Město Kopřivnice - Aktuality - Ko-projekty
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Muzeum Fojtství - foto STUDIO TRINITY, s.r.o.

Aktuality

Hlasování probíhá pouze elektronickou formou pod tímto odkazem: https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/oKD3aK3I

Komise pro Projekt Zdravé město a MA21 na svém zasedání dne 28. srpna 2019 schválila na základě vyjádření odborných zaměstnanců MÚ postup do hlasování a veřejného projednání 4 návrhy projektů, a to:

1) Hřiště na společenskou hru Pétanque

Hřiště na společenskou hru Pétanque

minimální částka za projekt: 50 000 Kč
popis: Návrh na vybudování hřiště pro společenskou hru Pétanque jako součást parku E. Beneše, prostor kolem opatřit lavičkami, doplnit odpadkový koš a umožnit volný vstup na herní plochu.

2) Úpravu veřejného prostranství za domy na ul. Pod Morávií 1164/2-12

Veřejné prostranství

maximální částka za projekt: 500 000 Kč (včetně projektové dokumentace)
popis: V lokalitě sídliště Pod Morávií opravit asfalt a vybudovat oplocení stávajícího hřiště, zajistit nátěr stolu na stolní tenis, doplnit lokalitu o řetízkovou dvojhoupačku a provazovou průlezku ve tvaru pyramidy. V případě, že to bude možné, zahrnout do částky i nasvětlení místa pro stolní tenis a odstranění železných sušáků.

3) Vybudování nové hrazdy v Areálu zdraví

Hrazda

minimální částka za projekt: 80 000 Kč
popis: Vybudováním nové hrazdy dojde k obnovení komplexnosti sestavy venkovních posilovacích strojů, které již 8 let slouží sportovcům z řad široké veřejnosti.

4) Výstavbu dětského hřiště na sídlišti Korej

Dětské hřiště

maximální částka za projekt: 500 000 Kč (včetně projektové dokumentace)
popis: Dětské hřiště s herními prvky pro děti od 1-12 let, které zahrnuje prolézačky, skluzavku, pískoviště a houpačku plus vybudování malého zázemí (posezení s odpadkovým košem) na sídlišti Korej, mezi ulicí Javorová navazující na ul. Ke Koryčce (vnitroblok se zelení a vzrostlými stromy), kde došlo v poslední době k odstranění starých kovových prolézaček.


Rekonstrukce části veřejně přístupné účelové komunikace u ZUŠ Z. Buriana s vybudováním parkovacích stání

stav: vyřazeno
odůvodnění: Po dílčích úpravách rozpočet přesahuje částku 500 tis. Kč, realizaci projektu ztěžuje umístění inženýrských sítí. Projekt vyžaduje řádné stavební povolení a nejedná se o stihnutelnou realizaci v rozsahu jednoho roku. Tento projekt má minimální dopad na veřejnost oproti jiným doručeným návrhům v participativním rozpočtu.

Hřiště pro LUHY a HÁJE

stav: navrženo do rozpočtu města pro následující období
odůvodnění: Dětské hřiště doporučuje Komise umístit na parcele č. 1909/277 převáděné v rámci směny pozemků mezi státem ČR a městem Kopřivnice v případu výstavby Integrovaného záchranného centra. Další navrhovaná umístění nejsou doporučována z důvodu bezpečnosti a malého prostoru, nutné kácení stávající zeleně je zcela nepřípustné, jedná se o zdravé vzrostlé stromořadí.

Zkapacitnění vodovodu v lokalitě Na Pinkavce

stav: vyřazeno
odůvodnění: Tento projekt je bez vodohospodářského správního povolení nereálný. Vodovodní řad není typickou investicí města (nebo podporou stavebníků v jejich výstavbě), neboť město nemá licenci na provozování vodovodních řadů. Jako participativní projekt je záměr nevhodný, protože se jedná o dlouhodobý povolovací proces a včetně smluvního vztahu s dodavatelem pitné vody v řadu (ne jen v přípojce) a v pozemcích rodinných domů.

Dobudování lezecké stěny v tělocvičně Zimního stadiónu

stav: vyřazeno
odůvodnění: Výstupy projektu nejsou akcí ve veřejném prostoru, viz bod 4 c) v odstavci "Podávání návrhů" pravidel participativního rozpočtu.

Modernizace a oprava stávajících asfaltových ploch a přilehlého okolí

stav: navrženo do rozpočtu města pro následující období
odůvodnění: Záměr přesahuje částku 500 tis. Kč a zasluhuje řádný přípravný proces v podobě projektové dokumentace. Komise nedoporučuje podpořit tento projekt v rámci participativního rozpočtu, neboť jeho hodnota přesahuje alokovanou částku a navrhuje zařazení do řádného rozpočtu města v následujících letech.

Optimalizace větrání bytů zvláštního určení na Masarykově nám. 650

stav: z rozhodnutí komise nepostupuje do hlasování
odůvodnění: nesplňuje podmínku 4 c) a 4 d) v odstavci "Podávání návrhů". Projekt není akcí ve veřejném prostoru ani využitelný širokou veřejností. Z důvodu připravované investiční akce odboru majetku města v příštím roce, která počítá s projekční přípravou energetických opatření a mimo jiné i s rekonstrukcí vzduchotechnického systému, nedoporučuje komise postup tohoto projektu do hlasování.

Grafické znázornění průbehu projektu - teploměr
Projednání v Radě města Kopřivnice
26.11.2019

Ukončení hlasování
07.11.2019

Spuštění hlasování
10.10.2019

Veřejné projednání s navrhovateli
12.09.2019

Hodnocení návrhů v Komisi
28.08.2019

Kontrola formální a obsahové správnosti
15.07.2019

Ukončení sběru projektů
28.06.2019

Příjem návrhů
13.05.2019

Přípravný proces
01.02.2019
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS