Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 07.03.2019 - SmVaK provede letos opravy a investice za 80 milionů
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pohled na Kopřivnici - foto Ladislav Renner

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 9/2019 ze dne 07.03.2019

SmVaK provede letos opravy a investice za 80 milionů

(Počet zobrazení: 1179)
Už v lednu začaly úpravy technologie místní čističky odpadních vod. Stát by měly zhruba šest milionů korun.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Už v lednu začaly úpravy technologie místní čističky odpadních vod. Stát by měly zhruba šest milionů korun.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (hod) – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., budou letos realizovat několik investičních akcí na území Kopřivnice, místních částí a sousedního Štramberka v řádu osmi desítek milionů.

Největší investice půjdou do čistírny odpadních vod v Kopřivnici. Dokončena bude rekonstrukce a oprava usazovací nádrže, jejíž železobetonová konstrukce a technologické vystrojení jsou následkem provozu v agresivním prostředí a vlivem klimatických změn značně opotřebovány. „Zahájena bude také výstavba dosazovací nádrže v čistírně odpadních vod, která bude pokračovat v roce 2020. Účelem výstavby je navýšení doby zdržení aktivační směsi v dosazovacích nádržích biologického stupně na požadované parametry mající zásadní vliv na koncentrace vypouštěného zbytkového znečištění z čistírny,“ upřesnil Marek Síbrt, tiskový mluvčí SmVaKu, s tím, že celkové náklady na rekonstrukci čistírny dosáhnou téměř šesti milionů a na výstavbu dosazovací nádrže přesáhnou 25 milionů korun.

SmVaK bude v Lubině měnit ocelový vodovodní řad s průměrem 500 milimetrů v délce téměř 480 metrů za potrubí z tvárné litiny. „Důvodem výměny je jednak technický stav vodovodu, ale také záměr na výstavbu nových rodinných domů a související infrastruktury v jeho blízkosti. Dva úseky v celkové délce 130 metrů budou modernizovány bezvýkopovou technologií. Náklady přesáhnou deset milionů korun,“ okomentoval další investici Marek Síbrt.

SmVaK se připravuje i na modernizaci vodovodních řadů v Mniší. „Stavba bude probíhat v koordinaci s budováním kanalizace ze strany města, které na tuto akci bude čerpat dotační prostředky. Zahájení stavby se proto předpokládá až v roce 2020,“ poznamenal Marek Síbrt.

Ve Štramberku bude finančně nejnáročnější investicí modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod ve Štramberku na Kanadě, která si vyžádá více než 25 milionů korun. „Současné technologické zařízení i stavební část již vykazují po letech spolehlivého provozu známky opotřebení. Kapacita bude navýšena ze současných 1 250 ekvivalentních obyvatel, což představuje maximálně 250 kubíků odpadní vody denně, na 1 800 obyvatel a 320 kubíků za den. Díky tomu budou moci být v případě potřeby napojeny na čistírnu další lokality. Rekonstruováno bude hrubé předčištění, vybudován nový stupeň biologického čištění ve dvou paralelních linkách a kalojem. Dojde tak ke zvýšení efektivity čistírenského procesu,“ přiblížil nejvýznamnější investici v sousedním městě mluvčí SmVaKu.

Ve Štramberku bude SmVaK sanovat akumulační komoru ve vodojemu Bílá studna, která má kapacitu 100 metrů krychlových a rekonstrukce vyjde na více než 2,5 milionu korun. V ulici Drážné bude vyměněn litinový vodovodní řad za potrubí z tvárné litiny v délce 1 073 metrů. „Důvodem investice je především zlepšení kvality vody, protože stávající potrubí vykazuje i přes pravidelné odkalování zvýšený obsah železa. Náklady dosáhnou 10 milionů korun, stavba by měla být zahájena na jaře, dokončena bude do podzimu,“ dodal Marek Síbrt.Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS