Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 22.10.2020 - Výrobce remosek dostal více času na stavbu výrobní haly
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Pohled na Kopřivnici - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 37/2020 ze dne 22.10.2020

Výrobce remosek dostal více času na stavbu výrobní haly

(Počet zobrazení: 556)
Kopřivnice (dam) – Schválením dodatku ke smluvnímu vztahu mezi městem Kopřivnicí a společností Aproreal, s. r. o., dali zastupitelé před týdnem další šanci záměru, jehož cílem má být vybudování a provoz výrobního závodu na pečicí mísy remoska ve vlčovické průmyslové zóně.

Výrobce remosek společnost Aproreal, s. r. o., uzavřela smlouvu o koupi pozemků v průmyslovém parku vloni v srpnu a zaplatila první milionovou splátku kupní ceny. Dalších 4,7 milionu korun měla firma doplatit nejpozději 30. června letošního roku po předložení povolení stavby výrobního závodu. K tomu ovšem s ohledem na změnu rozpracované projektové dokumentace nedošlo. Firma musela své plány změnit v návaznosti na nová technologická zařízení a organizaci výroby.

Celý proces navíc zbrzdila i epidemická situace v jarních měsících. Firma proto požádala o prodloužení termínů sjednaných v kupní smlouvě. Zastupitelé ale tento krok v červnu neodsouhlasili. Následovala série jednání, během nichž se město a firma snažily najít řešení vzniklé situace. Ve hře bylo například užívání příjezdové komunikace k halám sousední společnosti Cirex, takové řešení by ovšem znamenalo další investice ze strany města.

„Nakonec jsme na konci září dohodli kompromisní variantu, při které kupující zřídí přístup k hale po vlastním pozemku a na vlastní náklady. To znamená, že v souvislosti s výstavbou nové výrobní haly nebudou dotčeny pozemky města, které užívá na základě nájmu Cirex, a městu nevzniknou další náklady s úpravou stávající účelové komunikace. Na druhou stranu město ustoupí z požadavku, aby kupující odkoupil všechny původně nabízené pozemky a prodá společnosti Aproreal pouze pozemky, které nejsou dotčeny ochranným a bezpečnostním pásmem plynovodu,“ vysvětlil starosta Miroslav Kopečný. To tedy znamená, že město nezíská necelých 700 tisíc korun za původně prodané pozemky dotčené ochranným a bezpečnostním pásmem plynovodu. Firma Aproreal ušetřené peníze a další vlastní zdroje použije na vybudování samostatné komunikace na hranici svého pozemku. Aby mohla být kompromisní varianta naplněna, musí město zveřejnit nový záměr prodeje pozemků společnosti Aproreal, kdy dojde k oddělení části pozemku zatíženého ochranným a bezpečnostním pásmem. Následně bude zastupitelstvu v termínu prosincového zasedání předložena ke schválení nová kupní smlouva, která nahradí tu původní, schválenou vloni v létě.

Město se zároveň zcela nevzdalo možnosti požadovat úhradu stotisícové smluvní pokuty vyplývající z původní kupní smlouvy. Společně s dodatkem totiž zastupitelé schválili odstoupení od kupní smlouvy v případě, že společnost Aproreal dodatek nepodepíše.

K této variantě ale zřejmě nedojde, protože podle slov Petra Vaněčka, jednatele společnosti Aproreal, je firma s dohodnutým kompromisem spokojena. „Omezíme si sice trochu pozemek, ale mělo by nám to pro stávající situaci i nějaký krátkodobý a střednědobý rozvoj stačit,“ uvedl zástupce firmy bezprostředně po schválení dodatku v zastupitelstvu. Podle jeho slov by se za rok už v průmyslovém parku mělo stavět.

„Jednáme s projekčními kancelářemi, aby stavební povolení získaly do 31. července příštího roku, abychom na podzim mohli stavět. Do poloviny roku 2022 bychom tak měli mít dostavěno a budeme moci začít implementovat technologie a zahájit zkušební provoz,“ doplnil Petr Vaněček.

Firmu k dodržení nových termínů tlačí nejen nastavení smluvního vztahu s městem, ale i skutečnost, že na konci roku 2022 končí programovací období evropských fondů, které záměr podpořily dotací.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS