ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 27.01.2022 - Největším důvodem nespokojenosti jsou sociálně vyloučení obyvatelé města
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 3/2022 ze dne 27.01.2022

Největším důvodem nespokojenosti jsou sociálně vyloučení obyvatelé města

(Počet zobrazení: 2324)


Kopřivnice (hod) – Vloni na přelomu září a října probíhal v Kopřivnici i místních částech průzkum spokojenosti, který pro kopřivnickou radnici zpracovává brněnská společnost AUGUR Consulting, s. r. o.

Průzkum ukázal, že míra spokojenosti obyvatel s životem v Kopřivnici je dlouhodobě vysoká. Od roku 2008 do roku 2014 byl sice patrný mírný pokles spokojenosti obyvatel, ale v následujících letech 2016 a 2018 byl zaznamenán opětovný nárůst míry spokojenosti (velmi/spíše spokojen(a)) na hodnoty okolo 90 % a více. Výsledky v roce 2021 se liší s předchozím obdobím pouze nepatrně.

V rámci průzkumu mohli respondenti napsat i své důvody nespokojenosti. Těch, co tak učinilo, bylo pouze 12,4 %. Pro tyto dotazované jsou hlavním důvodem nespokojenosti s životem ve městě sociálně vyloučení obyvatelé, jako například lidé bez domova nebo užívající drogy (23,6 % všech odpovědí), dále pak vzhled a údržba města a nepříznivost jeho prostředí k obyvatelům (21,7 % všech odpovědí) a nedostatek obchodů, služeb, kulturního a sportovního vyžití (14,2 % všech odpovědí). V porovnání s výsledky z roku 2008, kdy byl největším důvodem nespokojenosti nedostatek pracovních příležitostí, v letech 2010–14 byl stávající hlavní důvod stejný s posledním průzkumem. Zato v letech 2016 a 2018 respondenti jako hlavní důvod označovali vzhled a údržbu města.

Dotazovaní občané mohli sami identifikovat přednosti Kopřivnice, a to prostřednictvím volné otázky bez nabízených variant odpovědí. Ze spontánních reakcí respondentů vyplývá, že za největší přednost Kopřivnice považují její obyvatelé Technické muzeum Tatra (45,6 %), rozhledny ve městě a okolí, především pak rozhlednu Bílá hora (27,5 %) a okolní přírodu, včetně městských parků a přehrady (20,7 %). Technické muzeum Tatra se po celou dobu průzkumů drží na prvním místě.

Obdobně formou volné odpovědi se zjišťovaly nejzávaznější problémy města z pohledu občanů. Z nich vyplynulo, že za největší problém Kopřivnice považují její obyvatelé absenci náměstí a nevzhlednost centra města (25,1 %), lidi bez domova v ulicích (17,7 %), špatný stav silnic, chodníků a kanalizací (11,3 %) a lokalitu Včelín (11,3 %). Z výsledků za období 2008 do současnosti vyplývá, že za stále větší problém považují dotázaní obyvatelé Kopřivnice absenci přirozeného centra města, náměstí, jeho špatný vzhled a údržbu. Do roku 2016 nebyl tento problém zařazen do pětice nejzávažnějších problémů Kopřivnice, ale v roce 2021 byl tento problém uveden největším počtem respondentů.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů