ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Město Kopřivnice - Plánování sociálních služeb
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Instagram logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
Otevírací doba a kontakty
Přírodní památka Váňův kámen - foto Ladislav Renner

Plánování sociálních služeb v Kopřivnici

Veřejné připomínkování návrhu IV. střednědobého plánu sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období
2023-2026

Rádi bychom vás informovali o možnosti připomínkovat návrh IV. střednědobého plánu sociálních služeb pro období 2023-2026.

Připomínkovací řízení probíhá od 24. května 2022 do 7. června 2022.

Pro zaslání připomínek prosím použijte přiložený Připomínkovací formulář a zašlete jej na e-mail: lenka.galiova@koprivnice.cz. Připomínkovací formulář je možné vyzvednou a odevzdat také v připomínkovacích místech: Informační centrum města Kopřivnice a odbor sociálních věcí MÚ Kopřivnice. Potřebné dokumenty budou mít k dispozici také město Štramberk a obce Závišice a Ženklava.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví – Mgr. Lenku Galiovou, tel.: 556 879 480.

  • Návrh IV. střednědobého plánu sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2023-2026
    (pdf 1.6 MB)
  • Připomínkovací formulář (doc 52 kB)
  • Pravidla veřejného připomínkového řízení (pdf 33 kB)

Ocenění je určeno lidem, kteří v Kopřivnici mimořádně přispívají ke zlepšení situace seniorů, handicapovaných nebo osob jinak ohrožených sociálním vyloučením, a to buď dlouhodobou prací, nebo mimořádným činem. Může se jednat o zaměstnance sociálních zařízení či neziskových organizací, dobrovolníky, pracovníky vykonávající sociální práci na úřadech, ve zdravotnických, školských a podobných institucích, nebo například o pečující osoby, které působí nad rámec péče o svého rodinného příslušníka. Jedná se o ocenění za mimořádnou, kvalitní, obětavou a uznávanou činnost, za kterou si zasluhují veřejné ocenění a poděkování. Za jejich profesionální a zároveň empatický přístup jak ke klientům, tak ke kolegům a osobám o něž pečují a je tedy určena všem, kteří mají své srdce na pravém místě.

Anketa je vyhlašována městem Kopřivnice na základě nominací veřejností.

2018 - IV. ročník

Ocenění Osobnost v sociální oblasti v roce 2018 získala předsedkyně Asociace zdravotně postižených Irena Kučerová, která je po dopravní nehodě čtyřicet tři let upoutaná na vozík. Do místní pobočky Svazu invalidů vstoupila v roce 1977 a od roku 1991 pracovala ve výboru svazu šestnáct let jako pokladní. Stála u zrodu organizace Asociace zdravotně postižených, která vznikla v březnu roku 2003 jako nástupnická organizace Svazu invalidů. Od roku 2007 stanula v čele Asociace, která sdružuje téměř 250 zdravotně handicapovaných členů z Kopřivnice a přilehlého okolí. Za úspěchy AZP stojí mravenčí práce předsedkyně, která navzdory svým 78 letům a zdravotnímu handicapu je hnacím motorem celé organizace.

Dále byli nominováni:
- Kateřina Kociánová – dobrovolnice v chráněném bydlení Domova NaNovo,
- Edita Hladíková – dobrovolnice ve Středisku následné lůžkové péče Therápon 98,
- Pavlína Janková – pracovnice pečovatelské služby Charita.

2016 - III. ročník

Ocenění Osobnost v sociální oblasti v roce 2016 získala Ivana Rečková, která je předsedkyní občanského sdružení Záblesk, sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, které vzniklo z iniciativy rodičů dětí s hluchoslepotou v září 2001 a jehož cílem je zkvalitňovat péči o děti s kombinovaným postižením zraku a sluchu, prosazování práv a potřeb takto postižených dětí a zabezpečení důstojných životních podmínek v dospělém věku. Dlouhodobě se snažila uskutečnit plány na vybudování bydlení pro postižené děti a vloni v říjnu za podpory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bylo otevřeno první chráněné bydlení určené pro nevidomé a neslyšící v areálu organizace Náš svět v Pržně u Frýdku-Místku. Pravidelně pořádá o prázdninách týdenní pobyty pro rodiny s dětmi a mladými dospělými postiženými hluchoslepotou. Organizuje výchovně-vzdělávací akce spojené s kulturními programy doprovázené výtvory postižených dětí a mladých dospělých. Její život a srdce jsou naplněny neustálou snahou pomáhat lidem s hendikepem.

Paní Rečková byla jedinou nominovanou v tomto roce.

2015 - II. ročník

Ocenění Osobnost v sociální oblasti v roce 2018 získala Zdeňka Galiová, dlouholetá pracovnice v sociální oblasti, která pracuje v sociální a zdravotní oblasti již více než 30 let, z toho přes 25 let v sociálních službách města Kopřivnice. Byla u zřízení Domova pro matky a děti v nouzi Salus, kde několik let pracovala. Po osmi letech vnímala, že by mohla být prospěšná i jiné cílové skupině, a proto využila nabídky zaměstnání ve Středisku sociálních služeb, kde působila jako pečovatelka. Poté se věnovala mladým lidem s handicapem v denním stacionáři Kopretina a od roku 2013 pracuje opět v zařízení Salus. Své zaměstnání paní Galiová nikdy nevnímala jako pouhou práci, ale spíš jako poslání. Vůči klientům byla vždy vstřícná, empatická a milá.

Dále byli nominováni:
- Ludmila Kryšková - dlouholetá pracovnice v sociální oblasti (pracovník Charity Kopřivnice,  Středisko následné lůžkové péče na Poliklinice v Kopřivnici)
- Irena Kučerová - předsedkyně Asociace zdravotně postižených Kopřivnice
- Anna Kuhejdová - registrovaná dobrovolnice v Dobrovolnickém centru ADRA, ve Středisku následné péče Therápon v Kopřivnici,
- Vlastimila Michálková - registrovaná dobrovolnice v Dobrovolnickém centru ADRA, ve středisku následné lůžkové péče Therápon v Kopřivnici,
- Stanislava Tichavská -  dlouholetá sociální pracovnice, dlouhodobě pečuje o těžce postiženého syna.

2013 - I. ročník

Ocenění Osobnost v sociální oblasti v roce 2013 získala vedoucí azylového domu Anežka Šajtarová, která pracuje již dvacet let v sociálních službách azylový dům a noclehárna Střediska sociálních města Kopřivnice. V roce 1993 zde začínala jako řadový pracovník a roku 2000 se stala vedoucí. Denně se věnuje osobám, které se z různých důvodů ocitly na okraji společnosti a pomáhá jim řešit kritické životní situace. To vyžaduje nejen odbornou zdatnost, ale také důslednost, přirozenou autoritu a velkou dávku empatie.

Dále byli nominováni:
- Jiřina Mikulenková – dlouholetá pracovnice v sociální oblasti (sociální pracovnice péče o děti – okres Nový Jičín, vedoucí Domova seniorů Příbor, odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Příbor, odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Kopřivnice, kde působila mnoho let jako jeho vedoucí, nyní má na starost mimo jiné agendu seniorů),
- Blanka Mikundová -  dlouholetá pracovnice a dobrovolnice v sociální oblasti, zakládající členka o.s. „Máš čas?“, iniciovala mnoho úspěšných projektů prevence,
- Anna Navrátilová - předsedkyně Městského klubu důchodců v Kopřivnici,
- Zuzana Obrátilová - pečuje o zdravotně postiženou dceru, od roku 2003 je zakládající členkou Občanského sdružení „MANDLOVÉ OČI - sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem“, vedoucí pracovní skupiny plánování sociálních služeb Osob se zdravotním postižením,
- Martin Poruba – dlouholetý pracovník sociálních služeb (Azylový dům pro rodiče s dětmi „Salus“ v Kopřivnici, denní stacionář „Kopretina“ ve Vlčovicích.
- Michal Raška -  dlouholetý pracovník a dobrovolník v sociálních službách (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kopřivnice, terénní pracovník Renarkon o.p.s., Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší Racek), spoluzakladatel a současný předseda  o.s. „Máš čas?“, zakladatel Nízkoprahového denního centra pro lidi bez přístřeší Racek.

RSS ikona

Zastupitelé se mimořádně sejdou za týden

Kopřivnice (dam) – Ve středu 10. srpna se mimořádně sejde Zastupitelstvo Kopřivnice. Samotnému jednání bude předcházet ještě pracovní seminář v pondělí 8. ...

Lidé darovali na Zátopkovu sochu skoro 130 tisíc korun

Kopřivnice (dam) – Sto dvaceti šesti tisíci a třemi sty třiceti pěti korunami přispěla veřejnost na vybudování sochy Emila Zátopka v Kopřivnici. Veřejná sbírka ...

Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS    Cookies    Upravit mé předvolby cookies    Ochrana oznamovatelů