ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 13.01.2022- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Bezručova vyhlídka - foto Lukáš Filip

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 1/2022 ze dne 13.01.2022

Pět milionů v rozpočtu má pomoci zmírnit problém s parkováním na ulici Příčné

Kopřivnice (dam) – Jednomyslné schválení přesunu pěti milionů z rezervy odboru financí na realizaci parkoviště na ulici Z. Buriana provázelo prosincové schvalování rozpočtu na letošní rok. Přesun zmíněné investice z druhé části rozpočtu do první má urychlit výstavbu 25 nových parkovacích míst, která mají pomoci zmírnit zhoršení možnosti parkování v této lokalitě s očekávaným startem prací na výstavbě domova pro seniory.

Už v prvních dnech nového roku měla podle původních informací skončit možnost parkování nejen na divokém parkovišti na ploše pod budoucí budovou domova pro seniory. Stavbaři mají zabrat ale i příčná parkovací místa podél ulice Příčné. V prvním týdnu sice stavební práce auta ještě z jejich míst nevypudily, ale to se může se zahájením prací kdykoliv změnit. V lokalitě s již dnes komplikovaným parkováním tak může ubýt až 60 odstavných míst. I proto zastupitelé 16. prosince jednomyslně podpořili úpravu původně navrženého rozpočtu města.

Podle starosty města Miroslava Kopečného, který návrh na úpravu rozpočtu předkládal, by přesun investice z druhé do první části rozpočtu mohlo o měsíce urychlit spuštění nového parkoviště do provozu.

„Parkoviště je vyprojektováno a připraveno k realizaci a nyní je možné, že by mohlo být do užívání předáno zhruba v měsíci červnu. Pokud by peníze na jeho stavbu byly schváleny až ve druhé části rozpočtu, znamenalo by to odsun dokončení stavby parkoviště na říjen nebo možná listopad,“ uvedl starosta Kopečný. Ten si uvědomuje, že jen toto parkoviště ztracená parkovací místa nenahradí, ale může prý pomoci situaci zlepšit.

„Pracujeme i na dalších možnostech. Intenzivně jednáme o možnosti zjednosměrnění ulice České od křižovatky s ulicí Příčnou, což by mohlo přinést zhruba deset parkovacích míst. Ještě víc míst k parkování pak chceme získat v prostoru bývalého volejbalového hřiště za školou 17. listopadu, kde by mohlo nenáročnou úpravou vzniknout asi 30 parkovacích míst,“ uvedl Miroslav Kopečný.

Tyto možnosti parkování by navíc mohly být k dispozici dříve než parkoviště na rohu ulic Zdeňka Buriana a Javorové.

Domov pro seniory budou stavět do září roku 2023

Náměstek hejtmana Jiří Navrátil předává symbolický klíč od stavby kopřivnického domova seniorů řediteli zhotovitelské firmy IPS Třinec Danielu Pieszkovi.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Náměstek hejtmana Jiří Navrátil předává symbolický klíč od stavby kopřivnického domova seniorů řediteli zhotovitelské firmy IPS Třinec Danielu Pieszkovi.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Formálním předáním staveniště a symbolického klíče od stavby začala ještě před Vánoci realizace dlouho očekávaného domova pro seniory v Kopřivnici. Na Příčné ulici má během příštích jednadvaceti měsíců s nákladem víc jak 370 milionů korun vyrůst pětipodlažní budova s kapacitou 84 lůžek. Stavba, která už začala úpravami a rekonstrukcí již existujícího objektu stravovny, ve kterém bude zázemí budoucího domova, je významná nejen výší investice. Půjde totiž také o první domov pro seniory, který za dobu své existence Moravskoslezský kraj vybuduje na zelené louce. Zároveň tím bude splacen jistý dluh, protože Kopřivnice přestane být poslední obcí s rozšířenou působností v kraji, která na svém území nebude mít zařízení tohoto typu.

Den po předání staveniště pracovníci prostor oplotili. Přesto parkování na ploše, kde se bude stavět, bylo možné ještě i na začátku tohoto týdne. Kdy přesně lidé, odstavující své vozy na divokém parkovišti, budou muset auta přemístit, zatím není jasné. Podle ředitele provádějící stavební společnosti IPS Třinec Daniela Pieszky sice už začaly práce v interiéru původní stravovny, ale zahájení novostavby, které ukončí možnost parkování, bude záležet na klimatických podmínkách.

Domov pro seniory v Kopřivnici po svém uvedení do provozu nabídne 32 lůžek klasického domova pro seniory. Dalších 52 lůžek bude vyhrazeno pro domov se zvláštním režimem, kde bude pečováno o klienty s různými formami stařeckých demencí. „Počet takto nemocných lidí se zvyšuje a nám bylo už při plánování domova jasné, že musíme jít tímto směrem,“ říká Jiří Navrátil, náměstek hejtmana MSK pro oblast sociálních věcí. Zaměření se má odrazit i na projekčním řešení domova. V domě samotném i v zahradě, jejíž vybudování je součástí projektu, vzniknou například nekonečné chodníky pro tyto lidi. Domov bude podle Navrátila splňovat aktuální standardy. Nebudou v něm například žádné třílůžkové pokoje. „Většina pokojů bude jednolůžkových, několik pokojů bude koncipováno pro ubytování dvou klientů. Součástí domova bude například i místnost, ve které se rodina bude moci rozloučit se zesnulým příbuzným, nebo kaple, otevřená nejen klientům, ale i kopřivnické veřejnosti,“ doplnil náměstek Navrátil. Podle jeho slov stále platí, že kraj chce seniorům umožnit co nejdéle zůstávat ve svých domácnostech za podpory terénních služeb a domov pro seniory bude určen pro osoby se třetím a čtvrtým stupněm závislosti.

Aktuální rok bude především ve znamení výstavby budovy samotné. V příštím roce už pak kraj plánuje začít s přípravou na spuštění provozu. „Přestože budova ještě nebude zcela dokončená, vyhlásíme výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení. První žádosti o umístění v novém domově začneme přijímat v září nebo říjnu příštího roku,“ slibuje Jiří Navrátil. Příprava domova na spuštění provozu bude podle jeho slov taky velmi náročná. Podle předběžných odhadů by vybavení mohlo přijít na zhruba šedesát milionů korun, neboť jen pořizovací cena speciálních lůžek pro klienty se pohybuje ve statisících. Kraj bude už v průběhu příštího roku postupně nabírat i personál. Ten bude v konečné fázi čítat zhruba stovku lidí a půjde o pracovníky přímé péče, zdravotníky, obslužný personál i administrativní síly.

Zahájením stavby končí jedna dlouhá etapa plánování a příprav domova pro seniory v Kopřivnici. „Od roku 1994, kdy jsem v užším kontaktu s kopřivnickou radnicí, se hovořilo o výstavbě domova pro seniory,“ vzpomínal na předávání staveniště starosta Miroslav Kopečný.

Myšlenka je přitom ještě starší a zabýval se jí dokonce už předlistopadový národní výbor. Domov pro seniory byl dlouhá léta součástí strategických plánů města a zhruba od roku 1995 radnice usilovala o získání dotační podpory pro výstavbu.

„V prvních úvahách se mělo jednat o investici za 80 až 100 milionů korun, dnes už je to 370. Je to nejen vývojem cen stavebních prací a materiálů, ale také zvyšujících se standardů vyžadovaných pro zařízení tohoto typu. Nároky na finance rok od roku rostly a město ztrácelo naději, že se mu vlastními silami tento záměr někdy podaří realizovat. O to jsem raději, že jsme nalezli společnou řeč s krajem, a nyní jsme na začátku realizace,“ uvedl při předávání staveniště starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný. Ten také připomněl, že na počátku vyjednávání s krajem nebylo snadné přesvědčit zastupitele, aby ve prospěch stavby bezplatně převedli potřebné pozemky stejně jako v roce 2011 dokončený objekt stravovny, do jehož dostavění a vybavení město investovalo zhruba 38 milionů korun.

Zajímavostí je, že pro stavbu domova pro seniory vybral kraj v řadu měsíců trvajícím zadávacím řízení akciovou společnost IPS Třinec. Tato stavební firma v září loňského roku změnila svůj název z Beskydské stavební, a. s., a jde tedy o stejnou firmu, která před deseti lety pro město realizovala zmíněnou stravovnu.

Autonehoda porušila nadzemní horkovod

K události nahlášené jako požár motorového vozidla byly vyslány dvě hasičské jednotky. Na místě se ukázalo, že nejde o oheň, ale že vozidlo prorazilo horkovod zásobující město teplem.
FOTO: JSDH KOPŘIVNICE
K události nahlášené jako požár motorového vozidla byly vyslány dvě hasičské jednotky. Na místě se ukázalo, že nejde o oheň, ale že vozidlo prorazilo horkovod zásobující město teplem.
FOTO: JSDH KOPŘIVNICE

Kopřivnice (dam) – Nehoda původně nahlášená hasičům jako požár osobního vozidla v pondělí 3. prosince odstřihla velkou část Kopřivnice na několik hodin od dodávky tepla a teplé vody. K nehodě došlo okolo čtvrt na osm večer poblíž nákladového nádraží. Když hasiči na místo dorazili, zjistili, že vůz nehoří, ale halí ho oblaka páry z proraženého horkovodu. Po jinak nepříliš vážné nehodě byl únik vody z potrubí tak velký, že nebylo možné udržet tlak v horkovodu. Místní teplárna proto musela odstavit celou technologii, aby nedošlo k jejímu poškození. Po lokalizaci místa poškození byla kvůli opravě odstavena jen příslušná část horkovodu a postupně začalo obnovování dodávek.

Příspěvky od dárců zpříjemnily Vánoce lidem v nouzi a bez přístřeší

Kopřivnice (hod) – Armáda spásy a Nízkoprahové denní centrum Racek připravily v prosinci pro své klienty teplé jídlo a dárky. To mohli zorganizovat díky pomoci přispěvatelů.

Už 16. prosince proběhl v Rackovi předvánoční oběd pro osoby bez domova. „Bezmála tři desítky lidí se sešly u vánočního oběda, kterým byl bramborový salát, jejž připravili uživatelé této sociální služby, a sekaná. Nechyběly ani vánoční dárky, teplé ponožky, rukavice a něco dobrého na zub. Potraviny byly hrazeny z dotace města Kopřivnice,“ uvedl Michal Raška, vedoucí Nízkoprahového denního centra, a dodal, že o týden později přispěla ke sváteční hojnosti také restaurace U Bartoloměje, která lidem v nouzi věnovala plný hrnec řízků s bramborem. To ale nebylo vše. „Kopřivničtí a mořkovští farníci uspořádali sbírky potravin, které věnovaly lidem v nouzi. Přibližně 350 kg potravin bylo rozděleno mezi potřebné klienty pečovatelských služeb v Kopřivnici i mezi osoby bez přístřeší. Velké díky patří lidem, kteří si v tomto čase vzpomněli na ostatní. Moc děkujeme paní Leškové, Šnerchové i Holubové za zorganizování sbírek. Děkujeme i všem, kteří do sbírek přispívali zakoupenými potravinami. A díky patří též drobným dárcům, kteří průběžně přinášeli do Racka jídlo i oděvy. Bez vaší štědrosti by Vánoce nebyly tak úplně šťastné a veselé. Děkujeme,“ poděkoval Michal Raška za pracovníky centra Racek.

Kopřivnická pobočka Armády spásy i letos pomáhala nejen lidem bez přístřeší, ale i uživatelům sociálně aktivizačních služeb, konkrétně rodinám s dětmi.

„I v loňském roce se naše organizace zapojila do sbírky Krabice od bot, kterou již jedenáctým rokem pořádala Diakonie Českobratrské církve evangelické. Sběrné místo pro naši organizaci bylo ve volnočasovém centru Elden v Brušperku, kde jsme před Vánoci převzali dárky pro uživatele Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kamarád a děti uživatelů Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Prevence bezdomovectví. Dárků bylo celkem 125, přičemž cca 50 dárků bylo rozdáno v Nízkoprahovém zařízení Kamarád, zbytek dárků putoval mezi další dvě služby, pracovníci služeb dárky rozváželi v týdnu od 20. do 23. prosince,“ upřesnila Šárka Flodrová, vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v kopřivnické pobočce Armády spásy.

Armáda spásy plánovala, že zopakuje vánoční setkání s osobami bez přístřeší, které proběhlo poprvé na Štědrý den v roce 2020. Vzhledem k protipandemickým opatřením ji zorganizovala jinak. „Finanční dar jsme použili na zajištění předvánočního teplého oběda a malého dárku, které byly rozdány 23. prosince osobám bez přístřeší. Těm jsme nabídli, aby se přišli do Klubu Kamarád vykoupat a vybrat si potřebné věci ze šatníku. To vše za dodržování protiepidemických opatření. Díky zbylým financím budeme moci osobám bez přístřeší v průběhu zimy distribuovat prostřednictvím terénní práce teplé nápoje a základní potraviny, které jim pomohou přečkat toto těžké období,“ poznamenala Šárka Flodrová.

Stejně jako o rok dřív na to přispěli úředníci kopřivnické radnice. „Zatímco v roce 2020 jsme vybrali šest tisíc, v závěru roku 2021 to bylo přesně o dva tisíce víc. Do sbírky se tentokrát zapojilo 47 zaměstnanců,“ upřesnila Lucie Macháčková, tisková mluvčí radnice.

Od ledna zaplatí domácnosti za vodné i stočné víc

Kopřivnice (hod) – Cena vodného a stočného se od Nového roku opět zvýšila. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., která distribuuje pitnou vodu do všech domácností v Kopřivnici i v místních částech, zvyšuje cenu vodného o 2,63 koruny včetně 10 % DPH, a odběratelé tak budou platit za metr krychlový pitné vody 50,50 koruny.

Důvod pro navýšení ceny SmVaK zdůvodňuje vývojem nákladů. „V kalkulaci vodného a stočného se odráží vývoj nákladů v nutnosti financovat plán obnovy, rozvoje a oprav vodohospodářské infrastruktury. Dále musíme reagovat na změny cen subdodavatelů,“ konstatoval Anatol Pšenička, generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava.

Zatímco cena vodného je pro celou Kopřivnici a místní části stejná, ve stočném, což je poplatek za odvádění a čištění odpadních vod, je tomu jinak. Důvodem jsou rozdílní provozovatelé kanalizací. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, které obhospodařují největší část kanalizací v Kopřivnici, stanovily pro své odběratele, kterými jsou obyvatelé většiny bytových domů ve městě, cenu stočného na částku 44,87 koruny včetně DPH za metr krychlový pitné vody. To je oproti loňsku víc o 2,34 koruny.

Majitelé nemovitostí napojených na kanalizaci, kterou vybudovalo město v Lubině a na kterou jsou na- pojeny i některé nemovitosti v Kopřivnici, budou od letošního roku platit za stočné víc o 6,42 koruny včetně DPH za metr krychlový pitné vody, tedy 48,95 koruny včetně DPH za metr krychlový pitné vody. „Tato cena platí i pro Vlčovice a Mniší – ale jen pro ty, kteří jsou přepojeni na novou splaškovou kanalizaci. Ti, co jsou stále připojeni na jednotnou kanalizaci pod správou Slumeka, platí stočné ve výši určené Slumekem, tedy 27,11 koruny včetně DPH za metr krychlový pitné vody,“ upřesnila Zdeňka Halatinová, vedoucí oddělení správy budov a komunálního hospodářství na kopřivnické radnici.

Město i noviny mění vizuální styl

První číslo jednatřicátého ročníku Kopřivnických novin, které právě čtete, je zároveň prvním, které se vám prezentuje v nové grafické podobě. Přechod týdeníku na nový layout je součástí postupného přechodu Kopřivnice k novému vizuálnímu stylu, který v loňském roce prošel zevrubnou aktualizací.

Jako první se změnila grafika příspěvků na sociálních sítích města a plakátů k městským akcím, v novém kabátě byl vytištěn i stolní kalendář města. Nyní se přidávají s modernizovaným vzhledem i Kopřivnické noviny. Postupně se do nového vizuálního stylu překlopí i oficiální dokumenty a další tiskoviny města a později i webové stránky. Věřím, že i v novém kabátě pro vás Kopřivnické noviny budou nadále významným zdrojem informací o dění v Kopřivnici a okolí.

David Macháček, šéfredaktor KN

Radnice poskytla prostory pro pozitivní osoby bez přístřeší

Kopřivnice (hod) – Kopřivnická radnice před Vánoci využila prostory, které vloni připravila pro covid pozitivní osoby bez přístřeší. Město ve spolupráci s Armádou spásy připravilo tzv. krizový byt pro případ, že by se mezi klienty bez přístřeší vyskytl někdo, kdo by měl příznaky nemoci způsobené koronavirem. Další prostory město připravilo ve školním bytě v budově bývalé ZŠ Náměstí. „Při přípravě plánu, na kterém jsme pracovali s Denním centrem Racek, Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice a Armádou spásy, bylo naším hlavním cílem izolovat nemocné osoby, aby nemoc nešířily dál po městě,“ uvedla Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věcí kopřivnické radnice.

Plán se městu vyplatil v závěru roku. Z preventivních důvodů testuje své klienty nejen Nízkoprahové denní centrum Racek, ale i azylový dům včetně noclehárny. „Když před Vánoci zjistili, že klienti jsou pozitivní, do doby, než šli na PCR test, byli ubytováni v krizovém bytě Armády spásy. Klienti s potvrzenou pozitivitou byli přesunuti do prostor v ZŠ Náměstí, kde strávili celou dobu nařízené karantény. V době od 14. do 29. prosince jsme museli řešit celkem sedm pozitivních osob bez přístřeší,“ konstatoval místostarosta Dušan Krompolc, který má v gesci sociální oblast, s tím, že všechny zapojené subjekty situaci zvládly velmi dobře.

Na dotace do kultury je k dispozici 700 tisíc

Kopřivnice (dam) – Nejen sedm set tisíc korun určených pro letošek na grantovou podporu kultury, ale i příslušný dotační Program na podporu kultury a osvětové činnosti pro rok 2022 schválili ještě v prosinci kopřivničtí zastupitelé.

Hlavním smyslem programu je podpora kulturní a osvětové činnosti občanů a podpora propagace města Kopřivnice cestou kulturních a osvětových aktivit. V letošním roce je částka alokovaná pro tento dotační program ve srovnání s loňském o 100 tisíc nižší. Vloni ale rozpočet počítal se 100tisícovou podporou akcí pořádaných u příležitosti 100 let skautingu v Kopřivnici.

Subjekty mohou žádat dotace na nájemné a služby s nájmem spojené související s kulturní činností v objektech na území města a místních částí. Program pamatuje i na úhradu provozních nákladů spojených se soustavnou kulturní činností dětí a mládeže od 5do 25 let.

Pořadatelé tak mohou žádat i o dotační podporu na tradiční akce nebo nové kulturní akce a projekty, které oživí a rozšíří kulturní činnost či zkrášlí veřejný prostor v Kopřivnici. V letošním roce budou i v programu na podporu kultury trochu paradoxně přednostně podporovány akce spojené se 100. výročím narození Emila Zátopka. Žádosti o dotace bude možné podávat ve dvou kolech. První kolo příjmů žádosti na formulářích dostupných na webu města budou přijímány už v průběhu příštího týdne, tedy od 17. do 24. ledna. Ve druhém kole, které má proběhnout v červnu, pak bude možné žádat už jen podporu přípravy akcí.

Brose vyrobí sedadla společně s VW

Kopřivnice (dam) – Část kopřivnického závodu Brose CZ od Nového roku přešla pod novou hlavičku společného podniku Brose a automobilky Volkswagen. Nově vzniklá firma Brose Sitech má sídlo v polské Polkowici a bude působit nejen jako nezávislý dodavatel sedadlových systémů, ale v budoucnu se chce zaměřit na komplexnější dodávky automobilových interiérů.

V celkem osmi pobočkách v Polsku, Německu, Číně a České republice pracuje pro Brose Sitech přibližně 5 000 zaměstnanců. Přímo v Kopřivnici pak přibližně dvě stovky. V dalších letech předpokládá nově vzniklá společnost růst obratu i počtu pracovníků. Výroba by se podle sdělení zástupců společnosti Brose měla postupně rozšiřovat i v Kopřivnici. Brose Sitech hodlá rozšiřovat své obchodní vztahy s koncernem Volkswagen, který ve společném podniku drží padesátiprocentní podíl, ale plánuje dodávat systémy sedadel i dalším výrobcům vozidel.

Výběr nejdůležitějších událostí roku 2021 v Kopřivnici a okolí

Během tvrdého lockdownu vysílal kulturní dům koncerty vybraných kapel živě po internetu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Během tvrdého lockdownu vysílal kulturní dům koncerty vybraných kapel živě po internetu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
další fotografie

MĚSTO • 1. 1.

U průmyslového parku začala na Nový rok fungovat nová jednotka Hasičského záchranného sboru MSK. Na stanici slouží v každé ze tří čtyřiadvacetihodinových směn vždy 11 profesionálních hasičů. Jednotka působí v provizorních prostorách tvořených budovou z unimobuněk a nafukovací halou pro garážování techniky a čeká na stavbu Integrovaného výjezdového centra, které má vyrůst v sousedství.

OHŇOSTROJ • 1. 1.

Jako jedno z mála měst uspořádala Kopřivnice novoroční ohňostroj i v době, kdy platila poměrně přísná omezení shromažďování. Pyrotechnické efekty byly poprvé odpalovány z prostor Tatry, ale diváci si show nemohli užít kvůli velmi husté mlze. Zajímavý pohled se nabídl pouze těm, kteří vystoupali na okolní kopce a mohli ohňostroj sledovat nad hladinou inverzní oblačnosti.

VLČOVICE • 7. 1.

Ředitelství silnic a dálnic ČR zveřejnilo vizualizaci budoucí podoby obchvatu Vlčovic. V bezmála šestiminutovém videu mohli lidé vidět navrhované dopravní řešení pětikilometrového úseku silnice včet- ně čtyř plánovaných mostů a zhruba 450 metrů dlouhé estakády, kterou nová silnice I/58 překročí zároveň řeku Lubinu i Babincův potok a bude se stáčet okolo vlčovického kostela na severovýchod.

MĚSTO • 12. 1.

Hned první jednání rady města provedlo úpravy v prosinci schváleném rozpočtu města. Radní do něj promítli nejen navýšení původně předpokládaného zůstatku na účtech města o 45 milionů, ale i dopady v prosinci schváleného daňového balíčku. Zrušení superhrubé mzdy si vy- nutilo snížení předpokládaných příjmů o 37 milionů korun na 49 milionů korun. I po kompenzaci ze strany vlády městu v rozpočtu mělo chybět asi 19 milionů korun.

CENTRUM • 13. 1.

Zástupci stavební firmy Geosan Group převzali staveniště. Přestože stavební práce nezačaly bezprostředně, ale až ve chvíli, kdy to umožnily klimatické podmínky, proces rekonstrukce centra města na- plánovaný na 28 měsíců byl zahájen.

OČKOVÁNÍ • 15. 1.

Byl spuštěna registrace k očkování proti covidu-19 pro seniory 80+. Kopřivnická radnice prostřednictvím svého odboru sociálních věcí nabídla zájemcům pomoc, protože projít registračním systémem na internetu nebo prostřednictvím call centra bylo pro příslušníky nejstarší generace obtížné.

MÍSTNÍ ČÁSTI • 28. 1.

K prvnímu jednání se sešli členové nově ustavených výborů místních částí v Lubině, Vlčovicích a Mniší. Výbory nahradily do konce roku 2020 fungující místní komise.

SPORT • 31. 1.

Skončil nultý ročník projektu Na Bílou horu. Zapojilo se do něj celkem 257 účastníků a celkovým vítězem se stal Jaroslav Bajer, který k rozhledně vystoupal v období od 15. květ-na do 31. ledna přesně tisíckrát.

ŠKOLSTVÍ • LEDEN

ZŠ 17. listopadu se kromě nástrah distanční výuky musí potýkat i s žalobou, kterou na ni prostřednictvím brněnské advokátní kanceláře podala jménem žáka sedmého ročníku jeho matka nespokojená se situací okolo uzavřených škol. Žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu řešil Krajský soud v Ostravě a omítl ji.

KULTURA • 5. 2.

Jako nouzové řešení pro alespoň minimální oživení kultury v časech přísných protiepidemických opatření rozjel kulturní dům „okénkové výstavy“. V nevyužívaném prostoru hlavního vchodu do budovy se objevily pravidelně obměňované výstavy loutek. Za okny Galerie Galaxie a výlohami restaurace Nová kavárna se publiku v několika cyklech představovali místní výtvarníci, další výstavy například s tématem obecního plesu nebo připomínající legendárního Krtečka se objevovaly v následujících týdnech i v dalších výkladech ve městě.

OČKOVÁNÍ • 22. 2.

Očkovací centrum na kopřivnické poliklinice podalo první vakcíny proti covidu. Během prvního dne dostaly injekci přes dvě desítky objednaných pacientů z prioritní skupiny 1A. Mezi očkovanými lidmi byli senioři i zdravotníci.

POŽÁR • 27. 2.

Obyvatelé domu číslo 1196 na ulici Francouzské vyhnal z postelí požár v kuchyni jednoho z tamních bytů. Oheň vypukl po čtvrté hodině ranní. Policisté ze silně zakouřeného bytu vyvedli jeho sedmdesátiletou obyvatelku. Následně hasiči evakuovali dalších 34 jeho obyvatel domu. Požár, který zasáhl kuchyni, umakartové bytové jádro a stupačky, napáchal škodu za víc než 100 tisíc korun.

TATRA • 1. 3.

Do Tatry Trucks se vrátil její bývalý technický ředitel Radomír Smolka. Vedení automobilky jej postavilo do čela nově zřízeného Úseku výzkumu a vývoje.

MĚSTO • 4. 3.

Zastupitelstvo odhlasovalo nové investice či navýšené výdaje u již dříve rozpočtovaných akcí v hodnotě bezmála 48,7 milionu korun. Největší nově schválenou investicí byla stav-ba chodníku z Vlčovic do Mniší za 16,5 milionu korun, ta nakonec díky soutěži byla o skoro šest milionů levnější.

SPORT • 6. 3.

Atletka AK EZ Kopřivnice Adéla Tkáčová skončila čtvrtá na halovém mistrovství ČR v běhu na 60 m dorostenek, páté místo pak obsadila v běhu na 200 m.

CENTRUM • 11. 3.

V centru města začaly výkopové práce spojené s revitalizací centra. Samotnému za- hájení rekonstrukce předcházely přeložky elektrického vedení.

MĚSTO • 15. 3.

V ulicích se začaly objevovat první elektrické koloběžky a skútry carsharingové společnosti re.volt. V ulicích Kopřivnice bylo nasazeno 68 koloběžek a 11 skútrů, které bylo možné za poplatek využívat k individuální dopravě nejen po městě, ale například i k cestám do Nového Jičína či Příbora. Služba se ale v Kopřivnici příliš dlouho neohřála. Už 24. 5. společnost ohlásila krach a své stroje z ulic na začátku června stáhla.

KRAJ • 15. 3.

Krajští radní spustili výběr stavební firmy, která má v Kopřivnici vystavět nový domov pro seniory.

SPORT • 28. 3.

Trať první a třetí rychlostní zkoušky XXXIX. ročníku KOWAX Valašské rally ValMez 2021 vedla také místními část-mi, ovšem bez divácké účasti. Servisní zázemí startujících týmů bylo na polygonu Tatry Kopřivnice, kde se jel i úvodní shakedown.

MĚSTO • 1. 4.

Pracovníci Institutu cirkulární ekonomiky na sběrném dvoře provedla analýzu obsahu kontejnerů na komunální odpad. Po pečlivém vytřídění zhruba 400 kilogramů směsného odpadu se ukázalo, že 70 % hmoty odpadu vůbec nemuselo skončit ve směsném kontejneru.

KULTURA • 2. 4.

Trvají striktní omezení shromažďování, kulturní dům proto na velký pátek nabízí svému publiku koncert Cimbal Hell Bandu, který je živě streamován z malého sálu kulturního domu na jeho facebookových stránkách.

COVID • 3. 4.

Kopřivnicí prošel protestní původ asi čtyř desátek lidí nesouhlasících s vládními kroky v řešení pandemie covid-19. Dva dny před tímto poklidným protestem městem projela také kolona zhruba dvou desítek aut a dvou motocyklů v rámci projížďky na protest proti týmž vládním opatřením.

KULTURA • 4. 4.

Začalo stěhování exponátů z původní budovy Technického muzea do nových prostor Muzea nákladních automobilů Tatra. Většina automobilových unikátů po doplnění provozních kapalin a krátkém oživení nastartovala a absolvovala cestu po vlastní ose. Mnohé z nich do nového působiště převezly také osobnosti spjaté s nejslavnějšími okamžiky konkrétních vozů. Svůj dakarský speciál do nového působiště řídil například i Karel Loprais.

ŠKOLSTVÍ • 11. 4.

Za podmínky pravidelného testování se do lavic mohla vrátit část dětí z prvního stupně základních škol a po šesti týdnech úplného uzavření také nejstarší děti z mateřských škol. Během prvního týdne testování neodhalilo jediného pozitivního školáka. Znovu spuštěna byla i prezenční výuka na ZUŠ ve formátu jeden na jednoho.

MĚSTO • 22. 4.

Zastupitelstvo schválilo dotační program na podporu individuální výstavby. Kdo začne ve městě a místních částech stavět rodinný dům, má možnost získat až 200 tisíc korun.

MĚSTO • 27. 4.

Po rekonstrukci byl znovuotevřen kopřivnický skatepark. Ten byl od jara 2020 kvůli špatnému technickému stavu uzavřen. Zástupci místní komunity připravili projekt, který přihlásili do loňských Ko-projektů, v celoměstském hlasování vyhráli, a proto se dočkali rekonstrukce v celkovém objemu půl milionu korun. Překážky tak mají nový povrch, výdřevy a došlo i k dílčím úpravám parametrů některých překážek.

MĚSTO • 28. 4.

Začala odložená rekonstrukce domu s byty zvláštního určení na náměstí TGM. Opravy skončily podle plánu v závěru listopadu a konečný účet dosáhl částky 35,3 milionu korun.

CENTRUM • 29. 4.

Dělníci stavební firmy Geosan Group usadili první články tubosideru, který tvoří jádro rekonstrukce zatrubnění Kopřivničky. Tubus, tvořený silným ocelovým plechem, byl uložen do částečně vybouraného původního železobetonového rámu Kopřivničky. Uložení tubosideru bylo poměrně náročnou operací, protože přesné umístění komplikovaly rozvody vody, horkovod a elektrické vedení.

SPORT • 2. 5.

Kopřivnický házenkář Patrik Fulnek nastoupil ve dvou reprezentačních utkáních a vstřelil svou první branku v ostrém zápase.

Kopřivnický trenér badmintonistů Luděk Židek byl se svou svěřenkyní Terezou Švábíkovou (B.O. Chance Ostrava) na mistrovství Evropy.

LAŠSKÁ BRÁNA • 5. 5.

Odstartovala zábavně poznávací hra Lašský poklad, jejímž cílem bylo atraktivní formou představit i méně známá místa Lašské brány. V první fázi byly odhaleny čtyři trasy – po jedné v Kopřivnici, Štramberku, Příboře a na Hukvaldech. V průběhu dalších květ- nových týdnů by měly být postupně odtajněny čtyři další.

STRELA • 13. 5.

Renovovaná Slovenská strela se po 32 měsících vrátila zpět do Kopřivnice. Její příjezd sledovaly okolo trati desítky nadšenců. Železniční unikát byl po návratu uložen do proskleného výstavního depozitáře a veřejnost jej mohla zatím obdivovat jen přes sklo nebo při občasných výjezdech přímo na trati.

VZPOMÍNKA • 14. 5.

Rok a čtyři měsíce po jejím náhlém skonu byla v pátek 14. května na budově Základní školy a Mateřské školy Motýlek odhalena pamětní deska Dagmar Jančálkové, zakladatelce a dlouholeté ředitelce školy, která dlouhá léta působila i v komunální politice.

SPORT • 15. 5.

Kopřivničtí házenkáři obsadili v extralize šesté místo.

KULTURA • 27. 5.

Po 7 a půl měsíců dlouhé covidové pauze začalo znovu promítat kopřivnické kino. Jako první diváci mohli vidět film Žáby bez jazyka. Podmínkou návštěvy kina byl negativní test nebo očkování.

PREMIÉR • 1. 6.

Město krátce navštívil tehdejší předseda vlády Andrej Babiš. Sešel se s představiteli Tatry, prošel si nedokončenou muzejní expozici, seznámil se se stávající produkcí automobilky a využil nabídku svézt se do Studénky na palubě Slovenské strely.

SPORT • 2. 6.

Kopřivnice byla opět cílovým městem prologu cyklotour Na kole dětem, sportovního projektu Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí. Místem příjezdu pelotonu cyklistů bylo tentokrát prostranství u tehdy vznikajícího Muzea nákladních automobilů Tatra s nedávno zrekonstruovanou Slovenskou strelou. Následující den se cyklisté vydali od Ringhofferovy vily na trasu první etapy do Slopného.

SKAUT • 4.–5. 6.

Kopřivnický Skautský oddíl oslavil 100 let od svého založení. Na Fojtství otevřeli výstavu Po stopách kopřivnického skautingu, kde zájemci našli řadu fotografií, dobových dokumentů, kronik a dvoj- i třírozměrných artefaktů ilustrujících pestrou a stále velmi živou historii skautingu ve městě. O den později se současní a bývali skauti z Kopřivnice sešli k oslavě na půdě centra Vanaivan a na léto připravili velkou hru, která zájemce zavedla na památná místa.

SPORT • 6. 6.

Atletka AK E. Zátopka Kopřivnice Adéla Tkáčová získala bronz v sedmiboji dorostenek na mistrovství ČR ve vícebojích. Druhá kopřivnická závodnice Ema Feilhauerová skon- čila šestá.

MĚSTO • 8. 6.

Radní schválili regulace parkování v centrální části Kopřivnice. Cena první rezidentní karty pro obyvatele ulic Sokolovská, Dukelská a Kpt. Nálepky klesla z původně avizovaných 500 Kč na symbolickou stokorunu. Nová pravidla o prázdninách zavedla zpoplatněné parkování na parkovišti u Albertu.

LUBINA • 11. 6.

Na pozemku ZŠ Lubina byl zahájen provoz knihobudky. Vznik místa, kde je možné půjčit si nebo vyměnit knihy pro děti i dospělé, iniciovali žáci a kantoři školy a výrobu knihobudky zafinancoval soukromý mecenáš.

MĚSTO • červen

U ulicích bylo rozmístěno třicet 240litrových nádob na sběr jedlých olejů z domácností. Lidé tak mají možnost třídit a k dalšímu využití posílat další komoditu.

KULTURA • 18. 6.

V rámci oslav Evropského svátku hudby koncertoval v parku před Ringhofferovou vilou písničkář Pavel Helan za doprovodu žákovského orchestru Nota ze ZUŠ Zdeňka Buriana. Vrcholem programu bylo společné vystoupení písničkáře s orchestrem, který nacvičil celou řadu Helanových písní v aranžmá svého dirigenta Tomáše Sochy.

SPORT • 20. 6.

Atletka AK E. Zátopka Kopřivnice Adéla Tkáčová získala na mistrovství ČR stříbro v bězích na 100 m a 200 m dorostenek.

SPORT • 28. 6.

Zástupci HC Kopřivnice předali Mateřské škole a Základní škole Motýlek symbolický šek na 20 tisíc korun, což byl výtěžek z aukce dresů, v nichž kopřivničtí hokejisté nastoupili k soutěžnímu utkání 15. ledna 2020. Kvůli pandemii bylo ale toto předání neustále posouváno.

TORNÁDO • 29. 6.

Kopřivnice se přidala k obrovské vlně pomoci, kterou vyvolalo řádění tornáda 24. června na jižní Moravě. Rada města hned na svém nejbližším jednání uvolnila 80 tisíc pro nejhůře postižené obce. Na účty Moravské Nové Vsi, Hrušek, Mikulčic a Lužice odešlo po 20 tisících korunách. Později město symbolicky pomohlo také jedné z místních rodin, kterou tragédie na jižní Moravě přímo postihla. Na velké vlně solidarity se svezla řada místních lidí a firem, kteří pomáhali finančně, materiálně i nabídkou přímé fyzické pomoci v místě tragédie.

PŘEHRADA • 1. 7.

Město získalo do podnájmu zhruba osmdesát metrů dlouhou část pláže na větřkovické přehradě. Součástí dohody s rybářským svazem, který pozemky městu podnajímá, je prázdninové omezení rybolovu v prostoru pláže. Město ve snaze zlepšit podmínky rekreantů na přehradě nechalo na pláž navézt nový praný štěrk a do prostoru postavilo nové převlékárny pro koupající.

NĚKDO VEN??? • 1. 7.

Proběhla první akce aktuálního 7. ročníku prázdninového projektu věnovaného teenagerům. Pro mladé Kopřivničany bylo připraveno deset různorodých programů, které jim nabídly smysluplnou alternativu trávení volného času.

SPORT • 1. 7.

Devět medailí získali atleti AK EZ Kopřivnice na mistrovství Moravy a Slezska staršího žactva – Šimon Bartoň vybojoval zlato ve vrhu koulí a bronz v hodu diskem i v běhu na 100 m, Michaela Bělunková zvítězila ve skoku dalekém a stříbro brali Veronika Vlčková v hodu oštěpem, Lucie Šenkeříková v běhu na 1 500 m a Daniel Hanzelka ve skoku dalekém. Cenný kov přidaly ještě obě štafety na 4 × 60 m – Patricie Pešlová, Anežka Juráková, Michaela Bělunková, Alexandra Huňková slavily zlato, Daniel Hanzelka, Matyáš Lojek, Mikuláš Kotek, Šimon Bartoň získali bronz.

SPORT • 11. 7.

Na kopřivnickém plochodrážním ovále se po téměř roce znovu konaly závody. V sobotu dopoledne se jel třetí závod Mezinárodního mistrovství ČR ve flat tracku a Pohár veteránů, odpoledne přišlo na řadu páté kolo Přeboru jednotlivců Poháru AČR. V neděli se konalo třetí kolo I. ligy družstev.

SPORT • 18. 7.

Atletka AK E. Zátopka Kopřivnice Adéla Tkáčová se zúčastnila Mistrovství Evropy do 20 let v Tallinnu jako náhradnice do štafety na 4 × 100 m.

SPORT • 24. 7.

Závodník SK Kopřivnice Samuel Schneiderka získal stříbro v kategorii mladších žáků na mistrovství ČR v triatlonu žactva. Druhá kopřivnická zástupkyně Šárka Jadrníčková obsadila v kategorii starších žákyň desátou příčku.

SPORT • 25. 7.

V nově zrekonstruovaném skateparku se konal šestý ročník Bif Jamu, soutěže vyznavačů BMX sportu.

... a ještě v červenci:

Ani na druhý pokus se nepodařilo české výpravě, v níž byli i dva kopřivničtí horolezci Pavel Kořínek a Leoš Husták, zdolat 7 475 m vysokou horu severního Pákistánu Muchu Chhish. Byla to snaha pokořit nejvyšší vrchol světa, kam doposud lidská noha nevkročila a na který lze legálně lézt.

KULTURA • 1. 8.

I v prudkém dešti se uskutečnil poslední ze série letních koncertů pořádaných kulturním domem v parku u Ringhofferovy vily. Zpěvačka Kaczi i její věrné publikum si vystoupení přes nepřízeň počasí užily.

MĚSTO • 2. 8.

Byly zahájeny práce na přeložkách inženýrských sítí v okolí křižovatky ulic Obránců míru, Francouzské a Školní. Podle prvotních odhadů měly přeložky být hotovy zhruba za měsíc, ale jejich realizace se několikanásobně protáhla, a tak samotná přestavba křižovatky na kruhový objezd byla přeložena až na jaro letošního roku.

KRAJ • 2. 8.

Už podruhé byl prodloužen termín pro konečné podání nabídek zájemců o stavbu kopřivnického domova pro seniory. Důvodem bylo enormní množství dotazů na upřesnění a doplnění zadávací dokumentace, které organizátor tendru dostal od zájemců o zakázku. Termín podání nabídek se tak protáhl o víc než čtvrt roku.

CIRKUS • 11.–14. 8.

Po dvaceti letech se do Kopřivnice vrátil cirkus nesoucí románové jméno Humberto. Hostování cirkusu provázely protesty části lidí na sociálních sítích, ale všechna představení, která nabízela artistická čísla i vystoupení se zvířaty na špičkové evropské úrovni, byla takřka vyprodaná.

SPORT • 15. 8.

Atlet AK E. Zátopka Kopřivnice Daniel Hanzelka se stal mistrem ČR v devítiboji žáků.

Atletka AK E. Zátopka Kopřivnice Anna Slívová reprezentovala ČR na mezistátním dorosteneckém utkání ČR – Maďarsko – Polsko – Slovensko a čtyřmi body za páté místo v běhu na 3 000 m se podílela na stříbru českého týmu.

OČKOVÁNÍ • 20. 8.

Před radnicí ordinovalo mobilní očkovací centrum ostravské fakultní nemocnice. Jeho služeb během odpoledne využilo zhruba 130 lidí napříč věkovými kategoriemi. Lidé si mohli nechat bez předchozí registrace aplikovat buďto očkovací látku Comirnaty, nebo jednodávkovou Janssen.

POUŤ • 20.–22. 8.

Oslavy Bartolomějské pouti si během víkendu užívaly tisíce lidí. Kvůli probíhající re- konstrukci centra se centrem pouťových oslav stal prostor v parku E. Beneše. Tam se odehrál nejen Starodávný jarmark se všemi doplňkovými akcemi, ale na koncertní louce si lidé užili vystoupení slovenské zpěvačky Simy, vystoupily zde kapely AC/CZ, Poutníci, Vepřové komety, The People a další.

SPORT • 22. 8.

Atletka AK E. Zátopka Kopřivnice Adéla Tkáčová se zúčastnila Mistrovství světa do 20 let v keňském Nairobi jako náhradnice do štafety na 4 × 100 m.

SPORT • 29. 8.

Kopřivnická dvojice Zuzana Hyvnarová a Tomáš Melčák zvítězila v extrémním horském závodě jednotlivců a mistrovství ČR v horském maratonu dvojic Beskydská sedmička v kategorii mix 46–55 let.

Mladí házenkáři KH ISMM Kopřivnice Jiří Štěpán, Šimon Knesl, Vít Stoklasa a Vojtěch Polášek se spolu s kopřivnickým trenérem Jaromírem Petřekem podíleli na vítězství týmu tvořeného výběrem hráčů MS kraje kategorie U14 a U15 na mezinárodním turnaji Handball V4 Cup.

VETERAN RALLYE • 4. 9.

Rekordních 142 historických tatrovek dorazilo do Kopřivnice v rámci tradiční Tatra Veterán Rallye Beskydy. Kromě setkání po covidové pauze byla pro veteránisty velkým lákadlem možnost prohlédnout si stále ještě nedokončenou expozici nového muzea nákladních vozů.

SPORT • 4. 9.

SKI klub Kopřivnice uspořádal pátý ročník dětského cyklistického závodu Drtík, kterého se zúčastnilo 75 dětí do 16 let.

SPORT • 5. 9.

Chladná voda byla jedním z faktorů, který způsobil nižší účast v XI. ročníku Větřkovického triatlonu. Startovalo v něm 79 jednotlivců (65 na dlouhé trati, sedm žen kategorie „hobby“, sedm v kategorii žactva a dorostu) a osm štafet. Výtěžek ze startovného byl opět věnován Dětskému centru Motýlek.

SPORT • 6. 9.

V mezinárodní konkurenci na European kids athletics games 2021 získali atleti AK E. Zátopka Kopřivnice devět medailí. Daniel Hanzelka byl stříbrný ve skoku dalekém i vysokém, Jan Chalupa bronzový v běhu na 60 m a ve skoku dalekém, stříbro získali Michaela Richterová v běhu na 600 m, Michaela Bělunková ve skoku dalekém, Veronika Vlčková v hodu oštěpem a Šimon Bartoň ve vrhu koulí, bronz pak vybojovala Anežka Juráková ve skoku dalekém.

SPORT • 11. 9.

Kopřivnice poprvé hostila jeden díl Českého poháru mládeže 2021 v moderním pětiboji, resp. jeho modifikacích – Velkou cenu Lašska. Zároveň jako doplňkový závod proběhl třetí ročník Kopřivnického aquatlonu.

SPORT • 12. 9.

Badmintonistka BK Kopřivnice Petra Benišová se zúčastnila mistrovství Evropy kategorie U17 ve smíšené čtyřhře, vypadla však v prvním kole.

KOPŘIVA • 16.–18. 9.

Proběhl několikrát odložený 35. ročník divadelní přehlídky Kopřiva. Hlavní cenu, udělovanou na základě hlasování diváků, si z Kopřivnice odvezla litevská herečka Birute Mar za své zpracování Antigony. Celkem přehlídka nabídla deset zajímavých titulů připravených divadly z tuzemska, Slovenska i Polska.

SPORT • 18. 9.

Na start XIX. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka se postavilo 217 jednotlivců a 19 štafet. Běhu dětí Kopřivnicí se zúčastnilo celkem 436 závodníků. V průběhu týdne se utkaly před zraky několika bývalých českých olympioniků také mateřské školy v rámci Minizátopka a základní školy při Zátopkově pětce a desítce.

Kopřivničan Tomáš Vrzal se stal mistrem ČR v paralukostřelbě.

Na mistrovství Moravy a Slezska mladšího žactva získali z Atletického klubu E. Zátopka Kopřivnice Dalibor Drda stříbro ve skoku dalekém a Anna Marie Chalupová bronz ve skoku vysokém.

KULTURA • 19. 9.

Publikum v kostele sv. Bartoloměje si užilo Večer italské inspirace. V podání pařížského souboru Ensemble Castelkorn a francouzské sopranistky Claire Lefilliâtre zazněla v rámci programu Svatováclavského hudebního festivalu výhradně hudební díla ze 17. století.

SPORT • 19. 9.

Po 26 letech hráli kopřivničtí házenkáři Evropský pohár, hned v prvním kole je však vyřadil islandský celek Selfoss 1936.

Atleti AK E. Zátopka Kopřivnice získali na mistrovství ČR žactva tři medaile – Daniel Hanzelka stříbro ve skoku dalekém, Šimon Bartoň rovněž stříbro ve vrhu koulí a zlato vybojovala štafeta na 4 × 60 m ve složení Patricie Pešlová, Anežka Juráková, Alexandra Huňková, Michaela Bělunková.

Atletka AK E. Zátopka Kopřivnice Anna Slívová získala bronz v kategorii juniorek na mistrovství ČR v běhu do vrchu a splnila nominační kritérium pro start na mistrovství světa juniorů.

KULTURA • 21. 9.

Jan Cina na jevišti KDK zazářil v roli Malého prince. Představení z dílny Šimona Cabana nadchlo nejen Cinovým výkonem, ale inscenačními kouzly v podobě projekcí stínoher a originální scénické hudby.

MĚSTO • 23. 9.

O čtyři miliony korun navýšili zastupitelé částku vyhrazenou v rozpočtu na opravu střechy Kulturního domu v Kopřivnici. Původně předpokládaná suma už kvůli turbulentní situaci na trhu se stavebninami nestačila. Padlo i rozhodnutí o tom, že celá oprava bude rozdělena a kvůli nedostatku času bude realizována oprava pouze dvou nejvíce poškozených částí střechy a zbytek se opravy dočká až v jarních měsících roku 2022.

DNY TECHNIKY • 25.–26. 9.

Oblíbenou akci na polygonu Tatry navštívilo během víkendu na 15 tisíc návštěvníků. Na ty čekal program podobně rozsáhlý jako v předcovidových dobách. Na ploše se prezentovalo na padesát vystavovatelů, probíhaly také populární projížďky po speciálních vozovkách zkušební dráhy.

SPORT • 26. 9.

Závodník SK Kopřivnice Samuel Schneiderka obsadil v konečném pořadí Českého poháru v triatlonu v kategorii mladších žáků třetí místo.

ŠKOLSTVÍ • 30. 9.

Dnem otevřených dveří s bohatým programem oslavila třicet let fungování kopřivnická Základní škola 17. listopadu. V rámci programu žáci a kantoři školy předvedli mimo jiné možnosti několika nově vybudovaných odborných učeben.

SPORT • 3. 10.

Na start IX. ročníku Výstupu na Mount Everest se postavilo celkem 155 dospělých i dětí. Nejrychleji se podařilo zdolat pomyslných 8 848 m n. m. za 12:08 hod. dvojici Matěj Urbaczka a Dominik Hok, mezi sólolezci si došel pro prvenství v čase 13:52 hod. Tomáš Valentík. Jedinou ženou, která závod dokončila, byla Lucie Horelicová.

VOLBY • 8.–9. 10.

Do poslanecké sněmovny se volilo ve 21 okrscích ve městě i místních částech. Volební účast dosáhla 62,2 %. Na místní úrovni zvítězilo hnutí ANO 2011 se ziskem 28,22 % hlasů, druhá koalice SPOLU dostala důvěru 24,11 % voličů. Ztrátu podpory zaznamenala naprostá většina volebních subjektů, nejvýrazněji oslabovaly tradiční levicové strany. Žádný ze dvou desítek místních kandidátů poslanecký mandát nezískal.

SPORT • 10. 10.

Badmintonistka BK Kopřivnice Petra Benišová obsadila na turnaji evropského okruhu do 17 let Austrian U17 International 2021 ve čtyřhře třetí příčku.

PRESSOVÁNÍ • 14. 10.

Ještě před zahájením dalšího Kopřivnického pressování byla odhalena pamětní deska Ladislavu Cvíčkovi. Místní lidé i osobnosti pozvané k diskuzi si tak připomněli oblíbeného pedagoga, osobnost zdejšího společenského života a čestného občana města, který nečekaně zemřel v dubnu 2021. Hosty následné diskuze v kulturním domě byli historik Prokop Tomek, novinářka Lída Rakušanová, politolog Jiří Pehe a někdejší zpravodaj ČT v Rusku a Polsku a aktuálně šéf ostravského studia České televize Miroslav Karas.

AEROVKA • 15.–16. 10.

Odloženou premiéru si odbyl jazzový festival Aerovka Fest. Na půdě Katolického domu si lidé mohli vychutnat koncerty velkých jmen žánru včetně Emila Viklického, Laca Décziho, Beáty Hlavenkové nebo Davida Dorůžky.

MĚSTO • 20. 10.

V Kopřivnici byl instalován druhý stacionární radar. Kopřivnice tak má tři měřicí stanoviště a dva radary, které se budou mezi nimi přesouvat. O pořízení druhého zařízení na měření rychlosti rozhodli radní v červnu a následně se čekalo na jeho dodání.

KULTURA • 23. 10.

Koncertní trojboj v Katolickém domě představil novinky místních nezávislých kapel Nekola, Drutty a Panenské plameny. Drutty a Nekola vydaly oceňované desky, ale kvůli covidovým omezením a jiným překážkám si nezahrály před domácím publikem. Panenské plameny svou novou desku v době koncertu dokončovaly.

MĚSTSKÁ POLICIE • 27. 10.

Dnem otevřených dveří vyvrcholila připomínka 30 let od založení Městské policie v Kopřivnici. Město ji zřídilo 18. října 1991 jako první v okrese.

KULTURA • 5. 11.

Týden před termínem konání pořadatelé na doporučení hygieniků zrušili přehlídku Motýlek. Tu tak nahradilo pouze vystoupení dětí z místní stejnojmenné speciální školy, které bylo ovšem uzavřeno veřejnosti.

MUZEUM • 16.–17. 11.

Po dlouhém čekání bylo slavnostně otevřeno nové Muzeum nákladních automobilů Tatra. Moderní expozici se zhruba 80 nákladními vozy a řadou interaktivních exponátů a multimediálních vychytávek si nejprve prohlédli VIP hosté a o den později běžní návštěvníci, pro které symbolickou pásku přestřihl Karel Loprais. První den provozu si muzeum prohlédlo asi 1 100 lidí.

MUZEUM • 21. 11.

Komentovanou prohlídkou a komponovaným hudebním pořadem se lidé rozloučili s dosavadními expozicemi keramiky a Zdeňka Buriana v Lašském muzeu. To bude návštěvníkům uzavřeno zhruba do poloviny letošního roku a následně se otevře již s expozicí Emila a Dany Zátopkových.

LUBINA • 15. 11.

Byla dokončena stavba multifunkčního hřiště v Lubině. Hřiště s umělým povrchem, kde je možné provozovat celou řadu sportů, je součástí fotbalového areálu a jeho vybudování přišlo městskou kasu na 3,7 milionu korun.

SPORT • 5. 12.

Badmintonistka BK Kopřivnice Petra Benišová se stala mistryní ČR ve smíšené čtyřhře kategorie U17.

Na Zimním poháru oblasti Morava 10letého žactva získal plavec SK Kopřivnice Maxmilián Holý bronz v disciplínách 100 PZ a 200 VZ. Na Zimním poháru oblasti Morava 11letého žactva získali Jiří Zátopek čtyři zlata (100 Z, 400 VZ, 200 VZ, 800 VZ) a bronz (50 VZ) a Jakub Kvita stříbro (800 VZ), štafeta na 4 × 50 m PZ mix ve složení Karolína Kašpárková, Michaela Richterová, Jiří Zátopek a Jakub Kvita přidala bronz.

KULTURA • 8. 12.

Na vyprodaném koncertu Jaromíra Nohavici v kulturním domě zněly písně vtipně glosující běžný život stejně jako poetické balady. Publikum zpívalo písničkářovy hity i s respirátory na obličejích.

SPORT • 8. 12.

Badmintonistka BK Kopřivnice Petra Benišová obsadila na mezinárodním turnaji Oliver Czech U17 International druhé místo ve čtyřhře a třetí místo ve smíšené čtyřhře.

KULTURA • 12. 12.

O půl roku byl odložen plánovaný velký koncert cimbálové muziky Pramínky. Ta na něm měla nejen oslavit dvacet let od svého založení, ale také pokřtít své již třetí CD nazvané V dobrym i zlym.

SPORT • 12. 12.

Badmintonista BK Kopřivnice Jakub Raška získal bronz ve smíšené čtyřhře na mistrovství ČR kategorie U15.

Na zimním mistrovství ČR získali v kategorii dvanáctiletého žactva Kateřina Holá stříbro v disciplíně 100 VZ a v kategorii třináctiletého žactva Samuel Schneiderka stříbro v disciplíně 100 Z a bronz na dvojnásobné trati.

KRAJ • 15. 12.

Oficiálním předáním bývalé stravovny a přilehlých pozemků stavební firmě začíná výstavba domova pro seniory. Moravskoslezský kraj do výstavby zcela nového zařízení s kapacitou 84 lůžek investuje zhruba 370 milionů korun.

MĚSTO • 16. 12.

Zastupitelé schválili návrh rozpočtu počítající s výdaji ve výši 690 milionů korun. S ohledem na zahájení výstavby domova pro seniory, která omezí parkování v okolí ulice Příčné, bylo do rozpočtu přímo na zasedání dodatečně zařazeno vybudování nového parkoviště na nedaleké ulici Zdeňka Buriana v předpokládané hodnotě 5 milionů korun. V návaznosti na změnu odpadové legislativy došlo také ke zvýšení poplatku za odpad na 660 korun ročně.

SPORT • 19. 12.

Badmintonistka BK Kopřivnice Petra Benišová získala bronz ve čtyřhře na mistrovství ČR kategorie U19.

Malý festival Pohody nabídne pestrý program

Kopřivnice (dam) – Odpoledne a večer strávený ve společnosti literatury, jejích autorů a milovníků nabídne už v sobotu 15. 1. Malý festival Pohody. Místní knihkupectví Pohoda touto cestou oslaví 30. výročí od svého otevření, které připadá na závěr tohoto měsíce. Na půdě Katolického domu v Kopřivnici se lidé dočkají setkání se známými spisovateli, těšit se mohou na muziku, výtvarné tvoření pro děti, ale i na ohlédnutí nejen za třemi dekádami fungování Pohody a místního drobného podnikání obecně. „Na začátku jsme stáli před otázkou, jakým způsobem si připomenout výročí Pohody. Postupně jsme vylučovali různé možnosti, jako slevové akce a podobně, až jsme dospěli k tomu, že uděláme nějaké autorské čtení. Postupně ale dohodnutých programů přibývalo, až se vyvinulo toto,“ vysvětluje knihkupec Oldřich Rys, jak se zrodila myšlenka malého festivalu.

Program startuje už ve dvě hodiny odpoledne čtením z dětských knížek pro děti i dospělé. Sami návštěvnici budou moci ovlivnit výběr knihy, které jim blogerka, recenzentka a propagátorka dětské literatury Petra Schwarzová bude číst. S propagátorkou dětské literatury, vystupující pod pseudonymem Opičí matka, knihkupectví Pohoda už několik let spolupracuje na podpoře dětského čtenářství.

Také druhý bod programu je určen především mladším čtenářům. Od tří hodin na ně čeká společné tvoření s autorkou a ilustrátorkou dětských knížek Ilonou Komárkovou.

Úvodní část určenou dětem oddělí hudba v podání ČVČ, místního hudebního uskupení tvořeného Evou a Terezou Nedjalkovými, Barborou Zahradníčkovou a Kateřinou Bortlovou.

V 17 hodin pak ve velkém sále začne beseda s Karin Lednickou, spisovatelkou, nakladatelkou a překladatelkou, která je autorkou bestsellerové románové kroniky Šikmý kostel. Právě druhý díl románu zachycující dramatické proměny života na severu Moravy v průběhu let 1921–1945 se vloni stal nejprodávanější českou knihou v knihkupectví Pohoda, což byl i jeden z důvodů pro pozvání právě této autorky.

O půl sedmé vystřídá Karin Lednickou Pavel Kosatík. Spisovatel a scenárista má na svém kontě knihy například o Janu Masarykovi, Věře Čáslavské, ale i o Emilu Zátopkovi. Autorství dobře hodnoceného životopisu Emil Běžec bylo jedním z důvodů pro pozvání do Kopřivnice. V průběhu jeho vystoupení by mělo dojít také k dražbě zmíněné knihy, jejíž výtěžek pak půjde na podporu probíhající sbírky na vybudování Zátopkovy sochy. V osm večer se návštěvníci akce dočkají vzpomínání na to, jak se rodilo kopřivnické podnikání na začátku devadesátých let, a tečkou za celým programem pak bude ve 21 hodin vystoupení zpěvačky Lenky Hrůzové, která představí své album Podivín svět.

Fojtství ukáže Kopřivnici očima J. Zahradníka

Kopřivnice (dam) – Netypickou fotografickou výstavu otevřou v pátek 14. ledna v Muzeu na Fojtství. V 17 hodin tam bude mít vernisáž Kopřivnice očima Jana Zahradníka. Výstava věnovaná pětasedmdesátým narozeninám místního činorodého fotografa je vlastně společnou výstavou dvojice autorů. „Jan Zahradník starší byl jedním ze zakladatelů Fotoklubu zdejšího Závodního klubu a právě on svého syna přivedl k fotografování a sdílel s ním nejen jméno, ale i vášeň pro focení. V šedesátých letech se jejich fotografická tvorba výrazně prolínala a ani oni sami už mnohdy nebyli schopni určit, kdo byl autorem kterého záběru,“ vysvětluje Ondřej Šalek z pořádajícího Muzea Fojtství.

Výstava je široce rozkročená z pohledu zachyceného období i tématu. Jan Zahradník otec i syn totiž fotografovali prakticky veškeré dění, jehož se během svých životů mohli zúčastnit. „Rodinný archiv Zahradníků tak obsahuje tisíce fotografií a negativů, které zachycují nejen rodinné události, ale velkou měrou také dění v Kopřivnici, její proměny v průběhu času, zánik staré obce a budování moderního města, oslavy nejrůznějších svátků a výročí, ale také běžný život v ulicích a ruch všedního dne,“ říká Ondřej Šalek. Na výstavě budou k vidění zvětšeniny fotografií pořízených od padesátých let do současnosti. Vystaveny budou snímky z Tatry, kde Jan Zahradník dlouhá léta pracoval, tak ze života proměňujícího se města i autorovy rodiny. Mnohé snímky namísto klasického lakonického popisku doplňují barvité vzpomínky a příběhy, které k nim ze své paměti Jan Zahradník vylovil. Výstava bude na Fojtství k vidění až do 3. dubna.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 13. – pá 14. ledna v 16.30 hodin komedie sci-fi USA Krotitelé duchů: Odkaz. Svobodná matka se přestěhuje se svými dvěma dětmi na maloměsto, kde objeví svoje spojení s původními krotiteli a tajemný odkaz, který po sobě zanechal jejich dědeček.

Čt 13. – pá 14. ledna v 19 hodin horor USA Vřískot. Pětadvacet let po brutálních vraždách se objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou noční můru a opět odkryje strašidelnou minulost města.

So 15. – ne 16. ledna ve 14 hodin animovaný USA Zpívej 2. Kdo chce říct, že v showbyznysu skutečně prorazil, musí mít vlastní vystoupení v Redshore City. Jenže tam to má pevně pod kontrolou nelítostný vlk. Jak se s tím popere koalák Buster? Stane se superstar, jak si vysnil?

So 15. – ne 16. ledna v 16.30 hodin komedie SR, ČR Šťastný nový rok 2: Dobro došli. Volné pokračování stejnojmenného filmu začíná na silvestra žádostí Marka o ruku Hany. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u moře v Chorvatsku.

So 15. – ne 16. ledna v 19 hodin akční sci-fi USA Matrix: Resurrections. Již téměř dvacet let žije Neo zdánlivě poklidný život jako Thomas Anderson. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý den Trinity, ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu.

Po 17. ledna v 19 hodin komedie ČR Zbožňovaný. Uznávaný pediatr jde do důchodu a těší se na zasloužený odpočinek s rodinou. Má však jedno tajemství v podobě poměru s pohlednou ortopedkou. Ta samozřejmě očekává, že na ni teď bude mít víc času. To samé však očekává i rodina. Na lékaře tak čekají pěkně horké chvilky a ne pohoda, kterou si plánoval…

Út 18. ledna v 16 hodin komedie ČR Matky. Čtyři nejlepší kamarádky jsou elegantní, sebevědomé, chytré a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu prožívají radosti i strasti rodičovství, vztahů či financí. Hlavně, že mají jedna druhou a dokáží si poradit.

Út 18. ledna v 19 hodin drama Polsko Sněžit už nikdy nebude. Do života uzavřené zámožné rodiny vstupuje masér z východu. Mysteriózní návštěvník má dar, jeho ruce léčí a jeho oči pronikají do duší osamělých žen.

Ne 23. ledna v 16 hodin umění v kině Bolšoj balet: Drahokamy. Přímý přenos baletního vystoupení ruského souboru. Smaragdy reprezentující pařížský šarm, rubíny rychlost a modernitu New Yorku a bílé diamanty imperiální Petrohrad. Tři jiskřivé taneční obrazy a tři taneční styly, jež světu tance daly legendu moderního baletu.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Ne 16. ledna v 10 hodin pohádka pro děti Divadlo Silesia: Nezbedná čarodějka. V lesní chaloupce žije léta nezbedná čarodějnice Střapatice s netopýrem Lumírem. Ten přísně dohlíží na to, aby se nezbednice řádně učila kouzlit a čarovat. Ta ale dělá vše pro to, aby se jen bavila, a studiu se vyhýbá. Co se stane, když čarodějka místo učení uspořádá karneval? To se ještě uvidí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOPŘIVNICE

Út 18. ledna v 9 hodin Zasněžený Bookstart. Příjemné zimní dopoledne plné čtení, výroby sněhových vloček a her pro děti do 3 let a jejich doprovod (centrum Pětka).

Čt 20. ledna čítárna městské knihovny Židé v Gulagu. Výstava ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů se věnuje osudům československých Židů v sovětských pracovních táborech v období druhé světové války. Autory výstavy jsou historici Jan Dvořák a Adam Hradilek (do 28. února).

Út 25. ledna čítárna městské knihovny Omán. Cestovatel Radomír Čížek se podělí o zážitky z dlouhé výpravy v drsných horách a kaňonech pohoří Al Hadžar.

KATOLICKÝ DŮM KOPŘIVNICE

So 15. ledna ve 14 hodin knižní festival Malý festival Pohody. Kopřivnické knihkupectví Pohoda slaví 30 let! Při té příležitosti si nejen pro čtenáře připravilo nabitý program plný knih a diskuzí. Vystoupí Opičí matka, Karin Lednická, Pavel Kosatík či Lenka Hrůzová. Více informací na Facebooku události.

MUZEUM NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ TATRA

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice. Unikátní sbírka 80 nákladních vozidel a podvozků značky Tatra a legendárního vlaku Slovenská strela.

Aktuální výstava Paměť národa: O cestě Kopřivnice ke svobodě. Unikátní projekt zachycující svědectví tatrováků zejména v období zlomového listopadu roku 1989.

TECHNICKÉ MUZEUM TATRA

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná historickému vývoji automobilky Tatra.

Expozice Emila a Dany Zátopkových – informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci.

MUZEUM FOJTSTVÍ

Út–ne 9–16 hodin stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům.

Pá 14. ledna v 17 hodin vernisáž výstavy Kopřivnice očima Jana Zahradníka. Uznávaný kopřivnický fotograf při příležitosti 75. narozenin dává nahlédnout nejen do rodinného fotoarchivu (do 3. dubna).

MUZEUM OLDTIMER

Po–ne 9.30–17 hodin stálá expozice historických automobilů a motocyklů.

Aktuální výstava Bugatti T40 r. v. 1928.

ŠTRAMBERK

Čt 13. ledna v 18 hodin talk show Ivo Šmoldas a hosté. Zábavná talk show českého básníka a publicisty a jeho hostů (Kulturní dům Štramberk).

Aktuální výstava: 145 let SDH Štramberk. Významné půlkulatiny slaví štramberští hasiči výstavou v Muzeu Zdeňka Buriana mapující jejich historii (do 29. května).

Kam za sportem

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: čt 13. 1. 11.15–12.30, pá 14. 1. 11.45–12.45, so 15. 1. 17–18.15 hodin

FLORBAL: so 15. 1. od 8 hod. turnaj II. ligy žen sk. 7; so 22. 1. od 19 hod. FBC Vikings Kopřivnice – 1. FBK Sršni Rožnov p. R. (18. kolo Nár. ligy mužů sk. V) – vše sportovní hala SOU

FUTSAL: pá 21. 1. od 18.45 hod. FU Kopřivnice – FC Smíšené 2003 Fulnek (11. kolo Divize F) – sportovní hala SOU; so 22. 1. od 18.30 hod. Jokerit Kopřivnice – Ferram Opava (11. kolo Divize F) – sportovní hala ZŠ E. Zátopka

HOKEJ: pá 14. 1. od 15 hod. HC Kopřivnice – HC AZ Havířov 2010 (4. kolo LMŽ 6. tř. sk. 25 + 26B), od 17 hod. HC Kopřivnice – HC AZ Havířov 2010 (4. kolo LSŽ 8. tř. sk. 25 + 26B); so 15. 1. od 14 hod. HC Černí vlci – HC Brumov-Bylnice (10. kolo LD sk. 26); ne 16. 1. od 10 hod. HC Kopřivnice – HC AZ Havířov 2010 (4. kolo LMŽ 7. tř. sk. I), od 12 hod. HC Kopřivnice – HC AZ Havířov 2010 (4. kolo LSŽ 9. tř. sk. I); st 19. 1. od 18 hod. HC ISMM Kopřivnice – HC Val. Meziříčí (32. kolo II. ligy mužů sk. V); st 26. 1. od 18 hod. HC ISMM Kopřivnice – HK Nový Jičín (32. kolo II. ligy mužů sk. V) – vše zimní stadion

KRYTÝ BAZÉN: čt 13. 1. 6–8, 12.30–14.30, 19–21, pá 14. 1. 6–8, 16–21, so 15. 1. 10–21, ne 16. 1. 9–19, po 17. 1. 6–8, út 18. 1. 6–16, 18–21, st 19. 1. 6–8, 14.30–16, 19–21, čt 20. 1. 6–8, 12.30–14.30, 19–21, pá 21. 1. 6–8, 16–21, so 22. 1. 10–21, ne 23. 1. 9–19 hodin

REKREAČNÍ TURISTIKA: so 15. 1. v 9.11. hodin ČD Ženklava, Libotín, Kateřina, Závišice, Kopřivnice, st 19. 1. v 9.11 hodin ČD Čeladná, Opálená, Kunčice p. O., Frenštát p. R., so 22. 1. 8.21 hodin ČD Děhylov, Dobroslavice, Plesná, BUS Svinov, st 26. 1. 7.51 AN BUS Hodslavice, Jalovčí, Hostašovice, so 29. 1. v 9.11 ČD Veřovice, Padolí, Mořkov, Hostašovice

SAUNA: út 14–20.30 ženy, st 14–20.30 muži, čt 10–20.30 ženy, pá 10–20.30 muži, so 10–12 společná, 12–16 párovka, 16–20.30 společná, ne 9–18.30 společná

STOLNÍ TENIS: pá 21. 1. od 18 hod. ASK Tatra Kopřivnice B – TJ Frenštát C (14. kolo OP I. tř.) – tělocvična ZŠ sv. Zdislavy

VOLEJBAL: so 22. 1. od 10 hod. KV Kopřivnice – VKB Frýdlant n. O. (15. a 16. kolo KP kadetek sk. B) – tělocvična ZŠ 17. listopadu

Výsledky

FLORBAL: muži (MS přebor): FBC Vikings Kopřivnice B – FBC Honey Badgers Frýdek-Místek 8:9, – FK Gůfuň Nový Jičín 2:3; ženy (II. ligy – sk. 7): FBC Vikings Kopřivnice – 1. FBK Sršnice Rožnov p. R. 4:2, – 1. SC Tempish Vítkovice B 1:1; junioři (II. liga – sk. 7 B): FBC Vikings Kopřivnice – FBC Intevo Třinec 3:2, – FbK Horní Suchá 7:4; dorostenci (II. liga – sk. 7B): FBC Vikings Kopřivnice – 1. FBK Sršni Rožnov p. R. 5:2.

FUTSAL: Divize F (8. a 9. kolo): FC Jokerit Kopřivnice – FU Kopřivnice 2:7, – G.T. Trojanovice 2:9; FU Kopřivnice – Top Dogs Nový Jičín 1:6.

HÁZENÁ: st. dorostenci (4. a 7. kolo I. ligy): KH ISMM Kopřivnice – SKH Polanka n. O. 22:39, – HCB Karviná 22:32; ml. dorostenci (4. a 7. kolo I. ligy): KH ISMM Kopřivnice – TJ Sokol Ostrava 32:45, – HCB Karviná 24:25.

HOKEJ: junioři (15., 21., 22., 23. a 24. kolo RLJ sk. 11–12.): HC Černí vlci – SK Horácká Slavia Třebíč 3:5, – HC Slezan Opava 3:2, – HK Nový Jičín 7:5, – HC Frýdek-Místek 1:13, – HC Bobři Val. Meziříčí 2:8; dorost (7., 8. a 9. kolo LD sk. 26): HC Černí vlci – HC Studénka 3:2, – HK Nový Jičín 3:0, HC Český Těšín 5:4; 9. tř. (2. a 3. kolo LSŽ sk. I): HC Kopřivnice – HC Frýdek-Místek 3:7, – HC Slezan Opava 4:10; 8. tř. (2. a 3. kolo LSŽ sk. 25 + 26B): HC Kopřivnice – HC Č. Těšín 7:5, – HC Orlová 3:12; 7. tř. (2. a 3. kolo LSŽ sk. I): HC Kopřivnice – HC Frýdek–Místek 7:8, – HC Slezan Opava 6:8; 6. tř. (2. a 3. kolo LMŽ sk. 25 + 26B): HC Kopřivnice – HC Č. Těšín 16:1, – HC Orlová 4:4.

STOLNÍ TENIS: OP I. tř. (12. kolo): Slatina A – ASK Tatra Kopřivnice B 12:6.

VOLEJBAL: ml. žákyně (3. turnaj MS přeboru sk. C): KV Kopřivnice – SVK Nový Jičín B 2:0, – Volejbalová akademie mládeže Havířov 2:1, – TJ Frenštát p. R. 2:0; ml. žákyně (4. turnaj MS přeboru sk. B): KV Kopřivnice – VKB Frýdlant n. O. 1:2, – VK Raškovice 1:2, – Happy Sport Opava 1:2.

Mladým badmintonistům se dařilo na turnaji v Ostravě

Ostrava (cab) – Rok 2021 zakončili kopřivničtí badmintonisté v sobotu 18. prosince na vánočním turnaji GPC U13 a U17 v Ostravě, kde uspěli především ve starší kategorii. Natálie Krajčí vyhrála dvouhru, když zvládla třísetové semifinále proti Viole Hrubé z Akademie Olomouc a ve finále soupeřka Tereza Czajová (TJ Orlová-Lutyně) skrečovala zápas ve druhém setu. Ve čtyřhře s Marií Wojewodovou (B.O. Chance Ostrava) kopřivnická hráčka obsadila druhé místo poté, co ve finále podlehly orlovské dvojici Tereza Czajová a Sarah Grednerová. V mixu pak Krajčí s Filipem Čermákem přidali bronz, v semifinále prohráli až ve třetím setu 19:21 s Maxmiliánem Horákem (FSpS MU Brno) a Viktorií Hanzlovou (Lokomotiva Břeclav).

Další kopřivnický badmintonista Libor Raška zvítězil v mixu s Terezou Czajovou a ve čtyřhře s Filipem Čermákem bral bronz poté, co v semifinále podlehli ve dvou setech páru Vojtěch Matuš (B.O. Chance Ostrava) a Marek Waliszewski (TJ Sokol Klimkovice). V kategorii U13 především sbírali zkušenosti na jednom ze svých prvních turnajů Adam Krajčí a Matyáš Kašpárek. Jedinou výhru zaznamenal Krajčí ve dvouhře, postoupil tak do druhého kola, v němž však nestačil na nasazeného 5/8 hráče Jakuba Häringa z Klimkovic.

Králíková a Matušíková se radovaly z prvního vítězství

Nový Jičín (cab) – Posledním závodem před vánoční přestávkou byla pro krasobruslařky FSC Kopřivnice v neděli 19. prosince Velká cena Nového Jičína. Jelikož se jednalo o závod ČKS, tedy nižšího poháru, zúčastnila se jej pouze šestice mladších kopřivnických děvčat, z nichž dvě se však radovala z premiérového vítězství. V kategorii nováčci mladší dívky se to povedlo díky čisté jízdě Anně Králíkové a v ještě početnější konkurenci kategorie nováčci starší dívky, kde startovalo celkem dvanáct závodnic, Isabele Matušíkové.

V kategorii nováčci mladší dívky bohužel vinou pádů ve svých jízdách obsadily páté místo Nela Kamenárová a šesté Alexandra Matušíková. Žaneta Ella Kuběnová měla ze všech 29 nejmladších žaček nejvyšší známku za techniku, body ale ztratila za umělecký dojem a skončila sedmá. V téže kategorii se pak umístila na 25. pozici ještě Gabriela Hrubá.

Na republikovém šampionátu plavala pouze Jadrníčková

Plzeň (cab) – Pouze jediný zástupce SK Kopřivnice se nominoval na letošní plavecké Zimní mistrovství ČR v krátkém bazénu juniorů a dospělých, které od čtvrtka 16. do neděle 19. prosince hostila Plzeň jako osmé kolo Českého poháru. V kategorii mladších juniorek zde startovala ve dvou disciplínách z kopřivnického klubu Šárka Jadrníčková, na znakařské stovce obsadila časem 1:09,99 min. 19. příčku, na dvojnásobné trati skončila v čase 2:29,62 min. třináctá. „Potvrdila výkonnost, kterou měla na krajských přeborech. Oba starty zaplavala přibližně v osobních rekordech, takže se povedly. Chyb v technice se sice nevyvarovala, ale hned po závodě jsme je probraly a budeme na nich pracovat, abychom je do letního mistráku odstranili. Šárka byla přijata i do disciplíny 50 Z, ta se ale plavala až v neděli, a jelikož v sobotu neměla žádný start, odhlásili jsme ji,“ doplnila trenérka SK Kopřivnice Petra Kahánková, která s Jadrníčkovou v Plzni byla.

Házenkáři před zimní pauzou deklasovali Maloměřice

KH ISMM Kopřivnice – SHC Maloměřice Brno 35:23 (17:12)

Kopřivnice (cab) – Skvěle zakončili kopřivničtí házenkáři rok 2021, když v sobotu 18. prosince v patnáctém extraligovém kole porazili Maloměřice Brno na domácí palubovce o dvanáct branek. Zimní přestávku stráví v polovině tabulky a budou se připravovat na náročný program, který je v únoru čeká. Ve středu 2. pojedou do Lovosic, v sobotu 5. přivítají Plzeň a ve středu 9. budou dohrávat 14. kolo ve Frýdku-Místku.

V utkání proti Maloměřicím měla Kopřivnice po celou dobu navrch. V páté minutě vedla 3:0, hosté se sice dotáhli na jednogólový rozdíl, ale ve 13. min. kopřivnický celek vedl již 8:3. Maloměřice v závěru poločasu stáhly ztrátu na tři branky, po trefách Grizelje a Jana Gřese však skončil poločas výsledkem 17:12. Po přestávce dvakrát skóroval brněnský Hastík, na jehož trefy odpověděl Grizelj, hostující hráč si ale šel také na dvě minuty odpočinout za faul. Branka během té doby sice nepadla, ale Kopřivnice poté začala svůj náskok navyšovat a v závěru utkání mohl trenér Aleš Chrastina poslat na hřiště i hráče, kteří se ve vypjatých chvílích do hry nedostanou. Solidně zaplněná hala tak v předvánočním čase oslavila spolu s kopřivnickými házenkáři zisk cenných dvou bodů.

„Dnešní zápas se mi hodnotí dobře, protože jsme splnili to, co nemám rád, ale každý to tak označoval, a to povinné vítězství. Určitě jsme do toho nešli s tím, že nám výhra spadne sama do klína. Maloměřice mají zkušený mančaft a v případě, že by se jim něco povolilo, by mohl kousat. Chtěli jsme vycházet ze zajištěné obrany, což se povedlo vzhledem k 23 obdrženým gólům. Na hřiště se dnes dostali úplně všichni, za což jsem taky rád,“ okomentoval povedené utkání trenér Chrastina.

Sestava a branky Kopřivnice: Žingor, Podolský – Střelec 7, Ježek, Zima 1, Jan Gřes 6, Petřík 4/2, Holbein 1, Polcar, Hardt, Grizelj 5, Adamovic 3, Doležel, Musálek 2, Hanus 5, Bukovský 1; sedmimetrové hody: 3/2 – 1/1; vyloučení: 2:5.

Strabag Rail extraliga po 15. kole
1. Karviná14130 1421:35326
2. Plzeň14120 2469:35224
3. Zubří14110 3419:35922
4. Lovosice14100 4429:39220
5. Nové Veselí14 80 6396:39416
6. Kopřivnice14 70 7419:40114
7. Dukla Praha15 62 7402:40714
8. KP Brno12 61 5336:34913
9. HBC Jičín14 3011384:426 6
10. Frýd.-Míst.12 21 9333:344 5
11. Hranice14 2012303:404 4
12. Maloměřice15 1014363:493 2

Hokejisté nestačili na Nový Jičín, doma porazili Žďár

HK Ďáblové Nový Jičín – HC ISMM Kopřivnice 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Nový Jičín (cab) – Od minulého vydání Kopřivnických novin uplynul téměř měsíc a kopřivničtí hokejisté mezitím sehráli šest utkání s bilancí dvou výher, jednoho vítězství v prodloužení a tří porážek. Prvním zápasem nového roku bylo ve středu 5. ledna derby s Novým Jičínem, v němž však i napočtvrté v této sezoně naplno bodoval soupeř.

Kopřivnice nezačala duel proti svému rivalovi vůbec dobře, již ve 2. min. inkasovala z hole Káni. Poté se sice tlačila do zakončení, ale její pokusy byly nepřesné nebo je pokryl brankář Šimonů. V 11. min. naopak Ďáblové nastřelili tyč. Neuplynuly ani dvě minuty hry ze druhé třetiny a domácí Zdeněk proměnil samostatný únik. Ve 27. min. mohl celek Jaroslava Kofroně v přesilovce snížit, ale málem inkasoval, brejk pokryl Kubáň. O minutu později vytáhl na druhé straně proti Seidlerově střele zákrok Šimonů a ve 35. min. měl i štěstí, když se puk zastavil na brankové čáře. Dvě minuty nato však po souhře Suchého s Golou přece jen kapituloval. Nejtěsnější možný rozdíl ve skóre ale trval jen 17 s, kdy se trefil Gebauer.

V poslední periodě již žádná branka nepadla a Nový Jičín bral všechny body. „Dnes jsme předvedli špatný výkon. Domácí hráli chytře a trestali naše chyby. Zaslouženě zvítězili,“ dodal trenér Kofroň.

Branka Kopřivnice: 37. Gola (Suchý); sestava Kopř.: Kubáň (Šindelka) – Marek, Krzak, Tomeček, Štěpánek, Kleiner, T. Fojtík – Pokorný, J. Mach, Seidler, F. Fojtík, O. Sluštík, Suchý, Pěnčík, Gola, M. Mach, Hrubý, Pindel, Indrst.

HC ISMM Kopřivnice – SKLH Žďár nad Sázavou 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Kopřivnice (cab) – Poprvé v novém roce se na domácím ledě představili kopřivničtí hokejisté v sobotu 8. ledna, kdy přivítali ve 28. kole Žďár nad Sázavou. Ačkoliv nastoupili pouze s pěti obránci, zvládli koncovku zápasu a poprvé v sezoně dokázali tohoto soupeře porazit.

Na úvodní gól se čekalo až do druhé třetiny, kdy sice na trestnou lavici usedl ve 28. min. jeden z domácích hráčů, ale místo vstřelené branky Plameny inkasovaly. Souhru bratrů Machových zakončil starší Jakub. Šanci zahrát si přesilovou hru dostala i Kopřivnice, druhý gól ale nepřidala, naopak záhy po jejím skončení vyrovnal Bureš. Ve 35. min. byl v šanci faulován Vaněk, který nařízené trestné střílení proměnil kličkou do bekhendu, a domácí opět vedli. Uběhla ale jen minuta, když se kvůli díře v síti i v ledu odebrala obě mužstva do šaten a zbytek třetiny se dohrával po přestávce spolu se závěrečnou periodou.

V její polovině se podařilo Žďáru srovnat, ale v 54. min. vrátil Kopřivnici těsný náskok Pindel po souhře s Vaňkem. Ten byl v tomto utkání při chuti a vítězství pojistil minutu před koncem, kdy to hosté zkoušeli se šesti hráči v poli. „Dnes jsme šli od začátku za vítězstvím, celý tým bojoval. Měli jsme i štěstí, ale šli jsme mu naproti. Jsou to pro nás důležité tři body proti výborně hrajícímu soupeři,“ měl důvod ke spokojenosti kopřivnický trenér Jaroslav Kofroň.

Branky Kopřivnice: 29. J. Mach (M. Mach, Marek), 35. Vaněk (TS), 54. Pindel (Vaněk), 59. Vaněk (Pindel); sestava Kopř.: Kubáň (Kučera) – Krzak, Kleiner, Štěpánek, Marek, T. Fojtík – J. Mach, Indrst, Pindel, Urban, Pěnčík, Seidler, Suchý, F. Fojtík, Sluštík, M. Mach, Vaněk.

II. liga mužů sk. V po 28. kole
1. Val. Mez.281823 5112:6061
2. Nový Jičín281712 8 87:9255
3. Žďár n. S.261421 9102:9047
4. Opava29104510 92:8743
5. Kopřivnice29103115 90:8937
6. Kometa B30111216 86:9837
7. Vel. Mez.28 93115 90:11234
8. Hodonín28 71218 75:10625

Gymnastický klub po dvou letech pořádal závod

Kopřivnickým gymnastkám se na domácím závodě sestavy na kladině povedly, Zuzana Goršanová ale skončila celkově s prostnýma sedmá. 
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ
Kopřivnickým gymnastkám se na domácím závodě sestavy na kladině povedly, Zuzana Goršanová ale skončila celkově s prostnýma sedmá.
FOTO: KRISTINA ČABLOVÁ

Kopřivnice (cab) – Celkem 75 gymnastek se zúčastnilo tradičního Mikulášského dvojboje, který v tělocvičnách místního zimního stadionu pořádal v sobotu 18. prosince GK TJ Sokol Kopřivnice. Soutěžilo se v prostných, kategorie mimina (r. 2015) k nim měla lavičku, starší pak kladinku či vyšší kladinu.

Domácím závodnicím, kterých v závodě startovalo celkem 26, se podařilo vybojovat sedm medailí. Zlato získaly Linda Vu v konkurenci 20 gymnastek r. 2013/14 a také Jana Nesvadbová v kategorii rekreační gymnastika (neregistrované závodnice r. 2010–13 cvičící max. 1 rok, 1 × týdně). Mezi dvanácti staršími žákyněmi (r. 2008–11) obsadily druhou příčku Olivie Pešatová a třetí Bára Kahánková, bronzový kov braly také Zuzana Měhýšová v kategorii rekreační gymnastika, Lucie Koptíková v konkurenci patnácti mladších žákyň (r. 2011/12) a Kateřina Takáčová mezi jedenácti startujícími juniorkami a ženami. Pěkné je i čtvrté místo Emy Kahánkové v početné kategorii nejmladších žákyní.

Výsledky závodnic GK TJ Sokol Kopřivnice v Mikulášském dvojboji (Kopř., 18. 12.): kategorie nejmladší žákyně (r. 2013/14): 1. L. Vu, 4. E. Kahánková, 9. K. Holušová, 16. B. Kolibová, 17. A. Kubišová, 18. K. Schillerová, 20. B. Kučerová; kat. rekreační gymnastika (r. 2010–13): 1. J. Nesvadbová, 3. Z. Měhýšová, 6. S. Pomklová, 8. E. Chacónová; kat. ml. žákyně (r. 2011/12): 3. L. Koptíková, 5. V. Burýšková, 8. D. Matějková, 13. T. Prokopová; kat. starší žákyně (r. 2008–11): 2. O. Pešatová, 3. B. Kahánková, 4. N. Čubová, 5. L. Kahánková, 8. N. Vu, 11. D. Lustigová; kat. juniorky, ženy: 3. K. Takáčová, 5. P. Schindlerová, 7. Z. Goršanová, 8. E. Prusenovská, 9. Š. Kubínová.

Kopřivničtí florbalisté přemohli lídra v prodloužení

Třebíč, Kopřivnice (cab) – Od minulého vydání Kopřivnických novin uplynul téměř měsíc a kopřivničtí florbalisté mezitím sehráli dvě utkání. Jedno ještě před Vánoci, kdy 19. prosince v Třebíči prohráli v prodloužení, druhé 8. ledna na domácím hřišti proti lídrovi východní skupiny Nár. ligy TROOPERS, tentokrát se však v nastaveném čase radovali z vítězství oni.

Utkání s Třebíčí začala Kopřivnice výborně, hned první střela na soupeřova gólmana, kterou vyslal Vávra, skončila za jeho zády. Domácí ale vyrovnali již za 15 s. Vikingům vrátil jednogólový náskok ve 12. min. další trefou Vávra, jenže Snajpři osm sekund před první přestávkou opět skóre srovnali. V 5. min. druhé třetiny se poprvé do vedení dostala Třebíč, když v přesilové hře trefil horní růžek Bartoňovy brány Vochyán. Neuplynula ani půlminuta z poslední periody a bylo srovnáno, Vávra prudkou střelou zkompletoval hattrick. V závěru si kopřivnický trenér Libor Fojtík vzal time-out, navíc poté byl na trestnou lavici odeslán domácí Machálka, ale Vikingové šanci ke skórování nevyužili. Zápas tak šel do prodloužení, v němž sice Mátl neproměnil trestné střílení, o minutu později ale zařídil pro Třebíč bod navíc Machálek.

V zápase proti TROOPERS Kopřivnice ani jednou neprohrávala, soupeři se ale vždy podařilo skóre srovnat. Poprvé dostal Vikingy do vedení již po 16 s hry Zátopek, v 6. min. pak odpověděl bekhendovou střelou Potáček. Nedlouho po skončení přesilovky vrátil domácím v 16. min. vedení Križ, 15 s před přestávkou však vyrovnal Hruška. Ve druhé třetině poslal Vikingy do těsného náskoku Jan Toman, jenže v brejku ve vlastním oslabení se nemýlil Mati. Poté si kopřivničtí florbalisté poprvé v utkání vytvořili větší náskok, ve 31. min. proměnil trestné střílení Vávra, čtyři min. nato skóroval Jan Toman a na 6:3 zvýšil 13 s před druhou sirénou Kostelník.

Závěrečné dějství patřilo hostům, kteří do 56. min. srovnali. Za minutu sice střelou pod břevno vrátil Vikingům vedení Kostelník, jenže po oddechovém čase poslal utkání do prodloužení Kadlec. V nastaveném čase pak bod navíc pro Kopřivnici vystřelil Socha. „S prvním celkem soutěže jsme podali jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Dvě třetiny jsme byli lepším a produktivnějším týmem, ve třetí části soupeř dobrou nátlakovou hrou výsledek srovnal. V prodloužení se nám pak soupeřovou chybou na polovině hřiště podařilo utkání dovést do vítězného konce,“ zhodnotil utkání kopřivnický trenér Fojtík.

Ze statistik kopřivnických florbalistů v 15. a 16. kole Nár. ligy sk. V (19. 12. a 8. 1.): FBC Vikings Kopřivnice – Snipers Třebíč 3:4p (2:2, 0:1, 1:0 – 0:1), branky Kopř.: 4. Vávra (Opatřil), 12. Vávra (Jiří Toman), 41. Vávra (Opatřil); sestava Kopř.: Bartoň (Strouhal) – Zátopek, Kubátko, Kostelník, Jiří Toman, Socha, Jan Toman, Holaň, Štefánek, Vávra, Opatřil, Popala, Michna, Telčer; – TROOPERS 8:7p (2:2, 4:1, 1:4 – 1:0), branky Kopř.: 1. Zátopek (Kubátko), 16. Križ, 24. Jan Toman (Socha), 31. Vávra, 35. Jan Toman (Herblich), 40. Kostelník (Herblich), 57. Kostelník (Socha), 63. Socha (Jiří Toman); sestava Kopř.: Strakoš (Strouhal) – Zátopek, Kubátko, Kostelník, Jiří Toman, Socha, Jan Toman, Monsport, Holaň, Štefánek, Lichnovský, Vávra, Herblich, Križ, Michna, Telčer.

Nár. liga mužů sk. V po 16. kole
1. Troopers161311 1133:8442
2. Rožnov161020 4104:9134
3. Třebíč16 723 4 85:8728
4. Pelhřimov16 730 6 79:7927
5. Opava16 711 7 83:7924
6. Ostrava16 621 7104:9923
7. Kopřivnice16 523 6101:9222
8. Hranice16 700 9 86:9221
9. Klobouky16 602 8104:9120
10. H. Suchá16 521 8 87:9920
11. FBK Hluk16 422 8103:12918
12. Svitavy16 20311 61:108 9

Petra Benišová získala další medaili z mistrovství ČR

Brno (cab) – Kopřivnická badmintonistka Petra Benišová získala letos již druhou medaili z mistrovství ČR. Po titulu ve smíšené čtyřhře kategorie U17 se tentokrát prosadila v kategorii U19, jejíž republikový šampionát hostilo předposlední prosincový víkend Brno.

Benišová nastoupila ve čtyřhře s hráčkou ostravského klubu B.O. Chance Marií Růžičkovou a v prvním kole si hravě poradily s dvojicí Tereza Burdová (BK TJ Baník Most) a Karolína Fišerová (Super Stars Most). Ve čtvrtfinále ale musely zabojovat a až po třech setech slavily vítězství nad Barborou Johnovou (Meteor Praha Radotín) a Terezou Šolarovou (TJ Montas Hradec Králové). V semifinále ovšem Benišová s Růžičkovou nestačily na nasazené jedničky a pozdější vítězky deblu Kateřinu Valentovou (TJ Sokol Polabiny Pardubice) a Soňu Hořínkovou (TJ Slovan Vesec), získaly tak bronzové medaile.

Benišová nastoupila ještě v mixu se svým oddílovým spoluhráčem Janem Bučkem, ale hned v úvodním zápase podlehli ve třech setech sourozencům Ondřeji a Tereze Šolarovým z Hradce Králové. Přes první kolo neprošel Buček ani ve zbývajících dvou disciplínách. Ve dvouhře jej porazil Jan Alter z Kladna a ve čtyřhře i kvůli zdravotním problémů svého parťáka Davida Slívy z Klimkovic z toho byla prohra 2 × 13:21 s nasazenými jedničkami Jonášem Hurtíkem (SK Hamr) a Tomášem Paterou (MTAC Praha).

Tříkrálová sbírka pro Arcidiecézní charitu

Po loňské pauze se v ulicích města objevily skupinky koledníků vybírající příspěvky v Tříkrálové sbírce pro Arcidiecézní charitu. Letošní ročník sbírky skončí už tuto neděli.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Po loňské pauze se v ulicích města objevily skupinky koledníků vybírající příspěvky v Tříkrálové sbírce pro Arcidiecézní charitu. Letošní ročník sbírky skončí už tuto neděli.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů