Město Kopřivnice - Kopřivnické noviny ze dne 18.07.2019 - ZŠ a MŠ 17. listopadu chystá pro následující školní rok velké změny
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Lašská naučná stezka - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Kopřivnické noviny

Kopřivnické noviny číslo 26/2019 ze dne 18.07.2019

ZŠ a MŠ 17. listopadu chystá pro následující školní rok velké změny

(Počet zobrazení: 1458)
Kopřivnice - První školní rok ve funkci ředitelky Základní školy a Mateřské školy 17. listopadu má za sebou Zdeňka Havlíková. Jaký byl začátek jejího působení v nejmladší z kopřivnických škol a jak se bude škola dále pod jejím vedením proměňovat, to jsou hlavní témata následujícího rozhovoru.

Jak byste shrnula své dosavadní působení ve škole?

První rok ve škole vnímám pozitivně, mám z toho dobrý pocit. Společnými silami se nám podařila spousta věcí.

Jaké změny jste škole přinesla?

Mým hlavním úkolem bylo navázat na dosavadní chod školy a zároveň ji začít nějak profilovat, neboť doposud ZŠ 17. listopadu neměla žádné zaměření. Podařilo se nám navázat spolupráci s Mensou ČR. V rámci jejího projektu Škola 4 jsme se zařadili mezi pět pilotních škol v Moravskoslezském kraji. Cílem tohoto projektu je vzdělávat pedagogický sbor tak, aby byla dosažena určitá úroveň metod výuky. Dalším cílem je podpora individualizace výuky a podpora matematické gramotnosti na školách. Součástí projektu je i modul pro podporu matematické gramotnosti – Abaku do škol. Děti Abaku milují. Zavádíme výuku programování, chceme více podporovat badatelství ve výuce a také angličtinu jako přirozenou součást výuky, zařazujeme prvky CLILu. Chceme podpořit profil absolventa školy tak, aby byl připraven na budoucí svět, to znamená odklonění od tradiční frontální výuky. Budou více využívány metody kritického myšlení programu RWCT – „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“.

Máte v plánu nějaké další výraznější změny?

Od příštího školního roku 2019/20 bude díky spolupráci s kopřivnickým městským úřadem s odborem školství, kultury a sportu, který realizuje MAP – místní akční plán, otevřen klub nadaných dětí s názvem Bady. Bude se konat dvakrát týdně a bude otevřen pro děti nejen z celé Kopřivnice, ale i blízkého okolí. Důraz bude kladen na zážitkovou formu, děti budou provádět pokusy, budou jezdit na zajímavé exkurze, besedy s odborníky, využívány budou moderní speciálně vybavené učebny školy. Hry s logickými tématy a poznávání internetu budou součástí náplně klubu. Chceme docílit pohodové atmosféry, aby děti chodily do školy rády a uvědomily si, že učitelé tady nejsou jen kvůli hodnocení žáků, ale jsou to jejich rádci a průvodci životem. Podpořit chceme rovněž vztahy mezi samotnými žáky. Od příštího školního roku také odstartujeme větší spolupráci s naší mateřskou školou, kdy žáci budoucích osmých a devátých tříd vytvoří patronát nad školkou, budou například pomáhat při projektu ‘Hurá do školy’ či chodit dětem číst pohádky před spaním. V plánu je rovněž rekonstrukce a modernizace webových stránek školy.

Přemýšlela jste o zapojení školy do výměnných jazykových pobytů?

Tyto programy jsou určené spíše pro střední a vysoké školy, avšak je možnost se přihlásit do programu Erasmus+, který nabízí výměnné pobyty pro základní školy do vybraných partnerských škol v EU. O zapojení do tohoto programu máme zájem, ale ne v nejbližší době.

Připravujete pro žáky do budoucna nějaké zajímavé projekty nebo soutěže pro jejich osobnostní rozvoj?

V plánu je úzká spolupráce s ostatními partnerskými školami Mensy. Chceme zavést projektové vyučování napříč ročníkem, aby se žáci mimo jiné naučili lépe spolu komunikovat, spolupracovat a vyřešit problém. Chceme se cíleně zaměřit na podporu nadaných dětí napříč všemi ročníky v ZŠ i v naší MŠ. V jednání je navázání nové spolupráce se ‘Světem vzdělání, z. s.’, kde by měla od září 2020 při naší škole vzniknout třída pro nadané děti od 1. ročníku ZŠ. V září o tom budeme zájemce podrobně informovat, chystáme besedy pro rodiče dětí v mateřských školách v okolí apod.

Ve škole se rozrostla nabídka kroužků, které byste zmínila jako zajímavé?

Letos je novinkou zapojení do projektu „Sportuj ve škole“, jehož zřizovatelem je Asociace školních sportovních klubů. Ve škole máme tři skupiny, které tvoří děti ze školní družiny. Máme k tomu spoustu pomůcek, je to zábavné a děti tyto aktivity velmi baví. Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Na škole máme také velmi kvalitní dva dramatické kroužky nebo pěvecké kroužky, které dávají dětem příležitost prezentovat nacvičená vystoupení, například při Vánočním školním jarmarku, Dnu otevřených dveří nebo při akcích v rámci města Kopřivnice.

Pro žáky 9. ročníků jste letos připravili přijímací zkoušky nanečisto, jaká byla odezva?

Tyto přijímací zkoušky nanečisto se letos uskutečnily poprvé a žáci byli spokojeni. Cílem bylo připravit je na samotnou zkoušku, aby zvládli stres, zvykli si na zasedací pořádek a vyplňování dokumentů. U žáků převládá zájem o maturitní obory.

Vanessa BönischováRSS ikona
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS