Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 21.01.2021 - Přes ministerské doporučení najdou místní školáci na vysvědčení známky
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Kopřivnice - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 3/2021 ze dne 21.01.2021

Přes ministerské doporučení najdou místní školáci na vysvědčení známky

(Počet zobrazení: 633)
Kopřivnice (dam) – Nezanedbatelnou část právě končícího prvního pololetí prožili žáci a učitelé místních škol v mimořádném režimu. Ne zcela standardní tak bude ve většině případů také hodnocení první poloviny školního roku a předání výpisu z vysvědčení.

Většina místních školáků se na konci prvního pololetí může těšit na klasické známky, a to přesto, že ministerstvo školství doporučuje spíše slovní hodnocení. „Nebudeme přistupovat překotně a nesystematicky k žádným celoplošným experimentům a tam, kde to bude ze zákona možné, budeme klasifikovat pomocí známek. Tento způsob je přehledný a srozumitelný pro žáky i rodiče, navíc většina převážně mladších žáků se na známky na vysvědčení vyloženě těší,“ říká Robin Pospěch, ředitel ZŠ Alšovy, a většina jeho kolegů věc vidí podobně. Slovní hodnocení školy budou využívat tam, kde to doporučuje pedagogicko-psychologická poradna. Na Základní škole svaté Zdislavy bude klasifikace každého žáka doplněna ústním hodnocením. Na zdejší střední škole pak vyučující přidá slovní vyjádření, ve kterém bude specifikovat důvody klasifikace pouze u studentů, kteří by neprospívali nebo nemohli být hodnoceni. Své rozhodnutí rozdávat klasické známky školy zdůvodňují nejen tím, že jde o tradiční a osvědčený postup, ale také ukotvením takového postupu ve školních řádech a případně nutnosti kvalitně připravit přechod na slovní hodnocení.

Známky, které se školákům na vysvědčení objeví, budou zohledňovat jejich výsledky dosahované během prezenční i distanční výuky. „Při obou formách vyučování byl dostatek prostoru pro hodnocení dosažené úrovně vědomostí a dovedností každého žáka, zvláště v naukových předmětech. Dále je možno přihlédnout k aktivitě, tvořivosti a účasti na distanční výuce a hlavně zapojení do řešení úkolů a aktivit,“ vysvětluje způsob tvorby známek Pavel Janek, ředitel ZŠ sv. Zdislavy. Při vzdálené výuce na řadě škol chtějí také zohlednit vlastní odpovědnost svých žáků. „Každý žák před Vánocemi vypracovával za každý předmět takzvané sebehodnocení, ve kterém kromě oborových cílů hodnotil i dosažené postojové cíle,“ uvedla Zdeňka Havlíková, ředitelka ZŠ 17. listopadu, s tím, že společně s hodnocením testů nebo odevzdaných samostatných prací budou i tyto podklady tvořit základ pro uzavření pololetí známkou.

Všechny školy už po měsících distanční výuky umí své žáky také zkoušet nebo realizovat známkované písemné práce, testy a kvízy i v on-line prostředí. K tomu využívají často nástroje v systému Google Classroom. Testy učitelé realizovali například prostřednictvím Google formulářů na prvním stupni, někde učitelé využívali platformu Škola v pyžamu a podobně. Ve specifické situaci pak byli vyučující uměleckých škol. „Vyučovali jsme převážně distančním způsobem, některé předměty ale vyučovány nebyly tak, aby učitelé mohli žáky klasifikovat. Distanční výuka byla a je pro žáky školy základních uměleckých škol nepovinná. Ne všichni proto reagovali na podněty a úkoly ze strany pedagogů,“ vysvětlil Zdeněk Babinec, ředitel zdejší ZUŠ Zdeňka Buriana, s tím, že v případě, že učitel nemá podklady pro hodnocení v pololetí, neuvede u daného předmětu známku a předmět bude hodnocen až na konci školního roku.

Problémy s hodnocením některých předmětů připouštějí i běžné základní a střední školy. Podle části některých by bylo například nejlepší, kdyby ministerstvo plošně rozhodlo o tom, že by se hudební nebo tělesná výchova v prvním pololetí neklasifikovala. „Jelikož ministerstvo školství nenařídilo neklasifikovat tyto předměty, což by bylo logické a rozumné, použijeme známky z počátku školního roku s přihlédnutím ke snaze, případně vypracované úkoly a projekty,“ říká ředitelka ZŠ dr. M. Horákové Jana Neničková. Například na střední škole k tomuto přistoupili jinak a využili ty části tematického plánu, kde není nutná osobní přítomnost v tělocvičně. Studenti zpracovávali referáty o první pomoci či pravidlech a organizování jednotlivých sportů. Žáci některých tříd dokonce pak zasílali vyučujícím videa dokládající jejich domácí fyzickou přípravu.

Samostatnou kapitolou je také to, jak letos školáci své pololetní vysvědčení, respektive jeho výpis obdrží. Větší otevření škol pro prezenční výuku se do příštího týdne nedá očekávat, takže předání vysvědčení osobně čeká pravděpodobně jen žáky z prvních a druhých ročníků. Ostatní žáci a jejich rodiče budou o prospěchu v prvním pololetí informováni prostřednictvím systému Bakaláři či jiných podobných systémů a fyzické předání výpisu proběhne nejpozději třetí den po návratu žáků do škol. Některé školy umožní předání výpisu z vysvědčení po individuální domluvě s rodiči žáků.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS