Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 25.06.2020- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
ZŠ dr. Milady Horákové - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 25/2020 ze dne 25.06.2020

Tatra zahájila čerpání do přehrady, výrazně jí pomáhá i déšť

Lidé, kteří přišli v polovině minulého týdne na informační mítink na hráz větřkovické nádrže, se jako první dozvěděli o rozhodnutí Tatry začít čerpat vodu z Lubiny.
FOTO: D. MACHÁČEK
Lidé, kteří přišli v polovině minulého týdne na informační mítink na hráz větřkovické nádrže, se jako první dozvěděli o rozhodnutí Tatry začít čerpat vodu z Lubiny.
FOTO: D. MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Tatra Trucks začala s čerpáním vody z řeky Lubiny do své nádrže ve Větřkovicích. Na informačním meetingu přímo na hrázi přehrady to v polovině minulého týdne oznámil generální ředitel a předseda představenstva automobilky Pavel Lazar. Tatra podle jeho slov plánuje, pokud jí to kvalita a množství vody v řece dovolí, přečerpávat vodu sto dní. Hladinu v nádrži by to mělo zvýšit zhruba o dva metry. Během hodiny čerpání jsou čerpadla schopná do přehrady ze zhruba kilometr vzdáleného koryta řeky dopravit asi 350 m3 vody. (Pro srovnání do pětadvacetimetrového krytého bazénu v Kopřivnici se vejde asi 375 m3 vody.) „Technologie nám umožňuje čerpat buďto do technologického zásobníku v areálu Tatry, nebo do přehrady. Máme proto na doplňování nádrže ve Větřkovicích k dispozici zhruba 12 hodin denně,“ vysvětlil ředitel Lazar. Během této doby mohou čerpadla do přehrady nahnat 420 tisíc litrů vody, což ovšem znamená zvýšení hladiny zhruba jen o 2 centimetry.

Čerpání vody z řeky do přehrady, nyní administrativně Větřkovického rybníka, Tatra roky odmítala. Nyní situaci přehodnotila a přijala rozhodnutí, které je pro ni nezanedbatelným rizikem. Nejen že v ekonomicky rozkolísané době zaplatí jen za elektřinu pro pohon čerpadel odhadem 100 tisíc korun, ale především přes opakovaná jednání s Povodím Odry je dopouštění přehrady z Lubiny právně v šedé zóně.

„Stanovisko Povodí není bohužel jednoznačné. Jde o atypický případ, pro který neexistuje právní rámec. Přesto jsme ve firmě přijali rozhodnutí a na vlastní riziko začali čerpat s tím, že věřím, že v následujícím čase během dalších jednání najdeme odpovídající řešení,“ uvedl Pavel Lazar. Výkonného ředitele Tatra Tucks doplnil ještě ředitel správy majetku automobilky Jan Jurkovič. „V zásadě můžeme v souladu s manipulačním řádem načerpat až 200 tisíc m3. Ovšem nedostali jsme 100% odpověď od Povodí, jak můžeme dále s touto vodou nakládat. Přesný mechanizmus zpoplatnění jejího dalšího odběru není v tuto chvíli jasný, ale to jsou věci, které dokážeme vyřešit,“ věří Jan Jurkovič. Ten také upřesnil informace, že možnosti, kdy je možné vodu do přehrady čerpat, určuje nejen aktuální průtok v Lubině, ale třeba i doba, kdy se výše po proudu vypouštějí čističky odpadních vod. Tatra totiž podle jeho slov chce dbát na to, aby dopouštěním přehrady z řeky co nejméně uškodila kvalitě vody v nádrži.

V době, kdy je Větřkovická přehrada plná, její hladina je ve výšce 329,5 metru nad mořem. Ještě v polovině minulého týdne byla skutečná výška hladiny o tři metry níže. To se výrazně odráží především na rozloze vodního díla. Zatímco při plném stavu má hladina rozlohu asi 18 ha, aktuálně se její plocha pohybuje okolo 11 hektarů. Podle Pavla Lazara se na naplněnosti Větřkovické přehrady neblaze projevuje již několik let trvající sucho, které podle jeho slov podobně poznamenalo nejen Větřkovice, ale i další volní nádrže. „Globální změny klimatu a s nimi spojený pokles hladiny podzemních vod samozřejmě ovlivníme jen velmi omezeně. Musíme doufat, že nám trochu pomůže i příroda ,“ uvedl Pavel Lazar s odkazem na to, že od začátku letošního roku už hladina zcela přirozeně vystoupala o 1,2 metru, a i když současný stav vody v nádrži není sice ideální, v minulosti byla hladina i níž.

Dočerpávání z řeky podle představitelů Tatry není jediný způsob, jakým chce Tatra dosáhnout zvýšení hladiny v přehradě. V prvé řadě probíhá hydrogeologický průzkum vydatnosti pramenů Svěceného potoka. V současnosti Tatra řeší s ostravským biskupstvím, majitelem pozemků v místě prameniště, povolení vstupu expertům z VŠB za účelem provedení terénního průzkumu pramene hlavního přirozeného přítoku přehrady. Následovat pak má i vyčištění koryta potoka, které bylo údajně v minulosti zaneseno odpadem a poškozeno stavební činností.

Druhým významným krokem je omezení spotřeby technologické vody samotnou firmou. Do oprav rozvodů užitkové vody Tatra Trucks ve snaze zamezit masivním ztrátám v posledních letech investovala desítky milionů korun. Další dvacetimilionová investice byla podle ředitele Jurkoviče zahájena shodou okolností minulý týden a nový systém chlazení měl přinést dramatické snížení spotřeby technologické vody až o 50 tisíc m3.

Přestože množství vody v nádrži bylo hlavním tématem středečního setkání, které bylo výsledkem vlastní iniciativy dvojice obyvatel Lubiny Michala Poláška a Petra Filipa, došlo i na další otázky spojené s oblíbeným rekreačním místem zdejších lidí. Krátce se diskutovalo například o novém návštěvním řádu přehrady, který je podle názorů některých přítomných příliš restriktivní a omezuje některé volnočasové aktivity ve prospěch rybaření. Padl i návrh na vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců Tatry, města, místních občanů, rybářů a dalších zájmových stran, která by otázky budoucnosti přehrady společně řešila.

Šéf Tatry Pavel Lazar v závěru všechny přítomné ujistil, že nádrž ve Větřkovicích není pro Tatru jen zásobníkem technologické vody, ale její kroky z poslední doby jasně dokládají i snahu, aby přehrada sloužila veřejnosti jako rekreační oblast, a rozvoji tohoto zaměření chce být automobilka i nadále nápomocná.

Zastupitelé dnes rozhodnou o škrtech v rozpočtu města

Kopřivnice (dam) – Snížení výdajů plánovaných v letošním rozpočtu města o víc než 30 milionů korun projednají dnes odpoledne kopřivničtí zastupitelé. Rozpočtové opatření navržené s ohledem na řešení ekonomických dopadů koronavirové krize do rozpočtu města bylo připravováno už od začátku dubna a jeho cílem je vykompenzovat propad zejména daňových příjmů města. Navržené úpravy rozpočtu jsou kombinací úspor, odložení realizace vybraných rozpočtových výdajů nebo omezením jejich rozsahu a do rozpočtu je navrženo zapojit většinu obecné rezervy odboru financí.

Nejvyšší upravovanou částkou je 7 milionů korun na provoz střediska sociálních služeb, které bude město moci využít jinak díky schválené průtokové dotaci zajišťující financování její činnosti. V sociální oblasti dojde i k dalším škrtům. O 300 tisíc má být například snížena dotace na činnost Nízkoprahového centra Racek, zrušen bude i 130tisícový příspěvek na činnosti vloni otevřených sociálně terapeutických dílen.

V případě plánovaných investic se bude muset dva miliony ušetřit při budování veřejných prostranství a parkoviště u nového muzea automobilů. Částka 2,3 milionu korun zmizí například i z položky na plánovanou rekonstrukci mostku M1 v Mniší. O 1,4 milionu méně Kopřivnice letos vydá na údržbu komunikací, mobiliáře, veřejného osvětlení a podobně. Na letním stadionu se oproti původnímu rozpočtu ušetří 1,9 milionu za rekonstrukci dešťové kanalizace. Upravený rozpočet zde ale počítá s provedením rekonstrukce elektroinstalace za 4,3 milionu korun. Vznikne projekt na rekonstrukci sociálních zařízení v objektu tribuny, ale realizace bude muset počkat, což v rozpočtu ušetří dva a půl milionu. Město odloží i mnohé z plánovaných studií a projektů. Realizovat se nebude například projekt dalšího realizačního celku revitalizace sídliště Sever. Půl milionu město bude muset ušetřit i na vánoční výzdobě a zamýšleném přesunu vánočního stromu. Radnice bude šetřit i na vlastním provozu. Jen na personálních nákladech to má být asi 1,8 milionu korun. Úspory v řádu desetitisíců či statisíců se dotknou snad všech oblastí fungování města od škol přes dotace do sportu a kultury až po akce pořádané přímo městem a uskrovnit se bude muset mnoho dalších rozpočtových položek.

Rozpočtová opatření, které zastupitelé projednají dnes, přitom nemusí být poslední. Nepředvídatelnost dalšího vývoje v oblasti daňových příjmů města bude přetrvávat i po zbytek roku 2020 a s velkou pravděpodobností i v celém horizontu budoucího rozpočtového výhledu v období 2021–2023. Politici se proto k rozpočtu na letošní rok znovu vrátí pravděpodobně koncem září. I proto rada města už začátkem června schválila postup při rozpočtovém hospodaření do konce roku 2020 tak, aby byla dodržena zásada reálnosti a rozpočtové opatrnosti.

Oprava mostu přes Sýkoreček bude dokončena později

Lubina (hod) – Oprava mostu M-01 přes Sýkoreček v Lubině pod Japstavem, který byl poničen po přívalových deštích v roce 2016, se protáhne. Důvodem jsou koronavirová opatření, klimatické podmínky a nečekané okolnosti.

Stavební práce na opravě mostu zahájila firma Stavby a statika, spol. s r. o., z Třince v březnu. Dle projektu měl být původní most rozebrán k patám základů a postaven nový.

„Po provedení demolice mostu a jeho odkrytí bylo zjištěno, že stávající podpůrná železobetonová konstrukce plynového vedení, která měla být zachována, je značně zdegradována, staticky narušena a nepoužitelná pro plnění další funkce podpůrné konstrukce. Z tohoto důvodu bylo nutné provést její kompletní výměnu – vybudování nového železobetonového prvku včetně veškerých souvisejících prací. Další problémy způsobil koronavir. Bylo plánováno, že demolice mostu bude zahájena až po provedení přeložky plynárenského zařízení. V závislosti na opatřeních proti šíření koronaviru byl vydán zákaz práce na přeložce plynárenského zařízení bez upřesnění termínu ukončení tohoto opatření. Na prodloužení prací se také podepsaly stávající klimatické podmínky, kdy došlo i z důvodu silnějších srážek ke zvýšení hladiny Sýkorečku a práce musely být na 14 dnů přerušeny,“ upřesnila Lenka Šimíčková, pracovnice oddělení technické správy kopřivnické radnice.

Dle smlouvy měla firma Stavby a statika, spol. s r. o., práce dokončit do konce června. Termín se dle dodatku ke smlouvě posune do 31. července. „V rámci stavebních prací se upravuje i koryto potoka, aby nedocházelo k záplavám okolních pozemků a domů, jak tomu bylo v minulosti. Bohužel během stavby jsme zjistili jeden nešvar, který také způsobuje zvýšení hladiny vody v Sýkorečku. Lidé hází do potoka trávu, kterou posečou na svých zahradách,“ uvedla Lenka Šimíčková.

Na opravu mostu získalo město dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 713,1 tisíce korun. Celkové náklady se díky vícepracím zvýšily o 200 tisíc na celkovou částku 2,2 miliony korun.

Brose predikuje meziročně o čtvrtinu nižší obrat

Kopřivnice (dam) – Meziroční pokles obratu zhruba o čtvrtinu a navíc jen velmi opatrný rozjezd segmentu ekonomiky, v němž podniká, predikuje vedení globálně působící společnosti Brose, která svůj největší výrobní závod provozuje v Kopřivnici.

Koronavirová krize způsobila výrazný poklesu obratu a zisku skupiny Brose. Pro letošní rok firma predikuje obrat 4,4 miliardy eur, což je o 25 procent méně než v předchozím roce. Tyto informace prezentoval na setkání akcionářů a poradního výboru v německém Bambergu Ulrich Schrickel, generální ředitel Brose Group.

Zastavení produkce většiny automobilek způsobilo výrazný pokles objednávek produktů Brose a situace se bude zřejmě zlepšovat jen pozvolna. Zatímco v Číně společnost po spuštění výroby vnímá rychlé zotavování trhu, v Severní Americe objednávky kolísají kvůli rozporům mezi USA a Mexikem. V Evropě stále panuje velká neochota kupovat nové vozy. „Společnost Brose neočekává, že se objemy celosvětové produkce další dva až tři roky dostanou na úroveň roku 2019, což bude mít odpovídající dopad na finanční výsledky,“ píše se v tiskové zprávě firmy z minulého týdne.

Dostat se z problematické situace má podniku pomoci zrychlení implementace vlastního programu obnovy Future Brose, jehož cílem je zlepšit konkurenceschopnost, zvýšit inovační sílu a dosáhnout růstu. Brose buduje nový závod pro obchodní divizi Drives v Srbsku a investuje do elektroniky a softwarových řešení. „Budeme pokračovat ve snižování byrokracie, vyrovnávání hierarchií a zvyšování efektivity spolupráce. Program Future Brose povede i k úpravě počtu zaměstnanců v Německu, což je nezbytné pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti Brose a využití příležitostí pro budoucnost,“ uvedl Ulrich Schrickel.

Management podle jeho slov usiluje o to, aby letošní rok pro firmu skončil nejhůře nulovým ziskem, a soustředí se na udržení finanční nezávislosti společnosti.

Změn možná dozná i produktové portfolio firmy. Pod značkou Brose se mají vyrábět například systémy elektrokol nebo pohony a ovládací prvky pro elektrokoloběžky.

Ani největšímu zaměstnavateli v Kopřivnici se nevyhnulo zastavení výroby v době největších koronavirových restrikcí. Po dvoutýdenní úplné odstávce firma ale postupně navyšuje objem výroby v závislosti na objednávkách svých zákazníků. „Momentálně provozujeme přibližně 60 % výrobních kapacit, ale ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku očekáváme v našem kopřivnickém závodě navýšení počtu pracovníků ve výrobě,“ uvedl generální ředitel Brose CZ Niclas Pfüller. Na podzim navíc firma významně posílí svou přítomnost v Ostravě, kde vzniká Středisko sdílených služeb pro Evropu. „V současné době probíhá nábor pro oddělení financí, controllingu, nákupu nebo IT,“ upřesnil nejbližší plány společnosti v České republice Niclas Pfüller. Závod Brose CZ byl založen v roce 2003 a aktuálně je se skoro 3 000 zaměstnanci největším výrobním závodem skupiny Brose. Vyrábí se zde přední a zadní struktury sedadel do automobilů, zámkové systémy a elektromotory a pohony pro nejznámější automobilové značky. Od roku 2018 firma působí i v Ostravě, kde funguje Servisní středisko sdílených IT služeb.

Ve Větřkovicích se v neděli sesunul podmáčený svah

Sesuv půdy a vyvrácené stromy zatarasily v neděli ráno komunikaci ve Větřkovicích jen pár desítek metrů k přehradě. Odklízecí práce nezačaly bezprostředně a hasiči čekali na souhlas statika.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Sesuv půdy a vyvrácené stromy zatarasily v neděli ráno komunikaci ve Větřkovicích jen pár desítek metrů k přehradě. Odklízecí práce nezačaly bezprostředně a hasiči čekali na souhlas statika.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
další fotografie

Lubina (dam) – V neděli okolo sedmé hodiny ranní se dal do pohybu podmáčený svah v sousedství domu č. p. 249 ve Větřkovicích. Masivní sesuv půdy s sebou strhl i několik vzrostlých stromů, které zatarasily silnici jen pár desítek metrů před odbočkou k přehradě.

„Hasiči po příjezdu zabezpečili místo zásahu a evakuovali obyvatele dvou okolních domů. V průběhu zásahu stále docházelo k dalším sesuvům půdy a pádům stromů, proto byl na místo přivolán statik,“ popisovali kopřivničtí hasiči mimořádnou událost na svých webových stránkách. Svah zhodnotil statik. Po svahu neustále stékala voda, masa sesunuté zeminy dále pracovala, navíc ve svahu zůstávaly další významně nakloněné stromy, u kterých hrozil jejich pád.

„Silnice byla uzavřena, hasiči nemohli zasáhnout, a proto na místě zůstala pouze místní jednotka, která situaci monitorovala,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný, který byl v neděli přímo na místě havárie. Statik se na místo sesuvu vrátil v pondělí dopoledne a umožnil hasičům začít pracovat na odstranění spadaných stromů. „Během dne by mohl být uvolněn alespoň jeden jízdní pruh. Přímo do svahu ale dále není možné vstoupit,“ doplnil v pondělí odpoledne krizový manažer kopřivnické radnice Dušan Bartošák s tím, že zásah v samotném sesuvu o rozměrech cca 20 × 20 metrů bude možný až později.

Sesuv ve Větřkovicích byl nejmasivnější škodou, kterou vytrvalé deště druhé poloviny minulého týdne zapříčinily. V průběhu víkendu hasiči ještě několikrát vyjížděli k čerpání vody ze zatopených sklepů. Z koryta Lubiny ve Vlčovicích museli vytahovat vzpříčenou kládu.

Hladina Lubiny začala stoupat už během pátku 19. června, prudší nárůst průtoku však přinesla až noc ze soboty 20. na neděli 21. června. Během nedělního dopoledne Lubina ve Vlčovicích vystoupala až těsně ke dvěma metrům a na několik hodin dosahovala druhého stupně povodňové aktivity. Korytem řeky v té době protékalo víc než 54 m3 vody za vteřinu. Odpoledne deště ustaly a hladina postupně začala klesat, a v pondělí ráno dokonce znovu klesla pod první povodňový stupeň. V neděli odpoledne se sešla i povodňová komise Kopřivnice.

Lidé mohou po letech obdivovat rozměrný model Tatry, znovu ho instalují v muzeu

Model podniku Tatra tak, jak vypadal začátkem 90. let, je nově k vidění v technickém muzeu. Maketa byla dlouhá léta rozebrána a skrytá zrakům veřejnosti.
FOTO: D. MACHÁČEK
Model podniku Tatra tak, jak vypadal začátkem 90. let, je nově k vidění v technickém muzeu. Maketa byla dlouhá léta rozebrána a skrytá zrakům veřejnosti.
FOTO: D. MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Po víc jak 15 letech mohou lidé vidět rozměrný model areálu automobilky Tatra a části Kopřivnice. Původně byla maketa o rozměrech zhruba 4 × 4 metry umístěna ve speciální klimatizované kóji ve vestibulu správní budovy Tatry. Když ji v roce 2004 koupilo město, léta opečovávaná chlouba automobilky byla demontována, zabalena do kartonových krabic a na léta zmizela z očí veřejnosti. Roky byl rozebraný model uskladněný v nevyužívaných prostorách bývalé ZŠ Náměstí. Před šesti lety město dokonce chtělo nevyužívaný model nabídnout v dražbě, ale nakonec skončil v depozitářích muzea, kde odpočíval až do 4. května letošního roku. To jej zaměstnanci převezli do technického muzea a znovu začali sestavovat v prostoru u vstupu do expozice v sousedství legendárního Präsidenta.

Model je po létech, kdy na něj obrazně sedal prach, v překvapivě dobrém stavu. „Považuju skoro za zázrak, že se nic neztratilo a neponičilo. Model jsme jen vybalili, postupně čistili a sestavili, nic dalšího nepotřeboval,“ říká Michaela Bortlová, kurátorka technického muzea. Ta dobrý stav modelu přisuzuje skutečnosti, že k jeho demontáži byli pozváni modeláři, kteří svou práci udělali velmi odborně a pečlivě, a tak jej zachovali pro budoucnost.

Historie stavění modelů areálu Tatry začala podle Bortlové už během druhé světové války a některé starší modely jsou v expozici muzea už delší dobu. Tento konkrétní model o ploše 16 m2 pak začal vznikat ve druhé polovině šedesátých let v dřevomodelářské dílně automobilky a jeho stavbu měl se svými kolegy na starost Jan Melčák. „Model demonstruje především rozvojový plán ze sedmdesátých a osmdesátých let. Dnes zachycuje areál tak, jak vypadal asi v roce 1990,“ říká Michaela Bortlová.

Model na masivním dřevěném základu je převážně z lipového dřeva a větší část jednotlivých objektů je pak vytvořena z průhledného plastu a ručně malovaná. Model zobrazuje celou fabriku včetně zkušebního polygonu v měřítku 1:500 a byl elektrifikován. Jednotlivé objekty se v minulosti rozsvěcovaly synchronizovaně s děním ve filmu, který rozvoj závodu komentoval. „Film se nám také povedlo získat a digitalizovat. Elektrifikaci modelu chceme rovněž zprovoznit, ale původní propojení s filmem v plánu není,“ uvedla Michaela Bortlová. Model by se měl stát ústředním exponátem expozice popisující stavební vývoj závodu Tatra v Kopřivnici. Samotný model v dalších týdnech a měsících mají doplnit informační panely, fotografie a další předměty spojené s tímto tématem.

Muzejníky čeká ještě hodně práce. Kompletace modelu je sice již u konce, ale zbývá ještě dořešit jeho opětovnou elektrifikaci a především ochranu před prachem i případnýma nenechavýma rukama návštěvníků. Stavba a čištění modelu probíhá za provizorními zábranami, následně by jej měl překrýt pravděpodobně plexisklový záklop.

Model dnes zachycuje i celou řadu již neexistujících objektů, jako třeba výstavní pavilon někdejšího muzea v parku E. Beneše a vedle něj stojící Slovenskou strelu. Na modelu jsou i někdejší zbourané staré tovární haly na místech, na kterých dnes stojí místní supermarkety. Lidé na modelu uvidí i dávno demontovaný nadchod, který tatrovákům umožňoval přístup do závodu zrušenou bránou číslo 1.

Maketa ve své stávající podobě zůstane dokumentem doby a na rozdíl od doby, kdy byla ve vstupu do ředitelské budovy a byla pravidelně aktualizována, by měla zůstat prakticky neměnná. „Možná doplníme jeden detail. Na to, že jde o model automobilky, nejsou v něm vůbec žádné tatrovky, takže možná přidáme pár vozů,“ plánuje Michaela Bortlová. Pokud se k tomuto kroku muzejníci odhodlají, mohla by jim pomoci technologie 3D tisku, která by mohla být cestou, jak miniatury osmsetpatnáctek relativně snadno, rychle a levně vyrobit.

Na programu dnešního zastupitelstva jsou dotace a dary v sociální oblasti

Kopřivnice (hod) – Zastupitelé budou dnes schvalovat dotace a dary v sociální oblasti v celkové výši 3 067 500 korun.

V sociální oblasti požádalo deset organizací o dotaci a dalších osm organizací požádalo o dar. Jedná se o poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují svoje služby na území města nebo pro občany Kopřivnice, a o organizace, které poskytují jiné služby v sociální oblasti. Celková výše žádostí o dotace dosud činí 3 205 500 korun a žádostí o dary 233 028 korun.

„Výše dotací a darů k rozdělení byly navrženy s ohledem na potřebnost služby pro občany města, zároveň bylo přihlíženo k počtu uživatelů z Kopřivnice, k náročnosti péče o cílové skupiny dané sociální služby, k celkovým provozním nákladům na klienty z Kopřivnice po odečtu státní dotace a úhrad od uživatelů. Po projednání byly některé žádosti pokráceny a nyní je návrh, o kterém budou zastupitelé rozhodovat, v souhrnné výši na poskytnutí dotací 2 998 000 korun a na poskytnutí finančních darů 69 500 korun,“ uvedla Blanka Uherková, pracovnice sociálního odboru. Žádosti o dotace sociální odbor před projednáním v orgánech města předložil pracovní skupině pro vyhodnocení dotací, která dle nastavených pravidel navrhla výši podpory.

Při navrhování výše darů postupuje odbor podle stejného klíče. „Rada města dosud schválila dary v celkové výši 69 200 pro Charitu Ostrava, Domov Duha, Armádu spásy ČR, Domov Odry a spolek „Máš čas?“. Jedná se o žádosti do 20 000 pro organizaci. Schválení ostatních darů spadá do kompetence zastupitelstva,“ upřesnila Blanka Uherková a dodala, že výše darů i dotací pro jednotlivé žadatele, o kterých bude zastupitelstvo rozhodovat, byly projednány radou města.

Pokud dnes dotace a dary zastupitelé schválí tak, jak jim byly předloženy, obdrží nejvyšší příspěvek Armáda spásy ČR. Ta dostane 1,26 milionu korun na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád a 318 tisíc na projekt Prevence bezdomovectví v Kopřivnici. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje obdrží příspěvek 235 tisíc korun na osobní asistenci a dalších 221 tisíc na provoz Občanské poradny, která radí lidem v Kopřivnici na radnici. Čtvrt milionu korun obdrží spolek „Máš čas?“ na provoz Nízkoprahového denního centra Racek. Další příspěvky, které organizace od města obdrží, se pohybují v řádu desítek tisíc korun. „Dá se říci, že většina vyplacených dotací i darů je ve stejné výši jako v loňském roce,“ dodala Blanka Uherková.

Starostové okolních obcí se sešli na kopřivnické radnici

Starostové z obcí spadajících pod Kopřivnici se v závěru minulého týdne sešli na zdejší radnici. Jednali mimo jiné o opatřeních v nouzovém stavu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Starostové z obcí spadajících pod Kopřivnici se v závěru minulého týdne sešli na zdejší radnici. Jednali mimo jiné o opatřeních v nouzovém stavu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Starostové obcí a měst spadajících pod Kopřivnici coby obec s rozšířenou působností jednali minulý pátek na zdejší radnici. Pravidelné každoroční setkání starostů okolních radnic se mělo původně uskutečnit už na jaře, ale díky koronavirové krizi bylo odloženo. Bohužel ani páteční jednání nebylo v plné obsadě, protože někteří starostové řešili povodňové stavy na území svých obcí.

Hosté z okolních radnic dostali nejen informaci o aktuálních projektech, které Kopřivnice nyní realizuje, ale dozvěděli se například i o novinkách v oblasti sociálních věcí. „Jedním z hlavních témat bylo období covidu, a to jak obce zvládly výzvy, které před ně stavělo. Něco podobného jsme všichni zažili poprvé, proto jsme se k tomu vrátili, abychom zhodnotili spolupráci s krizovým štábem ORP, který v době nouzového stavu starostům pomáhal shánět ochranné pomůcky, dezinfekci nebo i řešit různé požadavky, které k nám přicházely z kraje nebo i od centrální vlády. Všem jsem poděkoval za spolupráci a popřáli jsme si, aby nás už v tomto roce podobné mimořádné události nepotkávaly,“ uvedl Miroslav Kopečný, starosta Kopřivnice.

K čtvrteční nabídce Někdo ven??? přibudou úterky na sportovištích

Kopřivnice (dam) – Během července a srpna Kopřivnice opět svým mladým obyvatelům nabídne sérii zajímavých volnočasových aktivit. Každý prázdninový čtvrtek bude pro mladé připravena jedna akce, většinou jde o sportovně či soutěžně zaměřené aktivity, které město pořádá společně s partnery z řad zdejších tělovýchovných oddílů, se skauty a dalšími spolky. Všech deset připravovaných akcí se mladí mohou účastnit zcela zdarma a navíc se zapojit do sbírání silikonových náramků. „Na každé z akcí dostanou její účastníci náramek jiné barvy a každý, kdo jich do 21. srpna sesbírá alespoň 5, bude VIP hostem závěrečného koncertu kapel Nevím a Team Revival,“ popsala již zaběhnutý model Lenka Heráková, manažerka volnočasových aktivit, která akci za město připravuje.

Letošní účastníci Někdo ven??? se mohou těšit na dodgeball, discgolf, koupání, atletický pětiboj nebo tematickou hru v režii zdejších skautů. „Po loňském roce, kdy měl velký úspěch volejbal, jsme připravili dvě volejbalová odpoledne16. července a 13. srpna. Ve větším si letos účastníci užijí také parkour,“ říká Lenka Heráková.

Kromě již zaběhlého projektu Ně-kdo ven??? letos radnice chystá i novinku. Během osmi prázdninových dopolední zpřístupní náctiletým zdejší sportoviště. Ti si tak budou moci vyzkoušet umělou sportovní plochu i ledovou plochu zimního stadionu, zajít na krytý bazén, nově rekonstruovaný letní stadion nebo vyzkoušet discgolf na louce u letního koupaliště. „Jednotlivá městská sportoviště budou mladým k dispozici každé úterý dopoledne mezi desátou a půl jednou. Na každém sportovišti ve spolupráci se sportovními kluby budou připraveny odpovídající sportovní aktivity, ale půjde pouze o nabídku. Bude pouze na příchozích, jestli se do připravených aktivit přímo zapojí, nebo prostě jen přijdou pobýt a pobavit se se svými vrstevníky,“ nechala se slyšet Lenka Heráková.

Podobně jako mnoho jiných aktivit v letošním roce i projekt Někdo ven??? byl v začátcích příprav nejistý kvůli epidemii covid-19 a z ní vyplývajících opatření. Rozhodnutí, že se prázdninové aktivity uskuteční, padlo brzy poté, co se začalo mluvit o plánech rozvolňování. „Ze zkušenosti víme, že na jednotlivých akcích je většinou do stovky účastníků, navíc většina z nich se koná venku, a proto jsme přípravy spustili poměrně brzy. Dalším argumentem pro konání 6. ročníku byla skutečnost, že dlouho nebylo jasné, jak to letos bude s rodinnými dovolenými, a proto jsme chtěli nabídku aktivit pro mladé zachovat,“ doplnila Lenka Heráková.

Žáci devátých tříd převzali ocenění

Kopřivnice (hod) – Město ocenilo žáky devátých tříd, kteří ukončili základní školní docházku s vyznamenáním. Slavnostní ceremoniál za účasti vedení města, ředitelů základních škol, třídních učitelů, oceněných žáků a jejich rodičů proběhl ve středu 24. června v obřadní síni v Ringhofferově vile.

Ocenění 95 žákům předával starosta města Miroslav Kopečný, s místostarosty, vedoucí odboru školství, kultury a sportu a řediteli příslušných základních škol. „Letos bylo oceněno nejvíce žáků devátých tříd, proto proběhlo pět obřadů. Je to dáno tím, že z důvodu koronaviru jsou oceňováni žáci, kteří dosáhli vyznamenání v pololetí. Všichni ocenění dostali pamětní list a flashku, děvčata navíc růži, chlapci perník ve tvaru podkovy se svým jménem. Radnice také poděkovala třídním učitelům, kteří obdrželi kytičku nebo dárkové balení psacích potřeb,“ uvedla Michaela Rašková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu.

Nejvíce vyznamenaných žáků v aktuálním školním roce vychází ze ZŠ Emila Zátopka, a to 28. Po 19 oceněných bylo ze škol dr. Milady Horákové a Alšovy. ZŠ a MŠ 17. listopadu ukončilo s vyznamenáním 13, ZŠ sv. Zdislavy 11 a 5 žáků bylo ze ZŠ Floriána Bayera.

Lidé přímo na zdejších sídlištích diskutovali o hřištích ve městě

Účastníci další tematické vycházky organizované kopřivnickým oddělením architektury se tentokrát vydali po hřištích ve městě.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Účastníci další tematické vycházky organizované kopřivnickým oddělením architektury se tentokrát vydali po hřištích ve městě.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Jedním z motivů uskutečnění další tematické procházky v režii oddělení architektury zdejší radnice bylo podle architekta města Václava Kociána rozptýlit, nebo možná potvrdit mýtus, že v Kopřivnici nejsou dětská hřiště. „Trasu procházky jsem úmyslně naplánoval tak, abychom viděli jak nedávno opravená a dobře vybavená hřiště, tak i ta, která se od dob svého vzniku v osmdesátých letech příliš nezměnila, nebo dokonce i místa, která dnes už jako hřiště vůbec nevnímáme, přestože tak v minulosti sloužila,“ vysvětluje Václav Kocián. Skupinka asi dvou desítek lidí se prošla sídlišti na Koreji, Severu a Pod Morávií. Lidé viděli nejen původní, často zpustlá, ale mnohdy stále v určité míře sloužící hřiště. Navštívili místo na ulici Javorové, kde v následujících týdnech vyroste nové hřiště jako první hmatatelný výsledek zavedení participativního rozpočtu, ale i nedávno vybavená hřiště u ZŠ 17. listopadu a na sídlišti Sever. Účastníci procházky vedli diskuze o vybavenosti a funkčnosti jednotlivých hřišť. Lidé se dozvěděli i informace o údržbě hřišť či pravidlech jejich fungování. Kromě místních příkladů se účastníci víc než dvouhodinové procházky mohli inspirovat i zajímavými příklady řešení dětských hřišť v tuzemsku i za hranicemi. „Dětem mnohdy ke hře stačí kousek zpevněné plochy a balon, není třeba taky vždy budovat přímo dětská hřiště, ale při úpravě veřejného prostoru pamatovat na to, že se přirozeně stanou místem dětských her,“ uvedl Václav Kocián.

Ještě lze žádat o dotaci na akce

Kopřivnice (hod) – Ještě je stále možné žádat o individuální dotaci z dotačního programu Zdravého města Kopřivnice, ve kterém byla pro letošní rok alokována částka ve výši 30 tisíc korun.

Hlavním cílem je podpořit a motivovat organizace působící na území města pro pořádání a realizaci projektů a akcí přispívajících ke vzniku či rozvoji veřejně prospěšných aktivit, ale i akcí souvisejících s mezinárodními kampaněmi a osvětovými akcemi. „Lidé mohou žádat na projekty s tematikou ochrany životního prostředí, environmentální výchovy a osvěty, nebo mohou uspořádat akci s tematikou mezinárodních kampaní, jako Dny Zdraví, Dny bez tabáku, Týden mobility nebo Dny bez úrazů. Zaměřit se mohou i na zdravý životní styl, stravování či pohyb,“ uvedla Ivana Holubová, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21.

Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách města Kopřivnice v sekci radnice/dotace. Zájemci o dotaci bližší informace získají u koordinátorky Zdravého města a místní Agendy 21, a to osobně, nebo elektronicky na adrese ivana.holubova@koprivnice.cz.

Letní koncerty budou i letos před vilou

Kopřivnice (dam) – Pět nedělních večerů v Kopřivnici zpestří hudba. Série Letních hudebních koncertů v parku nahradí promenádní koncerty z minulých let. „Charakter akce se ale nemění, název jsme upravili pouze proto, že název promenádní koncert mohl v některých návštěvnících budit zkreslenou představu o žánru, který nabízejí,“ vysvětlila Michaela Sekerášová z kulturního domu.

Koncerty po loňské dobré zkušenosti znovu zakotví v parku E. Beneše na prostranství před Ringhofferovou vilou. Program bude připraven každou červencovou neděli a navíc v neděli 2. srpna. V případě nepříznivého počasí se naplánované koncerty uskuteční v interiéru vily. Tam je ale potřeba počítat s omezenou kapacitou padesáti míst.

První dva letní koncerty budou v režii místních hudebníků. V neděli 5. července si po delší době doma zahraje Stanley’S Dixie Street Band. Pětičlenná profesionální kapela pod vedením trumpetisty Standy Dětského hraje jazzovou a dixielandovou muziku stejně jako písničky z filmů pro pamětníky. Kapela má na svém kontě už 11 CD a pravidelně koncertuje nejen v tuzemsku, ale i na zahraničních festivalech.

O týden později 12. července bude v parku v centru města hrát Komorní orchestr Kopřivnice. Smyčcový soubor vedený dirigentem Petrem Lichnovským zahraje známé i méně známé skladby českých i zahraničních autorů. V dalších týdnech se publikum může těšit na rožnovské folk-bluesové trio Navalentym, world music v podání skupiny Z horní dolní a dál na jih a nakonec žhavé latinské rytmy v podání kapely Los Rumberos.

Přehlídka Tady Vary uvede šestnáct festivalových filmů

Kopřivnice (dam) – Výběr šestnácti snímků, které měly být součástí programu 55. ročníku karlovarského filmového festivalu, si budou moci užít filmoví fanoušci od 3. do 11. července v 95 vybraných kinech napříč celou republikou a Kopřivnice nebude chybět.

Přehlídka Tady Vary nabídne s výjimkou prvního a posledního dne, kdy bude připraveno vždy jen jedno představení, dvě projekce denně, začínat budou v 17 a ve 20 hodin. Představení budou koncipována ve festivalovém duchu a budou doplněna odbornými úvody přenášenými on-line do sálu.

Tady Vary zahájí v pátek 3. července australskou komedií Než skončí léto, která byla hitem filmového festivalu v Benátkách. Poslední snímek pak diváci uvidí v sobotu 11. července, kdy bude na programu americké drama Honey Boy. Jediným tuzemským snímkem v programu přehlídky bude filmový portrét zpěváka Miro Žbirky. Film nazvaný Meky natočil Šimon Šafránek, který za svůj předchozí dokument King Skate získal Českého lva. Podrobný program přehlídky je k dispozici na webu zdejšího kina nebo přímo na stránkách www.kviff.com.

Lašské muzeum vystaví dinosaury

Kopřivnice (dam) – Výstavu dvojice brněnských výtvarníků Vladimíra Rimbaly a Miloslava Muškáta otevřou v sobotu 27. června v Lašském muzeu.

Expozice je součástí volného cyklu výstav zaměřených na následovníky díla kopřivnického rodáka Zdeňka Buriana.

Rimbala i Muškát se hlásí ke Zdeňku Burianovi jako ke svému vzoru a věnují se především přírodovědeckým a paleontologickým rekonstrukcím, ale i ilustracím dobrodružných knih.

„Jejich výstavu jsme prozaicky nazvali Život v přírodě – kdysi i nyní. A jak název napovídá, seznámíte se na ní s okruhem prací, které se věnují jak paleoartu, tak přírodovědeckým rekonstrukcím současného světa,“ říká kurátor muzea Pavel Dvořák. Vernisáž výstavy začne v 17 hodin.

Státní fond kinematografie pomůže kinům mimořádnými dotacemi

Kopřivnice (dam) – Státní fond kinematografie pomůže tuzemským kinům tvrdě postiženým koronavirovými opatřeními. Už v polovině května vypsala rada fondu tři mimořádné dotační výzvy na restart kinematografie, největší část z celkově alokovaných 92 milionů korun si rozdělí právě kina. Pro ně je připraveno 50 milionů. „Jde o podporu znovuotevření kin, primárně zajištění bezpečnosti provozu v souvislosti s epidemií covid-19, propagaci českých a evropských filmů a dalších činností potřebných pro provoz kina. Jak uvedla předsedkyně Rady Státního fondu kinematografie Helena Bendová, pomoc by měla být rychlá, a tak se o rozdělování peněz bude rozhodovat mimořádně bez expertních analýz.

O peníze se mohou ucházet všechna tuzemská kina bez ohledu na to, zda jde o kina soukromá, podporovaná z veřejných peněz, jednosálová kina nebo multiplexy. „Klíčem k určení výše podpory bude částka, kterou v daném čtvrtletí loňského roku to které kino odevzdalo do Státního fondu kinematografie,“ říká Michaela Sekerášová, ředitelka Kulturního domu Kopřivnice, který provozuje zdejší kino. Podmínky dotační výzvy obsahují i minimální částku, o kterou je možné žádat, stejně jako zastropování maximální možné dotace. V případě Kopřivnice by se částka, která by do kina mohla přijít, pohybuje okolo osmdesáti tisíc korun. Vypsání mimořádné dotační výzvy pomohla i aktivita Asociace provozovatelů kin, jíž je Michaela Sekerášová místopředsedkyní. „Přesvědčili jsme Státní fond, že v letošním roce nemá smysl vypisovat dotace na modernizaci a digitalizaci kin, protože jejich provozovatelé stejně nebudou mít na spoluúčast. Místo toho se peníze převedly na jiný účel, další prostředky navíc se podařilo vyjednat na ministerstvu kultury, a tak se snad kinařům, kteří jsou často ve velmi problematické situaci, pomohlo,“ řekla Michaela Sekerášová.

Podle odhadů asociace česká kina jen na svých příjmech ze vstupného přicházela v době uzavření zhruba o 100 milionů měsíčně, další výpadek představovaly příjmy z prodeje občerstvení nebo kinoreklamy. Provozovatelům kin navíc hrozí, že ani po skončení epidemie nebudou mít na úhradu odložených nájmů a splátek prostředky. Řada provozovatelů kin jsou soukromníci, ale také příspěvkové organizace. Ztráta tak postihuje jak soukromé subjekty, tak obce a města. Řada soukromých kin je jako kulturní prostor dotována z obecních rozpočtů, což negativně ovlivňuje jejich možnosti čerpat pomoc v rámci programu Antivirus. Všichni provozovatelé kin se navíc potýkají kromě výpadku příjmů i s náklady na realizaci nařízených hygienických opatření a peníze ze Státního fondu by jim měly umožnit tyto náklady alespoň částečně uhradit.

Čevelovy fotky visí na Fojtství

Kopřivnice (dam) – Zhruba devadesát velkoformátových fotografií vystavuje už týden v Muzeu na Fojtství místní fotograf Ladislav Čevela. Jeho barevné fotografie zachycují atmosféru průmyslových areálů nejen v Tatře, stromy nejen v lesích okolo Kopřivnice, ale i přímo ve městě a především Kopřivnici v mnoha jejích podobách. Jen na několika vystavených fotografiích se Čevelovo fotografické oko zaměřilo na Beskydy. Většina výstavního souboru, obsahujícího snímky z poslední dekády, je zaměřená na Kopřivnici. „Toto město je tématem, které prostupuje celou fotografickou tvorbou Ladislava Čevely. Je tím, co denně potkává a co je stálým zdrojem inspirace jeho snímků,“ řekl na vernisáži výstavy Pavel Dvořák z Lašského muzea. Sám autor, přestože ke své tvorbě využívá digitální techniku, přiznal, že patří k té skupině fotografů, která tvrdí, že fotka není hotová, dokud není na papíře. „Zároveň tvrdím, že setkání s autorským dílem bylo, je a bude nezastupitelné a výstavy rozhodně není možné přesunout pouze na internet, ať už v jakékoliv kvalitě,“ řekl návštěvníkům své výstavy Čevela. Výstava nazvaná přiléhavě Za světlem Kopřivnicí i kopřivami dokazuje, že vnímavý fotograf dokáže i z námětu, které by jiní nepovažovali za dostatečně zajímavý, vytvořit působivé snímky. Ty Čevelovy budou na Fojtství k vidění až do 6. září.

Art protisy J. Treuchela Květ a Zahrada měsíčního svitu

Josef Treuchel – Květ.
FOTO: ARCHIV LAŠSKÉHO MUZEA
Josef Treuchel – Květ.
FOTO: ARCHIV LAŠSKÉHO MUZEA

Některé umělecké formy jsou výrazně spojeny s dobou, ve které vznikly. To je i případ textilní výtvarné techniky zvané art protis. Pomocí této techniky, která byla vyvinuta Výzkumným ústavem vlnařským v Brně v roce 1964, bylo možné vytvářet rozměrné nástěnné koberce, které se především v 70. a 80. letech ve velké míře uplatňovaly v architektuře jako monumentální výzdoba interiérů.

Dnes se jedná o techniku pozapomenutou, ovšem ve své době byla vysoce oceňována nejen v Československu, ale i věhlas a uznání si vydobyla v celém světě. Svá díla s její pomocí tvořili i takoví umělci, jakým byl například Jiří Trnka.

Obyvatelé Kopřivnice se s art protisy měli také možnost setkávat. Autorem dvou nejvýznamnějších zástupců je místní výtvarník, akademický malíř Josef Treuchel. První z nich, nazvaný „Květ“, by měl být důvěrně známý většině Kopřivničanů. Od roku 1977 totiž zdobil prostory obřadní síně v budově tzv. Anexu. Druhé dílo ze stejného roku, pojmenované „Zahrada měsíčního svitu“, pak mohli spatřit jen nemnozí. Bylo totiž určeno jako výzdoba kanceláře podnikového ředitele n. p. Tatra. Pavel Dvořák, Lašské muzeum

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 25. – so 27. června v 19 hodin komedie ČR 3Bobule. Jirkova přítomnost dokáže spolehlivě vnést do života všech okolo vítaný i nevítaný rozruch. S věřiteli a policií v zádech, za pomoci starých známých sousedů Kozderky a Františka začíná série komických omylů a nedorozumění.

Ne 28. června v 19 hodin komedie Německa Téměř dokonalá tajemství. Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. Rozjede se série šílených situací a trapasů, někomu u stolu bude nepříjemně horko a brzo bude horko úplně všem. Odejdou domů partnerské páry, které přišly, nebo budou v jiném složení nebo budou po večeři všichni single?

Út 30. června v 19 hodin Projekce „NASLEPO“. Pokud máte chuť zažít neočekávané dobrodružství s filmem, který pro vás bude velkým překvapením, neváhejte a vkročte. Vstupné zaplatíte až po projekci – tedy pouze v případě, že se vám film bude líbit, a jeho výše bude na vás. (Filmový klub)

St 1. – čt 2. července v 19 hodin komedie ČR 3Bobule.

TADY VARY:

Pá 3. července ve 20 hodin komediální drama Austrálie Než skončí léto. Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její rodiče noční můra. První setkání s láskou ale probouzí v nemocné Mille novou chuť do života. Milla začne svému překvapenému okolí ukazovat, jak prožít každou minutu naplno. Tradiční pravidla a morální poučky letí do koše a rodiče se rozhodnou dát věcem volný průběh.

So 4. července v 17 hodin drama Íránu Jalda, noc odpuštění. Reality show, která doslova mění život. Mladičká Maryam je odsouzená k trestu smrti za vraždu manžela. Její poslední nadějí na záchranu je odpuštění v přímém přenosu, od kterého dělí dívku jen pár přestávek na reklamu.

So 4. července ve 20 hodin romantické drama Egypta, USA Luxor. Britská lékařka Hana přijíždí do egyptského Luxoru načerpat síly a odpočinout si od psychicky náročné práce ve válečné zóně. V kulisách starověkého města, kde se minulost jeví stejně živá jako přítomnost, přichází konfrontace s dávnými rozhodnutími i dlouho potlačovanými emocemi.

Ne 5. července v 17 hodin drama VB Mogul Mauglí. Raper Zed se rozhodne před odjezdem na první mezinárodní turné strávit pár dní s rodinou. Návrat do tradiční pákistánské kultury ho zaskočí svou intenzitou, o to víc, že se u mladého hudebníka začnou objevovat zvláštní zdravotní problémy.

Ne 5. července ve 20 hodin krimi thriller Dánska Jsme jedné krve. Když Ida přijde o matku, je svěřena do péče své tety, žijící se třemi dospělými syny. Nový domov je prosycen bezmeznou láskou, vzájemnou pospolitostí a loajalitou, mimo něj však na rodinu dopadá stín nelegálních činností.

Po 6. července v 17 hodin dokument Francie, Polska Kubrick o Kubrickovi. O filmografii Stanleyho Kubricka byly popsány stohy papíru a natočena řada dokumentů, sám gigant světové kinematografie však během své kariéry mnoho rozhovorů neposkytl...

Po 6. července ve 20 hodin drama Chile Ema. Co je silnější, láska k dítěti, nebo k partnerovi? Co když je člověk přinucen se nad povahou lásky pozastavit? Ema bere otěže života pevně do svých rukou a je odhodlána bít se za to, po čem její srdce touží.

Út 7. července v 17 hodin akční drama Francie, Německa Proxima. Astronautka Sarah se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. Snaží se v práci podávat stoprocentní a soustředěný výkon, s blížícím se odloučením od své sedmileté dcery je to však čím dál složitější. Strhující příběh matky a dcery má navzdory netradičnímu prostředí univerzální téma: hledání rovnováhy mezi osobními sny a rodičovskou láskou.

Út 7. července ve 20 hodin drama Itálie, Švýcarska Zlovolné historky z předměstí. Předměstí Říma klame tělem. Úhledné plůtky oddělují pečlivě střižené trávníky, zatímco letní idylou probublávají lidské frustrace toho nejhrubšího zrna...

St 8. července v 17 hodin drama VB, JAR Teplouš. Jižní Afrika, rok 1981. Všichni chlapci starší šestnácti let musí povinně nastoupit dvouletou vojenskou službu a výjimku nemá ani Nicholas. Ten ale brzy zjišťuje, že pro něj bezprostřední hrozbu nepředstavuje ani tak ozbrojený konflikt jako náklonnost k jednomu z vojáků.

St 8. července ve 20 hodin dokument ČR Meky. Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho skutečný život zná ale málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má strhující příběh, tempo, emoce a překvapení. Energický filmový portrét Meky představuje populárního zpěváka z těsné blízkosti, zcela otevřeně a upřímně a v nečekaných souvislostech i s humorem.

Čt 9. července v 17 hodin komedie Francie Na palubu! Měla to být jednorázová spolujízda, ale všechno se zkomplikovalo už v Paříži, kde místo očekávaných slečen obsadili sedadla Edouardova auta zavalitý dobrák Chérif a hovorný frajírek Félix…

Čt 9. července ve 20 hodin dokumentární drama Španělska Zumiriki. Originální tvůrce s šarmantní živočišností a specifickým smyslem pro humor se po několika desítkách let vrátil na břeh řeky a v dobrovolné samotě dřevěné boudy strávil čtyři měsíce natáčením fascinujícího dokumentárního deníku poustevníka toužícího zastavit čas a zhmotnit nostalgii po dávných letech.

Pá 10. července v 17 hodin dokument Chile, USA, Německa, Nizozemska, Španělska Tajný agent. Když vyšetřovatel Rómulo zveřejní v novinách pracovní nabídku pro seniory, třiaosmdesátiletý vdovec Sergio po ní ihned skočí. Jeho úkolem je stát se špionem v domově důchodců, kde má dohlížet na starou matku Rómulovy klientky, která zaměstnance ústavu podezřívá z týrání.

Pá 10. července ve 20 hodin drama Španělska, Mexika Bez zvláštních znamení. Magická, ale nevyzpytatelná krajina severního Mexika pohřbila nejeden sen o lepším životě. Nejhoršího se obává i Magdalena, jejíž syn znenadání zmizel na cestě do Spojených států. Vydává se proto na stovky kilometrů dlouhou pouť k hranicím, všem nebezpečím navzdory. Jenže teritorium, kde panuje samovláda kartelů, lze opustit jen stěží…

So 11. července ve 20 hodin drama USA Honey Boy. Strhující, bolestivě upřímný a hořce humorný popis komplikovaného vztahu otce a syna tvoří jádro opěvovaného nezávislého hitu loňského podzimu.

KULTURNÍ DŮM

LETNÍ KONCERTY V PARKU (sad Dr. E. Beneše, v případě deště v Ringhofferově vile – omezená kapacita):

Ne 5. července v 18 hodin Stanley's Dixie Street Band

Ne 12. července v 18 hodin Komorní orchestr Kopřivnice

Ne 19. července v 18 hodin Navalentym

Ne 26. července v 18 hodin Z Horní Dolní a dál na jih

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovna a čítárna v Kulturním domě Kopřivnice zavřeny!

Pobočka knihovny na sídlišti Sever (v Centru Pětka) otevřena po, út, čt 7.30–12, 13–17 hodin.

Pobočka knihovny v Lubině út 16–18 hodin, čt 15–18 hodin.

Pobočky knihovny v Mniší a Vlčovicích zůstávají do odvolání uzavřeny.

Aktuální výpůjčky jsou prodlouženy až do konce měsíce června.

MUZEUM TATRA

Út–ne 9–17 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových – informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava fotografií Ladislava Čevely Za světlem, Kopřivnicí i kopřivami (do 6. září)

ŠUSTALOVA VILA

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

So 27. června v 17 hodin vernisáž výstavy výtvarných prací Vladimíra Rimbala a Miloslava Muškáta Život v přírodě – kdysi i nyní (výstava potrvá do 30. srpna)

MUZEUM OLDTIMER

Po–ne 10–17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

VLČOVICE

Pá 26. června ve 22 hodin LETNÍ KINO: komedie ČR Přes prsty (Komunitní centrum Vlčovjan)

ŠTRAMBERK

Muzeum Zdeňka Buriana út–ne 9–12, 13–17 hodin

Muzeum Šipka – expozice geologie a archeologie út–ne 9–17 hodin

St 1. července od 18.30 hodin Na věži nám straší – živá hudba, soutěže a úkoly, opékání špekáčků, pohádka pro děti i dospělé v podání SSŠ Allegros, pohádková stezka odvahy a zdatnosti, prohlídka strašidelné věže, ve 22 hodin večerní překvapení (Trúba)

So 11. července v 18 hodin Letní večer na Trúbě – k tanci a poslechu hraje kapela Cizinci (Trúba)

Ne 12. července v 15.30 hodin Promenádní koncert cimbálové muziky Valašsko (Národní sad, pouze za příznivého počasí)

Út 14. července ve 13.30 hodin Krvavá historie štramberských uší – hra podle legendy (Národní sad)

Pá 17. července ve 21 hodin Noc s hvězdáři na Trúbě – pozorování vesmírných těles s astronomy z hvězdárny ve Valašském Meziříčí (Trúba, pouze za příznivých podmínek, náhradní termín 18. července)

So 18. července od 11 hodin Slavnosti štramberských uší – hudba skupiny O stopět, PanTock – Revival Czech rock legends, pečení veleucha a velepizzy

Ne 26. července v 15.30 hodin Promenádní koncert kapely Stanley's Dixie Street Band (Národní sad, pouze za příznivého počasí)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 28. června v 19 hodin drama ČR, Německa Národní třída

LETNÍ KINO v amfiteátru Pod Starou věží:

Pá 3. července ve 21.30 hodin pohádka ČR Zakleté pírko

Pá 10. července ve 21.30 hodin romantická komedie ČR, SR Přes prsty

Pá 17. července ve 21.30 hodin komediální drama ČR Vlastníci

Pá 24. července ve 21.30 hodin krimi komedie ČR Případ mrtvého nebožtíka

PŘÍBOR

Muzeum tradičních technologií otevřeno út, st, čt: 8–12; 13–16 hodin, so: 9–17 hodin

Dopisy čtenářů

Poděkování

Chceme touto cestou poděkovat pracovnici Městského úřadu v Kopřivnici paní Janě Porubové, vedoucí oddělení pozemků, za profesionální přístup při správě obecního majetku a především za skvělou spolupráci a kamarádství, o které se s námi dlouhá léta dělila. Paní Jana po více než třiceti letech práce pro město zahajuje novou životní etapu a my jí v ní přejeme všechno nejlepší. Jani, děkujeme!

Kolegové z Odboru rozvoje města Městského úřadu v Kopřivnici

Názory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

KRYTÝ BAZÉN: čt 25. 6. 6–12, 18–20, pá 26. 6. 6–12, 16–20, so 27. 6. 12–20, ne 28. 6. 10–18, po 29. 6. zavřeno, út 30. 6. 6–12, 16–20, st 1. 7. 6–12, 18–20, čt 2. 7. 6–12, 18–20, pá 3. 7. 6–12, 16–20, so 4. 7. 12–20, ne 5. 7. 10–18 hodin; upozornění: Kapacita snížena na 70 osob. Bazén otevřen po celý červenec, aktuální otevírací doba na webu krytého bazénu

KOUPALIŠTĚ: denně 9–20 hodin

MINIGOLF: červen: po–pá 15–18, so–ne 14–18; červenec a srpen: denně 10–19 hodin

SAUNA: červen: čt 10–20 ženy, pá 10–20 muži, upozornění: Kapacita snížena na 15 osob

Plochodrážník Jan Macek vstoupil do závodní sezony

Plzeň (cab) – S postupným uvolňováním opatření, která byla v polovině března zavedena kvůli rychle se šířícímu onemocnění covid-19, začali plochodrážníci v květnu s tréninky a již mají za sebou i první závody. Termínová listina se sice ještě utváří, nicméně jasno je o podobě Poháru Autoklubu ČR (přebor jednotlivců), v němž jsou už dokonce odjety čtyři ze sedmi závodů, a jednoho z nich se zúčastnil také kopřivnický jezdec Jan Macek.

V době konání prvního závodu ve středu 3. června v Pardubicích se ještě potil u praktické závěrečné zkoušky na střední škole, svou „pokoronavirovou“ premiéru si však odbyl v neděli 14. června v Plzni, kde se jel druhý pohárový závod jako Memoriál Jaroslava Hrubého zároveň s mistrovstvím ČR stopětadvacítek. Vzhledem ke stále trvajícím omezením bylo možné závod sledovat online. Jelikož Macek v prvním závodě nestartoval, musel v Plzni absolvovat kvalifikaci. Ta se rozhodovala jednou jízdou a tu kopřivnický junior vyhrál. Hned úvodní jízda hlavního závodu mu ale nevyšla a nedokončil ji. Ve druhé získal bod za třetí místo, další jízdu však vyhrál, takže si připsal body tři. Z dalších dvou jízd ovšem vykřesal jen bod a s celkovým ziskem pěti bodů obsadil desáté místo. Závod ovládl domácí Eduard Krčmář (15 b.), další tři místa pak zabrali jezdci z pražské Markéty. Druhý skončil Josef Franc (14 b.) a v rozjížďce o třetí příčku zdolal Petr Chlupáč (12 + 3 b.) Zdeňka Holuba (12 + 2 b.).

V dalším závodě, který se jel ve čtvrtek 18. června ve Slaném, kopřivnický mladík opět chyběl a znovu byla důvodem jeho neúčasti závěrečná zkouška. Čtvrté pohárové klá-ní na pražské Markétě v úterý 23. června proběhlo až po uzávěrce tohoto čísla novin.

Atletický ovál letního stadionu otevře Zátopkova pětka

Kopřivnice (cab) – Rekonstrukce kopřivnického letního stadionu je téměř hotova a jeho slavnostní otevření bylo původně naplánováno na 4. července. Kvůli propuknutí koronavirové pandemie v půli března, následným striktním nařízením o zákazu konání hromadných akcí a poté s omezeným počtem lidí při jejich pořádání byl nakonec velkolepý program zrušen. Nebude se konat ani v náhradním termínu a každý sport, který bude stadion využívat, otevře své sportoviště při své první akci.

Ta vůbec první, která se bude v celém areálu konat, bude v sobotu 18. července dopoledne běžecký závod pořádaný Atletickým klubem Emila Zátopka Kopřivnice Zátopkova pětka. Ten tak slavnostně otevře atletický ovál a po skončení závodu si dráhu bude moci vyzkoušet také široká veřejnost.

Také Běh na Červený kámen ovládl Jakub Ambros

Vítězství Jakuba Ambrose z AK EZ Kopřivnice tentokrát nebylo jednoznačné, ještě v Janíkově sedle měl v zádech Tomáše Bátrlu z Kunína.
FOTO: JIŘÍ HARAŠTA
Vítězství Jakuba Ambrose z AK EZ Kopřivnice tentokrát nebylo jednoznačné, ještě v Janíkově sedle měl v zádech Tomáše Bátrlu z Kunína.
FOTO: JIŘÍ HARAŠTA

Kopřivnice (cab) – Téměř šedesátka běžců se zúčastnila třetího závodu letošního ročníku Lašské běžecké ligy, seriálu závodů pořádaných Atletickým klubem Emila Zátopka Kopřivnice. To je vzhledem k tomu, že se ve stejný čas konala ve Frýdku-Místku oblíbená Pětka na dráze, kde startovalo také několik kopřivnických zástupců, slušný počet účastníků.

Běh na Červený kámen se koná od počátku samotné Lašské ligy, tedy již 27 let. Spolu s Během na rozhlednu tvoří již desátým rokem jakousi vrchařskou dvojici. Pokud závodník absolvuje oba zmíněné závody, dosažené časy se mu sečtou, podle nich stanoví pořadí a přidělí bonusové body do hodnocení ligy. Start běhu je u koupaliště, jeho cíl pak v nejvyšším bodě na tzv. okružní cestě nad Janíkovým sedlem. Stejně jako v minulém závodě na rozhlednu zvítězil Jakub Ambros z AK EZ, tentokrát měl ale ještě na „Janíkovce“ v patách Tomáše Bátrlu z Kunína, a setřásl ho až v závěrečném stoupání. Třetí místo bral opět Jan Valošek z Veřovic. Mezi ženami dominovala Veronika Srníčková také z Veřovic, vítězka kategorie žen 19–34 let, druhá doběhla Darina Krausová z AK EZ, první žena nad 35 let, a třetí místo obsadila Zuzana Hyvnarová z Pohoda Team Kopřivnice.

Z kopřivnických závodníků se ještě na stupně vítězů prosadili David Hanke, vítěz kategorie mužů 40–49 let, v téže kategorii byl třetí Jiří Linhart, totéž umístění obsadili Jiří Zátopek mezi muži nad 60 let a Veronika Hajdušková v ženách 19–34 let, v juniorech byl jediný účastník Adam Hrček (všichni AK EZ). V průběžném pořadí ligy vede v mužích Jakub Ambros, v ženách Darina Krausová a v kategorii Masters (muži od 40 let) Petr Škrabánek z MK Seitl Ostrava.

Na medailové pozice se prosadili běžci AK EZ také ve zmíněném závodě Pětka na dráze ve Frýdku-Místku. Václav Bitala ukázal, že stále umí běhat rychle, ovládl kategorii mužů 35–44 let (ač téměř nejstarší v této kategorii) a celkově doběhl mezi muži třetí. Bronz vybojoval v mužích do 34 let Ondřej Dobiáš a necelá sekunda dělila od třetího místa v kategorii mužů 45–54 let Tomáše Juráka.

Výsledky 3. závodu Lašské běžecké ligy 2020, Běh na Červený kámen (17. 6., XXVII. ročník): kategorie A muži 19–39 let: 1. J. Ambros (AK E. Zátopka Kopřivnice) 7:32 min., 2. T. Bátrla (Kunín) 7:46 min., 3. J. Valošek (Veřovice) 8:06 min., ...6. L. Kvak (AK EZ) 8:36 min., 7. P. Šimůnek (Kopř.) 8:41 min., 10. J. Kramoliš 9:06 min., 11. D. Mikala (oba AK EZ) 9:11 min., 13. J. Grill (Pomalé šípy) 11:08 min.; kat. B muži 40–49 let: 1. D. Hanke (AK EZ) 8:46 min., 2. D. Olajoš (KPNP Rybí) 8:48 min., 3. J. Linhart (AK EZ) 8:55 min., ...6. R. Raška (AK EZ) 9:18 min., 11. M. Hrnčárek (Pomalé šípy) 10:54 min., 12. L. Hrček (Kopř.) 11:11 min., 13. P. Slíva (Pomalé šípy) 11:11 min.; kat. C muži 50–59 let: 1. V. Dobeš (Val. Meziříčí) 9:40 min., 2. V. Mácha (Bartošovický mlýn) 10:17 min., 3. R. Baláž (Baláž Extreme-team Frenštát) 10:20 min., ...5. P. Kahánek (Pohoda Team Kopř.) 11:37 min., 7. L. Richter 12:20 min., 8. J. Orság (oba Pomalé šípy) 12:32 min.; kat. D muži nad 60 let: 1. P. Škrabánek (MK Seitl Ostrava) 9:58 min., 2. I. Nedoma (Příbor) 10:34 min., 3. J. Zátopek (AK EZ) 10:39 min., ...5. J. Kvita (AK EZ) 11:58 min., 7. O. Rys (Pohoda Team Kopř.) 13:20 min.; kat. E ženy 19–34 let: 1. V. Srníčková (Veřovice) 9:19 min., 2. D. Valová (Nový Jičín) 11:05 min., 3. V. Hajdušková (AK EZ) 12:16 min.; kat. F ženy nad 35 let: 1. D. Krausová (AK EZ) 10:08 min., 2. Z. Hyvnarová (Pohoda Team Kopř.) 10:25 min., 3. H. Kovařčíková (Poličná) 10:32 min., 4. A. Linhartová (AK EZ) 11:34 min., 5. K. Polášková (Pomalé šípy) 12:43 min.; kat. junioři 16–18 let: 1. A. Hrček (AK EZ) 10:51 min.; kat. juniorky 16–18 let: 1. B. Petřeková (Lyžaři Zubří) 13:37 min.

Výsledky závodníků AK EZ Kopřivnice v XVI. ročníku běžeckého závodu Pětka na dráze (17. 6., Frýdek-Místek): kategorie muži do 34 let: 3. O. Dobiáš 16:26,50 min., 7. J. Kozubík 18:35,40 min.; kat. muži 35–44 let: 1. V. Bitala 16:21,50 min; kat. muži 45–54 let: 4. T. Jurák 18:02,90 min.; ženy do 34 let: 7. V. Žáčková 21:48,50 min.

Mladí atleti AK E. Zátopka sbírali cenné kovy na krajských přeborech

Kopřivnice (cab) – V nabitém atletickém závodním kalendáři se mezi soutěže družstev musely v červnu vklínit také soutěže jednotlivců tak, aby mohly později proběhnout republikové šampionáty. Letos jsou však téměř všechny vrcholné akce posunuty, v červenci proběhne mistrovství ČR ve vícebojích, v srpnu šampionát dospělých, všech ostatních kategorií pak až v září.

V pátek 5. června se v Ostravě konal jeden ze série mikromítinků pořádaných Českým atletickým svazem, kterého se zúčastnilo i několik předních tuzemských atletů. Z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice zazářil především jeho nový člen, závodící teprve prvním rokem za muže a donedávna ještě skokan na lyžích, devatenáctiletý Sebastian Kellermann. Ten vytvořil při svém prvním oficiálním atletickém startu hned tři klubové rekordy – v bězích na 60 m (7,4 s) a 150 m (17,77 s) a ve skoku dalekém (635 cm). Dařilo se také šestnáctileté Pavle Sopuchové, jež od září trénuje ve Vítkovicích. Ta si vytvořila dva dorostenecké osobní rekordy, a to v hodu oštěpem (34,16 m) a ve vrhu koulí (10,61 m). Své maximum si vylepšila také juniorka Mia Schwarzerová v běhu na 150 m (19,84 s).

Úspěšný byl Sebastian Kellermann i na Krajském přeboru juniorů a dospělých, který v pátek 12. června proběhl na vítkovickém stadionu. Ve skoku dalekém mužů si vyrovnal osobní rekord 635 cm a za tento výkon bral stříbro. Stejnou medaili získala také Lucie Popová v běhu na 400 m juniorek. Klubový rekord pak zaběhl na stovce junior Jakub Šenk (11,86 s) a obsadil 6. místo.

V sobotu se starší žactvo AK EZ vydalo na krajský přebor do Opavy, kde nakonec vybojovalo celkem sedm cenných kovů. Tři nejcennější, a tudíž i tři tituly krajské přebornice získala Adéla Tkáčová, a to v bězích na 100 m překážek, 60 m a 150 m. V obou hladkých bězích jí osobní rekordy nebyly započítány kvůli nedovolené podpoře větru. Ema Feilhauerová brala zlato v dálce, k tomu přidala bronz ze stovky překážek a čtvrtá byla v běhu na 150 m, ani ona si kvůli nedovolené podpoře větru nemohla v bězích připsat osobní rekord. Šimon Bartoň se stal přeborníkem kraje ve vrhu koulí v novém venkovním osobním rekordu, své maximum si zlepšil také v hodu diskem (4. místo) a v běhu na 60 m. Lenka Vrbancová získala bronz v hodu oštěpem rovněž v osobním rekordu, ten venkovní si pak vylepšila ještě ve vrhu koulí. Další čtyři závodníci AK EZ pak skončili těsně pod stupni vítězů – Patricie Pešlová v běhu na 100 m př. (OR), Michaela Bělunková ve skoku dalekém (OR), Daniel Hanzelka v běhu na 300 m (venkovní OR) a Simona Šenkeříková v běhu na 1 500 m př. Mladší žactvo mělo mít krajský přebor v sobotu 20. června, vzhledem k nepříznivému počasí však byl o týden posunut.

Mezitím si mladí závodníci AK EZ odskočili i do terénu, aby zakončili Porubský běžecký pohár mládeže, který měl skončit již v březnu, ale kvůli koronavirové pandemii musel být poslední závod odložen. Ten se tak konal až v úterý 16. června a vítězství v něm vybojovali Michal Mazáč mezi chlapci r. 2009/10 a Kristýna Káňová mezi dívkami r. 2007/08. Druhé místo obsadil Šimon Holub v téže kategorii chlapců, třetí skončila Agáta Holubová mezi děvčaty r. 2009/10 a v téže kategorii byla pátá Barbora Máchová. V celkovém hodnocení poháru pak ve svých kategoriích Holubová a Káňová zvítězily a Mazáč s Holubem obsadili druhou příčku. Ve středu se ve Frýdku-Místku zúčastnila trojice kopřivnických dětí XVI. ročníku Pětky na dráze, jejíž součástí byly i závody mládeže na 300 m a 500 m. V kategorii dívek r. 2009/10 vybojovala zlatou medaili Barbora Máchová a těsně pod stupni vítězů skončila Karin Fojtíková, mezi dívkami r. 2011/12 pak Klára Máchová obsadila páté místo.

Na Drtíkovi závodilo i v dešti přes šedesát dětí

Ani vytrvalý déšť nezkazil dětem radost ze soutěžení při čtvrtém ročníku cyklistického závodu Drtík, který pořádal SKI klub Kopřivnice.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Ani vytrvalý déšť nezkazil dětem radost ze soutěžení při čtvrtém ročníku cyklistického závodu Drtík, který pořádal SKI klub Kopřivnice.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Kopřivnice (cab) – I přes neustálý déšť se čtvrtého ročníku cyklistického závodu pro děti do 16 let s názvem Drtík, který v areálu Skautského centra Vanaivan pořádal v sobotu 20. června SKI klub Kopřivnice, zúčastnilo celkem 62 dětí. Závodilo se od těch nejmenších na odrážedlech, kteří měli trasu postavenu na travnatém povrchu, až po kategorii ročníku narození 2006/07, jejichž trať již vedla i přilehlým lesíkem a závodníci na ní absolvovali i v rozbahněném terénu náročné sjezdy a výjezdy či přejezdy potoka. Pro všechny účastníky byla připravena dřevěná medaile, plátěný pytlík s logem Drtíka a drobnými upomínkovými předměty a navíc pak ceny v tombole.

„I přes nepřízeň počasí se nám přihlásilo hodně dětí, bohužel ne všem se podařilo závod dokončit, a to z důvodu pádu či technických problémů s kolem, například zlomená přehazovačka. Ale všichni dnes byli hrdinové a zaslouženě si odnesli odměny,“ dodala po závodě Kateřina Höhnová, jedna z organizátorek akce.

Výsledky dětského cyklistického závodu pro děti do 16 let Drtík 2020 (Kopřivnice, 20. 6., IV. ročník): kategorie odrážedla: dívky: 1. A. Konečná, 2. M. Podžorná, 3. E. Schneiderková, 4. M. Lechová, 5. S. Smoláková; chlapci: 1. O. Kučera, 2. S. Gajdůšek, 3. O. Kohout, 4. L. Vaculín; kat. ročník 2014 a mladší: dívky: 1. K. Dolečková, 2. V. Gajdůšková, 3. B. Kučerová, 4. L. Hyvnarová, 5. N. Švihlová, 6. A. Lojková; chlapci: 1. J. Smolák, 2. Z. Beler, 3. A. Pernický, 4. F. Vaculín, 5. M. Bonczek, K. Bílský DNF; kat. r. 2012/13: chlapci: 1. M. Konečný, 2. T. Vaculín, 3. S. Hyvnar, 4. R. Horák, Š. Pavlica DNF, M. Bílský DNF; kat. r. 2010/11: dívky: 1. L. Majkráková, 2. T. Dolečková, 3. J. Nesvadbová, 4. K. Pavelková; chlapci: 1. D. Lanča, 2. V. Kubínek, 3. Š. Kačor, 4. F. Planěk, 5. M. Švihla, 6. David Marek, 7. Daniel Marek, 8. D. Horkel, 9. T. Pivko, 10. M. Filip, 11. K. Imrich; kat. r. 2008/09: dívky: 1. N. Pavlicová, 2. E. Válová, 3. V. Marková, E. Kubínková DNF, N. Chrenková DNF, K. Křupalová DNF; chlapci: 1. S. Schneiderka, 2. A. Maliňák, 3. B. Filip, M. Höhn DNF, P. Polášek DNF, K. Rycek DNF, J. Křupala DNF; kat. r. 2006/07: dívky: 1. T. Nesvadbová, 2. Z. Krompolcová, 3. Š. Šateková; chlapci: 1. Š. Kubina, 2. O. Vála, 3. J. Šusták, M. Chrenko DNF.

Chovanečková a Schneiderka zvítězili v brušperském triatlonu

Brušperk (cab) – Dlouhou tréninkovou pauzu bez vody, kterou měli plavci od půlky března téměř až do konce května kvůli uzavřeným bazénům z důvodu šíření onemocnění covid-19, nahrazovali přípravou na suchu – tedy především během a jízdou na kole. Tu nyní mohou zúročit v triatlonu, jehož termínová listina se pomalu rozbíhá.

První závod absolvovali sportovci SK Kopřivnice v Brušperku, kde se v sobotu 13. června konal XVII. ročník X-RUNTO TRIATHLON BRUŠPERK a zúčastnilo se jej 99 dospělých a 26 závodníků v žákovských kategoriích. Zázemí bylo u místní vodní nádrže, v níž se také plavala úvodní část závodu. Dospělí měli délku tratě 800 m, žáci 200 m. Následná cyklistická část směřovala k dolu Staříč II., pro dospělé byla vypsána 28km trať, žákovské kategorie jely 4 km. Závěrečný běžecký úsek pak vedl okrajem města Brušperk a pro dospělé měřil 4 km, pro mládež 1 km.

Kopřivnická závodnice Nikola Chovanečková, která je zařazena i do české triatlonové reprezentace, zvítězila nejen ve své kategorii dívek r. 2005/06, ale i celkově v žactvu, tedy i v porovnání s chlapci. Své prvenství však neměla zadarmo, druhá Vanda Křížková z Plaveckého klubu Nový Jičín na ni ztratila jen 12 s, přičemž v cyklistické a běžecké části byla nepatrně lepší. Vítězství vybojoval také Samuel Schneiderka mezi chlapci r. 2007/08, pátý skončil v této kategorii Jakub Kocurek a Lucie Šenkeříková obsadila mezi stejně starými děvčaty třetí příčku, tu uhájila o 9 s před čtvrtou Dominikou Slavíkovou z KPS Ostrava.

„Výsledky mě u všech potěšily a zaslouží pochvalu. Pomalu se do toho dostávají, ale co se plavecké techniky týče, tak je to špatné. Pauza je hodně znát a počítám, že až na konci července, nebo spíše v srpnu se plavci vrátí na tu úroveň, kde byli předtím, než vše zastavila pandemie. Trénují všechny kategorie, někteří se teď více věnují triatlonové přípravě, protože nás čeká několik závodů. Plavecké budou pouze na přelomu června a července, ale nechci jim přikládat moc velkou váhu,“ popsal nynější tréninky plaveckého klubu trenér René Lakomý.

Kromě závodníků SK Kopřivnice startoval v Brušperku také člen Atletického klubu E. Zátopka Kopřivnice Milan Sochor, který absolvoval hlavní závod dospělých a v kategorii muži 40–49 let obsadil sedmé místo.

Futsalisté FU Kopřivnice hráli moravské superfinále, Jokerit pohárové utkání

Kopřivnice (cab) – Po třech měsících se také kopřivničtí futsalisté vrátili na hřiště. Divize F, v níž již několik let působí kopřivnické celky Jokerit a FU, stihla sezonu dokončit ještě předtím, než v polovině března ochromilo Českou republiku explozivně se šířící onemocnění covid-19. Zatímco Jokerit letos do play-off nepostoupil, „FUčko“ slavilo premiérové divizní vítězství, když ve finále jednoznačně porazilo na domácím hřišti mužstvo AFC Medvědi Malé Hoštice 12:2. Tím si zajistilo účast v moravském divizním superfinále, jehož pátý ročník hostila v sobotu 13. června tišnovská hala SSK.

Utkání mezi vítězem jihomoravské Divize E ASM Dolní Loučky B a severomoravské Divize F FU Kopřivnice přihlíželo zhruba 50 diváků, kteří po dlouhé futsalové pauze očekávali, zda jižní Morava stáhne pomyslný náskok 3:1 severní Moravy. Předchozí ročníky totiž ovládli z Divize F celky Baracuda Jakubčovice, FERRAM Opava a Nový Jičín, naproti tomu pouze první rok vyhrálo mužstvo z „éčka“ FC Kabálek Brno.

Již v deváté minutě dostal kopřivnický tým do vedení Střelec, do přestávky však domácí skóre otočili. Ve čtrnácté minutě po tečovaném trestném kopu vyrovnal Marvan a v poslední minutě se trefil Krejčíř. „Byli jsme téměř v plné sestavě, chyběl nám jen Jiří Závodný a Michal Mazoch. Cesta a dusné počasí zapříčinily náš pomalejší start do zápasu. Nehráli jsme dostatečně odvážně a soupeři jsme dovolili předvádět svou hru plnou futsalových věcí. K tomu se nám nešťastně zranil Petr Okřesík. Sice jsme vedli, ale soupeři se podařilo do poločasu výsledek otočit,“ okomentoval první poločas Jiří Bednář, hráč FU.

Hned v úvodu druhého dějství ovšem zaúřadoval opět Střelec a výstavní ranou srovnal. Během 23. min. skórovali Marvan a Seyfert a Dolní Loučky rázem vedly o dvě branky. Ve 26. min. sice snížil Petráš, jenže minutu nato kontroval Panovský, vzápětí zpečetil svůj hattrick Marvan a domácí vedli již 6:3. Ve 31. min. Bartoň chytrou patičkou vykřesal naději na dorovnání a „FUčko“ zkusilo hru bez brankáře. Až 33 sekund před koncem utkání po chybě domácí obrany dosáhl Střelec snížení, čímž sice dosáhl na hattrick, ale jelikož na další branku již nezbyl čas, znamenalo to také konec zápasu.

„Druhý poločas jsme zahájili aktivněji, futsalově jsme se soupeři více než vyrovnali, ale ten bohužel vždy, někdy i se štěstím, gólově odskočil a konec utkání si pohlídal. Celkově si myslím, že se jednalo o povedené finále a i přes dlouhou pauzu mohli diváci vidět pěkný futsal. Bylo to pro nás po delší době na palubovce trochu nezvyk, přesto jsme si zápas užili a rozhodně z něj neodcházeli se sklopenou hlavou. Prohra samozřejmě mrzí, ale s předvedenou hrou můžeme být relativně spokojeni,“ dodal Bednář, jehož tým čeká v pátek 3. července od 18.30 hod. ve sportovní hale kopřivnického učiliště utkání druhého kola Poháru SFČR proti Javoru Bordovice. První kolo odehrálo „FUčko“ 1. března s mužstvem SKP Třinecká ocel Třinec a přestřílela jej 15:7.

Druhé pohárové kolo má již za sebou druhý kopřivnický divizní celek Jokerit, který jej odehrál ve středu 10. června. V prvním kole se utkali již koncem února s týmem plným šikovných fotbalistů a futsalistů Vegas Kopřivnice a ve velmi dramatické koncovce jej nakonec zdolali 8:7. Ve druhém kole čekal Jokerit druholigový celek VŠB-TU Ostrava.

„První poločas byl vyrovnaný se šancemi na obou stranách. Do šaten jsme však odcházeli s vedením 2:1. Po přestávce jsme byli aktivnějším týmem a chvílemi odskočili i na tři branky. Soupeř závěr při hře bez brankáře trochu zdramatizoval, ale skóre upravil již jen kosmeticky na 6:4. Za zmínku stojí brankové představení Přemysla Hajníka, který se stal mužem zápasu,“ okomentoval pohárové utkání kapitán Jokeritu Karel Prchal. Kopřivnický tým tak postoupil do krajského semifinále, v němž ho bude čekat vítěz duelu mezi Barakudou Jakubčovice a G.T. Trojanovice.

Výsledky kopřivnických futsalových mužstev: 2. kolo Poháru SFČR: Jokerit Kopřivnice – VŠB-TU Ostrava 6:4 (2:1), branky Jokeritu: Hajník 6; sestava Jokeritu: Martinovský, Fajmon – Prchal, Kružliak, Kelnar, Jiříček, Macíček, Chromečka, Březina, Hajník, Holub; moravské divizní superfinále (Tišnov, 13. 6.): ASM Dolní Loučky B – FU Kopřivnice 6:5 (2:1), branky FU: Střelec 3, Petráš, Bartoň; sestava FU: Polášek – Bartoň, Střelec, Petráš, P. Okřesík, Bednář, Bartoš, Juřena, Tomášek.

Koncertní sezona Živé Mandaly

Koncertní sezonu Živé Mandaly v prostorách Galerie Galaxie zahájil v pátek večer alternativní písničkář Hello Incognito.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Koncertní sezonu Živé Mandaly v prostorách Galerie Galaxie zahájil v pátek večer alternativní písničkář Hello Incognito.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

RSS ikona
 • Plavecká soutěž měst startuje ve středu

  Město Kopřivnice se zapojí do Plavecké soutěže měst, která se uskuteční ve středu 30. září od 6 do 19.30 hodin v krytém ...
 • Kurzy pro rodinné pečující

  Město Kopřivnice připravuje pod vedením zkušených lektorů z ostravské Sociální akademie BN sérii tří Kurzů pro rodinné pečující. Na nich se ...
 • Hledá se vánoční strom pro Kopřivnici

  Město Kopřivnice hledá dárce vánočního stromu, který ozdobí sad E. Beneše před Ringhofferovou vilou. Kritériem vhodného jehličnanu by měla být ...
 • Kopřivnická štafeta přepsala národní rekord

  Kopřivnická štafeta na 4 x 60 m žákyň si na Mistrovství ČR žactva v Třinci doběhla pro zlatou medaili a zároveň vytvořila nový národní klubový ...
 • DDM otevírá po rekonstrukci

  Dům dětí a mládeže v Kopřivnici opět prošel náročnou rekonstrukcí a v úterý 29. září bude v 10 hodin slavnostně otevřen. V návaznosti na ...
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS