ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 22.09.2022- Kompletně všechny články
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Kopřivnice - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 32/2022 ze dne 22.09.2022

Příští rok mají opravit most přes Kopřivničku, který to bude, zatím není definitivně jasné

Kopřivnice (dam) – Městem vybrané projekční kanceláře připravují podklady pro opravu mostů přes Kopřivničku na ulicích Kpt. Jaroše a Erbenově, zatím ale není jasné, který se v příštím roce dočká opravy. „Stav obou mostů vyžaduje, abychom oba v průběhu dalších několika let opravili. Do rozpočtu budeme zařazovat příslušnou položku, ale o tom, který z mostů dostane přednost, bude teprve rozhodnuto,“ říká Adam Ondrašík, vedoucí oddělení investic na kopřivnické radnici. Rozhodující pro to, který z mostů se dočká opravy už v roce 2023, bude rozhodnutí kraje, zda do plánu svých investic na příští rok zahrne přestavbu křižovatky ulic Záhumenní a Kpt. Jaroše. Pokud ano, dostane přednost most na „Erbenovce“, protože souběh obou staveb by odřízl od dopravy ulici Kpt. Nálepky.

Přestože stav obou zmíněných mostů, navíc i mostu na ulici Husově, je odborníky hodnocen jako zhruba stejně špatný, není zároveň možné uvažovat o tom, že by byly opraveny najednou. „Je nezbytné realizovat tyto opravy postupně nejen kvůli omezeným finančním možnostem města, ale také proto, že pokud bychom uzavřeli více mostů, hrozil by kolaps dopravy ve městě,“ říká místostarosta Dušan Krompolc.

Projektování opravy mostu na ulici Kpt. Jaroše bylo už v červenci svěřeno společnosti PIS Pechal, s. r. o. Ta by měla projekt, za jehož pořízení město zaplatí necelých 460 tisíc korun, předat ještě letos. Teprve před pár týdny byl uzavřen také výběr projektanta pro most spojující ulici Erbenovu a Ignáce Šustaly. Prostřednictvím elektronického systému pro zadávání veřejných zakázek město obdrželo pět nabídek, vybrána byla ta nejlevnější, od brněnské projekční kanceláře PRIS, s. r. o.

„Je nutno přiznat, že podobně jako v případě jiných zakázek i tady byly velké rozdíly v nabízených cenách. Zvolená nabídka je o 274 tisíc levnější než naopak nejdražší nabídka, kterou jsme v tomto zadávacím řízení obdrželi,“ doplnil místostarosta Krompolc.

Vybraná projekční kancelář vypracuje nejen dokumentaci pro společné územní a stavební povolení, ale také prováděcí projekt včetně získání vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy. Ještě před zahájením projekčních prací navíc firma zajistí provedení doplňkové diagnostiky nezainjektovanosti, na základě které bude rozhodnuto, zda se bude jednat o opravu či celkovou rekonstrukci mostu. To bude zásadní také pro představu o finanční náročnosti opravy mostu. Ta se podle předběžných odhadů může pohybovat mezi 6–7 miliony, ale v případě, že by doplňková diagnostika nedopadla dobře, bylo by potřeba most strhnout a postavit zcela nový, což by se pochopitelně odrazilo i na ceně.

„Máme ve městě několik mostů, které jsou v současnosti v havarijním stavu, a je nutné do nich investovat, aby byla zaručena jejich provozuschopnost, zachována nosnost a prodloužena životnost,“ vysvětlil místostarosta Krompolc s tím, že potřebné prostředky bude nutné najít při sestavování rozpočtu města na příští rok. V delším výhledu je potřeba pak počítat s nutností opravy dalších mostních konstrukcí ve městě. Největším oříškem v tomto směru bude zřejmě přemostění Kopřivničky na Husově ulici, kde Kopřivnička vede podzemním tunelem v délce bezmála třicet metrů a rekonstrukce v těchto místech bude vzhledem ke svému rozsahu finančně nesmírně nákladná.

Práce na novém strategickém plánu zahájila SWOT analýza

Kopřivnice (hod) – Po prázdninové pauze, ve které byla dopracována socioekonomická analýza města, se naplno rozjely práce na novém strategickém plánu rozvoje města na další desetileté období. V minulém týdnu proběhla tři pracovní jednání, kterých se zúčastnili členové Komise pro strategický rozvoj složené z místních politiků, zástupců firem a různých institucí ve městě.

Cílem dvou jednání bylo zpracování SWOT analýzy, která popisuje silné a slabé stránky města a také vnější příležitosti a ohrožení, se kterými musí město počítat. Třetí jednání bylo věnováno definici strategické vize, popisující žádoucí stav, kterého by realizací strategie mělo být dosaženo.

První pracovní skupina, složená nejen z členů Komise pro strategický rozvoj, ale i odborných pracovníků radnice, diskutovala nad silnými a slabými stránkami města, druhá se zabývala příležitostmi a ohrožením města, tedy vnějšími faktory, které město nemůže ovlivnit, ale musí s nimi počítat ve svých plánech.

V rámci diskuze o silných stránkách města byl oceňován ekonomický význam města, zejména díky průmyslovým firmám, které ve městě působí. Firmy ve městě a v okolí nabízejí dostatek pracovních příležitostí a počítají s dalším rozvojem, a to i v oblasti vědy a výzkumu. Silnou stránkou města je i infrastruktura v oblasti sportu a kultury.

„Tato infrastruktura vytváří podmínky pro pestrou nabídku příležitostí k aktivnímu trávení volného času. Dalším často zmiňovaným pozitivem, které si mnozí ani neuvědomují, je skutečnost, že přestože je Kopřivnice sídlištní město, tak je poměrně zelené jak uvnitř zastavěné části, tak i v její docházkové vzdálenosti,“ uvedla Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování.

Naopak dominantou slabých stránek je otázka bydlení, která byla hodně diskutována. „Narážíme na nedostatek bytů a volných prostor připravených pro výstavbu rodinných i bytových domů. V územním plánu jsou určeny lokality pro výstavbu, ale nejsou zainventované a jsou většinou rozdělené mezi více vlastníků,“ podotkla Lenka Šimečková. Dalším nezanedbatelným faktorem slabých stránek je skutečnost, že průmysl, který ve městě nabízí pracovní místa, je z velké části automobilový, a tak případné ekonomické výkyvy v tomto oboru se velmi rychle projeví i ve městě samotném. „Firmy v současné době trápí také snižující se počet obyvatel a aktuální nízká nezaměstnanost, která je nutí k tomu, aby si zajišťovaly pracovníky i v zahraničí. Členové komise se shodli na tom, že i toto je do značné míry svázáno s otázkou bydlení. Řada zejména mladších obyvatel odchází z Kopřivnice, protože našli příležitost k bydlení v okolních obcích nebo místních částech,“ přiblížila další podněty z jednání vedoucí oddělení strategického plánování.

V pracovní skupině, která se zabývala ohroženími a příležitostmi, se nejčastěji hovořilo o současné energetické závislosti na stávajících zdrojích, probíhající ekonomické krizi či o válce na Ukrajině a s ní spojené uprchlické situaci. „V rámci příležitostí bylo konstatováno, že v energetice jsou nyní podporovány alternativní zdroje. Bylo by tedy žádoucí, aby město i za podpory dotací z fondů Evropské unie instalovalo fotovoltaiku na objekty ve svém vlastnictví, popřípadě se zabývalo komunitní energetikou,“ konstatovala Lenka Šimečková.

V třetí pracovní skupině se diskutovalo o tom, do jaké míry je aktuální strategická vize definovaná v roce 2014 i pro další období. Shodli se, že vize postihuje všechny oblasti rozvoje města, je třeba ji však aktualizovat tak, aby se v ní promítly současné trendy a budoucí cíle.

Pracovníci společnosti Berman Group, s. r. o., kteří už potřetí pomáhají radnici s vytvořením strategického plánu, nyní výstupy z jednání zpracovávají, aby s celou SWOT analýzou seznámili členy Komise pro strategický rozvoj. „S výsledkem budou v příštím týdnu seznámeni členové Komise, aby je schválili. SWOT analýza bude podkladem pro následující kroky v tvorbě strategického plánu, protože to, čím by se město do budoucna mělo zabývat, vychází zejména z jeho silných a slabých stránek. To bude předmětem diskuzí otevřených pracovních skupin, které jsou naplánovány na 4. a 5., 18. a 19. října. Jednání budou rozdělena dle jednotlivých prioritních oblastí a bude se na nich diskutovat o konkrétních prioritách rozvoje města a opatřeních, které pomohou tyto priority naplnit,“ dodala Lenka Šimečková s tím, že veřejnost bude o místu a času jednání včas informována.

Veškeré podkladové materiály, které v rámci přípravy strategického plánu vznikají, jsou zveřejňovány na webu města v sekci Strategický plán. Po schválení Komisí pro strategický rozvoj zde bude zveřejněna i SWOT analýza a nová vize budoucího rozvoje města.

Jubilejní ročník přilákal rekordní počet běžců i štafet

Nedlouho po startu se na čele závodu oddělila čtyřčlenná skupina, v níž byl i vítěz Roman Adamovich (č. 160).
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Nedlouho po startu se na čele závodu oddělila čtyřčlenná skupina, v níž byl i vítěz Roman Adamovich (č. 160).
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (buk) – Na start jubilejního 20. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka, který se konal minulou sobotu, se postavilo rekordních 305 účastníků, což bylo téměř o sto více než v minulém roce. Jednotlivci i štafety museli zvládnout trasu dlouhou 22,3 km s převýšením okolo 400 metrů. Protože by nejslavnější kopřivnický běžec historie a čtyřnásobný olympijský vítěz, po němž je tento závod pojmenován, oslavil společně se svou manželkou Danou 100 let, byla letošní událost o to prestižnější. Běžci a běžkyně se vydali na trať tradičně od technického muzea.

Po startu směřovali k prémiím starostů obcí v hodnotě dva tisíce korun, které byly umístěny ve Štramberku, Ženklavě a Veřovicích. U tamějšího kulturního domu na desátém kilometru probíhala předávka v kategoriích štafet. Od tohoto místa pokračovali sportovci k pramenu říčky Jičínky, což byl zároveň nejvyšší bod celé trasy. Po jeho zdolání je čekal pouze seběh do cíle. Konkrétně jím bylo Dřevěné městečko Valašského muzea v přírodě, kde jsou ve Valašském Slavíně manželé Zátopkovi pochováni.

Nejrychleji tento silniční závod zvládl běloruský atlet Roman Adamovich, který doběhl o šestnáct sekund před loňským vítězem Adamem Szymanikem. Na třetím místě skončil další zahraniční běžec Dmytro Didovodiuk z Ukrajiny. Na čtvrtém místě se umístil favorizovaný Lukáš Kučera. Mezi ženami zvítězila stylem start-cíl Petra Pastorová. O druhé místo si to ve finiši rozdaly Elen Šimonová s Veronikou Hanko. První z nich byla rychlejší pouze o jednu sekundu, na Hanko zbyl bronz. Jak bývá zvykem, své zastoupení měl při tomto podniku i Atletický klub Emila Zátopka z Kopřivnice. Nejlépe jej reprezentovali David Hanke a Martina Mazáčová, kteří ovládli kategorii smíšených štafet.

Z výsledků Běhu rodným krajem Emila Zátopka (Kopřivnice, 17. 9., XX. ročník): kategorie muži 18–39 let: 1. Roman Adamovich 1:15:25 hod., 2. A. Szymanik (AKBK) 1:15:41 hod., 3. D. Didovodiuk (Achilles Leszno) 1:16:17 hod.; kat. muži 40–49 let: 1. L. Kučera (Elevenrunteam) 1:17:02 hod., 2. T. Blaha (AK ASICS Kroměříž) 1:22:02 hod., 3. V. Bitala (RpR) 1:22:12 hod.; kat. muži 50–59 let: 1. R. Petráš (Dana a Emil - věčná inspirace) 1:29:26 hod., 2. V. Šindelek (Pržno) 1:30:01 hod., 3. M. Bětík (Geohunter) 1:34:47; kat. muži od 70 let: 1. P. Škrabánek (Drasinskrab) 1:40:52 hod., 2. M. Vrobel (Vroblici) 1:43:07 hod., 3. J. Gargulák (Lidečko) 1:45:57 hod.; kat. ženy 18–34 let: 1. V. Hanko (Veřovice) 1:37:58 hod., 2. O. Didovodiuk (Achilles) 1:38:56 hod., 3. J. Fritscherová (TJ Liga 100 Olomouc) 1:40:10 hod.; kat. ženy 35–44 let: 1. E. Šimonová (X-Trail Orlová) 1:37:57 hod., 2. M. Drastichová (Drasinskrab) 1:42:57 hod., 3. H. Legerská (SSK Vítkovice) 1:43:58 hod.; kat. ženy od 45 let: 1. P. Pastorová (MK Seitl Ostrava) 1:29:49, 2. P. Pospíšilová (Opava) 1:49:06 hod., 3. E. Tomaszewiczová (MK Seitl Ostrava) 1:55:23; štafety: muži: 1. J. Kramoliš, T. Valentík (Ogaři z RNJ) 1:29:39 hod.; ženy: 1. M. Kašná, L. Quittová (Spice girls) 1:37:58 hod.; mix: 1. D. Hanke, M. Mazáčová (AEKZ) 1:31:10 hod.

Odhalení sochy si nenechaly ujít stovky lidí, znovu se k ní dostanou v listopadu

V pátek 16. září krátce před půl pátou odpoledne byla slavnostně odhalena socha Emila Zátopka v centru města. Čestný úkol poprvé ukázat sochu veřejnosti připadl malým atletkám z klubu nesoucího Zátopkovo jméno.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
V pátek 16. září krátce před půl pátou odpoledne byla slavnostně odhalena socha Emila Zátopka v centru města. Čestný úkol poprvé ukázat sochu veřejnosti připadl malým atletkám z klubu nesoucího Zátopkovo jméno.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Emil Zátopek už běží zatím nedokončeným centrem Kopřivnice. Odhalení 116 kilogramů vážící bronzové sochy v pátek 16. září bylo jedním z vrcholů oslav 100. výročí narození ve světě zřejmě nejslavnějšího Kopřivničana. Odhalení sochy na nízkém betonovém podstavci v pátek odpoledne bylo zároveň první příležitostí, kdy se veřejnost dostala do prostoru revitalizovaného centra, i když slavnost se musela vejít jen na omezené prostranství v okolí sochy.

„Emil Zátopek je skutečnou legendou, která v atletice dokázala neuvěřitelné věci. I proto si ho připomíná nejen Kopřivnice, ale mnoho klubů a fanoušků po celém světě,“ řekl v úvodu slavnostního odhalení starosta Miroslav Kopečný a předeslal, že kromě uctění legendárního rodáka „se socha stane výrazným uměleckým prvkem nového centra města a bude jistě i zajímavým fotopointem pro jeho návštěvníky,“ doplnil Miroslav Kopečný.

Dalším z řečníků před odhalením pomníku byl Jiří Hrašta, předseda zdejšího atletického klubu a neúnavný propagátor Zátopkova odkazu, který byl iniciátorem vztyčení sochy. „Po Zátopkovi se jmenuje místní škola i stadion. Když jsem přemýšlel, že se blíží 100. výročí narození, věděl jsem, že by se mělo udělat něco výjimečného, co by na něj upozornilo nejen kopřivnickou veřejnost, ale i široké okolí. A zrodil se ve mně nápad, že v centru města by mohla být umístěna socha,“ řekl Jiří Harašta a připustil, že lehkou inspirací mu byla před dvaceti lety socha odhalená v olympijském parku v Lausanne.

Tu stejně jako tu kopřivnickou vytvořil akademický sochař Jaroslav Brož. Přestože to pro něj bylo další umělecké setkání se Zátopkem, nevytvořil další kopii svého staršího díla. Kopřivnická socha je nejen bližší životní velikosti ztvárňovaného atleta, ale kopřivnický Zátopek se také odráží z pravé, nikoliv z levé nohy a jeho hruď zdobí prý dosud nejdetailnější státní znak. Jiné je i postavení hlavy a Zátopkův výraz. „Nechtěl jsem vytvořit jen běžce, který umí velmi dobře a rychle běhat, ale chtěl jsem tuto sochu povýšit na symbol vítězství. Symbol věčného zápasu člověka na tomto světě a úsilí o realizaci lidského rodu. Pokud se mi to aspoň trochu podařilo, tak je to vítězství kumštu,“ řekl 87letý autor sochy, který si její slavnostní odhalení nenechal ujít, přestože původně po instalaci už do Kopřivnice zajíždět nechtěl.

Poprvé mohla široká veřejnost novou Zátopkovu sochu vidět 26 minut po čtvrté hodině, když za zpěvu státní hymny v podání sboru Cantus Venuste bílou látku strhla děvčata z místního atletického klubu. Následně už se veřejnost dostala přímo k soše a ta se okamžitě stala nejfotografovanějším objektem ve městě a významným fotopointem byla po celý víkend. Prostor okolo sochy byl znovu znepřístupněn v neděli večer a lidé teď mohou Zátopka vidět jen zpoza plotu. To by mělo trvat necelé dva měsíce a začátkem listopadu už bude socha zpřístupněna zároveň s dokončenou první částí pěší zóny.

Nově odhalený Emil Zátopek v centru města by teoreticky nemusel být poslední realizací Jaroslava Brože v Kopřivnici. Už na odhalení pomníku s sebou totiž dovezl návrh objemné plakety s podobiznou Dany Zátopkové, jejíž vytvoření chce sochař místní radnici nabídnout.

Jedná se o další sezoně pro cyklo- a skibusy

Kopřivnice (hod) – Kopřivnická radnice společně s městy Příbor a Nový Jičín v těchto dnech vyhodnocuje a zvažuje podmínky zachování služby autobusové přepravy pro lyžaře a turisty v zimních měsících do Beskyd – na Bílou a Bumbálku.

Zatímco cyklobus, který zajišťuje přepravu s přívěsným vozíkem v průběhu celého týdne letní sezony, je smluvně zabezpečen i pro rok 2023, zimní sezonní záležitost, přeprava lyžařů a turistů, byla v letošním roce provozována v režimu zkušebního provozu v měsících únor až duben.

„Pro letošní zimní sezonu zvažujeme zahájení zimního provozu již dnem 26. 12. 2022, ovšem závisí to na ekonomickém vyhodnocení a zapojení všech subjektů na zajištění linky. Kromě jmenovaných měst se na lince ve zkušebním provozu podílela také města Frenštát p. R. a Rožnov p. R., jejichž případné zapojení či nezapojení do dalšího provozování této služby bude mít dopad na ekonomickou stránku projektu, kdy všechna zúčastněná města dotovala dopravci ztrátu na provozování této víkendové linky,“ konstatoval Richard Petr z odboru rozvoje města. „Na základě vyhodnocení ekonomických dat, poskytnutých dopravcem v průběhu září, si ihned po komunálních volbách musíme se zástupci nových vedení zúčastněných měst definovat vůli a finanční limity, za kterých jsme tuto službu ochotni veřejnosti dotovat,“ doplnil informaci Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje území.

Volby do Senátu a zastupitelstva už zítra

Kopřivnice (hod) – Už zítra si budou lidé volit své zástupce nejen do zastupitelstev obcí a měst, ale v našem obvodě i do Senátu. Volební místnosti se otevřou zítra, tj. v pátek 23. září od 14 do 22 hodin, a v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin.

Do zastupitelstev si mohou voliči vybrat ze tří způsobů hlasování. Dát hlas jedné straně, tedy udělat křížek u jména strany. Další možností je dát hlas straně a k tomu si vybrat několik kandidátů z jiných stran, přičemž podle počtu zvolených jednotlivých kandidátů se u strany shora dopočítává do počtu jednadvaceti míst v zastupitelstvu. Třetí možností je zakřížkovat jednotlivé kandidáty napříč celým politickým spektrem až do stanoveného počtu zastupitelstva, který je v Kopřivnici jednadvacet. Hlasovací lístek pro volby do obecního zastupitelstva je šedý a oboustranný, strany jsou na něm uvedeny v pořadí, které jim bylo přiděleno při losování.

Hlasovací lístky do Senátu jsou žluté a z nich si lidé vyberou jen jeden. Pro to, aby hlasy byly platné, je třeba jednotlivé hlasovací lístky vložit do obálky stejné barvy.

Výsledky by měly být známy už v sobotu večer, kdy budou zveřejněny na úřední desce i na webu volby.cz.

Již brzy začne stavba obchvatu Mošnova

Mošnov (hod) – Na přelomu září října by měly být zahájeny stavební práce na stavbě I/58 Mošnov obchvat. Ředitelství silnic a dálnic vybralo zhotovitele, a to společnost Eurovia CS, a. s.

Výběrové řízení bylo vypsáno v prosinci loňského roku, přičemž základní termín pro podávání nabídek byl stanoven na 14. února letošního roku. Kvůli dotazům uchazečů byl termín prodloužen a nakonec vypršel 12. května. O realizaci této stavby mělo zájem celkem 11 firem. „Společnost Eurovia CS, a. s., podala nejvýhodnější nabídku, a to za 368,47 milionu bez DPH. Stavba má stavební povolení v právní moci a máme vykoupeny všechny pozemky,“ uvedl na Twitteru generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Matl.

Stavba obchvatu Mošnova navazuje na obchvat I/58 Příbor-Skotnice. Jde o silnici s nadregionálním významem, která bude Mošnov obcházet po jejím západním okraji. Silnice I/58 v trase obchvatu Mošnova bude představovat hlavní komunikační napojení průmyslové zóny Mošnov a mezinárodního letiště Leoše Janáčka. Délka obchvatu bude činit 3 333 metrů a budou na ní vybudovány tři okružní křižovatky. Dle smlouvy by měla společnost Eurovia CS dokončit stavební práce v roce 2024.

Komunální kandidáti diskutovali před kamerami KTK

Natáčení závěrečné předvolební diskuze Kabelové televize Kopřivnice proběhlo ve středu 14. září v sále místního kina.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Natáčení závěrečné předvolební diskuze Kabelové televize Kopřivnice proběhlo ve středu 14. září v sále místního kina.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Série rozhovorů se zástupci stran, koalic a hnutí kandidujících v letošních komunálních volbách na obrazovkách KTK vyvrcholila v pátek 16. září premiérou předtočené debaty. V sále místního kina se natáčela o dva dny dříve a hostem moderátora Pavla Karbana byli lídři jednotlivých stran, pouze ODS reprezentovala Jana Machová zastupující nemocného lídra kandidátky. Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – sdružení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK pozvání k debatě nevyužila. Debata byla rozdělena do pěti bloků, v prvních třech měli jednotliví zástupci vždy dvě minuty k tomu, aby prezentovali své plány v jednotlivých oblastech života v Kopřivnici. V dalším bloku lídři odpovídali na vylosované divácké dotazy a na závěr měli k dispozici rovněž dvě minuty času, které mohli využít k doplnění svých vyjádření nebo přímému oslovení voličů. Záznam debaty vysílá Kabelová televize Kopřivnice na svém programu ještě dnes a zítra a je možné ji najít také na jejím YouTube kanálu.

Nový maturitní obor má požehnání kraje, rozhodne ale ministerstvo

Kopřivnice (dam) – Rada Moravskoslezského kraje minulý týden schválila záměr zdejší střední školy otevřít od příštího školního roku nový maturitní obor Logistika a finanční služby. Definitivní potvrzení vzniku nového oboru na zdejší průmyslovce přijde až s případným zápisem do rejstříku škol. „Teď je na tahu ministerstvo školství, které náš záměr definitivně potvrdí, nebo zavrhne. Věříme však, že budeme úspěšní a ve školním roce 2023–2024 budeme moci na nový obor přijmout první studenty,“ říká Jiří Pištecký, ředitel Vyšší odborné školy, střední průmyslové školy a středního odborného učiliště Kopřivnice. Přestože škola bude zhruba do konce listopadu s napětím očekávat rozhodnutí ministerských úředníků, její pedagogové už na přípravách náplně nového oboru pracují. „Musíme pracovat na náplni výuky a školním vzdělávacím plánu pro nový obor. Jeho definitivní dokončení je sice v plánu až v březnu příštího roku, ale do té doby nemůžeme sedět s rukama v klíně, pokud má být vše včas a kvalitně připraveno,“ doplnil Pištecký. Zájemci o nový obor získají základní kvalifikaci v oborech logistiky, finančnictví, poštovnictví a přepravy, cestovního ruchu, administrativy a správy, obchodu, ekonomiky a managementu. Mají najít uplatnění jako pracovníci poštovního provozu, pracovník přepážky a referent v bance, samostatný finanční poradce nebo obchodní zástupce logistické firmy, logistici. Škola si od zřízení nového oboru slibuje navýšení zájmu o studium a také zvýšení počtu studentek, které aktuální strojírenské obory navštěvují jen minimálně.

Tatra otevřela nové zákaznické centrum se servisní školou

Součástí investice do nového zákaznického centra bylo i vybudování nové servisní haly. Celková investice dosáhla bezmála 80 milionů korun.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Součástí investice do nového zákaznického centra bylo i vybudování nové servisní haly. Celková investice dosáhla bezmála 80 milionů korun.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Necelý rok po zahájení stavby otevřela automobilka Tatra Trucks své nové zákaznické centrum automobilky Tatra. Ve zrekonstruovaných a rozšířených prostorách bývalé podnikové hasičárny na ulici Panské sídlí pod jednou střechou všechny poprodejní služby Tatry. Zákazníci zde najdou servis, servisní školu i prodej náhradních dílů.

Tatra Trucks se pro rekonstrukci zákaznického centra rozhodla z několika důvodů. Bývalé centrum již nemělo dostatek odpovídajících technologií, budova neodpovídala dnešním požadavkům na energetickou náročnost a prostory centra přestaly být technicky vhodné pro realizaci servisních prací. Investicí automobilka zároveň reaguje na rostoucí poptávku po službách servisu i školení servismanů z celého světa.

Za 79 milionů korun nechala Tatra postavit novou servisní halu se dvěma 25metrovými montážními kanály a jedním 12metrovým montážním kanálem určeným pro školení dílenských specialistů. Celá budova zákaznického centra byla zateplena a opláštěna, došlo ke kompletní rekonstrukci topení a výměně rozvodných sítí, byla zateplena střecha, pro zákazníky byla vybudována nová recepce a v budově jsou nové lité podlahy. V rámci rekonstrukce se v okolí servisního centra opravily a vystavěly nové zpevněné plochy. Modernizace se dočkaly také prostory servisní školy, kde vznikly nové učebny pro teoretickou i praktickou výuku s moderním audiovizuálním vybavením i technickými výukovými pomůckami. Sedmdesát devět milionů navíc zřejmě nebude konečná cenovka a Tatra do zákaznického centra hodlá investovat ještě zhruba dalších 10 milionů korun. „Chceme ještě dokončit instalaci některých technologií, například novou myčku pro automobily, nebo provést výměnu osvětlení v původní části objektu,“ říká ředitel kvality a poprodejních služeb kopřivnické automobilky Kamil Žabenský.

Podle generálního ředitele Tatra Trucks Pavla Lazara nové centrum výrazně zkvalitní poprodejní služby pro zákazníky. „Otevření tohoto centra je pro nás velkým skokem, ale zároveň je to první krok na cestě společně s dealery po celém světě zapracovat na zlepšení našich služeb. Chceme vypracovat metodiku a standardy servisu, a ty pak nabízet jako franchisu v různých zemích, kam naše vozy dodáváme,“ uvedl Pavel Lazar.

Kraj schválil vznik příspěvkovky pro domov

Kopřivnice (dam ) – Minulý týden schválili krajští zastupitelé založení nové příspěvkové organizace Domov pod Bílou horou. Ta bude spravovat aktuálně budovaný domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v Kopřivnici. Nová příspěvkovka kraje má vzniknout k 1. 1. 2023.

„První klienti se do kopřivnického domova budou stěhovat až v průběhu roku 2024. Je ovšem potřeba předem připravit a zajistit provoz domova, a to nejen po technické, ale i po personální stránce. Nová organizace kraje proto vznikne už na začátku příštího roku, aby bylo pro příchod klientů a kvalitní péči o ně vše dokonale přichystáno. Svůj nový domov zde nalezne celkem 84 uživatelů. Věřím, že jim připravíme příjemné prostředí s vysoce kvalitním zázemím a péčí,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil.

V příštích týdnech začne kraj hledat taky ředitele Domova pod Bílou horou. Jeho jméno by mělo být známo ještě před koncem roku a od ledna začne úřadovat v Kopřivnici v kanceláři, kterou mu kraj prozatímně zřídí v prostorách chráněného bydlení NaNovo. „Vybraný ředitel nebo ředitelka příspěvkové organizace bude dohlížet na dokončování stavby, bude se podílet na nákupech zařízení a také na postupném náboru zaměstnanců domova v příštím roce,“ doplnil Jiří Navrátil.

Výstavba domova pro seniory v Kopřivnici je historicky největší investicí kraje v sociální oblasti. Jeho vybudování má stát 366 milionů korun, přičemž 65 milionů korun bude čerpáno z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. Zbytek nákladů zaplatí Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu. Město Kopřivnice do projektu vložilo pozemky a budovu bývalé stravovny, v rámci uzavřeného memoranda se rovněž zavázalo přispívat na provoz domova.

Nový domov bude tvořit zrekonstruovaný objekt stravovny se zázemím a zcela nový šestipatrový dům. Součástí projektu je i velká zahrada, vlastní parkoviště a potřebné komunikace. Stavba by měla být hotova na konci příštího léta. Následovat budou práce na vnitřním vybavení domova tak, aby se během roku 2024 mohli nastěhovat klienti.

Hřiště na větřkovické přehradě už začalo sloužit dětem

Lubina (hod) – V minulém týdnu dokončila firma Brnk instalaci herních prvků na Větřkovické přehradě. Dětské hřiště sice mělo být předáno dříve, ale nedostatek materiálu a nepříznivé klimatické podmínky způsobily zpoždění. Děti si na novém hřišti budou moci hrát na houpačkách s prolézačkami a pískovým hradem. „Jako kompenzaci za zdržení s původním smluvním termínem firma Brnk vybudovala dvě akátové lavičky s opěradlem v hodnotě 30 tisíc korun,“ uvedl místostarosta Dušan Krompolc, který má v gesci majetek města a také místní část Lubina, a dodal: „Věřím, že přehrada se v době babího léta stane lákavým cílem vycházek rodin s dětmi a hřiště děti i letos využijí.“ Radnice za vybudování nového hřiště zaplatila firmě Brnk 646 tisíc bez DPH. „Děláme také všechno proto, aby se ještě v letošním roce stihl postavit dětský kolotoč,“ dodal místostarosta Krompolc.

V průběhu srpna byla na přehradě instalována solární dobíjecí stanice, kterou mohou lidé zdarma využít pro nabíjení elektrokol, elektrokoloběžek či mobilních telefonů. Její součástí je i kompresor, který cyklistům umožní nafoukat kola. V příštím roce by na přehradě mělo být vybudováno nové molo, na které město získalo dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 1,5 milionu korun. V současnosti je již připravena k podpisu samotná dotační smlouva mezi Moravskoslezským krajem a městem.

Re-use centrum přivítalo první klienty

Re-use centrum v jedné z hal sběrného dvora na ulici Panské je už týden v provozu. Lidé zatím o jeho služby jeví nemalý zájem.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Re-use centrum v jedné z hal sběrného dvora na ulici Panské je už týden v provozu. Lidé zatím o jeho služby jeví nemalý zájem.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Re-use centrum v Kopřivnici má za sebou první týden provozu. Během půl roku chce město Kopřivnice a Slumeko jako jeho provozovatel otestovat, jaký bude o službu mezi místními zájem. První dny naznačují, že by možnost odložit stále použitelné věci do regálů re-use centra a místo cesty na skládku umožnit nepotřebným věcem další život v jiné domácnosti mohla mít úspěch. Hned pár minut po otevření se v upravené hale v areálu sběrného dvora na ulici Panské objevilo několik lidí, kteří mezi odloženými věcmi hledali něco, co by se jim hodilo. Pokud lidé budou služby využívat, mohlo by se to projevit ve snížení množství odpadu určeného k nákladné likvidaci.

Re-use centrum bylo zřízeno z haly, která sloužila jako sklad materiálu. Do její úpravy, pořízení regálů a graffiti výzdoby Slumeko investovalo zhruba 200 tisíc korun. Provozní doba re-use centra je shodná s otevírací dobou sběrného dvora. Od dubna do října je k dispozici od 8 do 18 hodin ve všední dny a v sobotu od 8 do 16 hodin. Ve zbytku roku je pak provoz ve všední dny zkrácen do 17 a v sobotu do 12 hodin.

Stíny

Krátce po 20. hodině 15. září stavěla hlídka PČR na ulici Místecké v Příboře 47letého řidiče vozidla značky Škoda Octavia z Novojičínska. Dechové zkoušky potvrdily, že tento řidič před jízdou požil alkoholické nápoje, neboť výsledky ukázaly 1,7 promile alkoholu v dechu. Řidič předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, proto mu byl na místě zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí.

Fojtství představí tvorbu sochaře Jana Zemánka

Kopřivnice (dam) – Objekty novojičínského sochaře a řezbáře Jana Zemánka zaplnily nejen podkrovní výstavní prostory Muzea na Fojtství, ale některá jeho objemnější díla jsou i na zahradě muzea. Výstava Běh po klikaté dráze, která startuje vernisáží 22. září v 17 hodin, představí průřez jeho tvorbou z let 1990–2022.

„Impulzem pro uspořádání této výstavy byla skutečnost, že jsme nechali zrestaurovat dřevořezbu Tatra v pohybu, kterou Jan Zemánek vytvořil v roce 1992 na zakázku pro interiér kopřivnického kulturního domu. Ta je už nějaký čas v našich sbírkách a teď ji po letech bude mít příležitost znovu vidět i veřejnost,“ říká Ondřej Šalek, kurátor Muzea Fojtství. Tatra v pohybu je rozměrný reliéf z lipového dřeva, jehož hlavním motivem jsou stylizované tvary pěti na sobě položených předních blatníků nejstarších tatrovek od legendární T 11 po aerodynamickou T 87. Dílo je tónováno do dvou barev a kromě přírodní středně hnědé Zemánek použil také zelenou polychromii v odkazu na barvu Jedenáctky, kterou vlastnila jeho rodina. Po skončení výstavy by se dílo nemělo vrátit do depozitáře, ale mělo by být umístěno v expozici Technického muzea Tatra.

Autor řezby Jan Zemánek se narodil 7. června 1947 v Novém Jičíně. Vystudoval katedru teorie umění a výtvarné výchovy na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, kde zažil uvolnění konce šedesátých let. Pedagogem, který měl na mladého umělce největší vliv, byl surrealistický malíř a grafik Václav Zykmund. Po studiích se Zemánek vrátil do Nového Jičína, kde působil jako pedagog na tamní ZUŠ, ale věnoval se i vlastní tvorbě. V roce 1990 se stal spoluzakladatelem Sdružení profesionálních výtvarných umělců Arkáda. Účastnil se řady tuzemských i zahraničních uměleckých sympozií a byl kurátorem výstav v italském městě Novellara a v německém Görlitz. Jeho tvorba se dělí do dvou základních linií na organickou a geometrickou. Jan Zemánek má na svém kontě pomníky významných rodáků z Nového Jičína a památník holokaustu ve Valašském Meziříčí atd. Kromě plastik v exteriéru vytvořil i řadu subtilnějších soch, které dekorují interiéry veřejných budov. Je rovněž autorem heraldických symbolů, medailí nebo univerzitních insignií. Jeho práce jsou ve veřejných i soukromých sbírkách nejen na Moravě a v Čechách, ale také v Itálii, na Slovensku, v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Vatikánu, Itálii, Kanadě i USA. Jan Zemánek za své dílo posbíral i mnohá ocenění, například je držitelem 1. ceny z Mezinárodního sochařského sympozia v italském Trevigliu v roce 1998 nebo o pět let později zvítězil v soutěži na fontánu "Kytara Karla Kryla" pro Nový Jičín.

Na kopřivnické výstavě bude zastoupen i další významný cyklus Zemánkovy tvorby, a to Vagabundi. Této sérii instalací se věnuje už řadu let. Jde o často rozměrné objekty sloužící zároveň jako umělecké dílo i součást městského mobiliáře, o stylizované geometrické postavy tuláků ležících a posedávajících v krajině.

Výstava Jana Zemánka bude na Fojtství k vidění do 20. listopadu.

Kulturní servis

KINO KOPŘIVNICE

Čt 22. – pá 23. září v 16.30 hodin komedie ČR Indián. Do života workoholika Jonáše vstoupí duch indiánského náčelníka, který mu jej obrátí vzhůru nohama. Pro Jonáše tak začíná náročná životní lekce…

Čt 22. – pá 23. září v 19 hodin dobrodružný USA Avatar. Nově objevená planeta Pandora je mírumilovné místo oplývající nerostným bohatstvím. Na náročnou misi ze Země je vybrán mezi jinými také bývalý námořník, kterému cesta na Pandoru změní život.

So 24. – ne 25. září ve 14 hodin animovaný USA DC liga supermazlíčků. Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční přátelé. Když je Superman a zbytek hrdinů unesen, musí Krypto přesvědčit divokou smečku z útulku, aby pomohli superpáníčky zachránit…

So 24. – ne 25. září v 16.30 hodin komedie ČR Banger. Alex má nejlepší kokain v Praze, rozhodne se ale dealování nechat. Na obzoru se totiž rýsuje slibná příležitost natočit hit. Spolupráce je ale časově omezená a stojí hromadu peněz.

So 24. – ne 25. září v 19 hodin psychologický thriller USA To nic, drahá. Alice je žena v domácnosti z 50. let, žijící se svým manželem v naoko dokonalém vztahu. Záhy se však začne obávat, že jeho okouzlující společnost možná skrývá znepokojivá tajemství.

Po 26. září ve 13.30 hodin komedie USA Velký červený pes Clifford. Když si Emily donesla Clifforda domů, bylo to malé červené štěňátko. Ze dne na den se však stal velkým hafanem a společně s ním vyrostla zábava, ale i starost.

Po 26. září v 19 hodin komedie USA Velká premiéra. Herec Pavel má rád improvizaci a stand-up. Jeho vtípky však špatně snáší manželka, která se rozhodne zachránit vztah terapií. Když ale Pavel dostává nabídku režírovat vlastní představení, na nic nečeká a nechává vše osudu…

Út 27. září v 16 hodin komedie ČR Prezidentka. Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za sebou rok v úřadu a o soukromí si může nechat jen zdát. Vše se ale změní, když se jednoho dne tajně vytratí z Hradu v přestrojení.

Út 27. září v 19 hodin drama Island, Dánsko, Švédsko, Nizozemsko, ČR Krásné bytosti. Čtrnáctiletý Balli je outsider marně hledající oporu doma i ve škole. Naději potká v podobě skupinky teenagerů, kteří ho nečekaně vezmou mezi sebe.

KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE

Aktuální výstava – Zátopek očima dětí. Vestibul kulturního domu zaplnil kopřivnický atlet a rodák v různých podobách, jak jej ztvárnily děti z místních škol i školek (do 30. září).

Ne 2. října v 16 hodin koncert Tři králové z roku dva aneb Kdyby ty muziky nebyly. Největší hity české lidovky v podání Tanečního a swingového orchestru pod vedením Zdeňka Pukovce.

Út 4. října v 19 hodin divadlo, komedie Liga proti nevěře. Komedie s detektivní zápletkou na téma milostného mnohoúhelníku autora Zdeňka Podskalského. V hlavních rolích V. Arichteva, I. Šmoldas, M. Kuklová a P. Mácha.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOPŘIVNICE

Po 26. září v 18 hodin cestovatelská beseda Panama a Kostarika. Cestovatelé Alena a Jirka Márovi se vypravili do Střední Ameriky, aby prozkoumali její krásy i stíny. O své zážitky se s vámi podělí v humorné i dramatické přednášce (akademická posluchárna). Čt 6. října v 16 hodin Čtení s Michalem. Dramatické čtení knihovníka Michala o velikém přátelství zajíčka Jácíčka a jeho kamarádky Veverky.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KOPŘIVNICE

Čt 29. září v 16 hodin Podzimní legománie. Oblíbené barevné kostičky rozzáří podzimní sychravé počasí. Připraveny budou skládačky různé obtížnosti.

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

Čt 22. září v 18 hodin Svatováclavský hudební festival. Večer pro milovníky vážné hudby rozezní působivé prostory místního kostela. Niterně vášnivé doteky hudby vykouzlí energie českých mistrů smyčců – Bennewitzovo a Zemlinského kvarteto. Zazní melodie z díla Mozarta, Haydna a Mendelssohna.

VILA MACHŮ

Pá 30. září v 19 hodin koncert Lucie Redlová. Půvabná Lucie s mandolínou či ukulele rozezní vilu písněmi z nového alba Lidová Redlová, na kterém zúročila léta zkušeností s lidovou i ohlasovou písní.

MUZEUM FOJTSTVÍ

Čt 22. září v 17 hodin vernisáž výstavy Běh po klikaté dráze. Rozsáhlá expozice sochaře a řezbáře Jana Zemánka z tvůrčího období 1990–2022 (výstava trvá do 20. listopadu).

TECHNICKÉ MUZEUM TATRA

Aktuální výstava – Vize a limity. Výstava českého průmyslového designéra Jiřího Španihela (do 30. prosince).

MUZEUM NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ TATRA

Aktuální výstava – Vize a limity. Výstava akademického sochaře a předního českého průmyslového designéra Jiřího Španihela.

Na výstavě je zastoupena jeho tvorba pro Tatru Kopřivnici i ukázka průmyslových produktů z různých oblastí (do 30. prosince).

MUSIC BAR DRAGO

Pá 23. září ve 20 hodin koncert Calin. Brněnský rapper a zpěvák s moldavskými kořeny letos vydal své druhé studiové album Popstar, které představí v místním klubu společně se speciálním hostem – Kojo. Jako support vystoupí DJ Lysmork a DJ Domingo.

ŠTRAMBERK

Aktuální výstava – 100 let Národního sadu. Expozice přibližuje události vedoucí ke vzniku této velmi oblíbené lokality a ukazuje proměny od jeho založení až do současnosti (Muzeum Zdeňka Buriana do 31. prosince).

St 28. září Svatováclavská horová pouť. Pouť spojená se mší svatou u příležitosti 100letého jubilea Národního sadu.

Čt 29. září Den seniorů. Zábavné odpoledne pro seniory a jejich doprovod. Vystoupí divadlo Matylda a Emílie, zahraje Stanislav Bartoň. Rezervace na webu města nebo na tel. 558 840 616 (Kulturní dům Štramberk).

KINO ŠTRAMBERK

Ne 2. října v 18 hodin Ježek Sonic 2.

Dopisy čtenářů

Přituhuje II.

Volby jsou již před námi a s nimi občanská šance nás všech jednou za 4 roky do toho promluvit a vybrat kvalitní kandidáty do zastupitelstva města.

Můžeme tak posloužit naší Kopřivnici, vč. místních částí, aby byly naplňovány činnosti a realizovány plány, které tady potřebujeme ke spokojenému a šťastnému životu, jsme tady přece doma.

Volme s rozvahou, ne jen podle rádoby líbivých hesel a všelikých slibů, ale především podle odvedené práce do dnešních dnů.

Přejme si, aby nové vedení města, vč. zastupitelstva, dokázalo vést věcné a konstruktivní diskuze, vedoucí ke shodě na kvalitních projektech, které tady potřebujeme realizovat ku prospěchu občanů.

Potřebujeme nejen úspěšně dokončit rozpracované velké akce, jako např. nové centrum města, domov pro seniory, byty na náměstí TGM a další, ale učinit z našeho bydliště místo vlídné a radostné pro všechny generace.

K tomu je potřeba promyslet nové vize do budoucnosti přesahující i následné volební období 2022–2026. Neméně nutné je také stabilizovat kvalitní pracovníky městského úřadu a nedopustit svévoli v jejich odvolávání.

Politika je služba veřejnému programu. Princip nezklame, pouze jednotlivec může.

Vážení spoluobčané, dobrou volbu máme ve svých rukou tady a teď.

Jaroslav ŠulaNázory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

Kam za sportem

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: čt 22. 9. 9.30–13, pá 23. 9. 9–13, ne 25. 9. 14.15–15.30 hodin

FLORBAL: so 24. 9. od 19 hod. FBC Vikings Kopřivnice – Spartak Pelhřimov (3. kolo Nár. ligy mužů sk. V); ne 25. 9. od 9 hod. FBC Vikings Kopřivnice B – FBC Honey Badgers Frýdek-Místek, od 11.45 FBC Vikings Kopřivnice B – FbC KOVO KM Frýdek-Místek (1. kolo Moravskoslezské ligy mužů); ); út 27. 9. od 20 hod. FBC Vikings Kopřivnice – PSG Panthers Otrokovice (4. kolo Českého florbalu); ne 2. 10. od 8 hod. FBC Vikings Kopřivnice – Letka Štěpánkovice, od 12.30 hod. FBC Vikings Kopřivnice – FBC ORCA Krnov (4. kolo 2. ligy juniorů sk. 7) – sportovní hala SOU Kopřivnice

FOTBAL: KOPŘIVNICE: so 24. 9. od 9 hod. FC Kopřivnice – FK Český Těšín (8. kolo KS st. žáků sk. B), od 10.45 hod. FC Kopřivnice – FK Český Těšín (8. kolo KS ml. žáků sk. B), od 12.30 hod. FC Kopřivnice – 1. FK Spartak Jablunkov (8. kolo KS dorostu sk. B), od 15.30 hod. FC Kopřivnice – TJ Slavoj Jeseník n. Odrou (8. kolo I.B tř. mužů sk. D); LUBINA: pá 23. 9. od 17 hod. TJ Spartak Lubina – FC Libhošť (8. kolo OP st. žáků sk. A); st 28. 9. od 16.30 hod. TJ Spartak Lubina – TJ Tatran Mankovice (3. kolo OP st. žáků sk. A); ŠTRAMBERK: ne 25. 9. od 10 hod. FK Štramberk – TJ Spálov (8. kolo OP st. žáků sk. A); st 28. 9. od 16.30 hod. FK Štramberk – NFC Lichnov (3. kolo OP st. žáků sk. A); VLČOVICE: so 24. 9. od 15.30 hod. FC Vlčovice-Mniší – AFC Veřovice (8. kolo I.B tř. mužů sk. D), ne 25. 9. od 10 hod. FC Vlčovice-Mniší – FK Frýdek-Místek (8. kolo KS dorostu sk. B)

HÁZENÁ: so 24. 9. od 18 hod. KH Kopřivnice – SHC Maloměřice Brno (5. kolo extraligy mužů), so 1. 10. od 13 hod. KH Kopřivnice – HCB Karviná (3. kolo 1. ligy ml. dorostenců), od 15 hod. KH Kopřivnice – HCB Karviná (3. kolo 1. ligy st. dorostenců), od 18 hod KH Kopřivnice B – TJ Lesana Zubří (2. kolo 2. ligy SM mužů) – sportovní hala ZŠ E. Zátopka

HOKEJ: so 24. 9. od 10 hod. HC Kopřivnice – HC Uničov (4. kolo 7. tř. sk. 25), od 13 hod. HC Kopřivnice/Rožnov p. R. – Tigers Zlín (1. kolo RLD sk. 9), od 17 hod. HC ISMM Kopřivnice – SKLH Žďár n. Sázavou (1. kolo 2. ligy mužů sk. V), ne 25. 9. od 10 hod. turnaj KLP (žáci 4. tř.) – vše zimní stadion

KRYTÝ BAZÉN: čt 22. 9. 6–14.30, 19–21, pá 23. 9. 6–8, 16–21, so 24. 9. 10–19, ne 25. 9. 10–19, po 26. 9. 6–8, út 27. 9. 6–16, 18–21, st 28. 9. 6–8, 14.30–16, 19–21, čt 29. 9. 6–14.30, 19–21, pá 30. 9. 6–8, od 8 h zavřeno – Velká cena Kopřivnice, so 1. 10. zavřeno – Velká cena Kopřivnice, ne 2. 10. 10–19 hodin

MALÝ FOTBAL: so 24. 9. od 9 hod. 6. kolo OP – hřiště ZŠ M. Horákové

MINIGOLF: po–pá 15–18, so–ne 14–18 hodin

SAUNA: čt 10–20.30 ženy, pá 10–20.30 muži, so 10–18.30 společná, ne 10–18.30 společná; upozornění: z důvodu Velké ceny Kopřivnice v pá 30. 9. a v sobotu 1. 10. sauna uzavřena

STOLNÍ TENIS: pá 23. 9. od 18 hod. ASK Tatra Kopřivnice B – TJ Mořkov B (1. kolo OP 1. tř.); so 1. 10. od 17.30 hod. ASK Tatra Kopřivnice A – TJ Odry B (1. kolo KS 1. tř.), ne 2. 10. od 10 hod. ASK Tatra Kopřivnice A – TJ Odry B (2. kolo KS 1. tř.) – tělocvična ZŠ sv. Zdislavy

Výsledky

FLORBAL: muži (2. kolo Nár. ligy sk. V): FBC Hranice – FBC Vikings Kopřivnice 3:7; junioři (1. kolo 2. ligy sk. 7): FBC Intevo Třinec – FBC Vikings Kopřivnice 6:1, FBC Vikings Kopřivnice – 1. SC TEMPISH Vítkovice B 6:2.

FOTBAL: dorost (7. kolo KS sk. B): 1. BFK Frýdlant n.O. – FC Kopřivnice 1:2; ml. dorost (2. kolo OP): FK Štramberk/Vlčovice-Mniší – TJ Petřvald n. M. 0:6; st. žáci (7. kolo OP): TJ Spartak Lubina – TJ Sokol Žilina 7:5; ml. přípravka (1. kolo OP): TJ Odry – FC Kopřivnice 9:16.

HÁZENÁ: st. dorostenci (1. kolo 1. ligy): KH Kopřivnice – Handball Club Zlín 35:36; ml. dorostenci (1. kolo 1. ligy): KH Kopřivnice – Sokol Telnice 41: 22.

HOKEJ: st. žáci (2. kolo 9. tř. sk. 10): HC Kopřivnice – MSK Orlová 4:8, (2. kolo 7. tř. sk. 25): HC Kopřivnice – HKMD Šumperk 14:17, SK Prostějov 1913 – HC Kopřivnice 13:8; ml. žáci (2. kolo 6. tř. sk. 8): HC Kopřivnice – HC Frýdek-Místek 3:17.

Žáci ZŠ Emila Zátopka triumfovali na pětce i na desítce

Finišman (v popředí) vítězné štafety ZŠ Emila Zátopka při běhu na deset kilometrů.
FOTO: LUKÁŠ BUKOVJAN
Finišman (v popředí) vítězné štafety ZŠ Emila Zátopka při běhu na deset kilometrů.
FOTO: LUKÁŠ BUKOVJAN

Kopřivnice (buk) – Minulý pátek se na stadionu Emila Zátopka v dopoledních hodinách uskutečnily štafetové běhy žáků základních škol.

Nejprve se konal závod na pět kilometrů, který byl určen pro děti na prvním stupni. Každé z nich muselo uběhnout 200m úsek, jeden tým tedy čítal 25 členů. V konkurenci sedmi základních škol byli nejrychlejší sportovci ze ZŠ Emila Zátopka s náskokem 33 sekund před ZŠ Alšova. Zástupcům ZŠ M. Horákové připadla třetí příčka. Od zisku stříbrných medailí je dělilo pět vteřin. Pořadí na prvních třech místech tak zůstalo shodné jako loni.

O poznání jasnější průběh nabídl běh žáků, kteří již mají nejméně polovinu povinné školní docházky splněnou. Na start desetikilometrové trati se postavilo pět základních škol. I v této kategorii závodilo 25 běžců z každého týmu, jejich úkolem bylo obkroužit jeden ovál, tedy vzdálenost 400 metrů. Po výstřelu ze startovací pistole se do čela dostala ZŠ Alšova, což platilo až do osmého úseku, v němž se stále dotírající štafeta ze ZŠ Emila Zátopka ujala vedení. V dalších kolech její běžci stupňovali tempo a ztráta soupeřů se zvyšovala. Ve vylepšeném čase o minutu suverénně obhájili prvenství z loňského roku. Za nimi doběhli atleti ze ZŠ Alšova s náskokem 18 sekund před třetími ze ZŠ Milady Horákové. Soubojům o stupně vítězů i tentokrát přihlíželi čeští olympionici z minulých let, kteří dětem následně předali ceny.

Výsledky závodu na pět kilometrů (žáci 1. st.): 1. ZŠ Emila Zátopka 15:32 min., 2. ZŠ Alšova 16:05 min., 3. ZŠ M. Horákové 16:10 min., 4. ZŠ 17. listopadu 16:35 min., 5. ZŠ Lubina 17:21 min., 6. ZŠ Mniší 18:03 min., 7. ZŠ F. Bayera 19:32 min.

Výsledky závodu na deset kilometrů (žáci 2. st.): 1. ZŠ Emila Zátopka 28:43 min., 2. ZŠ Alšova 29:42 min., 3. ZŠ M. Horákové 29:58 min., 4. ZŠ 17. listopadu 32:04 min., 5. ZŠ F. Bayera 35:05 min.

Děti soupeřily i letos okolo budovy městského úřadu

Kopřivnice (buk) – Minulou sobotu ráno se uskutečnily další závody v rámci Běhu rodným krajem Emila Zátopka. Město Kopřivnice, Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice a Český svaz olympioniků společně zorganizovaly Běh dětí. Kvůli stále probíhajícím stavebním pracím v centru města vedla trasa i tentokrát, stejně jako minulý rok, kolem budovy radnice. Celý program zahájil Lidový běh, kterého se mohli zúčastnit všichni sportovci bez rozdílu věku nebo pohlaví. Poté postupně přišly na řadu soutěže dětí v sedmi kategoriích na tratích dlouhých od 200 po 840 m. Chlapci i děvčata startovali zvlášť, ti nejmenší závodili na 80m úseku dohromady. Oceněno bylo v každé kategorii nejlepších šest, ve dvou nejstarších pouze první tři nejrychlejší. S prázdnou však nikdo neodešel, každý z 394 účastníků, což bylo o 39 méně než v uplynulém roce, totiž v cíli obdržel tričko a sladkou odměnu.

Z výsledků Běhu dětí Kopřivnicí (17. 9., XIII. ročník): kategorie r. 2019 a mladší (80 m): 1. A. Kundrátová (MŠ I. Šustaly), 2. M. Podžorný (Kopř.), 3. B. Kundrátová (MŠ I. Šustaly), 4. S. Smoláková (MŠ Pionýrská), 5. A. Kapsa (Kopř.), 6. P. Hlaváčová (Frenštát p. R.); kat. r. 2017/18 (200 m): chlapci: 1. R. Habovčík (MŠ Jeřabinka), 2. Š. Kvita (AKEZ), 3. J. Lipový (KH Kopř.), 4. M. Otava (Ostrava), 5. E.D. Sobek (AKEZ), 6. M. Cenkner (Příbor); dívky: 1. K. Vaňková (Bordovice), 2. I. Dohnalová (Hodslavice), 3. L. Sedláková (Kopř.), 4. K. Svobodová (AKEZ), 5. S. Kowolowská (MŠ Pionýrská), 6. N. Pavlíková (MŠ Francouzská); kat. r. 2015/16 (270 m): chlapci: 1. F. Kudělka (Sedlnice), 2. J. Berger (AKEZ), 3. K. Venclík (ZŠ sv. Zdislavy), 4. A. Bláha (Hukvaldy), 5. O. Marák (AKEZ), 6. M. Staník (ZŠ M. Horákové); dívky: 1. T. Lušovská (Rožnov p. R.), 2. L. Hyvnarová, 3. M. Podžorná (obě Kopř.), 4. V. Růžová (AKEZ), 5. J. Orlitová (N. Jičín), 6. L. Vilímková (Rajhrad); kat. r. 2013/14 (420 m): chlapci: 1. A. Koňařík (AKEZ), 2. E. Konvička (Kopř.), 3. J. Polášek (Frýdek-Místek); dívky: 1. V. Kelnarová (AKEZ), 2. E. Staniková (Kopř.), 3. G. Hrubá (AKEZ); kat. r. 2011/12: chlapci: 1. M. Duda (Rožnov p. R.), 2. M. Goršanov (AKEZ), 3. J. Dedek (Lipník n. B.); dívky: 1. A. Koňaříková (AKEZ), 2. J. Hrušková (Kopř.), 3. K. Máchová (AKEZ); kat. r. 2009/10: chlapci: 1. H. Strnadel (Vítkovice), 2. A. Kundrát (Valašské Meziříčí), 3. M. Žárský (Štramberk); dívky: 1. E. Bártková (Vítkovice), 2. J. Nesvadbová (Gymnastika Kopř.), 3. E. Kubáňová (Kopř.); kat. r. 2007/08: chlapci: 1. Š. Polách (Příbor), 2. S. Schneiderka, 3. A. Kopřiva (oba AKEZ); dívky: 1. J. Štefánková (AKEZ), 2. A. Pivková, 3. J. Strakošová (obě Kopř.)

Minizátopka nezastavil ani déšť, závodilo se v hale

Kopřivnice (buk) – Před konáním Běhu rodným krajem Emila Zátopka se již tradičně ve čtvrtek sešli žáci předškolního věku, aby soutěžili ve štafetovém závodě, který nese název Minizátopek. Na rozdíl od loňského roku se kvůli deštivému počasí museli přesunout z běžeckého oválu za ZŠ Emila Zátopka do tamější sportovní haly. Tam už na malé sportovce z 9 mateřských škol čekala připravená trať. Organizátoři závodu rozdělili desítičlenné týmy do tří rozběhů. Každý z družstva musel absolvovat dvě kola se štafetovým kolíkem v ruce a následně ho předat svému kamarádovi. Na to bedlivě dohlížely paní učitelky, které běžcům a běžkyním ochotně pomáhaly a podporovaly je. I jejich zásluhou závod všichni úspěšně dokončili. Časem 7:32 min. zvítězila MŠ Jeřabinka, druhé místo obsadila MŠ Záhumenní, třetí se umístily děti z MŠ Česká, které byly rychlejší pouze o čtyři desetiny sekundy před MŠ Krátká. Medaile a drobné upomínkové předměty všem malým účastníkům, na kterých byla vidět radost z pohybu, předali cyklisté Jiří Daler (držitel zlaté medaile ve stíhacím závodě na letních olympijských hrách v roce 1964 v Tokiu), Karel Kaňka a volejbalista Antonín Procházka (bronzový medailista z letních olympijských her v roce 1968 v Mexiku).

Výsledky závodu mateřských škol Minizátopek (Kopřivnice, 15. 9.): 1. MŠ Jeřabinka 7:32 min., 2. MŠ Záhumenní 7:40 min., 3. MŠ Česká 7:56 min., 4. MŠ Krátká 7:57 min., 5. MŠ Francouzská 8:23 min., 6. MŠ I. Šustaly 8:30 min., 7. MŠ Pionýrská 8:33 min., 8. MŠ Polárka 8:49 min., 9. MŠ Motýlek 9:08 min.

Hokejisté zakončili přípravu dalšími dvěma porážkami

Kopřivnice (buk) – Kopřivničtí hokejisté, kteří se v minulé sezoně probojovali do vyřazovací fáze třetí nejvyšší ligy, zakončili letní přípravu dalšími dvěma porážkami. Na svém ledě nejprve 8. září hostili Ďábly z Nového Jičína. Právě ti jim vystavili v semifinále uplynulého ročníku stopku, když zvítězili v poměru 4:1 na zápasy. Kopřivnickým se však odplata ani tentokrát nezdařila. V defenzivně laděném utkání, v němž kralovali brankáři obou celků, si na první gól diváci museli počkat až do 44. minuty, když síť rozvlnil hostující Vít Konečný. Asistovali mu David Štefka a Jan Sluštík. Necelé dvě minuty před koncem se nejlépe ze všech dokázal v nepřehledné situaci zorientovat opět Konečný, který se prosadil podruhé. Na výsledku 2:0 pro Nový Jičín nic nezměnila ani hra domácích bez brankáře Baldíka. K desátému a zároveň poslednímu přípravnému střetnutí se na zimní stadion v Kopřivnici minulé úterý dostavili hráči AZ Havířov, týmu, který sestoupil z 1. Chance ligy do 2. ligy skupiny Východ. Skóre utkání otevřel již v 10. minutě hostující Dominik Pawliczek. O tři minuty později slavil se svými spoluhráči podruhé. Nepříznivý vývoj utkání mohl pro Kopřivnici zkorigovat unikající Dominik Suchý, byl ale faulován, čímž si vysloužil samostatný nájezd. Ten však neproměnil, nastřelil pouze tyč. Snížení se domácí hokejisté dočkali ve třetí třetině zásluhou Patrika Goly. Nejbohatší periodou na vstřelené branky byla poslední dvacetiminutovka. Na 1:3 nejprve zvýšil Jakub Apolenář, poté využil početní výhodu Matěj Mach, díky kterému se domácí drželi stále na dostřel. V závěru se v šesti hráčích v poli ještě pokusili vyrovnat, havířovský obranný val ale nepřekonali. Naopak Jiří Tvrdý vyhodil puk z obranného pásma a ten doputoval až do odkryté branky. Jednalo se o sedmou, v pořadí čtvrtou prohru Kopřivnice, kterou utrpěla v přípravném období. Třikrát dokázali zvítězit. ,,Odehráli jsme dobrý zápas s kvalitním soupeřem. Máme ještě jedenáct dní na to, abychom stihli zapracovat na našich slabinách. Nicméně i když jsme prohráli, převažují pozitiva,“ zhodnotil poslední přípravné utkání kopřivnický trenér Ladislav Majkus, který se svým týmem netrpělivě vyhlíží start nového ročníku 2. ligy sk. východ.

HC ISMM Kopřivnice – HK Ďáblové Nový Jičín 0:2 (0:0, 0:0, 0:2), branky Nový Jičín: Konečný 2; sestava Kopř.: Baldík (Kubáň) – Marek, Bail, Ficek, Petrek, Bartošák, Kyselý – Suchý, Velecký, Indrst, Fojtík, Pindel, Kleniar, Pargáč, Sluštík, Mach M., Brodek, Pavlík, Häring; HC ISMM Kopřivnice – HC Havířov 2:4 (0:2, 1:0, 1:2), branky Kopř.: Gola; Mach, Havířova: Pawliczek 2; Apolenář; Tvrdý, sestava Kopř.: Kubáň (Baldík) – Ficek, Bail, Bartošák, Hlaváč, Petrek, Marek – Mach, Pindel, Velecký, Kleniar, Pargač, Häring, Brodek, Suchý, Sluštík, Pavlík, Indrst, Gola

Kopřivničtí fotbalisté klopýtli poprvé v sezoně

TJ Slavia Stachovice – FC Kopřivnice 2:1 (1:0)

Kopřivnice (buk) – V pozici neomylného lídra I. B třídy skupiny D zajížděli minulou sobotu stále neporaženi kopřivničtí fotbalisté na hřiště Stachovic, kterým patřila dělená druhá příčka. Od úvodního výkopu se fotbalisté Kopřivnice museli vyrovnat s viditelnými nerovnostmi na hrací ploše. I přesto měli míč na svých kopačkách častěji a vytvořili si několik menších příležitostí. Poté se hra vyrovnala a Stachovice hrozily rychlými protiútoku. Jeden z nich dokázaly využít v 36. minutě. „Byla to náhodná střela, ale zároveň dobře mířená. Náš brankář si na míč sáhl, vytěsnit ho ale nedokázal, takže šťastně zapadl za jeho záda,“ popisoval úvodní branku soupeře vedoucí kopřivnického týmu Aleš Ručka, který na trenérském postu dočasně zastupuje Mariana Bedricha. S cílem co nejrychleji vyrovnat stav utkání vstoupili Kopřivničtí do druhého poločasu. To se jim podařilo až v 72. minutě, když skóroval Tomáš Socha. Právě on, jakožto nejlepší střelec soutěže, byl stachovickými obránci velmi těsně a neustále střežen. „Tomáše bránili osobně. Některé fauly na něj byly ale až za hranou, klidně mohly být potrestány červenou kartou, což se nestalo,“ hovořil dále Ručka. Povzbuzeni Sochovou brankou pomýšleli fotbalisté Kopřivnice na zisk tří bodů. Zatlačili Stachovické do obrany, při snaze zvítězit ale zapomněli na zadní vrátka a z rychlého protiútoku v 88. minutě inkasovali. „Dříve nebo později to muselo přijít. Bohužel to přišlo dnes,“ dodal Ručka, který se i přes toto zaváhání v podobě první porážky může se svým týmem těšit z prvního místa v tabulce.

Branky Kopřivnice: 72. Socha. Sestava Kopř.: Morys – Marek (74. Kühnert), Kalich, Ollender (79. Varga), Kelnar, Hruška, Kudělka (68. Babinec), Socha, Kocián, Horák, Marák

Kopřivničtí házenkáři slaví první výhru v extralize

Kopřivnický házenkář Martin Střelec při exekuci sedmimetrového hodu v druhém poločase.
FOTO: LUKÁŠ BUKOVJAN
Kopřivnický házenkář Martin Střelec při exekuci sedmimetrového hodu v druhém poločase.
FOTO: LUKÁŠ BUKOVJAN

KH ISMM Kopřivnice – TJ Cement Hranice 34:26 (17:10)

Kopřivnice (buk) – S velkým odhodláním a snahou napravit si svou reputaci po porážce ve Strakonicích vstoupili do 3. kola Chance Extraligy kopřivničtí házenkáři. Před zraky domácích diváků hostili TJ Cement Hranice. V souboji dvou týmů čekajících v novém ročníku nejvyšší soutěže na první body do tabulky převyšovali Kopřivničtí své rivaly od začátku utkání ve všech aspektech. Byli disciplinovanější a především lépe stříleli, zatímco hosté se v této činnosti trápili. Velký podíl na tom měl v dobré formě chytající brankář Kopřivnice Bohumil Pšenica, který svými zákroky dokázal eliminovat pokusy útočníků Hranic. „Chytal výborně, v některých momentech doslova uzavřel bránu,“ chválil svého svěřence trenér domácích Aleš Chrastina. Z kvalitní defenzivní činnosti, kterou řídil ve středu obrany Oto Kancel, přecházeli domácí házenkáři do rychlých protiútoků, z nichž úspěšně skórovali. Tím si do poločasu vypracovali pohodlné sedmibrankové vedení. Do druhé části utkání však vstoupili vlažně. Toho využil soupeř. Zásluhou Miroslava Halamy a Luďka Piwka snížily Hranice manko na čtyři góly. Na větší nápor se ale hostující nezmohli. Kopřivničtí naopak po několika jejich chybách odskočili na dvouciferný počet branek, čímž si zajistili první výhru v sezoně. „Kluci dnes předvedli bojovný výkon. Nasazením, obranou a tentokrát i disciplínou jsme utkání dotáhli do vítězného konce,“ zhodnotil střetnutí s Hranicemi Chrastina. „Připsali jsme si důležité body. Už se ale díváme dopředu, protože těch zápasů nás teď čeká mnoho. Hraje se středa-sobota, takže se teprve ukáže, jestli nás tato výhra nakopla,“ zmínil náročný program, který na kopřivnické házenkáře čeká v nejbližších dnech, domácí pivot Jaromír Petřík.

Branky a sestava Kopřivnice: Střelec 6/2; Ježek 2/0; Ošmera 4/0; Zima 1/0; Gřes 6/0; Polcar 5/0; Brito 4/0; Musálek 2/1; Lefan 2/0; Bukovský 2/0.

Fotbalisté Vlčovic ztratili cenné dva body ve Staříči

FC Vlčovice-Mniší – FK Starý Jičín 3:0 (1:0)

Vlčovice (buk) – Jako den a noc odehráli dvě utkání v posledních čtrnácti dnech fotbalisté družstva FC Vlčovice-Mniší. V sobotu 10. září na svém trávníku nejprve přivítali FK Starý Jičín. V tomto utkání úřadoval Lukáš Polášek, který třemi brankami pohřbil veškeré naděje na úspěch hostujících hráčů. „Lukáš nepotřebuje mnoho šancí na to, aby dokázal skórovat. V tomto utkání to potvrdil,“ vyzdvihl výkon vlčovického snajpra, který se podílel na zisku tří bodů pro domácí mužstvo, jeho trenér Miroslav Káňa.

Branky Vlčovic: 26., 61. a 68. Polášek. Sestava Vlčovic: Štepják – Kučera, Lichnovský, Pócoš (70. Muller), Balcárek (70. Harabiš), Vrba (86. Vyvial), Chytil, Štefek (84. Socha), Růžička, Světlík (84. Hrnčárek), Polášek

FK Staříč – FC Vlčovice-Mniší 2:2 (1:1)

Staříč (buk) – Bez fotbalových schopností některých hráčů stabilní jedenáctky se Káňa musel obejít minulou sobotu při venkovním duelu proti Staříči, který okupuje spodní pozice tabulky. „Protože pár kluků pracuje u policie nebo u hasičského záchranného sboru, museli být na Dnech NATO. Proto jsem byl nucen pozměnit sestavu,“ řekl vlčovický trenér. Absence klíčových hráčů se negativně projevila na výkonu celého družstva. Vlčovice šly sice v 6. minutě utkání zásluhou Michala Světlíka do vedení, to ale po čtyřech promarněných šancích ztratily ve 35. minutě. Po změně stran udeřil domácí celek podruhé a Vlčovice dokonce prohrávaly. Po druhé obdržené brance se Vlčovičtí vzpamatovali a dokázali vyrovnat, konkrétně to byl opět Světlík. Do konce utkání si hostující tým vytvořil ještě několik příležitostí ke skórování, v zakončení však úspěšný nebyl, a tak si ze Staříče odváží jeden bod za remízu. „Zbytečně jsme ztratili dva body díky tomu, že jsme neproměnili několik jasných tutovek. Bohužel nemáme tak široký kádr, abychom se dokázali vypořádat s nějakými absencemi. Ti hráči, kteří dostali příležitost říct si v dalších zápasech o více minut, mě nepřesvědčili,“ nebral si servítky při hodnocení výkonu svého týmu Káňa.

Branky: 35. Király, 52. Quitt – 7. a 67. Světlík. Sestava Vlčovic: Peiger – Harabiš, Lichnovský, Pócoš, Balcárek (76. Hrnčárek), Vrba (46. Vosmík), Štefek, Růžička, Světlík, Polášek, Socha (86. Michálek)

Dorostenky z AKEZ slaví historický úspěch

Břeclav (buk) – Patnáct dorostenek z kopřivnického klubu zamířilo minulou sobotu v rámci Mistrovství Moravy a Slezska družstev do Břeclavi, kde se konala třetí a zároveň poslední zastávka této soutěže. Na jižní Moravu odcestovaly atletky s cílem uhájit první pozici, kterou si vybudovaly díky výkonům ve Vyškově a v Ostravě. „Věděly jsme, že pokud se umístíme do 4. místa na těchto závodech, tak nás o první příčku nikdo nepřipraví,“ byla si vědoma dostatečného náskoku před ostatními oddíly trenérka Jana Feilhauerová, která musela řešit hned několik absencí v nominaci. I přesto se však kopřivnickým dorostenkám podařilo společnými silami vybojovat třetí místo, čímž si zajistily celkové prvenství. „V této kategorii jsme startovali poprvé, je to pro nás obrovský úspěch,“ líčila dále šťastná Feilhauerová. Na druhém místě skončily reprezentantky Holešova, bronzové medaile braly sportovkyně z Brna. Do bodového součtu Kopřivnice nejvíce přispěla Ema Feilhauerová (22,75 b.), Barbora Odstrčilová (22 b.) a Adéla Tkáčová (21,75 b.). Feilhauerová svým osobním maximem (44,66 sek.) ovládla běh na 300 metrů s překážkami. Poté společně se svými parťačkami Michaelou Bělunkovou, Adélou Tkáčovou a Patricií Pešlovou vyhrála štafetu (4×100 metrů). Stejně jako Feilhauerová si vylepšily osobní rekordy i poslední dvě jmenované. Tkáčová zvítězila na trati dlouhé 400 metrů časem 56,76, Pešlová byla ve sprintu na 200 metrů časem 26,47 šestá. Na 800 metrech kralovala Nina Válková, mezi oštěpařkami to byla zase Odstrčilová. „Jsem spokojená s výkony všech holek, které startovaly,“ dodala závěrem trenérka, která také upozornila na to, že každá členka týmu měla podíl na týmovém úspěchu.

Kromě dorostenek se dařilo i družstvům závodícím v krajském přeboru mladšího žactva, který se konal v Třinci. V konkurenci 13 družstev se chlapci z kopřivnického oddílu umístili na druhém místě se ztrátou 19 bodů na SSK Vítkovice A. Dívky mezi 11 týmy obsadily rovněž druhou pozici za dominantními konkurentkami z TJ Sokol Opava A. Oba týmy si tímto umístěním zajistily účast v semifinále Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladšího žactva, které se bude konat v Ostravě. Zde v obou kategoriích změří své síly nejlepších pět družstev Moravskoslezského kraje a pět družstev z kraje Olomouckého. Pokud Kopřivničtí uspějí i zde, postoupí do finále soutěže, které bude 2. října hostit Kopřivnice.

Minulý víkend se nesl v duchu maratonu oslav Zátopkova výročí

V úvodu oceňování sportovních osobností došlo na předání titulu Významná osobnost města Karlu Lopraisovi. Převzala jej vdova po slavném závodníkovi Danuše Lopraisová a jejich synové.
V úvodu oceňování sportovních osobností došlo na předání titulu Významná osobnost města Karlu Lopraisovi. Převzala jej vdova po slavném závodníkovi Danuše Lopraisová a jejich synové.
další fotografie

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů