ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 11.03.2021 - Dotační titul Zdravého města byl navýšen na 60 000 korun
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 10/2021 ze dne 11.03.2021

Dotační titul Zdravého města byl navýšen na 60 000 korun

(Počet zobrazení: 1699)
Kopřivnice (hod) – Rada města na svém zasedání schválila navýšení dotačního programu Zdravého města o sto procent. Zatímco vloni bylo v rozpočtu na dotační program určeno 30 tisíc korun, letos je alokováno 60 tisíc korun. „Jedním z důvodů navýšení částky bylo i doporučení od odborných posuzovatelů Auditu udržitelného rozvoje 2020 – oblast Zdraví. Myslím si, že v současné době je žádoucí podpořit více organizátorů různorodých akcí spadajících do této oblasti, a to hlavně aktivity na prevenci negativních jevů, zdravý životní styl, zdravé stravování. V této oblasti mám přislíbenou aktivní účast sportovních a volnočasových subjektů,“ poznamenal místostarosta René Lakomý, který je garantem Zdravého města a místní Agendy 21.

Hlavním cílem je motivovat organizace působící na území města k realizaci projektů naplňujících principy Projektu Zdravé město i místní Agendy 21 a k pořádání osvětových kampaní. „Podporu lze získat na aktivity propagující globální odpovědnost a osvětu o cílech udržitelného rozvoje OSN, konkrétně se může jednat o akce k tématům Fair Trade, Zero Waste. Uvítáme projekty se zaměřením na mezigenerační spolupráci, zdravý životní styl, stravování a pohyb, podporu akcí pořádaných v rámci mezinárodních kampaní, v oblasti environmentální výchovy či osvěty a aktivit věnujících se ochraně životního prostředí. Podporovány budou nekomerční projekty přispívající ke vzniku či rozvoji veřejně prospěšných aktivit pro cílovou skupinu obyvatel Kopřivnice a místních částí v kterékoli věkové kategorii,“ přiblížila dotační program Ivana Holubová, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21.

O individuální podporu lze žádat od 1. dubna až do 29. října nebo do vyčerpání alokované částky. „Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři, který bude zveřejněn na webových stránkách města Kopřivnice v sekci radnice/dotace a také na elektronické úřední desce,“ upřesnila Ivana Holubová. Na ni se mohou zájemci obracet o bližší podrobnosti, a to jak osobně, tak na telefonu 603 585 906 nebo elektronicky na adresu ivana.holubova@koprivnice.cz. V loňském roce byly z dotačního programu Zdravého města podpořeny tři projekty, a to spolek Vlčovjané, který získal na otevření komunitního centra Vlčovjan 10 000 korun, Taneční sdružení Relax obdrželo 4 000 na Dny Zdraví a SDH Vlčovice dostal 11 000 korun na Dětský den s hasiči.


RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů