Město Kopřivnice - Pro pečující
Přejít na hlavní navigaci Přejít na vedlejší navigaci Přejít na obsah
Hlavička stránky
logo Facebook Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz
ID datové schránky: 42bb7zg
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Původní měšťanská škola (1908) na Masarykově náměstí - foto Yan a Baara Čelikovských - YB studio

Pro pečující

Jedním z důležitých současných úkolů sociální práce je podpora rodin nebo jednotlivců, kteří se starají o blízkou osobu závislou na péči jiné osoby. Rodinná péče umožňuje nemocným, hendikepovaným lidem či seniorům žít ve svém přirozeném prostředí, s blízkými lidmi a umožňuje tak zachování jejich sociálních vazeb a oblíbených aktivit.

Město Kopřivnice od 1. 7. 2020 zřizuje na odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu novou pozici PORADCE PRO PEČUJÍCÍ. Poradce pro pečující poskytne lidem, kteří se rozhodli postarat se o svého blízkého doma, komplexní poradenství. Poradí jim, na jakou pomoc a dávky sociální podpory mají nárok a kde o ně požádat, seznámí je s možnostmi využít dostupné sociální služby a s dalšími aktivitami, které město pro podporu rodinných pečujících připravuje. To pomůže zvláště začínajícím pečujícím lépe se zorientovat v nové situaci.

Plakát - poradce pro pečující (pdf 104 kB)

Péče o blízkého člověka představuje ve většině případů pro pečující značnou zátěž. Zvláště pak dlouhodobá, náročná péče přináší negativní důsledky psychické, zdravotní, sociální a finanční.

Sociální služby jsou určeny lidem, kteří mají z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu sníženou soběstačnost a jsou tak závislí na pomoci jiné osoby. Nejsou tedy přímo zaměřeny na rodinné pečující, ale pomáhají zmírnit jejich zátěž tím, že přebírají část přímé péče o nemocného či seniora.

Jedná se především o tyto sociální služby

Terénní pečovatelská služba

Pomáhá lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu přímo jejich v domácnostech se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu (zejména pomoc při zajištění stravy, při osobní hygieně, zajištění chodu domácnosti apod.)

www.sssmk.cz
www.therapon98.cz
www.charitakoprivnice.cz
www.frenstat.charita.cz

Osobní asistence

Pomáhá lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu s činnostmi, které nemohou vykonávat samostatně. Osobní asistent klienta podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života.

www.czp-msk.cz
www.frenstat.charita.cz

Denní stacionář

poskytuje ambulantní služby lidem s různými typy zdravotního postižení. Klienti tráví část dne mimo svůj domov, v denním stacionáři, kde je jim poskytována v míře, kterou potřebují, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a dále aktivizační a sociálně terapeutická činnost zaměřena na udržení a rozvoj jejich schopností a dovedností.

www.sssmk.cz
www.slezskadiakonie.cz
www.skola-zivota.cz

Pobytové odlehčovací služby

posláním odlehčovací služby je poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám se zajištěním dočasné péče o jejich blízkého v případě, kdy potřebují čas k odpočinu, dovolené a regeneraci.

www.sssmk.cz

Město Kopřivnice reaguje na chystané změny v legislativě, kdy by právě i rodinní pečující měli být jednou z cílových skupin, na které se služby zaměří. Proto na počátku roku 2020 probíhalo ve městě dotazníkové šetření, jehož cílem bylo seznámit se blíže se situací a potřebami zdejších rodinných pečujících. Město tak získalo cenné informace, které umožňují pro pečující plánovat a realizovat cílenou podporu.

Mapování potřeb pečujících osob – vyhodnocení dotazníkového šetření (pdf 435 kB)

Užitečné odkazy

www.pecujdoma.cz
www.dustojnestarnuti.cz
www.aktivnizivot.cz
RSS ikona
 • Občané Kopřivnice podali 15 návrhů do participativního rozpočtu

  Město Kopřivnice už druhým rokem za sebou vyčlenilo půl milionu korun na participativní rozpočet města s názvem Ko-projekty. Prostřednictvím vlastních ...
 • Prodej pozemků

  Město Kopřivnice nabízí ke koupi komplex pozemků pro výstavbu rodinných a bytových domů v lukrativní lokalitě Dolní Roličky v k. ú. Drnholec nad ...
 • Práce na kanalizaci omezí dopravu

  Kopřivnice letos v březnu zahájila největší plánovanou investici města - stavbu splaškové kanalizace s názvem Odkanalizování místních částí ...
 • Prázdninové rekonstrukce

  Prázdniny jsou v plném proudu stejně jako rekonstrukce majetku města. Dokončena je elektroinstalace v Mateřské škole na ulici České, probíhá modernizace ...
 • Výstupy na Bílou horu

  Na Bílou horu je název projektu, který je otevřen pro všechny milovníky aktivního života a pohybu v přírodě bez omezení věku. Soutěž, připravená u ...

O půl milionu korun se uchází 15 návrhů podaných občany

Kopřivnice (hod) – Letos podalo 15 občanů města návrhy na využití participativního rozpočtu. Kopřivnice už druhým rokem za sebou vyčlenila v rozpočtu půl milionu ...

Burianův vliv na kvalitu tuzemského paleoartu je stále patrný, míní jeho autoři

Výtvarník Vladimír Rimbala při práci na instalaci výstavy Život v přírodě kdysi a nyní, která bude až do konce prázdnin k vidění v Lašském muzeu.
 FOTO: DAVID MACHÁČEKKopřivnice (dam) – Těsně před začátkem letních prázdnin otevřeli v Lašském muzeu výstavu dalších dvou pokračovatelů Zdeňka Buriana. Volný výstavní cyklus ...

Prohlášení o přístupnosti    Mapa stránek    RSS