Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 16.01.2020 - Radnice bude zjišťovat potřeby lidí pečujících o své blízké
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Cyklostezky v Kopřivnici - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 2/2020 ze dne 16.01.2020

Radnice bude zjišťovat potřeby lidí pečujících o své blízké

(Počet zobrazení: 631)
Kopřivnice (hod) – Kopřivnická radnice chce znát potřeby rodin, které pečují o své blízké, aby jim mohla v rámci komunitního plánování sociálních potřeb pomoci.

Jde o tak zvanou neformální péči, kdy je péče poskytovaná osobě závislé na podpoře, pomoci a péči jejími blízkými rodinnými příslušníky, příbuznými nebo známými. Počet neformálních pečovatelů v České republice se odhaduje v rozmezí 250–300 tisíc. „Polovinu osob pečujících tvoří osoba blízká, většinou se jedná o ženy mezi 35. a 64. rokem. Tato forma bezplatné péče je mimořádně důležitou součástí systému dlouhodobé péče. Podle kvalifikovaných odhadů 70–90 % veškeré sociální a zdravotní dlouhodobé péče je poskytováno rodinnými příslušníky nebo jinými pečujícími,“ uvedla Tereza Müllerová, která má mapování potřeb na kopřivnické radnici na starosti, a dodala, že největší podíl této neformální péče je poskytován seniorům, 83 % pomoci směřuje k lidem starším 60 let. Nejčastěji je pečováno o rodiče, prarodiče, partnery a rodiče partnera. Ale pečuje se i o osoby se zdravotním postižením (12 %) a dalších 5 % pečuje o děti se zdravotním postižením.

„Typickým modelem v naší republice je, že 20 % osob pečuje o své blízké zcela samo, 80 % pomáhá někdo z rodiny či přátel a necelých 60 % pak využívá k pokrytí péče nějakou sociální službu. Tato péče ale přináší i negativa. Například někteří z pečujících přicházejí o zaměstnání, což s sebou nese zhoršení finanční situace, ale dochází i ke zhoršení zdravotního stavu pečující osoby z důvodu fyzického i psychického vyčerpání, když jde o dlouhodobou péči,“ uvedla Tereza Müllerová.

Z důvodu pomoci těmto lidem a zajištění potřebných sociálních služeb se radnice rozhodla zmapovat potřeby peču- jících. „Víme, kolik osob pobírá příspěvek na péči, ale již nevíme, kolik spoluobčanů pečuje o své blízké, a to jak v Kopřivnici, tak v místních částech. Chtěli bychom se zaměřit právě na cílovou skupinu pečujících, jejich přínos je nedocenitelný a často opomíjený, neboť se jedná většinou o „práci na dvacetičtyřhodinový úvazek“. Po vyhodnocení dotazníku bychom chtěli pečujícím následně nabídnout podporu, například formou školení, jak pečovat o své blízké,“ upřesnila Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věcí na kopřivnické radnici.

Dotazníky bude možné vyplnit elektronicky i v listinné podobě. V tištěné podobě bude možné si dotazníky vyzvednout na radnici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví a také na Senior Pointu. Protože řada pečujících využívá nějakou sociální službu ve městě, budou dotazníky k dispozici nejen na úřadu práce, ale i v organizacích poskytujících sociální služby, například ve Slezské diakonii, Středisku sociálních služeb, Charitě, Centru pro zdravotně postižené, klubech seniorů, ale i ve zdravotnických zařízeních na Theráponu u praktických lékařů, v ZŠ a MŠ Motýlek, městské knihovně a dalších zařízeních.

Vyplnit dotazník bude možné i elektronicky, na webu města či facebooku, a to online, nebo si jej vytisknout. „Dotazníky se budou sbírat do konce února, a to nejen na radnici na odboru sociálních věcí, ale vyplněné dotazníky bude možné vhazovat do označených boxů na informacích na radnici, v knihovně či městském informačním centru. Dá se říci, že dotazníky bude možné odevzdat tam, kde ho lidé dostanou,“ poznamenala Lenka Galiová a dodala, že pro potřeby plánování je důležité, aby se zapojilo co nejvíce lidí, kteří pečují o své blízké, proto bude do výdeje a sběru dotazníků zapojeno tolik organizací.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS