Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 07.10.2021 - Opožděné předání staveb se firmám může prodražit
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pseudogotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1894 - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 35/2021 ze dne 07.10.2021

Opožděné předání staveb se firmám může prodražit

(Počet zobrazení: 278)
Kopřivnice (dam) – Zpožděné dokončení některých stavebních zakázek se zhotovitelským firmám může prodražit, jen v minulé radě města bylo schváleno uplatnění smluvních pokut za víc jak 108 tisíc korun. „Snažíme se být v tomto ohledu důslední a tam, kde nejsou zjevné objektivní příčiny zdržení a firma třeba jen špatně odhadla své personální a časové kapacity, se snažíme smluvní sankce uplatňovat. Je to koneckonců povinnost města, které pracuje s veřejnými prostředky,“ říká Dušan Krompolc, kopřivnický místostarosta odpovědný mimo jiné za oblast správy majetku města. Naposledy radní schvalovali uplatnění smluvních pokut v případě zakázek na rekonstrukci šaten v ZŠ E. Zátopka a modernizaci sociálních zařízení v umělecké škole MIS music.

„V obou případech byla zhotovitelem vzešlým ze soutěže stejná firma. U obou zakázek jsme uznali objektivní zdržení určených částí díla, ale bohužel došlo k prodlení i v případě stavebních prací s tím, že pokud by město postupovalo jinak, porušilo by svou zákonnou povinnost pečovat o svěřený majetek s tzv. péčí řádného hospodáře,“ říká místostarosta Krompolc. V případě budovy MIS music šlo o pětidenní zdržení, v případě šaten na základní škole pak bylo předání díla opožděno o osm dnů. Smluvní pokuta se lišila v závislosti na ceně jednotlivých dodávek, činí totiž půl procenta z ceny díla bez DPH. V případě menší zakázky tak každý den nabíhala realizační firmě pokuta přesahující částku 6 300 korun, u dražší zakázky pak dokonce bezmála 9 600 Kč denně. U zmíněných případů radnice podle místostarosty zvolila způsob započtení výše smluvní pokuty proti fakturované částce za provedení stavby.


RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS