Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 14.01.2021 - Do konce ledna je nutné nahlásit změny k dani z nemovitostí za rok 2020
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pseudogotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1894 - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 2/2021 ze dne 14.01.2021

Do konce ledna je nutné nahlásit změny k dani z nemovitostí za rok 2020

(Počet zobrazení: 1593)
Kopřivnice (hod) – Do 31. ledna musí noví vlastníci pozemků, staveb, bytových a nebytových jednotek podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 a také mají možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2021 prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).

Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2020 z družstevního do osobního vlastnictví. Do daňového přiznání se uvádí všechny budovy nebo vybrané inženýrské stavby, bytové a nebytové jednotky. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2021.

Povinnost se týká vlastníků nemovitostí, kteří v roce 2020 všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. „Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání daňového přiznání (pokud jsou k 1. 1. 2021 vlastníky nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2020 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 2021 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj (MSK),“ upozorňuje Petra Homolová, tisková mluvčí Finančního úřadu pro MSK. Důvodem pro podání daňového přiznání je i provedená digitalizace katastrálních území, která proběhla v roce 2020, neboť ve většině případů dochází ke změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským subjektům, dále ke změně číslování a ke změně výměry parcel. „V roce 2020 byly prováděny v některých katastrálních územích pozemkové úpravy a revize údajů katastru, na základě kterých také došlo ke změnám výměr pozemků, druhů pozemků, parcelních čísel a slučování pozemků. Vlastníci nemovitostí byli o změnách skutečností plynoucích z pozemkových úprav informování rozhodnutím nebo veřejnou vyhláškou vyvěšenou na obecním úřadě příslušné obce a vznikla jim povinnost podat Finančnímu úřadu pro MSK přiznání k dani z nemovitých věcí dle stavu k 1. lednu 2021,“ podotkla tisková mluvčí finančního úřadu. Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výše místního koeficientu, není sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání.

Vlastník nemovité věci umístěné na území MSK, který tuto nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani z nemovitých věcí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání zejména, pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část stavby zlikvidoval, dále pak v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod. „Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2 až 5. Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, případně jejich souhrny s určitými výjimkami. Pro rok 2021 využilo možnosti stanovit místní koeficient 52 obcí v Moravskoslezském kraji,“ řekla Petra Homolová a dodala: „Podrobné informace o místních koeficientech stanovených obcemi v kraji naleznete na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Další informace a novinky jsou na stránkách www.financnisprava.cz.“

Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou aplikaci na adrese www.daneelektronicky.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a také jej lze vytisknout. „Má-li občan, daňový subjekt či jeho zástupce datovou schránku nebo má-li zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové přiznání podat přes datovou schránku prostřednictvím aplikace Elektronická podání na www.daneelektronicky.cz. Dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí se však podává pouze v listinné podobě,“ upozornila tisková mluvčí.

Omezení provozu

Lidé, kteří mají problém či se chtějí zeptat na další podrobnosti k přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021, tak mohou učinit pouze telefonicky nebo pomocí elektronické komunikace. „Z důvodu zamezení dalšímu šíření onemocnění covid-19 nebude v lednu možné osobní projednání daňových záležitostí na finančním úřadě ani jeho územních pracovištích jako v minulých letech. Občané se mohou na zaměstnance se svými dotazy obracet telefonicky, e-mailem nebo vhozením dotazu do sběrného boxu umístěného na každém územním pracovišti. Speciální telefonické informační linky, zřízené na každém územním pracovišti, zajistí všem tazatelům odpovědi na položené otázky k dani z nemovitých věcí se znalostí místních poměrů. Odpovídat budou zaměstnanci útvarů majetkových daní,“ upřesnila tisková mluvčí s tím, že dotazy lze telefonicky pokládat v pondělí a ve středu od 8 do 16.30, v úterý a čtvrtek od 8 do 14.30 a v pátek 8–13.30 hodin. V Kopřivnici tak lze činit na telefon 556 882 360 a elektronicky na podatelna3213@fs.mfcr.cz.

Splatnost daně

Daň z nemovitých věcí na rok 2021 je splatná do konce května 2021.

Finanční správa ČR poskytuje poplatníkům službu placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. V případě zájmu o využití této služby naleznete více informací na stránkách: http://www.financnisprava.cz/sipo.

„Na základě žádosti, která byla v minulosti podána poplatníkem daně z nemovitých věcí nebo na základě žádosti, která bude poplatníkem podána finančnímu úřadu nejpozději do 15. března, mu bude doručen místo složenky e-mail s informacemi potřebnými pro placení daně z nemovitých věcí. Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód, pomocí kterého lze daň ihned zaplatit přes internetové bankovnictví nebo pomocí mobilních platebních aplikací. Tímto způsobem placení se na minimum snižuje riziko vzniku chyby v psaní při ručním zadávání platebního příkazu, a tím se snižuje riziko nesprávně provedené platby. Více informací je uvedeno na www.financnisprava.cz/email,“ upřesnila tisková mluvčí a dodala, že z důvodu špatné epidemiologické situace aktuálně nejsou otevřeny pokladny pro placení daní v hotovosti na územních pracovištích finančního úřadu a s touto situací je výhledově nutno počítat také v dalších měsících.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS