Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 14.01.2021 - ŘSD zveřejnilo názornou vizualizaci obchvatu Vlčovic
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 2/2021 ze dne 14.01.2021

ŘSD zveřejnilo názornou vizualizaci obchvatu Vlčovic

(Počet zobrazení: 831)
Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo informační video, které názorně představuje trasu projektovaného obchvatu Vlčovic. Na snímku je k vidění nejnáročnější část stavby, bezmála půlkilometrová estakáda procházející napříč obcí.
FOTO: ŘSD
Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo informační video, které názorně představuje trasu projektovaného obchvatu Vlčovic. Na snímku je k vidění nejnáročnější část stavby, bezmála půlkilometrová estakáda procházející napříč obcí.
FOTO: ŘSD

Kopřivnice (dam) – Vizualizaci budoucí podoby obchvatu Vlčovic zveřejnilo v minulém týdnu Ředitelství silnic a dálnic ČR na svém YouTube kanálu. Necelých šest minut dlouhé video umožní i laikovi jednoduše si představit navrhované dopravní řešení.

Zhruba pětikilometrový úsek silnice by měl lépe vyřešit směrové vedení silnice a odstranit nebezpečné protisměrné zatáčky na trase mezi Vlčovicemi a Frenštátem pod Radhoštěm. Dalším argumentem ŘSD je také zlepšení životního prostředí ve Vlčovicích. Dnešní silnice v centru obce bude sloužit už jen jako místní komunikace a zmizí z ní tranzitní nákladní doprava. Navrhovaná dopravní stavba je poměrně rozsáhlá a díky zvolenému řešení i nákladná. Předpokládaná cena má překročit 617 milionů korun bez DPH.

V zátopovém území Lubiny bude silnice mezi Lichnovem a Vlčovicemi vybudována na náspu. Na 4 770 metrech silnice budou navíc hned 4 mosty. První překlene řeku Lubinu a kolem ní vedenou cyklostezku, další bude nad stávající odbočkou do Tiché, třetí překlene nadregionální biokoridor kousek od Vlčovic. Největším mostním objektem na trase bude ale zhruba 450 metrů dlouhá estakáda, kterou nová silnice 1/58 překročí zároveň řeku Lubinu i Babincův potok a bude se stáčet okolo vlčovického kostela na severovýchod.

Přestože ve videu ŘSD se mluví o brzké výstavbě této důležité severojižní dopravní tepny Moravskoslezského kraje, řidiči si na nové propojení Kopřivnice a Frenštátu budou muset ještě pár let počkat. Vloni v dubnu byl schválen záměr projektu, ale to je teprve začátek celého procesu. Až příští rok by měl proběhnout proces hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Pokud hodnocením EIA projde, bude v letech 2024 a 2025 následovat územní a stavební řízení.

Vizualizace je proto jen orientační, trasa obchvatu a jednotlivé stavby na ní ještě budou během přípravy upřesňovány.

Po zisku stavebního povolení bude zahájen tendr na dodavatele stavby a samotné stavební práce by podle tohoto odhadu mohly začít v roce 2026. Zprovoznění silnice je pak předpokládáno nejdříve v roce 2029.

Stavba je plně v režii státu, nicméně i kopřivnická radnice na její přípravě participuje. Na začátku celého procesu byla s cílem ulevit obyvatelům Vlčovic intervence starosty Kopřivnice, který požádal dopisem ministra dopravy, aby dlouho zamýšlená stavba byla zařazena do investičních plánů co možná nejdříve. Následně se zástupci radnice pravidelně účastnili schůzek plánujících celý projekt. „Během těchto jednání jsme hájili zájmy místních lidí, ať to, aby byla vyřešena dostupnost, nebo aby bylo možné pod mosty vést i plánované cyklistické propojení Kopřivnice a Frenštátu. Podařilo se nám také prosadit, aby v místě původně plánovaného prostého křížení komunikace z průmyslového parku do Vlčovic s novou trasou I/58 vznikl plnohodnotný sjezd, který v budoucnu umožní další napojení průmyslové zóny na silnici 1/58,“ říká Jiří Štěpán, vedoucí radničního odboru rozvoje města, s tím, že Kopřivnice bude přípravy budování přeložky 1/58 sledovat a připomínkovat i v dalších letech.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS