Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 16.07.2020 - Zastupitelé rozhodli, že Dolní roličky nabídnou k prodeji
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Bezručova vyhlídka - foto Lukáš Filip

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 26/2020 ze dne 16.07.2020

Zastupitelé rozhodli, že Dolní roličky nabídnou k prodeji

(Počet zobrazení: 1251)
Kopřivnice (dam) – Město Kopřivnice nabízí k prodeji oblast Dolních roliček, chce je nechat zastavět bytovými a rodinnými domy. Lokalita mezi Kopřivnicí a Lubinou je v současné době využívána jako orná půda, ale historie úvah o jejím využití pro bydlení je stará minimálně patnáct let. Město se v následujícím čtvrt roce pokusí najít developera, který by pozemky koupil, zainvestoval a vybudoval zde bydlení řádově pro stovky lidí.

Impulzem pro to, že se místní politici lokalitou znovu zabývají, byl zájem developerské firmy, která město oslovila už vloni na podzim. Zlínská akciová společnost NWT, která se zabývá mimo jiné stavbou pasivních domů, by v lokalitě chtěla postavit devět nízkopodlažních bytových domů s celkem pětašedesáti byty různých velikostí. Dále by zde podle zastavovací studie mohly vyrůst tři desítky rodinných domků pěti různých typů a developer počítá i s plochou pro stavbu mateřské školy a kavárny nebo restaurace. Víc než 70 % plochy by přitom mělo zůstat nezastavěno a patřit zeleni.

Červnové rozhodnutí zastupitelstva ovšem rozhodně neznamená, že realizace se dočká právě tento projekt. O možnost v lokalitě stavět se mohou ucházet i jiné subjekty. „Jde o mimořádný záměr, který nebyl doposud městem realizován, a městu není aktuálně znám případný okruh zájemců. Po celou dobu zveřejnění záměru pozemky prodat i během následných jednání se zájemci o koupi platí, že zastupitelstvo bude mít vždy právo záměr ukončit a neschválit uzavření kupní smlouvy, a to bez rizika sankcí,“ uvedl kopřivnický místostarosta Adam Hanus, jenž zastupitelům návrh na zveřejnění záměru prodat pozemky v Dolních roličkách předkládal.

Samotný záměr nabídnout pozemky, situované zhruba mezi silnici 1/58 a železniční trať, během projednávání nerozporoval žádný ze zastupitelů.

Diskuze se točila kolem toho, jak dlouho a jakými prostředky bude město prodej pozemků inzerovat. Zastupitelstvo nakonec odhlasovalo, aby Kopřivnice záměr inzerovala nejméně po dobu tří měsíců, a to nejen na úřední desce, ale i formou inzerce ve sdělovacích prostředcích s celostátním dosahem, od čehož si politici slibují větší počet zájemců a co nejlepší prodejní cenu.

Pro danou lokalitu byl zpracován znalecký posudek, který zohledňuje nejen cenu parcel k prodeji, ale stejně tak nutnost vybudovat na „zelené louce“ kompletní technickou infrastrukturu, nebo potřebu stavby sjezdu ze silnice I/58. Ten bude poměrně nákladný. Jeho stavba bude totiž znamenat úpravu a rozšíření silnice v délce bezmála čtvrt kilometru, vybudování nové dešťové kanalizace, několika propustků nebo posun veřejného osvětlení.

Zatímco bude město inzerovat svůj záměr prodat pozemky, na radnici mají vzniknout pravidla otevřené veřejné soutěže, na základě které bude vybrán případný kupec Dolních roliček. Podle zastupitele Jiřího Gavlase je totiž nutné, aby město mělo jasno v tom, zda bude jediným kritériem nabídnutá cena nebo zda se zohlední například počet bytů a domů, které v lokalitě vzniknou.

„Budeme se tím ještě důkladně zabývat, abychom měli jistotu, že prodej pozemků bude pro město výhodný nejen z hlediska podpory bydlení, ale že tento obchod bude i ekonomicky zajímavý,“ slíbil zastupitelům místostarosta Hanus.RSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS