Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 16.07.2020- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 26/2020 ze dne 16.07.2020

Znovu startuje výběr firmy, která provede revitalizaci centra

Kopřivnice (dam) – Kopřivničtí radní v pátek 10. července schválili zadávací podmínky pro veřejnou zakázku, jejímž cílem je najít zhotovitele revitalizace centra města. Je to potřetí, co Kopřivnice hledá stavební firmu pro jeden ze svých prioritních projektů. Poprvé byla soutěž zrušena už na podzim roku 2019, tehdy proto, že všechny předložené nabídky výrazně překračovaly finanční možnosti města, druhý neúspěšný pokus letos na jaře sice skončil výběrem sdružení firem Geosan – Zlínstav, výsledek soutěže však napadl její další účastník a jeho námitky se ukázaly být částečně oprávněné. Proto byli radní nuceni již uzavřenou soutěž znovu zrušit. Bez- prostředně poté, co doběhly všechny administrativní lhůty pro odvolání, ovšem rozjeli proces potřetí.

„Rozsah projektu a zadávací podmínky zůstávají v zásadě stejné jako při předchozím pokusu, ve kterém se nám ostatně podařilo dosáhnout zajímavé nabídkové ceny. Bohužel jsme ale soutěž byli nuceni zrušit pro nedostatky v oblasti kvalifikace vítězné firmy. Věřím, že nyní už uspějeme a celý proces soutěže bude završen podpisem smlouvy a zahájením rekonstrukčních prací v centru města,“ říká Miroslav Kopečný, starosta Kopřivnice.

Revitalizace centra, jejíž hodnota je odhadována na víc jak 118 milionů korun bez DPH, by měla trvat 28 měsíců a je rozdělena do čtyř etap. Nejdříve bude provedeno nové zatrubnění Kopřivničky v centru města. Následovat bude oprava levé části centra, tedy ploch podél obchodních domů a současné pěší zóny, následně se bude pokračovat v pravé části centra města podél Tatrovanky a poslední na řadu přijde území stávajícího parkoviště pod zelným trhem a travnatá plocha mezi kulturním domem a Tatrovankou. I díky tomuto rozdělení bude po celou dobu stavby umožněn obyvatelům města částečný průchod centrem.

Oficiálně bude další zadávací řízení zahájeno ještě v červenci. Do konce prázdnin by měly být příchozí nabídky vyhodnoceny a hned první zářijové jednání rady města by mohlo schválit výběr vítězného uchazeče. Díky legislativou daným administrativním lhůtám bude smlouvu možné podepsat nejdříve na začátku října. „Pokud vše poběží hladce, v říjnu by také mohly být zahájeny stavební práce,“ doplnil starosta Kopečný.

O půl milionu korun se uchází 15 návrhů podaných občany

Kopřivnice (hod) – Letos podalo 15 občanů města návrhy na využití participativního rozpočtu. Kopřivnice už druhým rokem za sebou vyčlenila v rozpočtu půl milionu korun na participativní rozpočet, o jehož využití rozhodují Kopřivničané ve veřejném hlasování.

V průběhu května a června mohli občané posílat radnici své návrhy na realizaci investičních projektů, díky nimž mohou zlepšit prostředí ve svém okolí. Vloni přijala radnice deset návrhů, z nichž dva byly vyřazeny z důvodu nedodržení podmínek projektu. Vítězný projekt je v současné době realizován a koncem prázdnin si děti budou moci hrát na novém hřišti na ulici Javorové, jehož součástí bude i hřiště na pétanque, čímž došlo k realizaci dalšího loňského návrhu.

„Letos jsme přijali i dva návrhy z místních částí, a to z Mniší a Vlčovic, což nás těší. Také jeden z loňských předkladatelů využil možnosti a podal svůj návrh znovu. Všechny přijaté návrhy prošly formální kontrolou. U těch, kde byly zjištěny drobné nedostatky, jsme vyzvali jejich předkladatele k doplnění,“ uvedla Ivana Holubová, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21.

Nyní budou odborní pracovníci radnice všechny návrhy posuzovat z hlediska realizovatelnosti a deklarované finanční náročnosti. „Na konci prázdnin Komise pro projekt Zdravé město a MA21 na základě vyjádření odborů města a dotčených organizací rozhodne, které z návrhů mohou předkladatelé osobně představit na jedné z podzimních městských akcí, a tím Kopřivničany seznámit se svými vizemi, případně které dále postoupit nemohou. Po této veřejné prezentaci bude spuštěno očekávané veřejné hlasování,“ upřesnila Ivana Holubová.

Částku půl milionu drží město druhým rokem. „Jsem ráda, že tato částka byla v rozpočtu schválena, protože za tuto sumu se již dá něco zrealizovat. Například Nový Jičín má jen dvě stě tisíc korun, což by pro většinu navrhovaných projektů bylo nedostatečné. Je dobře, že lidé podali tolik smysluplných návrhů, realizovat dle kritérií však můžeme jen jeden,“ poznamenala Dagmar Rysová, garantka Zdravého města a místní Agendy 21 s tím, že další mohou být případně námětem pro jiné aktivity města.

Bližší informace včetně stavu hodnocení jsou průběžně zveřejňovány na webu města v sekci Participativní rozpočet – Ko-projekty.

Zastupitelé rozhodli, že Dolní roličky nabídnou k prodeji

Kopřivnice (dam) – Město Kopřivnice nabízí k prodeji oblast Dolních roliček, chce je nechat zastavět bytovými a rodinnými domy. Lokalita mezi Kopřivnicí a Lubinou je v současné době využívána jako orná půda, ale historie úvah o jejím využití pro bydlení je stará minimálně patnáct let. Město se v následujícím čtvrt roce pokusí najít developera, který by pozemky koupil, zainvestoval a vybudoval zde bydlení řádově pro stovky lidí.

Impulzem pro to, že se místní politici lokalitou znovu zabývají, byl zájem developerské firmy, která město oslovila už vloni na podzim. Zlínská akciová společnost NWT, která se zabývá mimo jiné stavbou pasivních domů, by v lokalitě chtěla postavit devět nízkopodlažních bytových domů s celkem pětašedesáti byty různých velikostí. Dále by zde podle zastavovací studie mohly vyrůst tři desítky rodinných domků pěti různých typů a developer počítá i s plochou pro stavbu mateřské školy a kavárny nebo restaurace. Víc než 70 % plochy by přitom mělo zůstat nezastavěno a patřit zeleni.

Červnové rozhodnutí zastupitelstva ovšem rozhodně neznamená, že realizace se dočká právě tento projekt. O možnost v lokalitě stavět se mohou ucházet i jiné subjekty. „Jde o mimořádný záměr, který nebyl doposud městem realizován, a městu není aktuálně znám případný okruh zájemců. Po celou dobu zveřejnění záměru pozemky prodat i během následných jednání se zájemci o koupi platí, že zastupitelstvo bude mít vždy právo záměr ukončit a neschválit uzavření kupní smlouvy, a to bez rizika sankcí,“ uvedl kopřivnický místostarosta Adam Hanus, jenž zastupitelům návrh na zveřejnění záměru prodat pozemky v Dolních roličkách předkládal.

Samotný záměr nabídnout pozemky, situované zhruba mezi silnici 1/58 a železniční trať, během projednávání nerozporoval žádný ze zastupitelů.

Diskuze se točila kolem toho, jak dlouho a jakými prostředky bude město prodej pozemků inzerovat. Zastupitelstvo nakonec odhlasovalo, aby Kopřivnice záměr inzerovala nejméně po dobu tří měsíců, a to nejen na úřední desce, ale i formou inzerce ve sdělovacích prostředcích s celostátním dosahem, od čehož si politici slibují větší počet zájemců a co nejlepší prodejní cenu.

Pro danou lokalitu byl zpracován znalecký posudek, který zohledňuje nejen cenu parcel k prodeji, ale stejně tak nutnost vybudovat na „zelené louce“ kompletní technickou infrastrukturu, nebo potřebu stavby sjezdu ze silnice I/58. Ten bude poměrně nákladný. Jeho stavba bude totiž znamenat úpravu a rozšíření silnice v délce bezmála čtvrt kilometru, vybudování nové dešťové kanalizace, několika propustků nebo posun veřejného osvětlení.

Zatímco bude město inzerovat svůj záměr prodat pozemky, na radnici mají vzniknout pravidla otevřené veřejné soutěže, na základě které bude vybrán případný kupec Dolních roliček. Podle zastupitele Jiřího Gavlase je totiž nutné, aby město mělo jasno v tom, zda bude jediným kritériem nabídnutá cena nebo zda se zohlední například počet bytů a domů, které v lokalitě vzniknou.

„Budeme se tím ještě důkladně zabývat, abychom měli jistotu, že prodej pozemků bude pro město výhodný nejen z hlediska podpory bydlení, ale že tento obchod bude i ekonomicky zajímavý,“ slíbil zastupitelům místostarosta Hanus.

Odstávka teplé vody začne 29. 7.

Kopřivnice (hod) – Kopřivnické domácnosti napojené na centrální vytápění čeká tradiční období bez teplé vody. Společnost Komterm Morava odstaví horkovod ve středu 29. července ve 24 hodin a k obnovení dodávky dojde v průběhu neděle 2. srpna. „V době letní odstávky jsou prováděny práce a opravy zařízení Komterm Morava, které nelze provést za provozu. Jedná se o revize, čištění a opravy napájecích nádrží, které jsou celoročně v provozu, revize tlakových nádob. Dále provádí distributor elektřiny revize elektrických zařízení v beznapěťovém stavu, což má za následek odstávku dodávek elektřiny pro samotnou teplárnu. V návaznosti na uzavření dlouhodobé spolupráce na dodávkách tepla pro společnost Tatra Trucks budou probíhat rozsáhlejší opravy rozvodů tepla v areálu automobilky za účelem zvýšení spolehlivosti dodávek tepla a účinnosti soustavy,“ uvedl Milan Jedlička, jednatel Komterm Morava, s. r. o.

Na školáky čekají nově vybavené třídy

Při otevření nové učebny fyziky v ZŠ E. Zátopka zástupce dodavatelské firmy prezentoval systém pro fyzikální pokusy.
FOTO: D. MACHÁČEK
Při otevření nové učebny fyziky v ZŠ E. Zátopka zástupce dodavatelské firmy prezentoval systém pro fyzikální pokusy.
FOTO: D. MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - Po prázdninách se mnozí kopřivničtí školáci dočkají zase o něco lépe vybavených škol. Základní škola Emila Zátopka začne v září využívat novou specializovanou učebnu fyziky, moderní speciálka přírodopisu pak čeká na žáky ZŠ 17. listopadu. Milionové investice realizované s podporou evropských peněz z rozpočtu města měly být původně realizovány až během letní pauzy ve výuce, ale mimořádná situace kolem koronaviru, která razantně omezila běžný provoz ve školních budovách, umožnila oběma školám dokončit většinu realizačních prací již před koncem uplynulého školního roku.

Vyšší investice se dočkala ZŠ E. Zátopka. Nová učebna fyziky vyšla na 2,8 milionu korun, víc než dva a půl milionu přišlo z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy Infrastruktura pro vzdělávání a město poskytlo 280 tisíc korun, tedy desetinu nákladů projektu. Původní učebna fyziky prošla stavební úpravou. Položena byla nová podlaha, došlo na výměnu elektroinstalace a zatemnění učebny. Následně byla třída vybavena novým nábytkem a především zařízením v podobě 11 sad modulového systému pro provádění fyzikálních pokusů. Sofistikovaný, ale pro práci jednoduchý systém umožní při pokusech měřit a zaznamenávat různé fyzikální veličiny a pracovat s nimi v reálném čase za pomoci výpočetní techniky.

Na ZŠ 17. listopadu se rovněž s předstihem pustili do modernizace učebny přírodopisu, vybavené mimo jiné velkoobjemovým akváriem. Projekt v hodnotě 2,2 milionu opět z 90 % financoval IROP a 220 tisíc poslalo město jako zřizovatel školy.

O tom, kde má stát Zátopkova socha, se ještě povede diskuze

Kopřivnice (dam) – Kopřivnice postaví bronzovou sochu Emilu Zátopkovi. Trvalá připomínka jednoho z nejslavnějších kopřivnických rodáků by měla být odhalena za dva roky v září v rámci připravovaných oslav stého výročí narození sportovní legendy. Na červnovém zasedání o tom rozhodli zastupitelé města.

Samotný záměr postavit Zátopkovi v Kopřivnici sochu neměl mezi politiky hlasitého odpůrce. Stejně tak ani záměr radnice pověřit vytvořením sochy běžícího Zátopka akademického sochaře Jaroslava Brože, který je mimo jiné autorem podobně laděného pomníku v parku Olympijského muzea v Lausanne. Předmětem diskuzí se ovšem stalo umístění sochy. Součástí předkládaného návrhu bylo zamýšlené umístění v centru města. Konkrétně v horní části budoucí zrekonstruované části centra u frekventovaného „křížení“ centrální pěší zóny s ulicí Štefánikovou. Bronzový Zátopek by běžel po symbolické asi čtyři metry dlouhé mírně vyvýšené dráze směrem ke kulturnímu domu. Toto místo, které bylo předběžně vybráno po konzultaci se sochařem, však nemalé části zastupitelů nepřipadá ideální. Část z nich by sochu raději viděla v prostoru před Šustalovou vilou nejen proto, že právě do této historické budovy bude směřováno přestěhování inovované expozice Emila a Dany Zátopkových.

Kromě prostoru v parku E. Beneše a původně navrženého místa v centru zazněla v diskuzi i možnost sochu umístit v areálu letního stadionu, nebo jak navrhoval Zdeněk Babinec, do centra města, ale blíž kulturnímu domu.

Ani jedna z nejčastěji preferovaných variant umístění není podle architekta města špatná. „Umístění před Lašskou vilu jsme i s autorem dlouho diskutovali. Nedá se říct, že by bylo nevhodné, ale je velmi klasicistní. Tak jak já vnímám odkaz Emila Zátopka, nejde o generála nebo státníka, jehož pomník by měl mít klasickou kompozici, ale je to současná osobnost moderních dějin, sportovec. Umístění mezi lidmi v centru ve veřejném prostoru mimo klasické symetrické osy mi osobně přijde v pořádku, ale můžeme o tom dlouze diskutovat,“ řekl k umístění sochy Václav Kocián, vedoucí oddělení architektury zdejší radnice. Zastupitelé se nakonec většinově rozhodli, že zahájí kroky k pořízení sochy, která by mohla přijít zhruba na půldruhého milionu korun, a povedou širší diskuzi o tom, kde v Kopřivnici by měl být pomník umístěn. Do této debaty by měla být zapojena i kopřivnická veřejnost.

V minulém týdnu na radnici dorazil dopis sochaře Jaroslava Brože, který v něm jednak poděkoval za důvěru a možnost podílet se na přípravě další sochy Emila Zátopka, ale zároveň zopakoval své dřívější stanovisko, že nejvhodnější umístění by bylo právě v centru. Svou preferenci zdůvodňuje tím, že to bude reprezentativní prostor s velkým pohybem veřejnosti.

„Zřejmě začátkem září proběhne představení nejen tohoto projektu, ale i dalších aktivit, které město připravuje v souvislosti se stým výročím narození Emila Zátopka. Určitě velká pozornost bude věnována i přípravám sochy a diskuzi o jejím umístění,“ slíbila místostarostka Dagmar Rysová s tím, že své představy o Zátopkově soše by Kopřivničanům měl osobně přijet představit i sochař Jaroslav Brož.

Nová vyhláška prodraží vystavování zboží před prodejnou

Kopřivnice (dam) – Od prvního srpna začne v Kopřivnici platit nová vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Nový předpis, který nahradí osm let starou předchozí verzi téže vyhlášky, schválili zastupitelé v závěru června.

Vydání nové vyhlášky si vyžádala novela zákona o místních poplatcích, platná od začátku letošního roku. Nová vyhláška se od předchozí verze příliš neliší a v mnoha případech jsou změny skutečně pouze formálního či technického charakteru. Významnější změnou je podstatně přesnější specifikace veřejných ploch ve městě, při jejichž užití vzniká povinnost platit. Nově platí také osvobození od poplatku pro pořadatele u akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely a osvobození od poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Novelizovaný zákon ve vybraných případech umožnil městům navýšit základní sazbu. Kopřivnice toho využila a zvýšila poplatek za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje za zábor veřejného prostranství nad 10 m². Zatímco doposud obchodníci, kteří vystavovali své zboží před prodejnou, platili za každý zabraný čtvereční metr 5 Kč denně, nyní to bude u ploch nad 10 m2 25 korun za čtvereční metr a den. „K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodu regulace, abychom neomezovali provoz na chodnících a dalších místních komunikacích. Pokud mají firmy více zboží, které by chtěli prodávat, měli by si k tomu zajistit dostatečné prostory a nevyužívat veřejných prostranství před prodejnou,“ vysvětlil postoj radnice místostarosta Adam Hanus. Podle jeho slov se nově zavedená regulace dotýká v podstatě dvou provozoven v Kopřivnici, a to prodejny zdravé výživy na ulici Štefánikově a prodejny květin Jasmín na ulici Husově. Majitelé těchto provozoven město požádali o přehodnocení zvýšení poplatků za zábor veřejného prostranství a bylo jim částečně vyhověno, když byla původně plánovaná částka 50 Kč za m2 a den snížena na polovinu. I toto zvýšení se dotčeným podnikatelům nezdá přiměřené. „Původní návrh zvýšení byl někde na 1 000 % dosavadní částky, takže i po úlevě o 50 % je poplatek stále pětkrát vyšší, než jsme doposud platili,“ řekl přímo na jednání zastupitelů Ferdinand Janek, provozovatel prodejny zdravé výživy. Jeho návrh, aby byl poplatek zvýšen například o 100 % a vyšší sazba byla stanovena pro zábory nad 20 m2, však zastupitelé nevyslyšeli.

Poradce pro pečující poskytne ucelené rady

Kopřivnice (hod) – Kopřivnice vychází vstříc potřebám lidí, kteří pečují o své blízké, a od 1. července zřídila poradce pro pečující. Reaguje tak nejen na změny v legislativě, ale i na výsledky z dotazníkového šetření provedeného v závěru loňského roku v rámci komunitního plánování sociálních služeb.

Jedním z důležitých současných úkolů sociální práce je podpora rodin nebo jednotlivců, kteří se starají o blízkou osobu závislou na péči jiné osoby. „Na jedné straně rodinná péče umožňuje nemocným, hendikepovaným lidem či seniorům žít ve svém přirozeném prostředí, s blízkými lidmi a umožňuje tak zachování jejich sociálních vazeb a oblíbených aktivit. Péče o blízkého člověka představuje ve většině případů pro pečující značnou zátěž, zvláště pak je-li dlouhodobá. Náročná péče přináší také negativní důsledky psychické, zdravotní, sociální a finanční. Proto byla na odboru sociálních věcí zřízena pozice poradce pro pečující. Pracovnice pomůže lidem, kteří se rozhodli postarat se o svého blízkého doma, zvláště v počátcích péče, zorientovat se v této situaci. Poradí jim, na jakou pomoc a dávky sociální podpory mají nárok a kde o ně požádat, seznámí je s možnostmi využít dostupné sociální služby a další aktivity pro pečující,“ uvedl místo- starosta Stanislav Šimíček, garant sociální oblasti.

Práce poradce pro pečující je sice kvalifikována jako výkon státní správy, ale jde o klasické poradenství. Pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví na kopřivnické radnici lidem, kteří pečují o své blízké, už rady poskytují dlouho.

„Ale ne všichni to vědí. Poradce pro pečující bude radit nejen lidem z Kopřivnice, ale i z měst a obcí spadajících pod Kopřivnici jako obec s rozšířenou působností. Zájemci se mohou přijít informovat na náš odbor, ale také si mohou domluvit schůzi a naše pracovnice k nim přijde domů,“ upřesnila Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na kopřivnické radnici. Lidé, kteří pečují o své blízké, další podrobné informace najdou na webu města v sekci sociální oblast v záložce pro pečující.

Nových šaten se žáci dočkají až za rok

Kopřivnice (hod) – Nové šatny v Základní škole Emila Zátopka, které měly být realizovány o prázdninách, letos nevzniknou. Důvodem je nedostatek volných finančních prostředků. I když v rozpočtu města byla na jejich vybudování alokována částka 1,8 milionu korun, bylo to málo.

Radnice s vedením školy se dohodla na úpravě prostoru současných šaten a části skladů v prvním podzemním podlaží v pavilonu družiny a jídelny, kde by mohl vzniknout otevřený prostor pro šatnu žáků s kapacitou 118 šatních skříněk. Bohužel, v novém školním roce se jich žáci školy nedočkají.

V rámci veřejné soutěže radnice oslovila šest firem, nabídku v požadovaném termínu radnici doručily jen dvě. „Firmy požadovaly za práci o víc jak milion korun více, než počítal rozpočet. Proto komise doporučila radě města využít svého práva a výběrové řízení zrušit. Rada tak učinila na svém jednání v závěru června,“ uvedl Miloš Sopuch, vedoucí oddělení technické správy kopřivnické radnice.

„Tuto investici považujeme za velmi důležitou a prioritní, proto bude do rozpočtu na rok 2021 zařazena jako přecházející akce. Chceme ještě v závěru letošního roku využít období, kdy firmy mají větší zájem o zakázky na další rok, čímž by se nám mohlo podařit vysoutěžit příznivější cenu. Vzhledem k tomu, že se jedná o šatny pro žáky prvního stupně, tak nás hodně mrzí, že jsme investiční akci nemohli zrealizovat v letošním roce. Věříme, že v příštím roce se to podaří,“ okomentovala situaci místostarostka Dagmar Rysová, která má v gesci školství.

Cykloodpoledne přilákalo hodně malých závodníků

Nejpočetnější skupinou závodníků Cyklohrátek byly tradičně nejmenší děti na odrážedlech, kterých trať absolvovalo pětadvacet.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Nejpočetnější skupinou závodníků Cyklohrátek byly tradičně nejmenší děti na odrážedlech, kterých trať absolvovalo pětadvacet.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Na Cykloodpoledne s tradičními Cyklohrátkami přišly ve čtvrtek 25. června odpoledne do parku E. Beneše v centru města zhruba dvě stovky lidí.

Cyklohrátky spoluorganizovali členové CykloArt Bike clubu Kopřivnice, kteří připravili trať. Na ní ve čtyřech kategoriích závodilo celkem 56 dětí. Nejvíce jich absolvovalo trať na odrážedlech, a to 25 dětí. Další tři kategorie už tvořily děti na jízdních kolech, přičemž nejmladší absolvovali trať jednou, starší ji projeli dvakrát a nejstarší dva závodníky čekaly tři okruhy. „Odměna i diplom byly připraveny vždy pro tři nejlepší jezdce a v nejmladší kategorii si sladkou medaili i drobnou reflexní odměnu odnesl každý závodník,“ uvedla Ivana Holubová, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21.

Cykloodpoledne, které organizovala kopřivnická radnice, bylo součástí červnové kampaně Dny bez úrazů, proto po vyhodnocení následovala přednáška o první pomoci, která se zaměřila na poskytnutí pomoci při úrazech na kole. „Zdravotnická záchranářka Simona Večerková ze ZZS MSK ukázala, jak ošetřit zraněného při fingované nehodě cyklisty, a následně si ošetření mohli zájemci vyzkoušet i sami. Přítomným se to líbilo,“ poznamenala Ivana Holubová a dodala, že přednáška je součástí projektu Rozvoj MA21 v Kopřivnici aneb zdravě ve Zdravém městě, a proto byla akce částečně financována z dotace Moravskoslezského kraje.

O závěrečnou tečku se postarali členové místního spolku Smiling dog s ukázkami canisterapie a práce s asistenčními psy. To ocenili především nejmenší účastníci, kteří se ochotně nabízeli při ukázkách práce i polohování.

Radnice se snaží řešit problém s vysokou trávou u hřišť

Kopřivnice (hod) – Letošní jaro bylo velmi suché a radnice odložila o tři týdny první seč travnatých ploch, aby nedošlo k jejich vyschnutí. V červnu se situace zcela změnila. Začalo intenzivně pršet a tráva začala rychle přerůstat.

„Současná situace ohledně vysoké trávy ve městě nás velmi mrzí. Začínají prázdniny a herní prvky na dětských hřištích se nám ztrácejí v zarostlé trávě. Letošní počasí jde od extrému do extrému. Posečení všech ploch po celé Kopřivnici trvá Slumeku šest týdnů. Nyní probíhá druhá seč, která byla často přerušovaná vydatnými srážkami, což podporuje růst už tak přerostlé trávy. To způsobuje problémy sekačkám. Navíc z důvodu velkého množství vody v půdě si mravenci začali stavět mraveniště, což zahlcuje sekačky. To vše prodlužuje dobu sečení. V současné době Slumeko dělá, co může,“ okomentoval situaci místostarosta Stanislav Šimíček, garant životního prostředí.

Odbor životního prostředí ve spolupráci se Slumekem situaci řeší zvýšením sečí právě okolo dětských hřišť. Nyní se na všech sídlištích v Kopřivnici seká tráva třikrát, v centru a parcích pětkrát, okrajové části a květnaté louky dvakrát ročně. V místních částech Lubina, Vlčovice a Mniší jsou to pak převážně 3 seče ročně, vždy se sběrem pokosené trávy.

„Věřím, že se nám do budoucna podaří lépe reagovat na velmi prudké výkyvy počasí, kdy např. po suchu přijde delší deštivé období a tráva začne překotně růst. Zatím věříme ve vstřícnost a pochopení spoluobčanů,“ dodal místostarosta Šimíček.

Stíny

Kopřivničtí policisté prověřují případ vloupání do objektu pohostinství na ulici Školní, ke kterému došlo v brzkých ranních hodinách 29. června, kdy tehdy neznámý pachatel odcizil mobilní telefon, přičemž krádeží a poškozením zařízení vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 30 tisíc korun. Provedenými procesními úkony ze strany kopřivnických policistů byli v této chvíli ustanoveni jako pachatelé dva muži ve věku 18 a 24 let z Novojičínska, kteří se ke své trestné činnosti majetkového charakteru plně doznali, a ve zkráceném přípravném řízení jim tak bude sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže a ze spáchání přečinu poškození cizí věci, vše ve formě spolupachatelství. Celá záležitost a jejich případné další obdobné protiprávní jednání je nadále ve stádiu prověřování a dokazování ze strany novojičínských kriminalistů.

Lidí bez práce přibývá mírně, volných míst ale ubývá po stovkách

Kopřivnice (dam) – Také v červnu pokračoval trend postupného zvyšování nezaměstnanosti. Během minulého měsíce přibylo ve statistikách kopřivnické pobočky úřadu práce dvaatřicet uchazečů o zaměstnání. Celkově na Kopřivnicku hledá zaměstnání 1 199 osob.

Podíl nezaměstnaných v našem regionu se během měsíce zvýšil na 4,35 procenta. To, že se práce hledá stále obtížněji, navíc dokazuje i setrvalý trend snižování počtu volných pracovních míst. Zatímco ještě na konci května jich bylo k dispozici 524, 30. 6. už na Kopřivnicku zaměstnavatelé chtěli obsadit pouze 403 míst. V tomto ohledu je propad skutečně dramatický, ještě v únoru firmy v Kopřivnici a blízkém okolí sháněly víc než jedenáct set lidí.

V rámci okresu je nyní situace na Kopřivnicku nejhorší. V ostatních lokalitách Novojičínska se zatím nezaměstnanost drží pod čtyřmi procenty. Na Novojičínsku a Frenštátsku dokonce v červnu zaznamenali nepatrné snížení podílu nezaměstnaných osob.

Přestože nezaměstnanost se zvyšuje a v Moravskoslezském kraji rychleji než v jiných oblastech republiky, celkově zůstává nezaměstnanost v České republice na nízké úrovni a její růst nekopíruje prudký propad ekonomiky v důsledku koronavirové krize. Hospodářští odborníci varují, že zhoršení situace mohou přinést podzimní měsíce. Pro Kopřivnicko, do značné míry závislé na automobilovém průmyslu, není dobrou zprávou ani to, že právě toto odvětví ekonomiky zažívá pomalejší oživení než jiné segmenty průmyslu.

Senioři se po delší pauze bavili při minigolfu

Od jamky k jamce byla první pokoronavirovou akcí, kterou pořádala kopřivnická radnice pro seniory.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Od jamky k jamce byla první pokoronavirovou akcí, kterou pořádala kopřivnická radnice pro seniory.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – První akcí pro seniory, která proběhla po uvolnění protikoronavirových opatření, byl minigolf.

Do areálu minigolfu u koupaliště přišlo ve čtvrtek 25. června třicet seniorů. Po příchodu se senioři rozdělili do skupinek, ve kterých pak postupně zdolávali všechny dráhy. Dostat míček do jamky na různě náročných dráhách se seniorům dařilo různě. „Hlavním důvodem nebylo vyhrát, ale pobavit se. Ne všichni si přišli zahrát, někteří jen povzbuzovali své známé. Je dobře, že i tito lidé přišli,“ poznamenala Pavla Zrunková, pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví, která je organizátorkou akcí pro seniory. Akce Od jamky k jamce proběhla v rámci programu Aktivní senior 2020, na kterou radnice získala dotaci od Moravskoslezského kraje.

Nejlepší hráči byli na závěr oceněni drobnými dárky. Další aktivity pro seniory se uskuteční až po prázdninách. Hned začátkem září je v plánu turistický poznávací zájezd.

Letní koncerty před vilou nabídnou ještě tři různá hudební zastavení

Kopřivnice (dam) - První dva Letní koncerty v parku patřily místním hudebníkům. Pátého července zahajoval seriál koncertů před Ringhofferovou vilou Stanley’s Dixie Street Band. Kapela vedená místním trumpetistou a zpěvákem Standou Dětským bavila posluchače nejen starými jazzovými skladbami americké provenience, ale přidala i několik tuzemských písní, ať už z filmů z 30. a 40. let, tak z repertoáru Osvobozeného divadla nebo Semaforu.

Minulou neděli si přišli na své vyznavači klasiky. Komorní orchestr Kopřivnice nabídl program složený ze skladeb Josefa Myslivečka, Bohuslava Martinů, Sergeje Prokofjeva, Bély Bartóka a dalších autorů nejen klasické hudby. Společně s orchestrem pod taktovkou dirigenta Petra Lichnovského vystoupili také zpěvačka Renáta Navrátilová a hostující houslista Dennis Schneiderka, který je posluchačem 4. ročníku brněnské JAMU.

Rovněž dvě zbývající červencové neděle, a dokonce i první srpnovou bude parkem znít muzika. Na konci tohoto týdne v neděli 19. července bude park v centru Kopřivnice hostit rožnovský Navalentym, hudební duo tvořené dvojčaty Radkem a Danem Mičolovými. Jejich kytaru a baskytaru doplňuje elektronická rytmika a repertoár tvoří především hity od 60. do 90. let včetně coververzí písní současné rock a pop music.

Příští týden dorazí do Kopřivnice další kapela s valašskými kořeny z Bečvy. Přijede skupina s dlouhým názvem Z horní dolní a dál na jih, která hraje jakousi dnešní podobu folkloru zarámovaného pestrou směsí hudebních stylů ze škatulky worldmusic. Koncert autorských písní, plných osobitého humoru v textech, začne jako vždy v neděli 26. 7. v šest hodin večer.

Poslední Letní koncert je pak naplánován na neděli 2. srpna, kdy bude prostranství před Ringhofferovou vilou patřit kapele Los Rumberos. Tento název patří hned několika kapelám zaměřeným na latinskoamerickou muziku, které založil kapelník, klavírista a autor Petr Smetáček. První skupina toho jména začala hrát už před 16 lety a postupem času pak vznikaly další, včetně tria, které zahraje v Kopřivnici a ve kterém společně s ním vystupují Jan Burian (kytary a zpěv) a Carlo Zegarra Abanto (perkuse a andské flétny).

Aerovka přiveze Decziho i Viklického

Kopřivnice (dam) – Organizátoři pokračují v přípravách na premiérový ročník hudebního festivalu navázaného na odkaz skladatele Zdeňka Petra. Festival má své jméno, nové datum konání a před dokončením je i jeho program. AEROVKA Zdeňka Petra se uskuteční na přelomu října a listopadu (30.10. – 1. 11.) v kopřivnickém Katolickém domě.

Dramaturgie prvního ročníku jazzově laděné kulturní události staví na hudebnících, kteří měli ke kopřivnickému rodákovi Zdeňku Petrovi určitý vztah. Dvě největší hvězdy festivalu trumpetista Laco Deczi a pianista Emil Viklický se se Zdeňkem Petrem potkali jako s hudebním režisérem. Kromě nich na festivalu vystoupí Beáta Hlavenková, zpívající pianistka, skladatelka a držitelka Ceny Anděl s nadžánrovým autorským rukopisem, nebo vynikající jazzový kytarista David Dorůžka. V programu se objeví rovněž kapely Plástev, Zabelov Group nebo neformální Haus band a kapela Swingalia.

Do dění na festivalu budou zapojeni také místní hudebníci, ať už bratři Galiové, kontrabasista Lukáš Jadrníček nebo Pěvecké sdružení Kopřivnice, které by třídenní festival mělo zahajovat nastudováním několika písniček Zdeňka Petra. Kromě koncertů festival nabídne rovněž workshopy vedené uznávanými jazzmany nebo speciální hudebně vzdělávací program pro nejmenší děti.

Pozoruhodný je nejen program premiérového festivalu, ale také název, který pořadatelé pro třídenní svátek jazzu v Kopřivnici zvolili. Dát do názvu akce, konané ve městě s vlastní slavnou automobilovou historií, název jiné značky aut se může zdát přinejmenším neobvyklé, důvod je ale prostý. Červená aerovka je název jedné z neznámějších písní Zdeňka Petra a její melodie bude zároveň znělkou celého festivalu. „Přemýšleli jsme, jaký název festivalu dát, jednak měl přímou souvislost se Zdeňkem Petrem, bylo to vtipné a nějak to znělo, nakonec se nám z toho vyloupla Aerovka Zdeňka Petra,“ vysvětluje Gabriela Holubová, dramaturgyně festivalu.

Další podrobnosti o programu festivalu budou organizátoři zveřejňovat v následujících týdnech, předprodej vstupenek pak bude zahájen zhruba v polovině září.

Burianův vliv na kvalitu tuzemského paleoartu je stále patrný, míní jeho autoři

Výtvarník Vladimír Rimbala při práci na instalaci výstavy Život v přírodě kdysi a nyní, která bude až do konce prázdnin k vidění v Lašském muzeu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Výtvarník Vladimír Rimbala při práci na instalaci výstavy Život v přírodě kdysi a nyní, která bude až do konce prázdnin k vidění v Lašském muzeu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Těsně před začátkem letních prázdnin otevřeli v Lašském muzeu výstavu dalších dvou pokračovatelů Zdeňka Buriana. Volný výstavní cyklus věnovaný představování děl výtvarníků, kteří jdou ve stopách slavného kopřivnického rodáka, zahájilo muzeum vloni výstavou Malířka dinosauří renesance výtvarnice Barbory Kyškové. Letos během prázdnin se v malém výstavním prostoru muzea představí svými pracemi hned dva brněnští autoři Vladimír Rimbala a Miloslav Muškát.

Jak předestírá název výstavy Život v přírodě kdysi a nyní, oba výtvarníci se věnují jak paleoartu, tak kreslení a malování současné fauny. Na kopřivnické výstavě se dinosauři a jiná pravěká zvířata s jejich dnešními nástupci dělí o pozornost návštěvníků zhruba rovným dílem.

„Věci pro výstavu jsme vybírali tak, aby byl vidět vlastní proces vzniku ilustrací od prvotního nápadu, přes skici a studie až po finální obraz. Nejvíce jsou tady zastoupeny knižní ilustrace, obrázky vytvořené na zakázku pro soukromé sbírky,“ říká Miloslav Muškát. Zatímco on v Kopřivnici vystavuje výběr ze svých ilustrací ke knize Pohledem divokých zvířat, která vyšla v loni v listopadu, jeho kolega Vladimír Rimbala zdejšímu publiku představuje některé z kreseb, které vytvořil pro publikaci Evropští vládci druhohor, jež se na pultech objevila jen dva týdny před vernisáží v Kopřivnici.

Výstava, která bude v muzeu k vidění až do 30. srpna, je průřezem tvorbou obou autorů, a to jak co se týče námětů, tak použitých technik. Lidé uvidí kresby tuší i tužkou, kolorované kresby, kvašové ilustrace i několik olejomaleb.

Přestože v odborných zoologických publikacích se používají stále více fotografie, i výtvarníci zaměření na kresby a malby divoké přírody najdou uplatnění. „Problém je, že řada těch fotek je pořízená na velkou vzdálenost a fotograf se mnohdy ani nemůže dostat moc blízko například k nějakému zápasu. My ilustrátoři se snažíme pracovat tak, abychom v kresbách zachytili nějaký pohyb, děj, drama. Je k tomu třeba hodně studia zvířat z reálných pozorování, dokumentárních filmů a podobně. Je třeba zvládnout vysledovat a vystihnout základy pohybu a chování jednotlivých druhů,“ vysvětluje Muškát. Zachytit na papír živočichy, které nikdo z lidí nemohl naživo ani zahlédnout, natož detailně pozorovat, je pak disciplína náročná především na čas. Postup tvorby výtvarných rekonstrukcí se prý za poslední století příliš nezměnil. „Základem jsou doložitelné kosterní pozůstatky. Samozřejmě potřebujeme spolupráci odborníků, kteří nám udělají základní dataci. Dále paleontologů, kteří řeknou, jak a v jakém prostředí ten tvor žil, paleobotaniků, abychom měli představu, jaké rostliny tam byly a podobně. Společně s odborníky tak při- pravíme nějaké studie, kterým ještě předchází spousta kresebných skic. Je to trošku zdlouhavý proces, protože je potřeba načerpat tak velké množství informací z mnoha geologických a paleontologicky zaměřených oborů a následně je zpracovat,“ vysvětluje Vladimír Rimbala. Podle jeho slov je zásadní i to, pro jaký účel daný obrázek vzniká. „Pokud děláte žánrovou ilustraci, tak člověk může popustit uzdu fantazii ve prospěch atmosféry výsledného obrázku na úkor odbornosti. Pokud jde o odbornou knihu, pak je vše podřízeno hlavně maximální věrnosti,“ doplnil Vladimír Rimbala. Přes snahu o co největší věrnost je paleoart vždy jen vyjádřením lidské představy o pravěké minulosti poplatné aktuálnímu vědeckému poznání. Například o barvách těl dinosaurů vědci mohou vytvářet pouze teorie a odvozovat je od prostředí či potravy dávných tvorů.

Vývoj vědeckého poznání způsobuje, že mnohé Burianovy pravěké rekonstrukce jsou již dnes překonané. U obou brněnských výtvarníků se ovšem kopřivnický rodák a jeho obsáhlé dílo těší velké vážnosti. „Všichni jsme vyrůstali na Burianových ilustracích. Odmalička jsme v knihovnách rodičů nebo prarodičů nacházeli tituly, které obsahovaly Burianovy ilustrace. Ať už to byly májovky nebo jiné dobrodružné knížky nebo knihy Josefa Augusty o pravěku. Ten člověk dokázal vytvořit neskutečné množství ilustrací v perfektní kvalitě. Je to něco, co jsme tady neměli a hned tak mít nebudeme. To, co dokázal obsáhnout, je obdivuhodné. Byl to opravdu mistr svého řemesla. Samozřejmě nemůžete inspiraci brát jen z jednoho autora. Nicméně ten vztah k Burianovi stále přetrvává, byť už není tak silný jako třeba před 20 lety. Okruh vzorů se postupem času a věkem rozšířil,“ uvedl Miloslav Muškát. Nicméně Burianův vliv je stále velmi silný a podle obou výtvarníků je právě jeho zásluhou, že v tuzemsku je komunita výtvarníků věnujících se paleoratu poměrně silná, přestože mekky tohoto oboru jsou v USA, Jižní Americe nebo Číně, což jsou obrovské země s největším výskytem nálezů koster dinosaurů. „Na to, jak jsme malí a v oblasti paleontologie spíš okrajová země, tady máme skupinu lidí, kteří se paleoartu věnují na velmi vysoké úrovni a i uvnitř této komunity jsou specialisté. Máme kolegu, který se specializuje na karbonské pralesy, jsou kluci, co dělají hlavně dinosaury, další se věnují čtvrtohorní fauně a době letové a všichni dělají skvělé věci,“ říká Vladimír Rimbala.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 16. července v 19 hodin komediální drama Francie Jak býti dobrou ženou. Paulette a její manžel Robert provozují speciální soukromou školu pro dospívající dívky. Cílem výuky je vychovat z dívek dokonalé manželky připravené ve všech směrech oddaně sloužit svým drahým manželům. Studentky ale přemýšlí o osobní svobodě, nezávislosti, a dokonce mají i vlastní názory a cíle...

Pá 17. července v 19 hodin komedie ČR Bourák. Ulítlá černá komedie o dospělé dceři, která se rozhodne zachránit manželství svých nedospělých rodičů dřív, než půjde celá rodina ke dnu.

So 18. – ne 19. července v 17 hodin animovaný dobrodružný film USA Scoob! Po stovkách vyřešených případů musí Scooby a jeho parta přijít na kloub nejprekérnější záhadě všech dob. Zločin totiž nikdy nespí a svět má brzy zakusit zlobu přízračného bájného psa Kerbera. Začíná napínavý závod s časem! Psapokalypsa je na spadnutí a prima parta brzy zjišťuje, že pravým klíčem k záhadě může být právě Scooby.

So 18. – ne 19. července v 19 hodin komedie ČR 3Bobule. Jirkova přítomnost dokáže spolehlivě vnést do života všech okolo vítaný i nevítaný rozruch. S věřiteli a policií v zádech, za pomoci starých známých sousedů Kozderky a Františka začíná série komických omylů a nedorozumění.

Čt 23. – so 25. července v 19 hodin životopisné drama ČR Havel. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou.

So 25. – ne 26. července v 17 hodin animovaný film Dánska Vzhůru za sny. Mína se rozhodne měnit sny svojí nevlastní sestře Jenny a trochu jí to nandat. Nejdřív trošku, pak o něco víc. Vždyť je tak nesnesitelná! Zahrávat si s lidskými sny může mít ale velké následky. Ve světě, kde se staví sny, čeká nakonec Mínu i její nevlastní sestru obrovské dobrodružství.

KULTURNÍ DŮM

LETNÍ KONCERTY V PARKU (sad Dr. E. Beneše, v případě deště v Ringhofferově vile – omezená kapacita):

Ne 19. července v 18 hodin Navalentym

Ne 26. července v 18 hodin Z Horní Dolní a dál na jih

Ne 2. srpna v 18 hodin Los Rumberos

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovna a čítárna v Kulturním domě Kopřivnice zavřeny!

Pobočka knihovny na sídlišti Sever (v Centru Pětka) otevřena po, út, čt 7.30–12, 13–17 hodin.

Pobočka knihovny v Lubině v červenci a srpnu út 16–18 hodin

Pobočky knihovny v Mniší a Vlčovicích zůstávají do odvolání uzavřeny.

MUZEUM TATRA

Út–ne 9–17 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových – informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava fotografií Ladislava Čevely Za světlem, Kopřivnicí i kopřivami (do 6. září)

ŠUSTALOVA VILA

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava výtvarných prací Vladimíra Rimbala a Miloslava Muškáta Život v přírodě – kdysi i nyní (do 30. srpna)

MUZEUM OLDTIMER

Po–ne 10–17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek

ŠTRAMBERK

Muzeum Zdeňka Buriana út–ne 9–12, 13–17 hodin

Muzeum Šipka – expozice geologie a archeologie út–ne 9–17 hodin

Pá 17. července ve 21 hodin Noc s hvězdáři na Trúbě – pozorování vesmírných těles s astronomy z hvězdárny ve Valašském Meziříčí (Trúba, pouze za příznivých podmínek, náhradní termín 18. července)

So 18. července od 11 hodin Slavnosti štramberských uší – hudba skupiny O stopět, PanTock – Revival Czech rock legends, pečení veleucha a velepizzy

Ne 26. července v 15.30 hodin Promenádní koncert kapely Stanley's Dixie Street Band (Národní sad, pouze za příznivého počasí)

Ne 16. srpna v 15.30 hodin Promenádní koncert kapely Klika N.J. Blues (Národní sad, pouze za příznivého počasí)

KINO ŠTRAMBERK

LETNÍ KINO v amfiteátru Pod Starou věží:

Pá 17. července ve 21.30 hodin komediální drama ČR Vlastníci

Pá 24. července ve 21.30 hodin krimi komedie ČR Případ mrtvého nebožtíka

Pá 31. července ve 21.30 hodin komedie ČR Chlap na střídačku

PŘÍBOR

Muzeum tradičních technologií otevřeno út, st, čt: 8–12; 13–16 hodin, so: 9–17 hodin

Dopisy čtenářů

Pane, upadla vám peněženka

Jednoho krásného a teplého dne stojím v supermarketu u pokladny a jsem zaujatý i pobavený nákupem. Nikoliv svým, ale zákazníka přede mnou. Tolik lahví alkoholu pohromadě bývá málokdy k vidění. Odbavení trvalo poměrně dlouho a mladík u kasy se měl co ohánět, aby uspokojil přání nakupujícího. Mokré zboží za víc než dva tisíce korun.

Buď si pán dělal zásobu na horší časy, nebo chystal velkolepou párty. A jak to také může dopadnout, když se více, než je zdravé, zabýváte záležitostmi jiných a pozapomenete na své vlastní? Onomu mladému muži s exkluzívním nákupem jsem nakonec musel poděkovat za jeho pozornost a všímavost, když mě oslovil a ukázal na zem k mým nohám. Možná, nebo zcela jistě mě ušetřil infarktového stavu před platbou. Ať se vám nic podobného nepřihodí a mějte krásné dny.

Stanislav HlasNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

KRYTÝ BAZÉN: čt 16. 7. 6–12, 18–20, pá 17. 7. 6–10, 15–20, so 18. 7. 12–20, ne 19. 7. 10–18, po 20. 7. zavřeno, út 21. 7. 6–10, 15–20, st 22. 7. 6–12, 18–20, čt 23. 7. 6–12, pá 24. 7. 6–10, 15–20, so 25. 7. 12–20, ne 26. 7. 10–18, po 27. 7. zavřeno, út 28. 7. 6–10, 15–20, st 29. 7. 6–12, 18–20, čt 30. 7. 6–12, 18–20, pá 31. 7. 6–10, 15–20 hodin; upozornění: Kapacita snížena na 80 osob. Bazén první týden v srpnu uzavřen

KOUPALIŠTĚ: denně 9–20 hodin

MINIGOLF: červen: po–pá 15–18, so–ne 14–18; červenec a srpen: denně 10–19 hodin

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 18. 7. v 8.20 hod. AN, Hukvaldy, hotel, prohlídka hradu, Mniší (bus) nebo po (M) do Kopřivnice nebo (Ž) Frenštát p. R.; st 22. 7. v 8.47 hod. AN, Mošnov, mlýn, (P) Trnávka rybník, Kateřinice, bus Kopřivnice; so 25. 7. v 6 hod. ČD, Frýdek-Místek, bus Visalaje, Morávka, bus Frýdek-Místek, ČD Kopřivnice; st 29. 7. v 8.04 hod. ČD, Příbor, muzeum, park, Klokočov (hřiště); so 1. 8. v 6 hod. ČD, Vsetín, bus Dušná, Vsacký Cáb, Valašská Bystřice, bus Rožnov p. R., ČD Kopřivnice; st 5. 8. v 6.41 hod. AD, Frenštát p. R., bus Rožnov p. R., bus Pustevny, (Č) Martiňák, (Ž) Horní Bečba, bus Rožnov p. R., Frenštát p. R., Kopřivnice; so 8. 8. v 6.27 hod. ČD, Studénka, bus Kyjovice, Klimkovice, bus Svinov, ČD Kopřivnice

Družstva Atletického klubu E. Zátopka Kopřivnice závodila i v červenci

Atletický klub E. Zátopka Kopřivnice pořádal na hřišti ZŠ Alšova za účasti celkem 15 družstev třetí kolo Atletické ligy minipřípravek.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Atletický klub E. Zátopka Kopřivnice pořádal na hřišti ZŠ Alšova za účasti celkem 15 družstev třetí kolo Atletické ligy minipřípravek.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (cab) - Nabitý závodní kalendář družstvům AK E. Zátopka Kopřivnice pokračoval také na přelomu června a července. V úterý 23. června se na hřišti ZŠ Alšova utkaly minipřípravky ve třetím kole Atletické ligy minipřípravek, což je krajský přebor této věkové kategorie. Soutěžilo se v bězích na 60 m s překážkami, 150 m a 600 m, ve skoku dalekém, hodu raketkou a ve štafetách na 4 × 200 m. Družstvo dívek AK EZ skončilo čtvrté, chlapci obsadili třetí místo, v průběžném pořadí ligy jsou obě družstva na třetí příčce. Z jednotlivců vystoupali na nejvyšší stupínek AK EZ Karolína Bergerová (60 m př.) a Mikoláš Polívka (hod raketkou), druhé místo vybojovali Jiří Mlčoch (600 m) a David Růža (hod), třetí místo obsadila Michaela Buzková (hod) a stříbro pak přidala štafeta děvčat ve složení Karolína Bergerová, Michaela Kalužová, Michaela Buzková a Klára Máchová.

Třetí kolo své dlouhodobé soutěže měla také přípravka, která závodila v Beskydském poháru přípravek ve čtvrtek 25. června v Ostravě-Porubě. Soutěžilo se ve čtyřboji (běhy na 60 m a 600 m, hod raketkou a skok daleký) a v celkovém hodnocení družstev děvčata AK EZ zvítězila, čímž si upevnila vedení v soutěži. Chlapci skončili druzí a stejné umístění jim patří i v průběžném pořadí. V konkurenci 114 dívek se z AK EZ nejvýše umístily ve čtyřboji třetí Barbora Máchová, devátá Lucie Křížková a desátá Sofie Šnyrychová. Všech 81 chlapců pak nechal za sebou Jan Chalupa, třetí skončil Michal Mazáč, devátý byl Stanislav Jabůrek a desátý Radek Vřesňák.

Mezitím ve středu absolvovali starší závodníci AK EZ v Třinci druhé kolo Vrhačského poháru mládeže. Daniel Hanzelka zvítězil v hodu oštěpem a třetí byl v hodu diskem žáků, v hodu oštěpem žákyň vyhrála Veronika Vlčková před druhou Lenkou Vrbancovou, dorostenka Pavla Sopuchová obsadila druhou příčku ve vrhu koulí a třetí v hodu oštěpem a Dalibor Drda skončil v téže disciplíně mladších žáků druhý.

V úterý 30. června se mladší žactvo AK EZ vydalo ke druhému kolu krajského přeboru do Opavy, a i když se nesešlo v ideálním počtu, dosáhlo na výborná umístění a řada závodníků si vylepšila osobní rekordy. Děvčata vybojovala mezi dvanácti družstvy třetí příčku (bodovaly: Alexandra Huňková 31 b., Kristýna Káňová 16 b., Anna Marie Chalupová 15 b., Lucie Šenkeříková 11 b., Anežka Juráková 10 b., Viktorie Rozsívalová 9,5 b., Sofie Maierová 9 b., Veronika Kvitová 7 b. a Hana Mošťková 1 b.) a chlapci skončili mezi devíti družstvy pátí (bodovali: Mikuláš Kotek 27 b., Šimon Holub 17 b., Daniel Baláž 4 b., Jakub Holub 4 b., Jonáš Novák 4 b. a Adam Holenda 3 b.).

V neděli 5. července vstoupily v Šumperku do soutěže družstev ženy, v prořídlé sestavě však kopřivnický tým obsadil deváté místo ze 14 družstev. Na 53 bodech AK EZ se podílely Vendula Žáčková (8 b.), Sabina Vantuchová (7 b.), Simona Šenkeříková (7 b.), Gabriela Březná (6 b.), Ema Feilhauerová (6 b.), Patricie Pešlová (5 b.), Sabina Jeličová (4 b.) a Lucie Popová (2 b.).

Jeden z posledních závodů družstev před prázdninovou pauzou pak bylo druhé kolo krajského přeboru staršího žactva, které hostil v úterý 7. července vítkovický stadion. Děvčata AK EZ obsadila se ziskem 87 bodů pátou příčku ze 12 týmů (bodovaly: P. Pešlová 28 b., L. Vrbancová 20 b., M. Bělunková 20 b., S. Šenkeříková 8 b., V. Vlčková 6 b., B. Sasínová 4 b. a M. Štefková 1 b.) a chlapci skončili se 64 b. mezi devíti družstvy čtvrtí (bodovali: Š. Bartoň 24 b., D. Hanzelka 22 b., V. Raška 8 b., J. Krupa 6 b. a Š. Veselý 4 b.).

Boxeři se postavili do ringu v Prostějově

Prostějov (cab) – Jako na všechny sportovce i na kopřivnické boxery, kteří jsou jedním z klubů ASK Tatra Kopřivnice, dopadla omezení související s koronavirovou pandemií. Zakázány byly jak tréninky, tak i turnaje, a to včetně republikových šampionátů, jež se pro kategorie kadetů a školní mládeže měly konat v březnu a dubnu. Loňský mistr České republiky žáků Manuel Hidalgo však bude mít možnost titul získat znovu, letos však již mezi kadety, mistrovství totiž bylo přeloženo do Třeboně na konec září. V říjnu se v České Lípě utkají dospělí a na začátku listopadu pak v České Kamenici školní mládež.

Se společnými tréninky začali boxeři hned, jakmile to bylo možné, soutěží se však koná poskrovnu. I díky tomu se v sobotu 20. června sešla v Prostějově při oblastním kole soutěže Jihomoravské oblasti v boxu mládeže, mužů a žen poměrně slušná konkurence. Zúčastnily se tak oddíly i z jiných oblastí – z Chlumce, Trutnova, Plzně, severní Moravy, ale i ze Slovenska. Původně měly být ringy postaveny venku, ale vzhledem k vytrvalému dešti nakonec proběhlo celkem 62 utkání v tréninkové hale DTJ Prostějov.

Kopřivnický klub reprezentoval v kategorii kadetů Manuel Hidalgo a s Langrem z Hrušovan si bez problémů poradil. Soupeři dával co proto, a tak byl ve druhém kole zápas ukončen a kopřivnický boxer vyhlášen jako vítěz. Lenka Čepeláková se postavila proti juniorce Tereze Hrabalové z Mistřína, třikrát ji poslala do počítání, rozhodčí ale nakonec stanovili jako výsledek zápasu remízu kvůli věkovému rozdílu obou boxerek.

Kopřivnický klub bude pořádat Oblastní kolo severomoravské oblasti v listopadu, na léto pak má naplánován galavečer pod širým nebem.

Plochodrážníkům výrazně pomohl Franc

Kopřivnice (cab) – V úterý 23. června pokračoval Přebor jednotlivců o pohár AČR čtvrtým závodem, v němž tentokrát nechyběl čerstvě vyučený plochodrážník Jan Macek, který se prvního a třetího kola tohoto seriálu nemohl zúčastnit právě kvůli závěrečným zkouškám. Na zrekonstruovaném ovále pražské Markéty však hájil domácí barvy, neboť od února je zařazen do OLYMP Centra sportu ministerstva vnitra. Kvůli nedostatečnému počtu bodů musel Macek nejprve projít kvalifikací, ze které pak postoupil do hlavního závodu. V něm se hned v úvodní jízdě postaral o překvapení, když si poradil s českým exmistrem Josefem Francem a připsal si tři body. V dalších jízdách získal dva, jeden a znovu dva body, v poslední bohužel nebodoval, i tak z toho bylo výborné osmé místo mezi 16 jezdci.

První dva červencové dny se pak ve slovenské Žarnovici konalo ve středu Mezinárodní mistrovství Slovenska a o den později první závod první ligy družstev. Slovenského šampionátu se zúčastnilo celkem 21 jezdců a suverénem byl Josef Franc z pražské Markéty, jenž vyhrál všechny rozjížďky základního rozpisu. Jan Macek, rovněž v barvách Prahy, obsadil až 15. místo (0, 0, 1, 2). Oba se však v jednom týmu setkali hned druhý den při souboji prvoligových družstev a sestavu Walbo Railway Kopřivnice zkompletoval Martin Málek. Ačkoliv Josef Franc opět ani jednou neprohrál, kopřivnický tým skončil druhý za pražskou Markétou, třetí příčku obsadily Pardubice a čtvrtou domácí družstvo. Druhé a zároveň poslední kolo se pojede 5. září na kopřivnickém ovále.

Minigolfistům při domácím turnaji nepřálo počasí

Kopřivnice (cab) – Minigolfisté oblasti Morava sever konečně zahájili o víkendu 20. a 21. června sezonu, do níž však citelně zasáhl zákaz tréninků a pořádání hromadných akcí z důvodu koronavirové pandemie. První letošní turnaje jednotlivců, které pořádal kopřivnický minigolfový klub TJ START, ale poznamenal déšť, jenž téměř bez přestávky kropil místní hřiště u letního koupaliště. Jak sobotní 1. Open, tak i nedělní Krajský přebor byl proto ze čtyř okruhů zkrácen na dva.

Také počet účastníků nebyl vlivem nepříznivého počasí nijak vysoký. V sobotu se turnaje zúčastnilo 19 mužů a pět žen z SKDG Příbor, MGC Olomouc, KDG Tovačov, KDG Ostrava 2000 a TJ START Kopřivnice. Celkovým vítězem se stal Leopold Holub z Příbora (první v kategorii senioři) se 43 údery (23 + 20), druhé místo obsadil domácí Miroslav Svoboda starší (vítěz kategorie senioři 2) se 46 údery (24 + 21) a třetí skončil Petr Šalantai (vítěz juniorů) z MGC Olomouc, jenž potřeboval ke zdolání 18 jamek o úder navíc (22 + 24). Z kopřivnického klubu se umístili Radim Rieger celkově pátý a druhý mezi seniory (48 úderů – 29 + 19) a Karel Škývara celkově 16. a čtvrtý mezi muži (63 úderů – 36 + 27). Kategorii žen ovládly hráčky Olomouce – vyhrála Monika Minaříková (48 úderů) před Martinou Maderovou (52) a Lucií Indrákovou (58).

V neděli chyběli minigolfisté ostravského klubu, a tak se krajského přeboru zúčastnilo jen patnáct mužů a čtyři ženy. Celkovým vítězem se stal Ondřej Škaloud z MGC Olomouc se 40 údery (19 + 21), Leopold Holub se tentokrát musel spokojit s druhým místem (42 úderů – 22 + 20), první byl ovšem v kategorii seniorů před olomouckým Vítem Geržou, jenž skončil celkově třetí (43 údery – 21 + 22). Čtvrtou příčku obsadil Miroslav Svoboda (44 údery – 23 + 21), vítěz kategorie senioři 2. Karel Škývara skončil s 54 údery (27 + 27) osmý (třetí mezi muži) a Radim Rieger za stejný počet úderů (29 + 25) bral desátou pozici (třetí v seniorech). Mezi ženami tentokrát zvítězila Danuše Henklová (49 úderů), druhou příčku obsadila Minaříková (51) a třetí Maderová (52, všechny Olomouc).

Navždy odešel Ludvík Kašpárek

Ludvík Kašpárek
Ludvík Kašpárek

Dva dny před svými 83. narozeninami zemřel 23. června Ludvík Kašpárek, hlavní osobnost kopřivnického vzpírání. V roce 1966 založil ve městě klub, kde byl až do své smrti předsedou a zároveň šéftrenérem. Během jeho působení prošlo oddílem na 250 vzpěračů, kteří získali v různých kategoriích 60 titulů mistra ČR a minimálně dvojnásobný počet ostatních medailí. Mezi Kašpárkovy největší trenérské úspěchy patří čtvrté místo Dalibora Řeháka na olympijských hrách v Moskvě v roce 1980 a bronzová medaile Ladislava Bartoně na mistrovství Evropy juniorů v roce 1982. Dovedl klub v dospělých složkách až do extraligy, kde působil v letech 1985 až 1987. Za svou trenérskou činnost byl Kašpárek oceněn při vyhlašování nejúspěšnějších sportovců v letech 2006, 2007 a 2017, v letech 2008 a 2013 byl vyhodnocen jako nejlepší trenér i v rámci celého novojičínského okresu.

Ve finále Ligy mistrů slavila přípravka druhé místo

Jakubčovicen. O. (cab) – Jarní část amatérských fotbalových soutěží, tedy od třetí ligy níže včetně mládežnických, byla kvůli koronavirové pandemii zrušena. S postupným uvolňováním vládních opatření se však začaly konat přátelské zápasy či turnaje. Okresní fotbalový svaz Nového Jičína každoročně pořádá klání přípravek zakončená finálovým turnajem a tuto tradici se mu přes veškerá předchozí omezení podařilo dodržet i letos.

Účast ve finále, které se konalo poslední červnový víkend v Jakubčovicích nad Odrou, si družstva vybojovala na základě umístění ve svém kvalifikačním turnaji, které probíhaly v průběhu června. V kategorii starší přípravky si postup mezi šest nejlepších týmů z OFS Nový Jičín zajistila Lubina 13. června v Jeseníku a Kopřivnice o týden později ve Frenštátě pod Radhoštěm. Mezi mladšími přípravkami Spartak Lubina zastoupení neměl, kopřivnický klub nepostoupil.

Samotného finále se tedy zúčastnilo šest družstev, která hrála o putovní pohár systémem každý s každým. Vítězem se stal ŠSK Bílovec, druhou příčku obsadili fotbalisté FC Kopřivnice, třetí skončil Štramberk, čtvrtá Studénka, pátá pozice připadla Lubině a šestá Libhošti. V každém týmu byl vyhlášen nejlepší hráč, v kopřivnickém to byl René Janek, v lubinském pak Matyáš Frýdl. Nejlepším střelcem turnaje se stal Václav Klopštok z FK Štramberk.

Z výsledků finále Ligy mistrů st. přípravek (Jakubčovice n. O., 27. 6.): FC Kopřivnice – ŠSK Bílovec 0:7, – Fotbal Studénka 3:3, – FK Štramberk 4:3, – Spartak Lubina 3:1, – FC Libhošť 4:2; Spartak Lubina – ŠSK Bílovec 1:14, – Fotbal Studénka 2:6, – FK Štramberk 3:5, – FC Libhošť 8:7; konečné pořadí turnaje: 1. ŠSK Bílovec (47:4) 15 b., 2. FC Kopřivnice (14:16) 10 b., 3. FK Štramberk (20:24) 9 b., 4. Fotbal Studénka (21:22) 7 b., 5. Spartak Lubina (15:35) 3 b., 6. FC Libhošť (18:34) 0 b.; sestava Kopřivnice: R. Janek, L. Pavelka, J. Jaroš, T. Kotek, O. Alaxa, J. Bunček, L. Jurek, M. Fojtík, P. Dvořák, S. Hlinka, O. Kučera, D. Geryk, T. Socha, J. Marek, J. Špaček; sestava Lubiny: M. Frýdl, M. Hoďák, J. Mikulenka, V. Filip, D. Lojek, L. Figalla, E. Konvička, R. Jalůvka, O. Karas.

Plavci SK Kopřivnice závodili v bazéně i v triatlonu

Praha, Račice (cab) – Letní mistrovství České republiky v plavání všech věkových kategorií, které se mělo uskutečnit koncem června a začátkem července, bylo kvůli koronavirové pandemii zrušeno již v polovině dubna. Místo něj však jako první celostátní závody uspořádal Český svaz plaveckých sportů v pražském Podolí Corona Cup, závody určené pro plavce umístěné do desátého místa na posledních dvou republikových šampionátech.

V sobotu 27. června závodilo ve venkovním bazéně v Podolí přes 220 plavců žákovské kategorie (r. 2006/08), mezi nimiž reprezentovaly kopřivnický Sportovní klub Adéla Kašpárková a Lucie Šenkeříková. „Po tak dlouhé době jsem nečekala posun v osobních rekordech, ale hodně mě překvapilo u děvčat zlepšení v motýlku. Nevím, jestli to bylo tím, že v rámci přípravy hodně posilovaly. Krauly zaplavaly standardně, ale nepovedla se jim závěrečná polohovka. Technicky to nebylo špatné, ale asi už došly síly,“ zhodnotila výkony svých svěřenkyň trenérka Petra Kahánková. V tentýž den bojoval nejen s 3km tratí, ale i s nachlazením ve vodní nádrži Seč u Pardubic Samuel Schneiderka, který nakonec mezi 20 staršími žáky obsadil 11. místo (páté mezi r. 2008). Nedělního závodu na 5 km se již nezúčastnil.

O víkendu 4. a 5. července pak závodili v Praze na Corona Cupu dorost a dospělí. Kopřivnický klub reprezentovali Štěpán Bruger a Jana Richterová, dle kritérií by mohli závodit i Michal Šupa a Nikola Chovanečková. „Michal neměl natrénováno, protože se učil na maturitu, a Nikola byla na dovolené, navíc by se jí to stejně krylo se závodem Českého poháru v triatlonu,“ poznamenal Lakomý. Velmi úspěšný byl závod pro Brugera, jenž si v osmi z devíti startů zlepšil osobní rekord v dlouhém bazéně. „V disciplínách 50 P a 100 P to byly dokonce absolutní osobáky. Jana se na závody dostala jako jedna z těch, co se neumístily do desáté příčky na mistrovství ČR, ale vedla si dobře. Vytvořila si tři osobní rekordy v dlouhém bazénu,“ zhodnotil Lakomý.

Další členka SK Kopřivnice Šárka Jadrníčková je spolu s Chovanečkovou v širší české triatlonové reprezentaci a letos se více zaměřuje právě na tento sport. V pátek 3. a v sobotu 4. července se zúčastnila prvního závodu Českého poháru v triatlonu v Račicích, kde v pátečním intervalovém závodě (250 m plavání, 5 km kolo a 1 km běh) obsadila v kategorii starších žákyň (14–15 let) 15. místo, v sobotním závodě s hromadným startem (400 m – 10 km – 3 km) pak skončila šestnáctá. „Byl to první závod sezony, navíc kvůli zdravotním problémům měla předtím snad jen dva plavecké tréninky, takže jsem s jejím výkonem spokojený. Musíme více zapracovat na kole a čase stráveném v depu, tam má rezervy,“ je si vědom Lakomý.

V pětiboji získali stříbrnou medaili Huňková a Drda

Kopřivnice (cab) – Kvůli koronavirové pandemii byly všechny atletické závody posunuty směrem k letním měsícům a krajský přebor jednotlivců mladšího žactva musel být nakonec ještě o týden přeložen, tentokrát však kvůli silnému dešti. Ve Frýdku-Místku, který tento závod v pátek 26. června hostil, získal z Atletického klubu E. Zátopka Kopřivnice titul přeborníka kraje Dalibor Drda v běhu na 60 m s překážkami a v téže disciplíně skončil třetí Šimon Holub. Mikuláš Kotek vybojoval stříbro v běhu na 60 m a bronz v hodu kriketovým míčkem, Simona Šenkeříková byla druhá v běhu na 1 500 m, Alexandra Huňková brala bronz na hladké šedesátce a Anežka Juráková si sice vytvořila osobní rekord ve skoku dalekém, ale zůstala dva centimetry pod stupni vítězů.

O víkendu pak v Třinci bojovala řada atletů AK EZ Kopřivnice na Mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích všech věkových kategorií. Na stříbrnou medaili zde dosáhli v pětiboji mladšího žactva Alexandra Huňková mezi dívkami a Dalibor Drda mezi chlapci. Nakročeno k vítězství měl Daniel Hanzelka v devítiboji žáků, ve skoku dalekém ale třikrát přešlápl, nezapsal tudíž ani bod a nakonec skončil čtvrtý. Těsně pod stupni vítězů zůstala i Ema Feilhauerová v sedmiboji žákyň a pátou příčku obsadila Adéla Tkáčová, kterou zase o medaili připravila předčasně ukončená soutěž ve skoku vysokém kvůli lehce bolavé patě. O nic jí však v tomto závodě nešlo, protože nominaci na mistrovství České republiky již měla jistou. Čtvrtý byl pak Mikuláš Kotek v pětiboji mladších žáků, tomu však ke třetímu místu scházelo dost bodů.

V Migasově memoriálu skončily Vlčovice třetí

Vlčovičtí fotbalisté (vlevo) podlehli ve skupině obhájcům prvenství v turnaji Slovanu Havířov, který nakonec skončil druhý.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Vlčovičtí fotbalisté (vlevo) podlehli ve skupině obhájcům prvenství v turnaji Slovanu Havířov, který nakonec skončil druhý.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Vlčovice (cab) – Fotbalisté Kozlovic zhatili Slovanu Havířov obhajobu vítězství v žákovském turnaji Memoriál Václava Migase, jehož šestý ročník pořádal na vlčovickém hřišti v sobotu 27. června Oldřich Hrnčárek na počest tohoto slavného fotbalisty, jenž byl v 60. a 70. letech oporou pražské Sparty a československým reprezentantem. Sportu se věnoval celý život, který vyhasl 23. září 2000, kdy mu bylo 56 let. Všem zápasům na vlčovickém hřišti přihlížela vdova po Václavu Migasovi.

V pátek večer sice postihly Moravskoslezský kraj silné bouřky s deštěm, ráno však šest družstev, které se tohoto turnaje zúčastnily, provázelo slunečné počasí s tropickými teplotami. Nejprve se hrály zápasy ve skupinách, poté přišla na řadu utkání o konečné umístění. O pátou příčku si zahrála družstva, jež skončila ve skupinách poslední, a to týmy dívek Baníku Ostrava a Odry. Děvčata, vedená Kopřivničanem Michalem Žárským, nakonec Odrám podlehla 1:2. Družstva ze druhých míst ve skupinách bojovala o třetí místo a to nakonec obsadily Vlčovice, když 2:0 porazily Frenštát pod Radhoštěm. Ve finále pak Kozlovice 2:1 zdolaly Slovan Havířov a oplatily mu tak loňskou prohru 4:5 po penaltovém rozstřelu.

Z výsledků fotbalového turnaje žáků Memoriál Václava Migase (Vlčovice, 27. 6., VI. ročník): skupina A: FC Vlčovice-Mniší – Baník Ostrava dívky 1:0p, – Slovan Havířov 1:4, Baník Ostrava dívky – Slovan Havířov 0:10; pořadí: 1. Havířov (14:1) 6 b., 2. Vlčovice-Mniší (2:4) 3 b., 3. Baník (0:11) 0 b.; sk. B: FC Kozlovice – TJ Odry 5:1, – SK Beskyd Frenštát p. R. 3:1, TJ Odry – SK Beskyd Frenštát p. R. 1:1; pořadí: 1. Kozlovice (8:2) 6 b., 2. Frenštát (2:4) 1 b., 3. Odry (2:6) 1 b.; o 5. místo: Odry – Baník Ostrava 2:1; o 3. místo: Vlčovice-Mniší – Frenštát 2:0; finále: Kozlovice – Havířov 2:1; konečné pořadí: 1. Kozlovice, 2. Havířov, 3. Vlčovice-Mniší, 4. Frenštát p. R., 5. Odry, 6. Baník Ostrava; sestava Vlčovice-Mniší: T. Naňák, V. Naňák, K. Bednařík, M. Koliba, A. Černošek, J. Wojkovský, Jan Blažek, Jiří Blažek, D. Dostál, J. Müller.

Soutěž družstev skončili tenisté poslední červnový víkend

Kopřivnice (cab) – Během tří červnových víkendů byly odehrány soutěže smíšených družstev tenistů severomoravské oblasti, do které spadá i kopřivnický klub. Zatímco v prvním kole všechny kategorie TK Kopřivnice své soupeře zdolaly (dorost měl volný los), v semifinále naopak skončily až na dorost poraženy.

V sobotu 20. června družstvo dospělých v Oblastní soutěži skupiny B podlehlo Novému Jičínu 2:7 (za Kopřivnici bodovala Nela Mičolová ve dvouhře a ve čtyřhře s Klárou Babincovou) a starší žactvo v Oblastní soutěži sk. C prohrálo s TJ Start Ostrava – Poruba 1:5 (kvůli špatnému počasí čtyřhry neproběhly, za Kopřivnici bodovala Veronika Nhi Luongová). V neděli se v Ostravě – Porubě s tamním „céčkem“ utkalo kopřivnické mladší žactvo hrající Oblastní soutěž 1. třídy sk. C a po zisku jednoho bodu ze čtyřhry díky dvojici Kiara Šumná a Veronika Nhi Luongová prohrálo 1:8.

Dorost v Oblastní soutěži sk. C hrál letos poprvé až ve čtvrtek 25. června a s družstvem TK TENNISPOINT Frýdek-Místek D si poradil 9:0, bodovali tedy všichni – ve dvouhře Jan Václavík, Mikoláš Bartoň, Martin Mikunda, Klára Babincová, Lucie Pantlíková a Oliver Hyvnar, ve čtyřhře pak Babincová–Pantlíková, Václavík–Bartoň a Hyvnar–Mikunda. V neděli tak Kopřivnice doma bojovala o postup do vyšší soutěže, týmu TJ Start Ostrava–Poruba C však podlehla 2:7 (bodovala Babincová ve dvouhře a ve čtyřhře s Pantlíkovou).

Zbývající družstva TK Kopřivnice hrála ve svých soutěžích o třetí místo. To se podařilo vybojovat v domácím prostředí jak dospělým, kteří porazili SKT Frýdlant nad Ostravicí 5:4 (bodovali Matyáš Michenka, Václavík, Babincová, Bára Čuláková a dvojice Babincová–Čuláková), tak i mladšímu žactvu, jež také zvítězilo 5:4 nad TJ Start VOKD Ostrava – Poruba B (bodovali Ondřej Škývara, Kryštof Grosman, Vojtěch Koliba, V. Nhi Luongová a dvojice Škývara–Grosman). Starší žactvo naopak nestačilo výsledkem 3:6 na ITS Tennis Club (bodovali Škývara a Koliba ve dvouhře a spolu ve čtyřhře) a obsadilo čtvrtou příčku.

V Libotíně zvítězil Ambros, v Tiché tentokrát Bátrla

Libotín, Tichá (cab) – Kvůli zrušeným závodům v jarní části Lašské běžecké ligy, které již nebylo možné uspořádat v pozdějších termínech, se Atletický klub E. Zátopka Kopřivnice rozhodl po osmi letech obnovit běh Kolem Libotína. Ten se konal za velmi horkého počasí ve středu 1. července, a celkem 59 běžců se tak muselo poprat nejen s počasím, ale i nelehkou 6,5 km dlouhou kopcovitou trasou.

Ani ve čtvrtém závodě letošní Lašské ligy nenašel Jakub Ambros z AK EZ svého přemožitele, a ač čas 22:25 min. neznamenal překonání vlastního traťového rekordu, v pohodě stačil na vítězství. Druhý Tomáš Jakubec rovněž z AK EZ, vracející se však k závodění po zranění, na něj ztratil více než minutu (23:37 min.). Třetí skončil v čase 23:45 min. Tomáš Bátrla z Kunína. V ženách roli favoritky potvrdila pětinásobná mistryně ČR v maratonu Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava), která vyhrála (celkově a v kategorii žen od 35 let) časem 26:08 min. Druhé místo obsadila vítězka kategorie žen 18–34 let Veronika Srníčková z Veřovic (27:11 min.) a třetí byla Darina Krausová (druhá v kategorii žen od 35 let) z pořádajícího klubu (29:46 min.).

Z AK EZ se ještě na stupně vítězů prosadili Tomáš Jurák, který ovládl kategorii čtyřicátníků, v téže kategorii byl třetí David Hanke, rovněž bronzovou pozici vybojoval Jiří Zátopek v mužích od 60 let a jediným juniorem (16–18 let) byl Adam Hrček.

O týden později pokračovala Lašská liga Tichavskou tůňkou, což je závod Frenštátského běžeckého poháru. Rychlá 3km trať tentokrát přinesla překvapení, vítězem se totiž poprvé v tomto ročníku LBL nestal Jakub Ambros z AK EZ. Ten doběhl v čase 9:13 min. druhý za Tomášem Bátrlou z Kunína, jenž výkonem 9:07 min. zůstal pouhé dvě sekundy za Ambrosovým traťovým rekordem z roku 2012. Třetí místo pak obsadil Jan Bartoň z Veřovic (9:48 min.). Mezi ženami triumfovala v čase 11:12 min. Veronika Srníčková z Veřovic před Helenou Kovařčíkovou z Poličné (vítězka kategorie žen od 35 let, 11:58 min.) a Danielou Valovou z Nového Jičína (12:08 min.). Z běžců AK EZ se na přední příčky prosadili ještě David Hanke, vítěz kategorie mužů 40–49 let, Petr Navara, jediný běžec nad 70 let, Darina Krausová, druhá v kategorii žen od 35 let, a Andrea Linhartová, třetí v téže kategorii.

Součástí Tichavské tůňky byl i závod mládeže na 1,5 km a z pětice kopřivnických zástupců vybojovali pozice na stupních vítězů čtyři z nich. V žácích zvítězil Šimon Holub (r. 2007) před Michalem Mazáčem (r. 2010), kategorii žaček ovládla Agáta Holubová (r. 2009, všichni AK EZ) a mezi dorostenkami byla nejrychlejší Anna Slívová (r. 2005, BK Kopřivnice). Jakub Kocurek (SK Kopřivnice) obsadil v kategorii žáků pátou příčku.

V průběžném pořadí LBL dominuje kategorii mužů Jakub Ambros před Tomášem Bátrlou, na třetím místě pak je Ondřej Blaha z Hutiska-Solanec. Mezi ženami je rovněž situace jasná, vede Darina Krausová před Helenou Kovařčíkovou, v těsném závěsu je však Veronika Srníčková. V kategorii masters (muži od 40 let) je suverénní Petr Škrabánek z MK Seitl Ostrava, druhá příčka patří Davidu Hankemu a třetí je Dušan Olajoš (KPNP Rybí).

Z výsledků závodu Kolem Libotína (1. 7., VI. ročník): kategorie muži 18–39 let: 1. J. Ambros, 2. T. Jakubec (oba AK EZ Kopřivnice), 3. T. Bátrla (Kunín), ...7. D. Mikala, 9. J. Kramoliš (oba AK EZ), 11. P., 15. M. Korbelář (oba Kopř.); kat. muži 40–49 let: 1. T. Jurák (AK EZ), 2. V. Pavlík (Lichnov), 3. D. Hanke, 4. J. Linhart, ...8. R. Raška (všichni AK EZ), 11. M. Hrnčárek (Pomalé šípy Kopř.), 16. T. Mezera (Kopř.), 17. P. Slíva (Pom. šípy), 18. L. Hrček (Kopř.), 19. M. Maléř (Pom. šípy); kat. muži 50–59 let: 1. V. Dobeš (Val. Meziříčí), 2. P. Bílek (Rožnov p. R.), 3. V. Mácha (Bartošovický mlýn), 4. J. Štefek (AK EZ), 5. P. Kahánek (Pohoda team Kopř.), 6. L. Richter, ...8. J. Orság (oba Pom. šípy); kat. muži od 60 let: 1. P. Škrabánek (MK Seitl Ostrava), 2. I. Nedoma (Příbor), 3. J. Zátopek, ...5. J. Kvita (oba AK EZ), 7. O. Rys (Pohoda team Kopř.); kat. ženy 18–34 let: 1. V. Srníčková, 2. V. Pítrová (obě Veřovice); kat. ženy od 35 let: 1. P. Pastorová (MK Seitl Ostrava), 2. D. Krausová (AK EZ), 3. H. Kovařčíková (Poličná), 4. K. Polášková (Pom. šípy); kat. junioři 16–18 let: 1. A. Hrček (AK EZ).

Z výsledků závodu Tichavská tůňka (8. 7., IX. ročník): kat. muži do 39 let: 1. T. Bátrla (Kunín), 2. J. Ambros (AK EZ), 3. J. Bartoň (Veřovice), 4. M. Vinklárek, 5. L. Kvak (oba AK EZ), 6. D. Dam (Kopř.), ...9. J. Kozubík, 11. J. Kramoliš (oba AK EZ), 12. P. Šimůnek (SK Kopř.); kat. muži 40–49 let: 1. D. Hanke (AK EZ), 2. V. Pavlík (Lichnov), 3. L. Petřek (Gumárny Zubří), 4. J. Linhart, ...6. R. Raška (oba AK EZ), 9. M. Hrnčárek, 13. P. Slíva (oba Pom. šípy); kat. muži 50–59 let: 1. V. Mácha (Bartošovický mlýn), 2. R. Baláž (Baláž Extreme Team Frenštát), 3. Z. Harabiš (Frenštát p. R.), ...5. J. Štefek (AK EZ), 6. L. Richter (Pom. šípy); kat. muži 60–69 let: 1. P. Škrabánek (MK Seitl Ostrava), 2. I. Nedoma (Příbor), 3. M. Přívětivý (Příbor), 4. J. Kvita, ...6. P. Jelínek (oba AK EZ); kat. muži od 70 let: 1. P. Navara (AK EZ); kat. ženy do 34 let: 1. V. Srníčková (Veřovice), 2. D. Valová (NJ), 3. B. Petřeková (TJ Gumárny Zubří); kat. ženy od 35 let: 1. H. Kovařčíková (Poličná), 2. D. Krausová, 3. A. Linhartová (obě AK EZ).

Bowlingové lize vévodí Závišice, v září se odehraje finále dvojic

Kopřivnice (cab) – Koncem června se ve druhém hracím dnu semifinále místní bowlingové Ligy dvojic rozhodovalo o účastnících zářijového finále. Z prvních dvou míst postoupily ze skupiny A týmy Žraloci a Havana, ze skupiny B pak Pitbull a KMH Závišice. Tuto čtveřici pak doplní Gemini a BC Štramberk jako družstva s nejlepším průměrem ze zbývajících osmi týmů obou skupin. Nepostupující družstva si zahrají finálovou skupinu B (útěchy).

Odehrána byla před prázdninovou pauzou také další kola Kopřivnické bowlingové ligy. V čele tabulky je po 11. kole stále suverénní tým KMH Závišice (116 b.) před hráči Squadra Azurra (99 b.) a Pitbull Dogs (88,5 b.). Družstva na čtvrtém až devátém místě však od sebe dělí jen pět bodů (některá ovšem mají utkání k dobru) – 4. Lvi 79,5 b., 5. Black Horse 79 b., 6. Havana Amigos 77,5 b., 7. Frajeři 75,5 b., 8. XXX 74 b. a 9. Baracuda 74 b. Znovu se na drahách Bowling centra u koupaliště sejdou hráči 1. září ke 12. kolu Kopřivnické ligy.

Pojď se bavit

Novinkou letošních prázdnin je akce Pojď se bavit. Každé prázdninové úterý mohou místní teenageři vyrazit na některé z kopřivnických sportovišť. Sedmého července si například na ploše zimního stadionu mohli vyzkoušet hru inspirovanou famfrpálem ze světa Harryho Pottera.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Novinkou letošních prázdnin je akce Pojď se bavit. Každé prázdninové úterý mohou místní teenageři vyrazit na některé z kopřivnických sportovišť. Sedmého července si například na ploše zimního stadionu mohli vyzkoušet hru inspirovanou famfrpálem ze světa Harryho Pottera.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Letní koncert před Ringhofferovou vilou

Druhý letní koncert před Ringhofferovou vilou byl v režii Komorního orchestru Kopřivnice, se kterým jako host vystoupil i houslista Dennis Schneiderka.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Druhý letní koncert před Ringhofferovou vilou byl v režii Komorního orchestru Kopřivnice, se kterým jako host vystoupil i houslista Dennis Schneiderka.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

RSS ikona
 • Prázdninové rekonstrukce

  Prázdniny jsou v plném proudu stejně jako rekonstrukce majetku města. Dokončena je elektroinstalace v Mateřské škole na ulici České, probíhá modernizace ...
 • Prodej pozemků

  Město Kopřivnice nabízí ke koupi komplex pozemků pro výstavbu rodinných a bytových domů v lukrativní lokalitě Dolní Roličky v k. ú. Drnholec nad ...
 • Mobilní rozhlas se rozjíždí

  Kopřivnice – Pracovníci Městského úřadu Kopřivnice absolvovali školení na používání Mobilního rozhlasu jako dalšího kanálu sloužícího k ...
 • Práce na kanalizaci omezí dopravu

  Kopřivnice letos v březnu zahájila největší plánovanou investici města - stavbu splaškové kanalizace s názvem Odkanalizování místních částí ...
 • Rally Valaška omezí dopravu

  V náhradním termínu se pojede o víkendu od 7. do 9. srpna KOWAX ValMez Rally a KOWAX Rallysprint. Centrem automobilových závodů se stane polygon Tatra v ...
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS