Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 24.10.2019 - Na jednání byly představeny návrhy na zklidnění dopravy
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 37/2019 ze dne 24.10.2019

Na jednání byly představeny návrhy na zklidnění dopravy

(Počet zobrazení: 1545)
Na veřejné projednání návrhů na zklidnění dopravy na ulicích Sportovní, Pionýrské, Školní a Pod Bílou horou přišly tři desítky občanů. 
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Na veřejné projednání návrhů na zklidnění dopravy na ulicích Sportovní, Pionýrské, Školní a Pod Bílou horou přišly tři desítky občanů.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (hod) – V pondělí 14. října se na radnici projednávala dopravní situace v okolí Základní školy Emila Zátopka a Mateřské školy Pionýrská, řešilo se území ohraničené ulicemi Sportovní, Pionýrskou, Školní a Pod Bílou horou. Na veřejné projednání k návrhům přišly téměř tři desítky občanů.

Starosta města Miroslav Kopečný v úvodu řekl, že město reaguje na podněty veřejnosti k dopravní obsluze a odstavování vozidel v dané lokalitě. „V návaznosti na řešené území se připravuje rekonstrukce parku na ulici Pionýrské, která byla zohledněna v předkládaných návrzích. Dnes vám budou představena možná řešení eliminující nejvýznamnější dopravní závady v dotčeném území,“ poznamenal starosta.

Po něm přítomní zhlédli šestiminutové video mapující stávající situaci, které vedoucí oddělení rozvoje území Milan Šmíd doplňoval o podrobnější technické informace. Město Kopřivnice přizvalo ke spolupráci nad technickým řešením Petra Macejku ze společnosti UDIMO, který pro město zpracovává Plán udržitelné městské mobility a Koncepci statické dopravy. „Dopravní inženýr Petr Macejka zpracoval nutné analýzy a průzkumy tak, aby mohl navrhnout odpovídající varianty řešení,“ řekl Milan Šmíd.

Následovalo představení devíti zvažovaných variant dopravních úprav. Zpracovatel Petr Macejka seznámil veřejnost s jednotlivými variantami, které by vedly k výslednému návrhu řešení. Základním principem předkládaného řešení je oddělení dopravy rezidentů a návštěvníků sportovní haly Základní školy Emila Zátopka. Principem návrhu je zřízení samostatného sjezdu pro parkoviště haly házené a fyzické uzavření ulice Sportovní pro automobilovou dopravu z ulice Pod Bílou horou. Propojení pro pěší a cyklisty s ulicí Sportovní zůstane zachováno.

Návrh byl doprovázen opatřeními ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti obousměrného provozu na ulici Pionýrské před mateřskou školou a slepé sekce ulice Pod Bílou horou. Tato opatření spočívají v doplnění vodorovného dopravního značení umožňujícího jak odstavování vozidel, tak i jejich vyhnutí na nově vymezených úsecích, a to při zachování stávajících obousměrných provozů. Celý koncept řešení byl doprovázen návrhem na zvýšení počtu parkovacích a odstavných stání na ulici Školní prostřednictvím realizace nových kolmých stání. Nebudou-li tato opatření dostačující pro zlepšení provozu v dotčené lokalitě, navrhuje zpracovatel stavebně upravit vjezd do ulice Sportovní z ulice Záhumenní.

V diskuzi se lidé vyjadřovali k návrhům, přičemž někteří by upřednostnili výstavbu parkoviště na ulici Školní. Jak upozornil Milan Šmíd, v místě vedou inženýrské sítě a hlavní vodovodní řad, což si vyžádá další finance na jejich přeložení. Přítomným vadilo, že na parkovišti pod sportovní halou parkuje víc malých nákladních vozů a dodávek. Dozvěděli se, že město má v plánu vybudovat záchytné parkoviště pro tato vozidla.

Většině přítomných se představený návrh líbil a podali k němu také pár podnětů, kterými se město bude dál zabývat. Například ověřit možnost odstavování vozidel na chodníku v jednosměrné části ulice Sportovní a zamezit parkování vozidel v nebezpečných úsecích, například v křižovatkách. Vedoucí odboru rozvoje území poznamenal, že do půl roku by mohly být realizovány návrhy řešení, které lze provést vodorovným dopravním značením, ostatní pak v horizontu dvou až tří let.

Na závěr Richard Petr, pracovník odboru rozvoje města, který má na starosti dopravu, podal krátkou informaci o právě zpracovávaném dokumentu zabývajícím se udržitelnou dopravou, ve kterém budou zohledněny předkládané návrhy. „V listopadu proběhne veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy, kde budou mimo jiné představeny návrhy možných řešení k eliminaci či zmírnění negativních vlivů z automobilové dopravy, a to včetně parkování a odstavování vozidel,“ dodal Richard Petr.

Aktuální informace k připravovanému strategickému dokumentu najdou lidé na webu: mobilita-koprivnice.cz, přes který mohou také podávat své podněty.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS