Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 03.11.2016 - Radnice připravuje odstavné parkoviště na Severu
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Skautské centrum Vanaivan - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 40/2016 ze dne 03.11.2016

Radnice připravuje odstavné parkoviště na Severu

(Počet zobrazení: 1285)
Kopřivnice (hod) – Radnice připravuje stavbu odstavného parkoviště na Severu, které pomůže řešit neutěšenou situaci v této nejhustěji osídlené části města. Nové parkoviště, jež vznikne v rámci urbanistické, funkční a prostorové regenerace sídliště Sever, by mělo vyrůst na konci ulice 17. listopadu, částečně na pozemcích hospodářského dvora bývalého kravína.

Protože radnice chtěla znát názor lidí, kteří bydlí v blízkosti plánovaného parkoviště, svolala na středu 26. října odpoledne veřejné projednání, jehož jediným bodem bylo představení tří variant. Na něj však přišlo velmi málo lidí.

V úvodu Milan Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje města, okomentoval stávající stav pozemku, který má být využit pro stavbu odstavného parkoviště. „Pozemky byly ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Kopřivnice a část patřila městu. Město Kopřivnice je na základě kupní smlouvy z letošního roku zařadilo do portfolia obecních pozemků. Pokud by zde nebylo ochranné pásmo vody a nevedly tady inženýrské sítě, mohlo by tu teoreticky vzniknout až 80 parkovacích míst. O této skutečnosti město vědělo od počátku s tím, že více než tři čtvrtiny pozemku je pro vybudování odstavné plochy vhodné. Náklady na přemístění stávajících inženýrských sítí jsou poměrně vysoké. Jako rozumné kompromisní řešení se jeví varianty parkoviště bez přeložek inženýrských sítí. Výsledkem je návrh parkoviště v rozsahu od 48 až po 58 parkovacích míst, podle míry dotčení stávající zeleně,“ nastínil možnosti Milan Šmíd.

V rámci stavby dojde k regulaci zeleně. Stávající vzrostlá zeleň, která zasahuje do vzduchem vedených rozvodů nízkého napětí a jejíž stav není dobrý, bude odstraněna.

Projektant připravil tři varianty, které byly na jednání představeny. Právě veřejné jednání mělo napovědět, kterou z variant řešení, lišící se rozsahem zásahu do stávající zeleně, rozsahem oplocení či urbanistickým pojetím, by občané přilehlých bytových domů preferovali. Jako nejvhodnější se jeví varianta vzniku 55 parkovacích míst. „Parkoviště by bylo ze tří stran oploceno průhledným plotem. Nová náhradní zeleň bude vysázena za parkovištěm v hranici s hospodářským dvorem, aby došlo k odclonění sídliště včetně parkoviště od provozu zemědělského areálu,“ upřesnil Milan Šmíd.

V diskuzi se hovořilo nejen o použití nového ekologického prvku, jenž má být použit pro odstavná stání, ale i o bezbariérovosti či míře vizuální kontroly odstavných ploch ze strany obyvatel sídliště. Projednávání přineslo řadu připomínek a návrhů, které projektant zapracuje do dalších variantních řešení.

„Je škoda, že nepřišli ti, kterých se to týká. Chtěli jsme znát jejich názor. Proto se do konce roku pokusíme uspořádat ještě jedno veřejné projednání a doufáme, že na něj přijde více občanů, kterých se parkování v této lokalitě týká,“ dodal na závěr jednání starosta města Miroslav Kopečný.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS