Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Expozice Dany a Emila Zátopkových v Technickému muzeu Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 15/2017 ze dne 20.04.2017

Oprava střechy a nadstavba ZUŠ se dotkne i žáků školy

(Počet zobrazení: 184)
Vizualizace nového vzhledu budovy ZUŠ Zdeňka Buriana po letošní opravě střechy a nadstavbě přízemní části objektu.
REPRO: MĚSTO KOPŘIVNICE
Vizualizace nového vzhledu budovy ZUŠ Zdeňka Buriana po letošní opravě střechy a nadstavbě přízemní části objektu.
REPRO: MĚSTO KOPŘIVNICE

Kopřivnice (dam) – Základní umělecká škola Zdeňka Buriana se dočká opravy střechy a nadstavby své přízemní části. Oprava, která byla původně plánována už na loňský rok, ale nakonec byla přesunuta do letošního rozpočtu, by měla začít už počátkem června. „Do školy tak po řadě let přestane zatékat a navíc získá dvě nové učebny. Také kapacita koncertního sálu bude navýšena na devadesát míst,“ pochvaluje si Zdeněk Babinec, ředitel školy. Zároveň ale kýžené rozhodnutí o opravě znamená poměrně citelný zásah do běžného chodu školy. Nutné organizační opatření již schválil Moravskoslezský kraj, který je zřizovatelem školy, i ministerstvo školství.

V pondělí 29. května budou mít žáci školy ředitelské volno a všichni učitelé i další zaměstnanci školy budou zapojeni do vyklízení učeben v té části budovy, které se dotkne stavba. Od následujícího dne v úterý 30. května do konce školního roku bude výuka probíhat v náhradních prostorách. Žáci hudebního oboru budou na své hodiny docházet do učeben v budovách nedaleké ZŠ Fl. Bayera a v ZŠ a MŠ Motýlek.

V Motýlku bude probíhat také výuka výtvarného oboru, pouze hodiny multimediální tvorby budou odučeny předem. Taneční obor najde provizorní zázemí v prostorách někdejšího kinosálu v budově kopřivnické radnice. „Žáci smyčcového orchestru, cimbálových muzik a některých předmětů, vyžadujících odborně zařízenou učebnu, budou mít výuku nahrazenu během měsíce dubna a května v rámci soustředění a přípravy na koncerty,“ doplnil Zdeněk Babinec s tím, že rozvrh hodin bude až na malé výjimky zachován.

Stavební práce by měly být hotovy do konce srpna. Pak nastane doba úklidu a stěhování. Už nyní je jisté, že první týden v září bude budova ještě uzavřena. Také začátek příštího školního roku bude mírně opožděný. „Komunikace se sekretariátem a vedením školy bude možná telefonicky nebo elektronicky. Školné na příští školní rok bude sníženo o poměrnou část pozdějšího zahájení a jeho výše bude zveřejněna od května na webu školy,“doplnil ředitel Babinec.

Budova, ve které ZUŠ Zdeňka Buriana sídlí, je v majetku města. To bude také investorem rekonstrukce a nástavby v hodnotě okolo osmi milionů korun. „Většina uměleckých škol má budovy zapůjčené z majetků měst. Tak je tomu i v našem případě. Za technický stav budovy odpovídá radnice, škola může provádět pouze drobné opravy a každoročně navrhuje k zařazení do rozpočtu města větší opravy,“ vysvětluje Babinec. V minulosti tak město investovalo například do výměny obkladu stropu ve vestibulu, výměny osvětlení v učebnách tak, aby odpovídalo hygienickým normám, a podobně. Budovu, ve které místní ZUŠ sídlí, postavil v roce 1900 otec malíře Zdeňka Buriana, stavitel Eduard. Škole budova slouží od roku 1977. Poslední větší úpravy se objekt dočkal v roce 1996, kdy se v podkroví usídlil výtvarný obor.

Po dvaceti letech škola podle svého ředitele potřebuje další opravu. Krytina ploché části střechy je za hranicí životnosti a do školy již několik let zatéká. Budově navíc citelně chybí zaizolování pláště a postupem let se potýká i s nedostatkem prostoru. Protože nároky na výuku se mění a vyžadují větší prostory, to by částečně měla řešit připravovaná investice. Podle ředitele školy to ale neznamená, že problémy budovy školy tím budou zcela vyřešeny. „Dále budeme muset řešit energetická opatření. Přestože zdi původní budovy jsou masivní, později přistavěné části mají tenké zdi bez zateplení. Značně poškozena je i zateplovací výplň sedlové střechy, která byla devastována téměř deset let pobytem kuny. Dnes je záležitost s nezvaným hostem vyřešena, ale výsledkem je nemožnost vytopení učeben výtvarného oboru v zimních měsících a naopak velké horko v červnu a v září, kdy nepomáhá ani nová klimatizace. V téměř havarijním stavu je i kotelna školy,“ nechal se slyšet Babinec.

Město Kopřivnice zatím počítá s tím, že investici do opravy střechy a nadstavby uhradí z vlastních prostředků, jedná ale například i o podílu kraje na této akci. „Oslovili jsme Moravskoslezský kraj jako zřizovatele školy s žádostí, aby se na úpravách prostor pro ZUŠ Zdeňka Buriana finančně podílel. Na odpověď zatím čekáme,“ doplnil starosta Miroslav Kopečný.Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS