ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 01.12.2022 - Kopřivnice v příštím roce bude zřejmě opět obhajovat Béčko
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 42/2022 ze dne 01.12.2022

Kopřivnice v příštím roce bude zřejmě opět obhajovat Béčko

(Počet zobrazení: 1737)
Kopřivnice (hod) – Začátkem minulého týdne se poprvé po komunálních volbách sešel tým pro sledování stavu udržitelného rozvoje města Kopřivnice. Tým tvoří nejen starosta s místostarosty, ale i garanti deseti oblastí rozvoje, které si město nechává posoudit externími odborníky. Vzniklý posudek se pak nazývá Audit udržitelnosti města a jeho cílem je zhodnocení kvality rozvoje dílčích oblastí, jejich provázanost a synergie.

„V současnosti už řada měst sleduje vlastní rozvoj pomocí metod kvality, stejně jako se to děje již mnoho let u firem. U nás jsme si v roce 2004 zvolili metodu s názvem místní Agenda 21. V rámci sledovaných kritérií a úrovní se Kopřivnice již od roku 2007 nachází v prestižní kategorii B, která je druhou nejvyšší. Protože v rámci každé metody kvality se po určitém čase znovu posuzuje, jestli uchazeč stále splňuje, co má, také Kopřivnici v příštím roce čeká tak zvaná obhajoba. Prvním krokem je připravit audit deseti oblastí, tedy popis toho, kam jsme se posunuli, nebo co se změnilo za 3 roky od posledního hodnocení. Audit je vstupním dokumentem, který budeme na konci února odevzdávat a následně ho bude posuzovat expertní tým, který připraví oponentní posudek na základě porovnání s obdobně velkými českými městy,“ uvedla Ivana Holubová, koordinátorka místní Agendy 21. Při obhajobě byli zástupci města již minimálně třikrát vyzýváni předsedkyní Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj Marií Petrovou, aby zvážili, zda se nechtějí ucházet o kategorii A, neboť stanovená kritéria již léta splňují.

„Do 15. prosince má Kopřivnice oznámit, zdali v příštím roce bude opět obhajovat kategorii B, nebo se bude ucházet o postup na nejvyšší možnou úroveň v rámci republiky, tedy o kategorii A. V rámci diskuze na jednání zaznělo, že dlouhodobě již kvalitu těch nejlepších naplňujeme, nicméně se členové týmu shodli, že například v oblasti udržitelné energetiky jsou oproti Kopřivnici některá města mnohem dál. I zde sice máme vizi a plány, ale reálné výsledky u nás zatím vidět nejsou. Proto se tým dohodl, že v roce 2023 se ještě jednou budeme ucházet o kategorii B. Zdali to opravdu tak bude nebo ne, však rozhodne rada a zastupitelstvo,“ sdělila rozhodnutí týmu jeho členka Ivana Holubová.

Ambicióznější přání má garant Zdravého města a místní Agendy 21 místostarosta David Monsport, který je dlouhé období členem komise. „Respektuji, že ostatní jsou zdrženliví, především proto, že máme ještě dost práce před sebou. Osobně bych jako garant i vzhledem k tomu, že budeme mít následující rok 20. výročí členství v Národní síti Zdravých měst, obhajobu nejvyšší kategorie vyzkoušel. Ověřili bychom si, jak daleko jsme v plnění postoupili, protože dlouhodobě nás hodnotitelé řadili mezi zhruba pět nejlepších municipalit,“ sdělil svůj názor místostarosta Monsport.


Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů