ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 26.05.2022 - Revitalizace centra města pokračuje, radnice očekává jednání o navýšení ceny díla
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Lašská naučná stezka - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 19/2022 ze dne 26.05.2022

Revitalizace centra města pokračuje, radnice očekává jednání o navýšení ceny díla

(Počet zobrazení: 1573)
Kopřivnice (dam) – Požadavky na zvyšování ceny probíhajících stavebních prací, nebo dokonce i jednostranné vypovídání či porušování dříve uzavřených smluv o dílo jsou realitou, se kterou se aktuálně potýká celá řada tuzemských radnic. Víc než rok pokračující prudký růst cen oceli, stavebních materiálů, paliv a dalších komodit výrazně mění ekonomiku už uzavřených smluv a stavební firmy se snaží vyjednávat o navýšení rozpočtů. Objevují se i případy, kdy firmy avizují, že je pro ně výhodnější stávající kontrakty nedokončit a zaplatit z toho vyplývající sankce.

I Kopřivnice už zažila například situaci, kdy firma, která vyhrála zadávací řízení, odmítla podepsat smlouvu a začít realizaci zakázky. V případě asi nejviditelnější stavební akce v centru města první vyjednávání o navýšení ceny realizační firma Geosan iniciovala už vloni na podzim. „Tehdy jsme o takové možnosti odmítli jednat i s ohledem na to, že provoz na staveništi byl v dané době minimální, ale dá se předpokládat, že taková jednání v brzké době znovu přijdou a určitě nebudou jednoduchá,“ říká Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města Kopřivnice.

V době vzniku stávajícího smluvního vztahu mezi městem a společností Geosan Group nebylo běžné smlouvy opatřovat inflační doložkou, jak se to nyní v éře dvouciferné inflace běžně děje. Smlouva dokonce mluví o tom, že cena 119 171 569 Kč je nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. O vyjednávání o navýšení ceny může město stavební firma požádat na základě příslušného ustanovení občanského zákoníku, které řeší situace, kdy nastane vlivem mimořádné události hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran. V případě, že by k dohodě nedošlo, mohla by se firma obrátit i na soud, což ji ovšem neopravňuje k zastavení prací.

Práce v centru města pokračují na několika místech. Tento týden byl zrušen koridor pro pěší procházející středem stavby. Dokončeny jsou rozvody elektřiny i menší retenční nádrž poblíž ulice Lidické a v brzké době bude také v připravené jámě v sousedství Pepca instalována velká retenční nádrž na dešťovou vodu o objemu 200 m3. Viditelné jsou už také základy budoucího výstavního pavilonu i plánované dominanty nového centra, betonové „Lašské brány“. Ta by měla do výšky růst během letních měsíců a pro stavbaře bude znamenat výzvu. Vytvořena má totiž být z bílého pohledového betonu vysoké kvality v perfektním provedení dle původního zadání a bude pod drobnohledem stavebního dozoru. Pravděpodobně v červenci by se mělo začít i s pokládkou prvních úseků velkoplošné dlažby. Dláždit by se mělo oproti plánu shora dolů, tedy od ulice Štefánikovy směrem ke kulturnímu domu. Důvodem změny je snaha mít připravenou plochu pro srpnovou instalaci a následné zářijové odhalení sochy Emila Zátopka.


RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů