Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 18.11.2021 - Rekonstrukce DPS bude dražší asi o 2,5 milionu
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Rozhledna Bílá hora - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 41/2021 ze dne 18.11.2021

Rekonstrukce DPS bude dražší asi o 2,5 milionu

(Počet zobrazení: 293)
Kopřivnice (dam) – Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou na náměstí TGM se blíží k závěru. Podle místostarosty Dušana Krompolce zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se stavba měla oproti plánu protáhnout. Provádějící stavební firma Therm by hotové dílo měla předat v původně dohodnutém termínu, tedy do konce listopadu. V minulém týdnu radní schvalovali dodatek ke smlouvě, který narovnal skutečný stav provedených více- a méněprací. „Celková cena rekonstrukce dosahuje částky bezmála 35,3 milionu korun. Tato částka by měla být zřejmě finální, protože obsahuje všechny dodatečně provedené změny v projektu,“ informoval místostarosta Krompolc.

Realizace rozsáhlé rekonstrukce začala na konci dubna. V domě se sedmadvaceti byty zvláštního určení došlo nejen k provedení zateplení fasády, sanaci suterénu, ale modernizace se dočkaly také kuchyně a koupelny jednotlivých bytů. Vyměněny byly také dosluhující rozvody a podobně. V průběhu realizace rekonstrukce se pak postupně objevovaly práce, které bylo nutné nebo vhodné provést i přesto, že původní projekt s nimi nepočítal. Na základě přání provozovatele objektu bude v prvním nadzemním podlaží vybudována místnost úklidové komory s výlevkou. Ta byla doposud v suterénu, kde ovšem není výtah a provádění úklidu bylo zbytečně namáhavé, to se nyní změní a úklidové službě budou nabídnuty uživatelsky mnohem vhodnější prostory. Po kontrole topných kabelů instalovaných v okapovém systému bylo zjištěno, že jsou z větší části již nefunkční, a byla provedena oprava. Zadní schodiště do prvního nadzemního podlaží bylo dodatečně opatřeno nájezdy. Došlo i k dílčím změnám v rámci realizace zateplení objektu a únikového schodiště. Provedeny budou také některé změny spíše estetického charakteru.

„Na návrh architektky města bude provedena malba společných prostor, nátěr původních dřevěných dveří v bytových jednotkách a nátěr dvoukřídlých dveří oddělujících schodiště v jednotlivých podlažích. Sjednocen bude i nátěr jednotných dveřních zárubní, aby výsledek působil kultivovaně,“ říká místostarosta Krompolc. Tyto i další změny obsažené v předchozích třech dodatcích smlouvy v konečném důsledku zvýšily cenu stavby bezmála o 2,5 milionu korun, což ovšem při celkovém objemu investice a s přihlédnutím k tomu, že šlo o zásah do bezmála sto let starého objektu, není nic zcela nečekaného. Nicméně projektová příprava podobných investic má být podle místostarosty Dušana Krompolce preciznější a kontrola v průběhu provádění prací důslednější. „V této záležitosti má ještě město do budoucna dluh. Bude třeba mnohem více dbát na kvalitu projektování stavebních prací, aby se nemuselo zasahovat v průběhu výstavby. Takové zásahy v průběhu samotné stavby nejsou žádoucí ani pro investora, ani pro provádějící firmu. Zejména to platilo v případě DPS, kdy byl dům v průběhu celé rekonstrukce využíván jeho klienty, kteří se stěhovali ze svých bytů do náhradních bytových jednotek pouze na dobu provedení rekonstrukce ve svých bytech a pak se vraceli zpět,“ uzavřel Dušan Krompolc.
RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS