ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 22.09.2022 - Práce na novém strategickém plánu zahájila SWOT analýza
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Bezručova vyhlídka - foto Lukáš Filip

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 32/2022 ze dne 22.09.2022

Práce na novém strategickém plánu zahájila SWOT analýza

(Počet zobrazení: 3043)
Kopřivnice (hod) – Po prázdninové pauze, ve které byla dopracována socioekonomická analýza města, se naplno rozjely práce na novém strategickém plánu rozvoje města na další desetileté období. V minulém týdnu proběhla tři pracovní jednání, kterých se zúčastnili členové Komise pro strategický rozvoj složené z místních politiků, zástupců firem a různých institucí ve městě.

Cílem dvou jednání bylo zpracování SWOT analýzy, která popisuje silné a slabé stránky města a také vnější příležitosti a ohrožení, se kterými musí město počítat. Třetí jednání bylo věnováno definici strategické vize, popisující žádoucí stav, kterého by realizací strategie mělo být dosaženo.

První pracovní skupina, složená nejen z členů Komise pro strategický rozvoj, ale i odborných pracovníků radnice, diskutovala nad silnými a slabými stránkami města, druhá se zabývala příležitostmi a ohrožením města, tedy vnějšími faktory, které město nemůže ovlivnit, ale musí s nimi počítat ve svých plánech.

V rámci diskuze o silných stránkách města byl oceňován ekonomický význam města, zejména díky průmyslovým firmám, které ve městě působí. Firmy ve městě a v okolí nabízejí dostatek pracovních příležitostí a počítají s dalším rozvojem, a to i v oblasti vědy a výzkumu. Silnou stránkou města je i infrastruktura v oblasti sportu a kultury.

„Tato infrastruktura vytváří podmínky pro pestrou nabídku příležitostí k aktivnímu trávení volného času. Dalším často zmiňovaným pozitivem, které si mnozí ani neuvědomují, je skutečnost, že přestože je Kopřivnice sídlištní město, tak je poměrně zelené jak uvnitř zastavěné části, tak i v její docházkové vzdálenosti,“ uvedla Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování.

Naopak dominantou slabých stránek je otázka bydlení, která byla hodně diskutována. „Narážíme na nedostatek bytů a volných prostor připravených pro výstavbu rodinných i bytových domů. V územním plánu jsou určeny lokality pro výstavbu, ale nejsou zainventované a jsou většinou rozdělené mezi více vlastníků,“ podotkla Lenka Šimečková. Dalším nezanedbatelným faktorem slabých stránek je skutečnost, že průmysl, který ve městě nabízí pracovní místa, je z velké části automobilový, a tak případné ekonomické výkyvy v tomto oboru se velmi rychle projeví i ve městě samotném. „Firmy v současné době trápí také snižující se počet obyvatel a aktuální nízká nezaměstnanost, která je nutí k tomu, aby si zajišťovaly pracovníky i v zahraničí. Členové komise se shodli na tom, že i toto je do značné míry svázáno s otázkou bydlení. Řada zejména mladších obyvatel odchází z Kopřivnice, protože našli příležitost k bydlení v okolních obcích nebo místních částech,“ přiblížila další podněty z jednání vedoucí oddělení strategického plánování.

V pracovní skupině, která se zabývala ohroženími a příležitostmi, se nejčastěji hovořilo o současné energetické závislosti na stávajících zdrojích, probíhající ekonomické krizi či o válce na Ukrajině a s ní spojené uprchlické situaci. „V rámci příležitostí bylo konstatováno, že v energetice jsou nyní podporovány alternativní zdroje. Bylo by tedy žádoucí, aby město i za podpory dotací z fondů Evropské unie instalovalo fotovoltaiku na objekty ve svém vlastnictví, popřípadě se zabývalo komunitní energetikou,“ konstatovala Lenka Šimečková.

V třetí pracovní skupině se diskutovalo o tom, do jaké míry je aktuální strategická vize definovaná v roce 2014 i pro další období. Shodli se, že vize postihuje všechny oblasti rozvoje města, je třeba ji však aktualizovat tak, aby se v ní promítly současné trendy a budoucí cíle.

Pracovníci společnosti Berman Group, s. r. o., kteří už potřetí pomáhají radnici s vytvořením strategického plánu, nyní výstupy z jednání zpracovávají, aby s celou SWOT analýzou seznámili členy Komise pro strategický rozvoj. „S výsledkem budou v příštím týdnu seznámeni členové Komise, aby je schválili. SWOT analýza bude podkladem pro následující kroky v tvorbě strategického plánu, protože to, čím by se město do budoucna mělo zabývat, vychází zejména z jeho silných a slabých stránek. To bude předmětem diskuzí otevřených pracovních skupin, které jsou naplánovány na 4. a 5., 18. a 19. října. Jednání budou rozdělena dle jednotlivých prioritních oblastí a bude se na nich diskutovat o konkrétních prioritách rozvoje města a opatřeních, které pomohou tyto priority naplnit,“ dodala Lenka Šimečková s tím, že veřejnost bude o místu a času jednání včas informována.

Veškeré podkladové materiály, které v rámci přípravy strategického plánu vznikají, jsou zveřejňovány na webu města v sekci Strategický plán. Po schválení Komisí pro strategický rozvoj zde bude zveřejněna i SWOT analýza a nová vize budoucího rozvoje města.


RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů