Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 21.01.2021 - Radní už do rozpočtu promítli dopady daňových změn
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Technické muzeum Tatra - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 3/2021 ze dne 21.01.2021

Radní už do rozpočtu promítli dopady daňových změn

(Počet zobrazení: 633)
Částka vyčleněná na opravy domu s byty zvláštního určení na Masarykově náměstí vzrostla po úpravách rozpočtu o částku 2,6 milionu korun.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Částka vyčleněná na opravy domu s byty zvláštního určení na Masarykově náměstí vzrostla po úpravách rozpočtu o částku 2,6 milionu korun.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) – Úpravy schváleného rozpočtu města byly jedním z hlavních témat hned prvního jednání rady města v novém roce. Radní do něj promítli nejen navýšení původně předpokládaného zůstatku na účtech města o 45 milionů, ale i dopady v prosinci schváleného daňového balíčku.

Propad rozpočtových příjmů bude podle starosty Miroslava Kopečného citelný. Největší výpadek předpokládá radnice u daně příjmů ze závislé činnosti. Zde se promítá nejen zrušení superhrubé mzdy, ale také zvýšení základní slevy na poplatníka. Původně město v této položce počítalo s 86 miliony korun, nyní byl tento předpoklad snížen o 37 milionů korun na 49 milionů korun. Tento výpadek nepokryje ani avizovaná kompenzace schválená vládou a v parlamentu. „Kompenzace se promítly do 16milionového navýšení příjmů z DPH a dvoumilionového navýšení predikce příjmů z daní právnických osob. I po zahrnutí těchto kompenzací ovšem dopad na rozpočet Kopřivnice představuje výpadek asi 19 milionů korun,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný. Dopad daňových změn navíc podle jeho slov nemusí být konečný, a i když při tvorbě rozpočtu vycházelo město z konzervativnějších odhadů vývoje veřejných financí, může se skutečnost měnit.

„Tentokrát vláda neřeší kompenzace přímou platbou jako vloni v létě, ale promítá je do rozpočtového určení daní, což znamená, že skutečný příjem města bude závislý na celkové kondici ekonomiky. Finanční odbor radnice plnění daňových příjmů průběžně sleduje a v případě, že by se vyvíjely negativně, budou v průběhu roku nutné další zásahy do rozpočtu,“ uvedl Miroslav Kopečný.

Přes snížení některých plánovaných příjmů nebylo podle starosty Kopečného zatím nutné přistupovat k rozpočtovým škrtům. Objem finančních prostředků zahrnutých v rozpočtu dokonce narostl o víc než 28,5 milionu korun. Vyšší zůstatek na účtech města, než byl původně očekáván, byl dán převodem zdrojů na přecházející akce, tedy ty investice, které měly v roce 2020 schváleno rozpočtové krytí, jež nebylo vyčerpáno stejně jako úsporami u vybraných rozpočtových výdajů. Ke změnám došlo pochopitelně i na výdajové straně rozpočtu. Nejvíc, a to o 10 milionů korun, narostla finanční alokace na odkanalizování Vlčovic a Mniší. V letošním roce je na tuto investici počítáno s víc než 87 miliony korun. O 2,6 milionu korun byla rozpočtovým opatřením navýšena částka na plánovanou zásadní rekonstrukci domu zvláštního určení č. p. 650 na Masarykově náměstí. Rozpočet počítá i s víc jak 2,5 milionem korun na rekonstrukci elektroinstalace v objektu tribuny letního stadionu. Rezerva pro plánovanou úpravu rozpočtu byla navýšena o 9,6 milionu korun na víc než 15 milionů korun. Tato částka ale podle slov starosty Miroslava Kopečného nemusí být konečná. „Jednání o tom, jaké investiční akce budou do rozpočtu dodatečně zařazeny, začala včera. Na návrhu pro březnové zastupitelstvo budeme pracovat souběžně s vyhodnocením a aktualizací akčního plánu na letošní a příští rok. Konečná částka pro tzv. druhou část rozpočtu zatím není známa. Je zde totiž ještě možnost některých přesunů či využiti některých rezerv,“ doplnil starosta Kopečný.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS