jezdilo na kole nebo chodilo pěšky šestatřicet úředníků,“ dodala Barbora Sopuchová.

Generál Petr Pavel přijede diskutovat o roli armády

Kopřivnice (dam) – Příležitost diskutovat s generálem Petrem Pavlem nejen o proměnách a roli Armády České republiky v čase budou mít Kopřivničané v pondělí 9. září. Někdejší nejvýše postavený velitel nejen naší armády, ale i vojenských struktur Severoatlantické aliance bude s lidmi diskutovat od 18 hodin na besedě v Ringhofferově vile. „Moderovaná diskuze se bude točit okolo postavení armády v naší společnosti. Mluvit se bude o roli, kterou hraje nebo by měla hrát v oblasti veřejného občanského, případně i politického života. Nechceme téma diskuze dopředu nijak striktně určovat, lidé budou mít možnost ptát se na cokoliv, co je zajímá,“ říká Lubomír Sazovský z Masarykova Demokratického hnutí, které hostování generála Pavla společně s městem Kopřivnicí připravilo.

Generál Pavel, který vloni na podzim odešel do civilu, má za sebou úctyhodnou kariéru. Studoval nejen na tuzemských vojenských školách, ale i v Británii. Začínal u výsadkářů, prošel si vojenským zpravodajstvím a vyznamenal se v mírových misích UNPROFOR. Přes různé velitelské posty se propracoval až na samotný vrchol, když byl v letech 2012 až 2015 náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky. Následně až do poloviny minulého roku předsedal vojenskému výboru NATO, což je nejvyšší vojenská funkce v alianci. Charismatický muž s pověstí neortodoxního velitele s pevnými postoji má rozsáhlé diplomatické i velitelské zkušenosti. Kromě zmíněné besedy v Ringhofferově vile, která se uskuteční v rámci série programů připravovaných v rámci připomenutí 30. výročí sametové revoluce, absolvuje Petr Pavel dvě besedy s místními žáky osmých a devátých tříd, které se uskuteční 10. září dopoledne.

Interiér Tatry kolem světa lákal návštěvníky muzea

Návštěvníci muzea o víkendu hojně využívali možnosti navštívit interiér expediční Tatry kolem světa. Do interiéru mohli vstoupit zcela výjimečně a jednotlivě.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Návštěvníci muzea o víkendu hojně využívali možnosti navštívit interiér expediční Tatry kolem světa. Do interiéru mohli vstoupit zcela výjimečně a jednotlivě.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - Unikátní možnost nahlédnout do interiéru speciální nástavby T 815 GTC známé jako „Tatra kolem světa“ měli návštěvníci technického muzea v sobotu 31. srpna. Lidé vstoupili do prostor, ve kterých tři roky žila pětičlenná posádka expedice. Běžně přitom mohou speciál pouze obejít a nahlédnout přes sklo do kabiny, vejít do interiéru bylo možné vůbec poprvé. „Organizátoři letošního ročníku akce Dny technického dědictví chtěli, abychom auto vystavili ve Studénce, to ale není možné, tak jsme se rozhodli v rámci spolupráce ukázat návštěvníkům u nás v expozici to, co běžně neuvidí,“ uvedl kurátor muzea Radim Zátopek.

Radní schválili pravidla reklamy

Kopřivnice (dam) - Ve snaze sjednotit pravidla pro umisťování reklamy sponzorů zdejších sportovních klubů na městských sportovištích schválili městští radní jednotné doporučení příspěvkovým organizacím města. Správa sportovišť, ale například i školy, spravující sportovní areály, mají umožnit zdejším sportovním klubům, v rámci platného nájemního vztahu, bezplatně umístit nosiče reklamy jejich podporovatelů.

„Z jednání Sportovní a volnočasové komise vzešel požadavek sjednotit pravidla po umisťování sponzorských reklam na sportovištích. Tato nová pravidla by se při další aktualizaci měla stát součástí Zásad vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací, které Kopřivnice zřizuje,“ uvedl místostarosta Adam Hanus.

Nově definovaná pravidla počítají s tím, že reklamu může na sportovišti umístit pouze sportovní klub využívající daný areál. Kluby mají povinnost umístění reklamy předem oznámit provozovateli areálu, se kterým také dohodnou umístění, množství a velikost reklamních tabulí. Pronájmy reklamních ploch na sportovištích dalšímu subjektu budou i nadále řešeny individuálně za ceny obvyklé v daném místě.

Hans Ledwinka převzal čestné občanství za dědečka

Hans Ledwinka, vnuk slavného tatrováckého konstruktéra (na snímku s mikrofonem), byl poctou, kterou Kopřivnice udělila jeho předku, upřímně dojat. 
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Hans Ledwinka, vnuk slavného tatrováckého konstruktéra (na snímku s mikrofonem), byl poctou, kterou Kopřivnice udělila jeho předku, upřímně dojat.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Vnuk a jmenovec slavného tatrováckého konstruktéra Hanse Ledwinky v sobotu 31. srpna převzal z rukou místostarosty Adama Hanuse titul čestného občana Kopřivnice. Ten jeho dědečkovi více než před rokem udělilo zdejší zastupitelstvo.

Na ceremoniálu vloni v září diplom a autorskou grafiku, která k ocenění náležela, převzala prezidentka zdejšího Veteran Car Clubu Alena Čípová a emeritní ředitel Tatrováckého muzea Karel Rosenkranz, kteří Ledwinku na ocenění za jeho neoddiskutovatelný přínos městu navrhli. Tehdy se ještě nepodařilo navázat kontakt s příbuznými autora unikátního technického řešení tatrováckých podvozků. Navrhovatelé ovšem své pátrání nevzdali a nakonec prostřednictvím prezidenta švýcarského Tatra Veteran Clubu získali kontakt. Dr. Hans Ledwinka pak přijal pozvání do Kopřivnice a během krátkého ceremoniálu na balkoně Ringhofferovy vily s díky ocenění pro svého slavného předka převzal.

Podvodníci používají nové triky k okrádání seniorů

Ostrava (red) – I přes apel policie v médiích, aby senioři byli obezřetní a nedávali peníze cizím lidem, které poslal ‘vnuk’, stále se daří nepoctivcům seniory okrádat. Aktuálně započali moravskoslezští kriminalisté prověřovat dva skutky spáchané v noci.

„Senioři byli opět kontaktováni prostřednictvím pevné linky, volající v prvém případě kontaktoval poškozenou ve 23 hodin, druhý krátce před půlnocí. Dále již pachatel postupoval stejným způsobem. Se ženami navázal komunikaci, v průběhu telefonátu se volané ubezpečily, že jde o vnuka. Neznámý pak ženám předestřel své obsáhlé problémy a požadoval zapůjčení financí. Devětašedesátiletá žena pak ještě v noci vydala zcela neznámé osobě šperky za 20 000 korun a částku ve výši 5 000 korun,“ přiblížila poslední případy Gabriela Pokorná, tisková mluvčí Krajského ředitelství PČR. Bohužel, seniorka se se svou negativní zkušeností svěřila policistům až v následných dnech.

„Oba prověřované skutky, kdy telefon zazvonil v noci, se staly na Karvinsku,“ upřesnila Gabriela Pokorná.

Policisté apelují na seniory, aby nereagovali na obdobné noční ani denní telefonáty, ať už volající užije jakékoliv záminky. „Svůj majetek, peníze, šperky či cokoliv dalšího zásadně nevydávejte cizím lidem. Pokud je to možné, situaci ověřte u svých blízkých jiným telefonem. Pokud nemáte v domácnosti další telefon, požádejte o pomoc souseda apod. Pokud není ověření požadavku reálné, peníze cizím lidem nesvěřujte,“ apeluje tisková mluvčí a dodává, že v letošním roce započali moravskoslezští policisté prověřovat okolnosti 38 takových skutků s legendou vnuk či jiný příbuzný. Ve třech případech došlo k trestným činům, kdy oběť svůj majetek vydala a škoda přesáhla 640 000 korun.

„Pokud by na požadavky poškození v uvedených téměř čtyřech desítkách případů reflektovali, škoda by dosáhla několika milionů korun. Skutky byly spáchány na Karvinsku, Opavsku, Novojičínsku, Frýdecko-Místecku, Bruntálsku,“ doplnila Gabriela Pokorná s tím, že vloni policie šetřila 56 trestných činů a škoda na majetku přesáhla půl milionu korun.

Replika Präsidenta zaujala provedením i použitým materiálem

Ladislav Csengel za řídítky své repliky Präsidenta. Při jeho výrobě se nesnažil o absolutní historickou věrnost a pracoval především se dřevem.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Ladislav Csengel za řídítky své repliky Präsidenta. Při jeho výrobě se nesnažil o absolutní historickou věrnost a pracoval především se dřevem.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - V cíli letošní Tatra Veterán Rallye Beskydy byl vůz Ladislava Csengela stejně jako kostýmovaná posádka zcela nepřehlédnutelný. Z dálky lidé, ve stínu stromů sadu Edvarda Beneše, viděli repliku nejstaršího kopřivnického automobilu Präsident, který byl v Kopřivnici postavený už v roce 1897. Když ale přišli o pár kroků blíž, čekalo je velké překvapení. Tím nejviditelnějším rozdílem oproti slavnému motorizovanému kočáru, který dokázal dojet z Kopřivnice do Vídně, je množství dřeva použité při jeho výrobě. Tuto zvláštnost ale autor repliky ochotně vysvětloval. „Jsem stolař a pracuji se dřevem. Proto je jasné, že to byl můj hlavní materiál. Zatímco podvozek originálu byl ocelovo-litinový, já jsem ho udělal, s výjimkou os pro kola, celý ze dřeva. Dokonce i listová péra odpružení jsou dřevěná,“ nechal se slyšet Ladislav Csengel. Na jeho voze se opravdu najde jen málo kovových částí. Kovová jsou řídítka a samozřejmě motor, ale například i postranní páky k ovládání brzdy a řazení jsou u repliky dřevěné.

Dřevěný „Präsident“ vznikal v Csengelových dílnách v Modré v okresu Pezinek víc jak 12 měsíců. Od roku 2015 s ním pak hrdý majitel brázdí nejen veteránské srazy. To, že ne všechno je na replice úplně věrné, je pochopitelné, když zjistíte, že předlohou Csengelovi a jeho spolupracovníkům byl pouze model Präsidenta v poměru 1:36 a jedna fotografie o velikosti A4, kterou Csengelův syn pořídil v expozici Národního technického muzea v Praze. „Repliku jsem si postavil sám pro sebe. Pro zábavu. Prostě abych se měl čím bavit v důchodu,“ říká Ladislav Csengel. Ten byl minulou sobotu se svým vozem v Kopřivnici poprvé, ale pravidelně se účastní například prvomájové vyjížďky historických tatrovek v Bratislavě.

Zdejší knihovna se i letos zapojí do projektu Světluška

Kopřivnice (hod) – Kopřivnická městská knihovna se také letos zapojuje do akce s názvem Týden pro Světlušku s podtitulem Pomozte nám rozsvítit svět nevidomých!

Přestože celostátní akce Týden pro Světlušku probíhá od 9. do 13. září, v kopřivnické knihovně charitativní akce potrvá až do konce září. Týden pro Světlušku je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Od roku 2003 se do projektu zapojilo víc než 80 tisíc dobrovolníků a různých organizací.

„Naše knihovna se aktivně zapojila do projektu už počtvrté. V průběhu září si nejen čtenáři mohou koupit drobné dárkové předměty nebo darovat finanční příspěvek, čímž podpoří projekt Světluška. Vloni jsme nasbírali a nadačnímu fondu předali celkem 3 170 korun. Věříme, že i letos se nám podaří díky dárcům vybrat finanční prostředky do sbírky Světluška na pomoc nevidomým dětem i dospělým,“ uvedla Eva Mikušková, vedoucí kopřivnické městské knihovny.

Aneta Langerová bude už dnes hvězdou dalšího Festivalu medu a písničky

Kopřivnice (dam) – Už dnes dopoledne startuje v areálu Muzea Fojtství a na části přilehlého hřiště ZŠ Alšovy Festival medu a písničky. Šestý ročník akce v režii místních včelařů nabízí pestrý program až do sobotního večera. Na největší hvězdu třídenního festivalu se ale návštěvníci mohou těšit už dnes v podvečer, kdy vystoupí Aneta Langerová.

Ladění programu v jednotlivých třech dnech napovídá i jejich označení. Čtvrtek 5. září má být Dnem dětí, v pátek 6. 9. je na programu Den perníků a guláše a sobota 7. září bude Dnem medu a oslav stého výročí založení spolku kopřivnických včelařů.

První festivalový den začíná už o půl deváté ráno, během dopoledne a brzkého odpoledne je připraven program pro děti z mateřských a základních škol. Proběhnou soutěže, ale třeba i vystoupení klauna. Na odpoledne je připravena přednáška o včelách a přírodě, o půl čtvrté odpoledne se pak chystá premiérová projekce filmu 100 let včelaření v Kopřivnici a okolí. V 17 hodin už v areálu začne koncert Anety Langerové, vítězky první show Česko hledá Superstar, držitelky řady cen včetně několika Andělů a se sedmi alby na kontě. Publikum bude bavit svou muzikou zhruba hodinu. Následovat bude soutěž o nejlepší medovinu a ve 20 hodin se chystá další koncert, tentokrát šansoniérky Céline Bossu.

Páteční program začne dopoledne soutěží ve vaření guláše. Také v pátek je připraveno několik přednášek a vzdělávacích kurzů pro chovatele včel nebo zájemce o včelaření. K vidění budou i některá tradiční řemesla jako perníkářství, kovářství nebo výroba svíček. Večer bude ukončena degustace medoviny a budou sečteny hlasy amatérských degustátorů a vyhlášeni vítězové. Zároveň začne další podobné klání, tentokrát o nejchutnější med. Hudební program zahájí v 17 hodin vystoupení rockové kapely Limetal, ve které působí čtyři členové někdejší tuzemské hardrockové legendy Citron. O půl sedmé se návštěvníci mohou těšit na vystoupení skupiny historického šermu Markus M. Po dvacáté hodině začne areálem znovu znít hudba, tentokrát neobvyklý trashfolk v podání pražské kapely Vintage Wine, která na akci s úspěchem hrála už vloni.

Sobota na Festivalu medu a písničky začne v deset dopoledne, a to zároveň včelařskou přednáškou v interiéru muzea a první z plánovaných produkcí cimbálové muziky Kamenica. Ta bude hrát i ve dvě hodiny odpoledne. Kromě již zmíněných řemeslníků budou v sobotu na místě i vinaři, kteří připraví degustaci výsledků své práce. Navíc zhruba ve čtyři hodiny budou moci lidé obdivovat umění řezbáře s motorovou pilou, který dřevěnou sochu vykouzlí přímo před zraky přihlížejících. O půl čtvrté bude připraveno další šermířské vystoupení, tentokrát v podání skupiny Valmont z Valašského království. V pět hodin pak na děti čeká pohádkové představení Český Pepa. Kulturní nabídku letošního ročníku festivalu uzavře v sobotu od 20 hodin Benátská noc s místní rockovou kapelou Sunar a DJ Stoupou. O závěrečnou tečku se v deset hodin večer postará ohňová show v provedení spolku Monolog.

Sérii letních koncertů v parku prodloužil KOK

Kopřivnice (dam) - Poslední promenádní koncert letošního léta patřil klasické hudbě. Komorní orchestr Kopřivnice bavil v sobotu večer v prostoru před Ringhofferovou vilou odhadem víc jak stovku posluchačů, kteří nedbali hrozícího hromobití a v teplém večeru si užili zhruba hodinový program.

Orchestr pod taktovkou Petra Lichnovského hrál melodie Janáčka, Martinů, Griega, Prokofjeva, Bizeta a dalších skladatelů.

Vokální skladby včetně závěrečné melodie z muzikálu My Fair Lady s komorním orchestrem opět zpívala Ludmila Klásková.

Pobočka knihovny na Severu připravuje nové akce pro děti

Kopřivnice (hod) – V nově zrekonstruovaných prostorách pobočky městské knihovny, umístěné v komunitním centru Pětka na sídlišti Sever, připravuje knihovnice Hana Žárská nové akce v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života.

V úterý 10. září v 10 hodin se uskuteční První severní Bookstart, kdy si zájemci budou moci prohlédnout prostory ve znovuotevřené pobočce knihovny. „Díky dotaci ze Svazu knihovníků a informačních pracovníků ve výši tří tisíc korun jsme mohli nakoupit materiál na šité knihy. Z nakoupeného materiálu nám dobrovolnice pod vedením lektorky paní Čubové ušily jednotlivé listy, které potom paní Čubová zkompletovala do pěti šitých knih pro malé děti. Knihy jsou úžasné kreativitou jednotlivých autorek, je v nich plno aktivit, které dětem umožňují rozvíjet motorické schopnosti a podporují jejich zvídavost. Knížky se budou půjčovat na Severu v rámci projektu S knížkou do života,“ uvedla Eva Mikušková, vedoucí kopřivnické městské knihovny. V pobočce na Severu bude probíhat i cyklus přednášek Pavla Mečkovského, zaměřených na psychologii dětí, rodičů a vzájemnou komunikaci. „Ty se budou konat ve čtrnáctidenních intervalech a první z nich, která se bude konat v pondělí 16. září, bude na téma Jak se stát povzbuzujícím rodičem,“ upřesnila Eva Mikušková s tím, že v nově zrekonstruovaných prostorách pobočky bude knihovna pořádat besedy a přednášky pro školy nebo i divadelní představení pro mateřské školy.

Aktuální divadelní předplatné kulturního domu sází i na známé herecké tváře

Kopřivnice (dam) - Zhruba za měsíc začne v kulturním domě další série divadelního předplatného kulturního domu. To tentokrát nabídne výběr šesti titulů z repertoáru pražských i oblastních divadel. Při sestavování aktuálního výběru brali v kulturním domě v úvahu nejen kvalitu jednotlivých inscenací, ale, jak připustila dramaturgyně kulturního domu Linda Blažková, rozhlíželi se i po výrazných a známých hereckých tvářích. „Proto jsou pozvána především divadla, která mají ve stálém angažmá herce, které nezřídka můžeme vídat i na televizních obrazovkách,“ uvedla Blažková. Přestože mezi nabízenými hrami dominují komedie, na své si přijdou i diváci dávající přednost alternativnímu a nekonvenčnímu divadlu.

„Pro nastávající sezonu jsme se snažili najít divadla a představení, která by potěšila nejen stálého abonenta, ale zároveň jsme chtěli návštěvníkům nabídnou to, co u nás ještě nebylo. Bohužel, sál má své limity, které nevyhovují každé inscenaci. Museli jsme zohlednit i časovou vytíženost nejen samotných představitelů, ale i kulturního domu,“ doplnila dramaturgyně Lucie Krestová další faktory, které určily konečnou podobu divadelního předplatného na sezonu 2019-2020.

S prvním titulem dorazí 10. října Klicperovo divadlo. Proslulá královéhradecká scéna přiveze jevištní adaptaci původně rozhlasové hry Koule. Satirická tragikomedie, vyprávějící příběh vrcholové atletky v éře vrcholné husákovské normalizace, vyvolala mnohé kontroverze. Hlavní hrdinkou příběhu je atletická královna Milena, ale diváci v ní velmi snadno poznají koulařku Helenu Fibingerovou. Naprosto zřejmé je, i na koho narážejí další postavy v inscenaci v čele s Heleninou reprezentační kolegyní Radmilou, doktorem Cvachem míchajícím sportovkyním anabolika, nebo několika novináři, kteří se v příběhu objevují. Autorem Koule je režisér David Drábek, kterého si mohou zdejší diváci pamatovat jako autora oceňované inscenace Jedlíci čokolády, se kterou Klicperovo divadlo v Kopřivnici hostovalo před šesti lety. Další spojnicí s Jedlíky čokolády je i obsazení hlavní role. I v ní se totiž znovu objevuje populární Pavla Tomicová, se kterou hrají další známé tváře jako Tomáš Lněnička, Zora Valchařová-Poulová a další.

Po úvodním představení čeká kopřivnické divadelní abonenty delší půst, další předplatitelské představení je totiž v plánu až 23. ledna, kdy je pobaví herci Divadla Radka Brzobohatého v lehké komedii Drahoušku, toužím po tobě… Vztahovou komedii o dvojici manželů v rozvodovém řízení, kteří se sice stále vzájemně milují, ale zároveň svádějí všemi, a často i dosti neortodoxními prostředky boj o společný byt, který zároveň jemu slouží jako advokátní kancelář a jí jako dentistická ordinace, napsal jeden z nejznámějších autorů bulvárních komedií francouzský dramatik Marc Camoletti. Inscenaci, kterou Divadlo Radka Brzobohatého uvádí už třetím rokem, režírovala přímo principálka této pražské scény Hana Gregorová. V obsazení hry se objevují Kateřina Peřinová, Ernesto Čekan, Přemysl Pálek, Miroslav Hrabě a Charlotte Doubravová.

Brněnské HaDivadlo přijede 13. února s autorským představením Indián v ohrožení. Představení, ve kterém se režisér Jiří Havelka společně se souborem HaDivadla snaží publiku vysvětlit Einsteinovu teorii relativity a také naznačit, co všechno tento přelomový objev znamenal pro svět na začátku dvacátého století stejně jako pro naši stávající realitu. Paradoxy času a prostoru vysvětluje poněkud povýšený vědec na své přednášce, ale především jej režisér přibližuje na banálním příběhu několika postav cestujících vlakem do Curychu. Havelka k ozřejmění fyzikálních skutečností využívá všemožných divadelních kouzel, které nestojí ani tak na složitých efektech jako na přesném načasování i zcela precizní reprodukci textu. Pro herce je takto pojatá inscenace velmi náročná. Nicméně Indián v ohrožení se s úspěchem hraje bezmála už dvanáct let. Kopřivnické publikum se může těšit na Cyrila Drozdu, Miroslava Maršálka, Jiřího Svobodu, Marii Ludvíkovou i kopřivnickou rodačku a členku hereckého souboru HaDivadla Táňu Malíkovou.

Především na hercích Miroslavu Vladykovi a Filipu Blažkovi staví inscenace další francouzské komedie v nabídce aktuálního divadelního předplatného. Hru Chlap na zabití přiveze v březnu agentura Pantheon. Autorem komedie s kriminální zápletkou je Francis Veber, kterého celosvětově proslavila jeho komedie Blbec k večeři. V této hře se diváci znovu setkají s titulní postavou jeho nejslavnější hry Françoisem Pignonem, který se do hotelu přistěhuje, aby skoncoval se svým nanicovatým životem. Kouzlem nechtěného ale kříží plány profesionálního vraha v sousedním pokoji. Komedie nabitá slovním a situačním humorem se hraje na řadě míst po celém světě a dočkala se i několika filmových zpracování. Kromě Vladyky a Blažka slovenský režisér Jakub Nvota obsadil také Alžbětu Stankovou, Michala Slaného, Zdeňka Rohlíčka a Pavla Dvořáka.

Měsíc duben byl vybrán pro tragikomedii Otec, která se už téměř dva roky hraje na scéně pražského Divadla Rokoko. Autor hry, současný francouzský dramatik Florian Zeller, se v Otci zaměřil na velmi aktuální a bolestné téma stařeckých demencí. Děj hry divák sleduje očima Andrého, který trpí Alzheimerovou chorobou. Díky zákeřné nemoci už není schopen vést normální život, je zmatený, neorientuje se v čase ani prostoru a často nepoznává ani své nejbližší. „V téhle hře se snoubí komično s velkým smutkem. Některé situace, které autor napsal, působí na první pohled až tragicky, ale když se na ně podíváte s odstupem, mohou vás i trochu pobavit. Postava Andrého, kterou hraji, se snaží neustále bojovat s touhle nepříznivou diagnózou s neveselým výhledem do budoucna, i když jeho boj je marný,“ řekl na podzim 2017 před premiérou hry představitel titulní role Jan Vlasák Lidovým novinám. Kromě Vlasáka se zdejší diváci mohou příští rok na jaře těšit na Veroniku Gajerovou, Aleše Procházku, Lenku Zbrankovou a další.

Poslední v časovém plánu, ale nikoliv z pohledu zajímavosti bude Malý princ z repertoáru Studia Dva, kterého zdejší publikum uvidí v květnu. Kdo by čekal jevištní ztvárnění jedné z nejpřekládanějších knih světa, bude zřejmě zklamán. Režisér, scénograf a choreograf Šimon Caban se Exupéryho knihou nechal pouze volně inspirovat a vytvořil do detailu propracovanou multimediální show, která organicky spojuje divadlo, hudbu, tanec, světelnou show a mnoho dalších uměleckých disciplín. Jediným živým hercem na jevišti je pak Jan Cina, který je ideálním představitelem Malého prince, který nejen hraje, zpívá a tančí, ale dokáže se proměnit i v další postavy.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 5. - pá 6. září v 17.30 hodin drama Srbska Stehy. Příběh ženy, která volí mezi rozumem a mateřským instinktem. Film Miroslava Terziče vychází hned z několika skutečných případů „uloupených novorozeňat“, které otřásly srbskou společností, a mistrně kombinuje intimní drama a napínavý thriller.

Čt 5. - pá 6. září ve 20 hodin akční film VB, USA Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw. Co spojuje vysvalenou americkou mlátičku Hobbse a elegantního britského zabijáka Shawa? Jeden všehoschopný gauner, kterého by sami zastavit nedokázali. Dwayne Johnson a Jason Statham řádí v akční jízdě, která je o poznání rychlejší a zběsilejší.

So 7. - ne 8. září v 15 hodin animovaný film Kanady, USA Tlapková patrola. Kluk Ryder vede psí smečku záchranářů známou jako Tlapková patrola. Společně plní zapeklité úkoly, aby ochránili pobřežní městečko před zkázou...

So 7. - po 9. září v 17.30 hodin komedie ČR Přes prsty. Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy. Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště Jíra.

So 7. - po 9. září ve 20 hodin horor USA To: Kapitola 2. V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob se do města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno začalo.

Út 10. září v 19 hodin komediální drama USA Devadesátky. Byla kdysi doba, kdy pivo stálo deset korun, pro filmy jste museli do půjčovny a v bytě byl jeden telefon na chodbě. Ať už toto složité období pamatujete, nebo se naopak chcete podívat, jaké to bylo, vyražte do kina... (Filmový klub)

Čt 12. - pá 13. září v 17.30 hodin historické drama VB Panství Downtown. Velkolepé finále ságy rodiny Crawlyových, kteří obývají rozlehlé panství v srdci Anglie. Intriky, láska, konflikty a jeden velký den spojený s návštěvou anglického krále.

Čt 12. - pá 13. září ve 20 hodin krimi drama USA Zlatokopky. Ramona vede tým protřelých striptérek, které se rozhodnou svým klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket.

So 14. - ne 15. září v 15 hodin animovaná fantasy komedie Francie, Německa Playmobil ve filmu. Marla se ocitla v animované říši, kde ona sama je figurkou Playmobil. Vydává se na neuvěřitelné dobrodružství pestrým a kouzelným světem, aby našla svého bratra.

Ne 15. - po 16. září v 17 hodin akční film VB, USA Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw.

Ne 15. - po 16. září ve 20 hodin válečné drama ČR, SR, Ukrajiny Nabarvené ptáče. Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů posílají rodiče desetiletého syna k tetě Martě na venkov. Teta však záhy nečekaně umírá. Chlapec se tak musí vydat na cestu a protloukat se sám nepřátelským světem.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Pá 6. září v 15.30 - 17.30 hodin Odpoledne se zvířátky - soutěžní odpoledne pro děti (park Dr. E. Beneše)

Po 9. září v 18 hodin Beseda s generálem Petrem Pavlem - beseda o proměnách a významu Armády České republiky (Ringhofferova vila)

So 14. září v 17.30 hodin William Shakespeare: Král Lear - záznam divadelního představení z londýnského West Endu s uznávaným hercem Ianem McKellenem v hlavní roli

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Aktuální výstava Louky a andělé - výstava obrazů Petry Jarošové (do 24. září)

So 9. - po 30. září Sbírkové dny pro Světlušku - podpořte i vy veřejnou sbírku Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá nevidomým

Út 10. září v 10 hodin První severní Bookstart - přijďte se seznámit se znovuotevřenou pobočkou knihovny na sídlišti Sever, pro rodiče připraveny rady a podněty na téma pregramotnost a nové knihy o výchově dětí

MUZEUM TATRA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

Aktuální výstava Jiří Hanzelka + Miroslav Zikmund: Past na rovníku - výstava věnovaná cestovateli a spisovateli Miroslavu Zikmundovi, který v únoru oslavil sté výročí svého narození (do listopadu)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava 100 let včelařského spolku v Kopřivnici (do 8. září)

Čt 5. - so 7. září od 10 hodin Festival medu a písničky - 6. ročník multižánrového festivalu se zaměřením na včelařství, přírodu, řemesla a dobrou zábavu; vystoupí Aneta Langerová, Céline Bossu, kapely Limetal a Vintage Wine, šermířské skupiny Markus M. a Valmont...

ŠUSTALOVA VILA

Út - ne 9 - 17 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava Argentum představí práce šperkařky Marty Švajdové a fotografa Dalibora Kvity (do 15. září)

MUZEUM OLDTIMER

Po - ne 10 - 17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

ŠTRAMBERK

Výstava Malý čtenář - výstava z cyklu Zdeněk Burian a jeho svět (Muzeum Zdeňka Buriana, do 27. října)

So 7. září v 15 hodin Rytíř Hroznata a čert - divadelní představení pro děti v podání dětského divadelního souboru Pod věží (Amfiteátr pod Starou věží)

So 7. - ne 8. září Dny evropského dědictví - zpřístupněny památky a zajímavá místa

Pá 13. září v 19 hodin Noc na Karlštejně - divadelní představení k oslavám 660. výročí města Štramberk (Amfiteátr pod Starou věží)

Pá 13. - ne 15. září 660 let města Štramberka - oslavy u příležitosti 660 let povýšení Štramberka na město

KINO ŠTRAMBERK

Ne 8. září v 17 hodin animovaný film USA Jak vycvičit draka 3

Ne 15. září v 19 hodin komediální drama USA Zelená kniha

Dopisy čtenářů

Hra s příběhy

Po čtyři nedělní odpoledne od 31. března do 28. dubna 2019, vždy zhruba na dvě hodinky, jsme se scházely na Vanaivanu v kurzu Hra s příběhy zorganizovaném pro zdejší seniory sociálním odborem města Kopřivnice. Z původně deseti přihlášených účastníků dokončilo kurz šest žen.

Zásluhou skvělé lektorky paní Ivy Chuchmové, jinak profesorky češtiny na gymnáziu, jsme si mohly pokaždé vyzkoušet jiný způsob psaní příběhů (např. popis míst, které máme, či nemáme rádi, zásadní dopis rodičům, vyprávění vymyšleného příběhu nebo příběhu s použitím vylosovaných témat apod.).

Moc nás to všechny bavilo a mnohdy se nám ani nechtělo jít domů. Mnohé z nás předtím ani nenapadlo, že budeme schopny svůj příběh napsat v časovém limitu cca tří minut, případně ho vtěsnat na jeden list papíru o velikosti A4. Kurz jsme pak zakončily autorským čtením při svíčkách, což byl pro nás nezapomenutelný zážitek.

V pátek 23. 8. 2019 jsme na MÚ za účasti paní Pavly Zrunkové, která kurz pro seniory zorganizovala, a místostarosty pana Stanislava Šimíčka, tuto svou příjemnou etapu života ukončily předáním tištěného almanachu našich vybraných příběhů s krátkým posezením a společným focením.

Děkujeme touto cestou všem, kteří se o realizaci kurzu a vytvoření almanachu zasloužili, především p. Chuchmové, p. Zrunkové a také samotným účastnicím kurzu, bez nichž by to také nešlo. Těšíme se již nyní na případné pokračování kurzu.

za účastnice Lenka Jašková

Názory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: čt 5. 9. 11.30-13, pá 6. 9. 11.30-13, so 7. 9. 14.15-15.30, ne 8. 9. 17.30-18.45 hodin

FLORBAL: so 14. 9. od 8 hod. turnaj II. ligy juniorů - sk. 7, od 19 hod. FBC Vikings Kopřivnice - 1.MVIL Ostrava (1. kolo Národní ligy mužů sk. V) - vše sportovní hala SOU Kopřivnice

FOTBAL: KOPŘIVNICE: st 11. 9. od 17 hod. FC Kopřivnice - FK Nový Jičín B (10. kolo OP ml. + st. přípravky sk. B); so 14. 9. od 9 hod. FC Kopřivnice - FC Vřesina (7. kolo KP st. žáků), od 10.45 hod.

FC Kopřivnice - FC Vřesina (7. kolo KP st. žáků), od 13.30 hod. FC Kopřivnice - FK Primus Příbor (7. kolo KS dorostu sk. B), od 16 hod. FC Kopřivnice - TJ Mořkov (7. kolo I. B tř. mužů sk. D); LUBINA:

st 11. 9. od 16.30 hod. Spartak Lubina - TJ Trojanovice-Bystré (10. kolo OS ml. přípravky); pá 13. 9. od 16.30 hod. Spartak Lubina - NFC Lichnov (3. kolo OS st. přípravky sk. B); so 14. 9. od 16 hod. Spartak Lubina - TJ Sokol Sedlnice (7. kolo III. tř. mužů); ne 15. 9. od 16 hod. Spartak Lubina - MSK Orlová (1. kolo MSD žen sk. A); ŠTRAMBERK: pá 6. 9. od 17 hod. FK Štramberk B - SK Beskyd Frenštát p. R. B (2. kolo OS st. přípravky sk. A) a FK Štramberk A - Spartak Lubina (2. kolo OS st. přípravky sk. B); so 14. 9. od 10 hod. FK Štramberk - TJ Olbramice (7. kolo OS ml. žáků), od 13.30 hod. FK Štramberk - TJ Mořkov (7. kolo OP dorostu), od 16 hod. FK Štramberk - TJ Sokol Hostašovice (7. kolo III. tř. mužů); ne 15. 9. od 16 hod. FK Štramberk - AFC Veřovice (1. kolo MSD žen sk. A); VLČOVICE: pá 13. 9. FC Vlčovice-Mniší - TJ Mořkov (7. kolo OP žáků); so 14. 9. od 16 hod. FC Vlčovice-Mniší - FC Kozlovice (7. kolo I. B tř. mužů sk. D); ne 15. 9. od 14 hod. FC Vlčovice-Mniší - Fotbal Fulnek/Děrné (7. kolo OP dorostu)

HÁZENÁ: so 14. 9. od 19 hod. KH ISMM Kopřivnice - Pepino SKP Frýdek-Místek (2. kolo Strabag Rail extraligy mužů) - sportovní hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice

HOKEJ: ne 8. 9. od 11 hod. HC Kopřivnice - Metropolia Silesia (2. kolo LMŽ + LSŽ sk. 17), od 15.15 hod. HC Kopřivnice B - HK Krnov (2. kolo LMŽ sk. 16); so 14. 9. od 16 hod. HC Tatra Kopřivnice - SHK Hodonín (2. kolo II. ligy mužů sk. V); st 18. 9. od 18 hod. HC Tatra Kopřivnice - HC Bobři Valašské Meziříčí (3. kolo II. ligy mužů sk. V) - vše zimní stadion Kopřivnice

KRYTÝ BAZÉN: čt 5. 9. 6-15, 18.30-21, pá 6. 9. 6-8, 16-21, so 7. 9. 12-21, ne 8. 9. 10-19, po 9. 9. 6-8, 19.30-21 kondiční plavání pro veřejnost, út 10. 9. 6-21, st 11 9. 6-12, 14.30-16, 18.30-21, čt 12. 9. 6-15, 18.30-21, pá 13. 9. 6-8, 16-21, so 14. 12-21, ne 15. 9. 10-19 hodin; upozornění: tréninky ve 2 drahách: út 14.30-15.30 ASK, 15.30-18.30 SSK, st 6.45-8 SK, 18.30-18.45 Db, čt 6.45-8 SK, tréninky ve 3 drahách: st a pá 8-11.45 PŠ, dětský bazén: čt 8-12 PŠ, čt 5. 9. 8.15-12 uzavřen

MALÝ FOTBAL: so 7. 9. od 8 hod. 10. turnaj Oblastního přeboru; so 14. 9. od 8 hod. 11. turnaj Okresního přeboru - vše hřiště ZŠ M. Horákové Kopřivnice

MINIGOLF: po-pá 15-18, so-ne 14-18 hodin

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 7. 9. v 8 hod. ZS, Kamenárka, Bílá hora, Radvanická štola (v 11 hod. střelba), Štramberk ČD, nebo Kopřivnice Fojtství (slavnosti medu); st 11. 9. v 7.20 hod. AN, Stará Ves n. O., kříž, Trnávka, BUS Kopřivnice; so 14. 9. v 7.55 hod. ČD, Mořkov, (Ž) sedlo Kamenárka, Veřovice

SAUNA: út 14.30-21 ženy, st 14.30-21 muži, čt 10-21 ženy, pá 10-21 muži, so 12-16.30 párovka, 16.30-21 společná

Výsledky

- Fotbal: muži (5. kolo III. tř.): FK Štramberk – FK Hodslavice 5:0, TJ Olbramice – Spartak Lubina 4:3; dorost (4. kolo KS sk. B): FC Kopřivnice - TJ Sokol Dobrá 6:3, - TJ Bystřice 4:1; dorost (5. kolo OP): FK Štramberk – Fotbal Studénka 1:3; st. žáci (5. kolo KP): FC Kopřivnice – KMS Juventus Bruntál 1:4; ml. žáci (5. kolo KP): FC Kopřivnice – KMS Juventus Bruntál 0:10; ml. žáci (5. kolo OS): FK Štramberk – FK Hodslavice 15:1; žáci (5. kolo OS sk. A): FK Štramberk – TJ Kunín 1:3; st. přípravka (1. kolo OP sk. B): FC Kopřivnice – FK Primus Příbor 6:8; st. přípravka (1. kolo OS sk. A): TJ Sokol Kunčice p. O. – FK Štramberk B 2:12; st. přípravka (1. kolo OS sk. B): AFC Veřovice – FK Štramberk A 2:24; ml. přípravka (1. kolo OP sk. B): FC Kopřivnice – FK Primus Příbor 3:9.

- Házená: muži (přípravné utkání): SKKP Handball Brno – KH ISMM Kopřivnice 29:32.

- Hokej: muži (přípravné utkání): HC Tatra Kopřivnice – HC Slezan Opava 4:5pp, - MŠK Púchov 8:2.

Kopřivničané se prosadili také v netradičních bězích

Kopřivnice (cab) – Koncem srpna se s běžeckými závody opět roztrhl pytel. O víkendu 24. a 25. srpna si manželé Martina a Jiří Brugerovi dali dvojboj. Nejprve v sobotu absolvovali 5km Běh na Svatý Hostýn s převýšením 422 m, kde se však v solidní konkurenci na stupně vítězů neprosadili. V kategorii žen 45-54 let skončila Martina Brugerová čtvrtá a mezi muži 50-59 let obsadil Jiří Bruger osmou příčku. Druhý den se oba zúčastnili Větřkovického triatlonu, v němž Jiří v téže kategorii jednotlivců dosáhl rovněž osmé příčky, a Martina absolvovala běžecký úsek ve štafetě, se kterou se umístili na 30. pozici.

V sobotu 24. srpna byly ještě další čtyři běžecké závody, i když některé z nich nebyly jen o běhu. V Olomouci se v prestižní sérii Run Tour na stupních vítězů umístila v dětských kláních dvě děvčata AK E. Zátopka Kopřivnice. Na kilometrové trati vybojovala stříbro v kategorii D15 Lucie Šenkeříková (r. 2007) a v kategorii D11 dosáhla na bronz Nela Štefková (r. 2008). Medaile získali atleti AK EZ také ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde se konaly Vertikální Horečky, výběh skokanského můstku Jiřího Rašky K90, 240 m dlouhého s převýšením 106 m. Zdolat strmý sklon můstku pomohly závodníkům natažené sítě. V mužském finále se na třetí příčce ve velké konkurenci umístil Tomáš Jakubec, ve štafetách pak Adéla Tkáčová s Janem Tkáčem a Lukášem Netolickým skončili třetí.

Další kopřivničtí sportovci, ovšem již bez klubové příslušnosti, také úspěšně, závodili na dalších dvou netradičních bězích. V Tošovickém HEIPARKU se konal běžecký překážkový závod Hei Run 2019, v němž účastníci na 6 km zdolávali cca 20 překážek, jako např. překonávání vody, přenášení nádoby s kameny, přelézání sítě, šplh na laně, podlézání ostnatého drátu apod. S těmito nástrahami si jak mezi muži, tak mezi ženami nejlépe poradili Kopřivničané. V ženách zvítězila Zuzana Danihelová a v mužích Libor Jakeš, třetí příčku obsadil rodilý Kopřivničan Tomáš Valentík a čtvrtý skončil Martin Kahánek, který v Kopřivnici v současné době bydlí. Ten se také účastnil z pátku 30. na sobotu 31. srpna náročného horského maratonu Beskydské sedmičky, v němž s Jiřím Krutílkem obsadili skvělé druhé místo v kategorii dvojic mužů do 25 let v čase 16:25:10 hod. (podrobnosti o závodě v dalším čísle novin).

S překážkami, ovšem ne přírodními, se museli vypořádat i běžci ve IV. ročníku Urban Challenge Ostrava, jehož 5km trasa vedla areálem Dolní oblasti Vítkovice. Tentokrát závodníci prolézali auty, přeskakovali je, prolézali nataženými požárními hadicemi, vybíhali a sbíhali schody budov v areálu apod. V tomto městském překážkovém běhu sice nikdo z Kopřivnice na stupně vítězů nedosáhl, nicméně za zmínku určitě stojí sedmé místo Luboše Názalaníka mezi 190 startujícími kategorie mužů 19-35 let a desátá příčka Renáty Lakomé mezi 67 běžkyněmi kategorie žen 36-45 let.

Florbalový turnaj Vikings Cup ovládly Vítkovice

Florbalisté FBC Vikings Kopřivnice (v pruhovaných dresech) v tomto utkání s Trenčínem na domácím turnaji prohráli a nakonec obsadili poslední místo.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Florbalisté FBC Vikings Kopřivnice (v pruhovaných dresech) v tomto utkání s Trenčínem na domácím turnaji prohráli a nakonec obsadili poslední místo.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Kopřivnice (cab) – Po roční pauze pořádal o víkendu 31. srpna a 1. září kopřivnický florbalový klub ve sportovní hale místního učiliště tradiční turnaj Vikings Cup – Memoriál Radima Laciny. Podle očekávání letošní XIX. ročník suverénně ovládl úřadující mistr superligy 1. SC Tempish Vítkovice, v jehož dresu se na domovské palubovce představili také kopřivničtí odchovanci Martin Nehera a Lukáš Herblich.

V sobotu se odehrála utkání ve skupinách a roli favoritů potvrdili oba zástupci nejvyšší české i slovenské florbalové soutěže 1. SC Tempish Vítkovice a 1. FBC Florbal Trenčín, kteří přímo postoupili do nedělního semifinále. Kopřivnický tým v prvním utkání těsně podlehl Trenčínu, ve druhém pak remizoval s Havířovem a v nedělním čtvrtfinále jej čekal Rožnov pod Radhoštěm, který letos bude hrát I. ligu. Na něj bohužel nestačil a v utkání o páté místo tentokrát Havířov Vikingy porazil, tím pádem na domácí celek zbyla poslední příčka. Třetí místo obsadil Rožnov pod Radhoštěm, který 4:3 porazil Letku a ve finále pak Vítkovice rozdrtily Trenčín 12:4. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Tomáš Kvasnica ze slovenského celku a nejlepším brankářem pak Petr Gurkovský z Vítkovic.

Výsledky florbalového turnaje mužů Vikings Cup 2019 – Memoriál Radima Laciny (31. 8. a 1. 9., XIX. ročník): skupina A: FBC Vikings Kopřivnice – ŠK 1. FBC Trenčín 5:6, - TJ Slovan Havířov 5:5, ŠK 1. FBC Trenčín - TJ Slovan Havířov 8:4; pořadí: 1. 1. FBC Florbal Trenčín (14:9) 6 b., 2. FBC Vikings Kopřivnice (10:11) 1 b., 3. TJ Slovan Havířov (9:13) 1 b.; sk. B: 1. SC Tempish Vítkovice – FBC Letka 11:0, - 1. FBK Rožnov p. R. 8:1, FBC Letka - 1. FBK Rožnov p. R. 7:5; pořadí: 1. 1. SC Tempish Vítkovice (19:1) 6 b., 2. FBC Letka (7:16) 3 b., 3. 1. FBK Rožnov p. R. (6:15) 0 b.; čtvrtfinále: FBC Vikings Kopřivnice – 1. FBK Rožnov p. R. 2:4, FBC Letka – TJ Slovan Havířov 8:4; semifinále: 1. SC Tempish Vítkovice – 1. FBK Rožnov p. R. 10:4, 1. FBC Florbal Trenčín – FBC Letka 9:7; o 5. místo: FBC Vikings Kopřivnice – TJ Slovan Havířov 2:7; o 3. místo: 1. FBK Rožnov p. R. – FBC Letka 4:3; finále: 1. SC Tempish Vítkovice – 1. FBC Florbal Trenčín 12:4; konečné pořadí turnaje: 1. 1. SC Tempish Vítkovice, 2. 1. FBC Florbal Trenčín, 3. 1. FBK Rožnov p. R., 4. FBC Letka, 5. TJ Slovan Havířov, 6. FBC Vikings Kopřivnice; sestava Kopřivnice: Klinka, Strakoš - Kresta, Soukal, Řeha, Šimíček, Opatřil, Vávra, Štefek, Kostelník, Kubátko, Zátopek, Lichnovský, Telčer, Žáček, trenér: Uvíra.

Klára Štěpánová opět pojede mezinárodní závody

Kopřivnice (cab) – Konec loňské sezony nebyl pro krasobruslařku FSC Kopřivnice a českou juniorskou reprezentantku Kláru Štěpánovou zrovna šťastný, její peripetie jsou však u konce a naplno se již připravuje na sezonu novou, kterou odstartuje prvními závody příští víkend.

Klára Štěpánová se kvůli zdravotním problémům nemohla zúčastnit únorového juniorského mistrovství ČR, a přišla tak o možnost pokusit se nominovat na světový šampionát juniorů. „Nové brusle jí bohužel způsobily až takové problémy, že nemohla republiku odjet. Brusle jsme vyměnili, aby alespoň mohla odjet European Youth Olympic Festival v Sarajevu, ale stejně muselo dojít k další výměně a úpravě, než konečně sedly,“ vylíčila strasti s nejdůležitější částí výbavy krasobruslaře trenérka Vladimíra Milčinská, jež se na přípravě Kláry spolu se svým manželem Evženem podílí.

Na takto vysoké úrovni si však sportovec po skončení sezony nemůže dovolit netrénovat příliš dlouho, a proto kopřivnickou krasobruslařku čekalo hned několik soustředění. Nejprve to byl kemp v Kravařích, který pořádal právě Evžen Milčinský, kde své bohaté zkušenosti předávali trenér olympijských vítězů Alexander König a Michal Březina s manželkou Danielle. Poté Klára absolvovala soustředění se SCM v Ostravě, tam se spolu s Březinou věnoval krasobruslařům věhlasný arménský trenér Rafael Aratyunyan, a následovalo 14denní soustředění ve švýcarském Flimsu, kde probíhal trénink pod vedením Viktora Kudriavtseva.

Led poté vystřídal týden suché přípravy, po němž se šestnáctiletá krasobruslařka, studentka příborského gymnázia, opět vrátila na ledovou plochu. Nejprve do Nového Jičína a po zahájení sezony na kopřivnickém stadionu již využívá domácího prostředí. Na reprezentačních prověrkách, které proběhly v Příbrami 23. a 24. srpna sice Klára Štěpánová suverénně vyhrála kategorii juniorek, ale již nebyla nominována na závody juniorské Grand Prix. „Dostaly přednost holky, které nemají takové zkušenosti, a Klára bude jezdit náročnější seniorské závody Challenger Series, aby se výkonnostně posouvala a sbírala zkušenosti od starších soupeřek,“ vysvětlila Milčinská.

První závod kopřivnickou krasobruslařku čeká již příští týden v Itálii, kde se mj. představí i loňská evropská šampionka Sofia Samodurová či stříbrná z juniorského mistrovství světa Anna Shcherbaková. Za dva týdny bude následovat závod v Oberstdorfu a ještě jeden seniorský Challenger pak před mistrovstvím ČR. „Klára si musí vyjet i nějaké juniorské body, takže se zúčastní mezinárodních závodů i této kategorie. V prosinci ji čeká republika dospělých, kde se pokusí nominovat na lednové mistrovství Evropy, a v únoru je pak juniorský šampionát a na něm bude usilovat o nominaci na mistrovství světa juniorů,“ prozradila trenérka Milčinská.

Krátký program i volnou jízdu má pochopitelně Klára Štěpánová letos opět těžší. „Do volné má již zařazeno pět trojitých skoků, to už je opravdu hodně těžká jízda. Základem bude je odskákat, od toho se to všechno odvíjí. A pak také musí vydržet zdraví, děláme pro to maximum,“ dodala Milčinská.

Florbalistům se kádr pro nadcházející ročník nezměnil

Kopřivnice (cab) – Již příští sobotu (14. září) vstoupí florbalisté FBC Vikings Kopřivnice do dalšího ročníku Národní ligy skupiny Východ a hned v prvním utkání na ně bude čekat těžký soupeř. Od 19 hod. totiž budou na domácí palubovce hostit nováčka soutěže 1. MVIL Ostrava, který sestoupil z první ligy. Naopak v Národní lize neuvidíme Žďár nad Sázavou, jejž nahradilo z Divize mužstvo FBC Hranice, a týmy Gullivers Brno a Rožnov pod Radhoštěm, které naopak postoupily do vyšší soutěže.

Kopřivničtí florbalisté začali letní přípravu 7. července nabíráním kondice, odehráli pouze jeden turnaj v Hlučíně a na domácím hřišti měli první trénink až v pondělí 26. srpna. Vikings Cup tak pro ně byl spíše startovacím prvkem a ověřením si, jak na tom aktuálně jsou. Kádr zůstal od loňska prakticky beze změn. „Hrát už nebude pouze Jan Fojtů, který šel studovat na Slovensko, z juniorky pak přišel Vojtěch Žáček a z béčka Michal Řeha. Nemáme moc kde brát, protože už předtím se zapracovali hráči z B týmu, takže tam už rezervy nemáme. Budeme si ale opět vypomáhat z juniorky. Měli jsme mít nějaké posily, jenomže to nakonec zkrachovalo na nedostatku financí,“ povzdechl si trenér kopřivnického mužstva Milan Uvíra.

Cíl je stejný jako každý rok – postoupit do play-off. „Potřebujeme se držet v tabulce co nejvýše a v těch vyřazovacích bojích se může stát cokoliv. Bude to ale těžké, některé týmy posilovaly a budou chtít postoupit, takže nezbývá, než bojovat o co nejvyšší umístění,“ dodal trenér Uvíra.

Fotbalové derby vypadalo jednoznačně, nakonec těsně zvítězila Kopřivnice

Ve fotbalovém derby mezi mužstvy FC Kopřivnice (světlé dresy) a FC Vlčovice-Mniší se hrálo s nasazením, ale bez větších faulů.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Ve fotbalovém derby mezi mužstvy FC Kopřivnice (světlé dresy) a FC Vlčovice-Mniší se hrálo s nasazením, ale bez větších faulů.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

FC Kopřivnice – FC Vlčovice-Mniší 3:2 (3:1)

Kopřivnice (cab) – Derby mezi fotbalisty FC Kopřivnice a FC Vlčovice-Mniší přišlo na řadu již jako čtvrté utkání nové sezony I. B třídy a odehrálo se v sobotu 31. srpna na kopřivnickém hřišti pod internáty. Ve 23. min. to vypadalo na rozhodnutý zápas a debakl vlčovického mužstva, nakonec to však byl boj o body až do konce.

Kopřivnice vstoupila do utkání skvěle, už ve druhé minutě z rychlého protiútoku a přečíslení otevřel skóre Marek. V 19. min. zvýšil z hranice šestnáctky po velmi jednoduché akci nikým nebráněný Kalich a tři minuty nato se parádní trefou do pravého horního rohu vlčovické brány blýskl Kudělka. Hned po rozehrávce se do další šance dostal Chalupa, tentokrát Nezhoda chytil. Ve 28. min. po rohovém kopu Názalaníkova střela minula levou tyč kopřivnické brány, s tvrdou střelou Závodného o pět minut později na druhé straně si poradil gólman a pokus vlčovického Štefka skončil pouze na boční síti. Ve 44. min. se však Vlčovice dostaly do akce tři na nikoho a Julínek stínován pouze jedním soupeřem snížil. Těsně před poločasovým hvizdem ještě Kopřivnice zahrozila ze standardky, míč ale skončil na síti brány.

Do druhé půle utkání vstoupili Vlčovičtí mnohem lépe než do té první, s dobrým pokusem Julínka ze vzduchu ve 49. min. i hlavičkou Jiřího Jalůvky z hranice šestnáctky o deset minut později si však Beňo poradil. V 60. min. mohl již podruhé v zápase skórovat upláchnuvší Kalich, Nezhoda jej ale vychytal. Naopak naději na remízu vykřesal Lukáš Lichnovský, jehož střelu v 66. min. tečovala kopřivnická obrana a na tu už Beňo nemohl nijak zareagovat. Tentýž hráč pak o dvě minuty později opravdu mohl dát Vlčovickým šanci získat alespoň bod, jeho dělovka ovšem minula pravý růžek kopřivnické brány. V závěru utkání museli vlčovičtí fotbalisté otevřít hru a z toho pramenila tutovka Kudělky, kterou sice Nezhoda vychytal, ale skóre se již nezměnilo ani na jedné straně.

„Do zápasu jsme vstoupili skvěle a hru měli jasně v moci. Vedli jsme o tři branky a k tomu měli další šance. Bohužel nám chybělo pět hráčů základní sestavy – Dočkalík, Petr Okřesík, Ollender, Marák a Kučera, a kluci postupně odešli fyzicky. Ale klobouk dolů před nimi, ty tři body doslova vydřeli. Co mě ale mrzí, že někteří hráči přislíbili, že na zápas dorazí a nepřišli. Na střídání jsme tak měli jen dva hráče,“ dodal trochu s rozpaky po vítězném utkání kopřivnický trenér Radomír Kalich.

Ačkoliv sahali po bodu, nakonec vyšli naprázdno, takže trenér FC Vlčovice-Mniší Jiří Jurčík pochopitelně spokojený být nemohl. „Bohužel jsme se netrefili do sestavy, až za stavu 3:0 jsme to vrátili, ale to už bylo pozdě. Byli jsme zbytečně zbrklí. O přestávce jsme se na něčem domluvili, seskupili se a naštěstí alespoň odvrátili ostudu. Nedá se nic dělat, sezona je dlouhá, hrajeme dál,“ dodal Jurčík.

Branky: 2. Marek, 19. Kalich, 23. Kudělka – 44. Julínek, 66. L. Lichnovský; sestava Kopřivnice: Beňo – M. Makový, J. Okřesík, Hruška, Kalich, Závodný (57. Le Adrian), Kudělka, Marek, Mička, Chalupa, Kramoliš; sestava Vlčovic: Nezhoda – Mičulka (31. L. Harabiš), L. Lichnovský, Zeman, Drozd, J. Jalůvka, Polášek, Názalaník (56. Wolf), R. Jalůvka, Julínek (71. Mihál), Štefek.

I. B tř. mužů sk. D po 5. kole
1. Veřovice440015:612
2. Fryčovice431012:710
3. Kopřivnice4301 9:4 9
4. Jeseník n. O.3201 7:4 6
5. Tichá4202 7:5 6
6. Starý Jičín4202 8:8 6
7. Skotnice4202 6:6 6
8. Tísek420213:14 6
9. Vlčovice4112 9:10 4
10. Mořkov3111 4:5 4
11. Ostravice4103 9:12 3
12. Kozlovice4103 5:11 3
13. Spálov4022 5:11 2
14. Lískovec4013 6:12 1

Chilský reprezentant přinese do týmu zkušenosti, ale i španělštinu

Victor Andrés Donoso Andalaft
Victor Andrés Donoso Andalaft

Kopřivnice (cab) – S odchodem některých hráčů z kádru extraligových kopřivnických házenkářů bylo nutné toto prázdné místo znovu vyplnit, a tak do týmu přišla posila. Je jím 28letý chilský reprezentant Victor Andrés Donoso Andalaft, který v Evropě bude hrát již devátou sezonu. Dle slov trenéra Lubomíra Veřmiřovského půjde o komplexního hráče, který bude vynikat v obraně i v útoku (především střelbou z dálky), a to nejen v kopřivnickém mužstvu, ale i v celé lize.

V kolika letech jste začal s házenou?

Až v 17 letech. Předtím jsem hrál volejbal, byl jsem i v reprezentaci.

To je ale velký rozdíl, volejbal a házená.

To ano. V házené hodně rozhoduje srdíčko a bojovnost, kdežto ve volejbale je to v podstatě jen o smečování a blokování.

Jak jste se dostal do Evropy?

Kamarád, také Chilan, který hrál ve Vídni, mě vzal s sebou na trénink.

A kde všude jste hrál?

Když jsem trénoval ve Vídni, hledali pro mě vhodný mančaft a dostal jsem se do Německa, kde jsem hrál dva roky. Pak jsem šel na Slovensko, tři roky jsem působil ve Francii a rok v Itálii.

Co rozhodlo o přestupu do Kopřivnice?

Trenér Veřmiřovský mě oslovil, byl jsem tady na zkoušku a moc se mi líbil kolektiv. Navíc manželka je Slovenka a už jsme nechtěli být od Slovenska daleko.

Budete v klubu pracovat i s mládeží?

Ano, budu trénovat mladší dorostence. (Dodatek trenéra Lubomíra Veřmiřovského: je to součástí smlouvy, že se bude věnovat i mládeži a předávat jim zkušenosti. V chilském nároďáku mají španělského trenéra a hrají stejný styl hry jako my, takže to zapadá do naší koncepce.)

Už jste se zajímal o české kluby a hráče?

Díval jsem se na nějaké zápasy z loňska. Musím říct, že česká extraliga je hodně kvalitní, a co jsem slyšel, tak letos má být ještě kvalitnější.

Jak byste srovnal jihoamerickou a českou házenou?

Česká je mnohem kvalitnější. V Latinské Americe je pouze jedna poloprofesionální liga, a to v Brazílii, takže všichni Jihoameričané se snaží dostat do Evropy.

Jak populární je házená v Chile?

U nás je nejoblíbenějším sportem fotbal, pak taky tenis, byla to i házená, ale když jsme teď získali stříbrné medaile na Panamerických hrách, tak je celá země na nohou. Úplně se to zlomilo, všichni teď žijí házenou. Vlastně házená je nejvíc úspěšný sport v Chile, má nejlepší výsledky.

Byl jste i na olympiádě?

Nebyl, ale tím druhým místem na Panamerických hrách můžeme hrát kvalifikaci na olympijské hry. Ve skupině budeme hrát s Argentinou, dvěma evropskými týmy a pak jedním z Afriky nebo Asie, a z těchto pěti týmů postoupí dva.

Ale na mistrovství světa jste hrál?

Ano, čtyřikrát. Když jsme hráli s Dánskem, sledovalo utkání 25 tisíc lidí. To bylo fantastické.

Jak jste tady na tom s jazykem?

Trošku se domluvím česky, jen pár slovíček, ale spíš kluci mají zájem se ode mě učit španělsky.

Jak tady budete vyplňovat volný čas?

Určitě se budu chtít co nejvíce věnovat rodině. Máme psy, proto chodíme hodně na procházky. Bydlím tady v Kopřivnici, takže určitě plánuji výlety po okolní přírodě.
RSS ikona
 • České Vánoce zdobí vestibul radnice

  Výstava České Vánoce zaplnila až do 6. ledna vestibul kopřivnické radnice. Realizace se už třetím rokem po sobě ujala školní družina při Základní ...
 • Předvánoční sbírka zimního ošacení

  S blížícím se adventním obdobím pomáhá město zorganizovat sbírku zimního ošacení pro potřeby klientů tří organizací působících na území ...
 • Proti výběru zhotovitele centra nejsou námitky

  Začátkem listopadu rozhodla rada města o výběru zhotovitele na realizaci veřejné zakázky Revitalizace centra města Kopřivnice III. Jelikož proti výběru ...
 • Kopřivnice chce omezit vizuální smog

  Přemíra reklamních cedulí, nekoncepčně umisťované plachty na oplocení či křiklavé barvy fasád nerespektující architekturu objektů. To vše ...
 • Průzkum na školách

  V rámci společného projektu MAP ORP Kopřivnice II se rozjíždí druhé kolo průzkumu k získání názorů na vnímání škol ze strany pedagogů i ze strany ...
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS