Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 10.09.2020- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 31/2020 ze dne 10.09.2020

Provizorní výjezdové centrum hasičů má stát do konce roku

Kopřivnice (dam) – Maximálně půl milionu korun je město ochotno doplatit za pozemky, které dostane výměnou za parcelu přiléhající k ulici Ke Křížku, na které má vyrůst moderní Integrované výjezdové centrum hasičů a zdravotnických záchranářů.

„Postupujeme podle deklarace, jejímž podpisem se město zavázalo usilovat o zprovoznění nového Integrovaného výjezdového centra v roce 2021. Došlo ke schválení změny územní dokumentace, která umožní výstavbu Integrovaného výjezdového centra na pozemcích. Pak se vykoupením pozemků od soukromého majitele a převodem od městské společnosti Slumeko podařilo scelit území, na kterém Hasičský záchranný sbor MS kraje hodlá stavět. Následovalo jednání o samotné směně pozemků,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný.

Vyjednávání o směně pozemků mezi městem a Hasičským záchranným sborem, který mezitím předmětné pozemky získal převodem od státu, komplikuje rozdíl v jejich odhadních cenách. Město by výměnou za pozemky pro výjezdové centrum mělo získat pozemek pod tréninkovým fotbalovým hřištěm a poměrně velkou plochu v dnešním areálu Tatry u ulice Dělnické.

Tyto pozemky znalci ocenili na víc než 9,2 milionu korun, zatímco cena pozemků, které má hasičům předat město, je podle odhadců 6,9 milionu korun. Město si ovšem své parcely cení na víc než odhadce. „Slumeko původně zamýšlelo využít plochy ke komerčním účelům, a tyto pozemky proto mají vyšší hodnotu, než bylo stanoveno posudkem. Navíc město v minulosti druhý převáděný pozemek pod fotbalovým hřištěm zhodnotilo, když původní škvárové hřiště nahradilo novým sportovištěm. Město Kopřivnice už do celé záležitosti investovalo čas a energii realizací výkupu pozemků i změnou územního plánu. Máme proto za to, že rozdíl v cenách směňovaných pozemků je nižší,“ uvedl starosta Kopečný.

Z materiálu, který už schválila městská rada a kterým by se mělo v září zabývat zastupitelstvo, vyplývá, že město si své pozemky cení na 8,7 milionů korun a rozdíl v cenách by pak činil 500 000 Kč. Starosta předpokládá, že takto nastavenou směnu pozemků zastupitelstvo v září přijme, kdyby ale radnice měla doplácet víc než 2,3 milionu korun, není o podpoře takového obchodu ze strany zastupitelů přesvědčen.

Času na dořešení směny pozemků přitom není mnoho. Stavební úřad už vydal územní rozhodnutí pro Integrované výjezdové centrum. Pokračuje projektování dokumentace ve stupni pro stavební povolení a současně dokumentace provedení stavby. „Pokračuje i příprava provizorní stanice, která bude do konce roku 2020 vybudována na pozemcích budoucího Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice,“ uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela s tím, že už běží i příprava na personální obsazení stanice.

Výstavba Integrovaného výjezdového centra v Kopřivnici má přijít na zhruba 150 milionů korun a podle Kůdely bude financována ze státního rozpočtu a z mimorozpočtových zdrojů. Kdy bude zahájena samotná stavba výjezdového centra, ale zatím není jasné. Hasičský záchranný sbor zatím počítá s tím, že 1. lednu 2021 bude zprovozněna stanice v provizorních podmínkách. Na nově vybudovaných zpevněných plochách budou mít hasiči zázemí v kontejnerových budovách a zásahovou techniku budou garážovat v nafukovací hale. V těchto provizorních podmínkách budou hasiči sloužit až do dokončení IVC Kopřivnice, podle odhadů mluvčího Kůdely zhruba dva roky.

Architekti navrhli kruhové lavičky s logem i auto na střechu muzea

O prezentaci architektonické vize předprostoru Technického muzea byl mezi Kopřivničany zájem.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
O prezentaci architektonické vize předprostoru Technického muzea byl mezi Kopřivničany zájem.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - Víc než čtyři desítky zájemců si vyslechly prezentaci architektonické studie řešící budoucí podobu předprostoru technického muzea. Potřebu najít nový vzhled jednoho z nejexponovanějších míst v Kopřivnici akceleroval odvoz Slovenské strely k jejímu restaurování. Letos proto město prostřednictvím svého oddělení architektury zadalo zpracování studie brněnskému ateliéru m2au. Jeho architekti minulou středu ve vstupním vestibulu muzea prezentovali své návrhy kopřivnické veřejnosti. Během zhruba půlhodinové prezentace autoři studie představili nejen celkovou ideu, ale i mnohé detaily návrhu, který se neomezuje pouze na prostor po Slovenské strele, ale navrhuje větší či menší úpravy okolo celé budovy muzea.

Návrh ateliéru m2au počítá s poměrně rozsáhlou výsadbou nových stromů před muzeem nebo rozšířením a očištěním vstupního schodiště.

Nejvíc pozornosti ale poutá návrh několika dekorativních prvků. Tím hlavním je soustava pěti za sebou stojících kruhů, které mají sloužit nejen jako originální lavičky k posezení, ale dohromady budou v zákrytu tvořit ikonické logo Tatry. Dalším výrazným prvkem, navrženým brněnskými architekty, je umístění makety tatraplánu pod vrchol šikmé střechy přístavby muzea. Tento odvážný prvek by měl lidem přijíždějícím do Kopřivnice jednoznačně ozřejmit účel budovy, kterou míjí. Architekti už při plánování počítali s tím, že realizaci všech úprav bude možné rozdělit do pěti, respektive šesti etap. Tou první má být likvidace stávajícího přístřešku a nástupiště po Slovenské strele, naopak posledním, do jisté míry samostatným realizačním celkem by mohlo být vybudování informačního centra a veřejných toalet ve „vykousnutém“ nároží budovy supermarketu Albert. Veřejnost, která na prezentaci studie dorazila, návrhy architektů přijala kladně. Návrh jako takový se lidem líbil, diskutovalo se ale o řadě detailů, jako výška a druhy vysazovaných stromů, o intenzitě osvětlení v daném místě, vlivu plánovaných úprav na funkčnost CO krytů pod budovou nebo o aretaci otáčení kruhů tvořících tatrovácké logo. Odprezentovanou studii stejně jako projektovou dokumentaci pro stavbu město zaplatí z půlmilionové účelové dotace Moravskoslezského kraje. Prvních úprav by se Kopřivničané mohli dočkat už v příštím nebo v následujícím roce. „Uvidíme, jaké budou daňové příjmy a co si budeme moci dovolit. Začneme jistě odstraněním přístřešku a nástupiště, možná i úpravou plochy pro výsadby a případně i s instalací kruhů s logem,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný. Ten rovněž slíbil, že se pokusí jednat s Tatrou o tom, zda by vytvoření prvku, který bude lákadlem pro návštěvníky a zároveň i propagací značky, nebyla ochotna financovat.

Covidová opatření ovlivnila zahájení školního roku

První den nového školního roku poznamenala protiepidemická opatření. Slavnostní vítání prvňáčků proběhlo s omezeními.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
První den nového školního roku poznamenala protiepidemická opatření. Slavnostní vítání prvňáčků proběhlo s omezeními.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (hod) – Před týdnem v úterý 1. září začal pro více než dva tisíce školáků v Kopřivnici nový školní rok, ve městě a v místních částech usedlo poprvé do lavic celkem 224 dětí. Slavnostní zahájení na školách mnohde probíhalo jinak, než bylo zvykem. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzhledem k vývoji epidemiologické situace v novojičínském okrese vydalo doporučení, aby školy upustily od slavnostního uvítání prvňáčků, a tak i proto je nebyli zástupci města na školách přivítat.

Ve většině škol chtěli přivítat žáky po prázdninách co nejvíce v tradičním duchu za dodržení nařízených hygienických opatření. Rodiče, kteří přišli doprovodit své ratolesti, byli vyzváni k použití roušky. Protože pršelo, někde se sešli v tělocvičnách, ale ve většině škol se vítalo ve třídách.

Nejvíce prvňáčků nastoupilo do ZŠ dr. Milady Horákové, a to 46. V ZŠ 17. listopadu se bude učit 38 prvňáčků, o dva méně je jich ve škole ZŠ E. Zátopka. Dvacet sedm žáků v prvních třídách je v ZŠ Lubina, 26 v ZŠ Alšově, 25 ve škole sv. Zdislavy, čtyři prvňáčci nastoupili do školy Floriána Bayera. Prvňáčky přivítali i v Základní škole Motýlek, kde jeden žák nastoupil do prvního ročníku základní školy a tři do speciální školy. Ve školách Emila Zátopka, 17. listopadu, Alšovky, M. Horákové, Lubině a Mniší jsou prvňáčci rozděleni do dvou tříd. Například v ZŠ Alšově je jedna první třída s rozšířenou výukou anglického jazyka i v jiných vyučovacích předmětech. V ZŠ a MŠ 17. listopadu od tohoto školního roku otevřeli ve spolupráci se Světem vzdělání jednu první třídu pro nadané děti. Raritou je škola v Mniší, kde mají jednu čistě chlapeckou první třídu, do prvních tříd tam nastoupilo 15 chlapců a jen tři dívky.

I v letošním roce byla ve škole dr. Horákové otevřena přípravná třída, do které chodí deset dětí, jež mají odklad povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Veřejnosti bude představeno šest návrhů Ko-projektů

Kopřivnice (hod) – Po členech Komise pro projekt Zdravé město a místní Agendy 21 se s návrhy do Participativního rozpočtu na rok 2020 seznámila rada města.

Na konci srpna obdrželi všichni předkladatelé návrhů do Ko-projektů zprávu o tom, zda jejich návrh postupuje do veřejného hlasování či nikoli. „Obdrželi jsme 15 návrhů a do dalšího kola postoupilo šest z nich. Někteří předkladatelé byli zklamáni, nicméně postupujeme podle schválených pravidel, která jsou zveřejněna na webu města. Po přijetí přihlášek prošly návrhy formální kontrolou, následně odborným hodnocením zaměstnanců městského úřadu a dalších dotčených subjektů. Někteří předkladatelé využili i možnost osobní konzultace ještě před samotným odevzdáním vlastního návrhu. Vyjadřovala se i správa sportovišť, sportovní kluby či koordinátor Lašské brány Beskyd a další. Vyjádření všech pak byla předložena komisi a ta dle schválených pravidel vybrala ty, které budou představeny veřejnosti. Po veřejném představení šesti postupujících projektů bude následovat veřejné hlasování, které rozhodne o vítězi,“ nastínila postup výběru návrhů do participativního rozpočtu Ivana Holubová, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21.

Rozhodování nebylo ani v tomto druhém ročníku akce jednoduché. „Na komisi Zdravého města a místní Agendy 21 několikrát zaznělo, že participativní rozpočet by měl podporovat především projekty, které slouží k rozvoji ať už společensky prospěšných aktivit, či k podpoře místních akčních komunit. Ko-projekty, jak se jinak předloženým návrhům také zkráceně říká, by neměly nahrazovat běžné opravy města a už vůbec by neměly sloužit jako nástroj pro nápravu negativního chování občanů. U Ko-projektů by mělo jít o společensky prospěšné projekty, které přispějí ke zlepšení kvality života v Kopřivnici či místních částech a podpoří zapojení místních komunit do dění v Kopřivnici,“ upřesnila Ivana Holubová s tím, že na webu budou zveřejněny nejen postupující návrhy, ale i devět ostatních.

Veřejnosti bude v průběhu října postupně představeno šest postupujících návrhů do participativního rozpočtu, a to ve videoklipech v Kabelové televizi Kopřivnice, na webu města i facebooku. O přízeň veřejnosti bude usilovat návrh na obnovu lezecké stěny v areálu Vanaivan, znovuotevření skateparku, workoutové a fitness hřiště u Vlčovjana, rozšíření a úprava a doplnění dětského hřiště ve vnitrobloku ulic Příčné a Obránců míru, dále oživení dětského hřiště za Katolickým domem. Poslední šestý návrh je na doplnění herních prvků pro menší děti u Kulturního domu v Mniší.

Nezaměstnanost v srpnu překvapivě mírně klesla

Kopřivnice (dam) – Překvapivě pozitivně vyznívají statistiky úřadu práce za měsíc srpen. Podle údajů zveřejněných minulý týden bylo na konci srpna evidováno 1 208 uchazečů o zaměstnání, tedy o dvaačtyřicet méně než o měsíc dřív. Podíl nezaměstnaných osob v Kopřivnici a nejbližším okolí se snížil z červencové hodnoty 4,54 % na 4,38 %. Zároveň stoupl i počet nabízených volných míst. Těch meziměsíčně přibylo 111 na 546. Podobně se situace vyvíjela také v ostatních regionech Novojičínska s výjimkou Oderska, kde došlo naopak k nepatrnému navýšení počtu lidí bez práce.

V celém novojičínském okrese tak počet nezaměstnaných znovu klesl pod 4 000 lidí, podíl nezaměstnaných se za měsíc snížil o desetinu procenta. Zmíněné statistiky se pozitivně projevily i v údaji počtu uchazečů připadajících na jedno volné pracovní místo.

Vstup na radnici byl opraven

Hlavní vstup do budovy městského úřadu prošel renovací. Opravy přišly na necelých sto tisíc.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Hlavní vstup do budovy městského úřadu prošel renovací. Opravy přišly na necelých sto tisíc.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (hod) – Tento týden dokončila stavební firma Chalupa a syn, s. r. o., práce na opravě fasády na průčelí vstupu do budovy městského úřadu. Práce započala firma před dvěma týdny. „Opravena byla fasáda průčelí hlavního vstupu do budovy a prvků vystupujících nad atiku, dále bylo provedeno oplechování atiky a opraven sokl po stranách schodiště. Firma za dokončení stavebních prací dostane zaplaceno 99 147 korun včetně DPH,“ uvedla Daniela Koričanská, pracovnice oddělení technické správy na kopřivnické radnici.

Místní střední škola se možná dočká nového názvu i vyučovaných oborů

Kopřivnice (dam ) – Nových studijních oborů a možná i nového názvu se v budoucnu dočká zdejší vyšší odborná škola, střední průmyslová škola a střední odborné učiliště. Zaznělo to minulý týden při slavnostní inauguraci jejího nového ředitele Jiřího Pišteckého. Největším úkolem nového ředitele, který v polovině prázdnin ve funkci po šesti letech vystřídal Jana Pavelku, bude získat pro jedinou střední školu v Kopřivnici více žáků. Zatímco v době slučování měla škola v roce 2003 zhruba 1 500 žáků, dnes jich není ani třetina.

„Pokles žáků byl v minulém období významný. Roli v něm sehrála nejen situace Tatry, ale také demografická situace, kdy počty žáků ve středoškolském věku v posledních dvaceti letech vytrvale klesaly. Je třeba, abyste všichni táhli za jeden provaz a naplnili potenciál této školy,“ řekl shromážděným zaměstnancům školy při slavnostním uvedení Pišteckého do funkce náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny.

To si uvědomuje i nový ředitel kopřivnického středoškolského komplexu, který patří, co do rozsahu, k největším z 90 krajských škol na severní Moravě a ve Slezsku. Tlustou čáru za minulostí by škola mohla napsat i změnou svého dlouhého názvu, který vyvolává spíš zdání násilného slepence než jediné integrálně fungující instituce.

„Až do roku 2003 fungovaly obě školy samostatně a lidé z Kopřivnicka absolvovali buď průmyslovku, nebo učiliště a toto vnímání v nich zůstává i přesto, že škola už 17 let funguje pod jednou hlavičkou. Bude třeba toto vnímání změnit a upravit i image školy. Podle zřizovatele by jednou z cest mohla být změna názvu,“ připustil Jiří Pištecký.

Přejmenování školy je ale zatím jen ve stádiu prvotních úvah. Možná dříve dojde k úpravě a doplnění vyučovaných oborů. Započatý školní rok už proběhne beze změn, ale možná už v tom dalším se dá očekávat nová nabídka potenciálním studentům. „Potřebujeme skutečně doplnit nejlépe maturitní obor pro dívky, protože současná struktura vyučovaných oborů je taková, že jsou atraktivní spíš pro chlapce. V minulosti nám ubyla obchodní akademie, technické a ekonomické lyceum. Nejde o to, že by se přímo tyto obory měly vrátit, protože lycea v kraji jsou, ale potřebujeme obor, který nebude zaměřený jen na strojírenství, ale bude mít i ekonomickou část. Jak konkrétně nový obor či obory budou vypadat, si ujasníme až po analýze a diskuzi s místními základními školami. Musíme zjistit, kam děvčata odcházejí, jestli spíš na obory maturitní nebo učební, a podle toho bude potřeba upravit naši strukturu oborů,“ říká ředitel Pištecký.

Už je možné žádat o voličské průkazy

Kopřivnice (hod) – Lidé, kteří nebudou v době voleb do krajského zastupitelstva doma, ale na území kraje a chtěli by podpořit svou stranu, hnutí či koalici, mohou požádat o vydání voličského průkazu. Požádat o jeho vydání je možné pouze na obecním úřadě v místě svého trvalého pobytu, a to osobně nebo písemně. V případě písemné žádosti je nutné opatřit žádost úředně ověřeným podpisem. Osobní podání lze učinit na oddělení správních agend – evidenci obyvatel ve 4. podlaží radnice až do středy 30. září do 16 hodin, písemně pouze do 25. září. „Doposud jsme neobdrželi ani jednu žádost o vydání voličského průkazu,“ uvedla vedoucí oddělení správních agend Jana Sopuchová, která má volební agendu na starosti.

Kontejnery byly dezinfikovány

Kopřivnice (hod) – V závěru srpna nechala společnost Slumeko dezinfikovat všechny kontejnery na směsný komunální odpad o objemu 1 100 litrů. Každoroční dezinfekcí prošlo celkem 425 kontejnerů. Čištění kontejnerů probíhá ve dnech jejich vývozu. Po vysypání obsahu kontejneru do svážejícího vozidla jej pracovníci Slumeka důkladně vyčistili. Mnohdy musí nánosy odstranit pomocí lopat. Následně přijel čisticí vůz, který jednotlivé nádoby tlakově vymýval vodou a savem. „Za dezinfekci jsme zaplatili 65 tisíc korun včetně DPH,“ upřesnila Nikol Prokopová, pracovnice společnosti Slumeko, která má na starosti odpadové hospodářství.

Ředitelem Motýlku je Marek Poruba

Kopřivnice (dam) – Od prvního srpna Základní a mateřskou školu Motýlek vede nově jmenovaný ředitel Marek Poruba, slavnostního uvedení do funkce se ale dočkal až minulou středu za účasti náměstků Moravskoslezského kraje. Marek Poruba na zdejší škole, zaměřené především na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, působí už od roku 2008. V létě jej Rada Moravskoslezského kraje jako zřizovatel školy Motýlek jmenovala na místo, které se uvolnilo po náhlém úmrtí dlouholeté ředitelky Dagmar Jančálkové na počátku letošního roku.

„Mým hlavním cílem je zachovat celou filozofii naší školy tak, jak ji nastavila má předchůdkyně. Ve chvíli, kdy škola velmi dobře funguje a má vynikající pověst nejen v rámci kraje, ale v celé republice, a dokonce i v zahraničí, není z mého pohledu potřeba dělat žádné velké změny, ale abychom se drželi nastaveného trendu, nesmíme usnout na vavřínech a stále být progresivní,“ říká ředitel Marek Poruba, který svůj první školní rok v pozici ředitele začíná v nejistotě vyvolané tím, jak v dalších měsících bude chod školství ovlivňovat situace okolo covid-19.

Základní a mateřská škola Motýlek, kterou navštěvuje 113 dětí, z nichž mnohé vyžadují zvláštní péči i specifický postup při vzdělávání, neboť často mají tělesná i mentální postižení, v Kopřivnici funguje od roku 1993 a je velmi úspěšná. „V našem oboru jsme známí, dostáváme mnoho žádostí o praxe a stáže a spolupracujeme i se zahraničními školami tohoto typu. Proto, aby výchovně-vzdělávací proces byl i nadále na vysoké úrovni, je potřeba, aby naši pedagogové byli co nejvíce kvalifikovaní. V naší práci využíváme moderní postupy i technologie a v tomto ohledu se svět kolem nás velmi rychle vyvíjí,“ uvědomuje si Marek Porub.

I proto se škola neustále snaží sledovat trendy nejen u nás, ale i za hranicemi. Aktuálně končí projekt založený na výměně pedagogů a dobré praxe mezi Motýlkem a londýnskou Speciální školou Stephena Hawkinga. Výměna zkušeností financovaná z evropského programu Erasmus+ měla sice původně skončit už dříve, ale projekt byl prodloužen kvůli koronavirové epidemii. V nejbližší době se pak rozjede obdobný projekt spolupráce se speciální školou v severopolském městě Olštýn.

Senioři se mohou vzdělávat na přednáškách na různá témata

Cyklus přednášek pro seniory zahájila minulý týden beseda s lázeňským lékařem a znalcem bylin Karlem Štenbaurem.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Cyklus přednášek pro seniory zahájila minulý týden beseda s lázeňským lékařem a znalcem bylin Karlem Štenbaurem.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Kopřivnická radnice ve spolupráci s partnery připravila pro seniory několik přednášek na různá témata.

Jako první z nich proběhla zdravotní přednáška ve středu 2. září v Klubu seniorů na ulici Sokolovské. Karel Štenbaur, lázeňský lékař a bylinkář, s přítomnými hovořil nejen o sběru bylin, jejich skladování, ale i výrobě tinktur. Upozorňoval, že by se byliny zpočátku neměly střídat a měly by se používat střídmě a s nimi léčit to, na co jsou určeny.

Další přednáška se uskuteční ve čtvrtek 17. září ve 14 hodin opět v Klubu seniorů na ulici Sokolovské. Kateřina Matoušková z Českého telekomunikačního úřadu zasvětí přítomné do nabídky poskytovatelů poštovních služeb, vysvětlí způsob podávání reklamací a další. Na závěr přednášky pak proběhne diskuze, kde budou zodpovězeny dotazy přítomných.

O týden později 24. září v 9 hodin dopoledne se uskuteční přednáška s názvem Včela, jak ji neznáte. Místní včelař Oldřich Němec pohovoří o včelách a včelích produktech, které lze využít pro podporu zdraví. „Protože bude připravena i ochutnávka medu a medoviny, je žádoucí, aby si senioři donesli s sebou malou kávovou lžičku,“ upozornila Pavla Zrunková, pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví, která má akce pro seniory na starosti.

Pro seniory, kteří využívají chytré telefony, tablety či počítače, připravila radnice ve spolupráci s neziskovou organizací Moudrá sovička tři jednodenní semináře. „Ty jsou v každém termínu určeny pro maximálně 15 seniorů, aby se jim lektoři mohli věnovat a vše s nimi probrat. Zájemci by se proto měli co nejdříve hlásit u mne, a to elektronicky na e-mail pavla.zrunkova@koprivnice.cz, nebo telefonicky na číslech 556 879 460, 737 283 566,“ upozornila Pavla Zrunková. První seminář se uskuteční ve středu 30. září v komunitním centru Vlčovjan a další dva pak na městském úřadě, a to ve čtvrtek 1. a v pátek 2. října.

Škola Floriána Bayera má lepší zabezpečení

Kopřivnice (hod) – O prázdninách proběhla v Základní škole Floriána Bayera rekonstrukce elektroinstalace. Díky ní je ve škole nové osvětlení, rozvody rozhlasu, Wi-fi připojení v celé budově a moderní zabezpečovací systém. „Současně byla dokončena nová počítačová učebna s nejmodernější jazykovou laboratoří OMNEO z projektu EU se žákovskými stanicemi pro 24 žáků, která bude využita v klasické i případné distanční výuce. Díky těmto rekonstrukcím jsme mohli žáky na začátku školního roku přivítat v krásné, moderní a bezpečné škole,“ uvedla Vlasta Geryková, ředitelka ZŠ Floriána Bayera.

Ve Štramberku probíhá rozsáhlá oprava hřbitova

Do rozsáhlých úprav městského hřbitova investuje Štramberk v letošním roce deset milionů korun.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Do rozsáhlých úprav městského hřbitova investuje Štramberk v letošním roce deset milionů korun.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Štramberk (hod) – Hřbitov ve Štramberku prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Až do letošního roku se v areálu prováděla pouze běžná údržba zeleně a stavebně se řešily jen havárie.

„Město má již několik let zpracovanou projektovou dokumentaci na revitalizaci areálu hřbitova, jeho rozšíření, opravu oplocení a doplnění infrastruktury. Realizace I. etapy revitalizace areálu hřbitova byla zahájena 15. dubna a stavební práce provádí Commodum, s. r. o., Valašská Bystřice a Kámenbau, s. r. o., Vidče,“ uvedl místostarosta Štramberka Václav Šimíček.

V rámci revitalizace budou vybudovány nové chodníky, které budou vedeny tak, aby na stávající navazovaly. Povrch bude ze žulových kostek, vedlejší chodníky budou rovněž ze žulových kostek a jejich plocha bude vyplněna drceným štramberským vápencem. „Nově je navržena přístupová trasa od parkoviště na Horečce. Stávající schodiště je již rozebráno a vstup budou tvořit prefabrikované betonové stupně a podesty ze štramberského drceného vápence. Toto schodiště bude lemováno opěrnými kamennými zídkami v parapetní výšce. V těchto zídkách se objeví zabudované reflektory, které osvětlí stupnice a podesty,“ upřesnil místostarosta.

Opravena bude kamenná zeď u hlavní brány včetně oplocení. „Navrženy jsou čtyři typy oplocení. První jsou dřevěné výplně ve stávající kamenné zdi s pilíři při hlavní bráně. Druhý typ, od márnice ke skládce odpadu, se uvažuje s odbouráním stávajícího základu, vybudováním kamenné zídky s pilíři a mezilehlými dřevěnými výplněmi na novém základu. Na tento úsek navazuje vedlejší branka v horním rohu plochy starého hřbitova, která je rovněž nově navržena ze dřeva a posazena v kamenné koncovce zdi v této části oplocení. Třetí typ je koncipován jako plná zeď s pilíři s kamenným obkladem. Mezilehlá pole jsou ze šalovacích betonových tvárnic omítnutých hrubou jednovrstvou omítkou. Korunu kryje stříška ze štípaného šindele. Ve stejném duchu je navržena nárožní partie s brankou v dolním rohu – boční vstup od parkoviště. Poslední typ se uvažuje s ponecháním stávajícího základu, ocelových sloupků a svlaků a vymění se dřevěné plaňky po celé délce,“ přiblížil další opravy Václav Šimíček.

Opravena bude i hlavní brána, ta bude kovářsky repasována včetně pantů a vyměněn bude i zámek. V rámci revitalizace hřbitova dojde k vykácení přerostlých tújí, vysokých smrků a náletových křovin, následně bude vysázena nová zeleň, doplněna bude alej listnatých stromů o chybějící kusy.

„Aktuálně jsou prováděny práce na povrchové úpravě zídky mezi hřbitovem a areálem Tělocvičné jednoty Sokol Štramberk. Současně probíhá realizace prvních mlatových chodníků a nového přístupového schodiště. Veškeré práce, dle smlouvy o dílo, by měly být dokončeny do poloviny listopadu, avšak s ohledem na postup prací lze očekávat dokončení už o měsíc dříve,“ okomentoval stav místostarosta a dodal, že za I. etapu revitalizace hřbitova město zaplatí něco málo přes deset milionů korun včetně DPH.

Štramberská radnice plánuje rozšíření hřbitova, protože stávající kapacita pro umístění klasických hrobů je v současnosti téměř vyčerpána. Dle záměru by se hřbitov mohl rozšířit směrem k lomu, kde je v současné době zalesněný pozemek. „Druhá etapa není dnes předmětem realizace, jelikož se jedná o rozšíření hřbitova a to je podmíněno změnou Územního plánu města, což bude ještě nějaký rok trvat,“ dodal Václav Šimíček.

Příspěvky zastupitelů

Mgr. Dagmary Rysová, Mgr. Zdeněk Babinec
Mgr. Dagmary Rysová, Mgr. Zdeněk Babinec

Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) – reakce

Reagujeme na zavádějící článek našeho bývalého spolukandidáta Mgr. Lakomého. Asi je pochopitelné, že se snaží ospravedlnit svůj překvapivý obrat v názorech, používá však argumenty upravené jeho verzi. SNK po pět volebních období vystupovalo jako seskupení osobností nezávislých na politických směrech, a zároveň jako jednotný celek, který stojí za svým programem a pracuje pro něj. Program byl vytvářen v týmu, a tak také byly vždy řešeny případné problémy. Bohužel pan Lakomý si v současném volebním období vyložil slovo "nezávislý" jako já sám za sebe.

Situace v zastupitelstvu po úmrtí paní Jančálkové byla velice složitá. ODS nebyla schopná zajistit podporu koalici, protože její nastoupivší náhradník Ing. Gavlas nebyl zpočátku ochotný koalici podpořit. Proběhla řada jednání, která dospěla nakonec k podepsání nové koaliční smlouvy v původním složení koalice, kterou však starosta Ing. Kopečný na únorovém zasedání ZM nedodržel. Poté proběhlo setkání kandidátů SNK, kteří se dohodli, že v rámci možností její zastupitelé podpoří smysluplnou koalici stran, která bude schopná pokračovat v započatých prioritách města a nebudou v ní zastoupeny SPD a KSČM. Pokud taková možnost nebude, přijmou roli konstruktivní opozice. Na setkání byl i Mgr. Lakomý a žádným způsobem neprojevil nesouhlas s tímto názorem. Následná schůzka SNK 13. 5. 2020 se konala v době, kdy již vyšlo najevo, že pan Lakomý přešel na stranu opozice a byl vyzván ostatními, aby své jednání vysvětlil, což se mu nepodařilo. Byl tedy vyzván přítomnými spolukandidáty, ať nadále nevystupuje za SNK. Žádné ukončení spolupráce ze strany jeho, ani pěti údajných spolukandidátů dodnes nebylo předáno. Z popsané situace je zřejmé, že vyjádření Mgr. Lakomého v jeho Otevřeném stanovisku jsou pro nás nepřijatelným alibismem.

Mrzí nás, že SNK, díky postupu Mgr. Lakomého, upřednostňujícího osobní zájem, nemohla podpořit řešení, která v rámci ustavení rady města nabízela logičtější a výsledku voleb odpovídající uspořádání radnice.

Dále jsme z pozic zastupitele a členů výborů a komisí připraveni konstruktivně pracovat na rozvoji města, přípravě nového strategického plánu a dalších důležitých úkolech.

Za SNK Kopřivnice

Dagmar Rysová, zastupitelka

Názory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Rozvíjíme naše město

Na posledním zastupitelstvu mne zaujala prezentace Kamila Mrvy. Velmi srozumitelně a přehledně prezentoval naši společnou práci. Většina projektů se sice připravovala již v předcházejících volebních obdobích, nicméně společným úsilím se nám je podařilo posunout, či dotáhnout do konce. Věřím, že i ty další projekty, které jsme připravovali společně, dotáhneme do zdárného konce a nastartujeme projekty další. Rozvoj města je dlouhodobou záležitostí a ve svých volebních programech ho mají téměř všechny strany. Žádné změny na radnici nemohou pokrok a rozvoj města zastavit. Mění se pouze priority osobností, které mohou upřednostnit ten či onen projekt. Věřím, že současné složení vedení města bude stejně kreativní jako to předchozí a že za další dva roky předvedeme podobnou prezentaci, v níž se tvář Kopřivnice zase trochu promění k lepšímu.

Bohužel, ty největší projekty moc viditelné nejsou a nikdy viditelné nebudou. Kanalizaci ve Vlčovicích a v Mniší, připravovanou již řadu let, zakopeme pod zem, a pokud bude dobře fungovat, nikdo ji neuvidí. Zcela jistě ji ale ocení ti, kterým bude sloužit. Dlouho očekávaná realizace centra Kopřivnice v posledních letech se na papíře finalizovala. Už před dvěma léty by se začalo kopat, nebýt kostlivce ve skříni, který se objevil v podobě nutnosti zbourat a znovu vybudovat zatrubnění Kopřivničky za desítky milionů a odkrýt staré zabetonované podzemní prostory pod centrem a tím vyrovnat dluhy minulosti. Tato fáze, ač velmi nákladná, také nebude vidět, bude skrytá v zemi. Občany města zajímá ale hlavně to, co uvidí nad zemí. Mezitím projekt centra Kopřivnice doznal řadu změn. Snad jeho poslední verze splní očekávání veřejnosti.

Do třetice, to, co bychom chtěli co nejrychleji napravit, je dluh minulosti v podobě chátrající budovy bývalé ZŠ Náměstí. Nejrůznější varianty využití a studie se zpracovávají už přes 15 let. Nyní se ale stává prioritou mezi dalšími realizacemi, kterým naše ODS dává zelenou. I tato změna nebude zvenčí příliš viditelná. Historizující fasáda by měla být zachována, ale uvnitř se musí rekonstruovat kompletně všechno, i celá střecha. A to vše se musí podřídit novému využití této jedné z nejstarších budov našeho města.

Zdeněk Babinec

člen Zastupitelstva města Kopřivnice

Názory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Benda Quartet zahraje hudbu Ludwiga van Beethovena

Kopřivnice (dam) – I zdejší milovníci klasické hudby budou mít možnost připomenout si dvousetpadesáté výročí narození Ludwiga van Beethovena. Letos v prosinci uplyne přesně 250 let od narození jednoho z nejobdivovanějších velikánů světové hudby. Beethoven ve své tvorbě k novým strukturám a formám záměrně rušil zavedené hudební konvence a svým jedinečným dílem postavil most mezi hudebním klasicismem a romantismem. Výročí hudebního génia si připomínají orchestry, komorní soubory i sólisté po celém světě. V Kopřivnici si lidé Beethovenovu hudbu budou moci poslechnout v úterý 15. září od půl sedmé večer, kdy na půdě Katolického domu vystoupí ceněný Benda Quartet.

Program nazvaný Večer s Ludvíkem vznikl díky spolupráci ostravského Spolku pro komorní hudbu s Katolickou besedou v Kopřivnici. Návštěvníci koncertu se mohou těšit na Smyčcový kvartet č.4 c moll op.18 a smyčcový kvartet No.1 F dur Razumovský op.59. Kromě hudby na návštěvníky čekají také informace o Beethovenově tvorbě a životě, který je spjatý i se zdejším krajem. Vždyť Ludwig van Beethoven několikrát přijal pozvání knížete Karla Lichnovského a v Hradci nad Moravicí a v Opavě pobýval, komponoval a hrál.

Benda Quartet, který kopřivnické publikum Večerem s Ludvíkem provede, vznikl před osmi lety z touhy několika členů Janáčkovy filharmonie Ostrava věnovat se i komorní hudbě. Dnes soubor, který oceňují jak běžní posluchači, tak hudební fajnšmekři, tvoří houslisté Jakub Černohorský a Petr Grabovský, violista Petr Benda a violoncellista Tomáš Svozil. Ansámbl spolupracuje s ostravskou filharmonií i dalšími orchestry, pravidelně koncertuje na festivalech u nás i v zahraničí a vysoko ceněné jsou i jeho nahrávky. Zvuk Benda Quartetu má naprosto osobité charisma, které je vlastní jen souborům nebo instrumentalistům mimořádných kvalit. Jejich hra byla dokonalou ukázkou společného entuziasmu, soudržného tahu a nádherné intonace, napsal o ostravské čtveřici hudební publicista Milan Bátor. Repertoár Benda Quartet vybírá jak z děl starých mistrů klasické hudby, tak z partitur soudobých skladatelů.

Po kultovním Kouři promítne Filmový klub Ikarii XB 1

Kopřivnice (dam) – V úterý 8. září začal Filmový klub Kopřivnice novou sezonu projekcí kultovního filmu Kouř. Rytmikál totalitního věku, který režisér Tomáš Vorel natočil ve spolupráci s Divadlem Sklep, se vrátil do distribuce po třiceti letech v digitálně zrestaurované podobě.

Příští úterý (15. 9.) se návštěvníci Filmového klubu budou moci ponořit do historie tuzemské kinematografie ještě o dalších zhruba třicet let dál. Na programu bude totiž neméně legendární film Ikarie XB 1. Název prvního tuzemského filmu ze žánru hard sci-fi je zároveň označením vesmírné lodi, která se ve druhé polovině dvaadvacátého století vydává do soustavy Alfa Centauri pátrat po mimozemském životě. Černobílý snímek začal vznikat v době lidské fascinace vesmírem po vypuštění Sputniku. Film měl na svou dobu velmi solidní rozpočet. I díky němu jsou ve filmu použity některé nové postupy a na svou dobu je velmi kvalitní i jeho výprava. Tvůrci se navíc snažili o futuristický pohled do budoucnosti lidstva a zabývali se i takovými detaily, jako byl společenský tanec nebo hudba ve vzdálené budoucnosti.

Film režiséra Jindřicha Poláka obsazený řadou známých herců (Zdeněk Štěpánek, František Smolík, Radovan Lukavský, Dana Medřická, Irena Kačírková, Miroslav Macháček ad.) měl úspěch nejen v tuzemsku, ale i ve světě. Přes dobu svého vzniku se film, vyhnul výraznější politizaci a úspěchy slavil i na západě, s alternativním koncem se promítal i v USA. V roce 2016 byla i Ikarie XB 1 digitálně zrestaurována a převedena do 4K rozlišení.

Začátek projekce je plánován na 19 hodin. Diváci musí využít vstup ze strany technického muzea a počítat musí i s omezenou kapacitou sálu, která byla z důvodu protiepidemických opatření snížena na 99 osob.

Po pauze děti čeká první nedělní pohádka

Kopřivnice (dam) – Po dlouhé pauze se do kulturního domu znovu vrací nedělní pohádky pro děti. Na konci tohoto týdne 13. září v deset hodin bude v kinosále hostovat Dobře naladěné divadlo.

Ansámbl i tvůrčí tým divadla tvoří Markéta Javorková a Josef Kovář, kteří své hry nejen hrají, ale také píší a připravují jejich výpravu. Do Kopřivnice přijedou s představením Co zaseješ, to sklidíš. Autorská pohádka o zlém sedlákovi, kterému se nic nedaří, a o jeho hodné a obětavé dceři, které naopak v každé svízelné situaci někdo pomůže. Na jednoduchém příběhu chtějí autoři činoherního představení ukázat dětem následky špatného chování a pokusit se je naučit, že podle toho, jak se budeme chovat k sobě, k druhým a ke světu, tak to samé se k nám vrátí. Na stejné divadlo, ovšem s pohádkou Princezna Čokoláda se v aktuální sezoně může publikum těšit ještě jednou, a to v polovině dubna 2021.

Návštěvníci nedělní produkce v kinosále musí mít na paměti, že přístup do sálu je vchodem od technického muzea a během celého představení bude nutné mít nasazenou roušku.

Tři sestry i Plesk ruší i své podzimní náhradní termíny

Kopřivnice (dam) – V rámci své Vinyl Tour 2020 měla kapela Tři sestry hrát v Kopřivnici už na jaře. Z původního dubnového termínu byl koncert přesunut na 18. září, ale ani příští týden se fanoušci populární punkové kapely nedočkají. Vzhledem k platným protiepidemickým opatřením se koncert ve velkém sále znovu neuskuteční. Nový termín je stále v jednání. Zakoupené vstupenky zůstávají i nadále v platnosti.

Odložení z 21. března na první říjnovou sobotu nezachránilo ani Kopřivnický plesk 2020. Vzhledem k platným opatřením a celkové nejistotě ohledně konání kulturních akcí organizátoři rozhodli, že se akce v náhradním termínu 3. října 2020 neuskuteční a akci přesunuli na konec března 2021. I v tomto případě vstupenky zůstávají v platnosti, v případě nevyhovujícího náhradního termínu lze vstupenky vrátit v IC Kopřivnice do 31. října 2020, ovšem refundace platby starší než půl roku už není možná.

Vlčovjan začal vydávat vlastní občasník

Vlčovice (hod) – Lidé, kteří jsou v čele spolku Vlčovjan, připravují další aktivity, aby zpříjemnili život v obci svým spoluobčanům. Už o víkendu se dočkali Vlčovského občasníku. „V něm najdou informace o tom, co se v obci děje. Nebude sloužit pouze pro potřeby našeho spolku, ale rádi bychom v něm dali prostor i ostatním místním spolkům. Občasník bude vycházet nepravidelně a o distribuci se postarají naši členové. Ti jej budou dávat do schránek spolu s pozvánkami na naše akce,“ uvedla Miroslava Štěpánová, členka spolku Vlčovjané a jedna z hlavních organizátorek akcí. V budově Komunitního centra Vlčovjan se pravidelně cvičí, na konci září zde proběhne kurz pro seniory a na přelomu října a listopadu kreativní prodejní výstavka výrobků občanů Vlčovic a okolí. „Z dalších akcí připravuje taneční pro starší a pokročilé, které bude probíhat v místním kulturní domě, a pro děti plánujeme na 28. října Drakiádu,“ nastínila plán akcí Miroslava Štěpánová.

Motýlek v listopadu nebude, plánuje se jeho okleštěná verze

Kopřivnice (dam) – Bohužel i přehlídce Motýlek přistřihl covid-19 křídla. V tradiční podobě ani v obvyklém listopadovém termínu se přehlídka neuskuteční. „Rozhodně ale chceme, aby Motýlek v letošním školním roce proběhl. Zatím jej plánujeme na březen,“ uvedl Marek Poruba, ředitel pořádající speciální Základní a mateřské školy Motýlek. Čtyřiadvacátý ročník přehlídky bude výrazně okleštěný, velká dvoudenní akce se stovkami účinkujících a ještě vyšším počtem diváků se z velkého sálu kulturního domu přesune do kinosálu. „Bohužel většina našich tradičních účastníků, které jsme oslovili, má obavy se přehlídky účastnit i kvůli tomu, že všichni naši klienti jsou v rizikových skupinách. Proto zřejmě Motýlek bude především v režii naší školy a chystáme také streamování programu přes internet, aby naši přátelé mohli být na Motýlku alespoň virtuálně s námi,“ doplnil Marek Poruba s tím, že podrobnosti se ještě budou upřesňovat.

Evamore zahrají v neděli na Festivalu pro rodinu

Kopřivnice (dam) – Koncert kapely Evamore nebo klaunské vystoupení nabídne v neděli 13. září odpoledne Rodinný festival na zahradě Katolického domu v Kopřivnici. Akce měla proběhnout v květnu v rámci Týdne pro rodinu, ale vzhledem k epidemii koronaviru ji organizátoři Centra pro rodinu Kopřivnice přesunuli ze začátku na konec léta.

Prvními vystupujícími budou členové Klaun Family. Skupinka zkušených ostravských klaunů a hereckých improvizátorů uvede zábavný program, který má zaujmout nejen děti, ale i dospělé. Jejich produkce začne v 15 hodin. O hodinu později to už na pódiu rozbalí Evamore. Kapela okolo zpěvačky Evy Moravčíkové a kytaristy Tomáše Nováčka hraje originální world music stavějící na folkloru našeho regionu. Před dvěma týdny skupina v Příboře uspořádala velkolepý koncertní křest debutového alba „Na vysokym kopcu“ a vystoupení na Rodinném festivalu bude prvním větším koncertem v Kopřivnici od vydání desky.

Kromě hlavních programových lákadel na děti čekají hry a soutěže v režii zdejších skautů, malování na obličej či atrakce jako skákací hrad a projížďky na ponících.

Pokud počasí dovolí, akce se uskuteční na zahradě Katolického domu. V případě deště je připravena i mokrá varianta ve velkém sále, kde by si ale návštěvníci museli nasadit roušky.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 10. – pá 11. září v 17.30 hodin komedie ČR Ženská pomsta. Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém, který se snaží řešit v rámci psychoterapie. Jejich deprese a trápení mají společného jmenovatele: nevěru manželů, kterým obětovaly desítky často i nelehkých let společného života.

Čt 10. – pá 11. září ve 20 hodin akční thriller USA, VB Vyšinutý. Po konfrontaci s neznámým mužem na křižovatce se žena stane cílem jeho vzteku.

So 12. – ne 13. září v 15 hodin rodinná komedie USA Děda, postrach rodiny. Peter měl se svým dědou hezký vztah do doby, než se dědeček nastěhoval k nim domů a měl mu připadnout Peterův pokoj. Peter mu vyhlásí válku a nachystá na dědu sérii mistrně naplánovaných naschválů a karambolů. Leckdo by se po nich raději uklidil do domova důchodců, ale tenhle děda je z tvrdého těsta. Na hrubý pytel se okamžitě našije hrubá záplata.

So 12. – ne 13. září v 17.30 hodin komedie ČR Štěstí je krásná věc. Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak...

So 12. – ne 13. září ve 20 hodin romantický film USA After: Přiznání. Hodná dívka Tessa a tajemný Hardin se propadli do vzájemné osudové lásky. Na ničem jiném nezáleží a ani jeden z nich nemá co ztratit. Až na to, že mohou ztratit jeden druhého, tedy vlastně úplně všechno. A právě takové nebezpečí hrozí ve chvíli, kdy se Tessa dozví o sázce, která jejich vášni předcházela, a jedno Hardinovo ošklivé tajemství z minulosti.

Po 14. září v 19 hodin komedie ČR 3Bobule. Honza s Klárou mají problémů nad hlavu – vedle manželství řeší krádeže na vinicích. Klára bojuje s předsudky okolí, které nevěří, že žena může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce. Ještěže ten ji provází jadrně vtipnými a moudrými radami coby na slovo vzatý vinařský i životní guru.

Út 15. září v 19 hodin sci-fi drama ČR Ikarie XB 1 (1963, Filmový klub)

Čt 17. – pá 18. září v 17.30 hodin hudební dokument SR Rytmus: Tempos. Hudební biografie nejúspěšnějšího slovenského rappera současnosti.

Čt 17. – pá 18. září ve 20 hodin životopisné drama ČR, Irska, Polska Šarlatán. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostiko­vat a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým…

So 19. – ne 20. září v 10 a 15 hodin animovaný film Ruska Máša a medvěd: Mášiny písničky. Máša miluje dobrodružství a objevování světa a je doslova magnet na potíže. Takže starostlivý medvěd mívá většinou plné packy práce, aby její lumpárny napravoval. Přesto si s nimi stihneme i zazpívat.

So 19. – ne 20. září v 17.30 hodin fantasy pohádka ČR Princezna zakletá v čase. Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě Ellen nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy postavit.

So 19. – ne 20 září ve 20 hodin akční sci-fi USA, VB Tenet. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla tak, jak je známe.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

St 23. září v 18 hodin Koncert na podporu dětí se svalovou dystrofií – vystoupí Yvetta Blanarovičová, Kateřina Lebedová, taneční klub GRADUS Štramberk, doprovodná výstava pusopisky Barbory Sedláčkové

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Půjčovna a čítárna v Kulturním domě Kopřivnice zavřeny!

Pobočka knihovny na sídlišti Sever (v Centru Pětka) otevřena po, út, čt 7.30–12, 13–17 hodin

Pobočka knihovny v Lubině út 16–18, čt 15–18 hodin

KATOLICKÝ DŮM KOPŘIVNICE

Út 15. září v 18.30 hodin Večer s Ludvíkem aneb Pocta Beethovenovi – koncert Benda Quartetu

MUZEUM TATRA

Út–ne 9–17 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra

Expozice Emila a Dany Zátopkových – informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům

Aktuální výstava fotografií Ladislava Čevely Za světlem, Kopřivnicí i kopřivami (výstava prodloužena do 25. října)

ŠUSTALOVA VILA

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi

Aktuální výstava fotografií Ivana Polívky Těla a tváře (do 4. října)

MUZEUM OLDTIMER

Po–ne 10–17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů

VILA MACHŮ

Čt 17. září v 17 hodin Alzheimerova choroba – o nemoci, možnostech prevence, rozpoznání příznaků a pomoci postiženým v rodinách přednáší Radka Kozáková, psycholožka a odbornice v oboru ošetřovatelství v geriatrii

ŠTRAMBERK

Pá 11. září v 19 hodin Noc na Karlštejně – hra Jaroslava Vrchlického v podání Divadla Pod věží Štramberk (amfiteátr pod Starou věží)

So 12. září v 15 hodin O pokladu na Kotouči – pohádka v podání dětského souboru Divadla Pod věží Štramberk (amfiteátr pod Starou věží)

Ne 13. září v 15 hodin Country odpoledne na hradě – hudební odpoledne s kapelou Jara Trio (nádvoří Trúby, v případě deště v Jaroňkově útulně)

So 19. září od 10 hodin Štramberský (š)krpál – soutěž o nejlepší štramberský guláš, pochod dechových orchestrů a jejich společný koncert (náměstí)

Ne 20. září od 10 hodin Den města Štramberka – koncerty, soutěže, kouzelník, zábava (náměstí)

KINO ŠTRAMBERK

Ne 13. září v 17 hodin animovaná fantasy komedie Ukrajiny Hledá se princezna

Ne 27. září v 19 hodin komediální drama ČR, SR Příliš osobní známost

PŘÍBOR

Muzeum tradičních technologií otevřeno út, st, čt: 8–12; 13–16 hodin, so: 9–17 hodin

Kam za sportem

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: pá 11. 9. 9–12.30, ne 13. 9. 14.30–15.45, po 14. 9. 9–11.45, út 15. 9. 9–12, st 16. 9. 9–12, čt 17. 9. 9–12, pá 18. 9. 9–12.30, so 19. 9. 14.30–15.45, ne 20. 9. 14.15–15.30 hodin

FLORBAL: so 12. 9. od 8 hod. turnaj II. ligy juniorů sk. 7, od 19 hod. FBC Vikings Kopřivnice – Spartak Pelhřimov (1. kolo Nár. liga mužů sk. V); so 19. 9. od 8 hod. turnaj II. ligy dorostenců sk. 7B, od 19 hod. FBC Vikings Kopřivnice – S.K. P.E.M.A. Opava (2. kolo Nár. liga mužů sk. V) – vše sportovní hala SOU Kopřivnice

FOTBAL: KOPŘIVNICE: so 12. 9. od 9 hod. FC Kopřivnice – TJ Depos Horní Suchá (6. kolo KP st. žáků), od 10.45 hod. FC Kopřivnice – TJ Depos Horní Suchá (6. kolo KP ml. žáků), od 12.30 hod. FC Kopřivnice – TJ Sokol Dobrá (6. kolo KS dorostu sk. B), od 16 hod. FC Kopřivnice – TJ Sokol Lískovec (6. kolo I. B tř. mužů sk. D); út 15. 9. od 16.30 hod. FC Kopřivnice – FK Nový Jičín A (7. kolo OP ml. + st. přípravky); ne 20. 9. od 10 hod. FC Kopřivnice – MFK Frýdek-Místek (3. kolo III. ligy dorostenek sk. Morava), od 15.30 hod. FC Kopřivnice – FK Český Těšín (3. kolo MS divize žen sk. A) – hřiště Lubina; LUBINA: čt 10. 9. od 17 hod. Spartak Lubina – FK Bartošovice (6. kolo OS ml. přípravky); pá 18. 9. od 17 hod. Spartak Lubina – NFC Lichnov (7. kolo OP žáků); so 19. 9. od 16 hod. Spartak Lubina – TJ Sokol Sedlnice (7. kolo III. tř. mužů); ŠTRAMBERK: pá 18. 9. od 17 hod. FK Štramberk – Spartak Lubina (7. kolo st. přípravky sk. D); so 19. 9. od 10 hod. FK Štramberk – FK Hodslavice (7. kolo OS žáků), od 16 hod. FK Štramberk – TJ Sokol Hostašovice (7. kolo III. tř. mužů); út 22. 9. od 16.30 hod. FK Štramberk – SK Tichá (2. kolo OS ml. žáků sk. B); VLČOVICE: so 19. 9. od 16 hod. FC Vlčovice-Mniší – AFC Veřovice (7. kolo I. B tř. mužů sk. D); ne 20. 9. od 14 hod. FC Vlčovice-Mniší – FK Slavia Orlová (7. kolo KS dorostu sk. B)

HÁZENÁ: so 12. 9. od 8.30 hod. turnaj 1. kola MSK-OLK ml. žáků, od 18 hod. KH ISMM Kopřivnice – SKKP Handball Brno (2. kolo Strabag Rail extraligy mužů); so 19. 9. od 8.30 hod. turnaj 1. kola MSL st. žáků – vše sportovní hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice

HOKEJ: čt 10. 9. od 18 hod. HC ISMM Kopřivnice – HC Bobři Valašské Meziříčí (přípravné utkání mužů); so 12. 9. od 9.45 hod. hod. HC Kopřivnice – HC Český Těšín (1. kolo LMŽ 6. tř. sk. 22), od 11.45 hod. HC Kopřivnice – HC Český Těšín (1. kolo LSŽ 8. tř. sk. 22), od 13.45 hod. HC Kopřivnice – HC Vítkovice Ridera (1. kolo LMŽ 7. tř.), od 15.45 hod. HC Kopřivnice – HC Vítkovice Ridera (1. kolo LSŽ 9. tř.); so 19. 9. od 11 hod. HC Kopřivnice – HC Rožnov p. R. (1. kolo KLP 4. tř.), od 12.30 hod. HC Kopřivnice – HC Rožnov p. R. (1. kolo KLP 5. tř.), od 17 hod. HC ISMM Kopřivnice – HC Znojemští Orli (1. kolo II. ligy mužů sk. V); ne 20. 9. od 10 hod. HC Kopřivnice – HC Oceláři Třinec (3. kolo LMŽ 6. tř. sk. 22), od 12 hod. HC Kopřivnice – HC Oceláři Třinec (3. kolo LSŽ 8. tř. sk. 22), od 16 hod. HC Černí Vlci – HK Nový Jičín (2. kolo LJ-LJ) – vše zimní stadion Kopřivnice

KRYTÝ BAZÉN: čt 10. 9. 6–8, 18.30–21, pá 11. 9. 6–8, 16–21, so 12. 9. 12–21, ne 13. 9. 10–19, po 14. 9. 6–8, 19.30–21 kondiční plavání, út 15. 9. 6–21, st 16. 9. 6–8, 14.30–16, 18.30–21, čt 17. 9. 6–8, 18.30–21, pá 18. 9. 6–8, 16–21, so 19. 9. 12–21, ne 20. 9. 10–19 hodin; upozornění: tréninky ve 2 drahách: út 15.30–18.30 SSK, čt 14.30–15 ASK, jedna dráha: st 18.30–18.45 Db

MALÝ FOTBAL: so 12. 9. od 8 hod. 1. kolo OP; so 19. 9. od 8 hod. 2. kolo OP – hřiště ZŠ dr. M. Horákové Kopřivnice

MINIGOLF: po–pá 15–18, so–ne 14–18 hodin

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 12. 9. v 7.07 hod. ČD, Studénka ČD, BUS Bílovec, žel. st., (Č) Bravinné, Fulnek, ČD Kopřivnice; st 16. 9. v 6 hod. ČD, Frýdek-Místek, BUS Visalaje, Lysá hora, Visalaje, BUS Frýdek-Místek, ČD Kopřivnice; so 19. 9. v 6 hod. ČD, Ostravice, BUS Mezivodí (hřiby), Horní Bečva, BUS Rožnov p. R., ČD Kopřivnice; st 23. 9. v 8.04 hod. ČD, Příbor, muzeum paličkování, Klokočov, hřiště

SAUNA: út 14.30–21 ženy, st 14.30–21 muži, čt 10–21 ženy, pá 10–21 muži, so 12–16.30 párovka, 16.30–21 společná

Výsledky

- Fotbal: muži (5. kolo III. tř.): FK Štramberk – TJ Trojanovice Bystré 0:5, TJ Olbramice – Spartak Lubina 3:2; ženy (MSD sk. A): MSK Orlová – FC Kopřivnice 1:2; dorost (5. kolo KS sk. B): TJ Internacionál Petrovice – FC Kopřivnice 1:2, FC Vlčovice-Mniší – TJ Vendryně 0:5; st. žáci (2. a 5. kolo KP): FC Kopřivnice – MFK Havířov 6:3, – FC Vřesina 2:8; ml. žáci (2. a 5. kolo KP): FC Kopřivnice – MFK Havířov 1:5, – FC Vřesina 3:5; ml. žáci (5. kolo OS sk. B): FK Štramberk – FK Hodslavice 21:0; žáci (5. kolo OP): Spartak Lubina – TJ Trojanovice Bystré 6:1; žáci (5. kolo OS): FK Štramberk – TJ Tatran Jakubčovice n. O. 1:7; st. přípravka (5. kolo sk. D): FC Libhošť – Spartak Lubina 13:2; ml. přípravka (5. kolo OS): Spartak Lubina – TJ Olbramice 22:8.

- Hokej: dorost (1. a 2. kolo LD-L): HC Černí Vlci – HK Kroměříž 8:3, – HC Uh. Hradiště 3:5.

V Beskydské sedmičce měla Kopřivnice svého vítěze

Třinec (cab) – V „covidovém“ režimu se uskutečnil letošní XI. ročník Beskydské sedmičky, extrémního horského závodu jednotlivců a mistrovství ČR v horském maratonu dvojic (pod hlavičkou České asociace extrémních sportů). Téměř tři tisícovky sportovců se na 101 km dlouhou trať s celkovým stoupáním 5 387 m vydaly v časových rozestupech, první odstartovali z třineckého městského stadionu v pátek 28. srpna v poledne, ti poslední se pak do závodu vydali o půl jedenácté v noci. Pořadatelé upravili také systém občerstvovacích stanic a upustili od nedělního slavnostního vyhlašování vítězů, které proběhne na frenštátském náměstí v sobotu 19. září.

Letošní trasa závodu byla téměř totožná s loňskou. Vedla přes Javorový, téměř vrchol Travného, Lysou horu, Smrk, Pustevny s následným sestupem do Ráztoky a opět výšlapem na Radhošť a Velký Javorník s cílem na frenštátském náměstí. Tam se jako první objevil po 12 hodinách, osmi minutách a 44 sekundách Zdeněk Hruška z Brna. V ženách zvítězila v čase 13:57:47 hod. Eliška Vondráčková z Blanska, mužským dvojicím dominoval novojičínský pár Kamil Bezděk a Marek Novotný (13:48:51 hod.), v ženách triumfovaly Linda Beniačová a Martina Dvořáková z Brna (16:53:02 hod.) a kategorii mix vyhrála v čase 15:18:25 hod. dvojice Linda Tekeliová (Petřvald) a Radovan Keler (Ostrava).

Svůj úspěch zaznamenala také Kopřivnice, kterou v závodě reprezentovalo šest jednotlivců a další závodníci pak buď v čistě kopřivnických dvojicích, či s někým z jiné obce. Dva závodníci byli z Vlčovic. Kategorii mix do 25 let suverénně ovládli Zuzana Danihelová z Kopřivnice a Martin Kahánek ze Ženklavy, kteří trasu zdolali za 18:04:07 hod. (celkově mezi dvojicemi skončili sedmí). V této kategorii přitom z 18 dvojic plnou trať zvládly pouze čtyři z nich. O téměř čtvrt hodinu dříve dorazila do cíle kopřivnická dvojice Tomáš Melčák a Zuzana Hyvnarová, jejich kategorie mix 36–45 let (celkem odstartovalo 150 dvojic) však byla tak silná, že obsadila prvních pět míst v celkovém pořadí dvojic, a kopřivničtí závodníci tak skončili až šestí.

Výsledky závodníků z Kopřivnice a Vlčovic v závodě B7 (28. – 30. 8.): jednotlivci: kategorie muži do 40 let: 44. H. Hejduk 18:24:48 hod., 63. L. Pfneisl 19:13:46 hod., 86. J. Zátopek 20:29:24 hod., J. Krutílek DNF (všichni Kopř.); kat. muži od 41 let: 67. B. Sobotka (Kopř.) 20:36:37 hod.; kat. ženy do 40 let: 23. T. Rašťáková (Kopř.) 25:07:20 hod.; dvojice: kat. muži do 25 let: M. Kavka (Příbor) a T. Orlík (Kopř.) DNF; kat. muži 26–35 let: T. Kahánek (Vlčovice), L. Kelnar (Frenštát p. R.) DNF; kat. muži 36–45 let: 23. P. Kelnar (Štramberk), V. Kelnar (Kopř.) 20:35:20 hod., J. Kuchař (Kopř.), F. Kuchař (Příbor) DNF, M. Kahánek (Vlčovice), M. Bjaček (Lichnov) zkrácená trasa; kat. muži 46–55 let: 18. J. Šimon, J. Šimon (oba Kopř.) 22:35:34 hod., P. Ondruch (Kopř.), F. Janák (Frenštát p. R.) DNF; kat. muži od 55 let: E. Beier (Kopř.), K. Neumann (Hodslavice) zkratka; kat. ženy 26–35 let: 7. L. Bujnošková, Š. Kollerová (obě Kopř.) 25:58:12 hod., E. Oherová (Kopř.), L. Kupčáková (Č. Těšín) zkratka; kat. ženy 36–45 let: 5. M. Kozinová (Kopř.), H. Haroková (Havířov) 21:28:08 hod., 6. L. Žačková (Kopř.), M. Benacková (Frenštát p. R.) 21:45:07 hod.; kat. ženy 46–55 let: L. Pilátová (Kopř.), J. Svobodová (Ženklava) zkratka; kat. mix do 25 let: 1. Z. Danihelová (Kopř.), M. Kahánek (Ženklava) 18:04:07 hod.; kat. mix 36–45 let: 6. T. Melčák, Z. Hyvnarová (oba Kopř.) 17:50:42 hod.; kat. mix 46–55 let: 28. H. Buřičová (Kopř.), P. Kubíček (Ostrava) 27:54:36 hod.

Místní sportovci uspěli na cyklistických závodech

Kopřivnice (cab) – Koncem srpna se sportovci z Kopřivnice či reprezentující naše město zúčastnili cyklistických závodů, ve kterých se prosadili na stupně vítězů. V sobotu 22. srpna se konal VII. ročník MTB závodu Bike Čeladná, kterého se i přes nestálou situaci s nemocí covid-19 zúčastnilo rekordních 980 cyklistů. Bikeři měli na výběr tři trasy. Ta nejdelší s převýšením 1 470 m měřila 50 km a vedla okolím Čeladné, přes Maralák, Pustevny, Tanečnici, Martiňák, Podolánky zpět do Čeladné. Méně náročné trasy pak měřily 30 km a 20 km.

V 50km závodě zvítězil ostravský rodák, český reprezentant a republikový šampion do 23 let z loňského roku Matěj Průdek před dvěma italskými bikery. V celkovém pořadí na 16. příčce dojel Hynek Tekula z Kopřivnice reprezentující ostravský DK BIKESHOP Racing Team (sedm závodníků před ním bylo z kategorie Elite, tedy majitelé licence UCI), v kategorii mužů r. 1991/2001 však skončil šestý. V téže kategorii obsadil 29. pozici Petr Šimůnek (SK Kopřivnice) a mezi muži r. 1981/90 se Martin Lech (Specialized Kopřivnice) umístil na 24. příčce.

V závodech dětí získal stříbrnou medaili Zbyněk Beler (SDH Mniší) v kategorii chlapců r. 2015 a mladších a páté místo pak obsadil na odrážedle. Kategorii chlapců r. 2011/12 ovládl Jan Karafiát, odchovanec SKI Klubu Kopřivnice a nyní reprezentující DK BIKESHOP Racing Team.

O týden později proběhl ve Velkých Karlovicích a okolních kopcích třetí závod seriálu Valachy Tour Bike Valachy – maraton horských kol. Bikeři si mohli zvolit 50km trasu, která se jela na dvou 25km okruzích s převýšením 1 578 m na každém z nich, či 25km trasu, absolvovali pak tedy jeden okruh. Součástí programu byly i dětské závody od nejmenších až po šestnáctiletou mládež. Na dlouhou trať si trouflo pouze osm žen, dvě v kategorii Ž50, z nichž ta lepší byla Darina Krausová z Atletického klubu E. Zátopka Kopřivnice, která celkově mezi ženami dojela pátá. V kategorii mužů M40 pak obsadil Petr Šimůnek z SK Kopřivnice 23. příčku.

V sobotu 29. srpna proběhl na Hukvaldech Rock Bike Fest, čtvrtý ročník outdoorového rockového festivalu zahrnujícího také MTB závody. V dětských kategoriích se na stupně vítězů prosadili stříbrní Jana Nesvadbová (SKI Klub Kopřivnice) v předžačkách (r. 2010/12) a Bartoloměj Filip (Mniší) v mladších žácích (r. 2008/09) a bronzová Tereza Nesvadbová (SKI Klub) ve starších žačkách (r. 2006/07). V nabité konkurenci 17 předžáků skončili šestý Štěpán Kačor (SKI Klub) a jedenáctý Filip Jalůvka (Mniší). V hlavním závodě dospělých, kteří jeli dva 19km okruhy terénem Palkovických hůrek, včetně výjezdu na jejich nejvyšší vrchol Kubánkov, zvítězil Hynek Tekula (DK BIKESHOP Racing Team), 11. příčku obsadil Petr Najzar a čtrnáctou Martin Bartoň (oba Kopřivnice).

Badmintonisté absolvovali po téměř půl roce první turnaj

Ostrava (cab) – Po více než pětiměsíční pauze způsobené koronavirovou pandemií a také prázdninami, které každoročně bývají bez turnajů, hráli kopřivničtí badmintonisté ostré zápasy. V sobotu 28. srpna pořádal Badmintonový oddíl Chance Ostrava turnaje GPC+ kategorií U15 a U17.

V mladší kategorii zvítězil ve smíšené čtyřhře kopřivnický hráč Jakub Raška s Terezou Czajovou z TJ Orlová-Lutyně, kteří potvrdili své turnajové postavení nasazených jedniček. Jakub pak ve dvouhře obsadil 3.-4. místo, když v semifinále prohrál ve dvou setech s nasazenou dvojkou Vojtěchem Matušem (B.O. Chance Ostrava). Stejného umístění dosáhl i ve čtyřhře s dalším kopřivnickým hráčem Liborem Raškou poté, co podlehli ve velmi těsných setech nasazeným jedničkám Vojtěchu Matušovi a Markovi Waliszewskému (TJ Sokol Klimkovice). Dělenou třetí a čtvrtou příčku vybojovala také Natálie Krajčí ve dvouhře dívek, v pavouku zdolala i nasazenou šestku Marii Sogelovou z Olomouce, ale v semifinále nestačila na jedničku singlu a nakonec vítězku Terezu Czajovou. Další zástupce BK Kopřivnice v turnaji Filip Čermák se ani v jedné disciplíně nedostal přes druhé kolo.

V kategorii U19 se z kopřivnických zástupců radoval z vítězství Tomáš Dostál ve čtyřhře s Janem Ptáčkem z Klimkovic, kteří ve finále porazili turnajové jedničky Ondřeje Lubeníka a Mikuláše Matouška (AK Badminton Boreček Opava). Dostál ještě obsadil dělené třetí a čtvrté místo ve smíšené čtyřhře s kopřivnickou hráčkou Annou Slívovou, když v semifinále nestačili na dvojky mixu Ondřeje Lubeníka a domácí Barboru Helešicovou. Téhož umístění pak dosáhli ve dvouhře Slívová i Dostál, kteří oba v semifinále nestačili na nasazené jedničky – Slívová na Valérii Žurkovou z pořádajícího klubu a Dostál na Ondřeje Lubeníka.

Koncem srpna běžci závodili v kopcích a náročném terénu

Kopřivnice (cab) – Koncem srpna se závodníci Atletického klubu E. Zátopka Kopřivnice prosadili na stupně vítězů v bězích do vrchu či v náročném kopcovitém terénu. V sobotu 22. srpna se konal XVIII. ročník Běhu na Svatý Hostýn se startem na náměstí v Bystřici pod Hostýnem a cílem u rozhledny na poutním místě v nadmořské výšce 735 m n. m. Na trať dlouhou 5 km s převýšením 422 m a vedoucí nejprve po silnici, poté však již jen terénem, odstartovalo celkem 164 závodníků. V solidní konkurenci moravských běžců do vrchu se podařilo Jakubu Ambrosovi z AK EZ vybojovat druhou příčku za vítězným poloprofesionálním běžcem Lukášem Kučerou. Těsně pod stupni vítězů skončil v kategorii mužů 60–69 let Jiří Zátopek (AK EZ), šestá skončila mezi ženami 45–54 let Martina Brugerová a jedenácté místo obsadil v mužích 50–59 let Jiří Bruger (oba Kopřivnice).

V pátek 28. srpna se konal IX. ročník 17km běhu Palkovice–Kubánkov–Palkovice (Memoriál Antonína Řezníčka), v němž 58 dospělých muselo ve větrném počasí absolvovat mj. výběh téměř až na nejvyšší vrchol Palkovických hůrek. Ondřej Dobiáš z AK EZ sice skončil celkově čtvrtý, ale v kategorii mužů do 34 let obsadil druhé místo. Součástí závodu byly i mládežnické souboje, v nichž startovalo celkem 157 dětí. V konkurenci 25 dívek r. 2009/10 zvítězila Karin Fojtíková z AK EZ.

Dalším závodem do vrchu byl pro kopřivnické běžce XXVIII. ročník Běhu na Bukovou horu ve Výprachticích v podhůří Orlických hor. Sedmikilometrová trať s převýšením 373 m vedla lesními a krosovými cestami. Jakub Ambros tentokrát obsadil v kategorii mužů 20–39 let třetí příčku, Jiří Zátopek dosáhl mezi muži 60–69 let na stříbrný stupínek a stejného umístění dosáhla i Martina Brugerová v ženách 45–54 let.

Mladé házenkáře prověřily turnaje

Kopřivnice (cab) – Mladí házenkáři KH ISMM Kopřivnice absolvovali poslední prověrku před startem nového ročníku svých soutěží. Mladší žactvo pod vedením trenérů Jiřího Gřese, Tomáše Marka, Petra Zemana a Alžběty Štěpánové bojovalo na kvalitně obsazeném turnaji ve Velké Bystřici a po výhrách 8:6 nad Zubřím, 8:4 nad Frýdkem-Místkem a prohrách 5:9 s Napajedly, 5:8 s Malackami, 7:9 s Hranicemi a 8:10 s domácím týmem obsadilo čtvrté místo. Nejlepším brankářem turnaje byl zvolen Šimon Knesl. Mladší dorostenci pod vedením trenérů Jaromíra Petřeka a Jiřího Štěpána pořádali turnaj na domácí palubovce, na které si poradili 38:22 s Novým Jičínem, 41:25 s Litovlí a ve finále 44:37 se Zlínem a stali se celkovými vítězi. Nejlepším střelcem turnaje byl kopřivnický hráč Filip Foral.

Kopřivnice využila červené karty kozlovického hráče

FC Kozlovice – FC Kopřivnice 0:4 (0:0)

Kozlovice (cab) – Na kozlovickém trávníku, který v noci ze soboty 5. na neděli 6. září a také v nedělních dopoledních hodinách promáčel déšť, pokračovali kopřivničtí fotbalisté ve sbírání bodů v nové sezoně I. B třídy sk. D. V tabulce jsou na druhé příčce a v sobotu je čeká s Lískovcem přímý souboj o vedoucí pozici.

Kopřivnice se v nedalekých Kozlovicích musela obejít bez opor Kalicha, Maráka a Vargy. Od začátku však měla více ze hry a otevřít skóre mohl ve 13. minutě Kudělka, jenž se ocitl sám na malém vápně, vyloženou šanci však neproměnil. Klíčový moment zápasu přišel ve 32. min., kdy metr před pokutovým územím Marka fauloval domácí Holub, za což uviděl červenou kartu a Kozlovice zbytek utkání hrály v oslabení. Ve 40. min. mohl tuto výhodu zužitkovat Pala, brankář však svůj tým podržel.

Góly do kozlovické sítě začaly padat záhy po začátku druhého poločasu. Ve 47. min. otevřel skóre Šajtar, v 60. min. se trefil Ollender, o deset minut později přidal další branku Kelnar a v 85. min. pečetil vítězství svou druhou brankou v zápase Ollender. „Chtěli jsme potvrdit body z domácího utkání s Tískem a musím kluky opět pochválit, že se vypořádali s absencí některých hráčů a předvedli solidní výkon. Bohužel ve 20. minutě se zranil Mička, ale do sobotního utkání s Lískovcem už by snad měli nastoupit Varga i Marák,“ prozradil těžkosti se sestavou trenér mužstva FC Kopřivnice Radomír Kalich.

Branky Kopřivnice: 48. Šajtar, 60. a 85. Ollender, 70. Kelnar; sestava Kopř.: Beňo – Ermis (81. T. Makový), J. Okřesík, Ollender, M. Makový, Pala (71. Buzek), Kudělka, Marek, Šajtar, Mička (20. Kelnar), Kühnert.

I. B tř. mužů sk. D po 5. kole
1. Lískovec431010:410
2. Kopřivnice430116:3 9
3. Spálov421112:9 7
4. Jeseník n. O.4211 7:5 7
5. Fryčovice421110:9 7
6. Ostravice420214:10 6
7. Starý Jičín420211:8 6
8. Veřovice4202 8:9 6
9. Skotnice4112 7:8 4
10. Vlčovice4112 9:12 4
11. Tichá4112 5:8 4
12. Tísek4112 5:14 4
13. Mořkov4103 6:12 3
14. Kozlovice4103 4:13 3

Vlčovičtí fotbalisté se poprvé v této sezoně radovali z výhry

FC Vlčovice-Mniší – TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 3:2 (2:2)

Vlčovice (cab) – Na první vítězství v nové sezoně I. B třídy dosáhli v sobotu 5. září vlčovičtí fotbalisté, když na domácím trávníku těsně porazili druhý celek tabulky Jeseník nad Odrou a suverénně nejlepšímu střelci sezony 2018/19 Lukáši Polónyimu povolili skórovat pouze jednou.

Vlčovice se ujaly vedení již ve druhé minutě, kdy Názalaník centroval na zadní tyč na Chytila, ten přihrál Lichnovskému, který hlavičkoval do prázdné brány. Dvěma slepenými góly hosté skóre otočili. Ve 14. min. po rychlém přechodu do útoku srovnal Polónyi a o dvě minuty později dostal Jeseník do vedení z penalty Staněk. Ve 21. min. po autovém vhazování Názalaníka nacentroval Polášek míč na zadní tyč, kde opět číhal Chytil, ten jej vrátil do středu na Světlíka, který nejprve hlavou trefil gólmana Grulicha, na druhý pokus však již byl úspěšný a srovnal.

Do druhého poločasu vstoupilo vlčovické mužstvo skvěle a již po třech minutách hry bylo opět ve vedení. Světlík na levé straně našel přízemním centrem volného Poláška, který zakončoval do prázdné brány. Ve zbytku hrací doby již gól nepadl, a tak si Vlčovice poprvé v této sezoně připsaly plný bodový zisk. „Na šance to bylo v prvním poločase vyrovnané, v tom druhém měl trochu navrch Jeseník. Hlavně zlobil Polónyi, ale byl v útoku osamocený, protože Grulich, což je jedna z jejich opor a hraje na hrotu, musel při absenci gólmana do branky,“ doplnil k utkání Petr Jalůvka, vedoucí mužstva FC Vlčovice-Mniší.

Branky Vlčovic: 2. L. Lichnovský, 21. Světlík, 48. Názalaník; sestava Vlčovic: Nezhoda – D. Harabiš (89. Vyvial), L. Lichnovský, Chytil (87. Štěpán), Růžička, J. Jalůvka, Polášek, Názalaník, Štefek (79. D. Jiřík), Světlík (72. Mihál), Balcárek.

Plochodrážníci obhájili v lize loňské druhé místo

Kopřivnický jezdec Jan Macek (vpravo) se snaží předjet závodníky Markéty Praha, v pozadí je druhý reprezentant Walba Radek Bambuch.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Kopřivnický jezdec Jan Macek (vpravo) se snaží předjet závodníky Markéty Praha, v pozadí je druhý reprezentant Walba Radek Bambuch.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Kopřivnice (cab) – Přelom srpna a září byl pro odchovance kopřivnického plochodrážního klubu Jana Macka nabitý závody. Ve středu 26. srpna jel v Pardubicích spolu s polským plochodrážníkem Bartłomiejem Kowalským, jenž je nyní novým členem AK PD Kopřivnice, mistrovství ČR juniorských družstev. Mezi sedmi týmy se jim podařilo vybojovat skvělé třetí místo, jen bod za druhými Pardubicemi. Kowalski získal 14 b. (mj. čtyři jízdy ze šesti vyhrál), Jan Macek bral šest bodů. Suverénními republikovými šampiony se stalo trio Petr Chlupáč, Jan Kvěch a Daniel Klíma z AK Markéta Praha.

O týden později startoval Jan Macek v Plzni mezi patnáctkou nejlepších plochodrážních jezdců ČR v rámci tuzemského šampionátu jednotlivců. V konečném pořadí se ziskem čtyř bodů (1, E, 1, 2, 0) obsadil dvanácté místo, a nebýt technické poruchy motocyklu právě ve druhé jízdě, v níž byl na druhé pozici, mohlo být jeho umístění o kousek lepší. Svůj premiérový titul mezi seniory získal Eduard Krčmář ze Slaného, který ovládl všech pět jízd. Druhou příčku obsadil Václav Milík z Pardubic a na bronzový stupínek vystoupal Josef Franc z Markéty Praha.

V sobotu 5. září se pak na kopřivnickém plochodrážním ovále konalo druhé a zároveň poslední kolo první ligy družstev. Domácí tým však postihly komplikace se sestavou, protože Josef Franc a Martin Málek museli odcestovat do Francie na mistrovství světa na dlouhé dráze. Problémový byl také start polských závodníků, neboť podle pravidel nesmí v první lize startovat žádný cizinec. Kopřivnice nicméně dostala výjimku, a do závodu tak nastoupil mladý polský jezdec Lars Skupień. Oporu Walba Jana Macka pak doplnil plzeňský Zdeněk Simota a odchovanec kopřivnického klubu Radek Bambuch.

Po duelech s Žarnovicí a Pardubicemi domácí tým vedl před pražskou Markétou, která nečekaně ztratila body v duelu s Pardubicemi. Rozhodující byl vzájemný souboj, v němž však Pražané posbírali více bodů a titul již měli v kapse. Napínavou bitvu ovšem nabídla druhá jízda Kopřivnice s Markétou, kdy se Jan Macek dokázal dostat v poslední zatáčce na druhé místo a v cílové rovince dokonce útočil na vítězství. Svou premiéru si proti pražským plochodrážníkům odbyl i mladý jezdec Radek Bambuch, podle předpokladů však nebodoval. Ve finálových jízdách pak sice Skupień porazil Kvěcha, ale hned vzápětí triumfovali Klíma a Hájek, a tak i tentokrát Pražané vystoupali na nejvyšší stupínek. Kopřivnický tým obsadil v závodě (Macek 12 b., Skupień 10 b., Simota 6 b., Bambuch 0 b.) i v konečném pořadí ligy druhou příčku.

V akci však byli i kopřivničtí závodníci flat tracku. V pátek se v Pardubicích konal třetí závod republikového šampionátu, kde ve třídě FT1 vybojoval třetí místo František Trunda a 13. skončil Tomáš Horuta. Rovněž třetí byl v kategorii FT veteran Roman Marek, hned za ním se pak umístili Karel Marek a Petr Jurek. Čtvrté klání se jelo v sobotu v Divišově, kde Roman Marek dosáhl na stříbrný stupínek, Jurek byl čtvrtý a Karel Marek šestý. V kategorii FT1 skončil tentokrát Trunda pátý a Horuta byl opět třináctý.

V házenkářském derby rozhodl jeden gól, body ukořistil soupeř

Pepino SKP Frýdek-Místek – KH ISMM Kopřivnice 29:28 (15:10)

Frýdek - Místek (cab) – V neděli 7. září zahájili kopřivničtí házenkáři nový ročník Strabag Rail extraligy v regionálním derby s Frýdkem-Místkem. Bohužel se však nemohli spolehnout na přílišnou podporu svých fanoušků, neboť domácí celek SKP umožnil vstup jen 14 z nich s ohledem na aktuální koronavirovou situaci. Frýdek-Místek, jemuž v loňské sezoně hrozil sestup, bude letos hodně silným celkem. Z Karviné přišel Radima Chudoba, z Hranic Tomáš Mlotek a po patnáctiletém působení v Německu se do svého mateřského klubu vrátil Tomáš Sklenák. Posílila však i Kopřivnice, do brány se postavil Španěl Ignasi Admella Izard a po roční pauze oblékl dres KH ISMM Filip Hardt, který loni hrál právě ve Frýdku-Místku.

První poločas ovšem vyšel lépe domácím, kteří v 18. min. vedli o tři branky. Nezlomila je ani červená karta Mlotka a ve 26. min. si za stavu 8:12 vzal kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský oddechový čas. Ten však nepomohl a domácí odcházeli do šatny s pětibrankovým náskokem. Ve druhé půli Kopřivnice zlepšila hru, nedělala tolik chyb a v 53. min. srovnala. Byť jen minimální náskok si však poté domácí udržovali a o jednu branku vedli i v poslední minutě. Kopřivničtí házenkáři měli sice výhodu závěrečného útoku, ale vyrovnat se jim nepodařilo ani z devítky po uplynutí hrací doby. „Prohra mě velmi mrzí, protože kdybychom se nedopustili tolika chyb v prvním poločase, mohli jsme vyhrát. Kluci byli možná zbytečně nervózní, nebránili tak agresivně jako v přípravných utkáních. Za druhý poločas ale zaslouží pochvalu, ten odedřeli. V koncovce soupeře se projevila zkušenost Tomáše Sklenáka a taky jim nadstandardně zachytal brankář,“ okomentoval utkání trenér Veřmiřovský.

Sestava a branky Kopřivnice: Admella Izard, Chalupa, Žingor – Donoso Andalaft 3, Bukovský 1, Fulnek 8, Jonák, Zima, Střelec 6/2, Jan Gřes, Hardt, Hanus 5, Petřík 1/1, Brito Benítez, Ježek, Doležel 1; sedmimetrové hody: 2/2 – 4/3; vyloučení: 4:4, navíc Mlotek (FM) ČK.

Štafeta žákyň AK E. Zátopka se pyšní titulem mistr Moravy a Slezska

Kopřivnice (cab) – Čtyři medaile si přivezlo starší žactvo Atletického klubu E. Zátopka Kopřivnice z Uherského Hradiště, které v neděli 30. srpna hostilo Mistrovství Moravy a Slezska na dráze této věkové kategorie. Nejúspěšnější atletkou byla Adéla Tkáčová, jež získala dvě bronzové medaile ve velké konkurenci sprinterských disciplín. V běhu na 60 m vyhrála rozběh a v následném finále za rovných osm sekund brala bronz, v běhu na 150 m měla dokonce stejný čas jako druhá Andrea Němcová z AC Moravská Slavia Brno, v neprospěch kopřivnické závodnice tak rozhodly tisíciny sekundy. Bronz získala také Patricie Pešlová v překážkovém běhu na 100 m. Individuální medaile korunoval týmový úspěch štafety na 4 × 60 m ve složení Tkáčová, Pešlová, Bělunková a Feilhauerová, která se radovala v konkurenci 16 štafet z vítězství.

Výborná jsou také umístění závodníků AK EZ kousek od medailových pozic především v disciplínách, v nichž startovalo kolem třiceti atletů. Pouhý centimetr pod stupni vítězů zůstala Ema Feilhauerová ve skoku dalekém (28 závodnic) a šestá skončila v běhu na 200 m s překážkami (24 závodnic), v němž se o zlato připravila kolizí na poslední překážce. Stejného umístění dosáhli Pešlová v běhu na 150 m (42 závodnic), Tkáčová ve skoku vysokém (28 závodnic), Daniel Hanzelka ve skoku dalekém (22 závodníků) či Šimon Bartoň ve vrhu koulí (18 závodníků). V hodu oštěpem skončili mezi 22 dívkami čtvrtá v novém osobním i klubovém rekordu Sára Šebestíková a mezi 20 chlapci pátý Daniel Hanzelka. Pátý byl také ve skoku o tyči (10 závodníků) a o příčku za ním se umístil Šimon Bartoň v novém osobní rekordu. Mezi deseti staršími žačkami běhu na 1 500 m skončila Amálie Hanzelková šestá a ve „steeplu“ na 1 500 m doběhla v sedmičlenném startovním poli Lucie Šenkeříková v novém osobním i klubovém rekordu na páté příčce.

Ve čtvrtek 3. září bojovalo mladší žactvo ve třetím kole krajského přeboru družstev. Na skvělé druhé příčce z jedenácti týmů se umístila děvčata AK EZ, chlapci mezi deseti družstvy skončili čtvrtí, pouze jeden a půl bodu za třetím místem. Z děvčat nejvíce bodů získala Alexandra Huňková (31 b.), dále bodovaly Barbora Udvarosová (18 b.), Anežka Juráková (16 b.), Anna Marie Chalupová (16 b.), Sofie Maierová (12 b.), Lucie Šenkeříková (11 b.), Veronika Kvitová (7 b.), Julie Štefánková (3 b.), Viktorie Rozsívalová (2 b.) a Aneta Babincová (1 b.). Za vítězství pak brala 11 bodů „áčková“ štafeta AK EZ na 4 × 60 m ve složení Maierová, Kvitová, Šenkeříková, Rozsívalová, „béčková“ v sestavě Babincová, Marjana Bařinková, Marta Danihlíková, Štefánková získala za desáté místo jeden bod. Z chlapců nejvíce bodů posbírali Mikuláš Kotek (30 b.), Dalibor Drda (22 b.) a Šimon Holub (21 b.), bodovali také Jakub Holub (12 b.), Adam Holenda, František Holub, Jonáš Novák, Josef Štefánek (všichni po 2 b.), Adam Kopřiva (1 b.) a Lukáš Wolf (1 b.), štafeta na 4 × 60 m ve složení Daniel Baláž, Karel Bárta, Kopřiva, Wolf přidala dalších šest bodů.

Jediným zástupcem kopřivnického atletického klubu na Mistrovství ČR juniorů a dorostu, které se konalo o uplynulém víkendu v Ostravě, byla Sabina Jeličová. Ta si však s deštivým nedělním počasím poradila skvěle a vyrovnaným osobním rekordem 310 cm obsadila ve skoku o tyči juniorek v šestnáctičlenném startovním poli sedmou příčku.

Mezinárodní Tatra veterán rallye Beskydy

Spanilá jízda účastníků 51. ročníku Mezinárodní Tatra veterán rallye Beskydy projela v sobotu Kopřivnicí. Kolona víc jak stovky historických vozů Tatra včetně 11 náklaďáků ve městě svého zrodu tentokrát nezastavila.
FOTO: D. MACHÁČEK
Spanilá jízda účastníků 51. ročníku Mezinárodní Tatra veterán rallye Beskydy projela v sobotu Kopřivnicí. Kolona víc jak stovky historických vozů Tatra včetně 11 náklaďáků ve městě svého zrodu tentokrát nezastavila.
FOTO: D. MACHÁČEK

Výstava Těla a tváře Ivana Polívky

Za velkého zájmu návštěvníků byla před týdnem v Lašském muzeu zahájena výstava Těla a tváře Ivana Polívky.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Za velkého zájmu návštěvníků byla před týdnem v Lašském muzeu zahájena výstava Těla a tváře Ivana Polívky.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

RSS ikona
 • Den bez auta

  Do výzvy Na úřad bez auta pořádané ve spolupráci s Moravskoslezským krajem se zapojilo pětatřicet úřadníků, z nichž se někteří nechali zvěčnit ...
 • Kurzy pro rodinné pečující

  Město Kopřivnice připravuje pod vedením zkušených lektorů z ostravské Sociální akademie BN sérii tří Kurzů pro rodinné pečující. Na nich se ...
 • Plavecká soutěž měst startuje ve středu

  Město Kopřivnice se zapojí do Plavecké soutěže měst, která se uskuteční ve středu 30. září od 6 do 19.30 hodin v krytém ...
 • DDM otevírá po rekonstrukci

  Dům dětí a mládeže v Kopřivnici opět prošel náročnou rekonstrukcí a v úterý 29. září bude v 10 hodin slavnostně otevřen. V návaznosti na ...
 • Letošní premiéra vítání občánků

  V sobotu a v neděli se v Kopřivnici uskutečnilo letos premiérové vítání občánků. Starosta města Miroslav Kopečný přivítal během šesti obřadů ...
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS