Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Pseudogotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1894 - foto Ladislav Renner

Památková péče

Legislativa

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
(změněn zákony: č. 425/1990 Sb., č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 1/2005 Sb., č. 3/2005 Sb., č. 240/2005 Sb., č. 203/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 158/2007 Sb., 124/2008 Sb., 189/2008 Sb., 307/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., č. 124/2011 Sb., č. 142/2012 Sb. a 303/2013 podle právního stavu s účinností ke dni 1. ledna 2014)

- Vyhláška ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
(změněna vyhláškami: č. 139/1999 Sb. a č.538/2002 Sb.)

- Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(změněn zákony: č. 122/2000 Sb. a č. 80/2004 Sb.)

Legislativní předpisy upravující vyhlášení památkových rezervací

Město Štramberk

Výnos ministra kultury ČSR č. j. 8372/69-II/2 (pdf 70 kB) >

Mapa městské památkové rezervace
(pro zobrazení mapy je nutné mít naistalovaný Adobe Flash Player >)

Powered by Zoomify

Město Příbor

Nařízení vlády ČR č. 54/1989 (pdf 826 kB) >

Mapa městské památkové rezervace
(pro zobrazení mapy je nutné mít naistalovaný Adobe Flash Player >)

Powered by Zoomify

Seznam nemovitých kulturních památek

http://monumnet.npu.cz/monumnet.php

Formuláře

Dotace

Přehled dotačních programů MKČR

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

umožňuje obcím s rozšířenou působností jako prvoinstančním orgánům výkonu státní správy na úseku památkové péče podílet se uplatněním znalostí o kulturních památkách v jejich správním obvodu na účinnější péči o zachování a obnovu památkového fondu tam, kde nelze využít jiné účelové programy. Podporu mohou získat vlastníci nemovitých kulturních památek,které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny a nejsou ve vlastnictví ČR.

Podpora pro památky UNESCO

poprvé v roce 2008. Hlavním cílem programu je dostát závazkům, které České republice vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Účelem je podporovat rozvoj památek zapsaných na Seznam světového dědictví, které se nacházejí na území ČR.

Havarijní program

z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky pro zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovïtých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace nebo památkové zóny. Finanční příspěvky však mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Program záchrany architektonického dědictví

tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do tohoto programu se přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky.

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny

zaměřuje se na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích.

Program restaurování movitých kulturních památek

z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Podrobné informace o dotačních programech Ministerstva kultury ČR získáte na adrese www.mkcr.cz

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2016

Banner - Stavíme pro Vás

Tiskové zprávy

RSS ikona

Kopřivnické noviny

HC Kopřivnice o svátcích pořádal turnaj 8. tříd

Kopřivnický hokejový klub pořádal turnaj žáků 8. tříd i za účasti slovenských družstev. V  utkání na fotu Černí Vlci remizovali s Havířovem 2:2.
  FOTO: KRISTINA ČABLOVÁKopřivnice (cab) – Kopřivničtí a rožnovští hokejisté osmých tříd tvořící společný tým HC Černí Vlci si vánoční prázdniny zpestřili domácím turnajem s ...

Dechovka odehrála koncert plný novinek

Městský dechový orchestr se zpěvačkou Lenkou Krompolcovou uvedl například píseň z muzikálu Evita.
  FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Tečku za prvním lednovým týdnem udělal v neděli 8. ledna Novoroční koncert Městského dechového orchestru Kopřivnice. Zhruba ...

Národní cena České republiky za jakost - 2016

Realizované projekty

Hlavička stránky
 
Rekonstrukce bývalého škvárového hřiště
celkové výdaje projektu - 3.429.000 Kč
přiznaná dotace - 2.783.000 Kč
podíl města - 646.000 Kč
Czech Point
Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS