Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 06.08.2020 - Do konce roku skončí rekonstrukce historického vodojemu v Mniší
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Muzeum Fojtství - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 27/2020 ze dne 06.08.2020

Do konce roku skončí rekonstrukce historického vodojemu v Mniší

(Počet zobrazení: 163)
Mniší (hod) – Od května probíhá rekonstrukce historického vodojemu v Mniší z roku 1910, který se nachází několik desítek metrů od vlastního podzemního zdroje vody a který patří do majetku Severomoravských vodovodů a kanalizací (SmVaK).

Vodojem se skládá ze dvou komor, přičemž každá z nich má kapacitu 150 metrů krychlových. Akumulační komory jsou zapuštěny z větší části v zemi. Menší, nadzemní část je z vnější strany kryta zemním valem. Vnitřní část akumulačních komor je až po úroveň maximální hladiny kryta pálenou cementovou omítkou. Komplexní modernizace zahrnuje jak vnější část objektu z pálených cihel, tak vnitřní stavební část akumulačních nádrží a nezbytné technologie včetně moderního zabezpečení objektu a celého areálu. „Akumulační komory vodojemu jsou po letech fungování značně opotřebeny. Vyzdívka stěn a stropu z pálených cihel v akumulačních komorách vodojemu vykazuje na mnoha místech defekty, jako je nesoudržnost a odpadávání cihelné vyzdívky. Potrubní rozvody v armaturní komoře vodojemu jsou již také v technicky nevyhovujícím stavu a vzhledem k průměrným odběrům předimenzované,“ popsal stávající stav vodojemu Jiří Komínek, ředitel Ostravského oblastního vodovodu.

V průběhu rekonstrukce dojde k vybetonování nových železobetonových akumulačních nádrží do stávající zděné konstrukce. Zastropení nádrží bude provedeno železobetonovou deskou, dále budou provedeny úpravy okolních ploch stávajícího pozemku včetně výměny oplocení areálu. V objektu bude provedena výměna potrubních rozvodů včetně armatur, bude instalováno měření průtoků vody a měření obsahu chloru ve vodě. „Vstupní objekt bude zachován s provedením sanace a konzervace stávajícího režného zdiva, ale fasáda nebude zateplována. Vnější hydroizolační vrstvu nových akumulačních nádrží bude tvořit membrána EPDM přitížená násypem. Vnitřní železobetonové povrchy akumulací budou doplněny systémem cementové pružné stěrky s atestem pro trvalý kontakt s pitnou vodou. Potrubní rozvody a zámečnické výrobky budou z nerezu,“ přiblížil rekonstrukci Jiří Komínek.

Rekonstruovat se bude odvětrávací systém vodojemu, uzemnění bleskosvodné soustavy akumulační komory, odvodňovací systém i přeložka části přívodního potrubí po odbočku k hlavnímu řadu.

„Alternativním zdrojem vody pro zásobování Mniší a Vlčovic v průběhu rekonstrukce vodojemu je přivaděč Ostravského oblastního vodovodu s přívodním řadem s napojením v Lubině. Tato voda zdrojově pochází z údolní nádrže Šance a je upravována v Úpravně vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí. Současně bude v provozu také zdroj v Kazničově, z něhož bude pitná voda distribuována s využitím mobilní desetikubíkové akumulace, která je pro podobné rekonstrukce standardně používána,“ uvedl Marek Síbrt, tiskový mluvčí SmVaKu, a dodal: „Vzhledem k velmi stísněným podmínkám a velikosti staveniště je nezbytné v průběhu prací vyčlenit část místní komunikace pro realizaci stavby. Věříme, že obyvatelé lokality budou mít pro tyto komplikace pochopení.“ Všechny práce by měly být dokončeny do konce roku.
RSS ikona
 • Sportovec roku 2019

  Poslední zářijový den se v 16 hodin v kině Kulturního domu v Kopřivnici uskuteční vyhodnocení nejlepších sportovců města Kopřivnice za loňský rok. ...
 • Kopřivnická štafeta přepsala národní rekord

  Kopřivnická štafeta na 4 x 60 m žákyň si na Mistrovství ČR žactva v Třinci doběhla pro zlatou medaili a zároveň vytvořila nový národní klubový ...
 • Hledá se vánoční strom pro Kopřivnici

  Město Kopřivnice hledá dárce vánočního stromu, který ozdobí sad E. Beneše před Ringhofferovou vilou. Kritériem vhodného jehličnanu by měla být ...
 • Kurzy pro rodinné pečující

  Město Kopřivnice připravuje pod vedením zkušených lektorů z ostravské Sociální akademie BN sérii tří Kurzů pro rodinné pečující. Na nich se ...
 • Plavecká soutěž měst startuje ve středu

  Město Kopřivnice se zapojí do Plavecké soutěže měst, která se uskuteční ve středu 30. září od 6 do 19.30 hodin v krytém ...
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS