Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 07.10.2021- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Muzeum Fojtství - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 35/2021 ze dne 07.10.2021

Zastupitelé diskutovali o možnosti změn v územním plánu

Kopřivnice (dam) – Deset návrhů na pořízení změny územního plánu projednali na posledním zasedání kopřivničtí zastupitelé. Lidé, kteří žádosti o změnu územního plánu podali, ve většině případů stojí o to, aby pozemky ve svém vlastnictví mohli využít k výstavbě rodinných domů. Vyhovět takovým požadavkům je přes zjevnou vůli minimálně části zastupitelů problematické. Základní podmínkou pro vymezení nových zastavitelných ploch je dle stavebního zákona prokázání potřeby nových zastavitelných ploch. „Ve dva roky platném Územním plánu Kopřivnice je vymezeno asi 71 hektarů zastavitelných ploch umožňujících bydlení. To je dostatek k pokrytí potřeby bydlení v rodinných domech na 12 let a za dobu platnosti Územního plánu Kopřivnice prozatím prokazatelně nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch,“ vysvětlil starosta Miroslav Kopečný důvody, proč nelze doporučit ke schválení změnu spočívající ve vymezení nové zastavitelné plochy určené pro bydlení.

Sám starosta přitom připustil, že majitelé pozemků územním plánem vymezených pro zastavění je často prodávat nechtějí, a když už ano, tak za ceny, které jsou pro většinu potenciálních stavebníků nedostupné. Radnice a její odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče má ovšem jen velmi úzký manévrovací prostor, a to i když jsou pozemky dostupné spíš na papíře než reálně na trhu.

„Potřeba nových zastavitelných ploch je posuzována z pohledu, kolik jich máme vymezených a kolik je zastavěno. Je třeba vyčkat, až přijde doba, kdy bude potřeba vyčlenit nové zastavitelné plochy. Stavební zákon počítá s tím, že aktuálnost územního plánu se posuzuje jednou za čtyři roky. Po dvou letech platnosti neumíme prokázat, že už potřebujeme novou zastavitelnou plochu,“ vysvětluje Markéta Kvitová, vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče kopřivnické radnice. I pokud by se zastupitelé rozhodli jít naproti požadavkům stavebníků, nerespektovali odborný názor a zadali pořízení změny územního plánu bez ohledu na to, zda bude možné prokázat potřebu nových zastavitelných ploch, vystavovali by město riziku, že až čtvrt milionu korun potřebných k pořízení změny přijde nazmar. Protože krajský úřad jako nadřízený orgán s odkazem na legislativní nastavení vymezení nových ploch následně odmítne.

Zastupitelé v září ve čtyřech případech schválili zařazení žádostí k prověření do nejbližší Zprávy o uplatňování územního plánu, která by měla vzniknout nejpozději na začátku roku 2023. V této zprávě budou žádosti o změnu územního plánu prověřeny příslušnými institucemi a následně bude možné rozhodnout o případném pořízení či nepořízení změny.

Aktuálně zastupitelé k prověření poslali jednak žádost, která mění původně plánovanou kruhovou točnu pro obracení vozidel na jiné technické řešení, a tři případy, kdy majitelé pozemků žádají o změnu užití ploch, která by jim umožnila stavět. Dva takové pozemky jsou v katastru Větřkovic a pouze jeden v Kopřivnici. Plochu na úpatí Bílé hory přitom zařadili zastupitelé do další zprávy o uplatňování územního plánu i přes původní nedoporučující stanovisko. Odbor stavebního plánovaní zatím přímo pořízení změny územního plánu nedoporučil, ve Větřkovicích je v případě žádostí tamních vlastníků otevřenější k prověření jejich argumentů.

„Ve Větřkovicích máme vymezeno něco přes 2 ha zastavitelných ploch a zhruba 1 ha už je zastavěný. Lze tedy uvažovat o tom, že v této venkovské části území bychom byli schopni prokázat potřebu nové zastavitelné plochy,“ vysvětlovala Markéta Kvitová zastupitelům, v čem se liší situace v Lubině od té, která panuje v samotné Kopřivnici.

Přestože k jednotlivým předloženým požadavkům na změny územního plánu přistupovali zastupitelé různě, obecně byla z jejich vyjádření patrná snaha rozšířit plochy umožňující bytovou výstavbu. Zaznívaly výzvy k hledání cest, jak vyjít vstříc těm, kteří chtějí vlastní pozemky využít často ke stavbě domů pro sebe nebo členy své rodiny.V Kopřivnici se bude volit v jednadvaceti okrscích

Kopřivnice (hod) – Už o tomto víkendu proběhnou volby, v nichž budou lidé volit své zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební místnosti se otevřou v pátek 8. října ve 14 hodin a otevřeny zůstanou až do 22 hodin, v sobotu pak bude možné volit od 8 do 14 hodin.

V Kopřivnici a v místních částech budou lidé volit celkem ve 21 volebních okrscích. Sadu hlasovacích lístků devatenácti subjektů, které se v Moravskoslezském kraji ucházejí o post v parlamentu, našli lidé ve svých domovních schránkách v minulém týdnu. Letos si lidé vybírají z méně kandidujících stran než před čtyřmi lety. Tehdy jich v Moravskoslezském kraji o poslanecký mandát usilovalo 26. Stejně jako vloni se budou muset při volbách dodržovat platná protikoronavirová opatření. „Do budov, kde jsou umístěny volební místnosti, bude možné vstupovat pouze s respirátorem. Před vstupem do volební místnosti bude nutné si dezinfikovat ruce a poté přistoupit před volební komisi při zachování minimálně 1,5metrového odstupu. Volič se prokáže platným dokladem totožnosti a na požádání člena volební komise si na okamžik sundá respirátor pro ztotožnění. Následně si jej opět nasadí, dostane zpět svůj doklad, volební obálku, případně na vyžádání hlasovací lístky. Odebere se do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků a pro případné jeho úpravy doporučujeme vzít si vlastní psací potřeby. Poté vhází obálku do volební schránky a odchází z volební místnosti,“ popsala nařízení k volbám Jana Sopuchová, vedoucí správních agend kopřivnické radnice, která má na starosti průběh voleb ve správním obvodu Kopřivnice.

O mandát v Parlamentu ČR v Moravskoslezském kraji usiluje 8 politických stran, 9 hnutí, jedna dvojkoalice a jedna trojkoalice, celkem se o post uchází 506 kandidátů.

„Voliči si vyberou jeden hlasovací lístek a na něm mohou udělit až čtyři preferenční hlasy, a to zakroužkováním čísla u příslušného kandidáta. K jinému označení, například křížku, háčku, nebudou členové volebních komisí přihlížet a takto označený kandidát přednostní hlas nezíská. Obdobné je to v případě, kdy volič zakroužkuje více než čtyři kandidáty. Přednostní hlasy se ani v tomto případě nezapočítávají a kandidátům jsou přiděleny hlasy v takovém pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku. Pokud získá kandidát takový počet přednostních hlasů, který bude větší než 5 procent z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro danou volební stranu, připadne mandát přednostně tomuto kandidátu,“ přiblížila možné úpravy hlasovacích lístků Jana Sopuchová. Imobilní občané, kteří budou chtít volit, mohou požádat, aby k nim členové volebních komisí přišli s přenosnou volební schránkou domů. Svůj požadavek mohou zavolat do pátku 8. října do 12 hodin na tel. číslo 556 879 301 nebo 556 879 305, nebo požádat sousedy, aby jejich zájem sdělili přímo volební komisi. Nejlépe v průběhu pátku, aby komise měla možnost návštěvy organizačně zajistit.

Majetkové poměry nebrání zisku dotací na zimní stadion

Kopřivnice (dam) – To, že město není vlastníkem pozemků pod zimním stadionem, by nemělo brzdit případné investice do zázemí samotného stadionu ani tělocvičen, které jsou součástí jeho areálu. „Podmínky dotačních programů Národní sportovní agentury stanoví, že stačí, když budeme mít pozemky ve výpůjčce na deset let, a Tělovýchovná jednota Sokol souhlasí, že nám tuto podmínky pomůže splnit,“ říká René Lakomý, kopřivnický místostarosta odpovědný mimo jiné za oblast sportu.

Pozemky o výměře přesahující 6 700 m², na kterých stojí kopřivnický zimní stadion, jsou historicky majetkem sokolů. Stadion totiž stojí v místech někdejší kopřivnické sokolovny. Město už v minulosti opakovaně vedlo jednání ve snaze majetkové vztahy v prostoru stadionu narovnat. Ke zvažovanému odkupu pozemků městem ale nedošlo. Aktuálně má město se sokoly uzavřenu smlouvu o výpůjčce platící do konce roku 2028. „Od starostky Sokola jsme dostali příslib, že tato výpůjčka bude v případě potřeby prodloužena. Naopak jednání o odkupu v tuto chvíli pokračovat nebudou, protože sokolové upřednostňují vlastnictví nemovitostí před finanční částkou na bankovním účtu,“ doplnil místostarosta Lakomý. Ten také připustil, že případný odkup by mohl být pro městskou pokladnu poměrně zatěžující, pozemky pod zimním stadionem mají odhadem hodnotu okolo čtyř milionů.

To, že se město v dohledné době nestane vlastníkem pozemků pod zimním stadionem, ale není problém. „Pro nás je zásadní, že nám nic nebrání ucházet se o investiční dotace z Národní sportovní agentury. Připraven je záměr rekonstrukce hokejových šaten na zimním stadionu, které jsou v neutěšeném stavu. Je potřeba uvažovat také o výměně oken v tělocvičnách a také fasáda zimního stadionu si zaslouží zestetizovat,“ naznačil René Lakomý, kudy se v současností ubírají úvahy o rekonstrukci areálu zimního stadionu.

Kopřivnický zimní stadion se v posledních letech dočkal už několika nezanedbatelných investic. V roce 2015 byla nákladem zhruba 29 milionů korun rekonstruována nejen samotná ledová plocha, vyměněny mantinely a časomíra, ale také zásadně modernizována chladicí technologie stadionu. O rok později prošly rekonstrukcí ochozy a byly vyměněny sedačky pro diváky a vymalován interiér stadionu, což přišlo na bezmála pět milionů korun. V roce 2018 se pak zimní stadion dočkal nové střechy za bezmála 15 milionů korun.

Opožděné předání staveb se firmám může prodražit

Kopřivnice (dam) – Zpožděné dokončení některých stavebních zakázek se zhotovitelským firmám může prodražit, jen v minulé radě města bylo schváleno uplatnění smluvních pokut za víc jak 108 tisíc korun. „Snažíme se být v tomto ohledu důslední a tam, kde nejsou zjevné objektivní příčiny zdržení a firma třeba jen špatně odhadla své personální a časové kapacity, se snažíme smluvní sankce uplatňovat. Je to koneckonců povinnost města, které pracuje s veřejnými prostředky,“ říká Dušan Krompolc, kopřivnický místostarosta odpovědný mimo jiné za oblast správy majetku města. Naposledy radní schvalovali uplatnění smluvních pokut v případě zakázek na rekonstrukci šaten v ZŠ E. Zátopka a modernizaci sociálních zařízení v umělecké škole MIS music.

„V obou případech byla zhotovitelem vzešlým ze soutěže stejná firma. U obou zakázek jsme uznali objektivní zdržení určených částí díla, ale bohužel došlo k prodlení i v případě stavebních prací s tím, že pokud by město postupovalo jinak, porušilo by svou zákonnou povinnost pečovat o svěřený majetek s tzv. péčí řádného hospodáře,“ říká místostarosta Krompolc. V případě budovy MIS music šlo o pětidenní zdržení, v případě šaten na základní škole pak bylo předání díla opožděno o osm dnů. Smluvní pokuta se lišila v závislosti na ceně jednotlivých dodávek, činí totiž půl procenta z ceny díla bez DPH. V případě menší zakázky tak každý den nabíhala realizační firmě pokuta přesahující částku 6 300 korun, u dražší zakázky pak dokonce bezmála 9 600 Kč denně. U zmíněných případů radnice podle místostarosty zvolila způsob započtení výše smluvní pokuty proti fakturované částce za provedení stavby.

Výstava o bavlně má přimět k zamyšlení

Od minulého pátku jsou k vidění na stromech v sadu E. Beneše tematické plakáty tvořící výstavu Život v bavlně.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Od minulého pátku jsou k vidění na stromech v sadu E. Beneše tematické plakáty tvořící výstavu Život v bavlně.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (hod) – Kopřivnice se zapojí do celorepublikového výstavního happeningu, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. Letos se koná již sedmý ročník zaměřený na podmínky pěstování bavlny.

Výstava na stromech je v Kopřivnici k vidění až do úterý 12. října na stromech v parku Edvarda Beneše v prostoru mezi vilami a jejím cílem je, aby se lidé společně s autory výstavy Život v bavlně zamysleli nad možnostmi udržitelnější produkce módního průmyslu. U této příležitosti připravuje město také sbírku oblečení pro potřebné.

„Bavlna patří mezi nejdůležitější textilní suroviny, způsob jejího pěstování však stojí na drancování přírody a zneužívání drobných pěstitelů i zaměstnanců textilních továren. Pěstování bavlny i celý svět módy nutně potřebují změnu,“ upozorňují tvůrci 14 tematických plakátů, které jsou k vidění nejen v Kopřivnici, ale asi na 100 místech v celé republice. O týden později si je budou moci prohlédnout také návštěvníci městského úřadu přímo ve vestibulu radnice.

„Výstava vybízí mimo jiné k udržitelnější módě a šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí. Jedním ze způsobů, jak se v módní oblasti chovat udržitelněji, je poslat dál své nevyužívané oblečení těm, kdo by jej ještě rádi nosili. A právě to nás motivovalo k vyhlášení veřejné sbírky teplého ošacení, obuvi, pásků i batohů pro klienty místního azylového domu a Nízkoprahového denního centra Racek. Spousta lidí bude určitě před příchodem zimy třídit své šatníky, takže budeme moc rádi, pokud nám své vyřazené oblečení donesou v pátek 15. října na farmářský trh, abychom je mohli předat potřebným. Ne každý si totiž žije jako v bavlnce,“ uvedla Pavla Žáčková z odboru sociálních věcí.

Nejmladší škola ve městě slavila 30 let fungování dnem otevřených dveří

V rámci oslav 30. výročí fungování Základní škola 17. listopadu otevřela veřejnosti mimo jiné své odborné učebny. Fyzikální, chemické a jiné pokusy předváděli její žáci.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
V rámci oslav 30. výročí fungování Základní škola 17. listopadu otevřela veřejnosti mimo jiné své odborné učebny. Fyzikální, chemické a jiné pokusy předváděli její žáci.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Dnem otevřených dveří s bohatým programem oslavila před týdnem třicet let fungování kopřivnická Základní škola 17. listopadu. Už dopoledne mohli zájemci navštívit otevřené hodiny a vidět, jak probíhá výuka především češtiny a matematiky na prvním i druhém stupni školy. Odpoledne pak lidé mohli projít celou školu. Největší zájem budily připravené prezentace žáků v jednotlivých odborných učebnách. Příchozí byli svědky chemických a fyzikálních pokusů a měření, mohli vidět, jak vypadá výuka angličtiny v moderně vybavené multimediální učebně, nebo to, jak si školáci osvojují základy programování, robotiky či využívání 3D tisku. K vidění toho ale bylo mnohem víc včetně videoprezentace z činnosti školy.

„Využili jsme tento významný den, abychom pozvané hosty, bývalé zaměstnance školy i širokou veřejnost informovali o tom, v jakých podmínkách fungujeme a jak se škola profiluje. Byli jsme mile překvapeni tím, jaký zájem naše akce vyvolala,“ nechala se slyšet Zdeňka Havlíková, ředitelka ZŠ 17. listopadu.

Historie nejmladší kopřivnické základní školy se začala psát už před čtyřiceti lety, 16. října 1981 totiž tehdejší kopřivničtí radní rozhodli o jejím zřízení. Stavba začala v lednu 1987, protáhla se na víc jak čtyři roky. Provoz v tehdy ještě nezkolaudované budově byl zahájen 2. září 1991.

„Přestože já osobně jsem si to vlastně neuvědomoval a měl jsem tuto školu stále za novou, třicetileté výročí je už důvodem pro ohlédnutí,“ řekl před týdnem při návštěvě jubilující školy Miroslav Kopečný, který pak škole předal poděkování starosty města za 30 let kreativního přístupu ke vzdělávání a významný přínos kopřivnickému školství. Starosta také připomněl, že město nezapomíná ani na svou nejmladší školu, a ta se dočkala investic přesahujících padesát milionů korun. V roce 2004 došlo na vybudování prakticky nové školní kuchyně za 23 milionů korun. V roce 2007 začala rekonstrukce a zateplení školy pavilonem druhého stupně a v roce 2010 byly zrenovovány za zhruba 20 milionů i zbývající tři pavilony školy. ZŠ 17. listopadu se může pochlubit také modernizovaným sportovním hřištěm.

Před deseti lety byla navíc v přízemí pavilonu prvního stupně vybudována dvoutřídní mateřská škola Polárka a škola se dočkala i dalších investic, například do renovace sociálních zařízení nebo budování specializovaných učeben. Dvě nejnovější byly koneckonců slavnostně otevřeny právě minulý týden.

Ve skutečnosti škola dárek k výročí v podobě učeben chemie a cizích jazyků rozbalila předčasně. Stavební úpravy a dodávka nového vybavení včetně nejmodernějších pomůcek proběhly totiž už letos na jaře. Škola využila covidových omezení a nové učebny byly dokončeny už v červnu, a ne v srpnu, jak bylo původně plánováno. Na vybudování dvou specializovaných tříd získala škola třímilionovou dotaci z programu IROP, dalších zhruba 300 tisíc činila spoluúčast města coby zřizovatele.

Radní schválili příspěvky pro sociální služby

Kopřivnice (hod) – Rada města se na svém posledním jednání 21. září zabývala dotacemi a dary v sociální oblasti a schválila poskytnutí finanční podpory třem organizacím z rozpočtu města v celkové výši 38 tisíc korun.

Domov Vítkov si požádal o individuální dotaci ve výši 20 000 korun na dvě sociální služby, a to pro domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. „V každé této službě je jeden občan města Kopřivnice. V domově pro seniory s kapacitou 39 lůžek je umístěn opatrovanec města od 17. února letošního roku a v domově se zvláštním režimem s kapacitou 42 lůžek je umístěn jeden Kopřivničan od 10. března. Rada schválila dle dříve stanoveného klíče, že organizace obdrží dotaci v celkové výši deset tisíc korun,“ uvedl místostarosta Dušan Krompolc, který má v gesci sociální oblast a zdravotnictví.

O dar ve výši 20 000 korun si požádala i o. p. s. Domov Jitka ve Vsetíně. Tato organizace působí v oblasti poskytování sociálních služeb a pečuje dlouhodobě o jednoho občana města Kopřivnice. „Jedná se o sociální službu týdenní stacionář, která je poskytována osobě se závažným duševním onemocněním. Protože na území města není taková služba poskytována, byla schválena dotace ve výši 8 tisíc korun,“ upřesnil místostarosta Dušan Krompolc.

Armáda spásy, z. s., požádala město o dar ve výši 20 000 korun na ztrátu za neuhrazený nájem za rok 2020 v krizovém bytě. „Tento byt organizace provozuje na základě dohody s městem na ulici Horní. Byt byl obsazen čtyři měsíce a částečně ve dvou dalších měsících. V době nouzového stavu byl krizový byt připraven k využití zejména pro klienty azylového domu a Nízkoprahového denního centra Racek v případě, že by se u jejich klientů objevily příznaky onemocnění covid-19. S ohledem na potřebu mít krizový byt pro nouzové situace, zejména pro rodiny s dětmi a pro jiné mimořádné události, schválila rada města poskytnutí daru v plné výši.

Projekt má zlepšit zapojení veřejnosti

Kopřivnice (dam) – Kopřivnice se rozhodnutím radních stala partnerem Otrokovic a dalších desíti tuzemských měst v připravovaném projektu „Zapojení veřejnosti do rozvoje obce“. Otrokovická radnice má ambice s obyvateli řešit dopravní situaci v jedné ze čtvrtí města. A projekt, ve kterém by kromě Kopřivnice měly být také radnice Turnova, Říčan, Kutné Hory, Valašského Meziříčí a dalších českých měst, má být zaměřen na sdílení informací a způsoby spolupráce s občany a jejich zapojení do rozhodovacího procesu. Kopřivnici Otrokovice s nabídkou partnerství oslovily na základě doporučení organizace Partnerství pro městskou mobilitu. „Kopřivnice se dlouhodobě zabývá otázkami udržitelné mobility, v této oblasti má zpracovány i příslušné koncepční dokumenty, které postupně naplňuje. Nedílnou součástí přípravy a realizace konkrétních opatření v oblasti dopravy je jejich odpovídající projednání s veřejností,“ říká Jiří Štěpán z odboru rozvoje města s tím, že právě to zřejmě hrálo roli v tom, že byla zdejší radnice oslovena. V těchto dnech Otrokovice dokončují projekt s žádostí o jeho finanční podporu z takzvaných Norských fondů. Projekt zaměřený na výměnu zkušeností bude mít i mezinárodní charakter, kromě českých měst do něj bude zapojeno i norské město Fredrikstad. Zda bude projekt realizován, bude jasné až příští rok na jaře, kdy má být rozhodnuto o udělení dotační podpory. Pro Kopřivnici případná účast v projektu nebude znamenat žádné finanční nároky, náklad projektu totiž Norské fondy kryjí ze 100 %.

Hasiči ve Vlčovicích sbírali železný šrot

V sobotu 2. října sváželi dobrovolní hasiči ve Vlčovicích železný šrot, barevné kovy a další suroviny, které jim k odvozu připravili jejich spoluobčané.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
V sobotu 2. října sváželi dobrovolní hasiči ve Vlčovicích železný šrot, barevné kovy a další suroviny, které jim k odvozu připravili jejich spoluobčané.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Vlčovice (hod) – Minulou sobotu proběhla ve Vlčovicích tradiční akce, při níž tamní dobrovolní hasiči sváželi železný šrot, barevné kovy, papíry a další elektroodpad. Jak bývá zvykem, o svém záměru informovali hasiči své spoluobčany předem. Ti pak v sobotu 2. října před své branky připravili vše, čeho se chtěli ‘zbavit’.

„Podařilo se opět sesbírat dva velké vozíky železného šrotu. Jeden vozík jsme odvezli do sběrny ještě v sobotu. Na něm bylo železného šrotu cca 1 200 kg. Druhý povezeme v pondělí. Ještě jsme nasbírali jeden malý vozík barevných kovů a nějaký papír. Takže povedená akce,“ zhodnotil tradiční sběrovou akci Pavel Kahánek, vedoucí družstva mužů SDH Vlčovice. Výtěžek ze sběru používají hasiči na činnost, pořízení mobiliáře či na akce pro své spoluobčany. Tu první pořádali ještě v den sběru jako poděkování za pomoc.

Starosta vítal nové občánky Kopřivnice

Před týdnem proběhlo na půdě Ringhofferovy vily vítání malých občánků Kopřivnice. Další obřady jsou připraveny na dnešní odpoledne.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ
Před týdnem proběhlo na půdě Ringhofferovy vily vítání malých občánků Kopřivnice. Další obřady jsou připraveny na dnešní odpoledne.
FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ

Kopřivnice (hod) – Po prázdninové pauze radnice byli vítáni noví občánci Kopřivnice. Před týdnem ve čtvrtek 30. září a dnes 7. října odpoledne proběhlo v obřadní síni v Ringhofferově vile celkem pět slavnostních obřadů, při nichž starosta města Miroslav Kopečný přivítal 17 holčiček a 30 chlapečků.

Tyto slavnostní akty už probíhaly za účastni širší rodiny, ale za dodržení platných vládních opatření. „Další obřad je v plánu 4. listopadu a bude letos poslední,“ uvedla Ilona Mazalová, referentka vnějších vztahů, která má obřady na starosti.

Zájemci se mohou už teď hlásit telefonicky na číslech 556 879 436, 737 114 246, nebo na e-mail ilona.mazalova@ koprivnice.cz, případně osobně na městském úřadu, 7. podlaží, číslo dveří 743, kde získají podrobnější informace.

„Jakým způsobem budou obřady probíhat, se zájemci dozvědí na základě platných hygienických podmínek v předstihu před vlastním obřadem,“ dodala Ilona Mazalová.

Příslib rady města zajistí fungování Senior Pointu v roce 2022

Kopřivnice (hod) – Senior Point bude poskytovat své služby v Kopřivnici i v příštím roce. Rada města na svém jednání schválila příslib na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2022 na provoz kontaktního místa Senior Pointu v Kopřivnici ve výši 40 200 korun.

Senior Point, který provozuje obecně prospěšná společnost Společně, poskytuje své služby v budově radnice ve 2. podlaží seniorům a osobám starším 55 let. „Zájemcům z řad seniorů jsou poskytovány komplexní informace z oblastí života, které seniory zajímají, ať už se jedná o informace o sociálních službách, úřadech, institucích, veřejných službách. Senioři zde obdrží i kontakty na seniorské organizace a informace o dalších systémech pomoci a podpory seniorům. Kontaktní místo je otevřeno každé pondělí od 8 do 16.30 hodin a jeho služby jsou seniory využívány,“ uvedl místostarosta Dušan Krompolc, který je garantem sociální oblasti.

Senior Point už funguje v Kopřivnici víc než tři roky. Instituce v Kopřivnici vznikla v listopadu 2017 za podpory Moravskoslezského kraje v rámci projektu Zdravé stárnutí a její provoz byl spolufinancován ze státního rozpočtu. Kopřivnický Senior Point byl v rámci kraje šestým kontaktním místem, kam si mohli senioři přijít pro rady či podporu. „Do roku 2020 byl projekt plně financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Od roku 2021 město hradí náklady na jeho provoz ve výši 30 %. Rada města schválila příslib, aby seniorům byly tyto služby poskytovány i nadále,“ dodal místostarosta Krompolc.

Silný vítr ovlivnil výsledky rybářských závodů

Tichá (hod) – V sobotu 2. října proběhly tradiční podzimní rybářské závody v lovu ryb udicí na vodní nádrži v Tiché. Šlo o první závody po loňském výpadku způsobeném covidovými opatřeními, které pořádala Místní organizace Českého rybářského svazu Frenštát pod Radhoštěm.

„Akce se těšila hojné účasti a velkému zájmu návštěvníků, ke které přispělo slunečné, teplé počasí. Bylo však hodně větrno, což se negativně projevilo na počtu ulovených ryb. Celkem se ulovilo jen 13 ryb, z toho osm bylo kaprů, čtyři cejni a jedna plotice,“ uvedl Radek Harabiš, předseda Místní organizace Českého rybářského svazu Frenštát p. R.

Závodů se zúčastnilo 42 dospělých a 9 dětí do 15 let, z nich jen devět chytilo aspoň jednu rybu. Nejlepšího výsledku se 163 body dosáhl Roman Bortel z místní organizace ČRS Příbor, druhé místo s 94 body obsadil Milan Reček a třetí příčku Jozef Novobilský s 56 body (oba z MO Frenštát pod Radhoštěm). Nejlepším z řad dětí byl Daniel Rosenzweig z ostravské místní organizace. Ceny vítězům předávali starostka obce Tichá Michaela Štefková a starosta města Frenštát pod Radhoštěm Miroslav Halatin.

Mladí hasiči z Mniší vyhráli krajské poháry

Tísek (red) – V červnu si mladší i starší žáci z SDH Mniší vybojovali postup na XIV. ročník mládežnické soutěže O pohár starosty KSH Moravskoslezského kraje, který se uskutečnil v sobotu 4. září v Tísku. Krajského poháru se mají právo vždy zúčastnit za každý okres Moravskoslezského kraje tři nejlepší družstva v kategorii mladších a starších žáků z každého okresu. Celkově se tak této soutěže účastní 18 družstev v každé kategorii, Novojičínsko reprezentovala družstva z SDH Mniší, Tísek, Hájov a Trojanovice.

Soutěž se skládala z požárního útoku a štafety požárních dvojic. Mladší žáci z Mniší předvedli požární útok v čase 17,90 sekundy, za což jim v této disciplíně patřilo 2. místo se ztrátou 0,7 s na prvního. Štafetu požárních dvojic zaběhli v čase 63,87 s a vyhráli ji s náskokem 1,5 s na druhého v pořadí. Mladší žáci si tak vybojovali zlaté medaile, pohár a putovní pohár pro rok 2021. Stejně dopadli i starší žáci. Ti vyhráli požární útok v čase 15,40 sekundy a ve štafetě dvojic skončili druzí časem 52,91 sekundy. I oni tak získali zlaté medaile, pohár a putovní pohár pro rok 2021.

„Mladší i starší žáci předvedli výbornou připravenost, na které velký podíl mělo i uspořádání tréninků v době letních prázdnin. Jménem vedoucí mládeže děkuji dětem za skvělou reprezentaci sboru, rodičům za jejich podporu a trenérům za perfektní připravenost. Tímto úspěchem se náš sbor opět zapíše do historie, neboť být vítězem v obou žákovských kategoriích v jednom roce se dle dostupných informací nikomu za 14 let nepodařilo,“ uvedla Petra Holubová.

O vítězství v mladších žácích se zasloužili: Pavel Herman, Jakub Přadka, Sofie Smoĺarová, Filip Zahradník, Jakub Zátopek, Matyáš Šablatura, Matěj Filip, Dominika Blechová, Filip Hlaváč; ve starších žácích: Bartoloměj Filip, Dominik Kahánek, Jiří Přadka, Tereza Gelnarová, Šimon Holub, Andrea Kapicová, Anna Pustková, Markéta Rečková, Agáta Holubová, Natálie Sokolová.

Začal sběr dat akcí do kalendáře

Kopřivnice (hod) – Stejně jako v předchozích letech i letos chystá kopřivnická radnice vydání stolního kalendáře i pro rok 2022. Tento tradiční dárek by občané Kopřivnice včetně místních částí měli dostat nejpozději do konce roku. V současné době se sbírají data o kulturních, společenských i sportovních akcích, které organizují místní spolky, sdružení, organizace nebo jednotlivci. „Pokud mají lidé zájem, aby byla jimi pořádaná akce zveřejněna v městském kalendáři pro rok 2022, je nutné, aby základní informaci o termínu a místě konání poslali v době do 31. října na e-mail kopřivnického informačního centra,“ upozornila tisková mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková a dodala, že informace je nutno poslat na adresu ic@koprivnice.cz a předmět e-mailu je třeba nazvat Kalendář 2022.

Stíny

V úterý 28. října okolo třinácté hodiny kontrolovala policejní autohlídka na ulici Obránců míru 55letého řidiče osobního vozidla značky VW Phaeton. Dechové zkoušky prokázaly, že muž řídí automobil v silně podnapilém stavu, neboť výsledky ukázaly hodnoty bezmála 3 promile alkoholu v dechu. Kontrolovaný řidič z Novojičínska předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, na výzvu zakročujících policistů se podrobil lékařskému vyšetření krve a moči v novojičínském nemocničním zařízení. Muži bylo na místě zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je prověřována.

Filip Blažek s Miroslavem Vladykou přivezou Chlapa na zabití

Kopřivnice (dam) – Slovní i situační humor se snoubí ve scénářích francouzské komedie Chlap na zabití, ta se na programu kulturního domu objeví v pátek 8. října. Ve hře Francise Vebera by se jen obtížně hledala hluchá místa, a když hra dostane i vynikající režijní vedení a dobré obsazení, nedá představení divákům vydechnout. Vše jmenované se podle divadelních kritiků sešlo i v inscenaci, kterou pro divadelní agenturu Pantheon production připravil slovenský režisér Jakub Nvota. Hlavní role v představení pak svěřil Filipu Blažkovi a Miroslavu Vladykovi. První jmenovaný je nekompromisní nájemný zabiják Ralph Milan odhodlaný splnit svou zakázku. Miroslav Vladyka si pak užívá roli Françoise Pignona, věčného životního outsidera připraveného spáchat sebevraždu. Bohužel si tito dva k provedení svých plánů vyberou sousední pokoje v hotelu. Úslužný personál hotýlku chce neúspěšný pokus o sebevraždu ohlásit, ovšem přítomnost policie se pochopitelně nehodí Ralphu Milanovi, a tak se rozhodne situaci vyřešit sám. To ovšem netuší, že to pro něj bude mít téměř fatální následky. Z výchozí situace v průběhu necelé půldruhé hodiny představení vyplyne neuvěřitelné množství humorných situací i gagů. Blažek i Vladyka dostanou v představení příležitost naplno rozehrát svůj komediální talent, ať už jde o přesné načasování slovních gagů, tak i mistrné zvládnutí fyzických stránek role. Sledovat Filipa Blažka, jak se snaží vzdorovat omylem podanému silnému anestetiku, je jen jedním z řady okamžiků vyvolávajících salvy smíchu. Chlap na zabití je dílem dramatika, který napsal i scénáře veleúspěšných komedií Muž z Acapulka, Blbec k večeři, Klec bláznů nebo Velký blondýn s černou botou. Tří filmových zpracování se dočkal už i Chlap na zabití a navíc se tato komedie velmi často objevuje na repertoáru divadel po celém světě. I v tuzemsku má komedie na svém kontě několik různých nastudování. To, že Nvotova verze patří k těm zdařilejším, potvrzuje i skutečnost, že od premiéry uplynulo už sedm let. Kromě Vladyky a Blažka se v představení v menších rolích objeví Michal Slaný, Alžbeta Stanková, Zdeněk Rohlíček a Pavel Dvořák.

Představení, které je součástí odložené sezony divadelního předplatného, se mělo původně uskutečnit už v březnu roku 2020 a nevyšel ani první náhradní termín. Začátek představení ve velkém sále kulturního domu je v 19 hodin.

Martin Zounar pobaví diváky rolí Rosy

Kopřivnice (dam) – Na čtvrtý pokus se kopřivnické publikum dočká uvedení komedie Osm eur na hodinu na jevišti zdejšího kulturního domu. Je to tak trochu symbolické, protože komedie z pera Sébastiena Thiéryho měla premiéru v pražském Divadle Palas večer před tím, než vloni v březnu vláda kvůli šíření koronaviru poprvé uzavřela divadla. Kopřivnické publikum mělo inscenaci v režii Antonína Procházky vidět už v dubnu loňského roku, ale nakonec bylo představení hned třikrát odloženo.

V centru dění bláznivé komedie je bohatý pár, ale především hospodyně Rosa, kterou načerno zaměstnávají. Rosa je transvestita, jehož problémem není jen špatně placená práce, ale také neustávající větší či menší rány osudu a smůla lepící se na paty doslova při každém kroku. Toto prokletí se ovšem řízením osudu přenese na Rosiny zaměstnavatele, a ti jsou připraveni udělat doslova cokoliv, aby se jej zbavili.

Objemný dámský kostým, paruku, největší množství textu a roli Rosy vyfasoval v komedii Osm eur na hodinu Martin Zounar. Rosina španělského partnera hraje Martin Kraus. Vychytralé zaměstnavatele transvestity si zahrají Zbyšek Pantůček a Martina Randová, která se do Kopřivnice vrátí přesně po dvou týdnech. Naposledy totiž na stejném jevišti hrála s Ivou Pazderkovou ve hře Třetí prst na levé ruce.

Komediální představení z repertoáru zájezdové divadelní agentury JT Promotion se uskuteční netradičně v pondělí 11. října od 19 hodin a do velkého sálu kulturního domu se dostanou pouze diváci, kteří známým způsobem prokáží svou „bezinfekčnost“.

V Lubině slavili výročí kostelních varhan

Možnosti nástroje, který už jedenáctým rokem stojí na kůru kostela sv. Václava v Lubině, předvedl posluchačům varhaník Marek Kozák.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Možnosti nástroje, který už jedenáctým rokem stojí na kůru kostela sv. Václava v Lubině, předvedl posluchačům varhaník Marek Kozák.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Lubina (dam) – Odloženou oslavu desátého výročí prvního rozeznění nových varhan na kůru kostela sv. Václava v Lubině si lidé užili minulou neděli. Koncert Pocta Bachovi, který u zmíněné příležitosti odehrál Marek Kozák, vloni zhatila pandemická situace, a tak se v neděli v Lubině hudbou slavila hned tři výročí. Kromě vloni uběhnutého desetiletí od zprovoznění varhan koncert připomněl také už loňské 270. výročí skladatelova narození. Posledním důvodem k oslavě bylo aktuální stodvacáté výročí vysvěcení kostela v Lubině.

Víc než hodinový program stál především na hudbě Johanna Sebastiana Bacha, ale zazněly i skladby Dietricha Buxtehudeho, který byl Bachovi inspirací, i muzika následovníků nekorunovaného krále varhanní hudby jako Mendelssohna, Liszta a dalších autorů. Všechny v podání Marka Kozáka. Uznávaný klavírista a varhaník, který je laureátem mnoha prestižních soutěží, se do Lubiny vrací pravidelně. Tentokrát si mohli účastníci koncertu vychutnat nejen zvuk varhan v lubinském kostele, ale díky obrazu živě přednášeném na plátno i techniku Kozákovy hry.

Stávající nástroj nahradil před jedenácti lety starší a výrazně menší varhany. Nástroj farnost zakoupila od náboženské obce Církve československé husitské v Ostravě-Vítkovicích. Samotný nákup varhan, které v padesátých letech minulého století vznikly ve věhlasném varhanářství Rieger-Kloss, přišel na 520 tisíc a dalších 735 tisíc korun bylo nutné zaplatit za přemístění a rekonstrukci varhan. Nákup dvou- manuálových varhan s třiadvaceti rejstříky a 2 012 píšťalami podpořila půlmilionem kopřivnická radnice, dalších víc než 750 tisíc dala dohromady samotná farnost v Lubině.

Muzeum vystavuje obrazy Vladimíra Boháče

Kopřivnice (dam) – Rozsahem malá výstava na půdě Lašského muzea bude až do 21. listopadu představovat tvorbu malíře a grafika Vladimíra Boháče. Rodák z Lubiny, který část svého uměleckého života strávil v Praze, vystavoval spíše sporadicky, a není tak ani místnímu publiku příliš znám. V Kopřivnici je nyní možné vidět nejintimnější část jeho práce. Květinová zátiší a především okolní krajiny, Kopřivnici, Lubinu, Frenštát, Příbor, Hukvaldy. I vzhledem k prostorovým možnostem byly na výstavu nazvanou ‘Z mého kraje’ vybrány spíše drobnější pastely, několik olejomaleb, litografií i kreseb. Výstava plánovaná jako připomínka devadesátin, které výtvarník oslavil vloni na podzim, byla kvůli covidovým omezením o rok odložena.

Třetí prst na levé ruce stál na výkonech hereček

Martina Randová a Iva Pazderková v kopřivnickém představení inscenace Třetí prst na levé ruce.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Martina Randová a Iva Pazderková v kopřivnickém představení inscenace Třetí prst na levé ruce.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Jen necelý týden dělil kopřivnická představení inscenací z repertoáru pražského Studia Dva. V úterý 21. září vidělo místní publikum Malého prince a v pondělí 27. září potom hru Třetí prst na levé ruce Dermonta Canavana. Srovnání obou představení naznačilo, jak širokou škálu různě uchopených her domovská scéna nabízí. Zatímco Jan Cina v Malém princi zářil ve výpravné inscenaci plné výtvarných prvků a jevištních kouzel, režisér Třetího prstu na levé ruce Martin Vokoun se spolehl výhradně na zdařilý nostalgický text hořké komedie a herecké umění Ivy Pazderkové a Martiny Randové. Ty celé představení odehrály na strohé scéně tvořené v podstatě jen dvěma bednami s kostýmními doplňky a drobnými rekvizitami. Herečky na scéně hrály dvě dospělé sestry, které se k sobě snaží najít cestu, ale průběžně se v záblescích vzpomínek převtělovaly i do mladších já svých postav. Měnit náladu i věk svých postav musely obě dámy tvořit jen prostřednictvím zvolených hereckých prostředků bez toho, aby spoléhaly na kostýmy. Občas změnu podtrhla jen ilustrační hudba nebo drobná úprava svícení scény. Představení ale stálo hlavně na výkonech obou hereček, které se předvedly ve velmi dobré formě a občas pro odlehčení často poměrně tísnivého příběhu vystoupily ze svých rolí a žertovaly s publikem.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 7. října – pá 8. října v 16.30 a v 19 hodin životopisný ČR Karel. Ojedinělá sonda do soukromí a duše Karla Gotta po dobu jednoho roku. Díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život zpěváka. Zároveň nechybí slavíkův nadhled a humor.

So 9. října – ne 10. října ve 14 hodin komedie ČR Myši patří do nebe. Dva úhlavní nepřátelé se po nešťastné události spolu znovu setkají v nebi. Díky nadpozemské zkušenosti mezi nimi vznikne hluboké přátelské pouto. Jejich touha zůstat navždy spolu se vyplní i po opětovném návratu na zem. Díky přátelství překonají i zdánlivě nemožné.

So 9. října v 16.30 hodin romantická komedie ČR Jedině Tereza. Příběh vztahu dvou lidí, který se ocitl v tom nejkritičtějším bodě – těsně před rozpadem. Co udělá zamilovaný člověk, aby vztah zachránil? Všechno, a navzdory tomu, že ho čekají četné nástrahy, omyly a fatální nedorozumění. Láska prostě bolí.

So 9. října – ne 10. října v 19 hodin životopisný ČR Karel.

Ne 10. října v 16.30 hodin umění v kině Botticelli: Florencie a Medicejští. Renesanční Florencie Lorenza Medicejského byla hybnou silou umění a kultury, ale i temných sil. Výjimečný Sandro Botticelli byl více než kterýkoliv jiný umělec schopen do svých děl promítnout světla i stíny éry, která nebude nikdy zapomenuta.

Po 11. října v 19 hodin komedie ČR Matky. Čtyři nejlepší kamarádky jsou elegantní, sebevědomé, chytré a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Společně jsou si oporou při prožívání radostí i strastí života. Hlavně že mají jedna druhou...

Út 12. října v 19 hodin komedie USA Festival pana Rifikina. Manželství Morta Rifkina a jeho ženy Sue už delší dobu není idylické. Možná právě proto doprovází Mort svou ženu na filmový festival v San Sebastianu. Obává se, že její fascinace mladým režisérem Philippem může být víc než jen profesionální.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Pá 8. října v 19 hodin komedie Chlap na zabití. Náhradní termín představení. Když se setká nájemný zabiják se ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraždu, může to na první pohled vypadat jako snadná práce. Netuší však, že zbavit se toho dotěrného chlapa bude nad jeho síly...

Po 11. října v 19 hodin komedie Osm eur na hodinu. Jacques a Laurence, bohatý buržoazní pár středního věku, zaměstnává načerno podivnou paní na úklid, které se vyloženě lepí smůla na paty. Řízením osudu se neštěstí přenese na její chlebodárce, kteří se rozhodnou udělat cokoli, aby ji a především sebe zachránili od podivného prokletí.

Čt 14. října od 17 hodin Kopřivnické pressování. Cyklus besed pořádaný klubem Masarykova demokratického hnutí. Vedle diskuzí o stavu demokracie v České republice oslavíme 25 let vysílání Rádia Svobodná Evropa na českém území a životní jubileum jeho prvního ředitele Pavla Pecháčka. Pozvání přijali: Lída Rakušanová, Jiří Pehe, Radko Kubičko a další. Od 16 hodin odhalení pamětní desky Ladislava Cvíčka u budovy ZŠ dr. Milady Horákové.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOPŘIVNICE

Čt 7. října v 18 hodin, akademická posluchárna knihovny, promítání dokumentu Čhadar, cesta po řece. Nebezpečnou cestu plnou úskalí musí několikrát ročně absolvovat sedmnáctiletá Cchangjang, aby se dostala do vzdálené školy a splnila si sen o lepším životě.

CENTRUM PĚTKA

Pá 8. října od 13 do 17 hodin Herní odpoledne v knihovně. Pohodové odpoledne s deskovkami.

MUZEUM TATRA

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra.

Expozice Emila a Dany Zátopkových – informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci.

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům.

Aktuální výstava: Fojtova lípa a jiné kopřivnické stromy. Výstava zachycující impozantní kmeny a koruny, které bdí nad Kopřivnicí již mnoho let (do 31. října).

ŠUSTALOVA VILA

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, například malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi.

Aktuální výstava Vladimír Boháč – Z mého kraje. Výstava prací akademického malíře Vladimíra Boháče z Lubiny u příležitosti jeho životního jubilea 90 let. Malebné krajinky lemující kopce a louky poseté květinami vám přiblíží nejintimnější část jeho práce, především okolní krajinu – Kopřivnici, Lubinu, Frenštát, Příbor či Hukvaldy (do 21. listopadu).

MUZEUM OLDTIMER

Po–ne 9.30–17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů různých značek.

ŠTRAMBERK

Pá 8. října v 19 hodin, dobrodružná stezka pro děti Strašidlení na Kotouči. Podzim nabádá ke strašení svou pochmurnou, tajemnou atmosférou a blížícími se Dušičkami. Děti se však bubáků či čarodějnic jen tak nezaleknou! Přijďte si projít se svými ratolestmi dobrodružnou stezku s odměnou v cíli. Start v Národním sadu ve Štramberku, svítilnu s sebou!

So 16. října od 9 hodin 140 let na trati Studénka–Štramberk. Trať mezi Studénkou a Štramberkem oslaví v sobotu 16. října 140 let od svého vzniku a vy můžete být u toho! Bohatý program bude probíhat v obou konečných stanicích.

KINO ŠTRAMBERK

Ne 10. října v 18 hodin, komedie ČR Deníček moderního fotra.

Ne 17. října v 18 hodin, komedie, drama ČR Chyby.

Dopisy čtenářů

Výstava ovoce, zeleniny, květin a hub

První výstava se jako součást pouti v Lubině objevila v roce 1977. Od roku 1989 se její součástí stala výstava hub, která je nejstarší v severomoravském kraji a kterou zajišťuje p. Jaromír Durček. Během uplynulého covidového období se rozpadla místní organizace ČZS pro malý počet členů a hlavně pro jejich vysoký věk. Zbývající členové utvořili volné sdružení Přátelé Lubinských zahrádek a snaží se dodržet alespoň něco z aktivit ČZS. Letošní výstava by se ale nekonala, kdyby nám nevyšli vstříc členové z Katolického domu, a to především Michal Polášek. Pomohli nejen fyzicky při přípravě, ale i tím, že poslali své výpěstky. A tak se letos svými výpěstky pochlubilo 33 občanů Lubiny.

Tradičně náš mykolog Jaromír Durček sbíral celý týden před výstavou houby nejen v blízkém okolí, ale zajel i dále do lesů. Letos našel a vystavil 200 hub jedlých, nejedlých i jedovatých.

Ovoce v letošním roce je sice dost, ale je poškozeno dešti, vosami a hnilobou. Máme zde 22 odrůd jablek. Drobného ovoce, jako jsou maliny, ostružiny, a ostatních výpěstků, jako jsou hroznové víno, cibule, česnek, kořenová zelenina, brambory a především dýně. Jedna letošní váží víc jak 80 kg a návštěvníci ji zvolili jako nejlepší z vystavených exponátů. Těchto je pak 33 druhů, přičemž jen rajčat bylo 15 různých odrůd, paprik dokonce 22 odrůd. Dýní bylo také víc – 12 různých odrůd a velikostí.

Květinovou výzdobu děláváme sice sami, ale květin v tomto čase už není dost, a tak nám vypomohly krásnými vazbami sestry Štefkovy. Také stabilně vystavuje své mini stromečky – nejsou to prý pravé bonsaje – paní Tománková. A také obě naše školy i přes loňskou nepřízeň v učení poslaly své obrázky a výtvory. Bohužel se nemohly děti přijít podívat zvlášť, jako každý rok, protože mají volno až do středy a to by většina exponátů nevydržela. Přes různá bezpečnostní opatření se přišlo podívat na výstavu 290 osob podle podpisů, což je za poslední roky nejméně.

Jarmila Polášková

Názory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: čt 7. 10. 10–12.30, pá 8. 10. 10–12.30, so 29. 10. 14.30–15.45 hodin.

FOTBAL: KOPŘIVNICE: so 9. 10. od 9.15 hod. FC Kopřivnice – FC Vřesina (11. kolo KP st. žáků), od 11 hod. FC Kopřivnice – FC Vřesina (11. kolo KP st. žáků), od 12.45 hod. FC Kopřivnice – TJ Lokomotiva Petrovice (9. kolo KS dorostu sk. B), od 15 hod. FC Kopřivnice – SK Tichá (11. kolo I. B tř. mužů sk. D); út 19. 10. od 16.30 hod. FC Kopřivnice – ŠSK Bílovec B (1. kolo OP ml. a st. přípravky); LUBINA: čt 7. 10. od 16.30 hod. Spartak Lubina – TJ Sokol Kateřinice (9. kolo OS ml. přípravky sk. B); pá 8. 10. od 16 hod. Spartak Lubina – Fotbal Fulnek (1. kolo OP st. žáků sk. A); pá 15. 10. od 16.30 hod. Spartak Lubina – TJ Trojanovice Bystré (2. kolo OS st. přípravky sk. A); ne 17. 10. od 14.30 hod. FC Kopřivnice – SK Brušperk (8. kolo MSD žen sk. A); ŠTRAMBERK: so 9. 10. od 10 hod. FK Štramberk – Fotbal Studénka (3. kolo OP ml. žáků sk. A); so 16. 10. od 15 hod. FK Štramberk/Spartak Lubina – TJ Olbramice (12. kolo III. tř. mužů); VLČOVICE: ne 10. 10. od 10 hod. FC Vlčovice-Mniší (11. kolo KS dorostu sk. D)

FLORBAL: so 9. 10. od 8 hod. turnaj II. ligy žen – sk. 7, od 19 hod. FBC Vikings Kopřivnice – Snipers Třebíč (5. kolo Nár. ligy mužů sk. V) – vše sportovní hala SOU

HÁZENÁ: so 16. 10. od 8.30 hod. KH ISMM Kopřivnice A – HC Zubří A (3. kolo MSL st. žáků sk. A), od 10 hod. KH ISMM Kopřivnice – TJ Cement Hranice (7. kolo Strabag Rail extraligy mužů), od 13 hod. KH ISMM Kopřivnice – Házenkářská akademie Olomouckého kraje (5. kolo I. ligy ml. dorostenců – Divize Morava), od 15 hod. KH ISMM Kopřivnice – Házenkářská akademie Olomouckého kraje (5. kolo I. ligy st. dorostenců – Divize Morava) – vše sportovní hala ZŠ E. Zátopka

HOKEJ: pá 8. 10. od 16 hod. HC Černí vlci – HK Nový Jičín (6. kolo RL juniorů sk. 11-12); so 9. 10. od 10.30 hod. HC Kopřivnice – HC Vítkovice Ridera (7. kolo LMŽ 7. tř. sk. 6), od 12 hod. HC Kopřivnice – HC Vítkovice Ridera (7. kolo LSŽ 9. tř. sk. 6); pá 15. 10. od 16 hod. HC Černí vlci – HC Brumov-Bylnice (9. kolo RL dorostu sk. 12); so 16. 10. od 10 hod. HC Kopřivnice – Metropolia Silesia (8. kolo LMŽ 6. tř.), od 12 hod. HC Kopřivnice – Metropolia Silesia (8. kolo LSŽ 8. tř.), od 17 hod. HC ISMM Kopřivnice – HHK Velké Meziříčí (8. kolo II. ligy mužů sk. V) – vše zimní stadion

KRASOBRUSLENÍ: ne 10. 10. od 9 hod. Malá cena města Kopřivnice (závod Poháru ČKS) – zimní stadion

KRYTÝ BAZÉN: čt 7. 10. 6–8, 12.30–14.30, 19–21, pá 8. 10. 6–8, 16–21, so 9. 10. 12–21, ne 10. 10. 10–19, po 11. 10. 6–8, út 12. 10. 6–16, 18–21, st 13. 10. 6–8, 14.30–16, 19–21, čt 14. 10. 6–8, 12.30–14.30, 19–21, pá 15. 10. 6–8, 16–21, so 16. 10. 12–21, ne 17. 10. 10–19 hodin

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 9. 10. v 9.11 hod. ČD, Kunčice p. O., Pod Stolovou, Maralák, Kunčice p. O., st 13. 10. v 8.06 hod. ČD, Studénka, BUS Bravantice, Lhotka, údolím Seziny ke Zbyslavickým rybníkům a zpět; so 16. 10. v 7.13 hod. ČD, Dobrá u Frýdku-Místku, okolo Morávky, Frýdek-Místek, st 20. 10. v 7.55 hod. AN, BUS Bartošovice, naučná stezka kolem rybníku, Sedlnice ČD

SAUNA: út 14–20.30 ženy, st 14–20.30 muži, čt 10–20.30 ženy, pá 10–2.30 muži, so 12–16 párovka, 16–20.30 společná, ne 10–18.30 společná

SKATEPARK: po–ne 9–20 hodin

STOLNÍ TENIS: pá 8. 10. od 18 hod. ASK Tatra Kopřivnice B – TJ Odry C (4. kolo OP I. tř.) – tělocvična ZŠ sv. Zdislavy

VOLEJBAL: so 9. 10. od 10 hod. a od 14 hod. KV Kopřivnice – TJ Ostrava C (3. a 4. kolo KP kadetek sk. B) – tělocvična ZŠ 17. listopadu

Výsledky

- Florbal: st. žáci (MS liga): FBC Vikings Kopřivnice – 1. SC Tempish Vítkovice 2:8, – 1. SFK Havířov 3:6.

- Fotbal: muži (5. a 10. kolo III. tř.): FK Štramberk/Spartak Lubina – TJ Trojanovice Bystré 1:3, – TJ Sokol Ženklava 1:2; ženy (6. kolo MSD sk. A): FC Kopřivnice – SK Loděnice 1:4; dorost (3. a 10. kolo KS sk. B): FC Vlčovice-Mniší – FK Primus Příbor 0:3, – TJ Internacionál Petrovice 0:7, FK Slavia Orlová – FC Kopřivnice 3:2; st. žáci (10. kolo KP): FK Stará Bělá – FC Kopřivnice 14:3; st. žáci (1., 5., 8. a 10. kolo 3. tř. sk. A): FK Štramberk – TJ Tatran Mankovice 7:1, – TJ Trojanovice Bystré 6:0, – TJ Petřvald/TJ Sokol Bludovice 2:2, – NFC Lichnov 7:2; ml. žáci (10. kolo KP): FK Stará Bělá – FC Kopřivnice 4:12; st. přípravka (4. kolo OP): TJ Odry – FC Kopřivnice 16:1; st. přípravka (9. kolo OS sk. A): Spartak Lubina – TJ Sokol Ženklava/AFC Veřovice 8:11; ml. přípravka (4. kolo OP): TJ Odry – FC Kopřivnice 12:3.

- Házená: muži (8. kolo MSL mužů): KH ISMM Kopřivnice B – HC Hlučín 30:24; ml. dorostenci (3. kolo I. ligy – Divize Morava): KH ISMM Kopřivnice – Sokol Telnice 37:28; st. žáci (2. kolo MSL sk. I): KH ISMM Kopřivnice A – TJ Sokol Ostrava 22:24, – Handball PSG Zlín A 18:18; ml. žáci (2. kolo MSL sk. I): KH ISMM Kopřivnice – TJ Sokol Ostrava 24:13, – HCB Karviná 21:10.

- Hokej: junioři (5. kolo RLJ sk. 11–12): HC Černí vlci – HC Slezan Opava 2:6; dorost (5. a 6. kolo RLD sk. 12): HC Černí vlci – HC Bobři Valašské Meziříčí 2:4, – HC Uherské Hradiště 3:7; 9. tř. (6. kolo LSŽ sk. 6): HC Olomouc – HC Kopřivnice 20:0; 8. tř. (5. a 6. kolo LSŽ sk. 26): HC Kopřivnice – HC AZ Havířov 2010 5:7, – HC Český Těšín 5:7; 7. tř. (6. kolo LMŽ sk. 6): HC Olomouc – HC Kopřivnice 6:3; 6. tř. (5. a 6. kolo LMŽ sk. 26): HC Kopřivnice – HC AZ Havířov 2010 22:3, – HC Č. Těšín 11:16; 5. tř. (2. kolo KLP): HC Kopřivnice – HK Nový Jičín 4:14.

- Stolní tenis: Divize mužů (3. a 4. kolo): ASK Tatra Kopřivnice – TJ Sokol Brušperk 4:10, – TTC Frýdlant B 7:10; OP I. tř. (3. kolo): TJ Frenštát C – ASK Tatra Kopřivnice B 9:9.

- Volejbal: kadetky (1. a 2. kolo MS přeboru): VKB Frýdlant n. O. – KV Kopřivnice 3:1 a 3:0; st. žákyně (kvalif. turnaj sk. D): KV Kopřivnice – SVK Nový Jičín C 2:0, – VK Polanka n. O. B 2:0, – Happy Sport Opava 1:2; ml. žákyně (kvalif. turnaj sk. A): KV Kopřivnice – VKB Frýdlant n. O. 0:2, – VK Raškovice 1:2, – ŠSK Bílovec 0:2.

Nejmladší atleti AK EZ zakončili sezonu družstev

Kopřivnice (cab) – Ve druhé polovině září zakončily dvě nejmladší kategorie Atletického klubu E. Zátopka Kopřivnice letošní pohárové soutěže – Atletickou ligu minipřípravek a Beskydský pohár přípravek. Obě kategorie se v předposledním kole utkaly na ostravském stadionu ve čtyřboji (běhy na 50 m a 500 m, skok daleký a hod kriketovým míčkem). Chlapci i dívky minipřípravky (r. 2012/13) AK EZ obsadili shodně třetí příčku, ve čtyřboji pak získala bronz Klára Máchová, která byla druhá v běhu na 50 m a třetí v hodu kriketovým míčkem. Také obě družstva přípravky (r. 2010/11) vybojovala třetí místo, z jednotlivců se však tentokrát na stupně vítězů prosadil větší počet závodníků. V chlapcích zvítězil v celém čtyřboji Jan Chalupa (1. v běhu na 50 m, 2. ve skoku dalekém, 3. v hodu kriketovým míčkem) a druhý skončil Michal Mazáč (2. v běhu na 500 m), mezi dívkami obsadila druhé místo Michaela Richterová (3. v běhu na 50 m). V jednotlivých disciplínách pak ještě z AK EZ vybojovaly v hodu kriketovým míčkem zlato Aneta Ermisová a bronz Karolína Bergerová, Elena Nováková byla druhá v běhu na 500 m, Jan Richter získal stříbro v běhu na 50 m a bronz ve skoku dalekém.

Další týden pak pro obě kategorie proběhl ve Frýdku-Místku finálový závod. V úterý závodily minipřípravky a chlapci i dívky AK EZ obsadili shodně třetí místo. V jednotlivých disciplínách se na stupně vítězů prosadily Klára Máchová, jež vyhrála běh na 300 m a třetí skončila ve skoku dalekém a Adéla Richterová, která byla stříbrná v dálce, Filip Baláž bral bronz v běhu na 60 m. Kategorie přípravky závodila ve čtvrtek, chlapci AK EZ skončili opět třetí, děvčata ale tentokrát zůstala těsně pod stupni vítězů. V jednotlivých disciplínách získali po dvou medailích Elena Nováková (zlato běh na 300 m a bronz běh na 60 m), Jan Chalupa (zlato běh na 60 m a skok daleký), Michal Mazáč (zlato běh na 800 m a stříbro hod kriket. míčkem) a Jan Richter (stříbro skok daleký a bronz běh na 60 m), jeden cenný kov vybojovaly Aneta Ermisová (zlato hod kriket. míčkem), Karolína Kašpárková (bronz běh na 300 m) a Karolína Bergerová (stříbro hod kriket. míčkem).

Petře Benišové se dařilo na celorepublikovém turnaji

Kopřivnice (cab) – Poslední zářijové dny byly pro badmintonisty BK Kopřivnice znovu turnajově bohaté a o medailová umístění bojovaly téměř všechny kategorie. Největšího úspěchu dosáhla Petra Benišová, účastnice nedávného mistrovství Evropy do 17 let, na celorepublikovém turnaji GPA U17, který se o víkendu 25. a 26. září konal v Pardubicích. Spolu s Patrikem Hrazdírou (Badminton FSpS MU) vyhrála smíšenou čtyřhru a s Terezou Cirókovou (SK Brno Slatina) obsadila druhé místo ve čtyřhře.

V sobotu 25. září proběhl v Olomouci turnaj GPC dospělých, kde na prvenství dosáhli ve čtyřhře Martin Slíva s Jakubem Sagáčikem a Eliška Kelnarová s klimkovickou hráčkou Kateřinou Frischovou. Dělené třetí a čtvrté místo pak přidali Sagáčik s Kelnarovou v mixu a Slíva ve dvouhře. V neděli pak v Orlové odehrála Kopřivnice první kolo družstev žáků severomoravské oblasti. Ačkoliv kvůli chybějící dívce vždy na začátku každého utkání ztrácela bod, nakonec všechna utkání vyhrála. Na vítězstvích v poměru 5:2 s SK Vitality, B.O. Chance Ostrava i SK Badminton Přerov a 6:1 se Sokolem Klimkovice se podíleli Natálie Krajčí, Tereza Duhoňová, Jakub Raška, Libor Raška a Matyáš Frendl.

V úterý 28. září pak na turnaji GPC U19 v Přerově ukořistil Jan Buček dvě druhá místa. Ve čtyřhře chlapců s Tomášem Drkošem (SK Badminton Přerov) nejdříve vyřadili druhého kopřivnického badmintonistu Tomáše Dostála, jenž do deblu nastoupil se Samuelem Glacem (B.O. Chance Ostrava), poté zdolali další dvojici, ve finále však nestačili na nasazené jedničky z Pardubic Vojtěcha Havlíčka a Tomáše Urbance. Havlíček se stal kopřivnickým hráčům osudným i ve dvouhře, když v prvním kole vyřadil Tomáše Dostála a ve finále znovu odsunul na druhé místo Bučka.

Everest zdolávali děti, dospělí, jednotlivci i týmy

Předloňskému ročníku Výstupu na Mt. Everest nepřálo počasí, loni se akce nekonala, letos se však účastníci těšili z ideálních podmínek.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Předloňskému ročníku Výstupu na Mt. Everest nepřálo počasí, loni se akce nekonala, letos se však účastníci těšili z ideálních podmínek.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Kopřivnice (cab) – Za krásného slunečného počasí se v sobotu 2. října v 10 hod. vydalo 155 dospělých i dětí od lyžařské chaty vstříc vrcholu Červeného kamene při IX. ročníku Výstupu na Mount Everest. Ne pro všechny tyto účastníky, kteří přijeli z celé České republiky, bylo cílem zdolat pomyslných 8 848 m n. m., po roční pauze si chtěli užít atmosféru této akce, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Kopřivnice.

V kategorii sólolezců se zúčastnilo 13 mužů a dvě ženy, v duolezcích startovalo 5 dvojic, vrchol Mt. Everestu se vydalo zdolat stejný počet družstev dospělých (celkem 26 lidí) a 103 účastníků tvořilo družstva základních a mateřských škol či sportovních klubů. Vůbec nejrychleji se podařilo zdolat Everest v čase 12:08 hod. dvojici Matěj Urbaczka a Dominik Hok (Třinec, Havířov), mezi sólolezci si došel pro prvenství mezi muži Tomáš Valentík z Nového Jičína v čase 13:52 hod. (první v kategorii sólolezci A) a jedinou ženou, která závod dokončila, byla Lucie Horelicová z Brna (20:26 hod.).

Druhé místo v sólolezcích A obsadil Rostislav Bajtek (14:46 hod.) a v sólolezcích B zvítězil Kamil Naščák z Ostravy. Pomyslný nejvyšší vrchol planety zdolaly také další dvě dvojice, druhou příčku v kategorii duolezci obsadil kopřivnický pár Petr Butek a Jaroslav Holub, jenž stejného umístění, ale s jiným parťákem, dosáhl již předloni. Třetí pak skončila rychvaldsko-fryčovická dvojice Barbora Kuchaříková a Tomáš Zahradník. Z celkového počtu pěti družstev jich Everest zdolala čtyři.

AVZO pořádala soutěž ve střelbě ze služebních zbraní

Příbor (cab) – V sobotu 18. září proběhlo na příborské sportovní střelnici finálové kolo soutěže ve střelbě ze zbraní služebních ráží zavedených v Armádě ČR, kterou pořádala Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností (zkráceně AVZO) ve spolupráci se Střeleckým klubem Příbor. Původně plánované zahájení v dubnu muselo být kvůli nepříznivé covidové situaci posunuto až na konec června, další dvě kola se pak konala v červenci a v srpnu.

Soutěž byla rozdělena do dvou disciplín – pistole ráže 9 mm Luger, .45 ACP a pušky v rážích 7.62×39 a 5.56×45, kdy u každé kategorie se střílely tři samostatné situace. Soutěže se zúčastnilo v obou kategoriích 24 střelců s celkovým počtem 64 startů a do konečného hodnocení se počítal průměr dvou nejlepších výsledků základních kol a k tomu nástřel ve finále. V kategorii pistole zvítězil Milan Loprais s nástřelem 645 b., druhé místo obsadil Radek Škarka s 630 b. a třetí skončil Jiří Marek s 602 b. Nejhodnotnějšího výkonu (648 b.) sice dosáhl Jaromír Zetek z AVZO Kopřivnice, střílel však mimo pořadí. V kategorii puška vyhrál s nástřelem 741 b. Radek Škarka, o pouhých osm bodů zpět zůstal Jiří Marek a třetí místo obsadil s 665 b. David Hejcman.

Plochodrážníci skončili v první lize znovu druzí

Kopřivnice (cab) – Září nebylo pro kopřivnický plochodrážní klub příliš šťastným měsícem. Jeho odchovanec Jan Macek sice odjel mistrovství ČR, kde skončil sedmý, a poté se podílel na pátém místě české reprezentace na mistrovství světa juniorských družstev, ale při pádu v Poháru přátelství si zlomil ruku a jeho rekonvalescence potrvá nejspíše až do konce října. To v podstatě úplně zhatilo naději na prvenství v I. lize družstev, jejíž závěrečné kolo se jelo v neděli 26. září v Žarnovici. K absenci Jana Macka se totiž ještě přidal z rodinných důvodů Josef Franc a těsně před závodem se zranil i polský jezdec Lars Skupień. Sestavu Walba tak tvořili Martin Málek a mladíci Radek Bambuch a Jan Sazovský. Prapor Kopřivnice nakonec podržel ziskem 10 b. Málek, Bambuch se Sazovským přidali po dvou bodech, což nakonec vyneslo třetí příčku, v konečném pořadí pak kopřivnický tým skončil již třetím rokem v řadě druhý.

Konec sezony se nezadržitelně blíží jezdcům v disciplíně flat track. Sedmý závod Mezinárodního mistrovství ČR, který v sobotu 11. září hostil Liberec, byl vypsán pouze pro kategorie FT1 a FT Classics, o den později jely v Mariánských Lázních na nejdelší dráze v ČR všechny tři třídy.

V kategorii FT Veterán startovali i dva kopřivničtí závodníci, na pódium se ale tentokrát neprosadili. Roman Marek skončil čtvrtý, jeho otec Karel šestý. Poslední dva závody MMČR se pojedou příští víkend v Pardubicích a ve Svitavách.

Slívová byla čtvrtá na MČR

Běchovice (cab) – Dalšího skvělého výsledku dosáhla atletka AK E. Zátopka Kopřivnice Anna Slívová, jež se začala tomuto sportu naplno věnovat až v letošním roce. V polovině září si díky třetímu místu na mistrovství ČR v běhu do vrchu v kategorii juniorek vybojovala nominaci na mistrovství světa, které bylo z listopadu přeloženo až na příští rok (v KN33 byla mylně uvedena polovina listopadu 2021). Minulou neděli Slívová běžela slavný silniční závod Běchovickou desítku, jejíž CXXV. ročník se konal zároveň jako mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km. Celou dobu se kopřivnická atletka pohybovala s mírným odstupem za třetí Terezou Šedovou z Ústí nad Orlicí a nakonec za ní zůstala o pouhých šest sekund. V kategorii juniorek tak obsadila nepopulární čtvrtou příčku. Nutno podotknout, že soupeřky Slívové byly o rok až tři starší.

Házenkáři na domácím hřišti uspěli jen z poloviny

Kopřivnice (cab) – Ze dvou domácích utkání v minulém týdnu kopřivničtí házenkáři vykřesali dva body, tedy polovinu. Ve středu 29. září dohrávali 3. kolo Strabag Rail extraligy s Frýdkem-Místkem, v sobotu pak hostili ve standardně hraném 5. kole Lovosice.

Začátek středečního utkání byl vyrovnaný, poté se oba celky vystřídaly ve vedení a nakonec odcházela do šaten s vedením 13:9 Kopřivnice. Ve druhé půli svůj náskok ještě navýšila, jenže sekvence mezi 45. a 56. min. patřila hostům, kteří vyrovnali. Poté po více než deseti minutách skórovali domácí, Rajnoha ovšem znovu srovnal. Po time-outu kopřivnického celku jej poslal do vedení Čadra a rozhodující slovo měl domácí brankář Žingor, který 20 s před závěrečnou sirénou vychytal Muchu. „Pětačtyřicet minut jsme byli lepší, velice dobře jsme bránili, byli schopni tahat rychlý útok a být produktivní. Pak jsme přestali v útoku hrát, jako bychom měli strach o výsledek. Frýdek-Místek se chytil a začal využívat získaných balónů. Chodil do rychlého útoku, což nám dělalo problém. Nakonec jsme měli obrovské štěstí, že jsme vyhráli o branku. Špičkový výkon opět v bráně podal Marek Žingor,“ zdůraznil závěrem roli gólmana trenér Veřmiřovský.

V sobotním duelu vedla Kopřivnice pouze první dvě minuty, po zbytek zápasu už jen dotahovala. V prvním poločase srovnala ve 20. min., do přestávky si ale hosté vytvořili čtyřgólový náskok. Ve druhé půli to však byla střelecká divočina, kopřivničtí házenkáři potřebovali smazat ztrátu a nakonec se v 52. min. dostali do kontaktu. Jenže poté se dvakrát trefil Trkovský i Motl, Čadra neproměnil sedmičku a Lovosice si vedení pohlídaly až do konce. „Hráli jsme třetí zápas během týdne, takže to bylo velice náročné. Lovosice hrají rychlou a dynamickou házenou, nenechají soupeře odpočinout, což se projevilo i na skóre. Mají dobře zvládnutou hru 7:6, navíc disponují rozdílovým hráčem Trkovským. Nejsem spokojený s naší obranou a s hrou v přesilovkách. Myslím, že to je důvod, proč jsme utkání nedotáhli aspoň na remízu,“ dodal trenér Veřmiřovský.

Ze statistik 3. a 5. kola Strabag Rail extraligy mužů (29. 9. a 2. 10.): KH ISMM Kopřivnice – Pepino SKP Frýdek-Místek 23:22 (13:9), sestava a branky Kopř.: Žingor 1, Chalupa – Střelec 1, Ježek, Zima 3, Jan Gřes, Čadra 5, Petřík, Polcar, Hardt, Grizelj 5/4, Doležel, Brito Benítez 1, Musálek 2, Hanus 5, Bukovský; 7m hody: 5/4 – 4/2; vyloučení: 5:4. KH ISMM Kopřivnice – HK FCC Město Lovosice 35:38 (13:17), sestava a branky Kopř.: Žingor, Chalupa – Střelec 4, Ježek, Zima 3, Jan Gřes 1, Čadra 6/1, Petřík, Polcar 1, Hardt, Grizelj 5, Adamovic, Brito Benítez 6, Musálek 4, Hanus 3, Bukovský 2; 7m hody: 3/1 – 7/4; vyloučení: 3:7. Pořadí extraligy po 5. kole: 1. Karviná 10 b., 2. Plzeň 8 b., 3. Lovosice 8 b., 4. Zubří 8 b., 5. N. Veselí 8 b., 6. Dukla Praha 5 b., 7. Kopř. 4 b. , 8. Brno 4 b., 9. Jičín 2 b., 10. Maloměřice 2 b., 11. FM 1 b., 12. Hranice 0 b.

Výhru fotbalistům vystřelil v závěru utkání Ollender

TJ Spálov – FC Kopřivnice 0:1 (0:0)

Spálov (cab) – Velmi důležité tři body získali kopřivničtí fotbalisté v 10. kole I. B tř. mužů sk. D, které odehráli v neděli 3. října ve Spálově. Ač je to mužstvo ze středu tabulky, s malým rozměrem a hrbolatým hřištěm si spousta týmů nedokáže poradit. Kopřivnice to však zvládla, i když rozhodla jediná branka těsně před koncem utkání.

Tým trenéra Mariana Bedricha po remíze ve Starém Jičíně se chtěl udržet na předních příčkách tabulky, proto šel do zápasu s bojovným nastavením. „Od úterka jsme se na soupeře chystali, a to především psychologicky. Zdůrazňoval jsem, že to nejspíš nebude ani tak o fotbale, jako o tom udržet nervy na uzdě, a musím kluky pochválit, že to zvládli a k fotbalovému výkonu přidali zarputilost a vůli,“ ocenil výkon mančaftu Bedrich. Stejně jako v několika předchozích zápasech však málem Kopřivnice doplatila na neproměňování šancí, spoustu jich ovšem pochytal spálovský brankář, několikrát kopřivnický útok zastavil praporek pomezního. Domácí se dostávali k Beňovi spíše sporadicky, mohli však skórovat deset minut před koncem utkání, trefili však pouze břevno. Rozhodl tak gól v 86. min., kdy střelu Vrby gólman vyrazil, ale Ollender důrazem míč dostal za brankovou čáru. „Byli jsme odměněni za komplexní výkon, fotbalový, důrazný. Celá obranná čtyřka s Beněm v brance pracovala skvěle, Kalich je po zdravotních problémech zase ve formě. Tak si tu hru představuji, dnes jsem z toho výkonu měl dobrý pocit,“ dodal trenér Bedrich.

Branka Kopřivnice: 86. Ollender; sestava Kopř.: Beňo – Ermis, J. Okřesík, Kalich, M. Makový, Kelnar, Varga, Kudělka (46. Ollender), Gonda (75. Vrba), Kocmich (85. Hruška), T. Makový; pořadí I. B tř. mužů sk. D po 8 kolech: 1. Jeseník n. O. 22 b., 2. St. Jičín 17 b., 3. Tichá 16 b., 4. Kopř. 15 b., 5. Lískovec 15 b., 6. Kozlovice 13 b., 7. Fryčovice 11 b., 8. Ostravice 10 b., 9. Spálov 10 b., 10. Mořkov 8 b., 11. Skotnice 8 b., 12. Veřovice 6 b., 13. Tísek 4 b., 14. Vlčovice 3 b.

Plavecký klub pořádal Velkou cenu Kopřivnice

Kateřina Holá (SK Kopřivnice) si na domácím bazéně vyplavala šest medailí a k tomu přidala třetí nejlepší bodový výkon mezi děvčaty r. 2009.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Kateřina Holá (SK Kopřivnice) si na domácím bazéně vyplavala šest medailí a k tomu přidala třetí nejlepší bodový výkon mezi děvčaty r. 2009.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
další fotografie

Kopřivnice (cab) – Celkem 20 medailí za umístění v jednotlivých disciplínách a pět pohárů za nejlepší bodový výsledek ve svém ročníku získali plavci SK Kopřivnice v domácím závodě – XXVI. ročníku Velké ceny Kopřivnice. Pro některé to byly po dlouhé době vůbec první závodní starty a na místní krytý bazén se sjelo na 250 plavců z 26 klubů celé Moravy a Slezska, ale zúčastnily se také oddíly z Jihlavy a Vysokého Mýta.

V každé disciplíně získali první tři závodníci každé kategorie (r. 2003–06, r. 2007/08, r. 2009 a ml.) medaile a dále získali pohár vždy nejlepší tři plavci v jednotlivých ročnících dle dosažených FINA bodů. Vítěz v kategorii žen a mužů na 100 PZ pak obdržel putovní pohár. Z kopřivnických závodníků posbírali největší počet medailových umístění Jiří Zátopek (r. 2010), který byl třikrát první a čtyřikrát třetí, a Kateřina Holá (r. 2009), jež zvítězila ve třech disciplínách, jednou skončila druhá a dvakrát třetí. Z dalších zástupců SK Kopřivnice získali stříbro Adéla Kašpárková (r. 2007), Vendula Schwarzová (r. 2006) a Jakub Kvita (r. 2010), který k tomu přidal ještě bronz. Třetí místo obsadili také Karolína Kašpárková (r. 2010), Kristýna Konvičková (r. 2009) a Jiří Růžička (r. 2010). Pohár za nejlepší bodový výkon si pak odnesli v r. 2010 Karolína Kašpárková a Jiří Zátopek, za ním pak skončil na třetí příčce Jakub Kvita. Stejného umístění dosáhly i Kateřina Holá v r. 2009 a Vendula Schwarzová v r. 2006.

„Hlavně pro menší plavce to byly po dlouhé době vůbec první závody, proto si také výrazně zlepšovali osobní rekordy. Všichni byli v dobrém rozpoložení, moc se na závody těšili a šli do toho naplno. Celkově se závody vydařily a doufáme, že sezona bude takto pokračovat dále,“ doplnil trenér SK Kopřivnice Jan Krysa.

Plavci účastnící se VC Kopřivnice (1.–2. 10., XXVI. ročník): r. 2005: J. Richterová; r. 2006: B. Jalůvková, V. Schwarzová; r. 2007: A. Kašpárková; r. 2008: A. Dvořáková, N. Sudová, L. Šenkeříková; r. 2009: K. Holá, K. Konvičková; r. 2010: K. Kašpárková, J. Kvita, M. Richterová, J. Růžička, S. Růžička, J. Zátopek; r. 2011: M. Holý.

Mužstvo Vlčovic se dál trápí, schytalo šestku v Lískovci

TJ Sokol Lískovec – FC Vlčovice-Mniší 6:0 (4:0)

Lískovec (cab) – Další nepovedené utkání s vysokým brankovým přídělem odehráli fotbalisté FC Vlčovice-Mniší v Lískovci, kde nastoupili v sobotu 2. října v rámci 10. kola I. B tř. mužů sk. D bez několika hráčů základní sestavy. Stále tak zůstávají na chvostu tabulky se ztrátou jednoho bodu na předposlední Tísek.

Od začátku utkání měli víceméně hru pod kontrolou domácí, kteří hrozili rychlými přechody do útoku po ztrátách míče vlčovických hráčů a nebo po nepřesnostech v jejich rozehrávce. První chyba, kterou Lískovec potrestal, přišla ve 13. min. a na 2:0 zvyšoval dvě minuty nato. Ve 26. min. předvedl pěkné sólo domácí Vojvodík a bylo to už 3:0. Na poločasových 4:0 pak uzavřel o pět minut později Ursíni, který si na středu šestnáctky obhodil vlčovického stopera. Ve druhém poločase domácí skórovali už po šesti minutách hry, svůj důraz mezi obránci Vlčovic zúročil Vojvodík. Minutu před koncem utkání pak pečetil výhru Lískovce po rohovém kopu hlavičkou Poledník.

„Bohužel byla v zápase více než patrná absence několika hráčů základu. Lískovec po celou dobu kontroloval hru, a nebýt Nezhody, který ještě několik vyložených gólovek soupeře chytil, odjížděli bychom s mnohem větším přídělem,“ zklamaně hodnotil utkání vedoucí vlčovického týmu Petr Jalůvka.

Sestava Vlčovic: Nezhoda – Gardoň (73. Španihel), Drozd, Růžička, Chytil, Jiřík, R. Jalůvka, Cochlar (61. Vosmík), Michálek (37. Wolf), Štefek, Socha.

Body přisoudila poslední sekunda

FBK Horní Suchá – FBC Vikings Kopřivnice 7:8 (3:1, 2:3, 2:4)

Horní Suchá (cab) – Až do poslední sekundy kopřivničtí florbalisté ani jednou v utkání s Horní Suchou, které odehráli na palubovce soupeře v neděli 3. října jako 4. kolo Národní ligy mužů sk. V, nevedli, ale přesto vyhráli.

Horní Suchá již v 6. min. měla náskok 2:0, o tři minuty později snížil tečí Vávra, po brejku si však domácí vzali ve 13. min. dvougólové vedení zpět. V polovině druhé třetiny se Horní Suchá trefila dokonce v oslabení a hned vzápětí zvýšila už na 5:1. Ve 36. min. rovněž v oslabení skóroval Jan Toman, o minutu a půl později mířil přesně Opatřil a za 22 s dostal Kopřivnici do kontaktu Polášek.

Neuběhla ani minuta a půl z posledního dějství a domácí celek znovu odskočil do dvougólového vedení. Další branku přidal ve 49. min., poté se však trefovali jen kopřivničtí florbalisté. V 51. min. skóroval Opatřil, v 56. min. využil přesilovku Jan Toman a téměř přesně tři minuty před závěrečnou sirénou srovnal Vávra. Zápas nakonec do prodloužení nedospěl, sekundu před vypršením normální hrací doby zařídil Vikingům tři body Kubátko.

Branky Kopřivnice: 9. Vávra (Opatřil), 36. Jan Toman (Herblich), 37. Opatřil (Kubátko), 37. Polášek (Socha), 51. Opatřil (Štefánek), 56. Jan Toman (Vávra), 58. Vávra (Kubátko), 60. Kubátko (Opatřil); sestava Kopř.: Strakoš – Kubátko, Kostelník, Socha, Jan Toman, Polášek, Holaň, Štefánek, Monsport, Vávra, Opatřil, Herblich, Križ, Michna, Telčer; pořadí Nár. ligy mužů sk. V po 4. kole: 1. Ostrava 11 b., 2. Hranice 9 b., 3. Troopers 9 b., 4. Rožnov p. R. 8 b., 5. Kopř. 8 b., 6. Pelhřimov 6 b., 7. Hluk 6 b., 8. Třebíč 6 b., 9. Opava 5 b., 10. Klobouky 3 b., 11. H. Suchá 1 b., 12. Svitavy 0 b.

Hokejisté porazili obávané Valašské Meziříčí

Kopřivnice, Brno (cab) – Vítěznou pohodu z Hodonína si kopřivničtí hokejisté chtěli přenést i do dalších dvou kol, které odehráli ve středu 29. září doma proti Valašskému Meziříčí a v sobotu 2. října v Brně na ledě Komety B. Bobry, které nedokázali v přípravě porazit, tentokrát díky gólové produktivitě ve třetí třetině zdolali, béčko Komety pak přetlačili v prodloužení.

V derby s Valašským Meziříčím bylo poměrně hodně vyloučení a jedno z nich využili v 19. min. k vedoucí brance hosté. Stejně úspěšná však byla v přesilové hře i Kopřivnice, kdy tři sekundy před první sirénou srovnal Pargač. Ve druhé třetině vyšly oba celky gólově naprázdno a rozhodla poslední perioda. Kopřivnici se povedl její začátek, po minutě a půl se mezi betony soupeřova gólmana prosadil Jakub Mach a o dvě minuty později pak Pěnčík v úniku kličkou do bekhendu nedal Slovákovi šanci. Vítěznou tečku pak přidal 19 sekund před závěrečnou sirénou Gola.

„Dnes to byl oboustranně dobrý hokej. Byla vidět spousta pěkných akcí, soubojů a zákroků gólmanů. Podle mě jsme byli o něco více hladovější a zaslouženě vyhráli. Musím se ale opakovat, že Valašské Meziříčí je hodně dobrý tým a držet s ním krok je hodně těžké. My to dnes zvládli,“ oddechl si po utkání kopřivnický trenér Jaroslav Kofroň.

Začátek utkání v Brně se jeho svěřencům ale nevydařil, po první třetině prohrávali 0:2. Po přestávce ovšem hýřili aktivitou a zásluhou gólů Jakuba Macha ve 27. min. a Sluštíka ve 35. min. srovnali. Znovu do vedení se domácí dostali ve čtvrté min. závěrečné periody, ale odpověď našel v 50. min. Pěnčík. Zápas nakonec dospěl do prodloužení, v němž bod navíc pro Kopřivnici vystřelil Gola. „Byly to vydřené dva body, podpořené dobrým výkonem gólmana. Jsme moc rádi, že za námi přijeli fanoušci,“ děkoval po utkání trenér Kofroň, jehož tým se po tomto utkání nacházel na druhé příčce tabulky.

Ze statistik 4. a 5. kola II. ligy mužů sk. V (29. 9. a 2. 10.): HC ISMM Kopřivnice – HC Bobři Valašské Meziříčí 4:1 (1:1, 0:0, 3:0), branky Kopř.: 20. Pargač (J. Mach, Gola), 42. J. Mach (Krzak), 44. Pěnčík, 60. Gola (Pargač); sestava Kopř.: Hromada (Šindelka) – Marek, Krzak, Štěpánek, Kyselý, Bail, Slavík – Gola, J. Mach, Pargač – Pokorný, Sluštík, Suchý – Seidler, Pindel, Vaněk – Häring, M. Mach, Pěnčík. HC Kometa Brno B – HC ISMM Kopřivnice 3:4p (2:0, 0:2, 1:1 – 0:1), branky Kopř.: 27. J. Mach (Štěpánek, Pargač), 35. Sluštík (T. Fojtík), 50. Pěnčík (Pokorný, M. Mach), 63. Gola (Seidler); sestava Kopř.: Šindelka (Kučera) – Štěpánek, Bail, Krzak, Marek, T. Fojtík – Suchý, Gola, Urban, Pokorný, Seidler, Pěnčík, Pindel, M. Mach, Sluštík, J. Mach, Pargač, Indrst.

Pracoviště mobilní pošty

Rekonstrukcí omezenou kapacitu místní pošty v minulém týdnu posilovalo pracoviště mobilní pošty, které podle předem stanoveného harmonogramu projíždělo městem.
FOTO: D. MACHÁČEK
Rekonstrukcí omezenou kapacitu místní pošty v minulém týdnu posilovalo pracoviště mobilní pošty, které podle předem stanoveného harmonogramu projíždělo městem.
FOTO: D. MACHÁČEK

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS