Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 12.12.2019- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Muzeum Fojtství - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 44/2019 ze dne 12.12.2019

České dráhy obnovují přímé železniční spojení s Ostravou

Přímý spěšný vlak pojmenovaný Štramberský expres zkrátí jízdu mezi Kopřivnicí a Ostravou. V jízdním řádu se objevuje už od této neděle. V příštím roce se cestující dočkají i modernizace lokálky do Studénky.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Přímý spěšný vlak pojmenovaný Štramberský expres zkrátí jízdu mezi Kopřivnicí a Ostravou. V jízdním řádu se objevuje už od této neděle. V příštím roce se cestující dočkají i modernizace lokálky do Studénky.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Přímé železniční spojení Kopřivnice s Ostravou se objevuje v jízdních řádech, které začínají platit od neděle 15. prosince. Nový spěšný vlak příznačně nazvaný Štramberský expres spojí naše město s Ostravou bez nutnosti přestupu. Díky přímému spoji i větší maximální rychlosti soupravy na hlavní trati se jízdní doba mezi Štramberkem a konečnou na hlavním nádraží v Ostravě pohybuje mezi 44 a 50 minutami, což je čas, který může konkurovat jízdě autem. Právě snaha nabídnout lidem atraktivní spojení a přimět je přesedlat z aut na železnici je jedním z motivů, proč Moravskoslezský kraj v nové smlouvě s Českými drahami na přímý vlak pamatoval. Ten přitom není úplnou novinkou. Podobný vlak už pod názvem Ondrášek mezi Kopřivnicí a Ostravou jezdil, díky použitým soupravám byl ale o něco pomalejší a především naposledy v jízdních řádech figuroval před osmi lety. Návrat spěšného vlaku je nabídkou pro zhruba čtyřicet tisící potenciálních cestujících z Novojičínska. Kromě Štramberka bude stavět v Kopřivnici, Příboře a Studénce.

Některé spoje dokonce i ve Skotnici a Sedlnici. Štramberský expres má zlepšit nejen cestování do Ostravy za prací a do škol, ale nabídne i lepší propojení na dálkové vlaky, stát totiž bude jak na nádraží ve Svinově, tak na hlavním ostravském nádraží.

Podle Jakuba Unucky, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a chytrý region, přímé vlakové spojení ocení především pravidelně dojíždějící lidé.

„Lidé ze Štramberka a Kopřivnice mohou na jedné cestě ušetřit až 13 minut. Pokud to vynásobíme dvěma pro cestu tam a zpět a 221 pracovními dny v roce, pak jim Štramberský expres může ročně ušetřit, tuším, až pět dnů života, a to je čas, za který se toho dá stihnout hrozně moc,“ řekl náměstek Unucka, který se společně se zástupci Českých drah a novináři už minulý pátek svezl v první, ještě neoficiální soupravě Štramberského expresu. Vznik tohoto spoje je navíc podle Jakuba Unucky jedním z kroků, kterými chce kraj dokázat, že zkvalitnit cestování vlaky v kraji je možné i za použití stávající techniky. Přestože zavedení Štramberského expresu je zřejmě nejviditelnější změnou, které od neděle v jízdních řádech vlaků v kraji nastanou, není rozhodně změnou jedinou. Moravskoslezský kraj s Českými drahami uzavřel celkem pět smluv, na základě kterých dopravce v kraji denně vypraví 766 osobních a 57 spěšných vlaků.

„V kraji budeme v roce 2020 zajišťovat regionální železniční dopravu v celkovém rozsahu necelých 7,3 milionu vlakokilometrů, což je oproti letošnímu jízdnímu řádu nárůst zhruba o 1,5 %,“ uvedl Jiří Ješeta, ředitel odboru regionální dopravy Českých drah.

Kromě nového spoje a možnosti platby kartou ve všech vlacích s vlakovým doprovodem už od této neděle by v příštím roce měli Kopřivničané jezdící vlakem zaregistrovat i další příjemné změny. Ty budou souviset s modernizací vozového parku. Zhruba v polovině roku 2020 by se na kolejích měly objevit první dva modernizované motorové vozy 810. Ty mají nově nosit označení 811 a projdou výrazným faceliftem, ve vozech bude klimatizace, polospouštěcí okna, modernizované WC i nové sedačky pro cestující. Těm navíc bude k dispozici wifi nebo LCD monitory s údaji o jízdě vlaku. V příštím roce očekávají České dráhy dodávku dvou modernizovaných souprav, které budou přednostně nasazeny na trať Studénka – Veřovice a Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou. „Postupně bude modernizovaných vlaků na regionálních tratích přibývat, celkem jich bude 14. Stávající vozy odpovídají svou kvalitou době před 30 lety a je potřeba se v komfortu cestujících srovnat s 21. stoletím,“ doplnil Jiří Ješeta.

Zastupitelé dnes projednají rozpočet o objemu 666 milionů

Kopřivnice (dam) – Zastupitelé dnes odpoledne projednají návrh rozpočtu města na příští rok. Návrh, předkládaný radou města, počítá s tím, že by Kopřivnice měla v roce 2020 hospodařit s více než 666 miliony korun. Návrh předpokládá příjmy ve výši necelých 473,8 milionu korun a výdaji přesahujícími částku 653 milionů korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji, dosahující téměř 180 milionů korun, má být finančně krytý prostředky z přebytků hospodaření minulých let.

„Stejně jako v minulých letech předkládáme zastupitelstvu provozní rozpočet zahrnující především běžný provoz města a jeho organizací a prostředky na realizaci přecházejících investičních akcí. Začátkem příštího roku, až budeme znát skutečné plnění rozpočtu letošního roku a zůstatky na účtech města, budou formou rozpočtových opatření přidány další jmenovité akce,“ říká starosta města Miroslav Kopečný.

Stolní kalendáře na rok 2020 budou s kresbami školáků

Kopřivnice (hod) – V nejbližších dnech začne radnice distribuovat stolní kalendáře, které obdrží všechny domácnosti v Kopřivnici i místních částech nejpozději do konce letošního roku. „Po pěti letech, kdy v něm byly publikovány fotografie, přijdou na řadu opět kresby dětí. Jejich autory budou žáci ZUŠ Zdeňka Buriana. Škola byla vybrána proto, že v letošním roce slavila 65 let od založení uměleckého školství v Kopřivnici, půl století své samostatnosti i 25 let, kdy získala čestný titul ZUŠ Zdeňka Buriana,“ uvedla Jana Hromočuková, tisková mluvčí kopřivnické radnice.

V kalendáři stejně jako v minulosti budou uvedeny kulturní, sportovní a společenské akce, dny otevřených dveří a aktivity města. Dále v něm budou zveřejněna data zápisů do mateřských a základních škol, termíny splatnosti místních poplatků apod.

„V kalendáři jsou aktualizované informace, telefonní čísla a také informace o Zdravém městě Kopřivnice,“ dodala Jana Hromočuková.

Politici dostanou na stůl koncepci podpory sportu

Kopřivnice (dam) – Komunální politici se budou dnes večer zabývat novou koncepcí podpory sportu a volnočasových aktivit Kopřivnice na roky 2020 až 2025. „Jde o poměrně komplexní materiál, který přináší jednak analýzu současného stavu na základě aktuálních analýz a průzkumů, definuje všechny hlavní hráče ovlivňující prostředí sportu ve městě a definuje hlavní směry toho, co a jakým způsobem chce město v této oblasti podporovat,“ uvedl místostarosta Adam Hanus, který dnes bude koncepci předkládat zastupitelům ke schválení.

Sedmdesátistránkový dokument, na jehož tvorbě spolupracovala i sportovní a volnočasová komise, nabízí poměrně ucelený přehled o tom, které subjekty a jakým způsobem město podporuje, definuje prioritní sporty a způsoby jejich podpory, ale také shrnuje stav jednotlivých sportovišť ve městě a zmiňuje se o potřebě jejich rekonstrukce a modernizace.

Součástí koncepce je také seznam priorit města v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Město podle nich bude usilovat například o zvýšení zapojení veřejnosti do sportovních a volnočasových aktivit, zkvalitnění tělovýchovy na školách, zajištění zázemí pro výkonnostní sport, nebo třeba zefektivnění využitelnosti aktuálního sportovního zázemí ve městě.

„Každá definovaná priorita v seznamu má po vzoru jiných strategických dokumentů města definována také opatření, která by měla být postupně realizována a povedou ke zlepšení ve vybrané oblasti,“ říká místostarosta Hanus s tím, že detaily jednotlivých opatření budou dále rozpracovány už mimo koncepci, která má být spíše rámcem dalšího směřování Kopřivnice v oblasti podpory sportu než seznamem jednotlivých úkolů.

Podobně jako jiné rámcové dokumenty, se kterými radnice pracuje, má být i koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit minimálně jednou za dva roky revidována a aktualizována v návaznosti na změny v celostátním a krajském systému podpory sportu.

„V rámci Moravskoslezského kraje je Kopřivnice dlouhodobě vnímána jako město s bohatou sportovní tradicí a tuto pozici by si měla i v budoucnu udržet. Je ale třeba pamatovat na to, že při uskutečňování záměrů a priorit z této nové koncepce hraje zásadní roli ekonomika. Sebelepší systém bez zabezpečení reálného finančního krytí je neúčelný,“ doplnil Adam Hanus s tím, že město se snaží zvyšovat objem prostředků na podporu sportování v Kopřivnici, ale vždy jen v souladu s reálnými možnostmi rozpočtu. Po schválení koncepce zastupitelstvem bude dokument zveřejněn na webu města.

Od neděle budou autobusy jezdit podle nových jízdních řádů

Kopřivnice (hod) – V neděli 15. prosince se mění jízdní řády. V autobusové dopravě v oblasti Novojičínska došlo před rokem k významným změnám a od prosince 2018 příměstské autobusové linky zajišťuje společnost Transdev Morava, s. r. o., a ČSAD Vsetín, a. s. Změny autobusových jízdních řádů v oblasti Novojičínska východ, kam spadá i Kopřivnice a okolí, vyplynuly především z doručených připomínek jednotlivých obcí či připomínek samotných cestujících a z celokrajského záměru Moravskoslezského kraje omezit výkony spojů s minimální frekvencí cestujících, přičemž změny byly realizovány na základě vyhodnocování frekvencí na daných spojích, a tedy efektivity předmětného zajištění.

„Pro nevytíženost byly zrušeny tři spoje na lince Kopřivnice – Bartošovice, dále jeden spoj z Frenštátu pod Radhoštěm přes Tichou do Kopřivnice. Nově bude jezdit spoj v 10.55 hodin z Nového Jičína přes Příbor do Kopřivnice. U některých spojů došlo dle vytíženosti linek k jejich zkrácení nebo uspíšení či opoždění, a to v řádech jednotek minut v návaznosti na zjištěná data z fyzického provozu autobusů. Před změnou jízdních řádů je žádoucí, aby si cestující ověřili, jaké změny jsou na linkách, které využívají. Souhrn změn je vyvěšen na webových stránkách města nebo si mohou aktuálnost jimi využívaných spojů zjistit na webových stránkách, například KODISu,“ okomentoval chystající se změny Richard Petr, pracovník kopřivnické radnice, který má na starosti veřejnou dopravu.

Vlčovické bavila cesta za Mikulášem

Na Dobrodružnou cestu za Mikulášem se v sobotu ve Vlčovicích vydalo několik desítek lidí.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Na Dobrodružnou cestu za Mikulášem se v sobotu ve Vlčovicích vydalo několik desítek lidí.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Vlčovice (hod) – V sobotu 7. prosince pořádal Sbor dobrovolných hasičů Vlčovice ve spolupráci s tamní osvětovou besedou Dobrodružnou cestu za Mikulášem.

Akce začínala u odpočívadla na cyklostezce, kde na příchozí čekal andělský bar a pohádka o čertovské rodince. Čerti a andělé a dalších několik desítek lidí se pak vydali v průvodu směrem ke kulturnímu domu. Po cestě čerti bavili děti, na které pak na lesní pěšině kolem Lubiny čekala dobrodružná cesta odvahy. Po jejím absolvování pak společně doputovali do kulturního domu, kde se odehrála další část programu, a to mikulášská nadílka a čertovská diskotéka.

„Mikulášskou nadílku pořádají každoročně hasiči, ale pokaždé to je s jiným konceptem. Letos jsme to pojali jako před dvěma lety netradičně, že jdeme průvodem a s pojízdným barem obcí. V kulturním domě se tak mohou bavit nejen děti, ale i rodiče,“ uvedl Dalibor Hipík, zástupce velitele SDH Vlčovice.

Novoroční rachejtle nahradí tichý ohňostroj tvořený lasery

Kopřivnice (dam) – Příchod nového roku letos Kopřivnice oslaví tichým ohňostrojem. Místo odpalování klasické pyrotechniky se obyvatelé města dočkají lasershow za doprovodu hudby. Specializovaná firma připraví zhruba osmi- až desetiminutovou show, kdy se pomocí různých typů projektorů na budovy i do připravené mlhy promítají dynamické geometrické obrazce v různých barvách. „Do projekce zahrneme i několik prvků charakterizujících Kopřivnici, jako siluetu auta a podobně. Celá projekce je navíc provázaná s monumentální epickou hudbou, která ještě podtrhne vizuální vjem,“ slibuje Zbyšek Uhlík, který lasershow pro Kopřivnici připravuje.

K rozhodnutí, že Kopřivnice letos vymění klasický ohňostroj za laserové paprsky, vedlo vedení zdejší radnice hned několik důvodů. „Chceme respektovat trendy vedoucí ke zdravějšímu životnímu prostředí, ať už co se týká toho intenzivního hluku, tak i zplodin, které souvisejí s klasickou pyrotechnikou. Laserová show, která není doprovázena hlasitými petardami, bude víc vyhovovat lidem, kteří ohňostroje kritizují, a je samozřejmě i ohleduplnější ke zvířatům, která ve městě žijí,“ vysvětluje pohnutky radnice místostarostka Dagmar Rysová. Novoroční laserová show přijde zhruba na 60 tisíc korun, a bude tak přibližně o třetinu dražší než ohňostroje z minulých let.

Zachován bude podvečerní čas produkce, který u v minulých letech kvitovaly především rodiny s dětmi. Přivítání nového roku na prostranství před kulturním domem začne v 16 hodin právě laserovou show. Následovat bude zhruba hodinový koncert bílovecké poprockové kapely Kámo a na závěr se ještě jednou zopakuje tichý ohňostroj z úvodu programu.

Historický vodojem v Mniší čeká modernizace za miliony

Ostrava (dam) – Historicky nejvyšší částku plánují v příštím roce Severomoravské vodovody a kanalizace. Společnost chce do infrastruktury investovat 683 milionů korun a dalších 205 milionů půjde do oprav.

„Významně investovat budeme do vodovodních sítí ve větších sídlech – centrech jednotlivých mikroregionů, ale i v menších obcích v kraji. Dokončíme modernizaci vodovodu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí za více než 15 milionů korun, za více než 14 milionů vyměníme vodovodní řad ve frýdecko-místeckých částech Chlebovice a Lysůvky. Výměna významných vodovodních řadů proběhne například také v Bohumíně-Záblatí nebo Karviné- Fryštátě, kde si stavby vyžádají 12 a 14 milionů korun. Hned, jak to počasí dovolí, začneme s významnou investicí do vodovodu za více než 12 milionů korun v Kružberku,“ vyjmenovává některé připravované investice technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Miliony hodlá vodárenská společnost investovat také v našem mikroregionu. Za více než 11,5 milionu korun bude modernizován historický vodojem v Mniší. Vodovodní řady se budou modernizovat kromě jiných měst i v Příboře a Ženklavě. Zahájena bude také výstavba dosazovací nádrže v čistírně odpadních vod v Kopřivnici.

Nová parkovací místa na I. Šustaly

Kopřivnice (hod) – Radnice každoročně zvyšuje počet parkovacích míst v Kopřivnici, neboť problémy s odstavováním vozidel jsou po celém městě. Posledním místem, kde vznikla nová parkovací místa, je ulice I. Šustaly. „Snažíme se zvyšovat počet odstavných míst ve městě, mimo každoroční stavby nových parkovišť hledáme také nízkorozpočtové možnosti na jejich doplnění či legalizaci, například vyznačením parkovacích pruhů stanovených místními úpravami nebo za pomoci menších stavebních úprav. Na této ulici jsme nechali odstranit dva malé zatravněné ostrůvky a část asfaltové plochy, kde byly odstavovány kontejnery, pro ty bylo nalezeno jiné místo. Slumeko v daném prostoru vybudovalo pět nových parkovacích míst, a to za 124 tisíc korun včetně DPH,“ uvedl Richard Petr, pracovník odboru rozvoje města.

Seniory mohou zachránit ’Obálky v ledničce’

Obálku s nálepkou či magnetkou upozorňující záchranáře, že v lednici najdou důležité informace pro záchranu seniora, je možné si vyzvednout i na kopřivnické radnici. 
FOTO: MSK
Obálku s nálepkou či magnetkou upozorňující záchranáře, že v lednici najdou důležité informace pro záchranu seniora, je možné si vyzvednout i na kopřivnické radnici.
FOTO: MSK

Ostrava (hod) – Projekt s názvem IN.F.Obálka, tedy Informace jako Forma Ochrany, má pomoci zachraňovat lidské životy. Obdobný projekt, který zvyšuje bezpečnost seniorů, funguje i v dalších místech republiky. Moravskoslezský kraj chce zajistit, aby více než 60 tisíc seniorů v regionu mělo v ledničce důležité informace pro záchranáře.

„Chceme posílit bezpečí seniorů v našem kraji a zároveň usnadnit práci záchranářům. V plastové obálce bude informace o zdravotním stavu, užívaných lécích, ale také kontakty na blízké. Takže pokud se stane, že bude babička nebo dědeček v bezvědomí, důležité informace budou okamžitě po ruce,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a vysvětlil, že kromě obálky s dotazníkem k vyplnění dostanou senioři také speciální samo-lepku nebo magnet, podle kterého záchranáři poznají, že je obálka v lednici připravena. Samolepka bude umístěna na lednici nebo na dveře z vnitřní strany bytu. „Lednice je univerzální, dobře rozpoznatelné místo pro záchranáře, které se osvědčilo i v jiných regionech. Navíc v případě požárů vydrží informace v obálce v lednici nejdéle neporušené,“ podotkl náměstek hejtmana Navrátil.

O IN.F.Obálkách jsou in-formovány všechny složky záchranného systému, jejich zástupci pomáhali určit jejich po- dobu a obsah. V obálce bude papír, na kterém každý vyplní údaje o sobě, tedy jméno, ale i informace o lécích, které senior bere, na co je alergický, a další upozornění. Tyto informace pak záchranářům pomohou určit nejvhodnější způsob ošetření.

Celý projekt přijde na 1,35 milionu korun, 70 % nákladů pokryje státní dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zbytek zaplatí kraj.

„V Kopřivnici si už IN.F.Obálky mohou zájemci vyzvedávat. Pro Kopřivnici jsme obdrželi celkem 1 500 obálek, z toho tisíc na odbor sociálních věcí a dalších pět set bude možné vyzvednout na Senior Pointu. IN.F.Obálka bude obsahovat plastovou obálku, formulář k vyplnění, informační leták s návodem vyplnění a magnetku nebo samolepku na lednici,“ uvedla Pavla Zrunková, pracovnice odboru sociálních věcí, u níž je možné si IN.F.Obálku vyzvednout.

Češi jsou nejvíce hrdí na značku Tatra

Kopřivnice (dam) – Okrouhlé logo automobilky Tatra a její výrobky probouzejí v Češích pocity hrdosti, vyplývá to alespoň z výsledků projektu Česká značka 2019, ve kterém kopřivnická Tatra získala prvenství v kategorii „Značka, na kterou jsou Češi nejvíce hrdí“, a obhájila tak své loňské umístění.

V další kategorii nazvané „Tradiční česká značka“ společnost Tatra Trucks bodovala dokonce už počtvrté za sebou, třikrát získala nejvyšší příčku, pro rok 2019 se umístila na druhém místě za obuvnickou značkou Baťa a před čokoládovnou Orion. O výsledcích soutěže rozhodovala svým hlasováním široká veřejnost v rámci reprezentativního výzkumu agentury Harmon Research, která na projektu spolupracuje se sdružením Czech Top 100. „Velmi si vážíme tohoto ocenění, zvláště když jsme jej získali podruhé za sebou. Je to důkaz, že veřejnost naši společnost a značku Tatra vnímá jako součást české identity a jeden ze symbolů českého průmyslu. I díky síle značky se naší společnosti daří držet pozici prestižního a významného zaměstnavatele v regionu a naši pracovníci jsou na příslušnost k firmě právem hrdí, stejně jako veřejnost na její český původ,“ řekla Natalie Linhartová, personální ředitelka společnosti Tatra Trucks, která ocenění za Tatru ve středu 27. listopadu v pražském Obecním domě přebírala.

Společnost Tatra Trucks, která produkuje vozy značky Tatra, si podle svého mluvčího nadále upevňuje dobré jméno a angažuje se mimo jiné i ve společensky prospěšných projektech.

„Jde především o nové muzeum automobilů Tatra, které vznikne jako pobočka Muzea Novojičínska a bude ho provozovat Moravskoslezský kraj. Vlastníci automobilky pro nové muzeum věnovali pozemky i budovy a především rozsáhlou sbírku vozů TATRA. U nového muzea nebude chybět ani restaurovaná národní kulturní památka v podobě motorového vlaku Tatra T 68 zvaného též Slovenská strela,“ uvedl Andrej Čírtek v tiskové zprávě společnosti.

Přihlášky do Akademie třetího věku 13. ledna

Kopřivnice (hod) – V únoru bude zahájen letní semestr 18. ročníku Akademie třetího věku, jejímž pořadatelem je Městská knihovna Kopřivnice. V něm si budou moci zájemci vybrat ze tří klasických kurzů, anebo se zapojit do virtuální univerzity třetího věku.

V kurzu Zoo Ostrava – moderní zoo se zájemci od zdejších odborníků dozvědí podrobnosti o činnosti ostravské zoologické zahrady. Čtyři přednášky budou probíhat v akademické posluchárně kulturního domu, posluchači se dozvědí, jaké aktivity zoologická zahrada vyvíjí. Následovat budou dvě květnové exkurze přímo do zoo s návštěvou místních skleníků a malou soutěží na závěr kurzu.

Pracovník Státního okresního archivu z Nového Jičína Martin Vitko v kurzu Vybrané kapitoly z dějin 20. století přiblíží nejen vznik československého státu, ale i události roku 1919, 1938, konec války nebo rok 1968. Zvláštní pozornost bude vždy věnována našemu kraji.

V kurzu s názvem Od hlavy až k patě se senioři pod vedením lektorky Petry Milichové budou věnovat tělu. Na přednáškách získají praktické rady, jak si poradit při různých tělesných potížích, součástí bude také nácvik správné chůze a držení těla.

Kurz Virtuální univerzity má název Život s energií a bude probíhat pod patronací Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Jeho frekventanti se dozvědí o energii fosilních paliv, vody, větru nebo biomasy, hovořit se bude i o tématech solární či jaderné energie nebo o hospodaření a perspektivách energetiky.

Zápis do kurzů se uskuteční v čítárně knihovny v pondělí 13. ledna od 7.30 hodin. I nadále platí, že se senioři musí přihlásit osobně. „Přihlásit se může každý senior nad 55 let do jednoho ze dvou hlavních témat, tedy v tomto případě do historického a přírodovědného tématu. V případě volné kapacity se mohou zájemci přihlásit i na druhý kurz, každý zájemce se může zapojit do virtuální univerzity. Všechny váhající zájemce o virtuální univerzitu zvu na první přednášku počátkem února, kdy se mohou přijít podívat, jakým způsobem výuka probíhá, a přihlásit se dodatečně,“ přiblížila možnosti zápisů do vzdělávání Lucie Kazlepková.

Bližší podrobnosti získají zájemci na webových stránkách městské knihovny nebo přímo u knihovnic.

Kraj dotací podpořil technické kroužky domu dětí a mládeže

Kopřivnice (dam) – Fotoaparát, výkonný modelářský kompresor a další vybavení, ale především velké množství plastikových stavebnic, modelářských barev, tmelů a také dřeva a dalšího materiálu nakoupil kopřivnický dům dětí a mládeže díky dotaci Moravskoslezského kraje na podporu technických činností. Dotační program, který měl zvýšit zájem dětí především o technické a speciálně a ještě manuálně orientované činnosti, vyhlásil kraj poprvé a zdejšímu domečku se podařilo získat hned napoprvé maximální výši dotační podpory, tedy 70 tisíc. „Naše kroužky v letošním roce navštěvuje celkem 1 163 klientů v 93 kroužcích. Jedná se o kroužky z různých oblastí jako přírodověda, sport, tanec, kreativní tvorba, výuka jazyků, divadlo a v neposlední řadě technika. Právě v technice si stojíme velmi dobře. Takto orientované kroužky navštěvuje víc než 40 dětí, což je sice zlomek všech klientů, ale i tak je to mnohem více než v domech dětí i v třikrát větších městech, než je Kopřivnice,“ říká Eva Müllerová, ředitelka místního DDM.

Dotační podpora na nákup nákladného vybavení a především spotřebního materiálu podle jejích slov zlepší podmínky fungování kroužků a v konečném důsledku jistě zvýší zájem dětí o technickou oblast. „Chtěli jsme podpořit rozvoj znalostí a dovedností žáků a celkové sladění potřeb trhu práce s nabídkou vzdělávacího systému ve městě. Vždyť jedním z nástrojů, jak přivést děti a mládež k technice a řemeslům, je nabídnout jim zajímavý kroužek,“ domnívá se Müllerová.

Aktuálně DDM nabízí technický kroužek pro malé kutily ve věku od první do páté třídy, který se schází každé úterý od 14 hodin v ZŠ Milady Horákové. V domečku funguje také media klub zaměřený mimo jiné i na technické prvky tvorby mediálního obsahu a v neposlední řadě se Kopřivnice může pochlubit velmi aktivním kroužkem plastikových modelářů. V příštím roce se nabídka technicky orientovaných kroužků ještě rozšíří, když od září začne DDM nabízet i atraktivní kroužky zaměřené na robotiku a kybernetiku.

Senior bez nehod poučil přes 50 účastníků

Letos podruhé zavítala divadelní přednáška upozorňující na možná nebezpečí, která na seniory číhají v dopravním provozu.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Letos podruhé zavítala divadelní přednáška upozorňující na možná nebezpečí, která na seniory číhají v dopravním provozu.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Již podruhé v tomto roce proběhla v kopřivnickém kině divadelní přednáška s názvem Senior bez nehod. Osvětový projekt, jehož cílovou skupinou jsou lidé starší 65 let a jeho tvářemi se stali herečka Jaroslava Obermaierová a herec a zpěvák Jiří Štědroň, má zvýšit dopravní bezpečnost seniorů. Zatímco v březnu přišlo na přednášku víc než 140 seniorů, tentokrát tato akce přilákala víc než padesátku účastníků.

Průvodcem devadesátiminutového pořadu, který se skládal z přednášky, videí i scének dvou herců, kteří přehrávali modelové situace, s nimiž se senioři denně setkávají, byl moderátor Jiří Svoboda. Ten v úvodu ukázal na statistikách, jak jsou senioři v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohroženi. Představují 18 % z celkové populace České republiky, ale jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod je více jak 24 %. Zvláště alarmujícím faktem jsou fatálnější následky nehod seniorů. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65 až 74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30 až 49 let.

V průběhu pořadu hovořil akreditovaný dopravní psycholog a publicista Karel Havlík, který hovořil o rozdílech ve vnímání a času pro akci řidičů seniorů a mladých lidí. Účastníci byli upozorněni na povinnost, že při dovršení 65 let musí řidiči mít zdravotní potvrzení o tom, že smějí řídit, nebo jak je důležitá výbava cyklisty či nošení reflexních prvků.

Senioři byli s pořadem spokojeni. Navíc při vstupu obdrželi brožurky a CD s názvem Stárnout bezpečně, v níž najdou informace z pořadu, ale i upozornění, co se vše změnilo v dopravních předpisech a na co si mají dávat pozor.

Křížovkářská liga navýší počet luštitelů

Před týdnem byli oceněni všichni senioři, kteří se zapojili do podzimní Křížovkářské ligy. Na jaře bude luštění zpřístupněno pro více zájemců.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Před týdnem byli oceněni všichni senioři, kteří se zapojili do podzimní Křížovkářské ligy. Na jaře bude luštění zpřístupněno pro více zájemců.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Letos ve dvou kolech se mohli senioři zapojit do Křížovkářské ligy, o kterou je velký zájem. Jednotlivá města dostávají stanovené počty, v Kopřivnici tak mohlo na jaře i na podzim čtyřicet seniorů po dobu deseti týdnů luštit křížovku.

V Moravskoslezském kraji bylo do podzimního kola zapojeno 700 lidí, přitom zájem byl trojnásobný. Ve čtvrtek 5. prosince dopoledne proběhlo oceňování luštitelů křížovek na radnici v Kopřivnici. „Na jaře začne Křížovkářská liga na přelomu března dubna a pro příští rok navýšíme kvótu o deset, takže luštit křížovky v Kopřivnici bude moci padesát seniorů,“ řekl Ivan Sekanina, předseda Spolku Počteníčko, který Křížovkářskou ligu připravuje. Poté se Ivan Sekanina rozvykládal o projektu Klub ponožka, do něhož se zapojují nejen školáci, ale i seniorské kluby, které pletou pro seniory v domovech důchodců ponožky. „V Kopřivnici se zapojil místní klub seniorů pod vedením paní Navrátilové a jsou moc šikovní. Už nám napletli víc jak 22 párů. Ponožky předáváme především těm seniorům, kteří už nemají příbuzné nebo za nimi nikdo nechodí. Moc si tohoto dárku cení. Jsem rád, že i místní se zapojili a pomáhají druhým,“ děkoval Ivan Sekanina.

Poté s Pavlou Zrunkovou, pracovnicí sociálního odboru, předávali seniorům dárkové balíčky. „Senioři zapojení do Křížovkářské ligy si budou moci od zítřka, tj. pátku 13. prosince vyzvednout na informacích ve vestibulu radnice bonusové křížovky, jednu těžkou křížovku a sudoku,“ upřesnila Pavla Zrunková.

Muž, jenž se pokusil na přehradě znásilnit ženu, je již ve vazbě

Kopřivnice (hod) – Posledního srpna novojičínský policejní komisař zahájil úkony trestního řízení ve věci zločinu znásilnění, který se stal přibližně třicet minut po 22. hodině 30. srpna v blízkosti převlékárny na Větřkovické přehradě, kterého se dopustil neznámý pachatel. „Tehdy zcela nahý neznámý muž nečekaně přiskočil ke jdoucí oblečené 26leté ženě, za pevného sevření v oblasti ramen a současného ucpání úst rukou ji přiměl k lehnutí na zem, aktivně jí zabránil vymanění se z jeho sevření přilehnutím a dotýkal se jí na intimních místech. Po chvíli však svého jednání zanechal a odešel neznámo kam,“ uvedl René Černohorský, mluvčí PČR s tím, že žena utrpěla psychickou újmu, ale k jejímu zranění či ke škodě na majetku nedošlo.

Kopřivničtí policisté a novojičínští kriminalisté vytipovali okruh možných podezřelých osob a následně byl jako pachatel ustanoven 48letý muž z Frýdecko-Místecka, který se ke své trestné činnosti plně doznal, a byl tak obviněn ze zločinu znásilnění. Jak bylo zjištěno, 48letý muž v nedávné době prošel ústavní sexuologickou léčbou a nyní docházel na léčbu ambulantní. „Bylo prokázáno, že již v minulosti byl sedmkrát odsouzen a potrestán pro obdobnou trestnou činnost Okresními soudy v Novém Jičíně a ve Frýdku-Místku a Krajským soudem v Ostravě pro přečin omezování osobní svobody a pro přečin výtržnictví. Policejní komisař podal návrh na jeho vzetí do vazby a obviněný muž je umístěn ve Vazební věznici v Ostravě,“ dodal René Černohorský.

Devětsil zahraje v podkroví Muzea na Fojtství

Kopřivnice (dam) – Vánoční vystoupení Devětsilu v Muzeu na Fojtství se v posledních letech stala tradicí, to letošní se uskuteční už dnes, ve čtvrtek 12. prosince. Koncert v podkrovních výstavních prostorách muzea začíná v 17 hodin a kromě kapely ze Štramberka na něm budou hostovat i žáci kopřivnické základní umělecké školy MIS music s vlastním vystoupením.

Přestože dnes se Devětsil prezentuje jako štramberská kapela, její počátky jsou spojeny s Kopřivnicí, kde kapela na přelomu roku 1992 a 1993 vznikla. Kapela v začátcích hrála převzaté písně a později do repertoáru přibývaly staré lidové písničky a renesanční skladby. Skupina fungovala zhruba pět let a následně svou činnost ukončila. Většina jejích členů se ale muzice a často i podobnému repertoáru věnovala v jiných souborech, a tak nebyl problém, když se čtyři bývalí členové Devětsilu rozhodli po osmnáctileté pauze kapelu obnovit a pokračovat tam, kde před lety skončili.

V repertoáru současného Devětsilu jsou gotické a renesanční nápěvy ve vlastních úpravách doplněné irskými a skotskými tanci. Kapela ale hraje i vlastní autorské skladby inspirované starou muzikou. Skupina kromě moderních kytar, houslí, fléten a rytmiky využívá při hře repliky historických nástrojů jako šalmaje, kornamus, gemshorn nebo trumšajt. Na Fojtství dnes Devětsil zahraje známější i méně známé koledy ve vlastním aranžmá.

Kdo by nestihl dnešní podvečerní vystoupení na Fojtství, má možnost Devětsil vidět ještě o nadcházejícím víkendu. V sobotu 14. prosince bude vystupovat v rámci adventního programu na náměstí v Příboře od půl desáté a půl dvanácté dopoledne.

V neděli 15. prosince bude Devětsil hostem Vánočního jarmarku v Dřevěném městečku v Rožnově pod Radhoštěm. V kostele sv. Anny ve skanzenu zahraje také dvakrát v 11 a ve 13 hodin.

ZUŠ chystá předvánoční koncert

Kopřivnice (dam) – Zhruba šedesátiminutový hudební program nabídne letošní Předvánoční koncert žáků hudebního oboru Základní umělecké školy Zdeňka Buriana. Tradiční vystoupení žáků se uskuteční 18. prosince v 17 hodin ve velkém sále Katolického domu v Kopřivnici.

Úvod bude patřit cimbálové muzice Buriánek, závěr zase rozrůstajícímu se školnímu orchestru. Prostor mezi nimi vyplní sólisté a menší instrumentální soubory. „Chceme představit hudební obor v co největší šíři. Určitě zahraje flétnový soubor a sólisté na klavír, akordeon a další nástroje,“ láká na koncert ředitel školy Zdeněk Babinec. Program bude tvořen zčásti vánoční hudbou a koledami, ale zazní i klasická vážná hudba, která patří ke sváteční atmosféře.

Hudební obor s víc jak třemi sty žáků je nejpočetnějším oddělením ZUŠ Zdeňka Buriana. Žáci školy kromě výuky konkrétního hudebního nástroje absolvují také další předměty, jako je hudební nauka, komorní, souborová a orchestrální hra. Na škole působí hudební skupiny, cimbálové muziky i školní orchestr. V letošním roce bylo organizováno hned několik koncertů různého zaměření a v hudebním sále školy proběhla třeba i letní mezinárodní interpretační soutěž a MasterClass výuka.

Divadlo Ententýky přiveze pohádku

Kopřivnice (dam) – Poslední letošní pohádková neděle v kulturním domě je určena především nejmenším dětem. Pátého prosince bude v kinosále kulturního domu hostovat Divadlo Ententýky s tematickým představením O kouzelné vánočce.

Dvojice hereček Hana Dvořáčková a Kateřina Řeřichová se převtělí do postav myšky Klárky a veverky Terky a zahrají vánoční pohádku o splněných přáních, kouzlu Vánoc a o tom, co je důležité. Představení je určeno pro děti od tří do desíti let a začátek je v obvyklých deset hodin dopoledne.

Divadlo Ententýky funguje sedm let a každým rokem vyprodukuje nejméně deset nových představení, které mají nejmenší diváky nejen bavit, ale i učit. Do svých přestavení plných písniček a aktivního zapojováním dětského publika tak autorky zapracovávají témata, jako je první pomoc, ekologie, mezilidské vztahy, prevence úrazů, ale i nebezpečí drog nebo šikany.

Kopřivnické děti si užívají filmový dárek od Brose

Kopřivnice (dam) – Asi 2 200 dětí z kopřivnických základních a mateřských škol si i letos užije filmová představení ve zdejším kině, které jim jako mikulášský dárek zajistila společnost Brose. „Školy a školky si mohly vybrat z nabídky asi šesti filmů, mezi kterými byly jak čistě zábavné snímky, tak i tituly nesoucí v sobě nějaké hlubší poselství,“ říká ředitelka Kulturního domu v Kopřivnici Michaela Sekerášová. Filmová představení, jejichž celkové náklady se budou pohybovat okolo 100 tisíc korun, už běží, ale protože se do Vánoc nestihnou v kinosále vystřídat všichni místní školáci, část z nich si svůj film užije ještě v lednu.

Řízení MIS music je pro varhaníka Petra Rajnohu kotvou v racionálním světě

Před dvanácti lety Petr Rajnoha jako varhaník vystupoval v kostele sv. Bartoloměje, nyní už půl roku řídí soukromou základní uměleckou školu MIS music.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Před dvanácti lety Petr Rajnoha jako varhaník vystupoval v kostele sv. Bartoloměje, nyní už půl roku řídí soukromou základní uměleckou školu MIS music.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice – Už zhruba půl roku ve funkci ředitele zdejší soukromé základní umělecké školy MIS music má za sebou Petr Rajnoha. Do křesla uvolněného Petrem Suttnerem usedl v květnu letošního roku uznávaný český varhaník a pedagog, který v minulosti vyučoval například na konzervatoři v Olomouci a má za sebou i čtyřletou zkušenost s řízením církevní konzervatoře v Opavě. Jak se rodák ze Znojma, který hudbu studoval v Brně, Praze, ale i Paříži či Lyonu, dostal do Kopřivnice? A jaké plány má pro nejstarší soukromou uměleckou školu v ČR, kterou aktuálně navštěvuje asi 500 žáků, to jsou jen některé z otázek, na které odpověděl v rozhovoru pro Kopřivnické noviny.

Jak jste se ocitl v křesle ředitele MIS music?

Hledal jsem místo ředitele školy, protože ta práce mě baví. Hlásil jsem se na konkurzy na základní umělecké, ale i jiné školy. Nějakým způsobem se to dověděl zakladatel právě této soukromé školy a nabídl mi, jestli bych to nechtěl zkusit v Kopřivnici. V té době jsem žil v Opavě a dojíždění by bylo komplikované, proto jsem začal uvažovat i o tom, že bych se přestěhoval. I pro tu vzdálenost jsem to zpočátku nebral úplně vážně, ale pak se to nakonec stalo skutkem. Nastoupil jsem s očekáváním práce, která mě baví a umožní mi i vlastní „muzicírování“.

Zaujalo mě, že jste usiloval o místo ředitele, které je spojeno se spoustou administrativy a podobných nutných činností, neomezuje vás to v dráze aktivního koncertního umělce?

Když jste učitelem hudby a koncertním hráčem, tak pracujete stále s hudbou jako s jakýmsi nehmotným nástrojem, který uspokojuje jen určitou část osobnosti, a to emoce a věci s nimi spojené, ale tu racionální stránku tak trošku nechává stranou. A to mi nějak v životě chybělo. Protože jakmile člověk jede jen na emocích, tak se s nimi houpe jako „na vlnách“ – někdy je dobře a někdy špatně. Někdy má člověk pocit, že je všechno báječné a jindy zase marné. Stačí, aby se vám něco nevydařilo, a najednou ztratíte drive, tu vášeň a musíte ji zase znovu hledat. Takže člověk je stále na houpačce. Přišel jsem na to, že pro mě osobně je dobré to vyvážit něčím racionálním. Funkce ředitele je opravdu spojena s množstvím administrativy, ale i ten samotný pořádek ve věcech, a to, že má člověk věci víceméně pod kontrolou, mi přináší vyrovnanost, kterou jsem potřeboval.

Jak vnímáte poslání základního uměleckého školství?

ZUŠ jako takovou vnímám jako školu, která právě u dětí rozvíjí to, co základní školy příliš nerozvíjejí – tvůrčí fantazii, kreativitu a uměleckého ducha. Děti ve škole jsou neustále v tom racionálním prostředí a s emoční stránkou se moc ve školách nepracuje. V tom vidím velký smysl uměleckých škol. Tak to cítím já i mnozí rodiče. Děti, které sem chodí, rozvíjejí tu kreativitu a tvořivost, kterou v sobě mají, ještě v začátcích svého osobnostního vývoje, kdy to člověka nejvíc obohatí. Ta tvořivost je jedna ze základních složek lidství.

Jak vnímáte to, jak se profiluje škola MIS music?

Ačkoliv já jsem kovaný v klasické hudbě, tato škola je zaměřená na lehčí žánr – populární hudbu a jazz. Mně se to líbí a je to dětem i rodičům blízké. V tomto ohledu je tato škola trochu dál, i když už i klasické ZUŠ k tomu míří. Na všech školách je potřeba tak trochu dělat obojí. Děti, které mají v sobě potenciál stát se třeba i popovým zpěvákem, si tak jako tak tím klasickým výcvikem a technikou budou muset projít a budou to vnímat tak, že je to naprosto normální. Důležité je, aby se i ta populární hudba dělala dobře.

Máte už po půl roce ve funkci nějakou konkrétní myšlenku, jak výukový program školy posunout nebo obohatit?

Ve škole nyní máme takovou vizi, že bychom rádi nazkoušeli muzikál. Tam bude hrát svou roli i výtvarný a dramatický obor. Původně jsem měl představu, že bych otevřel i taneční obor. Od toho jsem ale upustil, když jsem zjistil, jaké jméno a tradici má v tomto směru druhá místní ZUŠ. Ale záměr nacvičit do konce školního roku muzikál zůstává a jsem touto myšlenkou nadšen. S dramatickou přípravou by museli pomoci odborníci, protože tento obor zde otevřený nemáme. Celé by to mělo podobu dlouhodobého školního projektu, na jehož závěru bychom uvedli představení pro veřejnost. Krásně se v tomto záměru propojují prvky vážné a populární hudby, navíc se zapojí i výtvarníci pro tvorbu výpravy. Myslím, že by to celkově mohlo obohatit to, co se tady ve městě děje.

Kde cítíte naopak nějakou slabinu nebo věc, u které je potřeba usilovat o změnu?

Velmi těžko se na to odpovídá, ale co si budeme povídat, práce s dětmi není jednoduchá. Jsou pohlceny mediálními prostředky, mobily, počítači a podobně a nejsou zvyklé pracovat, a to je obecně slabina dnešní generace dětí. Tady je to ale možná trochu víc vidět. Když chce někdo dělat hudbu, tak pro to musí něco dělat navíc. Totéž platí i ve sportu. Ovšem ve sportu, i pokud to člověk nechce dělat pořádně, tak si přesto zasportuje. V hudbě to neplatí. Kdo ji nechce dělat pořádně, tak si nezahraje. Je to spojené s pílí a vytrvalostí a to dnes dětem chybí. Nejde to dělat násilně, ale motivačně. Ukazovat jim cesty, hravý způsob, jak se hudbě učit, ale bez úsilí to prostě nepůjde.

Sám jste varhaník, nemáte chuť na MIS music nabízet výuku hry na tento nástroj?

Bude-li zájem, velmi rád bych zahájil výuku hry na varhany. Máme tady k dispozici digitální varhany, a když bude zájemce, může se přihlásit. Je to pro děti zhruba od 12 let, které dosáhnou na pedály a mají již zkušenost s hrou na klavír.

Neuvažujete o tom, že byste se jako varhaník představil místnímu publiku?

Hrál jsem tady koncert před lety v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Rád bych se s místní farností domluvil a třeba na jaře nějaký varhanní koncert uspořádal. Aktuálně hraji asi deset koncertů ročně. To je tak akorát, že mě to nevysiluje při další činnosti. Příprava zabere minimálně 1 až 2 týdny, kdy je má pozornost nasměrována jedním směrem. Takže není úplně snadné to skloubit.

David Macháček

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 12. – pá 13. prosince v 17.30 hodin komediální drama Francie, Senegalu Yao. Slavný francouzský herec Seydou je pozvaný do Dakaru, aby tam představil svou novou knihu, a poprvé navštíví zemi, ze které pochází. Aby si třináctiletý Yao splnil svůj sen setkat se se svým hrdinou, překoná 387 kilometrů, které ho dělí od hlavního města. Herec je dojatý jeho odhodlaností a rozhodne se doprovodit chlapce zpět domů.

Čt 12. – pá 13. prosince ve 20 hodin 3D dobrodružná komedie USA Jumanji: Další level. Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra změnila a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné nových nebezpečných nástrah.

So 14. – ne 15. prosince v 15 hodin animovaný dobrodružný film Kanady, VB, USA, Jižní Korey Sněžná mela. Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polárního lišáka Bleska, který má velký sen stát se nejlepším arktickým kurýrem. Jeho první zásilka ho ale zavede do tajuplné polární pevnosti, kde prohnaný zloduch Otto von Walrus spřádá plány na zničení Arktidy. Blesk a jeho přátelé se rozhodnou jej zastavit, a tak začíná jedna velká sněžná mela.

So 14. – po 16. prosince v 17.30 hodin komedie ČR Špindl 2. Silvie věří, že konečně našla recept na šťastný vztah. Renata ve svých kurzech dodává ženám odvahu k lepšímu životu, ale v jejím vlastním životě něco schází. Herečka a tanečnice Eliška stojí na začátku slibně rozjeté kariéry, ale komplikuje se jí vztah s přítelem… A chlapi z horské služby jsou vždy připraveni pomoci. Kde jinde by se všechny příběhy mohly protnout a vyřešit než v zasněženém Špindlu?

So 14. – po 16. prosince ve 20 hodin mysteriózní thriller USA Černé Vánoce. Úchylný zabiják si vybral vánoční prázdniny jako ideální období pro vraždění vysokoškolských studentek. Jelikož však emancipační tendence zastavit nelze, holky nemají chuť spokojit se s rolemi bezbranných obětí a rozhodnou se vrátit úder.

Út 17. prosince v 19 hodin Projekce „NASLEPO“. Pokud máte chuť zažít neočekávané dobrodružství s filmem, který pro vás bude velkým překvapením, neváhejte a vkročte. Vstupné zaplatíte až po projekci – tedy pouze v případě, že se vám film bude líbit, a jeho výše bude na vás. (Filmový klub)

Čt 19. prosince v 00.05, 16.45 a 20 hodin, pá 20. prosince v 16.45 a 20 hodin dobrodružný sci-fi USA Star Wars: Vzestup Skywalkera. Ve strhujícím závěru stěžejní ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.

Pá 20. – ne 22. prosince v 14.45 hodin animovaný fantasy Kanady, Norska Trollové a kouzelný les. Jednoho dne oblíbený král trollů kvůli zradě zkamení a na jeho syna Tryma čeká velké dobrodružství. Stojí před ním les plný nebezpečí, nástrah a trollích strašidel.

So 21. – ne 22. prosince v 16.45 a 20 hodin 3D dobrodružný sci-fi USA Star Wars: Vzestup Skywalkera.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Ne 15. prosince v 10 hodin O kouzelné vánočce s myškou Klárkou a veverkou Terkou – pohádka pro děti v podání Divadla Ententýky

Út 17. prosince v 17 hodin Vánoční čekání – koncert pěveckých sborů a kapel základních škol v Kopřivnici

Pá 20. prosince v 18 hodin Vánoční koncert Městského dechového orchestru Kopřivnice – vystoupení víc jak sedmdesátičlenného orchestru pod taktovkou dirigenta Pierre Scotta, zpívá Lenka Krompolcová

Čt 26. prosince v 17.30 hodin Peter Morgan: Audience – záznam divadelního představení s populární Helen Mirren, která se vrátila ke své oscarové roli Alžběty II., získala za ni i ceny Tony a Olivier

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Aktuální výstava: Oživlé dřevo – výstava dřevěných sošek Pavla Kahánka (do 17. prosince)

Čt 12. prosince od 13 do 18 hodin Vánoční kolíčkování – co mohou mít Vánoce společného s kolíčky na prádlo? Přijďte a uvidíte sami! Tvůrčí dílna pro děti.

Čt 12. prosince v 18 hodin Směr: Válečná zóna – promítání dokumentárního filmu, který vypráví o překážkách, které brání poskytování humanitární pomoci válečným obětem

KATOLICKÝ DŮM KOPŘIVNICE

Ne 15. prosince v 15 hodin O naději – přednáška Františky Bohmové, pastorační asistentky a katechetky v Ostravě

St 18. prosince v 17 hodin Předvánoční koncert ZUŠ Zdeňka Buriana – vystoupení hudebního oboru ZUŠ Zdeňka Buriana

Ne 22. prosince v 19.30 hodin LU + Nierika – při této příležitosti se po 9 letech setkají obě kopřivnické kapely na stejném pódiu

KULTURNÍ DŮM MNIŠÍ

So 21. prosince v 17 hodin Vánoční koncert – tradiční vánoční koncert dechové hudby Javořinky s živým betlémem a občerstvením na zahřátí (prostranství u kulturního domu)

KATOLICKÝ DŮM LUBINA

Ne 22. prosince v 16 hodin Vánoční koncert – vystoupí smíšený pěvecký sbor Lašan Brušperk

MUZEUM TATRA

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových – informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

Aktuální výstava Jiří Hanzelka + Miroslav Zikmund: Past na rovníku – výstava věnovaná cestovateli a spisovateli Miroslavu Zikmundovi, který v únoru oslavil sté výročí svého narození (do 31. prosince)

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava Automorfózy – výstava z tvorby Lenky Dobiášové, Evy Struškové a Josefa Novotného (do 5. ledna)

Čt 12. prosince v 17 hodin Devětsil – vánoční koncert dobové hudby

ŠUSTALOVA VILA

Út-ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava Sametová revoluce – výstava fotografií lékaře a fotografa Přemysla Hněvkovského, který na svých snímcích zachytil jedinečně upřímnou atmosféru především studentského prožívání sametové revoluce (do 2. února)

MUZEUM OLDTIMER

Po-ne 10-17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

VILA MACHŮ

Čt 12. prosince od 8 do 20 hodin Maraton psaní dopisů – největší akce na světě pořádaná lidskoprávním hnutím Amnesty International; díky ručně psaným dopisům s výz- vami vládám či úřadům příslušných zemí pomáháme nespravedlivě vězněným a utlačovaným obráncům lidských práv

So 14. prosince v 18.30 hodin Klavírní večer Jiřího Najvara – koncert nejúspěšnějšího mladého autora vážné hudby

Ne 22. prosince v 18 hodin Jan Neruda – přednáška Ladislava Cvíčka z cyklu Spisovatelé k zamyšlení

ŠTRAMBERK

So 14. prosince v 18 hodin Ondrášek – adventní koncert pěveckého sboru ZUŠ Nový Jičín (kostel sv. Jana Nepomuckého)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 15. prosince komediální thriller Jižní Korey Parazit

Ne 22. prosince v 17 hodin pohádka ČR, SR Hodinářův učeň

Dopisy čtenářů

Pár vět o ekonomickém růstu

Modla většiny ekonomů – ekonomický růst – má dvě stránky, jako každá mince. Na začátek řečnická otázka: Kam se poděl všechen ten tzv. růst při všech možných nemožných válkách, co jich po světě je, jestliže po sobě zanechává jen spoušť a rozbité domy a města? Generálové jsou přece i ekonomy a ze státního rozpočtu chtějí pro svoji výzbroj urvat co nejvíc. Migrace napomáhá obnově ekonomiky. Ano i ne. Nutný je i „klid zbraní“. Po práci odpočinek a dovolená. Růst nutně střídá zpomalení. Podle rčení: voják leží nebo běží. A pokud člověk chce něco hned, ať vzpomene známé: spěchej pomalu. Centrum města je stále stejné, ale žádná škoda, ještě můžeme vzpomínat na staré dobré časy?! Před 30 a více lety…

Jaroslav HolišPoděkování

Chtěl bych se tímto malým článkem vrátit krátce k velkému požáru na ulici České v Kopřivnici dne 26. 11. Děkuji všem jednotkám hasičů a Policii ČR, kteří se podíleli při hašení dřevostavby na záchraně vedle stojícího našeho rodinného domu.

Profesionálním a včasným zásahem při ochlazování stěn domu se oheň tímto nerozšířil až k nám na dům, a nevznikly tak pro nás fatální škody.

Děkuji moc.

V. BuchtyarOslava svobody

Na několik týdnů jsme se přesunuli zpět do roku 1989. Slavili jsme totiž svobodu. A mimoděk jsme ji skutečně oslavili tak, jako by se revoluce odehrála teprve před několika dny a ne před třiceti lety. Jako by posledních třicet let naplněných tápáním a nejistotou ani neexistovalo. Jako bychom zvítězili úplně všichni, bez rozdílu a definitivně.

Těch třicet let se ale odehrálo a mnozí, byť jim do uší kdosi neustále pouštěl tu stokrát obehranou píseň o svobodě, je zakusili způsobem, který se značně rozcházel se sliby, které k nim v roce 1989 odevšad doléhaly.

Po třiceti letech se dá ovšem dobře bilancovat. Třicet let je dost dlouhá doba, aby bylo možné se sebekriticky ohlédnout a promyslet především to, co se nezdařilo a zjistit, proč se to nezdařilo.

Kopřivnická připomínka sametové revoluce se ovšem ubírala jiným směrem. Namísto reflexe byly stále dokola slyšet jen fráze o svobodě a demokracii. Provázela ji bezobsažná gesta plná vlajek, kytic, svíček a cinkajících klíčů, které v dnešním společenském kontextu vypadají tak směšně. Hlídkující příslušníci VB obstarali prvek toho dnes tak populárního retra, které každému umožní ponořit se do minulosti bez obav z toho, že by bylo nutné se jí obávat a nést za ni vlastní odpovědnost. Vše zakončeno koncerty a stánky s občerstvením, jako by bylo jedno, zda připomínáme Listopad 89 nebo pořádáme letní hudební večer.

Milan Kundera tvrdí, že „kýč je svět zbavený hovna“. A přesně takový fiktivní svět vytvořily kopřivnické Oslavy svobody. Svět, ve kterém se vše podařilo, ve kterém se jásá, zpívá a oslavuje. Svět, ve kterém jsou z toho všichni dojatí až k slzám. Listopad 2019 jako velký morální kýč, který připouští jen ten náš nekonfliktní, milý svět.

Ovšem Kopřivnice a celý svět roku 2019 vypadá poněkud jinak. Není tak zábavný a svorný, zdaleka ne všichni si mohou při pohledu okolo sebe gratulovat. Stačí se projít ulicemi, na kterých se za posledních třicet let k lepšímu změnilo pramálo. V listopadu 2019 by možná bylo dobré připomenout si Havlovo varovné upozornění z roku 1990, že „tato země nevzkvétá“. A zamyslet se, zda za posledních třicet let vzkvétat začala. Pavel DvořákNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: čt 12. 12. 11.30–12.30, so 14. 12. 17.30–16.45, ne 15. 12. 16.30–17.45, út 17. 12. 11.30–13, st 18. 12. 12–13, čt 19. 12. 11.30–12.30hodin

FLORBAL: so 14. 12. od 19 hod. FBC Vikings Kopřivnice - FbK TJ Svitavy (14. kolo Nár. ligy mužů sk. V) – sportovní hala SOU Kopřivnice

FUTSAL: so 14. 12. od 8 hod. 3. turnaj I. tř. NJ/FM - vše sportovní hala SOU Kopřivnice; so 14. 12. od 20.15 hod. Jokerit Kopřivnice - KFV Roub Vítkovice (7. kolo Divize F) - sportovní hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice; ne 15. 12. od 8 hod. 3. turnaj OP II. tř. NJ/FM; pá 20. 12. od 18.45 hod. FU Kopřivnice - USK Ostrava (8. kolo Divize F); so 21. 12. od 8 hod. 3. turnaj OP - vše sportovní hala SOU Kopřivnice

HÁZENÁ: so 14. 12. od 18 hod. KH ISMM Kopřivnice - HCB Karviná (14. kolo Strabag Rail extraligy mužů); so 21. 12. od 19 hod. KH ISMM Kopřivnice - HBC Ronal Jičín (15. kolo Strabag Rail extraligy mužů) – vše sportovní hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice

HOKEJ: so 14. 12. od 11 hod. HC Kopřivnice - HC Frýdek-Místek (13. kolo KLP 4. tř.), od 12.30 hod. HC Kopřivnice - HC Frýdek-Místek (13. kolo KLP 4. tř.); ne 15. 12. od 10 hod. HC Kopřivnice - HC Frýdek-Místek (21. kolo LMŽ sk. 17), od 12 hod. HC Kopřivnice - HC Frýdek-Místek (21. kolo LSŽ sk. 17), od 14 hod. HC Kopřivnice B - SK Prostějov 1913 (21. kolo LMŽ sk. 16); st 18. 12. od 18 hod. HC ISMM Kopřivnice - HC Slezan Opava (28. kolo II. ligy mužů sk. V); so 21. 12. od 16 hod. HC ISMM Kopřivnice - BK Havlíčkův Brod (27. kolo II. ligy mužů sk. V); ne 22. 12. od 11 hod. HC Kopřivnice - HC Vítkovice Ridera (14. kolo KLP 4. tř.), od 12.30 hod. HC Kopřivnice - HC Vítkovice Ridera (14. kolo KLP 5. tř.) – vše zimní stadion Kopřivnice

KRYTÝ BAZÉN: čt 12. 12. 6–15, 18.30–21, pá 13. 12. 6–8, 16–21, so 14. 12. 12–2, ne 15. 12. 10–19, po 16. 12. 6–8, 19.30–21 kondiční plavání pro veřejnost, út 17. 12. 6–21, st 18. 12. 6–12, 14.30–16, 18.30–21, čt 19. 12. 6–15, 18.30–21, pá 20. 12. 6–8, 16–21, so 21. 12. 12–2, ne 22. 12. 10–19 hodin; upozornění: tréninky ve 2 drahách: út 14.30–15.30 ASK, 15.30–18.30 SSK, st a čt 6.45–8.15 SKK, dětský bazén: čt 8–12 PŠ

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 14. 12. v 8.17 hod. ČD, Sedlnice, Nová Horka, Studénka; st 18. 12. v 8 hod. AN, Štramberk, Kateřina, Závišice, přes Paseky do Kopřivnice; so 21. 12. v 8 hod. AN, Hajmat, Orinoko, Příbor, Skotnice

SAUNA: út 14.30–21 ženy, st 14.30–21 muži, čt 10–21 ženy, pá 10–21 muži, so 12–16.30 párovka, 16.30–21 společná, ne 10–19 společná

STOLNÍ TENIS: pá 13. 12. od 18 hod. ASK Tatra Kopřivnice B - TJ Odry C (12. kolo OP I. tř.) – tělocvična ZŠ sv. Zdislavy

Výsledky

- Florbal: ženy (II. liga – sk. 7): FBC Vikings Kopřivnice – S.K. P.E.M.A. Opava 3:2, - SK K2 Prostějov 5:2.

- Futsal: Divize F (6. kolo): FU Kopřivnice – 1. FC Tornádo Nový Jičín 5:3, USK Ostrava – Jokerit Kopřivnice 9:6.

- Házená: st. dorostenci (11. kolo I. ligy): KH ISMM Kopřivnice – Talent Škoda JS Plzeň 24:28; ml. dorostenci (11. kolo II. ligy – sk. SM): KH ISMM Kopřivnice – HC Nový Jičín 33:22.

- Hokej: dorost (9. a 10. kolo LMD-X): HC Černí Vlci – SK Karviná 1:6, - HC Znojemští Orli 3:1; st. žáci (19. kolo LSŽ sk. 17): HC Kopřivnice – HC Oceláři Třinec 0:13; ml. žáci (19. kolo LMŽ sk. 17): HC Kopřivnice – HC Oceláři Třinec 1:5; 5. tř. (12. kolo KLP): HC RT TORAX Poruba – HC Kopřivnice 1:11.

- Stolní tenis: Divize mužů (10. a 11. kolo): ASK Tatra Kopřivnice – SK Stolní tenis Pstruží 9:9, - TJ Sokol Brušperk 10:6; OP I. tř. (10. kolo): TJ Sokol Slatina – ASK Tatra Kopřivnice B 7:11.

- Volejbal: kadetky (1. a 2. kolo MS přeboru sk. B): VK Karviná – KV Kopřivnice 0:3 a 3:1; st. žákyně (3. turnaj MS přeboru sk. D): KV Kopřivnice – TJ Frenštát p. R. A 2:0, - SK Slezan Orlová B 2:0, - VKB Frýdlant n. O. 2:0.

Krasobruslařka Štěpánová skončila v Turecku pátá

Istanbul (cab) – Posledním závodem před seniorským mistrovstvím České republiky byl pro kopřivnickou krasobruslařku Kláru Štěpánovou Bosphorus Cup v Istanbulu, mezinárodní závod série Challenger, který probíhal v tureckém hlavním městě od pondělí 25. do soboty 30. listopadu. Štěpánová byla na této akci jedinou českou reprezentantkou a mezi seniorkami se ziskem 134,11 b. obsadila skvělé páté místo, když čtvrtou nejlepší volnou jízdou vylepšila devátou příčku z krátkého programu.

„V kraťasu se jí nepovedl rittberger a pirueta, ale opět si vyjela body pro seniorské mistrovství Evropy. Limit splnila také ve volné jízdě a jen o dva body jí to uteklo pro mistrovství světa. I když se nevyvarovala chybiček, jako celek působil její výkon moc hezky a byla to jedna z nejlepších jejích letošních jízd,“ chválil svou svěřenkyni Evžen Milčinský, který spolu s manželkou Vladimírou Kláru připravují. Zároveň však prozradil, že ačkoliv se to nezdá, dvouhodinový časový posun v Turecku měl na kopřivnickou závodnici negativní vliv. „Oproti Česku je tam o dvě hodiny více, takže když musela vstávat na ranní trénink, v přepočtu na náš čas to bylo ve čtyři hodiny. Soutěž byla taky vcelku brzy, takže to pak bylo na výkonu trošku poznat, ale jsou to pro ni zase další zkušenosti,“ doplnil Milčinský.

Badmintonisté na regionálním turnaji znovu uspěli

Kopřivnice (cab) - Kopřivničtí badmintonisté kategorie U17 a U19 na dalším turnaji regionální úrovně opět obsadili řadu umístění na stupních vítězů, na turnaji GPC ve Vendryni v sobotu 23. listopadu jich bylo celkem devět. Z vítězství se radoval Jan Buček ve dvouhře chlapců U19, který si při své cestě pavoukem poradil s nasazenou dvojkou, trojkou a ve finále i se čtverkou. Petra Benišová se v kategorii U17 mohla výhrou pochlubit dokonce dvakrát, a to ve dvouhře, v níž ve finále porazila svou oddílovou kamarádku Adélu Špačkovou, která tak skončila druhá, a ve čtyřhře s Barborou Helešicovou (Sportclub Ostrava), přičemž ve druhém zápase opět vyřadila Špačkovou, jež hrála s další kopřivnickou badmintonistkou Annou Slívovou. Další druhé místo však Špačková vybojovala v mixu kategorie U17 s Bučkem, když v semifinále zdolali nasazené jedničky a ve finále nestačili na dvojky turnaje.

V semifinále pak skončili, a dělené třetí a čtvrté místo tak obsadili z kopřivnického klubu Tomáš Dostál ve dvouhře U17 (podlehl nasazené jedničce) i ve čtyřhře s Janem Ptáčkem, Benišová s Vojtěchem Matušem z Ostravy v mixu téže kategorie (vypadli s pozdějšími vítězi) a Buček s Matějem Breznenem z Karviné v deblu kategorie U19 (nestačili na nasazené jedničky). Bez umístění na stupních vítězů skončil Adam Kašpárek v kategorii U17, jenž se ve dvouhře i ve čtyřhře nedostal dále než do druhého kola.

V sobotu 30. listopadu pak kopřivnický klub pořádal ve sportovní hale místního učiliště druhé kolo II. a III. ligy smíšených družstev severomoravské oblasti. Kopřivnické „áčko“ ve složení Martin Slíva, Jakub Sagáčik, Peter Vašíček, Marie Růžičková, Eliška Kelnarová, František Majerek a Marek Václavík bylo opět suverénní, družstvo Kabal team Karviná přehráli 8:0 (bez ztráty setu) a tým VŠB-VSK TU Ostrava porazili 7:1. Kopřivnickému „béčku“ bohužel chyběla druhá hráčka, tudíž vždy jeden bod ztratilo ve čtyřhře. V sestavě Dalibor Tůma, Jan Buček, Ondřej Chaloupka, Anna Slívová, Luděk Židek a Jaroslav Hývnar tak s Karvinou remizovalo 4:4, ale poté nestačilo v poměru 3:5 na „B“ tým Badminton Akademie Olomouc.

Plavce trápily před mistrovstvím republiky nemoci

Šárka Jadrníčková (SK Kopřivnice) obsadila v disciplíně 200 Z na mistrovství ČR třináctiletého žactva skvělé sedmé místo.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Šárka Jadrníčková (SK Kopřivnice) obsadila v disciplíně 200 Z na mistrovství ČR třináctiletého žactva skvělé sedmé místo.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Kopřivnice (cab) – Po 10- a 11letém žactvu měli vrchol podzimní části sezony také starší plavci, ročníky narození 2005, 2006 a 2007, kteří však o víkendu 7. a 8. prosince bojovali na mistrovství ČR již s celostátní konkurencí. Kopřivnické zástupce, především děvčata, bohužel v přípravě skolila nemoc, což pak negativně ovlivnilo jejich výkonnost.

Vendula Schwarzová a Šárka Jadrníčková nemusely jezdit daleko, protože mistrovství ČR 13letých pořádal kopřivnický klub. Na místní bazén se sjelo celkem 170 plavců ze 75 klubů a boje o medaile zahájil místostarosta Kopřivnice Adam Hanus. Výborné sedmé místo obsadila v domácím prostředí Šárka Jadrníčková v disciplíně 200 Z. „Je to skvělé umístění i čas, udělala v této disciplíně velký výkonnostní skok. Povedla se jí i stovka znak, ale tam ta konkurence byla velká,“ chválil plavkyni trenér René Lakomý. S předchozím nachlazením a závodní nervozitou se musela poprat Vendula Schwarzová. „Má na víc, u 200 VZ a 800 VZ se projevila tréma, ale na 400 VZ si zlepšila osobák a překonala 500 b., 100 VZ pak plavala podruhé pod 1:06, takže jsem spokojený,“ zhodnotil Lakomý. O kopřivnickém bazénu je mezi plavci známo, že je rychlý, a to se také ukázalo, protože v něm byly o víkendu překonány dva české rekordy této věkové kategorie.

Tři své svěřence měl trenér Lakomý v Mladé Boleslavi na šampionátu čtrnáctiletých. Nejlepšího výsledku dosáhl Štěpán Bruger, který byl osmý na 200 VZ a devátý na 200 M. Nikolu Chovanečkovou bohužel výrazně poznamenala nemoc a Janu Richterovou zase tréma. „U Štěpána škoda, že nevydržel to, na co má natrénováno. Určitě by se mohl umístit v první šestce, má velký potenciál, ale i tak jsou ta dvě umístění parádní. Nikola byla po prodělané nemoci hodně slabá, pro ni bude vrchol sezony až mistrák dospělých tento víkend. Jana se v sobotu nevyrovnala s nervozitou, v neděli už to bylo lepší a ta umístění kolem 20. příčky zhruba odpovídají její výkonnosti,“ doplnil k plavcům r. 2005 Lakomý.

Mladší žactvo r. 2007 pak mělo mistrovství ČR v Prostějově a ani tady neměla trenérka SK Kopřivnice Petra Kahánková příliš důvodů k radosti. Adéla Kašpárková sice skončila desátá na 200 PZ, ale ve dvou silných disciplínách byla diskvalifikovaná. „Udělala chyby, kterých se nikdy v životě nedopustila. Bylo to nejspíš přemotivováním a o to je to smutnější, že obě disciplíny plavala v osobáku. Tím časem by se umístila v první desítce, jenomže kvůli porušení pravidel byla diskvalifikovaná. Závody se jí jinak povedly, moc mě to mrzí, tak snad je to poučení do příště,“ dodala zklamaně Kahánková. Motýlové disciplíny se povedly Robertu Zajíčkovi, s ostatními starty však trenérka spokojená nebyla. „Byla to absolutní katastrofa, co se týká techniky i dynamiky. Nevím, co se s ním dělo. Nedokázal mi to vysvětlit, budeme to muset ještě rozebrat,“ dodala Kahánková. V současné době (12. až 15. 12.) probíhá v Plzni republikový šampionát dorostu a dospělých, kde kopřivnický klub reprezentují Michal Šupa, Lucie Jančálková a Nikola Chovanečková.

Výsledky plavců SK Kopřivnice na Mistrovství ČR mladšího a staršího žactva (7. a 8. 12.): r. 2007 (Prostějov): A. Kašpárková: 10. 200 PZ, 17. 100 Z, 23. 100 P; R. Zajíček: 11. 100 M, 14. 200 M, 26. 50 VZ, 27. 400 PZ, 28. 100 PZ; r. 2006 (Kopř.): Š. Jadrníčková: 7. 200 Z, 16. 100 Z, 23. 400 PZ; V. Schwarzová: 12. 800 VZ, 16. 400 VZ, 18. 200 VZ, 22. 100 VZ; r. 2005 (Mladá Boleslav): Š. Bruger: 8. 200 VZ, 9. 200 M, 11. 200 PZ, 12. 400 PZ, 13. 100 M, 17. 1 500 VZ; N. Chovanečková: 12. 100 P a 200 P, 14. 50 VZ, 15. 200 PZ a 100 VZ, 19. 100 PZ; J. Richterová: 19. 200 P, 20. 400 PZ, 23. 100 P, 24. 200 PZ.

Závišičtí judisté byli na MČR těsně pod stupni vítězů

Kopřivnice (cab) – Po dvou titulech Radka Rýpara a bronzové medaili Václava Jaška z mistrovství ČR usilovali o podobný úspěch také další závišičtí judisté Jan Michálek a Filip Hanzelka. Jan Michálek si účast na Přeboru mladšího žactva v Mladé Boleslavi o víkendu 19. a 20. října vybojoval prvním místem z krajského ranking listu. Ve své premiéře podal vynikající výkon, i když nakonec závišickému reprezentantovi cenný kov jen těsně unikl. V konkurenci 33 judistů ve váze do 34 kg si nejprve poradil s Kryštofem Silným z Prahy Vršovic, poté však podlehl pozdějšímu finalistovi, litoměřickému Janu Galiovi. V opravách byl již Michálek stoprocentní a postoupil do finálového bloku, v němž ale utkání o třetí místo prohrál s Tadeášem Osičkou z Judo Ketkovice.

První listopadovou sobotu bojovali v Brně o mistrovský titul dorostenci a ve váze do 73 kg zastupoval oddíl JUDO Závišice Filip Hanzelka. Ten si poradil s plzeňským Le Doc Thangem i s Ondřejem Kotlářem z Ostravy, ve čtvrtfinále zdolal brněnského Tomáše Janečku, jenže v semifinále nestačil na úřadujícího mistra Evropy a mistra světa Adama Kopeckého z Mladé Boleslavi. V zápase o bronz pak prohrál s opavským Danielem Kordulou.

Kopřivnický střelecký klub zahájil další sezonu Zimní ligy

Kopřivnice (cab) – V pátek 22. a v sobotu 23. listopadu byl prvním kolem zahájen XV. ročník Zimní oblastní střelecké ligy, vícekolového závodu jednotlivců II. kategorie pro vzduchovou pušku a pistoli, který na střelnici v suterénu městského úřadu pořádá SSK Kopřivnice ve spolupráci s AVZO Kopřivnice. Čtyři kola ligy z předchozích let byla letos zredukována na tři, finále zůstává a do konečného výsledku se započítají tři nejlepší výkony, které však mohou být i z předem daných jiných závodů (u vzduchové pistole to jsou Kopřivnická diabolka a II. kolo Bílovecké ligy, u vzduchové pušky jsou to GP Bílovec a GP JSB Bohumín), k tomuto průměru se připočte ještě výsledek z finálového kola.

Úvodního klání ligy se zúčastnilo celkem 73 střelců z 20 klubů Moravy a Slezska, mezi nimiž bylo celkem deset kopřivnických reprezentantů. V kategorii muži, junioři vzduchové pistole na 60 ran byl druhý kopřivnický odchovanec, nyní střílející za Frenštát pod Radhoštěm, Petr Hala, deváté místo obsadil Jaroslav Vašák, o příčku za ním se ztrátou pouhého bodu skončil Jaromír Zetek, 14. pozici získal Petr Tyraj (všichni SSK Kopřivnice) a 18. skončil Milan Indyk (AVZO Kopřivnice), veterán r. 1934. Mezi dorostenci disciplíny vzduchová pistole na 40 ran závodila řada nováčků. Mezi nimi byl Mikuláš Simu (SSK), který při své premiéře vybojoval mezi 29 střelci skvělou 15. příčku. Šimon Kvita (AVZO) vkročil do druhé závodní sezony 19. místem, další nováčci z SSK Rudolf Sekáč skončil 26., Vojta Černoch byl 28. a Daniel Sláma 29. Z pěti dorostenek téže disciplíny si pak druhou příčku vystřílela desetiletá Veronika Kolibová (SSK).

Na silnou Plzeň házenkáři neměli, s Frýdkem-Místkem si však pohráli

KH ISMM Kopřivnice – Talent M.A.T. Plzeň 35:42 (17:20)

Kopřivnice (cab) – V dohrávce 11. kola Strabag Rail extraligy mužů, což bylo zároveň poslední utkání podzimní části soutěže, hostili kopřivničtí házenkáři ve středu 4. prosince úřadující mistry ČR Plzeň. Ta po ztrátě bodů s Karvinou a Zubřím již nechtěla připustit další porážku a zápas, kterému vládly především útoky, dotáhla do vítězného konce. Kopřivničtí házenkáři nastoupili na palubovku v čele s novým maskotem, rytířem zpod Šostýna, ale ani ten mužstvo zřejmě dost nenabudil. Hosté šli brzy do vedení, které se po celý první poločas pohybovalo v rozmezí dvou až pěti branek. Kopřivničtí hráči si nedokázali poradit s rychlostí a důrazem soupeře, který často těžil z rychlých protiútoků. Do přestávky se však podařilo domácím dvěma trefami zredukovat manko na přijatelné tři branky.

Ve druhé půli utkání se však obraz hry nezměnil a Plzeňští opět využívali rychlé zakončování akcí či trháky. Kopřivnická obrana se snažila více vysunout, aby zachytila soupeřovy nahrávky, ty si však téměř vždy svůj cíl našly. Ve 42. min. držel domácí celek rozdíl ve skóre na čtyřech brankách, s otevřenou hrou však postupně rostl a Západočeši nakonec zvítězili o sedm gólů. „Jsem hrubě nespokojený s přístupem hráčů k zápasu, hlavně v obranné činnosti, protože dostat dvacet branek za první poločas a prakticky to samé ve druhém, je strašné. Mužstvo nebylo schopno reagovat, nebylo agresivní, nepřerušovalo, neubránili jsme jeden na jednoho, a když k tomu přičtu snad tři zásahy brankářů, tak tam je ten výsledek. Vždycky říkám, mě nevadí prohra, pokud tým bojuje, ale dneska se to neodmakalo. V útoku to celkem šlo, ale v obraně jsme měli obrovský problém,“ zklamaně hovořil po utkání trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský, který se však i s hráčem Janem Hanusem, který byl rovněž po zápase přítomen na tiskové konferenci, shodli, že ačkoliv jsou plzeňští házenkáři profesionálové, dá se proti nim zvítězit, musel by ovšem tým podat bojovnější výkon.

Sestava a branky Kopřivnice: Chalupa, Žingor, Ripper – Střelec 5, Karban, Zima, Jan Gřes 2, Petřík 8/5, Tkadleček, Polcar, Fulnek 2, Jonák 1, Brito Benítez 6, Donoso Andalaft 3, Hanus 7, Bukovský 1; sedmimetrové hody: 6/5 – 5/3; vyloučení: 2:4.

Pepino SKP Frýdek-Místek – KH ISMM Kopřivnice 16:28 (8:15)

Frýdek–Místek (cab) – Po nevydařeném utkání s Plzní si kopřivničtí házenkáři spravili chuť ve Frýdku-Místku, kde 13. extraligové kolo odehráli v neděli 8. prosince. Úvodní derby sezony mezi těmito celky skončilo rozdílem 20 branek a vyrovnanější duel nebyl ani tentokrát.

Kopřivnice vstoupila do utkání zhurta a brzy šla do vedení. Náskok se ve 14. min. vyšplhal až na rozdíl pěti branek (6:1) a velkou měrou se na tom podílel opět v bráně čarující Marek Žingor. Tento náskok si kopřivnický celek udržoval téměř po celý první poločas, po několika chybách v závěru sice domácí snížili na 7:11, ale Kopřivnice opět do přestávky odsko- čila na rozdíl sedmi branek. Náskok se ve druhé půli nadále zvyšoval, obrana fungovala perfektně, Žingor stále držel vysoké procento úspěšných zákroků, a tak trenér Lubomír Veřmiřovský mohl v závěru prostřídat sestavu a poslat na palubovku i hráče, kteří ve vypjatých utkáních tolik prostoru nedostanou. „Jsem spokojený, protože jsme splnili to, co jsme si řekli před zápasem. Chtěli jsme dva body a odbojovat celých šedesát minut, což se nám povedlo. S Plzní jsme špatně bránili, dneska to bylo daleko lepší a navíc se přidal brankář. Jediné, na co jsme se soustředili, bylo patřičně vyhecovat tým,“ dodal k utkání trenér Veřmiřovský.

Sestava a branky Kopřivnice: Žingor, Chalupa 1 – Střelec 6, Zima, Jan Gřes 4, Petřík 4/2, Holbein, Tkadleček, Polcar, Fulnek 1, Jonák 1, Škarpich, Brito Benítez 1, Donoso Andalaft 4, Hanus 4, Bukovský 2; sedmimetrové hody: 1/1 – 3/2; vyloučení: 8:5.

Strabag Rail extraliga po 13. kole
1. Plzeň13110 2399:33222
2. Dukla Praha13100 3409:32820
3. Zubří13 92 2356:31820
4. Karviná12 91 2331:28619
5. Nové Veselí13 91 3343:31519
6. Kopřivnice13 71 5389:36115
7. Lovosice12 50 7354:33710
8. Hranice13 50 8323:33210
9. HBC Jičín13 41 8308:353 9
10. KP Brno13 40 9327:348 8
11. Frýd.-Míst.13 1012286:380 2
12. Maloměřice13 0013268:403 0

Klub krasobruslení pořádal Velkou cenu Kopřivnice

Elišku Kubáňovou (FSC Kopřivnice) na domácím závodě podporovala celá rodina, překonala nervozitu a získala bronzovou medaili.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Elišku Kubáňovou (FSC Kopřivnice) na domácím závodě podporovala celá rodina, překonala nervozitu a získala bronzovou medaili.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Orlová, Kopřivnice (cab) – Orlovská pirueta, která se konala v sobotu 30. listopadu, byla pro některé krasobruslařky FSC Kopřivnice bojem o medaile, pro jiné vůbec první pohárový závod v životě. To platilo pro Simonu Šablaturovou, jedenáctou v kategorii nováčci mladší dívky, a Natálii Sopuchovou, čtrnáctou v kategorii nováčci starší dívky. Kdo si však z Orlové odvezl medaili, byly Zuzana Horáková, stříbrná v konkurenci 13 žaček, a Adéla Hasalová, bronzová mezi dokonce 30 nejmladšími žačkami. Těsně unikly stupně vítězů Žanetě Elle Kuběnové v kategorii nováčci mladší dívky, kde ještě osmé místo obsadila Barbora Fojtíková, a stejného umístění pak dosáhla Julie Hruškovská v nejmladších žačkách.

Pohár vyšší kategorie pořádal o uplynulém víkendu kopřivnický klub a na konkurenci to bylo znát, Velké ceny města Kopřivnice s podtitulem „O Tatrováckou brusli“ se zúčastnilo téměř 170 dětí ze 36 klubů celé České republiky. Mezi 42 nejmladšími žačkami vybojovala bronz Eliška Kubáňová a v desetičlenném startovním poli juniorek si stříbro vyjela Tamara Urbanová. „Eliška si tu medaili zaslouží za tu práci a přístup, který má k tréninkům. Měla jízdu opět trochu ztíženou, v domácím prostředí bojovala s nervozitou, ale zvládla to. Tamara zajela moc hezky a zase si vylepšila osobní rekord,“ chválil děvčata trenér Evžen Milčinský, který připravuje kopřivnické krasobruslařky spolu s manželkou Vladimírou. Velmi se podařily jízdy v nejmladších žačkách také Adéle Hasalové (13. místo) a Julii Hruškovské (18. místo), jíž se poprvé v závodě povedl dvojitý skok, Emma Lejsalová předvedla to, na co má natrénováno, a skončila 38. V juniorkách se dařilo Tereze Marejkové a obsadila sedmou příčku, osmá Petra Milčinská dohání tréninkové manko a pro ni to byl teprve druhý závod sezony. Osobní rekord si v mladších žačkách vylepšila Bára Fleischmannová a obsadila v konkurenci 40 krasobruslařek 29. místo. V kategorii nováčci mladší dívky sbíraly zkušenosti Žaneta Ella Kuběnová (6. místo), Barbora Fojtíková (10. místo) a Simona Šablaturová (11. místo), stejně jako Natálie Sopuchová v nováčcích starších dívkách (17. místo). Svůj standardní výkon pak podaly žačky Marika Demlová (25. místo), Adéla Procházková (26. místo) a Zuzana Horáková (28. místo). První závod letos absolvoval Sebastián Špaček a v nejmladších žácích skončil osmý.

Florbalisté doma opět uspěli, podílela se na tom i nová posila

FBC Vikings Kopřivnice – Snipers Třebíč 8:4 (1:1, 4:2, 3:1)

Kopřivnice (cab) – Vítězství z minulého domácího zápasu potvrdili kopřivničtí florbalisté i v tom následujícím, v němž v sobotu 7. prosince v rámci 13. kola Národní ligy sk. Východ hostili Třebíč. Do zápasových statistik se nakonec zapsala také čerstvá posila Vikingů 26letý David Matúš, dvojnásobný mistr ČR s extraligovými Vítkovicemi.

První třetina byla vyrovnaná a oba celky si připsaly po jedné trefě. Skóre otevřeli ve 4. min. hosté, za domácí pak kontroval po 10 minutách Kostelník. Vikingy v závěru podržel brankář Klinka, jenž vychytal trestné střílení Mátla. Ve druhém dějství Kopřivnice zápas překlopila na svou stranu. Hned v úvodu se trefil Baďura, ve 23. min. utekl v oslabení Lichnovský a na 4:1 zvýšil ve 28. min. v početní výhodě Šimíček. Dvě min. nato hosté snížili a ve 39. min. pak na každé straně padlo po jedné brance.

Na začátku poslední periody kopřivničtí florbalisté donutili svou aktivitou soupeře faulovat a druhou přesilovku v utkání využil ve 48. min. Kostelník. V 53. min. dokonce sudí nařídil trestné střílení a to Vávra s přehledem proměnil. O minutu později Třebíčští ještě korigovali skóre, ale poslední slovo měla florbalka Davida Matúše, který zpečetil kopřivnickou výhru. „Zápas se nám povedl, ale stále je co zlepšovat, hlavně v rozehrávce. Hráli jsme dobře v obraně a soupeře jsme nepouštěli do vyložených šancí,“ dodal k utkání trenér Vikingů Milan Uvíra.

Branky Kopřivnice: 14. Kostelník (Baďura), 21. Baďura (Podlezl), 23. Lichnovský, 28. Šimíček (Lichnovský), 39. Vávra (Monsport), 48. Kostelník (Zátopek), 53. Vávra, 56. Matúš (Vávra); sestava Kopř.: Klinka – Zátopek, Kubátko, Kostelník, Monsport, Štefánek, Matúš, Baďura, Lichnovský, Vávra, Soukal, Telčer, Podlezl, Strnad, Šimíček.

Nár. liga mužů sk. V po 13. kole
1. Troopers1312010118:6537
2. Hranice13 7213 86:7126
3. Letka13 7204 69:6025
4. FBK Hluk13 4324 77:8220
5. H. Suchá13 5125 71:6819
6. Klobouky13 4225 92:8318
7. Pelhřimov12 5115 63:6818
8. Svitavy13 5017 69:7416
9. Kopřivnice13 4207 86:9216
10. Opava13 4117 65:7015
11. Ostrava12 4008 52:8612
12. Třebíč13 2038 69:98 9

Hokejisté i s prořídlým kádrem získali v minulém týdnu celkem čtyři body

HK Nový Jičín – HC ISMM Kopřivnice 2:1pp (1:1, 0:0, 0:0 – 1:0)

Nový Jičín (cab) – Ve třetím derby této sezony, které se hrálo na novojičínském ledě ve středu 4. prosince jako 23. druholigové kolo, kopřivničtí hokejisté poprvé nebodovali naplno. Po gólově chudých 60 minutách se zápas přehoupl do prodloužení, v němž o bodu navíc pro domácí rozhodlo trestné střílení.

Kopřivnice nastoupila ve velmi okleštěné sestavě, i přesto měla od začátku mírnou převahu. Skóre však otevřeli v šesté minutě domácí, když Hromada neudržel v lapačce pokus Poruby a puk si nešťastně srazil za záda. S odpovědí však kopřivnický celek neotálel a již minutu nato dorazil puk do prázdné brány po hezké souhře Suchý. Další dvě třetiny pak tým trenéra Jaroslava Kofroně marně dobýval branku Ďáblů, a zápas se tak přehoupl do prodloužení. V něm bohužel již v první minutě fauloval Stříž a nařízené trestné střílení proměnil Rok Macuh. „S předvedenou hrou jsme spokojeni, ale s výsledkem ne. Dnes jsme byli lepším týmem a měli jsme brát tři body. Bohužel jsme opět selhali v koncovce,“ komentoval utkání trenér Kofoň.

Branka Kopřivnice: 7. Suchý (F. Fojtík, Imrich); sestava Kopř.: Hromada – Štěpánek, Imrich, Kr-zak, Šendera, Bail, T. Fojtík, Stříž – Suchý, Gola, J. Mach, M. Mach, F. Fojtík, Bochnak, Pěnčík, Daron, Hrubý, Sluštík.HC Moravské Budějovice - HC ISMM Kopřivnice 3:6 (2:3, 0:1, 1:2)

Moravské Budějovice (cab) – Jestliže v Novém Jičíně hrála prořídlá sestava, tak do Moravských Budějovic odjíždělo v sobotu 7. prosince pouze torzo kopřivnického mužstva. Ani ne se dvěma kompletními útoky ale nakonec přivezlo důležité tři body.

První třetina byla na góly nejbohatší. Již ve druhé minutě překvapil domácího brankáře Kořénka střelou pod horní tyč Sluštík, jenže neuběhly ani dvě min. a těsně před koncem oslabení domácí srovnali. V 7. min. poslal Kopřivnici znovu do vedení sklepnutím puku mezi Kořénkovy betony Jakub Mach, Moravské Budějovice však opět odpověděly. Do třetice pak zařídil kopřivnický náskok Suchý, který se protáhl kolem obránce Žihadel a našel skulinu mezi brankářem a tyčí. Ve druhé třetině byl novým mužem v masce na straně domácích Vacek, ale udržel si čisté konto jen tři minuty, kdy ho mezi betony překonal Pěnčík. V poslední periodě již na 5:2 zvýšil po třech min. hry Imrich, a ačkoliv ve 49. min. ještě v přesilové hře snížil Bazala, dvě min. před koncem utkání pojistil kopřivnické vítězství trefou do prázdné brány Bail.

„V obou zápasech nám chyběli hráči z důvodu nemocí nebo pracovních povinností, navíc s marodkou se potýká také Poruba, takže nám nemohli vypomoct kluci od nich. V Moravských Budějovicích jsme byli na rozdíl od předchozího zápasu produktivní, proto jsme vyhráli. Do dalších utkání by nás snad už mělo být více, můžeme počítat také s hráči z Poruby, protože bude reprezentační přestávka,“ dodal k sestavě trenér Kofroň.

Branky Kopřivnice: 2. Sluštík (Daron, T. Fojtík), 7. J. Mach (F. Fojtík), 17. Suchý (Imrich, J. Mach), 23. Pěnčík (Gola, Imrich), 43. Imrich (Sluštík, T. Fojtík), 58. Bail; sestava Kopř.: Hromada – Imrich, Krzak, Bail, T. Fojtík – Suchý, Gola, J. Mach, F. Fojtík, Bochnak, Pěnčík, Daron, Hrubý, Sluštík.

II. liga mužů sk. V po 24. kole
1. Šumperk221730 2110:4857
2. Havl. Brod211321 5 90:6644
3. Val. Meziříčí21 914 7 75:6133
4. Opava211011 9 79:7233
5. Hodonín21 752 7 89:8633
6. Kopřivnice22 90211 75:8029
7. Nový Jičín22 73012 68:9527
8. Žďár n. S.21 71310 73:8526
9. Mor. Buděj.21 10317 57:123 6

Mikulášská jízda centrem Kopřivnice

Tradiční Mikulášská jízda centrem Kopřivnice vyvrcholila ve čtvrtek 5. prosince slavnostním rozsvícením vánočního stromu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Tradiční Mikulášská jízda centrem Kopřivnice vyvrcholila ve čtvrtek 5. prosince slavnostním rozsvícením vánočního stromu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Andělská výstava

Ve středu 4. prosince byla ve vestibulu kopřivnické radnice zahájena andělská výstava, na které se podílely děti z několika místních škol a školek.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Ve středu 4. prosince byla ve vestibulu kopřivnické radnice zahájena andělská výstava, na které se podílely děti z několika místních škol a školek.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

RSS ikona
 • Kopřivnická štafeta přepsala národní rekord

  Kopřivnická štafeta na 4 x 60 m žákyň si na Mistrovství ČR žactva v Třinci doběhla pro zlatou medaili a zároveň vytvořila nový národní klubový ...
 • Plavecká soutěž měst startuje ve středu

  Město Kopřivnice se zapojí do Plavecké soutěže měst, která se uskuteční ve středu 30. září od 6 do 19.30 hodin v krytém ...
 • Sportovec roku 2019

  Poslední zářijový den se v 16 hodin v kině Kulturního domu v Kopřivnici uskuteční vyhodnocení nejlepších sportovců města Kopřivnice za loňský rok. ...
 • Kurzy pro rodinné pečující

  Město Kopřivnice připravuje pod vedením zkušených lektorů z ostravské Sociální akademie BN sérii tří Kurzů pro rodinné pečující. Na nich se ...
 • Hledá se vánoční strom pro Kopřivnici

  Město Kopřivnice hledá dárce vánočního stromu, který ozdobí sad E. Beneše před Ringhofferovou vilou. Kritériem vhodného jehličnanu by měla být ...
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS