Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 28.03.2019 - K návrhu územního plánu lze podávat připomínky do 1. 4.
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Lašská naučná stezka - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 12/2019 ze dne 28.03.2019

K návrhu územního plánu lze podávat připomínky do 1. 4.

(Počet zobrazení: 1543)
V pondělí proběhlo na radnici opakované veřejné projednání návrhu územního plánu města, na které přišli nejen majitelé nemovitostí, ale i zastupitelé.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
V pondělí proběhlo na radnici opakované veřejné projednání návrhu územního plánu města, na které přišli nejen majitelé nemovitostí, ale i zastupitelé.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (hod) – V pondělí 25. března odpoledne proběhlo veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Kopřivnice za účasti jeho pořizovatele a projektanta. Na veřejné projednávání návrhu přišli do zasedací místnosti radnice nejen občané, ale i několik zastupitelů.

Nový územní plán zpracovává společnost SURPMO, a. s., z Hradce Králové. První návrh byl projednán s veřejností v roce 2017, k němu radnice obdržela 34 připomínek a 10 stanovisek dotčených orgánů, z nichž po projednání vyplynula potřeba návrh upravit. Vloni v březnu radnice obdržela od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje souhlasné stanovisko a poté byl upravený návrh zveřejněn na webových stránkách a v květnu projednán s veřejností. K němu radnice obdržela dalších 27 námitek a 11 připomínek. „Z obdržených námitek bylo 8 akceptováno, dalších 5 jen částečně a 14 bylo zamítnuto. Ke každému návrhu rozhodnutí o námitce bylo zveřejněno odůvodnění. Upravený návrh včetně odůvodnění je od února zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách v sekci Územní plány,“ uvedla Markéta Kvitová, vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče kopřivnické radnice.

V úvodu jednání vystoupil starosta města Miroslav Kopečný, který podotkl, že už jde o druhé projednání připomínek k návrhu Územního plánu Kopřivnice. Poté Markéta Kvitová prezentovala, jak se s připomínkami a návrhy vypořádal zpracovatel návrhu územního plánu a poté zahájila diskuzi. V ní se hovořilo o minimálních plochách pro výstavbu rodinných domů, zda jsou vhodnější hustěji zastavěné plochy, nebo naopak rozlehlejší prostory v návaznosti na životní prostředí a zadržování vody v krajině.

„Minimální plochy vycházejí z průměru stávající zástavby v jednotlivých lokalitách. Snahou je zahušťovat stávající zástavbu, ale ne ji přehušťovat,“ odpověděla Markéta Kvitová.

Další z přítomných požadovali převedení pozemků z rekreační zóny na zónu smíšenou obytnou - venkovskou. Bylo jim sděleno, že pro převod nesplňují podmínky vycházející z platné legislativy.

Následně Markéta Kvitová připomněla, že připomínkové řízení k upravenému návrhu Územního plánu Kopřivnice probíhá od 20. února. „Připomínky a námitky lze uplatňovat až do 1. dubna, a to pouze písemně a jen k aktuálně projednávaným změnám. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží,“ upozornila Markéta Kvitová. Došlými připomínkami a námitkami se pak bude zabývat nejen úřad územního plánování, ale i orgány města.

Protože jde už o třetí kolo projednávání návrhu, dá se předpokládat, že by mohlo jít o poslední projednání návrhu územního plánu. Pokud nebudou vzneseny žádné závažné připomínky nebo stanoviska dotčených orgánů, nový Územní plán Kopřivnice by mohli zastupitelé vydat na svém červnovém zasedání.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS