Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Rozhledna Bílá hora - foto Petr Šimčík

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 14/2018 ze dne 12.04.2018

Zastupitelé přidali další peníze na rekonstrukci vily

(Počet zobrazení: 1736)
Členové zastupitelstva města v rozestavěném prostoru budoucího obřadního sálu v Ringhofferově vile. Politici si rekonstruovaný objekt prohlédli a následně schválili navýšení rozpočtu na jeho dostavbu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK
Členové zastupitelstva města v rozestavěném prostoru budoucího obřadního sálu v Ringhofferově vile. Politici si rekonstruovaný objekt prohlédli a následně schválili navýšení rozpočtu na jeho dostavbu.
FOTO: DAVID MACHÁČEK

Kopřivnice (dam) - O dalších 1,8 milionu korun navýšili zastupitelé rozpočet města v položce určené na celkovou rekonstrukci Ringhofferovy vily. Stavba měla být původně hotová už na konci tohoto měsíce, ale jak se většina zastupitelů přesvědčila ještě před mimořádným zasedáním minulé úterý přímo na stavbě rekonstrukce, ještě rozhodně není před dokončením.

„Problémy, které se objevily v průběhu stavby, mají na svědomí nejen zvýšení ceny rekonstrukce, ale budou znamenat i posun termínu dokončení,“ uvedl na jednání zastupitelů starosta Miroslav Kopečný. Aktuální termín možného dokončení renovace historické vily zatím nebyl vyřčen, ale podle starosty Kopečného stále platí, že zrekonstruovaná vila by měla v létě hostit některé akce připravované v rámci oslav 70. výročí povýšení Kopřivnice na město.

Rozpočtové opatření, kvůli kterému se mimořádně sešlo zastupitelstvo, řeší řadu konkrétních změn, které bylo nutno přijmout v průběhu stavebních prací.

Nejdražší změnou oproti původnímu plánu bylo podstatné zvýšení spotřeby sanační omítky v suterénu budovy. Po odstranění původních omítek se ukázalo, že zdi v prostorách uvažované budoucí restaurace vykazují odchylky rovinatosti, a to od čtyř do osmi centimetrů ve svislém i podélném směru. To si vyžádalo celoplošné zvýšení vrstvy sanační omítky o 3 centimetry a růst nákladů o předpokládanou částku 730 tisíc korun. Dalších 580 tisíc má stát změna provedení zhruba dvou set metrů čtverečních podlah v prostoru budoucího obřadního sálu, foyer, přípravny a šatny. Projektant počítal s jiným složením podlah a místo betonové mazaniny byla pod nášlapnými vrstvami objevena skutečná nosná konstrukce podlahy tvořená dřevěnou konstrukcí, uloženou do násypu. Místo původně navrženého postupu tak bude nutné kompletně demontovat podlahová prkna a podkladní hranoly, částečně odebrat stávající násypy, následně je znovu doplnit a dorovnat a vybudovat novou nosnou konstrukci pro suchou výstavbu podlah. Menší, ale také nezanedbatelný vliv na cenu stavby pak mají například úpravy vyvolané návrhem budoucího interiéru, pro který bylo třeba doplnit elektroinstalaci v obřadním sále, upravit systém vytápění, nebo změna svítidel v obřadním sále dohromady za cca 155 tisíc korun.

Některé změny v průběhu stavby mají na její výslednou cenu i opačný efekt. Ušetřit se má za původně plánované samonivelační stěrky na podlahách ve zvýšeném přízemí, další peníze se ušetří za zrušené štuky v suterénu a citelnou úsporu má přinést i snížení skutečné plochy opravované fasády. Původní projekt totiž počítal s otlučením a nahrazením omítek na 100 % fasády budovy, ve skutečnosti byl takto radikální zásah nutný asi jen na polovině původně plánované plochy. Výše úspor vyplývající z těchto i dalších změn ale zatím ještě není vyčíslena.

Rozpočtová opatření uvolňující prostředky na dokončení rekonstrukce Ringhofferovy vily sice prošla významnou většinou 18 z 21 zastupitelských hlasů, když se zdržela pouze trojice zastupitelů ČSSD, ale samotnému hlasování předcházela rozsáhlá diskuze.

Největším kritikem dosavadního průběhu stavby byl zastupitel Jan Holub, jenž upozorňoval na řadu věcí, které podle jeho slov nesedí. „Začínali jsme tuto stavbu na 22 milionech a nějakých drobných, dneska se blížíme ke 30 milionům a myslím si, že nás ještě asi 7 milionů čeká. Někde jsou obrovské chyby a mě zajímá, kdo za ně ponese zodpovědnost. Pokud si někdo vezme nemalé peníze za projekt, tak ten projekt musí sedět, a ne že už jsme někde o devět milionů výš. Tady někdo špatně pracuje. Buď to byl projektant, nebo správa majetku města a já chci vědět kdo,“ uvedl mimo jiné Holub. Následovalo nejen upřesnění toho, že vysoutěžená cena díla nebyla 22, ale bezmála 28 milionů korun. Starosta Miroslav Kopečný ovšem připustil, že projekt nebyl zcela v pořádku. „Původní postup prací nám navrhl projektant. Jestliže neudělal dostatek sond, aby znal skutečný stav věcí, vina za to, že musíme doplnit rozpočet, jde za ním. My jako investor budeme vůči projektantovi postupovat podle platných zákonů a možností, které máme,“ ujistil starosta Kopečný.

Zastupitelé se zajímali nejen o případné kompenzace ze strany projektanta, ale také o případné sankce za nedodržení termínu dokončení stavby. Podle vedoucího odboru majetku města se otázkou kompenzací za chyby projektu zabývají právníci města, v případě prodloužení termínu stavby je pak podle jeho slov pomyslný „černý Petr“ na straně města, které nemůže vždy dostatečně rychle reagovat na změny, které si vynutí postup stavebních prací, a lze předpokládat, že stavební firma velmi brzy požádá o posunutí termínu dokončení stavby. „Nemůžeme si dovolit stavbu zastavit. Ta musí pokračovat, ale viník za neprofesionální práci musí platit,“ shrnul nejen své přesvědčení radní Ivan Telařík.

V diskuzi zazněly také povzdechy některých zastupitelů nad tím, že nemají dostatek informací o průběhu stavby, nebo že je dostávají pozdě. „Myslím, že je dost nešťastné, že jsme se dnes v 16.30 h seznámili se skutečným stavem věci a v 18.30 h už máme rozhodovat. Je to strašně narychlo,“ uvedl zastupitel Zdeněk Svoboda. Jeho kolegyně Dagmar Rysová zase vyjádřila naději, že diskuze zastupitelů povede radu města i příslušné zaměstnance radnice k tomu, aby lépe informovali. „Abychom v době, kdy se bude stříhat páska, věděli, že to, co bylo zaplaceno, bylo skutečně proinvestováno, že byl zvolen ten správný postup a celá ta stavba v sobě nenese nějaké otazníky,“ uvedla Dagmar Rysová.

Starosta Miroslav Kopečný se pak ohradil proti tomu, že by město ve věci rekonstrukce vily postupovalo neprofesionálně. „Rozhodně není všechno špatně. Naopak děláme všechno pro to, aby stavba pokračovala a spěla ke zdárnému konci. V době koupě vily od Tatry si město nechalo zpracovat studii rekonstrukce a odhad její ceny byl tehdy 35 milionů korun. My dneska nejsme na těch 35 milionech, a pokud někdo uvádí, že ta stavba je předražená a snažíme se tam dostat práce, které nejsou až tak potřeba, pak to odmítám,“ řekl zastupitelům Miroslav Kopečný.Tiskové zprávy

RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS